Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ.doc"

Transkrypt

1 1. Serwer Obudowa 1.1. Typ 1.2. procesora Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Procesory zawierające kontroler pamięci i wykonujące operacje 64bitowe AMD64 lub EM64T. Procesory posiadające co najmniej 4 rdzenie obliczeniowe. Ilośd 1.3. procesorów Tyle by łączna wydajnośd wszystkich serwerów liczona jako suma wydajności wszystkich serwerów spełniała oba poniższe warunki: a) SPECint_base2006 >= 32,1 b) SPECfp_base2006 >= 38,4 Zamawiający wymaga, by dla zaoferowanego zestawu serwerów na stronie opublikowane były wyniki testów wydajności, potwierdzające spełnienie obu powyższych warunków dotyczących wydajności serwerów. Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły serwera innego producenta, serwera o innej konfiguracji lub innego modelu serwera niż oferowany serwer, pod warunkiem jednak, że serwer ten posiada taki sam zestaw procesorów co oferowany serwer. Pamięd 1.4. operacyjna Zainstalowane tyle pamięci RAM by spełnid warunek przypadania co najmniej 9 GB RAM na każdy rdzeo procesora. Pamięd z mechanizmem korekcji błędów. Zamawiający wymaga by serwer posiadał maksymalną ilośd gniazd pamięci RAM przewidzianą przez producenta procesorów możliwą dla zaproponowanej konfiguracji procesorów. Płyta 1.5. główna Sloty 1.6. PCI Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. Minimum 3 sloty PCI-Express., 1 slot wolny po obsadzeniu wszystkich wymaganych kart.

2 Kontroler 1.7. dyskowy pamięci lokalnej Lokalna 1.8. pamięd dyskowa Porty 1.9. do komunikacji międzyserwer owej Moduł TPM Karta graficzna Porty Napęd dysków optycznych Zasilanie Serwer musi mied możliwośd rozbudowy do 6 slotów PCI-Express. Jeśli nie ma możliwości rozbudowy, serwer musi posiadad 6 slotów PCI-Express w standardzie z czego minimum 4 wolne po obsadzeniu wszystkich kart Kontroler macierzowy SAS 6Gbit/s, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10. Kontroler RAID musi mied możliwośd wyposażenia w baterię podtrzymującą pamięd cache i możliwośd instalacji 512MB pamięci cache wraz z baterią podtrzymującą pamięd cache Co najmniej 2 dyski 146GB 10K SAS 6G Hot-Plug, pracujące w odbiciu zwierciadlanym bez potrzeby działania systemu operacyjnego. Możliwośd rozbudowy do min 8 dysków w serwerze. Oferent wyposaży serwer w kartą SD o pojemności co najmniej 8 GB. Na każde 4 rdzenie procesorów wymagane są 2 lub więcej porty ETHERNET każdy o prędkości 1Gb/s lub więcej do komunikacji międzyserwerowej. Serwer ma posiadad gniazdo do instalacji moduły TPM, moduł TPM jako opcja Zintegrowana karta graficzna Taka liczba portów do komunikacji serwerowej, aby był spełniony warunek z punktu 1.9, rodzaj gniazda RJ-45 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 porty USB (w tym 1 port wewnętrzny), 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy. porty do podłączenia klawiatury i myszy (PS2) Napęd DVD-ROM Redundantne zasilacze Hot-Plug minimum dwa w oferowanym serwerze, każdy z zasilaczy o mocy min. 750W

3 Zarządzanie Chłodzenie Systemy operacyjne. Serwer musi byd wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS), przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów DVD i FDD. Pozostałe wymagania: Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Panel serwisowy, prezentujący poprawnośd pracy poszczególnych elementów serwera Redundantne wiatraki typu Hot Plug Zamawiający wymaga by następujące systemy operacyjne działały poprawnie i były wspierane przez producenta serwerów: MS Windows Server 2008, VMware vsphere 4, RedHat Enterprise Linux. Gwarancja letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej na następny dzieo roboczy. Inne Oferty stwierdzające jedynie werbalnie spełnienie wymagao Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niespełniające kompletu wymagao. Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu w należy podad co najmniej nazwę producenta, nazwę i model oferowanego sprzętu 2. Oprogramow anie wirtualizacyjn e Wymagania 2.1. ogólne do wirtualizacyjn System operacyjny umożliwiający wirtualizację wraz z oprogramowaniem zarządzającym 1. Warstwa wirtualizacji musi byd rozwiązaniem systemowym tj. musi byd zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym oraz umożliwiad wirtualizację na potrzeby instancji wirtualnych serwerów zasobów takich jak: procesor, pamięd RAM, zasoby dyskowe, zasoby sprzętowe.

4 ego systemu operacyjnego 2. System musi umożliwiad jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach serwera. 3. System musi umożliwiad tworzenie klastrów z hostów fizycznych w celu zapewniania wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji. 4. System musi umożliwiad tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdrożenia wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych 5. System musi umożliwiad tworzenie maszyn wirtualnych z 4 wirtualnymi procesorami 6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd skonfigurowania wirtualnego serwera z możliwością obsługi do 255 GB pamięci RAM. 7. Oprogramowanie musi umożliwiad przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla wirtualnych serwerów niż faktyczna ilośd pamięci RAM serwera fizycznego w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiad kreowanie wirtualnych serwerów z dyskami o pojemności co najmniej 2 TB 9. Potwierdzone przez producenta oprogramowania wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows XP 64-Bit, Windows XP, Windows Vista 64-Bit, Windows Vista, Windows Server Bit, Windows Server 2008, Windows Server Bit, Windows Server 2003, Windows NT 4.0, SUSE Linux Enterprise Server 9 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 9, SUSE Linux Enterprise Server 11 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 10 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5 64bit, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 4 64bit, Red Hat Enterprise Linux 4, Novell NetWare System musi umożliwiad automatyczne zarządzanie poprawkami dla infrastruktury 11. System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadad moduł umożliwiający tworzenie widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi 12. System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadad przynajmniej dwa interfejsy zarządzania: dedykowany klient; przez www 13. System musi zapewniad jednoczesny dostęp do jednej przestrzeni dyskowej przez wiele wirtualizacyjnych systemów operacyjnych.

5 14. System musi zapewniad obsługę wielościeżkowego dostępu do wspólnych zasobów dyskowych multipathing 15. System musi umożliwiad dynamiczną zmianę wielkości utworzonych w systemie wolumenów dyskowych 16. System musi umożliwiad instalację i jednoczesną pracę do 128 wirtualnych serwerów 17. System musi umożliwiad przyłączenie do jednego wirtualnego serwera co najmniej 4 wirtualnych interfejsów sieciowych. 18. System musi umożliwiad agregację fizycznych interfejsów sieciowych serwera. 19. System musi wspierad wirtualne sieci LAN w oparciu o protokół 802.1q 20. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiad dynamiczną alokację wirtualnych serwerów pomiędzy kilkoma serwerami fizycznymi z zainstalowanym, oferowanym wirtualizacyjnym systemem operacyjnym (licencje dla tej funkcjonalności nie są obligatoryjnym elementem oferty. W momencie składania oferty wirtualizacyjny system operacyjny musi mied możliwośd rozbudowy o tą funkcjonalnośd) 21. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiad migrację wirtualnych maszyn z jednego fizycznego serwera na drugi w locie, bez wyłączania tych wirtualnych maszyn (licencje dla tej funkcjonalności są obligatoryjnym elementem oferty). 22. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zawierad technologię zwiększającą wydajnośd wirtualnych serwerów poprzez umożliwienie pojedynczemu wirtualnemu serwerowi korzystania z wielu fizycznych procesorów jednocześnie. 23. Oprogramowanie musi umożliwiad łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności wybranych usług. 24. Oprogramowanie powinno byd w możliwie największym stopniu niezależne od producenta platformy sprzętowej 25. Oprogramowanie musi posiadad centralną konsolę graficzną do zarządzania wirtualnymi serwerami i usługami. 26. Oprogramowanie musi zapewnid możliwośd monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. 27. System musi umożliwiad wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez użycia agentów na wirtualnych maszynach 28. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych musi stanowid moduł oprogramowania do wirtualizacji i byd

6 dostarczone wraz z tym oprogramowaniem. 29. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych musi co najmniej: a. Wspierad backup pełny i przyrostowy wirtualnych maszyn b. Zapewniad odtwarzanie na poziomie obrazów (niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego gościa) oraz na poziomie pojedynczych plików (dla systemów rodziny MS Windows) c. Zapewniad wsparcie dla Volume Shadow Copy Service d. Zapewniad centralną konsolę zarządzającą zintegrowaną z konsolą oprogramowania zarządzającym środowiskiem wirtualnym e. Umożliwiad tworzenie harmonogramów kopii zapasowych f. Obsługiwad technologię deduplikacji danych 30. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd wykonywania kopii migawkowych (snapshotów) instancji wirtualnych systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 31. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd klonowania instancji wirtualnych serwerów wraz z ich pełną konfiguracją i danymi 32. Oprogramowanie zarządzające musi posiadad możliwośd przydzielania i konfiguracji uprawnieo w oparciu o usługi katalogowe Active Directory 33. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwad przełączanie ścieżek SAN bez utraty komunikacji w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek 34. Platforma wirtualizacyjna umożliwiad instalację na 3 serwerach 2-procesorowych (do 6 rdzeni na procesor fizyczny) 35. Musi byd zapewniona redundancja zasobów w taki sposób, aby w przypadku awarii serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery fizyczne. Wymagania w zakresie licencji i wsparcia technicznego 1. Licencje muszą umożliwiad uruchomienie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 procesorów fizycznych z 6 rdzeniami na procesor oraz jednej instancji serwera zarządzania infrastrukturą wirtualizacyjną. Wszystkie licencje muszą byd dostarczone w formie papierowej wraz z minimum rocznym wsparciem świadczonym przez

7 producenta oprogramowania, które powinno umożliwiad zgłaszanie incydentów przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18: Rozbudowa serwera PAMIĘĆ RAM Elementy dedykowane do pracy z serwerem HP ProLiant DL380 G7: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego serwera HP ProLiant DL380 G7 o dodatkową pamięd RAM: B21 HP 4GB 2Rx4 PC R-9 Kit 6 szt. 4. Prace instalacyjno - konfiguracyjne Wymagania wstępne Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do infrastruktury w ustalonym wcześniej terminie w celu dokonania analizy i przygotowania procedur migracji do nowego środowiska. Dostęp do infrastruktury będzie możliwy pod nadzorem Zamawiającego i po spełnieniu warunków wynikających z Polityki Bezpieczeostwa. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia.

8 1) Montaż i fizyczne uruchomienie systemu 2) Rozbudowa serwera 3) Aktualizacja oprogramowa nia układowego macierzy dyskowej Zamawiający wymaga zainstalowaniu całości dostarczonego rozwiązania w pomieszczeniu serwerowni co najmniej w zakresie: 1. Wniesienie, ustawienie i fizyczny montaż dostarczanych elementów wyspecyfikowanych w punkcie 1 przedmiotu zamówienia we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji 2. Usunięcie opakowao i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeo 3. Podłączenie całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego 4. Przeprowadzenia pełnej diagnostyki serwera przy pomocy narzędzi oferowanych przez producenta serwera 5. Przeprowadzenia aktualizacji mikrokodów wszystkich komponentów serwera do najnowszych stabilnych wersji udostępnianych przez producenta serwera Zamawiający wymaga zainstalowania dostarczonych kości pamięci w posiadanym serwerze. Ponad to Zamawiający wymaga: 1. Przeprowadzenia pełnej diagnostyki serwera przy pomocy narzędzi oferowanych przez producenta serwera 2. Przeprowadzenia aktualizacji mikrokodów wszystkich komponentów serwera do najnowszych stabilnych wersji udostępnianych przez producenta serwera Zamawiający wymaga przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego posiadanej macierzy dyskowej oraz dysków twardych do najnowszych stabilnych wersji zalecanych przez producenta macierzy dyskowej. Ze względu, na fakt, że aktualizacja oprogramowania układowego macierzy dyskowej oraz samych dysków twardych zainstalowanych w macierzy dyskowej niesie ryzyko utraty danych Wykonawca przed rozpoczęciem prac związanych z aktualizacją oprogramowania układowego zobowiązany jest do wykonania kompletnej kopii zapasowej wszystkich danych zapisanych na macierzy dyskowej Zamawiającego. Jako urządzenie służące do przechowywania kopii zapasowej danych powinna byd wykorzystana macierz dyskowa co najmniej takiej klasy, jak macierz posiadana przez Zamawiającego. Wymagany poziom zabezpieczenia danych na urządzeniu zapasowym co najmniej RAID 5 z dyskiem SPARE. Urządzenie zapasowe na potrzeby wykonania kopii zapasowej dostarczy na swój koszt Wykonawca. Po zakooczeniu prac wdrożeniowych i stwierdzeniu poprawnej pracy środowiska Zamawiającego Wykonawca usunie dane z urządzenia zapasowego w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

9 4) Aktualizacja oprogramowa nia układowego biblioteki taśmowej oraz napędu taśmowego 5) Rozbudowa środowiska wirtualizacyjn ego Zamawiający wymaga przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego posiadanej biblioteki taśmowej oraz napędu taśmowego do najnowszych stabilnych wersji zalecanych przez producenta biblioteki taśmowej. Zamawiający wymaga przeprowadzenie migracji istniejącego środowiska wirtualizacyjnego VMware ESXi 4.0 do wersji opisanej w punkcie 2 Wymagania szczegółowe: 1. Wykonanie kopii zapasowej używanych przez Zamawiającego wirtualnych serwerów 2. Aktywacja licencji oraz wsparcia technicznego oprogramowania wirtualizacyjnego na stronie producenta. 3. Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego na dostarczonych serwerach. 4. Aktualizacja oprogramowania wirtualizacyjnego do najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania instalacja niezbędnych poprawek bezpieczeostwa. 5. Konfiguracja macierzy posiadanej przez Zamawiającego do współpracy z oprogramowaniem wirtualizacyjnym Zamawiający wymaga takiego skonfigurowania macierzy dyskowej oraz systemu wirtualizacyjnego, aby możliwe było tworzenie plików wirtualnych dysków o wielkości większej niż 2 TB. 6. Konfiguracja mechanizmów dostępu wielościeżkowego macierzy dyskowej dostęp do macierzy dyskowej przez wszystkie dostępne porty iscsi. 7. Weryfikacja poprawności działania mechanizmów dostępu wielościeżkowego do macierzy dyskowej dostęp do macierzy musi byd zachowany bez przerw w przypadku niedostępności n-1 ścieżek, gdzie n oznacza całkowitą liczbę ścieżek dojścia.

10 8. Konfiguracja sieci w infrastrukturze wirtualnej konieczna jest konfiguracja wspierająca sieci VLAN w oparciu o 802.1q. Zamawiający wymaga odpowiedniego skonfigurowania przełączników sieciowych dla zapewnienia poprawnego działania tej funkcjonalności. 9. Konfiguracja mechanizmów dostępu wielościeżkowego do sieci LAN dostęp do sieci LAN przez wszystkie dostępne porty LAN. 10. Weryfikacja poprawności działania mechanizmów dostępu wielościeżkowego do sieci LAN dostęp do sieci LAN musi byd zachowany bez przerw w przypadku niedostępności n-1 ścieżek, gdzie n oznacza całkowitą liczbę ścieżek dojścia. 11. Konfiguracja mechanizmów przenoszenia wirtualnych maszyn pomiędzy węzłami klastra w locie (bez wyłączania, wstrzymywania, usypiania wirtualnych maszyn). 12. Konfiguracja klastra wysokiej dostępności: a) Konfiguracja mechanizmów HA b) Konfiguracja mechanizmów przenoszenia wirtualnych maszyn pomiędzy węzłami klastra w locie (bez wyłączania, wstrzymywania, usypiania wirtualnych maszyn) 13. Weryfikacja działania klastra wysokiej dostępności. 14. Instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego środowiskiem wirtualnym. 15. Konfiguracja powiadomieo o krytycznych zdarzeniach ( ). 16. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 6) Konfiguracja elementów bezpieczeost wa sieci LAN Zamawiający wymaga, aby w przypadku nagłego uszkodzenia jednego z węzłów klastra uruchomione na nim wirtualne serwery całkowicie automatycznie zostały uruchomione na poprawnie działającym węźle klastra. Zamawiający nie dopuszcza ręcznego uruchamiania wirtualnych serwerów w przypadku awarii. Zamawiający używa urządzenia FortiGate-60B jako styku z siecią publiczną. Obecnie polityka dostępu do sieci publicznej realizowana jest w oparciu o adresy IP komputerów. Takie rozwiązanie nie spełnia wszystkich wymagao Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby w ramach prac wdrożeniowych:

11 Konfiguracja urządzenia zabezpieczającego FortiGate-60B 1. Dokonad aktualizacji oprogramowania urządzenia FortiGate-60B do najnowszej wersji udostępnionej na stronie producenta dla tego modelu 2. Wdrożyd politykę dostępu do sieci Internet w oparciu o konta użytkowników / grup usługi katalogowej Active Directory 3. Uruchomid na urządzeniu FortiGate-60B funkcjonalnośd SSL VPN. Dostęp do sieci VPN. Dostęp do sieci VPN mają mied wskazane przez Zamawiającego grupy z usługi katalogowej Active Directory 4. W porozumieniu z Zamawiającym skonfigurowad sied LAN BEZROBOTNI oraz odpowiednio skonfigurowad politykę dostępu do sieci INTERNET. Sied BEZROBOTNI nie może mied dostępu do sieci LAN Zamawiającego. 7) Weryfikacja oprogramowa nia SYRIUSZ Std i SI PULS Konfiguracja przełączników sieciowych 1. Aktualizacja oprogramowania układowego przełączników sieciowych do najnowszej wersji udostępnionej na stronie producenta dla tego modelu 2. Konfiguracja protokołu drzewa rozpinającego na przełącznikach posiadanych przez Zamawiającego 3. Konfiguracja zagregowanego połączenia pomiędzy przełącznikami posiadanymi przez Zamawiającego 4. Konfiguracja dostępnych mechanizmów bezpieczeostwa na wybranych portach przełączników posiadanych przez Zamawiającego (Port Security, 802.1x, Protected Ports, MAC address lockout, uwierzytelnianie dostępu administracyjnego w oparciu o serwer RADIUS). Zamawiający wykorzystuje aplikację SYRIUSZ Std (aplikacja krytyczna dla działania Urzędu). Aplikacja Syriusz działa w architekturze klient-serwer. Silnikiem bazy danych jest PostgreSQL, serwerem aplikacji jest JBoss. Wirtualny serwer pracuje pod kontrolą SUSE Linux Enterprise Server 10. Zamawiający wykorzystuje archiwalną aplikację SI PULS (aplikacja krytyczna dla działania Urzędu). Aplikacja działa w architekturze klient-serwer. Silnikiem bazy danych jest PROGRESS uruchomiony na wirtualnym serwerze Novell

12 NetWare. Zamawiający wymaga dokonania weryfikacji poprawności działania aplikacji SYRIUSZ Std oraz archiwalnej aplikacji PULS na stacjach klienckich po zrealizowaniu działao opisanych w ustępie 4 pkt ) Termin wykonania prac instalacyjnowdrożeniowy ch. Oddanie systemu do eksploatacji. 9) Opracowanie dokumentacji powykonawcz ej 10) Opieka serwisowa Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostad wykonane wspólnie z przedstawicielem zamawiającego, z każdego etapu prac powinien zostad sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonad w okresie realizacji Zamówienia, w ramach jednego weekendu (piątek godz. 16:00 - sobota godz. 14:00) po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego w postaci dwóch osób w siedzibie Zamawiającego w ciągu pierwszych dwóch dni roboczych następujących po pracach wdrożeniowo instalacyjnych w godzinach od 6.30 do W tym czasie przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do rozwiązywania problemów technicznych, które wystąpią na etapie oddawania systemu do eksploatacji. W tym czasie przedstawiciele Wykonawcy dokonają także przeszkolenia dwóch pracowników Zamawiającego z zakresu zastosowanych technologii oraz poprawnej eksploatacji wdrożonych rozwiązao Zamawiający wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej użytkownika (w formie drukowanej i elektronicznej) obejmującej wszystkie etapy wdrożenia całości systemu. Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania w formie drukowanej i elektronicznej procedur eksploatacyjnych systemu. Zamawiający wymaga świadczenia bezpłatnej opieki serwisowej przez okres 12 miesięcy (telefoniczna, zdalna, mailowa, na miejscu u klienta) z czasem reakcji na zaistniałe problemy wynoszącym 2 godziny. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie działao mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów technicznych. W ramach opieki serwisowej Zamawiający wymaga przeprowadzenia co najmniej dwóch wizyt serwisowych w siedzibie Zamawiającego, w czasie

13 których będzie przeprowadzona diagnostyka sprzętu, aktualizacja oprogramowania układowego, instalacja poprawek bezpieczeostwa do oprogramowania wirtualizacyjnego w przypadku udostępnienia przez producenta nowszej wersji aktualizacja oprogramowania wirtualizacyjnego.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1 Załącznik nr 1.1. Kompletny system pracy grupowej z oprzyrządowaniem serwerowym wysokiej dostępności i serwer NAS oraz rozbudowa wyposażenia nowej serwerowni Instytutu o dwa przełączniki 1 kpl. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/132/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego serwera, sprzętu pomocniczego

Bardziej szczegółowo