LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA"

Transkrypt

1 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

2

3 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

4 Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem witryny Dzięki temu będzie możliwe informowanie o aktualizacjach aparatu. Konwencje użyte w tekście W niniejszej Instrukcji obsługi użyto specjalnych znaków tekstowych (np. WIELKICH LITER, takich jak ZBADAJ PACJENTA czy SZYBKIE WYBIERANIE) do zaznaczenia etykiet, komunikatów ekranowych i wezwań dźwiękowych. Historia wersji W niniejszej Instrukcji obsługi opisano monitor/defibrylator LIFEPAK 15 wyposażony w oprogramowanie w wersji lub nowszej. LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK i QUIK-COMBO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue i cprmax są znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc. CADEX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine i FilterLine są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oridion Systems Ltd. Kapnografia medyczna Oridion w tym produkcie jest chroniona jednym patentem lub większą liczbą patentów USA: 6,428,483; 6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 i ich odpowiednikami w innych krajach. Dodatkowe wnioski patentowe czekają na rozpatrzenie. PC Card jest znakiem towarowym stowarzyszenia Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, logo Radical, Rainbow i SET to zastrzeżone znaki towarowe firmy Masimo Corporation. EDGE System Technology jest znakiem towarowym firmy Ludlow Technical Products. Formula 409 to zastrzeżony znak towarowy firmy Clorox Company. Dane techniczne mogą się zmienić bez powiadomienia Physio-Control, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Data publikacji: 04/2013 MIN

5 SPIS TREŚCI 1 Przedmowa Wprowadzenie Przewidziane zastosowanie Tryby pracy Informacje dotyczące bezpieczeństwa Terminy Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Opis ogólny Widok z przodu Widok z tyłu Akumulatory Ekran główny Alarmy Opcje Zdarzenia Monitorowanie Monitorowanie EKG Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi Monitorowanie ETCO Inwazyjne monitorowanie ciśnienia Ciągłe monitorowanie temperatury Zmiany podstawowych oznak życia i uniesienia odcinka ST Terapia Ogólne ostrzeżenia i uwagi dotyczące terapii Umieszczanie elektrod terapeutycznych i łyżek standardowych Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) Defibrylacja ręczna Procedura kardiowersji Stymulacja nieinwazyjna Procedury monitorowania pediatrycznego EKG i procedury terapeutyczne sterowania ręcznego Opcje akcesoriów łyżek Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO Łyżki standardowe Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 iii

6 Sterylizowalne łyżki do defibrylacji wewnętrznej Zarządzanie danymi Zapisy danych o pacjentach i raporty Pojemność pamięci Zarządzanie bieżącymi zapisami danych o pacjentach Zarządzanie zarchiwizowanymi zapisami danych o pacjentach Transmisja danych Informacje o transmisji zapisów danych o pacjentach i raportów Przygotowanie monitora/defibrylatora do transmisji Używanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth Używanie połączenia bezpośredniego Przesyłanie raportów Uwagi dotyczące przesyłania danych Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Adapter zasilania Opis ogólny Używanie adaptera zasilania Ogólna konserwacja Gwarancja Konserwacja sprzętu Ogólna konserwacja i testowanie Obsługa akumulatorów Czyszczenie urządzenia Przechowywanie urządzenia Ładowanie papieru Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Obsługa techniczna i naprawa Informacje na temat recyklingu produktu Gwarancja Akcesoria Dodatek A: Dane techniczne i charakterystyki pracy Dodatek B: Komunikaty ekranowe Dodatek C: System doradczy SAS Dodatek D: Wskazówki dotyczące zgodności elektromagnetycznej Dodatek E: Symbole iv Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

7 1 PRZEDMOWA W tym rozdziale znajduje się krótkie omówienie monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz opis przewidywanych zastosowań produktu. Wprowadzenie str. 1-3 Przewidziane zastosowanie Tryby pracy Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

8

9 PRZEDMOWA 1 Wprowadzenie Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 to kompletny system do intensywnej terapii kardiologicznej podczas stosowania zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych czynności ratujących życie. W niniejszej Instrukcji obsługi podano informacje i opisano procedury dotyczące wszystkich funkcji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Konkretny monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może nie zawierać wszystkich tych funkcji. Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera opis działania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 przy pierwotnych ustawieniach fabrycznych. Pierwotne ustawienia fabryczne wszystkich opcji konfiguracyjnych zawiera Tabela A-5 na stronie A-20. Konkretne urządzenie może być skonfigurowane przy użyciu innych pierwotnych ustawień w zależności od obowiązujących protokołów postępowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień pierwotnych, należy się zapoznać z opisem Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczonym wraz z urządzeniem. WAŻNE! Niektóre akcesoria monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 nie mogą być zastąpione akcesoriami używanymi z innymi monitorami/defibrylatorami LIFEPAK. Konkretne niezgodności akcesoriów są podane w odpowiednich rozdziałach Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

10 Przewidziane zastosowanie Przewidziane zastosowanie Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytku przez przeszkolony personel medyczny w placówkach leczniczych i poza nimi w warunkach środowiskowych określonych na str. A-14. Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytku w transporcie lądowym z wyjątkiem sytuacji, gdy określono inaczej. Funkcje monitorowania i terapii mogą być używane w odniesieniu do jednego tylko pacjenta naraz. Funkcje monitorowania i leczenia przy sterowaniu ręcznym są przeznaczone do stosowania u pacjentów zarówno dorosłych, jak i pediatrycznych. Tryb automatycznej defibrylacji zewnętrznej jest przeznaczony do stosowania u pacjentów, którzy ukończyli ósmy rok życia. Dodatkowe informacje na temat przewidzianych zastosowań oraz na temat wskazań i przeciwwskazań stosowania funkcji monitorowania i leczenia znajdują się w poszczególnych rozdziałach wymienionych poniżej. Monitorowanie EKG Zob. str. 4-3 Funkcja standardowa EKG 12-odprowadzeniowe Zob. str Opcja Monitorowanie SpO 2, SpCO i SpMet Zob. str Opcja Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi Zob. str Opcja Monitorowanie pomiaru końcowowydechowego Zob. str Opcja CO 2 Inwazyjne monitorowanie ciśnienia Zob. str Opcja Monitorowanie temperatury Zob. str Opcja Zmiany podstawowych oznak życia Zob. str Opcja i uniesienia odcinka ST Automatyczna defibrylacja zewnętrzna Zob. str. 5-7 Funkcja standardowa Defibrylacja ręczna Zob. str Funkcja standardowa Stymulacja nieinwazyjna Zob. str Funkcja standardowa 1-4 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

11 PRZEDMOWA 1 Tryby pracy Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 ma następujące tryby pracy: Tryb AED w automatycznej analizie EKG i protokołach wczesnego leczenia pacjentów z zatrzymaniem akcji serca. Tryb ręczny do wykonywania ręcznej defibrylacji, kardiowersji, nieinwazyjnej stymulacji oraz monitorowania EKG i podstawowych oznak życia. Tryb archiwizacyjny do odczytywania zapisanych informacji o pacjentach. Tryb ustawień do zmiany pierwotnych ustawień wykonywania funkcji. Więcej informacji zawiera opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony wraz z urządzeniem. Tryb demonstracyjny umożliwia symulację przebiegu fal i wykresów zmian do celów demonstracyjnych. Tryb obsługi serwisowej dla upoważnionego personelu do wykonywania testów diagnostycznych i kalibracji. Więcej informacji zawiera Podręcznik serwisowania monitora/ defibrylatora LIFEPAK Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

12

13 2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym rozdziale podano informacje istotne dla użytkowników monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Należy zapoznać się ze wszystkimi podanymi niżej terminami i ostrzeżeniami. Terminy str. 2-3 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

14

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 Terminy Poniższe terminy są używane w niniejszej Instrukcji obsługi lub są umieszczone na monitorze/ defibrylatorze LIFEPAK 15. Niebezpieczeństwo: Bezpośrednie niebezpieczeństwo mogące być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Przestroga: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną mniej groźnych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Poniżej podano ogólne ostrzeżenia i przestrogi. Inne konkretne ostrzeżenia i przestrogi podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej Instrukcji obsługi. NIEBEZPIECZEŃSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU Nie należy używać defibrylatora w obecności gazów łatwopalnych lub anestezjologicznych. OSTRZEŻENIA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Defibrylator wyzwala maksymalnie 360 J energii elektrycznej. Jeżeli defibrylator nie będzie używany zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi, ta energia może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi oraz działaniem wszystkich przycisków, wskaźników, złączy i akcesoriów. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Nie wolno demontować defibrylatora. Nie zawiera on żadnych części, które mogą być naprawione przez użytkownika, i może w nim występować niebezpiecznie wysokie napięcie. W celu przeprowadzenia wymaganej naprawy należy skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

16 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi OSTRZEŻENIA (CD.) ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU Nie należy zanurzać żadnej części defibrylatora w wodzie ani innych cieczach. Nie należy wylewać płynów na defibrylator lub akcesoria. Oblanie defibrylatora lub akcesoriów cieczą może spowodować ich niewłaściwe działanie lub uniemożliwienie działania. Nie należy stosować do czyszczenia ketonów ani innych środków łatwopalnych. Nie należy sterylizować defibrylatora ani jego akcesoriów w autoklawie ani w inny sposób, chyba że określono inaczej. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POŻARU Należy zachować ostrożność podczas pracy urządzenia w pobliżu źródeł tlenu (takich jak maski tlenowe lub rurki wentylacyjne). Podczas defibrylacji należy zakręcić źródło gazu lub odsunąć je na bezpieczną odległość od pacjenta. NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODDZIAŁYWANIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH NA PRACĘ URZĄDZENIA Przyrządy pracujące w bliskim sąsiedztwie mogą emitować silne zakłócenia elektromagnetyczne lub zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RF) wpływające na pracę urządzenia. Jeśli konieczne jest używanie przyrządów w bliskim sąsiedztwie, należy obserwować urządzenie, aby mieć pewność, że działa normalnie w konfiguracji, w której będzie używane. Zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RFI) mogą powodować: zniekształcenia zapisu EKG, błędny stan odprowadzeń EKG, uniemożliwienie wykrycia rytmu wymagającego defibrylacji, ustanie stymulacji lub błędny odczyt podstawowych oznak życia. Należy unikać używania urządzenia w pobliżu urządzeń do kauteryzacji, diatermii i innych przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych działających w częstotliwościach radiowych. Unikać nagłego włączania i wyłączania odbiorników radiowych. Informacje na temat zalecanych odległości od innych urządzeń zawiera Dodatek D. W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z działem obsługi technicznej firmy Physio-Control. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH Używanie kabli, elektrod lub akcesoriów nieprzeznaczonych do używania z tym defibrylatorem może być przyczyną zwiększenia emisji zakłóceń elektromagnetycznych lub o częstości radiowej (RFI) lub zmniejszenia odporności urządzenia na takie zakłócenia, co może wpływać na pracę tego defibrylatora lub urządzeń znajdujących się w jego pobliżu. Należy używać wyłącznie części i akcesoriów wymienionych w niniejszej Instrukcji obsługi. 2-4 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

17 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 OSTRZEŻENIA (CD.) MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH Defibrylator może spowodować występowanie zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), szczególnie podczas ładowania i podawania energii elektrycznej. Zakłócenia EMI mogą mieć wpływ na pracę urządzeń znajdujących się w pobliżu. O ile to możliwe, należy sprawdzić wpływ wyładowań defibrylatora na inne urządzenia przed jego użyciem w sytuacjach zagrażających życiu pacjenta. NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA Używanie kabli, elektrod, adapterów zasilania lub akumulatorów wyprodukowanych przez innych producentów może przyczynić się do nieprawidłowego działania urządzenia i spowodować unieważnienie certyfikatu bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych w niniejszej Instrukcji obsługi. MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA Zmiana pierwotnych ustawień spowoduje zmianę działania urządzenia. Zmiana pierwotnych ustawień może być wykonywana wyłącznie przez upoważnionych pracowników Działu Obsługi Technicznej. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA Należy pamiętać, aby zawsze mieć natychmiastowy dostęp do zapasowego, w pełni naładowanego i właściwie konserwowanego akumulatora. Należy wymienić akumulator, jeżeli urządzenie wyświetli ostrzeżenie o jego rozładowaniu Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

18 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi OSTRZEŻENIA (CD.) RYZYKO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA I USZKODZENIA URZĄDZENIA RYZYKO WYSTĄPIENIA URAZÓW LUB OPARZEŃ SKÓRY Monitory, defibrylatory oraz ich akcesoria (w tym elektrody i kable) zawierają materiały ferromagnetyczne. Tak jak w przypadku każdego sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne, urządzeń tych nie wolno używać w obecności silnych pól magnetycznych wytwarzanych przez urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (tomograf MRI). Silne pole magnetyczne wytwarzane przez urządzenie MRI może spowodować przyciągnięcie sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne z siłą wystarczającą do spowodowania śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała osób znajdujących się pomiędzy tym sprzętem a urządzeniem MRI. To przyciąganie magnetyczne może również rzutować na działanie sprzętu. Wskutek rozgrzewania się materiałów przewodzących energię elektryczną, takich jak przewody podłączone do ciała pacjenta i czujniki pulsoksymetru, może również dojść do oparzeń skóry. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z producentem tomografu MRI. RYZYKO WYSTĄPIENIA OPARZEŃ SKÓRY Wada podłączenia neutralnej elektrody chirurgicznego sprzętu wysokiej częstotliwości może spowodować oparzenie w obszarze umieszczenia elektrody lub czujnika oraz uszkodzenie monitora/defibrylatora. Nie stosować przewodów podłączonych do pacjenta ani czujników podczas używania chirurgicznego sprzętu wysokiej częstotliwości (do koagulacji elektrycznej). Uwaga: Elementy monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 mogące kontaktować się bezpośrednio lub przypadkowo z ciałem pacjenta lub ratownika podczas normalnego używania urządzenia nie są wytwarzane z materiałów zawierających lateks jako składnik świadomie dodawany lub zanieczyszczenie, którego można się spodziewać. 2-6 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

19 3 OPIS OGÓLNY W tym rozdziale podano ogólny opis monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz jego przycisków, wskaźników, gniazd i złączy. Widok z przodu str. 3-3 Widok z tyłu Akumulatory Ekran główny Alarmy Opcje Zdarzenia Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

20

21 OPIS OGÓLNY 3 Widok z przodu Rysunek 3-1 przedstawia widok z przodu monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. W następnych rozdziałach opisano przód aparatu. LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR Zalecana dawka (dorosły, migotanie komór): J CO2 SpO2 MONITOR/DEFIBRILLATOR NIBP EKG Self Test in progress... Physio-Control, Inc All Rights Reserved P1 P2 OSTRZEŻENIE Niebezpieczne wyjście elektryczne. Do wyłącznego użytku wykwalifikowanego personelu. UWAGA Istnieje ryzyko wybuchu. Nie obsługiwać w obecności gazów palnych. Rysunek 3-1 Widok z przodu Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

22 Widok z przodu Obszar 1 Zalecana dawka (dorosły, migotanie komór): J WŁĄCZONY RKO ANALIZA WYBÓR ENERGII ŁADOWANIE ODPR. CECHA SYNCHR. Rysunek 3-2 Przyciski obszaru 1 Tabela 3-1 Przyciski obszaru 1 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI Etykieta dawki energii dla dorosłego (w przypadku migotania komór) 1 WŁĄCZONY Zalecana przez firmę Physio-Control dawka energii dla dorosłego z migotaniem komór (VF). Włącza lub wyłącza urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone, świeci się dioda LED. Nacisnąć i przytrzymać, aby wyłączyć urządzenie. Zobacz Biphasic Clinical Summaries (Podsumowanie badań klinicznych dotyczących defibrylacji dwufazowej) w witrynie 2 WYBÓR ENERGII Zwiększa lub zmniejsza poziom energii przy sterowaniu ręcznym. Zob. str ŁADOWANIE Ładuje defibrylator przy sterowaniu ręcznym. Zob. str Przycisk WSTRZĄS. Inicjuje wyładowanie energii defibrylatora do ciała pacjenta. Ukończenie ładowania jest sygnalizowane miganiem diody LED. Złącze przewodu zasilania zastępczego. Podłączenie defibrylatora do zastępczego źródła zasilania prądem zmiennym lub stałym jest sygnalizowane świeceniem diody LED, niezależnie od tego, czy defibrylator jest włączony czy wyłączony. Zob. str Zob. str Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

23 OPIS OGÓLNY 3 Tabela 3-1 Przyciski obszaru 1 (CD.) PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI Wskaźnik naładowania akumulatora. Dioda LED świeci się, gdy zainstalowane akumulatory są całkowicie naładowane. Ładowanie dowolnego akumulatora jest sygnalizowane miganiem diody LED. Dioda LED nie świeci się, gdy żadne akumulator nie jest zainstalowany lub gdy nie można ładować akumulatora. Świecąca się dioda LED obsługi serwisowej sygnalizuje zdarzenie uniemożliwiające lub mogące uniemożliwić prawidłową pracę defibrylatora. Zob. str. 9-5 Zob. str RKO ANALIZA Steruje metronomem reanimacji. Świecąca się dioda LED sygnalizuje aktywność funkcji metronomu. Włącza system doradczy SAS (Shock Advisory System ) (Tryb AED). Dioda LED świeci się, gdy system AED analizuje elektrokardiogram, a miga, gdy użytkownik ma nacisnąć przycisk ANALIZA. Zob. str Zob. str. 5-7 ODPR. Zmienia odprowadzenie EKG. Zob. str. 4-4 CECHA Zmienia cechę EKG. Zob. str. 4-5 SYNCHR. Uruchamia tryb synchronizacji. Dioda LED świeci się, gdy tryb synchronizacji jest aktywny, a miga przy wykryciu każdego zespołu QRS. Zob. str Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

24 Widok z przodu Obszar 2 STYMULATOR CZĘSTOŚĆ PRĄD PRZERWA Rysunek 3-3 Przyciski obszaru 2 Tabela 3-2 Przyciski obszaru 2 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI STYMULATOR CZĘSTOŚĆ Uruchamia funkcję stymulatora. Dioda LED świeci się, gdy funkcja jest aktywna, a miga przy każdym impulsie elektrycznym. Zwiększa lub zmniejsza częstość podawania impulsu stymulacji. Zob. str Zob. str PRĄD Zwiększa lub zmniejsza prąd stymulacji. Zob. str PRZERWA Czasowo zmniejsza częstość podawania impulsu stymulacji. Zob. str Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

25 OPIS OGÓLNY 3 Obszar 3 NIBP ALARMY OPCJE ZDARZENIE EKRAN GŁÓWNY Szybkie wybieranie Rysunek 3-4 Przyciski obszaru 3 Tabela 3-3 Przyciski obszaru 3 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI NIBP ALARMY Rozpoczyna pomiar ciśnienia krwi. Dioda LED świeci się, gdy trwa pomiar ciśnienia krwi. Włącza i wycisza alarmy. Dioda LED świeci się, gdy alarmy są włączone, i miga, gdy wystąpi stan powodujący alarm. Zob. str Zob. str OPCJE Umożliwia dostęp do funkcji opcjonalnych. Zob. str ZDARZENIE Umożliwia dostęp do zdarzeń określonych przez użytkownika. Zob. str EKRAN GŁÓWNY SZYBKIE WYBIERANIE Powoduje powrót do ekranu głównego. Zob. str Umożliwia przewijanie i wybór pozycji ekranu lub menu. Zob. str Przycisk trybu wyświetlania przełącza tryby wyświetlania w kolorze i wyświetlania z wysokim kontrastem (SunVue ) Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

26 Widok z przodu Obszar 4 12-ODPROW TRANSMITUJ ZAPIS ZDARZEŃ DRUKUJ Rysunek 3-5 Przyciski obszaru 4 Tabela 3-4 Przyciski obszaru 4 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI 12-ODPROW Rozpoczyna pomiar EKG 12-odprowadzeniowego. Zob. str TRANSMITUJ Rozpoczyna transmisję danych pacjenta. Zob. str ZAPIS ZDARZEŃ Drukuje zapis zdarzeń krytycznych (CODE SUMMARY ). Zob. str. 7-4 DRUKUJ Uruchamia i zatrzymuje drukarkę. Zob. str Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

27 OPIS OGÓLNY 3 Obszar 5 CO CO 2 Zobacz ostrzeżenia, str SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO NIB EK EKG P1 P1 P2 P2 Głośnik Drukarka Gniazdo przewodów terapeutycznych Rysunek 3-6 Gniazda przewodów, głośnik i drukarka w obszarze 5 Tabela 3-5 Gniazda przewodów, głośnik i drukarka w obszarze 5 ETYKIETA OPIS WIĘCEJ INFORMACJI CO2 Złącze zestawu FilterLine Zob. str SpO2/SpCO/SpMet Złącze czujnika Zob. str NIBP Złącze rurek pneumatycznych Zob. str EKG Zielone, izolowane elektrycznie złącze przewodu EKG Zob. str. 4-3 P1 Złącze przewodu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia Zob. str P2 Złącze przewodu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia Zob. str Głośnik Drukarka Gniazdo przewodów terapeutycznych Emituje sygnały i wezwania dźwiękowe aparatu Drzwiczki drukarki na papier drukarkowy o szerokości 100 mm Gniazdo QUIK-COMBO przewodu terapeutycznego oraz łyżek standardowych (do defibrylacji) Zob. str Zob. str Uwaga: Jeśli monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest skonfigurowany do monitorowania temperatury, złącza P1 i P2 są zastąpione jednym złączem oznaczonym etykietą TEMP. Aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania temperatury, zob. str Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

28 Widok z przodu Złącza CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 ZŁĄCZE CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG P1/P2 DZIAŁANIE Przyłączanie: Otworzyć pokrywę złącza CO 2, włożyć złącze FilterLine i przekręcić w prawo do oporu. Rozłączanie: Obrócić złącze FilterLine w lewo i wyciągnąć je. Przyłączanie: Dopasować końcówkę kabla do złącza SpO 2 i wcisnąć końcówkę. Kliknięcie oznacza właściwe podłączenie kabla. Rozłączanie: Nacisnąć jednocześnie szare przyciski po obu stronach końcówki kabla i odłączyć kabel. Przyłączanie: Włożyć łącznik rurki NIBP do złącza NIBP. Rozłączanie: Nacisnąć zatrzask z lewej strony złącza i wyciągnąć łącznik rurki. Przyłączanie: Dopasować zieloną końcówkę przewodu EKG do złącza EKG na obudowie. Ustawić białą linię na przewodzie, tak aby znalazła się z lewej strony. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Wyciągnąć złącze EKG. Przyłączanie: Dopasować złącze kabla IP (inwazyjnego pomiaru ciśnienia) do złącza P1 lub P2. Ustawić przerwę na kablu w taki sposób, aby była zwrócona w górę. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Chwycić złącze i wyciągnąć je. Rysunek 3-7 Złącza do konfiguracji monitorowania IP Uwaga: Jeśli monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest skonfigurowany do monitorowania temperatury, złącza P1 i P2 są zastąpione jednym złączem oznaczonym etykietą TEMP. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Rysunek 3-8 na stronie Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

29 OPIS OGÓLNY 3 CO2 SpO2 NIBP EKG TEMP ZŁĄCZE CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG TEMP DZIAŁANIE Przyłączanie: Otworzyć pokrywę złącza CO 2, włożyć złącze FilterLine i przekręcić w prawo do oporu. Rozłączanie: Obrócić złącze FilterLine w lewo i wyciągnąć je. Przyłączanie: Dopasować końcówkę kabla do złącza SpO 2 i wcisnąć końcówkę. Kliknięcie oznacza właściwe podłączenie kabla. Rozłączanie: Nacisnąć jednocześnie szare przyciski po obu stronach końcówki kabla i odłączyć kabel. Przyłączanie: Włożyć łącznik rurki NIBP do złącza NIBP. Rozłączanie: Nacisnąć zatrzask z lewej strony złącza i wyciągnąć łącznik rurki. Przyłączanie: Dopasować zieloną końcówkę przewodu EKG do złącza EKG na obudowie. Ustawić białą linię na przewodzie, tak aby znalazła się z lewej strony. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Wyciągnąć złącze EKG. Przyłączanie: Dopasować złącze kabla adaptera temperatury do złącza TEMP. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Chwycić złącze i wyciągnąć je. Rysunek 3-8 Złącza do konfiguracji monitorowania temperatury Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

