ul. Batalionów Chłopskich Pruszcz Gdański

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Batalionów Chłopskich 14 83-000 Pruszcz Gdański www.winostrada.pl"

Transkrypt

1 ul. Batalionów Chłopskich Pruszcz Gdański

2 ul. Batalionów Chłopskich Pruszcz Gdański Dział Handlowy tel Magazyn tel Dział Sprzedaży Szef Sprzedaży Adam Bilicki Reprezentanci Regionalni: Grzegorz Wieczorek Trójmiasto, woj. pomorskie Jarosław Pochłopień Bydgoszcz, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie Zbigniew Sosiński Poznań, woj. wielkopolskie Tomasz Fica Katowice, woj. śląskie Arkadiusz Duranc Warszawa, woj. mazowieckie

3 ś ą ą ą ą ś ń ą ą ą ą ę ń ć ę ą ą

4 Mailly Grand Cru - Champagne Ponadczasowe Grand Cru SZAMPANY I WINA MUSUJ CE Za³o ona w 1929 roku firma produkuj¹ca kolekcje szampanów wy³¹cznie z plantacji klasy Grand Cru. Znakomicie skomponowane wina powstaj¹ wy³¹cznie z gron w³asnych winnic. S¹ to trunki o wielkiej elegancji porównywalne ze znacznie dro szymi Grandes Marques. Mailly Grand Cru Brut Reserve Mailly Grand Cru Brut Rose Mailly Grand Cru Brut Blanc de Noirs Mailly Grand Cru Brut Rose L Intemporelle 05 Prestige Cuvee Mailly Grand Cru Demi Sec Mailly Grand Cru Demi Sec Musuj¹ce, delikatne, zbalansowane ze s³odk¹ nutk¹ cytrusów. Mailly Grand Cru Brut Reserve Wytrawne, rasowe, dojrza³e Brut. Klasyka domu Mailly. Mailly Grand Cru Brut Rose Wykwintne, kobiece, pe³ne wdziêku, ró owe Brut. Mailly Grand Cru Brut Blanc de Noirs Koneserskie, niszowe.brut z charakterem wy³¹cznie z Pinot Noir. Mailly Grand Cru Brut Rose L Intemporelle 05 Prestige Cuvee Limitowane, rocznikowe, uwodzicielskie Cuvee. Bia³e, musuj¹ce, pó³wytrawne. Bia³e, musuj¹ce, wytrawne. Ró owe, musuj¹ce, ³agodnie wytrawne, Bia³e, musuj¹ce, wytrawne. Ró owe, musuj¹ce, ³agodnie wytrawne. Polecane do foie gras, miês, tart, sufletów i czekolady. Polecane do miês i lekkich ciast. Polecane od warzyw przez sery i miêsa do deserów z ciemnych owoców. Polecane do serów, miês, deserów z ciemnych owoców. Mistrzowski aperitif, partner najbardziej subtelnych i wyrafinowanych, ale lekkich dañ. 169,00 z 169,00 z 199,00 z 189,00 z 325,00 z

5 Cavas Miguel Pons - Penedes Klasyczna Cava od pokoleñ Renaixenca Gran Cuvee Cava Deluxe Rodzinna firma od pokoleñ uprawiaj¹ca winoroœli i wytwarzaj¹ca Cavas. Stosowanie tradycyjnych metod jak d³ugie starzenie kupa y, manualne obracanie butelek a nawet rêczne pozbawianie osadu czyni te Cavy godn¹ alternatyw¹ dla masowych wytwórców z Penedes. Renaixenca Brut Nature Cava Renaixenca Brut Cava Miguel Pons Semi Seco Cava SZAMPANY I WINA MUSUJ CE Renaixenca Gran Cuvee Cava Deluxe Renaixenca Brut Nature Cava Renaixenca Brut Cava Miguel Pons Cava Semi Seco Cava Szlachetne, eleganckie z intryguj¹cym s³onawym finiszem. Bia³e, musuj¹ce, wytrawne. Mistrzowski aperitif, partner wyszukanej kuchni. Ultrawytrawne, intensywnie gronowe, stylowe. Bia³e, musuj¹ce, bardzo wytrawne Aperitif, partner wyszukanej kuchni. Delikatnie owocowe czyste, trwa³e z wyrazistym finiszem Bia³e, musuj¹ce, bardzo wytrawne. Aperitif, idealne do deserów i ciast. Soczyœcie owocowe, z kwiatowym bukietem i g³adkim smakiem. Bia³e, musuj¹ce, pó³wytrawne. Aperitif, idealne do deserów i ciast. 89,00 z 31,90 z 29,60 z 27,90 z

6 W³ochy - Prosecco, La Vigne Lambrusco, Moscato & Asti S³odycz i orzezwienie SZAMPANY I WINA MUSUJ CE Jakoœciowe, w³oskie wina musuj¹ce.to regionalne specja³y W³och. Produkowane z aromatycznych gron Prosecco, Lambrusco i Muscat ciesz¹ podniebienie feri¹ niepowtarzalnych smaków. Prosecco Gold Doc Lambrusco Amabile Moscato Spumante Moscato d Asti Spumante Prosecco Doc Prosecco Doc Prosecco Gold Doc Lambrusco Amabile Moscato Spumante Moscato d Asti Spumante OrzeŸwiaj¹ce, delikatne, mineralne z nut¹ agrestu i czarnego bzu. Pachn¹ce brzoskwiniami i jab³kiem. W ustach miêkkie i z³o one. Lekko s³odkie, orzeÿwiaj¹ce, owocowe o niskiej mocy.lekko musuj¹ce i bardzo odswie aj¹ce. Intensywnie muskatowy aromat, lekkie i s³odkie, a w ustach soczyste, owocowe i trwa³e. Intensywnie muskatowy aromat, lekkie, s³odkie, rzeœkie i œwie e z miekkim finiszem. Bia³e, musuj¹ce, wytrawne. Aperitif, do ryb oraz sa³atek. Bia³e, musuj¹ce, wytrawne. Aperitif, od ryb oraz drobiu Czerwone, pó³musuj¹ce, pó³s³odkie. Do past, lasagne, risotto, pieczonych miês i serów. Bia³e, musuj¹ce, s³odkie Do deserów, ciast i œwie ych owoców. Bia³e, musuj¹ce, s³odkie. Do deserów, ciast i œwie ych owoców. 26,00 z 30,00 z 16,90 z 20,90 z 29,90 z

7 FRANCJA Francja to kolebka win najwy szej klasy. Francuzi nie szukali w winiarstwie li tylko bachicznej przyjemnoœci. Przez stulecia wykszta³cili niezawodne metody produkcji, zdefiniowali pojêcie terroir, wyselekcjonowali gros wa niejszych szczepów winoroœli. Wrodzony hedonizm popycha³ ich do tworzenia wysublimowanej kuchni i win wielkiego formatu. Bordeaux, Chateauneuf, Burgundia, Champagne to archetypy i wci¹ wzorce w swojej klasie. Wspó³czesne francuskie wina s¹ nie tylko eleganckie, nieprzesadzone, i zachowuj¹ce lokaln¹ to samoœæ., ale szybciej gotowe do picia.

8 FRANCJA Bordeaux Generic - Pierre Montagnac Podstawowe Bordeaux od Montagnac. Œwietnie skomponowane, klasyczne, niezawodne, gdy szukamy prawdziwego ducha europejskiego wina. Chateau de Marsan Bordeaux Superieur Rouge Chateau de Marsan Bordeaux Blanc Sec Croix de Marsan Bordeaux Superieur Rouge Croix de Marsan Bordeaux Blanc Sec Croix de Marsan Bordeaux Blanc Sec Croix de Marsan Bordeaux Superieur Rouge Chateau de Marsan Bordeaux Blanc Sec Chateau de Marsan Bordeaux Superieur Rouge agodne, œwie e, lekkie wino o kwiatowych aromatach. Soczyste klasyczne Bordeaux z zapachem truskawek i malin. W ustach silnie owocowe z delikatnymi taninami. Delikatne z aromatami brzoskwiñ oraz owoców egzotycznych, kr¹g³e i ywe w ustach z miêkkim fina³em. Klasyczne Chateau z zapachem malin i je yn. W ustach silnie owocowe z lekkimi taninami. Bia³e, lekko wytrawne. Czerwone, lekko wytrawne. Bia³e, lekko wytrawne. Czerwone, lekko wytrawne. Aperitif, œwietne do sa³atek i gotowanych miês i ryb. Do picia samo, ale uzupe³ni smak serów, pizzy, past i Aperitif, do sa³atek, owoców morza, wieprzowiny, ryb i koziego sera. Do picia samo, ale uzupe³ni smak serów, pizzy, past i wêdlin. 19,90 z 19,90 z 27,90 z 28,90 z

9 FRANCJA Bordeaux & Superieur, Medoc - Pierre Montagnac Chateau de Marsan Bordeaux Superieur Chateau de Macard Bordeaux Superieur Doskona³e Bordeaux Superieur, Medoc i Cru Bourgeois - œwietne, kr¹g³e wina o znakomitej jakoœci w przystêpnej cenie. Palombes de Noillac Medoc Chateau Haut Bellevue Haut Medoc Cru Bourgeois Chateau de Marsan Bordeaux Superieur Chateau de Macard Bordeaux Superieur Palombes de Noillac Medoc Chateau Haut Bellevue Haut Medoc Cru Bourgeois Klasyczne Chateau z zapachem malin i je yn. W ustach silnie owocowe z lekkimi taninami. Dojrza³e i gêste z aromatem je yn i czernic, jedwabiste z miêsistym finiszem. Silnie owocowe, strukturalne. W smaku miêkkie z g³adkimi taninami. Kompleksowe z nutami poziomek, ziemi i pieprzu. W ustach miêsiste i pe³ne. Czerwone, lekko wytrawne. Czerwone, lekko wytrawne. Do picia samo, do serów, pizzy, past i wêdlin. Do picia samo, do serów i czerwonych miês. Do ciê szych, silnie doprawionych potraw. Do steka, pieczeni i dziczyzny. 28,90 z 35,90 z 35,90 z 55,90 z

10 FRANCJA Lussac St Emilion, St Emilion Grand Cru, Lalande de Pomerol, Pomerol - Pierre Montagnac Selekcja klasycznych, bordoskich apelacji St Emilion Grand Cru i Pomerol oraz ich wartych poznania satelitów - Lussac St Emilion i Lalande de Pomerol ofertuj¹cych zbli on¹ jakoœæ i l ejszy charakter. Chateau La Fleur du Roy AC Pomerol Plaisir de Siaurac AC Lalande de Pomerol Clos d Hortense AC St Emilion Grand Cru Chateau Tabuteau AC Lussac St Emilion Chateau Tabuteau AC Lussac St Emilion Clos d Hortense AC St Emilion Grand Cru Plaisir de Siaurac AC Lalande de Pomerol Chateau La Fleur du Roy AC Pomerol Dobrze zbudowane, szczodre i kompleksowe, przy tym g³adkie i eleganckie. Wspania³y bukiet. W ustach szczodre, eleganckie z jedwabistymi, s³odkawymi taninami. Kr¹g³e, miêkkie, niepozbawione elegancji. Przyjazne i gotowe do picia. Supereleganckie, bogate, klasyczne, zbalansowane z jedwabistymi taninami i piêknym finiszem. Czerwone, ³agodnie wytrawne. Œwietne z serami, pieczonymi miêsami, zw³aszcza baranin¹. Do miêkkich serów, kaczki, dziczyzny, eberek, kuropatwy. Do miêkkich serów, szynki, dziczyzny, baraniny. Do miêkkich serów, kaczki, dziczyzny, eberek, kuropatwy. 45,90 z 69,90 z 59,90 z 129,90 z

11 FRANCJA Pessac, Margaux, St Julien, St Estephe, Pauillac - Pierre Montagnac. Alfabet gmin Bordeaux. Kwintet tzw. trzecich win z szacownych posiad³oœci z najbardziej reprezentatywnych gmin. Pessac Leognan de Chateau Latour Martillac Margaux de Chataeu Monbrison Saint Julien de Montagnac Pauillac de Chateau Grand Puy-Ducasse Saint Estephe de Chateau de Meyney Pessac Leognan de Chateau Latour Martillac AC Pessac Leognan Margaux de Chataeu Monbrison AC Margaux Saint Julien de Montagnac AC Saint Julien Pauillac de Chateau Grand Puy-Ducasse AC Paulliac Saint Estephe de Chateau de Meyney AC Saint Estephe Wino z potê nym bukietem, akcentami kakao i dojrza³ych owoców. Terroirystyczne o tostowo - truflowym bukiecie, kobiece, eleganckie o pe³nym smaku. L ejsze od Pauillac, mniej taniczne ni St Estephe z cedrowo- -porzeczkowym bukietem i zbalansowanym. smakiem. Pe³ne cia³a, z bogatym bukietem, aromatem czarnych porzeczek, taniczne z wyraÿn¹ kwasowoœci¹. Taniczne, ziemiste wino z tostowym bukietem czarnych porzeczek, mêskim smakiem i wyra nym finiszem. Czerwone, wytrawne, do dekantacji. Czerwone, wytrawne, do dekantacji. Czerwone, wytrawne, do dekantacji. Czerwone, wytrawne, do dekantacji. Œwietne z serami, pieczonymi miêsami zw³aszcza baranin¹. Do miêkkich serów, kaczki, dziczyzny, eberek, kuropatwy. Do miêkkich serów, szynki, dziczyzny, oraz baraniny. Do miêkkich serów, kaczki, dziczyzny, eberek, kuropatwy. Do miêkkich serów, kaczki, dziczyzny, eberek, kuropatwy. 79,90 z 99,90 z 109,90 z 109,90 z 99,90 z

12 FRANCJA Bordeaux Moelleux, Loupiac, Sauternes - Pierre Montagnac S³odkie wina o zaskakuj¹cej œwie oœci i owocowoœci. Loupiac i Sauternes wytwarzane z winogron zaatakowanych przez szlachetn¹ pleœñ. Sauternes de Chateau Rayne Vigneau Sauternes Chateau Loupiac Gaudiet Loupiac Blanc Liquoroix Chateau Loupiac Gaudiet Loupiac Blanc Liquoroix Croix de Marsan Moelleux Bordeaux Blanc Moelleux Croix de Marsan Moelleux A.C.Bordeaux Blanc Moelleux Chateau Loupiac Gaudiet A.C.Loupiac Blanc Liquoroix Chateau Loupiac Gaudiet 37,5 cl A.C.Loupiac Blanc Liquoroix Sauternes de Chateau Rayne Vigneau A.C.Sauternes agodne, delikatne, kwiatowe o zwiewnej, jedwabistej s³odyczy. S³odkie, potê ne, mineralne z zapachem kandyzowanych migda³ów, rodzynek, curry i intensywnym g³adkim smakiem. S³odkie, potê ne, mineralne z zapachem kandyzowanych migda³ów, rodzynek, curry o intensywnym g³adkim smakiem. S³odkie, arystokratyczne, nadzwyczaj bogate, o glicerynowym smaku i cudownym finiszu. Bia³e, pó³s³odkie. Bia³e, pó³s³odkie. Bia³e, pó³s³odkie. Bia³e, s³odkie. Do fois gras, deserów, serów z pleœni¹. Do fois gras, deserów, chiñszczyzny i ostro przyprawionych potraw. Do fois gras, deserów, chiñszczyzny i ostro przyprawionych potraw. Do fois gras, deserów, serów z pleœni¹. 19,90 z 57,90 z 35,90 z 109,90 z

13 FRANCJA Burgundia Chablis - Domaine Hamelin Szczodroœæ, urok i ekspresja Hamelin Petit Chablis A.C. Rodzinne przedsiêbiorstwo skupione wy³¹cznie na wytwarzaniu Chablis. Oferta pocz¹wszy od podstawowego Petit Chabils na Premier Cru koñcz¹c zaskakuje wybitnie terroirystycznym charakterem, co skutkuje mineralnoœci¹, osobowosci¹ i subtelnoœci¹ wytwarzanych przez Hamelin win. Hamelin Chablis A.C. Hamelin Chablis Vielles Vignes A.C. Twój wachlarz win Hamelin Chablis Premier Cru Vau de Ligneau A.C. Hamelin Chablis Premier Cru Beauroy A.C. Hamelin Petit Chablis A.C. Hamelin Chablis A.C. Hamelin Chablis Vielles Vignes A.C. Hamelin Chablis Premier Cru Vau de Ligneau A.C. Hamelin Chablis Premier Cru Beauroy A.C. Lekkie, mineralne. Bezpretensjonalne burgundzkie Chardonnay. Klasyczne, têgie mineralne i chrupkie. Typowe krzemienne Chardonnay o mi³ym wytrawnym smaku. Kr¹g³e, œwie e, przyprawowe, mineralne z silnym, pe³nym i d³ugim finiszem. Pochodzi ze starych krzewów. Wyborowe Premier Crujêdrne, delikatne, eleganckie z g³adkim finiszem. Doskona³e, pe³ne, eleganckie, dobrze zbudowane z czyst¹, mineraln¹ koñcówk¹. Bia³e, wytrawne. Bia³e, wytrawne. Bia³e, wytrawne. Bia³e, wytrawne. Bia³e, wytrawne. Do sa³atek oraz dañ rybnych i drobiu. Do sa³atek i dañ rybnych, owoców morza i drobiu. Do sa³atek, dañ rybnych i drobiu. Do ostryg, dañ rybnych i drobiu. Do ³ososia, owoców morza i drobiu. 42,00 z 57,00 z 65,00 z 79,00 z 85,00 z

14

15 HISZPANIA Hiszpania - kraj wina. To banalne stwierdzenie wcale nie czyni³o z tego miejsca mekki dla koneserów win wysokiej klasy. winoroœl jest tutaj tak powszechna jak u nas zbo e jednak przez ca³e lata poza wyj¹tkami produkowa³a morze œredniej jakoœci niebutelkowanych win. Ostatnie lata to nowy boom- renesans klasycznych regionów ze wspania³ymi winami najwy szej klasy, jak i powstawanie nowych regionów skutecznie rywalizuj¹cych z wyrobami z Chile czy Australii. Przysz³oœæ Hiszpanii to z pewnoœci¹ wina terroistyczne w typie francuskich Chateaux W³ochy -prawdziwy winiarski kolos Mo na tu spotkaæ tañsze od wody z³ej jakoœci wina dla masowego odbiorcy jak i warte swych wysokich cen winiarskie arcydzie³a. Jednak wspó³czesna konkurencja popycha ten kraj ju tylko w jednym kierunku jakoœci opartej na lokalnej to samoœci. Ogólny poziom win jest wysoki< ceny wci¹ rozs¹dne a rozs³awione marki nie trac¹ na popularnoœci. Jest to zas³ug¹

16 HISZPANIA Terra Alta Sinfonia - Bodegas Abanico Symfonia smaku Doskonale zrobione, nowoczesne, ekspresyjne wina o iœcie hiszpañskim temperamencie. Sinfonia Garnacha Syrah BIB 5L tinto Sinfonia Blanco Verdejo BIB 5L blanco Sinfonia Tempranillo Tinto Sinfonia Tempranillo Rosado Sinfonia Verdejo Blanco Sinfonia Verdejo Blanco Sinfonia Tempranillo Rosado Sinfonia Tempranillo Tinto Sinfonia Blanco Verdejo BIB 5L tinto Sinfonia Garnacha Syrah BIB 5L tinto Soczyœcie owocowe, harmonijne na podniebieniu, rzeœkie z nut¹ agrestu. Delikatnie wytrawne, œwie e z zapachem truskawek i porzeczek. Miêkkie, intensywne z nutami wiœni i fio³ków z zaokr¹glonymi s³odkawymi taninami. Soczyœcie owocowe na podniebieniu, rzeœkie z nut¹ bia³ych kwiatów. Miêkkie, intensywne, z nutami wiœni i fio³ków z zaokr¹glonymi taninami. Bia³e, lekko wytrawne. Ró owe, lekko wytrawne. Czerwone, lekko wytrawne. Bia³e, lekko wytrawne. Czerwone, lekko wytrawne. Do sa³atek i dañ rybnych oraz drobiu. Do picia samo, ale uzupe³ni smak serów, pizzy, past i wêdlin. Do czerwonych miês, serów, wêdlin. Do sa³atek i dañ rybnych oraz drobiu. opakowanie cateringowe Do czerwonych miês, serów, wêdlin. opakowanie cateringowe 16,90 z 16,90 z 16,90 z 66,90 z 66,90 z

17 HISZPANIA Terra Alta Equinox / Herencia - Celler Batea Tradycja i nowoczesnoœæ Region Terra Alta to s¹siad s³ynnego Priorat. Stare winnice, ³upkowe gleby i ogromny potencja³ jakoœciowych win. Celler Batea z regionu Terra Alta zarz¹dza ponad 500 ha upraw w wiêkszoœci starych krzewów. To solidna jakoœæ za bardzo rozs¹dn¹ cenê. Equinox Garnatxa Blanca Equinox Syrah / Garnatxa Herencia Benufet Garnatxa Blanca Vivertell Reserva Equinox Garnatxa Blanca D.O. Terra Alta Equinox Syrah / Garnatxa D.O. Terra Alta Herencia Benufet Garnatxa Blanca D.O. Terra Alta Vivertell Reserva D.O. Terra Alta Mineralne z nut¹ melona i bia³ych kwiatów. Usta œwie e, têgie, ale orzeÿwiaj¹ce. Zapach suszonych œliwek i wiœni. Usta ekspresyjne, szczodre, z g³adkimi taninami. Aromatyczne, czyste i mineralne. W ustach chrupkie, treœciwe i solidne. Czystoœæ, d³ugoœæ i balans, intensywne aromaty, g³êboki smak i ultradojrza³e, s³odkie taniny. Bia³e, lekko wytrawne. Czerwone, ³agodnie wytrawne. Bia³e, wytrawne. Do sa³atek i dañ rybnych oraz drobiu. Do wêdlin, past, miês i serów. Do sa³atek, ryb i bia³ych miês. Do dziczyzny, kaczki, i steka. 27,90 z 27,90 z 35,90 z 59,90 z

18 HISZPANIA Celler Del Pont Priorat Spektakularny sukces Priorat - zapomniany do niedawna region z unikatow¹ ³upkow¹ gleb¹ - licorella i ostrym klimatem, obfituje w stare winnice. Takie terroir i niskie plony daj¹ fantastyczne wina o uwodzicielskim charakterze. Jedne z najbardziej po ¹danych obecnie hiszpañskich win. Morayma D.O. Priorat Creu Celta D.O.Proirat Ayres de Escal D.O. Priorat Ayres de Escal D.O. Priorat Szczodre, pachn¹ce, pe³ne w nowoczesnym stylu z owocowym finiszem. Do wêdlin, past, miês i serów oraz dziczyzny. Creu Celta D.O.Priorat Intensywne z mineranym bukietem pe³nym tytoniu i wiœni. Usta skoncentrowane, bogate z g³êbi¹ i czekoladowym finiszem. Do czerwonych miês, serów i pikantnych potraw. Morayma D.O. Priorat Potê ne z zapachem je yn, smo³y i skóry. Dojrza³e usta z wyraÿnymi taninami, nut¹ espresso i czekolady. Do dziczyzny, kaczki, i steka. 49,00 z 129,00 z 189,00 z

19 HISZPANIA Vina Moraima Rias Baixas Modernistyczne wina zakorzenione w tradycji Rias Baixas - spektakularne bia³e wina z lokalnego szczepu Albarino. Moraima Albariño D.O. Rias Baixas Viñaguareña Roble D.O. Toro Bodegas Vinaguarena, Bodegas Martin Toro Toro ukryty skarb Toro dawniej znana tylko lokalnie dziœ zyskuje miêdzynarodow¹ s³awê. Prawdziwie terroirystyczne, mêskie wina. Los Colmillos Single Vineyard D.O. Toro Manium Mencia Crianza D.O. Bierzo Bodegas Uvaguilera Bierzo Ekstremalne terroir Bierzo to wschodz¹ca gwiazda winiarskiej Hiszpanii. Rasowe wina z kamienistych zboczy i starych krzewów lokalnej Menci. Bierzo R Moraima Albariño D.O. Rias Baixas Viñaguareña Roble D.O. Toro Los Colmillos Single Vineyard D.O. Toro Manium Mencia Crianza D.O. Bierzo Bukiet kwiatowy, z dotykiem nafty i bia³ych owoców. W ustach miêkkie z równowag¹ i jedwabistym smakiem. Tostowy bukiet czarnych owoców, skóry, tytoniu i lukrecji. Usta bardzo bogate, g³adkie z s³odkawymi taninami. Zapach starego drewna, leœnych owoców, skóry i likieru. Usta zbalansowane, œwie e i bogate. Wino z bukietem fio³ków, s³odkich konfiturowych owoców i dotykiem beczki. W ustach rasowe, mineralne z niuansem leœnych owoców i mokrej ziemi. Bia³e, wytrawne. Do ³ososia owoców morza i drobiu. Do wêdlin, past, miês i serów. Polecane do miês i serów, dziczyzny past. Polecane do miês i serów, dziczyzny i past. 55,00 z 55,00 z 89,00 z 55,00 z

20 HISZPANIA Bodegas Abanico Cathar Ribera del Duero Cathar - czystoœæ i precyzja Gumiel de Mercado to siedlisko w regionie Ribera del Duero, w którym powstaj¹ wina Cathar. Kolekcja zawiera solidne tinto, krótko starzone w dêbie Roble, wyborow¹ Crianzê i fantastyczn¹ Rezerwê dojrzewaj¹c¹ we francuskich beczkach. Cathar Reserva D.O. Ribera del Duero Cathar Crianza D.O. Ribera del Duero Cathar Roble D.O. Ribera del Duero Cathar Joven D.O. Ribera del Duero Cathar Joven D.O. Ribera del Duero Cathar Roble D.O. Ribera del Duero Cathar Reserva D.O. Ribera del Duero Cathar Reserva D.O. Ribera del Duero Nowoczesne, ekspresyjne, dojrza³e z nut¹ mineralnoœci. Pe³ne o g³êbokiej barwie, zaokr¹glone dojrzewaniem w beczkach. Potê ne i z³o one o wielowarstwowym bukiecie, solidnej strukturze i miêkkim finiszu. Aromatyczne i zlo one o potê nej ekspresji, wielowarstwowej solidnej strukturze i bardzo d³ugim finiszu. Do czerwonych miês, serów i wêdlin. Do czerwonych miês, serów. Polecane do miês, serów, dziczyzny oraz past. Polecane do miês i serów, dziczyzny, past. 29,50 z 39,50 z 59,50 z 119,50 z

21 HISZPANIA Bodegas Burgo Viejo - Rioja Si³a i urok klasyki Burgo Viejo DOCa Rioja Tinto Joven Burgo Viejo DOCa Rioja Semi Crianza Garnacha 50 año Szeœæ rodzin winiarskich po³¹czy³o swe si³y, by stworzyæ 200 hektarowa posiad³oœæ - co jest w Rioja rzadkoœci¹. M³ode wina s¹ œwie e i owocowe, Crianzas s¹ jêdrne z subteln¹ nut¹ dêbu, a Rezervas to powa ne, wyle a³e, pe³ne trunki z hiszpañsk¹ osobowoœci¹. Burgo Viejo DOCa Rioja Crianza Burgo Viejo DOCa Rioja Reserva Burgo Viejo DOCa Rioja Tinto Joven Burgo Viejo DOCa Rioja Semi Crianza Garnacha 50 años Burgo Viejo DOCa Rioja Crianza Burgo Viejo DOCa Rioja Reserva ywio³owe, soczyste, temperamentne. Intensywne i bogate w smaku z nut¹ wanilii, wiœni i œliwek. Idealna do picia Crianza, kompleksowa i bardzo g³adka. Zapach wanilli i dojrza³ych ciemnych owoców. W ustach zbalansowane z eleganck¹ struktur¹. Czerwone, ³agodnie wytrawne Czerwone, ³agodnie wytrawne. Do wêdlin, past, miês i serów. Polecane do miês i serów, dziczyzny, oraz past. 19,90 z 23,90 z 29,90 z 59,90 z

22 HISZPANIA Hazaña Tempranillo szlachetne grono Wspólny projekt Vinicola Real i Abanico to ekspresyjne, stylowe wina oparte wy³¹cznie o szczep Tempranillo. Klasyczny, g³êboki smak Rioja. Bodegas Vinicola Real Rioja nowe wcielenie Za³o ona w 1989 wytwórnia oferuje wina w nowoczesnym stylu oparte o pojedyncze winnice. Pieczo³owicie komponowane s¹ d³ugo starzone, rozwijaj¹ pe³en potencja³, by jako nieliczne cieszyæ nas doskona³ym smakiem zaraz po zakupie. 200 Monjes DOCa Rioja Gran Reserva Tierra Antigua DOCa Rioja Reserva Hazaña DOCa Rioja Reserva Hazaña DOCa Rioja Crianza Hazaña DOCa Rioja Crianza Hazaña DOCa Rioja Reserva Tierra Antigua DOCa Rioja Reserva 200 Monjes DOCa Rioja Gran Reserva Korzenny, tostowy i waniliowy nos, sexowne usta o doskona³ej, gotowej strukturze. Masywne wino z tostowym bukietem ciemnych owoców i nutk¹ tytoniu. Klasyka Rioja. Kompleksowy, tostowy nos z akcentami tytoniu i czerwonych owoców. Zachwyca g³êbi¹ smaku i piêknym, trwa³ym finiszem. Kompleksowy, tostowy nos z akcentami tytoniu i czerwonych owoców. Zbalansowane usta o soczystej strukturze i miêkkim finiszu. Do wêdlin, past, miês i serów. Polecane do miês, serów, dziczyzny, oraz past. Do wêdlin, past, miês i serów. Polecane do miês i serów, dziczyzny i past. 39,90 z 69,90 z 179,90 z 299,90 z

23 W OCHY W³ochy to prawdziwy winiarski kolos. Mo na tu spotkaæ tañsze od wody z³ej jakoœci wina dla masowego odbiorcy jak i warte swych wysokich cen winiarskie arcydzie³a. Jednak wspó³czesna konkurencja popycha ten kraj ju tylko w jednym kierunku jakoœci opartej na lokalnej to samoœci. Ogólny poziom win jest wysoki, ceny wci¹ rozs¹dne a rozs³awione marki nie trac¹ na popularnoœci. Jest to zas³ug¹ nowatorów, wy szej œwiadomoœci winiarzy i ogromnym inwestycjom ostatnich lat.

24 Campagnola Morando - Veneto/Abruzzo Nowy styl z Verony W OCHY Linia Morando Bellini to seria win w³oskich z najpopularniejszych regionów wzbogacona o nowoczesne wina jednoszczepowe. Morando Montepulciano di Abruzzo Morando Trebbiano di Abruzzo Morando Bardolino chiaretto doc Morando Bardolino doc Morando Soave doc Morando Soave doc Morando Bardolino doc Morando Bardolino chiaretto doc Morando Trebbiano di Abruzzo Morando Montepulciano di Abruzzo Dojrza³e owoce tropikalne, wosk i kwiaty. W ustach ³agodnie wytrawne, zbalansowane, miêkkie, ale z o ywcz¹ kwasowoœci¹. Silnie owocowe, l ejszej wagi o ywej strukturze i bardzo przyjemnym, kr¹g³ym smaku. Silnie owocowe, l ejszej wagi o ywej strukturze i bardzo przyjemnym, kr¹g³ym smaku. agodne, œwie e, lekkie wino o kwiatowych aromatach. Trunek z zapachem truskawek i malin. W ustach silnie owocowe z delikatnymi taninami. Bia³e, wytrawne. Aperitif, dobre do sa³atek, drobiu i ryb Czerwone, pó³wytrawne. Do past lub czerwonych miês, ale sch³odzone œwietnie towarzyszy grillowanym rybom. Ró owe, pó³wytrawne. Do pizzy i wêdlin, ale sch³odzone œwietnie towarzyszy grillowanym rybom. Bia³e, lekko wytrawne. Bardzo dobre jako aperitif, œwietne do sa³atek i gotowanych miês i ryb. Czerwone, lekko wytrawne. Dobre do picia samo, ale uzupe³ni smak serów, pizzy, past, i wêdlin. 18,90 z 18,90 z 18,90 z 17,90 z 17,90 z

25 Campagnola Morando- Abruzzo/Veneto /Puglia/Salento Bellini pinot grigio veneto igt Linia Morando Bellini to seria win w³oskich z najpopularniejszych regionów wzbogacona o nowoczesne wina jednoszczepowe. Seria Barocco to wina z po³udnia W³och, dojrza³e, wygrzane o silnym, lokalnym charakterze. Bellini Merlot Veneto igt W OCHY Ardesia Pinot Grigio Blush Barocco Primitivo IGT Puglia Barocco Rosso DOC Salento Bellini pinot grigio veneto IGT Bellini Merlot Veneto IGT Ardesia Pinot Grigio Blush Barocco Primitivo IGT Puglia Barocco Rosso IGT Salento Bukiet z akcentami gruszek, jab³ek i bia³ych kwiatów. W ustach wytrawne, pe³ne orzeÿwiaj¹ce z lekkim finiszem. Modernistyczne wino o miêkkiej fakturze. Bukiet z akcentami wiœni, kakao i fio³ka. W ustach miêkkie z dojrza³ymi, zintegrowanymi taninami i lekkim finiszem. Bukiet z akcentami œwie o zgniecionej urawiny i minera³ów. W ustach nuty cytrusów, wiœni i innych ciemnych owoców. S³odkie aromaty ciemnych owoców, usta bujne, ale harmonijne z typowymi taninami. S³odkie aromaty ciemnych owoców, usta bujne, ale harmonijne z typowymi taninami. Bia³e, wytrawne. Czerwone, pó³wytrawne. Bia³e,pó³wytrawne. Znakomicie dope³niaj¹ce swoim smakiem sa³atki, potrawy z ryb i drobiu. Œwietne do pizzy, past i czerwonych miês oraz potraw z grilla i serów. Znakomite jako aperitif. Dobra do pizzy, pasty, sa³atek, potraw z ryb i drobiu. Doskona³e do serów, past, czerwonych miês. Doskona³e do serów, past, bia³ych i czerwonych miês. 19,90 z 16,90 z 19,90 z 20,90 z 17,90 z

26 Veneto Vignale Veneto W³oskie dziedzictwo w nowoczesnej interpretacji W OCHY Dedykowana do gastronomii, seria klasycznych i nowoczesnych win bêd¹cych odzwierciedleniem najlepszych cech regionu Veneto i uprawianych tu szczepów. Vignale D.O.C. Valpolicella Classico Superiore Vignale Bardolino D.O.C Classico Vignale Pinot Grigio IGT Veneto Vignale D.C.O. Soave Classico Vignale D.O.C. Soave Classico Vignale Pinot Grigio IGT Veneto Vignale D.O.C. Bardolino Classico Vignale D.O.C. Valpolicella Classico Superiore Zapach bia³ych kwiatów, wosku i jab³ek. W ustach wytrawne, pe³ne, lecz orzeÿwiaj¹ce z trwa³ym finiszem. Wytwarzane z gron Pinot Grigio oferuje rycynowy kolor i rasowy bukiet z akcentami gruszek, jab³ek i bia³ych kwiatów. W ustach wytrawne, pe³ne, orzeÿwiaj¹ce z trwa³ym finiszem. Owocowe aromaty dojrza³ych czerwonych owoców. Miêkki smak z welwetowymi taninami i finisz z lekkim posmakiem wiœni. Znakomita valpolicella. Kompleksowe aromaty dojrza³ych owoców i harmonijny smak z welwetowymi taninami i wiœniowym finiszem. Bia³e, wytrawne. Bia³e, wytrawne. Œwietny aperitif,równie do sa³atek, potraw z ryb i drobiu. Znakomicie dope³niaj¹ce swoim smakiem sa³atki, potrawy z ryb i drobiu. 25,90 z Do past lub czerwonych miês. Jako sch³odzone œwietnie towarzyszy grillowanym rybom. Do past lub czerwonych miês. Jako sch³odzone œwietnie towarzyszy grillowanym rybom. 25,50 z 24,50 z 33,90 z

27 Veneto - Campagnola Selezione Speciale / Caterina Zardini - Amarone Riserva Bine Monte Foscarino Soave Classico DOC Wyj¹tkowa kolekcja najs³ynniejszych win Veneto: mineralne, wulkaniczne Soave, Ripasso, doskona³e Amarone i Amarone Riserva oraz s³odkie Recioto. Bine Valpolicella Classico Sup Ripasso DOC Amarone della Valpolicella Classico DOC Caterina Zardini Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOC Recioto della Valpolicella D.O.C.Casotto del Merlo W OCHY Bine Monte Foscarino Soave Classico DOC Bine Valpolicella Classico Sup Ripasso DOC Amarone della Valpolicella Classico doc Vigneti Vallata di Marano Caterina Zardini Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOC Recioto della Valpolicella D.O.C. Casotto del Merlo 0,5 l W bukiecie wyczuwalne dojrza³e owoce tropikalne, wosk i kwiaty. W ustach ³agodnie wytrawne, zbalansowane, miêkkie. Turbovalpolicella. Dziêki technice ripassa oferuje g³êboki kolor, eleganckie, kompleksowe aromaty dojrza³ych owoców i finisz w stylu Amarone. Ekstraktywne, pe³ne z kompleksowymi aromatami i welwetowym, miêkkim finiszem. Ekstraktywne, pe³ne, szlachetne z wielowarstwowymi aromatami wiœni, tostowego drewna i miêkkim finiszem ze s³odk¹ nut¹ wiœni. S³odka wersja Amarone. Eteryczne aromaty wiœni, jedwabiste usta i miêkki s³odki finisz. 29,50 z 36,90 z 111,50 z 179,00 z 89,50 z

28 Inama Azienda Agricola - Veneto Ucieleœniona wizja W OCHY Azienda Agricola Inama kierowana przez wizjonera Stefano Inamê produkuje jedne z najlepszych bia³ych win we W³oszech. Szczep Garganega i Sauvignon Blanc daj¹ œwiatowej klasy wina Single Vineyards przywracaj¹ce zas³u on¹ chwa³ê regionowi Soave Classico. Vulcaia Apres IGT Veneto Dolce Inama Soave Vigneti di Foscarino DOC Soave Classico Inama Vulcaia Fume IGT Veneto Inama Vulcaia Sauvignon IGT Veneto Inama Chardonnay IGT Veneto Inama Chardonnay IGT Veneto Inama Vulcaia Sauvignon IGT Veneto Inama Vulcaia Fume IGT Veneto Inama Soave Vigneti di Foscarino DOC Soave Classico Vulcaia Apres IGT Veneto Dolce 0,375l Rasowe, aromatyczne z nutk¹ dymu. Usta miêkkie, z trwa³em finiszem. Bukiet egzotyczny z akcentami jab³ek i cytrusów. W ustach czyste, mineralne z d³ugim finiszem. Wytbitne Sauvignon Blanc. Tropikalny zapach z akcentami palonej kawy i dêbu. W ustach welwetowe z d³ugim finiszem. Klasyczne, subtelne, wulkaniczne Soave o wytwornym bukiecie i szlachetnych, bogatych ustach. Tropikalny, miodowy bukiet. Usta cudownie s³odkie i g³adkie, lekkie z czekoladowym finiszem. Biale, wytrawne. Do sa³atek, dañ rybnych, do owoców morza i drobiu. Biale, wytrawne. Do picia samo, do sa³atek, owoców morza i drobiu. Biale, wytrawne. Do ³ososia, owoców Bia³e, wytrawne. Do sa³atek i dañ rybnych owoców morza i drobiu. Bia³e, s³odkie. Do fois gras, deserów, serów z pleœni¹. 54,90 z 59,00 z 129,50 z 89,50 z 89,50 z

29 Inama Azienda Agricola - Veneto Inama Carmenere Piu IGT Veneto Paleta wspania³ych win z wulkanicznych wzgórz Colli Berici pokrytych s³ynn¹ terrarossa. Cabernet Sauvignon osi¹ga apogeum swoich mo liwoœci i równy jest swym toskañskim braciom. Szczep Carmenere jest prawdziwym objawieniem i daje paletê inspiruj¹cych win z charakterem. Inama Bradisismo IGT VenetoI Inama Cabernet Sauvignon IGT Veneto Inama Oratorio di San Lorenzo IGT Veneto W OCHY Inama Oracolo Cabernet IGT Veneto Inama Carmenere Piu IGT Veneto Inama Bradisismo IGT VenetoI Inama Cabernet Sauvignon IGT Veneto Inama Oratorio di San Lorenzo IGT Veneto Inama Oracolo Cabernet IGT Veneto Intensywne, bardzo dojrza³e, z przyjemnym posmakiem. G³adkie, szczodre, dojrza³e i zbalansowane z miêkkim fina³em. Kompleksowe, jedwabiste z bardzo d³ugim posmakiem. Niezwykle intensywne, z bardzo d³ugim finiszem. Piêkne, monstrualne, zjawiskowe z bardzo trwa³ym, czystym finiszem. Porównywalne z najlepszymi winami œwiata. Czerwone, ³agodnie wytrawne. Bardzo dobre z pikantnymi daniami i delikatnymi serami. Do wêdlin, past, miês oraz serów i steka. Polecane do miês i serów, dziczyzny oraz past. Do wêdlin, past i serów oraz pikantnych miês. Polecane do miês i serów, dziczyzny oraz past. 59,50 z 129,50 z 199,50 z 199,50 z 399,50 z

1. Zasady ogólne Katalog, który trzymasz w ręku jest obowiązującym cennikiem od dnia - 25.03.2011

1. Zasady ogólne Katalog, który trzymasz w ręku jest obowiązującym cennikiem od dnia - 25.03.2011 Wyłączny importer i dystrybutor win jakościowych 2011/2012 ZAMÓWIENIA: info: 0 663 444 444 fax (22) 701 71 45 e-mail: info@wine4you.pl Dział sprzedaży Agnieszka Bociarska (22) 701 71 44 / bociarska@wine4you.pl

Bardziej szczegółowo

V5814-00 FSM Rosso Toscana IGT Region: Toskania Szczep: 100% Merlot Rodzaj: wino czerwone, wytrawne Klasa: IGT Pojemność: 750ml cena 662,97 zł

V5814-00 FSM Rosso Toscana IGT Region: Toskania Szczep: 100% Merlot Rodzaj: wino czerwone, wytrawne Klasa: IGT Pojemność: 750ml cena 662,97 zł WINA WŁOSKIE Castello Vicchiomaggio Legendarny zamek, którego korzenie sięgają V wieku jest uważany za jeden z najpiękniejszych w całej Toskanii. Ulokowany w ścisłym centrum historycznego regionu Chianti,

Bardziej szczegółowo

Wina. 5 Stelle Sfursat Nino Negri Valtellina

Wina. 5 Stelle Sfursat Nino Negri Valtellina Wina 5 Stelle Sfursat Nino Negri Valtellina rocznik >2003 Sforzatto di Valtellina DOCG Nino Negri Lombardia (Włochy) 100% Nebbiolo wytrawne łagodne nagrody 260,00 zł Gambero Rosso 2005: 3 kiel, Duemilavini

Bardziej szczegółowo

SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE

SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE KARTA WIN SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE Dom Perignone Champagne Champagne, Moët-Hennessy-Louis Vuitton, Francja 1150,00 PLN Szampan rocznikowy, produkowany jedynie w latach wyjątkowego urodzaju. Toasty wznoszone

Bardziej szczegółowo

Wino czyni każdy posiłek uroczystością, każdy stół wspanialszym, każdy dzień bardziej udanym.

Wino czyni każdy posiłek uroczystością, każdy stół wspanialszym, każdy dzień bardziej udanym. Wino czyni każdy posiłek uroczystością, każdy stół wspanialszym, każdy dzień bardziej udanym. Andre L. Simon WINO MUSUJĄCE PROSECCO VALDO DOC VALDOBBIADENE Region: Valdobbiadene, Wenecja Euganejska, Veneto

Bardziej szczegółowo

Wina musujące i szampany...str...3. Włoskie wina białe...str...5-10. Włoskie wina różowe...str...11. Piemont, Toskania, Abruzja

Wina musujące i szampany...str...3. Włoskie wina białe...str...5-10. Włoskie wina różowe...str...11. Piemont, Toskania, Abruzja SPARKLING WINES & CHAMPAGNES KARTA WIN Spis treści Wina musujące i szampany...str...3 bia e, bianchi WHITE ITALIAN Włoskie wina białe...str...5-10 Friuli 5 Umbria, Marchia, Górna Adyga 6 Abruzja, Kampania

Bardziej szczegółowo

Saabor Winnica Miłosz, czerwone/wytrawne

Saabor Winnica Miłosz, czerwone/wytrawne Zachęcamy do spróbowania alkoholi, które są klasycznymi przedstawicielami swoich regionów. Śliwowica i gruszkowaca łącka wytwarzana jest na południu Polski gdzie tradycja upraw sadowniczych sięga XII wieku.

Bardziej szczegółowo

I O PA KO WA Ń SPIS TREŚCI: CASADEVINOS.PL WWHISKY WINO

I O PA KO WA Ń SPIS TREŚCI: CASADEVINOS.PL WWHISKY WINO P R O P OZ YC J E W H I S K Y, W I N, D E L I K AT E S Ó W I O PA KO WA Ń SPIS TREŚCI: WWHISKY WINO D E L I K AT E SY (F O I E G R A S, O L I W Y I C Z E KO L A DY) O PA KOWA N I A CASADEVINOS.PL WHISKY

Bardziej szczegółowo

-25 % NALEWKI NOWOŚCI. za 1 pln. N o 9/2014. co tydzień inny kraj GAZETKA PROMOCYJNA 4.09-5.11. w numerze: WSZYSTKIE WINA

-25 % NALEWKI NOWOŚCI. za 1 pln. N o 9/2014. co tydzień inny kraj GAZETKA PROMOCYJNA 4.09-5.11. w numerze: WSZYSTKIE WINA GAZETKA PROMOCYJNA N o 9/2014 4.09-5.11 w numerze: WSZYSTKIE WINA co tydzień inny kraj str. 2-25 % NOWOŚCI Nowe kraje, nowe smaki, jesteście ciekawi? str. 12 NALEWKI za 1 str. 16 KOLEJNY NUMER 6 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

BIAPOL NA POLSKIM RYNKU

BIAPOL NA POLSKIM RYNKU BIAPOL NA POLSKIM RYNKU Obecnie firma Biapol znaczną część swojej działalności skupia na imporcie i dystrybucji alkoholi. Firma koncentruje się głównie na znanych z jakości markach włoskich producentów.

Bardziej szczegółowo

KATALOG INDYWIDUALNY

KATALOG INDYWIDUALNY KATALOG INDYWIDUALNY O NAS Wine Avenue to nowatorski projekt winiarski. Naszą ofertę budujemy od 2012 roku. W przystępnych cenach oferujemy wysokiej jakości wina. Sami wybieramy winnice, z którymi współpracujemy

Bardziej szczegółowo

Karta win włoskich Oferta win włoskich obowiązuje od 15.01.2015 r. do wyczerpania zapasów.

Karta win włoskich Oferta win włoskich obowiązuje od 15.01.2015 r. do wyczerpania zapasów. Włoskie smaki Karta win włoskich Oferta win włoskich obowiązuje od 15.01.2015 r. do wyczerpania zapasów. Przedstawiamy Państwu kolekcję starannie wybranych włoskich win. Czerwone i białe, od wytrawnych

Bardziej szczegółowo

WINO DLA PRZYJACIÓŁ. Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Brut. 39,00 zł /0,75 l. Szczep: Prosecco 100%.

WINO DLA PRZYJACIÓŁ. Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Brut. 39,00 zł /0,75 l. Szczep: Prosecco 100%. M001 M002 Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Brut Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Brut 39,00 zł /0,75 l 79,00 zł /1,5 l Katalog wrzesień 2012 Wina musujące - spumante... 1-9 Wina musujące - frizzante...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Buss właściciel

Jarosław Buss właściciel Tudor House 2015 Dzięki doświadczeniu w branży, dzięki pasji oraz ciężkiej pracy, wieloletnie poszukiwania najlepszych alkoholi pozwoliły nam na stworzenie bogatego portfolio, które z dumą Państwu prezentujemy.

Bardziej szczegółowo

Lanse. Drink menu Wina Alkohole Napoje

Lanse. Drink menu Wina Alkohole Napoje Lanse Drink menu Wina Alkohole Napoje Restauracja Lanse Catering. Przyjęcia, bankiety; Rezerwacja: tel./fax: 629 78 06 Warszawa, Pl. Konstytucji 1 wejście od ul. Marszałkowskiej 45/49 www.lanse.pl Szampany

Bardziej szczegółowo

WINA HOUSE WINA MUSUJĄCE SPARKLING WINES

WINA HOUSE WINA MUSUJĄCE SPARKLING WINES WINA HOUSE 85,- 9,- Colli Piacentini Cantine Quattro Valli Ca del Vento Vino da Tavola Bianco Colli Piacentini Cantine Quattro Valli Ca del Vento Vino da Tavola Rosso WINA MUSUJĄCE SPARKLING WINES Champagne

Bardziej szczegółowo

Cieszymy się, że w roku 2010 zostaliśmy nagrodzeni jako Kawiarnia Przyjazna Dzieciom

Cieszymy się, że w roku 2010 zostaliśmy nagrodzeni jako Kawiarnia Przyjazna Dzieciom 1. Drodzy Goście, Na wstępie pragniemy uprzedzić, iż bardzo lubimy gotować i piec ciasta, dlatego wszystko co znajduje się w naszej karcie jest świeże, smaczne i obfite. Staramy się korzystać z produktów

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ SZEFA KUCHNI ZESTAWY

SPECJALNOŚĆ SZEFA KUCHNI ZESTAWY ul. Katowicka 23 43-400 Cieszyn tel. kom. 727 644 589 tel. 33 444 63 22 restauracja@wipcieszyn.pl Uczta WiP-ów (danie dla dwóch osób) SPECJALNOŚĆ SZEFA KUCHNI Szaszłyki z polędwiczek ze śliwką w bekonie,

Bardziej szczegółowo

What a night!!!... do naszego hotelu na centralnym Manhattanie dotarliśmy krótko przed 7.00 rano.

What a night!!!... do naszego hotelu na centralnym Manhattanie dotarliśmy krótko przed 7.00 rano. What a night!!!... do naszego hotelu na centralnym Manhattanie dotarliśmy krótko przed 7.00 rano. Wieczór kawalerski Steva rozpoczęliśmy przy 33 East Street w mieszkaniu Jerry ego Perry animatora całej

Bardziej szczegółowo

Zestawy Upominkowe. Wielkanoc 2015

Zestawy Upominkowe. Wielkanoc 2015 Zestawy Upominkowe Wielkanoc 2015 Smacza Jama 2015 Artystyczne Kosze Delikatesowe Szanowni Państwo, przedstawiamy najnowszą ofertę zestawów świątecznych, skomponowanych w oparciu o bogate doświadczenie

Bardziej szczegółowo

wina z Winnicy Pałac Mierzęcin

wina z Winnicy Pałac Mierzęcin Karta Win Wine List Historia pałacowej winnicy rozpoczyna się w roku 2004, kiedy to posadzono w niej pierwsze krzewy. Dzięki wielkiej pasji, cierpliwości i poświęceniu dzisiaj na 7 hektarach uprawiane

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA POLSKA POLISH CUISINE POLNISCHE GERICHTE

KUCHNIA POLSKA POLISH CUISINE POLNISCHE GERICHTE Kuchnia żydowska Jewish cuisine JÜEDISCHE GERICHTE R E S T A U R A N T R E S T A U R A C J A KUCHNIA POLSKA POLISH CUISINE POLNISCHE GERICHTE 1 pieczywo czosnkowe (4 szt) Sałatki / Salads garlic bread

Bardziej szczegółowo

PRZEKĄSKI. ZUPY-domowe na naturalnych wywarach

PRZEKĄSKI. ZUPY-domowe na naturalnych wywarach PRZEKĄSKI Bałtyckie knedelki z dorsza w sosie tatarskim z marynowaną dynią 12,00 Krewetki po Skandynawsku- krewetki tygrysie w sosie 29,90 maślano-czosnkowym podlane białym winem na gorącym pokładzie Śledzik

Bardziej szczegółowo

Campos de Estrellas. Korkiem do dołu. Szampan. Portugalia. Wino na stół Wigilijny. Cabernet Franc. Pytania czytelników. Cognac

Campos de Estrellas. Korkiem do dołu. Szampan. Portugalia. Wino na stół Wigilijny. Cabernet Franc. Pytania czytelników. Cognac www.winestory.pl Dwumiesięcznik Numer 4, Listopad - Grudzień 2010 Korkiem do dołu Szampan Portugalia Wino na stół Wigilijny Cabernet Franc Pytania czytelników Cognac Andrea Scarantino gotuje w DA ALDO

Bardziej szczegółowo

Wino białe domowe. Prosecco Villa Delle Camelie 750 ml 64.99. Las Montañas Chardonnay. Viña San Juan Chardonnay Verdejo Viura 750 ml 54.

Wino białe domowe. Prosecco Villa Delle Camelie 750 ml 64.99. Las Montañas Chardonnay. Viña San Juan Chardonnay Verdejo Viura 750 ml 54. wina alkohole Wina białe Wino białe domowe wytrawne, krystalicznie czyste wino o słomkowym kolorze. Świeże, owocowe i zrównoważone na podniebieniu Kraj pochodzenia: Portugalia Polecamy do białych mięs

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa. Piwnice Alkoholi Wybornych. ul. Piwowarska 1 43-300 Bielsko-Bia³a tel./fax (33) 82 172 40. Zajrzyj do nas. www.winiarnia.bielsko.

Oferta Handlowa. Piwnice Alkoholi Wybornych. ul. Piwowarska 1 43-300 Bielsko-Bia³a tel./fax (33) 82 172 40. Zajrzyj do nas. www.winiarnia.bielsko. Oferta Handlowa Piwnice Alkoholi Wybornych ul. Piwowarska 1 43-300 Bielsko-Bia³a tel./fax (33) 82 172 40 Zajrzyj do nas Wino to najbardziej cywilizowana rzecz na œwiecie. www.winiarnia.bielsko.pl ( Ernest

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZY DELIKATESOWYCH 2013/2014

KATALOG KOSZY DELIKATESOWYCH 2013/2014 KATALOG KOSZY DELIKATESOWYCH 2013/2014 1 Zapraszamy do świata prezentów ze smakiem! Oddajemy w Państwa ręce najnowszy katalog marki Nobilia, specjalizującej się w komponowaniu delikatesowych koszy upominkowych.

Bardziej szczegółowo

K a t a l o g Ś w i ą t e c z n y W i n e s t o r y 2 0 1 1

K a t a l o g Ś w i ą t e c z n y W i n e s t o r y 2 0 1 1 K a t a l o g Ś w i ą t e c z n y W i n e s t o r y 2 0 1 1 Miód pitny dwójniak Jubileuszowy Lata leżakowania zrobiły swoje. Miód którego wygląd opakowania i zawartość jest kwintesencją dwudziestoletniej

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Alkohole SMAKI LATA 2014. zainspiruj sie smakiem W OWOCOWYM SADZIE PODSTAWOWE STYLE PIWNE LETNIA SZKOŁA DRINKÓW

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Alkohole SMAKI LATA 2014. zainspiruj sie smakiem W OWOCOWYM SADZIE PODSTAWOWE STYLE PIWNE LETNIA SZKOŁA DRINKÓW EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Alkohole zainspiruj sie smakiem SMAKI LATA 2014, TEGO LATA WYŁĄCZNIE W W OWOCOWYM SADZIE PODSTAWOWE STYLE PIWNE LETNIA SZKOŁA DRINKÓW Alkohole???????????? zainspiruj sie smakiem, nagroda

Bardziej szczegółowo