I ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE I ROK Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 2008/2009

2 Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, niezmiernie cieszę się, że zostaliście studentami Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i gratuluję Wam wyboru studiów. Pomorska Akademia Medyczna jest uczelnią o ponad 60-letniej tradycji, znaną w kraju i poza jego granicami ze swojego wysokiego poziomu kształcenia, o czym świadczą m. in. wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Paostwowego, którego zdanie jest konieczne do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Absolwenci Pomorskiej Akademii Medycznej zajmują co roku czołowe miejsca rankingu. Ponadto jesteśmy jak dotąd jedyną uczelnia medyczną w Polsce, której wszyscy absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego zdali ten egzamin w pierwszym terminie. Przed Wami pięd lat studiów, po ukooczeniu których uzyskacie dyplom lekarza dentysty. Będzie to okres niełatwy, bo studia medyczne wymagają dużego nakładu pracy i czasu oraz wewnętrznej dyscypliny. Nie jest jednak możliwym, byd dobrze wykształconym lekarzem bez gruntownej znajomości teorii jak i praktycznego przygotowania do zawodu. Pierwszy rok studiów to przede wszystkim przedmioty teoretyczne, takie jak: anatomia prawidłowa, histologia z cytologia i embriologią, biologia, chemia, fizyka czy też historia stomatologii jak i pierwsza pomoc. Aby ułatwid Paostwu orientację w tym nowym środowisku przygotowaliśmy dla Was przewodnik. Dzięki zamieszczonych w nim ramowym rozkładzie zajęd, programie nauczania jak i pewnych informacji dotyczących dwiczeo w poszczególnych zakładach szybko zaadaptujecie się do nowej sytuacji. Gratując raz jeszcze uzyskania indeksu Pomorskiej Akademii Medycznej życzę Paostwu wytrwałości oraz sukcesów. Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej dr hab. n. med. prof. nadzw. PAM Mariusz Lipski Szczecina, dnia 29 września 2008 r. 2

3 SPIS TREŚCI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE HISTORIA POWSTANIA POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE... 4 WŁADZE POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE... 5 LOKALIZACJA I DOJAZD DO SPSK NR PLAN SYTUACYJNY SPSK NR PROGRAMY NAUCZANIA... 9 ANATOMIA PRAWIDŁOWA I KLINICZNA BIOLOGIA... 2 BIOFIZYKA CHEMIA HISTOLOGIA, CYTOLOGIA, EMBRIOLOGIA HISTORIA STOMATOLOGII INFORMATYKA I STATYSTYKA MEDYCZNA JĘZYK ANGIELSKI JEZYK ŁACIOSKI...53 JĘZYK NIEMIECKI PIERWSZA POMOC MEDYCZNA PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP WYCHOWANIE FIZYCZNE PRAKTYKA PO PIERWSZYM ROKU DZIEKANAT WYDZIAŁÓW LEKARSKIEGO I LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO SAMODZIELNA SEKCJA SOCJALNO-BYTOWA STUDENTÓW PAM ORGANIZACJE STUDENCKIE

4 HISTORIA POWSTANIA POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 roku o założeniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie została powołana do życia Akademia Lekarska w Szczecinie z Wydziałem Lekarskim, a w ramach tego wydziału - Oddziałem Stomatologicznym. W roku 1983 zmieniono strukturę uczelni tworząc dwa wydziały - I Wydział Lekarski i II Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii, a od roku 1992 są to już dwa wydziały kierunkowe: Wydział Lekarski i Wydział Stomatologii. Od roku akademickiego 2001/2002 został powołany Wydział Pielęgniarski. Z dniem 12 maja 2004 roku Wydział Pielęgniarski zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu. Od 1 marca 2007 roku zmieniono nazwę Wydziału Stomatologii na Wydział Lekarsko- Stomatologiczny. Uchwałą Nr 155/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2008 r. utworzono Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej. 60 LAT ISTNIENIA

5 WŁADZE POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Marek Brzosko Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński Dziekan Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Mariusz Lipski Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Andrzej Starczewski Dziekan Wydziału Lekarsko- Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. med. Jacek Gronwald 5

6 Prodziekan ds. studentów programu polskojęzycznego Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych Prodziekan ds. studentów programu polskojęzycznego Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Jadwiga Buczkowska-Radlińska Prodziekan ds. studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska Prodziekan ds. studentów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n med. Maria Jastrzębska Prodziekan ds. studentów programu anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Tomasz Urasiński Prodziekan ds. studentów programu anglojęzycznego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał Kanclerz mgr inż. Jerzy Łuczak Kwestor mgr Maria Jolanta Nowacka Zastępca Kanclerza mgr Andrzej Gajewski 6

7 LOKALIZACJA I DOJAZD DO SPSK NR 2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 al. Powstaoców Wielkopolskich Szczecin Dojazd do Szpitala tramwajami linii:

8 PLAN SYTUACYJNY SPSK NR 2 8

9 PROGRAMY NAUCZANIA I REGULAMINY ZAJĘD 9

10 ANATOMIA PRAWIDŁOWA I KLINICZNA Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Al. Powstaoców Wlkp. 72, Szczecin tel , fax KIEROWNIK: prof. dr hab. n. med. Florian Czerwioski LICZBA GODZIN: wykłady 60, dwiczenia 105 Wykłady odbywają się w I i II semestrze w sali wykładowej im. Mikołaja Kopernika, Al. Powstaoców Wielkopolskich 72. Dwiczenia odbywają się w Zakładzie Anatomii Prawidłowej w salach do dwiczeo prosektoryjnych. ECTS: 17 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DYDAKTYKĘ: dr n. med. Aldona Mahaczek-Kordowska CEL NAUCZANIA: Po zakooczonym dwusemestralnym kursie anatomii prawidłowej student powinien: 1. Znad budowę układów i narządów w warunkach prawidłowych oraz zależnośd pomiędzy budową i czynnością narządu, 2. Nazwad, opisad topografię i rozwój struktur wypreparowanych w prosektorium, 3. Znad stosunki topograficzne narządów, zmiennośd ich budowy, odmiany i wyciągad z tego własne wnioski, 4. Umied określid granice narządów i rzuty ważnych elementów (np. zastawek serca) na powierzchnię ciała, 5. Znad mianownictwo anatomiczne polskie i łacioskie, 6. Umied znaleźd zależnośd między budową i czynnością struktur anatomicznych (głowa, szyja) a diagnostyką i zabiegowym charakterem pracy lekarza stomatologa. 10

11 TEMATY DWICZEO: Tematy wykładów zsynchronizowane z tematami dwiczeo, wspólne dla Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko Stomatologicznego. OSTEOLOGIA I SYNDESMOLOGIA Dwiczenie nr 1 Szkielet osiowy. Kręgosłup opis ogólny, podział, budowa kręgów typowych i charakterystycznych. Żebra podział żeber, budowa szczegółowa. Mostek podział, budowa. Połączenia kości szkieletu osiowego. Klatka piersiowa opis ogólny. Dwiczenie nr 2 Kości kooczyn. Kości obręczy i części wolnej kooczyny górnej. Połączenia kości kooczyny górnej. Kości obręczy i części wolnej kooczyny dolnej. Połączenia kości kooczyny dolnej. Dwiczenie nr 3 Czaszka opis ogólny. Kości czaszki podział na kości czaszki trzewnej i mózgowej. Kośd czołowa, ciemieniowa i potyliczna. Dwiczenie nr 5 Kośd klinowa, kośd sitowa, kośd podniebienna. Dwiczenie nr 4 Kośd skroniowa budowa, kanały kości skroniowej. Jama bębenkowa. Dwiczenie nr 6 Kośd szczękowa, kośd jarzmowa, kośd łzowa, kośd nosowa małżowina nosowa dolna, lemiesz, żuchwa. Budowa i mechanika stawu skroniowo-żuchwowego. Dwiczenie nr 7 Sklepienie czaszki i jej podstawa - dół czaszki: przedni, środkowy, tylny. Oczodół, jama nosowa, zatoki przynosowe i ich ujścia, dół skrzydłowo-podniebienny, dół skroniowy i podskroniowy, jama ustna. Ograniczenia, zawartośd i połączenia dołów. Dwiczenie nr 8 Zaliczenie. KOOCZYNA GÓRNA Dwiczenie nr 1 Okolice kooczyny górnej, żyły powierzchowne. Mięśnie obręczy barkowej i ich przyczepy (unerwienie mięśni). Jama pachowa ograniczenia, zawartośd, połączenia. Nerw rdzeniowy - powstawanie. Splot ramienny - gałęzie krótkie i długie. Unerwienie skóry kooczyny górnej. Dwiczenie nr 2 Mięśnie ramienia (unerwienie mięśni i przyczepy), powięzie, bruzdy mięśnia dwugłowego ramienia zawartośd. Tętnica podobojczykowa, pachowa i ramienna, przebieg, gałęzie. Dół łokciowy. Gałęzie długie splotu ramiennego przebieg i zakres unerwienia na ramieniu. Dwiczenie nr 3 Mięśnie przedramienia i ręki (unerwienie mięśni). Kanał nadgarstka, ograniczenia, zawartośd. Tętnica promieniowa przebieg i gałęzie. Tętnica łokciowa - przebieg i gałęzie. Łuki dłoniowe, położenie, odgałęzienia. Gałęzie długie splotu ramiennego 11

12 przebieg i zakres unerwienia na przedramieniu i ręce. Miejsca badania tętna na kooczynie górnej. Dwiczenie nr 4 Zaliczenie. KOOCZYNA DOLNA Dwiczenie nr 1 Okolice kooczyny dolnej. Żyły powierzchowne kooczyny dolnej. Powięź szeroka. Mięśnie obręczy biodrowej, podział topograficzny i czynnościowy, unerwienie. Trójkąt udowy mniejszy i większy. Dół biodrowo-łonowy. Rozstęp naczyo i mięśni ograniczenia i zawartośd. Kanał udowy. Splot lędźwiowo-krzyżowy powstawanie, położenie i jego gałęzie. Dwiczenie nr 2 Mięśnie uda. Kanał przywodzicieli, jego ściany, zawartośd. Kanał zasłonowy i jego zawartośd. Tętnica biodrowa wspólna, tętnica biodrowa wewnętrzna (gałęzie ścienne), tętnica biodrowa zewnętrzna, tętnica udowa - gałęzie. Gałęzie długie splotu lędźwiowo krzyżowego na udzie. Nerw udowy i jego gałęzie, nerw kulszowy i jego gałęzie. Dwiczenie nr 3 Mięśnie goleni. Dół podkolanowy ograniczenia, zawartośd. Tętnica podkolanowa gałęzie. Nerw piszczelowy i strzałkowy wspólny (nerw strzałkowy powierzchowny i głęboki, nerw łydkowy) Kanał kostki przyśrodkowej i jego zawartośd. Mięśnie stopy. Tętnice i nerwy stopy. Dwiczenie nr 4 Zaliczenie. SZYJA Dwiczenie nr 1 Ogólny opis zewnętrznych okolic szyi i punktów topograficznych. Badania punktów kostnych na szyi (wyrostek kolczysty kręgu wystającego, kośd gnykowa, wcięcie szyjne, wyniosłośd krtaniowa). Badanie tętna na tętnicy szyjnej wspólnej. Mięśnie szyi, powięzie, przestrzenie międzypowięziowe szyi. Trójkąty szyi. Żyły powierzchowne i nerwy skórne splotu szyjnego. Dwiczenie nr 2 Tętnica podobojczykowa i jej gałęzie (pieo tarczowo-szyjny, żebrowo-szyjny, tętnica kręgowa, tętnica piersiowa wewnętrzna). Pęczek naczyniowo-nerwowy szyi. Tętnica szyjna wspólna i jej podział. Splot szyjny i jego gałęzie. Pętla szyjna (powstawanie nerw podjęzykowy, położenie, gałęzie). Nerw przeponowy (odcinek szyjny). Dwiczenie nr 3 Tętnica szyjna zewnętrzna i jej gałęzie. Tętnica szyjna wewnętrzna, przebieg i topografia (do podstawy czaszki). Żyła szyjna wewnętrzna i jej dopływy. Gruczoł tarczowy i gruczoły przytarczyczne. 12

13 Dwiczenie nr 4 Krtao (chrząstki krtani, ich połączenia stawowe i więzadłowe), elementy elastyczno-sprężyste krtani, mięśnie krtani (podział anatomiczny i czynnościowy). Jama krtani. Unerwienie i unaczyniene krtani. Dwiczenie nr 5 Gardło częśd krtaniowa (fałdy, zachyłki). Tchawica i przełyk częśd szyjna. Częśd szyjna pnia współczulnego. Trójkąt pochyło-kręgowy i jego zawartośd. Przestrzeo przygardłowa i jej zawartośd. Nerwy czaszkowe: IX, X, XI, XII przebieg, zakres unerwienia na szyi. Dwiczenie nr 6 Zaliczenie. KLATKA PIERSIOWA I GRZBIET Dwiczenie nr 1 Okolice i linie topograficzne klatki piersiowej. Badanie punktów kostnych (obojczyk, kąt mostkowy, liczenie żeber). Powięzie i mięśnie klatki piersiowej. Nerwy i naczynia międzyżebrowe. Tętnica piersiowa wewnętrzna. Rzut serca na przednią ścianę klatki piersiowej, uderzenie koniuszkowe. Dwiczenie nr 2 Śródpiersie ograniczenia, podział jamy śródpiersia, zawartośd. Grasica położenie, budowa. Osierdzie budowa, jama osierdzia. Serce położenie, zewnętrzny opis serca. Budowa szczegółowa serca. Unaczynienie serca - tętnice wieocowe i żyły serca. Unerwienie serca. Dwiczenie nr 3 Tchawica i oskrzela. Płuca położenie, opis zewnętrzny, podział na płaty. Korzeo płuca i jego topografia. Unaczynienie (odżywcze i czynnościowe) i unerwienie płuc. Opłucna podział opłucnej, jama opłucnej i jej zachyłki. Krążenie płodowe. Aorta odcinek wstępujący, łuk aorty, aorta piersiowa - gałęzie. Dwiczenie nr 4 Kąt żylny, żyły ramienno-głowowe, żyła główna górna i dolna. Układ żył nieparzystych. Topografia przełyku. Odcinek piersiowy pnia współczulnego. Nerwy trzewne. Nerwy błędne (przebieg i gałęzie odcinka piersiowego). Nerw przeponowy. Przewód piersiowy. Dwiczenie nr 5 Okolice, powięzie, mięśnie grzbietu. Trójkąt podpotyliczny ograniczenia, zawartośd. Trójkąt lędźwiowy ograniczenia, znaczenie. Kanał kręgowy. Rdzeo kręgowy budowa zewnętrzna. Dwiczenie nr 6 Zaliczenie. 13

14 JAMA BRZUSZNA Dwiczenie nr 1 - Okolice brzucha. Położenie narządów. Powięzie i mięśnie brzucha. Kanał pachwinowy. Pochewka mięśnia prostego brzucha. Powierzchnia tylna przedniej ściany jamy brzusznej. Naczynia i nerwy powierzchowne ściany brzucha. Splot lędźwiowy - powtórzenie. Dwiczenie nr 2 - Otrzewna - rozwój, położenie narządów w stosunku do otrzewnej, sied większa, sied mniejsza, torba sieciowa, zachyłki otrzewnej. Dwiczenie nr 3 - Przełyk - budowa, unerwienie, unaczynienie. Żołądek - budowa, unerwienie, unaczynienie, położenie. Jelito cienkie podział, budowa, unerwienie, unaczynienie, położenie. Dwiczenie nr 4 - Jelito grube - budowa, unerwienie, unaczynienie, położenie, podział. Częśd brzuszna pnia współczulnego. Splot trzewny, splot podbrzuszny górny. Aorta brzuszna - gałęzie trzewne (parzyste i nieparzyste), gałęzie ścienne. Przewód piersiowy - powstawanie. Dwiczenie nr 5 - Wątroba - położenie, więzadła, budowa, unerwienie, unaczynienie, drogi żółciowe. Żyła wrotna - powstanie, przebieg. Żyła główna dolna powstanie, dopływy. Śledziona - położenie, budowa, unerwienie, unaczynienie, funkcja. Trzustka - położenie, budowa, unerwienie, unaczynienie. Dwiczenie nr 6 - Zaliczenie. KROCZE, MIEDNICA Dwiczenie nr 1 - Powtórzenie wiadomości z osteologii dotyczących budowy, płaszczyzn i wymiarów miednicy. Przepona miedniczna. Dół kulszowo-odbytniczy. Przepona moczowopłciowa. Otrzewna w miednicy małej. Tętnica biodrowa wewnętrzna, gałęzie ścienne i trzewne. Nerw sromowy. Kanał sromowy. Dwiczenie nr 2 - Układ moczowy. Nerki - topografia, umocowanie, budowa wewnętrzna, powięzie i torebki. Drogi odprowadzające mocz. Kielichy nerkowe większe, mniejsze, miedniczka nerkowa. Moczowód (podział, topografia). Pęcherz moczowy - opis ogólny, mięśniówka, błona śluzowa. Cewka moczowa żeoska i męska. Dwiczenie nr 3 - Narządy płciowe żeoskie zewnętrzne i wewnętrzne, położenie, budowa, stosunek do otrzewnej, umocowanie, unerwienie i unaczynienie. Dwiczenie nr 4 - Narządy płciowe męskie zewnętrzne i wewnętrzne, położenie, budowa, stosunek do otrzewnej, umocowanie, unerwienie i unaczynienie. Dwiczenie nr 5 Częśd krzyżowa układu przywspółczulnego. Splot podbrzuszny dolny. Powtórzenie materiału. 14

15 Dwiczenie nr 6 Zaliczenie. GŁOWA Dwiczenie nr 1 Powtórka budowy czaszki. Mięśnie głowy (mięśnie wyrazowe podział na grupy bez przyczepów); topografia; unerwienie. Tętnica szyjna zewnętrzna przebieg, gałęzie; zakres unaczynienia. Opona twarda zatoki żylne. Nerw twarzowy jądro początkowe, przebieg, gałęzie; splot przyusznicy, nerw pośredni. Dwiczenie nr 2 Oczodół. Gruczoł łzowy z unerwieniem. Tętnica oczna. Nerw trójdzielny podział, zwoje; nerw oczny przebieg, gałęzie. Mięśnie gałki ocznej. Nerw III; nerw IV; nerw VI przebieg, zakres unerwienia. Mięśnie żwaczowe z przyczepami, topografia, unerwienie. Dwiczenie nr 3 Nerw szczękowy. Tętnica szczękowa; przebieg podział na odcinki, gałęzie. Ślinianka przyuszna. Nerwy: IX, X, XI, XII. Dwiczenie nr 4 Tętnica szyjna wewnętrzna przebieg, gałęzie; żyła szyjna wewnętrzna dopływy, przebieg. Nerw żuchwowy; zwoje nerwu trójdzielnego; drogi wydzielnicze. Dwiczenie nr 5 Przedsionek jamy ustnej ograniczenie, unerwienie błony śluzowej; jama ustna właściwa dno jamy ustnej błona śluzowa. Podniebienie - podział; podniebienie miękkie mięśnie, unerwienie, unaczynienie; łuki podniebienne; migdałki podniebienne. Wyrostki zębodołowe łuki zębowe rodzaje i podział zębów. Język opis zewnętrzny, błona śluzowa, mięśnie języka podział, unerwienie, unaczynienie. Ślinianka podjęzykowa, ślinianka podżuchwowa unerwienie i unaczynienie. Tętnica językowa przebieg, gałęzie, zakres unaczynienia. Dwiczenie nr 6 Nos zewnętrzny. Jama nosowa: przegroda nosowa; przewody nosowe; zatoki przynosowe - błona śluzowa unerwienie, unaczynienie. Nerwy węchowe. Gardło podział. Błona włóknista, mięśnie, błona śluzowa - zachyłki, ujście gardłowe trąbki słuchowej. Unerwienie i unaczynienie gardła. Splot gardłowy. Tętnica gardłowa wstępująca. Dwiczenie nr 7 Staw skroniowo- żuchwowy. Dół: zażuchwowy, podskroniowy, skroniowy, skrzydłowo-podniebienny. Przestrzeo: przygardłowa, podżuchwowa, zagardłowa, podjęzykowa, podbródkowa. Dwiczenie nr 8 Zaliczenie. MÓZGOWIE, ZMYSŁY Dwiczenie nr 1 - Podział mózgowia anatomiczny i kliniczny. Kresomózgowie podział. Budowa zewnętrzna i wewnętrzna półkul mózgu. Węchomózgowie. Układ limbiczny. Jądra podstawne. Układ pozapiramidowy. Komora boczna. 15

16 Dwiczenie nr 2 - Międzymózgowie, śródmózgowie podział, budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Komora trzecia. Dwiczenie nr 3 Podział tyłomózgowia. Komora czwarta. Koło tętnicze mózgu. Żyły mózgowia. Powstawanie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Jądra i wyjście nerwów czaszkowych z mózgowia. Budowa zewnętrzna i wewnętrzna rdzenia kręgowego. Opony rdzenia kręgowego i mózgowia. Dwiczenie nr 4 - Narząd przedsionkowo-ślimakowy, ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne, nerw przedsionkowo-ślimakowy. Dwiczenie nr 5 Narząd wzroku oko gałka oczna budowa ogólna i warstwowa gałki ocznej. Nerw wzrokowy, mięśnie zewnętrzne i wewnętrzne gałki ocznej - unerwienie. Narząd ochronny gałki ocznej. Dwiczenie nr 6 - Zaliczenie REGULAMIN ZAJĘD: Regulamin zajęd podany jest do wiadomości przed rozpoczęciem roku akademickiego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeo Zakładu, a także omawiany jest przez asystentów na pierwszych zajęciach anatomii. 1. Do dwiczeo w prosektorium dopuszczeni są tylko ci studenci, którzy stosują się do programu i regulaminu dwiczeo. 2. Obecnośd studenta na dwiczeniach jest obowiązkowa i kontrolowana. 3. Każdy student zobowiązany jest przychodzid na dwiczenia w fartuchu lekarskim oraz w chustce na głowie (kobiety) lub w czepku (mężczyźni). 4. Dwiczenia odbywają się w grupach w wyznaczonych boksach. Podział na grupy dokonuje się na początku roku akademickiego. 5. Dwiczenia odbywają się 2 razy w tygodniu. Czas trwania dwiczeo jest zgodny z programem studiów. 6. Dwiczenia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym boksie. 7. Student nieobecny na dwiczeniach powinien je odrobid i zaliczyd w terminie jak najwcześniejszym po uzyskaniu zgody asystenta i adiunkta dydaktycznego. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student odrabia dwiczenia w potrójnym wymiarze. 16

17 8. Student zobowiązany jest do godnego i pełnego powagi zachowania, jakie jest wymagane od człowieka, którego praca w prosektorium polega na preparowaniu zwłok ludzkich. W czasie preparowania na zwłokach student zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, aby nie skaleczyd siebie lub kolegów. 9. Po odrobieniu dwiczeo z każdego preparatu obowiązuje sprawdzian /kolokwium/. Sprawdzian odbywa się podczas kolejnego ostatniego dwiczenia w formie ustnej lub testu. 10. Terminy sprawdzianów ustalane są na początku każdego semestru i podane do wiadomości studentów w oddzielnym ogłoszeniu. 11. Ocenę niedostateczną z zaliczenia (kolokwium) student zobowiązany jest poprawid u asystenta prowadzącego dwiczenia w terminie 1 tygodniowym w formie ustnej lub testu. 12. W razie nie zaliczenia kolokwium w terminie poprawkowym u asystenta student ma możnośd zaliczenia kolokwium w terminie 3. Terminy te odbędą się w ostatnim tygodniu I i II semestru u Kierownika Zakładu lub u osób upoważnionych przez Kierownika Zakładu w formie ustnej. 13. W przypadku nie zaliczenia 1preparatu z obowiązujących w danym semestrze lub 2 nieodrobionych z własnej winy nieobecności student nie otrzymuje podpisu zaliczeniowego. 14. Student mający zaległości wynikające nie z własnej winy powinien je odrobid w terminie jak najwcześniejszym po uprzednim umówieniu się z asystentem. 15. Student mający zaległości wynikające nie z własnej winy, które nie odrobił może w wyjątkowych wypadkach ubiegad się o warunkowe zaliczenie semestru, jeżeli uzyska zgodę Kierownika Katedry i Dziekana. 16. Po zakooczeniu dwiczeo i po zaliczeniu wszystkich zajęd obowiązuje egzamin z anatomii prawidłowej w terminach określonych w rozporządzeniu Dziekanatu. Egzamin składa się z dwóch części: 1) Egzamin praktyczny; 2) Egzamin teoretyczny; Forma egzaminu teoretycznego: I termin - test wielokrotnego wyboru; II termin - esej; III termin - ustny u Profesora. 17. Ewentualne egzaminy przedterminowe odbywad się będą po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu ich formy i terminu. 18. Studenci, którzy powtarzają I rok lub uzyskali urlop dziekaoski i mieli zdany egzamin z anatomii z wynikiem dostatecznym mają do wyboru: nie zdawad egzaminu z anatomii 17

18 i uczęszczad na dwiczenia oraz zaliczad kolokwium u asystenta lub nie uczęszczad na dwiczenia i zdawad egzamin koocowy u Kierownika Zakładu. 19. Studenci powtarzający pierwszy rok, którzy zdali egzamin z anatomii z wynikiem dobrym nie muszą zdawad egzaminu koocowego oraz nie muszą uczęszczad na dwiczenia. 20. Studenci, którzy powtarzają I rok i nie zdali egzaminu z anatomii prawidłowej zobowiązani są do uczęszczania na dwiczenia, zaliczania sprawdzianów oraz zdawania egzaminu koocowego. FORMY KONTROLI WYNIKÓW NAUCZANIA: Program dwiczeo każdego preparatu określany jest zakresem materiału i ilością dwiczeo przeznaczonych dla danego preparatu. Stopieo przygotowania studenta do zajęd sprawdzany jest na każdych dwiczeniach w formie praktycznej (przy preparacie) i teoretycznej (ustnej). Po przerobieniu każdego preparatu, student zobowiązany jest przystąpid do kolokwium. Sprawdzian praktyczny odbywa się przy preparacie, sprawdzian teoretyczny w formie ustnej lub testowej. Zgodnie z regulaminem do kolokwium można przystępowad 2-krotnie. I termin kolokwium podany jest do wiadomości studentów w dniu rozpoczęcia danego preparatu, II termin 7 dni od poprzedniego. W przypadku niepowodzenia w poprzednich terminach, wyznaczony jest III termin dla wszystkich nie zaliczonych kolokwiów pod koniec I semestru (ostatni tydzieo zajęd). Podobny tryb zaliczania obowiązuje w II semestrze. W przypadku nie zaliczenia jednego z zaległych preparatów, Kierownik Zakładu może wyrazid zgodę na warunkowe zaliczenie I semestru z możliwością zaliczania zaległego preparatu w IV terminie wyznaczonym w ostatnim tygodniu zajęd II semestru. Podczas III i IV terminu studenci zaliczający preparaty nie mogą składad kolokwium przed asystentem, który prowadził z nimi dwiczenia. III i IV terminy kolokwiów zaliczane są u adiunktów, wykładowców i starszych wykładowców Zakładu wyznaczonych przez Kierownika Zakładu. Do egzaminu dopuszczone są jedynie osoby, które zaliczyły wszystkie kolokwia. Egzamin odbywa się w czerwcu podczas sesji egzaminacyjnej i składa się z części praktycznej i teoretycznej. Częśd praktyczna jest sprawdzianem opanowania części praktycznej preparatów i odbywa się na kilka dni przed częścią teoretyczną egzaminu. Ocena części praktycznej egzaminu: 18

19 Bardzo dobry 16 punktów Ponad dobry 12 punktów Dobry 8 punktów Dośd dobry 4 punkty Dostateczny 0 punktów Niedostateczny punktów Częśd teoretyczna egzaminu odbywa się w formie testu (120 pytao). Ocena koocowa egzaminu jest sumą punktów z części praktycznej i teoretycznej. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy odbywa się we wrześniu w formie pisemnej (esej). Egzamin pisemny zawiera odpowiedzi na 10 pytao. Pytanie może byd ocenione na: 1 punkt, 0,5 punktu, 0 punktów Z zasady jedno pytanie w pracy ocenia jeden asystent, a więc 10 pytao 10 asystentów oceniających. Suma punktów daje ostateczny wynik egzaminu. Student otrzymuje ocenę dostateczną uzyskując z poszczególnych pytao sumę 6 punktów. Zgodnie z regulaminem, nie zgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej, którą wpisuje się do indeksu. LITERATURA: 1. A. Bochenek: Anatomia człowieka tom I-V, Wyd. PZWL. 2. A. Krechowiecki, F. Czerwioski: Zarys Anatomii Człowieka, Wyd. VIII, PZWL Warszawa, W. Łasioski Anatomia głowy dla stomatologów Wyd. VI, PZWL Sobotta: Atlas anatomii człowieka tom I i II, Wyd. Urban & Partner, Wrocław. 5. Netter: Atlas anatomii człowieka, Wyd. Urban & Partner. 19

20 BIOLOGIA Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Al. Powstaoców Wlkp. 72, Szczecin KIEROWNIK: prof. dr hab. Elżbieta Kalisioska LICZBA GODZIN: wykłady 30 godz., dwiczenia 30 godz. ECTS: 7 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DYDAKTYKĘ: dr n. biol. Lidia Kołodziejczyk Dwiczenia: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej, al. Powstaoców Wlkp.72 Wykłady: sala wykładowa, al. Powstaoców Wlkp. 72 CEL NAUCZANIA: Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom stomatologii wiedzy z podstaw ekologii, genetyki medycznej oraz parazytologii. W związku z tym w programie Biologii uwzględniono następujące bloki tematyczne: wpływ czynników środowiskowych, w tym ksenobiotyków na organizm człowieka populacje ludzkie; elementy demografii; wybrane zagadnienia genetyki medycznej obejmujące genetykę klasyczną, molekularną i populacyjną; mechanizmy dziedziczenia chorób uwarunkowanych genetycznie oraz kliniczne zastosowanie genetyki; biologia pasożytów człowieka, elementy epidemiologii, drogi transmisji i podstawy diagnostyki parazytologicznej; interakcje w układzie pasożyt-żywiciel z uwzględnieniem procesów immunologicznych. TEMATY WYKŁADÓW: 1. Biologia a medycyna. 2. Ekologia podstawowe pojęcia. 3. Parametry charakteryzujące populację oraz zróżnicowanie gatunku Homo sapiens. 20

21 4. Eksplozja demograficzna a zagrożenia środowiskowe. 5. Czynniki środowiskowe, zakres tolerancji oraz bioakumulacja, biomagnifikacja i biotransformacja ksenobiotyków. 6. Zanieczyszczenie środowiska, ocieplenie klimatu a problemy socjologiczno-zdrowotne. 7. Pierwiastki niezbędne do życia (makro-, mikro- i ultraelementy) i ksenobiotyki ze szczególnym uwzględnieniem fluoru, rtęci, ołowiu i kadmu. 8. Interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe, w tym zwłaszcza kanibalizm i pasożytnictwo. 9. Epidemiologia wybranych chorób pasożytniczych człowieka. 10. Układ immunologiczny człowieka a parazytozy. 11. Wybrane czynniki środowiskowe wpływające na potencjalny i faktyczny rozród Homo sapiens i stan jego zdrowia. 12. Biologia rozwoju i rozwój osobniczy człowieka; rozmnażanie a proces płciowy; determinacja płci u człowieka i innych ssaków, w tym rola geny SRY. 13. Długośd życia człowieka, starzenie się organizmu oraz niektóre choroby wieku podeszłego. 14. Genom Homo sapiens oraz innych przedstawicieli podtypu Vertebrata DNA kodujące i niekodujące. 15. Ważniejsze choroby genetyczne człowieka i ich diagnostyka; wybrane elementy poradnictwa genetycznego oraz terapii genowej. TEMATY DWICZEO: 1. Przebieg mejozy i gametogenezy u człowieka z uwzględnieniem regulacji hormonalnej. 2. Struktura i ultrastruktura chromosomów Eukariota. 3. Metody cytogenetyczne, cz. I - chromatyna płciowa i ciałko Y. 4. Metody cytogenetyczne, cz. II - kariotyp prawidłowy i nieprawidłowy człowieka. 5. Typy dziedziczenia cech na wybranych przykładach chorób człowieka. 6. Prawo Hardy ego-weinberga. Działanie doboru naturalnego w populacji ludzkiej. 7. Pierwotniaki, cz.i. Trichomonas vaginalis, T. tenax, Giardia lamblia, Trypanosoma gambiense, T. cruzi. 8. Pierwotniaki, cz.ii. Entamoeba histolytica, E. gingivalis, Plasmodium vivax, Toxoplasma gondii. 9. Robaki płaskie: Schistosoma haematobium, Taenia saginata, T. solium, Echinococcus granulosus. 21

22 10. Robaki obłe: Ascaris lumbricoides, Trichinella spiralis, Enterobius vermicularis. 11. Trichuris trichiura. 12. Stawonogi: Ixodes ricinus, Demodex folliculorum, Sarcoptes scabiei, Pediculus humanus. 13. Pthirus pubis, Pulex irritans, Cimex lectularius. REGULAMIN ZAJĘD: 1. Dwiczenia są zajęciami obowiązkowymi. Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecnośd w ciągu semestru. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą prowadzącego zajęcia, można odrobid dwiczenie z inną grupą studencką. 2. W ciągu semestru odbywają się trzy cząstkowe zaliczenia testowe (w postaci testu jednokrotnego wyboru) z zagadnieo obowiązujących na dwiczeniach oraz jedno zaliczenie praktyczne (z rozpoznawania preparatów poznanych gatunków pasożytów). Pierwsze i drugie zaliczenie testowe zawiera po 10 pytao każde, trzecie zaliczenie obejmuje test składający się z 20 pytao oraz zaliczenie praktyczne (3 preparaty). 3. Terminy zaliczeo podane są w harmonogramie zajęd umieszczonym na tablicy ogłoszeo. 4. Zaliczenie dwiczeo jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. 5. Przedmiot kooczy się egzaminem w formie testu. Na pozytywną ocenę wymagane jest co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. 6. Studenci, którzy uzyskają średnią ocenę z dwiczeo (co najmniej 4,3) mogą zdawad egzamin tylko z wykładów. W tym przypadku do indeksu wpisywana jest średnia z pozytywnych ocen z dwiczeo i egzaminu. FORMY KONTROLI WYNIKÓW NAUCZANIA: Przedmiot kooczy się egzaminem testowym obejmującym materiał wykładowy i dwiczeniowy. Ponadto w trakcie dwiczeo studenci piszą testy cząstkowe z bloków tematycznych oraz mają zaliczenie praktyczne z rozpoznawania preparatów poznanych gatunków pasożytów. LITERATURA: 1. Drewa G. i Ferenc T. (red.) Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2 Rozdział 1 ANATOMIA OGÓLNA 1.1. Wiadomości wstępne... 9 1.2. Ogólna budowa ciała... 11 1.3. Określanie położenia struktur anatomicznych w przestrzeni... 15 1.4. Rozwój listków zarodkowych. Początki organogenezy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne BIOLOGIA

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne BIOLOGIA S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu BIOLOGIA Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny (WLS) Lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje mianownictwo w języku łacińskim.

Obowiązuje mianownictwo w języku łacińskim. PROGRAM ĆWICZEŃ WYDZIAŁ LEKARSKI 2011/2012 Ćwiczenie 1 03 05.10.2011 Wprowadzenie do zajęć prosektoryjnych. Obowiązuje mianownictwo w języku łacińskim. Ogólne miana anatomiczne. Płaszczyzny, osie i kierunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII 07.10.2015 PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ OSTEOLOGIA, ANATOMIA JAM CIAŁA Wykład Inauguracyjny. Anatomia budowa ciała ludzkiego. Reguły opisu anatomicznego. Ogólna budowa kości i ich połączeń. 14.10.2015 Biomechanika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ ODDZIAŁ FIZJOTERAPII 12.10.2016 PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ OSTEOLOGIA, ANATOMIA JAM CIAŁA Wykład Inauguracyjny. Anatomia budowa ciała ludzkiego. Reguły opisu anatomicznego. Ogólna budowa kości i ich połączeń. 19.10.2016 Biomechanika

Bardziej szczegółowo

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa Grzbiet 1. Kości, więzadła i stawy Kręgosłup: opis ogólny...................................... 2 Budowa kręgosłupa......................................... 4 Odcinek szyjny kręgosłupa..................................

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10.

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10. KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. Podstawowe mianownictwo anatomiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Wstęp.............................................................. 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego... 9 Okolice ciała ludzkiego........................................................................

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC RYSZARD ALEKSANDROWICZ BOGDAN CISZEK KRZYSZTOF KRASUCKI & PZWL ANATOMIA CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Adam Zborowski. ATLAS anatomii człowieka

Adam Zborowski. ATLAS anatomii człowieka Adam Zborowski ATLAS anatomii człowieka Kraków 2007 SPIS TREŚCI schemat komórki ludzkiej...12 rodzaje komórek...13 składniki komórkowe krw i... 14 rodzaje komórek...15 rodzaje nabłonków jednowarstwowych...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 200, w tym: 50 - wykłady,... - seminaria, 150 ćwiczenia,... fakultety OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SYLABUS. 200, w tym: 50 - wykłady,... - seminaria, 150 ćwiczenia,... fakultety OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie Studia stacjonarne, SYLABUS Anatomia Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach...

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach... SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zarys historii embriologii................ 16 2. Układ rozrodczy................... 26 Układ rozrodczy męski.................. 26 Narządy rozrodcze wewnętrzne...............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni Wstęp 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P Określenie orientacyjne w przestrzeni Płaszczyzny ciała Osie ciała II. Układ bierny i czynny ruchu (osteologia, syndesmołogia,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Zarys anatomii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku

Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku Spis treści 7 Spis treści Rozdział 1. Okolice głowy, szyi i karku... 13 Rozdział 2. Kościec głowy i szyi... 23 2.1. Kościec głowy... 23 2.1.1. Czaszka mózgowa... 23 2.1.1.1. Ściana przednia... 23 2.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Atlas anatomii. Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross. 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w l m l ( Markus Voll Karl Wesker.

Atlas anatomii. Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross. 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w l m l ( Markus Voll Karl Wesker. Atlas anatomii Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross Ilustracje: Markus Voll Karl Wesker Redakcja wydania I polskiego Janusz M oryś ' Ę m * I 1! f 1 \ P -7 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z zakresu anatomii dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2014/2015

Program ćwiczeń z zakresu anatomii dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2014/2015 Program ćwiczeń z zakresu anatomii dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2014/2015 Ćwiczenie 1 29.09.2014 Wprowadzenie do ćwiczeń z anatomii. Regulamin zajęć. Podręczniki. Szkielet

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA ROK I 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: 2. Kierownik Zakładu:

ANATOMIA ROK I 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: 2. Kierownik Zakładu: ANATOMIA ROK I 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB 2. Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł 3. Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER ZOFIA IGNASIAK ELSEYIER URBAN&PARTNER WYDANIE II Zofia Ignasiak Anatomia układu ruchu Wydanie II Elsevier Urban & Partner Wrocław \ Spis treści J Wstęp... I. Plan budowy ciała ludzkiego... Okolice ciała

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podstawy anatomii, wykłady

Podstawy anatomii, wykłady Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Nauk Przyrodniczych Zakład: Anatomii i Antropologii Podstawy anatomii, wykłady Osoby prowadzące przedmiot: Barbara Duda, prof. nadzw. dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Wydziału Lekarskiego

Pytania egzaminacyjne z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Wydziału Lekarskiego Pytania egzaminacyjne z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Wydziału Lekarskiego 1. Stałe i niestałe składniki stawów 2. Połączenia ścisłe kości 3. Podział stawów 4. Kości i stawy obręczy kończyny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD WF/I/st/4 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Anatomia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

Miana ogólne: płaszczyzny, osie, linie, miana kierunku i położenia,

Miana ogólne: płaszczyzny, osie, linie, miana kierunku i położenia, ĆWICZENIE 1 (05.10.2016) 2h Miana ogólne: płaszczyzny, osie, linie, miana kierunku i położenia, Kości i ich połączenia: podział kości, połączenia kości, klasyfikacja i rodzaje stawów, główne i dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Anatomia. Dr n. med. Jarosław Zawiliński

Anatomia. Dr n. med. Jarosław Zawiliński 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu Anatomia 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Dr n. med. Jarosław Zawiliński 4. Nazwa modułu: Nauki

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z Anatomii kierunek: Położnictwo, studia stacjonarne

Program zajęć z Anatomii kierunek: Położnictwo, studia stacjonarne Program zajęć z Anatomii kierunek: Położnictwo, studia stacjonarne DATA Ćwiczenie 1 06.10.2016 Ćwiczenie 2 13.10.2016 Ćwiczenie 3 20.10.2016 SZCZEGÓŁY Regulamin zajęć. Podstawy anatomii. Mianownictwo anatomiczne.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Histologia, cytologia i embriologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Histologia, cytologia i embriologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Histologia, cytologia

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii I. TKANKI CZŁOWIEKA (dr Joanna Kaźmierczak) 17 1. Tkanka nabłonkowa 17 1.1. Nabłonek pokrywający 18 1.2. Nabłonek gruczołowy

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Semestr I Profil kształcenia:

Biotechnologia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Semestr I Profil kształcenia: Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Ogólnomedyczny Nazwa kierunku: Biotechnologia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Semestr I Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Podstawowa wiedza z zakresu biologii ogólnej na poziomie szkoły średniej. Poznanie podstawowych układów budowy anatomicznej człowieka

Zaawansowany. Podstawowa wiedza z zakresu biologii ogólnej na poziomie szkoły średniej. Poznanie podstawowych układów budowy anatomicznej człowieka Kierunek PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy Wymagania wstępne Zaawansowany

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Anatomia Prawidłowa Człowieka Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI II. Poziom i forma studiów. Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, email, nr tel. służbowego) Rodzaj zajęć i liczba godzin

WYDZIAŁ LEKARSKI II. Poziom i forma studiów. Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, email, nr tel. służbowego) Rodzaj zajęć i liczba godzin WYDZIAŁ LEKARSKI II Nazwa kierunku Nazwa przedmiotu Jednostka realizująca Rodzaj przedmiotu Obszar nauczania Cel kształcenia Biotechnologia, specjalność Biotechnologia medyczna Poziom i forma studiów I

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 12.0-WL-LEK-A

Kod przedmiotu: 12.0-WL-LEK-A Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr AN AT O M I A P R AW I D Ł O W A Kod przedmiotu: 12.0-WL-LEK-A Typ przedmiotu: kierunkowy podstawowy (obowiązkowy) Język nauczania: polski Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE 2.WYMAGANIA WSTĘPNE

SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE 2.WYMAGANIA WSTĘPNE SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DIETETYKA I rok I ο. PRZEDMIOT: ANATOMIA CZŁOWIEKA (ĆWICZENIA 45h) Data Treść ćwiczeń KRK

KIERUNEK: DIETETYKA I rok I ο. PRZEDMIOT: ANATOMIA CZŁOWIEKA (ĆWICZENIA 45h) Data Treść ćwiczeń KRK KIERUNEK: DIETETYKA I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA CZŁOWIEKA (ĆWICZENIA 45h) Data Treść ćwiczeń KRK 03.10.2012 - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. - Podstawowe mianownictwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ]

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ] Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ ] OPIS Rozkładany, 24-częściowy tułów z niełamliwego, nieulegającego odkształceniom plastiku, przystosowanego do mycia. Wysokość: 85 cm. Głowa jest odłączalna. Dla

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium ZARYS ANATOMII Outline the Anatomy Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Lewandowski. Wydanie poprawione

Grzegorz Lewandowski. Wydanie poprawione Grzegorz Lewandowski O Wydanie poprawione GRZEGORZ LEWANDOWSKI Masaż leczniczy Wydanie poprawione i uzupełnione Łódź 2012 4 Spis treści W prowadzenie... 3 Rozdział I. Okolice ciała ludzkiego... 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ

Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ KOMPENDIUM Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA ć i ; 4 T m»4 TOM I Redakcja wydania II MedPharm T O M I KOMPENDIUM Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA Redakcja wydania II autorzy: Elżbieta Błaszczyk Danuta Biegańska-Dembowska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Kosmetologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Anatomia, Kinezjologia. Anatomia topograficzna. mgr E. Kamińska 2 ECTS F-1-K-AT-06 studia

Anatomia, Kinezjologia. Anatomia topograficzna. mgr E. Kamińska 2 ECTS F-1-K-AT-06 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii Kod przedmiotu: PLPILA0-IOZFIZ-L-lpl-013 Pozycja planu: B1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka I Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

1. Zarys historii embriologii 3 Zarys historii embriologii medycznej w Polsce 13

1. Zarys historii embriologii 3 Zarys historii embriologii medycznej w Polsce 13 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zarys historii embriologii 3 Zarys historii embriologii medycznej w Polsce 13 2. Układ rozrodczy 17 Układ rozrodczy żeński 17 Narządy rozrodcze wewnętrzne 17 Narządy rozrodcze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I ROKU STUDIÓW Wykład 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Anatomia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Układ szkieletowy Iza Falęcka

Układ szkieletowy Iza Falęcka Układ szkieletowy Iza alęcka Zaznacz podpunkt, w którym nie wymieniono kości krótkich. a) kość łokciowa, kość miednicza, rzepka b) kość krzyżowa, paliczki, łopatka c) kość nadgarstka, kręgosłup, kość śródręcza

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Anatomia prawidłowa człowieka

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Anatomia prawidłowa człowieka Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Anatomia prawidłowa człowieka

Bardziej szczegółowo

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 13.9-WP-WFP-Anat-L_pNadGenRLTP2 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy podstawowy X polski X angielski inny

obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy podstawowy X polski X angielski inny Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Histologia z embriologią Wydział Kierunek studiów Specjalności Lekarsko-Stomatologiczny Lekarsko-Dentystyczny Poziom studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Student zna zagadnienia z zakresu biologii. NAUKI PODSTAWOWE Anatomia Prawidłowa Człowieka

Student zna zagadnienia z zakresu biologii. NAUKI PODSTAWOWE Anatomia Prawidłowa Człowieka Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Osoba(y)

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2p2-2014S Pozycja planu: A2

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2p2-2014S Pozycja planu: A2 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2p2-2014 Pozycja planu: A2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia - opis przedmiotu

Patofizjologia - opis przedmiotu Patofizjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Patofizjologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Pato Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANATOMIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

K.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

K.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K.1.. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Genetyka kliniczna Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-GK Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Sabina Wójcik Katowice, dnia 14.10.2003 r. Szkoła Podstawowa nr21 ul. Malczewskiego 1 40 748 Katowice TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Instrukcja dla ucznia W górnym prawym

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS DLA STUDENTA PRZEDMIOT ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA

SYLLABUS DLA STUDENTA PRZEDMIOT ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA SYLLABUS DLA STUDENTA PRZEDMIOT ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA REGULAMIN ZAJĘĆ 1. Kurs z anatomii prawidłowej człowieka obejmuje ćwiczenia i wykłady. Ćwiczenia podzielone są

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anatomia palpacyjna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anatomia palpacyjna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Anatomia palpacyjna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Chemia organiczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: JFM-1-208-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia. Nie dotyczy. Wykłady 55h/ćwiczenia 125h (180h) Dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek, prof. PUM

I nforma c j e ogólne. Anatomia. Nie dotyczy. Wykłady 55h/ćwiczenia 125h (180h) Dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek, prof. PUM S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Anatomia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii Kod przedmiotu: PLPILA0-IOZFIZ-L-p-013N Pozycja planu: B 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka II Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Data Treść ćwiczeń KRK

Data Treść ćwiczeń KRK KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA CZŁOWIEKA (ĆWICZENIA 50h) Data Treść ćwiczeń KRK 02.10.2012 - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. - Podstawowe

Bardziej szczegółowo

wykład, wykład monograficzny, ćwiczenia laboratoryjne, zbun

wykład, wykład monograficzny, ćwiczenia laboratoryjne, zbun KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu AZH w języku polskim Anatomia z histologią Nazwa przedmiotu w języku angielskim Anatomy with the histology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 6. Układ oddechowy złożony z dróg oddechowych i płuc.

WSTĘP. 6. Układ oddechowy złożony z dróg oddechowych i płuc. WSTĘP Biologia jest nauką zajmującą się opisywaniem budowy i funkcjonowania organizmów żywych. Dzielimy ją na takie działy, jak: morfologia, która jest nauką o budowie organizmu, i fizjologia, która jest

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. /Systema nervosum/

Układ nerwowy. /Systema nervosum/ Układ nerwowy /Systema nervosum/ Autonomiczny układ nerwowy Autonomiczny układ nerwowy = = wegetatywny -jest częścią UN kontrolującą i wpływającą na czynności narządów wewnętrznych, w tym mięśni gładkich,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ

I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ Zadanie 1. Dokończ zdania. A. Serce i wątroba to przykłady.... B. Najmniejszym elementem budującym organizm człowieka jest....... C. Zespół komórek podobnych do siebie

Bardziej szczegółowo

Wolne rodniki w komórkach SYLABUS A. Informacje ogólne

Wolne rodniki w komórkach SYLABUS A. Informacje ogólne Wolne rodniki w komórkach A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII Lp. Rodzaj badania Cena (PLN) A RTG 1 Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego - przełyk 100,00 zł 2 Badanie lekarskie: Seriogram

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Kierunek: FIZJOTERAPIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Układ oddechowy. Drogi oddechowe. + płuca + opłucna

Układ oddechowy. Drogi oddechowe. + płuca + opłucna Układ oddechowy Układ oddechowy Drogi oddechowe + płuca + opłucna I. Górne drogi oddechowe: nos i gardło 1. Nos - szkielet nosa zewnętrznego: kostny - kości nosowe, wyrostki czołowe szczęk chrzęstny -

Bardziej szczegółowo

Wykaz mian anatomicznych obowiązujących na zaliczeniu praktycznym z Anatomii dla Kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo 2014/15

Wykaz mian anatomicznych obowiązujących na zaliczeniu praktycznym z Anatomii dla Kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo 2014/15 Wykaz mian anatomicznych obowiązujących na zaliczeniu praktycznym z Anatomii dla Kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo 2014/15 Kolokwium I: Klatka piersiowa, grzbiet i kończyna górna Typowy kręg

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Obowiązuje od dnia 01 maja 2014 roku Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej CENNIKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo