Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 P/N C-PL REV 1.0 ISS 20MAY13

2 Copyright 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Nazwy i logo TruVision i Interlogix są znakami towarowymi firmy United Technologies. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub sprzedawców. Producent UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC N4131 Klasa B: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B wg części 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w obszarze mieszkalnym. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń dla urządzeń radiowych. Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to będzie powodowało szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował usunąć takie zakłócenia na jeden z następujących sposobów: Zmieniając kierunek lub miejsce zainstalowania anteny odbiorczej. Zwiększając odległość między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączając urządzenie do gniazdka sieciowego innego niż to, do którego podłączono odbiornik. Korzystając z pomocy sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowotelewizyjnego. Dyrektywy Unii Europejskiej 12004/108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym firma UTC Fire & Security deklaruje, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektywy 2004/108/WE. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): W obrębie Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu, produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: /66/EC (dyrektywa dotycząca baterii): W obrębie Unii Europejskiej produktów zawierających baterie nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. Szczegółowe informacji dotyczące baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery wskazują obecność kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lub oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje kontaktowe Informacje kontaktowe zawiera witryna internetowa oraz

3 Spis treści Rozdział 1 Przedstawienie produktu 1 Przegląd produktu 1 Rozdział 2 Instalacja 3 Warunki instalacji 3 Zawartość opakowania rejestratora TVR 41 i akcesoria 4 Panel tylny 4 Konfigurowanie kamery kopułowej PTZ 5 Podłączanie okablowania klawiatury 10 Porty RS Port RS Podłączenie monitora 13 Pętla 13 Wejście i wyjście audio 13 Wsporniki 14 Rozdział 3 Pierwsze kroki 15 Włączanie i wyłączanie rejestratora 15 Korzystanie z kreatora konfiguracji 16 Rozdział 4 Instrukcje obsługi 21 Sterowanie rejestratorem TVR Używanie panelu przedniego 21 Użycie myszy 24 Za pomocą pilota na podczerwień 25 Przegląd menu 28 Rozdział 5 Podgląd na żywo 31 Opis podglądu na żywo 31 Wyjście wideo 32 Wyjście audio 32 Sterowanie trybem podglądu na żywo 32 Format widoku z wielu kamer 34 Praca sekwencyjna kamer 35 Uzyskiwanie dostępu do często używanych poleceń 36 Konfigurowanie trybu podglądu na żywo 38 Konfigurowanie daty i godziny 40 Ustawienia ogólne 42 Kodowanie V-strumienia 45 Rozdział 6 Sterowanie kamerą PTZ 47 Konfigurowanie ustawień PTZ 47 Przywoływanie ustawień zaprogramowanych, tras i tras Shadow 48 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 i

4 Konfigurowanie i przywoływanie ustawień zaprogramowanych 49 Konfigurowanie i przywoływanie tras zaprogramowanych 51 Konfigurowanie i przywoływanie trasy Shadow 53 Rozdział 7 Odtwarzanie nagrania 55 Przegląd funkcji okna odtwarzania 55 Menu podręczne odtwarzania 58 Natychmiastowe odtwarzanie 59 Odtw. całodniowe 60 Wyszukiwanie nagrań 61 Odtwarzanie nagrań według czasu i typu wideo 62 Odtwarzanie nagrań według zdarzenia 63 Tworzenie i odtwarzanie nagrań oznaczonych znacznikami 64 Pokaz slajdów ze zrzutów obrazu 65 Odtwarzanie nagrań z rejestru systemowego 66 Czas pomijania odtwarzania 67 Wyszukiwanie ruchu 67 Odtwarzanie ramka po ramce 68 Powiększenie cyfrowe przy odtwarzaniu 69 Rozdział 8 Archiwizacja nagranych plików 71 Archiwizacja plików 71 Automatyczna archiwizacja 74 Tworzenie i archiwizacja klipów wideo 76 Archiwizacja zrzutów obrazu 76 Zarządzanie urządzeniami pamięci 77 Odtwarzanie zarchiwizowanych plików na komputerze 77 Rozdział 9 Korzystanie z przeglądarki internetowej 79 Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows 7 79 Dostęp do przeglądarki internetowej 80 Przeglądarka internetowa 80 Korzystanie z przeglądarki internetowej do konfigurowania urządzenia 82 Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań wideo 86 Wyszukiwanie rejestrów zdarzeń 89 Strumień 2-kier. 89 Sterowanie kamerą kopułową PTZ za pośrednictwem przeglądarki internetowej 91 Przechwytywanie informacji tekstowych 91 Wyświetlanie tekstu na obrazie 93 Korzystanie z sieciowego urządzenia pamięci masowej 94 Rozdział 10 Nagrywanie 97 Inicjowanie ustawień nagrywania 97 Obliczanie maksymalnej dozwolonej szybkości zapisu i przepływności 99 ii Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

5 Definiowanie harmonogramu nagrywania 101 Harmonogramy dzienne 102 Harmonogramy świąt 103 Ręczne nagrywanie 103 Harmonogramy wykrywania ruchu 104 Harmonogramy alarmów zewnętrznych 104 Ochrona nagranych plików 105 Redundancja dysku twardego 107 Rozdział 11 Ustawienia alarmów 109 Opis typów powiadomień alarmowych 109 Ustawianie wykrywania ruchu 112 Ustawianie alarmów zewnętrznych 115 Ręczne uruchamianie lub resetowanie wyjść alarmowych 117 Konfigurowanie powiadomień systemowych 118 Wykrywanie braku sygnału wideo 119 Wykrywanie sabotażu wideo 120 Rozdział 12 Ustawienia sieciowe 121 Konfigurowanie ogólnych ustawień sieciowych 121 Konfigurowanie protokołu PPPoE 122 Konfigurowanie DDNS 123 Konfigurowanie serwera NTP 124 Konfigurowanie poczty 124 Konfigurowanie funkcji UPnP TM 125 Konfigurowanie protokołu SNMP 127 Konfigurowanie serwera FTP w celu przechowywania zrzutów obrazu 127 Konfigurowanie hosta alarmu zdalnego 128 Konfigurowanie transmisji wielokrotnej 128 Konfigurowanie serwera i portów HTTP 129 Konfigurowanie portu usługi RTSP 129 Sprawdzanie stanu sieci 129 Eksportowanie danych pakietów sieciowych 130 Zarządzanie zwiększeniem przepustowości 131 Rozdział 13 Zarządzanie dyskami twardymi 133 Inicjowanie dysków twardych 133 Kontrolowanie ilości miejsca na dysku twardym 133 Ustawianie grup dysków twardych 134 Nagrywanie strumienia dwukierunkowego 135 Konfigurowanie właściwości dysku twardego 135 Sprawdzanie stanu dysku twardego 136 Konfigurowanie alarmów dysków twardych 136 Zarządzanie urządzeniami esata 137 Sprawdzanie informacji S.M.A.R.T. 137 Wyszukiwanie wideo za pomocą analizy dysku 138 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 iii

6 Rozdział 14 Ustawienia kamery 141 Konfigurowanie ustawień OSD kamery 141 Konfigurowanie maski prywatności 142 Regulowanie ustawień obrazu wideo 143 Ukrywanie obrazu z kamery 144 Rozdział 15 Zarządzanie rejestratorem 145 Konfigurowanie portu RS Aktualizacja oprogramowania firmowego 146 Przywracanie ustawień domyślnych 147 Wyświetlanie informacji o systemie 148 Wyszukiwanie zdarzeń w rejestrach systemowych 149 Importowanie i eksportowanie ustawień konfiguracji 150 Rozdział 16 Zarządzanie użytkownikami 151 Dodawanie nowego użytkownika 151 Dostosowywanie uprawnień dostępu użytkownika 152 Usuwanie użytkownika 154 Modyfikowanie użytkownika 154 Zmiana hasła administratora 155 Rozdział 17 itvrmobile 157 Konfiguracja i logowanie 157 Podgląd na żywo 158 Sterowanie kamerą PTZ 159 Zarządzanie urządzeniami 161 Ulubione 162 Lokalna konfiguracja 162 Zmiana haseł 162 Zrzuty obrazu 163 Dodatek A Dane techniczne 165 Dodatek B Protokoły PTZ 167 Dodatek C Informacje o przekazywaniu portów 169 Dodatek D Klawiatura KTD Obsługiwane wersje oprogramowania wewnętrznego 171 Podłączanie okablowania klawiatury 171 Konfiguracja klawiatury do współpracy z rejestratorem TVR Obsługa klawiatury 174 iv Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

7 Dodatek E Maksymalne czasy pre-nagrywania 181 Dodatek F Obsługiwane polecenia PTZ 183 Dodatek G Domyślne ustawienia menu 185 Słownik pojęć 195 Indeks 197 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 v

8

9 Rozdział 1 Przedstawienie produktu Przegląd produktu Niniejszy dokument to Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 (TVR 41) dla następujących modeli: Tabela 1: Kody produktu Ameryki TVR T TVR T TVR T TVR T TVR T TVR T EMEA TVR TEA TVR TEA TVR TEA TVR TEA TVR TEA TVR TEA TVR TEA TVR TEA Uwaga: Poszczególne modele są dostarczane z przewodami zasilania odpowiednimi dla danego regionu. W sprawie regionów niewymienionych w Tabela 1 powyżej należy skontaktować się z lokalnym dostawcą. TruVision DVR 41 (TVR 41) jest wszechstronnym, łatwym w obsłudze, wewnętrznym cyfrowym rejestratorem wideo (DVR), pozwalającym użytkownikom końcowym na nagrywanie sygnału z 4, 8 lub 16 kamer analogowych w rozdzielczości 4 CIF w czasie rzeczywistym (25/30 fps), z możliwością integracji z wszystkimi rozwiązaniami zabezpieczającymi firmy UTC oraz bezproblemową współpracą z produktami marki TruVision. Funkcja strumienia dwukierunkowego umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie różnych ustawień dla nagrywania i przesyłania strumienia wideo w trybie podglądu na żywo. TruVision DVR 41 w pełni integruje się z oprogramowaniem TruVision Navigator oferowanym bez licencji, które jest idealne dla większości komercyjnych Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 1

10 Rozdział 1: Przedstawienie produktu zastosowań. Interfejs przeglądarkowy TVR 41 jest prosty i intuicyjny w użyciu, umożliwiając zdalną konfigurację i bezpieczne oglądanie, wyszukiwanie i odtwarzanie strumienia wideo z komputerów podłączonych do Internetu. 2 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

11 Rozdział 2 Instalacja W tej sekcji został opisany sposób instalacji rejestratora TVR 41. Warunki instalacji Podczas instalowania produktu należy rozważyć następujące czynniki: Wentylacja Temperatura Wilgotność Obciążenie obudowy Wentylacja: Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Temperatura: Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące temperatury działania rejestratora (-10 do +55 ºC) i wilgotności bez kondensacji (od 10% do 90%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur działania może spowodować skrócenie czasu eksploatacji urządzenia DVR. Nie wolno instalować rejestratora na innym urządzeniu wydzielającym duże ilości ciepła. Zostawić przestrzeń 44 mm pomiędzy rejestratorami Rejestrator TruVision DVR 41 montowanymi w obudowie typu racku. Wilgotność: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Wilgoć może uszkodzić wewnętrzne podzespoły. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci. Obudowa: Na rejestratorze można umieszczać inne urządzenia, o ile ich waga nie przekracza 15,9 kg. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 3

12 Rozdział 2: Instalacja Zawartość opakowania rejestratora TVR 41 i akcesoria Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W opakowaniu znajduje się lista zawartości. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Skład pakietu sprzedawanego w opakowaniu z produktem: Pilot zdalnego sterowania (na podczerwień) Dwie baterie typu AAA dla pilota Przewody zasilające Mysz USB DVR Pętla wideo za pomocą kabla Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcjami obsługi Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 41 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 (na płycie CD) Panel tylny Rysunek 1 na stronie 5 przedstawia złącza na panelu tylnym i opisuje każde złącze typowego cyfrowego rejestratora wideo TVR 41. Szczegóły mogą się różnić w przypadku określonych modeli. Przed podłączeniem zasilania do DVR podłącz kamery i monitor główny w celu podstawowego działania. 4 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

13 Rozdział 2: Instalacja Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Podłącz maksymalnie 16 kamer analogowych do złącz BNC. 2. Podłącz wejścia audio (dostępne dla każdej kamery) do złącz RCA. 3. Podłącz maksymalnie dwa monitory CCTV (złącza typu BNC): - Monitor B - Monitor główny 4. Podłącz do głośników w celu uzyskania audio. 5. Podłącz złącze RCA do mikrofonu. 6. Podłącz do urządzenia RS Podłącz do monitora VGA. 8. Podłącz do opcjonalnego urządzenia esata, takiego jak dysk twardy SATA lub nagrywarka CD/DVD-RW. 9. Podłącz do telewizora HD. Połączenie HDMI obsługuje cyfrowe audio i wideo. 10. Podłącz do opcjonalnego urządzenia USB, takiego jak mysz, nagrywarka CD/DVD lub dysk twardy. Rejestrator obsługuje napędy DVD i dyski twarde USB za pośrednictwem portów USB z przodu i z tyłu urządzenia. 11. Podłącz do sieci. 12. Zakończ linię do kamer, używając przełącznika RS-485. Ustawienie domyślne to Off (Wył.). 13. Podłącz kamerę PTZ. 14. Podłącz do klawiatury (pokazano KTD-405). 15. Podłącz do 16 alarmowych kabli wejściowych do wyjść. 16. Podłącz do czterech przekaźnikowych wyjść alarmu. 17. Podłączony do uziemienia 18. Podłączanie do zasilacza. 19. Zapętl do 16 kamer analogowych (patrz element 1). Konfigurowanie kamery kopułowej PTZ W celu realizacji lokalnej telemetrii użyj dołączonej myszy USB lub opcjonalnej klawiatury. Jeśli używasz rejestratora TVR 41 w sieci, do sterowania kamerą kopułową PTZ użyj przeglądarki internetowej lub oprogramowania TruVision Navigator. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 5

14 Rozdział 2: Instalacja Obsługiwane protokoły patrz Dodatek B na stronie 167; polecenia PTZ obsługiwane przez poszczególne protokoły patrz Dodatek F na stronie 183. Każda kamera PTZ musi być oddzielnie konfigurowana. Informacje na temat konfigurowania ustawień kamery kopułowej PTZ patrz Rozdział 6, Sterowanie kamerą PTZ na stronie 47. Podłączanie rejestratora TVR 41 do kamery kopułowej PTZ i pulpitu Użyj pudełka wejście/wyjście dostarczonego wraz z klawiaturą w celu podłączenia klawiatury do rejestratora TVR 41. Klawiaturę można podłączyć do kamery PTZ w celu sterowania lokalnego lub sterowania za pośrednictwem sieci. Preferowana konfiguracja patrz Rysunek 2. Można sterować każdą kamerą kopułową PTZ, gdy rejestrator dokonuje tłumaczenia protokołu PTZ. Jakkolwiek ten układ dostarcza tylko ograniczoną konfigurację kopułową. Rysunek 2: Podłączanie klawiatury do rejestratora TVR 41 w celu sterowania kamerą kopułową PTZ za pośrednictwem sieci Konfigurowanie protokołów PTZ dla kamer firmy Interlogix Przed włożeniem kamer kopułowych PTZ do obudowy należy ustawić przełączniki DIP protokołu i adresu do współpracy z rejestratorem TVR 41. Aby uzyskać informacje o różnych ustawieniach kamer PTZ firmy Interlogix, patrz Tabela 2 na stronie 7. Jeśli używane są kamery kopułowe PTZ innej firmy, należy zapoznać się z instrukcjami ich konfiguracji. 6 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

15 Rozdział 2: Instalacja Tabela 2: Protokoły PTZ dla kamer Interlogix Kamera TruVision Mini PTZ 12X: kamera wewnętrzna Ustawienie przełącznika Przełączniki DIP protokołu: Przełączniki DIP komunikacji RS-485: Przełączniki DIP ID kamery: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery Złącze transmisji danych RS-485: 1. Przełączniki DIP protokołu 2. Przełączniki DIP komunikacji RS Przełączniki DIP ID kamery TruVision Mini PTZ 12X: kamera zewnętrzna Przełączniki DIP protokołu: Przełączniki DIP komunikacji RS-485: Przełączniki DIP ID kamery: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. Złącze transmisji danych RS-485: 1. Przełączniki DIP protokołu 2. Przełączniki DIP komunikacji RS Przełączniki DIP ID kamery Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 7

16 Rozdział 2: Instalacja Kamera TruVision kopułowa 16X PTZ Ustawienie przełącznika Przełączniki protokołu: 0111 Przełączniki adresu: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. Szybkość transmisji: 0000 Złącze transmisji danych RS-485: 1. Przełączniki adresu; 2. Przełączniki bodu; 3. Przełączniki protokołu CyberDome Przełączniki protokołu: Niedostępne Przełączniki adresu: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. Złącze transmisji danych RS-485: 8 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

17 Rozdział 2: Instalacja Kamera UltraView PTZ Ustawienie przełącznika Przełączniki protokołu: Przełączniki adresu: Wybierz odpowiedni adres za pomocą przełącznika adresu. Złącze transmisji danych RS-485: 1. Przełączniki protokołu; 2. Przełączniki adresu Legend Przełączniki protokołu: Przełączniki adresu: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. 1 Złącze transmisji danych RS-485: Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 9

18 Rozdział 2: Instalacja Podłączanie okablowania klawiatury Klawiatura używa simpleksowego okablowania RS-485. Sygnał jest przesyłany skrętką jednożyłową. Zalecany jest osłonięty kabel sieciowy STP CAT5. Podłącz uziemienie do jednego końca kabla pierwszego lub ostatniego urządzenia na linii RS-485. Do jednej magistrali można podłączyć maks. 255 urządzeń. Maksymalna długość kabla wynosi 1200 m. Długość kabla można zwiększyć przy użyciu rozdzielacza sygnału danych. Zarówno pierwsze, jak i ostatnie urządzenie w szeregu powinno być terminowane rezystorem 120 Ω. Zminimalizuje to odbicia na linii. Patrz Rysunek 3 poniżej. Rysunek 3: Kabel szeregowy RS-485 (pokazana klawiatura KTD-405) 1. Klawiatura 2. Wejście/wyjście 3. Zobacz część Porty RS-485 na stronie 12. Użyj rozdzielacza sygnału RS-485 w celu utworzenia konfiguracji gwiazda. Patrz Rysunek 4 na stronie Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

19 Rozdział 2: Instalacja Rysunek 4: Okablowanie gwiazda z rozdzielaczem sygnału RS-485 Prawidłowo: 1. Klawiatura 2. Wejście/wyjście 3. Rozdzielacz RS Zobacz część Porty RS-485 na stronie 12 Nieprawidłowo: 1. Klawiatura 2. Wejście/wyjście 3. Zobacz część Porty RS-485 na stronie 12. Użyj rozdzielacza sygnału RS-485, aby zwiększyć maksymalną liczbę urządzeń w magistrali, jak również całkowity zasięg. Każdy rozdzielacz zapewnia dodatkową magistralę RS-485, zwiększając zasięg sygnału wyjściowego o dodatkowe 1200 m. Do każdego wyjścia można podłączyć maksymalnie 31 rejestratorów TVR 41. Zobacz Rysunek 5 na stronie 12. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 11

20 Rozdział 2: Instalacja Rysunek 5: Rozszerzanie systemu z rozdzielaczem sygnału RS Klawiatura 2. Wejście/wyjście 3. Rozdzielacz RS Zobacz część Porty RS-485 niżej Uwaga: Większość rozdzielaczy sygnału jest jednokierunkowa. To oznacza, że sygnał przepływa wyłącznie od wejścia do wyjścia. W związku z tym nie jest możliwe podłączenie kilku klawiatur. Zobacz część Porty RS-485 poniżej, aby skonfigurować ustawienia komunikacyjne portu RS-485. Porty RS-485 Z tyłu urządzenia DVR znajdują się dwa porty RS-485. Układ styków portu szeregowego patrz Rysunek 6 na stronie 13. Kopułowa RS-485: A i B: Połącz sterowanie Pan, tilt, zoom kamer kopułowych PTZ A = +, B = - C i D: Nieużywane G. Masa kamery kopułowej G. Masa pulpitu Klawiatura: Podłącz klawiaturę. 12 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

21 Rozdział 2: Instalacja Rysunek 6: wtyki RS-485 Port RS-232 Port RS-232 umożliwia podłączenie urządzeń CBR-PB3-POS (point-of-sale) i bankomatów do urządzenia DVR. Aby skonfigurować port, patrz Konfigurowanie portu RS-232 na stronie 145. Podłączenie monitora Podłącz monitory do wyjść rejestratora (BNC/VGA/HMDI). Urządzenie udostępnia sygnał CVBS 1 Vpp. Patrz Rysunek 1 5, aby uzyskać informacje o podłączaniu monitora do rejestratora TVR 41. TVR 41 obsługuje rozdzielczość do / 60 Hz w VGA. Rozdzielczość monitora powinna wynosić co najmniej 800 x 600. Ustaw monitor zgodnie z tą rozdzielczością. Pętla Można podłączyć kamery analogowe przy użyciu pętli do urządzeń takich jak matryca, monitory czy drugi rejestrator. Jest 16 ponumerowanych wyjść pętli BNC. Patrz Rysunek 1 na stronie 5. Wejście i wyjście audio Urządzenie jest wyposażone w 16 wejść audio i dwa wyjścia audio. Zarówno wejścia jak i wyjścia audio są na poziomie liniowym. Każde wejście audio jest powiązane z jedną z 16 kamer. Wejścia audio Wyjście audio Gniazdo RCA, 315 mv, 40 kω. Niezbilansowane. Gniazdo RCA, 315 mv, 600 Ω. Niezbilansowane. Uwaga: Audio na poziomie liniowym wymaga wzmocnienia. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 13

22 Rozdział 2: Instalacja Wsporniki Rejestrator można łatwo zamontować w szafie rack owej (wymagany zestaw do montażu TVR-RK-1). Patrz Rysunek 7 poniżej. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą, aby zamówić zestaw. Rysunek 7: Montaż w szafie rack owej Przymocuj niewielkie przednie zaczepy rack'owe do urządzenia (śruby w zestawie) Przymocuj urządzenie DVR do przednich szyn (śrub brak w zestawie) Aby zamontować racki: 1. Przymocuj niewielkie przednie uszy rack'owe do urządzenia (śruby dostarczone). 2. Przymocuj dwa duże tylne wsporniki (nie dostarczone) do tylnych szyn. 3. Przymocuj rejestrator DVR do przednich szyn (śruby nie dostarczone). Przestroga: Rejestratora TVR 41 nie należy montować w szafie rack owej bez tylnych szyn. Jeśli tylne szyny nie zostaną zamontowane, rejestrator może ulec uszkodzeniu. 14 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

23 Rozdział 3 Pierwsze kroki Włączanie i wyłączanie rejestratora Przed włączeniem zasilania należy podłączyć co najmniej jeden monitor do wyjścia wideo lub interfejsu VGA. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wyświetlenie interfejsu użytkownika i obsługa urządzenia. Należy także podłączyć co najmniej jedną kamerę. Rejestrator TVR 41 automatycznie wykrywa tryb wideo (PAL lub NTSC) przy rozpoczynaniu pracy. Rejestrator jest wyposażony w zasilacz uniwersalny automatycznie wykrywający napięcie 110/240 V, 60/50 Hz. Uwaga: Zaleca się korzystanie z zasilania bezprzerwowego (UPS) w połączeniu z urządzeniem. Włączanie rejestratora: Rejestrator należy włączyć za pomocą włącznika zasilania na panelu tylnym. Gdy rejestrator TVR 41 będzie zasilony, pasek wskaźnika na panelu przednim zaświeci się na zielono. Wszystkie podłączone kamery zostaną wyświetlone na ekranie. Rejestrator TVR 41 automatycznie rozpocznie nagrywanie. Włączanie rejestratora: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Menu. Otworzy się menu główne. 2. Wybierz ikonę Power Manager (Menedżer zasilania). 3. W menu podręcznym Shutdown (Zamykanie systemu) wybierz polecenie Shutdown (Zamknij system). Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić zamknięcie. Ponowne uruchamianie rejestratora: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Menu. Otworzy się menu główne. 2. Wybierz ikonę Power Manager (Menedżer zasilania). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 15

24 Rozdział 3: Pierwsze kroki 3. W menu podręcznym Shutdown (Zamykanie systemu) wybierz polecenie Ur. pon. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić zamknięcie. Korzystanie z kreatora konfiguracji Rejestrator TVR 41 jest wyposażony w ekspresowy kreator instalacji, który umożliwia łatwą konfigurację podstawowych ustawień rejestratora przy pierwszym użyciu. Konfiguruje wszystkie kamery jednocześnie. Konfigurację można następnie dostosować. Domyślnie kreator konfiguracji uruchamia się po załadowaniu rejestratora. Kreator umożliwia skonfigurowanie najważniejszych ustawień rejestratora krok po kroku. Wszelkie zmiany wprowadzone na stronie konfiguracji są zapisywane przy opuszczaniu strony i powrocie do głównej strony kreatora. Uwaga: Aby skonfigurować rejestrator przy użyciu tylko ustawień domyślnych, na następnym ekranie kliknij przycisk Next (Dalej). Aby szybko skonfigurować rejestrator TVR 41: 1. Podłącz wszystkie wymagane urządzenia do panelu tylnego rejestratora. Patrz Rysunek 1 na stronie Włącz rejestrator za pomocą włącznika zasilania na przednim panelu. Po wyświetleniu ekranu uruchamiania na ekranie rejestratora pojawią się obrazy wideo. 3. Wybierz preferowany język systemu z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Włącz lub wyłącz opcję automatycznego uruchamiania kreatora po włączeniu rejestratora. Kliknij przycisk Next (Dalej). 5. Konfiguracja administratora: Przejdź do pola edycji Hasło admin. i kliknij je myszą lub naciśnij przycisk Enter na przednim panelu lub na pilocie, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę. Wprowadź hasło domyślne administratora: Uwaga: Musisz wprowadzić hasło administratora. Aby zmienić hasło administratora, należy zaznaczyć opcję New Admin password (Nowe hasło admin.), wprowadzić nowe hasło i potwierdzić je. Uwaga: Zalecana jest zmiana hasła administratora. Nie pozostawiaj hasła 1234 jako hasła domyślnego. Zapisz hasło w bezpiecznym miejscu, aby go nie zapomnieć. Jeśli zapomnisz hasła dostępu do rejestratora, skontaktuj się z dostawcą, podając numer seryjny rejestratora, aby otrzymać kod zabezpieczający w celu jego zresetowania. Kliknij przycisk Next (Dalej). 16 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

25 Rozdział 3: Pierwsze kroki 6. Konfiguracja godziny i daty: Wybierz odpowiednią strefę czasową, format daty, godzinę systemową oraz datę systemową. Uwaga: Czasu letniego nie można skonfigurować za pomocą kreatora. Więcej informacji na temat czasu letniego można znaleźć w części Konfigurowanie daty i godziny na stronie 67. Uwaga: Godzina i data systemowa są widoczne na ekranie. Nie występują jednak w nagraniach. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do następnej strony, albo przycisk Previous (Wstecz), aby wrócić do poprzedniej strony. 7. Konfiguracja sieciowa: Skonfiguruj takie ustawienia sieciowe, jak: typ karty sieciowej (NIC), adres IP, maska podsieci i domyślna brama. Wprowadź adres preferowanego i alternatywnego serwera DNS. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do następnej strony, albo przycisk Previous (Wstecz), aby wrócić do poprzedniej strony. 8. Zarządzanie dyskiem twardym: Odpowiednio skonfiguruj ustawienia dysku twardego. Możesz grupować dyski twarde i przypisywać kamery do grupy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawianie grup dysków twardych na stronie 134. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 17

26 Rozdział 3: Pierwsze kroki Możesz także skonfigurować dysk dla nagrywania redundantnego. Patrz Redundancja dysku twardego na stronie 107. Po skonfigurowaniu ustawień dysku twardego kliknij przycisk Initialize (Zainicjuj) i Next (Dalej), aby przejść do następnej strony, albo przycisk Previous(Wstecz), aby wrócić do poprzedniej strony. 9. Konfiguracja nagrywania: Odpowiednio skonfiguruj ustawienia nagrywania. Ustawienia takie mają zastosowanie do wszystkich kamer podłączonych do rejestratora. Zaznacz pole wyboru Constant Recording (Nagrywanie ciągłe), aby rejestrator nagrywał ciągle przez cały dzień. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, rejestrator nie będzie nagrywał. Zaznacz pole wyboru TL-Hi oraz wybierz rozdzielczość obrazu i szybkość zapisu. Zaznacz pole wyboru TL-Lo oraz wybierz rozdzielczość obrazu i szybkość zapisu. Aby rejestrować zdarzenia wykrywania ruchu, zaznacz pole wyboru Zdarzenie (ruch) oraz wybierz rozdzielczość obrazu i szybkość zapisu. Aby rejestrować zdarzenia alarmowe, zaznacz pole wyboru Alarm oraz wybierz rozdzielczość obrazu i szybkość zapisu. W obszarze Camera name (Nazwa kamery) wprowadź nazwę kamery. Zostanie wyświetlona klawiatura wirtualna umożliwiająca wpisanie znaków. 10. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian zostanie wyświetlona strona przedstawiająca wszystkie ustawienia. 18 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

27 Rozdział 3: Pierwsze kroki Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć kreatora. Rejestrator TVR 41 jest gotowy do użytku. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 19

28 Rozdział 3: Pierwsze kroki 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

29 Rozdział 4 Instrukcje obsługi Sterowanie rejestratorem TVR 41 Rejestratorem można sterować na kilka sposobów: Sterowanie za pomocą panelu przedniego Sterowanie za pomocą myszy Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień Sterowanie za pomocą pulpitu KTD-405 (patrz Dodatek) Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej Można użyć preferowanej metody sterowania dla dowolnej procedury, ale w opisach większości procedur używana jest terminologia myszy. Opcjonalne metody sterowania są przedstawiane tylko w przypadku znacznych różnic w stosunku do metod sterowania myszą. Używanie panelu przedniego Przyciski funkcyjne na paneli przednim służą do obsługi wielu, ale nie wszystkich głównych funkcji rejestratora. Diody LED świecą lub migają, ostrzegając o różnych sytuacjach. Dostępność funkcji można ograniczyć przez zastosowanie hasła. Więcej informacji w sekcji Rysunek 8 na stronie 22. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 21

30 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Rysunek 8: Panel przedni Przyciski na panelu przednim: Lp. Nazwa Opis 1. Port USB Port USB (Universal Serial Bus) do podłączania urządzeń dodatkowych, takich jak mysz USB czy dysk twardy USB. 2. Przycisk Eject (Wysuń) Wysuwa dysk CD / DVD. 3. Przycisk Archiwum Naciśnij raz, aby przejść do trybu szybkiej archiwizacji. Naciśnij dwa razy, aby rozpocząć archiwizację. 4. CD / DVD szczelina Włóż dysk CD lub DVD. 5. Przyciski Ekran Display (Ekran): Przełączanie między widokami z wielu kamer: pełny, cztery, 1+5, 1+7, 9 i 16. Seq (Sekwencja): Rozpoczęcie lub zatrzymanie pracy sekwencyjnej w trybie podglądu na żywo. A: Wybór monitora głównego. B: Wybór monitora B (w widoku na żywo). F1: Przy odtwarzaniu całodniowym naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć wycinanie fragmentu wideo. F2: W trybie podglądu na żywo kliknij, aby wyświetlić/ukryć pasek czasu. Przy odtwarzaniu całodniowym naciśnij, aby ukryć/wyświetlić pasek narzędzi sterowania odtwarzaniem. 6. Odbiornik pilota na podczerwień Odbiornik dla pilota na podczerwień. 7. Przyciski numeryczne Przełącza między różnymi kamerami na żywo i trybami sterowania PTZ lub odtwarzania. 22 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

31 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Lp. Nazwa Opis 8. Diody stanu HDD (Dysk twardy): Kolor zielony wskazuje, że rejestrator działa prawidłowo. Kolor czerwony oznacza błąd. Network (Sieć):Kolor zielony wskazuje, że sieć działa prawidłowo. Kolor czerwony oznacza błąd lub brak połączenia sieciowego. Internal (Wewnętrzna): Kolor zielony wskazuje, że układ alarmowy działa prawidłowo. Kolor czerwony wskazuje, że układ alarmowy zgłasza błąd. Alarm: Kolor zielony wskazuje brak alarmu zewnętrznego. Kolor czerwony wskazuje stan lub ruch alarmu zewnętrznego. 9. Przycisk alarmu Naciśnij, aby ręcznie potwierdzić alarm. 10. Dioda alarmu Miga na czerwono, gdy występuje alarm. 11. Manipulator Użyj go, aby wybrać opcje w menu i sterować odtwarzaniem. Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Gdy pokrętło jest aktywne, diody LED są zapalone. Tryb podglądu live: Naciśnij przycisk Enter, aby włączyć/wyłączyć tryb PTZ. Tryb menu: Przestaw manipulator w lewo/w prawo i do góry/do dołu, aby ustawić kursor na ekranie menu. Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Tryb odtwarzania: Przestaw manipulator w lewo/w prawo, aby spowolnić lub przyspieszyć odtwarzanie. Przestaw go w górę/w dół, aby przejść o 30 sekund w przód/w tył. Naciśnij przycisk Enter, aby zatrzymać/rozpocząć odtwarzanie. Tryb PTZ: Przestaw manipulator, aby sterować ruchami kamery kopułowej PTZ. Przestaw manipulator w lewo/w prawo, aby spowolnić lub przyspieszyć wykonywanie funkcji PTZ. Przestaw go w górę/w dół, aby przejść o 30 sekund w przód/w tył. 12. Przyciski PTZ. Zoom: Użyj przycisków + i -, aby powiększać/pomniejszać cyfrowo obraz. Preset (Zaprogramowane): Wywołanie presetu. Tour (Trasa): Wywołanie zaprogramowanych tras Shadow. 13. Przyciski odtwarzania : Przechodzi do najstarszego dostępnego nagrania wideo i rozpoczyna odtwarzanie. : Wstrzymanie odtwarzania. : Odtwarzanie aktualnie wybranego pliku Wartość domyślna to 1 minuta. Live (Na żywo): Przełączanie do trybu podglądu na żywo. Replay (Powtórka): Powtarza aktualnie odtwarzany plik i rozpoczyna odtwarzanie od początku pliku. 14. Przyciski Menu i Szukaj Menu: Przejście do menu głównego/wyjście z tego menu. Szukaj: Wejście do menu wyszukiwania zaawansowanego. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 23

32 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Użycie myszy Mysz USB dostarczona z rejestratorem TVR 41 może być używana do obsługi wszystkich funkcji urządzenia w przeciwieństwie do panelu przedniego, który ma ograniczone funkcje. Za pomocą myszy USB można przechodzić między menu i wprowadzać zmiany w ustawieniach w interfejsie użytkownika. Mysz należy podłączyć do rejestratora TVR 41 za pośrednictwem portu USB na panelu tylnym lub przednim. Mysz natychmiast rozpocznie pracę i powinien pojawić się kursor. Uwaga: Używaj myszy USB 1.1 lub wyższej. Wskaźnik myszy należy przesunąć na polecenie, opcję lub przycisk na ekranie. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje dokonanie lub potwierdzenie wyboru. Aby kupić dodatkową mysz, należy przy zamawianiu podać numer części TVR-MOUSE-1 TruVision DVR Model 40/41/60 Mouse. Opis przycisków myszy zawiera Tabela 3 niżej. Tabela 3: Przyciski myszy Lp. Lewy przycisk Opis Pojedyncze kliknięcie Podgląd na żywo: Wybierz kamerę, aby wyświetlić pasek narzędzi szybkiego dostępu (patrz Uzyskiwanie dostępu do często używanych poleceń na stronie 36). Menu: Wybiera element menu taki jak przycisk lub pole wprowadzania. Odpowiada przyciśnięciu przycisku Enter na panelu przednim lub na pilocie. Dwukrotne kliknięcie Kliknięcie i przeciągnięcie Podgląd na żywo: Przełącz pomiędzy ekranem pojedynczym w trybem wieloekranowym w trybie podglądu na żywo/odtwarzania. Podgląd na żywo: Przeciągnięcie na pasku kanału/czasu. PTZ control (Sterowanie PTZ): Regulacja panoramy, pochylenia i zoomu. Funkcje ochrony przed sabotażem, maski prywatności i wykrywania ruchu: Wybór obszaru docelowego. Cyfrowy zoom: Przeciągnięcie i wybór obszaru docelowego. Prawy przycisk Pojedyncze kliknięcie Podgląd na żywo: Wyświetlenie menu. Menu: Zamknięcie bieżącego menu i powrót do menu wyższego poziomu. Kółko przewijania Przewijanie w górę Podgląd na żywo: Powrót do poprzedniego ekranu. Menu: Przeniesienie zaznaczenia na poprzedni element. 24 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

33 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Lp. Opis Przewijanie w dół Podgląd na żywo: Przejście do następnego ekranu. Menu: Przeniesienie zaznaczenia na następny element. Za pomocą pilota na podczerwień W zestawie urządzenia TVR 41 znajduje się pilot zdalnego sterowania na podczerwień. Tak jak mysz może być używany do obsługi wszystkich głównych funkcji rejestratora TVR 41. Pilot na podczerwień może zostać zaprogramowany z unikalnym adresem identyfikatora urządzenia, aby działał tylko z urządzeniem o danym adresie. W przypadku używania pojedynczego urządzenia TVR 41 nie jest konieczne programowanie. Adres identyfikatora urządzenia ma zastosowanie tylko do pilota, a nie do klawiatury. Aby kupić pilota, należy przy zamawianiu podać numer części TVR-REMOTE-1 TruVision DVR Model 40/41/60 IR Remote Control. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 25

34 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Rysunek 9: Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień Lp. Opis 1. Alarm Potwierdzanie alarmu. 2. Device (Urządzenie) 3. Przyciski numeryczne Włączanie/wyłączanie sterowania rejestratora TVR 41 przy użyciu pilota. Wybierz kamerę i wpisz numer opcji menu. 4. Ekran Przełączanie między różnymi widokami z wielu kamer. 5. Mon A i Mon B Przełączanie między monitorami A i B. 6. Live (Na żywo) Powrót do trybu podglądu na żywo. 7. Menu Aktywacja głównego menu. 8. Seq (Sekwencja) Rozpoczęcie i zatrzymanie pracy sekwencyjnej. 9.,,, W trybie menu: Użyj strzałki w lewo i w prawo, aby wybrać pozycję, a strzałki w górę i w dół, aby wykonać jej edycję. W trybie PTZ: Użyj do sterowania kamerą PTZ. W trybie odtwarzania: Sterowanie szybkością odtwarzania. 10. OK Potwierdzenie wyboru. 11. Zoom + i - Sterowanie soczewką kamery w zakresie powiększenia. 26 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

35 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Lp. Opis 12. Preset Aby wywołać zaprogramowane ustawienie, wpisz jego trzycyfrowy kod. (Zaprogramowan e ustawienie) 13. Tour (Trasa) Aby wywołać trasę Shadow, wpisz jej trzycyfrowy kod. 14. Ogniskowa + i - Sterowanie soczewką kamery w zakresie ostrości. 15. Sterowanie odtwarzaniem Sterowanie odtwarzaniem (przewijanie do tyłu, wstrzymanie, wznowienie odtwarzania i przewijanie do przodu). 16. Szukaj Otwarcie menu wyszukiwania. 17. Replay (Powtórka) Odtworzenie wybranego pliku od początku. 18. Eject (Wysuń) Wysunięcie płyty CD lub DVD. 19. Archiwum Naciśnij raz, aby przejść do trybu szybkiej archiwizacji. Naciśnij dwa razy, aby rozpocząć archiwizację. Skieruj pilota na odbiornik na podczerwień umieszczony z przodu urządzenia w celu przetestowania działania. Aby podłączyć pilota do rejestratora TVR 41: 1. Naciśnij przycisk Menu na panelu przednim lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przycisk Menu. Otworzy się menu główne. 2. Wybierz kolejno opcje Display Mode Settings > Monitor (Ustawienia trybu wyświetlania > Monitor). 3. Sprawdź adres urządzenia. Wartością domyślną jest 255. Ten adres urządzenia jest prawidłowy dla wszystkich pilotów na podczerwień. 4. Na pilocie naciśnij przycisk Device (Urządzenie). 5. Wprowadź adres urządzenia. Musi być taki sam jak na urządzeniu TVR Naciśnij przycisk OK na pilocie. Aby włożyć baterie do pilota na podczerwień: 1. Zdejmij pokrywę baterii. 2. Włóż baterie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny ( ) są właściwie umieszczone. 3. Załóż pokrywę baterii. Rozwiązywanie problemów z pilotem: Jeśli pilot nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące testy: Sprawdzić, czy baterie są włożone prawidłowo. Sprawdzić stan naładowania baterii. Sprawdzić, czy dioda podczerwieni pilota nie jest zasłonięta. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 27

36 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z administratorem. Przegląd menu Rejestrator TVR 41 udostępnia menu złożone z ikon umożliwiające skonfigurowanie parametrów urządzenia. Każda ikona polecenia wyświetla ekran, który umożliwia edycję grupy ustawień. Większość menu jest dostępna tylko dla administratorów systemu. Ekran jest podzielony na trzy części. Aktualnie wybrana ikona polecenia i element podmenu są podświetlone na zielono. Patrz Rysunek 10 poniżej. Do menu głównego można przejść tylko w trybie podglądu na żywo. Rysunek 10: Struktura menu 1. Pasek narzędzi menu: Opcje ustawień dostępne dla wybranej funkcji menu. Umieść wskaźnik myszy nad ikoną polecenia i kliknij, aby ją wybrać. Opis ikon zawiera Tabela 4 poniżej. 2. Panel podmenu: Wyświetlane są podmenu dla wybranej funkcji menu. Kliknij pozycję, aby ją wybrać. 3. Menu ustawień: Wyświetlane są wszystkie ustawienia wybranego podmenu. Kliknij pole, aby dokonać zmian. Tabela 4: Opis ikon paska narzędzi menu Ikona Nazwa Opis Ustawienia trybu wyświetlania Zarządzanie kamerami Konfiguruje ustawienia ekranu podczas czasu przełączania, harmonogram, język i formaty ekranu. Patrz Konfigurowanie trybu podglądu na żywo na stronie 38 i Harmonogramy świąt na stronie 103. Konfiguruje ustawienia kamery, w tym wykrywanie ruchu, dostosowanie obrazu wideo, nazwę kamery i umożliwia kopiowanie ustawień do innych kamer. Patrz Rozdział 14 Ustawienia kamery na stronie Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

37 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Ikona Nazwa Opis Harmonogram wideo Ustawienia sieciowe Ustawienia alarmów Pozwala skonfigurować ustawienia nagrywania, w tym harmonogramy nagrywania, jakość nagrań, tryb automatycznego kasowania oraz tryb nagrywania. Patrz Rozdział 10 Nagrywanie na stronie 97. Konfiguruje standardowe ustawienia sieciowe, w tym adres IP, powiadomienia , DDNS oraz zaawansowane ustawienia sieci. Patrz Rozdział 12 Ustawienia sieciowe na stronie 121. Konfiguruje ustawienia alarmów, w tym wejście alarmu, wyjście przekaźnikowe, brak sygnału wideo, zdalny alert, sekundy przed i po alarmie. Patrz Rozdział 11 Ustawienia alarmów na stronie 109. Ustawienia PTZ Konfigurowanie ustawień PTZ. Patrz Rozdział 6 Sterowanie kamerą PTZ na stronie 47. Zarządzanie użytkownikami Ustawienia systemu Informacje pomocy Menedżer zasilania Konfiguruje użytkowników, hasła i uprawnienia dostępu. Patrz Rozdział 16 Zarządzanie użytkownikami na stronie 151. Konfiguruje ustawienia systemu, w tym datę i godzinę, wyjście audio, nazwę urządzenia, ustawienia RS-485, ustawienia RS-232, aktualizację firmware, ustawienia dysku twardego, log bootowania i zamknięcie. Patrz Rozdział 13 Zarządzanie dyskami twardymi na stronie 133 i Rozdział 15 Zarządzanie rejestratorem na stronie 145. Dostarcza informacje do pasków narzędzi, menu i klawiszy interfejsu. Dostęp do opcji wylogowania, ponownego uruchomienia i wyłączenia. Patrz Włączanie i wyłączanie rejestratora na stronie 15. Aby przejść do menu głównego: 1. W trybie podglądu na żywo naciśnij przycisk Menu na pilocie lub panelu przednim. - lub - Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Menu z menu podręcznego. Otworzy się menu główne. Domyślnie pojawi się ekran Ekran. 2. Kliknij odpowiednią ikonę menu, aby wyświetlić opcje jego podmenu. Zmień parametry konfiguracji stosownie do potrzeb. 3. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia. 4. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 29

38 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Używanie klawiatury wirtualnej Klawiatura pojawi się na ekranie, gdy należy wprowadzić znaki w opcji ekranowej. Kliknij przycisk, aby wprowadzić znak. Rysunek 11: Klawiatura wirtualna Opis przycisków wirtualnej klawiatury: Przełączanie między małymi/dużymi literami Spacja Zamknięcie klawiatury wirtualnej Znaki alfanumeryczne Backspace Symbole Potwierdzanie wyboru Wyjście z menu głównego Naciśnij przycisk Menu na panelu przednim, aby zamknąć bieżący ekran menu i wrócić do trybu podglądu na żywo, albo kliknij przycisk Back (Wstecz) w menu głównym. 30 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

39 Rozdział 5 Podgląd na żywo Opis podglądu na żywo Tryb podglądu na żywo to standardowy tryb pracy urządzenia, w którym użytkownik widzi bieżący obraz z kamer. Po włączeniu rejestrator TVR 41 automatycznie przechodzi do trybu podglądu na żywo. Na ekranie wyświetlana jest data, godzina i nazwa kamery oraz informacja, czy aktualnie odbywa się nagrywanie. Informacje o stanie Informacje o stanie systemu i kamery są wyświetlane na ekranie jako ikony na monitorze głównym i monitorach B. Ikony stanu kamery są pokazane dla każdej kamery. Każda ikona reprezentuje informacje na temat określonego elementu. Ikony te obejmują: Tabela 5: Opis ikon stanu wyświetlanych na ekranie Ikona Opis Sygnalizuje alarm czujnika. Sygnalizuje nagrywanie (ręczne, po wykryciu ruchu lub wyzwalane alarmem). Sygnalizuje zdarzenie wykrycia ruchu. Sygnalizuje zdarzenie braku sygnału wideo. Sygnalizuje obecność powiadomień alarmowych i systemowych. Kliknięcie ikony powoduje otwarcie ekranu z listą alarmów i powiadomień. Jednocześnie może być wyświetlana więcej niż jedna ikona. Stan systemu sygnalizują na panelu przednim diody LED stanu. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 31

40 4BRozdział 5: Podgląd na żywo Wyjście wideo Rejestrator TVR 41 może być podłączony do maks. dwóch monitorów. W tym samym czasie może być sterowany tylko jeden monitor. Rejestrator automatycznie sprawdza używane wyjścia monitorowe. Jeśli podłączono więcej niż jeden monitor, rejestrator określa, który jest monitorem głównym, a który pomocniczym. Priorytet wyjść monitora głównego i punktowego to: HDMI > VGA > CVBS. Patrz Tabela 6 poniżej. Tabela 6: Poziom priorytetu wyjść monitorowych Używane wyjście monitorowe Poziom priorytetu HDMI VGA CVBS Monitor główny Monitor B X X HDMI CVBS X X VGA CVBS X CVBS Aby wybrać wyjście wideo monitora głównego: 1. Kliknij ikonę Display Mode Settings (Ustawienia trybu wyświetlania) na pasku narzędzi menu. 2. Wybierz kolejno Layout > General (Układ > Informacje ogólne). 3. W opcji Video Output Interface (Interf. wyjścia wideo) wybierz, który monitor będzie monitorem głównym: wyjście HDMI (zależnie od modelu rejestratora), VGA, monitora głównego CVBS lub punktowego. Domyślny monitor główny to monitor VGA, o ile jest podłączony. Aby sterować monitorem: Naciśnij przycisk A na panelu przednim, aby wybrać monitor główny. Naciśnij przycisk B, aby wybrać monitor B. Wyjście audio Złącze HDMI na panelu tylnym przesyła sygnał wideo i audio. Wyjścia audio znajdują się na panelu tylnym głośników. Sterowanie trybem podglądu na żywo Do wielu funkcji trybu podglądu na żywo można szybko uzyskać dostęp, umieszczając kursor na obrazie na żywo i klikając prawym przyciskiem myszy. Zostanie wyświetlone menu podręczne (patrz Rysunek 12 na stronie 33). 32 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

41 4BRozdział 5: Podgląd na żywo Rysunek 12: Menu podręczne dla monitora głównego Lista dostępnych poleceń zależy od tego, który monitor jest aktywny: główny czy B. Patrz Tabela 7 poniżej. Domyślne ustawienia tych poleceń zawiera Dodatek G, Domyślne ustawienia menu na stronie 183. Tabela 7: Menu myszy dla monitora A (głównego) Lp. Nazwa Opis 1. Menu Przejście do głównego menu. Ta opcja nie jest dostępna na monitorze B. 2. Single camera (Jedna kamera) 3. Multi camera (Wiele kamer) 4. Previous screen (Poprzedni ekran) 5. Next screen (Następny ekran) 6. Start auto-switch (Uruchom automatyczne przełączanie) Wybór wyświetlania pełnoekranowego dla kamery wybranej z listy rozwijanej. Wybór różnych opcji widoku z wielu kamer z listy rozwijanej. Wyświetlenie poprzedniej kamery. Wyświetlenie następnej kamery. Włączenie trybu sekwencyjnego. Ekran jest automatycznie przełączany między kolejnymi kamerami. Patrz część Wyświetlanie widoku z wielukamer na stronie 34. Wybierz kolejno Menu > Display Mode Settings > Layout > General > Dwell Time (Menu > Ustawienia trybu wyświetlania > > Układ > Informacje ogólne > Czas przełączania), aby określić ustawienia. 7. Odtw. całodniowe Odtworzenie nagranego obrazu wideo z wybranego dnia i z wybranej kamery. Domyślnie wybrany jest dzień bieżący. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odtw. całodniowe na stronie Monitor B Przełączanie między monitorem głównym (A) i monitorem B. 9. Advanced search (Wyszukiwanie zaawansowane) Przejście do zaawansowanego menu wyszukiwania wideo Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wyszukiwanie nagrań na stronie 61. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 33

42 4BRozdział 5: Podgląd na żywo Lp. Nazwa Opis 10. Wyjście audio Wybierz odpowiedni tryb wyjścia: Standard (Standardowy), Bright (Jasny), Soft (Miękki) lub Vivid (Jaskrawy). 11. Close timebar (Zamknij pasek czasu) Otwarcie/zamknięcie paska czasu. Uwaga: Gdy aktywny jest monitor B, polecenia monitora głównego są niedostępne. Tabela 8: Menu podręczne dla monitora B Lp. Nazwa Opis 1. Single camera (Jedna kamera) 2. Multi camera (Wiele kamer) 3. Previous screen (Poprzedni ekran) 4. Next Screen (Następny ekran) Wybór wyświetlania pełnoekranowego dla kamery wybranej z listy rozwijanej. Wybór różnych opcji widoku z wielu kamer z listy rozwijanej. Wyświetlenie poprzedniej kamery. Wyświetlenie następnej kamery. 5. Odtw. całodniowe Odtworzenie nagranego obrazu wideo z wybranego dnia i z wybranej kamery. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odtw. całodniowe na stronie Monitor A Przełączanie między monitorem głównym (A) i monitorem B. Format widoku z wielu kamer Rejestrator oferuje format wyświetlania pełnoekranowego, a także pięć formatów widoku z wielu kamer. Wyświetlanie pełnoekranowe Naciśnij przycisk numeryczny na panelu przednim, aby przełączyć widok na odpowiednią kamerę. Na przykład naciśnij przycisk 10, aby wyświetlić podgląd z kamery numer 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Single Camera (Jedna kamera). Wybierz wymaganą kamerę z listy. Wyświetlanie widoku z wielukamer Segment obrazu wideo to każda komórka w widoku z wielu kamer. Obraz z jednej kamery może być jednocześnie wyświetlany tylko w jednym segmencie. Rejestrator TVR 41 dysponuje pięcioma formatami widoku z wielu kamer oraz widokiem pełnoekranowym. Patrz Rysunek 13 poniżej. 34 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

43 4BRozdział 5: Podgląd na żywo Aby zmienić domyślny widok z wielu kamer, należy przejść do menu Ekran. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zmiana kolejności kamerr na stronie 39. Rysunek 13: Formaty widoku z wielu kamer Aby wybrać format widoku z wielu kamer: 1. Naciskaj przycisk Ekran na panelu przednim, aby uzyskać dostęp do różnych formatów wyświetlania. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie Multi Camera (Wiele kamer). Wybierz odpowiedni układ widoku z wielu kamer. Praca sekwencyjna kamer Funkcja pracy sekwencyjnej umożliwia wyświetlenie kamery przez krótki okres czasu, a następnie przejście do następnej kamery na liście sekwencyjnej. Praca sekwencyjna możliwa jest tylko w trybie pełnoekranowym. Domyślna sekwencja wyświetla każdą kamerę w porządku numerycznym. Jednakże każda kamera połączona z monitorem głównym i monitorami B może mieć zaprogramowany czas przełączania i kolejność sekwencji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zmiana kolejności kamerr na stronie 39. Uwaga: Aby funkcja sekwencjonowania działała, czas przełączania nie może być zerowy. Włączanie pracy sekwencyjnej w trybie podglądu na żywo za pomocą panelu przedniego: 1. Wybierz kamerę, od której chcesz rozpocząć pracę sekwencyjną. 2. Naciśnij przycisk Seq (Sekwencja) na panelu przednim, aby rozpocząć pracę sekwencyjną. 3. Naciśnij przycisk Seq ponownie, aby zatrzymać pracę sekwencyjną. Włączanie pracy sekwencyjnej w trybie podglądu na żywo za pomocą myszy: 1. Wybierz kamerę, od której chcesz rozpocząć pracę sekwencyjną. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 35

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Jedno wyjście audio: podłącz głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 2. Jedno wejście audio: podłącz mikrofon

Bardziej szczegółowo

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Podłącz do głośników w celu odtwarzania dźwięku. 3. Wejście liniowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P)

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do jednego z monitorów telewizji przemysłowej (złącza typu BNC): 2. Podłącz jedno wejście audio

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi. Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym Przykład: TVN 22S 1. Podłącz jedno wejście audio do złączy RCA. 2. Podłącz do telewizora HD. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 42

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 42 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 42 P/N 1072662A-PL REV 1.0 ISS 13NOV13 Copyright 2013 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security oddziału firmy

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz maks. 16 kamer analogowych do złączy BNC (zależy od modelu rejestratora). 2. Podłącz jeden monitor CCTV (złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie urządzeń 2 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Podgląd na żywo Na ekranie przeglądarki wraz z widokiem podglądu na żywo są wyświetlane takie dane, jak data, godzina i nazwa kamery oraz informacja, czy aktualnie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070143-PL REV 2.0 ISS 04NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 P/N 1072629B-PL REV 1.0 ISS 15AUG13 Copyright 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Podłączanie urządzeń 1 Włączanie rejestratora TVR 20 1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

TruVision DVR 60 instrukcja obsługi TruVision DVR 60 instrukcja obsługi P/N 1069895F-PL REV 6.1 ISS 10MAY11 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność z normami ACMA Kanada Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070297-PL REV A ISS 09NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Kamera sieciowa Mini

Bardziej szczegółowo

Arkusz instalacyjny kamery UVD-XP3DNR

Arkusz instalacyjny kamery UVD-XP3DNR Arkusz instalacyjny kamery UVD-XP3DNR 1 2 3 4 5 P/N XP3DNR092009 REV 2.00 ISS 15JUN11 1 zf 5 6 Kamera UVD-XP3DNR składa się z następujących podzespołów: Moduł kamery (rysunek 1) Tabela 1: podzespołów kamery

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD P/N 1072968-PL REV B ISS 07SEP15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) P/N 1072629E-PL REV 1.0 ISS 29APR15 Copyright 2015 UTC United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & Industrial Systems -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P)

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) P/N 1073192-PL REV A ISS 06DEC16 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Warunki FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 12HD

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 12HD Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 12HD P/N 1072873-PL REV C ISS 29JUN15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Box Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Bardziej szczegółowo

DVSR xu - Szybki Start

DVSR xu - Szybki Start GE Security DVSR xu - Szybki Start Spis treści Zawartość opakowania 1 Środowisko instalacji 1 Przygotowanie DVSR xu do pierwszego uruchomienia 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznych kabli sygnałowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (SP)

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (SP) Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (SP) P/N 1072629-PL REV F ISS 11DEC15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 P/N 1070644A-PL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L001B170A01EU 0 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi i Spis treści 1 Sprawdź zapakowane urządzenie NVR... 1 2 Instalacja dysku twardego... 2 3 Przykładowe połączenie... 3 4 Lokalne działanie... 5 4.1

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L0201B1268A01EU 1 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

TruVision DVR 60 Instrukcja obsługi

TruVision DVR 60 Instrukcja obsługi GE Security TruVision DVR 60 Instrukcja obsługi P/N 1069895-PL REV 5.0 ISS 30AUG10 Copyright Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Zgodność z przepisami FCC Informacje prawne Producent Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Aktualizacja 14.01.2012r WŁAŚCIWOŚCI: Dekoder IP z możliwością dekodowania obrazu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile HD 2.0

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile HD 2.0 Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile HD 2.0 P/N 1072645A-PL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo