Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie"

Transkrypt

1 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie Allan Sulkin prezes i założyciel TEQConsult Group Brad Herrington menadżer, Solutions Marketing, Interactive Intelligence, Inc.

2 Spis treści Streszczenie... 3 Współczesne systemy komunikacyjne dla biznesu... 3 Podstawowe założenia modelu Unified Communications... 5 Uzasadnienie wyboru systemu komunikacji IP... 6 Zintegrowane rozwiązanie contact center... 8 Kolejne etapy rozwoju komunikacji w przedsiębiorstwie... 9 Wytyczne na temat planowania nowego systemu komunikacji IP O autorach Copyright Interactive Intelligence, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy i produkty wymienione w tej publikacji stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe odpowiednich właścicieli. Interactive Intelligence, Inc Interactive Way Indianapolis, Indiana Tel./faks (317) Weryf. 05/10, wersja Interactive Intelligence, Inc. 2 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

3 Streszczenie Planowanie modernizacji technologii IT nigdy nie sprowadza się jedynie do rozsyłania zapytań ofertowych i borykania się z natłokiem odpowiedzi. Proces ten wymaga opracowania właściwej strategii. A gdy problem techniczny, z jakim przyszło nam się zmierzyć, dotyczy systemu komunikacji w firmie, sama tylko próba zrozumienia, czym dysponujemy od czasu ostatniej aktualizacji, może się okazać nie lada wyzwaniem. Systemy komunikacji IP oparte na oprogramowaniu szybko wypierają odchodzące do lamusa cyfrowe centrale PBX. Rozwiązania wielofunkcyjne oferują tradycyjne usługi telefoniczne i ujednolicone narzędzia komunikacyjne na pojedynczym scentralizowanym serwerze; często wraz z pełną funkcjonalnością dla centrów obsługi klienta. Klienci stają przed wyborem całkowitej wymiany posiadanego systemu lub zainstalowania przełącznika programowego IP dla potrzeb stopniowej migracji systemowej przy wykorzystaniu nowych technologii i płynących z nich korzyści. Niniejszy dokument ma pomóc w opracowaniu planu rozwoju systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie. Zawiera analizę oferty rynkowej, czynniki przemawiające za nowymi systemami, zapowiedzi nowości oraz zalecane działania, a wszystko to z myślą o udoskonaleniu systemu komunikacji w firmie. Współczesne systemy komunikacyjne dla biznesu Ostatnia dekada przebiegała pod znakiem migracji biznesowych systemów komunikacyjnych od tradycyjnych central PBX z łączami komutowanymi do rozwiązań opartych na standardach komunikacji IP, służących transmisji multimediów oraz kontroli sygnału. Współczesne systemy komunikacji IP respektują wymogi tradycyjnej telefonii, ale również oferują zestaw bardziej zaawansowanych usług komunikacyjnych komunikację zunifikowaną, która wykorzystuje infrastrukturę sieci IP dla poszerzenia możliwości konfiguracji, zwiększenia wydajności użytkowników oraz usprawnienia przebiegu procesów biznesowych. Klientom udostępniano dotąd różne opcje konfiguracji, w tym z wykorzystaniem rozwiązań opartych na protokole IP i hybrydowych TDM/IP, lecz większość użytkowników decyduje się obecnie na platformy programowe, współpracujące z tradycyjną architekturą klient/serwer. Współczesne systemy są projektowane dla sprzętu opartego na standardach, w tym scentralizowanego serwera kontroli komunikacji, punktów końcowych opartych na protokole IP (interfejsy między stacjami a łączami trunk) oraz bram medialnych, obsługujących tradycyjne punkty końcowe TDM (interfejsy między stacjami analogowymi a łączami PSTN). Większość lub cały sprzęt nie jest chroniony prawem własności, w odróżnieniu od wykorzystywanego w projektach opartych na protokole IP oraz rozwiązaniach hybrydowych. W idealnej sytuacji serwer kontroli platformy programowej obsługuje także w pełni zintegrowane usługi Unified Communications, respektując zarazem wymogi tradycyjnej telefonii. Taki wielofunkcyjny projekt upraszcza ogólne wymogi dotyczące konfiguracji systemu oraz oferuje swym klientom optymalne możliwości komunikacji Interactive Intelligence, Inc. 3 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

4 Wyróżnikiem stosowanych obecnie rozwiązań opartych na oprogramowaniu jest przyjęcie standardów branżowych, co umożliwia uzyskanie zgodności między systemem a aplikacjami niezależnych producentów, a ponadto pozwala na wykorzystanie posiadanego sprzętu. Dwa szczególnie uznane standardy wykorzystywane przez deweloperów podczas opracowywania i rozwoju systemów komunikacji IP stanowi SIP (Session Initiation Protocol) oraz SOA (Services Oriented Architecture). SIP jest protokołem sygnalizacji warstwy aplikacji, wykorzystywanym do nawiązywania i kontroli multimedialnych sesji komunikacyjnych w sieci IP. Pozwala on również na ustalenie lokalizacji i statusu użytkownika, co określa się często mianem dostępności. SOA określa się po prostu jako zbiór usług komunikacyjnych, zwykle internetowych, na przykład XML, które obsługują przepływ danych i informacji między poszczególnymi systemami na serwerach IT (niekoniecznie realizujących usługi komunikacyjne). Standardy SOA wykorzystuje się, aby ułatwić integrację systemów komunikacji IP z rozwiązaniami peryferyjnymi niezależnych producentów oraz procesami biznesowymi klienta, w celu przyspieszenia generowania nowych aplikacji i usług, centralnie zarządzanych i utrzymywanych. Wielu klientów nie dokonało dotąd migracji do systemu komunikacji IP lub decyduje się na modernizację posiadanej cyfrowej centrali PBX do systemu IP lub hybrydowego, ponieważ pragnie zachować część poczynionych wcześniej inwestycji w system komunikacji. Platformy programowe wymagają wymiany praktycznie całego sprzętu (typowego wyposażenia i urządzeń telefonicznych, nie licząc analogowych) i z tego względu początkowo były wdrażane w firmach nie posiadających jeszcze żadnych rozwiązań tego typu. Decyzja o wymianie przestarzałego systemu komunikacji jest trudna, lecz ostatecznie nieodzowna, aby w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez platformy programowe oparte na standardach (patrz: poniżej). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba klientów, którzy zdecydowali się na całkowitą wymianę starego systemu na nowy, oparty na oprogramowaniu, stale rosła. Realną opcją dostępną dla klientów pragnących wydłużyć okres użytkowania posiadanych systemów jest zainstalowanie platformy programowej do obsługi podzbioru bazy abonentów systemu w konfiguracji sieci. Klient może wówczas przeprowadzić stopniową migrację użytkowników między tymi dwoma systemami. System oparty na oprogramowaniu początkowo obsługuje użytkowników wybranych stacji i/lub zdefiniowane grupy użytkowników, które szczególnie skorzystają z jego możliwości. Obsługa dwóch systemów może być daleka od ideału, lecz poczynione oszczędności oraz korzyści dotyczące wydajności prawdopodobnie przeważą wady. Istotną zaletą systemu programowego jest wysoka ekonomia działania przy niewielkiej wydajności portu, z możliwością znacznej ekspansji w miarę upływu czasu Interactive Intelligence, Inc. 4 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

5 Podstawowe założenia modelu Unified Communications Jedną z wielu korzyści systemu komunikacji IP jest dostępność szerokiego zakresu opcji, funkcji i procesów, które łącznie określa się mianem komunikacji zunifikowanej. Wielu klientów myli pojęcia telefonii IP i Unified Communications, sądząc, że opisują one te same zjawiska. Jednak oferta Unified Communications, przedstawiona niżej, uzupełnia i poszerza możliwości tradycyjnej telefonii, a nie ją zastępuje. Wdrożenie systemu komunikacji IP daje użytkownikom niezbędne ramy dla potrzeb aktywacji i obsługi rozwiązań komunikacji zunifikowanej, poczynając od infrastruktury sieci współdzielonej, spełniającej wymogi komunikacji i sygnalizacji kontrolnej. Wiele opcji i aplikacji Unified Communications jest obsługiwanych przez protokół SIP, w szczególności wówczas, gdy klienci potrzebują interfejsu do rozwiązań niezależnych producentów, takich jak Microsoft czy IBM. Dostępne obecnie rozwiązania Unified Communications można podzielić na kilka kategorii: narzędzia zwiększające wydajność komputerów; ujednolicone przesyłanie wiadomości; połączenia konferencyjne z przesyłaniem multimediów (głos, dane, obraz) i usługi współpracy grupowej; komunikacja mobilna i stacjonarna (Fixed Mobile Communications, w skrócie FMC); oraz komunikacja oparta na transmisji obrazu (dla użytkowników indywidualnych i zespołów). Spośród wielu narzędzi zwiększających wydajność komputerów, a wykorzystywanych w klientach Unified Communications opartych na graficznym interfejsie użytkownika, należy wymienić: monitoring dostępności użytkowników stacji (podstawa komunikacji w czasie rzeczywistym); komunikator internetowy, SMS oraz czat tekstowy; analiza i kierowanie połączeń; baza kontaktów; zintegrowany kalendarz. Ujednolicone przesyłanie wiadomości pozwala na scentralizowane przechowywanie i zarządzanie wszystkimi rodzajami wiadomości, w tym wiadomościami głosowymi, tekstowymi i faksami. Połączenie konferencyjne z przesyłaniem multimediów i usługi współpracy grupowej wykorzystuje się w celu łączenia wielu stron dla potrzeb współdzielonych sesji komunikacyjnych wspomaganych dzięki dostępności i wymianie zawartości informacyjnej i dokumentów. Komunikacja mobilna i stacjonarna FMC oznacza integrowanie rozwiązań komunikacji przewodowej i bezprzewodowej (WiFi, DECT i usługi komórkowe operatora); przy czym można użyć różnych urządzeń mobilnych z graficznym interfejsem użytkownika, aby uzyskać dostęp do funkcji systemu przedsiębiorstwa i zapewnić usługi porównywalne z terminalem przewodowym (urządzenie telefoniczne, telefon programowy PC) Interactive Intelligence, Inc. 5 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

6 Uzasadnienie wyboru systemu komunikacji IP Na nowy system komunikacji IP należy spojrzeć jak na aktywa firmy, a nie jak na kolejną pozycję w wydatkach. Rzecz jasna system powinien pomagać w ograniczaniu kosztów komunikacji biznesowej, ale przede wszystkim ma on długofalowy wpływ na efektywność pracy firmy i jej pozycję na tle konkurencji. Podstawowe czynniki uzasadniające wybór rozwiązania można podzielić na dwie kategorie: ograniczenie sztywnych kosztów oraz wzrost wydajności użytkownika/przedsiębiorstwa (rzeczywisty i subiektywny). Poniżej przedstawiono kilka spośród wielu czynników uzasadniających wdrożenie nowego systemu komunikacji IP typu all-in-one. Wiele spośród wymienionych funkcji nie jest w ogóle dostępnych w większości systemów telefonii IP starego typu bez potencjalnie kosztownych aktualizacji sprzętu i oprogramowania. Ograniczony koszt platformy sprzętowej wiąże się z ograniczeniem liczby jej elementów; użyciem sprzętu niezależnych producentów niechronionego licencjami (serwerów, bram medialnych, narzędzi telefonicznych SIP); opcją użytkowania telefonów programowych PC jako alternatywy dla droższych narzędzi stacjonarnych. Obsługa sprzętu niezależnych producentów również oferuje klientom bardziej elastyczne możliwości wyboru na etapie projektowania. Fig. 1. Zestawienie wymogów sprzętowych i sieciowych przy przejściu na rozwiązanie zintegrowane Traditional Voice Network PBX Digital Phones IP Data Network Peripheral Application Servers Model ujednolicony Unified IP All-in-One IP sieć Voice/Data IP do przesyłu Network głosu/danych SIP Phones 2012 Interactive Intelligence, Inc. 6 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

7 Pojedyncza infrastruktura współdzielonej sieci IP do przesyłu głosu/danych ogranicza koszty instalacji oraz bieżące wydatki na zarządzanie/utrzymanie (w tym związane z wymogami dotyczącymi personelu obsługi, patrz: Fig. 1 powyżej). Możliwość szybkiego podłączenia telefonów IP do sieci ogranicza kosztowne i czasochłonne operacje przenoszenia lub dodawania użytkowników i zmian systemu. Zwiększa się elastyczność i odporność na awarie systemu dzięki takim elementom jak: ograniczona liczba punktów podatności na awarię w zestawieniu z tradycyjnymi centralami PBX; dostępność ekonomicznych, w pełni redundantnych oraz rozmieszczonych w różnych lokalizacjach serwerów kontroli przebiegu komunikacji; naprzemiennych ścieżek sygnalizacji transmisji między serwerami, bramami i punktami końcowymi. Konsolidacja wielu podłączonych do sieci central PBX poprzez migrację do modelu scentralizowanego systemu centrum danych oferuje liczne korzyści, w tym: mniej systemów i znaczące oszczędności na sprzęcie/oprogramowaniu; łatwiejszy rozwój sieci; scentralizowana i wydajniejsza administracja i zarządzanie systemami; zintegrowane usługi przesyłu głosu/danych, wiążące się z niższymi kosztami; jednolity obraz systemu z jednolitymi opcjami/funkcjami oraz współdzielonymi zasobami aplikacji w wielu obiektach; zwiększona mobilność użytkowników w sieci. Usługi łączy SIP dla transmisji głosu/danych zapewniają znaczące oszczędności sztywnych kosztów poprzez redukcję interfejsów sprzętowych TDM PSTN i mniejszą liczbę obwodów łączy trunk poza siedzibą, spełniających wymogi transmisji lokalnej, dalekodystansowej oraz E911. Łącza SIP obejmują także przełączanie awaryjne i aktywują lokalne punkty dostępowe w celu ograniczenia wydatków na połączenia z infolinią. Telepraca z wykorzystaniem internetu lub linii VPN w celu uzyskania połączenia ze scentralizowanym systemem przedsiębiorstwa pozwala na wymierne oszczędności w zakresie powierzchni biurowej oraz zmniejszenie kosztów ogólnych, jak również ograniczenie rotacji personelu i kosztów szkoleń. Korzyścią telepracy dla osób często podróżujących w interesach jest możliwość połączenia w dowolnym momencie i miejscu z systemem przedsiębiorstwa z dowolnego urządzenia Interactive Intelligence, Inc. 7 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

8 Wiele funkcji i usług Unified Communications zaprojektowano w celu automatyzacji ręcznych procesów komunikacyjnych, co zwiększa wydajność pracy. Komunikacja zunifikowana łączy procesy komunikacji, niegdyś funkcjonujące w odrębnych silosach. Spośród wielu oszczędności kosztów oraz korzyści w postaci wzrostu wydajności, związanych z komunikacją zunifikowaną, należy wymienić: Uproszczony i wydajniejszy dostęp do funkcji systemu komunikacyjnego z użyciem ekranu klienta programowego i graficznego interfejsu użytkownika; Szybszy kontakt ze współpracownikami dzięki zarządzaniu dostępnością; Mniej pominiętych wiadomości dzięki usłudze zarządzania dostępnością, komunikatorów internetowych i kalendarza dla ustalenia obecności użytkownika i preferowanego sposobu kontaktu; Krótszy czas i niższy koszt przesyłu wiadomości dzięki integracji (jeden punkt dostępu dla wszystkich wiadomości); Niższy koszt konferencji głosowych; Integracja usług konferencyjnych i współpracy zespołowej dla uczestników w różnych lokalizacjach obniża koszty podróży/spotkań i oszczędza czas użytkowników; usługi te są także dostępne ad hoc, gdy liczy się czas. Komunikacja mobilna i stacjonarna FMC zwiększa mobilność użytkowników i obniża koszty użytkowania telefonów komórkowych dzięki użyciu aparatów dwutrybowych do obsługi połączeń wewnętrznych za pośrednictwem sieci WLAN. Połączenia komórkowe zewnętrzne mogą być przekazywane do prywatnej sieci przedsiębiorstwa, co obniża koszty (szczególnie rozmów międzynarodowych); Komunikacja wideo z poziomu pulpitu osobistego poszerza możliwości komunikacji i ogranicza potrzebę spotkań, w efekcie przynosząc oszczędność czasu i kosztów podróży. Zintegrowane rozwiązanie contact center Klienci biznesowi mogą wynieść wiele korzyści z systemu komunikacji IP, który łączy w pełni funkcjonalne usługi contact center w szczególności, gdy oprogramowanie jest zainstalowane na serwerze, który obsługuje usługi tradycyjnej telefonii i zintegrowanej komunikacji. Choć praktycznie wszystkie spośród wymienionych wyżej czynników uzasadniających wybór komunikacji IP można odnieść do rozwiązania contact center, istnieją również dodatkowe korzyści wdrożenia zintegrowanej platformy. Zintegrowany model systemu ze współdzielonymi elementami sprzętu i oprogramowania, funkcjonującymi w ramach wspólnej architektury sieciowej jest tańszym rozwiązaniem niż dwa systemy działające niezależnie (lub połączone w sieć). Tego rodzaju system może także obejmować zintegrowaną platformę administracji, monitoringu i konserwacji systemu, co ogranicza liczbę pracowników w dziale wsparcia i przynosi znaczące oszczędności Interactive Intelligence, Inc. 8 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

9 W przypadku zintegrowanego rozwiązania wszyscy abonenci systemu mogą obsługiwać operacje contact center, co wykracza poza sformalizowaną konfigurację grup agentów. Wybrane połączenia klientów mogą być obsługiwane przez współobecnych użytkowników systemu, którzy nie są pełnoetatowymi agentami centrum kontaktowego. Ci użytkownicy mogą być ekspertami o wyjątkowych umiejętnościach lub wiedzy, albo agentami uzupełniającymi, wyznaczonymi do obsługi nieoczekiwanie wysokiej liczby połączeń. Wszystkie scenariusze połączeń są obsługiwane przez zintegrowaną platformę oprogramowania, która oferuje szczegółowe monitorowanie wszystkich interakcji, sporządzanie raportów i analizę każdego połączenia niezależnie od jego uczestników i przebiegu w obrębie całego przedsiębiorstwa. Podstawową zaletą systemu opartego na SIP dla operacji contact center jest wszechstronna funkcjonalność, w tym możliwość obsługi rozmów, współpracy i wymiany informacji między użytkownikami. Narzędzia Unified Communications świetnie adaptują się w centrach obsługi klienta. Monitoring dostępności pomaga agentom rozpoznać status oraz dostępność kolegów lub ekspertów niezbędnych do obsługi połączenia; usługi konferencyjne ułatwiają komunikacją w grupach; rozwiązania mobilne obsługują roaming lub pracę agentów mobilnych, niekorzystających z tradycyjnych komputerów; zaś opcje telepracy są idealnym rozwiązaniem dla agentów pracujących w domu w pełnym lub niepełnym wymiarze pracy. Kolejne etapy rozwoju komunikacji w przedsiębiorstwie Wiele innowacji w dziedzinie komunikacji w przedsiębiorstwie jest dopiero na etapie rozwoju i dołączy do głównego nurtu oferowanych rozwiązań w przyszłości. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują automatyzacja procesów biznesowych, sieci społecznościowe oraz zintegrowana komunikacja nowej generacji. Automatyzacja procesów biznesowych umożliwia automatyzację wieloetapowych procesów zorientowanych na użytkownika (w tym zarządzanie dokumentami) poprzez wykorzystanie mechanizmów biznesowej telefonii IP, komunikacji zunifikowanej oraz technologii i praktyk stosowanych w contact center (patrz: fig. 2 poniżej). Należy zauważyć, że tworzenie usług automatyzacji procesów biznesowych jest ułatwione przez właściwe dla systemu komunikacji IP zasady funkcjonowania SIP/SOA, które pozwalają na współdziałanie z aplikacjami niezależnych producentów. Podstawowymi celami automatyzacji procesów jest ograniczenie opóźnień i kosztów powiązanych z przepływem informacji, jak również zwiększenie wydajności poszczególnych pracowników. Ogólne procesy biznesowe, takie jak ERP, CRM i SCM, są tutaj głównymi beneficjentami. Przykłady operacji Unified Communications/contact center, które można zastosować w odniesieniu do codziennych procesów biznesowych, obejmują: inteligentne kolejkowanie i routing dla kolejkowania zadań biznesowych; zarządzanie dostępnością pracowników; zarządzanie personelem dla przewidywania i planowania zatrudnienia; nagrywanie połączeń dla monitoringu jakości pracy; monitoring w czasie rzeczywistym wydajności pracowników i przepływu dokumentów; automatyczne alerty, przypomnienia i powiadomienia zgodne ze zdefiniowanymi warunkami progowymi. Z użyciem usługi automatyzacji procesów biznesowych można również planować lub zorganizować ad hoc konferencje zespołowe Interactive Intelligence, Inc. 9 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

10 Fig. 2. Komunikacja zunifikowana (UC) w połączeniu z automatyzacją procesów biznesowych (BPA) Paper based and people Procesy biznesowe oparte na centric business processes informacjach na nośniku papierowym, zorientowane na użytkownika UC with BPA Unified Ujednolicony Desktop pulpit Fax Inbound komunikacja communications przychodząca Obecnie jesteśmy świadkami wprowadzania współpracy w społecznościach do środowiska pracy, w miarę jak firmy dostosowują sieci dla klientów indywidualnych (takie jak Facebook) do potrzeb biznesowych. Osobiste profile użytkowników takiej sieci biznesowej mogą zawierać informacje na temat kompetencji pracownika, kontakty, kalendarz oraz zadania zespołowe, jak również szereg opcji zarządzania dokumentami. Z poziomu profilu można aktywować procesy i funkcje komunikacyjne, takie jak nawiązanie połączenia przez kliknięcie, telekonferencje, współpraca grupowa oraz przesyłanie wiadomości (komunikatory internetowe, poczta ), przy czym szczególną rolę odgrywa tutaj zarządzanie dostępnością. Obecny klient stacjonarny systemu UC zostanie w efekcie wbudowany w profil użytkownika sieci dla zarządzania większością procesów komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. Nieuniknione jest przy tym, że rola i wartość telefonów stacjonarnych będą stale ograniczane w miarę upływu czasu. Komunikacja zintegrowana nowej generacji będzie stanowić naturalne następstwo zintegrowanego zarządzania dostępnością, technologii, która pozwala obecnie użytkownikom stacji kontrolować wszystkie aspekty ich komunikacji z innymi użytkownikami niezależnie od marki lub platformy urządzeń. Sieć nowej generacji będzie obsługiwać płynną komunikację multimedialną wewnątrz firmy i miedzy firmami, jak również powiązane procesy w poprzek bezpiecznych granic sieci, a ponadto wzmocni powiązania między dostawcami a ich klientami. Systemy nowej generacji mogą obejmować prywatną sieć przedsiębiorstwa i sieci operatorów publicznych, sieci przewodowe i bezprzewodowe, klientów komercyjnych i prywatnych, ponieważ granice i różnice funkcjonalne są nieistotne w odniesieniu do procesów komunikacji. Przykładowo komunikacja mobilna i stacjonarna stanowi zbiór systemów komunikacji 2012 Interactive Intelligence, Inc. 10 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

11 prywatnych przedsiębiorstw oraz publicznych sieci operatorów komórkowych. Indywidualne przedsiębiorstwa będą nadal utrzymywać kontrolę nad operacjami w ich sieciach prywatnych, choć będą stosowane scentralizowane elementy ujednolicające, zarządzające transmisją. Sterowniki zarządzania sesją oparte na SIP, zlokalizowane w siedzibie klienta i/lub w sieciach operatorów będą odpowiadać za inteligentną kontrolę i routing wszystkich połączeń w sieci w oparciu o ujednoliconą bazę danych użytkowników stacji oraz reguły zarządzania zasadami, przy czym usługi łączy SIP będą stosowane w celu łączenia wszystkich węzłów systemowych w sieci. Wytyczne na temat planowania nowego systemu komunikacji IP Zaleca się zdefiniowanie i opracowanie wszechstronnej strategii komunikacji w przedsiębiorstwie, zanim jeszcze klient będzie gotów wymienić własny, starzejący się, system komunikacji, w którym komunikacja głosowa odgrywa główną rolę, na system komunikacji IP typu all-in-one nowej generacji. Strategia komunikacji musi odnosić się do celów ogólnej strategii biznesowej przedsiębiorstwa, rozpoznając, w jaki sposób nowy system może się przyczynić do następujących kwestii: wzrost dochodów; redukcja kosztów; konkurencyjność; ekspansja rynkowa; lepsza obsługa klienta; inicjatywy ekologiczne. Nowy system komunikacji IP będzie obsługiwał setki opcji i funkcji, z których wiele nie jest obecnie dostępnych w wymienianym systemie. Praktycznie wszyscy abonenci systemu będą dysponować dużym zestawem opcji/funkcji, lecz w celu lepszego zdefiniowania ogólnych wymogów nowego systemu konieczne może być zrozumienie i rozpoznanie indywidualnych potrzeb komunikacyjnych wielu różnych społeczności, aby uniknąć konsekwencji podejścia uniwersalnego. Wymagania użytkowników stacji należy oszacować w oparciu o funkcję pełnioną wewnątrz organizacji, stanowisko i zakres odpowiedzialności, jak również wzajemne stosunki z innymi użytkownikami stacji. Będzie to miało szczególne znaczenie w odniesieniu do systemu typu all-in-one, który obsługuje szeroki zakres opcji tradycyjnej telefonii, komunikacji zunifikowanej i centrów obsługi klienta w obrębie wielofunkcyjnych organizacji różnych branż. Wymiana posiadanego systemu komunikacji na nowy zawsze jest nieprzyjemnym przeżyciem dla większości klientów, ponieważ wielu abonentów systemu niechętnie przyjmuje zmiany. Nawet wymiana stacjonarnego urządzenia telefonicznego wielu osobom nie przychodzi łatwo. Z tego względu konieczne jest informowanie, edukowanie i zyskanie poparcia wielu grup na etapie procesu planowania, aby zabezpieczyć przyszłość nowego systemu. Aby usprawnić ten proces, zaleca się, aby powołana w tym celu grupa robocza zebrała szczegółowe informacje od udżytkowników na temat ich oczekiwań dotyczących kolejnego systemu komunikacji. Rozpoznanie kwestii dotyczących obecnego systemu komunikacji, do których należy się odnieść, zmienić lub poprawić w nowym systemie komunikacji, będzie pomocne w zyskaniu przychylności pracowników i ułatwi proces migracji. Proces stopniowego wdrażania w obrębie sieci przedsiębiorstwa jest zalecany z uwagi na łatwość zarządzania oraz w celu uniknięcia zbyt dużych zmian wprowadzanych jednocześnie. Przykładowo unikać należy szybkiej konwersji sieci wielosystemowej do 2012 Interactive Intelligence, Inc. 11 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

12 modelu pojedynczego wirtualnego systemu działającego z poziomu centrum danych. Klienci z dużymi sieciami powinni zaplanować połączenie starej i nowej platformy systemu komunikacji przez okres kilku lat, stopniowo migrując, lokalizacja po lokalizacji, zgodnie ze ściśle określoną osią czasu. Aktualizacje/zmiany lokalizacji powinny zyskiwać właściwy priorytet w zależności od potrzeb komunikacji, a nie wieku systemu. W wybranych lokalizacjach możliwe jest zastosowanie współistniejących rozwiązań starego i nowego systemu, jak omawiano powyżej. Na poziomie lokalnym należy przeprowadzać grupowe próby dotyczące nowych aplikacji i możliwości, stopniowo wprowadzając po kilka funkcji, na przykład monitoring dostępności/komunikator internetowy, przed ich udostępnieniem całej bazie abonentów systemu. Należy zapewnić dostateczne usługi szkoleniowe i stanowisko pomocy dotyczące poszczególnych funkcji oraz interfejsów systemowych. Można zlecić szkolenia indywidualne dla wyższej kadry kierowniczej, a często konieczne są także szkolenia w małych grupach dla specjalistów ds. systemów, takich jak pracownicy obsługi, administratorzy systemu i pracownicy centrum kontaktowego Interactive Intelligence, Inc. 12 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

13 TEQConsult Group TEQConsult Group TEQConsult Group jest zespołem konsultantów ds. zarządzania, cieszącym się szerokim uznaniem, a którego głównym przedmiotem zainteresowania jest branża telekomunikacyjna, w szczególności aplikacje i systemy komunikacyjne w przedsiębiorstwach. Do grona głównych klientów TEQConsult Group należą liczący się na świecie producenci, dostawcy i dystrybutorzy produktów i systemów komunikacyjnych zlokalizowanych w siedzibie klienta, jak również organizacje z listy Fortune 500 i znaczące instytucje publiczne. Wielu spośród klientów TEQConsult Group korzysta z usług firmy nieprzerwanie od chwili jej założenia blisko ćwierć wieku temu, a to za sprawą wysokiej satysfakcji ze świadczonych usług. Interactive Intelligence, Inc. Interactive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) to globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań do komunikacji biznesowej, służących automatyzacji centrów kontaktowych, telefonii IP przedsiębiorstwa oraz automatyzacji procesów biznesowych. Przedsiębiorstwo opracowało pakiet oprogramowania do komunikacji IP typu all-in-one, skalowalny i zgodny ze standardami, który oferuje architekturę jednoplatformową z wbudowanym przetwarzaniem wielokanałowym celem dostarczenia zaawansowanych aplikacji bez ponoszenia kosztów oraz narażania na wysoki stopień komplikacji typowy dla wielopunktowych produktów. Założona w 1994 roku, firma Interactive Intelligence, z której oferty korzysta dziś powyżej 3500 klientów na całym świecie, to doświadczony lider rynkowy, dostarczający zaawansowany pakiet rozwiązań, obejmujący produkty oparte na rozwiązaniach lokalnych oraz CaaS (Communications as a Service), obejmujące oprogramowanie, sprzęt, doradztwo, pomoc, szkolenie oraz wdrażanie Interactive Intelligence, Inc. 13 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

14 O autorach Allan Sulkin, założyciel i prezes TEQConsult Group, z 30-letnim doświadczeniem na rynku telekomunikacji. Cieszy się powszechnym uznaniem w branży jako czołowy analityk rynku komunikacji w przedsiębiorstwach i jego produktów. Ekspert w dziedzinie projektowania systemów komunikacji i powiązanych aplikacji. Autor bardzo życzliwie przyjętego podręcznika PBX Systems for IP Telephony (McGraw Hill), przez ponad 20 lat współpracował z magazynem Business Communications Review i jego wydaniem internetowym Na łamach innych liczących się publikacji ukazał się też szereg artykułów jego autorstwa. Dyrektor programowy i prelegent podczas odbywającej się corocznie konferencji i wystawy VoiceCon, kluczowego wydarzenia dla branży komunikacji w przedsiębiorstwach, od jego początków w 1991 roku. Prowadzone przez niego cyklicznie warsztaty na temat zapytań ofertowych w dziedzinie systemów telefonii IP oraz sesja dotycząca zmian rynkowych stanowią główne atrakcje podczas konferencji. Autor i prowadzący licznych kursów szkoleniowych w instytucjach publicznych i prywatnych, a dotyczących central PBX, systemów telefonii IP oraz centrów kontaktowych, przeznaczonych dla użytkowników oraz dostawców. Członek zarządu w Enterprise Communications Association (ECA), osobiście prowadził badania i redagował coroczny przegląd rynku w branży komunikacji w przedsiębiorstwach, wydawany przez to stowarzyszenie. Posiada następujące stopnie naukowe: B.S, Engineering Science, NJIT; M.S., Electrical Engineering, Rutgers; MBA, Rutgers. Brad Herrington starszy menadżer w zespole Solutions Marketing Group firmy Interactive Intelligence, Inc., gdzie odpowiada za kierunek rozwoju produktów i strategię marketingową dotyczącą pakietu produktów firmy dla centrów kontaktowych, telefonii IP w przedsiębiorstwie oraz automatyzacji procesów biznesowych. Solutions Marketing jest także zespołem odpowiadającym za prowadzenie seminariów tradycyjnych i internetowych, prezentacji analitycznych i multimedialnych, jak również za przedstawianie produktu i najlepszych praktyk potencjalnym i już pozyskanym już klientom. Na jego koncie znalazło się powyżej 20 lat doświadczeń w branży centrów kontaktowych i telefonii, w tym 11 ostatnich lat w Interactive Intelligence, gdzie skoncentrował się zarówno na rynku telefonii tradycyjnej, jak i telefonii IP 2012 Interactive Intelligence, Inc. 14 Plan rozwoju systemu komunikacji IP w firmie

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Komunikacja IP Cisco dla JST Piotr Skirski Cisco Systems Poland 1 Agenda Trendy na rynku komunikacji głosowej i video Cisco IP Communications Łączność Głosowa w JST IP Communications Telefonia IP IP Communications

Bardziej szczegółowo

Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft

Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft Contact Center nowej generacji stworzone dla Microsoft Lync Dzięki globalnej współpracy z firmą Microsoft, platforma Contact Center dostarczana

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI Strona 2 cloud.pbx Cloud.PBX to wirtualna centrala telefoniczna, obsługująca połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy, która swoimi możliwościami przewyższa

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V HiPath 3000 V9 OpenScape Office HX V3 HiPath 3000 V9 najlepsze technologie komunikacyjne Wielokrotnie nagradzany system zunifikowanej komunikacji Integracja technologii IP i TDM Udostępnia szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Contact center w chmurze: Czy to rozwiązanie dla Twojej firmy?

Contact center w chmurze: Czy to rozwiązanie dla Twojej firmy? Contact center w chmurze: Czy to rozwiązanie dla Twojej firmy? Donna Fluss założyciel i prezes DMG Consulting Joe Staples dyrektor ds. marketingu Interactive Intelligence Spis treści Jakich korzyści mogą

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNY SYSTEM W CHMURZE DLA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOGISTYKI.

KORPORACYJNY SYSTEM W CHMURZE DLA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOGISTYKI. KORPORACYJNY SYSTEM W CHMURZE DLA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOGISTYKI www.s2b-group.net Treść O Firmie Nam ufają Możliwości rozwiązania O produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy przy zakupie

Bardziej szczegółowo

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI VoIP - integracja i skalowalność Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI Agenda wystąpienia: CLICO jako dystrybutor rozwiązań bezpieczeństwa IT (VAD), usługi profesjonalne

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZYMY LUDZI WIELOBAZOWE SYSTEMY TELEFONICZNE PANASONIC SIP DECT

ŁĄCZYMY LUDZI WIELOBAZOWE SYSTEMY TELEFONICZNE PANASONIC SIP DECT ŁĄCZYMY LUDZI WIELOBAZOWE SYSTEMY TELEFONICZNE PANASONIC SIP DECT SYSTEM TELEFONICZNY PANASONIC DECT OPARTY NA PROTOKOLE SIP Wiele organizacji już teraz zwiększyło poziom zadowolenia klientów, uzyskało

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional.

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. 2 Skuteczność dzięki dopasowaniu idealne rozwiązania gwarancją sukcesu W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Spółka Nowy Szpital Wojewódzki :

Spółka Nowy Szpital Wojewódzki : innovaphone Case Study Dzięki innovaphone PBX stworzony został jeden zintegrowany system, który obejmuje centralę innovaphone PBX, VoWiFi, aplikacje UC oraz system redundantny Spółka Nowy Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są:

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są: OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT: Wdrożenie innowacyjnych technologii sposobem na wprowadzenie nowych usług w zakresie rozwoju zawodowego i oceny wiarygodności pracodawców. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody.

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Prezentacja - 2013 1. Historia European Security Trading powstało w 1999

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM.

Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM. Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM. Dzięki integracji rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM, Twoja firma zyskuje między innymi lepszą komunikację z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Multimedialne centrum kontaktu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańca klienta. Rafał Pychowski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Copyright 2009 Netia SA 2 WSTĘP ROZWÓJ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO BUSINESS SOLUTION OBSZARY INTEGRACJI MOśLIWOŚCI NGN TELEFONIA IP Z USŁUGAMI PABX

Bardziej szczegółowo

innovaphone Case Study

innovaphone Case Study innovaphone Case Study Przedsiębiorstwo handlowe TEDi zdecydowało się na rozwiązanie komunikacyjne od innovaphone i połączyło w sieć firmową różne oddziały firmy Przedsiębiorstwo handlowe TEDi: Dostawca

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM I Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje, Poznań 6 listopada 2009 Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM Tomasz Chomicki Paweł Jachimowicz Wyzwania Brak infrastruktury umoŝliwiającej

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Twoje zasoby obsługiwane zdalnie w zasięgu ręki Rodzina produktów Arctic oferuje bezpieczną i ekonomiczną łączność

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Cisco Smart Business Communications System

Cisco Smart Business Communications System Cisco Smart Business Communications System Cisco Smart Business Communications System W dzisiejszych czasach małe firmy muszą zmierzyć się z konkurencją zarówno ze strony dużych przedsiębiorstw międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu

Slican dla Twojego hotelu Slican dla Twojego hotelu Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko wygodne pokoje i

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach.

Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach. Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach. IP Telefonia IP okazuje się obecnie technologią przenoszącą przedsiębiorstwo na etap globalny poprzez oparte na Internecie

Bardziej szczegółowo

biznes zmienia się z Orange

biznes zmienia się z Orange biznes zmienia się z Orange konferencja prasowa Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange Polska Warszawa, 8 maja 2012 r. zmieniamy się dla naszych

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM www.belisama4crm.pl Belisama4CRM Zarządzanie jest proste! Masz za dużo narzędzi do zarządzania? Korzystasz z wielu programów osobno: do fakturowania,

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Slican w Twoim hotelu, sanatorium, i SPA.

Slican w Twoim hotelu, sanatorium, i SPA. Slican w Twoim hotelu, sanatorium, i SPA. Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. W dobie powszechności telefonii GSM oraz dostępu do Internetu centrala telefoniczna w

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Historia naszego klienta Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Nasz klient CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny, koncentrujący

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

innovaphone Case Study

innovaphone Case Study innovaphone Case Study Update 2014: Sumitomo dokonał aktualizacji systemu innovaphone PBX w ramach rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej oraz przeniesienia siedziby firmy. UC by innovaphone : Duża instalacja

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC _www.ttpsc.pl _iot@ttpsc.pl Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Łódź, Piotrkowska 276, 90-361 tel.: +48 42 664 97 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Communication Assistant v3 Przegląd

Communication Assistant v3 Przegląd Communication Assistant v3 Przegląd Communication Assistant Communication Assistant Zestaw aplikacji ujednoliconej komunikacji zapewniający pracownikom biurowym narzędzie biznesowe zwiększające produktywność

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Premiera Exchange 2010

Premiera Exchange 2010 Premiera Exchange 2010 ADAM DOLEGA Partner Technology Advisor Microsoft Exchange Server 2010 Ochrona i zgodność Swobodny dostęp Niezawodność i elastyczność Archiwum użytkownika Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 5 - POCZĄTKI OSIECIOWANIA - nie były łatwe i oczywiste IBM-owskie pojęcie Connectivity martwy model sieci 1977 - ISO dla zdefiniowania standardów w sieciach opracowała siedmiowarstwowy model sieci OSI

Bardziej szczegółowo