TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TruVision DVR 60 instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi P/N F-PL REV 6.1 ISS 10MAY11

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność z normami ACMA Kanada Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2011 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Interlogix, TruVision i loga to znaki towarowe firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia Klasa A: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt. Uwaga! TO jest produkt klasy A. W przypadku użytku wewnątrz budynków urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze. To urządzenie cyfrowe klasy A jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-0330 du Canada /108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym firma UTC Fire & Security deklaruje, że to urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/WE. 2002/96/EC (dyrektywa WEEE): W obrębie Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowej utylizacji, produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: 2006/66/EC (dyrektywa dotycząca baterii): W obrębie Unii Europejskiej produktów zawierających baterie nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. Szczegółowe informacje dotyczące baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery wskazujące obecność kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lub oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

3 Spis treści Rozdział 1 Przedstawienie produktu 1 Przegląd produktu 1 Funkcje 2 Rozdział 2 Instalacja 5 Warunki instalacji 5 Zawartość opakowania rejestratora TVR 60 i akcesoria 6 Pojemność dysku twardego 6 Podłączanie urządzeń do panelu tylniego 6 Obsługiwane kamery IP 7 Konfigurowanie kamery kopułowej PTZ 8 Podłączanie okablowania klawiatury 12 Porty RS Port RS Podłączenie monitora 15 Pętla 15 Wejście i wyjście audio 15 Wsporniki 16 Rozdział 3 Pierwsze kroki 19 Włączanie i wyłączanie rejestratora 19 Korzystanie z kreatora konfiguracji 19 Rozdział 4 Instrukcje obsługi 25 Sterowanie rejestratorem TVR Używanie panelu przedniego 25 Użycie myszy 27 Używanie pilota na podczerwień 28 Przegląd menu głównego 31 Rozdział 5 Tryb podglądu na żywo 35 Opis trybu podglądu na żywo 35 Zoom cyfrowy 35 Przełączanie monitorów 36 Menu podręczne przy używaniu myszy 37 Wyświetlanie pełnoekranowe 38 Wyświetlanie widoku wieloekranowego 39 Praca sekwencyjna kamer w trybie podglądu na żywo 39 Skróty segmentów 40 Rozdział 6 Konfigurowanie wyświetlania w trybie podglądu na żywo 41 Konfigurowanie monitora i opcji rejestratora 41 Konfigurowanie daty i godziny 44 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi i

4 Konfigurowanie opcji wyświetlania 45 Rozdział 7 Sterowanie kamerą kopułową PTZ 49 Konfigurowanie ustawień PTZ 49 Menu podręczne przy używaniu myszy 51 Ustawianie presetów, sekwencji zaprogramowanych i tras w cieniu 51 Rozdział 8 Odtwarzanie nagrania 57 Panel sterowania odtwarzaniem 58 Odtwarzanie nagranego wideo 58 Wychodzenie z trybu odtwarzania 66 Rozdział 9 Archiwizacja nagranych plików 67 Archiwizacja plików 67 Archiwizacja klipów wideo 70 Zarządzanie urządzeniami pamięci 71 Odtwarzanie zarchiwizowanych plików na komputerze 71 Rozdział 10 Użycie przeglądarki internetowej 73 Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows 7 73 Dostęp do przeglądarki internetowej 74 Przeglądarka internetowa 74 Użycie przeglądarki internetowej do konfigurowania urządzenia 76 Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań wideo 77 Wyszukiwanie rejestrów zdarzeń 79 Strumień dwukierunkowy na żywo 79 Sterowanie kamerą kopułową PTZ za pośrednictwem przeglądarki internetowej 79 Rozdział 11 Konfigurowanie ustawień nagrywania 81 Inicjowanie ustawień nagrywania 81 Definiowanie harmonogramu nagrywania 83 Ochrona nagranych plików 85 Konfigurowanie zaawansowanych ustawień dysku twardego 87 Rozdział 12 Konfigurowanie ustawień alarmu 89 Wykrywanie ruchu 89 Ustawianie alarmów zewnętrznych 94 Ręczne uruchamianie wyjść alarmowych 97 Konfigurowanie powiadomień systemowych 97 Wykrywanie utraty sygnału wideo 99 Wykrywanie sabotażu wideo 101 Rozdział 13 Konfigurowanie ustawień sieci 103 Konfigurowanie podstawowych ustawień sieci 103 Konfigurowanie DDNS 104 Konfigurowanie serwera NTP 105 Konfigurowanie hosta alarmu zdalnego 106 ii TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

5 Konfigurowanie transmisji wielokrotnej 106 Konfigurowanie serwera i portów HTTP 107 Konfigurowanie ustawień wiadomości 107 Rozdział 14 Zarządzanie kamerami 109 Włączanie i wyłączanie kamer analogowych 110 Konfigurowanie kamer IP 111 Konfigurowanie ustawień OSD 112 Konfigurowanie maski prywatności 113 Regulowanie ustawień obrazu wideo 114 Rozdział 15 Zarządzanie dyskami twardymi 117 Inicjowanie dysków twardych 117 Ustawianie grup dysków twardych 118 Ustawianie stanu dysku twardego 118 Sprawdzanie stanu dysku twardego 120 Konfigurowanie alarmów dysków twardych 121 Rozdział 16 Konfigurowanie ustawień urządzenia DVR 123 Zmiana języka 123 Zarządzanie użytkownikami 123 Aktualizacja oprogramowania firmowego 130 Przywracanie ustawień domyślnych 132 Wyświetlanie informacji systemowych 132 Wyświetlanie rejestrów systemowych 132 Dodatek A Rozwiązywanie problemów 135 Dodatek B Dane techniczne 137 Dodatek C Protokoły PTZ 141 Dodatek D Klawiatura TVK-505U 143 Korzystanie z klawiatury TVK-505U 143 Dodatek E Klawiatura KTD Obsługiwane oprogramowanie firmowe 145 Podłączanie okablowania klawiatury 145 Konfiguracja klawiatury do współpracy z rejestratorem TVR Obsługa klawiatury 148 Dodatek F Matryca kamer 155 Dodatek G Glosariusz 159 Indeks 161 Mapa menu 165 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi iii

6 iv TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

7 Rozdział 1 Przedstawienie produktu Przegląd produktu Niniejszy dokument to Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 60 dla następujących modeli: Tabela 1: Kody produktu Kod produktu EMEA Ameryki TVR Dostępny Niedostępny TVR T Dostępny Niedostępny TVR T Dostępny Dostępny TVR T Dostępny Dostępny TVR T Dostępny Dostępny TVR T Dostępny Dostępny Uwaga: Niektóre modele są niedostępne w niektórych regionach. Kody produktów na obszar EMEA kończą się literami EA i są dostarczane z brytyjskim i europejskim kablem zasilania. TruVision DVR 60 (TVR 60) jest w pełni wyposażonym i skalowalnym hybrydowym systemem cyfrowego nagrywania wideo z możliwością przechowywania, wyświetlania na żywo i przekazywania obrazu wideo z maksymalnie 24 kamer analogowych lub IP. Funkcja strumienia dwukierunkowego umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie różnych ustawień dla nagrywania i przesyłania strumienia wideo w trybie podglądu na żywo. TruVision DVR 60 w pełni integruje się z oprogramowaniem TruVision Navigator oferowanym bez licencji, które jest idealne dla większości komercyjnych zastosowań. Interfejs przeglądarkowy TVR 60 jest prosty i intuicyjny w użyciu, umożliwiając zdalną konfigurację i bezpieczne oglądanie, wyszukiwanie i odtwarzanie strumienia wideo z komputerów podłączonych do Internetu. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 1

8 0BRozdział 1: Przedstawienie produktu Funkcje W tej sekcji zostały opisane dostępne funkcje rejestratora TVR 60. Kompresja Rejestrator TVR 60 obsługuje następujące funkcje wideo: Skalowalny najnowocześniejszy hybrydowy algorytm kompresji wideo H.264 Obsługuje zarówno kamery analogowe jak i IP Nagrywanie na żywo z 24 kanałów w rozdzielczości 4CIF Obsługuje znaki wodne. Pamięć masowa Rejestrator TVR 60 obsługuje następujące funkcje pamięci: Obsługuje do 12 TB pamięci wbudowanej Obsługuje konfigurowalne nagrywanie redundantne Obsługuje dysk twardy HDD zaprojektowany do działania 24 7 i cykli wysokiej częstotliwości zapisu Przypisywanie kamery do dysku twardego HDD w celu grupowania danych HDD Nagrywanie i odtwarzanie: Rejestrator TVR 60 obsługuje następujące funkcje wideo: Nagrywanie na żywo z 24 kanałów w rozdzielczości 4CIF Obsługiwane urządzenia IP: Kamery TruVision H.264 MPX i SD IP, UltraView Encoder 10, UltraView IP, CamPlus2 IP i kamery Panasonic IP Funkcja strumienia dwukierunkowego umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie różnych ustawień dla nagrywania i przesyłania strumienia wideo PTZ i obsługa kamery kopułowej za pomocą myszy, manipulatora na panelu przednim i pilota na podczerwień Powiadomienia w przypadku alarmu z załączonymi obrazami i powiadomieniami dotyczącymi zdrowia Sieć Rejestrator TVR 60 obsługuje następujące funkcje wideo: Obsługa sieci Ethernet (TCP/IP) w celu zdalnego monitoringu, wyszukiwania, odtwarzania, archiwizacji, konfiguracji, powiadomień alarmu i aktualizacji oprogramowania firmowego Możliwość pełnej integracji z oprogramowaniem TruVision Navigator bez licencji i oprogramowaniem TVRmobile. Wbudowany serwer sieciowy 2 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

9 0BRozdział 1: Przedstawienie produktu Inne: Rejestrator TVR 60 obsługuje następujące funkcje dodatkowe: Automatyczne wykrywanie wideo (PAL lub NTSC) przy rozpoczynaniu pracy Wiele opcji sterowania: Panel przedni, mysz, pilot na podczerwień i klawiatura Obsługuje sterowanie klawiaturą KTD-405 / TVK-505U Obsługa wielu języków Obsługa trzech monitorów Monitora A, monitora B i monitorów dodatkowych TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 3

10 0BRozdział 1: Przedstawienie produktu 4 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

11 Rozdział 2 Instalacja Warunki instalacji Podczas instalowania produktu należy rozważyć następujące czynniki: Wentylacja Temperatura Wilgotność Obciążenie obudowy Wentylacja: Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Należy upewnić się, że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Temperatura: Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące temperatury pracy rejestratora (0 do 40 C) i wilgotności bez kondensacji (10% do 90%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur może spowodować skrócenie czasu eksploatacji rejestratora TruVision DVR 60. Nie wolno instalować rejestratora na innym urządzeniu wydzielającym duże ilości ciepła. Zostawić przestrzeń 44 mm pomiędzy rejestratorami TruVision DVR 60 montowanymi w obudowie typu racku. Wilgotność: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Wilgoć może uszkodzić wewnętrzne podzespoły. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci. Obudowa: Na rejestratorze można umieszczać inne urządzenia, o ile ich waga nie przekracza 15,9 kg. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 5

12 1BRozdział 2: Instalacja Zawartość opakowania rejestratora TVR 60 i akcesoria Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W opakowaniu znajduje się lista zawartości. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Skład pakietu sprzedawanego w opakowaniu z produktem: Pilot zdalnego sterowania (na podczerwień) Dwie baterie typu AAA dla pilota 3 przewody zasilające (USA, Europa, Wielka Brytania) Mysz USB DVR Pętla wideo za pomocą kabla Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 60 (na płycie CD) Pojemność dysku twardego Pojemność pamięci masowej rejestratora TVR 60 różni się w zależności od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tabela 2. Tabela 2: Modele rejestratora TruVision DVR 60 Numer modelu TVR EA TVR TEA TVR T(EA) TVR T(EA) TVR T(EA) TVR T(EA) Opis TruVision DVR model 60, 16 kanałów, 500 GB TruVision DVR model 60, 16 kanałów, 1 TB TruVision DVR model 60, 16 kanałów, 2 TB TruVision DVR model 60, 16 kanałów, 4 TB TruVision DVR model 60, 16 kanałów, 8 TB TruVision DVR model 60, 16 kanałów, 12 TB Podłączanie urządzeń do panelu tylniego Rysunek 1 przedstawia złącza na panelu tylnim i opisuje każde złącze typowego cyfrowego rejestratora wideo TVR 60. Szczegóły mogą się różnić w przypadku określonych modeli. Przed podłączeniem zasilania do DVR podłącz kamery i monitor główny w celu podstawowego działania. 6 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

13 1BRozdział 2: Instalacja Rysunek 1: Panel tylny schemat połączeń 1. Podłącz maksymalnie 16 kamer analogowych do złącz BNC. 2. Podłącz do wejść wideo (dostępnych dla każdej kamery) do złącz RCA. 3. Podłącz do dwóch monitorów CCTV (monitory B i C). 4. Podłącz do głośników w celu uzyskania audio. 5. Podłącz monitor VGA (domyślnie główny monitor). 6. Zarezerwowane do użytku w przyszłości. 7. Podłącz do urządzenia esata. 8. Podłącz do sieci. 9. Podłącz do urządzeń USB takich jak mysz. Nagrywarka CD/DVD i dysk twardy USB nie są obsługiwane. 10. Zakończ linię do kamer, używając przełącznika RS-485. Ustawienie domyślne to Off (Wył.). 11. Podłącz kamerę PTZ. 12. Podłącz do klawiatury (pokazanej KTD-405). 13. Podłącz do 16 alarmowych kabli wejściowych do wyjść. 14. Podłącz do czterech wyjść alarmowych NO/NC. 15. Podłącz do przewodu zasilającego. 16. Zapętlij do 16 kamer analogowych (patrz element 1). Obsługiwane kamery IP Rejestrator TVR 60 obsługuje następujące kamery IP z ich rozdzielczością i maksymalnymi szybkościami transmisji. Zobacz Tabela 3 niżej. Tabela 3: Obsługiwane kamery IP Obsługiwane kamery TruVision kamera 2MPX TruVision kamera 1.3MPX Obsługiwane rozdzielczości UXGA, HD720P, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF HD720P, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF Maksymalna szybkość transmisji - strumień główny 2 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s 1 Mb/s Encoder UltraView 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF 1,7 Mb/s 1 Mb/s Maksymalna szybkość transmisji - strumień poboczny TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 7

14 1BRozdział 2: Instalacja Obsługiwane kamery Obsługiwane rozdzielczości Maksymalna szybkość transmisji - strumień główny Kamera box UltraView 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF 1,7 Mb/s 1 Mb/s Kopułowa kamera UltraView IP 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF 1,7 Mb/s 1 Mb/s Kamera UltraView IP PTZ 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF 1,7 Mb/s 1 Mb/s Maksymalna szybkość transmisji - strumień poboczny Kamera CamPlus2 IP VGA, QVGA 2 Mb/s Nie dotyczy Kamera Panasonic IP VGA, QVGA 2 Mb/s Nie dotyczy Konfigurowanie kamery kopułowej PTZ W celu realizacji lokalnej telemetrii użyj dołączonej myszy USB lub opcjonalnej klawiatury. Jeśli używasz rejestratora TVR 60 w sieci, do sterowania kamerą kopułową PTZ użyj przeglądarki internetowej lub oprogramowania TruVision Navigator. Aby poznać obsługiwane protokoły, patrz Dodatek C Protokoły PTZ na stronie 141. Każda kamera PTZ musi być oddzielnie konfigurowana. Informacje na temat konfigurowania ustawień kamery kopułowej PTZ, patrz Rozdział 7 Sterowanie kamerą kopułową PTZ na stronie 49. Podłączanie rejestratora TVR 60 do kamery kopułowej PTZ i klawiatury Użyj pudełka wejście/wyjście dostarczonego wraz z klawiaturą w celu podłączenia klawiatury do rejestratora TVR 60. Klawiaturę można podłączyć do kamery PTZ w celu sterowania lokalnego lub sterowania za pośrednictwem sieci. Aby poznać konfigurację, patrz Rysunek 2 na stronie 9. Można sterować każdą kamerą kopułową PTZ, gdy rejestrator dokonuje tłumaczenia protokołu PTZ. Jakkolwiek ten układ dostarcza tylko ograniczoną konfigurację kopułową. 8 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

15 1BRozdział 2: Instalacja Rysunek 2: Podłączanie klawiatury do rejestratora TVR 60 w celu sterowania kamerą kopułową PTZ za pośrednictwem sieci Konfigurowanie protokołów PTZ dla kamer firmy Interlogix Przed włożeniem kamer kopułowych PTZ do obudowy należy ustawić przełączniki DIP protokołu i adresu do współpracy z rejestratorem TVR 60. Aby uzyskać informacje o różnych konfiguracjach kamer PTZ firmy Interlogix, patrz Tabela 4 niżej. Jeśli używane są kamery kopułowe PTZ innej firmy, należy zapoznać się z instrukcjami ich konfiguracji. Tabela 4: Protokoły PTZ dla kamer Interlogix Kamera TruVision Mini PTZ 12X: Kamera wewnętrzna Ustawienie przełącznika Przełączniki DIP protokołu: Przełączniki DIP komunikacji RS-485: Przełączniki DIP ID kamery: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery Złącze transmisji danych RS-485: 1. Przełączniki DIP protokołu 2. Przełączniki DIP komunikacji RS Przełączniki DIP ID kamery TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 9

16 1BRozdział 2: Instalacja Kamera TruVision Mini PTZ 12X: Kamera zewnętrzna Ustawienie przełącznika Przełączniki DIP protokołu: Przełączniki DIP komunikacji RS-485: Przełączniki DIP ID kamery: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. Złącze transmisji danych RS-485: 1. Przełączniki DIP protokołu 2. Przełączniki DIP komunikacji RS Przełączniki DIP ID kamery TruVision kopułowa 16X PTZ Przełączniki protokołu: 0111 Przełączniki adresu: Szybkość bodu: 0000 Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. Złącze transmisji danych RS-485: 1. Przełączniki adresu; 2. Przełączniki bodu; 3. Przełączniki protokołu 10 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

17 1BRozdział 2: Instalacja Kamera Ustawienie przełącznika CyberDome Przełączniki protokołu: NA Przełączniki adresu: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. Złącze transmisji danych RS-485: UltraView PTZ Przełączniki protokołu: Przełączniki adresu: Wybierz adres przełącznika adresu. Złącze transmisji danych RS-485: 1. Przełączniki protokołu; 2. Przełączniki adresu TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 11

18 1BRozdział 2: Instalacja Kamera Ustawienie przełącznika Legend Przełączniki protokołu: 1 Przełączniki adresu: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. Złącze transmisji danych RS-485: Podłączanie okablowania klawiatury Klawiatura używa simpleksowego okablowania RS-485. Sygnał jest przesyłany skrętką jednożyłową. Zalecany jest osłonięty kabel sieciowy STP CAT5. Podłącz uziemienie do jednego końca kabla pierwszego lub ostatniego urządzenia na linii RS-485. Do jednej magistrali można podłączyć maks. 255 urządzeń. Maksymalna długość kabla wynosi 1200 m. Długość kabla można zwiększyć przy użyciu rozdzielacza sygnału danych. Zarówno pierwsze, jak i ostatnie urządzenie w szeregu powinno być terminowane rezystorem 120 Ω. Zminimalizuje to odbicia na linii. Zobacz Rysunek 3 na stronie TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

19 1BRozdział 2: Instalacja Rysunek 3: Kabel szeregowy RS-485 (pokazana klawiatura KTD-405) 1. Klawiatura 2. Wejście/wyjście 3. Zobacz część Porty RS-485 na stronie 14. Użyj rozdzielacza sygnału RS-485 w celu utworzenia konfiguracji gwiazda. Zobacz Rysunek 4 niżej. Rysunek 4: Okablowanie gwiazda z rozdzielaczem sygnału RS-485 Prawidłowo 1. Klawiatura 2. Wejście/wyjście 3. Rozdzielacz RS-485/KTD Zobacz część Porty RS-485 na stronie 14 Nieprawidłowo TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 13

20 1BRozdział 2: Instalacja Użyj rozdzielacza sygnału RS-485/KTD-83, aby zwiększyć maksymalną liczbę urządzeń w magistrali, jak również całkowity zasięg. Każdy rozdzielacz zapewnia dodatkową magistralę RS-485, zwiększając sygnał wyjściowy o dodatkowe 1200 m. Na każdym wyjściu można podłączyć do 31 rejestratorów TVR 60. Zobacz Rysunek 5 niżej. Rysunek 5: Rozszerzanie systemu z rozdzielaczem sygnału RS Klawiatura 2. Wejście/wyjście 3. Rozdzielacz RS-485/KTD Zobacz część Porty RS-485 niżej Uwaga: Większość rozdzielaczy sygnału jest jednokierunkowa. To oznacza, że sygnał przepływa wyłącznie od wejścia do wyjścia. W związku z tym nie jest możliwe podłączenie kilku klawiatur. Zobacz część Porty RS-485 niżej, aby skonfigurować ustawienia komunikacji portu RS-485. Porty RS-485 NA tylnim panelu rejestratora TVR 60 znajdują się dwa porty RS-485. Zobacz Rysunek 6 na stronie 15, aby uzyskać informacje o podłączeniu szeregowym. Kopułowa RS-485: Termin G: Zamknięcie magistrali RS-485 G. Uziemienie A i B: Połącz sterowanie Pan, tilt, zoom kamer kopułowych PTZ A = +, B = - C i D: Nieużywane Klawiatura: Podłącz klawiaturę. 14 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

21 1BRozdział 2: Instalacja Rysunek 6: wtyki RS-485 Port RS-232 Port RS-232 będzie dostępny na przyszły użytek w celu podłączenia urządzeń CBR-PB3-POS (point-of-sale) i ATM do rejestratora TVR 60. Podłączenie monitora Połącz urządzenie z monitorem przy użyciu 75-omowych kabli koncentrycznych ze złączami BNC. Urządzenie wysyła sygnał 1 Vpp CVBS. Patrz Rysunek 1 na stronie 7, aby uzyskać informacje o podłączaniu monitora do rejestratora TVR 60. TVR 60 obsługuje rozdzielczość do / 60 Hz w VGA. Rozdzielczość monitora powinna wynosić co najmniej 800 x 600. Ustaw monitor zgodnie z tą rozdzielczością. Pętla Można podłączyć kamery analogowe przy użyciu pętli do urządzeń takich jak matryca, monitory czy drugi rejestrator. Jest 16 ponumerowanych wyjść pętli BNC. Zobacz Rysunek 1 na stronie 7. Wejście i wyjście audio Urządzenie jest wyposażone w 16 wejść audio i dwa wyjścia audio. Zarówno wejścia jak i wyjścia audio są na poziomie liniowym. Każde wejście audio jest powiązane z jedną z 16 kamer. Wejścia audio Wyjście audio RCA gniazdo, 315 mv, 40k Omów. Niezbilansowane RCA gniazdo, 315mV, 600 Omów. Niezbilansowane Uwaga: Audio na poziomie liniowym wymaga wzmocnienia. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 15

22 1BRozdział 2: Instalacja Wsporniki Rejestrator można łatwo zamontować w szafie rack owej (wymagany zestaw do montażu TVR-RK-1). Zobacz Rysunek 7 niżej. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą, aby zamówić zestaw. Rysunek 7: Montaż w szafie rack owej Przymocuj niewielkie przednie uszy rack'owe do urządzenia (śruby dostarczone) Przymocuj rejestrator DVR do przednich szyn (śruby nie dostarczone) Aby zamontować racki: 1. Przymocuj niewielkie przednie uszy rack'owe do urządzenia (śruby dostarczone). 2. Przymocuj dwa duże tylne wsporniki (nie dostarczone) do tylnych szyn. 3. Przymocuj rejestrator DVR do przednich szyn (śruby nie dostarczone). Przestroga: Rejestratora TVR 60 nie należy montować w szafie rack owej bez tylnych szyn. Jeśli tylne szyny nie zostaną zamontowane, rejestrator może ulec uszkodzeniu. Zwiększona temperatura otoczenia - W razie instalacji w szafie zamkniętej lub wielomodułowej, temperatura otoczenia eksploatacji w środowisku szafy może być większa od temperatury pomieszczenia. Z tego powodu należy rozważyć zainstalowanie sprzętu w środowisku kompatybilnym z maksymalną temperaturą otoczenia (40 C) określoną przez producenta. Ograniczony przepływ powietrza - Urządzenie należy zamontować w szafie w taki sposób, aby nie ograniczyć przepływu powietrza niezbędnego do jego bezpiecznej pracy. 16 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

23 1BRozdział 2: Instalacja Obciążenie mechaniczne - Montaż urządzenia w szafie powinien zostać przeprowadzony w taki sposób, żeby nie doszło do niebezpiecznych sytuacji związanych z nierównym obciążeniem mechanicznym. Przeciążenie obwodów - Należy wziąć pod uwagę podłączanie urządzeń do obwodu zasilającego oraz wpływ przeciążenia obwodów na zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i kable zasilające. Przy rozwiązywaniu tej kwestii należy zwrócić odpowiednią uwagę na informacje na tabliczkach znamionowych. Niezawodne uziemienie - Należy utrzymywać niezawodne uziemienie urządzeń montowanych w szafie. Szczególną uwagę zwrócić należy na przyłącze zasilania inne niż bezpośrednie podłączenie do gniazda zasilonego z rozdzielnicy (np. jeśli używane są listwy zasilające). TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 17

24 1BRozdział 2: Instalacja 18 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

25 Rozdział 3 Pierwsze kroki Włączanie i wyłączanie rejestratora Przed włączeniem zasilania należy podłączyć co najmniej jeden monitor do wyjścia wideo lub interfejsu VGA. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wyświetlenie interfejsu użytkownika i obsługa urządzenia. Należy także podłączyć co najmniej jedną kamerę. Rejestrator TVR 60 automatycznie wykrywa tryb wideo (PAL lub NTSC) przy rozpoczynaniu pracy. Rejestrator TVR 60 wyposażony jest w zasilacz uniwersalny automatycznie wykrywający napięcie 110/240 V, 60/50 Hz. Uwaga: Zaleca się korzystanie z zasilania bezprzerwowego (UPS) w połączeniu z urządzeniem. Włączanie rejestratora: Rejestrator należy włączyć za pomocą włącznika zasilania na panelu tylnim. Gdy rejestrator TVR 60 będzie zasilony, pasek wskaźnika na panelu przednim zaświeci się na zielono. Wszystkie podłączone kamery zostaną wyświetlone na ekranie. Rejestrator rozpocznie również automatycznie nagrywanie. Włączanie rejestratora: Rejestrator należy wyłączyć za pomocą włącznika zasilania na panelu tylnim. Korzystanie z kreatora konfiguracji Rejestrator TVR 60 jest wyposażony w ekspresowy kreator instalacji, który umożliwia łatwą konfigurację podstawowych ustawień rejestratora przy pierwszym użyciu. Konfiguruje wszystkie kamery jednocześnie. Konfigurację można następnie dostosować. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 19

26 2BRozdział 3: Pierwsze kroki Domyślnie kreator konfiguracji uruchomi się po załadowaniu rejestratora, jak pokazano na Rysunek 8 niżej. Kreator konfiguracji umożliwia skonfigurowanie najważniejszych ustawień rejestratora krok po kroku. Uwaga: Po skonfigurowaniu systemu możesz usunąć zaznaczenie przy polu Start wizard (Uruchom kreatora). Kreator konfiguracji nie będzie już uruchamiał się automatycznie. Wszelkie zmiany, jakie zostaną wprowadzone na ekranie konfiguracji zostaną zapisane przy opuszczaniu ekranu i powrocie do głównego ekranu konfiguracji. Uwaga: Oprogramowanie rejestratora TVR 60 obsługuje ponad 16 języków. Rysunek 8: Ekran kreatora konfiguracji Aby szybko skonfigurować rejestrator TVR 60: 1. Podłącz wszystkie wymagane urządzenia na panelu tylnym urządzenia TVR 60. Patrz Rysunek 1 na stronie Włącz rejestrator za pomocą włącznika zasilania na panelu tylnim. Po ekranie uruchamiania na ekranie rejestratora TVR 60 pojawią się obrazy wideo. 3. Wybierz preferowany język dla systemu. 4. Na ekranie konfiguracji ez kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyświetlone okno User Permission (Zezwolenia użytkowników). 5. Konfiguracja administratora: Przejdź do pola Admin Password (Hasło administratora) i kliknij pole myszą lub wciśnij przycisk Enter na przednim panelu lub na pilocie, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę. Wprowadź hasło domyślne administratora: Uwaga: Musisz wprowadzić hasło administratora. Uwaga: Zalecana jest zmiana hasła administratora. Nie pozostawiaj hasła 1234 jako hasła domyślnego. Zapisz hasło w bezpiecznym miejscu, aby go nie zapomnieć. 20 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

27 2BRozdział 3: Pierwsze kroki Kliknij przycisk Next (Dalej). Następnie zostaniesz zapytany czy chcesz przejść do ekranu zarządzania dyskiem twardym. 6. Zarządzanie dyskiem twardym: Kliknij przycisk Enter, aby otworzyć okno zarządzania dyskiem twardym i skonfiguruj ustawienia dysku twardego. Możesz grupować dyski twarde i przypisywać kamery do grupy. Patrz Ustawianie grup dysków twardych na stronie 118. Możesz także skonfigurować dysk dla nagrywania redundantnego. Patrz Ustawianie redundancji dla dysku twardego na stronie 119. Po dokonaniu ustawień dysków twardych kliknij przycisk OK a następnie przycisk Next (Dalej). Następnie zostaniesz zapytany czy chcesz przejść do ekranu ustawień nagrywania. 7. Konfiguracja nagrywania: Kliknij przycisk Enter, aby otworzyć okno Ustawień nagrywania. W karcie nagrywanie wybierz kamerę i określ ustawienia kamery. Kliknij kartę Schedule (Harmonogram). TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 21

28 2BRozdział 3: Pierwsze kroki Kliknij przycisk Edit (Edytuj). Zaznacz pola Enable Schedule (Włącz harmonogram) i All Day (Cały dzień). W ten sposób włączysz harmonogram nagrywania. Rejestrator będzie nagrywał nieprzerwanie przez cały dzień przez cały tydzień. Naciśnij przycisk OK, aby powrócić do karty Schedule (Harmonogram). Aby skopiować harmonogram do innej kamery, wybierz kamerę lub wybierz opcję All (Wszystkie) w obszarze Copy To (Kopiuj do), a następnie kliknij przycisk Copy (Kopiuj). Kliknij przycisk OK, a następnie Next (Dalej). Następnie zostaniesz zapytany, czy chcesz przejść do ekranu ustawień sieci. 8. Konfiguracja sieciowa: Kliknij przycisk Enter, aby otworzyć okno konfiguracji sieciowej i zdefiniować ustawienia sieci taki jak adres IP, maska podsieci i brama domyślna. 22 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

29 2BRozdział 3: Pierwsze kroki Kliknij przycisk OK, aby powrócić do ekranu konfiguracji ez. 9. Po wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian, kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć pracę kreatora konfiguracji. Rejestrator TVR 60 jest gotowy do użytku. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 23

30 2BRozdział 3: Pierwsze kroki 24 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

31 Rozdział 4 Instrukcje obsługi Sterowanie rejestratorem TVR 60 Dostępnych jest kilka sposobów sterowania rejestratorem: Sterowanie za pomocą panelu przedniego Sterowanie za pomocą myszy Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień Sterowanie klawiaturą KTD-405 / TVK-505U (patrz appendix) Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej (patrz Rozdział 10 Użycie przeglądarki internetowej na stronie 73). Można użyć preferowanej metody sterowania dla dowolnej procedury, ale w opisach większości procedur używana jest terminologia myszy. Opcjonalne metody sterowania są przedstawiane tylko w przypadku znacznych różnic w stosunku do metod sterowania myszą. Używanie panelu przedniego Przyciski na paneli przednim służą do obsługi wielu, ale nie wszystkich głównych funkcji rejestratora TCR 60. Diody LED świecą lub migają, aby ostrzec o różnych sytuacjach. Dostępność funkcji można ograniczyć przez zastosowanie hasła. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rysunek 9 na stronie 26. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 25

32 3BRozdział 4: Instrukcje obsługi Rysunek 9: Panel przedni Przyciski na panelu przednim: Element Nazwa Opis 1. Port USB Port USB (Universal serial bus) do podłączania urządzeń dodatkowych takich jak mysz USB lub dysk twardy (HDD) USB. 2. Eject (Wysuń płytę) Wysuwa płytę CD/DVD. 3. Archive (Archiwizuj) Naciśnij raz, aby przejść do trybu szybkiej archiwizacji. Naciśnij dwa razy, aby rozpocząć archiwizację. 4. Przyciski Display (Pulpit) Display (Pulpit): Przełącza pomiędzy ekranami: Pełny, cztery, 1+5, 1+7, 9 i 16. Sequence (Sekwencja): Rozpoczęcie i zatrzymanie pracy sekwencyjnej w trybie podglądu na żywo. A: Wybiera monitor VGA/A w trybie podglądu na żywo B: Wybiera monitor A/B w trybie podglądu na żywo Analog (Analogowe): Wyświetla kamery analogowe IP: Wyświetla kamery IP 5. Odbiornik pilota na Odbiornik dla pilota na podczerwień podczerwień 6. Przyciski numeryczne Przełącza między różnymi kamerami na żywo i trybami sterowania PTZ lub odtwarzania. 7. Diody stanu HDD (Dysk twardy): Kolor zielony wskazuje, że rejestrator działa prawidłowo. Kolor czerwony oznacza błąd. Network (Sieć): Kolor zielony wskazuje, że sieć działa prawidłowo. Kolor czerwony oznacza błąd lub brak połączenia sieciowego. Internal (Wewnętrzna): Kolor zielony wskazuje, że układ alarmowy działa prawidłowo. Kolor czerwony wskazuje, że układ alarmowy zgłasza błąd. Alarm: Kolor zielony wskazuje brak alarmu zewnętrznego. Kolor czerwony wskazuje stan lub ruch alarmu zewnętrznego. 8. Przycisk alarmu Naciśnij, aby ręcznie potwierdzić alarm. 9. Dioda alarmu Miga na czerwono, gdy występuje alarm. 26 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

33 3BRozdział 4: Instrukcje obsługi Element Nazwa Opis 10. Manipulator Użyj go, aby wybrać opcje w menu i sterować odtwarzaniem. Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Gdy pokrętło jest aktywne, diody LED są zapalone. Tryb podglądu na żywo: Przechodzenie do trybu PTZ. Tryb menu: Przestaw manipulator w lewo/w prawo i do góry/do dołu, aby ustawić kursor na ekranie menu. Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Tryb odtwarzania: Przestaw manipulator w lewo/w prawo i do góry/do dołu, aby ustawić kursor na ekranie menu. Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Tryb PTZ: Obróć manipulator, aby sterować ruchami kamery kopułowej PTZ: - Przesunięcie w lewo: Zmniejszenie szybkości. - Przesunięcie w prawo: Zwiększenie szybkości. - Przesunięcie do góry: Przejście do przodu o 30 sekund. - Przesunięcie w dół: Przejście do tyłu o 30 sekund. 11. Przyciski PTZ Zoom (Powiększenie): Użyj przycisków + i -, aby powiększać/pomniejszać cyfrowo obraz. Preset (Zaprogramowane): Wywołanie presetu. Tour (Trasa): Wywołanie zaprogramowanych tras w cieniu. 12. Przyciski odtwarzania : Przechodzi do najstarszego dostępnego nagrania wideo i rozpoczyna odtwarzanie. : Wstrzymanie odtwarzania. : Odtwarzanie aktualnie wybranego pliku Wartość domyślna to 1 minuta. Live (Na żywo): Przełączanie do trybu podglądu na żywo. Replay (Powtórka): Powtarza aktualnie odtwarzany plik i rozpoczyna odtwarzanie od początku pliku. 13. Przyciski Menu i Wyszukiwanie Menu: Przechodzi do głównego menu. Search (Wyszukaj): Przechodzi do menu szukania zaawansowanego. Użycie myszy Mysz USB dostarczona z rejestratorem TVR 60 może być używana do obsługi wszystkich funkcji urządzenia w przeciwieństwie do panelu przedniego, który ma ograniczone funkcje. Za pomocą myszy USB można przechodzić między menu i wprowadzać zmiany w ustawieniach w interfejsie użytkownika. Mysz należy podłączyć do rejestratora za pośrednictwem portu USB na panelu tylnim. Mysz natychmiast rozpocznie pracę i powinien pojawić się kursor. Uwaga: Używaj myszy USB 1.1 lub wyższej. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 27

34 3BRozdział 4: Instrukcje obsługi Wskaźnik myszy należy przesunąć na polecenie, opcję lub przycisk na ekranie. Do potwierdzania wyboru służy lewy przycisk myszy. Możesz zamówić dodatkową mysz zamawiając część TVR-MOUSE-1 TruVision DVR Model 40/60 Mouse. Aby używać myszy USB: 1. Podłącz mysz USB do jednego z portów USB na panelu przednim lub tylnim urządzenia. 2. Mysz powinna zostać wykryta automatycznie. Opis przycisków myszy zawiera Tabela 5 niżej. Tabela 5: Przyciski myszy Element Lewy przycisk Prawy przycisk Kółko przewijania Opis Pojedyncze kliknięcie: Wybiera element menu taki jak przycisk lub pole wprowadzania. Odpowiada przyciśnięciu przycisku Enter na panelu przednim lub na pilocie. Dwukrotne kliknięcie: Przełącz pomiędzy ekranem pojedynczym w trybem wieloekranowym w trybie podglądu na żywo/odtwarzania. Kliknięcie i przeciągnięcie: Kliknij i przeciągnij lewym przyciskiem myszy, aby skonfigurować obszary alarmu. Pojedyncze kliknięcie: Wyświetla menu podręczne Przewijanie w górę: W trybie podglądu na żywo przewijanie w górę przełączy na poprzedni ekran. W trybie menu przewijanie w górę przełączy wybór na poprzedni element. Przewijanie w dół: W trybie podglądu na żywo przewijanie w dół przełączy na następny ekran. W trybie menu przewijanie w dół przełączy wybór na następny element. Używanie pilota na podczerwień W zestawie urządzenia TVR 60 znajduje się pilot zdalnego sterowania na podczerwień. Tak jak mysz może być używany do obsługi wszystkich głównych funkcji rejestratora TVR 60. Pilot na podczerwień może zostać zaprogramowany z unikalnym adresem identyfikatora urządzenia, aby działał tylko z urządzeniem o danym adresie. W przypadku używania pojedynczego urządzenia TVR 60 nie jest konieczne programowanie. Adres identyfikatora urządzenia ma zastosowanie tylko do pilota, a nie do klawiatury. Możesz zakupić pilota zamawiając część o nazwie TVR-REMOTE-1 TruVision DVR Model 40/60 IR Remote Control. 28 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

35 3BRozdział 4: Instrukcje obsługi Rysunek 10: Pilot na podczerwień Element Opis 1. Alarm Potwierdzanie alarmu. 2. Urządzenie Włączanie/wyłączanie sterowania rejestratora TVR 60 przy użyciu pilota. 3. Przyciski numeryczne 4. Analog i IP (Analogowe i cyfrowe) Wybierz kamerę i wprowadź numer w opcji menu. Przyciski Analog i IP mają taką samą funkcję jak na panelu przednim i pozwalają przełączyć wybór pomiędzy kamerami analogowymi i IP. 5. Ekran (Display) Przełączenie między widokiem wieloekranowym. 6. Mon A i Mon B Przełączanie między monitorami A i B. 7. Na żywo Powrót do trybu podglądu na żywo. 8. Menu Aktywacja głównego menu. 9. Seq (Sekwencyjnie) Rozpoczęcie i zatrzymanie pracy sekwencyjnej. 10.,,, W trybie menu: Użyj strzałki w lewo i w prawo, aby wybrać pozycję, a strzałki w górę i w dół, aby wykonać jej edycję. W trybie PTZ: Użyj do sterowania kamerą PTZ. W trybie odtwarzania: Sterowanie szybkością odtwarzania. 11. OK Potwierdzenie wyboru. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 29

36 3BRozdział 4: Instrukcje obsługi Element Opis 12. Zoom +/- Sterowanie soczewką kamery w zakresie powiększenia. 13. Ustawienie wstępne Aby wywołać zaprogramowane ustawienie, wpisz jego trzycyfrowy kod. 14. Tour (Trasa) Aby wywołać trasę w cieniu, wpisz jej trzycyfrowy kod. 15. Focus +/- (Ogniskowa) 16. Sterowanie odtwarzaniem Sterowanie soczewką kamery w zakresie ostrości. Sterowanie odtwarzaniem (przewijanie do tyłu, wstrzymanie, wznowienie odtwarzania i przewijanie do przodu). 17. Szukaj Otwarcie menu wyszukiwania. 18. Replay (Powtórka) 19. Eject (Wysuń płytę) 20. Archive (Archiwizuj) Odtworzenie wybranego pliku od początku. Wysunięcie płyty CD lub DVD. Naciśnij raz, aby przejść do trybu szybkiej archiwizacji. Naciśnij dwa razy, aby rozpocząć archiwizację. Skieruj pilota na odbiornik na podczerwień umieszczony z przodu urządzenia w celu przetestowania działania. Aby połączyć pilota z rejestratorem TVR 60: 1. Naciśnij przycisk Menu na pilocie lub panelu przednim lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przycisk Menu. Otworzy się menu główne. 2. Kliknij ikonę Display (Wyświetlanie). 3. Kliknij kartę Monitor. Zostanie wyświetlony ekran Monitora. 4. Sprawdź i zapamiętaj adres urządzenia. Wartością domyślną jest 255. Ten adres urządzenia jest prawidłowy dla wszystkich pilotów na podczerwień. Uwaga: Adres urządzenia nie ma zastosowania do klawiatur. 5. Na pilocie naciśnij przycisk Device (Urządzenie). 6. Wprowadź adres urządzenia. Musi być taki sam jak na urządzeniu TVR Naciśnij przycisk ENTER na pilocie lub panelu przednim. Aby włożyć baterie do pilota na podczerwień: 1. Zdejmij pokrywę baterii. 2. Włóż baterie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny ( ) są właściwie umieszczone. 3. Załóż pokrywę baterii. Rozwiązywanie problemów z pilotem: Jeśli pilot nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące testy: Sprawdzić, czy baterie są włożone prawidłowo. Sprawdzić stan naładowania baterii. 30 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

37 3BRozdział 4: Instrukcje obsługi Sprawdzić, czy dioda podczerwieni pilota nie jest zasłonięta. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z administratorem. Przegląd menu głównego Rejestrator TVR 60 udostępnia menu złożone z ikon umożliwiające skonfigurowanie parametrów urządzenia. Rysunek 11 niżej przedstawia ekran menu głównego rejestratora TVR 60. Każda ikona polecenia wyświetla ekran, który umożliwia edycję grupy ustawień rejestratora. Większość ekranów jest dostępna tylko dla administratorów systemu. Do menu głównego można przejść tylko w trybie podglądu na żywo. Aktualnie wybrana ikona polecenia jest podświetlona na zielono. Rysunek 11: Menu główne Tabela 6: Opis poleceń i opcji menu Ikona polecenia menu głównego Ekran (Display) Kamery (Cameras) Nagrywaj (Record) Sieć (Network) Alarmy (Alarms) PTZ Użytkownik (User) Opis Konfiguruje ustawienia ekranu podczas czasu przełączania, harmonogram, język i formaty ekranu. Konfiguruje ustawienia kamery, w tym wykrywanie ruchu, dostosowanie obrazu wideo, tytuł kamery i umożliwia kopiowanie ustawień do innych kamer. Zobacz Konfiguruje ustawienia nagrywania, w tym harmonogramy nagrywania oraz jakość i tryb nagrywania. Konfiguruje standardowe ustawienia sieci, w tym adres IP, powiadomienia , DDNS oraz zaawansowane ustawienia sieci. Konfiguruje ustawienia alarmu, w tym wejście alarmu, wyjście przekaźnikowe, utratę wideo, zdalny alert, sekundy przed i po alarmie. Konfiguruje ustawienia PTZ. Konfiguruje użytkowników, hasła i uprawnienia dostępu. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 31

38 3BRozdział 4: Instrukcje obsługi Ikona polecenia menu głównego System (Systems) Pomoc (Help) Opis Konfiguruje ustawienia systemowe, w tym datę i godzinę, wyjście audio, nazwę urządzenia, ustawienia RS-485, ustawienia RS-232, aktualizację oprogramowania firmowego, ustawienia dysku twardego, log bootowania i zamknięcie. Dostarcza informacje do pasków narzędzi, menu i klawiszy interfejsu. Aby przejść do menu głównego: 1. Naciśnij przycisk Menu na pilocie lub panelu przednim lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przycisk Menu. Otworzy się menu główne. Naciśnij przycisk Exit (Wyjście) w ekranie menu głównego, aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Poruszanie się po ekranie okna dialogowego Dowolną opcję lub przycisk na ekranie można wybrać za pomocą myszy. Do przechodzenia między opcjami można także użyć manipulatora na panelu przednim (w górę, w dół, w lewo lub w prawo). Naciśnięcie przycisku Enter spowoduje wybranie opcji. Naciśnij przycisk Menu, aby powrócić do kategorii i ikony konfiguracji. Tabela 7 przedstawia różne sposoby wprowadzania zmian w ustawieniach na ekranie. Tabela 7: Rodzaje sterowania Element sterujący Funkcja Opis Pole edycji Lista Pole wyboru Przycisk Pasek Pole edycji umożliwia wpisywanie znaków w celu zdefiniowania opcji, np. nazwa kamery. Aby wprowadzić wartość, należy przejść do trybu edycji. Kliknij pole, a pojawi się wirtualna klawiatura umożliwiająca wprowadzanie znaków alfanumerycznych. Patrz Używanie wirtualnej klawiatury on page 33. Zapewnia więcej niż dwie wartości dla opcji. Można wybrać tylko jedną z tych wartości. Kliknięcie strzałek przewijania z prawej strony pola umożliwia przewijanie dostępnych wartości. Kliknij opcję, aby ją wybrać. Zapewnia dwie wartości: oznacza uaktywnienie, a puste pole oznacza wyłączenie. Kliknij pole wyboru. Wykonuje funkcję wyświetloną na przycisku. Kliknij przycisk. Pozwala na dostosowanie skali wartości. Kliknij i przytrzymaj kursor. Dostosuj pozycję kursora w lewo lub w prawo wzdłuż paska. 32 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

39 3BRozdział 4: Instrukcje obsługi Używanie wirtualnej klawiatury Klawiatura pojawi się na ekranie, gdy należy wprowadzić znaki w opcji ekranowej. Kliknij przycisk, aby wprowadzić znak. Rysunek 12: Wirtualna klawiatura Opis przycisków wirtualnej klawiatury: Zmień na małe litery: Powoduje zmianę na małe litery. Zmień na duże litery: Powoduje zmianę na duże litery. Backspace: Kasuje znak przed kursorem. Enter: Potwierdza wybór. ESC: Wyjście z klawiatury. Wyjście z menu głównego Naciśnij przycisk Menu na panelu przednim, aby wyjść z bieżącego ekranu menu. Naciskaj przycisk Menu do momentu, aż powrócisz do trybu podglądu na żywo. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 33

40 3BRozdział 4: Instrukcje obsługi 34 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

41 Rozdział 5 Tryb podglądu na żywo Opis trybu podglądu na żywo Tryb podglądu na żywo to standardowy tryb pracy urządzenia, w którym użytkownik widzi bieżący obraz z kamer. Po włączeniu rejestrator TVR 60 automatycznie przechodzi do trybu podglądu na żywo. Na ekranie wyświetlana jest data, godzina i nazwa kamery oraz informacja, czy aktualnie odbywa się nagrywanie. Wyświetlanie informacji stanu Informacje o stanie kamery są wyświetlane na ekranie jako ikony na monitorze głównym i monitorach podglądu. Ikony stanu kamery są pokazane dla każdej kamery. Ikony te obejmują: Tabela 8: Opis ikon stanu kamery w trybie podglądu na żywo Ikona M R A V Opis Żółta ikona wskazuje wykrywanie. Zielona ikona wskazuje nagrywanie ciągłe. Czerwona ikona oznacza powiadomienie alarmowe. Niebieska ikona oznacza utratę wideo. Stan systemu jest wyświetlany na panelu przednim za pomocą diod stanu (patrz Rysunek 9 na stronie 26). Zoom cyfrowy Można łatwo powiększyć i pomniejszyć obraz z kamery w trybie podglądu na żywo oraz odtworzyć nagranie korzystając z funkcji zoomu cyfrowego. Funkcja zoomu powiększa obraz z kamery cztery razy. Zobacz Rysunek 13 na stronie 36. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 35

42 4BRozdział 5: Tryb podglądu na żywo Rysunek 13: Ekran zoomu cyfrowego Aby szybko powiększyć/pomniejszyć obraz z kamery: 1. Wybierz kamerę. 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy i wybierz opcję Digital Zoom (Zoom cyfrowy) lub na przednim panelu naciśnij przycisk Zoom+. Pojawi się ekran podglądu cyfrowego. 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij czerwony kwadrat w obszar, który cię interesuje lub poruszaj manipulatorem na panelu przednim, aby umieścić czerwony kwadrat. Wybrany obszar zostanie powiększony. 4. Aby wyjść z powiększenia cyfrowego kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Exit (Wyjdź) lub naciśnij przycisk Zoom na panelu przednim. Przełączanie monitorów Rejestrator TVR 60 może być podłączony do maksymalnie trzech monitorów. W tym samym czasie może być sterowany tylko jeden monitor. Możliwe jest określenie, na których monitorach ma być wyświetlany obraz w podglądzie na żywo. 36 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

43 4BRozdział 5: Tryb podglądu na żywo Tabela 9: Opis funkcji monitora Podłączone 3 monitory Podłączone 2 monitory analogowe Wyjście Opis Wyjście Opis A B Monitor VGA. To jest główny monitor. Można korzystać ze wszystkich funkcji. Monitor A Z tego monitora możliwy jest dostęp do wszystkich funkcji oprócz konfiguracji rejestratora. C Monitor B. Domyślny monitor podglądu. Okna alarmowe pojawiają się na tym monitorze. A Monitor A B Monitor B. To jest główny monitor. Można korzystać ze wszystkich funkcji. Z tego monitora możliwy jest dostęp do wszystkich funkcji oprócz konfiguracji rejestratora. Domyślny monitor podglądu. Okna alarmowe pojawiają się na tym monitorze. Uwaga: Wszystkie monitory mogą być skonfigurowane, aby wyświetlały okna alarmowe. Patrz Konfigurowanie opcji wyświetlania na stronie 45. Aby wybrać monitor: 1. Na panelu przednim naciśnij: - 3 monitory podłączone: Przycisk A, aby wybrać monitor VGA lub przycisk B, aby wybrać monitor A - podłączone 2 monitory analogowe: Przycisk A, aby wybrać monitor A lub przycisk B, aby wybrać monitor B. Menu podręczne przy używaniu myszy Wiele funkcji w trybie podglądu na żywo jest dostępnych po umieszczeniu kursora na obrazie na żywo i kliknięciu prawym przyciskiem myszy (patrz Rysunek 14 na stronie 38). TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 37

44 4BRozdział 5: Tryb podglądu na żywo Rysunek 14: Menu podręczne myszy w trybie podglądu na żywo dla monitora głównego Lista dostępnych opcji zależy od tego, który monitor jest aktywny. Zobacz Tabela 10 below. Tabela 10: Menu podręczne myszy Element Nazwa Opis 1. Kamera Wybór wyświetlania pełnoekranowego dla wybranej kamery. 2. Widok Multi View Przełączanie pomiędzy różnymi opcjami wieloekranowymi. 3. Następny ekran Wyświetlenie następnej kamery. 4. Rozmowa Modyfikacja głośności audio lub wyłączenie audio. 5. Odtwarzanie Przechodzenie do trybu odtwarzania. 6. Monitor B Przełączanie między monitorami A (główny) i B. 7. Menu Przejście do głównego menu. 8. Wyszukiwanie zaawansowane Opcja jest niedostępna z poziomu monitora B. Przejście do zaawansowanego menu wyszukiwania obrazów wideo Wyświetlanie pełnoekranowe Naciśnij przycisk numeryczny na panelu przednim, aby przełączyć widok na odpowiednią kamerę. Na przykład naciśnij przycisk 10, aby wyświetlić podgląd z kamery numer 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z wyświetlonego menu polecenie Camera (Kamera). Wybierz wymaganą kamerę. 38 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

45 4BRozdział 5: Tryb podglądu na żywo Wyświetlanie widoku wieloekranowego Segment jest zdefiniowany jako dowolna komórka w obrębie wyświetlania z podziałem. Obraz z jednej kamery może być jednocześnie wyświetlany tylko w jednym segmencie. Rejestrator TVR 60 dysponuje formatami wyświetlania z podziałem łącznie z wyświetlaniem na pełnym ekranie. Zobacz Rysunek 15 niżej. Skonfiguruj, który widok wieloekranowy pojawi się domyślnie w menu Wyświetlanie. Patrz Konfigurowanie opcji wyświetlania on page 45. Rysunek 15: Formaty wyświetlania Aby wybrać format wieloekranowy: 1. Naciskaj przycisk Display (Wyświetl) na panelu przednim, aby uzyskać dostęp do różnych formatów wyświetlania. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie MultiView. Wybierz odpowiedni układ wyświetlania. Praca sekwencyjna kamer w trybie podglądu na żywo Funkcja pracy sekwencyjnej umożliwia wyświetlenie kamery przez krótki okres czasu, a następnie przejście do następnej kamery na liście sekwencyjnej. Praca sekwencyjna możliwa jest tylko w trybie pełnoekranowym. Każda kamera połączona z monitorem głównym i monitorami podglądu może mieć zaprogramowany czas pozostawania i kolejność sekwencji. Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji, zobacz Praca sekwencyjna kamer na stronie 47. Domyślna sekwencja wyświetla każdą kamerę w porządku numerycznym. Praca sekwencyjna w trybie podglądu na żywo: 1. Wybierz kamerę, od której chcesz rozpocząć sekwencję. 2. Naciśnij przycisk Seq na panelu przednim. 3. Naciśnij przycisk Seq ponownie, aby zatrzymać pracę sekwencyjną. TruVision DVR 60 instrukcja obsługi 39

46 4BRozdział 5: Tryb podglądu na żywo Skróty segmentów Regularnie używane funkcje trybu podglądu na żywo są dostępne za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Zostanie wyświetlone menu podręczne segmentu (patrz Rysunek 16 niżej). Rysunek 16: Menu podręczne segmentu Tabela 11: Menu podręczne segmentu Element Nazwa Opis 1. PTZ Wejście do trybu sterowania PTZ. 2. Dźwięk Włącz/wyłącz wyjście audio Opcja audio musi być skonfigurowana w menu Display (Wyświetlanie). 3. Zoom cyfrowy Wejście do zoomu cyfrowego. 4. Freeze (Zamrożenie) Zamrożenie obrazu z wybranej kamery z bieżącego trybu wyświetlania. Chociaż obraz jest zatrzymany, data i godzina nie są zatrzymane. Zegar systemowy kontynuuje pracę. 40 TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800

Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 Instrukcja obsługi klawiatury TVK 800 P/N 1072696A REV ISS 13MAY14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy UE Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego)

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, H.264 Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Nagrywarka cyfrowa OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N 1234568A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje

Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje 1 Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje --------------------------------------------------------- 12 Wykaz elementów skł adowych ---------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Ważne dokumenty 2 Instalowanie rejestratora TruVision NVR

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DVR. Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR

Instrukcja obsługi DVR. Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR Instrukcja obsługi DVR Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Wstęp... 6 1.2. Główne cechy... 6 2. Instalacja sprzętu... 9 2.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORÓW Techmoss typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

DLR4-08/xxx(T)DV (8- kanałowego) DLR4-16/ xxx(t)dv (16- kanałowego)

DLR4-08/xxx(T)DV (8- kanałowego) DLR4-16/ xxx(t)dv (16- kanałowego) Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo H.264, DVD-RW, Ethernet DLR4-08/xxx(T)DV (8- kanałowego) DLR4-16/ xxx(t)dv (16- kanałowego) Nagrywarka cyfrowa Informacje o bezpieczeństwie Klasa EMC Nagrywarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo