Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej. Patroni medialni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej. Patroni medialni"

Transkrypt

1 Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej Patroni medialni

2 Spis treści: Spis treści: 2 Wprowadzenie 3 Wstęp 5 Cel 6 Metoda badania 6 Próba 7 Wyniki 8 1/16 - Reprezentanci przeprowadzonego badania: 8 2/16 - Czy Pani/Pana firma podczas inwestycji związanych z energetyką wiatrową spotkała się koniecznością rozwiązywania konfliktów społecznych? 9 5/16 - Powody wystąpienia konfliktów społecznych przy realizowanych projektach 12 6/16 - Etap projektu, podczas którego pojawiła się niechęć społeczna 13 8/16 - Stosunek lokalnych władz do projektu 15 10/16 - Kiedy została poinformowana lokalna społeczność? 17 11/16 - Kanały komunikacji wykorzystane przy informowaniu o projekcie 18 12/16 - Stopień zainteresowania spotkaniami informacyjnymi wśród lokalnej społeczności 19 13/16 - Wpływ niechęci społecznej na rozwój projektu 20 15/16 - Obawy o niechęć społeczną przy nowo rozwijanych projektach 22 16/16 - Uzasadnienie obaw o konflikty społeczne przy kolejnych projektach 23 Wnioski 24 S t r o n a 2 Warszawa, czerwiec 2014

3 Wprowadzenie Wnioski płynące z naszego ostatniego Raportu pt. Bariery rozwoju energetyki wiatrowej 2013 (Opracowanie dostępne na blogu jednoznacznie nakreśliły kierunek bieżącej edycji. Temat akceptacji społecznej jest obok kwestii politycznych jednym z największych problemów branży wiatrowej. O ustawie o OZE powiedziano już chyba wszystko, na tym etapie pozostaje trzymanie kciuków za mądrość decydentów i ich dynamiczne wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego. Naszą uwagę dzisiaj koncentrujemy na drugim ważnym dla każdego rozwijającego projekt wiatrowy temacie problematyce konfliktów społecznych. Wydaje się, że akceptacja społeczna energetyki wiatrowej nigdy nie była zagadnieniem tak żywym i gorącym. Dyskutowane obecnie regulacje dotyczące sztywnych odległości farm wiatrowych od zabudowań i terenów leśnych w głównej mierze sprowadzają się właśnie do tematyki lokalnych społeczności i ich obaw. Ze strony rynku również płyną sygnały potwierdzające tą tezę. Znane są przypadki projektów wiatrowych, których dalszy rozwój został porzucony po wybuchu niechęci lokalnych społeczności. Niejednokrotnie takie emocje rozniecane były przez polityków próbujących zwiększyć swoją popularność. Czy inwestorzy w codziennej praktyce faktycznie napotykają na konflikty? Czy lokalna społeczność jest jedynym oponentem? Jakie są główne obawy protestujących? Jakie mechanizmy minimalizujące ryzyka wystąpienia negatywnych nastrojów stosują zarządzający projektami? Które, S t r o n a 3 Warszawa, czerwiec 2014

4 z tych rozwiązań okazują się wartościowe? To część pytań, na które odpowiedzieli nasi zaprzyjaźnieni kontrahenci oraz zaproszeni do badania uczestnicy rynku wiatrowego. Oddajemy do Państwa dyspozycji ilościowe wyniki przeprowadzonych badań oraz wnioski bazujące również na wieloletnich doświadczeniach Ambiens Sp. z o.o. Rezultat, pomimo że w części zagadnień możliwy do przewidzenia przez praktyków, w kilku miejscach może zaskakiwać. Bardzo wartościowe jest zestawienie doświadczeń wielu branżowych ekspertów. Charakterystyczna w tej edycji jest mniejsza frekwencja oraz ponadprzeciętna ilość komentarzy przy ankiecie. Wiele osób w sposób emocjonalny i krytyczny wyrażało się o intencjach protestujących i ich oczekiwaniach finansowych. Ton komentarzy uwiarygodnia wnioski końcowe i pokazuje skalę problemu. Część osób zabierających głos w otwartej formule komentarzy wskazuje na bezradność w napotkanej sytuacji. Czy faktycznie konflikt społeczny zawsze musi oznaczać rezygnację z danej lokalizacji? Wierzę, że nie. Metody wskazane przez ankietowanych odpowiednio wcześnie wdrożone istotnie minimalizują ryzyka i dają szansę na realizację. Dziękując za zaangażowanie, zapraszam do lektury i wymiany poglądów w kolejnych edycjach. Michał Kaczerowski Prezes Zarządu Ambiens Sp. z o.o. S t r o n a 4 Warszawa, czerwiec 2014

5 Wstęp Wyniki ostatniego raportu pt. Bariery rozwoju rynku energetyki wiatrowej 2013 przedstawiły problem konfliktów społecznych jako jeden z częściej wymienianych czynników utrudniających realizację projektów wiatrowych. Istota tego problemu była przyczyną do pogłębienia tematu i realizacji kolejnego badania - na temat konfliktów społecznych. Projekt zrealizowany został przez Ambiens Sp. z o.o. Partnerami medialnymi projektu są: - miesięcznik Czysta Energia - reo.pl - gramwzielone.pl - cire.pl - biznespolska.pl WindEnergyPoland S t r o n a 5 Warszawa, czerwiec 2014

6 Cel Celem badania było poznanie opinii przedstawicieli firm inwestujących w rozwój energetyki wiatrowej w Polsce na temat problematyki konfliktów społecznych przy realizowanych inwestycjach. W naszym zamierzeniu badanie ma stać się elementem szeroko rozumianej konsultacji społecznej oraz cyklicznym wskaźnikiem nastrojów społecznych w ujęciu ogólnokrajowym. Ma na celu sprowokowanie szerszej dyskusji wokół problematyki konfliktów jak również przedstawić metody skuteczniejszego zarządzania tematem. Metoda badania Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów CAWI (ankiety online wypełniane przez respondentów) Termin realizacji badania: grudzień marzec 2014 S t r o n a 6 Warszawa, czerwiec 2014

7 Próba Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało skierowane do podmiotów reprezentujących sektor energetyki wiatrowej. Większość badanych stanowią Project Managerowie oraz Top Management inwestorów i deweloperów, będących Kontrahentami Ambiens Sp. z o.o. oraz szereg ekspertów, praktyków branżowych. Badania dotyczą szerokiego spektrum projektów wiatrowych różnej wielkości na terytorium całego kraju. Do badania przystąpiło 57 osób będących reprezentantami firm działających na rynku energetyki wiatrowej. S t r o n a 7 Warszawa, czerwiec 2014

8 Wyniki 1/16 - Reprezentanci przeprowadzonego badania: Wykres 1 39,29% 25,00% 35,71% Inwestor Deweloper Inne Pierwsze pytanie miało na celu weryfikację, kim są respondenci biorący udział w badaniu. Większość 39,29% - to osoby reprezentujące inwestorów, 25% - reprezentanci deweloperów, natomiast 35,71% badanych udzieliło odpowiedzi inne. W tej kategorii znaleźli się m.in.: podwykonawcy przy budowie farm wiatrowych, projektanci, producenci, urbaniści oraz radny. S t r o n a 8 Warszawa, czerwiec 2014

9 2/16 - Czy Pani/Pana firma podczas inwestycji związanych z energetyką wiatrową spotkała się koniecznością rozwiązywania konfliktów społecznych? Wykres 2 89,29% 10,71% Tak Nie Zdecydowana większość ankietowanych - prawie 90% - spotkała się z koniecznością rozwiązywania konfliktów społecznych. W dalszej części prezentujemy wyniki dzieląc respondentów na dwie grupy: Grupa 1 ankietowani, którzy rozwiązywali konflikty społeczne i Grupa 2 ankietowani, którzy nie rozwiązywali konfliktów społecznych przy realizowanych inwestycjach. S t r o n a 9 Warszawa, czerwiec 2014

10 3/16 - Wielkość branego pod uwagę projektu wiatrowego Wykres 3 Grupa 1: konflikty społeczne Wykres 4 Grupa 2: brak konfliktów społecznych 24,00% 20,00% 34,00% 22,00% 50,00% 33,33% 16,67% 1-3 maszyny 3-10 maszyn maszyn więcej niż 20 maszyn 1-3 maszyny 3-10 maszyn maszyn więcej niż 20 maszyn Wśród ankietowanych, którzy zetknęli się z problemem konfliktów społecznych podczas inwestycji związanych z energetyką wiatrową, przeważają tacy, którzy realizowali projekty składające się z maszyn 34% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. 24% respondentów realizowało małe projekty, które liczyły od 1 do 3 maszyn, 22% - projekty składające się z ponad 20 maszyn i 20% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, odnośnie wielkości projektu, że składał się z 3 do 10 maszyn. Jeśli chodzi o odpowiedzi grupy drugiej, w tym przypadku zdecydowanie przeważają małe projekty aż 50% respondentów zaznaczyło odpowiedź odnośnie wielkości projektu, że składał się z 1 do 3 maszyn. 33,33% ankietowanych realizowało projekty składające się z maszyn, a pozostałe 16,67% - projekty zdecydowanie większe, powyżej 20 turbin wiatrowych. Co ciekawe, w tej grupie nie znalazła się osoba, która realizowała projekt liczący od 3 do 10 maszyn. S t r o n a 10 Warszawa, czerwiec 2014

11 4/16 - Sposób uniknięcia konfliktów społecznych Grupa 1: konflikty społeczne Wykres 5 Grupa 2: brak konfliktów społecznych Nie dotyczy, ankietowani Grupy 1 nie odpowiadali na to pytanie. Przychylność lokalnych władz 66,67% Skuteczna kampania informacyjna 33,33% Wczesne poinformowanie lokalnej społeczności o projekcie 33,33% Skuteczny dialog z lokalną społecznością 16,67% Przychylność środowisk politycznych Na pierwszym miejscu ankietowani wskazali przychylność władz lokalnych, aż 66,67% odpowiedzi. Inne argumenty, które pozwoliły uniknąć konfliktów to wskazywane przez respondentów: skuteczna kampania informacyjna oraz wczesne poinformowanie o projekcie lokalnej społeczności takich odpowiedzi udzieliło po 33,33% ankietowanych. Skuteczny dialog z lokalną społecznością również przyczynił się do uniknięcia konfliktów, gdyż na to wskazało 16,67% ankietowanych. Natomiast nikt z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi przychylność środowisk politycznych. S t r o n a 11 Warszawa, czerwiec 2014

12 5/16 - Powody wystąpienia konfliktów społecznych przy realizowanych projektach Wykres 6 Grupa 1: konflikty społeczne Grupa 2: brak konfliktów społecznych Pogorszenie komfortu życia (hałas, efekt migotania etc.) Obawy o spadek wartości nieruchomości 76% 94% Nie dotyczy, ankietowani Grupy 2 nie odpowiadali na to pytanie. Obawy o zdrowie 72% Dewastacja krajobrazu 56% Negatywny wpływ na przyrodę 44% Inne (jakie?) 14% Najważniejszy powód, który wskazało aż 94% respondentów Grupy 1 to strach przed pogorszeniem komfortu życia. Na drugim miejscu wymieniony został czynnik dotyczący obaw o spadek wartości nieruchomości 76% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Równie ważnym czynnikiem, wymienianym często były obawy o zdrowie taką odpowiedź zaznaczyło 72% respondentów. Powody konfliktów budziły również kwestie środowiskowe dewastacja krajobrazu (56% odpowiedzi) oraz negatywny wpływ na przyrodę (44% odpowiedzi). Ankietowani wskazali również inne czynniki, które przyczyniały się do powstania konfliktów społecznych, wśród nich wymieniali: koszty prądu w OZE, za małą odległość od domów czy kwestie finansowe. S t r o n a 12 Warszawa, czerwiec 2014

13 6/16 - Etap projektu, podczas którego pojawiła się niechęć społeczna Wykres 7 Grupa 1: konflikty społeczne Grupa 2: brak konfliktów społecznych Nie dotyczy, ankietowani Grupy 2 nie odpowiadali na to pytanie. 24% 4% 48% 18% 2% 4% Etap wstępnych rozmów prowadzonych przez Inwestora z Gminą Etap uzyskiwania decyzji środowiskowej Budowa Etap monitoringów ornitologicznego/chiropterologicznego Etap uzyskiwania pozwolenia na budowę Etap eksploatacji Aż 48% ankietowanych tej grupy udzieliło odpowiedzi, iż niechęć społeczna pojawiła się na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Na drugim miejscu wskazany został etap wstępnych rozmów prowadzonych przez Inwestora z Gminą 24% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi, a na trzecim etap uzyskiwania pozwolenia na budowę (18% odpowiedzi). W dalszej kolejności ankietowani odpowiadali, że konflikty pojawiły się na etapie monitoringów czy eksploatacji - 4% ankietowanych. Były również odpowiedzi, że niechęć społeczna pojawiła się na etapie budowy tak odpowiedziało zaledwie 2% ankietowanych. S t r o n a 13 Warszawa, czerwiec 2014

14 7/16 - Uczestnicy protestu przeciwko realizowanej inwestycji Wykres 8 Grupa 1: konflikty społeczne Grupa 2: brak konfliktów społecznych Lokalna społeczność 94% Nie dotyczy, ankietowani Grupy 2 nie odpowiadali na to pytanie. Organizacje ekologiczne 42% Środowiska polityczne 36% Organ prowadzący procedurę OOŚ (Wójt/Prezydent/Burmistrz) 12% Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 6% Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 4% Kolejne pytanie polegało na wskazaniu instytucji i osób, które głównie zaangażowane były w protest przeciw projektowi. Aż 94% badanych z Grupy 1 wskazało na lokalną społeczność, 42% wymieniło również organizacje ekologiczne, a 36% ankietowanych - środowiska polityczne. W proteście uczestniczył również organ prowadzący procedurę OOŚ tak odpowiedziało 12% badanych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 6% ankietowanych a także Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny tylko 4% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi. S t r o n a 14 Warszawa, czerwiec 2014

15 8/16 - Stosunek lokalnych władz do projektu Wykres 9 Grupa 1: konflikty społeczne Grupa 2: brak konfliktów społecznych Nie dotyczy, ankietowani Grupy 2 nie odpowiadali na to pytanie. 42% 40% 12% 4% 2% Dobry Raczej dobry Neutralny Raczej negatywny Negatywny Ponad 80% ankietowanych z Grupy 1 uznało, że stosunek lokalnych władz do planowanego przedsięwzięcia był dobry lub raczej dobry, negatywny zaledwie 6% badanych wskazało taką odpowiedź, a neutralny 12%. S t r o n a 15 Warszawa, czerwiec 2014

16 9/16 - Podmiot odpowiedzialny za komunikację realizowanego projektu Wykres 10 Grupa 1: konflikty społeczne Wykres 11 Grupa 2: brak konfliktów społecznych 76% 4% 8% 12% 50,00% 16,67% 33,33% Project Manager Główny specjalista ds. ochrony środowiska Agencja PR Firma doradcza odpowiadająca za procedurę OOŚ Project Manager Główny specjalista ds. ochrony środowiska Agencja PR Firma doradcza odpowiadająca za procedurę OOŚ Pytanie miało na celu wskazać osobę / organizację odpowiedzialną za działania komunikacyjne przy realizowanej inwestycji. W Grupie 1 większość ankietowanych (76%) udzieliła odpowiedzi, że komunikacją projektu zajmował się Project Manager. 12% badanych wskazało na firmę doradczą zajmującą się procedurą OOŚ, 8% wskazało głównego specjalistę ds. ochrony środowiska i co ciekawe, tylko 4% ankietowanych odpowiedziało, iż komunikacją projektu zajmowała się Agencja PR. W Grupie 2 połowa ankietowanych odpowiedziała, że komunikacją projektu zajmował się Project Manager. 33,33% wskazało na firmę doradczą zajmująca się procedurą OOŚ, a najmniej osób odpowiedziało, że główny specjalista ds. ochrony środowiska był odpowiedzialny za działania komunikacyjne 16,67% respondentów. W tej grupie nikt nie wskazał na Agencję PR. S t r o n a 16 Warszawa, czerwiec 2014

17 10/16 Kiedy została poinformowana lokalna społeczność? Wykres 12 Grupa 1: konflikty społeczne Wykres 13 Grupa 2: brak konfliktów społecznych 42% 18% 18% 12% 10% 33,33% 16,67% 16,67% 33,33% Już na etapie wstępnego rozwoju projektu Na wstępnym etapie przez władze gminne Już na etapie wstępnego rozwoju projektu Na wstępnym etapie przez władze gminne Na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej (BIP) Podczas rozprawy administracyjnej Na etapie eskalacji niechęci Trudno powiedzieć Na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej (BIP) Podczas rozprawy administracyjnej Na etapie eskalacji niechęci Trudno powiedzieć Zdecydowana większość 42% ankietowanych Grupy 1- odpowiedziała, że lokalna społeczność została poinformowana na etapie wstępnego rozwoju projektu. Po 18% respondentów udzieliło odpowiedzi, że lokalna społeczność została poinformowana na wstępnym etapie przez władze gminne oraz w BIP na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. 12% poinformowało społeczność na etapie eskalacji niechęci, a 10% nie jest w stanie doprecyzować czasu. W Grupie 2 natomiast równo po 33,33% ankietowanych odpowiedziało, iż lokalna społeczność została poinformowana już na etapie wstępnego rozwoju projektu oraz wskazała odpowiedź trudno powiedzieć. Po 16,67% ankietowanych stwierdziło, że lokalna społeczność została poinformowana na wstępnym etapie przez władze gminne oraz w BIP na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Nikt nie udzielił odpowiedzi, że lokalna społeczność została poinformowana podczas rozprawy administracyjnej ani na etapie eskalacji niechęci. S t r o n a 17 Warszawa, czerwiec 2014

18 11/16 - Kanały komunikacji wykorzystane przy informowaniu o projekcie Wykres 14 Grupa 1: konflikty społeczne Wykres 15 Grupa 2: brak konfliktów społecznych Lokalna prasa 54% Inne (jakie?) 50,00% Inne (jakie?) 34% Punkt informacyjny 50,00% Ulotki, broszury 32% Ulotki, broszury 16,67% Punkt informacyjny 24% Strona internetowa projektu 16,67% Strona internetowa projektu 24% Lokalna prasa 16,67% Lokalna rozgłośnia radiowa Infolinia projektu Forum internetowe dotyczące projektu Regionalna telewizja 8% 6% 6% 6% Infolinia projektu Forum internetowe dotyczące projektu Lokalna rozgłośnia radiowa Regionalna telewizja 0% 20% 40% 60% 54% respondentów Grupy 1 wskazało jako najczęściej używane medium do komunikacji lokalną prasę. Na kolejnych miejscach znalazły się ulotki, broszury, punkt informacyjny i strona internetowa projektu. Tylko 8-6% badanych wskazało do komunikowania lokalną rozgłośnię radiową, infolinię projektu, forum internetowe czy regionalną TV. Natomiast aż 50% badanych wskazało na inne kanały komunikacji projektu najczęściej wymieniane były spotkania informacyjne z mieszkańcami, ale również plakaty, obwieszczenia w gminie. Co ciekawe, udzielona została również odpowiedź że żadne kanały nie były użyte w komunikacji projektu. 0% 20% 40% 60% Ankietowanym z Grupy 2 do komunikacji projektu służył głównie punkt informacyjny odpowiedziało tak 50% respondentów. Po 16,67% uczestników badania wskazało na: ulotki, broszury, stronę internetową projektu oraz lokalną prasę. Aż 50% ankietowanych zaznaczyło również inne kanały komunikacji i wśród nich wymienili: spotkania z mieszkańcami oraz ogłoszenia na tablicy informacyjnej w gminie. S t r o n a 18 Warszawa, czerwiec 2014

19 12/16 - Stopień zainteresowania spotkaniami informacyjnymi wśród lokalnej społeczności Wykres 16 Grupa 1: konflikty społeczne Wykres 17 Grupa 2: brak konfliktów społecznych 4% 32% 28% 18% 18% 16,67% 33,33% 50,00% Bardzo duże Duże Średnie Małe Bardzo małe Bardzo duże Duże Średnie Małe Bardzo małe Ankietowani z Grupy 1 na pytanie odnośnie zainteresowania spotkaniami informacyjnymi z mieszkańcami w 32% odpowiedzieli, że było duże, w 28% - średnie, po 18% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że zainteresowanie było małe i bardzo małe. Tylko 4% respondetnów udzieliło odpowiedzi, że zainteresowanie spotkaniami było bardzo duże. Drugi wykres przedstawia odpowiedzi ankietowanych, których problem konfliktów społecznych nie spotkał na etapie realizacji projetku. Aż 50% respondentów udzieliło odpowiedzi, że spotkania informacyjne nie cieszyły się dużą popularnością bardzo małe zainteresowanie, 33,33% odpowiedziało średnie, a tylko 16,67% wskazało na duże zainteresowanie spotkaniami informacyjnymi lokalnej społeczności. S t r o n a 19 Warszawa, czerwiec 2014

20 13/16 - Wpływ niechęci społecznej na rozwój projektu Wykres 18 Grupa 1: konflikty społeczne Grupa 2: brak konfliktów społecznych Nie dotyczy, ankietowani Grupy 2 nie odpowiadali na to pytanie 14% 20% 52% 14% Nie utrudniła realizacji projektu Utrudniła w dużym stopniu realizację projektu Utrudniła w niewielkim stopniu realizację projektu Uniemożliwiła realizacje projektu Kolejne pytanie miało na celu ukazanie wpływu niechęci społecznej na rozwój projektu. Pytanie skierowane było tylko do Grupy 1. Aż 52% badanych stwierdziło, że niechęć społeczna w dużym stopniu utrudniła realizację projektu, a 14% odpowiedziało, że wręcz uniemożliwiła prace. 20% respondentom niechęć społeczna utrudniła w niewielkim stopniu realizację projektu, a 14% w ogóle nie utrudniła. S t r o n a 20 Warszawa, czerwiec 2014

21 14/16 - Etap projektu, podczas którego zrezygnowano z jego realizacji Wykres 19 Grupa 1: konflikty społeczne Grupa 2: brak konfliktów społecznych Nie dotyczy, ankietowani Grupy 2 nie odpowiadali na to pytanie. 28,57% 28,57% 28,57% 14,29% Etap wstępnych rozmów prowadzonych przez Inwestora z Gminą Etap uzyskiwania decyzji środowiskowej Budowa Etap monitoringów ornitologicznego/chiropterologicznego Etap uzyskiwania pozwolenia na budowę Etap eksploatacji Ankietowani, którzy poprzez niechęć społeczną zmuszeni byli do zaprzestania realizacji inwestycji poproszeni zostali o odpowiedź, na jakim etapie projektu zrezygnowano z jego realizacji. Odpowiedzi ukształtowały się mniej więcej w równych częściach ponad 28% respondentów zrezygnowało z realizacji projektu na etapie wstępnych rozmów prowadzonych przez Inwestora z Gminą, tyle samo na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Również ponad 28% zaprzestało inwestycji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, a 14,29% dopiero na etapie budowy zrezygnowało z realizacji projektu. S t r o n a 21 Warszawa, czerwiec 2014

22 15/16 - Obawy o niechęć społeczną przy nowo rozwijanych projektach Wykres 20 Grupa 1: konflikty społeczne Wykres 21 Grupa 2: brak konfliktów społecznych 56% 40% 2%2% 50,00% 33,33% 16,67% Tak Raczej tak Raczej nie Nie Tak Raczej tak Raczej nie Nie Ankietowani zostali poproszeni o odpowiedź odnośnie obaw o niechęć społeczną przy kolejnych inwestycjach. Aż 96% (suma odpowiedzi tak i raczej tak ) ankietowanych z Grupy 1 obawia się niechęci przy nowo rozwijanych projektach, a tylko po 2% respondentów udzieliło odpowiedzi nie i raczej nie. Wykres 22 prezentuje odpowiedzi ankietowanych Grupy 2. Aż 50% respondentów obawia się niechęci społecznej przy kolejnych projektach udzielona została odpowiedź tak, natomiast ponad 33% udzieliło odpowiedzi raczej tak, a 16,67% - raczej nie. Nikt z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi, że się nie obawia konfliktów społecznych przy kolejnych projektach S t r o n a 22 Warszawa, czerwiec 2014

23 16/16 - Uzasadnienie obaw o konflikty społeczne przy kolejnych projektach Wykres 22 - Grupa 1: konflikty społeczne Wykres 23 Grupa 2: brak konfliktów społecznych 36,00% 44,00% 10,00% 10,00% 16,67% 83,33% Niechęcią społeczną przy dotychczasowych projektach Ogólną wiedzą o niechęci społecznej Niechęcią społeczną przy dotychczasowych projektach Ogólną wiedzą o niechęci społecznej Opinią na temat społeczności lokalnej regionu, w którym planowana jest inwestycja Opinią na temat władz i środowisk politycznych regionu w którym planowana jest inwestycja Opinią na temat społeczności lokalnej regionu, w którym planowana jest inwestycja Opinią na temat władz i środowisk politycznych regionu w którym planowana jest inwestycja Grupa 1 ankietowanych, która rozwiązywała już konflikty społeczne przy swoich projektach swoje obawy przy dalszych inwestycjach kieruje ogólną wiedzą o niechęci społecznej 44% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Na kolejnym miejscu wskazana została niechęć społeczna przy dotychczasowych projektach takiej odpowiedzi udzieliło 36% ankietowanych. 10 % wskazało na odpowiedź - opinii na temat społeczności lokalnej regionu, w którym planowana jest inwestycja, a pozostałe 10% - udzieliło odpowiedzi, iż obawa spowodowana jest opinią na temat władz i środowisk politycznych regionu, w którym planowana jest inwestycja. Wykres 24 przedstawia odpowiedzi Grupy 2. Zdecydowanie przeważa odpowiedź wśród ankietowanych, że obawy uzasnadnione są ogólną wiedzą o niechęci społecznej aż 83% respondentów tak odpowiedziało. Pozostali ankietowani 16,67% - swoje obawy kieruje niechęcią społeczną przy dotychczasowych projektach. S t r o n a 23 Warszawa, czerwiec 2014

24 Wnioski Podczas przeprowadzonego badania udało się zaangażować grono praktyków obecnych na rynku energetyki wiatrowej, reprezentujących zarówno inwestorów jak i deweloperów. Zdecydowana większość prawie 90% ankietowanych spotkała się z problemem konfliktów społecznych podczas realizowanych inwestycji, co świadczy o celowości przeprowadzonego badania. Jak wykazało przeprowadzone badanie ankietowe, problem konfliktów społecznych pojawia się najczęściej podczas etapu uzyskiwania decyzji środowiskowej. Zauważalna jest korelacja pomiędzy wielkością projektu a wystąpieniem konfliktów społecznych. Im większy projekt tym ryzyko wystąpienia konfliktów może być większe. Główne powody występowania konfliktów społecznych to wskazywane przez ankietowanych: obawy o pogorszenie komfortu życia, obawy o spadek wartości nieruchomości i obawy o zdrowie. Niechęć społeczna ma istotny wpływ na rozwój projektu. Najczęściej zdecydowanie utrudnia lub wręcz uniemożliwia realizację projektu często mimo przychylności do planowanej inwestycji lokalnych władz. S t r o n a 24 Warszawa, czerwiec 2014

25 Ankietowani zarówno ci, którzy rozwiązywali konflikty społeczne jak i ci, którzy nie napotkali na opór społeczny - wykazują duże obawy odnośnie niechęci społecznej przy kolejnych realizacjach wiatrowych. Związane jest to z wcześniejszymi doświadczeniami, a także wynika z ogólnej wiedzy o niechęci społecznej. Niewielka grupa, której udało się uniknąć konfliktów podczas realizowanych projektów zawdzięcza taką sytuację skutecznej kampanii informacyjnej czy też dialogowi z lokalną społecznością. Niska frekwencja badania może świadczyć o tym, że ludzie są zniechęceni, zdegustowani, a nawet czują się bezradni wobec problematyki konfliktów społecznych przy projektach wiatrowych. Wydaje się, że celowe jest przemyślane planowanie i realizowanie kampanii informacyjnych przy realizacji projektów wiatrowych. Korzystanie z różnych kanałów komunikacyjnych zapewni szerokie dotarcie do odbiorców w tym lokalnej społeczności. Odpowiednio wczesne rozpoczęcie dialogu z lokalną społecznością, już na etapie wstępnego rozwoju projektu, może zmniejszyć ryzyko wystąpienia konfliktów. S t r o n a 25 Warszawa, czerwiec 2014

RAPORT Bariery rozwoju energetyki wiatrowej

RAPORT Bariery rozwoju energetyki wiatrowej Warszawa, sierpień 2013 RAPORT Bariery rozwoju energetyki wiatrowej Autor Patroni medialni Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 2 Spis treści: Spis treści: 3 Wprowadzenie 4 Wstęp 7 Cel 7 Metoda badania

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII 1 Przedmiot kampanii Kampania dialogu społecznego dla projektu morskiej farmy wiatrowej

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL

Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL Komunikacja społeczna i dialog ze społecznościami a wizerunek Modele komunikacji społecznej Jak się komunikować?

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012 Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? Raport: partner Co merytoryczny: wiemy o możliwości zmiany patroni sprzedawcy medialni energii elektrycznej? grudzień

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania sondażowego Wakacyjne działania profilaktyczne ocena zasięgu i skuteczności Poznań, 30 czerwca 2011 roku

Wyniki badania sondażowego Wakacyjne działania profilaktyczne ocena zasięgu i skuteczności Poznań, 30 czerwca 2011 roku Wyniki badania sondażowego Wakacyjne działania profilaktyczne ocena zasięgu i skuteczności Poznań, 30 czerwca 2011 roku DO KOGO? Ankieta przeznaczona była dla przedstawicieli miejskich i gminnych komisji

Bardziej szczegółowo

Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych. Warszawa,23 maja 2012

Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych. Warszawa,23 maja 2012 Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych Warszawa,23 maja 2012 1 Energetyka wiatrowa w Polsce Elektrownie wiatrowe w Polsce Źródło: PIGEO Moc zainstalowanej energii wiatrowej w Polsce w MW 1616

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONACH NADMORSKICH

PLAN DZIAŁANIA DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONACH NADMORSKICH PLAN DZIAŁANIA DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONACH NADMORSKICH Uwarunkowania dla przemysłu offshore w województwie pomorskim Pierwsze regionalne konsultacje odbyły się 26 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Współpraca na linii: samorządy-przedsiębiorstwa energetyczne-waze celem rozwiązywania problemów dotyczących przyłączania lokalnych źródeł OZE.

Współpraca na linii: samorządy-przedsiębiorstwa energetyczne-waze celem rozwiązywania problemów dotyczących przyłączania lokalnych źródeł OZE. WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Współpraca na linii: samorządy-przedsiębiorstwa energetyczne-waze celem rozwiązywania problemów dotyczących przyłączania lokalnych źródeł OZE Raport

Bardziej szczegółowo

www.ietu.katowice.pl/wpr

www.ietu.katowice.pl/wpr Wykorzystanie Internetu w edukacji ekologicznej i promocji zdrowia środowiskowego Strona internetowa Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie www.ietu.katowice.pl/wpr Jolanta Brol, Wanda Jarosz, Zofia

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowy RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Informacje wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut Badawczy Leśnictwa Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl ANALIZA POZIOMU WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TEMAT STANU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Miłosz Mielcarek Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe 1. Wstęp W okresie programowania 2007 2013 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe wykonywało obowiązek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wiedza, która poszerza horyzonty

Wiedza, która poszerza horyzonty BARTOSZ KORBUS Wiedza, która poszerza horyzonty Bartosz Korbus o inicjatywie Koordynator projektu systemowego PARP pt. Partnerstwo publiczno-prywatne po stronie Instytutu PPP oraz współprowadzący seminaria

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDARZEŃ 2016 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO PLGBC

PLAN WYDARZEŃ 2016 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO PLGBC PLAN WYDARZEŃ 2016 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO PLGBC O PLGBC WIZJA Budynki, które poprawiają jakość życia ich użytkowników, wpływają na odtwarzanie naturalnych ekosystemów oraz przyczyniają

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w ramach uczestnictwa w akcji Masz Głos Masz Wybór. Anna Kaźmierczak

Badanie przeprowadzono w ramach uczestnictwa w akcji Masz Głos Masz Wybór. Anna Kaźmierczak Wyniki sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców Torunia oraz organizacji pozarządowych z województwa kujawskopomorskiego dotyczącego zaangażowania oraz opinii na temat konsultacji społecznych. Badanie

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 1 Konsultacje społeczne- cel Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych?

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych? Olsztyn, 15.07.2009 r. ZGOK. PN 9/2009 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procedury uzyskania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zaplanowanych w projekcie inwestycji, którego głównym etapem

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI Michał Adamski Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego Praca doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI LOKALNY INDEKS KONSULTACJI Zasadniczym elementem Lokalnego Indeksu Konsultacji jest moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy odpowiadają na pytania zawarte w Indeksie. Przygotowując dyskusję trzeba

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa Raport TNS Polska dla PSEW Spis treści 1 Podsumowanie 3 2 Charakterystyka badania 6 3 Wyniki 11 2 1 Podsumowanie Podsumowanie Zdecydowana większość (78%) mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego widzi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 017-03 1. Metodologia badania W dniach 1.0.017 r. 07.03.017 r.

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie

Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Raport z badania ankietowego Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Wstęp Niniejszym oddajemy w Państwa ręce raport z badania internetowego związanego z kampanią Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie, mającą na celu zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA WIATROWA A DECYZJA ŚRODOWISKOWA

ENERGETYKA WIATROWA A DECYZJA ŚRODOWISKOWA Ryszard Kowalczyk ENERGIA WIATROWA W TWOJEJ GMINIE II SEMINARIUM DLA SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW ENERGETYKA WIATROWA A DECYZJA ŚRODOWISKOWA PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA Wrocław, 24 czerwiec 2010 2, ust.1, pkt

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ MIESZKAŃCY ŚWIĘTOCHŁOWIC O OCHRONIE ŚRODOWISKA I KONSEKWENCJACH USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ MIESZKAŃCY ŚWIĘTOCHŁOWIC O OCHRONIE ŚRODOWISKA I KONSEKWENCJACH USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ BADANIE OPINII PUBLICZNEJ MIESZKAŃCY ŚWIĘTOCHŁOWIC O OCHRONIE ŚRODOWISKA I KONSEKWENCJACH USTAWY DEKOMUNIZACYJNEJ Prof. dr hab. STANISŁAW MICHALCZYK Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

kraków PODSUMOWANIE dobraenergia.edu.pl 7 czerwca Konferencja Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

kraków PODSUMOWANIE dobraenergia.edu.pl 7 czerwca Konferencja Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Konferencja kraków 7 czerwca 2017 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Poznań, 22 marca 2017 Kraków, 7 czerwca Łódź, 13 września 2017 Gdańsk, 11 października 2017 Katowice, 8 listopada 2017 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012.

Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012. Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012. Spis treści Wstęp...3 Czy podczas zakupów szukacie Państwo informacji na temat kraju pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane

Inwestycje Budowlane Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, organizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Badania Opinii mieszkańców Krakowa dotyczące problemów gospodarki odpadami /maj i czerwiec 2008 r./ próba reprezentatywna 1347 osób

Badania Opinii mieszkańców Krakowa dotyczące problemów gospodarki odpadami /maj i czerwiec 2008 r./ próba reprezentatywna 1347 osób Zakład ad Termicznej Utylizacji Odpadów w w Krakowie Badania Opinii mieszkańców Krakowa dotyczące problemów gospodarki odpadami /maj i czerwiec 2008 r./ próba reprezentatywna 1347 osób Badanie opinii (1)

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków. Dr Aleksandra Lis UAM Dr Piotr Stankiewicz UMK

Polskie doświadczenia w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków. Dr Aleksandra Lis UAM Dr Piotr Stankiewicz UMK Polskie doświadczenia w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków Dr Aleksandra Lis UAM Dr Piotr Stankiewicz UMK Sondaże ogólnopolskie 90% 80% 73% 78% 72% 80% 70% 60% 50% 40% Poparcie Sprzeciw

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ

DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ Bielsko-Biała, 24.10.2013 r. Organizatorzy Dawid Zieliński Badane zagadnienia Formy komunikacji na linii władze mieszkańcy Bariery w komunikacji Możliwości usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Zmiany społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, Realizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia i spory w sądzie i arbitrażu

Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, Realizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia i spory w sądzie i arbitrażu I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 12 13 czerwca 2017r., Warszawa Inwestycje Budowlane Analiza ryzyk związanych z procesem inwestycyjnym,

Bardziej szczegółowo

Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny

Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny Raport z badania zrealizowanego przez PERK - Platforma Rynku Kapitałowego Współpraca: Warszawa, grudzień 2012 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej

Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi Dopalaczom mówimy STOP wybieramy zdrowie Pod patronatem Wojewody Łódzkiego 2013-2015 I. Cele Kampanii

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Analiza ankiety dotyczącej realizacji projektu pn: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Cel

Bardziej szczegółowo

Raport. Lokalna Strategia Rozwoju. Badanie do planu komunikacji

Raport. Lokalna Strategia Rozwoju. Badanie do planu komunikacji Raport Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Badanie do planu komunikacji 10 grudnia 2015 1 Termin 24 listopada - 2 grudnia 2015 Uczestnicy Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Brąchnówko,..05 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Na początku listopada 05 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku umieściła na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat FOTO Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat O BADANIU Badanie uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy zostało przeprowadzone przez Fundację

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny

Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny Raport z badania zrealizowanego przez PERK - Platforma Rynku Kapitałowego Współpraca: Warszawa, grudzień 2012 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW 28.11.2013, Gdańsk 1 HISTORIA I PROFIL ORGANIZACJI - utworzone w 1997 roku w celu promocji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce - od 2008 roku prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Sieć Edukacyjna

Mazowiecka Sieć Edukacyjna Mazowiecka Sieć Edukacyjna projekt realizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych oraz Fundację Civis Polonus Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych BADANIA I DZIAŁANIA MAGDALENA TĘDZIAGOLSKA

Ewaluacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych BADANIA I DZIAŁANIA MAGDALENA TĘDZIAGOLSKA Ewaluacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych REKOMENDACJE ERA EWALUACJI BADANIA I DZIAŁANIA MAGDALENA TĘDZIAGOLSKA Kształt Programu i wskaźników Zastąpienie nazwy wskaźniki skuteczności

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Autorki raportu: Agata Wierny Weronika Olawińska - Klimczak WSTĘP Jasne, że razem! W styczniu 2011 roku w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA:

ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA: DANE OGÓLNE: ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA: Badana wielkość - respondenci sztuki ankiet wydanych: 358 100% osób biorących udział w badaniu ( liczba ankiet zwrotnych) - respondenci 261 72,91% -27,09% W celu

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce konferencja Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce Spis treści zaproszenia (kliknij tytuł, aby przejść do wybranej strony) 1. Zaproszenie.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Podstawą do sporządzenia ewaluacji projektu były deklaracje uczestnictwa, listy obecności, ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników projektów oraz

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI

ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI ogólnopolskie badanie ankietowe opinii ekonomistów wstępne wyniki Od stycznia do kwietnia 0 roku Zakład Polityki Gospodarczej SGH wraz z Instytutem Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Centrum

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Warszawa 25 lutego 2014r. HISTORIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OPOLU Prace nad Strategią rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Budżety partycypacyjne w Małopolsce.

Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Tablica informacyjna Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Budżet obywatelski coraz bardziej

Bardziej szczegółowo