LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA"

Transkrypt

1 LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

2

3 LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

4 Ważne informacje!usa!usa Rx Only Śledzenie urządzeń Administracja ds. Żywności i Leków USA (Food and Drug Administration, FDA) wymaga od producentów i dystrybutorów defibrylatorów monitorowania miejsc użytkowania produkowanych i dystrybuowanych przez nich urządzeń. Jeśli urządzenie jest użytkowane w innym miejscu, niż wskazywał adres wysyłkowy lub też zostało sprzedane, podarowane, zagubione, skradzione, wyeksportowane, zniszczone, trwale wycofane z użytku, jak również w wypadku, gdy urządzenie nie zostało uzyskane bezpośrednio z firmy Physio-Control, należy wykonać jedną z następujących czynności: zarejestrować urządzenie na stronie skontaktować się z koordynatorem monitorowania historii urządzeń pod numerem telefonu lub uaktualnić te istotne informacje przy użyciu jednej ze znajdujących się na końcu niniejszego podręcznika kart powiadamiających o zmianie adresu, bez konieczności uiszczania opłaty pocztowej. Konwencja tekstu W niniejszej instrukcji obsługi użyto specjalnych znaków tekstowych do zaznaczenia etykiet, komunikatów ekranowych i komunikatów dźwiękowych: Etykiety przycisków: WIELKIE LITERY, np. WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY i WYŁADOWANIE. Komunikaty ekranowe i monity głosowe: WIELKIE LITERY PISANE KURSYWĄ, na przykład PRZYŁĄCZ ELEKTRODY. Historia wersji urządzenia W niniejszej instrukcji obsługi opisano defibrylator/monitor LIFEPAK 20e z wersją oprogramowania lub nowszą. LIFEPAK, FAST-PATCH, DERMA-JEL, QUIK-LOOK i QUIK-COMBO są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. ADAPTIV, CODE-STAT, CODE SUMMARY, REDI-PAK i Shock Advisory System są znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. Masimo i LNOP są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Masimo Corporation. Microstream, CapnoLine i FilterLine są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oridion Systems Ltd. Kapnografia medyczna Oridion w tym produkcie jest chroniona jednym lub większą liczbą następujących patentów USA: 6,428,483; 6,997,880; 6,437,316; 7,448,229; 7,726,954 i ich odpowiednikami w innych krajach. Dodatkowe wnioski patentowe czekają na rozpatrzenie. EDGE System jest znakiem towarowym firmy Ludlow Technical Products. Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia Physio-Control, Inc. Data publikacji: 03/

5 SPIS TREŚCI Przedmowa Automatyczna defibrylacja zewnętrzna informacje... viii Terapia defibrylacyjna informacje... ix Stymulacja nieinwazyjna informacje... x Monitorowanie SpO2 informacje... x Informacje na temat monitorowania EKG... x Informacje o monitorowaniu EtCO2... xi 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Terminy Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Symbole Opis ogólny Wprowadzenie Rozpakowywanie i przegląd Regulatory, wskaźniki, złącza i gniazda Obszar Obszar Obszar Wymiana papieru w drukarce Widok z tyłu Widok z boku przystawki CodeManagement Module Wprowadzanie danych pacjenta Ustawianie alarmów Zarządzanie alarmami Podłączenie zasilania Zasilanie prądem zmiennym Zasilanie z akumulatora Akumulator defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc. iii

6 Wydajność i czas eksploatacji akumulatorów Wskaźnik stanu akumulatora Akumulator przystawki CodeManagement Module Monitorowanie Monitorowanie EKG Ostrzeżenie dotyczące monitorowania EKG Wybór odprowadzenia i cechy EKG Regulacja natężenia dźwięku oznaczającego skurcz serca Monitorowanie pacjenta przy użyciu odprowadzenia EKG Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w czasie monitorowania EKG 3-7 Monitorowanie funkcji SpO Ostrzeżenia i uwagi dotyczące SpO Zastosowanie pulsoksymetru Zasada działania pulsoksymetru Uwagi dotyczące monitorowania SpO Procedura monitorowania SpO Krzywe SpO Natężenie dźwięku sygnału SpO Czułość Czas uśredniania Czujniki pulsoksymetru Zgodność z czujnikami Nellcor Brak domniemanej licencji Czyszczenie Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy monitorowaniu SpO Monitorowanie EtCO Ostrzeżenia i uwagi dotyczące EtCO Zasada działania kapnografii Analiza krzywej monitorowania EtCO Procedura monitorowania EtCO Wyświetlacz CO Alarmy CO Wykrywanie CO Nieodpowiednia reanimacja Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy monitorowaniu EtCO Terapia Ogólne ostrzeżenia i uwagi na temat terapii Rozmieszczenie elektrod terapeutycznych i łyżek standardowych Ułożenie przednio-boczne Ułożenie przednio-tylne Rozmieszczenie elektrod w przypadkach szczególnych Automatyczna defibrylacja zewnętrzna Ostrzeżenia dotyczące AED Ustawienia AED Procedura AED Specjalne opcje konfiguracyjne AED Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w trybie AED Przełączanie z trybu AED do trybu ręcznego Defibrylacja ręczna Ostrzeżenia na temat defibrylacji ręcznej Impedancja iv Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

7 Procedura defibrylacji Metronom reanimacji Procedura kardiowersji Procedura synchronizacji zdalnej Defibrylacja pediatryczna Umieszczanie łyżek pediatrycznych Procedura defibrylacji Wskazówki na temat rozwiązywania problemów przy defibrylacji i kardiowersji 4-23 Stymulacja nieinwazyjna Ostrzeżenia dotyczące stymulacji nieinwazyjnej Stymulacja synchroniczna (na żądanie) i asynchroniczna Procedura stymulacji nieinwazyjnej Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy stymulacji nieinwazyjnej Opcje akcesoriów łyżek Elektrody terapeutyczne Informacje o elektrodach terapeutycznych Umieszczenie elektrod Podłączenie przewodów Monitorowanie EKG i procedury terapeutyczne Wymiana i zdejmowanie elektrod Testowanie Czyszczenie i sterylizacja Łyżki standardowe (opcjonalne) Informacje o łyżkach standardowych Dostęp do łyżek pediatrycznych Zakładanie nakładek na łyżki przeznaczonych dla dorosłych Czyszczenie łyżek standardowych Sterylizowalne łyżki do defibrylacji wewnętrznej Zarządzanie danymi Przegląd przechowywania i pobierania danych Przechowywanie danych Typy raportów Pojemność pamięci Raport LISTA ZDARZEŃ Wstęp Zapis zdarzeń/oznak życiowych Krzywe dotyczące zdarzeń Format raportu LISTA ZDARZEŃ Zarządzanie rekordami pacjentów Wchodzenie do trybu archiwizacyjnego Drukowanie zarchiwizowanych raportów pacjenta Przesyłanie zarchiwizowanych zapisów danych o pacjentach Edycja zarchiwizowanych rekordów pacjentów Usuwanie zarchiwizowanych rekordów pacjentów Przegląd połączeń służących do przesyłania raportów Przesyłanie danych z urządzenia TrueCPR Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z przesyłaniem danych Konserwacja sprzętu Ogólna konserwacja i testowanie Harmonogram konserwacji i testowania Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc. v

8 Codzienny autotest Test użytkownika Czyszczenie Kontrola funkcji Sprawdzanie odprowadzenia EKG pacjenta Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Serwis i naprawa Informacje dotyczące recyklingu urządzenia Pomoc w zakresie utylizacji Czynności przygotowawcze Poddawanie utylizacji elektrod jednorazowych Opakowanie Gwarancja Akcesoria, materiały eksploatacyjne i narzędzia szkoleniowe Ustawianie opcji konfiguracyjnych Opcje konfiguracyjne Konfiguracje należy wydrukować przed oddaniem do serwisu lub naprawą Zabezpieczenie hasłem Wprowadzanie opcji konfiguracyjnych Menu konfiguracyjne Ustawienia ogólne Menu konfiguracyjne Tryb ręczny Menu konfiguracyjne Tryb AED Menu konfiguracyjne Metronom reanim Menu konfiguracyjne Stymulacja Menu Monitorowanie Menu konfiguracyjne Kanały Menu konfiguracyjne Zestawy krzywych Menu konfiguracyjne CO Menu konfiguracyjne Zdarzenia Menu konfiguracyjne Alarmy Menu konfiguracyjne Drukarka Menu konfiguracyjne Druk automatyczny Menu konfiguracyjne Zegar Menu konfiguracyjne PRZYWRÓĆ USTAWIENIA PIERWOTNE Drukuj pierwotne ustawienia Menu konfiguracyjne Prześlij konfigurację Menu konfiguracyjne Ustaw kod dostępu Tryb Serwis A Dane techniczne i charakterystyki pracy B Streszczenie badań klinicznych C Komunikaty ekranowe D Lista kontrolna dla operatora E System doradczy SAS (Shock Advisory System) F Informacje dotyczące technologii cprmax G Stacja dokująca H Wytyczne dotyczące środowiska elekromagnetycznego Indeks vi Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

9 Przedmowa PRZEDMOWA Automatyczna defibrylacja zewnętrzna informacje Terapia defibrylacyjna informacje Stymulacja nieinwazyjna informacje Monitorowanie SpO2 informacje Informacje na temat monitorowania EKG Informacje o monitorowaniu EtCO2 str. viii ix x x x xi Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc. vii

10 Przedmowa AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA INFORMACJE Korzystając z defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej, należy zwracać uwagę na szereg czynników. Czynniki dotyczące operatora Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e działający w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej jest urządzeniem półautomatycznym, w którym zastosowano opatentowany system Shock Advisory System. Algorytm oprogramowania urządzenia przewiduje ocenę elektrokardiogramu (EKG) pacjenta i sygnalizację wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu wymagających defibrylacji (lub ich brak). Aby dokonać defibrylacji pacjenta, defibrylator/monitor LIFEPAK 20e działający w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej wymaga działania operatora. Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej może być obsługiwany przez pracownika upoważnionego przez lekarza lub dyrektora ds. medycznych i posiadającego co najmniej wymienione niżej umiejętności i przeszkolenia: przeszkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; przeszkolenie w zakresie automatycznej defibrylacji zewnętrznej, będące odpowiednikiem szkolenia zalecanego przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne; przeszkolenie w zakresie posługiwania się defibrylatorem/monitorem LIFEPAK 20e w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED). Wskazania Tryb automatycznej defibrylacji zewnętrznej ma zastosowanie u pacjentów z zatrzymaniem oddechu i pracy serca. Ocena zapisu EKG przez defibrylator jest możliwa u pacjentów nieprzytomnych, bez tętna i normalnego oddechu. Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e działający w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku pacjentów poniżej ósmego roku życia. Przeciwwskazania Brak. viii Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

11 Przedmowa TERAPIA DEFIBRYLACYJNA INFORMACJE Czynniki dotyczące operatora Defibrylator o działaniu bezpośrednim dostarcza krótki impuls elektryczny o dużej energii do mięśnia sercowego. Energia dostarczana z defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e za pośrednictwem jednorazowych elektrod, standardowych łyżek lub łyżek wewnętrznych przykładanych do klatki piersiowej pacjenta. Defibrylacja stanowi tylko jeden z aspektów opieki medycznej w zakresie resuscytacji pacjenta, u którego w zapisie EKG obserwuje się zaburzenia rytmu wymagające defibrylacji. W zależności od sytuacji, niezbędne może okazać się zastosowanie innych zabiegów ratowniczych, np. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dodatkowej tlenoterapii, leczenia farmakologicznego. Skuteczność resuscytacji zależy od czasu między zatrzymaniem krążenia (migotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna) a defibrylacją. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne określiło następujące czynniki jako krytyczne ogniwa w łańcuchu ratowniczym u pacjentów z zatrzymaniem akcji serca: wczesny dostęp, wczesna resuscytacja przeprowadzona przez świadka lub pierwszą osobę, która przybyła z pomocą, wczesna defibrylacja, wczesna zaawansowana pomoc medyczna. Stan fizjologiczny pacjenta może wpłynąć na skuteczność defibrylacji. Dlatego niepowodzenie reanimacji pacjenta nie jest wiarygodnym wskaźnikiem efektywności pracy defibrylatora. Podczas przesyłania energii u pacjentów często obserwuje się skurcze mięśni (np. zrywanie lub szarpnięcia). Brak tego rodzaju reakcji nie jest wiarygodnym wskaźnikiem rzeczywistego dostarczenia energii ani skuteczności defibrylatora. Przedmowa Wskazania Defibrylacja jest uznaną metodą przerywania pewnych zaburzeń rytmu, stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia, np. migotania komór i objawowego częstoskurczu komorowego. Dostarczanie tej energii w trybie zsynchronizowanym jest metodą leczenia migotania przedsionków, trzepotania przedsionków, napadowego częstoskurczu nadkomorowego oraz częstoskurczu komorowego u pacjentów względnie stabilnych klinicznie. Przeciwwskazania Defibrylacji nie należy stosować w przypadku rozkojarzenia elektromechanicznego (PEA), idiowentrykularnego lub komorowego rytmu zastępczego oraz w przypadku zatrzymania akcji serca. Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc. ix

12 Przedmowa STYMULACJA NIEINWAZYJNA INFORMACJE Stymulator nieinwazyjny jest urządzeniem dostarczającym sercu bodźców elektrycznych powodujących depolaryzację i skurcz mięśnia sercowego. Energia jest dostarczana za pośrednictwem dużych przylepnych elektrod umieszczanych na klatce piersiowej. Oprócz stymulacji nieinwazyjnej mogą być konieczne inne zabiegi pomocnicze. Czas między wystąpieniem zaburzeń rytmu a rozpoczęciem stymulacji jest uważany za jeden z czynników decydujących o jej powodzeniu. Najważniejsze czynniki to wczesna stymulacja inastępujące po niej zabiegi. Stan fizjologiczny pacjenta może mieć wpływ na skuteczność stymulacji lub czynność mięśni szkieletowych. Niepowodzenie stymulacji pacjenta nie jest miarodajnym wskaźnikiem skuteczności stymulatora. Podobnie odruchy mięśniowe pacjenta podczas stymulacji nie są wystarczającym wyznacznikiem dostarczania energii. Więcej informacji można znaleźć w broszurze pod tytułem Noninvasive Pacing: What You Should Know. Wskazania Stymulacja nieinwazyjna jest wskazana u pacjentów z objawową bradykardią i tętnem. Przeciwwskazania Stymulacja nieinwazyjna nie powinna być stosowana w przypadku migotania komór i asystolii. MONITOROWANIE SPO2 INFORMACJE Pulsoksymetr jest urządzeniem nieinwazyjnym służącym do kontroli wysycenia tlenem krwi tętniczej (SpO2). W pulsoksymetr jest wbudowany czujnik optyczny, który kieruje światło przez palec pacjenta, a następnie mierzy zmianę natężenia wiązki przechodzącego światła. Odczyt ten jest przeliczany na wartość procentową wysycenia, która jest następnie wyświetlana jako odczyt SpO2. Wskazania Stosowanie pulsoksymetru jest wskazane u pacjentów zagrożonych niedotlenieniem. Przeciwwskazania Brak. INFORMACJE NA TEMAT MONITOROWANIA EKG EKG (elektrokardiogram) to zapis elektrycznej aktywności serca. Monitorowanie EKG umożliwia wykrywanie oraz interpretowanie rytmów oraz dysrytmii serca oraz obliczanie częstości akcji serca. EKG uzyskuje się poprzez umieszczenie na ciele pacjenta elektrod lub łyżek, co umożliwia monitorowanie oraz rejestrowanie elektrycznej aktywności serca. x Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

13 Przedmowa INFORMACJE O MONITOROWANIU ETCO2 Monitor końcowo-wydechowego dwutlenku węgla (EtCO2) jest urządzeniem kapnometrycznym, w którym na zasadzie spektroskopii niedyspersyjnej w podczerwieni następuje ciągły pomiar CO2 podczas każdego oddechu i podawana jest jego zawartość w powietrzu końcowowydechowym (EtCO2). Próbka jest pozyskiwana metodą strumienia bocznego, przydatną zarówno u pacjentów zaintubowanych, jak i u niezaintubowanych. Częstość oddechu jest również mierzona i wyświetlana jako liczba oddechów na minutę. Monitor EtCO2 jest narzędziem pomocniczym używanym przy ocenie stanu pacjenta. We wszystkich przypadkach należy uważnie oceniać stan pacjenta i nie polegać wyłącznie na wskazaniach monitora EtCO2. Przedmowa Wskazania Monitorowanie EtCO2 jest używane do wykrywania stężenia wydychanego CO2. Ma ono zastosowanie przy weryfikacji wydolności oddechu i skuteczności leczenia w przypadku intensywnego nadzoru krążeniowo?oddechowego, np. w celu sprawdzenia, czy podczas resuscytacji dostarczana jest odpowiednia ilość powietrza, lub do szybkiego sprawdzenia prawidłowości umieszczenia rurki intubacyjnej. Przeciwwskazania Nie są znane. Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc. xi

14

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa W niniejszym rozdziale podano informacje istotne dla użytkowników defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e. Należy zapoznać się ze wszystkimi podanymi niżej terminami, ostrzeżeniami isymbolami. Terminy str. 1-2 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi 1-2 Symbole 1-4 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc.

16 Informacje dotyczące bezpieczeństwa TERMINY Poniższe terminy użyte zostały albo w niniejszej instrukcji obsługi, albo umieszczone na defibrylatorze/monitorze LIFEPAK 20e: Niebezpieczeństwo: Bezpośrednie niebezpieczeństwo mogące być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Zachować ostrożność: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną mniej groźnych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. OGÓLNE OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI Poniżej podano ogólne ostrzeżenia i przestrogi. Inne szczególne ostrzeżenia i przestrogi podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. OSTRZEŻENIA! Istnieje niebezpieczeństwo porażenia. Defibrylator generuje do 360 J energii elektrycznej. Energia elektryczna generowana przez defibrylator może spowodować poważne uszkodzenie ciała lub śmierć, jeśli urządzenie nie będzie stosowane zgodnie z niniejszą instrukcją. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, należy bezwzględnie dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz działaniem wszystkich regulatorów, wskaźników, łączników i akcesoriów. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia. Nie należy demontować defibrylatora. Nie zawiera on żadnych części, które mogą być naprawione przez użytkownika i może w nim występować niebezpiecznie wysokie napięcie. W celu dokonania naprawy należy skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci zasilającej posiadającej uziemienie zabezpieczające. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia lub pożaru. Żadnej części defibrylatora nie należy zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Defibrylatora lub akcesoriów nie należy zalewać płynami. Rozlane ciecze mogą spowodować niewłaściwą pracę lub awarię defibrylatora oraz akcesoriów. Nie należy czyścić urządzenia środkami łatwopalnymi lub o charakterze ketonów. Nie należy sterylizować defibrylatora ani jego akcesoriów w autoklawie ani w inny sposób, chyba że taka możliwość została wyszczególniona. Istnieje możliwość pożaru lub wybuchu. Nie wolno używać tego urządzenia w obecności palnych gazów lub środków znieczulających. Należy zachować ostrożność podczas pracy urządzenia w pobliżu źródeł tlenu (takich jak maski tlenowe lub rurki wentylacyjne). Podczas defibrylacji należy zamknąć źródło gazu lub odsunąć je od pacjenta. 1-2 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

17 Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA! (CIĄG DALSZY) Istnieje możliwość oddziaływania zakłóceń elektrycznych na pracę urządzenia. Sprzęt pracujący w bliskim sąsiedztwie może wywoływać zakłócenia elektromagnetyczne lub oczęstotliwości radiowej (RFI), mogące mieć wpływ na pracę tego defibrylatora. Zakłócenia oczęstotliwości radiowej (RFI) mogą spowodować nieprawidłowe działanie defibrylatora, zniekształcenia zapisu EKG, uniemożliwić wykrycie rytmu wymagającego defibrylacji lub wpłynąć na ustanie stymulacji. Należy unikać stosowania defibrylatora w pobliżu kauteryzerów, urządzeń do diatermii oraz w pobliżu telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych, emitujących fale radiowe. Należy zachować odległość co najmniej 1,2 m (4 stopy) między defibrylatorem a najbliższymi urządzeniami oraz unikać szybkiego włączania i wyłączania radiotelefonów. W razie potrzeby należy skontaktować się z przedstawicielem obsługi technicznej. Istnieje możliwość wystąpienia zakłóceń elektrycznych. Korzystanie z przewodów, elektrod lub akcesoriów, które nie są przeznaczone do tego urządzenia, może spowodować zwiększoną emisję lub zmniejszoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, co może mieć wpływ na pracę tego urządzenia lub innego sprzętu znajdującego się w bliskim otoczeniu. Należy używać wyłącznie części i akcesoriów wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi. Istnieje możliwość wystąpienia zakłóceń elektrycznych. Defibrylator może powodować występowanie zakłóceń elektromagnetycznych (electromagnetic interference, EMI), zwłaszcza podczas ładowania i przekazywania energii. Zakłócenia EMI mogą mieć wpływ na działanie urządzeń znajdujących się w pobliżu. O ile to możliwe, należy sprawdzić wpływ wyładowań defibrylatora na inne urządzenia przed jego użyciem w sytuacjach zagrażających życiu pacjenta. Istnieje możliwość wyłączenia defibrylatora. Podczas pracy przy zasilaniu z akumulatora należy przestrzegać harmonogramu konserwacji i wymiany akumulatora omówionych w części Wydajność i czas eksploatacji akumulatorów, w celu uniknięcia możliwego wyłączenia defibrylatora. Jeśli defibrylator wyłączy się bez wcześniejszego ostrzeżenia lub na ekranie monitora zostanie wyświetlony komunikat AKUM. ROZŁ.: PODŁ. ZASIL. PR. ZM., należy natychmiast podłączyć przewód zasilania do gniazda prądu zmiennego. 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Możliwa awaria urządzenia Nie wolno modyfikować defibrylatora ani przystawki CodeManagement Module. Istnieje możliwość nieprawidłowego działania defibrylatora. Zmiana domyślnych ustawień fabrycznych spowoduje zmianę zachowania urządzenia. Zmiany ustawień domyślnych mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawniony personel. Istnieje możliwość nieprawidłowego działania defibrylatora. Używanie przewodów, elektrod lub akumulatorów wyprodukowanych przez innych producentów może przyczynić się do nieprawidłowego działania urządzenia i spowodować unieważnienie świadectwa bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych w niniejszej instrukcji obsługi. Istnieje możliwość niewykrycia przekroczenia zakresu. Ponowne wybranie funkcji SZYBKIE USTAWIENIE spowoduje ustawienie wartości granicznych alarmu dopasowanych do bieżących wartości oznak życiowych pacjenta. Tak ustawione wartości mogą wykraczać poza bezpieczny dla pacjenta zakres. Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc.

18 Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA! (CIĄG DALSZY) Istnieje zagrożenie bezpieczeństwa i możliwość uszkodzenia sprzętu. Monitory, defibrylatory oraz ich akcesoria (w tym elektrody i przewody) zawierają materiały ferromagnetyczne. Tak jak w przypadku wszelkiego sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne, urządzeń tych nie wolno używać w obecności silnych pól magnetycznych wytwarzanych przez urządzenie do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (tomograf MRI). Silne pole magnetyczne wytwarzane przez tomograf MRI może spowodować przyciągnięcie sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne z siłą wystarczającą do spowodowania śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała osób znajdujących się między tym sprzętem a urządzeniem MRI. Takie przyciąganie magnetyczne może ponadto spowodować awarię sprzętu oraz wpłynąć na jego pracę. Wskutek rozgrzewania się materiałów przewodzących, takich jak przewody podłączone do ciała pacjenta i czujniki pulsoksymetru, może także dojść do oparzenia skóry. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z producentem urządzenia MRI. SYMBOLE Poniższe symbole użyte zostały w niniejszej instrukcji obsługi lub umieszczone na różnych zestawach urządzeń defibrylator/monitor LIFEPAK 20e i ich akcesoriów: Końcówka typu CF odporna na defibrylację Złącze pacjenta typu BF zabezpieczone przed defibrylacją Uwaga, sprawdzić w dołączonej dokumentacji Uwaga: należy zapoznać się z załączonymi dokumentami (biały symbol na niebieskim tle). Uwaga! Wysokie napięcie Złącze pacjenta typu BF Urządzenie wrażliwe na zakłócenia elektrostatyczne (SSD) Uziemienie zabezpieczające. Ochronne połączenie z ziemią Bezpiecznik Gniazdo ekwipotencjalne Końcówka dodatnia Końcówka ujemna 1-4 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

19 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie zawiera nadajnik RF Numer serii (kod partii): rrtt lub rrmmdd Termin przydatności do użycia: rrrr-mm-dd. Numer odnowienia zamówienia YYYY Data produkcji Wyłącznie do jednorazowego użytku Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach Alarm włączony Alarm wyłączony Włączony alarm VF/VT 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wyciszony alarm VF/VT Powyżej Poniżej J Dżule Łyżka do defibrylacji dla dorosłych Łyżka do defibrylacji dla dzieci Przycisk Ekran główny Wskaźnik stanu akumulatora (patrz także str. 2-24) Wskaźnik częstości akcji serca/częstości tętna Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc.

20 Informacje dotyczące bezpieczeństwa (x) Zliczanie wyładowań (x) na ekranie Oznaczenie zgodności z właściwymi Dyrektywami Unii Europejskiej Certyfikat CSA Kanadyjskiego Urzędu Normalizacyjnego dla Kanady i Stanów Zjednoczonych Uznany znak podzespołu dla Kanady i Stanów Zjednoczonych Symbol zgodności z normami ACA Napięcie prądu stałego Napięcie prądu zmiennego Włączone (zasilanie: podłączenie do sieci prądu zmiennego) Wyłączone (zasilanie: odłączenie od sieci prądu zmiennego) Zasilanie włączone/wyłączone Wskaźnik zasilania z gniazda ściennego (tylko z przystawką CodeManagement Module) [sygnał] Wejściowy [sygnał] Wyjściowy Wejście CO2 Odprowadzenie CO2 Góra Zawartość krucha/łamliwa Ostrożnie przy transporcie Chronić przed wilgocią Zalecana temperatura podczas przechowywania: 5 do 45 C. Przechowywanie w skrajnych temperaturach -20 lub 60 C jest ograniczone do siedmiu dni. Przechowywanie w skrajnych temperaturach przez ponad jeden tydzień skraca okres przydatności do użycia elektrody. 1-6 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

21 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Element należy poddać recyklingowi Niniejszego produktu nie należy wyrzucać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkt powinien zostać usunięty zgodnie z lokalnymi przepisami. Instrukcje dotyczące recyklingu niniejszego produktu zamieszczono na stronie internetowej Złącze systemowe/wejście danych Wejście synchronizacji/wyjście EKG Przewód służący do połączenia dwóch defibrylatorów/monitorów LIFEPAK 20e (patrz także Menu konfiguracyjne Prześlij konfigurację, str. 8-14) Aby odblokować, przekręcać przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara Włączony Wyłączony Strzałka rytmu stymulacji, stymulacja nieinwazyjna 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Strzałka rytmu stymulacji, stymulacja wewnętrzna Znacznik wykrycia załamka R Znacznik zdarzenia Dwufazowe wyładowanie defibrylacyjne Przycisk WYŁADOWANIE!USA Dotyczy tylko odbiorców w Stanach Zjednoczonych IPx1 Zabezpieczone przed dostępem wody zgodnie z normą IEC Numer seryjny CAT Numer katalogowy stosowany przy składaniu zamówień Numer identyfikacyjny producenta (numer części) Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc.

22 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zgodnie z przepisami prawa federalnego sprzedaż tego urządzenia może być realizowana wyłącznie na zlecenie lub zamówienie lekarza. Producent Autoryzowany przedstawiciel WE 1-8 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

23 OPIS OGÓLNY W tym rozdziale podano podstawowe informacje dotyczące defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e. Wprowadzenie str. 2-2 Rozpakowywanie i przegląd 2-3 Regulatory, wskaźniki, złącza i gniazda 2-3 Wprowadzanie danych pacjenta 2-18 Ustawianie alarmów 2-19 Zarządzanie alarmami 2-21 Podłączenie zasilania Opis ogólny Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc.

24 Opis ogólny WPROWADZENIE Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e z ulepszoną technologią akumulatora to system reagowania w ostrych stanach kardiologicznych, stosowany przez uprawnione służby opieki medycznej w szpitalach i klinikach. Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e zawiera następujące funkcje opcjonalne: Defibrylator półautomatyczny Stymulator nieinwazyjny Pulsoksymetr Akcesoria łyżek Monitor pomiaru końcowo-wydechowego CO2 Transmisja danych Uwaga: W niniejszej instrukcji obsługi podano informacje i procedury dotyczące wszystkich funkcji defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e i przystawki CodeManagement Module przeznaczonej do stosowania z defibrylatorem/monitorem LIFEPAK 20e. Nie każdy defibrylator/monitor LIFEPAK 20e zawiera wszystkie opisane tu funkcje. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Physio-Control lub pod numerem telefonu podanym na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi. Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e dostępny jest tylko z dwufazową falą defibrylacyjną. Opis tego rodzaju fali defibrylacyjnej podany jest w sekcji Dodatek A. W defibrylatorze/monitorze LIFEPAK 20e do monitorowania EKG i terapii pacjenta stosuje się elektrody stymulacyjne/defibrylacyjne/ekg typu QUIK-COMBO lub elektrody defibrylacyjne/ekg jednorazowego użytku typu FAST-PATCH. Elektrody QUIK-COMBO oraz FAST-PATCH są połączone z defibrylatorem za pomocą przewodu terapeutycznego. Dalsze informacje na temat elektrod QUIK-COMBO oraz FAST-PATCH zawiera Rozdział 3 niniejszej instrukcji obsługi. Zestaw łyżek standardowych stanowi dodatkowe wyposażenie defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e i zawiera łyżki do defibrylacji przeznaczone dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych. Łyżki standardowe mogą być używane do monitorowania EKG typu QUIK-LOOK, defibrylacji i kardiowersji. Podczas korzystania z łyżek standardowych należy stosować specjalny środek przewodzący przeznaczony do defibrylacji, taki jak żel defibrylacyjny lub podkładki żelowe, między powierzchnią elektrody a skórą. Standardowe łyżki przeznaczone dla dorosłych mogą być stosowane u wszystkich pacjentów pediatrycznych o wadze 10 kg lub powyżej, jeśli łyżki przylegają dokładnie do klatki piersiowej, a odległość między nimi wynosi co najmniej 2,5 cm. Łyżek pediatrycznych należy używać u pacjentów o wadze poniżej 10 kg lub u pacjentów, których klatka piersiowa jest zbyt mała dla łyżek standardowych. Opcjonalnie dostępne są również łyżki wewnętrzne. Więcej informacji dotyczących używania łyżek zawiera Rozdział 5 niniejszej instrukcji obsługi. 2-2 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA Ważne informacje!usa!usa Rx Only Śledzenie urządzeń Administracja ds. Żywności i Leków

Bardziej szczegółowo

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5 Dostawa do 5 tygodni od daty podpisania umowy PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Defibrylator 3 sztuki Nazwa urządzenia:... TYP urządzenia:... Producent:... Rok produkcji: nie wcześniej niż

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Załącznik nr ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Defibrylator

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi. Polish

Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi. Polish Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi Polish 80019407 Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi Włączenie/tryb oszczędzania energii wyświetlacza Znajduje się na obudowie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 24 marca 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.21.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100,

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100, L.dz. ZP 2.224/02/2014/1 Jaroszowiec, dnia 04.04.2014 r. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Kompleksowa dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

KARDIOMONITOR MODUŁOWY

KARDIOMONITOR MODUŁOWY KARDIOMONITOR szt. 6 Producent :. Oferowany model/typ :.. Rok produkcji (fabrycznie nowy): 2016 Kraj pochodzenia:.. L P. Wyszczególnienie Wartość wymagana (graniczna) WARTOŚĆ OFEROWANA KARDIOMONITOR MODUŁOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania MONITOR/DEFIBRYLATOR

Instrukcja użytkowania MONITOR/DEFIBRYLATOR Instrukcja użytkowania MONITOR/DEFIBRYLATOR Instrukcja użytkowania MONITOR/DEFIBRYLATOR Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem witryny www.physio-control.com.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów Defibrylatory serii TEC-8300K i nie ma problemów To co potrzebne w nagłych przypadkach EKG, SpO 2, NIBP*, złącza MULTI, stymulacja serca** * Pomiar NIBP dostępny w modelu TEC-8342K/8352K ** Stymulacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED) Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej:

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Panel dotykowy ułatwiający obsługę,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA. Dostawę 3 sztuk defibrylatorów. Numer sprawy: TP/219/2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA. Dostawę 3 sztuk defibrylatorów. Numer sprawy: TP/219/2011 Kielce dn. 19.10.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę 3 sztuk defibrylatorów Numer sprawy: TP/219/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka.

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Pakiet nr I. Kardiomonitory 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo