Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ.doc"

Transkrypt

1 1. Serwer Obudowa 1.1. Typ 1.2. procesora Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Procesory zawierające kontroler pamięci i wykonujące operacje 64bitowe AMD64 lub EM64T. Procesory posiadające co najmniej 4 rdzenie obliczeniowe. Ilośd 1.3. procesorów Tyle by łączna wydajnośd wszystkich serwerów liczona jako suma wydajności wszystkich serwerów spełniała oba poniższe warunki: a) SPECint_base2006 >= 32,1 b) SPECfp_base2006 >= 38,4 Zamawiający wymaga, by dla zaoferowanego zestawu serwerów na stronie opublikowane były wyniki testów wydajności, potwierdzające spełnienie obu powyższych warunków dotyczących wydajności serwerów. Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły serwera innego producenta, serwera o innej konfiguracji lub innego modelu serwera niż oferowany serwer, pod warunkiem jednak, że serwer ten posiada taki sam zestaw procesorów co oferowany serwer. Pamięd 1.4. operacyjna Zainstalowane tyle pamięci RAM by spełnid warunek przypadania co najmniej 9 GB RAM na każdy rdzeo procesora. Pamięd z mechanizmem korekcji błędów. Zamawiający wymaga by serwer posiadał maksymalną ilośd gniazd pamięci RAM przewidzianą przez producenta procesorów możliwą dla zaproponowanej konfiguracji procesorów. Płyta 1.5. główna Sloty 1.6. PCI Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. Minimum 3 sloty PCI-Express., 1 slot wolny po obsadzeniu wszystkich wymaganych kart.

2 Kontroler 1.7. dyskowy pamięci lokalnej Lokalna 1.8. pamięd dyskowa Porty 1.9. do komunikacji międzyserwer owej Moduł TPM Karta graficzna Porty Napęd dysków optycznych Zasilanie Serwer musi mied możliwośd rozbudowy do 6 slotów PCI-Express. Jeśli nie ma możliwości rozbudowy, serwer musi posiadad 6 slotów PCI-Express w standardzie z czego minimum 4 wolne po obsadzeniu wszystkich kart Kontroler macierzowy SAS 6Gbit/s, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10. Kontroler RAID musi mied możliwośd wyposażenia w baterię podtrzymującą pamięd cache i możliwośd instalacji 512MB pamięci cache wraz z baterią podtrzymującą pamięd cache Co najmniej 2 dyski 146GB 10K SAS 6G Hot-Plug, pracujące w odbiciu zwierciadlanym bez potrzeby działania systemu operacyjnego. Możliwośd rozbudowy do min 8 dysków w serwerze. Oferent wyposaży serwer w kartą SD o pojemności co najmniej 8 GB. Na każde 4 rdzenie procesorów wymagane są 2 lub więcej porty ETHERNET każdy o prędkości 1Gb/s lub więcej do komunikacji międzyserwerowej. Serwer ma posiadad gniazdo do instalacji moduły TPM, moduł TPM jako opcja Zintegrowana karta graficzna Taka liczba portów do komunikacji serwerowej, aby był spełniony warunek z punktu 1.9, rodzaj gniazda RJ-45 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 porty USB (w tym 1 port wewnętrzny), 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy. porty do podłączenia klawiatury i myszy (PS2) Napęd DVD-ROM Redundantne zasilacze Hot-Plug minimum dwa w oferowanym serwerze, każdy z zasilaczy o mocy min. 750W

3 Zarządzanie Chłodzenie Systemy operacyjne. Serwer musi byd wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS), przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów DVD i FDD. Pozostałe wymagania: Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Panel serwisowy, prezentujący poprawnośd pracy poszczególnych elementów serwera Redundantne wiatraki typu Hot Plug Zamawiający wymaga by następujące systemy operacyjne działały poprawnie i były wspierane przez producenta serwerów: MS Windows Server 2008, VMware vsphere 4, RedHat Enterprise Linux. Gwarancja letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej na następny dzieo roboczy. Inne Oferty stwierdzające jedynie werbalnie spełnienie wymagao Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niespełniające kompletu wymagao. Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu w należy podad co najmniej nazwę producenta, nazwę i model oferowanego sprzętu 2. Oprogramow anie wirtualizacyjn e Wymagania 2.1. ogólne do wirtualizacyjn System operacyjny umożliwiający wirtualizację wraz z oprogramowaniem zarządzającym 1. Warstwa wirtualizacji musi byd rozwiązaniem systemowym tj. musi byd zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym oraz umożliwiad wirtualizację na potrzeby instancji wirtualnych serwerów zasobów takich jak: procesor, pamięd RAM, zasoby dyskowe, zasoby sprzętowe.

4 ego systemu operacyjnego 2. System musi umożliwiad jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach serwera. 3. System musi umożliwiad tworzenie klastrów z hostów fizycznych w celu zapewniania wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji. 4. System musi umożliwiad tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdrożenia wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych 5. System musi umożliwiad tworzenie maszyn wirtualnych z 4 wirtualnymi procesorami 6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd skonfigurowania wirtualnego serwera z możliwością obsługi do 255 GB pamięci RAM. 7. Oprogramowanie musi umożliwiad przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla wirtualnych serwerów niż faktyczna ilośd pamięci RAM serwera fizycznego w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiad kreowanie wirtualnych serwerów z dyskami o pojemności co najmniej 2 TB 9. Potwierdzone przez producenta oprogramowania wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows XP 64-Bit, Windows XP, Windows Vista 64-Bit, Windows Vista, Windows Server Bit, Windows Server 2008, Windows Server Bit, Windows Server 2003, Windows NT 4.0, SUSE Linux Enterprise Server 9 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 9, SUSE Linux Enterprise Server 11 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 10 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5 64bit, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 4 64bit, Red Hat Enterprise Linux 4, Novell NetWare System musi umożliwiad automatyczne zarządzanie poprawkami dla infrastruktury 11. System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadad moduł umożliwiający tworzenie widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi 12. System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadad przynajmniej dwa interfejsy zarządzania: dedykowany klient; przez www 13. System musi zapewniad jednoczesny dostęp do jednej przestrzeni dyskowej przez wiele wirtualizacyjnych systemów operacyjnych.

5 14. System musi zapewniad obsługę wielościeżkowego dostępu do wspólnych zasobów dyskowych multipathing 15. System musi umożliwiad dynamiczną zmianę wielkości utworzonych w systemie wolumenów dyskowych 16. System musi umożliwiad instalację i jednoczesną pracę do 128 wirtualnych serwerów 17. System musi umożliwiad przyłączenie do jednego wirtualnego serwera co najmniej 4 wirtualnych interfejsów sieciowych. 18. System musi umożliwiad agregację fizycznych interfejsów sieciowych serwera. 19. System musi wspierad wirtualne sieci LAN w oparciu o protokół 802.1q 20. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiad dynamiczną alokację wirtualnych serwerów pomiędzy kilkoma serwerami fizycznymi z zainstalowanym, oferowanym wirtualizacyjnym systemem operacyjnym (licencje dla tej funkcjonalności nie są obligatoryjnym elementem oferty. W momencie składania oferty wirtualizacyjny system operacyjny musi mied możliwośd rozbudowy o tą funkcjonalnośd) 21. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiad migrację wirtualnych maszyn z jednego fizycznego serwera na drugi w locie, bez wyłączania tych wirtualnych maszyn (licencje dla tej funkcjonalności są obligatoryjnym elementem oferty). 22. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zawierad technologię zwiększającą wydajnośd wirtualnych serwerów poprzez umożliwienie pojedynczemu wirtualnemu serwerowi korzystania z wielu fizycznych procesorów jednocześnie. 23. Oprogramowanie musi umożliwiad łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności wybranych usług. 24. Oprogramowanie powinno byd w możliwie największym stopniu niezależne od producenta platformy sprzętowej 25. Oprogramowanie musi posiadad centralną konsolę graficzną do zarządzania wirtualnymi serwerami i usługami. 26. Oprogramowanie musi zapewnid możliwośd monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. 27. System musi umożliwiad wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez użycia agentów na wirtualnych maszynach 28. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych musi stanowid moduł oprogramowania do wirtualizacji i byd

6 dostarczone wraz z tym oprogramowaniem. 29. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych musi co najmniej: a. Wspierad backup pełny i przyrostowy wirtualnych maszyn b. Zapewniad odtwarzanie na poziomie obrazów (niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego gościa) oraz na poziomie pojedynczych plików (dla systemów rodziny MS Windows) c. Zapewniad wsparcie dla Volume Shadow Copy Service d. Zapewniad centralną konsolę zarządzającą zintegrowaną z konsolą oprogramowania zarządzającym środowiskiem wirtualnym e. Umożliwiad tworzenie harmonogramów kopii zapasowych f. Obsługiwad technologię deduplikacji danych 30. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd wykonywania kopii migawkowych (snapshotów) instancji wirtualnych systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 31. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnid możliwośd klonowania instancji wirtualnych serwerów wraz z ich pełną konfiguracją i danymi 32. Oprogramowanie zarządzające musi posiadad możliwośd przydzielania i konfiguracji uprawnieo w oparciu o usługi katalogowe Active Directory 33. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwad przełączanie ścieżek SAN bez utraty komunikacji w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek 34. Platforma wirtualizacyjna umożliwiad instalację na 3 serwerach 2-procesorowych (do 6 rdzeni na procesor fizyczny) 35. Musi byd zapewniona redundancja zasobów w taki sposób, aby w przypadku awarii serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery fizyczne. Wymagania w zakresie licencji i wsparcia technicznego 1. Licencje muszą umożliwiad uruchomienie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 procesorów fizycznych z 6 rdzeniami na procesor oraz jednej instancji serwera zarządzania infrastrukturą wirtualizacyjną. Wszystkie licencje muszą byd dostarczone w formie papierowej wraz z minimum rocznym wsparciem świadczonym przez

7 producenta oprogramowania, które powinno umożliwiad zgłaszanie incydentów przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18: Rozbudowa serwera PAMIĘĆ RAM Elementy dedykowane do pracy z serwerem HP ProLiant DL380 G7: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego serwera HP ProLiant DL380 G7 o dodatkową pamięd RAM: B21 HP 4GB 2Rx4 PC R-9 Kit 6 szt. 4. Prace instalacyjno - konfiguracyjne Wymagania wstępne Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do infrastruktury w ustalonym wcześniej terminie w celu dokonania analizy i przygotowania procedur migracji do nowego środowiska. Dostęp do infrastruktury będzie możliwy pod nadzorem Zamawiającego i po spełnieniu warunków wynikających z Polityki Bezpieczeostwa. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia.

8 1) Montaż i fizyczne uruchomienie systemu 2) Rozbudowa serwera 3) Aktualizacja oprogramowa nia układowego macierzy dyskowej Zamawiający wymaga zainstalowaniu całości dostarczonego rozwiązania w pomieszczeniu serwerowni co najmniej w zakresie: 1. Wniesienie, ustawienie i fizyczny montaż dostarczanych elementów wyspecyfikowanych w punkcie 1 przedmiotu zamówienia we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji 2. Usunięcie opakowao i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeo 3. Podłączenie całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego 4. Przeprowadzenia pełnej diagnostyki serwera przy pomocy narzędzi oferowanych przez producenta serwera 5. Przeprowadzenia aktualizacji mikrokodów wszystkich komponentów serwera do najnowszych stabilnych wersji udostępnianych przez producenta serwera Zamawiający wymaga zainstalowania dostarczonych kości pamięci w posiadanym serwerze. Ponad to Zamawiający wymaga: 1. Przeprowadzenia pełnej diagnostyki serwera przy pomocy narzędzi oferowanych przez producenta serwera 2. Przeprowadzenia aktualizacji mikrokodów wszystkich komponentów serwera do najnowszych stabilnych wersji udostępnianych przez producenta serwera Zamawiający wymaga przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego posiadanej macierzy dyskowej oraz dysków twardych do najnowszych stabilnych wersji zalecanych przez producenta macierzy dyskowej. Ze względu, na fakt, że aktualizacja oprogramowania układowego macierzy dyskowej oraz samych dysków twardych zainstalowanych w macierzy dyskowej niesie ryzyko utraty danych Wykonawca przed rozpoczęciem prac związanych z aktualizacją oprogramowania układowego zobowiązany jest do wykonania kompletnej kopii zapasowej wszystkich danych zapisanych na macierzy dyskowej Zamawiającego. Jako urządzenie służące do przechowywania kopii zapasowej danych powinna byd wykorzystana macierz dyskowa co najmniej takiej klasy, jak macierz posiadana przez Zamawiającego. Wymagany poziom zabezpieczenia danych na urządzeniu zapasowym co najmniej RAID 5 z dyskiem SPARE. Urządzenie zapasowe na potrzeby wykonania kopii zapasowej dostarczy na swój koszt Wykonawca. Po zakooczeniu prac wdrożeniowych i stwierdzeniu poprawnej pracy środowiska Zamawiającego Wykonawca usunie dane z urządzenia zapasowego w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

9 4) Aktualizacja oprogramowa nia układowego biblioteki taśmowej oraz napędu taśmowego 5) Rozbudowa środowiska wirtualizacyjn ego Zamawiający wymaga przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego posiadanej biblioteki taśmowej oraz napędu taśmowego do najnowszych stabilnych wersji zalecanych przez producenta biblioteki taśmowej. Zamawiający wymaga przeprowadzenie migracji istniejącego środowiska wirtualizacyjnego VMware ESXi 4.0 do wersji opisanej w punkcie 2 Wymagania szczegółowe: 1. Wykonanie kopii zapasowej używanych przez Zamawiającego wirtualnych serwerów 2. Aktywacja licencji oraz wsparcia technicznego oprogramowania wirtualizacyjnego na stronie producenta. 3. Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego na dostarczonych serwerach. 4. Aktualizacja oprogramowania wirtualizacyjnego do najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania instalacja niezbędnych poprawek bezpieczeostwa. 5. Konfiguracja macierzy posiadanej przez Zamawiającego do współpracy z oprogramowaniem wirtualizacyjnym Zamawiający wymaga takiego skonfigurowania macierzy dyskowej oraz systemu wirtualizacyjnego, aby możliwe było tworzenie plików wirtualnych dysków o wielkości większej niż 2 TB. 6. Konfiguracja mechanizmów dostępu wielościeżkowego macierzy dyskowej dostęp do macierzy dyskowej przez wszystkie dostępne porty iscsi. 7. Weryfikacja poprawności działania mechanizmów dostępu wielościeżkowego do macierzy dyskowej dostęp do macierzy musi byd zachowany bez przerw w przypadku niedostępności n-1 ścieżek, gdzie n oznacza całkowitą liczbę ścieżek dojścia.

10 8. Konfiguracja sieci w infrastrukturze wirtualnej konieczna jest konfiguracja wspierająca sieci VLAN w oparciu o 802.1q. Zamawiający wymaga odpowiedniego skonfigurowania przełączników sieciowych dla zapewnienia poprawnego działania tej funkcjonalności. 9. Konfiguracja mechanizmów dostępu wielościeżkowego do sieci LAN dostęp do sieci LAN przez wszystkie dostępne porty LAN. 10. Weryfikacja poprawności działania mechanizmów dostępu wielościeżkowego do sieci LAN dostęp do sieci LAN musi byd zachowany bez przerw w przypadku niedostępności n-1 ścieżek, gdzie n oznacza całkowitą liczbę ścieżek dojścia. 11. Konfiguracja mechanizmów przenoszenia wirtualnych maszyn pomiędzy węzłami klastra w locie (bez wyłączania, wstrzymywania, usypiania wirtualnych maszyn). 12. Konfiguracja klastra wysokiej dostępności: a) Konfiguracja mechanizmów HA b) Konfiguracja mechanizmów przenoszenia wirtualnych maszyn pomiędzy węzłami klastra w locie (bez wyłączania, wstrzymywania, usypiania wirtualnych maszyn) 13. Weryfikacja działania klastra wysokiej dostępności. 14. Instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego środowiskiem wirtualnym. 15. Konfiguracja powiadomieo o krytycznych zdarzeniach ( ). 16. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 6) Konfiguracja elementów bezpieczeost wa sieci LAN Zamawiający wymaga, aby w przypadku nagłego uszkodzenia jednego z węzłów klastra uruchomione na nim wirtualne serwery całkowicie automatycznie zostały uruchomione na poprawnie działającym węźle klastra. Zamawiający nie dopuszcza ręcznego uruchamiania wirtualnych serwerów w przypadku awarii. Zamawiający używa urządzenia FortiGate-60B jako styku z siecią publiczną. Obecnie polityka dostępu do sieci publicznej realizowana jest w oparciu o adresy IP komputerów. Takie rozwiązanie nie spełnia wszystkich wymagao Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby w ramach prac wdrożeniowych:

11 Konfiguracja urządzenia zabezpieczającego FortiGate-60B 1. Dokonad aktualizacji oprogramowania urządzenia FortiGate-60B do najnowszej wersji udostępnionej na stronie producenta dla tego modelu 2. Wdrożyd politykę dostępu do sieci Internet w oparciu o konta użytkowników / grup usługi katalogowej Active Directory 3. Uruchomid na urządzeniu FortiGate-60B funkcjonalnośd SSL VPN. Dostęp do sieci VPN. Dostęp do sieci VPN mają mied wskazane przez Zamawiającego grupy z usługi katalogowej Active Directory 4. W porozumieniu z Zamawiającym skonfigurowad sied LAN BEZROBOTNI oraz odpowiednio skonfigurowad politykę dostępu do sieci INTERNET. Sied BEZROBOTNI nie może mied dostępu do sieci LAN Zamawiającego. 7) Weryfikacja oprogramowa nia SYRIUSZ Std i SI PULS Konfiguracja przełączników sieciowych 1. Aktualizacja oprogramowania układowego przełączników sieciowych do najnowszej wersji udostępnionej na stronie producenta dla tego modelu 2. Konfiguracja protokołu drzewa rozpinającego na przełącznikach posiadanych przez Zamawiającego 3. Konfiguracja zagregowanego połączenia pomiędzy przełącznikami posiadanymi przez Zamawiającego 4. Konfiguracja dostępnych mechanizmów bezpieczeostwa na wybranych portach przełączników posiadanych przez Zamawiającego (Port Security, 802.1x, Protected Ports, MAC address lockout, uwierzytelnianie dostępu administracyjnego w oparciu o serwer RADIUS). Zamawiający wykorzystuje aplikację SYRIUSZ Std (aplikacja krytyczna dla działania Urzędu). Aplikacja Syriusz działa w architekturze klient-serwer. Silnikiem bazy danych jest PostgreSQL, serwerem aplikacji jest JBoss. Wirtualny serwer pracuje pod kontrolą SUSE Linux Enterprise Server 10. Zamawiający wykorzystuje archiwalną aplikację SI PULS (aplikacja krytyczna dla działania Urzędu). Aplikacja działa w architekturze klient-serwer. Silnikiem bazy danych jest PROGRESS uruchomiony na wirtualnym serwerze Novell

12 NetWare. Zamawiający wymaga dokonania weryfikacji poprawności działania aplikacji SYRIUSZ Std oraz archiwalnej aplikacji PULS na stacjach klienckich po zrealizowaniu działao opisanych w ustępie 4 pkt ) Termin wykonania prac instalacyjnowdrożeniowy ch. Oddanie systemu do eksploatacji. 9) Opracowanie dokumentacji powykonawcz ej 10) Opieka serwisowa Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostad wykonane wspólnie z przedstawicielem zamawiającego, z każdego etapu prac powinien zostad sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonad w okresie realizacji Zamówienia, w ramach jednego weekendu (piątek godz. 16:00 - sobota godz. 14:00) po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego w postaci dwóch osób w siedzibie Zamawiającego w ciągu pierwszych dwóch dni roboczych następujących po pracach wdrożeniowo instalacyjnych w godzinach od 6.30 do W tym czasie przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do rozwiązywania problemów technicznych, które wystąpią na etapie oddawania systemu do eksploatacji. W tym czasie przedstawiciele Wykonawcy dokonają także przeszkolenia dwóch pracowników Zamawiającego z zakresu zastosowanych technologii oraz poprawnej eksploatacji wdrożonych rozwiązao Zamawiający wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej użytkownika (w formie drukowanej i elektronicznej) obejmującej wszystkie etapy wdrożenia całości systemu. Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania w formie drukowanej i elektronicznej procedur eksploatacyjnych systemu. Zamawiający wymaga świadczenia bezpłatnej opieki serwisowej przez okres 12 miesięcy (telefoniczna, zdalna, mailowa, na miejscu u klienta) z czasem reakcji na zaistniałe problemy wynoszącym 2 godziny. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie działao mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów technicznych. W ramach opieki serwisowej Zamawiający wymaga przeprowadzenia co najmniej dwóch wizyt serwisowych w siedzibie Zamawiającego, w czasie

13 których będzie przeprowadzona diagnostyka sprzętu, aktualizacja oprogramowania układowego, instalacja poprawek bezpieczeostwa do oprogramowania wirtualizacyjnego w przypadku udostępnienia przez producenta nowszej wersji aktualizacja oprogramowania wirtualizacyjnego.

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego infrastruktury serwerowej w technologii kasetowej (blade), z

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19"(5U max).

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ 1. Wymagania ogólne: Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany we wcześniejszych projektach, wyprodukowany nie wcześniej niż na 6 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać:

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać: Część B SIWZ Serwer 1 szt. Parametry serwera: Serwer fabrycznie nowy; Obudowa o wysokości 1U lub 2U wraz z wysuwanymi teleskopowo szynami montaŝowymi umoŝliwiającymi instalacje w szafie Rack 19 ; Płyta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia: 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ: MS liczba sztuk 5 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych 1 Obudowa serwer w obudowie

Bardziej szczegółowo

Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1. Oferowany model*.. Producent*..

Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup 1 sztuki serwera dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*..

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 1/09/2011/NB

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 1/09/2011/NB ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/09/2011/NB w sprawie zakupu serwera i oprogramowania do serwera zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: POKL.08.02.01-30-018/10 pt.: "Nauka bliżej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne)

Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) 1. ZESTAW SERWERÓW dla bardzo duŝego Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 101629-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 101629-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 101629-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98955-2015 data 03.07.2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM Nr postępowania: DZP.272-28/13 Zał. nr 2 do SIWZ/Zał. nr 2 do umowy Nazwa parametru Szafa RACK Zasilacze awaryjne UPS Przełącznik KVM Konsola LCD SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM minimalne SZAFA SERWEROWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo