Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich"

Transkrypt

1 Aleksandra Radziszewska * Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich Wstęp Rozwój Internetu i mediów społecznościowych zmienił nie tylko sposób komunikowania przedsiębiorstwa z rynkiem, ale również zrewolucjonizował wzajemne relacje i zachowania konsumentów. Globalna sieć i portale społecznościowe są powszechnie wykorzystywane do poszukiwania informacji o produktach, usługach, firmach i markach. Współcześni konsumenci dysponują ogromnym rezerwuarem informacji marketingowych, z którego świadomie i aktywnie korzystają. Są również twórcami zamieszczanych w sieci treści, opinii i rekomendacji. Dzięki temu ich rola, jako uczestników procesów komunikacji rynkowej, uległa radykalnym przeobrażeniom. Konsumenci nie są już tylko biernymi odbiorcami treści, lecz aktywnymi współtwórcami przekazu marketingowego. Celem pracy jest analiza i deskrypcja zachowań konsumentów w kontekście kreowania i percepcji treści marketingowych w środowisku Internetu oraz określenie perspektyw rozwoju i możliwości praktycznego wykorzystania przez przedsiębiorstwa internetowych rekomendacji. Zostały wskazane kierunki rozwoju internetowych rekomendacji oraz ich wpływ na strategie marketingowe przedsiębiorstw. Współcześni konsumenci są niechętni tradycyjnej reklamie, a rosnąca liczba przekazów marketingowych wywołuje brak akceptacji dla tej formy komunikacji. Wzrasta natomiast znaczenie rekomendacji, jakich udzielają sobie nawzajem użytkownicy serwisów internetowych. 1. Potencjał rekomendacyjny współczesnych konsumentów Informacje przekazywane za pomocą tradycyjnej reklamy nie mają już zbyt dużej siły oddziaływania na klientów, którzy jako źródło informacji o markach i produktach preferują łatwo dostępne w sieci rekomendacje innych osób. Internet umożliwia swobodną komunikację nie- * Dr, Katedra Zastosowań Lingwistycznych w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, al. Armii Krajowej 36 B

2 566 Aleksandra Radziszewska formalną i wymianę potrzebnych konsumentom informacji. Powinno to skłonić do większego wykorzystania w działaniach marketingowych komunikacji nieformalnej i bazującego na niej marketingu szeptanego (word of mouth marketing). Ważnym elementem społecznej aktywności internautów jest komunikacja nieformalna, która może być skutecznie wykorzystywana w marketingu internetowym. Ponieważ tradycyjne formy komunikacji marketingowej nie wykazują już odpowiedniej skuteczności w obliczu nowych zjawisk technologicznych i społecznych, przedsiębiorstwa poszukują alternatywnych form komunikacji z rynkiem. Jedną z nich jest marketing szeptany, dla którego środowisko Internetu wydaje się być idealnym miejscem. Sprzyja temu przede wszystkim charakter i specyfika komunikacji w sieci oraz ewolucja, którą przeszedł współczesny konsument, przeobrażając się w aktywnego i świadomego prosumenta. Współcześni prosumenci współtworzą treści, produkty i usługi, kształtują opinie konsumenckie oraz wizerunki firm, marek i produktów, aktywnie poszukują informacji, dzielą się swoją wiedzą konsumencką, a podstawą ich decyzji nie są już tylko informacje reklamowe pochodzące od producenta czy dostawcy usług. Jednostronny przekaz został zastąpiony interaktywną komunikacją, a na wybory konsumentów mają wpływ opinie i rekomendacje innych oraz informacje z niezależnych źródeł. Dla współczesnych prosumentów są to dużo cenniejsze i bardziej wiarygodne źródła wiedzy niż informacje pochodzące bezpośrednio od producentów czy z reklamy. Word of mouth marketing to zespół działań mających za zadanie kreowanie zainteresowania danym produktem w grupie docelowej, poprzez informacje pochodzące ze źródeł o charakterze nieformalnym [Balter, Butman, 2007, s. 5]. Jego istotę można ująć jako marketing B2C2C (business to customer to customer) [Sernovitz, 2011, s. 23]. Marketing szeptany ma na celu wywołanie u potencjalnych i dotychczasowych klientów pozytywnych rekomendacji odnośnie produktu czy marki [Hughes, 2008, s. 8]. Środowisko Internetu sprzyja zwłaszcza pewnym formom marketingu szeptanego. Przykładem jest marketing wirusowy, który polega na tworzeniu interesujących komunikatów, które są zaprojektowane tak, by można było je w prosty sposób przekazywać innym osobom w formie a czy internetowego filmu. Także brand blogging wydaje się idealnie sprawdzać w sieci, która oferuje nieograniczone możliwości tworzenia blogów, uczestniczenia w blogosfe-

3 Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich 567 rze, dzielenia się wartościowymi informacjami, o których blogująca społeczność może chcieć rozmawiać. Sieć to także idealne miejsce dla community marketingu. Środowisko Internetu sprzyja tworzeniu i wspieraniu niszowych społeczności, które będą dzieliły zainteresowanie daną marką. To także idealne miejsce dla trendsettingu, polegającego na promowaniu mody na konkretne marki i produkty. W społecznej przestrzeni Internetu jest również miejsce dla evangelist marketingu, którego celem jest zbudowanie tak silnej relacji zaufania i przekonania do danej marki, produktu czy usługi, iż konsument z własnej woli zaczyna przekonywać innych do dokonania zakupu. Działania firmy są wtedy ukierunkowane na znalezienie w sieci właśnie takich osób, którym należy stworzyć możliwość swobodnego wyrażania opinii i kreowania pozytywnego wizerunku. Pojęcie rekomendacji odnosi się do procesów interakcyjnych o charakterze komunikacyjnym zachodzących wśród nabywców. Rekomendacja określana jest jako bezpośrednia i werbalna komunikacja pomiędzy dwiema lub większą liczbą osób, która zawiera pozytywną, negatywną lub neutralną informację o przedsiębiorstwie lub jego ofercie Podkreślany jest przy tym jej niekomercyjny charakter. Oznacza to, że osoba udzielająca rekomendacji nie odnosi korzyści materialnych z ich przekazania [Tewes, 2003, s. 100]. Rozróżnić należy również rekomendacje aktywne i pasywne. Pierwsze z nich polegają na celowym i świadomym przekazywaniu informacji, pasywne natomiast na nieświadomym oddziaływaniu na innych nabywców [Wille, 2005, s. 153]. Jak wskazują wyniki badań konsumentów, najważniejszym czynnikiem wpływającym na potencjał rekomendacyjny klienta jest jego zaangażowanie w zakup. Bardzo często zaangażowanie konsumenta uznawane jest za podstawową kategorię opisującą zachowania konsumenta po zakupie. Wyróżnić można zaangażowanie produktowe i sytuacyjne. Pierwsze z nich polega na długotrwałym, wewnętrznym, niezwiązanym z konkretną sytuacją zakupową zainteresowaniu konsumenta daną kategorią produktową. Skutkuje ono intensywnym poszukiwaniem przez klienta informacji, a tym samym zdobyciem dużej wiedzy o produkcie, co w konsekwencji silnie determinuje jego przyszłe zachowania rekomendacyjne w długim okresie. Zaangażowanie sytuacyjne jest natomiast krótkotrwałe i występuje tuż przed i zaraz po zakupie. Jego wpływ na rekomendacje może być bardzo silny, lecz krótkotrwały [Wagenheim, 2003, s ].

4 568 Aleksandra Radziszewska Czynniki, które sprzyjają wykorzystaniu marketingu rekomendacji to przede wszystkim rozwój społecznych relacji w sieci internetowej, której zasoby stały się głównym źródłem pozyskiwania informacji marketingowych oraz coraz mniejsza skuteczność oddziaływania na konsumentów tradycyjnych form przekazu marketingowego. 2. Tendencje w zachowaniach konsumenckich internautów Intensyfikacja działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa w sieci wynika z kilku przesłanek. Najważniejsze z nich to rosnąca liczba aktywnych internautów, słabnąca wiarygodność tradycyjnej reklamy, co kreuje popyt na marketing w mediach społecznościowych oraz rosnąca siła treści generowanych przez użytkowników sieci [Bernoff, Li, 2008, s. 36]. Użytkownicy Internetu i serwisów społecznościowych coraz częściej wykorzystują je do pozyskiwania danych i opinii na temat kupowanych produktów lub usług, a także informacji o firmach i markach. Zjawisku temu towarzyszy wyraźny spadek zaufania do reklamy. Jedynie 14% konsumentów ufa tradycyjnej reklamie, natomiast 78% polega na rekomendacjach rodziny, przyjaciół oraz znajomych [IAB Polska, 2011, s. 68]. Według wyników badania przeprowadzonego przez Internet Standard w lutym 2011 roku ogólne nastawienie konsumentów do reklamy jest negatywne. Wskazywały na to opinie niemal 83% respondentów, niezależnie od tego gdzie, kiedy i w jakim medium jest ona emitowana. Zjawisko to dotyczy również treści reklamowych zamieszczanych online [Barańska-Fischer, Szymański, 2011, s. 28]. Wyraźnie wzrasta natomiast rola rekomendacji. Opinie i doświadczenia innych konsumentów, którymi dzielą się oni online mają realny wpływ na zachowania, postawy, kreowanie potrzeb konsumenckich i decyzje zakupowe. Użytkownicy Internetu i mediów społecznościowych postrzegają siebie jako osoby myślące i niezależne (85%), które często jako pierwsze korzystają z nowości rynkowych (41%) i proszone są o rady w wielu dziedzinach (68%) [Euro RSCG Poland, 2010, s. 11]. W efekcie internauci publikują własne treści, zamieszczają opinie, komentarze oraz oceny produktów. Poszukują też aktywnie w sieci informacji publikowanych przez innych konsumentów. Środowisko Internetu stanowi ogromny potencjał jako narzędzie komunikacji marketingowej. Trend ten potwierdzają również wyniki raportu Ad-Vice Digital Young Według nich 64% młodych internautów rozmawia w Inter-

5 Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich 569 necie ze znajomymi o markach, 55% dzieli się swoimi opiniami na stronach internetowych, 42 % wyraża swoje zdanie na profilach marek i firm w serwisach społecznościowych [Ad-Vice, 2011, s. 9]. Współczesny konsument podejmuje decyzje zakupowe bardzo szybko, a ich podstawowym wyznacznikiem są opinie innych użytkowników sieci. Badania firmy Nielsen wykazały, iż 70% użytkowników mediów społecznościowych jako źródło informacji o produktach lub usługach wskazuje listę ocen konsumenckich umieszczanych online [Nielsen, 2012]. Według raportu firmy Jupitet Research opinie o produktach w Internecie czyta aż 77% kupujących, a osoby, które opiniują produkty na forach internetowych wydają średnio o 22% więcej od tych, którzy tego nie robią. Blisko 60% kupujących ceni sobie wyżej opinie innych kupujących od opinii ekspertów, a opinie innych internautów były najcenniejszym źródłem informacji dla 93% klientów [E-commerce, 2012]. Z badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte wynika, iż poleganie na internetowych opiniach występuje w każdej grupie wiekowej. Współczynnik ten jest najwyższy wśród konsumentów w wieku lat, gdzie wynosi 68%, zmniejszając się stopniowo do 42% dla nabywców powyżej 75 roku życia. Tendencję tę potwierdzają również badania prowadzone przez Opinion Research Corporation, które pokazują, że 83% użytkowników Internetu opiera swoje decyzje zakupowe na ocenie produktu w sieci [Rudawska, 2012, s ]. Jeżeli użytkownik nie znajduje w sieci opinii o marce, to jest to powód do nieufności. Wystarczy brak ocen innych osób, czyli dowodów na korzystanie z produktu przez innych użytkowników, aby szukać takiego produktu, który może się wykazać rekomendacjami członków społeczności, czyli osób, z którymi łączy użytkownika poczucie przynależności i wynikające z niego zaufanie [Czarnecka, 2012, s ]. Proces podejmowania decyzji zakupowych przez użytkownika mediów społecznościowych rożni się diametralnie od tradycyjnych zachowań i decyzji konsumenckich. Tradycyjny proces decyzyjny polegał na dokonaniu przez konsumenta stopniowej selekcji potencjalnych ofert, a po dokonaniu zakupu relacja z marką zazwyczaj ograniczała się do używania produktu lub korzystania z usługi [Łuczak, Złotkowska, 2011, s ]. Jednak taki sposób ujmowania procesu decyzyjnego nie uwzględnia uwarunkowań, jakie towarzyszą współczesnym konsumentom, aktywnie zaangażowanym w wirtualne relacje społeczne. David Edelman z firmy doradczej McKinsey&Company uważa, iż w analizie

6 570 Aleksandra Radziszewska zachowań e-konsumentów należy w większym stopniu uwzględnić budowanie relacji z marką następujące dopiero po dokonaniu zakupu. Badania nad nowymi mediami wskazują na zmianę dotychczasowej strategii podejmowania decyzji przez konsumenta, gdzie faza rozważania i zakupu jest dużo krótsza, natomiast wydłużona i wzmocniona zostaje faza oceny i rekomendacji. Konsument sugeruje się opiniami i rankingami innych członków sieci społecznościowych, natomiast informacji o produkcie zaczyna szukać po dokonaniu zakupu, w celu swoistego potwierdzenia swojej decyzji. Edelman, powołując się na badania przeprowadzone przez firmę McKinsey, wskazuje, iż 60% internautów poszukuje w sieci informacji o produktach, które już nabyli. Fakty te sugerują konieczność dokonania zmian w strategii marketingowej, która powinna być skoncentrowana na tworzeniu treści i zarządzaniu nimi w sieciach społecznościowych [Edelman, 2011, s ]. Skutecznie prowadzona w mediach społecznościowych komunikacja przynosi korzystną ocenę wybranej przez konsumenta marki oraz pozytywne opinie publikowane w sieci, które są niezwykle istotne dla budowania świadomości konsumentów i zachęcania innych użytkowników do zakupów. Nowy sposób podejmowania decyzji przez konsumenta jest ważny również z powodu wyodrębnienia w nim nowej fazy budowania więzi między konsumentem a marką. Rekomendacje, których konsument udziela w sieci wzmacniają, bowiem w nim samym więź z marką [Czarnecka, 2012, s ]. Internet i media społecznościowe wzmocniły również oddziaływanie społecznego dowodu słuszności na decyzje podejmowane przez e-konsumentów. Znany z realnego świata mechanizm wywierania wpływu zostaje spotęgowany poprzez niemal natychmiastowy dostęp do opinii i rankingów innych użytkowników, gdyż sieć stała się ulubionym miejscem poszukiwania rekomendacji i autorytetów [Nielsen, 2012]. Nowością, którą przyniosły sieci społecznosciowe, jest zwiększone zaufanie wobec osób z sieci w przeciwieństwie do osób uznanych społecznie za autorytety. To ważny sygnał dla firm, które do tej pory promowały swoje produkty korzystając z usług gwiazd sportu czy popkultury. Natomiast zgodnie z regułami wywierania wpływu, większą siłę przekonywania mają osoby, które uznajemy za znajome i którym ufamy. Użytkownicy sieci czują się bezpiecznie w gronie osób, które same zaprosiły do swojego grona znajomych lub, których znają ich bliscy. Korzystanie z rekomendacji osób ze znanej i zaufanej grupy spo-

7 Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich 571 łecznej jest wśród internautów znacznie częstsze niż odwoływanie się do autorytetów czy naśladowanie celebrytów [Czarnecka, 2012, s ]. Tendencje te potwierdza również raport GlobalWebIndex, który ujawnia dane na temat aktywności internautów w sieci. Okazuje się, że przede wszystkim poszukują oni okazji i promocyjnych cen, dokonują zakupów, komunikują się z innymi internautami i nawiązują relacje. E-konsumenci są też świadomi swoich potrzeb, wiedzą jak je zaspokoić i poszukują produktów, które w rankingach innych użytkowników wypadły najlepiej [GlobalWebIndex, 2012]. Zachowania konsumentów w wirtualnej przestrzeni rynkowej okazały się więc dalekie od tradycyjnych wyobrażeń, które akcentują więź z marką, poczucie przynależności, czy poszukiwanie pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb. Współcześni konsumenci to jednostki niezależne, zaangażowane, aktywnie poszukując informacji oraz otwarte na zmiany [Mazurek-Łopacińska, 2003, s ]. Konsumenci nowej ery są coraz bardziej krytyczni i wymagający wobec przedsiębiorstw, a swoje decyzje zakupowe podejmują w racjonalny i przemyślany sposób. Ponieważ mają wyraźnie określone wymagania i potrzeby nie reagują na wszystkie bodźce marketingowe, a ich zachowania nabywcze są efektem analiz, przemyśleń i chłodnej kalkulacji. Ze względu na wysoką świadomość potrzeb konsumenci coraz częściej z własnej inicjatywy dostarczają informacji zwrotnej nie tylko przedsiębiorstwom, lecz przede wszystkim sobie nawzajem [Rudawska, 2012, s ]. 3. Problem wiarygodności internetowych rekomendacji Zagadnienie rekomendacji konsumenckich jest również związane z problemem negatywnego word of mouth. Treść przekazywanych rekomendacji może mieć charakter pozytywny, negatywny lub neutralny, przy czym rekomendacje neutralne, ze względu na brak wpływu na przyszłe decyzje zakupowe nie są przedmiotem zainteresowania badaczy. Konfrontacja znaczenia i siły oddziaływania rekomendacji pozytywnych i negatywnych dowiodła, iż te ostatnie występują częściej i wywierają większy wpływ na odbiorcę [Tewes, 2003, s. 100]. Większość wyników badań empirycznych potwierdza tezę, iż to zadowolenie klienta determinuje w istotnym stopniu jego późniejszą działalność rekomendacyjną [Niessling, 2007, s ]. Ponadto stwierdzone empirycznie różnice w postępowaniu klientów zadowolonych i niezadowolonych dowodzą, że zadowolony klient przekazuje pozytywną reko-

8 572 Aleksandra Radziszewska mendację średnio trzem osobom, niezadowolony natomiast nawet dziesięciu [Anderson, 1998, s ]. Badania wskazują, iż niekorzystne informacje na temat firmy czy jej oferty mają dla potencjalnych klientów znacznie większe niż informacje pozytywne i w znacznie większym stopniu wpływają na spadek sprzedaży niż pozytywne informacje na jej wzrost [Chevalier, Mayzlin, 2006, s ]. Fakty te nabierają szczególnego znaczenia w wirtualnej przestrzeni rynkowej, gdzie niezadowolony klient może wywołać prawdziwą lawinę negatywnych rekomendacji, gdyż Internet jest środowiskiem sprzyjającym marketingowi szeptanemu i wirusowemu rozprzestrzenianiu informacji. Stanowi to poważne zagrożenie dla wizerunku firm i produktów, ponieważ klienci mają znacznie większą skłonność do przekazywania informacji negatywnych niż pozytywnych [Taylor, 2012]. Możliwość zakładania anonimowych kont na serwisach społecznościowych i forach dyskusyjnych powoduje zwiększenie ilości agresywnych wypowiedzi na różne tematy, w tym, również na temat firm i ich produktów. Według badań EURO RSCG Sensors aż 43% ankietowanych korzysta z anonimowości, aby krytykować firmy lub marki. Znane są również przypadki nieetycznych zachowań konkurentów, rozpowszechniających nieprawdziwe informacje o konkurencyjnych produktach, negatywnie wpływające na reputację i wizerunek poszkodowanych w ten sposób firm [Tkaczyk, 2011, s ]. W tradycyjnym ujęciu negatywne word of mouth rozumiane jest jako ustna forma interpersonalnej, niekomercyjnej komunikacji mającej na celu przekazanie niekorzystnej informacji na temat firmy lub jej oferty [Rudawska, 2012, s ]. Rozwój Internetu sprawił, iż negatywny marketing szeptany zyskał zupełnie nowy wymiar. Elektroniczne word of mouth różni od tradycyjnego kilka cech, przesądzających o unikalności tej formy komunikacji. W odróżnieniu od tradycyjnie przekazywanych negatywnych rekomendacji, komunikację e-wom charakteryzuje bezprecedensowy zasięg i szybkość rozpowszechniania. Obejmuje ona także różnorodne kanały wymiany informacji, takie jak fora dyskusyjne, blogi czy wirtualne społeczności. Komunikacja e-wom jest również bardziej trwała i dostępna, gdyż większość informacji tekstowych zamieszczanych w Internecie jest archiwizowana, a przez to dostępna przez nieograniczony czas. Internetowa komunikacja nieformalna jest nie tylko bardziej obszerna ilościowo, lecz także łatwiejsza do analizy i porównań. Jednak konfrontując wirtualną i tradycyjną postać niefor-

9 Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich 573 malnej komunikacji marketingowej należy zauważyć, iż na niekorzyść e-wom przemawia fakt, iż informacje przekazywane w sposób tradycyjny pochodzą od konkretnej osoby, zwykle znanej odbiorcy, co pozwala na ocenę ich rzetelności i wiarygodności. Informacje przekazywane w sieci przez anonimowych internautów uniemożliwiają obiektywną ocenę ich wiarygodności, dlatego przekazywane w ten sposób treści nie wzbudzają zaufania porównywalnego z osobistą komunikacją [Cheung, Thadani, 2010]. Badania wiarygodności różnych źródeł informacji na temat firm i produktów wyraźnie wskazują spadek zaufania do wszystkich źródeł informacji. Wszystko wskazuje na to, iż konsumenci nabrali przekonania, iż niekoniecznie należy w bezkrytyczny sposób ufać przypadkowym i nie zawsze sprawdzonym opiniom. Spadek zaufania do opinii innych osób jako źródła informacji o firmach wyniósł, według badań amerykańskich, z 47% w 2009 roku do 43 % w roku 2011 [Edelman Trust Barometer, 2011]. Współczesny model komunikacji oparty na dwustronnych relacjach oraz współudziale sieci wpływu znajomych (net fluence Network) oparty jest na komunikacji i relacjach z innymi ludźmi. Mimo braku wystarczającego zaufania oraz świadomości istnienia fałszywych rekomendacji to właśnie wzajemne relacje pozwalają na korzystanie z wiedzy i doświadczeń konsumenckich innych internautów, wpływają na decyzje zakupowe i pozwalają na utrzymywanie kontaktów w społecznościach internetowych, na forach dyskusyjnych, blogach czy klubach członkowskich online. Wbrew pozorom ważną częścią internetowej komunikacji i jej uzupełnieniem jest również komunikacja w świecie rzeczywistym. W wielu przypadkach komunikacja online nie zastępuje rzeczywistych kontaktów internautów, lecz jest ich naturalnym uzupełnieniem. Wielu aktywnych użytkowników serwisów społecznościowych, czy stałych bywalców internetowych forów podtrzymuje kontakty ze swoimi sieciowymi znajomymi także w świecie rzeczywistym. Jest to istotna zaleta Internetu z punktu widzenia wykorzystania jego możliwości do wspierania marketingowej komunikacji nieformalnej. Komunikacja offline zaczyna powoli odzyskiwać swoje znaczenie, zwłaszcza wtedy, gdy stanowi uzupełnienie sieciowych relacji i służy budowaniu wzajemnego zaufania, poprzez lepsze poznanie innych użytkowników. Dlatego współczesne modele biznesowe, zwłaszcza te dotyczące serwisów e-commerce, zakładają istnienie i współpracę komunikacji online i offline w ramach tego samego przedsięwzięcia, serwisu internetowego czy

10 574 Aleksandra Radziszewska wirtualnej społeczności. Interakcje typu off-line pozwalają na zwiększenie lojalności i przywiązania e-klientów czy użytkowników do serwisu i jego społeczności oraz pogłębienia poczucia wspólnoty i współpracy wśród osób, które do tej pory znały się jedynie ze swojej aktywności w sieci w postaci wpisów na forach czy zamieszczanych komentarzy [Stępnicka, 2011, s ]. Przykładem mogą być coroczne zloty społeczności ebay.com zwanej ebaylive, na które zapraszani są zarówno partnerzy podejmujący współpracę z amerykańskim serwisem aukcyjnym, jak i jego użytkownicy z całego świata. Podstawą spotkań są szkolenia tematyczne, bloki edukacyjne w zakresie e-commerce, form płatności, a także spontaniczne rozmowy na różne tematy pomiędzy uczestnikami społeczności a twórcami serwisu [Start, 2007, s. 224]. Podobne spotkania organizuje od 2000 roku serwis aukcyjny Allegro.pl w ramach tak zwanych Spotkań Grupy Allegro.pl (SGA). W stosunku do interakcji online spotkania ebaylive czy Spotkania Grupy Allegro.pl mogą stanowić podstawę do zwiększenia lojalności i zaufania wśród użytkowników oraz pogłębiania między nimi poczucia wspólnoty i współpracy. Komunikacja off-line w serwisach e-commerce wspomagana przez kontakty i komunikację online stanowi sposób podtrzymywania dotychczasowego zakresu tradycyjnych więzi miedzy uczestnikami społeczności i poszerzania ich o nowe relacje i kontakty [Stępnicka, 2011, s ]. Wydaje się, iż najbardziej negatywnym skutkiem niewiarygodnych rekomendacji jest utrata zaufania do zamieszczanych w sieci opinii i narażenie firmy na pogorszenie lub nawet utratę reputacji i pozytywnego wizerunku. Alternatywą dla tego zjawiska powinno być odbudowanie deficytów zaufania, poprzez umacnianie wzajemnych relacji internautów. 4. Perspektywy dla marketingu rekomendacji Zmiana zachowań konsumenta w sieci zmusza do korekty strategii marketingowych i komunikacyjnych, które zmierzają w kierunku pozyskania zaangażowania oraz nawiązania autentycznych relacji z konsumentem poprzez aktywizację użytkowników sieci społecznościowych. Skutecznym sposobem wykorzystania aktywności internautów polegającej przede wszystkim na redystrybucji treści jest content marketing. Jego założeniem jest tworzenie wartościowej marketingowo treści, którą użytkownicy mogliby redystrybuować w sieci. Stanowi to ciekawą al-

11 Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich 575 ternatywę dla preferowanych dotąd działań, mających na celu zachęcanie użytkowników do samodzielnego tworzenia treści. Możliwości takie stwarza utworzenie profilu firmowego w serwisie społecznościowym, który umożliwia wejście w interakcje z jego użytkownikami [McCorkindale, 2010, s. 8]. Na przykład profile firmowe w serwisie Facebook pozwalają na dodawanie materiałów zarówno przez prowadzącego fan page, jak i fanów. Umożliwia to zamieszczanie wątków i komentarzy, polubienie danego statusu oraz agregację fanów, czyli osób identyfikujących się z marką i chcących być z nią w stałej relacji. Fan page jest nie tylko narzędziem budowy relacji i komunikacji z przedsiębiorstwem, lecz przede wszystkim wykorzystuje system relacji społecznych pomiędzy użytkownikami serwisu. Istotą wykorzystania profilu firmowego jest zagospodarowanie i wykorzystanie osobistych relacji fana ze swoimi znajomymi. Specyfika serwisu sprawia, że komunikat nie rozprzestrzenia się liniowo między firmą a klientem, lecz aktywność danego fana jest widoczna dla jego znajomych i stanowi o synergicznym efekcie rozprzestrzeniania się komunikatu. Badania wskazują, że w Stanach Zjednoczonych blisko 46% użytkowników Facebook a rekomenduje lub dyskutuje o produktach [Kunz, Hackworth, 2011, s. 2]. Procesy te mogą być stymulowane przez odpowiednie działania w ramach profilu firmowego. Przyjmuje się, że w ogólnej liczbie komunikatów, około 80% powinno mieć charakter rozrywkowy, zaciekawić i zaintrygować fana, a jedynie 20% powinno być związanych z ofertą [Uba, 2010]. Systematycznie wzrasta liczba osób, które dodają profile ulubionych marek do grona swoich znajomych. Na decyzję tą mają wpływ przede wszystkim sympatia, jaką użytkownicy darzą daną firmę lub markę (78%) oraz zaufanie wynikające z użytkowania określonych produktów (54%). Internauci liczą również na możliwość skorzystania ze specjalnych ofert (33%), udział w konkursach (25%), przyciąga ich ciekawy profil marki (24%) oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów (22%). Dla internautów istotny jest również fakt, iż ich znajomi są fanami danej marki (13%) [Ad-Vice, 2011, s. 16]. Ponad 50% użytkowników serwisu jest powiązanych przynajmniej z jednym przedsiębiorstwem lub marką. Wielu użytkowników akceptuje obecność firm jako istotną i rzeczywistą część swoich sieciowych powiązań. W Europie wśród użytkowników serwisu Facebook 51% przyznaje się do zostania fanem przynajmniej jednej marki, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych 57%, a w Indiach 70%. Europejski użytkownik Facebook a śledzi średnio 12

12 576 Aleksandra Radziszewska profili ulubionych marek. Każda aktywność użytkownika, również ta o charakterze marketingowym, jest natychmiast komunikowana jego znajomym. Niezależnie od tego, czy zostanie on fanem danej marki, napisze komentarz, czy też weźmie udział w konkursie organizowanym przez obecną w serwisie firmę, będzie to od razu zauważone przez jego znajomych. Może to z kolei wywoływać wśród nich zaciekawienie i chęć samodzielnego odwiedzenia profilu danej marki w serwisie, a być może także nawiązanie relacji. Efekt wirusowy, który ma fundamentalne znaczenie z marketingowego punktu widzenia jest, więc immanentną cechą tego serwisu. Dodatkowo Facebook oferuje cały zestaw narzędzi, których zadaniem jest wspieranie procesu rekomendacji. Firmy mogą integrować z platformą własne aplikacje, lub mogą korzystać z usług firm zewnętrznych. Facebook wprowadził też kilka nowych funkcjonalności, które pozwalają na śledzenie zaangażowania fanów. Jednym z nich jest wskaźnik PTA (people talking about - liczba osób, które o tym mówią). Wskaźnik ten sumuje liczbę przypadków, w których internauci postanowili podzielić się jakąś wiadomością, na przykład na temat zostania fanem danej strony firmowej, zamieszczali komentarze lub tagowali zdjęcia. Wskaźnik PTA zlicza również liczbę zameldowań w utworzonym miejscu [Tkaczyk, 2011, s ]. Interesującym rozwiązaniem, które ma przed sobą duże perspektywy rozwoju są również serwisy typu social commerce, które są połączeniem platform e-commerce z systemem aktywnej społeczności użytkowników. Jest to rozwiązanie bazujące na nie tylko konsumenckich rekomendacjach, lecz przede wszystkim wykorzystujące społeczne relacje i zbudowany na nich system komunikacji między internautami. Użytkownicy tego typu serwisów mogą optymalizować swoje decyzje zakupowe i zmniejszać związane z nimi ryzyko, korzystając z informacji przekazywanych przez innych użytkowników. Podstawową ideą powstawania tego typu serwisów jest założenie, iż większość decyzji zakupowych jest podejmowana pod wpływem rekomendacji innych osób, a platformy social commerce są idealnym miejscem gdzie internauci mogą wymieniać informacje na temat konkretnych produktów, oceniać je, rekomendować oraz weryfikować informacje podawane przez producentów, a także prześledzić opinie osób, które osobiście sprawdziły dany produkt czy korzystały z konkretnej usługi. Serwisy social commerce różnią się jednak zasadniczo od porównywarek czy serwisów publikujących opinie konsumentów. Ideą ich powstania nie jest bezoso-

13 Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich 577 bowe i anonimowe generowanie recenzji i opinii. Ich funkcjonowanie opiera się na społecznych relacjach i wzajemnym zaufaniu użytkowników. Wartość i jakość zamieszczanych tam opinii wynika przede wszystkim z faktu, iż użytkownicy otrzymują je od osób znanych i zaufanych, z którymi łączą ich rzeczywiste relacje. Z tego względu serwisy social commerce, podobnie jak wiele serwisów społecznościowych, stanowią ogromny potencjał zarówno dla przedsiębiorstw jak i klientów, a w przyszłości mogą stać się jednym z najskuteczniejszych narzędzi marketingu internetowego. Zakończenie Rosnące znacznie konsumenckich rekomendacji wynika przede wszystkim z radykalnego spadku skuteczności oddziaływania na konsumentów tradycyjnych form przekazu marketingowego. Rekomendacje są odpowiedzą na konsumencką potrzebę otrzymywania wiarygodnych informacji o firmach i produktach. Perspektywy rozwoju internetowego marketingu rekomendacji są związane przede wszystkim z aplikacją i rozwijaniem rozwiązań, które swoje funkcjonowanie opierają na systemie relacji społecznych, zaangażowaniu i wzajemnym zaufaniu użytkowników. Literatura 1. Anderson E. W. (1998), Customer satisfaction and word of mouth, Journal of Service Research, No Balter D., Butman J. (2007), Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego, Wydawnictwo One Press, Warszawa. 3. Barańska-Fischer M., Szymański G. (2011), Polscy internauci a reklama on-line, w: Internet Standard, AdStandard, Warszawa. 4. Bernoff J., Li Ch. (2008), Harnessing the Power of the Oh-So-Social Web, MIT Solan Management Reiew, Vol. 49, No Cheung Ch., Thadani D. (2010), The Effectiveness of Electronic Word-of- Mouth Communication: A Literature Analysis, 23 rd Bled econference etrust: Implications for Individual, Enterprises and Society, Slovenia. 6. Chevalier J.A., Mayzlin D. (2006), The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews, Journal of Marketing Research, Vol. 43, No Czanecka A. (2012), Rola sieci społecznościowych w kształtowaniu tożsamości i zachowań konsumenta, Handel Wewnętrzny, Maj-Czerwiec, Tom II.

14 578 Aleksandra Radziszewska 8. Edelman D. C. (2011), Budowanie marek w epoce cyfrowej, Harvard Business Reviev Polska, nr Hughes M. (2008), Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa. 10. Konsument w mediach społecznościowych (2010), Euro RSCG Poland, Warszawa. 11. Kunz M. B., Hackworth B. A. (2011), Are consumer followig retailers to social networks?, Academy of Marketing Studies Journal, Vol. 15, No Łuczak M. Żłotkowska G. (2011), Postępowanie konsumenta na rynku, w: Marketing. Postawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 13. Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Wydawnictwo PWE, Warszawa. 14. McCorkindale J. (2010), Can you see the writing my wall? A content analysis of the Fortune 50 s Facebook social networking sites, Public Relation Journal, Vol. 4, No Niessling D. (2007), Kundenwertmanagement, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. 16. Raport Strategiczny Internet 2010-Polska, Europa, Świat (2011), IAB Polska, Warszawa. 17. Rudawska E. (2012), Niezadowolony klient w sieci, Handel Wewnętrzny, Maj-Czerwiec, Tom II. 18. Sernovitz A. (2011), Marketing szeptany. Zachęć ludzi, aby mówili o twoich produktach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 19. Start Your Own Successful Home-Based Bsiness Using Ebay: Everything You Need to Know to Get Started (2007), Learn2succed Incorporated, United States. 20. Stępnicka N. (2011), Społeczności internetowe w procesie kształtowania nowych trendów społecznych, w: Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia, Waśkowski Z. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr Taylor R. C. (2012), The Price of a Dissatisfied Customer, RCTaylor Group, dostęp dnia Tewes M. (2003), Der Kundenwert im Marketing, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden.

15 Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich Tkaczyk J. (2011), Blaski i cienie wykorzystania serwisów społecznościowych przez przedsiębiorstwa, w: Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia, Waśkowski Z. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr Uba A. (2010), Facebook marketing. Jak zbudować profil marki?, dostęp dnia Wagenheim F. (2003), Weiterempfehlung und Kundenwert, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. 26. Wille K. (2005), Customer Equity, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. 27. Digital Young Internet buduje marki wśród młodych (2011), Ad- Vice, Warszawa, dostęp dnia Edelman Trust Barometer (2011), dostęp dnia dostęp dnia dostęp dnia dostęp dnia dostęp dnia Streszczenie Praca zawiera analizę różnych aspektów nieformalnej komunikacji konsumentów i jej roli we współczesnej komunikacji marketingowej. Zaprezentowane zostały również wyniki analiz identyfikujące czynniki determinujące potencjał nieformalnej komunikacji. Marketing rekomendacji jest relatywnie nową formą internetowej komunikacji marketingowej, a Internet kreuje rozmaite możliwości pozyskiwania i wymiany nieformalnych informacji marketingowych. Celem pracy jest analiza form i przejawów internetowej komunikacji nieformalnej, jej motywów i znaczenia marketingu rekomendacji. Słowa kluczowe komunikacja nieformalna, marketing rekomendacji Development perspective of online customers recommendations (Summary) The paper includes the analysis of different aspects of the customers word of mouth and its role in contemporary marketing communication. The most significant research achievements in identifying the determinants of word of mouth potential have been presented. Recommendation marketing is a relatively new form of online marketing communication and the Internet creates different forms of gathering and changing informal marketing information. The pa-

16 580 Aleksandra Radziszewska per aims to investigate the forms of electronic word of mouth communication, its motives and importance of recommendation marketing. Keywords word of mouth communication, recommendation marketing

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku grupy urządzeń zwanych smartfonami, a dodatkowo wiele prognoz na 2012 koncentruje

Bardziej szczegółowo

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Creative Media Marketing szeptany i nie tylko 2016 0 05-6 5 0 S u ł k o w i c e, u l. L i p o w a 9 O nas Jesteśmy grupą najlepszych specjalistów w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

Kampania AVON Powiedz STOP przemocy. Warszawa, 21 października 2011

Kampania AVON Powiedz STOP przemocy. Warszawa, 21 października 2011 Kampania AVON Powiedz STOP przemocy Warszawa, 21 października 2011 Agenda Sukces kampanii AVON Powiedz STOP przemocy na Facebooku w Polsce Kluczowe elementy sukcesu Odpowiedzi na pytania AVON prowadzi

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Żyjemy w czasach, w których konsument odruchowo sięga po telefon, kiedy czegoś chce albo potrzebuje. opublikowany kwiecień 2015 Chce

Bardziej szczegółowo

brenewal jest firmą korzystającą z innowacyjnych rozwiązań i narzędzi opartych o WoM marketing w celu optymalizacji i usprawniania działań związanych

brenewal jest firmą korzystającą z innowacyjnych rozwiązań i narzędzi opartych o WoM marketing w celu optymalizacji i usprawniania działań związanych brenewal jest firmą korzystającą z innowacyjnych rozwiązań i narzędzi opartych o WoM marketing w celu optymalizacji i usprawniania działań związanych z marką firmy. Nasz Brand Szybkie fakty Brand brenewal

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania

Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania Cele badania, czyli czego właściwie chcieliśmy się dowiedzieć? Metodologia I Etap Badanie jakościowe (gemiusfgi) Wywiady w trzech grupach dyskusyjnych

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Informatyk, przedsiębiorca, współtwórca wielu serwisów internetowych jak: Kim jestem? Rys

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Justyna Skorupska członek Komitetu Założycielskiego e-commerce Polska, Dyrektor Zarządzająca FACT-Finder Partner Polska Organizator 1. Rynek e-commerce w Polsce

Bardziej szczegółowo

OPEN GATE WHISPER MARKETING

OPEN GATE WHISPER MARKETING OPEN GATE WHISPER MARKETING Whisper Marketing to narzędzie stworzone do budowania świadomości produktów i usług ale przez firmy nie w pełni wykorzystywane. WWW.O-GATE.PL OPEN GATE KIM JESTEŚMY Kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Marka na wyciągnięcie ręki obsługa w social media

Marka na wyciągnięcie ręki obsługa w social media Marka na wyciągnięcie ręki obsługa w social media Prezentująca: Izabela Kwiatkowska Jungle Web, 25 kwietnia 2014r. Media społecznościowe 3. źródłem elektronicznym wskazywanym przy uzyskiwaniu informacji

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Innowacje rynkowe Wykład Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Uwarunkowania zachowań konsumentów Makroekonomiczne Siła nabywcza główne czynniki zakupowe Słaby etnocentryzm Samoobsługa

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Word of Mouth & Social Media Marketing. Korzyści. Strategie i techniki. poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Word of Mouth & Social Media Marketing. Korzyści. Strategie i techniki. poniedziałek, 16 kwietnia 2012 Word of Mouth & Social Media Marketing Korzyści. Strategie i techniki. 1 Co to jest WOMM 2 Co to jest Word of Mouth Marketing Word of Mouth (Marketing Szeptany) Akt przekazania informacji przez konsumenta

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany i wirusowy w sieciach społecznych

Marketing szeptany i wirusowy w sieciach społecznych Marketing szeptany i wirusowy w sieciach społecznych Dr (Uniwersytet Warszawski i SmartNet Research & Solutions) X Kongres E-Marketing, Warszawa, 8-9 czerwca 2010 O czym powiem? Jak działa marketing szeptany

Bardziej szczegółowo

Video Content Marketing

Video Content Marketing Video Content Marketing Sposobem na skuteczną komunikację w biznesie. Case Study. Justyna Hernas Kierownik Działu Reklamy Internetowej Agenda 2 Video Marketing dlaczego warto Video Content Marketing wybrane

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Customer Experience Funnel Jak wybrać 45 najlepszych

Customer Experience Funnel Jak wybrać 45 najlepszych Customer Experience Funnel Jak wybrać 45 najlepszych prezentacji omnichannel na e-commerce? FORUM? czyli jak obserwować customer journey w Joanna Komuda, IAB Polska Karolina Wrońska-Boukhalfa, opiniac.com

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

TREŚCI, KTÓRE POMAGAJĄ SPRZEDAWAĆ. Anna Miotk, Polskie Badania Internetu Maj 2015

TREŚCI, KTÓRE POMAGAJĄ SPRZEDAWAĆ. Anna Miotk, Polskie Badania Internetu Maj 2015 TREŚCI, KTÓRE POMAGAJĄ SPRZEDAWAĆ Anna Miotk, Polskie Badania Internetu Maj 2015 2 Internet a zakupy 3 Spis treści! Treść a content marketing! Najpopularniejsze serwisy social media, urządzenia, na których

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia:

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: - Spędzi 10 tys. godzin grając w gry komputerowe - Wyśle 200 tys. emaili i sms - Przesiedzi przed TV 10 tys. godzin oglądając ok. pół milina

Bardziej szczegółowo

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Warszawa, grudzień 2005. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone przez TNS

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH?

INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? Dziecko autorem poczytnego bloga? Rodzic jako ambasador internetu? Młodzież = cyfrowi tubylcy? Czy młodzi ludzie tworzą wartościowe treści przy wykorzystaniu nowych

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Grzywińska-Rąpca

Małgorzata Grzywińska-Rąpca zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 874 studia informatica nr 37 2015 DOI:10.18276/si.2015.37-03 Małgorzata Grzywińska-Rąpca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie CZYNNIKI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Ery e-commerce

Wyzwania Ery e-commerce Wyzwania Ery e-commerce Rozwój rynku e-commerce w Polsce Potencjał i przyszłość handlu internetowego e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1 B2C E-commerce w Europie e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016 PROGRAM SZKOLENIA Szczecinek 2016 Szczecinek, 16.11.2016 Szanowni Państwo, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Centrum Konferencyjne ZAMEK organizują w roku edukacyjnym 2016/2017 cykl szkoleń z

Bardziej szczegółowo

W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej pasywnej roli konsumentów.

W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej pasywnej roli konsumentów. Prosumenci w polskim internecie na podstawie badania gemiusreport Warszawa, styczeń 2008 r. W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany.

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. 1 Czy retargeting jest mi potrzebny? Jak zaangażować pozostałe 98% aby dokonali zakupu? 2% klientów kupuje podczas pierwszej wizyty w sklepie. 2 Czy

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876 Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com OFERTA Czym jest Facebook.com? Facebook.com to darmowy serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia 209 B 380896 Redaktor naukowy Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku

Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku Oferta ważna od 01.04.2015 do 31.05.2015 Działania na Facebooku to komunikacja dynamiczna, regularna, zazwyczaj o charakterze lekkim, rozrywkowym,

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo