Tłumaczenie oryginalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tłumaczenie oryginalne"

Transkrypt

1 Tłumaczenie oryginalne Winda serwisowa AVANTI Podręcznik użytkownika oraz instalacji Model SHARK - Tłumaczenie oryginalnej -

2

3 Data wydania: Wydanie 0 (WE): 0/20 Wersja : 3/0/ Producent: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød Denmark Tel.: Faks: Strona: Sprzedaż i serwis: Australia Avanti Wind Systems PTY LTD P: +6 (0) Chiny Avanti Wind Systems P: Dania Avanti Wind Systems A/S P: Niemcy Avanti Wind Systems GmbH P: +49 (0) Hiszpania Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: USA Avanti Wind Systems,Inc P: + (262) Indie Avanti Wind Systems,PL P:

4 Winda może być używana wyłącznie przez przeszkolony personel. Niniejszy podręcznik musi być stale dostępny dla personelu podczas instalacji i obsługi urządzenia. Dodatkowe kopie można uzyskać na życzenie u producenta. Wszystkie miary zostały podane jedynie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Spis treści Page Podręcznik użytkownika. Ograniczona gwarancja Objaśnienie symboli używanych w tym podręczniku Przestrogi Opis urządzenia Przeznaczenie Funkcja Modele wind serwisowych Temperatura Accesories Podzespoły Kabina - przegląd Kabina z chwytakiem bezpieczeństwa, wciągarką, szafą sterowniczą mocy oraz wiszącą kasetą sterowniczą Dane techniczne wind serwisowych w wersji M, L oraz XL Układ napędowy, chwytak bezpieczeństwa oraz elementy sterujące Lina napędowa, lina bezpieczeństwa i lina prowadząca Urządzenia zabezpieczające Hamulec bezpieczeństwa ZATRZYMANIE AWARYJNE Stałe ZATRZYMANIE AWARYJNE (opcja) Wyłącznik sterowania z windy Mechaniczny ogranicznik siły podnoszenia Chwytak bezpieczeństwa Opuszczana poręcz bezpieczeństwa (opcja) Żółta lampa błyskowa (opcja) Światło awaryjne (opcja) Wyłącznik zatrzymania drzwi Drzwi przesuwne: Drzwi podwójne: Drzwi przesuwne dzielone: System blokady kluczowej (opcja): Wyłącznik zatrzymania w pozycji krańcowej Wyłącznik zatrzymania w górnej pozycji krańcowej Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w górnej pozycji krańcowej Dolny ogranicznik bezpieczeństwa Górny ogranicznik bezpieczeństwa (opcja) Urządzenia zabezpieczające dla ogrodzeń z drzwiami System blokady bezpieczeństwa System blokady sterowanej blokowanym kluczem Codzienna kontrola przez osobę nadzorującą Winda serwisowa Obszar roboczy Funkcje sterujące Sprawdzenie pracy w trybie automatycznym Pilot zdalnego sterowania Chwytak bezpieczeństwa Liny i zawieszenie Obsługa windy - podnoszenie Wchodzenie i wychodzenie Zatrzymanie/ZATRZYMANIE AWARYJNE Normalna praca Praca w trybie automatycznym Praca w trybie zdalnym Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych

5 6.6 Ogranicznik siły podnoszenia Praca w trybie ręcznym AWARYJNA jazda w dół Jazda w górę w trybie ręcznym Co zrobić, gdy zadziała chwytak bezpieczeństwa Naprawa po wystąpieniu awarii Wyłączenie z eksploatacji Demontaż lin w celu wymiany Parkowanie windy serwisowej Zakończenia lin Demontaż liny podnoszącej Demontaż liny bezpieczeństwa Konserwacja Kontrola roczna Wciągarka Hamulec bezpieczeństwa Winda serwisowa Zawieszenie i liny Ogranicznik przeciążenia/znaki informacyjne Naprawy Zamawianie części zapasowych Lina Silnik i hamulec Sterowanie elektryczne Hamulec bezpieczeństwa Tabliczki znamionowe i znaki informacyjne Podręcznik instalacji. Montaż kabiny SHARK Lista części - kabina SHARK L/XL z drzwiami przesuwnymi Lista części - kabina SHARK L/XL z drzwiami podwójnymi Lista części - SHARK L/XL Drzwi półprzesuwne Lista części - SHARK M Lista części - SHARK M Drzwi przesuwne Zakładanie lin Górna część wieży Pomiary podczas ustawiania liny Zabezpieczanie liny prowadzącej na poziomie podłoża Sposób : śruba kotwiąca Sposób 2: trójnóg Sposób 3: belka stalowa Naprężanie lin prowadzących o średnicy 2 mm Połączenia elektryczne Zasilanie Przewód zasilający Podłączanie zasilania Montaż liny napędowej i liny bezpieczeństwa w windzie Montaż liny napędowej Montaż liny bezpieczeństwa Mocowanie liny napędowej i liny bezpieczeństwa Przeciwwaga liny napędowej Lina bezpieczeństwa Sposób : śruba kotwiąca ze sprężyną Lina bezpieczeństwa Sposób 2: sprężyna naciskowa Lina bezpieczeństwa Sposób 3: belka stalowa Wyrównanie mocowania liny Wyrównanie górnej tarczy zatrzymującej Wyrównywanie tarcz zabezpieczających Naklejka Strefa niebezpieczeństwa Demontaż Kontrola przed pierwszym użyciem Dodatek A: Regulacja ogranicznika przeciążenia (przeładowania) Dodatek B: Raport z kontroli rocznej Dodatek C: Raport z awarii Podręcznik użytkownika 5

6 . Ograniczona gwarancja Avanti Wind Systems A/S zapewnia, że począwszy od daty dostarczenia do klienta przez okres dłuższy niż 365 dni lub przez okres podany w standardowej gwarancji firmy Avanti, opisana w niniejszej instrukcji winda serwisowa Avanti (zwana dalej Produktem) nie będzie nosić wad materiałowych ani wad wykonania pod warunkiem zachowania właściwych warunków użytkowania i napraw oraz instalacji i obsługi zgodnie z niniejszą instrukcją. Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu użytkownikowi Produktu. Jako wyłączne zadośćuczynienie i jedyne zobowiązanie w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, firma Avanti może według własnego uznania wybrać wymianę Produktu (włącznie z pokryciem opłat wypadkowych i kosztów wysyłki poniesionych przez klienta) na podobny nowy lub wyremontowany Produkt równorzędnej wartości lub zwrot ceny zakupu, pod warunkiem odesłania Produktu do firmy Avanti po uprzednim uiszczeniu kwot ubezpieczenia i kosztów wysyłki. Wykonanie zobowiązań firmy Avanti wobec klienta zależy od odpowiedniego zwrotu przedmiotowego Produktu zgodnie z procedurami zwrotnymi producenta. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje, jeżeli Produkt (i) został zmieniony bez zgody firmy Avanti lub jej autoryzowanego przedstawiciela, (ii) był zamontowany, obsługiwany, naprawiany lub konserwowany niezgodnie z niniejszą instrukcją lub innymi zaleceniami firmy Avanti, (iii) był użytkowany niewłaściwie, nieostrożnie, lub zaniedbywany, (iv) został udostępniony klientowi przez Avanti nieodpłatnie, lub (v) został sprzedany klientowi bez gwarancji, ze wszystkimi ewentualnymi wadami (w tzw. stanie jak jest ). Jeżeli niniejsza ograniczona gwarancja wyraźnie nie podaje inaczej, WSZELKIE WYRAŻONE BĄDŹ DOROZUMIANE WARUNKI, REPREZENTACJE I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, SPOSOBU POSTĘPOWANIA, PRAWA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W STOPNIU MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA, A FIRMA AVANTI WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIE. JEŻELI POWYŻSZY STOPIEŃ WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH W UJĘCIU JAKICHIKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH TAKIEGO WYŁĄCZENIA UZNAJE SIĘ ZA NIEMOŻLIWY, WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE ZOSTAJĄ OGRANICZONE W CZASIE NA TAKI SAM OKRES, JAK PODANY WYŻEJ OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI WYRAŻONYCH. JAKO ŻE PRAWO W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI NAŁOŻENIA OGRANICZEŃ NA OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, POWYŻSZE ZAPISY MOGĄ NIE DOTYCZYĆ WYBRANYCH KLIENTÓW. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NADAJE KLIENTOWI SZCZEGÓLNE PRAWA OPRÓCZ INNYCH PRAW, KTÓRE MOŻE ON POSIADAĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄYCH PRZEPISÓW. Niniejsza klauzula wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji obowiązuje nawet, gdy gwarancja wyrażona stanie się bezprzedmiotowa w swoim podstawowym kształcie. W przypadku jakichkolwiek sporów obowiązuje angielska wersja instrukcji. 6 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych

7 2. Objaśnienie symboli używanych w tym podręczniku Symbol Słowa specjalne Znaczenie Możliwość obrażeń ciała w przypadku nieprzestrzegania Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa STOP NIEBEZPIECZEŃSTWO! NATYCHMIASTOWE lub nieuchronne zagrożenie: Poważne obrażenia lub śmierć! NIEBEZPIECZEŃSTWO! NATYCHMIASTOWE lub nieuchronne zagrożenie niebezpiecznym napięciem: Poważne obrażenia lub śmierć! PRZESTROGA! Potencjalnie niebezpieczna sytuacja: Lekkie obrażenia lub uszkodzenie sprzętu/materiałów. Dodatkowe instrukcje! Ostrzeżenie! Potencjalnie niebezpieczna sytuacja: Uszkodzenie sprzętu lub miejsca pracy Ważne! Pomocne wskazówki zapewniające optymalne warunki robocze Brak Zalecenie Odnośnik do drukowanej specyfikacji/dokumentacji Podręcznik użytkownika 7

8 3. Przestrogi STOP NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie używać windy w przypadku pożaru. PRZESTROGA! Uniknij obrażeń postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami! a) Montaż, konserwacja lub obsługa windy serwisowej oraz jej zawieszenia może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników (personel wewnętrzny klienta lub wynajęte firmy zewnętrzne). b) Pracownicy obsługi muszą mieć co najmniej 8 lat. Pracownicy muszą znać obowiązujące instrukcje zapobiegania wypadkom oraz uzyskać odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. c) Pracownicy obsługi powinni przeczytać i zrozumieć informacje podane w tym podręczniku obsługi. d) Jedna kopia podręcznika powinna zostać przekazana pracownikom obsługi i być zawsze dostępna. e) Jeśli do wykonywania powyższych zadań wyznaczony jest więcej niż jeden pracownik, pracodawca powinien wskazać osobę nadzorującą obsługę. k) Przed zamontowaniem układu zawieszenia należy się upewnić, że odpowiednie sekcje budynku wytrzymają obciążenie. l) Jeśli podczas eksploatacji wystąpią jakiekolwiek awarie, uszkodzenia lub sytuacje, które mogą zmniejszyć bezpieczeństwo pracy: - Należy natychmiast przerwać wykonywaną pracę i powiadomić o tym osobę nadzorującą lub pracodawcę! m) Wszystkie testy lub naprawy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków. n) Wszystkie naprawy wciągarki, chwytaka hamulca bezpieczeństwa oraz części wspornikowych układu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych monterów. o) Jeśli zostaną naprawione lub wymienione części wspornikowe, bezpieczeństwo eksploatacyjne układu musi zostać sprawdzone i zweryfikowane przez eksperta. p) Zastosowanie nieoryginalnych części, w szczególności zaś lin innych niż oryginalne liny wciągarki, spowoduje unieważnienie gwarancji producenta oraz anulowanie aprobaty CE. STOP NIEBEZPIECZEŃSTWO! q) Nie można modyfikować, rozbudowywać czy przebudowywać windy serwisowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody producenta. f) Jeśli podczas montażu, jazdy do góry lub w dół może nastąpić upadek, wszyscy pracownicy pracujący w obszarze zagrożenia muszą nosić sprzęt ochrony osobistej, który chroni przed upadkiem za pomocą zabezpieczenia przymocowanego do budynku. g) Można używać wyłącznie bezawaryjnych urządzeń podwieszających, podzespołów kabiny, wyposażenia wciągarki, chwytaków bezpieczeństwa wchodzących w skład hamulców bezpieczeństwa, oryginalnych lin wciągarki i hamulców. h) Podłączenia układu elektrycznego muszą być wykonane zgodnie z normą EN i) Przed zamontowaniem wszystkie części muszą zostać przetestowane pod kątem kompletności i pełnej funkcjonalności. j) Zawsze należy używać nakrętek samozabezpieczających i przestrzegać poniższych wytycznych: - Długość śruby wystającej po zakręceniu nakrętki musi wynosić co najmniej połowę średnicy gwintu. - Nakrętki nie można dalej używać, jeśli można ją odkręcić palcami! 8 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych r) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przebudowaniem lub modyfikacją urządzenia lub użyciem nieoryginalnych części, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. s) Przed użyciem windy /dźwigu musi zostać przeprowadzona inspekcja bezpieczeństwa przez autoryzowaną instytucję. t) Inspekcja musi być przeprowadzana co najmniej raz w roku przez specjalistę przeszkolonego przez AVANTI. Co 250 godzin pracy linociąg i hamulec bezpieczeństwa muszą zostać oddane do przeglądu / remontu do autoryzowanego serwisu i otrzymać nowy (aktualny) certyfikat. u) Winda serwisowa nie może być obsługiwana przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogących zagrozić bezpieczeństwu pracy. Właściciel wieży musi zweryfikować konieczność sprawdzania windy serwisowej przez upoważnione firmy zewnętrzne w samorządzie lokalnym oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. PRZESTROGA! Windę serwisową wolno eksploatować wyłącznie po sprawdzeniu przez jej użytkownika i firmę Avanti maksymalnej prędkości wiatru, która umożliwia bezpieczne używanie urządzenia. Maksymalna prędkość wiatru zależy od konstrukcji turbiny wiatrowej.

9 4. Opis urządzenia 4. Przeznaczenie Winda serwisowa opisana w niniejszym podręczniku użytkownika służy do następujących celów: - transportowania personelu i materiałów wewnątrz turbin wiatrowych, wież kratowych dla turbin wiatrowych oraz wież telekomunikacyjnych, - transportowania w celu wykonania prac montażowych, kontrolnych i napraw. Winda serwisowa może być używana do transportowania dwóch osób oraz ich narzędzi i wyposażenia do wysokości, na której można wygodnie wykonać pracę. Winda serwisowa jest przeznaczona do zamontowania na stałe w określonej wieży. Winda nie jest przeznaczona do stosowania: - w silosach, - w miejscach odwiertów, - jako zamontowana na stałe winda elewacyjna, - jako winda używana na dźwigu, - w środowisku, w którym występuje zagrożenie wybuchem. 4.3 Modele wind serwisowych Podręcznik użytkownika oraz instalacji przedstawia następujące modele: SHARK M z drzwiami przesuwnymi, nośność 240 kg. SHARK L z drzwiami przesuwnymi, podwójnymi lub poczwórnymi, nośność 240/320 kg. SHARK XL z drzwiami przesuwnymi, nośność 320 kg 4.4 Temperatura Temperatura robocza -5 C C. Temperatura pracy w ciężkich warunkach -25 C C. Dostępny jest także zestaw do pracy w niskich temperaturach. Temperatura robocza - zestaw do pracy w niskich temperaturach. -25 C C. 4.2 Funkcja W windzie serwisowej do jazdy w górę i w dół wykorzystana jest wciągarka, która jeździ po linie przymocowanej do budynku. Dwa chwytaki hamulca bezpieczeństwa umożliwiają wyhamowanie windy serwisowej na oddzielnej linie bezpieczeństwa. Sterowanie jazdą w górę i w dół odbywa się w trybie ręcznym z wnętrza windy, za pomocą pilota zdalnego sterowania w trybie sterowania zdalnego (opcjonalnego) lub z zewnątrz windy w trybie automatycznym (opcjonalnie). Ogranicznik siły podnoszenia uniemożliwia jazdę do góry w przypadku przeciążenia wciągarki. Dwie liny prowadzące po obu stronach windy serwisowej uniemożliwiają jej obracanie i kołysanie. 4.5 Akcesoria W celu spełnienia podstawowych wymagań przepisów BHP, konstrukcja turbiny wiatrowej i jej podzespołów musi uzupełniać urządzenia bezpieczeństwa dostarczone z windą serwisową w taki sposób, aby tworzyły bezpieczną całość. Należy wykonać kompleksową ocenę zgodności z przepisami BHP i ocenę ryzyka. Firma Avanti zweryfikuje wspomnianą zgodność z wymaganiami BHP przed instalacją urządzenia. Urządzenia, które uzupełniają windy serwisowe są następujące: 4.5. Ogrodzenia i bariery Szyb windy serwisowej musi być tak zabezpieczony, aby uniemożliwić wpadnięcie osób do jego wnętrza i chronić osoby przed obrażeniami spowodowanymi ruchem windy. Konstrukcja ogrodzeń i barier musi spełniać wymagania właściwych norm i lokalnych przepisów Układ bezpieczeństwa drzwi dostępowych na pomostach Szyb windy serwisowej musi być tak zabezpieczony, aby uniemożliwić wpadnięcie osób do jego wnętrza. Gdy winda nie znajduje się na pomoście, otwarcie drzwi dostępowych nie może być możliwe. Funkcję tę może realizować system blokady zainstalowany w drzwiach dostępowych, którego działanie jest uzależnione od położenia windy w szybie. Podręcznik użytkownika 9

10 4.6 Podzespoły 4.6. Kabina - przegląd Rys. a. Kabina SHARK L z drzwiami przesuwnymi Rys. b. Kabina SHARK L z drzwiami podwójnymi Kabina 2 Drzwi przesuwne 3 Lina napędowa i lina bezpieczeństwa 4 Lina prowadząca 5 Prowadnice liny 6 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) Kabina 2 Drzwi podwójne 3 Lina napędowa i lina bezpieczeństwa 4 Lina prowadząca 5 Prowadnice liny 6 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) 0 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych

11 Rys. c. Kabina SHARK L z drzwiami poczwórnymi Rys. b. Kabina SHARK M z drzwiami przesuwnymi Kabina 2 Drzwi poczwórne 3 Lina napędowa i lina bezpieczeństwa 4 Lina prowadząca 5 Prowadnice liny 6 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) Kabina 2 Drzwi przesuwne 3 Lina napędowa i lina bezpieczeństwa 4 Lina prowadząca 5 Prowadnice liny 6 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) Podręcznik użytkownika

12 Rys. e SHARK L Drzwi półprzesuwne Rys. f SHARK M Drzwi przesuwne Kabina 2 Drzwi przesuwne 3 Lina napędowa i lina bezpieczeństwa 4 Lina prowadząca 5 Prowadnice liny 6 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) Kabina 2 Drzwi poczwórne 3 Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Informacje szczegółowe patrz str. 4-9) 2 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych

13 4.6.2 Kabina z chwytakiem bezpieczeństwa, wciągarką, skrzynką sterowniczą oraz wiszącą kasetą sterowniczą Rys Kabina 2 Wciągarka 3 Skrzynka sterownicza 4 Punkt mocowania 5 Chwytak hamulca bezpieczeństwa 6 Podłączenia przewodów (z tyłu windy) 7 Wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNE- GO mocowany na stałe (wewnątrz kabiny opcjonalny) 8 Wisząca kaseta sterownicza 9 Wyłącznik sterowania z windy (opcjonalny) 0 Wyłącznik zatrzymania drzwi Dolny ogranicznik bezpieczeństwa 2 Łącznik 3 Wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNE- GO w pozycji krańcowej 4 Wyłącznik roboczy zatrzymania w pozycji krańcowej (Informacje szczegółowe patrz str. 5-9) Podręcznik użytkownika 3

14 4.6.3 Dane techniczne wind serwisowych w wersji M, L oraz XL Rys. 3a. Wymiary, drzwi przesuwne Nośność windy Shark M: Silnik X402P 240 kg Silnik M kg (maks. osoba) Nośność windy Shark L: Silnik X402P 240 kg Silnik M kg (maks. 2 osoby) Silnik L502P 320 kg Silnik M kg (maks. 2 osoby) H Nośność windy Shark XL: Silnik X402P 240 kg Silnik M kg (maks. 2 osoby) Silnik L502P 320 kg Silnik M kg (maks. 3 osoby) Ciężar windy: M: kg 90 L: kg 0 XL: kg 20 F Do ciężaru windy należy dodać ciężar przewodu zasilającego (około 0,23 kg na metr). B D C A Wysokość kabiny: Sama kabina: 980 mm Od wyciągarki do spodu kabiny: 200 mm Wymiary w mm: E N G Szerokość otworu po otwarciu drzwi przesuwnych: M: 500 mm X - XL: 550 mm Poziom hałasu emitowanego: max. 75 db (A). Shark A B C D E F G ) N H M / L / XL / Standardowa prowadnica liny/wąska prowadnica liny. (Informacje szczegółowe patrz) 4 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych

15 Rys. 3b. Wymiary, drzwi podwójne Nośność: Silnik X402P 240 kg Silnik M kg (maks. 2 osoby) Silnik L502P 320 kg Silnik M kg (maks. 3 osoby) Ciężar windy: L: kg 5 XL: kg 25 Do ciężaru windy należy dodać ciężar przewodu zasilającego (około 0,23 kg na metr). H Wysokość kabiny: Sama kabina: 980 mm Od wyciągarki do spodu kabiny: 200 mm B D Ogrodzenie C A E N G Wymiary w mm: Shark A B C D E F G ) N H L / ) Standardowa prowadnica liny/wąska prowadnica liny. (Informacje szczegółowe patrz) Podręcznik użytkownika 5

16 4.6.4 Układ napędowy, uchwyty bezpieczeństwa i sterowanie Rys. 4 Dźwignik X402P Rys. 6 Skrzynka elektryczna Do X402P Do M M Rys. 5 Hamulec bezpieczeństwa BSO 504E OSL500 Punkt wsuwania dźwigni hamulca Silnik 3 Prowadnica liny stalowej zbezpieczeniem przeciążeniowym 4 Układ napędowy/ skrzynka przekładniowa Rys. 7 a Pilot podwieszany (sterowanie) 0 Dolny wyłącznik przeciążeniowy (kluczykowy) Kontrolka goto wości ON (WŁ.) 3 2 Ręczny/ Automatyczny Uchwyt sterujący/ dźwignia hamulca 6 Hamulec bezpieczeństwa przycisk stop 7 Lina bezpieczeństwa 8 Sznur połączeniowy 9 Wziernik (okienko przegl.) Rys. 7 b Zdalne sterowanie (pilot) 3 Przycisk WYŁĄ CZNIKA AWARYJNEGO 4 GÓRA 5 DÓŁ Tabela. Dźwignik Dźwignik Udźwig (U) Prędkość przesuwu lin Wynik Prąd znamionowy Średnica liny nośnej (Ø) Waga urządzenia ok. Wymiary a b c Typ dźwignika kg m/min. kw A mm kg mm mm mm X402P/400V X402P/690V L502P/400V L502P/690V M500/400V M500/690V Tabela 2. Hamulec Chwytak bezpieczeństwa 6 Udźwig Do maks. prędkości przesuw liny Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych Dźwignik śr. liny (Ø) Waga urządzenia ok. Wymiary a b c Typ hamulca bezpieczeństwa kg m/min. mm kg mm mm mm BSO 504 E BSO 004 E ) OSL ) Silnik L502P należy instalować z BSO 004 E Tabela 3. Lina napędowa, bezpieczeństwa i wiodąca Wykończenie Lina Typ liny powierzchni średnica (powłoka) X402P / BSO504 E L502P / BSO004 E 8 mm, 4x26 lub 5x9 cynkowana Oznaczenie/ funkcja czerwony sznur / przewód Min. opór hamulca (R) 55 kn Połączony z klamra 2 t, kształt C (?) Mocowanie Zacisnąć do - - Lina wiodąca 2 mm cynkowana - 55 kn klamra, 2 t min. co 35 m 2 do 4 kn M500 / OSL500 8,3 mm, 5x26 cynkowana brak 5,5 kn klamra 2 t, kształt C (?) - -

17 4.7 Urządzenia zabezpieczające 4.7. Hamulec bezpieczeństwa Elektromagnetyczny hamulec sprężynowy, włączany automatycznie: podczas zwalniania wybieraka kierunku jazdy oraz po wystąpieniu zaniku zasilania ZATRZYMANIE AWARYJNE Po naciśnięciu czerwonego wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO (na wiszącej kasecie sterowniczej), odcinane jest napięcie sterowania. Po usunięciu usterki sterowanie można przywrócić przekręcając wyłącznik zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż wyskoczy Wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO mocowany na stałe (opcjonalny) Występuje wyłącznie w windach z zainstalowaną funkcją jazdy automatycznej. Dodatkowy (poza wiszącą kasetą sterowniczą) wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO znajduje się na prawym panelu sterowania ręcznego. Informacje dotyczące funkcjonowania można znaleźć powyżej (Rys. 9) Wybierak pracy automatycznej Wyłącznik znajdujący się wewnątrz uchwytu wiszącej kasety sterowniczej. Uniemożliwia sterowanie windą od wewnątrz, gdy znajduje się ona w trybie sterowania automatycznego Mechaniczny ogranicznik siły podnoszenia Ogranicznik siły podnoszenia znajduje się w układzie przesuwu liny i uniemożliwia jazdę do góry w przypadku przeciążenia wciągarki. Odtwarzany jest wtedy sygnał dźwiękowy, który wyłącza się dopiero po usunięciu przyczyny przeciążenia. Możliwe przyczyny uaktywnienia ogranicznika: Przeciążenie windy serwisowej. Winda serwisowa napotkała na przeszkodę podczas jazdy do góry. Interwencja operatora: Zmniejszyć obciążenie windy poniżej wartości granicznej. Zjechać windą poniżej przeszkody i usunąć ją przed ponownym rozpoczęciem jazdy do góry Chwytak bezpieczeństwa Osobiste środki do transportu za pomocą wciągarki muszą być wyposażone w 2 chwytaki bezpieczeństwa, które uniemożliwią upadek windy z ładunkiem. Hamulec bezpieczeństwa typu BSO+OSL Chwytak hamulca bezpieczeństwa BSO+OSL jest włączany ręcznie (Rys. 8). Prędkość przesuwu liny bezpieczeństwa w urządzeniu jest monitorowana w trybie ciągłym, a szczęki zamykają się automatycznie po wykryciu nadmiernej prędkości. Zabezpiecza to windę przed: a) Zerwaniem liny podnoszącej. b) Uszkodzeniem wciągarki. Chwytak bezpieczeństwa można również włączyć ręcznie w sytuacji awaryjnej, naciskając wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO. Wziernik służy do monitorowania funkcjonowania mechanizmu odśrodkowego podczas pracy. Informacje dotyczące czynności wymaganych po zadziałaniu chwytaka bezpieczeństwa można znaleźć w rozdziale 8 na stronie 24. Rys. 8. Hamulec bezpieczeństwa BSO OSL500 Wziernik Przycisk ON/(zablokowany) zatrzymania OFF/(otwarty) Rys. 9 Wyłącznik zatrzymania awaryjnego i wyłącznik zatrzymania w dolnej pozycji krańcowej Opuszczana poręcz bezpieczeństwa (opcja) Urządzenie to można zainstalować w windach z drzwiami przesuwnymi w celu ochrony pasażerów przed wypadnięciem, gdy drzwi są otwarte podczas prac między pomostami. Poręcz jest blokowana w położeniu zamkniętym za pomocą zapadki. Poręcz otwiera się naciskając na zapadkę i podnosząc samą poręcz. (Rys. 9c) Instrukcję otwierania drzwi między pomostami opisano w punkcie Wyłącznik blokady bezpieczeństwa. Rys. 9a Rys. 9b Rys. 9c Przycisk zatrzymania awaryjnego Wyłącznik sterowania z windy Żółta lampa błyskowa (opcja) Opcjonalne zestawy lamp błyskowych można zamontować w górnej i w dolnej części windy. Lampy błyskowe wskazują przemieszczanie się windy (Rys. 9a) Światło awaryjne (opcja) W kabinie windy można zainstalować światło awaryjne, służące do jej oświetlania w razie zaniku zasilania. Tryby pracy można wybierać za pomocą wybieraka. Podręcznik użytkownika 7

18 (Rys. 9b) Wyłącznik zatrzymania drzwi Wyłącznik zatrzymania drzwi Drzwi przesuwne: Drzwi przesuwne są zamykane poprzez przesunięcie siłownika do wnętrza wyłącznika blokady drzwi. (Rys. 5) Wyłącznik jest odblokowywany poprzez naciśnięcie zielonego przycisku, jeżeli kabina znajduje się na wysokości pomostu. W przypadku ewakuacji awaryjnej między pomostami, blokada jest zwalniania poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku zwolnienia awaryjnego poza kabiną a także za pomocą klucza trójkątnego M5 wewnątrz kabiny Drzwi podwójne: Wyłącznik (Rys. 2) wyłącza sterowanie, jeżeli drzwi nie są dokładnie zamknięte Drzwi przesuwne dzielone: Wyłącznik wyłącza sterowanie, jeżeli drzwi nie są dokładnie zamknięte System blokady sterowanej blokowanym kluczem (opcja) Sterowanie można wyłączyć obracając klucz blokowany w położenie OFF, w którym można go wyjąć ze stacyjki przełącznika. Klucz ten pozwala użytkownikowi otwarcie drzwi ogrodzeniowych na pomoście. Więcej informacji przedstawiono w Podręczniku systemu blokady wyłączanej blokowanym kluczem. Rys. 5 Zielony przycisk 2 Czerwony przycisk zwolnienia awaryjnego 3 Klucz trójkątny M5 zwolnienia awaryjnego Wyłącznik zatrzymania w pozycji krańcowej Wyłącznik zatrzymania w górnej pozycji krańcowej W górnej części ramy kabiny znajduje się wyłącznik zatrzymania w górnej pozycji krańcowej. Po jego uaktywnieniu zostanie zatrzymana jazda do góry. Nadal będzie można zjechać w dół. Górna tarcza zatrzymująca, która uaktywnia górny wyłącznik krańcowy, jest zamontowana poniżej łącznika liny podnoszącej. (Rys. 5.) UWAGA! Po uaktywnieniu wyłącznika zatrzymania w! górnej pozycji krańcowej należy naciskać przycisk jazdy w dół aż do zwolnienia włącznika zatrzymania Wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJ- NEGO w górnej pozycji krańcowej Odłącza sterowanie w przypadku uszkodzennia/awarii wyłącznika zatrzymania w górnej pozycji krańcowej (Rys. 0). Ręczna jazda w dół jest możliwa. PRZESTROGA! Nie wolno używać windy serwisowej, zanim nie zostanie usunięta usterka związana z wyłącznikiem zatrzymania w górnej pozycji krańcowej. 8 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych Dolny ogranicznik bezpieczeństwa Dolny ogranicznik bezpieczeństwa (Rys. a lub b, który przedstawia konfigurację opcjonalną) zatrzymuje ruch w dół, gdy winda: - napotka na przeszkodę, - lub dotknie podłoża. Możliwy jest ruch do góry np. w celu usunięcia przeszkody. Aby zjechać windą i ustawić ją na podłożu, można pominąć działanie płytki stykowej za pomocą stacyjki w skrzynce sterowniczej. Jeśli możliwe jest wejście pod windę serwisową, należy zainstalować wyłącznik bezpieczeństwa z podwój nym przyciskiem.(patrz Podręcznik instalacji, część ) Wyłącznik zatrzymania drzwi Drzwi przesuwne: Jeśli drzwi nie są dobrze zabloko wane, czerwony zamek drzwi odłącza sterowanie. Drzwi podwójne: Jeśli drzwi nie są dobrze zabloko wane, wyłącznik (Rys. 2) odłącza sterowanie. 4.8 Urządzenia zabezpieczające dla ogrodzeń z drzwiami Urządzenia zabezpieczające dla ogrodzeń obejmują urządzenia uniemożliwiające wejście do strefy windy serwisowej jeżeli winda nie znajduje się w bezpiecznym położeniu. Ponadto urządzenie takie gwarantuje, że winda nie przemieści się, gdy zabezpieczone nim drzwi ogrodzeniowe są otwarte. Dla ogrodzeń przewidziano dwa rodzaje urządzeń zabezpieczających: 4.8. System blokady bezpieczeństwa System blokady bezpieczeństwa jest układem złożonym z wyłączników blokad bezpieczeństwa zainstalowanych na elementach ogrodzenia. Kolejny wyłącznik pozycyjny wykrywa, czy winda serwisowa znajduje się w bezpiecznym położeniu na pomoście zabezpieczonym tym systemem. Winda serwisowa nie będzie pracowała, dopóki wszystkie elementy ogrodzenia nie zostaną zamknięte i zablokowane. Ogrodzenie będzie zamknięte i zablokowane do chwili, gdy winda serwisowa zatrzyma się w poprawnym położeniu na pomoście, uruchamiając tym samym wyłącznik pozycyjny na pomoście. Gdy winda znajdzie się w tej pozycji, blokady bezpieczeństwa można zwolnić za pomocą zielonego przycisku. Wyłącznik blokady Przycisk otwarcia z zielonym ą wiatłem Zatrzask ogrodzenia z siłownikiem Wyłącznik pozycyjny Więcej informacji przedstawiono w Podręczniku systemu blokady bezpieczeństwa firmy AVANTI.

19 4.8.2 System blokady sterowanej blokowanym kluczem System blokady sterowanej blokowanym kluczem jest układem złożonym z wyłączników blokad bezpieczeństwa zainstalowanych na elementach ogrodzenia. Blokady te można otworzyć z kabiny windy za pomocą klucza. Klucz ten steruje wyłącznikiem głównym znajdującym się wewnątrz kabiny windy serwisowej. Klucz jest przytwierdzony do kabiny za pomocą linki stalowej i można go odczepić wyłącznie za pomocą narzędzi tnących. Klucz można wyjąć z wyłącznika głównego wewnątrz kabiny wyłącznie gdy jest w położeniu OFF, co powoduje wyłączenie windy. W podobny sposób można wyjąć klucz z blokady ogrodzenia, czyli po jego zamknięciu i wsunięciu siłownika drzwi do ich blokady. Ogrodzenie będzie zamknięte i zablokowane do chwili, gdy winda serwisowa zatrzyma się na pomoście, po czym klucz można przenieść z kabiny do blokady ogrodzenia. Więcej informacji przedstawiono w Podręczniku systemu blokady wyłączanej blokowanym kluczem firmy AVANTI. Rys. 0 Wyłącznik zatrzymania, praca normalna Rys. a Rys. b Wyłącznik zatrzymania awaryjnego Dolny ogranicznik bezpieczeństwa Klucz Blokada bezpieczeą stwa na ogrodzeniu Rys. 2 Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO Wyłącznik zatrzymania w pozycji krańcowej drzwi (w ramie drzwi) Rys. 3 Siłownik Wyłącznik kluczykowy z blokadą klucza Rys. 4 Podręcznik użytkownika 9

20 5. Codzienna kontrola przez osobę nadzorującą Jeżeli zainstalowano urządzenie zabezpieczające drzwi ogrodzenia (patrz rozdział 4.7 w podręczniku użytkownika), wszystkie drzwi ogrodzenia muszą być zamknięte, aby kabina mogła się poruszać. 5.. Winda serwisowa a) Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że wciągarka, hamulec bezpieczeństwa oraz wszystkie podzespoły pomocnicze (ograniczniki, koła prowadzące liny itp.) są zamontowane zgodnie ze specyfikacjami i nie wykazują żadnych widocznych oznak uszkodzenia. b) Należy sprawdzić, czy lina napędowa i lina bezpieczeństwa są prawidłowo przeprowadzone dookoła dwóch kół prowadzących. c) Zakończenia liny (o długości 3 m lub powyżej) należy zwinąć oddzielnie na podłodze i spiąć opaskami w co najmniej trzech miejscach. d) Sprawdzić nośność: (patrz tabliczka znamionowa lub sekcja 4.5.3) - dodatkowe obciążenie (osoby i materiały) nie może przekroczyć maksymalnej nośności windy Obszar roboczy a) Należy upewnić się, że w obszarze roboczym windy nie ma przeszkód, które mogłyby uniemożliwić jej ruch lub spowodować jej upadek na podłoże. b) Należy upewnić się, że wszystkie pod kabiną znajdują się wszystkie obowiązkowe i wymagane środki ochronne. Do środków tych mogą zaliczać się dach jednospadowy lub poręcze, które chronią personel przed spadającymi przedmiotami. 20 Winda serwisowa AVANTI dla turbin wiatrowych 5.3. Funkcje sterujące a) Zamknij drzwi. Naciśnij wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO. Winda nie powinna ruszyć z miejsca po naciśnięciu przycisku jazdy W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby włączyć sterowanie, obróć wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli zainstalowany jest stały wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO (Rys. 9), wykonaj powyższy test. b) Sprawdź wyłącznik zatrzymania w górnej pozycji krańcowej: Naciśnij wyłącznik ręcznie podczas jazdy do góry - winda serwisowa powinna zatrzymać się natychmiast. Naciśnięcie wyłącznika zatrzymania w pozycji krańcowej powinno umożliwić jazdę windy w dół. c) Sprawdź działanie wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO w pozycji krańcowej: Naciśnij wyłącznik ręcznie podczas jazdy do góry - winda serwisowa powinna zatrzymać się natychmiast. Nie powinna działać ani funkcja jazdy do góry, ani funkcja jazdy w dół. d) Dolny ogranicznik bezpieczeństwa. Opuszczaj windę: powinna się zatrzymać, zanim gumowa stopka kabiny dotknie podłoża wieży. Gdy zostanie uaktywniony wyłącznik obejściowy, powinno być możliwe opuszczenie windy całkowicie do poziomu podłoża. e) Wyłącznik zatrzymania windy po otwarciu drzwi: Otwórz drzwi - nie powinna działać ani funkcja jazdy do góry, ani funkcja jazdy windą w dół. Winda serwisowa z drzwiami przesuwnymi: Przemieść kabinę na wysokość różną od poziomu pomostu drzwi nie powinny dać się otworzyć. Drzwi można otworzyć poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku zwolnienia awaryjnego poza kabiną a także za pomocą klucza trójkątnego M5 wewnątrz kabiny. f) Jeśli została zainstalowana opcjonalna funkcja jazdy automatycznej: Ustaw wybierak trybu pracy RĘCZNA/ AUTOMATYCZNA w pozycję pracy w trybie automatycznym. Gdy dźwignia jest trzymana, winda nie powinna ruszyć z miejsca po naciśnięciu przycisku jazdy W GÓRĘ/W DÓŁ. g) Jeżeli zainstalowano system blokady sterowanej blokowanym kluczem: Przekręć klucz blokowany w położenie OFF winda nie powinna poruszać się ani w górę ani w dół. Więcej informacji przedstawio no w Podręczniku systemu blokady wyłączanej blokowanym kluczem. Ostrzeżenie! Jeśli podczas pracy wystąpi jakakolwiek usterka/! awaria: - przerwij pracę, - jeśli to konieczne, zabezpiecz miejsce pracy oraz - usuń usterkę/awarię! (Patrz strona 25.) NIEBEZPIECZEŃSTWO! Należy upewnić się, że osoby znajdujące się pod windą nie są narażone na niebezpieczeństwo, np. na spadające przedmioty. Odpowiednie środki ochrony: Dach jednospadowy lub poręcze. STOP Skrzynka sterownicza X402P/L502P Praca M500 RĘCZNA/ AUTOMAT- YCZNA (Opcjonalny) Lampka gotowości ON Dolny ogranicznik bezpieczeństwa Wisząca kaseta sterownicza ZATRZYMANIE AWARYJNE W GÓRĘ W DÓŁ Rys. 3.

Podręcznik użytkownika oraz instalacji. Model SHARK

Podręcznik użytkownika oraz instalacji. Model SHARK Winda serwisowa AVANTI Podręcznik użytkownika oraz instalacji Model SHARK Data wydania: Wydanie 9 (WE): Lipiec 200 Wersja 3: 7/9/0 Producent: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 9 3400 Hillerød Denmark Tel.:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalne

Tłumaczenie oryginalne Tłumaczenie oryginalne WINDA SERWISOWA AVANTI Podręcznik instalacji i konserwacji Model SHARK Data wydania: 2th CE Edition: May 203 Revision : 3/5/3 Producent: AVANTI Wind Systems A/S Rønnevangs Allé

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalne

Tłumaczenie oryginalne Tłumaczenie oryginalne WINDA SERWISOWA AVANTI Podręcznik instalacji i konserwacji Model SHARK Data wydania: 12th CE Edition: May 2013 Revision 3: 9/10/14 Producent: AVANTI Wind Systems A/S Rønnevangs

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi DORMA Informacje o instrukcji Instrukcje BHP Systemy DORMA powinny obsługiwać i konserwować osoby, które zapoznały się z instrukcją ich obsługi oraz opisanymi tutaj metodami. Po otwarciu i zamknięciu ściany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE. Instrukcja obsługi oraz konserwacji. Karta Gwarancyjna (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70)

BRAMY GARAŻOWE. Instrukcja obsługi oraz konserwacji. Karta Gwarancyjna (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70) BRAMY GARAŻOWE (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70) Instrukcja obsługi oraz konserwacji Karta Gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy za dokonanie zakupu naszych produktów. Zostały one zaprojektowane i wykonane

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Dynamos. Siłownik do bram przesuwnych PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dynamos. Siłownik do bram przesuwnych PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dynamos Siłownik do bram przesuwnych PL INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA -sprawdź czy usunięto ręczne zabezpieczenia będące na wyposażeniu bramy -przed pierwszym uruchomieniem sprawdź czy automat został

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu rolet zewnętrznych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Aritco 4000. Version: 4000 200 pl 01

Podręcznik użytkownika Aritco 4000. Version: 4000 200 pl 01 Podręcznik użytkownika Aritco 4000 Version: 4000 200 pl 01 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i nie powinny być uznawane za przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Przeznaczone dla operatorów logistyki Renault upowaŝnia CAT do rozpowszechniania tego dokumentu wśród swoich pracowników, dostawców i podwykonawców. WYSTAWCA:

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo