1. DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO ORAZ SERWEROWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO ORAZ SERWEROWEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5.2 Cześć 2 1. DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO ORAZ SERWEROWEGO a) Drukarka Opasek szt. 2 a. - Współpracująca z posiadanym Systemem Szpitalnym Eskulap Politechniki Poznaoskiej b. - Drukowanie kodów kreskowych, tekstu i grafiki. c. - Język programowania: ZPL lub ZPL II d. - Pamięd: SDRAM min 16 MB standardowo (4 MB dostępne dla użytkownika) e. - Pamięd flash: min 8 MB standardowo (2 MB dostępne dla użytkownika) f. - interfejsy: szeregowy i USB g. - Czujnik otwarcia pokrywy h. - Standardowo funkcja pracy w trybie odrywania i. - Drukowanie z obsługą języka XML umożliwia komunikację w języku XML z systemami informatycznymi j. - Maksymalna szybkośd druku: min 50 mm na sekundę k. - dostawa, uruchomienie, instalacja oraz przystosowanie do współpracy z posiadanym Systemem Szpitalnym Eskulap, wdrożenie i przeszkolenie użytkowników i administratorów. b) Karty mikroprocesorowe szt. a. - zgodnośd z normą ISO 7816, b. - zgodnośd z protokołem komunikacyjnym T=0 lub T=1, c. - strona mikroprocesorowa - biała, niezadrukowana, d. - zgodnośd z ww. terminalami opisanymi w części I c) Przełącznik światłowodowy 1. przełącznik FC musi byd wykonany w technologii FC 8 Gb/s i posiadad możliwośd pracy portów FC z prędkościami 8, 4, 2 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości, 2. przełącznik FC musi posiadad minimum 24 sloty na moduły FC. Wymaga się aby przełącznik został dostarczony ż co najmniej 8 portami aktywnymi. Każdy aktywny porty musi byd obsadzony modułem SFP 8Gb/s. Wszystkie wymagane funkcje muszą byd dostępne dla minimum 8 portów FC przełącznika, 3. rodzaj obsługiwanych portów: E. F, N oraz FL, 4. przełącznik FC musi mied wysokośd maksymalnie 1U (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokośd 19" oraz musi byd dostarczony z zespołem montażowym dającym możliwośd montażu w szafie 19", 5. przełącznik FC musi posiadad nadmiarowe wentylatory, 6. przełącznik FC musi byd wykonany w tzw. architekturze non-blocking" uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów, zsumowana przepustowośd przełącznika FC musi wynosid minimum 384 Gb/s end-to-end, 7. przełącznik musi posiadad mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeo tzw. trunk", 8. przełącznik FC musi udostępniad usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu o bazę danych nazw serwerów, 9. przełącznik FC musi posiadad możliwośd wymiany i aktywacji wersji firmware'u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeo w sieci SAN, 10. przełącznik FC musi posiadad wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeostwa; 11. Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia koocowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric.

2 Załącznik nr możliwośd uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP, 13. możliwośd uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeo koocowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP, 14. kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwośd zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeo oraz portów, 15. szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną, wsparcie dla SSHv2, 16. wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeostwo w sieci typu Fabric, 17. konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP, 18. szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS, 19. obsługa SNMP v3, 20. przełącznik FC musi posiadad możliwośd konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym, 21. wyświetlanie stanu poszczególnych portów i modułów, 22. wizualizacja fizycznych połączeo miedzy urządzeniami z podaniem informacji o łączach (stan, prędkośd, typ} między nimi, 23. wizualizacja statystyk poszczególnych portów i modułów, 24. gromadzenie i wizualizacja historycznych danych o wydajności sieci na poziomie pojedynczego portu przez okres dłuższy niż 48h, 25. wbudowane repozytorium przechowujące różne wersje firmware'u, sekwencyjne wgrywanie aktualizacji firmware'u z wbudowanego repozytorium do wielu przełączników jednocześnie po jednokrotnym zainicjowaniu z konsoli zarządzającej, 26. wbudowane narzędzie do zarządzania zoningiem w wielu sieciach fabric 27. forwardowanie zdarzeo syslog, 28. przełącznik FC musi byd wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC: 29. logowanie zdarzeo poprzez mechanizm syslog", 30. mechanizm kanałów wirtualnych. 31. monitorowanie połączeo, i trunków", 32. przełącznik FC musi zapewnid możliwośd jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC, 33. przełącznik FC musi zapewniad możliwośd nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCP. 34. przełącznik FC musi zapewniad opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami nie większe niż 700ns, 35. przełącznik FC musi zapewniad sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN, 36. możliwośd wymiany w trybie na gorąco"; minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre Channel (SFP), 37. wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa co najmniej 255 wirtualnych urządzeo na pojedynczym porcie przełącznika, 38. przełącznik FC musi umożliwiad wprowadzenie ograniczenia prędkości dla danych wchodzących dla dowolnego portu lub portów. Musi byd możliwośd określenia limitów niższych niż wynegocjowana prędkośd portu. Licencja umożliwiająca wykorzystanie tej funkcjonalności nie jest wymagana, 39. przełącznik FC musi umożliwiad, kategoryzację ruchu między inicjatorem i targetem oraz przydzieleniem takiej pary urządzeo do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziały do różnych klas priorytetów musi byd konfigurowana za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu. Licencja umożliwiająca wykorzystanie tej funkcjonalności nie jest wymagana. 40. Wraz z przełącznikiem należy dostarczyd 8 wkładek SFP 8 Gb/s d) Tablet medyczny 16 szt. a. System Android 4.0 b. BCR Opticon 1D or 2D/1D bardcode reader c. Ekran Multi touch WVGA , 350 nits d. PamiedInternal 8GB Expandable: Up to 32GB e. Connectivity WiFi b/g/n, Bluetooth EDR f. KameraRear 5.0Mp AF / Front 0.3Mp FF g. CertyfikatyCE/CB - CE (R&TTE), FCC, NCC/BSMI, CCC h. Environment IP54, 100cm drop test i. Audio Mono speaker, 3.5mm jack, microphone j. IO micro USB, micro HD Video out

3 k. czas pracy 6 godzin na WiFi e) Kontroler sieci WiFi Załącznik nr 5.2 Wymagania sprzętowe - minimalne parametry Wymaga się, aby 2 x SFP+ 10Gb/s urządzenie obsługiwało 1 x RJ45 Gigabit oraz RS232 do następujące funkcje zarządzania oraz protokoły : Minimum 1 Port USB Dwa redundantne zasilacze Przepływ powietrza od tyłu do przodu obudowy Kontroler powinien mied możliwośd obsługi do 40 punktów dostępowych. Kontroler powinien mied możliwośd zabezpieczenia przed awarią za pomocą redundantnego kontrolera. Klaster stworzony z dwóch kontrolerów powinien byd realizowany za pomocą protokołu VRRP Kontroler sieci bezprzewodowej powinien mied możliwośd zarządzania punktami dostępowymi obsługującymi A/B/G/N Rozwiązanie powinno mied możliwośd skalowania do 150 punktów dostępowych. Ilośd dodatkowych punktów dostępowych może byd realizowana za pomocą dodatkowych kontrolerów. Kontroler powinien umożliwid obsługę minimum 128 profili bezpieczeostwa SSID Maksymalna ilośd obsługiwanych użytkowników na kontroler powinna wynieśd minimum 2000, na klaster 6000 Kontrola przepustowości na SSID oraz klienta Kontroler powinien byd wyposażony w aplikację umożliwiającą zaplanowanie ilości oraz rozmieszczenia punktów dostępowych na mapie dostarczonej przez zamawiającego. Aplikacja powinna byd częścią składową wewnętrznego oprogramowania. Kontroler powinien obsługiwad Captive portal Urządzenie powinno obsłużyd minimum 64 VLAN oraz jeden VLAN administracyjny

4 Załącznik nr 5.2 Możliwośd automatycznego planowania częstotliwości oraz ilości AP w celu objęcia zasięgiem danego obszaru Powiadamianie o niepokrytych sygnałem radiowym obszarach oraz możliwośd wypełnienia tych obszarów sąsiednimi punktami dostępowymi Automatyczna konfiguracja kanałów radiowych w punkcje dostępowym w celu redukcji interferencji Automatyczne zarządzanie siłą sygnału w zależności od obszaru jaki dany punkt dostępowy ma pokryd Możliwośd "przeniesienia" użytkownika pomiędzy punktami dostępowymi w przypadku zbyt dużego obciążenia punktu dostępowego WPA-PSK, WPA2-PSK IEEE i WEP and TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys) AES: CBC, CCM, CCMP DES: DES-CBC, 3DES SSL and TLS: RC4 128-bit and RSA and bit DTLS: AES-CBC IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC RFC 2406 IPsec RFC 2409 IKE RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile RFC 3602 The AES- CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP RFC 4347 Datagram Transport Layer Security RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1 IEEE 802.1X RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes RFC 2716 PPP EAP-TLS RFC 2865 RADIUS Authentication RFC 2866 RADIUS Accounting RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting RFC 2869 RADIUS Extensions RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS RFC 3579 RADIUS Support for EAP RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines RFC 3748 Extensible Authentication Protocol Web-based authentication TACACS support for management users SNMP v1, v2c RFC 854 Telnet RFC 1155 Management Information for TCP/IP- Based Internets

5 Załącznik nr 5.2 RFC 1156 MIB RFC 1157 SNMP RFC 1213 SNMP MIB II RFC 1350 TFTP RFC 1643 Ethernet MIB RFC 2030 SNTP RFC 2616 HTTP RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual Extensions RFC 2819 RMON MIB RFC 2863 InterfacesGroup MIB RFC 3164 Syslog RFC 3418 MIB for SNMP RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE MAUs Enterprise privatemibs f) AP sieci WiFi 36 szt. Parametry fizyczne: Funkcje protokoły : Wymagania sprzętowe - minimalne parametry 1 x 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3af 1 x port konsoli RJ45 Dwa złącza reverse SMA oraz IEEE a 5GHz IEEE g, IEEE b, 2.4GHz IEEE n standard, 2.4GHz and 5GHz WMM WDS- Wireless Distribution System IEEE 802.3af Obsługa WPA, WPA2, WEP 64-bit, 128- bit, 152-bit Autentykacja IEEE802.1x RADIUS EAP TLS, TTLS, PEAP Autentykacja na podstawie MAC Wsparcie VPN pass-through Obsługa Secure SSH, Security Socket Layer (SSL) Zarządzanie poprzez przeglądarkę, SNMP lub Telnet wraz z CLI SNMP SNMP MIB I, MIB II, MIB Wireless Distribution System (WDS) Tryb Point-to-point Tryb Point-to-multipoint Tryb repeater Możliwośd regulacji mocy sygnału od

6 100 mw do 0 mw 8 x SSID na częstotliwośd Wsparcie dla minimum 17 VLAN Wykrywanie obcych AP Izolacja klientów radiowych Urządzenie musi posiadad certyfikat EN- IEC g) Oprogramowanie do wirtualizacji Lp. Minimalne wymagania funkcjonalne Opis parametrów i warunków oferowanych 1. Warstwa wirtualizacji musi byd zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych 2. Rozwiązanie musi zapewnid możliwośd obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzowad maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 3. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyd i wykorzystad procesory fizyczne wyposażone dowolną liczbę rdzeni oraz do 2TB pamięci fizycznej RAM. 4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-8 procesorowych. 5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. 6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mied 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mied co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 urządzeo USB. 8. Rozwiązanie musi umożliwiad łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 9. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu byd niezależne od producenta platformy sprzętowej. 10. Polityka licencjonowania musi umożliwiad przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może

7 Lp. Minimalne wymagania funkcjonalne Opis parametrów i warunków oferowanych odbywad się w trybie OEM. 11. Rozwiązaniemusiwspieradnastępującesystemyoperacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 12.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. 12. Rozwiązanie musi umożliwiad przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 13. Rozwiązanie musi umożliwiad udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 14. Rozwiązanie powinno posiadad centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mied możliwośd działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtualappliance. 15. Rozwiązanie musi zapewnid możliwośd bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywad i wyświetlad dane maksymalnie sprzed roku. 16. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnid możliwośd wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 17. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 18. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadad możliwośd integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 19. Rozwiązanie musi zapewniad mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. 20. Rozwiązanie musi zapewnid wbudowany mechanizm do bezpiecznej automatycznej archiwizacji i odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiad również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. 21. Rozwiązanie musi zapewniad mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. 22. Rozwiązanie musi mied możliwośd przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiad 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. 23. Musi zostad zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii lub

8 Lp. Minimalne wymagania funkcjonalne Opis parametrów i warunków oferowanych niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 24. System musi posiadad funkcjonalnośd wirtualnego przełącznika (virtualswitch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyd maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mied możliwośd konfiguracji do 4000 portów. 25. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadad możliwośd przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnid bezpieczeostwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. 26. Wirtualne przełączniki musza obsługiwad wirtualne sieci lokalne (VLAN). 2. Rozszerzenie posiadanych licencji systemu medycznego Eskulap o nowe moduły: Eskulap - Podpis elektroniczny z archiwum dokumentów cyfrowych Eskulap - Autoryzacja LDAP Eskulap mobchód Eskulap Powiadomienia Eskulap ewyniki Eskulap - Panel Lekarski Eskulap NT Eskulap - Bank Krwi Eskulap - Histopatologia (Cytologia) Eskulap Poczta 16 szt. Open 2 szt. 2 szt. 3. Dostawa, instalacja oraz konfiguracja systemu grafików czasów pracy FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA Autoryzowany dostęp użytkowników z możliwością definiowania odpowiednich ról pracowników (nieograniczona liczba) i przypisywania im odpowiednich uprawnieo (w szczególności zatwierdzanie grafików: wstępne (uprawniony pracownik Działu) i ostateczne (pracownik Kadr)). Harmonogram pracy dla dowolnej ilości osób, zgodny z przepisami prawa pracy. Możliwośd podziału pracowników na dowolną ilośd oddziałów i komórek organizacyjnych. Możliwośd definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego tygodnia pracy, godzinowych systemów pracy, dyżurów personelu medycznego. WYMAGANE (T/N) Szczegółowo opisać oferowane parametry

9 Planowanie i rozliczanie czasu pracy w dowolnym okresie rozliczeniowym, z możliwością definiowania różnych okresów rozliczeniowych dla różnych grup pracowników nawet w ramach jednej jednostki organizacyjnej. Możliwośd podzielenia dziennego czasu na czas pracy, przepracowany w dwóch lub więcej komórkach organizacyjnych jak i również uwzględniający wykonywane czynności, np. dyżur, gotowośd, itp. Możliwośd podziału czasu pracy w obrębie dnia na czynności z możliwością podziału na stanowiska kosztów. System musi umożliwiad kontrolę przestrzegania wymagao kodeksowych planowania czasu pracy i alarmowad na etapie przygotowywania planu dla pracowników o wszelkich niezgodnościach, wskazując miejsce i przyczynę niezgodności. Aplikacja musi obsługiwad wszystkie występujące w służbie zdrowia systemy pracy, min. dla: pielęgniarek, lekarzy, administracji, pracowników RTG oraz różne okresy rozliczeniowe. Tworzenie, przeglądanie, uzupełnianie, zapisywanie (w formatach doc i pdf) i drukowanie danych dotyczących czasu pracy (w tym grafiki czasu pracy w wersjach: planowany i wykonany ). Wzory wydruków zostaną określone na etapie opracowania Projektu Technicznego. Podgląd sum godzin przepracowanych i nieobecnych z podziałem na typy, wg ustalonych kodów (rodzaje godzin i odpowiadające im kody zostaną określone na etapie opracowania Projektu Technicznego). Możliwośd dopisania w grafiku WYKONANY nadgodzin w danym dniu pracy, z podziałem na godziny nocne i świąteczne (możliwośd zarejestrowania wszelkich zmian, typu nieplanowany urlop na żądanie, opieka, choroba, urlop okolicznościowy, zamiana dyżuru, itp.) Możliwośd dopisania faktycznego czasu pracy pracowników, rejestracja godzin nieobecności, dodatkowych godzin pracy. System powinien zapewniad możliwośd wykonywania, zapisywania, exportu do formatów doc, xls, pdf oraz drukowania raportów analitycznych w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników i grafiki prac. W ramach wdrożenia Wykonawca opracuje 10 standardowych raportów. Szczegółowy zakres raportów zostanie opracowany na etapie Projektu Technicznego. Wgląd do określonych danych pracownika, które zostaną wskazane na etapie Projektu Technicznego. Automatyczne tworzenie grafików dla pracowników zmianowych. Wystawianie, przeglądanie, zapisywanie wniosków urlopowych z automatyczną aktualizacją zaplanowanego czasu pracy w przygotowanych grafikach. Kontrola obsady z możliwością przeglądania informacji o ilości pracowników pracujących w danej godzinie, w wybranej jednostce. Informacja ta powinna byd prezentowana bezpośrednio na grafiku oraz za pomocą zdefiniowanego raportu. Aplikacja musi kontrolowad, czy lekarze mają podpisaną klauzulę OPT-OUT. W przypadku braku podpisanej klauzuli OPT-OUT przez pracownika, program automatycznie powinien kontrolowad, czy nie został przekroczony czas pracy lekarza. Możliwośd automatycznego rozliczania czasu pracy na podstawie zatwierdzonych grafików np.: nadgodziny. Aplikacja musi umożliwiad rozliczanie nadgodzin poprzez ich odbiór w okresie rozliczeniowym. System musi zapewniad obsługę dyżurów lekarskich, zawierad funkcję rozliczania czasu pracy lekarzy wprowadzającą automatyczny podział czasu pracy na czas wynikający z etatu oraz dyżur lekarski. Aplikacja musi zapewniad rozliczenie dyżurów lekarskich odliczanych od nominalnego czasu pracy z podziałem na dyżur 50% i dyżur 100% (i ew. innych). Możliwośd generowania, zapisywania, elektronicznej archiwizacji (w formacie pdf) i drukowania ewidencji czasu pracy w postaci wydruków (Indywidualna

10 Karta Ewidencji Czasu Pracy): a. dla pracowników ujętych w grafikach b. dla pracowników nieujętych w grafikach Wzór Indywidualnej Karty Ewidencji Czasu Pracy zostanie opracowany na etapie opracowania Projektu Technicznego. Możliwośd drukowania planowanej ewidencji czasu pracy (GRAFIKA PLANOWANEGO). System winien dawad pełny wgląd w ewidencję czasu pracy pracowników (pielęgniarki, lekarze, administracja) prowadzoną w poszczególnych działach. System umożliwi wymianę danych z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem kadrowo-płacowym w zakresie niezbędnym do poprawnej identyfikacji pracowników, planowania i rozliczania czasu pracy oraz absencji, informowania osób planujących o ważnych faktach związanych z pracownikiem (np. koniec umowy o pracę, koniec ważności badao/uprawnieo, zmiana etatu, zmiana komórki organizacyjnej).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/132/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego serwera, sprzętu pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA Nr.. Postępowanie nr BZP.2420.39.2011.BD Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Uniwersyteckim 1,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc 1. Serwer Obudowa 1.1. Typ 1.2. procesora Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Procesory

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry, jakie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA) 1 INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA niezależne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Zakres prac: wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN, w kategorii 6, wykorzystanie jako medium transmisyjnego, ekranowanej skrętki 4 parowej, zapewnienie transmisji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WYMAGANA I OFEROWANA 1.1 Serwer

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WYMAGANA I OFEROWANA 1.1 Serwer Załącznik Nr 17.1 do oferty Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu dla zadania

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo