Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) P/N E-PL REV 1.0 ISS 29APR15

2 Copyright 2015 UTC United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & Industrial Systems - oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Producent Znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Interlogix Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Kanada N4131 Klasa A: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt. Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy A spełnia wymogi normy kanadyjskiej ICES-003. Cet appareil mumérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Zgodność z przepisami ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej Uwaga! Niniejsze urządzenie jest produktem klasy A. W przypadku użycia wewnątrz budynków urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze /108/WE (dyrektywa EMC dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej): Niniejszym firma UTC Fire & Security deklaruje, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektywy 2004/108/WE. 2012/19/EU (Dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: /66/EC (dyrektywa dotycząca baterii): Ten produkt zawiera baterię, której nie można utylizować na obszarze Unii Europejskiej razem z innymi odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacji dotyczące baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery wskazują obecność kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lub oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje kontaktowe Informacje kontaktowe zawiera witryna internetowa

3 Spis treści Rozdział 1 Przegląd produktu 1 Przegląd produktu 1 Domyślne ustawienia dostępu do urządzenia 2 Rozdział 2 Instalacja 3 Warunki instalacji 3 Zawartość opakowania rejestratora TVN 21(S/P) i akcesoria 4 Panel tylny 4 Podłączanie okablowania klawiatury 6 Porty RS Port RS Podłączenie monitora 9 Wejście i wyjście audio 9 Wsporniki 9 Rozdział 3 Pierwsze kroki 11 Włączanie i wyłączanie rejestratora NVR 11 Korzystanie z kreatora konfiguracji 12 Rozdział 4 Instrukcje obsługi 17 Sterowanie rejestratorem TVN 21(S/P) 17 Używanie panelu przedniego 17 Użycie myszy 24 Za pomocą pilota na podczerwień 25 Przegląd menu 27 Rozdział 5 Podgląd na żywo 31 Opis podglądu na żywo 31 Wyjście wideo 32 Wyjście monitora 32 Wyjście audio 33 Sterowanie trybem podglądu na żywo 33 Format widoku z wielu kamer 35 Praca sekwencyjna kamer 35 Uzyskiwanie dostępu do często używanych poleceń 36 Konfigurowanie trybu podglądu na żywo 38 Ustawienia ogólne 41 Konfigurowanie daty i godziny 43 Rozdział 6 Sterowanie kamerą PTZ 47 Zmiana ustawień kamery PTZ 47 Przywoływanie ustawień zaprogramowanych, tras i tras Shadow 47 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) i

4 Konfigurowanie i przywoływanie ustawień zaprogramowanych 49 Konfigurowanie i przywoływanie tras zaprogramowanych 51 Konfigurowanie i przywoływanie trasy Shadow 53 Rozdział 7 Odtwarzanie nagrania 55 Przegląd funkcji okna odtwarzania 55 Menu podręczne odtwarzania 58 Natychmiastowe odtwarzanie 59 Odtw. całodniowe 60 Czas pomijania odtwarzania 60 Wyszukiwanie nagrań 61 Odtwarzanie nagrań według czasu i typu wideo 62 Odtwarzanie nagrań według zdarzenia 63 Tworzenie i odtwarzanie nagrań oznaczonych znacznikami 64 Pokaz slajdów z migawek 65 Odtwarzanie nagrań z rejestru systemowego 66 Odtwarzanie ramka po ramce 67 Powiększenie cyfrowe przy odtwarzaniu 67 Rozdział 8 Archiwizacja nagranych plików 69 Archiwizacja plików 69 Automatyczna archiwizacja 72 Tworzenie i archiwizacja klipów wideo 73 Archiwizacja migawek 74 Zarządzanie urządzeniami pamięci 74 Odtwarzanie zarchiwizowanych plików na komputerze 74 Rozdział 9 Użycie przeglądarki internetowej 75 Użytkownicy systemu Windows 7 i Windows 8 75 Dostęp do przeglądarki internetowej 76 Przeglądarka internetowa 76 Korzystanie z przeglądarki internetowej do konfigurowania urządzenia 78 Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań wideo 83 Nagrywanie z przeglądarki 84 Nagrywanie strumienia dwukierunkowego 85 Wyszukiwanie rejestrów zdarzeń 86 Strumień 2-kier. 87 Sterowanie kamerą kopułową PTZ za pośrednictwem przeglądarki internetowej 87 Przechwytywanie informacji tekstowych 88 Wyświetlanie tekstu na obrazie 89 Korzystanie z sieciowego urządzenia pamięci masowej 90 Rozdział 10 Nagrywanie 91 Inicjowanie ustawień nagrywania 91 Korzystanie z zewnętrznego urządzenia nagrywającego 93 ii Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

5 Konfigurowanie harmonogramów nagrywania 94 Harmonogramy dzienne 95 Harmonogramy świąt 96 Ręczne nagrywanie 97 Harmonogramy wykrywania ruchu 98 Harmonogramy alarmów zewnętrznych 98 Ochrona nagranych plików 98 Konfigurowanie nagrywania redundantnego 100 Przechwytywanie informacji tekstowych 101 Przełączenie awaryjne i przywracanie 102 Rozdział 11 Ustawienia alarmów 105 Opis typów powiadomień alarmowych 105 Ustawianie wykrywania ruchu 108 Analityka wideo 110 Konfigurowanie powiadomień systemowych 110 Ustawianie alarmów zewnętrznych 111 Ręczne uruchamianie lub resetowanie wyjść alarmowych 114 Wykrywanie braku sygnału wideo 114 Wykrywanie sabotażu wideo 115 Rozdział 12 Ustawienia sieciowe 117 Konfigurowanie ogólnych ustawień sieciowych 117 Konfigurowanie protokołu PPPoE 119 Konfigurowanie DDNS 120 Konfigurowanie serwera NTP 121 Konfigurowanie poczty 121 Konfigurowanie protokołu SNMP 122 Konfigurowanie funkcji UPnP 123 Konfigurowanie serwera FTP w celu przechowywania zrzutów obrazu 124 Konfigurowanie hosta alarmu zdalnego 124 Konfigurowanie transmisji wielokrotnej 124 Konfigurowanie serwera i portów HTTP 125 Konfigurowanie portu usługi RTSP 125 Konfigurowanie protokołu Telnet 125 Sprawdzanie stanu sieci 126 Eksportowanie danych pakietów sieciowych 127 Przekazywanie numeru portu 127 Rozdział 13 Zarządzanie pamięcią masową 129 Inicjowanie dysków twardych 129 Kontrolowanie ilości miejsca na dysku twardym 130 Konfigurowanie grup dysków twardych 130 Konfigurowanie właściwości dysku twardego 131 Sprawdzanie stanu dysku twardego 132 Konfigurowanie alarmów dysków twardych 132 Zarządzanie urządzeniami esata 132 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) iii

6 Sprawdzanie informacji S.M.A.R.T. 133 Wykrywanie uszkodzonych sektorów 134 Rozdział 14 Ustawienia kamery 137 Obsługiwane kamery 137 Dodawanie kamer IP do rejestratora 137 Limit mocy interfejsu PoE 139 Uzyskiwanie dostępu do kamer IP podłączonych do przełącznika wewnętrznego 141 Konfigurowanie ustawień OSD kamery 141 Konfigurowanie maski prywatności 142 Regulowanie ustawień obrazu wideo 143 Znak wodny 144 Ukrywanie obrazu z kamery 144 Rozdział 15 Zarządzanie rejestratorem NVR 147 Konfigurowanie portu RS Aktualizacja oprogramowania firmowego 148 Przywracanie ustawień domyślnych 149 Importowanie i eksportowanie ustawień konfiguracji 150 Wyświetlanie informacji o systemie 150 Wyszukiwanie zdarzeń w rejestrach systemowych 152 Rozdział 16 Zarządzanie użytkownikami 155 Dodawanie nowego użytkownika 155 Dostosowywanie uprawnień dostępu użytkownika 156 Usuwanie użytkownika 158 Modyfikowanie użytkownika 159 Zmiana hasła administratora 159 Dodatek A Dane techniczne 161 Dodatek B Protokoły PTZ 165 Dodatek C Informacje o przekazywaniu numerów portów 167 Dodatek D Klawiatura KTD Obsługiwane wersje oprogramowania wewnętrznego 169 Podłączanie okablowania klawiatury 169 Konfiguracja klawiatury do współpracy z rejestratorem TVN 21(S/P) 170 Obsługa klawiatury 172 iv Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

7 Dodatek E Maksymalne czasy pre-nagrywania 179 Dodatek F Obsługiwane polecenia PTZ 181 Dodatek G Domyślne ustawienia menu 183 Indeks 195 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) v

8

9 Rozdział 1 Przegląd produktu Przegląd produktu Urządzenia serii TruVision NVR 21 S/P (TVN 21(S/P)) to wewnętrzne, sieciowe rejestratory wideo (NVR). Urządzenie w wersji standardowej obsługuje maks. 8/16 kanałów o maksymalnej przepustowości 40/80 Mb/s oraz do 4 dysków twardych SATA. Model TVN21S jest wyposażony w wewnętrzny, 8/16-portowy przełącznik PoE, który umożliwia podłączenie kamer TruVision w trybie PnP (plug and play). Oznacza to, że wystarczy podłączyć kamerę IP, aby automatycznie ją zasilić, przypisać adres IP i skonfigurować z ustawieniami domyślnymi. Wewnętrzny, 8/16-portowy przełącznik PoE charakteryzuje się maksymalnym obciążeniem odpowiednio 120 W i 200 W. Urządzenie TVN 21P obsługuje maks. 8/16/32 kanały o maksymalnej przepustowości 40/80/160 Mb/s oraz do 8 dysków twardych SATA. Cała seria TVN 21 umożliwia integrację z wszystkimi rozwiązaniami zabezpieczającymi firmy UTC oraz bezproblemową obsługę produktów marki TruVision przez użytkownika. Serię TVN 21(P) można skonfigurować i obsługiwać za pomocą menu ekranowego OSD, przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnych, oprogramowania TruVision Navigator lub oprogramowania innych firm za pośrednictwem pakietu TruVision SDK. Rejestrator można w pełni obsługiwać za pomocą oprogramowania TruVision Navigator oferowanego bez licencji, które doskonale sprawdza się w większości zastosowań komercyjnych. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 1

10 Rozdział 1: Przegląd produktu Domyślne ustawienia dostępu do urządzenia Domyślne nazwy użytkowników i hasła Listę domyślnych nazw użytkowników i haseł przedstawiono poniżej w Tabela 1. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Rozdział 16 Zarządzanie użytkownikami na stronie 155. Tabela 1: Domyślne nazwy użytkowników i hasła Użytkownik Administrator Operator Gość Opis Administrator może być tylko jeden. Nazwa użytkownika to admin. Nazwy nie można zmodyfikować. Hasło domyślne to ciąg Domyślna nazwa użytkownika to operator. Hasło domyślne to ciąg Domyślna nazwa użytkownika to guest. Hasło domyślne to Empty. Uwaga: ze względów bezpieczeństwa hasła domyślne należy zmienić. Domyślne ustawienia sieci Domyślne wartości ustawień sieciowych rejestratora TVN 21(S/P): Adres IP Maska podsieci Adres bramy Porty: Dla przeglądarki: Port RTSP: 554 HTTP port (Port HTTP): 80 Dla programu TruNav: Port RTSP: 554 Port oprogramowania klienta/serwera: 8000 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Rozdział 9 Użycie przeglądarki internetowej na stronie Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

11 Rozdział 2 Instalacja W tej sekcji został opisany sposób instalacji rejestratora TVN 21(S/P). Warunki instalacji Podczas instalowania produktu należy rozważyć następujące czynniki: Wentylacja Temperatura Wilgoć Obciążenie obudowy Wentylacja: Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Temperatura: Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące temperatury działania rejestratora (-10 do +55 ºC, 14 do 131 F) i wilgotności bez kondensacji (od 10% do 90%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur działania może spowodować skrócenie czasu eksploatacji urządzenia NVR. Nie wolno instalować rejestratora na innym urządzeniu wydzielającym duże ilości ciepła. Zostawić przestrzeń 44 mm pomiędzy rejestratorami TruVision NVR 21(S/P) montowanymi w obudowie typu racku. Wilgotność: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Wilgoć może uszkodzić wewnętrzne podzespoły. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci. Obudowa: Na rejestratorze można umieszczać inne urządzenia, o ile ich waga nie przekracza 15,9 kg (35 lb). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 3

12 Rozdział 2: Instalacja Zawartość opakowania rejestratora TVN 21(S/P) i akcesoria Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W opakowaniu znajduje się lista zawartości. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Skład pakietu sprzedawanego w opakowaniu z produktem: Pilot zdalnego sterowania (na podczerwień) Dwie baterie typu AAA do pilota Przewody zasilające prądu przemiennego Mysz USB Wsporniki Rejestrator sieciowy (NVR) Dysk CD z oprogramowaniem oraz instrukcjami obsługi Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 21(S/P) Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) (na dysku CD) Instrukcja obsługi dla operatora rejestratora TruVision (na dysku CD) Panel tylny Rysunek 1 na stronie 5 przedstawia złącza na panelu tylnym i opisuje każde złącze typowego sieciowego rejestratora wideo TVN 21(S/P). Szczegóły mogą się różnić w przypadku określonych modeli. Przed podłączeniem zasilania do urządzenia NVR podłącz monitor główny w celu podstawowego działania. Uwaga: w wypadku każdego przewodowego wejścia alarmowego należy podłączyć jeden przewód złącza wejściowego z etykietą numeru alarmu i jeden przewód do złącza masy (oznaczonego literą G). 4 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

13 Rozdział 2: Instalacja Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym TVN 21(P) Złącza na panelu tylnym TVN 21S 1. Podłącz jeden monitor telewizji przemysłowej (złącza typu BNC. 2. Podłącz jedno wejście audio do złączy RCA. 3. Podłącz do urządzenia RS Podłącz do sieci. 5. Podłącz do opcjonalnego urządzenia esata, takiego jak dysk twardy SATA lub 10. Podłącz do opcjonalnego urządzenia USB, takiego jak mysz, nagrywarka CD/DVD lub dysk twardy. 11. Nie jest używany. 12. Nie jest używany. 13. Podłącz do klawiatury (pokazano KTD- 405). 14. Możliwość podłączenia maks. 16 wejść Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 5

14 Rozdział 2: Instalacja nagrywarka CD/DVD-RW. 6. Podłącz do przewodu zasilającego. 7. Podłącz do głośników w celu uzyskania audio. 8. Podłącz do monitora VGA. 9. Podłącz do telewizora HD. Połączenie HDMI obsługuje cyfrowe audio i wideo. alarmowych. 15. Podłącz do czterech przekaźnikowych wyjść alarmu. 16. Podłączenie uziemienia. 17. page 6 8/16 portów PoE. Podłączanie okablowania klawiatury Klawiatura używa simpleksowego okablowania RS-485. Sygnał jest przesyłany skrętką jednożyłową. Zalecany jest osłonięty kabel sieciowy STP CAT5. Podłącz uziemienie do jednego końca kabla pierwszego lub ostatniego urządzenia na linii RS-485. Do jednej magistrali można podłączyć maks. 255 urządzeń. Maksymalna długość kabla wynosi 1200 m. Długość kabla można zwiększyć przy użyciu rozdzielacza sygnału danych. Zarówno pierwsze, jak i ostatnie urządzenie w szeregu powinno być terminowane rezystorem 120 Ω. Zminimalizuje to odbicia na linii. Patrz Rysunek 2 poniżej. Rysunek 2: Kabel szeregowy RS-485 (pokazana klawiatura KTD-405) 1. Klawiatura 2. Skrzynka WE/WY 3. Patrz sekcja "Porty RS-485" na stronie 8 Użyj rozdzielacza sygnału RS-485 w celu utworzenia konfiguracji gwiazda. Patrz Rysunek 3 na stronie 7. 6 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

15 Rozdział 2: Instalacja Rysunek 3: Okablowanie gwiazda z rozdzielaczem sygnału RS-485 Prawidłowo: 1. Klawiatura 2. Skrzynka WE/WY 3. Rozdzielacz sygnału RS Patrz sekcja "Porty RS-485" na stronie 8 Nieprawidłowo: 1. Klawiatura 2. Skrzynka WE/WY 3. Patrz sekcja "Porty RS-485" na stronie 8 Użyj rozdzielacza sygnału RS-485, aby zwiększyć maksymalną liczbę urządzeń w magistrali, jak również całkowity zasięg. Każdy rozdzielacz zapewnia dodatkową magistralę RS-485, zwiększając zasięg sygnału wyjściowego o dodatkowe 1200 m. Do każdego wyjścia można podłączyć maksymalnie 31 rejestratorów NVR. Patrz Rysunek 4 poniżej. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 7

16 Rozdział 2: Instalacja Rysunek 4: Rozszerzanie systemu z rozdzielaczem sygnału RS Klawiatura 2. Skrzynka WE/WY 3. Rozdzielacz sygnału RS Patrz sekcja "Porty RS-485" na stronie 8 Przestroga: Większość rozdzielaczy sygnału jest jednokierunkowa. To oznacza, że sygnał przepływa wyłącznie od wejścia do wyjścia. W związku z tym nie jest możliwe podłączenie kilku klawiatur. Zobacz część "Porty RS-485" poniżej, aby skonfigurować ustawienia komunikacyjne portu RS-485. Porty RS-485 Z tyłu urządzenia NVR znajdują się dwa porty RS-485. Układ styków portu szeregowego jest przedstawiony na Rysunek 5 poniżej. Kopułowa RS-485: A i B: Połącz sterowanie Pan, tilt, zoom kamer kopułowych PTZ A = +, B = - C i D: Nieużywane G: Masa kamery kopułowej G: Masa pulpitu Klawiatura: Podłącz klawiaturę. 8 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

17 Rozdział 2: Instalacja Rysunek 5: Wtyki RS-485 Port RS-232 Port RS-232 umożliwia podłączenie urządzeń CBR-PB3-POS (point-of-sale) i bankomatów do urządzenia NVR. Podłączenie monitora Połącz urządzenie z monitorem przy użyciu 75-omowego kabla koncentrycznego wideo ze złączami BNC. Urządzenie udostępnia sygnał CVBS 1 Vpp. Patrz Rysunek 1 na stronie 5, aby uzyskać informacje o podłączaniu monitora do rejestratora TVN 21. Rejestrator TVN 21 obsługuje rozdzielczość do / 60 Hz w trybie VGA. Rozdzielczość monitora powinna wynosić co najmniej 800 x 600. Ustaw monitor zgodnie z tą rozdzielczością. Wejście i wyjście audio Urządzenie jest wyposażone w 1 wejście audio i dwa wyjścia audio. Zarówno wejścia jak i wyjścia audio są na poziomie liniowym. Wejścia audio Wyjście audio Gniazdo RCA, 315 mv, 40 kω. Niezbilansowane. Gniazdo RCA, 315 mv, 600 Ω. Niezbilansowane. Uwaga: Audio na poziomie liniowym wymaga wzmocnienia. Wsporniki Rejestrator można łatwo zamontować w szafie rack owej (wymagany zestaw do montażu TVR-RK-1). Patrz Rysunek 6 poniżej. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą, aby zamówić zestaw. Model NVR ma 19-calową obudowę o wysokości 1,5 U. Patrz Rysunek 6 poniżej. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 9

18 Rozdział 2: Instalacja Rysunek 6: Montaż w szafie rackowej Przymocuj niewielkie przednie zaczepy rack'owe do urządzenia (śruby w zestawie) Przymocuj urządzenie NVR do przednich szyn (śrub brak w zestawie) Aby zamontować racki: 1. Przymocuj niewielkie przednie uszy rack'owe do urządzenia (A) (śruby dostarczone). 2. Przymocuj dwa duże tylne wsporniki (wkręty nie są dostarczone) do tylnych szyn (B). 3. Przymocuj rejestrator NVR do przednich szyn (C) (śrub brak w zestawie). Przestroga: Rejestratora TVN 21 nie należy montować w szafie rack owej bez tylnych szyn. Jeśli tylne szyny nie zostaną zamontowane, rejestrator może ulec uszkodzeniu. 10 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

19 Rozdział 3 Pierwsze kroki Włączanie i wyłączanie rejestratora NVR Przed włączeniem zasilania należy podłączyć co najmniej jeden monitor do wyjścia wideo lub interfejsu VGA. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wyświetlenie interfejsu użytkownika i obsługa urządzenia. Rejestrator TVN 21 automatycznie wykrywa tryb wideo (PAL lub NTSC) przy rozpoczynaniu pracy. Rejestrator jest wyposażony w zasilacz uniwersalny automatycznie wykrywający napięcie 110/240 V, 60/50 Hz. Uwaga: Zaleca się korzystanie z zasilania bezprzerwowego (UPS) w połączeniu z urządzeniem. Włączanie rejestratora: Rejestrator należy włączyć za pomocą włącznika zasilania na panelu tylnym. Zaświeci się dioda LED zasilania. Zostanie wyświetlony ekran powitalny oznaczający, że trwa uruchamianie rejestratora NVR. Zostanie wyświetlone okno Kreatora uruchamiania. Wyłączanie rejestratora: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Menu. Otworzy się menu główne. 2. Wybierz ikonę Power Manager (Menedżer zasilania). 3. W menu podręcznym Shutdown (Zamykanie systemu) wybierz polecenie Shutdown (Zamknij system). Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić zamknięcie. Ponowne uruchamianie rejestratora: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Menu. Otworzy się menu główne. 2. Wybierz ikonę Power Manager (Menedżer zasilania). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 11

20 Rozdział 3: Pierwsze kroki 3. W menu podręcznym Shutdown (Zamykanie systemu) wybierz polecenie Reboot (Ur. pon.). Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić zamknięcie. Korzystanie z kreatora konfiguracji Rejestrator TVN 21 jest wyposażony w ekspresowy kreator instalacji, który umożliwia łatwą konfigurację podstawowych ustawień rejestratora przy pierwszym użyciu. Konfiguruje wszystkie kamery jednocześnie. Konfigurację można następnie dostosować. Domyślnie kreator konfiguracji uruchamia się po załadowaniu rejestratora. Kreator umożliwia skonfigurowanie najważniejszych ustawień rejestratora krok po kroku. Wszelkie zmiany wprowadzone na stronie konfiguracji są zapisywane przy opuszczaniu strony i powrocie do głównej strony kreatora. Uwaga: Aby skonfigurować rejestrator przy użyciu tylko ustawień domyślnych, na każdym z następnych ekranów kliknij przycisk Next (Dalej). Aby szybko skonfigurować rejestrator TVN 21: 1. Podłącz wszystkie wymagane urządzenia do panelu tylnego rejestratora NVR. Patrz Rysunek 1 na stronie Rejestrator należy włączyć za pomocą włącznika zasilania na panelu tylnym. 3. Wybierz rozdzielczość ekranu z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Wybierz preferowany język systemu z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 5. Włącz lub wyłącz opcję automatycznego uruchamiania kreatora po włączeniu rejestratora NVR. Kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Konfiguracja administratora: Przejdź do pola edycji Hasło admin. i kliknij je myszą lub naciśnij przycisk Enter na przednim panelu lub na pilocie, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę. Wprowadź hasło domyślne administratora: Uwaga: Należy wprowadzić hasło administratora. Aby zmienić hasło administratora, należy zaznaczyć opcję New Admin password (Nowe hasło admin.), wprowadzić nowe hasło i potwierdzić je. Uwaga: Zalecana jest zmiana hasła administratora. Nie pozostawiaj hasła 1234 jako hasła domyślnego. Zapisz hasło w bezpiecznym miejscu, aby go nie zapomnieć. Jeśli zapomnisz hasła do urządzenia NVR, skontaktuj się z dostawcą, podając numer seryjny urządzenia NVR, aby otrzymać bezpieczny kod w celu zresetowania urządzenia NVR. 12 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

21 Rozdział 3: Pierwsze kroki Jeśli chcesz ograniczyć prawa administratora tylko do jednego komputera, wprowadź adres fizyczny (adres MAC) komputera użytkownika. W innym wypadku pozostaw niezmienione pole adresu MAC. Kliknij przycisk Next (Dalej). 7. Konfiguracja godziny i daty: Wybierz odpowiednią strefę czasową, format daty, godzinę systemową, datę systemową oraz ustaw ręcznie czas letni. Uwaga: Godzina i data systemowa są widoczne na ekranie. Nie występują jednak w nagraniach. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do następnej strony, albo przycisk Previous (Wstecz), aby wrócić do poprzedniej strony. 8. Konfiguracja sieciowa: Skonfiguruj takie ustawienia sieciowe, jak: typ karty sieciowej (NIC), włączenie lub wyłączenie protokołu DNCP, adres IP, maska podsieci, domyślna brama i UPnP. Wprowadź adres preferowanego i alternatywnego serwera DNS. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do następnej strony, albo przycisk Previous (Wstecz), aby wrócić do poprzedniej strony. 9. Zarządzanie pamięcią masową: Odpowiednio skonfiguruj ustawienia dysku twardego. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 13

22 Rozdział 3: Pierwsze kroki Możesz grupować dyski twarde i przypisywać kamery do grupy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Konfigurowanie grup dysków twardych" na stronie 130. Możesz także skonfigurować dysk dla nagrywania redundantnego. Patrz "Konfigurowanie nagrywania redundantnego" na stronie 100. Po skonfigurowaniu ustawień dysku twardego kliknij przycisk Initialize (Zainicjuj) i Next (Dalej), aby przejść do następnej strony, albo przycisk Previous (Wstecz), aby wrócić do poprzedniej strony. 10. Dodawanie kamery IP: Kliknij przycisk Search (Szukaj), aby znaleźć kamery online. Wybierz kamerę IP do dodania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do okna Recording Configuration (Konfiguracja nagrywania). 11. Konfiguracja nagrywania: Odpowiednio skonfiguruj ustawienia nagrywania. Ustawienia takie mają zastosowanie do wszystkich kamer podłączonych do rejestratora. 14 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

23 Rozdział 3: Pierwsze kroki Zaznacz pole wyboru Constant Recording (Nagrywanie ciągłe), aby rejestrator NVR nagrywał ciągle przez cały dzień. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, rejestrator nie będzie nagrywał. Zaznacz żądane pole wyboru opcji nagrywania poklatkowego: TL-Hi lub TL- Lo. Aby rejestrować zdarzenia wykrywania ruchu, zaznacz pole wyboru Event (Motion) (Zdarzenie (Ruch)). Aby rejestrować zdarzenia alarmu, zaznacz pole wyboru Alarm. 12. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych zmian zostanie wyświetlona strona przedstawiająca wszystkie ustawienia. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć kreatora. Rejestrator NVR jest gotowy do użytku. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 15

24 Rozdział 3: Pierwsze kroki 16 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

25 Rozdział 4 Instrukcje obsługi Sterowanie rejestratorem TVN 21(S/P) Rejestratorem można sterować na kilka sposobów: Sterowanie za pomocą panelu przedniego Sterowanie za pomocą myszy Pilot zdalnego sterowania (na podczerwień) Sterowanie za pomocą klawiatury KTD-405 (patrz Załącznik) Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej Obsługa klawiatury TVK-800 (patrz instrukcja obsługi klawiatury TVK-800) Obsługa oprogramowania TruVision Navigator (patrz instrukcja obsługi oprogramowania TruVision Navigator) Aplikacja TVRmobile (dostępna w sklepach z aplikacjami) Można użyć preferowanej metody sterowania dla dowolnej procedury, ale w opisach większości procedur używana jest terminologia myszy. Opcjonalne metody sterowania są przedstawiane tylko w przypadku znacznych różnic w stosunku do metod sterowania myszą. Używanie panelu przedniego Przyciski funkcyjne na paneli przednim służą do obsługi wielu, ale nie wszystkich głównych funkcji rejestratora. Diody LED świecą lub migają, aby ostrzec o różnych sytuacjach. Dostępność funkcji można ograniczyć przez zastosowanie hasła. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rysunek 7. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 17

26 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Rysunek 7: Panel przedni Przyciski na panelu przednim: Tabela 2: Elementy panelu przedniego Element Nazwa Opis 1. Przyciski kanałów Przełącza między różnymi kamerami na żywo i trybami sterowania PTZ lub odtwarzania. Użyj klawiatury programowej, aby wprowadzić cyfry od 0 do Interfejsy USB Porty USB (Universal Serial Bus) do podłączania urządzeń dodatkowych, takich jak mysz USB, nagrywarka CD/DVD czy dysk twardy USB. 3. Diody stanu Zasilanie: Migająca zielona dioda wskazuje, że rejestrator działa prawidłowo.. Kolor czerwony oznacza błąd. Alarm: Świecąca stale czerwona dioda wskazuje, że występuje alarm wejścia czujki lub inny alarm, np. związany z wykrywaniem ruchu lub sabotażem. Świecąca zielona dioda oznacza brak alarmu. Tx/Rx: Świecąca stale dioda zielona oznacza, że rejestrator jest obecnie połączony z siecią. Brak światła oznacza, że rejestrator nie jest połączony z siecią. HDD (Dysk twardy): Wskaźnik HDD (Dysk twardy) miga na czerwono podczas odczytywania lub zapisywania danych na dysku twardym. Świecenie światłem ciągłym na czerwono oznacza wyjątek lub błąd dysku twardego. Ready (Gotowe): Świecąca stale dioda zielona oznacza, że rejestrator działa poprawnie. Archive (Archiwum): Migająca dioda zielona oznacza trwającą archiwizację. 4. Przycisk Archiwum Naciśnij raz, aby przejść do trybu szybkiej archiwizacji. Naciśnij dwa razy, aby rozpocząć archiwizację. Wskaźnik miga na zielono podczas zapisywania danych na urządzeniu pamięci. 5. Kierunek Przyciski DIRECTION (Kierunek) służą do nawigacji między różnymi polami i elementami w menu. Przycisk Enter Przycisk ENTER służy do potwierdzania wyboru w dowolnym trybie menu. Szczegółowy opis tych przycisków służących do obsługi różnych zadań można znaleźć w Tabela 3 na stronie Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

27 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Element Nazwa Opis 6. Przyciski PTZ. Zoom: W trybie podglądu na żywo, odtwarzania i sterowania PTZ służą do powiększania i pomniejszania obrazu. Można ich też użyć do poruszania się po opcjach menu. Preset (Zaprogramowane): W trybie sterowania PTZ naciśnij przycisk ustawienia zaprogramowanego i przycisk numeryczny w celu przywołania zapamiętanego ustawienia. Można ich też użyć w trybie edycji dni wolnych, przeszukiwania wideo, wyboru dysku twardego, zarządzania użytkownikami, znacznikami i wyszukiwania zakładek. Tour (Trasa): W trybie sterowania PTZ naciśnij przycisk Tour (Trasa) i przycisk numeryczny w celu przywołania danej trasy typu shadow. Służą też do przewijania miesięcy w kalendarzu i nawigowania w polu tekstowym. Szczegółowy opis tych przycisków służących do obsługi różnych zadań można znaleźć w Tabela 3 na stronie Odbiornik pilota na podczerwień Odbiornik dla pilota na podczerwień. Aby podłączyć pilot zdalnego sterowania do rejestratora, naciśnij przycisk Device (Urządzenie), wprowadź adres urządzenia i naciśnij przycisk Enter. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Za pomocą pilota na podczerwień na stronie Przyciski Menu i Szukaj Menu: Przejście do menu głównego/wyjście z tego menu. Szukaj: W trybie podglądu na żywo umożliwia uruchomienie menu zaawansowanego wyszukiwania. 9. Przyciski odtwarzania Szczegółowy opis tych przycisków służących do obsługi różnych zadań można znaleźć w Tabela 3 na stronie 20. Wstecz: Kliknij go w trybie podglądu na żywo, aby odtworzyć najwcześniejsze wideo. W trybie odtwarzania powoduje odtwarzanie obrazu z kamery do tyłu. Pauza: W trybie podglądu na żywo zatrzymuje ostatni obraz ze wszystkich aktywnych kamer. W trybie odtwarzania powoduje zatrzymanie odtwarzania. Odtwarzanie: W trybie podglądu na żywo odtwarzanie całodniowe z bieżącej kamery (w lewym górnym rogu, jeśli jest widoczny tryb wieloekranowy). W trybie odtwarzania powoduje odtwarzanie obrazu z kamery do przodu. W trybie wyszukiwania powoduje odtwarzanie wybranego wideo lub wyświetlenie zrzutu obrazu. W trybie PTZ służy do wykonania trasy automatycznej. Live (Na żywo): Przełączanie do trybu podglądu na żywo. Replay (Powtórka): Powtarza aktualnie odtwarzany plik i rozpoczyna odtwarzanie od początku pliku. 10. Blokada panelu przedniego Panel przedni można zablokować lub odblokować za pomocą klucza. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 19

28 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Element Nazwa Opis 11. Przyciski Ekran Szczegółowy opis tych przycisków służących do obsługi różnych zadań można znaleźć w Tabela 3 na stronie 20. Ekran: Przełączanie między różnymi widokami z wielu kamer: pełny, poczwórny, 1+5, 1+7, 9 i 16. W trybie informacji HDD oraz zarządzania użytkownikami umożliwia usunięcie wybranej pozycji. W trybie PTZ umożliwia usunięcie wybranego punktu zatrzymania. W trybie przeszukiwania rejestru umożliwia wyświetlenie pliku rejestru w oknie Log Search result (Wyniki przeszukiwania rejestru). Seq (Sekwencja): W trybie podglądu na żywo umożliwia uruchomienie/zatrzymanie sekwencyjnego wyświetlania obrazu z kamer na bieżącym monitorze. A: W trybie podglądu można wybrać monitor główny. B: W trybie podglądu można wybrać monitor zdarzeń. F1: W trybie odtwarzania naciśnij go, aby rozpocząć lub zakończyć wycinanie fragmentu wideo. Dźwięk: naciśnij przycisk F1 i przycisk numeryczny, aby odtworzyć dźwięk z określonej kamery w podglądzie na żywo. W trybie informacji o systemie umożliwia uzyskanie adresu DDNS. W trybie zarządzania użytkownikami umożliwia wyświetlenie ekranu podręcznego Permission (Uprawnienia) wybranej pozycji na stronie User Management (Zarządzanie użytkownikami) > User (Użytkownik) > User Management (Zarządzanie użytkownikami). Umożliwia usunięcie wybranej pozycji z pamięci USB. Zamknięcie wirtualnej klawiatury. F2: W trybie podglądu na żywo, odtwarzania z całego dnia i odtwarzania naciśnij go, aby wyświetlić lub ukryć pasek sterowania lub czasu. W trybie PTZ zatrzymuje wszystkie trwające operacje. Otwórz wybrany folder zewnętrznego urządzenia pamięci, jak np. pamięci USB używanej do archiwizowania. Tabela 3: Funkcje przycisków przedniego panelu według zadań Zadania Przycisk Funkcja przycisku Tryb podglądu na żywo Kierunek Naciśnij go, aby przełączać dostępne kanały. Enter Zoom +/- Wstecz Pauza Naciśnij go, aby wyświetlić pasek narzędzi sterowania PTZ. Naciśnij przycisk +, aby cyfrowo powiększyć obraz z bieżącej kamery (w lewym górnym rogu, jeśli jest widoczny tryb wieloekranowy); naciśnij przycisk, aby zakończyć. Naciśnij go, aby odtworzyć najwcześniejsze wideo z bieżącej kamery (w lewym górnym rogu, jeśli jest widoczny tryb wieloekranowy). Naciśnij go, aby zatrzymać ostatni obraz z podglądu na żywo ze wszystkich wyświetlonych aktywnych kamer. Naciśnij go, aby odtworzyć całodzienne nagranie z 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

29 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Zadania Przycisk Funkcja przycisku Odtwarzanie bieżącej kamery (w lewym górnym rogu, jeśli jest widoczny tryb wieloekranowy). Na żywo Seq A B F2 Menu Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu podglądu na żywo. Naciśnij przycisk, aby uruchomić/zatrzymać sekwencyjne wyświetlanie obrazu z kamer na bieżącym monitorze. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Seq (Sekwencja) przez trzy sekundy, aby uruchomić i zatrzymać pracę sekwencyjną na monitorze zdarzeń. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać monitor główny. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać monitor zdarzeń. Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić lub ukryć pasek czasu. Zablokuj lub odblokuj panel przedni, naciskając i przytrzymując go przez pięć sekund. Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu zaawansowanego wyszukiwania. Tryb odtwarzania Kierunek Przyciski strzałek w lewo i w prawo służą do zwiększania i zmniejszania tempa odtwarzania wideo. Przyciski strzałki w górę i w dół umożliwiają przejście o 30 sekund w przód lub w tył w nagranym wideo. Enter Zoom +/- Wstecz Pauza Odtwarzanie Powtórka F1 F2 Naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie wideo. W trybie odtwarzania poklatkowego naciśnięcie tego przycisku powoduje przewinięcie wideo o jedną klatkę do przodu. Naciśnij przycisk +, aby powiększyć obraz z bieżącej kamery (w lewym górnym rogu, jeśli jest widoczny tryb wieloekranowy); naciśnij przycisk, aby zakończyć. Naciśnij go, aby odtwarzać obraz z kamery do tyłu. W trybie odtwarzania obrazów umożliwia odtwarzanie obrazów do tyłu. W trybie odtwarzania powoduje zatrzymanie odtwarzania. W trybie odtwarzania powoduje odtwarzanie obrazu z kamery do przodu. Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie bieżącego pliku. Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć lub zakończyć wycinanie fragmentu wideo. Naciśnij ten przycisk, aby ukryć panel sterowania. Tryb wstrzymania Kierunek Przyciski strzałki w lewo i w prawo umożliwiają przejście o jedną klatkę w przód lub w tył w nagranym wideo. Przyciski strzałki w górę i w dół umożliwiają przejście o jedną sekundę w przód lub w tył w nagranym wideo. Tryb sterowania PTZ Kierunek Naciśnij, aby sterować kamerą PTZ. Zoom +/- Naciśnij, aby powiększyć obraz z kamery lub go Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 21

30 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Zadania Przycisk Funkcja przycisku zmniejszyć. Preset Trasa Odtwarzanie Ekran F2 Poruszanie się po menu Kierunek Menu Enter Naciśnij przycisk Preset (Ustawienie wstępne) razem z przyciskiem numerycznym, aby wybrać zapamiętane ustawienie. Naciśnij przycisk Tour (Trasa) razem z przyciskiem numerycznym, aby wybrać zapamiętaną trasę w cieniu. Naciśnij go, aby wykonać trasę automatyczną. Naciśnij go, aby usunąć wybrany punkt zatrzymania z menu Ustawienie PTZ > Więcej ustawień > Trasa > Lista punktów zatrzymania. Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać wszystkie trwające operacje. Naciśnij je, aby poruszać się po różnych polach i elementach w menu. Przejście do menu głównego/wyjście z tego menu. Naciśnij go, aby potwierdzić wybór w dowolnym trybie menu. Zoom +/- Naciśnij przycisk Zoom +/- (Powiększanie/pomniejszanie), aby przełączać się między różnymi kartami w oknie menu. Preset Trasa F1 F1 F2 Naciśnij ten przycisk, aby poruszać się polu tekstowym. Naciśnij go, aby przesunąć kursor w lewo. Naciśnij ten przycisk, aby poruszać się polu tekstowym. Naciśnij go, aby przesunąć kursor w prawo. Naciśnij ten przycisk, aby zamknąć wirtualną klawiaturę. Zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich opcji w menu. Naciśnij ten przycisk, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie pozycji. Tryb wieloekranowy Ekran Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między różnymi widokami wieloekranowymi (pełny, poczwórny, 1+5, 1+7, 9, i 16). Tryb kalendarza Zoom +/- Naciśnij przycisk Zoom +/- (Powiększanie/pomniejszanie), a następnie naciskaj przyciski strzałek w górę/w dół, aby przewijać miesiące. Naciśnij przyciski strzałek w lewo/w prawo, aby przewijać lata. Naciśnij ponownie przycisk Zoom + (Powiększanie), aby zamknąć tryb kalendarza. Trasa Menu Naciśnij przycisk Tour (Trasa), a następnie naciskaj przyciski strzałek w górę/w dół, aby przewijać miesiące. Naciśnij przyciski strzałek w lewo/w prawo, aby przewijać lata. Naciśnij ponownie przycisk Tour (Trasa), aby zamknąć tryb kalendarza. Naciśnij przycisk Menu, a następnie naciskaj przyciski strzałek w górę/w dół, aby przewijać tygodnie. Naciśnij przycisk Menu, a następnie naciskaj przyciski strzałek w prawo/w lewo, aby przewijać dni. 22 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

31 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Zadania Przycisk Funkcja przycisku Tryb wyszukiwania Odtwarzanie Umożliwia odtwarzanie wybranego pliku wideo z wyników wyszukiwania zdarzeń. Umożliwia odtwarzanie wybranego pliku wideo z wyników przeszukiwania rejestru. Umożliwia odtwarzanie wybranego pliku wideo z wyników normalnego wyszukiwania. Umożliwia odtwarzanie wybranego obrazu z wyników wyszukiwania obrazów. Umożliwia odtwarzanie wybranego pliku wideo z wyników wyszukiwania znaczników. Umożliwia odtwarzanie wybranego pliku wideo z pamięci USB. Tryb dni wolnych Preset Naciśnij ten przycisk, aby edytować dni wolne wyświetlone na stronie Ustawienie trybu wyświetlania > Dni wolne > Ustawienie dni wolnych. Tryb wyszukiwania wideo Tryb zarządzania użytkownikami Tryb przeszukiwania rejestru Tryb wyboru dysku twardego Tryb informacji o dysku twardym Tryb informacji o systemie Preset Preset Ekran F1 Preset Ekran F1 Naciśnij, aby zablokować lub odblokować plik wideo na liście wyników wyszukiwania wideo. Naciśnij ten przycisk, aby edytować użytkownika wybranego z listy na stronie Zarządzanie użytkownikami > Użytkownik > Zarządzanie użytkownikami. Naciśnij ten przycisk, aby usunąć wybraną pozycję na stronie Zarządzanie użytkownikami > Użytkownik > Zarządzanie użytkownikami. Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić ekran podręczny Uprawnienia wybranej pozycji na stronie Zarządzanie użytkownikami > Użytkownik > Zarządzanie użytkownikami. Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić szczegóły pliku dziennika w oknie Wyniki przeszukiwania rejestru. Naciśnij ten przycisk, aby edytować wybrany dysk twardy wyświetlony na stronie Ustawienia systemu > Dysk twardy > Informacje o dysku twardym. Naciśnij ten przycisk, aby usunąć pozycję ze strony Ustawienia systemu > Dysk twardy > Informacje o dysku twardym. Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić adres URL DDNS. Dźwięk F1 Naciśnij przycisk F1 i przycisk numeryczny, aby odtworzyć dźwięk z określonej kamery w podglądzie na żywo. Pamięć USB F1 Naciśnij ten przycisk, aby usunąć wybraną pozycję z pamięci USB. F2 Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć wybrany folder zewnętrznego urządzenia pamięci, jak np. pamięci USB używanej do archiwizowania. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 23

32 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Użycie myszy Mysz USB dostarczona z rejestratorem TVN 21(S/P) może być używana do obsługi wszystkich funkcji urządzenia w przeciwieństwie do panelu przedniego, który ma ograniczone funkcje. Za pomocą myszy USB można przechodzić między menu i wprowadzać zmiany w ustawieniach w interfejsie użytkownika. Mysz należy podłączyć do rejestratora TVN 21(P) za pośrednictwem portu USB na panelu przednim lub tylnym. Mysz natychmiast rozpocznie pracę i powinien pojawić się kursor. Uwaga: Używaj myszy USB 1.1 lub nowszej. Wskaźnik myszy należy przesunąć na polecenie, opcję lub przycisk na ekranie. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje dokonanie lub potwierdzenie wyboru. Aby kupić dodatkową mysz, należy przy zamawianiu podać numer części TVR-MOUSE-1 Mouse. Opis przycisków myszy zawiera Tabela 4 poniżej. Tabela 4: Przyciski myszy Element Lewy przycisk Prawy przycisk Kółko przewijania Opis Pojedyncze kliknięcie Dwukrotne kliknięcie Kliknięcie i przeciągnięcie Pojedyncze kliknięcie Przewijanie w górę Przewijanie w dół Podgląd na żywo: Wybierz kamerę, aby wyświetlić pasek narzędzi szybkiego dostępu (patrz "Uzyskiwanie dostępu do często używanych poleceń" na stronie 36). Menu: Wybiera element menu taki jak przycisk lub pole wprowadzania. Odpowiada przyciśnięciu przycisku Enter na panelu przednim lub na pilocie. Podgląd na żywo: Przełącz pomiędzy ekranem pojedynczym w trybem wieloekranowym w trybie podglądu na żywo/odtwarzania. Podgląd na żywo: Przeciągnięcie na pasku kanału/czasu. PTZ control (Sterowanie PTZ): Regulacja panoramy, pochylenia i zoomu. Funkcje ochrony przed sabotażem, maski prywatności i wykrywania ruchu: Wybór obszaru docelowego. Cyfrowy zoom: Przeciągnięcie i wybór obszaru docelowego. Podgląd na żywo: Wyświetlenie menu. Menu: Zamknięcie bieżącego menu i powrót do menu wyższego poziomu. Podgląd na żywo: Powrót do poprzedniego ekranu. Menu: Przeniesienie zaznaczenia na poprzedni element. Podgląd na żywo: Przejście do następnego ekranu. Menu: Przeniesienie zaznaczenia na następny element. 24 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

33 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Za pomocą pilota na podczerwień W zestawie urządzenia TVN 21(S/P) znajduje się pilot zdalnego sterowania na podczerwień. Tak jak mysz, może być używany do obsługi wszystkich głównych funkcji rejestratora TVN 21(S/P). Pilot na podczerwień może zostać zaprogramowany z unikalnym adresem identyfikatora urządzenia, aby działał tylko z urządzeniem o danym adresie. W przypadku używania pojedynczego urządzenia TVN 21(S/P) nie jest konieczne programowanie. Adres identyfikatora urządzenia ma zastosowanie tylko do pilota, a nie do klawiatury. Aby kupić dodatkowego pilota, należy przy zamawianiu podać numer części TVR-REMOTE-1 Remote Control. Rysunek 8: Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień Element Opis 1. Alarm Potwierdzanie alarmu. 2. Urządzenie Włączanie/wyłączanie sterowania rejestratorem TVN 21 przy użyciu pilota. 3. Przyciski numeryczne Wybierz kamerę i wpisz numer opcji menu. 4. Ekran Przełączanie między różnymi widokami z wielu kamer. 5. Mon A i Mon B Przełączanie między monitorami A i B. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 25

34 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Element Opis 6. Na żywo Powrót do trybu podglądu na żywo. 7. Menu Aktywacja głównego menu. 8. Seq (Sekwencyjnie) Rozpoczęcie i zatrzymanie pracy sekwencyjnej. 9.,,, W trybie menu: Użyj strzałki w lewo i w prawo, aby wybrać pozycję, a strzałki w górę i w dół, aby wykonać jej edycję. W trybie PTZ: Użyj do sterowania kamerą PTZ. W trybie odtwarzania: Sterowanie szybkością odtwarzania. 10. OK Potwierdzenie wyboru. 11. Zoom +/- Sterowanie soczewką kamery w zakresie powiększenia. 12. Ustawienie wstępne Aby wywołać zaprogramowane ustawienie, wpisz jego trzycyfrowy kod. 13. Trasa Wpisz zaprogramowany jednocyfrowy kod, aby przywołać trasę. 14. Focus +/- (Ogniskowa) Sterowanie soczewką kamery w zakresie ostrości. 15. Sterowanie odtwarzaniem Sterowanie odtwarzaniem (przewijanie do tyłu, wstrzymanie, wznowienie odtwarzania i przewijanie do przodu). 16. Szukaj Otwarcie menu wyszukiwania. 17. Powtórka Odtworzenie wybranego pliku od początku. 18. Wysuń płytę Wysunięcie płyty CD lub DVD. 19. Archiwum Naciśnij raz, aby przejść do trybu szybkiej archiwizacji. Naciśnij dwa razy, aby rozpocząć archiwizację. Skieruj pilota na odbiornik na podczerwień umieszczony z przodu urządzenia w celu przetestowania działania. Aby podłączyć pilota do rejestratora TVN 21(S/P): 1. Naciśnij przycisk Menu na panelu przednim lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przycisk Menu. Otworzy się menu główne. 2. Wybierz kolejno opcje Display Mode Settings > Monitor (Ustawienia trybu wyświetlania > Monitor). 3. Sprawdź adres urządzenia. Wartość domyślna wynosi 255. Ten adres urządzenia jest prawidłowy dla wszystkich pilotów na podczerwień. 4. Na pilocie naciśnij przycisk Device (Urządzenie). 5. Wprowadź adres urządzenia. Musi być taki sam jak na urządzeniu TVN Naciśnij przycisk OK na pilocie. Aby włożyć baterie do pilota na podczerwień: 1. Zdejmij pokrywę baterii. 2. Włóż baterie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny ( ) są właściwie umieszczone. 3. Załóż pokrywę baterii. 26 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

35 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Rozwiązywanie problemów z pilotem: Jeśli pilot nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące testy: Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo. Sprawdź stan naładowania baterii. Sprawdź, czy czujnik pilota na podczerwień nie jest zakryty. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z administratorem. Przegląd menu Rejestrator TVN 21(S/P) udostępnia menu złożone z ikon umożliwiające skonfigurowanie parametrów urządzenia. Każda ikona polecenia wyświetla ekran, który umożliwia edycję grupy ustawień. Większość menu jest dostępna tylko dla administratorów systemu. Ekran jest podzielony na trzy części. Aktualnie wybrana ikona polecenia i element podmenu są podświetlone na zielono. Patrz Rysunek 9 poniżej. Do menu głównego można przejść tylko w trybie podglądu na żywo. Rysunek 9: Struktura menu 1. Pasek narzędzi menu: Opcje ustawień dostępne dla wybranej funkcji menu. Umieść wskaźnik myszy nad ikoną polecenia i kliknij, aby ją wybrać. Opis ikon zawiera Tabela 5 poniżej. 2. Panel podmenu: Wyświetlane są podmenu dla wybranej funkcji menu. Kliknij pozycję, aby ją wybrać. 3. Konfiguracja: Wyświetlane są wszystkie ustawienia wybranego podmenu. Kliknij pole, aby dokonać zmian. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 27

36 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Tabela 5: Opis ikon paska narzędzi menu Ikona Nazwa Opis Ustawienia trybu wyświetlania Zarządzanie kamerami Harmonogram wideo Ustawienia sieci Ustawienia alarmów Ustawienia PTZ Zarządzanie użytkownikami Ustawienia systemu Informacje pomocy Pozwala skonfigurować ustawienia wyświetlania, w tym datę i godzinę systemową, wyjście audio, nazwę urządzenia, czas przełączania, język i formaty wyświetlania. Patrz "Konfigurowanie trybu podglądu na żywo" na stronie 38 i "Harmonogramy świąt" na stronie 96. Pozwala skonfigurować ustawienia kamery, w tym wykrywania ruchu, ustawień obrazu wideo, dodawanie/edytowanie kamery, ochronę przed sabotażem i ukrytą kamerę oraz umożliwia kopiowanie ustawień do innych kamer. Patrz Rozdział 14 "Ustawienia kamery" na stronie 137. Konfiguracja ustawień nagrywania, co obejmuje harmonogramy nagrywania, jakość nagrań, tryb automatycznego kasowania, tryb nagrywania, nagrywanie ręczne, zastępowanie, gorącą rezerwę i priorytet zdarzeń. Patrz Rozdział 10 "Nagrywanie" na stronie 91. Konfiguruje standardowe ustawienia sieciowe, w tym adres IP, powiadomienia , DDNS oraz zaawansowane ustawienia sieci. Patrz Rozdział 12 "Ustawienia sieciowe" na stronie 117. Umożliwia skonfigurowanie ustawienia alarmów, w tym wejście alarmu, wyjście przekaźnikowe, czas brzęczyka i zdalny alert. Patrz Rozdział 11 "Ustawienia alarmów" na stronie 105. Pozwala skonfigurować ustawienia PTZ, w tym ustawienia portu RS-485. Patrz Rozdział 6 "Sterowanie kamerą PTZ" na stronie 47. Konfiguruje użytkowników, hasła i uprawnienia dostępu. Patrz Rozdział 16 "Zarządzanie użytkownikami" na stronie 155. Eksport/import pliku ustawień, wyświetlanie informacji systemowych, a także konfigurowanie ustawień systemu, w tym ustawienia portu RS-232, uaktualnienie oprogramowania firmowego, ustawienia dysku twardego i log bootowania. Patrz Rozdział 13 "Zarządzanie pamięcią masową" na stronie 129 i Rozdział 15 "Zarządzanie rejestratorem NVR" na stronie 147. Dostarcza informacje do pasków narzędzi, menu i klawiszy interfejsu. Menedżer zasilania Dostęp do opcji wylogowania, ponownego uruchomienia i wyłączenia. Patrz "Włączanie i wyłączanie rejestratora NVR" na stronie Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P)

37 Rozdział 4: Instrukcje obsługi Aby przejść do menu głównego: 1. W trybie podglądu na żywo naciśnij przycisk Menu na pilocie lub panelu przednim. - lub - Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Menu z menu podręcznego. Otworzy się menu główne. Domyślnie pojawi się ekran Ekran. 2. Kliknij odpowiednią ikonę menu, aby wyświetlić opcje jego podmenu. Zmień parametry konfiguracji stosownie do potrzeb. 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 4. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Używanie klawiatury wirtualnej Klawiatura pojawi się na ekranie, gdy należy wprowadzić znaki w opcji ekranowej. Kliknij przycisk, aby wprowadzić znak. Rysunek 10: Klawiatura wirtualna Opis przycisków wirtualnej klawiatury: Przełączanie między małymi/dużymi literami Spacja Zamknięcie klawiatury wirtualnej Znaki alfanumeryczne Backspace Potwierdzanie wyboru Wyjście z menu głównego Naciśnij przycisk Menu na panelu przednim, aby zamknąć bieżący ekran menu i wrócić do trybu podglądu na żywo, albo kliknij przycisk Back (Wstecz) w menu głównym. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21(S/P) 29

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Jedno wyjście audio: podłącz głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 2. Jedno wejście audio: podłącz mikrofon

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P)

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do jednego z monitorów telewizji przemysłowej (złącza typu BNC): 2. Podłącz jedno wejście audio

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi. Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym Przykład: TVN 22S 1. Podłącz jedno wejście audio do złączy RCA. 2. Podłącz do telewizora HD. Połączenie

Bardziej szczegółowo

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Podłącz do głośników w celu odtwarzania dźwięku. 3. Wejście liniowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz maks. 16 kamer analogowych do złączy BNC (zależy od modelu rejestratora). 2. Podłącz jeden monitor CCTV (złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (SP)

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (SP) Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (SP) P/N 1072629-PL REV F ISS 11DEC15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P)

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) P/N 1073192-PL REV A ISS 06DEC16 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Warunki FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Podłączanie urządzeń 1 Włączanie rejestratora TVR 20 1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Podgląd na żywo Na ekranie przeglądarki wraz z widokiem podglądu na żywo są wyświetlane takie dane, jak data, godzina i nazwa kamery oraz informacja, czy aktualnie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD P/N 1072968-PL REV B ISS 07SEP15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 P/N 1072629B-PL REV 1.0 ISS 15AUG13 Copyright 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070143-PL REV 2.0 ISS 04NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 12HD

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 12HD Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 12HD P/N 1072873-PL REV C ISS 29JUN15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie urządzeń 2 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 42

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 42 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 42 P/N 1072662A-PL REV 1.0 ISS 13NOV13 Copyright 2013 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security oddziału firmy

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Kamera sieciowa Mini

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070297-PL REV A ISS 09NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Arkusz instalacyjny kamery UVD-XP3DNR

Arkusz instalacyjny kamery UVD-XP3DNR Arkusz instalacyjny kamery UVD-XP3DNR 1 2 3 4 5 P/N XP3DNR092009 REV 2.00 ISS 15JUN11 1 zf 5 6 Kamera UVD-XP3DNR składa się z następujących podzespołów: Moduł kamery (rysunek 1) Tabela 1: podzespołów kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Box Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L0201B1268A01EU 1 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.2 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi i Spis treści 1 Sprawdź zapakowane urządzenie NVR... 1 2 Instalacja dysku twardego... 2 3 Przykładowe połączenie... 3 4 Lokalne działanie... 5 4.1

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 P/N 1072566C-PL REV 1.0 ISS 20MAY13 Copyright 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 P/N 1070644A-PL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L001B170A01EU 0 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

DVSR xu - Szybki Start

DVSR xu - Szybki Start GE Security DVSR xu - Szybki Start Spis treści Zawartość opakowania 1 Środowisko instalacji 1 Przygotowanie DVSR xu do pierwszego uruchomienia 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznych kabli sygnałowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072766C-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... 2 1.1. OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 1.4.1. PRACA Z BRAMOFONEM...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo