Systemy informacyjne w ochronie zdrowia - lista projektów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy informacyjne w ochronie zdrowia - lista projektów"

Transkrypt

1 Systemy informacyjne w ochronie zdrowia - lista projektów semestr letni 2012/2013, studia stacjonarne v1.0 25/02/2013 Jacek Kobusiński Politechnika Poznańska Instytut Informatyki

2 1 Timeline WPF Control Celem prowadzenia projektu jest stworzenie komponentu w technologii WPF, mającego na celu umożliwienie przedstawienia zdarzeń na osi czasu. Komponent ten ma umożliwiać obsługę wielu pasków o różnej skali. Paski te mają być ze sobą sprzężone w taki sposób, aby przewijanie jednego implikowało przesunięcie drugiego. Projekt przewiduje utworzenie hierarchii obiektów, która obejmie zarówno wersję komponentu obsługującego wiele pasków jak i tylko jeden. Ponadto dostępne mają być wersje posiadające na osi czas jak i zwykłe liczby. Technologia wykonania Microsoft.NET, WPF Materiały źródłowe Opis implementacji mechanizmu drag to scroll [http://blogs.vertigo.com/personal/swarren/blog/lists/posts/post.aspx?list=a8bcb902-c14b-41b3-85f5- &ID=7{]}

3 2 LookupList WPF Control Celem projektu było stworzenie biblioteki komponentów WPF tworzących listę podpowiedzi z możliwością wyszukiwania. Po wpisywaniu kolejnych liter do komponentu ComboBox, lista podpowiedzi będzie automatycznie się zawężała. Stworzone komponenty, powinny umożliwiać wydajne przeszukiwanie dużej ilości obiektów w poszukiwaniu wpisanego wzorca tekstowego. Komponent powinien być konfigurowalny, uniwersalny (powinien móc przeszukiwać dowolne obiekty) oraz prosty w użyciu. W szczególności komponent powinien: być zoptymalizowany pod kątem szybkości działania kontrolka wyświetlać tylko dane zgodne z podanym przez użytkownika żądaniem wszechstronna, by można ją było zastosować przy dowolnym projekcie zawierać wydzielony od interfejsu graficznego silnik, interfejs graficzny nie jest kluczowym elementem projektu posiadać silnik który obsługuje wyrażenia równościowe oraz regularne Funkcjonalność projektu Implementacja źródła danych silnika korzystającego ze standardowych kolekcji C# (klas implementujących interfejs IEnumerable tj. m.in. C#-owych tablic), Implementacja fabryk źródła danych, Implementacja filtrów kolumn (dowolnej i wybranych kolumn), Implementacja filtru wpisów (równościowego oraz korzystającego z wyrażeń regularnych), Implementacja klas NUnit z ok. 95%-owym pokryciem kodu testami (licząc blokami), Kod w większości zgodny z przesłanym plikiem ustawień do wtyczki StyleCop Technologia wykonania Microsoft.NET, WPF

4 2 LookupList WPF Control 3 Materiały źródłowe Suffix tree [http://www.allisons.org/ll/algds/tree/suffix/] Implementscja open source drzewa suffix tree _r\&cad=0

5 3 Graph WPF Control Tematem projektu bylo zaprojektowanie i zaimplementowanie graficznego komponentu do rysowania wykresów na podstawie zbioru wartości. Implementacja kontrolki powinna wykorzystywać technologie.net Windows Presentation Fundation Przykładowa funkcjonalność automatyczne konfiguracje i przeliczanie wielkości i położenia poszczegółnych warst automatyczne tworzenie znormalizowanej skali definiowanie kolorostyki wykresu włączanie / wyłączanie warstw wg potrzeb Technologia wykonania Microsoft.NET, WPF Materiały źródłowe Practical C# charts and graphics, Practical WPF Graphics Programming,

6 4 Barcode WPF Component Celem projektu jest stworzenie komponentu WPF pozwalającego na edycję etykiet zawierających kody kreskowe różnych typów (EAN-13, GS1-128, Data Matrix) oraz inne elementy (tekst, grafikę, itp.). W skład edytora, oprócz widoku projektu etykiety, wchodzid będzie: lista dostępnych elementów, które mogą byd dodane do etykiety; panel umożliwiający zmianę parametrów wybranego elementu (w zależności od typu elementu może to byd np.: wyświetlany kod, tekst, grafika); menu zawierające dostępne dla danej etykiety akcje, czyli: zapis i odczyt projektu do/z pliku (format XML), zapis do formatu umożliwiającego wydruk (BMP, PNG, JPG lub PDF), wykonanie zapisu do formatu drukowalnego dla wybranego projektu i serii danych (zapis wielu etykiet). Tryb projektowania umożliwia: dodawanie i usuwanie elementów etykiety, modyfikację ich wielkości i położenia na etykiecie, określanie liczby drukowanych kopii oraz docelowego rozmiaru wydruku. Komponent powinien umożliwiad dodawanie nowych typów elementów bez konieczności modyfikacji kodu i ponownej kompilacji. W ramach projektu zostanie też przygotowana niewielka aplikacja testowa prezentująca możliwości komponentu.komponent WPF prezentujący kod kreskowy 1D, 2D Funkcjonalność Edytor podzielonego na częśd projektu etykiety, listę dostępnych elementów, parametry wydruku i parametry wybranego elementu. Mechanizm dodawania nowych elementów niewymagający modyfikowania komponentu edytora polega jedynie na wymienieniu w pliku konfiguracyjnym biblioteki zawierającej nowy element. Przemieszczanie i zmiana rozmiaru elementów na projekcie etykiety w wygodny dla użytkownika sposób za pomocą myszki. Zawartośd elementów automatycznie dostosowuje się do nowego rozmiaru. Zapis i odczyt projektu etykiety do pliku w formacie XML. Zapis do pliku graficznego (formaty PNG, JPG i BMP) Wydruk projektowanej etykiety. Wydruk i zapis wielu etykiet na podstawie serii danych wczytanych z pliku XML. Element wyświetlający tekst. Element wyświetlający grafikę.

7 4 Barcode WPF Component 6 Element wyświetlający kod w formacie EAN-13. Element wyświetlający kod w formacie Code128. Materiały źródłowe Budowa EAN-13 [http://en.wikipedia.org/wiki/european\_article\_number] Budowa Code128 [http://en.wikipedia.org/wiki/code\_128] [http://www.gs1tw.org/twct/gs1w/download/gs\_section\_5-3\_v7.pdf] Porównywanie rezultatów [http://www.morovia.com/free-online-barcode-generator/]

8 5 BarcodeReader Projekt ma na celu stworzenie maksymalnie prostej w obsłudze aplikacji na urządzenie mobilne. Celem aplikacji jest przyspieszenie wykonywania rutynowych obchodów oddziałów przez pracownika szpitala który ma za zadanie podawanie leków pacjentowi. Aplikacja powinna integrować się z istniejącym systemem szpitalnym umożliwiając pobranie danych na temat leków, pacjentów oraz pracowników z owego systemu. Następnie podczas wykonywania obchodu aplikacja ma na celu automatyzację procesu zapisu informacji nt. ilości podanego leku przez pielęgniarkę danemu pacjentowi. Dane takie będą mogły być następnie wyeksportowane do istniejącego systemu szpitalnego. Głównym celem projektu jest sprawdzenie zasadności realizacji podobnych projektów w przyszłości. Z tego względu na równi stawiane są względy kosztowe (jeden oddział potrzebuje od kilku do nawet kilkunastu tego typu urządzeń) jak i względy użytkowe (aplikacja wraz z urządzeniem będzie obsługiwana przez niewykwalifikowany w obsłudze tego typu urządzeń personel medyczny). Funkcjonalność projektu odczyt bazy danych kodów kreskowych lekarzy, pacjentów oraz leków z głównej bazy danych eksport przeprowadzonych operacji do głównej bazy danych przeglądanie danych zgromadzonych od ostatniego exportu do głównej bazy danych możliwość skanowania danych i zapisu w podręcznej bazie XML

9 6 FeverCard touch interface Celem projektu jest zaprojektowanie dotykowego interfejsu elektronicznej karty gorączkowej. Interfejs ma być przede wszystkim czytelny, umożliwiać szybkie i proste wprowadzanie danych jak również przeglądanie danych wcześniej wprowadzonych. Interfejs stworzonej aplikacji powinien być zbliżony wyglądem do obecnie używanych, papierowych kart gorączkowych. Wymagania funkcjonalne Wśród gromadzonych i wyświetlanych informacji powinny znajdować się: imię i nazwisko pacjenta, temperatura ciała, tętno, ciężar ciała, zalecenia lekarskie. aplikacja powinna generować czytelne wykresy na podstawie dostępnych informacji. Technologia wykonania aplikacja dla środowiska Microsoft Windows aplikacji posiadającej interfejs multitouch

10 7 PatientInterview touch interface Celem projektu, jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji na urządzenie z ekranem dotykowym. Program powinien udostępniać możliwość dodawania, modyfikacji oraz przeglądania przeprowadzonych wywiadów. Cały program powinien być tak zaprojektowany, aby jego obsługa była możliwa za jedynie za pomocą interfejsu dotykowego. Należy więc uwzględnić wykorzystnaie wirtualnej klawiatury do wprowadzania danych. Aplikacja ma ułatwić i usystematyzować przebieg wywiadu poprzez dostarczenie gotowego zestawu pytań.

11 8 Drug Prescription Assistant Celem projektu jest stworzenie mobilnej aplikacji wspomagajcej podawanie leków pacjentowi. Aplikacja dedykowana jest dla pielgniarek oraz lekarzy i ma by obsługiwana na urzdzeniu mobilnym typu PDA (ang. Personal Digital Assistant). Wymagania funkcjonalne dane o pacjentach, lekach i personelu przechowywane są w bazie danych aplikacja pobiera dane z bazy danych łącząc się poprzez sieć bezprzewodową, która jest zainstalowana w placówce leczniczej (szpital, przychodnia, klinika) dostęp do danych jest możliwy tylko po uprzednim zalogowaniu aplikacja zapewnia, że lek zostanie podany danemu pacjentowi tylko jeden raz (zgodnie z grafikiem podawanych leków) dane pacjenta dostępne są poprzez zeskanowanie odpowiednich kodów kreskowych (nie jest konieczne ręczne ich podawanie) pielęgniarka ma dostp do listy pacjentów, grafiku podania leków dla pacjenta, listy leków oraz historii podawanych leków

12 9 DrugPrescriptionGuard Aplikacja przypominajaca o dawkowaniu leku. Celem projektu było stworzenie systemu umozliwiajacego lekarzowi dodawanie przepisywanych leków do elektronicznego kalendarza pacjenta. Kalendarz znajdowałby sie zwykle w jego telefonie komórkowym. Podstawowa zaleta takiego systemu byłaby mozliwosc automatycznego przypominania o terminie wziecia leku. Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja aplikacji przypominającej o konieczności zażywania leków o określonych porach, przeznaczonej na platformę mobilną. Technologia wykonania Symbian, Windows Mobile, IPhone, Android

13 10 iphone EHR Cel projektu Celem projektu było stworzenie aplikacji na urządzenie dodatkowe Apple iphone/i- Pod Touch, która ma ułatwić lekarzowi/pielęgniarce zarządzanie kartą pacjenta, podczas gdy ten przebywa na badaniach. Materiały źródłowe Strona Apple iphone SDK [(http://developer.apple.com/iphone/)] zawiera rozszerzenia dla środowiska XCode umożliwiające tworzenie projektów dla iphone, a także dokumentację API, przykłady w formie kodu źródłowego oraz inne przydatne dokumenty. iphone Dev Central [(http://www.iphonedevcentral.org/] forum zawierające przydatne porady i bardzo dużo poradników, które znacznie ułatwiają pisanie aplikacji.

14 11 Image TeleConsult Zdalna współpraca nad obrazem (np. zdjęciem rentgenowskim): Funkcjonalność Zaznaczanie wybranych punktów, obszarów Komentarze do punktów/obszarów Historia dokonanych zmian, diagnoz, itp. Historia samych zdjęd (np. przed i po operacji) Proste filtry graficzne (negatyw, zmiana jasności/kontrast) Import/eksport do DICOM

15 12 PatientNotifier WebApp Projekt oraz implementacja systemu powiadamiania pacjentów przychodni jako aplikacji WWW. Funkcjonalność projektu Funkcjonalność ewidencyjna (rejestracja, edycja, usuwanie danych o pacjencie) Powiązanie podopiecznych z danym pacjentem Wyszukiwanie pacjenta według dowolnej cechy, która go opisuje m.in. imię, nazwisko, PESEL Możliwość definiowania następujących danych kontaktowych: adres , numer telefonu, jabber Powiadamianie dowolnej liczby pacjentów Wysyłanie powiadomienia do pacjenta/pacjentów mailowo, sms em, za pomocą komunikatora Możliwość definiowania załączników do przesłania mailem Materiały źródłowe Dokumentacja.NET [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/default.aspx] Portal poświęcony ASP.NET [http://www.asp.net] Portal poświęcony technologii Silverlight [http://www.silverlight.net] Artykuły i newsy na temat Silverlight i.net Ria Services [http://blogs.msdn.com/b/brada/] Dokumentacja biblioteki agsxmpp [http://www.ag-software.de/content/agsxmpp/doc/] GSM Communication Library SDK [http://www.scampers.org/steve/sms/libraries.htm\#gsmcomm]

16 13 AuthCard Celem projektu jest zapoznanie z technologią SmartCard oraz implementacja systemu umożliwiającego pacjentom szpitala wykonanie pewnych czynności za pomocą osobistej karty inteligentnej (np. uwierzytelnianie). Dodatkowym efektem pracy nad projektem jest dokumentacja doświadczeń z wykorzystania pakietu JCS Suite. Koncepcja realizacji: Zapoznanie z technologią SmartCards Wybór konkretnych narzędzi Uzyskanie wiedzy praktycznej z zakresu nieznanej wcześniej technologii Implementacja systemu Funkcjonalność projektu Uwierzytelnianie pracownika szpitala (posiadacza karty) za pomocą karty inteligentnej, w celu otwarcia drzwi pomieszczenia, bądź schowka, zabezpieczonych elektronicznie. Materiały źródłowe Sun: Java Card Platform Specification Writing a Java Card Applet JCS Suite 3.0: SmartCafe Expert 3.1 Reference Manual Getting Started with JCS Suite v3.0 Przykładowe applety i aplikacje Giesecke&Devrient Chip and PIN is Broken (2010 IEEE Symposium on Security and Privacy)

17 13 AuthCard 16 BBC: Flaws in chip and pin bank card security identified PJWSTK: https://www.msec.be/jan/javacardtutorial.pdf

18 14 DynamicEPR Form Generator Dynamiczny formularz historii choroby. W bazie danych przechowujemy XML-a opisującego wygląd stron historii choroby oraz powiązania poszczególnych elementów z obiektami bazy danych. Potrzebne by było kilka standardowych elementów typu pola tekstowe (z opcjonalnymi listami wartości / walidacją), checkboxy, grupy radiowe, duże pola do opisu w stylu RichEdit. Osobną kwestią byłyby rysunki wzorzec pobierany z bazy, na nim można nanieść modyfikacje graficzne(może osobna warstwa?) oraz adnotacje tekstowe. Postać drukowana powinna wyglądać analogicznie do formularza. Przydałby się też formularz edytor wzorcowego XAML-a. Można założyć, że nie potrzeba bloków z wieloma rekordami, jak w formsach oraclowych.

19 15 MVVM Medical Test App Celem projektu jest stworzenie przykładowych aplikacji opartych o paradygmat MVVM, związanych tematycznie z medycyną, prezentujących cechy i możliwości MVVM wraz z zaimplementowanymi zestawami przykładowych testów jednostkowych. Do realizacji projektu wybrane zostaną przykładowe pakiety oprogramowania udostępniające szkielet aplikacji MVVM w powiązaniu z technologiami języków C# oraz WPF platformy.net. W ramach projektu stworzona zostanie aplikacja okienkowa dla systemów operacyjnych rodziny Windows Vista i nowszych oraz, jeśli istnieją odpowiednie rozwiązania technologiczne, aplikacja internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne, zbudowane według schematu MVVM. Do przygotowanych rozwiązań dołączone zostaną przykładowe zestawy testów jednostkowych, ukazujących sposób ich tworzenia zgodny z paradygmatem MVVM, a jednocześnie jak najbardziej użyteczny z punktu widzenia programisty. Opierać się one będą przede wszystkim na wbudowanym systemie testowania środowiska Visual Studio Rezultatem projektu będą wspomniane aplikacje oraz raport podsumowujący możliwości i ograniczenia jakie posiadają aplikacje zbudowane w oparciu o MVVM z wykorzystaniem wybranych pakietów implementujących MVVM. Zastosowane technologie Paradygmat MVVM Platforma.NET języki C#, WPF, ASP Środowisko Visual Studio 2008 Pakiety implementujące paradygmat MVVM: Cinch - framework oparty o MVVM udostępniający środowisko do tworzenia bogatych aplikacji w technologii WPF opartych o MVVM (oprócz formy MVVM udostępnia mechanizmy informowania UI o zdarzeniach, wymiany komunikatów, nadzoru nad instancjami klas itp.) MVVM Foundation - zbiór bibliotek z pakietami udostępniających interfejsy przydatnych z punktu widzenia MVVM rozwiązań (np. INotifyPropertyChanged) WPF Toolkit zbiór bibliotek i komponentów WPF współpracujących z implementacjami paradygmatu MVVM, np. DataGrid, DatePicker

20 15 MVVM Medical Test App 19 Materiały źródłowe MVVM [http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dd aspx] Cinch [http://cinch.codeplex.com/] MVVM Foundation [http://mvvmfoundation.codeplex.com/] WPF Toolkit [http://wpf.codeplex.com/releases/view/14963] ASP.NET MVVM [http://aspnetmvvm.codeplex.com/]

21 16 Serwis RESTowy do walidacji recept Celem projektu jest stworzenie RESTowego serwisu do walidacji recept umożliwiającego pozwalającego automatycznie wyszukać zagrożenia związane ze stosowaniem konkretnych substancji leczniczych przy wybranych dolegliwościach jak i te związane ze stosowaniem kombinacji tych substancji. Funkcjonalność projektu Walidacja poprawności recepty Pobranie listy producentów Pobranie listy lekarstw producenta Pobranie listy substancji Pobranie listy lekarstw zawierających substancję Pobranie listy wariantów lekarstwa Pobranie składu lekarstwa Pobranie reguł (opis słowny) dotyczących lekarstwa Pobranie reguł dotyczących substancji Dodanie producenta Usunięcie producenta Dodanie lekarstwa Usunięcie lekarstwa Dodanie wariantu Usunięcie wariantu Materiały źródłowe

22 16 Serwis RESTowy do walidacji recept 21

23 17 RESTful medical service Głównym założeniem projektu jest usprawnienie pracy przychodni lekarskiej. Podstawową funkcjonalnością aplikacji jest usprawnienie obiegu dokumentów. Zakłada się, że pacjent nie będzie wykorzystywany jako nośnik do przesyłania dokumentów (np. wyników badani, skierowań, itp.) Opcjonalną funkcjonalnością będzie zdalny wgląd pacjenta w swoją historię choroby oraz rejestracja na wizytę. Funkcjonalność projektu Logowanie lekarza do systemu, Odczyt/zapis danych pacjenta, Odczyt/zapis historii choroby, Wystawienie skierowania, Odczyt wyników badań. Zastosowane technologie JAX-RS API dla języka Java (API dla standardu REST dla Java), Serwer aplikacji Sun GlassFish, Baza danych MySQL JavaScript (obsługa interfejsu użytkownika) z frameworkiem jquery, Standard JSON do przesyłania danych. Materiały źródłowe Burke B., Restful Java with Jax-RS, Google Books. Specyfikacja Jax-RS API. [http://jcp.org/en/jsr/detail?id=311]

24 17 RESTful medical service 23 Strona projektu GlassFish. [http://glassfish.dev.java.net/] Strona projektu jquery [http://jquery.com/]

25 18 Patient Notifier in WPF & Silverlight with Shared Code Ogólnym celem projektu jest stworzenie aplikacji pozwalającej na powiadamianie pacjentów o zdarzeniach dotyczących ich wizyt w przychodni, takich jak odwołanie wizyty czy zmiana dnia/godziny przyjmowania lekarza. Aplikacja powinna zostać stworzona w sposób pozwalający na współdzielenie kodu logiki przez interfejsy użytkownika w postaci aplikacji desktopowej oraz internetowej. Szczegółowe cele projektu uwzględniają: Zapoznanie się z ideą tworzenia aplikacji przy użyciu technologii WPF oraz Silverlight Poznanie zasad tworzenia aplikacji wykorzystujących koncepcję shared code Zapoznanie się z silnikiem bazodanowym FireBird Zaprojektowanie bazy danych na potrzeby tworzonej aplikacji Implementacja modułu logiki biznesowej wykorzystywanego w aplikacji Implementacja interfejsu webowego aplikacji w technologii Silverlight Implementacja wersji desktopowej aplikacji w technologii WPF Przeprowadzenie testów kompatybilności między zaimplementowanymi interfejsami a wspólnym modułem logiki biznesowej Zaprezentowanie wniosków dotyczących tworzenia aplikacji z wykorzystaniem modelu shared code Funkcjonalność ręczne wysyłanie wiadomości do pacjentów przy użyciu wybranego sposobu komunikacji subskrybowanie pacjentów do różnych typów wydarzeń automatyczne wysyłanie wiadomości związanych z historią leczenia/szczepień definiowanie powiązań między pacjentami (rodzic-dziecko)

26 19.NET 4 - Identity Foundation Test App Windows Identity Foundation jest drugą wersją projektu znznego pod kodową nazwą Geneva, stworzonego z myślą o ujednoliceniu i uproszczeniu mechanizmów autentykacji i autoryzacji aplikacji i ich użytkowników. Alternatywą dla WIF mogłyby byd implementacje standardów WS-Trust i WS-Federation. WIF jako częśd.net Framework posiada mechanizmy ścisłej integracji z WCF. Celem projektu jest zapoznanie z ideą claims-based identity oraz jej implementacją w.net Framework 4.0. Funkcjonalność projektu Docelowo projekt będzie implementował dwa STS (Security Token Service) pełniących rolę Identity Providera, usługę sieciową (w Windows Communication Foundation) pełniącą rolę Relaing Party korzystającą ze sfederowanych STS celem autentykacji i autoryzacji aplikacji i użytkownika. Koncepcja realizacji Implementacja Security Token Service: BookStoreSTS o Polega na cliams z HomeRealmSTS Implementacja Security Token Service: HomeRealmSTS o Limit zakupów Usułga sieciowa BookStoreService o Listowanie/zakup książki BookStoreClient o Aplikacja Widows Forms - klient usługi BookStoreService Technologie Windows Identity Foundation (.NET Framework 4.0) Windows Communication Foundation (.NET Framework 4.0) Serwer WWW o IIS 7.0

27 19.NET 4 - Identity Foundation Test App 26 Materiały źródłowe MSDN [http://msdn.microsoft.com/en-us/security/aa aspx] SDK [http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c148b2df-c7af-46bb c \ &displaylang=en] WhitePaper [http://download.microsoft.com/download/7/d/0/7d0b5166-6a8a-418a-addd-95ee9b046994/ WindowsIdentityFoundationWhitepaperForDevelopers-RTW.pdf] Materiał video z PDC09 [http://microsoftpdc.com/sessions/p09-21 Overview by David Chapell [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb aspx]

28 20 Pharmacy service touch interface Aplikacja wspomagająca sprzedaż w aptece na ekran dotykowy. Głównymi elementami byłyby: sprzedaż bez recepty, sprzedaż na receptę i statystyka sprzedaży. Projekt mógłby być 2-osobowy jeżeli aplikacja miałaby być wielostanowiskowa. Program na ekranie dotykowym mógłby przyspieszyć pracę aptekarza. Większość aptek w tej chwili korzysta z tradycyjnych aplikacji obsługiwanych myszką i klawiaturą. Funkcjonalność projektu Intuicyjny interface na ekran dotykowy do obsługi sprzedaży w aptece Aplikacja mająca możliwość sprzedaży leków na receptę Baza danych z lekami Dostęp do wspólnej bazy danych z poziomu kilku komputerów Wymagania niefunkcjonalne Interfejs ułatwiający i przyspieszający pracę pracowników apteki Dowolny język programowania i system bazy danych Materiały źródłowe Pharmindeks aplikacja lub książka zawierająca aktualny spis leków dostępnych na rynku Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia na temat dostępnych zniżek na leki i możliwych ulg

29 21 Microsoft Surface MediTool Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania Microsoft Surcafe jako narzędzia o interfejsie dotykowym (multitouch) do wizualizacji danych medycznych, eksploracji i edukacji w medycynie. Udostępnione SDK umożiwia programowanie i uruchamianie aplikacji w emulatorze oraz na monitorach dotykowych. Link: Surface Platform*

30 22 Microsoft Pivot Celem projektu jest zastosowanie technologi Pivot do szeroko pojętej wizualizacji oraz wizualnego odkrywania wzorców jak i ciekawych anomalii w danych. Dane medyczne jak najbardziej mogą stanowić ciekawy materiał do analizy. Projekt ma na celu ocenę przydatności tej technologii w medycynie. Materiały źródłowe

31 23 Analiza platformy HP Healthcare Celem projektu jest zapoznanie się ze stukturą i możliowściami platformy HP Healtcare i sposób w jaki sama platforma bądź jej elementy mogą być zastosowane (przeniesione do innych). Materiały źródłowe

32 24 Augmented Reality w medycynie Analiza state of art (or science) istniejących aplikacji AR wspogajacych służbę zdrowia: przykłady i zastosowanie. Jako element możliwe wykonanie aplikacji AR na urządzenie mobilne.

33 25 Lucene.Net przeszukiwanie tekstu Celem projektu jest zbadanie funkcjonalności biblioteki Lucene.Net w celu wykorzystania do wyszukiwania wzorca w tekście korzystając z bazy danych. Wyszukiwanie miałoby służyć dostarczaniu danych do komponentu typu AutoCompleteTextBox (TextBox, do którego po wpisaniu kilku liter podpowiada się zbiór elementów, do których element dopasowano). Przykładowo mając tabelę, która zawiera wszelkiego rodzaju leki indeksujemy wybrane kolumny opisujące lek i wyszukujemy w tych opisach zadanego wzorca, gdy znajdziemy wzorzec dodajemy całą krotkę do zbioru elementów wynikowych. Id Nazwa Producent Składniki Wskazania Przeciwwskazania 1 gripex Glaxo chlorowodorek pseudoefedryny przeziębienia, grypy uczulenie na paracetamol 2 ibuprom Polfarma ibuprofen bóle głowy problemy z żołądkiem 3 apap Pharmacia paracetamol migreny uczulenie na paracetamol Używając biblioteki Lucyne.Net zakładamy indeks na kolumnach nazwa, producent, składniki, wskazania, przeciwwskazania i skutki uboczne i wyszukujemy zadany wzorzec np. głow. Serwis powinien być wywołany z parametrem głow i powinien zwrócić zbiór składający się z jednego obiektu, który odzwierciedlałby krotkę o id = 3. Funkcjonalność projektu Podstawa projektu jest zbadanie możliwości biblioteki Lucene.Net i zastosowanie jej do zaimplementowania przykładowego (uproszczonego) serwera. Serwer powinien, korzystając z biblioteki Lucene.Net, indeksować i przeszukiwać wybrane kolumny z bazy danych budując zbiór krotek, które dopasowano do zadanego wzorca. Wzorzec byłby przesyłany jako parametr serwisu, który zwracałby zbiór obiektów(krotek) dopasowanych do wzorca. Wymagania niefunkcjonalne Preferowany język: C# Preferowana baza danych: Oracle 11g

34 25 Lucene.Net przeszukiwanie tekstu 33 Materiały źródłowe

35 26 Suffix tree znajdowanie wzorca w tekście Celem projektu jest zaimplementowanie serwera, który na starcie pobierałby z bazy danych dużą ilość danych ( obiektów), z których budowałby drzewo sufiksowe używając biblioteki open source, którą znajdzie się pod podanym niżej linkiem. Serwer powinien wystawiać serwis, który przyjmowałby za parametr wzorzec, a który zwracałby elementy do niego dopasowane. Przykład: Mając tabelę, która zawiera wszelkiego rodzaju leki i ich opisy budujemy drzewo sufixowe z kolumn np. nazwa, producent, składniki, wskazania, przeciwwskazania i skutki uboczne i wyszukujemy zadany wzorzec np. głow. Id Nazwa Producent Składniki Wskazania Przeciwwskazania 1 gripex Glaxo chlorowodorek pseudoefedryny przeziębienia, grypy uczulenie na paracetamol 2 ibuprom Polfarma ibuprofen bóle głowy problemy z żołądkiem 3 apap Pharmacia paracetamol migreny uczulenie na paracetamol Przeszukiwanie zwróci nam indeks znaku gdzie występuje wzorzec, należy to zmapować na konkretny obiekt i dorzucić do zbioru rozwiązań. W tym przypadku zbiór zwrócony przez serwis powinien zawierać 1 element. Funkcjonalność projektu Celem projektu jest zbadanie wydajności rozwiązania dla dużych ilości danych oraz przedstawienie przykładowej uproszczonej implementacji tegoż rozwiązania. Wymagania niefunkcjonalne Preferowany język: C# Preferowana baza danych: Oracle 11g

36 26 Suffix tree znajdowanie wzorca w tekście 35 Materiały źródłowe Implementacja open source Suffix tree:

37 27 Wyszukiwarka zamienników leków Projekt ma na celu stworzenie aplikacji umożliwiającej wyszukiwanie zamienników leków. Wyszukiwarka miała by w efektywny sposób znajdować leki podobne składem na podstawie zadanych kryteriów. Funkcjonalność projektu Wyszukiwanie zamienników z wyłączeniem podanych przez użytkownika składników. Wyszukiwanie zamienników z określeniem składników nie zmiennych. Wyszukiwanie zamienników z określeniem różnic w ilościach danych składników. Raportowanie różnic wyszukanych leków.

38 28 Aplikacja do badania wzroku Celem projektu jest przygotowanie aplikacji służącej do badania wzroku pacjenta. Aplikacja ta skupiałaby się na dwóch aspektach wzroku czyli ostrości i zdolności do rozpoznawania barw, stąd praca z użytkownikiem dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich polega na przeprowadzeniu testu opartego na Teście Snellena, czyli wyświetlaniu liter lub cyfr w różnych rozmiarach i weryfikowaniu prawidłowego ich rozpoznania przez badanego. Znaki te powinny być wyświetlane jako czcionka bezszeryfowa, wersalik w możliwie najlepszym kontraście - czarny znak na białym tle. Po zaprezentowaniu wszystkich znaków powinien zostać przeprowadzony krótki test na astygmatyzm czyli wyświetlenie figury gwiaździstej. Przykładowo figura składająca się z 12 potrójnych linii występujących co 30 stopni, umożliwiająca dość łatwo ocenić stopień astygmatyzmu. Drugi etap badania ma za zadanie wykrycie ewentualnego upośledzenia widzenia kolorów przez użytkownika. Polega on na zaprezentowaniu serii wygenerowanych lub gotowych tablic Ishihary (barwnych plansz zawierających pomiędzy różnokolorowymi kropkami ukryte litery lub cyfry) i weryfikacji rozpoznania tych znaków przez użytkownika. Aplikacja na podstawie udzielonych odpowiedzi powinna ocenić czy pacjent potrafi prawidłowo rozpoznawać barwy, czy cierpi na: achromatopsję całkowita ślepota barw protanopię nierozpoznawanie barwy czerwonej (lub mylenie jej z barwą zieloną) deuteranopię (daltonizm) nierozpoznawanie barwy zielonej (lub mylenie jej z barwą czerwoną) tritanopię nierozpoznawanie barw żółtej i niebieskiej Rezultaty badania wraz z ich podsumowaniem o stanie wzroku pacjenta powinny być wyświetlane- /drukowane w czytelnej postaci dla użytkownika oraz eksportowane do formatu XML. Plik XML może być używany przez inne aplikacje lub stanowić historię postępów leczenia wad wzroku. Aplikacja ta może służyć pomocą w szkołach nauki jazdy, w trakcie komisji wojskowych, a także do profilaktycznych badań w szkołach. Zaletą takiej aplikacji w porównaniu do dostępnych testów internetowych jest kompleksowe badanie wzroku, czyli ocena kilku aspektów prawidłowego widzenia na raz. Funkcjonalność projektu wyświetlanie serii znaków o różnej wielkości

39 28 Aplikacja do badania wzroku 38 weryfikacja prawidłowego rozpoznania znaków przeliczenie udzielonych odpowiedzi na zdolność widzenia na odległość w metrach, w zależności od oddalenia użytkownika od ekranu czy rozdzielczości ekranu wyświetlenie testu na akomodację ocena rezultatów testu wyświetlenie serii plansz Ishihary weryfikacja prawidłowego rozpoznania kształtów na planszy wyświetlenie podsumowanych wyników użytkownikowi wygenerowanie podsumowującego dokumentu XML W wersji zaawansowanej gotowe plansze Ishihary można zastąpić samodzielnym generowaniem tych obrazów. Taki proces generowania powinien uwzględniać wybór znaku do zakodowania, właściwe odcienie barwne kół tworzących plansze dobrane tak aby wykrywać wybrane dysfunkcje wzroku. Wymagania niefunkcjonalne Aplikacja może być stworzona zarówno jako okienkowa jak i webowa. Sugerowane technologie to WPF, Flex lub Flash (ActionScript) ułatwiające operacje na kształtach w zakresie generowania plansz Ishihary. Materiały źródłowe informacje dotyczące ślepoty barw [http://en.wikipedia.org/wiki/color\_blindness] test Snellena [http://www.zdrowie.med.pl/oczy/badania/visus.html] test na astygmatyzm [http://zagorski.com.ua/pol/astygmatyzm\_test/] przykładowy generator plansz Ishihary

Timeline WPF Control. Opis projektu. Technologia wykonania. Materiały źródłowe

Timeline WPF Control. Opis projektu. Technologia wykonania. Materiały źródłowe 1 2 Timeline WPF Control Celem prowadzenia projektu jest stworzenie komponentu w technologii WPF, mającego na celu umożliwienie przedstawienia zdarzeń na osi czasu. Komponent ten ma umożliwiać obsługę

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA SEBASTIAN PISARSKI TWORZENIE STRUKTURALNYCH

Bardziej szczegółowo

System do uzgadniania terminów spotkań

System do uzgadniania terminów spotkań Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Wrzeszcz Nr albumu: 209308 System do uzgadniania terminów spotkań Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011)

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 1 Program obsługi Gabinetu Okulistycznego OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Instrukcja obsługi Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 2 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Praca dyplomowa magisterska Portal firmowy wspierający obieg dokumentów zbudowany za pomocą MS SharePoint 2010 Autor: Marcin Róg Kierujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Wydział informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Bartłomiej Wójtowicz Nr albumu s9831 Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo