I ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE I ROK Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 2008/2009

2 Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, niezmiernie cieszę się, że zostaliście studentami Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i gratuluję Wam wyboru studiów. Pomorska Akademia Medyczna jest uczelnią o ponad 60-letniej tradycji, znaną w kraju i poza jego granicami ze swojego wysokiego poziomu kształcenia, o czym świadczą m. in. wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Paostwowego, którego zdanie jest konieczne do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Absolwenci Pomorskiej Akademii Medycznej zajmują co roku czołowe miejsca rankingu. Ponadto jesteśmy jak dotąd jedyną uczelnia medyczną w Polsce, której wszyscy absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego zdali ten egzamin w pierwszym terminie. Przed Wami pięd lat studiów, po ukooczeniu których uzyskacie dyplom lekarza dentysty. Będzie to okres niełatwy, bo studia medyczne wymagają dużego nakładu pracy i czasu oraz wewnętrznej dyscypliny. Nie jest jednak możliwym, byd dobrze wykształconym lekarzem bez gruntownej znajomości teorii jak i praktycznego przygotowania do zawodu. Pierwszy rok studiów to przede wszystkim przedmioty teoretyczne, takie jak: anatomia prawidłowa, histologia z cytologia i embriologią, biologia, chemia, fizyka czy też historia stomatologii jak i pierwsza pomoc. Aby ułatwid Paostwu orientację w tym nowym środowisku przygotowaliśmy dla Was przewodnik. Dzięki zamieszczonych w nim ramowym rozkładzie zajęd, programie nauczania jak i pewnych informacji dotyczących dwiczeo w poszczególnych zakładach szybko zaadaptujecie się do nowej sytuacji. Gratując raz jeszcze uzyskania indeksu Pomorskiej Akademii Medycznej życzę Paostwu wytrwałości oraz sukcesów. Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej dr hab. n. med. prof. nadzw. PAM Mariusz Lipski Szczecina, dnia 29 września 2008 r. 2

3 SPIS TREŚCI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE HISTORIA POWSTANIA POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE... 4 WŁADZE POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE... 5 LOKALIZACJA I DOJAZD DO SPSK NR PLAN SYTUACYJNY SPSK NR PROGRAMY NAUCZANIA... 9 ANATOMIA PRAWIDŁOWA I KLINICZNA BIOLOGIA... 2 BIOFIZYKA CHEMIA HISTOLOGIA, CYTOLOGIA, EMBRIOLOGIA HISTORIA STOMATOLOGII INFORMATYKA I STATYSTYKA MEDYCZNA JĘZYK ANGIELSKI JEZYK ŁACIOSKI...53 JĘZYK NIEMIECKI PIERWSZA POMOC MEDYCZNA PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP WYCHOWANIE FIZYCZNE PRAKTYKA PO PIERWSZYM ROKU DZIEKANAT WYDZIAŁÓW LEKARSKIEGO I LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO SAMODZIELNA SEKCJA SOCJALNO-BYTOWA STUDENTÓW PAM ORGANIZACJE STUDENCKIE

4 HISTORIA POWSTANIA POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 roku o założeniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie została powołana do życia Akademia Lekarska w Szczecinie z Wydziałem Lekarskim, a w ramach tego wydziału - Oddziałem Stomatologicznym. W roku 1983 zmieniono strukturę uczelni tworząc dwa wydziały - I Wydział Lekarski i II Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii, a od roku 1992 są to już dwa wydziały kierunkowe: Wydział Lekarski i Wydział Stomatologii. Od roku akademickiego 2001/2002 został powołany Wydział Pielęgniarski. Z dniem 12 maja 2004 roku Wydział Pielęgniarski zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu. Od 1 marca 2007 roku zmieniono nazwę Wydziału Stomatologii na Wydział Lekarsko- Stomatologiczny. Uchwałą Nr 155/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2008 r. utworzono Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej. 60 LAT ISTNIENIA

5 WŁADZE POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Marek Brzosko Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński Dziekan Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Mariusz Lipski Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Andrzej Starczewski Dziekan Wydziału Lekarsko- Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. med. Jacek Gronwald 5

6 Prodziekan ds. studentów programu polskojęzycznego Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych Prodziekan ds. studentów programu polskojęzycznego Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Jadwiga Buczkowska-Radlińska Prodziekan ds. studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska Prodziekan ds. studentów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n med. Maria Jastrzębska Prodziekan ds. studentów programu anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Tomasz Urasiński Prodziekan ds. studentów programu anglojęzycznego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał Kanclerz mgr inż. Jerzy Łuczak Kwestor mgr Maria Jolanta Nowacka Zastępca Kanclerza mgr Andrzej Gajewski 6

7 LOKALIZACJA I DOJAZD DO SPSK NR 2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 al. Powstaoców Wielkopolskich Szczecin Dojazd do Szpitala tramwajami linii:

8 PLAN SYTUACYJNY SPSK NR 2 8

9 PROGRAMY NAUCZANIA I REGULAMINY ZAJĘD 9

10 ANATOMIA PRAWIDŁOWA I KLINICZNA Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Al. Powstaoców Wlkp. 72, Szczecin tel , fax KIEROWNIK: prof. dr hab. n. med. Florian Czerwioski LICZBA GODZIN: wykłady 60, dwiczenia 105 Wykłady odbywają się w I i II semestrze w sali wykładowej im. Mikołaja Kopernika, Al. Powstaoców Wielkopolskich 72. Dwiczenia odbywają się w Zakładzie Anatomii Prawidłowej w salach do dwiczeo prosektoryjnych. ECTS: 17 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DYDAKTYKĘ: dr n. med. Aldona Mahaczek-Kordowska CEL NAUCZANIA: Po zakooczonym dwusemestralnym kursie anatomii prawidłowej student powinien: 1. Znad budowę układów i narządów w warunkach prawidłowych oraz zależnośd pomiędzy budową i czynnością narządu, 2. Nazwad, opisad topografię i rozwój struktur wypreparowanych w prosektorium, 3. Znad stosunki topograficzne narządów, zmiennośd ich budowy, odmiany i wyciągad z tego własne wnioski, 4. Umied określid granice narządów i rzuty ważnych elementów (np. zastawek serca) na powierzchnię ciała, 5. Znad mianownictwo anatomiczne polskie i łacioskie, 6. Umied znaleźd zależnośd między budową i czynnością struktur anatomicznych (głowa, szyja) a diagnostyką i zabiegowym charakterem pracy lekarza stomatologa. 10

11 TEMATY DWICZEO: Tematy wykładów zsynchronizowane z tematami dwiczeo, wspólne dla Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko Stomatologicznego. OSTEOLOGIA I SYNDESMOLOGIA Dwiczenie nr 1 Szkielet osiowy. Kręgosłup opis ogólny, podział, budowa kręgów typowych i charakterystycznych. Żebra podział żeber, budowa szczegółowa. Mostek podział, budowa. Połączenia kości szkieletu osiowego. Klatka piersiowa opis ogólny. Dwiczenie nr 2 Kości kooczyn. Kości obręczy i części wolnej kooczyny górnej. Połączenia kości kooczyny górnej. Kości obręczy i części wolnej kooczyny dolnej. Połączenia kości kooczyny dolnej. Dwiczenie nr 3 Czaszka opis ogólny. Kości czaszki podział na kości czaszki trzewnej i mózgowej. Kośd czołowa, ciemieniowa i potyliczna. Dwiczenie nr 5 Kośd klinowa, kośd sitowa, kośd podniebienna. Dwiczenie nr 4 Kośd skroniowa budowa, kanały kości skroniowej. Jama bębenkowa. Dwiczenie nr 6 Kośd szczękowa, kośd jarzmowa, kośd łzowa, kośd nosowa małżowina nosowa dolna, lemiesz, żuchwa. Budowa i mechanika stawu skroniowo-żuchwowego. Dwiczenie nr 7 Sklepienie czaszki i jej podstawa - dół czaszki: przedni, środkowy, tylny. Oczodół, jama nosowa, zatoki przynosowe i ich ujścia, dół skrzydłowo-podniebienny, dół skroniowy i podskroniowy, jama ustna. Ograniczenia, zawartośd i połączenia dołów. Dwiczenie nr 8 Zaliczenie. KOOCZYNA GÓRNA Dwiczenie nr 1 Okolice kooczyny górnej, żyły powierzchowne. Mięśnie obręczy barkowej i ich przyczepy (unerwienie mięśni). Jama pachowa ograniczenia, zawartośd, połączenia. Nerw rdzeniowy - powstawanie. Splot ramienny - gałęzie krótkie i długie. Unerwienie skóry kooczyny górnej. Dwiczenie nr 2 Mięśnie ramienia (unerwienie mięśni i przyczepy), powięzie, bruzdy mięśnia dwugłowego ramienia zawartośd. Tętnica podobojczykowa, pachowa i ramienna, przebieg, gałęzie. Dół łokciowy. Gałęzie długie splotu ramiennego przebieg i zakres unerwienia na ramieniu. Dwiczenie nr 3 Mięśnie przedramienia i ręki (unerwienie mięśni). Kanał nadgarstka, ograniczenia, zawartośd. Tętnica promieniowa przebieg i gałęzie. Tętnica łokciowa - przebieg i gałęzie. Łuki dłoniowe, położenie, odgałęzienia. Gałęzie długie splotu ramiennego 11

12 przebieg i zakres unerwienia na przedramieniu i ręce. Miejsca badania tętna na kooczynie górnej. Dwiczenie nr 4 Zaliczenie. KOOCZYNA DOLNA Dwiczenie nr 1 Okolice kooczyny dolnej. Żyły powierzchowne kooczyny dolnej. Powięź szeroka. Mięśnie obręczy biodrowej, podział topograficzny i czynnościowy, unerwienie. Trójkąt udowy mniejszy i większy. Dół biodrowo-łonowy. Rozstęp naczyo i mięśni ograniczenia i zawartośd. Kanał udowy. Splot lędźwiowo-krzyżowy powstawanie, położenie i jego gałęzie. Dwiczenie nr 2 Mięśnie uda. Kanał przywodzicieli, jego ściany, zawartośd. Kanał zasłonowy i jego zawartośd. Tętnica biodrowa wspólna, tętnica biodrowa wewnętrzna (gałęzie ścienne), tętnica biodrowa zewnętrzna, tętnica udowa - gałęzie. Gałęzie długie splotu lędźwiowo krzyżowego na udzie. Nerw udowy i jego gałęzie, nerw kulszowy i jego gałęzie. Dwiczenie nr 3 Mięśnie goleni. Dół podkolanowy ograniczenia, zawartośd. Tętnica podkolanowa gałęzie. Nerw piszczelowy i strzałkowy wspólny (nerw strzałkowy powierzchowny i głęboki, nerw łydkowy) Kanał kostki przyśrodkowej i jego zawartośd. Mięśnie stopy. Tętnice i nerwy stopy. Dwiczenie nr 4 Zaliczenie. SZYJA Dwiczenie nr 1 Ogólny opis zewnętrznych okolic szyi i punktów topograficznych. Badania punktów kostnych na szyi (wyrostek kolczysty kręgu wystającego, kośd gnykowa, wcięcie szyjne, wyniosłośd krtaniowa). Badanie tętna na tętnicy szyjnej wspólnej. Mięśnie szyi, powięzie, przestrzenie międzypowięziowe szyi. Trójkąty szyi. Żyły powierzchowne i nerwy skórne splotu szyjnego. Dwiczenie nr 2 Tętnica podobojczykowa i jej gałęzie (pieo tarczowo-szyjny, żebrowo-szyjny, tętnica kręgowa, tętnica piersiowa wewnętrzna). Pęczek naczyniowo-nerwowy szyi. Tętnica szyjna wspólna i jej podział. Splot szyjny i jego gałęzie. Pętla szyjna (powstawanie nerw podjęzykowy, położenie, gałęzie). Nerw przeponowy (odcinek szyjny). Dwiczenie nr 3 Tętnica szyjna zewnętrzna i jej gałęzie. Tętnica szyjna wewnętrzna, przebieg i topografia (do podstawy czaszki). Żyła szyjna wewnętrzna i jej dopływy. Gruczoł tarczowy i gruczoły przytarczyczne. 12

13 Dwiczenie nr 4 Krtao (chrząstki krtani, ich połączenia stawowe i więzadłowe), elementy elastyczno-sprężyste krtani, mięśnie krtani (podział anatomiczny i czynnościowy). Jama krtani. Unerwienie i unaczyniene krtani. Dwiczenie nr 5 Gardło częśd krtaniowa (fałdy, zachyłki). Tchawica i przełyk częśd szyjna. Częśd szyjna pnia współczulnego. Trójkąt pochyło-kręgowy i jego zawartośd. Przestrzeo przygardłowa i jej zawartośd. Nerwy czaszkowe: IX, X, XI, XII przebieg, zakres unerwienia na szyi. Dwiczenie nr 6 Zaliczenie. KLATKA PIERSIOWA I GRZBIET Dwiczenie nr 1 Okolice i linie topograficzne klatki piersiowej. Badanie punktów kostnych (obojczyk, kąt mostkowy, liczenie żeber). Powięzie i mięśnie klatki piersiowej. Nerwy i naczynia międzyżebrowe. Tętnica piersiowa wewnętrzna. Rzut serca na przednią ścianę klatki piersiowej, uderzenie koniuszkowe. Dwiczenie nr 2 Śródpiersie ograniczenia, podział jamy śródpiersia, zawartośd. Grasica położenie, budowa. Osierdzie budowa, jama osierdzia. Serce położenie, zewnętrzny opis serca. Budowa szczegółowa serca. Unaczynienie serca - tętnice wieocowe i żyły serca. Unerwienie serca. Dwiczenie nr 3 Tchawica i oskrzela. Płuca położenie, opis zewnętrzny, podział na płaty. Korzeo płuca i jego topografia. Unaczynienie (odżywcze i czynnościowe) i unerwienie płuc. Opłucna podział opłucnej, jama opłucnej i jej zachyłki. Krążenie płodowe. Aorta odcinek wstępujący, łuk aorty, aorta piersiowa - gałęzie. Dwiczenie nr 4 Kąt żylny, żyły ramienno-głowowe, żyła główna górna i dolna. Układ żył nieparzystych. Topografia przełyku. Odcinek piersiowy pnia współczulnego. Nerwy trzewne. Nerwy błędne (przebieg i gałęzie odcinka piersiowego). Nerw przeponowy. Przewód piersiowy. Dwiczenie nr 5 Okolice, powięzie, mięśnie grzbietu. Trójkąt podpotyliczny ograniczenia, zawartośd. Trójkąt lędźwiowy ograniczenia, znaczenie. Kanał kręgowy. Rdzeo kręgowy budowa zewnętrzna. Dwiczenie nr 6 Zaliczenie. 13

14 JAMA BRZUSZNA Dwiczenie nr 1 - Okolice brzucha. Położenie narządów. Powięzie i mięśnie brzucha. Kanał pachwinowy. Pochewka mięśnia prostego brzucha. Powierzchnia tylna przedniej ściany jamy brzusznej. Naczynia i nerwy powierzchowne ściany brzucha. Splot lędźwiowy - powtórzenie. Dwiczenie nr 2 - Otrzewna - rozwój, położenie narządów w stosunku do otrzewnej, sied większa, sied mniejsza, torba sieciowa, zachyłki otrzewnej. Dwiczenie nr 3 - Przełyk - budowa, unerwienie, unaczynienie. Żołądek - budowa, unerwienie, unaczynienie, położenie. Jelito cienkie podział, budowa, unerwienie, unaczynienie, położenie. Dwiczenie nr 4 - Jelito grube - budowa, unerwienie, unaczynienie, położenie, podział. Częśd brzuszna pnia współczulnego. Splot trzewny, splot podbrzuszny górny. Aorta brzuszna - gałęzie trzewne (parzyste i nieparzyste), gałęzie ścienne. Przewód piersiowy - powstawanie. Dwiczenie nr 5 - Wątroba - położenie, więzadła, budowa, unerwienie, unaczynienie, drogi żółciowe. Żyła wrotna - powstanie, przebieg. Żyła główna dolna powstanie, dopływy. Śledziona - położenie, budowa, unerwienie, unaczynienie, funkcja. Trzustka - położenie, budowa, unerwienie, unaczynienie. Dwiczenie nr 6 - Zaliczenie. KROCZE, MIEDNICA Dwiczenie nr 1 - Powtórzenie wiadomości z osteologii dotyczących budowy, płaszczyzn i wymiarów miednicy. Przepona miedniczna. Dół kulszowo-odbytniczy. Przepona moczowopłciowa. Otrzewna w miednicy małej. Tętnica biodrowa wewnętrzna, gałęzie ścienne i trzewne. Nerw sromowy. Kanał sromowy. Dwiczenie nr 2 - Układ moczowy. Nerki - topografia, umocowanie, budowa wewnętrzna, powięzie i torebki. Drogi odprowadzające mocz. Kielichy nerkowe większe, mniejsze, miedniczka nerkowa. Moczowód (podział, topografia). Pęcherz moczowy - opis ogólny, mięśniówka, błona śluzowa. Cewka moczowa żeoska i męska. Dwiczenie nr 3 - Narządy płciowe żeoskie zewnętrzne i wewnętrzne, położenie, budowa, stosunek do otrzewnej, umocowanie, unerwienie i unaczynienie. Dwiczenie nr 4 - Narządy płciowe męskie zewnętrzne i wewnętrzne, położenie, budowa, stosunek do otrzewnej, umocowanie, unerwienie i unaczynienie. Dwiczenie nr 5 Częśd krzyżowa układu przywspółczulnego. Splot podbrzuszny dolny. Powtórzenie materiału. 14

15 Dwiczenie nr 6 Zaliczenie. GŁOWA Dwiczenie nr 1 Powtórka budowy czaszki. Mięśnie głowy (mięśnie wyrazowe podział na grupy bez przyczepów); topografia; unerwienie. Tętnica szyjna zewnętrzna przebieg, gałęzie; zakres unaczynienia. Opona twarda zatoki żylne. Nerw twarzowy jądro początkowe, przebieg, gałęzie; splot przyusznicy, nerw pośredni. Dwiczenie nr 2 Oczodół. Gruczoł łzowy z unerwieniem. Tętnica oczna. Nerw trójdzielny podział, zwoje; nerw oczny przebieg, gałęzie. Mięśnie gałki ocznej. Nerw III; nerw IV; nerw VI przebieg, zakres unerwienia. Mięśnie żwaczowe z przyczepami, topografia, unerwienie. Dwiczenie nr 3 Nerw szczękowy. Tętnica szczękowa; przebieg podział na odcinki, gałęzie. Ślinianka przyuszna. Nerwy: IX, X, XI, XII. Dwiczenie nr 4 Tętnica szyjna wewnętrzna przebieg, gałęzie; żyła szyjna wewnętrzna dopływy, przebieg. Nerw żuchwowy; zwoje nerwu trójdzielnego; drogi wydzielnicze. Dwiczenie nr 5 Przedsionek jamy ustnej ograniczenie, unerwienie błony śluzowej; jama ustna właściwa dno jamy ustnej błona śluzowa. Podniebienie - podział; podniebienie miękkie mięśnie, unerwienie, unaczynienie; łuki podniebienne; migdałki podniebienne. Wyrostki zębodołowe łuki zębowe rodzaje i podział zębów. Język opis zewnętrzny, błona śluzowa, mięśnie języka podział, unerwienie, unaczynienie. Ślinianka podjęzykowa, ślinianka podżuchwowa unerwienie i unaczynienie. Tętnica językowa przebieg, gałęzie, zakres unaczynienia. Dwiczenie nr 6 Nos zewnętrzny. Jama nosowa: przegroda nosowa; przewody nosowe; zatoki przynosowe - błona śluzowa unerwienie, unaczynienie. Nerwy węchowe. Gardło podział. Błona włóknista, mięśnie, błona śluzowa - zachyłki, ujście gardłowe trąbki słuchowej. Unerwienie i unaczynienie gardła. Splot gardłowy. Tętnica gardłowa wstępująca. Dwiczenie nr 7 Staw skroniowo- żuchwowy. Dół: zażuchwowy, podskroniowy, skroniowy, skrzydłowo-podniebienny. Przestrzeo: przygardłowa, podżuchwowa, zagardłowa, podjęzykowa, podbródkowa. Dwiczenie nr 8 Zaliczenie. MÓZGOWIE, ZMYSŁY Dwiczenie nr 1 - Podział mózgowia anatomiczny i kliniczny. Kresomózgowie podział. Budowa zewnętrzna i wewnętrzna półkul mózgu. Węchomózgowie. Układ limbiczny. Jądra podstawne. Układ pozapiramidowy. Komora boczna. 15

16 Dwiczenie nr 2 - Międzymózgowie, śródmózgowie podział, budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Komora trzecia. Dwiczenie nr 3 Podział tyłomózgowia. Komora czwarta. Koło tętnicze mózgu. Żyły mózgowia. Powstawanie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Jądra i wyjście nerwów czaszkowych z mózgowia. Budowa zewnętrzna i wewnętrzna rdzenia kręgowego. Opony rdzenia kręgowego i mózgowia. Dwiczenie nr 4 - Narząd przedsionkowo-ślimakowy, ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne, nerw przedsionkowo-ślimakowy. Dwiczenie nr 5 Narząd wzroku oko gałka oczna budowa ogólna i warstwowa gałki ocznej. Nerw wzrokowy, mięśnie zewnętrzne i wewnętrzne gałki ocznej - unerwienie. Narząd ochronny gałki ocznej. Dwiczenie nr 6 - Zaliczenie REGULAMIN ZAJĘD: Regulamin zajęd podany jest do wiadomości przed rozpoczęciem roku akademickiego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeo Zakładu, a także omawiany jest przez asystentów na pierwszych zajęciach anatomii. 1. Do dwiczeo w prosektorium dopuszczeni są tylko ci studenci, którzy stosują się do programu i regulaminu dwiczeo. 2. Obecnośd studenta na dwiczeniach jest obowiązkowa i kontrolowana. 3. Każdy student zobowiązany jest przychodzid na dwiczenia w fartuchu lekarskim oraz w chustce na głowie (kobiety) lub w czepku (mężczyźni). 4. Dwiczenia odbywają się w grupach w wyznaczonych boksach. Podział na grupy dokonuje się na początku roku akademickiego. 5. Dwiczenia odbywają się 2 razy w tygodniu. Czas trwania dwiczeo jest zgodny z programem studiów. 6. Dwiczenia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym boksie. 7. Student nieobecny na dwiczeniach powinien je odrobid i zaliczyd w terminie jak najwcześniejszym po uzyskaniu zgody asystenta i adiunkta dydaktycznego. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student odrabia dwiczenia w potrójnym wymiarze. 16

17 8. Student zobowiązany jest do godnego i pełnego powagi zachowania, jakie jest wymagane od człowieka, którego praca w prosektorium polega na preparowaniu zwłok ludzkich. W czasie preparowania na zwłokach student zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, aby nie skaleczyd siebie lub kolegów. 9. Po odrobieniu dwiczeo z każdego preparatu obowiązuje sprawdzian /kolokwium/. Sprawdzian odbywa się podczas kolejnego ostatniego dwiczenia w formie ustnej lub testu. 10. Terminy sprawdzianów ustalane są na początku każdego semestru i podane do wiadomości studentów w oddzielnym ogłoszeniu. 11. Ocenę niedostateczną z zaliczenia (kolokwium) student zobowiązany jest poprawid u asystenta prowadzącego dwiczenia w terminie 1 tygodniowym w formie ustnej lub testu. 12. W razie nie zaliczenia kolokwium w terminie poprawkowym u asystenta student ma możnośd zaliczenia kolokwium w terminie 3. Terminy te odbędą się w ostatnim tygodniu I i II semestru u Kierownika Zakładu lub u osób upoważnionych przez Kierownika Zakładu w formie ustnej. 13. W przypadku nie zaliczenia 1preparatu z obowiązujących w danym semestrze lub 2 nieodrobionych z własnej winy nieobecności student nie otrzymuje podpisu zaliczeniowego. 14. Student mający zaległości wynikające nie z własnej winy powinien je odrobid w terminie jak najwcześniejszym po uprzednim umówieniu się z asystentem. 15. Student mający zaległości wynikające nie z własnej winy, które nie odrobił może w wyjątkowych wypadkach ubiegad się o warunkowe zaliczenie semestru, jeżeli uzyska zgodę Kierownika Katedry i Dziekana. 16. Po zakooczeniu dwiczeo i po zaliczeniu wszystkich zajęd obowiązuje egzamin z anatomii prawidłowej w terminach określonych w rozporządzeniu Dziekanatu. Egzamin składa się z dwóch części: 1) Egzamin praktyczny; 2) Egzamin teoretyczny; Forma egzaminu teoretycznego: I termin - test wielokrotnego wyboru; II termin - esej; III termin - ustny u Profesora. 17. Ewentualne egzaminy przedterminowe odbywad się będą po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu ich formy i terminu. 18. Studenci, którzy powtarzają I rok lub uzyskali urlop dziekaoski i mieli zdany egzamin z anatomii z wynikiem dostatecznym mają do wyboru: nie zdawad egzaminu z anatomii 17

18 i uczęszczad na dwiczenia oraz zaliczad kolokwium u asystenta lub nie uczęszczad na dwiczenia i zdawad egzamin koocowy u Kierownika Zakładu. 19. Studenci powtarzający pierwszy rok, którzy zdali egzamin z anatomii z wynikiem dobrym nie muszą zdawad egzaminu koocowego oraz nie muszą uczęszczad na dwiczenia. 20. Studenci, którzy powtarzają I rok i nie zdali egzaminu z anatomii prawidłowej zobowiązani są do uczęszczania na dwiczenia, zaliczania sprawdzianów oraz zdawania egzaminu koocowego. FORMY KONTROLI WYNIKÓW NAUCZANIA: Program dwiczeo każdego preparatu określany jest zakresem materiału i ilością dwiczeo przeznaczonych dla danego preparatu. Stopieo przygotowania studenta do zajęd sprawdzany jest na każdych dwiczeniach w formie praktycznej (przy preparacie) i teoretycznej (ustnej). Po przerobieniu każdego preparatu, student zobowiązany jest przystąpid do kolokwium. Sprawdzian praktyczny odbywa się przy preparacie, sprawdzian teoretyczny w formie ustnej lub testowej. Zgodnie z regulaminem do kolokwium można przystępowad 2-krotnie. I termin kolokwium podany jest do wiadomości studentów w dniu rozpoczęcia danego preparatu, II termin 7 dni od poprzedniego. W przypadku niepowodzenia w poprzednich terminach, wyznaczony jest III termin dla wszystkich nie zaliczonych kolokwiów pod koniec I semestru (ostatni tydzieo zajęd). Podobny tryb zaliczania obowiązuje w II semestrze. W przypadku nie zaliczenia jednego z zaległych preparatów, Kierownik Zakładu może wyrazid zgodę na warunkowe zaliczenie I semestru z możliwością zaliczania zaległego preparatu w IV terminie wyznaczonym w ostatnim tygodniu zajęd II semestru. Podczas III i IV terminu studenci zaliczający preparaty nie mogą składad kolokwium przed asystentem, który prowadził z nimi dwiczenia. III i IV terminy kolokwiów zaliczane są u adiunktów, wykładowców i starszych wykładowców Zakładu wyznaczonych przez Kierownika Zakładu. Do egzaminu dopuszczone są jedynie osoby, które zaliczyły wszystkie kolokwia. Egzamin odbywa się w czerwcu podczas sesji egzaminacyjnej i składa się z części praktycznej i teoretycznej. Częśd praktyczna jest sprawdzianem opanowania części praktycznej preparatów i odbywa się na kilka dni przed częścią teoretyczną egzaminu. Ocena części praktycznej egzaminu: 18

19 Bardzo dobry 16 punktów Ponad dobry 12 punktów Dobry 8 punktów Dośd dobry 4 punkty Dostateczny 0 punktów Niedostateczny punktów Częśd teoretyczna egzaminu odbywa się w formie testu (120 pytao). Ocena koocowa egzaminu jest sumą punktów z części praktycznej i teoretycznej. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy odbywa się we wrześniu w formie pisemnej (esej). Egzamin pisemny zawiera odpowiedzi na 10 pytao. Pytanie może byd ocenione na: 1 punkt, 0,5 punktu, 0 punktów Z zasady jedno pytanie w pracy ocenia jeden asystent, a więc 10 pytao 10 asystentów oceniających. Suma punktów daje ostateczny wynik egzaminu. Student otrzymuje ocenę dostateczną uzyskując z poszczególnych pytao sumę 6 punktów. Zgodnie z regulaminem, nie zgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej, którą wpisuje się do indeksu. LITERATURA: 1. A. Bochenek: Anatomia człowieka tom I-V, Wyd. PZWL. 2. A. Krechowiecki, F. Czerwioski: Zarys Anatomii Człowieka, Wyd. VIII, PZWL Warszawa, W. Łasioski Anatomia głowy dla stomatologów Wyd. VI, PZWL Sobotta: Atlas anatomii człowieka tom I i II, Wyd. Urban & Partner, Wrocław. 5. Netter: Atlas anatomii człowieka, Wyd. Urban & Partner. 19

20 BIOLOGIA Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Al. Powstaoców Wlkp. 72, Szczecin KIEROWNIK: prof. dr hab. Elżbieta Kalisioska LICZBA GODZIN: wykłady 30 godz., dwiczenia 30 godz. ECTS: 7 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DYDAKTYKĘ: dr n. biol. Lidia Kołodziejczyk Dwiczenia: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej, al. Powstaoców Wlkp.72 Wykłady: sala wykładowa, al. Powstaoców Wlkp. 72 CEL NAUCZANIA: Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom stomatologii wiedzy z podstaw ekologii, genetyki medycznej oraz parazytologii. W związku z tym w programie Biologii uwzględniono następujące bloki tematyczne: wpływ czynników środowiskowych, w tym ksenobiotyków na organizm człowieka populacje ludzkie; elementy demografii; wybrane zagadnienia genetyki medycznej obejmujące genetykę klasyczną, molekularną i populacyjną; mechanizmy dziedziczenia chorób uwarunkowanych genetycznie oraz kliniczne zastosowanie genetyki; biologia pasożytów człowieka, elementy epidemiologii, drogi transmisji i podstawy diagnostyki parazytologicznej; interakcje w układzie pasożyt-żywiciel z uwzględnieniem procesów immunologicznych. TEMATY WYKŁADÓW: 1. Biologia a medycyna. 2. Ekologia podstawowe pojęcia. 3. Parametry charakteryzujące populację oraz zróżnicowanie gatunku Homo sapiens. 20

21 4. Eksplozja demograficzna a zagrożenia środowiskowe. 5. Czynniki środowiskowe, zakres tolerancji oraz bioakumulacja, biomagnifikacja i biotransformacja ksenobiotyków. 6. Zanieczyszczenie środowiska, ocieplenie klimatu a problemy socjologiczno-zdrowotne. 7. Pierwiastki niezbędne do życia (makro-, mikro- i ultraelementy) i ksenobiotyki ze szczególnym uwzględnieniem fluoru, rtęci, ołowiu i kadmu. 8. Interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe, w tym zwłaszcza kanibalizm i pasożytnictwo. 9. Epidemiologia wybranych chorób pasożytniczych człowieka. 10. Układ immunologiczny człowieka a parazytozy. 11. Wybrane czynniki środowiskowe wpływające na potencjalny i faktyczny rozród Homo sapiens i stan jego zdrowia. 12. Biologia rozwoju i rozwój osobniczy człowieka; rozmnażanie a proces płciowy; determinacja płci u człowieka i innych ssaków, w tym rola geny SRY. 13. Długośd życia człowieka, starzenie się organizmu oraz niektóre choroby wieku podeszłego. 14. Genom Homo sapiens oraz innych przedstawicieli podtypu Vertebrata DNA kodujące i niekodujące. 15. Ważniejsze choroby genetyczne człowieka i ich diagnostyka; wybrane elementy poradnictwa genetycznego oraz terapii genowej. TEMATY DWICZEO: 1. Przebieg mejozy i gametogenezy u człowieka z uwzględnieniem regulacji hormonalnej. 2. Struktura i ultrastruktura chromosomów Eukariota. 3. Metody cytogenetyczne, cz. I - chromatyna płciowa i ciałko Y. 4. Metody cytogenetyczne, cz. II - kariotyp prawidłowy i nieprawidłowy człowieka. 5. Typy dziedziczenia cech na wybranych przykładach chorób człowieka. 6. Prawo Hardy ego-weinberga. Działanie doboru naturalnego w populacji ludzkiej. 7. Pierwotniaki, cz.i. Trichomonas vaginalis, T. tenax, Giardia lamblia, Trypanosoma gambiense, T. cruzi. 8. Pierwotniaki, cz.ii. Entamoeba histolytica, E. gingivalis, Plasmodium vivax, Toxoplasma gondii. 9. Robaki płaskie: Schistosoma haematobium, Taenia saginata, T. solium, Echinococcus granulosus. 21

22 10. Robaki obłe: Ascaris lumbricoides, Trichinella spiralis, Enterobius vermicularis. 11. Trichuris trichiura. 12. Stawonogi: Ixodes ricinus, Demodex folliculorum, Sarcoptes scabiei, Pediculus humanus. 13. Pthirus pubis, Pulex irritans, Cimex lectularius. REGULAMIN ZAJĘD: 1. Dwiczenia są zajęciami obowiązkowymi. Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecnośd w ciągu semestru. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą prowadzącego zajęcia, można odrobid dwiczenie z inną grupą studencką. 2. W ciągu semestru odbywają się trzy cząstkowe zaliczenia testowe (w postaci testu jednokrotnego wyboru) z zagadnieo obowiązujących na dwiczeniach oraz jedno zaliczenie praktyczne (z rozpoznawania preparatów poznanych gatunków pasożytów). Pierwsze i drugie zaliczenie testowe zawiera po 10 pytao każde, trzecie zaliczenie obejmuje test składający się z 20 pytao oraz zaliczenie praktyczne (3 preparaty). 3. Terminy zaliczeo podane są w harmonogramie zajęd umieszczonym na tablicy ogłoszeo. 4. Zaliczenie dwiczeo jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. 5. Przedmiot kooczy się egzaminem w formie testu. Na pozytywną ocenę wymagane jest co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. 6. Studenci, którzy uzyskają średnią ocenę z dwiczeo (co najmniej 4,3) mogą zdawad egzamin tylko z wykładów. W tym przypadku do indeksu wpisywana jest średnia z pozytywnych ocen z dwiczeo i egzaminu. FORMY KONTROLI WYNIKÓW NAUCZANIA: Przedmiot kooczy się egzaminem testowym obejmującym materiał wykładowy i dwiczeniowy. Ponadto w trakcie dwiczeo studenci piszą testy cząstkowe z bloków tematycznych oraz mają zaliczenie praktyczne z rozpoznawania preparatów poznanych gatunków pasożytów. LITERATURA: 1. Drewa G. i Ferenc T. (red.) Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK WETERYNARII 322 [14]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK WETERYNARII 322 [14] Ministerstwo Edukacji Narodowej 322 [14] / T,SP / MEN /2007 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK WETERYNARII 322 [14] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy : lek. wet. Janusz Mazur lek. wet.

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III PUBLICZNE GIMNAZJUM SPORTOWE Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego W WAŁBRZYCHU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I, II i III Rok szkolny 2014/2015 Opracowały: mgr Anna Domagalska mgr Dorota Krajewska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry)

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry) Wymagania edukacyjne BIOLOGIA KLASA 1 zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program nauczania biologii w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU Przedmiotowy System Oceniania z biologii został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 23grudnia 2008 r. - Podstawy Programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII Zbigniew Tomusiak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII I. Cele kształcenia ogólnego: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

Bardziej szczegółowo

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO AUTORZY: Robert JAROSZ Tadeusz JĘDRZEJCZYK Zbigniew KALETKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: - sprawdziany ( obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) -

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 3 2. SKŁAD SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum BIOLOGIA BIOLOGIA Informator o egzaminie eksternistycznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania zgodny jest z: 1. Podstawą programową, 2. Programem nauczania biologii w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era o numerze 58/1/2009, 3. WSO.

Bardziej szczegółowo