30 Widok z przodu Podłączanie i odłączanie przewodu terapeutycznego OSTRZEŻENIE ISTNIEJE RYZYKO USZKODZENIA URZĄDZENIA, CO MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ WYKONANIE ZABIEGU Aby zapobiec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu gniazda przewodu terapeutycznego, przewód terapeutyczny powinien być zawsze podłączony do defibrylatora. Codziennie sprawdzać i testować przewód terapeutyczny zgodnie z Listą kontrolną operatora znajdującą się na końcu tego podręcznika. Firma Physio-Control zaleca wymianę przewodu terapeutycznego co trzy lata, aby zredukować do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia usterki podczas zabiegu. WAŻNE! Przewód terapeutyczny QUIK-COMBO monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz łyżki standardowe (twarde) mają ten sam typ złącza i są podłączane do defibrylatora w tym samym miejscu. Te przewody terapeutyczne nie są zgodne z innymi monitorami/ defibrylatorami LIFEPAK. Aby podłączyć przewód terapeutyczny do defibrylatora: 1. Dopasować złącze przewodu terapeutycznego do gniazda. 2. Wepchnąć złącze przewodu terapeutycznego do gniazda tak, aby się w nim zatrzasnęło. Będzie słyszalne kliknięcie. Rysunek 3-9 Podłączyć przewód terapeutyczny Aby odłączyć przewód terapeutyczny od defibrylatora: 1. Nacisnąć przycisk zwalniania na złączu przewodu terapeutycznego. 2. Wyciągnąć złącze przewodu terapeutycznego. Rysunek 3-10 Odłączyć przewód terapeutyczny 3-12 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

31 OPIS OGÓLNY 3 Widok z tyłu Uchwyty łyżek Styki testowe łyżek Zobacz ostrzeżenia, str Komory łyżek standardowych Odprowadzenie CO 2 Zobacz ostrzeżenia, str i str Komora akumulatora Styki akumulatorów Komora akumulatora 1 Wtyki akumulatorów Zobacz ostrzeżenia, str. 9-4 i str Pokrywa złącza USB Zobacz ostrzeżenia, str System Złącze Złącze przewodu zasilania zastępczego Rysunek 3-11 Widok z tyłu Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

32 Widok z tyłu Tabela 3-6 Widok z tyłu ETYKIETA OPIS WIĘCEJ INFORMACJI Komory, wtyki i styki akumulatorów Odprowadzenie CO 2 Komory łyżek standardowych, uchwyty i styki testowe Pokrywa złącza USB Gniazdo systemowe Złącze przewodu zasilania zastępczego W każdej komorze mieści się jeden akumulator litowo-jonowy. Dwa wtyki w każdej komorze służą do przesyłania energii z akumulatora. Styki akumulatora służą do przesyłania informacji o jego stanie. Podłączane do systemu odprowadzającego podczas monitorowania EtCO 2, gdy są używane środki znieczulające. Komory łyżek służą do przechowywania łyżek standardowych (do defibrylacji). Uchwyty umożliwiają bezpieczne mocowanie i szybkie wyjmowanie łyżek. Styki testowe umożliwiają pełne sprawdzenie defibrylacji za pomocą łyżek zgodnie z Listą kontrolną operatora. Chroni złącze USB przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. Służy do podłączania urządzenia do bramy lub zewnętrznego komputera w celu przesyłania raportów o pacjencie. Stanowi także wyjście EKG w czasie rzeczywistym. Służy do podłączania opcjonalnego adaptera zasilania prądu zmiennego lub stałego. Umożliwia korzystanie z zastępczego źródła zasilania. Zob. str Zob. str Zobacz str. 6-6 i Listę kontrolną operatora na końcu podręcznika Do zastosowania wprzyszłości Zob. str. 7-3 Zob. str. 9-3 OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM Przy monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem gniazda systemowego wszelkie urządzenia podłączone do gniazda systemowego muszą być zasilane z akumulatorów lub odizolowane elektrycznie od zasilania z sieci prądu zmiennego, zgodnie z normą EN W razie jakichkolwiek wątpliwości pacjent powinien zostać odłączony od defibrylatora przed użyciem gniazda systemowego. Należy używać wyłącznie zalecanych przez firmę Physio-Control kabli do transmisji danych. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w Dziale Pomocy Technicznej firmy Physio-Control. Uwaga: Aby zapobiec przypadkowemu rozładowaniu akumulatorów defibrylatora, należy odłączać od gniazda systemowego wszystkie nieużywane urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania MONITOR/DEFIBRYLATOR

Instrukcja użytkowania MONITOR/DEFIBRYLATOR Instrukcja użytkowania MONITOR/DEFIBRYLATOR Instrukcja użytkowania MONITOR/DEFIBRYLATOR Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem witryny www.physio-control.com.

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5 Dostawa do 5 tygodni od daty podpisania umowy PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Defibrylator 3 sztuki Nazwa urządzenia:... TYP urządzenia:... Producent:... Rok produkcji: nie wcześniej niż

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Załącznik nr ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Defibrylator

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi. Polish

Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi. Polish Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi Polish 80019407 Urządzenia Welch Allyn Connex Podręczna instrukcja obsługi Włączenie/tryb oszczędzania energii wyświetlacza Znajduje się na obudowie

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA Ważne informacje!usa!usa Rx Only Śledzenie urządzeń Administracja ds. Żywności i Leków

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

KARDIOMONITOR MODUŁOWY

KARDIOMONITOR MODUŁOWY KARDIOMONITOR szt. 6 Producent :. Oferowany model/typ :.. Rok produkcji (fabrycznie nowy): 2016 Kraj pochodzenia:.. L P. Wyszczególnienie Wartość wymagana (graniczna) WARTOŚĆ OFEROWANA KARDIOMONITOR MODUŁOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

USB Temperature Datalogger UT330A

USB Temperature Datalogger UT330A USB Temperature Datalogger UT330A MIE0255 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Przedmowa Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100,

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100, L.dz. ZP 2.224/02/2014/1 Jaroszowiec, dnia 04.04.2014 r. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Kompleksowa dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A marzec 2014 2 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie. Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA Ważne informacje!usa!usa Rx Only Śledzenie urządzeń Administracja ds. Żywności i Leków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Aby mieć możliwość przeglądania danych z 12 kanałów rejestrator powinien być ustawiony na 12-kanałowy tryb pracy. Dostępne tryby 12-kanałowe to:

Aby mieć możliwość przeglądania danych z 12 kanałów rejestrator powinien być ustawiony na 12-kanałowy tryb pracy. Dostępne tryby 12-kanałowe to: Dane 12-kanałowe Oprogramowanie Holter LX umożliwia przeglądanie i edycję 12-kanałowego zapisu zarejestrowanego za pomocą rejestratora DR-180+ przy użyciu jednego z trybów rejestracji 12-kanałowej. Dane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Panel dotykowy ułatwiający obsługę,

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów Defibrylatory serii TEC-8300K i nie ma problemów To co potrzebne w nagłych przypadkach EKG, SpO 2, NIBP*, złącza MULTI, stymulacja serca** * Pomiar NIBP dostępny w modelu TEC-8342K/8352K ** Stymulacja

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać)

Arkusz1 A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać) A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać) 1. Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet /Producent, model -podać/ Programowanie

Bardziej szczegółowo

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA Przed użyciem ładowarki BC450, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może być przydatna w przyszłości UWAGA: należy postępować

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 24 marca 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.21.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu 000101609 Strona 1 z 5 Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Opis Bufor danych serii

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 3 1.2 Zawartość opakowania... 3 1.3 Podłączanie UPS... 3 2.0 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD180

Skrócona instrukcja obsługi CD180 Skrócona instrukcja obsługi CD180 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych. Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami. W przypadku użycia niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka.

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Pakiet nr I. Kardiomonitory 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175

Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175 Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175 Zawartość opakowania Słuchawka * Stacja bazowa (CD175) Stacja bazowa (CD170) Ładowarka * Zasilacz * Przewód telefoniczny ** Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo