Tłumaczenie oryginalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tłumaczenie oryginalne"

Transkrypt

1 Tłumaczenie oryginalne Winda serwisowa AVANTI Podręcznik użytkownika oraz instalacji Model SHARK - Tłumaczenie oryginalnej -

2

3 Data wydania: Wydanie 0 (WE): 0/20 Wersja : 3/0/ Producent: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød Denmark Tel.: Faks: Strona: Sprzedaż i serwis: Australia Avanti Wind Systems PTY LTD P: +6 (0) Chiny Avanti Wind Systems P: Dania Avanti Wind Systems A/S P: Niemcy Avanti Wind Systems GmbH P: +49 (0) Hiszpania Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: USA Avanti Wind Systems,Inc P: + (262) Indie Avanti Wind Systems,PL P:

4 Winda może być używana wyłącznie przez przeszkolony personel. Niniejszy podręcznik musi być stale dostępny dla personelu podczas instalacji i obsługi urządzenia. Dodatkowe kopie można uzyskać na życzenie u producenta. Wszystkie miary zostały podane jedynie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Spis treści Page Podręcznik użytkownika. Ograniczona gwarancja Objaśnienie symboli używanych w tym podręczniku Przestrogi Opis urządzenia Przeznaczenie Funkcja Modele wind serwisowych Temperatura Accesories Podzespoły Kabina - przegląd Kabina z chwytakiem bezpieczeństwa, wciągarką, szafą sterowniczą mocy oraz wiszącą kasetą sterowniczą Dane techniczne wind serwisowych w wersji M, L oraz XL Układ napędowy, chwytak bezpieczeństwa oraz elementy sterujące Lina napędowa, lina bezpieczeństwa i lina prowadząca Urządzenia zabezpieczające Hamulec bezpieczeństwa ZATRZYMANIE AWARYJNE Stałe ZATRZYMANIE AWARYJNE (opcja) Wyłącznik sterowania z windy Mechaniczny ogranicznik siły podnoszenia Chwytak bezpieczeństwa Opuszczana poręcz bezpieczeństwa (opcja) Żółta lampa błyskowa (opcja) Światło awaryjne (opcja) Wyłącznik zatrzymania drzwi Drzwi przesuwne: Drzwi podwójne: Drzwi przesuwne dzielone: System blokady kluczowej (opcja): Wyłącznik zatrzymania w pozycji krańcowej Wyłącznik zatrzymania w górnej pozycji krańcowej Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w górnej pozycji krańcowej Dolny ogranicznik bezpieczeństwa Górny ogranicznik bezpieczeństwa (opcja) Urządzenia zabezpieczające dla ogrodzeń z drzwiami System blokady bezpieczeństwa System blokady sterowanej blokowanym kluczem Codzienna kontrola przez osobę nadzorującą Winda serwisowa Obszar roboczy Funkcje sterujące Sprawdzenie pracy w trybie automatycznym Pilot zdalnego sterowania Chwytak bezpieczeństwa Liny i zawieszenie Obsługa windy - podnoszenie Wchodzenie i wychodzenie Zatrzymanie/ZATRZYMANIE AWARYJNE Normalna praca Praca w trybie automatycznym Praca w trybie zdalnym Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych

5 6.6 Ogranicznik siły podnoszenia Praca w trybie ręcznym AWARYJNA jazda w dół Jazda w górę w trybie ręcznym Co zrobić, gdy zadziała chwytak bezpieczeństwa Naprawa po wystąpieniu awarii Wyłączenie z eksploatacji Demontaż lin w celu wymiany Parkowanie windy serwisowej Zakończenia lin Demontaż liny podnoszącej Demontaż liny bezpieczeństwa Konserwacja Kontrola roczna Wciągarka Hamulec bezpieczeństwa Winda serwisowa Zawieszenie i liny Ogranicznik przeciążenia/znaki informacyjne Naprawy Zamawianie części zapasowych Lina Silnik i hamulec Sterowanie elektryczne Hamulec bezpieczeństwa Tabliczki znamionowe i znaki informacyjne Podręcznik instalacji. Montaż kabiny SHARK Lista części - kabina SHARK L/XL z drzwiami przesuwnymi Lista części - kabina SHARK L/XL z drzwiami podwójnymi Lista części - SHARK L/XL Drzwi półprzesuwne Lista części - SHARK M Lista części - SHARK M Drzwi przesuwne Zakładanie lin Górna część wieży Pomiary podczas ustawiania liny Zabezpieczanie liny prowadzącej na poziomie podłoża Sposób : śruba kotwiąca Sposób 2: trójnóg Sposób 3: belka stalowa Naprężanie lin prowadzących o średnicy 2 mm Połączenia elektryczne Zasilanie Przewód zasilający Podłączanie zasilania Montaż liny napędowej i liny bezpieczeństwa w windzie Montaż liny napędowej Montaż liny bezpieczeństwa Mocowanie liny napędowej i liny bezpieczeństwa Przeciwwaga liny napędowej Lina bezpieczeństwa Sposób : śruba kotwiąca ze sprężyną Lina bezpieczeństwa Sposób 2: sprężyna naciskowa Lina bezpieczeństwa Sposób 3: belka stalowa Wyrównanie mocowania liny Wyrównanie górnej tarczy zatrzymującej Wyrównywanie tarcz zabezpieczających Naklejka Strefa niebezpieczeństwa Demontaż Kontrola przed pierwszym użyciem Dodatek A: Regulacja ogranicznika przeciążenia (przeładowania) Dodatek B: Raport z kontroli rocznej Dodatek C: Raport z awarii Podręcznik użytkownika 5

6 . Ograniczona gwarancja Avanti Wind Systems A/S zapewnia, że począwszy od daty dostarczenia do klienta przez okres dłuższy niż 365 dni lub przez okres podany w standardowej gwarancji firmy Avanti, opisana w niniejszej instrukcji winda serwisowa Avanti (zwana dalej Produktem) nie będzie nosić wad materiałowych ani wad wykonania pod warunkiem zachowania właściwych warunków użytkowania i napraw oraz instalacji i obsługi zgodnie z niniejszą instrukcją. Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu użytkownikowi Produktu. Jako wyłączne zadośćuczynienie i jedyne zobowiązanie w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, firma Avanti może według własnego uznania wybrać wymianę Produktu (włącznie z pokryciem opłat wypadkowych i kosztów wysyłki poniesionych przez klienta) na podobny nowy lub wyremontowany Produkt równorzędnej wartości lub zwrot ceny zakupu, pod warunkiem odesłania Produktu do firmy Avanti po uprzednim uiszczeniu kwot ubezpieczenia i kosztów wysyłki. Wykonanie zobowiązań firmy Avanti wobec klienta zależy od odpowiedniego zwrotu przedmiotowego Produktu zgodnie z procedurami zwrotnymi producenta. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje, jeżeli Produkt (i) został zmieniony bez zgody firmy Avanti lub jej autoryzowanego przedstawiciela, (ii) był zamontowany, obsługiwany, naprawiany lub konserwowany niezgodnie z niniejszą instrukcją lub innymi zaleceniami firmy Avanti, (iii) był użytkowany niewłaściwie, nieostrożnie, lub zaniedbywany, (iv) został udostępniony klientowi przez Avanti nieodpłatnie, lub (v) został sprzedany klientowi bez gwarancji, ze wszystkimi ewentualnymi wadami (w tzw. stanie jak jest ). Jeżeli niniejsza ograniczona gwarancja wyraźnie nie podaje inaczej, WSZELKIE WYRAŻONE BĄDŹ DOROZUMIANE WARUNKI, REPREZENTACJE I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, SPOSOBU POSTĘPOWANIA, PRAWA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W STOPNIU MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA, A FIRMA AVANTI WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIE. JEŻELI POWYŻSZY STOPIEŃ WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH W UJĘCIU JAKICHIKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH TAKIEGO WYŁĄCZENIA UZNAJE SIĘ ZA NIEMOŻLIWY, WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE ZOSTAJĄ OGRANICZONE W CZASIE NA TAKI SAM OKRES, JAK PODANY WYŻEJ OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI WYRAŻONYCH. JAKO ŻE PRAWO W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI NAŁOŻENIA OGRANICZEŃ NA OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, POWYŻSZE ZAPISY MOGĄ NIE DOTYCZYĆ WYBRANYCH KLIENTÓW. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NADAJE KLIENTOWI SZCZEGÓLNE PRAWA OPRÓCZ INNYCH PRAW, KTÓRE MOŻE ON POSIADAĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄYCH PRZEPISÓW. Niniejsza klauzula wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji obowiązuje nawet, gdy gwarancja wyrażona stanie się bezprzedmiotowa w swoim podstawowym kształcie. W przypadku jakichkolwiek sporów obowiązuje angielska wersja instrukcji. 6 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych

7 2. Objaśnienie symboli używanych w tym podręczniku Symbol Słowa specjalne Znaczenie Możliwość obrażeń ciała w przypadku nieprzestrzegania Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa STOP NIEBEZPIECZEŃSTWO! NATYCHMIASTOWE lub nieuchronne zagrożenie: Poważne obrażenia lub śmierć! NIEBEZPIECZEŃSTWO! NATYCHMIASTOWE lub nieuchronne zagrożenie niebezpiecznym napięciem: Poważne obrażenia lub śmierć! PRZESTROGA! Potencjalnie niebezpieczna sytuacja: Lekkie obrażenia lub uszkodzenie sprzętu/materiałów. Dodatkowe instrukcje! Ostrzeżenie! Potencjalnie niebezpieczna sytuacja: Uszkodzenie sprzętu lub miejsca pracy Ważne! Pomocne wskazówki zapewniające optymalne warunki robocze Brak Zalecenie Odnośnik do drukowanej specyfikacji/dokumentacji Podręcznik użytkownika 7

8 3. Przestrogi STOP NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie używać windy w przypadku pożaru. PRZESTROGA! Uniknij obrażeń postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami! a) Montaż, konserwacja lub obsługa windy serwisowej oraz jej zawieszenia może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników (personel wewnętrzny klienta lub wynajęte firmy zewnętrzne). b) Pracownicy obsługi muszą mieć co najmniej 8 lat. Pracownicy muszą znać obowiązujące instrukcje zapobiegania wypadkom oraz uzyskać odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. c) Pracownicy obsługi powinni przeczytać i zrozumieć informacje podane w tym podręczniku obsługi. d) Jedna kopia podręcznika powinna zostać przekazana pracownikom obsługi i być zawsze dostępna. e) Jeśli do wykonywania powyższych zadań wyznaczony jest więcej niż jeden pracownik, pracodawca powinien wskazać osobę nadzorującą obsługę. k) Przed zamontowaniem układu zawieszenia należy się upewnić, że odpowiednie sekcje budynku wytrzymają obciążenie. l) Jeśli podczas eksploatacji wystąpią jakiekolwiek awarie, uszkodzenia lub sytuacje, które mogą zmniejszyć bezpieczeństwo pracy: - Należy natychmiast przerwać wykonywaną pracę i powiadomić o tym osobę nadzorującą lub pracodawcę! m) Wszystkie testy lub naprawy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków. n) Wszystkie naprawy wciągarki, chwytaka hamulca bezpieczeństwa oraz części wspornikowych układu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych monterów. o) Jeśli zostaną naprawione lub wymienione części wspornikowe, bezpieczeństwo eksploatacyjne układu musi zostać sprawdzone i zweryfikowane przez eksperta. p) Zastosowanie nieoryginalnych części, w szczególności zaś lin innych niż oryginalne liny wciągarki, spowoduje unieważnienie gwarancji producenta oraz anulowanie aprobaty CE. STOP NIEBEZPIECZEŃSTWO! q) Nie można modyfikować, rozbudowywać czy przebudowywać windy serwisowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody producenta. f) Jeśli podczas montażu, jazdy do góry lub w dół może nastąpić upadek, wszyscy pracownicy pracujący w obszarze zagrożenia muszą nosić sprzęt ochrony osobistej, który chroni przed upadkiem za pomocą zabezpieczenia przymocowanego do budynku. g) Można używać wyłącznie bezawaryjnych urządzeń podwieszających, podzespołów kabiny, wyposażenia wciągarki, chwytaków bezpieczeństwa wchodzących w skład hamulców bezpieczeństwa, oryginalnych lin wciągarki i hamulców. h) Podłączenia układu elektrycznego muszą być wykonane zgodnie z normą EN i) Przed zamontowaniem wszystkie części muszą zostać przetestowane pod kątem kompletności i pełnej funkcjonalności. j) Zawsze należy używać nakrętek samozabezpieczających i przestrzegać poniższych wytycznych: - Długość śruby wystającej po zakręceniu nakrętki musi wynosić co najmniej połowę średnicy gwintu. - Nakrętki nie można dalej używać, jeśli można ją odkręcić palcami! 8 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych r) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przebudowaniem lub modyfikacją urządzenia lub użyciem nieoryginalnych części, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. s) Przed użyciem windy /dźwigu musi zostać przeprowadzona inspekcja bezpieczeństwa przez autoryzowaną instytucję. t) Inspekcja musi być przeprowadzana co najmniej raz w roku przez specjalistę przeszkolonego przez AVANTI. Co 250 godzin pracy linociąg i hamulec bezpieczeństwa muszą zostać oddane do przeglądu / remontu do autoryzowanego serwisu i otrzymać nowy (aktualny) certyfikat. u) Winda serwisowa nie może być obsługiwana przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogących zagrozić bezpieczeństwu pracy. Właściciel wieży musi zweryfikować konieczność sprawdzania windy serwisowej przez upoważnione firmy zewnętrzne w samorządzie lokalnym oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. PRZESTROGA! Windę serwisową wolno eksploatować wyłącznie po sprawdzeniu przez jej użytkownika i firmę Avanti maksymalnej prędkości wiatru, która umożliwia bezpieczne używanie urządzenia. Maksymalna prędkość wiatru zależy od konstrukcji turbiny wiatrowej.

9 4. Opis urządzenia 4. Przeznaczenie Winda serwisowa opisana w niniejszym podręczniku użytkownika służy do następujących celów: - transportowania personelu i materiałów wewnątrz turbin wiatrowych, wież kratowych dla turbin wiatrowych oraz wież telekomunikacyjnych, - transportowania w celu wykonania prac montażowych, kontrolnych i napraw. Winda serwisowa może być używana do transportowania dwóch osób oraz ich narzędzi i wyposażenia do wysokości, na której można wygodnie wykonać pracę. Winda serwisowa jest przeznaczona do zamontowania na stałe w określonej wieży. Winda nie jest przeznaczona do stosowania: - w silosach, - w miejscach odwiertów, - jako zamontowana na stałe winda elewacyjna, - jako winda używana na dźwigu, - w środowisku, w którym występuje zagrożenie wybuchem. 4.3 Modele wind serwisowych Podręcznik użytkownika oraz instalacji przedstawia następujące modele: SHARK M z drzwiami przesuwnymi, nośność 240 kg. SHARK L z drzwiami przesuwnymi, podwójnymi lub poczwórnymi, nośność 240/320 kg. SHARK XL z drzwiami przesuwnymi, nośność 320 kg 4.4 Temperatura Temperatura robocza -5 C C. Temperatura pracy w ciężkich warunkach -25 C C. Dostępny jest także zestaw do pracy w niskich temperaturach. Temperatura robocza - zestaw do pracy w niskich temperaturach. -25 C C. 4.2 Funkcja W windzie serwisowej do jazdy w górę i w dół wykorzystana jest wciągarka, która jeździ po linie przymocowanej do budynku. Dwa chwytaki hamulca bezpieczeństwa umożliwiają wyhamowanie windy serwisowej na oddzielnej linie bezpieczeństwa. Sterowanie jazdą w górę i w dół odbywa się w trybie ręcznym z wnętrza windy, za pomocą pilota zdalnego sterowania w trybie sterowania zdalnego (opcjonalnego) lub z zewnątrz windy w trybie automatycznym (opcjonalnie). Ogranicznik siły podnoszenia uniemożliwia jazdę do góry w przypadku przeciążenia wciągarki. Dwie liny prowadzące po obu stronach windy serwisowej uniemożliwiają jej obracanie i kołysanie. 4.5 Akcesoria W celu spełnienia podstawowych wymagań przepisów BHP, konstrukcja turbiny wiatrowej i jej podzespołów musi uzupełniać urządzenia bezpieczeństwa dostarczone z windą serwisową w taki sposób, aby tworzyły bezpieczną całość. Należy wykonać kompleksową ocenę zgodności z przepisami BHP i ocenę ryzyka. Firma Avanti zweryfikuje wspomnianą zgodność z wymaganiami BHP przed instalacją urządzenia. Urządzenia, które uzupełniają windy serwisowe są następujące: 4.5. Ogrodzenia i bariery Szyb windy serwisowej musi być tak zabezpieczony, aby uniemożliwić wpadnięcie osób do jego wnętrza i chronić osoby przed obrażeniami spowodowanymi ruchem windy. Konstrukcja ogrodzeń i barier musi spełniać wymagania właściwych norm i lokalnych przepisów Układ bezpieczeństwa drzwi dostępowych na pomostach Szyb windy serwisowej musi być tak zabezpieczony, aby uniemożliwić wpadnięcie osób do jego wnętrza. Gdy winda nie znajduje się na pomoście, otwarcie drzwi dostępowych nie może być możliwe. Funkcję tę może realizować system blokady zainstalowany w drzwiach dostępowych, którego działanie jest uzależnione od położenia windy w szybie. Podręcznik użytkownika 9

10 4.6 Podzespoły 4.6. Kabina - przegląd Rys. a. Kabina SHARK L z drzwiami przesuwnymi Rys. b. Kabina SHARK L z drzwiami podwójnymi Kabina 2 Drzwi przesuwne 3 Lina napędowa i lina bezpieczeństwa 4 Lina prowadząca 5 Prowadnice liny 6 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) Kabina 2 Drzwi podwójne 3 Lina napędowa i lina bezpieczeństwa 4 Lina prowadząca 5 Prowadnice liny 6 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) 0 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych

11 Rys. c. Kabina SHARK L z drzwiami poczwórnymi Rys. b. Kabina SHARK M z drzwiami przesuwnymi Kabina 2 Drzwi poczwórne 3 Lina napędowa i lina bezpieczeństwa 4 Lina prowadząca 5 Prowadnice liny 6 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) Kabina 2 Drzwi przesuwne 3 Lina napędowa i lina bezpieczeństwa 4 Lina prowadząca 5 Prowadnice liny 6 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) Podręcznik użytkownika

12 Rys. e SHARK L Drzwi półprzesuwne Rys. f SHARK M Drzwi przesuwne Kabina 2 Drzwi przesuwne 3 Lina napędowa i lina bezpieczeństwa 4 Lina prowadząca 5 Prowadnice liny 6 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) Kabina 2 Drzwi poczwórne 3 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) 2 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych

13 4.6.2 Kabina z chwytakiem bezpieczeństwa, wciągarką, skrzynką sterowniczą oraz wiszącą kasetą sterowniczą Rys Kabina 2 Wciągarka 3 Skrzynka sterownicza 4 Punkt mocowania 5 Chwytak hamulca bezpieczeństwa 6 Podłączenia przewodów (z tyłu windy) 7 Wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNE- GO mocowany na stałe (wewnątrz kabiny opcjonalny) 8 Wisząca kaseta sterownicza 9 Wyłącznik sterowania z windy (opcjonalny) 0 Wyłącznik zatrzymania drzwi Dolny ogranicznik bezpieczeństwa 2 Łącznik 3 Wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNE- GO w pozycji krańcowej 4 Wyłącznik roboczy zatrzymania w pozycji krańcowej (Informacje szczegółowe patrz str. 5-9) Podręcznik użytkownika 3

14 4.6.3 Dane techniczne wind serwisowych w wersji M, L oraz XL Rys. 3a. Wymiary, drzwi przesuwne Nośność windy Shark M: Silnik X402P 240 kg Silnik M kg (maks. osoba) Nośność windy Shark L: Silnik X402P 240 kg Silnik M kg (maks. 2 osoby) Silnik L502P 320 kg Silnik M kg (maks. 2 osoby) H Nośność windy Shark XL: Silnik X402P 240 kg Silnik M kg (maks. 2 osoby) Silnik L502P 320 kg Silnik M kg (maks. 3 osoby) Ciężar windy: M: kg 90 L: kg 0 XL: kg 20 F Do ciężaru windy należy dodać ciężar przewodu zasilającego (około 0,23 kg na metr). B D C A Wysokość kabiny: Sama kabina: 980 mm Od wyciągarki do spodu kabiny: 200 mm Wymiary w mm: E N G Szerokość otworu po otwarciu drzwi przesuwnych: M: 500 mm X - XL: 550 mm Poziom hałasu emitowanego: max. 75 db (A). Shark A B C D E F G ) N H M / L / XL / Standardowa prowadnica liny/wąska prowadnica liny. (Informacje szczegółowe patrz) 4 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych

15 Rys. 3b. Wymiary, drzwi podwójne Nośność: Silnik X402P 240 kg Silnik M kg (maks. 2 osoby) Silnik L502P 320 kg Silnik M kg (maks. 3 osoby) Ciężar windy: L: kg 5 XL: kg 25 Do ciężaru windy należy dodać ciężar przewodu zasilającego (około 0,23 kg na metr). H Wysokość kabiny: Sama kabina: 980 mm Od wyciągarki do spodu kabiny: 200 mm B D Ogrodzenie C A E N G Wymiary w mm: Shark A B C D E F G ) N H L / ) Standardowa prowadnica liny/wąska prowadnica liny. (Informacje szczegółowe patrz) Podręcznik użytkownika 5

16 4.6.4 Układ napędowy, uchwyty bezpieczeństwa i sterowanie Rys. 4 Dźwignik X402P Rys. 6 Skrzynka elektryczna Do X402P Do M M Rys. 5 Hamulec bezpieczeństwa BSO 504E OSL500 Punkt wsuwania dźwigni hamulca Silnik 3 Prowadnica liny stalowej zbezpieczeniem przeciążeniowym 4 Układ napędowy/ skrzynka przekładniowa Rys. 7 a Pilot podwieszany (sterowanie) 0 Dolny wyłącznik przeciążeniowy (kluczykowy) Kontrolka goto wości ON (WŁ.) 3 2 Ręczny/ Automatyczny Uchwyt sterujący/ dźwignia hamulca 6 Hamulec bezpieczeństwa przycisk stop 7 Lina bezpieczeństwa 8 Sznur połączeniowy 9 Wziernik (okienko przegl.) Rys. 7 b Zdalne sterowanie (pilot) 3 Przycisk WYŁĄ CZNIKA AWARYJNEGO 4 GÓRA 5 DÓŁ Tabela. Dźwignik Dźwignik Udźwig (U) Prędkość przesuwu lin Wynik Prąd znamionowy Średnica liny nośnej (Ø) Waga urządzenia ok. Wymiary a b c Typ dźwignika kg m/min. kw A mm kg mm mm mm X402P/400V X402P/690V L502P/400V L502P/690V M500/400V M500/690V Tabela 2. Hamulec Chwytak bezpieczeństwa 6 Udźwig Do maks. prędkości przesuw liny Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych Dźwignik śr. liny (Ø) Waga urządzenia ok. Wymiary a b c Typ hamulca bezpieczeństwa kg m/min. mm kg mm mm mm BSO 504 E BSO 004 E ) OSL ) Silnik L502P należy instalować z BSO 004 E Tabela 3. Lina napędowa, bezpieczeństwa i wiodąca Wykończenie Lina Typ liny powierzchni średnica (powłoka) X402P / BSO504 E L502P / BSO004 E 8 mm, 4x26 lub 5x9 cynkowana Oznaczenie/ funkcja czerwony sznur / przewód Min. opór hamulca (R) 55 kn Połączony z klamra 2 t, kształt C (?) Mocowanie Zacisnąć do - - Lina wiodąca 2 mm cynkowana - 55 kn klamra, 2 t min. co 35 m 2 do 4 kn M500 / OSL500 8,3 mm, 5x26 cynkowana brak 5,5 kn klamra 2 t, kształt C (?) - -

17 4.7 Urządzenia zabezpieczające 4.7. Hamulec bezpieczeństwa Elektromagnetyczny hamulec sprężynowy, włączany automatycznie: podczas zwalniania wybieraka kierunku jazdy oraz po wystąpieniu zaniku zasilania ZATRZYMANIE AWARYJNE Po naciśnięciu czerwonego wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO (na wiszącej kasecie sterowniczej), odcinane jest napięcie sterowania. Po usunięciu usterki sterowanie można przywrócić przekręcając wyłącznik zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż wyskoczy Wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO mocowany na stałe (opcjonalny) Występuje wyłącznie w windach z zainstalowaną funkcją jazdy automatycznej. Dodatkowy (poza wiszącą kasetą sterowniczą) wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO znajduje się na prawym panelu sterowania ręcznego. Informacje dotyczące funkcjonowania można znaleźć powyżej (Rys. 9) Wybierak pracy automatycznej Wyłącznik znajdujący się wewnątrz uchwytu wiszącej kasety sterowniczej. Uniemożliwia sterowanie windą od wewnątrz, gdy znajduje się ona w trybie sterowania automatycznego Mechaniczny ogranicznik siły podnoszenia Ogranicznik siły podnoszenia znajduje się w układzie przesuwu liny i uniemożliwia jazdę do góry w przypadku przeciążenia wciągarki. Odtwarzany jest wtedy sygnał dźwiękowy, który wyłącza się dopiero po usunięciu przyczyny przeciążenia. Możliwe przyczyny uaktywnienia ogranicznika: Przeciążenie windy serwisowej. Winda serwisowa napotkała na przeszkodę podczas jazdy do góry. Interwencja operatora: Zmniejszyć obciążenie windy poniżej wartości granicznej. Zjechać windą poniżej przeszkody i usunąć ją przed ponownym rozpoczęciem jazdy do góry Chwytak bezpieczeństwa Osobiste środki do transportu za pomocą wciągarki muszą być wyposażone w 2 chwytaki bezpieczeństwa, które uniemożliwią upadek windy z ładunkiem. Hamulec bezpieczeństwa typu BSO+OSL Chwytak hamulca bezpieczeństwa BSO+OSL jest włączany ręcznie (Rys. 8). Prędkość przesuwu liny bezpieczeństwa w urządzeniu jest monitorowana w trybie ciągłym, a szczęki zamykają się automatycznie po wykryciu nadmiernej prędkości. Zabezpiecza to windę przed: a) Zerwaniem liny podnoszącej. b) Uszkodzeniem wciągarki. Chwytak bezpieczeństwa można również włączyć ręcznie w sytuacji awaryjnej, naciskając wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO. Wziernik służy do monitorowania funkcjonowania mechanizmu odśrodkowego podczas pracy. Informacje dotyczące czynności wymaganych po zadziałaniu chwytaka bezpieczeństwa można znaleźć w rozdziale 8 na stronie 24. Rys. 8. Hamulec bezpieczeństwa BSO OSL500 Wziernik Przycisk ON/(zablokowany) zatrzymania OFF/(otwarty) Rys. 9 Wyłącznik zatrzymania awaryjnego i wyłącznik zatrzymania w dolnej pozycji krańcowej Opuszczana poręcz bezpieczeństwa (opcja) Urządzenie to można zainstalować w windach z drzwiami przesuwnymi w celu ochrony pasażerów przed wypadnięciem, gdy drzwi są otwarte podczas prac między pomostami. Poręcz jest blokowana w położeniu zamkniętym za pomocą zapadki. Poręcz otwiera się naciskając na zapadkę i podnosząc samą poręcz. (Rys. 9c) Instrukcję otwierania drzwi między pomostami opisano w punkcie Wyłącznik blokady bezpieczeństwa. Rys. 9a Rys. 9b Rys. 9c Przycisk zatrzymania awaryjnego Wyłącznik sterowania z windy Żółta lampa błyskowa (opcja) Opcjonalne zestawy lamp błyskowych można zamontować w górnej i w dolnej części windy. Lampy błyskowe wskazują przemieszczanie się windy (Rys. 9a) Światło awaryjne (opcja) W kabinie windy można zainstalować światło awaryjne, służące do jej oświetlania w razie zaniku zasilania. Tryby pracy można wybierać za pomocą wybieraka. Podręcznik użytkownika 7

18 (Rys. 9b) Wyłącznik zatrzymania drzwi Wyłącznik zatrzymania drzwi Drzwi przesuwne: Drzwi przesuwne są zamykane poprzez przesunięcie siłownika do wnętrza wyłącznika blokady drzwi. (Rys. 5) Wyłącznik jest odblokowywany poprzez naciśnięcie zielonego przycisku, jeżeli kabina znajduje się na wysokości pomostu. W przypadku ewakuacji awaryjnej między pomostami, blokada jest zwalniania poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku zwolnienia awaryjnego poza kabiną a także za pomocą klucza trójkątnego M5 wewnątrz kabiny Drzwi podwójne: Wyłącznik (Rys. 2) wyłącza sterowanie, jeżeli drzwi nie są dokładnie zamknięte Drzwi przesuwne dzielone: Wyłącznik wyłącza sterowanie, jeżeli drzwi nie są dokładnie zamknięte System blokady sterowanej blokowanym kluczem (opcja) Sterowanie można wyłączyć obracając klucz blokowany w położenie OFF, w którym można go wyjąć ze stacyjki przełącznika. Klucz ten pozwala użytkownikowi otwarcie drzwi ogrodzeniowych na pomoście. Więcej informacji przedstawiono w Podręczniku systemu blokady wyłączanej blokowanym kluczem. Rys. 5 Zielony przycisk 2 Czerwony przycisk zwolnienia awaryjnego 3 Klucz trójkątny M5 zwolnienia awaryjnego Wyłącznik zatrzymania w pozycji krańcowej Wyłącznik zatrzymania w górnej pozycji krańcowej W górnej części ramy kabiny znajduje się wyłącznik zatrzymania w górnej pozycji krańcowej. Po jego uaktywnieniu zostanie zatrzymana jazda do góry. Nadal będzie można zjechać w dół. Górna tarcza zatrzymująca, która uaktywnia górny wyłącznik krańcowy, jest zamontowana poniżej łącznika liny podnoszącej. (Rys. 5.) UWAGA! Po uaktywnieniu wyłącznika zatrzymania w! górnej pozycji krańcowej należy naciskać przycisk jazdy w dół aż do zwolnienia włącznika zatrzymania Wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJ- NEGO w górnej pozycji krańcowej Odłącza sterowanie w przypadku uszkodzennia/awarii wyłącznika zatrzymania w górnej pozycji krańcowej (Rys. 0). Ręczna jazda w dół jest możliwa. PRZESTROGA! Nie wolno używać windy serwisowej, zanim nie zostanie usunięta usterka związana z wyłącznikiem zatrzymania w górnej pozycji krańcowej. 8 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych Dolny ogranicznik bezpieczeństwa Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Rys. a lub b, który przedstawia konfigurację opcjonalną) zatrzymuje ruch w dół, gdy winda: - napotka na przeszkodę, - lub dotknie podłoża. Możliwy jest ruch do góry np. w celu usunięcia przeszkody. Aby zjechać windą i ustawić ją na podłożu, można pominąć działanie płytki stykowej za pomocą stacyjki w skrzynce sterowniczej. Jeśli możliwe jest wejście pod windę serwisową, należy zainstalować wyłącznik bezpieczeństwa z podwój nym przyciskiem.(patrz Podręcznik instalacji, część ) Wyłącznik zatrzymania drzwi Drzwi przesuwne: Jeśli drzwi nie są dobrze zabloko wane, czerwony zamek drzwi odłącza sterowanie. Drzwi podwójne: Jeśli drzwi nie są dobrze zabloko wane, wyłącznik (Rys. 2) odłącza sterowanie. 4.8 Urządzenia zabezpieczające dla ogrodzeń z drzwiami Urządzenia zabezpieczające dla ogrodzeń obejmują urządzenia uniemożliwiające wejście do strefy windy serwisowej jeżeli winda nie znajduje się w bezpiecznym położeniu. Ponadto urządzenie takie gwarantuje, że winda nie przemieści się, gdy zabezpieczone nim drzwi ogrodzeniowe są otwarte. Dla ogrodzeń przewidziano dwa rodzaje urządzeń zabezpieczających: 4.8. System blokady bezpieczeństwa System blokady bezpieczeństwa jest układem złożonym z wyłączników blokad bezpieczeństwa zainstalowanych na elementach ogrodzenia. Kolejny wyłącznik pozycyjny wykrywa, czy winda serwisowa znajduje się w bezpiecznym położeniu na pomoście zabezpieczonym tym systemem. Winda serwisowa nie będzie pracowała, dopóki wszystkie elementy ogrodzenia nie zostaną zamknięte i zablokowane. Ogrodzenie będzie zamknięte i zablokowane do chwili, gdy winda serwisowa zatrzyma się w poprawnym położeniu na pomoście, uruchamiając tym samym wyłącznik pozycyjny na pomoście. Gdy winda znajdzie się w tej pozycji, blokady bezpieczeństwa można zwolnić za pomocą zielonego przycisku. Wyłącznik blokady Przycisk otwarcia z zielonym ą wiatłem Zatrzask ogrodzenia z siłownikiem Wyłącznik pozycyjny Więcej informacji przedstawiono w Podręczniku systemu blokady bezpieczeństwa firmy AVANTI.

19 4.8.2 System blokady sterowanej blokowanym kluczem System blokady sterowanej blokowanym kluczem jest układem złożonym z wyłączników blokad bezpieczeństwa zainstalowanych na elementach ogrodzenia. Blokady te można otworzyć z kabiny windy za pomocą klucza. Klucz ten steruje wyłącznikiem głównym znajdującym się wewnątrz kabiny windy serwisowej. Klucz jest przytwierdzony do kabiny za pomocą linki stalowej i można go odczepić wyłącznie za pomocą narzędzi tnących. Klucz można wyjąć z wyłącznika głównego wewnątrz kabiny wyłącznie gdy jest w położeniu OFF, co powoduje wyłączenie windy. W podobny sposób można wyjąć klucz z blokady ogrodzenia, czyli po jego zamknięciu i wsunięciu siłownika drzwi do ich blokady. Ogrodzenie będzie zamknięte i zablokowane do chwili, gdy winda serwisowa zatrzyma się na pomoście, po czym klucz można przenieść z kabiny do blokady ogrodzenia. Więcej informacji przedstawiono w Podręczniku systemu blokady wyłączanej blokowanym kluczem firmy AVANTI. Rys. 0 Wyłącznik zatrzymania, praca normalna Rys. a Rys. b Wyłącznik zatrzymania awaryjnego Dolny ogranicznik bezpieczeństwa Klucz Blokada bezpieczeą stwa na ogrodzeniu Rys. 2 Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO Wyłącznik zatrzymania w pozycji krańcowej drzwi (w ramie drzwi) Rys. 3 Siłownik Wyłącznik kluczykowy z blokadą klucza Rys. 4 Podręcznik użytkownika 9

20 5. Codzienna kontrola przez osobę nadzorującą Jeżeli zainstalowano urządzenie zabezpieczające drzwi ogrodzenia (patrz rozdział 4.7 w podręczniku użytkownika), wszystkie drzwi ogrodzenia muszą być zamknięte, aby kabina mogła się poruszać. 5.. Winda serwisowa a) Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że wciągarka, hamulec bezpieczeństwa oraz wszystkie podzespoły pomocnicze (ograniczniki, koła prowadzące liny itp.) są zamontowane zgodnie ze specyfikacjami i nie wykazują żadnych widocznych oznak uszkodzenia. b) Należy sprawdzić, czy lina napędowa i lina bezpieczeństwa są prawidłowo przeprowadzone dookoła dwóch kół prowadzących. c) Zakończenia liny (o długości 3 m lub powyżej) należy zwinąć oddzielnie na podłodze i spiąć opaskami w co najmniej trzech miejscach. d) Sprawdzić nośność: (patrz tabliczka znamionowa lub sekcja 4.5.3) - dodatkowe obciążenie (osoby i materiały) nie może przekroczyć maksymalnej nośności windy Obszar roboczy a) Należy upewnić się, że w obszarze roboczym windy nie ma przeszkód, które mogłyby uniemożliwić jej ruch lub spowodować jej upadek na podłoże. b) Należy upewnić się, że wszystkie pod kabiną znajdują się wszystkie obowiązkowe i wymagane środki ochronne. Do środków tych mogą zaliczać się dach jednospadowy lub poręcze, które chronią personel przed spadającymi przedmiotami. 20 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych 5.3. Funkcje sterujące a) Zamknij drzwi. Naciśnij wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO. Winda nie powinna ruszyć z miejsca po naciśnięciu przycisku jazdy W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby włączyć sterowanie, obróć wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli zainstalowany jest stały wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO (Rys. 9), wykonaj powyższy test. b) Sprawdź wyłącznik zatrzymania w górnej pozycji krańcowej: Naciśnij wyłącznik ręcznie podczas jazdy do góry - winda serwisowa powinna zatrzymać się natychmiast. Naciśnięcie wyłącznika zatrzymania w pozycji krańcowej powinno umożliwić jazdę windy w dół. c) Sprawdź działanie wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO w pozycji krańcowej: Naciśnij wyłącznik ręcznie podczas jazdy do góry - winda serwisowa powinna zatrzymać się natychmiast. Nie powinna działać ani funkcja jazdy do góry, ani funkcja jazdy w dół. d) Dolny ogranicznik bezpieczeństwa. Opuszczaj windę: powinna się zatrzymać, zanim gumowa stopka kabiny dotknie podłoża wieży. Gdy zostanie uaktywniony wyłącznik obejściowy, powinno być możliwe opuszczenie windy całkowicie do poziomu podłoża. e) Wyłącznik zatrzymania windy po otwarciu drzwi: Otwórz drzwi - nie powinna działać ani funkcja jazdy do góry, ani funkcja jazdy windą w dół. Winda serwisowa z drzwiami przesuwnymi: Przemieść kabinę na wysokość różną od poziomu pomostu drzwi nie powinny dać się otworzyć. Drzwi można otworzyć poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku zwolnienia awaryjnego poza kabiną a także za pomocą klucza trójkątnego M5 wewnątrz kabiny. f) Jeśli została zainstalowana opcjonalna funkcja jazdy automatycznej: Ustaw wybierak trybu pracy RĘCZNA/ AUTOMATYCZNA w pozycję pracy w trybie automatycznym. Gdy dźwignia jest trzymana, winda nie powinna ruszyć z miejsca po naciśnięciu przycisku jazdy W GÓRĘ/W DÓŁ. g) Jeżeli zainstalowano system blokady sterowanej blokowanym kluczem: Przekręć klucz blokowany w położenie OFF winda nie powinna poruszać się ani w górę ani w dół. Więcej informacji przedstawio no w Podręczniku systemu blokady wyłączanej blokowanym kluczem. Ostrzeżenie! Jeśli podczas pracy wystąpi jakakolwiek usterka/! awaria: - przerwij pracę, - jeśli to konieczne, zabezpiecz miejsce pracy oraz - usuń usterkę/awarię! (Patrz strona 25.) NIEBEZPIECZEŃSTWO! Należy upewnić się, że osoby znajdujące się pod windą nie są narażone na niebezpieczeństwo, np. na spadające przedmioty. Odpowiednie środki ochrony: Dach jednospadowy lub poręcze. STOP Skrzynka sterownicza X402P/L502P Praca M500 RĘCZNA/ AUTOMAT- YCZNA (Opcjonalny) Lampka gotowości ON Dolny ogranicznik bezpieczeństwa Wisząca kaseta sterownicza ZATRZYMANIE AWARYJNE W GÓRĘ W DÓŁ Rys. 3.

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU

PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU KONSERWACJI I SERWISU WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY serii: PLE 11 / 12 / 13. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi kontroli, konserwacji i obsługi wciągnika łańcuchowego. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania Second Third Edition Seventh First Printing Part Part No. No. 43645 97780PO Instrukcja obsługi Wydanie trzecie Nakład pierwszy Ważne! Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Opel Insignia Instrukcja obsługi

Opel Insignia Instrukcja obsługi Opel Insignia Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 46 Schowki... 68 Wskaźniki i przyrządy... 82 Oświetlenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

Spin. For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors. Instructions and warnings for the fitter

Spin. For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors. Instructions and warnings for the fitter For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors Spin Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit Mindy Control unit A6 - A6F A700F Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise für den

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4829-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4829-01 PL NPD4829-01 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo