Systemy informacyjne w ochronie zdrowia - lista projektów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy informacyjne w ochronie zdrowia - lista projektów"

Transkrypt

1 Systemy informacyjne w ochronie zdrowia - lista projektów semestr letni 2012/2013, studia stacjonarne v1.0 25/02/2013 Jacek Kobusiński Politechnika Poznańska Instytut Informatyki

2 1 Timeline WPF Control Celem prowadzenia projektu jest stworzenie komponentu w technologii WPF, mającego na celu umożliwienie przedstawienia zdarzeń na osi czasu. Komponent ten ma umożliwiać obsługę wielu pasków o różnej skali. Paski te mają być ze sobą sprzężone w taki sposób, aby przewijanie jednego implikowało przesunięcie drugiego. Projekt przewiduje utworzenie hierarchii obiektów, która obejmie zarówno wersję komponentu obsługującego wiele pasków jak i tylko jeden. Ponadto dostępne mają być wersje posiadające na osi czas jak i zwykłe liczby. Technologia wykonania Microsoft.NET, WPF Materiały źródłowe Opis implementacji mechanizmu drag to scroll [http://blogs.vertigo.com/personal/swarren/blog/lists/posts/post.aspx?list=a8bcb902-c14b-41b3-85f5- &ID=7{]}

3 2 LookupList WPF Control Celem projektu było stworzenie biblioteki komponentów WPF tworzących listę podpowiedzi z możliwością wyszukiwania. Po wpisywaniu kolejnych liter do komponentu ComboBox, lista podpowiedzi będzie automatycznie się zawężała. Stworzone komponenty, powinny umożliwiać wydajne przeszukiwanie dużej ilości obiektów w poszukiwaniu wpisanego wzorca tekstowego. Komponent powinien być konfigurowalny, uniwersalny (powinien móc przeszukiwać dowolne obiekty) oraz prosty w użyciu. W szczególności komponent powinien: być zoptymalizowany pod kątem szybkości działania kontrolka wyświetlać tylko dane zgodne z podanym przez użytkownika żądaniem wszechstronna, by można ją było zastosować przy dowolnym projekcie zawierać wydzielony od interfejsu graficznego silnik, interfejs graficzny nie jest kluczowym elementem projektu posiadać silnik który obsługuje wyrażenia równościowe oraz regularne Funkcjonalność projektu Implementacja źródła danych silnika korzystającego ze standardowych kolekcji C# (klas implementujących interfejs IEnumerable tj. m.in. C#-owych tablic), Implementacja fabryk źródła danych, Implementacja filtrów kolumn (dowolnej i wybranych kolumn), Implementacja filtru wpisów (równościowego oraz korzystającego z wyrażeń regularnych), Implementacja klas NUnit z ok. 95%-owym pokryciem kodu testami (licząc blokami), Kod w większości zgodny z przesłanym plikiem ustawień do wtyczki StyleCop Technologia wykonania Microsoft.NET, WPF

4 2 LookupList WPF Control 3 Materiały źródłowe Suffix tree [http://www.allisons.org/ll/algds/tree/suffix/] Implementscja open source drzewa suffix tree _r\&cad=0

5 3 Graph WPF Control Tematem projektu bylo zaprojektowanie i zaimplementowanie graficznego komponentu do rysowania wykresów na podstawie zbioru wartości. Implementacja kontrolki powinna wykorzystywać technologie.net Windows Presentation Fundation Przykładowa funkcjonalność automatyczne konfiguracje i przeliczanie wielkości i położenia poszczegółnych warst automatyczne tworzenie znormalizowanej skali definiowanie kolorostyki wykresu włączanie / wyłączanie warstw wg potrzeb Technologia wykonania Microsoft.NET, WPF Materiały źródłowe Practical C# charts and graphics, Practical WPF Graphics Programming,

6 4 Barcode WPF Component Celem projektu jest stworzenie komponentu WPF pozwalającego na edycję etykiet zawierających kody kreskowe różnych typów (EAN-13, GS1-128, Data Matrix) oraz inne elementy (tekst, grafikę, itp.). W skład edytora, oprócz widoku projektu etykiety, wchodzid będzie: lista dostępnych elementów, które mogą byd dodane do etykiety; panel umożliwiający zmianę parametrów wybranego elementu (w zależności od typu elementu może to byd np.: wyświetlany kod, tekst, grafika); menu zawierające dostępne dla danej etykiety akcje, czyli: zapis i odczyt projektu do/z pliku (format XML), zapis do formatu umożliwiającego wydruk (BMP, PNG, JPG lub PDF), wykonanie zapisu do formatu drukowalnego dla wybranego projektu i serii danych (zapis wielu etykiet). Tryb projektowania umożliwia: dodawanie i usuwanie elementów etykiety, modyfikację ich wielkości i położenia na etykiecie, określanie liczby drukowanych kopii oraz docelowego rozmiaru wydruku. Komponent powinien umożliwiad dodawanie nowych typów elementów bez konieczności modyfikacji kodu i ponownej kompilacji. W ramach projektu zostanie też przygotowana niewielka aplikacja testowa prezentująca możliwości komponentu.komponent WPF prezentujący kod kreskowy 1D, 2D Funkcjonalność Edytor podzielonego na częśd projektu etykiety, listę dostępnych elementów, parametry wydruku i parametry wybranego elementu. Mechanizm dodawania nowych elementów niewymagający modyfikowania komponentu edytora polega jedynie na wymienieniu w pliku konfiguracyjnym biblioteki zawierającej nowy element. Przemieszczanie i zmiana rozmiaru elementów na projekcie etykiety w wygodny dla użytkownika sposób za pomocą myszki. Zawartośd elementów automatycznie dostosowuje się do nowego rozmiaru. Zapis i odczyt projektu etykiety do pliku w formacie XML. Zapis do pliku graficznego (formaty PNG, JPG i BMP) Wydruk projektowanej etykiety. Wydruk i zapis wielu etykiet na podstawie serii danych wczytanych z pliku XML. Element wyświetlający tekst. Element wyświetlający grafikę.

7 4 Barcode WPF Component 6 Element wyświetlający kod w formacie EAN-13. Element wyświetlający kod w formacie Code128. Materiały źródłowe Budowa EAN-13 [http://en.wikipedia.org/wiki/european\_article\_number] Budowa Code128 [http://en.wikipedia.org/wiki/code\_128] [http://www.gs1tw.org/twct/gs1w/download/gs\_section\_5-3\_v7.pdf] Porównywanie rezultatów [http://www.morovia.com/free-online-barcode-generator/]

8 5 BarcodeReader Projekt ma na celu stworzenie maksymalnie prostej w obsłudze aplikacji na urządzenie mobilne. Celem aplikacji jest przyspieszenie wykonywania rutynowych obchodów oddziałów przez pracownika szpitala który ma za zadanie podawanie leków pacjentowi. Aplikacja powinna integrować się z istniejącym systemem szpitalnym umożliwiając pobranie danych na temat leków, pacjentów oraz pracowników z owego systemu. Następnie podczas wykonywania obchodu aplikacja ma na celu automatyzację procesu zapisu informacji nt. ilości podanego leku przez pielęgniarkę danemu pacjentowi. Dane takie będą mogły być następnie wyeksportowane do istniejącego systemu szpitalnego. Głównym celem projektu jest sprawdzenie zasadności realizacji podobnych projektów w przyszłości. Z tego względu na równi stawiane są względy kosztowe (jeden oddział potrzebuje od kilku do nawet kilkunastu tego typu urządzeń) jak i względy użytkowe (aplikacja wraz z urządzeniem będzie obsługiwana przez niewykwalifikowany w obsłudze tego typu urządzeń personel medyczny). Funkcjonalność projektu odczyt bazy danych kodów kreskowych lekarzy, pacjentów oraz leków z głównej bazy danych eksport przeprowadzonych operacji do głównej bazy danych przeglądanie danych zgromadzonych od ostatniego exportu do głównej bazy danych możliwość skanowania danych i zapisu w podręcznej bazie XML

9 6 FeverCard touch interface Celem projektu jest zaprojektowanie dotykowego interfejsu elektronicznej karty gorączkowej. Interfejs ma być przede wszystkim czytelny, umożliwiać szybkie i proste wprowadzanie danych jak również przeglądanie danych wcześniej wprowadzonych. Interfejs stworzonej aplikacji powinien być zbliżony wyglądem do obecnie używanych, papierowych kart gorączkowych. Wymagania funkcjonalne Wśród gromadzonych i wyświetlanych informacji powinny znajdować się: imię i nazwisko pacjenta, temperatura ciała, tętno, ciężar ciała, zalecenia lekarskie. aplikacja powinna generować czytelne wykresy na podstawie dostępnych informacji. Technologia wykonania aplikacja dla środowiska Microsoft Windows aplikacji posiadającej interfejs multitouch

10 7 PatientInterview touch interface Celem projektu, jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji na urządzenie z ekranem dotykowym. Program powinien udostępniać możliwość dodawania, modyfikacji oraz przeglądania przeprowadzonych wywiadów. Cały program powinien być tak zaprojektowany, aby jego obsługa była możliwa za jedynie za pomocą interfejsu dotykowego. Należy więc uwzględnić wykorzystnaie wirtualnej klawiatury do wprowadzania danych. Aplikacja ma ułatwić i usystematyzować przebieg wywiadu poprzez dostarczenie gotowego zestawu pytań.

11 8 Drug Prescription Assistant Celem projektu jest stworzenie mobilnej aplikacji wspomagajcej podawanie leków pacjentowi. Aplikacja dedykowana jest dla pielgniarek oraz lekarzy i ma by obsługiwana na urzdzeniu mobilnym typu PDA (ang. Personal Digital Assistant). Wymagania funkcjonalne dane o pacjentach, lekach i personelu przechowywane są w bazie danych aplikacja pobiera dane z bazy danych łącząc się poprzez sieć bezprzewodową, która jest zainstalowana w placówce leczniczej (szpital, przychodnia, klinika) dostęp do danych jest możliwy tylko po uprzednim zalogowaniu aplikacja zapewnia, że lek zostanie podany danemu pacjentowi tylko jeden raz (zgodnie z grafikiem podawanych leków) dane pacjenta dostępne są poprzez zeskanowanie odpowiednich kodów kreskowych (nie jest konieczne ręczne ich podawanie) pielęgniarka ma dostp do listy pacjentów, grafiku podania leków dla pacjenta, listy leków oraz historii podawanych leków

12 9 DrugPrescriptionGuard Aplikacja przypominajaca o dawkowaniu leku. Celem projektu było stworzenie systemu umozliwiajacego lekarzowi dodawanie przepisywanych leków do elektronicznego kalendarza pacjenta. Kalendarz znajdowałby sie zwykle w jego telefonie komórkowym. Podstawowa zaleta takiego systemu byłaby mozliwosc automatycznego przypominania o terminie wziecia leku. Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja aplikacji przypominającej o konieczności zażywania leków o określonych porach, przeznaczonej na platformę mobilną. Technologia wykonania Symbian, Windows Mobile, IPhone, Android

13 10 iphone EHR Cel projektu Celem projektu było stworzenie aplikacji na urządzenie dodatkowe Apple iphone/i- Pod Touch, która ma ułatwić lekarzowi/pielęgniarce zarządzanie kartą pacjenta, podczas gdy ten przebywa na badaniach. Materiały źródłowe Strona Apple iphone SDK [(http://developer.apple.com/iphone/)] zawiera rozszerzenia dla środowiska XCode umożliwiające tworzenie projektów dla iphone, a także dokumentację API, przykłady w formie kodu źródłowego oraz inne przydatne dokumenty. iphone Dev Central [(http://www.iphonedevcentral.org/] forum zawierające przydatne porady i bardzo dużo poradników, które znacznie ułatwiają pisanie aplikacji.

14 11 Image TeleConsult Zdalna współpraca nad obrazem (np. zdjęciem rentgenowskim): Funkcjonalność Zaznaczanie wybranych punktów, obszarów Komentarze do punktów/obszarów Historia dokonanych zmian, diagnoz, itp. Historia samych zdjęd (np. przed i po operacji) Proste filtry graficzne (negatyw, zmiana jasności/kontrast) Import/eksport do DICOM

15 12 PatientNotifier WebApp Projekt oraz implementacja systemu powiadamiania pacjentów przychodni jako aplikacji WWW. Funkcjonalność projektu Funkcjonalność ewidencyjna (rejestracja, edycja, usuwanie danych o pacjencie) Powiązanie podopiecznych z danym pacjentem Wyszukiwanie pacjenta według dowolnej cechy, która go opisuje m.in. imię, nazwisko, PESEL Możliwość definiowania następujących danych kontaktowych: adres , numer telefonu, jabber Powiadamianie dowolnej liczby pacjentów Wysyłanie powiadomienia do pacjenta/pacjentów mailowo, sms em, za pomocą komunikatora Możliwość definiowania załączników do przesłania mailem Materiały źródłowe Dokumentacja.NET [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/default.aspx] Portal poświęcony ASP.NET [http://www.asp.net] Portal poświęcony technologii Silverlight [http://www.silverlight.net] Artykuły i newsy na temat Silverlight i.net Ria Services [http://blogs.msdn.com/b/brada/] Dokumentacja biblioteki agsxmpp [http://www.ag-software.de/content/agsxmpp/doc/] GSM Communication Library SDK [http://www.scampers.org/steve/sms/libraries.htm\#gsmcomm]

16 13 AuthCard Celem projektu jest zapoznanie z technologią SmartCard oraz implementacja systemu umożliwiającego pacjentom szpitala wykonanie pewnych czynności za pomocą osobistej karty inteligentnej (np. uwierzytelnianie). Dodatkowym efektem pracy nad projektem jest dokumentacja doświadczeń z wykorzystania pakietu JCS Suite. Koncepcja realizacji: Zapoznanie z technologią SmartCards Wybór konkretnych narzędzi Uzyskanie wiedzy praktycznej z zakresu nieznanej wcześniej technologii Implementacja systemu Funkcjonalność projektu Uwierzytelnianie pracownika szpitala (posiadacza karty) za pomocą karty inteligentnej, w celu otwarcia drzwi pomieszczenia, bądź schowka, zabezpieczonych elektronicznie. Materiały źródłowe Sun: Java Card Platform Specification Writing a Java Card Applet JCS Suite 3.0: SmartCafe Expert 3.1 Reference Manual Getting Started with JCS Suite v3.0 Przykładowe applety i aplikacje Giesecke&Devrient Chip and PIN is Broken (2010 IEEE Symposium on Security and Privacy)

17 13 AuthCard 16 BBC: Flaws in chip and pin bank card security identified PJWSTK: https://www.msec.be/jan/javacardtutorial.pdf

18 14 DynamicEPR Form Generator Dynamiczny formularz historii choroby. W bazie danych przechowujemy XML-a opisującego wygląd stron historii choroby oraz powiązania poszczególnych elementów z obiektami bazy danych. Potrzebne by było kilka standardowych elementów typu pola tekstowe (z opcjonalnymi listami wartości / walidacją), checkboxy, grupy radiowe, duże pola do opisu w stylu RichEdit. Osobną kwestią byłyby rysunki wzorzec pobierany z bazy, na nim można nanieść modyfikacje graficzne(może osobna warstwa?) oraz adnotacje tekstowe. Postać drukowana powinna wyglądać analogicznie do formularza. Przydałby się też formularz edytor wzorcowego XAML-a. Można założyć, że nie potrzeba bloków z wieloma rekordami, jak w formsach oraclowych.

19 15 MVVM Medical Test App Celem projektu jest stworzenie przykładowych aplikacji opartych o paradygmat MVVM, związanych tematycznie z medycyną, prezentujących cechy i możliwości MVVM wraz z zaimplementowanymi zestawami przykładowych testów jednostkowych. Do realizacji projektu wybrane zostaną przykładowe pakiety oprogramowania udostępniające szkielet aplikacji MVVM w powiązaniu z technologiami języków C# oraz WPF platformy.net. W ramach projektu stworzona zostanie aplikacja okienkowa dla systemów operacyjnych rodziny Windows Vista i nowszych oraz, jeśli istnieją odpowiednie rozwiązania technologiczne, aplikacja internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne, zbudowane według schematu MVVM. Do przygotowanych rozwiązań dołączone zostaną przykładowe zestawy testów jednostkowych, ukazujących sposób ich tworzenia zgodny z paradygmatem MVVM, a jednocześnie jak najbardziej użyteczny z punktu widzenia programisty. Opierać się one będą przede wszystkim na wbudowanym systemie testowania środowiska Visual Studio Rezultatem projektu będą wspomniane aplikacje oraz raport podsumowujący możliwości i ograniczenia jakie posiadają aplikacje zbudowane w oparciu o MVVM z wykorzystaniem wybranych pakietów implementujących MVVM. Zastosowane technologie Paradygmat MVVM Platforma.NET języki C#, WPF, ASP Środowisko Visual Studio 2008 Pakiety implementujące paradygmat MVVM: Cinch - framework oparty o MVVM udostępniający środowisko do tworzenia bogatych aplikacji w technologii WPF opartych o MVVM (oprócz formy MVVM udostępnia mechanizmy informowania UI o zdarzeniach, wymiany komunikatów, nadzoru nad instancjami klas itp.) MVVM Foundation - zbiór bibliotek z pakietami udostępniających interfejsy przydatnych z punktu widzenia MVVM rozwiązań (np. INotifyPropertyChanged) WPF Toolkit zbiór bibliotek i komponentów WPF współpracujących z implementacjami paradygmatu MVVM, np. DataGrid, DatePicker

20 15 MVVM Medical Test App 19 Materiały źródłowe MVVM [http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dd aspx] Cinch [http://cinch.codeplex.com/] MVVM Foundation [http://mvvmfoundation.codeplex.com/] WPF Toolkit [http://wpf.codeplex.com/releases/view/14963] ASP.NET MVVM [http://aspnetmvvm.codeplex.com/]

21 16 Serwis RESTowy do walidacji recept Celem projektu jest stworzenie RESTowego serwisu do walidacji recept umożliwiającego pozwalającego automatycznie wyszukać zagrożenia związane ze stosowaniem konkretnych substancji leczniczych przy wybranych dolegliwościach jak i te związane ze stosowaniem kombinacji tych substancji. Funkcjonalność projektu Walidacja poprawności recepty Pobranie listy producentów Pobranie listy lekarstw producenta Pobranie listy substancji Pobranie listy lekarstw zawierających substancję Pobranie listy wariantów lekarstwa Pobranie składu lekarstwa Pobranie reguł (opis słowny) dotyczących lekarstwa Pobranie reguł dotyczących substancji Dodanie producenta Usunięcie producenta Dodanie lekarstwa Usunięcie lekarstwa Dodanie wariantu Usunięcie wariantu Materiały źródłowe

22 16 Serwis RESTowy do walidacji recept 21

23 17 RESTful medical service Głównym założeniem projektu jest usprawnienie pracy przychodni lekarskiej. Podstawową funkcjonalnością aplikacji jest usprawnienie obiegu dokumentów. Zakłada się, że pacjent nie będzie wykorzystywany jako nośnik do przesyłania dokumentów (np. wyników badani, skierowań, itp.) Opcjonalną funkcjonalnością będzie zdalny wgląd pacjenta w swoją historię choroby oraz rejestracja na wizytę. Funkcjonalność projektu Logowanie lekarza do systemu, Odczyt/zapis danych pacjenta, Odczyt/zapis historii choroby, Wystawienie skierowania, Odczyt wyników badań. Zastosowane technologie JAX-RS API dla języka Java (API dla standardu REST dla Java), Serwer aplikacji Sun GlassFish, Baza danych MySQL JavaScript (obsługa interfejsu użytkownika) z frameworkiem jquery, Standard JSON do przesyłania danych. Materiały źródłowe Burke B., Restful Java with Jax-RS, Google Books. Specyfikacja Jax-RS API. [http://jcp.org/en/jsr/detail?id=311]

24 17 RESTful medical service 23 Strona projektu GlassFish. [http://glassfish.dev.java.net/] Strona projektu jquery [http://jquery.com/]

25 18 Patient Notifier in WPF & Silverlight with Shared Code Ogólnym celem projektu jest stworzenie aplikacji pozwalającej na powiadamianie pacjentów o zdarzeniach dotyczących ich wizyt w przychodni, takich jak odwołanie wizyty czy zmiana dnia/godziny przyjmowania lekarza. Aplikacja powinna zostać stworzona w sposób pozwalający na współdzielenie kodu logiki przez interfejsy użytkownika w postaci aplikacji desktopowej oraz internetowej. Szczegółowe cele projektu uwzględniają: Zapoznanie się z ideą tworzenia aplikacji przy użyciu technologii WPF oraz Silverlight Poznanie zasad tworzenia aplikacji wykorzystujących koncepcję shared code Zapoznanie się z silnikiem bazodanowym FireBird Zaprojektowanie bazy danych na potrzeby tworzonej aplikacji Implementacja modułu logiki biznesowej wykorzystywanego w aplikacji Implementacja interfejsu webowego aplikacji w technologii Silverlight Implementacja wersji desktopowej aplikacji w technologii WPF Przeprowadzenie testów kompatybilności między zaimplementowanymi interfejsami a wspólnym modułem logiki biznesowej Zaprezentowanie wniosków dotyczących tworzenia aplikacji z wykorzystaniem modelu shared code Funkcjonalność ręczne wysyłanie wiadomości do pacjentów przy użyciu wybranego sposobu komunikacji subskrybowanie pacjentów do różnych typów wydarzeń automatyczne wysyłanie wiadomości związanych z historią leczenia/szczepień definiowanie powiązań między pacjentami (rodzic-dziecko)

26 19.NET 4 - Identity Foundation Test App Windows Identity Foundation jest drugą wersją projektu znznego pod kodową nazwą Geneva, stworzonego z myślą o ujednoliceniu i uproszczeniu mechanizmów autentykacji i autoryzacji aplikacji i ich użytkowników. Alternatywą dla WIF mogłyby byd implementacje standardów WS-Trust i WS-Federation. WIF jako częśd.net Framework posiada mechanizmy ścisłej integracji z WCF. Celem projektu jest zapoznanie z ideą claims-based identity oraz jej implementacją w.net Framework 4.0. Funkcjonalność projektu Docelowo projekt będzie implementował dwa STS (Security Token Service) pełniących rolę Identity Providera, usługę sieciową (w Windows Communication Foundation) pełniącą rolę Relaing Party korzystającą ze sfederowanych STS celem autentykacji i autoryzacji aplikacji i użytkownika. Koncepcja realizacji Implementacja Security Token Service: BookStoreSTS o Polega na cliams z HomeRealmSTS Implementacja Security Token Service: HomeRealmSTS o Limit zakupów Usułga sieciowa BookStoreService o Listowanie/zakup książki BookStoreClient o Aplikacja Widows Forms - klient usługi BookStoreService Technologie Windows Identity Foundation (.NET Framework 4.0) Windows Communication Foundation (.NET Framework 4.0) Serwer WWW o IIS 7.0

27 19.NET 4 - Identity Foundation Test App 26 Materiały źródłowe MSDN [http://msdn.microsoft.com/en-us/security/aa aspx] SDK [http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c148b2df-c7af-46bb c \ &displaylang=en] WhitePaper [http://download.microsoft.com/download/7/d/0/7d0b5166-6a8a-418a-addd-95ee9b046994/ WindowsIdentityFoundationWhitepaperForDevelopers-RTW.pdf] Materiał video z PDC09 [http://microsoftpdc.com/sessions/p09-21 Overview by David Chapell [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb aspx]

28 20 Pharmacy service touch interface Aplikacja wspomagająca sprzedaż w aptece na ekran dotykowy. Głównymi elementami byłyby: sprzedaż bez recepty, sprzedaż na receptę i statystyka sprzedaży. Projekt mógłby być 2-osobowy jeżeli aplikacja miałaby być wielostanowiskowa. Program na ekranie dotykowym mógłby przyspieszyć pracę aptekarza. Większość aptek w tej chwili korzysta z tradycyjnych aplikacji obsługiwanych myszką i klawiaturą. Funkcjonalność projektu Intuicyjny interface na ekran dotykowy do obsługi sprzedaży w aptece Aplikacja mająca możliwość sprzedaży leków na receptę Baza danych z lekami Dostęp do wspólnej bazy danych z poziomu kilku komputerów Wymagania niefunkcjonalne Interfejs ułatwiający i przyspieszający pracę pracowników apteki Dowolny język programowania i system bazy danych Materiały źródłowe Pharmindeks aplikacja lub książka zawierająca aktualny spis leków dostępnych na rynku Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia na temat dostępnych zniżek na leki i możliwych ulg

29 21 Microsoft Surface MediTool Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania Microsoft Surcafe jako narzędzia o interfejsie dotykowym (multitouch) do wizualizacji danych medycznych, eksploracji i edukacji w medycynie. Udostępnione SDK umożiwia programowanie i uruchamianie aplikacji w emulatorze oraz na monitorach dotykowych. Link: Surface Platform*

30 22 Microsoft Pivot Celem projektu jest zastosowanie technologi Pivot do szeroko pojętej wizualizacji oraz wizualnego odkrywania wzorców jak i ciekawych anomalii w danych. Dane medyczne jak najbardziej mogą stanowić ciekawy materiał do analizy. Projekt ma na celu ocenę przydatności tej technologii w medycynie. Materiały źródłowe

31 23 Analiza platformy HP Healthcare Celem projektu jest zapoznanie się ze stukturą i możliowściami platformy HP Healtcare i sposób w jaki sama platforma bądź jej elementy mogą być zastosowane (przeniesione do innych). Materiały źródłowe

32 24 Augmented Reality w medycynie Analiza state of art (or science) istniejących aplikacji AR wspogajacych służbę zdrowia: przykłady i zastosowanie. Jako element możliwe wykonanie aplikacji AR na urządzenie mobilne.

33 25 Lucene.Net przeszukiwanie tekstu Celem projektu jest zbadanie funkcjonalności biblioteki Lucene.Net w celu wykorzystania do wyszukiwania wzorca w tekście korzystając z bazy danych. Wyszukiwanie miałoby służyć dostarczaniu danych do komponentu typu AutoCompleteTextBox (TextBox, do którego po wpisaniu kilku liter podpowiada się zbiór elementów, do których element dopasowano). Przykładowo mając tabelę, która zawiera wszelkiego rodzaju leki indeksujemy wybrane kolumny opisujące lek i wyszukujemy w tych opisach zadanego wzorca, gdy znajdziemy wzorzec dodajemy całą krotkę do zbioru elementów wynikowych. Id Nazwa Producent Składniki Wskazania Przeciwwskazania 1 gripex Glaxo chlorowodorek pseudoefedryny przeziębienia, grypy uczulenie na paracetamol 2 ibuprom Polfarma ibuprofen bóle głowy problemy z żołądkiem 3 apap Pharmacia paracetamol migreny uczulenie na paracetamol Używając biblioteki Lucyne.Net zakładamy indeks na kolumnach nazwa, producent, składniki, wskazania, przeciwwskazania i skutki uboczne i wyszukujemy zadany wzorzec np. głow. Serwis powinien być wywołany z parametrem głow i powinien zwrócić zbiór składający się z jednego obiektu, który odzwierciedlałby krotkę o id = 3. Funkcjonalność projektu Podstawa projektu jest zbadanie możliwości biblioteki Lucene.Net i zastosowanie jej do zaimplementowania przykładowego (uproszczonego) serwera. Serwer powinien, korzystając z biblioteki Lucene.Net, indeksować i przeszukiwać wybrane kolumny z bazy danych budując zbiór krotek, które dopasowano do zadanego wzorca. Wzorzec byłby przesyłany jako parametr serwisu, który zwracałby zbiór obiektów(krotek) dopasowanych do wzorca. Wymagania niefunkcjonalne Preferowany język: C# Preferowana baza danych: Oracle 11g

34 25 Lucene.Net przeszukiwanie tekstu 33 Materiały źródłowe

35 26 Suffix tree znajdowanie wzorca w tekście Celem projektu jest zaimplementowanie serwera, który na starcie pobierałby z bazy danych dużą ilość danych ( obiektów), z których budowałby drzewo sufiksowe używając biblioteki open source, którą znajdzie się pod podanym niżej linkiem. Serwer powinien wystawiać serwis, który przyjmowałby za parametr wzorzec, a który zwracałby elementy do niego dopasowane. Przykład: Mając tabelę, która zawiera wszelkiego rodzaju leki i ich opisy budujemy drzewo sufixowe z kolumn np. nazwa, producent, składniki, wskazania, przeciwwskazania i skutki uboczne i wyszukujemy zadany wzorzec np. głow. Id Nazwa Producent Składniki Wskazania Przeciwwskazania 1 gripex Glaxo chlorowodorek pseudoefedryny przeziębienia, grypy uczulenie na paracetamol 2 ibuprom Polfarma ibuprofen bóle głowy problemy z żołądkiem 3 apap Pharmacia paracetamol migreny uczulenie na paracetamol Przeszukiwanie zwróci nam indeks znaku gdzie występuje wzorzec, należy to zmapować na konkretny obiekt i dorzucić do zbioru rozwiązań. W tym przypadku zbiór zwrócony przez serwis powinien zawierać 1 element. Funkcjonalność projektu Celem projektu jest zbadanie wydajności rozwiązania dla dużych ilości danych oraz przedstawienie przykładowej uproszczonej implementacji tegoż rozwiązania. Wymagania niefunkcjonalne Preferowany język: C# Preferowana baza danych: Oracle 11g

36 26 Suffix tree znajdowanie wzorca w tekście 35 Materiały źródłowe Implementacja open source Suffix tree:

37 27 Wyszukiwarka zamienników leków Projekt ma na celu stworzenie aplikacji umożliwiającej wyszukiwanie zamienników leków. Wyszukiwarka miała by w efektywny sposób znajdować leki podobne składem na podstawie zadanych kryteriów. Funkcjonalność projektu Wyszukiwanie zamienników z wyłączeniem podanych przez użytkownika składników. Wyszukiwanie zamienników z określeniem składników nie zmiennych. Wyszukiwanie zamienników z określeniem różnic w ilościach danych składników. Raportowanie różnic wyszukanych leków.

38 28 Aplikacja do badania wzroku Celem projektu jest przygotowanie aplikacji służącej do badania wzroku pacjenta. Aplikacja ta skupiałaby się na dwóch aspektach wzroku czyli ostrości i zdolności do rozpoznawania barw, stąd praca z użytkownikiem dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich polega na przeprowadzeniu testu opartego na Teście Snellena, czyli wyświetlaniu liter lub cyfr w różnych rozmiarach i weryfikowaniu prawidłowego ich rozpoznania przez badanego. Znaki te powinny być wyświetlane jako czcionka bezszeryfowa, wersalik w możliwie najlepszym kontraście - czarny znak na białym tle. Po zaprezentowaniu wszystkich znaków powinien zostać przeprowadzony krótki test na astygmatyzm czyli wyświetlenie figury gwiaździstej. Przykładowo figura składająca się z 12 potrójnych linii występujących co 30 stopni, umożliwiająca dość łatwo ocenić stopień astygmatyzmu. Drugi etap badania ma za zadanie wykrycie ewentualnego upośledzenia widzenia kolorów przez użytkownika. Polega on na zaprezentowaniu serii wygenerowanych lub gotowych tablic Ishihary (barwnych plansz zawierających pomiędzy różnokolorowymi kropkami ukryte litery lub cyfry) i weryfikacji rozpoznania tych znaków przez użytkownika. Aplikacja na podstawie udzielonych odpowiedzi powinna ocenić czy pacjent potrafi prawidłowo rozpoznawać barwy, czy cierpi na: achromatopsję całkowita ślepota barw protanopię nierozpoznawanie barwy czerwonej (lub mylenie jej z barwą zieloną) deuteranopię (daltonizm) nierozpoznawanie barwy zielonej (lub mylenie jej z barwą czerwoną) tritanopię nierozpoznawanie barw żółtej i niebieskiej Rezultaty badania wraz z ich podsumowaniem o stanie wzroku pacjenta powinny być wyświetlane- /drukowane w czytelnej postaci dla użytkownika oraz eksportowane do formatu XML. Plik XML może być używany przez inne aplikacje lub stanowić historię postępów leczenia wad wzroku. Aplikacja ta może służyć pomocą w szkołach nauki jazdy, w trakcie komisji wojskowych, a także do profilaktycznych badań w szkołach. Zaletą takiej aplikacji w porównaniu do dostępnych testów internetowych jest kompleksowe badanie wzroku, czyli ocena kilku aspektów prawidłowego widzenia na raz. Funkcjonalność projektu wyświetlanie serii znaków o różnej wielkości

39 28 Aplikacja do badania wzroku 38 weryfikacja prawidłowego rozpoznania znaków przeliczenie udzielonych odpowiedzi na zdolność widzenia na odległość w metrach, w zależności od oddalenia użytkownika od ekranu czy rozdzielczości ekranu wyświetlenie testu na akomodację ocena rezultatów testu wyświetlenie serii plansz Ishihary weryfikacja prawidłowego rozpoznania kształtów na planszy wyświetlenie podsumowanych wyników użytkownikowi wygenerowanie podsumowującego dokumentu XML W wersji zaawansowanej gotowe plansze Ishihary można zastąpić samodzielnym generowaniem tych obrazów. Taki proces generowania powinien uwzględniać wybór znaku do zakodowania, właściwe odcienie barwne kół tworzących plansze dobrane tak aby wykrywać wybrane dysfunkcje wzroku. Wymagania niefunkcjonalne Aplikacja może być stworzona zarówno jako okienkowa jak i webowa. Sugerowane technologie to WPF, Flex lub Flash (ActionScript) ułatwiające operacje na kształtach w zakresie generowania plansz Ishihary. Materiały źródłowe informacje dotyczące ślepoty barw [http://en.wikipedia.org/wiki/color\_blindness] test Snellena [http://www.zdrowie.med.pl/oczy/badania/visus.html] test na astygmatyzm [http://zagorski.com.ua/pol/astygmatyzm\_test/] przykładowy generator plansz Ishihary

Timeline WPF Control. Opis projektu. Technologia wykonania. Materiały źródłowe

Timeline WPF Control. Opis projektu. Technologia wykonania. Materiały źródłowe 1 2 Timeline WPF Control Celem prowadzenia projektu jest stworzenie komponentu w technologii WPF, mającego na celu umożliwienie przedstawienia zdarzeń na osi czasu. Komponent ten ma umożliwiać obsługę

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Diagram wdrożenia. Rys. 5.1 Diagram wdrożenia.

Diagram wdrożenia. Rys. 5.1 Diagram wdrożenia. Diagram wdrożenia Zaprojektowana przez nas aplikacja bazuje na architekturze client-server. W tej architekturze w komunikacji aplikacji klienckiej z bazą danych pośredniczy serwer aplikacji, który udostępnia

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Zał. nr 1 do siwz Nr sprawy: PCZ-NZP-382/10/14 ZADANIE NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Oprogramowanie Aplikacja mobilna Dostarczenie, instalacja aplikacji mobilnej oraz jej integracja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida promotor: dr Dariusz Król Przypomnienie Celem pracy jest porównanie wybranych szkieletów programistycznych o otwartym kodzie źródłowym

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w języku C#

Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w języku C# Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w języku C# Matt Baxter-Reynolds i Iris Classon przekład: Natalia Chounlamany Krzysztof Kapustka APN Promise Warszawa 2014 Spis treści Przedmowa...........................................................

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna (dot. Zapytania Ofertowego z dnia 09.11.2016 r.) 1. System HIS - Rejestracja - aktualizacja SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy

Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy Joanna Rybka Collegium Medicum UMK, Hasselt University Fundacja Life4Science, Scienceventure Małgorzata Plechawska-Wójcik Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej

Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej Politechnika Częstochowska wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PROJEKT Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej Imię i Nazwisko:

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie XPRESS SCAN, które pozwala użytkownikom bezpośrednio z urządzenia Xerox przez panel dotykowy zrealizować odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Andrzej Sarnowski Warszawa, 2017-03-16 Fazowanie Projektu P1 * Faza 1 Obejmowała zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

NETCALL - wariant GABINETY

NETCALL - wariant GABINETY KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU KOLEJKOWEGO Charakterystyka wariantu PC-GABINETY Wariant PC-GABINETY systemu kolejkowego przeznaczony jest do organizacji kolejek pacjentów do gabinetów lekarskich (stomatologicznych)

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Program szkolenia: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów.

System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. Większości procesów biznesowych występujących w organizacji towarzyszą dokumenty.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak OPIS FUNKCJONALNY e-pracownik Light ERP dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace Opracował(a): Sebastian Stachowiak Funkcjonalność Intranet Light ERP (e-pracownik) Symfonia ERP Kadry i Płace Główne cechy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 ( Wybrane aspekty innowacji funkcjonalnych ) Nowoczesny interfejs systemu Interfejs systemu KOMAX 2.0 opracowano z zamysłem maksymalnego uproszczenia obsługi wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Projekt inżynierski uwagi

Projekt inżynierski uwagi Politechnika Śląska Instytut Matematyki Wydział Matematyki Stosowanej Ważne! Dokumentacja projektu inżynierskiego Metodyka pracy Literatura Aplikacja Ta prezentacja zawiera ogólne uwagi, które nie muszą

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT O co chodzi? - Przypomnienie Hackathon - http://en.wikipedia.org/wiki/hackathon A hackathon is an event in which computer programmers

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013.

Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013. Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013 Spis treści Wprowadzenie 11 1. Audacity - program do edycji i obróbki

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Informatyki

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Informatyki Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Informatyki Pastebin w wersji zorientowanej na środowisko mobilne z klientem pozwalającym na oba kierunki przeklejania. Dokumentacja deweloperska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

MVVM Light Toolkit. Julita Borkowska

MVVM Light Toolkit. Julita Borkowska MVVM Light Toolkit Julita Borkowska Czym jest MVVM Light Toolkit? MVVM Light Toolkit został stworzony w 2009 roku przez Laurenta Bugnion. Jest to biblioteka dostarczająca zestaw komponentów pomocnych podczas

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

dlibra 3.0 Marcin Heliński

dlibra 3.0 Marcin Heliński dlibra 3.0 Marcin Heliński Plan prezentacji Wstęp Aplikacja Redaktora / Administratora Serwer Aplikacja Czytelnika Aktualizator Udostępnienie API NajwaŜniejsze w nowej wersji Ulepszenie interfejsu uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Pacjentów PulsRFID. www.rfid.comex.net.pl Wrocław listopad 2007 1

System Obsługi Pacjentów PulsRFID. www.rfid.comex.net.pl Wrocław listopad 2007 1 System Obsługi Pacjentów PulsRFID www.rfid.comex.net.pl Wrocław listopad 2007 1 PulsRFID.założenia Usprawnienie obsługi pacjenta w przychodni zdrowia: Szybsza obsługa pacjenta Dokładna informacja o wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i wdrażania

Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i wdrażania Program szkolenia: Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i wdrażania Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych lecznicy dla zwierząt

System zarządzania bazą danych lecznicy dla zwierząt System zarządzania bazą danych lecznicy dla zwierząt WetKlinika Autorzy: Marek Synoradzki, 164740 Marek Wiewiórski, 164751 Rok studiów: III Wydział Informatyki i Zarządzania Prowadzący: Mgr Hanna Mazur

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna.

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. 1. Zakres funkcjonalności Funkcjonalność aplikacji została podzielona na 3 grupy: Zbiór podstawowych danych dane kontrahentów, typy dokumentów, magazynów,

Bardziej szczegółowo