LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA"

Transkrypt

1 LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

2

3 LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

4 Ważne informacje!usa!usa Rx Only Śledzenie urządzeń Administracja ds. Żywności i Leków USA (Food and Drug Administration, FDA) wymaga od producentów i dystrybutorów defibrylatorów monitorowania miejsc użytkowania produkowanych i dystrybuowanych przez nich urządzeń. Jeśli urządzenie jest użytkowane w innym miejscu, niż wskazywał adres wysyłkowy lub też zostało sprzedane, podarowane, zagubione, skradzione, wyeksportowane, zniszczone, trwale wycofane z użytku, jak również w wypadku, gdy urządzenie nie zostało uzyskane bezpośrednio z firmy Physio-Control, należy wykonać jedną z następujących czynności: zarejestrować urządzenie na stronie skontaktować się z koordynatorem monitorowania historii urządzeń pod numerem telefonu lub uaktualnić te istotne informacje przy użyciu jednej ze znajdujących się na końcu niniejszego podręcznika kart powiadamiających o zmianie adresu, bez konieczności uiszczania opłaty pocztowej. Konwencja tekstu W niniejszej instrukcji obsługi użyto specjalnych znaków tekstowych do zaznaczenia etykiet, komunikatów ekranowych i komunikatów dźwiękowych: Etykiety przycisków: WIELKIE LITERY, np. WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY i WYŁADOWANIE. Komunikaty ekranowe i monity głosowe: WIELKIE LITERY PISANE KURSYWĄ, na przykład PRZYŁĄCZ ELEKTRODY. Historia wersji urządzenia W niniejszej instrukcji obsługi opisano defibrylator/monitor LIFEPAK 20e z wersją oprogramowania lub nowszą. LIFEPAK, FAST-PATCH, DERMA-JEL, QUIK-LOOK i QUIK-COMBO są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. ADAPTIV, CODE-STAT, CODE SUMMARY, REDI-PAK i Shock Advisory System są znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. Masimo i LNOP są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Masimo Corporation. Microstream, CapnoLine i FilterLine są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oridion Systems Ltd. Kapnografia medyczna Oridion w tym produkcie jest chroniona jednym lub większą liczbą następujących patentów USA: 6,428,483; 6,997,880; 6,437,316; 7,448,229; 7,726,954 i ich odpowiednikami w innych krajach. Dodatkowe wnioski patentowe czekają na rozpatrzenie. EDGE System jest znakiem towarowym firmy Ludlow Technical Products. Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia Physio-Control, Inc. Data publikacji: 03/

5 SPIS TREŚCI Przedmowa Automatyczna defibrylacja zewnętrzna informacje... viii Terapia defibrylacyjna informacje... ix Stymulacja nieinwazyjna informacje... x Monitorowanie SpO2 informacje... x Informacje na temat monitorowania EKG... x Informacje o monitorowaniu EtCO2... xi 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Terminy Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Symbole Opis ogólny Wprowadzenie Rozpakowywanie i przegląd Regulatory, wskaźniki, złącza i gniazda Obszar Obszar Obszar Wymiana papieru w drukarce Widok z tyłu Widok z boku przystawki CodeManagement Module Wprowadzanie danych pacjenta Ustawianie alarmów Zarządzanie alarmami Podłączenie zasilania Zasilanie prądem zmiennym Zasilanie z akumulatora Akumulator defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc. iii

6 Wydajność i czas eksploatacji akumulatorów Wskaźnik stanu akumulatora Akumulator przystawki CodeManagement Module Monitorowanie Monitorowanie EKG Ostrzeżenie dotyczące monitorowania EKG Wybór odprowadzenia i cechy EKG Regulacja natężenia dźwięku oznaczającego skurcz serca Monitorowanie pacjenta przy użyciu odprowadzenia EKG Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w czasie monitorowania EKG 3-7 Monitorowanie funkcji SpO Ostrzeżenia i uwagi dotyczące SpO Zastosowanie pulsoksymetru Zasada działania pulsoksymetru Uwagi dotyczące monitorowania SpO Procedura monitorowania SpO Krzywe SpO Natężenie dźwięku sygnału SpO Czułość Czas uśredniania Czujniki pulsoksymetru Zgodność z czujnikami Nellcor Brak domniemanej licencji Czyszczenie Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy monitorowaniu SpO Monitorowanie EtCO Ostrzeżenia i uwagi dotyczące EtCO Zasada działania kapnografii Analiza krzywej monitorowania EtCO Procedura monitorowania EtCO Wyświetlacz CO Alarmy CO Wykrywanie CO Nieodpowiednia reanimacja Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy monitorowaniu EtCO Terapia Ogólne ostrzeżenia i uwagi na temat terapii Rozmieszczenie elektrod terapeutycznych i łyżek standardowych Ułożenie przednio-boczne Ułożenie przednio-tylne Rozmieszczenie elektrod w przypadkach szczególnych Automatyczna defibrylacja zewnętrzna Ostrzeżenia dotyczące AED Ustawienia AED Procedura AED Specjalne opcje konfiguracyjne AED Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w trybie AED Przełączanie z trybu AED do trybu ręcznego Defibrylacja ręczna Ostrzeżenia na temat defibrylacji ręcznej Impedancja iv Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

7 Procedura defibrylacji Metronom reanimacji Procedura kardiowersji Procedura synchronizacji zdalnej Defibrylacja pediatryczna Umieszczanie łyżek pediatrycznych Procedura defibrylacji Wskazówki na temat rozwiązywania problemów przy defibrylacji i kardiowersji 4-23 Stymulacja nieinwazyjna Ostrzeżenia dotyczące stymulacji nieinwazyjnej Stymulacja synchroniczna (na żądanie) i asynchroniczna Procedura stymulacji nieinwazyjnej Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy stymulacji nieinwazyjnej Opcje akcesoriów łyżek Elektrody terapeutyczne Informacje o elektrodach terapeutycznych Umieszczenie elektrod Podłączenie przewodów Monitorowanie EKG i procedury terapeutyczne Wymiana i zdejmowanie elektrod Testowanie Czyszczenie i sterylizacja Łyżki standardowe (opcjonalne) Informacje o łyżkach standardowych Dostęp do łyżek pediatrycznych Zakładanie nakładek na łyżki przeznaczonych dla dorosłych Czyszczenie łyżek standardowych Sterylizowalne łyżki do defibrylacji wewnętrznej Zarządzanie danymi Przegląd przechowywania i pobierania danych Przechowywanie danych Typy raportów Pojemność pamięci Raport LISTA ZDARZEŃ Wstęp Zapis zdarzeń/oznak życiowych Krzywe dotyczące zdarzeń Format raportu LISTA ZDARZEŃ Zarządzanie rekordami pacjentów Wchodzenie do trybu archiwizacyjnego Drukowanie zarchiwizowanych raportów pacjenta Przesyłanie zarchiwizowanych zapisów danych o pacjentach Edycja zarchiwizowanych rekordów pacjentów Usuwanie zarchiwizowanych rekordów pacjentów Przegląd połączeń służących do przesyłania raportów Przesyłanie danych z urządzenia TrueCPR Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z przesyłaniem danych Konserwacja sprzętu Ogólna konserwacja i testowanie Harmonogram konserwacji i testowania Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc. v

8 Codzienny autotest Test użytkownika Czyszczenie Kontrola funkcji Sprawdzanie odprowadzenia EKG pacjenta Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Serwis i naprawa Informacje dotyczące recyklingu urządzenia Pomoc w zakresie utylizacji Czynności przygotowawcze Poddawanie utylizacji elektrod jednorazowych Opakowanie Gwarancja Akcesoria, materiały eksploatacyjne i narzędzia szkoleniowe Ustawianie opcji konfiguracyjnych Opcje konfiguracyjne Konfiguracje należy wydrukować przed oddaniem do serwisu lub naprawą Zabezpieczenie hasłem Wprowadzanie opcji konfiguracyjnych Menu konfiguracyjne Ustawienia ogólne Menu konfiguracyjne Tryb ręczny Menu konfiguracyjne Tryb AED Menu konfiguracyjne Metronom reanim Menu konfiguracyjne Stymulacja Menu Monitorowanie Menu konfiguracyjne Kanały Menu konfiguracyjne Zestawy krzywych Menu konfiguracyjne CO Menu konfiguracyjne Zdarzenia Menu konfiguracyjne Alarmy Menu konfiguracyjne Drukarka Menu konfiguracyjne Druk automatyczny Menu konfiguracyjne Zegar Menu konfiguracyjne PRZYWRÓĆ USTAWIENIA PIERWOTNE Drukuj pierwotne ustawienia Menu konfiguracyjne Prześlij konfigurację Menu konfiguracyjne Ustaw kod dostępu Tryb Serwis A Dane techniczne i charakterystyki pracy B Streszczenie badań klinicznych C Komunikaty ekranowe D Lista kontrolna dla operatora E System doradczy SAS (Shock Advisory System) F Informacje dotyczące technologii cprmax G Stacja dokująca H Wytyczne dotyczące środowiska elekromagnetycznego Indeks vi Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

9 Przedmowa PRZEDMOWA Automatyczna defibrylacja zewnętrzna informacje Terapia defibrylacyjna informacje Stymulacja nieinwazyjna informacje Monitorowanie SpO2 informacje Informacje na temat monitorowania EKG Informacje o monitorowaniu EtCO2 str. viii ix x x x xi Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc. vii

10 Przedmowa AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA INFORMACJE Korzystając z defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej, należy zwracać uwagę na szereg czynników. Czynniki dotyczące operatora Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e działający w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej jest urządzeniem półautomatycznym, w którym zastosowano opatentowany system Shock Advisory System. Algorytm oprogramowania urządzenia przewiduje ocenę elektrokardiogramu (EKG) pacjenta i sygnalizację wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu wymagających defibrylacji (lub ich brak). Aby dokonać defibrylacji pacjenta, defibrylator/monitor LIFEPAK 20e działający w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej wymaga działania operatora. Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej może być obsługiwany przez pracownika upoważnionego przez lekarza lub dyrektora ds. medycznych i posiadającego co najmniej wymienione niżej umiejętności i przeszkolenia: przeszkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; przeszkolenie w zakresie automatycznej defibrylacji zewnętrznej, będące odpowiednikiem szkolenia zalecanego przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne; przeszkolenie w zakresie posługiwania się defibrylatorem/monitorem LIFEPAK 20e w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED). Wskazania Tryb automatycznej defibrylacji zewnętrznej ma zastosowanie u pacjentów z zatrzymaniem oddechu i pracy serca. Ocena zapisu EKG przez defibrylator jest możliwa u pacjentów nieprzytomnych, bez tętna i normalnego oddechu. Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e działający w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku pacjentów poniżej ósmego roku życia. Przeciwwskazania Brak. viii Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

11 Przedmowa TERAPIA DEFIBRYLACYJNA INFORMACJE Czynniki dotyczące operatora Defibrylator o działaniu bezpośrednim dostarcza krótki impuls elektryczny o dużej energii do mięśnia sercowego. Energia dostarczana z defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e za pośrednictwem jednorazowych elektrod, standardowych łyżek lub łyżek wewnętrznych przykładanych do klatki piersiowej pacjenta. Defibrylacja stanowi tylko jeden z aspektów opieki medycznej w zakresie resuscytacji pacjenta, u którego w zapisie EKG obserwuje się zaburzenia rytmu wymagające defibrylacji. W zależności od sytuacji, niezbędne może okazać się zastosowanie innych zabiegów ratowniczych, np. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dodatkowej tlenoterapii, leczenia farmakologicznego. Skuteczność resuscytacji zależy od czasu między zatrzymaniem krążenia (migotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna) a defibrylacją. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne określiło następujące czynniki jako krytyczne ogniwa w łańcuchu ratowniczym u pacjentów z zatrzymaniem akcji serca: wczesny dostęp, wczesna resuscytacja przeprowadzona przez świadka lub pierwszą osobę, która przybyła z pomocą, wczesna defibrylacja, wczesna zaawansowana pomoc medyczna. Stan fizjologiczny pacjenta może wpłynąć na skuteczność defibrylacji. Dlatego niepowodzenie reanimacji pacjenta nie jest wiarygodnym wskaźnikiem efektywności pracy defibrylatora. Podczas przesyłania energii u pacjentów często obserwuje się skurcze mięśni (np. zrywanie lub szarpnięcia). Brak tego rodzaju reakcji nie jest wiarygodnym wskaźnikiem rzeczywistego dostarczenia energii ani skuteczności defibrylatora. Przedmowa Wskazania Defibrylacja jest uznaną metodą przerywania pewnych zaburzeń rytmu, stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia, np. migotania komór i objawowego częstoskurczu komorowego. Dostarczanie tej energii w trybie zsynchronizowanym jest metodą leczenia migotania przedsionków, trzepotania przedsionków, napadowego częstoskurczu nadkomorowego oraz częstoskurczu komorowego u pacjentów względnie stabilnych klinicznie. Przeciwwskazania Defibrylacji nie należy stosować w przypadku rozkojarzenia elektromechanicznego (PEA), idiowentrykularnego lub komorowego rytmu zastępczego oraz w przypadku zatrzymania akcji serca. Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc. ix

12 Przedmowa STYMULACJA NIEINWAZYJNA INFORMACJE Stymulator nieinwazyjny jest urządzeniem dostarczającym sercu bodźców elektrycznych powodujących depolaryzację i skurcz mięśnia sercowego. Energia jest dostarczana za pośrednictwem dużych przylepnych elektrod umieszczanych na klatce piersiowej. Oprócz stymulacji nieinwazyjnej mogą być konieczne inne zabiegi pomocnicze. Czas między wystąpieniem zaburzeń rytmu a rozpoczęciem stymulacji jest uważany za jeden z czynników decydujących o jej powodzeniu. Najważniejsze czynniki to wczesna stymulacja inastępujące po niej zabiegi. Stan fizjologiczny pacjenta może mieć wpływ na skuteczność stymulacji lub czynność mięśni szkieletowych. Niepowodzenie stymulacji pacjenta nie jest miarodajnym wskaźnikiem skuteczności stymulatora. Podobnie odruchy mięśniowe pacjenta podczas stymulacji nie są wystarczającym wyznacznikiem dostarczania energii. Więcej informacji można znaleźć w broszurze pod tytułem Noninvasive Pacing: What You Should Know. Wskazania Stymulacja nieinwazyjna jest wskazana u pacjentów z objawową bradykardią i tętnem. Przeciwwskazania Stymulacja nieinwazyjna nie powinna być stosowana w przypadku migotania komór i asystolii. MONITOROWANIE SPO2 INFORMACJE Pulsoksymetr jest urządzeniem nieinwazyjnym służącym do kontroli wysycenia tlenem krwi tętniczej (SpO2). W pulsoksymetr jest wbudowany czujnik optyczny, który kieruje światło przez palec pacjenta, a następnie mierzy zmianę natężenia wiązki przechodzącego światła. Odczyt ten jest przeliczany na wartość procentową wysycenia, która jest następnie wyświetlana jako odczyt SpO2. Wskazania Stosowanie pulsoksymetru jest wskazane u pacjentów zagrożonych niedotlenieniem. Przeciwwskazania Brak. INFORMACJE NA TEMAT MONITOROWANIA EKG EKG (elektrokardiogram) to zapis elektrycznej aktywności serca. Monitorowanie EKG umożliwia wykrywanie oraz interpretowanie rytmów oraz dysrytmii serca oraz obliczanie częstości akcji serca. EKG uzyskuje się poprzez umieszczenie na ciele pacjenta elektrod lub łyżek, co umożliwia monitorowanie oraz rejestrowanie elektrycznej aktywności serca. x Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

13 Przedmowa INFORMACJE O MONITOROWANIU ETCO2 Monitor końcowo-wydechowego dwutlenku węgla (EtCO2) jest urządzeniem kapnometrycznym, w którym na zasadzie spektroskopii niedyspersyjnej w podczerwieni następuje ciągły pomiar CO2 podczas każdego oddechu i podawana jest jego zawartość w powietrzu końcowowydechowym (EtCO2). Próbka jest pozyskiwana metodą strumienia bocznego, przydatną zarówno u pacjentów zaintubowanych, jak i u niezaintubowanych. Częstość oddechu jest również mierzona i wyświetlana jako liczba oddechów na minutę. Monitor EtCO2 jest narzędziem pomocniczym używanym przy ocenie stanu pacjenta. We wszystkich przypadkach należy uważnie oceniać stan pacjenta i nie polegać wyłącznie na wskazaniach monitora EtCO2. Przedmowa Wskazania Monitorowanie EtCO2 jest używane do wykrywania stężenia wydychanego CO2. Ma ono zastosowanie przy weryfikacji wydolności oddechu i skuteczności leczenia w przypadku intensywnego nadzoru krążeniowo?oddechowego, np. w celu sprawdzenia, czy podczas resuscytacji dostarczana jest odpowiednia ilość powietrza, lub do szybkiego sprawdzenia prawidłowości umieszczenia rurki intubacyjnej. Przeciwwskazania Nie są znane. Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc. xi

14

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa W niniejszym rozdziale podano informacje istotne dla użytkowników defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e. Należy zapoznać się ze wszystkimi podanymi niżej terminami, ostrzeżeniami isymbolami. Terminy str. 1-2 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi 1-2 Symbole 1-4 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc.

16 Informacje dotyczące bezpieczeństwa TERMINY Poniższe terminy użyte zostały albo w niniejszej instrukcji obsługi, albo umieszczone na defibrylatorze/monitorze LIFEPAK 20e: Niebezpieczeństwo: Bezpośrednie niebezpieczeństwo mogące być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Zachować ostrożność: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną mniej groźnych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. OGÓLNE OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI Poniżej podano ogólne ostrzeżenia i przestrogi. Inne szczególne ostrzeżenia i przestrogi podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. OSTRZEŻENIA! Istnieje niebezpieczeństwo porażenia. Defibrylator generuje do 360 J energii elektrycznej. Energia elektryczna generowana przez defibrylator może spowodować poważne uszkodzenie ciała lub śmierć, jeśli urządzenie nie będzie stosowane zgodnie z niniejszą instrukcją. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, należy bezwzględnie dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz działaniem wszystkich regulatorów, wskaźników, łączników i akcesoriów. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia. Nie należy demontować defibrylatora. Nie zawiera on żadnych części, które mogą być naprawione przez użytkownika i może w nim występować niebezpiecznie wysokie napięcie. W celu dokonania naprawy należy skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci zasilającej posiadającej uziemienie zabezpieczające. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia lub pożaru. Żadnej części defibrylatora nie należy zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Defibrylatora lub akcesoriów nie należy zalewać płynami. Rozlane ciecze mogą spowodować niewłaściwą pracę lub awarię defibrylatora oraz akcesoriów. Nie należy czyścić urządzenia środkami łatwopalnymi lub o charakterze ketonów. Nie należy sterylizować defibrylatora ani jego akcesoriów w autoklawie ani w inny sposób, chyba że taka możliwość została wyszczególniona. Istnieje możliwość pożaru lub wybuchu. Nie wolno używać tego urządzenia w obecności palnych gazów lub środków znieczulających. Należy zachować ostrożność podczas pracy urządzenia w pobliżu źródeł tlenu (takich jak maski tlenowe lub rurki wentylacyjne). Podczas defibrylacji należy zamknąć źródło gazu lub odsunąć je od pacjenta. 1-2 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

17 Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA! (CIĄG DALSZY) Istnieje możliwość oddziaływania zakłóceń elektrycznych na pracę urządzenia. Sprzęt pracujący w bliskim sąsiedztwie może wywoływać zakłócenia elektromagnetyczne lub oczęstotliwości radiowej (RFI), mogące mieć wpływ na pracę tego defibrylatora. Zakłócenia oczęstotliwości radiowej (RFI) mogą spowodować nieprawidłowe działanie defibrylatora, zniekształcenia zapisu EKG, uniemożliwić wykrycie rytmu wymagającego defibrylacji lub wpłynąć na ustanie stymulacji. Należy unikać stosowania defibrylatora w pobliżu kauteryzerów, urządzeń do diatermii oraz w pobliżu telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych, emitujących fale radiowe. Należy zachować odległość co najmniej 1,2 m (4 stopy) między defibrylatorem a najbliższymi urządzeniami oraz unikać szybkiego włączania i wyłączania radiotelefonów. W razie potrzeby należy skontaktować się z przedstawicielem obsługi technicznej. Istnieje możliwość wystąpienia zakłóceń elektrycznych. Korzystanie z przewodów, elektrod lub akcesoriów, które nie są przeznaczone do tego urządzenia, może spowodować zwiększoną emisję lub zmniejszoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, co może mieć wpływ na pracę tego urządzenia lub innego sprzętu znajdującego się w bliskim otoczeniu. Należy używać wyłącznie części i akcesoriów wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi. Istnieje możliwość wystąpienia zakłóceń elektrycznych. Defibrylator może powodować występowanie zakłóceń elektromagnetycznych (electromagnetic interference, EMI), zwłaszcza podczas ładowania i przekazywania energii. Zakłócenia EMI mogą mieć wpływ na działanie urządzeń znajdujących się w pobliżu. O ile to możliwe, należy sprawdzić wpływ wyładowań defibrylatora na inne urządzenia przed jego użyciem w sytuacjach zagrażających życiu pacjenta. Istnieje możliwość wyłączenia defibrylatora. Podczas pracy przy zasilaniu z akumulatora należy przestrzegać harmonogramu konserwacji i wymiany akumulatora omówionych w części Wydajność i czas eksploatacji akumulatorów, w celu uniknięcia możliwego wyłączenia defibrylatora. Jeśli defibrylator wyłączy się bez wcześniejszego ostrzeżenia lub na ekranie monitora zostanie wyświetlony komunikat AKUM. ROZŁ.: PODŁ. ZASIL. PR. ZM., należy natychmiast podłączyć przewód zasilania do gniazda prądu zmiennego. 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Możliwa awaria urządzenia Nie wolno modyfikować defibrylatora ani przystawki CodeManagement Module. Istnieje możliwość nieprawidłowego działania defibrylatora. Zmiana domyślnych ustawień fabrycznych spowoduje zmianę zachowania urządzenia. Zmiany ustawień domyślnych mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawniony personel. Istnieje możliwość nieprawidłowego działania defibrylatora. Używanie przewodów, elektrod lub akumulatorów wyprodukowanych przez innych producentów może przyczynić się do nieprawidłowego działania urządzenia i spowodować unieważnienie świadectwa bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych w niniejszej instrukcji obsługi. Istnieje możliwość niewykrycia przekroczenia zakresu. Ponowne wybranie funkcji SZYBKIE USTAWIENIE spowoduje ustawienie wartości granicznych alarmu dopasowanych do bieżących wartości oznak życiowych pacjenta. Tak ustawione wartości mogą wykraczać poza bezpieczny dla pacjenta zakres. Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc.

18 Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA! (CIĄG DALSZY) Istnieje zagrożenie bezpieczeństwa i możliwość uszkodzenia sprzętu. Monitory, defibrylatory oraz ich akcesoria (w tym elektrody i przewody) zawierają materiały ferromagnetyczne. Tak jak w przypadku wszelkiego sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne, urządzeń tych nie wolno używać w obecności silnych pól magnetycznych wytwarzanych przez urządzenie do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (tomograf MRI). Silne pole magnetyczne wytwarzane przez tomograf MRI może spowodować przyciągnięcie sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne z siłą wystarczającą do spowodowania śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała osób znajdujących się między tym sprzętem a urządzeniem MRI. Takie przyciąganie magnetyczne może ponadto spowodować awarię sprzętu oraz wpłynąć na jego pracę. Wskutek rozgrzewania się materiałów przewodzących, takich jak przewody podłączone do ciała pacjenta i czujniki pulsoksymetru, może także dojść do oparzenia skóry. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z producentem urządzenia MRI. SYMBOLE Poniższe symbole użyte zostały w niniejszej instrukcji obsługi lub umieszczone na różnych zestawach urządzeń defibrylator/monitor LIFEPAK 20e i ich akcesoriów: Końcówka typu CF odporna na defibrylację Złącze pacjenta typu BF zabezpieczone przed defibrylacją Uwaga, sprawdzić w dołączonej dokumentacji Uwaga: należy zapoznać się z załączonymi dokumentami (biały symbol na niebieskim tle). Uwaga! Wysokie napięcie Złącze pacjenta typu BF Urządzenie wrażliwe na zakłócenia elektrostatyczne (SSD) Uziemienie zabezpieczające. Ochronne połączenie z ziemią Bezpiecznik Gniazdo ekwipotencjalne Końcówka dodatnia Końcówka ujemna 1-4 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

19 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie zawiera nadajnik RF Numer serii (kod partii): rrtt lub rrmmdd Termin przydatności do użycia: rrrr-mm-dd. Numer odnowienia zamówienia YYYY Data produkcji Wyłącznie do jednorazowego użytku Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach Alarm włączony Alarm wyłączony Włączony alarm VF/VT 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wyciszony alarm VF/VT Powyżej Poniżej J Dżule Łyżka do defibrylacji dla dorosłych Łyżka do defibrylacji dla dzieci Przycisk Ekran główny Wskaźnik stanu akumulatora (patrz także str. 2-24) Wskaźnik częstości akcji serca/częstości tętna Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc.

20 Informacje dotyczące bezpieczeństwa (x) Zliczanie wyładowań (x) na ekranie Oznaczenie zgodności z właściwymi Dyrektywami Unii Europejskiej Certyfikat CSA Kanadyjskiego Urzędu Normalizacyjnego dla Kanady i Stanów Zjednoczonych Uznany znak podzespołu dla Kanady i Stanów Zjednoczonych Symbol zgodności z normami ACA Napięcie prądu stałego Napięcie prądu zmiennego Włączone (zasilanie: podłączenie do sieci prądu zmiennego) Wyłączone (zasilanie: odłączenie od sieci prądu zmiennego) Zasilanie włączone/wyłączone Wskaźnik zasilania z gniazda ściennego (tylko z przystawką CodeManagement Module) [sygnał] Wejściowy [sygnał] Wyjściowy Wejście CO2 Odprowadzenie CO2 Góra Zawartość krucha/łamliwa Ostrożnie przy transporcie Chronić przed wilgocią Zalecana temperatura podczas przechowywania: 5 do 45 C. Przechowywanie w skrajnych temperaturach -20 lub 60 C jest ograniczone do siedmiu dni. Przechowywanie w skrajnych temperaturach przez ponad jeden tydzień skraca okres przydatności do użycia elektrody. 1-6 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

21 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Element należy poddać recyklingowi Niniejszego produktu nie należy wyrzucać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkt powinien zostać usunięty zgodnie z lokalnymi przepisami. Instrukcje dotyczące recyklingu niniejszego produktu zamieszczono na stronie internetowej Złącze systemowe/wejście danych Wejście synchronizacji/wyjście EKG Przewód służący do połączenia dwóch defibrylatorów/monitorów LIFEPAK 20e (patrz także Menu konfiguracyjne Prześlij konfigurację, str. 8-14) Aby odblokować, przekręcać przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara Włączony Wyłączony Strzałka rytmu stymulacji, stymulacja nieinwazyjna 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Strzałka rytmu stymulacji, stymulacja wewnętrzna Znacznik wykrycia załamka R Znacznik zdarzenia Dwufazowe wyładowanie defibrylacyjne Przycisk WYŁADOWANIE!USA Dotyczy tylko odbiorców w Stanach Zjednoczonych IPx1 Zabezpieczone przed dostępem wody zgodnie z normą IEC Numer seryjny CAT Numer katalogowy stosowany przy składaniu zamówień Numer identyfikacyjny producenta (numer części) Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc.

22 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zgodnie z przepisami prawa federalnego sprzedaż tego urządzenia może być realizowana wyłącznie na zlecenie lub zamówienie lekarza. Producent Autoryzowany przedstawiciel WE 1-8 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

23 OPIS OGÓLNY W tym rozdziale podano podstawowe informacje dotyczące defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e. Wprowadzenie str. 2-2 Rozpakowywanie i przegląd 2-3 Regulatory, wskaźniki, złącza i gniazda 2-3 Wprowadzanie danych pacjenta 2-18 Ustawianie alarmów 2-19 Zarządzanie alarmami 2-21 Podłączenie zasilania Opis ogólny Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e Physio-Control, Inc.

24 Opis ogólny WPROWADZENIE Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e z ulepszoną technologią akumulatora to system reagowania w ostrych stanach kardiologicznych, stosowany przez uprawnione służby opieki medycznej w szpitalach i klinikach. Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e zawiera następujące funkcje opcjonalne: Defibrylator półautomatyczny Stymulator nieinwazyjny Pulsoksymetr Akcesoria łyżek Monitor pomiaru końcowo-wydechowego CO2 Transmisja danych Uwaga: W niniejszej instrukcji obsługi podano informacje i procedury dotyczące wszystkich funkcji defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e i przystawki CodeManagement Module przeznaczonej do stosowania z defibrylatorem/monitorem LIFEPAK 20e. Nie każdy defibrylator/monitor LIFEPAK 20e zawiera wszystkie opisane tu funkcje. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Physio-Control lub pod numerem telefonu podanym na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi. Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e dostępny jest tylko z dwufazową falą defibrylacyjną. Opis tego rodzaju fali defibrylacyjnej podany jest w sekcji Dodatek A. W defibrylatorze/monitorze LIFEPAK 20e do monitorowania EKG i terapii pacjenta stosuje się elektrody stymulacyjne/defibrylacyjne/ekg typu QUIK-COMBO lub elektrody defibrylacyjne/ekg jednorazowego użytku typu FAST-PATCH. Elektrody QUIK-COMBO oraz FAST-PATCH są połączone z defibrylatorem za pomocą przewodu terapeutycznego. Dalsze informacje na temat elektrod QUIK-COMBO oraz FAST-PATCH zawiera Rozdział 3 niniejszej instrukcji obsługi. Zestaw łyżek standardowych stanowi dodatkowe wyposażenie defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e i zawiera łyżki do defibrylacji przeznaczone dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych. Łyżki standardowe mogą być używane do monitorowania EKG typu QUIK-LOOK, defibrylacji i kardiowersji. Podczas korzystania z łyżek standardowych należy stosować specjalny środek przewodzący przeznaczony do defibrylacji, taki jak żel defibrylacyjny lub podkładki żelowe, między powierzchnią elektrody a skórą. Standardowe łyżki przeznaczone dla dorosłych mogą być stosowane u wszystkich pacjentów pediatrycznych o wadze 10 kg lub powyżej, jeśli łyżki przylegają dokładnie do klatki piersiowej, a odległość między nimi wynosi co najmniej 2,5 cm. Łyżek pediatrycznych należy używać u pacjentów o wadze poniżej 10 kg lub u pacjentów, których klatka piersiowa jest zbyt mała dla łyżek standardowych. Opcjonalnie dostępne są również łyżki wewnętrzne. Więcej informacji dotyczących używania łyżek zawiera Rozdział 5 niniejszej instrukcji obsługi. 2-2 Instrukcja obsługi defibrylatora/monitora LIFEPAK 20e

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Monitor płodu Avalon

Monitor płodu Avalon Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Masimo Rainbow TM SET

Masimo Rainbow TM SET Masimo Rainbow TM SET Pulsoksymetr z opcją pomiaru CO INSTRUKCJA OBSŁ UGI Zadaniem Instrukcji obsługi Rad-57 jest dostarczanie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi wszystkich modeli pulsoksymetrów

Bardziej szczegółowo

DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e. z przystawką CodeManagement Module

DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e. z przystawką CodeManagement Module BROSZURA PRODUCT PRODUKTU BROCHURE DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e z przystawką CodeManagement Module DEFIBRYLATOR/MONITOR W czasie narastającej presji finansowej i zmieniających się wytycznych, priorytetowym

Bardziej szczegółowo

Barostim neo. 900097-POL Rev. D

Barostim neo. 900097-POL Rev. D Barostim neo 900097-POL Rev. D SPIS TREŚCI 1. OPIS SYSTEMU PROGRAMATORA... 1-1 1. OPIS SYSTEMU PROGRAMATORA...1-1 Wszczepialny generator impulsów (IPG)...1-1 Przewody elektrody zatoki tętnicy szyjnej (CSL)...1-2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Korzystanie z niniejszej instrukcji Instrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi Instrukcja obsługi System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi 0044 Monitor ciśnienia krwi Jednostka analizująca: Hypertension Management Software Client-Server (HMS CS) Sprzedający: Copyright

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo