Programy przedmiotowe (moduły kształcenia) Studia pierwszego stopnia Rok ak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy przedmiotowe (moduły kształcenia) Studia pierwszego stopnia Rok ak. 2012-2013 instytut.sztuki@uni.opole.pl"

Transkrypt

1 Programy przedmiotowe (moduły kształcenia) Studia pierwszego stopnia Rok ak Nazwa 2.8-PHS Historia sztuki 3,4,5 (cyfra oznacza kolejny semestr) przedmiotu 2 Rodzaj Wykład, ćwiczenia przedmiot obowiązkowy, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Przedmiot jest realizowany na każdym semestrze do V semestru, włącznie z V semestrem, tryb: dzienny, licencjat 5 Liczba grup 1 grupa 6 Miejsce Instytut Sztuki, UO, Muzeum Diecezjalne w Opolu odbywania 7 Liczba godzin sem.3: 15 godz. 15 godz: sem.4: 15 godz: sem.5: 15 godz 8 Forma zaliczenia Ćwiczenia Wykłady sem.3: zaliczenie na ocenę zaliczenie; sem.4: egzamin; sem.5: egzamin sem.3: dr Adam Szymański sem.4: dr Adam Szymański sem.5: dr K. Ożóg 11 Punkty ECTS sem.3: 2 sem.4: 2 sem.5: 2 12 Warunki Obecności na zajęciach, aktywność, prace pisemne, kolokwia. zaliczenia 13 Opis skrócony Celem jest zapoznanie studentów z procesem przemian znamionujących artystyczną twórczość od kultur starożytnych po sztukę współczesną. Uświadomienie sobie związków artystów oraz dzieł sztuki, a także poszczególnych terytoriów z epoką. Poznając dzieje i wpływ twórczości artystycznej, w dodatku uwzględniając tło przemian cywilizacyjnych oraz innych dziedzin twórczości (literatura, film), łatwiej odnaleźć sens i piękno dzieł sztuki. Przedmiotem wykładów jest historia sztuki powszechnej w zakresie której wchodzą: architektura, malarstwo, rzeźba i rzemiosło artystyczne. Celem natomiast prezentacja stylów i analiza dzieł wybitnych twórców i ich obiektów na przestrzeni dziejów w basenie morza śródziemnego. W trakcie prowadzonych wykładów przedstawione zostaną procesy przemian w zakresie struktury dzieł, języka artystycznego i ikonografii, widziane w perspektywie szerszych zjawisk kulturowych, a także najciekawsze dla danego okresu realizacje malarskie lub rzeźbiarskie. 1

2 14 Pełny opis Historia sztuki starożytnej: Sztuka Starożytnego Wschodu. 1. Mezopotamia: Architektura sakralna i pałacowa. Plastyka: rzeźba statuaryczna i relief. Ceramika. 2. Asyria: Architektura obronna, pałacowa i świątynna. Relief asyryjski. Rzeźba statuaryczna. 3. Babilon: Urbanistyka i architektura. 4. Persja: Architektura pałaców królewskich. Grobowce królewskie. Relief monumentalny. Rzeźba. Sztuka egipska. 1. Powstanie państwa egipskiego. Cechy charakterystyczne kultury i sztuki egipskiej. - Okres wczesnodynastyczny, Stare i średnie Państwo: 1/ Architektura sakralna, grobowa i świątynna 2/ Plastyka: rzeźba i relief - Okres Nowego Państwa: 1. Architektura świątynna, grobowa i pałacowa. 2. Rzeźba, relief i malarstwo ścienne. Sztuka kreteńska i mykeńska. - Kultura kreteńsko-minojska. Tło historyczne. Architektura pałaców kreteńskich (Knossos). Dekoracja ścienna. Rzeźba statuaryczna. Ceramika. - Kultura mykeńska. Architektura zamków mykeńskich ( Mykeny). Relief. Rzeźba statuaryczna. Sztuka grecka. Periodyzacja. Zarys historii świata greckiego w okresach archaicznym i klasycznym. - Okres archaiczny: grecka architektura świątynna. Rozwój świątyni greckiej. Porządki architektoniczne. Dekoracja architektoniczna. Rzeźba statuaryczna. i ceramika. - Okres klasyczny. Architektura. Ateńska Akropolis. Relief i dekoracja architektoniczna. Rzeźba statuaryczna i ceramika. Sztuka hellenistyczna. Cechy charakterystyczne sztuki hellenistycznej. Urbanistyka i centra hellenistyczne (Milet, Priene, Aleksandria, Pergamon). - Architektura sakralna. - Relief (ołtarz pergamoński; obrazy reliefowe). - Rzeźba statuaryczna z uwzględnieniem czasu powstania i cech stylistycznych. - Malarstwo. Mozaika i ceramika. Sztuka rzymska. Tło historyczne. Źródła pisane w badaniach nad sztuką rzymską. - Rozwój przestrzenny miasta Rzymu. Forum Romanum. - Architektura rzymska. Nowości techniczne. Wątki architektoniczne. Świątynia rzymska. Budownictwo użytkowe. - Rzeźba statuaryczna i portret cesarski. - Malarstwo, relief i mozaika. Historia sztuki średniowiecznej: Treść programowa wykładów: Wprowadzenie do dziejów historii sztuki; Okres sztuki wczesnochrześcijańskiej: - sztuka katakumbowa: katakumby II i III w.(omówienie kilku najważniejszych katakumb (Lucyny, Kaliksta, Domicyli i Sebastiana), malarstwo (najstarsze zachowane freski z II w.), rzeźba i sarkofagi. Ikonografia malarstwa katakumbowego i sarkofagowego. - sztuka bazylikowa: architektura bazylikowa (zapoznanie słuchaczy z wybranymi bazylikami w Rzymie i w Rawennie), malarstwo (freski i mozaiki), tematyka cykli przedstawieniowych w świątyniach, płaskorzeźba sarkofagowa. - sztuka bizantyjska: Konstantynopol nowym ośrodkiem sztuki. Charakterystyczne cechy architektury i malarstwa bizantyjskiego na przykładzie świątyni Hagia Sophia. Omówienie tematyki i sposobu malowania ikon. 2. Okres sztuki średniowiecza: - sztuka karolińska i ottońska: Akwizgran z pałacem i kościołem cesarskim. Architektura sakralna z nowymi rozwiązaniami (krypty i przedłużone prezbiteria). Zjawisko tzw. renesansu karolińskiego. Rozwój malarstwa miniaturowego w klasztorach benedyktyńskich (Trewir, Reichenau, Fulda, Metz, Reims). Wybrane przykłady: Biblia Alkuina, Ewangeliarz Ady, Codex Egbertii - sztuka romańska: Architektura romanizmu. Zróżnicowanie regionalne: 1. 2

3 Niemcy: - cesarskie katedry Nadrenii i Mozy /Spira, Trewir, Moguncja, Wormacja/ oraz wzorowane na nich klasztorne założenia dwuchórowe /Maria Laach/, - nadreńskie założenia /Kolonia NMP na Kapitolu, św. Apostołów, - cesarskie założenia pałacowe /Goslar/; 2. Francja: - architektura sakralna Burgundii: założenia benedyktyńskie / Cluny II i Cluny III/ i klasztory cysterskie /Pontigny, Clairvaux, Fontenay/, - architektura sakralna Normandii: /Jumiéges kościół opacki Notre-Dame; Caen St.-Etienne z klasztorem benedyktynów oraz Ste-Trinité z klasztorem benedyktynek/; 3. Hiszpania: - ogólna charakterystyka: wpływy arabskie /Kordoba meczet/, - wpływy francuskie wzdłuż szlaku pątniczego do Santiago de Compostela typ kościoła pielgrzymkowego /Santiago de Compostela; Tours St.-Martin; Tuluza St.-Sernin/; 4. Anglia: - architektura sakralna /Londyn opactwo w Westminster/; 5. Włochy: - architektura sakralna Lombardii /Pomposa założenie benedyktyńskie; Parma zespół katedralny/ - architektura sakralna Toskanii /Florencja baptysterium S. Giovanni, Piza zespół katedralny/; 6. Polska: - architektura sakralna / Tum pod Łęczycą kolegiata; Opatów kolegiata; Strzelno - kościół św. Trójcy i rotunda św. Prokopa/. Monumentalne ścienne malarstwo romańskie. Rzeźba romańska i jej złoty okres. Najważniejsze ośrodki w Italii, Francji, Hiszpanii i Niemczech. Portale z Santiago de Compostela. Romańskie Drzwi brązowe w Hildesheim i w Gnieźnie. Benedyktyńskie iluminatorstwo średniowieczne. - sztuka gotycka: Kształtowanie się nowego stylu i jego podział na trzy okresy: wczesnogotycki, rozkwitu i późnogotycki. Klasyczne katedry gotyckie i ich architektura Francja: - katedry wczesnogotyckie rejonu Île-de-France /St.- Denis pod Paryżem, - katedry dojrzałego gotyku /Chartres, Bourges, Reims, Amiens/ - gotyk promienisty /St.-Denis przebudowa kościoła opackiego; Paryż Ste-Chapelle/ - gotyk płomienisty flambayant /Rouen katedra/ 2. Anglia: - katedry okresu Early English /Canterbury, Salisbury, Wells/ - katedry okresu Decorated Style /Londyn opactwo Westminster/ 3. Niemcy: - architektura wczesnego gotyku /Magdeburg, Limburg, Trewir/ - katedry obszaru Górnej Nadrenii i Alzacji: /Strasburg, Kolonia/ - architektura dojrzałego gotyku: /Freiburg in Breisgau/ 4. Włochy: - architektura wczesnogotycka: /Asyż bazylika św. Franciszka, Florencja S. Maria Novella i Santa Croce/ - katedralna architektura dojrzałego gotyku: /Siena, Mediolan, Florencja/ - architektura świecka: ratusze /Florencja Palazzo Vecchio/ i /Wenecja pałac Dożów/ Rzeźba katedr gotyckich i je tematyka. Tryptyk i jego funkcja. Ołtarz Wita Stosza. Gotyckie malarstwo ścienne na przykładzie wybranych kościołów. Malarstwo tablicowe. Gotyk w Polsce. Historia sztuki nowożytnej: Renesans wczesny (XV w.) we Włoszech (Quattrocento): malarstwo, rzeźba, architektura; szkoły florencka, umbryjska, padewska, wenecka. Renesans dojrzały: Leonardo da Vinci, Rafael, Michał Anioł. Cinquecento włoskie, m.in. szkoła wenecka (Giorgione, Tycjan, Veronese, Tintoretto). Renesans poza Italią (Francja, Niemcy, Niderlandy, Polska). Manieryzm we Włoszech. Początki baroku; twórczość Caravaggia. Barok dojrzały w malarstwie, architekturze, rzeźbie (Bernini, Borromini etc.). Malarska szkoła hiszpańska (m.in. Velázquez). Szkoła flamandzka (Rubens, van Dyck). Szkoła holenderska (Rembrandt, Hals, Vermeer; pejzaż, martwa natura, portret, malarstwo rodzajowe). Szkoła francuska (m.in. Poussin). Architektura baroku na północ od Alp. Wiek XVIII i rokoko. Historia sztuki nowoczesnej i współczesnej: Zmierzch postaw barokowych, przemiany świadomości, nastroje preromantyczne. Sztuka wczesnego klasycyzmu, styl Ludwika XVI (w Polsce tzw. klasycyzm stanisławowski). Sztuka epoki rewolucji francuskiej i Cesarstwa (empire). Malarstwo klasycyzmu (David) i rzeźba (Canova, Thorvaldsen). Sztuka romantyzmu malarstwo we Francji (Delacroix), 3

4 Anglii (Turner), Niemczech (Friedrich). Realizm (Courbet). Ecole de Barbizon. Manet i impresjoniści: Monet, Degas, Renoir i in. Neoimpresjonizm i postimpresjonizm: Seurat, Cézanne, van Gogh, Gauguin. Symbolizm i secesja. Fowizm. Kubizm. Inne kierunki awangardowe przed I wojną świat.: futuryzm, dadaizm, ekspresjonizm. Narodziny sztuki abstrakcyjnej. Abstrakcja geometryczna i niegeometryczna. Konstruktywizm rosyjski. Kierunki awangardowe w Polsce po I wojnie: formiści i ugrupowania konstruktywistyczne. Surrealizm. Obraz sztuki w Polsce okresu międzywojennego: kierunki nieawangardowe (tzw. sztuka narodowa, koloryści). Sztuka po II wojnie światowej; przegląd kierunków i tendencji artystycznych: m. in. action painting, pop art., hiperrealizm, sztuka konceptualna. 15 Literatura Starożytność M. J. Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 1982 (nowe wydanie: 2008) B.Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1973 E, Papuci Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa Kraków 2001 G. Charles Picard, Sztuka rzymska, Warszawa ) K. Michałowski, Nie tylko piramidy Warszawa 1969 Średniowiecze J. BIAŁOSTOCKI, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I-II, Warszawa 2001; A. BOCHNAK, J. PAGACZEWSKI, Polskie rzemiosło wieków średnich, Kraków 1959; T. CHRZANOWSKI, M. KORNECKI, Sztuka Śląska Opolskiego, Kraków 1974; J. DETTLOFF, Wit Stoss, Warszawa 1961; T. DOBROWOLSKI (RED.), Historia sztuki polskiej, t.i-iii, Kraków 1965; T. DOBROWOLSKI, Sztuka na Śląsku, Katowice-Wrocław 1948; K.FILARSKA, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986; J. GADOMSKI, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski, t. I-III, Warszawa ; W. KOCH, Style w architekturze, Warszawa 2001; A. LIEDKE, Historia sztuki kościelnej w zarysie, Poznań 1961; P.P. MANIURKA, Mater Matris Domini. Święta Anna Samotrzeć w gotyckiej rzeźbie śląskiej, Opole 1997; P.MEYER, Historia sztuki europejskiej, t.1, Warszawa 1973 K. S. MOISAN, B. SZAFRANIEC (RED.), Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej, t. I-II, Warszawa; N. PEWSNER, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976; K. PIWOCKI, M. PORĘBSKI, Dzieje sztuki w zarysie, t. I-III, Warszawa 1988; 1987; W.SAUERLAENDER, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978 Nowożytność M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, t. I. Od paleolitu po wieki średnie, 2) Wwa197 6; 3) Sztuka świata, t. I, II, III, IV Wwa 1990; 4) J.Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Wwa 1974; 5) A. Bochnak, Historia sztuki średniewiecznej, Wwa 1973; 6) P. Lavedan, Historia sztuki. Średniowiecze i czasy nowożytne, Wrocł. 1954, 7) E. H. Gombrich, O sztuce, Wwa 1999; 8) N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Wwa ] 9) K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t. 2, Wwa1987; 10) Sztuka świata, t. 5, 6, 7, Wwa 1992; 11) J. A. Bochnak, Historia sztuki nowożytnej, Wwa 1970; 12) P. Lavedan, Historia sztuki. Średniowiecze i czasy nowożytne, Wwa 1954; 4

5 13) M. Levey, Od Giotta do Cezanne a, Wwa 1998; 14) M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wwa ) Piwocki j.w.; Sztuka świata, t. 8, 9, 10, Wwa 1994; 16) M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie. Wiek XIX i XX, Wwa 1988; 17) Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Wwa 1980; 18) A. Kotula, P. Krakowski, Kronika nowej sztuki, Wwa 1966; 19) Ciżsami, Wybrane zagadnienia plastyki współczesnej, Wwa 19778; 20) Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa nowoczesnego, Wwa 1995; 21) Słownik sztuki XX wieku, Wwa Nazwa przedmiotu 2.8-PAN Wybrane zagadnienia z antroposfery kultury 2 Rodzaj Wykład przedmiot obowiązkowy, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 4, rok 2 tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 1 grupa 7 Liczba godzin Wykład: 30 8 Forma zaliczenia egzamin 9 Prowadzący Wykład: dr Krzysztof. Piotr Skowroński 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia obecności, aktywność w toku 13 Opis skrócony Wykłady zmierzają do przedstawienia podstawowych pojęć estetycznych i głównych sposobów teoretycznego ujmowania zagadnienia z antroposfery kultury. 14 Pełny opis 1. Podstawowe zagadnienia antropologii filozoficznej (filozoficzne koncepcje człowieka, problem natury ludzkiej). 2. Węzłowe problemy antropologii kultury (definicje kultury i zakres pojęcia). 3. Wybrane zagadnienia socjologii kultury. Społeczne uwarunkowania kultury i sztuki. 4. Aksjologiczne koncepcje kultury (Ingarden, Elzenberg). 5. Społeczne koncepcje kultury (Pragmatyzm). 6. Semantyczne koncepcje kultury (U. Eco, E. Panofsky). 7. Relatywizm kulturowy (zmienność kultur i problem ich równocenności). 8. Estetyka i spór o piękno (Estetyka jako: teoria sztuki, teoria piękna, filozofia zjawisk estetycznych. Definicje piękna). 9. Symbole w kulturze i sztuce (symbolika średniowiecza, symbolizm). 10. Wartości w kulturze i sztuce (obiektywizm, absolutyzm, subiektywizm, relatywizm). 5

6 11. Kultura i cielesność (modele cielesności). 13. Procesy estetyzacji poza sztuką (zjawiska estetyczne w życiu codziennym). 14. Kultura ponowoczesna (Postmodernizm). 15 Literatura Ernst Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury: rozdziały: II ( Klucz do natury człowieka: symbol ), VI ( Definicja człowieka w kategoriach kultury ), IX ( Sztuka ). Władysław Stróżewski, Problematyka piękna, w: Władysław Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków, Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć: rozdział I ( Sztuka. Dzieje pojęcia ) 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PKR Analiza dzieła plastycznego z elementami krytyki artystycznej. 2 Rodzaj ćwiczenia przedmiot obowiązkowy, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 1 grupa 6 Miejsce odbywania Instytut Sztuki, UO; Muzeum Śląska Opolskiego 7 Liczba godzin 15 8 Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę Dr K. Ożóg 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia obecność na zajęciach; oddanie wszystkich zadanych prac pisemnych; zawartość merytoryczna prac pisemnych określonych jako oceniane, aktywność na zajęciach; 13 Opis skrócony Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych pojęć, jakimi operują antropologia kulturowa oraz socjologia kultury. Studenci mają swobodnie posługiwać się definicjami kultury oraz poznać podstawowe zagadnienia, którymi zajmują się antropologia kulturowa oraz socjologia kultury. Kurs opiera się na krytycznej lekturze tekstów antropologów oraz socjologów, które stanowią punkt wyjścia do dyskusji na temat wybranych zagadnień podczas ćwiczeń. Studenci wykorzystają zdobytą wiedzę przygotowując eseje na wybrane tematy związane z zagadnieniami kursu. 6

7 14 Pełny opis - zakres pojęcia dzieło sztuki - opis - analiza interpretacja - analiza formy (media tradycyjne) - analiza treści ikonografia i ikonologia - analiza dzieł plastycznych w zakresie nowych mediów próba poszukiwania języka wypowiedzi - historia krytyki od krytyki salonów francuskich XVIII w. do współczesności - formy sprawozdawcze dot. wydarzeń artystycznych - wystawa sztuki i recenzja wystawy czasopisma artystyczne i krytyka tradycyjne i internetowe 15 Literatura Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 lub wyd. póżniejsze wybrane fragmenty Jones F.A., Wstęp do historii sztuki, Poznań 1999 Ludwiński J., Epoka błękitu, Kraków 2003 wybrane artykuły Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971 wybrane artykuły Porębski M., Pożegnanie z krytyką, Kraków 1983 wybrane artykuły Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2008 lub wyd. wcześniejsze Wölfflin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 lub wyd. nowsze Wstęp do historii sztuki. T.I. Przedmiot metodologia zawód, Warszawa wybrane rozdziały Wybór aktualnych tekstów dot. krytyki, m.in. A.M.Potocka, M.Ujma Wybór aktualnej refleksji krytycznej z czasopism tradycyjnych i internetowych, m.in. Arteon, Artluk, Sztuka.pl, Obieg, Pokaz. Krytyk sztuki na skraju załamania nerwowego, artmix i in. 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PWA Percepcja wizualna i audiowizualna 2 Rodzaj ćwiczenia przedmiot obowiązkowy, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat, 5 Liczba grup 1 grupa 7 Liczba godzin 30 godz. 8 Forma zaliczenia egzamin Ćwiczenia: dr Bartosz Posacki 7

8 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia Warunki zaliczenia związane z obecnością i zaliczenie dodatkowych prac 13 Opis skrócony Celem jest zapoznanie studentów ze zjawiskami kształtującymi proces percepcji wzrokowej, a także wyuczenie świadomej umiejętności ich wykorzystania w kreacji plastycznej. 14 Pełny opis W trakcie studenci zapoznają się z fizjologicznymi i psychologicznymi podstawami percepcji wzrokowej. W zakres omawianych zjawisk wchodzą z jednej strony tak podstawowe i zawikłane zagadnienia jak zjawisko świadomości, które jest meritum dla wszystkich procesów poznawczych, dla których z kolei percepcja jest podstawowym sposobem zdobywania informacji, zagadnienia z zakresu teorii informacji, zagadnienia filozoficzne skupione wokół zjawiska intencjonalności, zagadnienia z zakresu teorii estetyki i teorii sztuki, wreszcie zagadnienia związane z psychologią i fizjologią percepcji, a w szczególności percepcji wzrokowej. Dodatkowo poszerzone o związki procesów percepcji z obrazowaniem plastycznym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technik obrazowania. Omówione zostają przykłady złudzeń optycznych i obrazów stereoskopowych obrazujących mechanizmy działania percepcji wzrokowej. W trakcie kursu studenci otrzymują szereg zagadnień do indywidualnego opracowania. 15 Literatura - Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Kraków Kultura audiowizualna. W stulecie ekranu w kulturz), Poznań Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa D a m a s i o A. R., Tajemnica świadomości. Ciało i emocje współtworzą świadomość, Kraków Hall E. T., Ukryty Wymiar, Warszawa Z e k i S., Obrazy wzrokowe w mózgu i umyśle; Świat Nauki, Nr 11(15) Nazwa przedmiotu 2.8-PRR Reklama i rynek sztuki 2 Rodzaj pracownia artystyczna przedmiot obowiązkowy, podstawowy, 4 Semestr, rok, tryb Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 2 grupy 7 Liczba godzin pracownia artystyczna: 30 godz. 8 Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę Dr B. Trzos 8

9 11 Punkty ECTS 2 12 Warunki zaliczenia Aktywność na zajęciach, prace pisemne 13 Opis skrócony 14 Pełny opis 15 Literatura Praca studenta oparta o własne obserwacje i refleksje oraz informacje znalezione w mediach. Analiza zjawisk społecznych i refleksja nad cechami zjawiska jakim jest rynek sztuki. Kształcenie umiejętności poruszania się wśród elementów rynku sztuki i reklamy. Umiejętność wykorzystywania form reklamy do własnych autoprezentacji i twórczości. Ćwiczenia z wykorzystaniem mediów (film, fotografia, internet) Przykłady reklamy prasowej, telewizyjnej, internetowej. Projekty kampanii reklamowych, loyauty inne propozycje bieżące, druki ulotne, katalogi wystaw, etc. znaków) 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PUP Promocja i upowszechnianie kultury plastycznej i medialnej 2 (cyfry odpowiadają kolejnym semestrom) 2 Rodzaj Pracownia artystyczna przedmiot obowiązkowy, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb 2.8-PUP2 Semestr 3, rok2, tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 2 grupy 7 Liczba godzin 2.8-PUP2: 30 godz. 8 Forma zaliczenia 2.8-PUP2: egzamin Pracownia artystyczna: dr Magdalena Hlawacz 11 Punkty ECTS 2.8-PUP2: 3 12 Warunki zaliczenia Warunki zaliczenia związane z obecnością, zaliczeniem dodatkowych prac, kolokwiów i inne. W przypadku wykładów informacja czy zaliczenie ćwiczeń jest wymagane do dopuszczenia do egzaminów i inne) 13 Opis skrócony Ćwiczenia z zakresu współczesnych metod upowszechniania kultury plastycznej przy pomocy różnych mediów (w galeriach, muzeach, domach kultury, szkołach, ogniskach plastycznych). Pogłębianie wiedzy o różnorakich formach i strategiach upowszechniania sztuki. Zapoznanie się z upowszechniającą i promocyjną działalnością mediów. 9

10 14 Pełny opis Zapoznanie studentów z różnymi formami i sposobami promocji sztuki i upowszechniania kultury plastycznej. Poznanie koncepcji, metod i form działalności instytucji kulturalnych tj. galerie, muzea, domy kultury, ogniska plastyczne, fundacje, stowarzyszenia itp. Praktyczne przygotowanie do animacji kultury (rozumienie i stosowanie metod upowszechniania, animacji i promocji sztuk wizualnych i medialnych). Zapoznanie z upowszechniającą i promocyjną działalnością mediów (np. współpraca z mass-mediami, promocja, reklama, organizacja imprez kulturalnych, zarządzanie instytucjami kulturalnymi). Rynek sztuki, informacja o dziełach sztuki i zdarzeniach artystycznych (rozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku sztuki, marketingu w sztuce i kulturze oraz roli mass-mediów). Techniki prezentacji oraz dokumentacji sztuki współczesnej. Trwały nawyk kontaktu ze sztuką przez muzea, galerie, teatr (wystawy, warsztaty, wykłady, spektakle). Prawo autorskie, zasady i stosowanie. 15 Literatura pisma specjalistyczne m.in. "Art & Business", "Format", "Obieg" przewodniki po galeriach, muzeach i zbiorach w Polsce i na świecie katalogi wystaw materiały z konferencji naukowych poświęconych sztuce portale internetowe dotyczące sztuki, jej promocji i upowszechniania 1 Nazwa przedmiotu 2.8-PME Metodyka edukacji plastycznej 2 (cyfry odpowiadają kolejnym semestrom) 2 Rodzaj ćwiczenia przedmiot obowiązkowy, podstawowy 4 Semestr, rok, tryb 2.8-PME2 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat, 5 Liczba grup 3 7 Liczba godzin Ćwiczenia: 30 godz. 8 Forma zaliczenia 2.8-PME2: zaliczenie na ocenę Ćwiczenia: mgr K. Kowalski 11 Punkty ECTS 2.8-PME2: 3 12 Warunki zaliczenia Aktywność na zajęciach, prace pisemne 10

11 13 Opis skrócony Przedmiot realizuje treści metodyki edukacji plastycznej w zakresie standardów kierunkowych Edukacji Plastycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Praca studentów oparta na wiedzy z psychologii, pedagogiki, historii pedagogiki. Zapoznanie z praktyczną rolą szkoły i metodami organizacji plastycznych. Ćwiczenia praktyczne. 14 Pełny opis Nabycie wiedzy i doświadczeń z zakresu: - grafo-percepcyjnych możliwości adresatów działań pedagogicznych, ich uzdolnień kierunkowych; -przeszłych i współczesnych koncepcji edukacji artystycznej; -projektowanie lekcji szkolnej i jej realizacji; -projektowania i realizacji różnych form edukacji artystycznej w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych. - metody procesów dydaktycznych - scenariusze, programy, konspekty działań edukacyjnych (ćwiczenia) - alternatywne programy edukacji sztuką - koncepcje kształcenia kulturalnego (wykłady, pogadanki, warsztaty) - pozaszkolne działania edukacyjne - projekty warsztatów plastycznych - scenariusze, programy, konspekty działań edukacyjnych (ćwiczenia i realizacja) - modele twórczości pedagogicznej - relacje nauczyciel wychowanek - innowacyjne, ewaluacyjne i inne działania pedagogiczne - modele dydaktyki (praktyczne zastosowania w edukacji artystycznej) 15 Literatura Cambier A., Wallon P., Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa, 1993 Clero C., Gloton R., Twórcza aktywnośc dziecka, WSiP, Warszawa, 1985 Lowenfeld V., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszaw, WSiP, Warszawa, 1990 Nęcka E., Proces twórczy i jego organizacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 1999 Popek S., Metodyka plastycznych w klasach początkowych, WSiP, Warszawa, 1987 Popek S., Analiza psychologiczna twórczości dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa, 1978 Popek S., Barwy a psychika, Wyd. UMCS, Lublin, 2000, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków Szuman S., Sztuka dziecka, WSiP, Warszawa, 1990 Wojnar I., Estetyka i wychowanie, PWN, Warszawa, 1964 Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego, PWN, Warszawa 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KRY Rysunek 3,4,5,6 (cyfry odpowiadają kolejnym semestrom) 2 Rodzaj pracownia artystyczna przedmiot obowiązkowy, kierunkowy 4 Semestr, rok, 2.8-KRY3 Semestr 3, rok 2, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat kierunek, tryb 2.8-KRY4 Semestr 4, rok 2, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY5 Semestr 5, rok 3, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRY6 Semestr 6, rok 3, kierunek oraz tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 2 grupy 11

12 7 Liczba godzin II-III semestr 60 godz. semestralnie IV-VI semestr 45 godzin semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8-KRY3: zaliczenie na ocenę 2.8-KRY4: zaliczenie na ocenę 2.8-KRY5: zaliczenie na ocenę 2.8-KRY6: egzamin 2.8-KRY3: dr hab. Ł. Piwowar-Bagińska,dr hab. Edward Syty 2.8-KRY4: dr hab. Ł. Piwowar-Bagińska,dr hab. Edward Syty 2.8-KRY5: dr hab. Ł. Piwowar-Bagińska, dr hab. E. Syty 2.8-KRY6: dr hab. Ł. Piwowar-Bagińska, dr hab. E. Syty 11 Punkty ECTS 2.8-KRY3: KRY4: KRY5: KRY6: 3 12 Warunki zaliczenia Otwarty egzamin, przegląd prac, frekwencja, realizacja ćwiczeń tematycznych 13 Opis skrócony Tworzenie kompozycji rysunkowych w oparciu o podstawowe wartości formalne. Stosowanie klasycznych i wprowadzanie nowych, współczesnych, niekonwencjonalnych technik rysunku. Kształtowanie relacji miedzy wyrażanymi treściami a używanymi do tego środkami formalnymi. Rysunek jako samowystarczalny środek ekspresji twórczej - autonomiczny środek wypowiedzi artystycznej. Umiejętność dokonywania wyboru najistotniejszych elementów natury. Poszukiwanie nowych rozwiązań kompozycyjnych. Odejście od realizmu obserwacyjnego, własna interpretacja artystyczna. 14 Pełny opis Zagadnienia widzenia artystycznego: - Natura zewnętrzna i natura wewnętrzna twórcy i świata. - Prawda natury, prawda ucznia, prawda nauczyciela. - Prawda (logika) dzieła - odwzorowanie i interpretowanie, opisywanie i wyrażanie. - Analiza artystyczna (zmysłowa, wrażeniowa) i naukowa (logiczna, wykreślna). - Aktywność widzenia widzenie rzeczywiste, deformacje widzenia. Czy widzenie można kształcić? - Wpływ wiedzy o przedmiocie na widzenie. - Relacja między trzema czynnikami widzieć, wiedzieć i czuć w aspekcie widzenia i tworzenia. - Kształt naturalny a forma artystyczna problem świadomej lub intuicyjnej deformacji. Szukanie i realizacja własnej drogi plastycznej w odniesieniu Do natury lub jej interpretacja. Postrzegania problemów plastycznych poza naturą wynikających ze świadomości artystycznej studenta i wieloletnich studiów z natury. Analiza formy i struktur. Szukanie indywidualnej, własnej techniki i wypowiedzi. Wzbogacanie własnej wypowiedzi artystycznej, poszukiwania formalne. Tworzenie kompozycji i cykli tematycznych Rysowanie aktów - plastyczne zapisy ruchu. Podporządkowanie fragmentów całości. Uchwycenie proporcji. Określenie własnego języka plastycznego, będącego wynikiem analizy i 12

13 interpretacji natury. Samodzielne stawianie sobie zadań, wybór różnych tematów i technik, eksperymenty warsztatowe. Badanie możliwości rozwiązań formalnych poprzez własną wrażliwość i intuicję. Celowe przesadzenie ruchu jako czynnik potęgujący dynamiczne tendencji wyczuwalne w akcie. Problem konstrukcji i masy w określonej sytuacji ruchowej. Charakter modela. Równocześnie zajęcia kształtują umiejętność widzenia artystycznego: tzn. logika dzieła a prawda natury; analiza artystyczna- zmysłowa i naukowa logiczna, aktywność widzenia - relacja między trzema czynnikami: widzieć, wiedzieć, czuć. W trakcie realizacji zadań dokonywane indywidualne korekty, podczas których kształtuję się umiejętność obrony i uzasadnienia swojej pracy. Samodzielne stawianie sobie zadań, wybór różnych tematów i technik, eksperymenty warsztatowe. Od V semestru studenci w ramach przedmiotu realizują przedmioty do wyboru: Rysunek klasyczny lub Rysunek eksperymentalny. 15 Literatura K.Teissing. Techniki rysunku, G. Bammes Przewodnik dla artystów - Ilustrowane wprowadzenie do rysunku człowieka, Sara Simblet Anatomia dla artystów, Gottfried Bammes Sehen und Verstehen. Dombrowski Dezintegracja pozytywna Kępiński Metabolizm informacyjny Hauser Neopsychoanaliza form Jung Symbole i archetypy, Krytyka sublimacji teorii sztuki W. Strzemiński Teoria widzenia K. Teissing Techniki rysunku K. Bartel Perspektywa malarska L. Da Vinci Traktat o malarstwie C. Cennini Rzecz o malarstwie J. Czapski Patrząc 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KMA Malarstwo 3, 4, 5 (cyfry odpowiadają kolejnym semestrom) 2 Rodzaj Pracownia artystyczna przedmiot obowiązkowy, kierunkowy 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KMA3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KMA4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KMA5 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 2 grupy 7 Liczba godzin 45 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8-KMA3: zaliczenie na ocenę 2.8-KMA4: zaliczenie na ocenę 2.8-KMA5: egzamin 2.8-KMA3: dr hab. Ł. Piwowar-Bagińska, dr hab. E. Syty 2.8-KMA4: dr hab. Ł. Piwowar-Bagińska, dr hab. E. Syty 2.8-KMA5: dr hab. Ł. Piwowar-Bagińska, dr hab. E. Syty 13

14 11 Punkty ECTS 2.8-KMA3: KMA4: KMA5: 2 12 Warunki zaliczenia Otwarty egzamin, przegląd prac, frekwencja, zaliczenie ćwiczeń tematycznych 13 Opis skrócony Pracownia malarstwa kładzie nacisk na równowagę podstaw warsztatowych i teoretycznych w indywidualnym rozwoju studenta. Punktem wyjścia w rozumieniu warsztatu twórczego jest podejście do malarstwa jako dyscypliny asymilującej szeroki wachlarz dostępnych narzędzi z możliwością rozszerzenia dostępu i biegłego opanowania współczesnych środków kształtowania obrazu. 14 Pełny opis Podstawowym założeniem dydaktycznym jest rozwijanie wyobraźni i świadomości plastycznej studenta, bez której nie ma rozwoju i rozumienia istoty tworzenia. Praca w pracowni malarskiej oparta jest o studium martwej natury i studium modela. Przedmiot realizuje zestaw praktycznych prowadzonych w pracowni oraz w domu. Cele kształcenia to: praktyczne kształcenie umiejętności malarskich, poznanie możliwości technicznych i technologicznych różnych technik malarskich, wybór odpowiedniej techniki do zamierzonego celu. Operowanie kolorem, plamą, linią, punktem. Studyjne ujmowanie analizowanej rzeczywistości jej interpretacja i przetwarzanie twórcze. Pokazy technologiczne (krosna malarskie, klejenie, zaprawianie, inne podobrazia). Tworzywa malarskie, farby olejne i akrylowe. Pędzle, szpachle, spoiwa, podkłady, masy strukturalne. Właściwości poszczególnych technik i narzędzi. Kolory podstawowe i pośrednie. Kontrast kolorów. Farba i kolor. Klasyczne i niekonwencjonalne techniki malarskie. Tworzenie obrazu w oparciu o podstawowe wartości formalne. Studium martwej natury w oparciu o paletę-minimum. Martwa natura zbudowana na kolorze, (bez światłocieni). Studium martwej natury współczesnej (kompozycja otwarta). Akt w malarstwie. Podczas przeglądów międzysemestralnych i semestralnych student zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich prac (studyjnych i domowych) w celu dokonania gruntownej analizy, poczynionych postępów i zaangażowania w pracy. 15 Literatura Max Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie; Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie; Władysław Strzemiński, Teoria widzenia; Jon Dewey, Sztuka jako doświadczenie; Rudolf Arnheim, Sztuka a percepcja wzrokowa; Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć; Kazimierz Obuchowski, Człowiek intencjonalny, czyli o tym jak być sobą 14

15 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KGR Grafika 3,4,5 (cyfry odpowiadają kolejnym semestrom) 2 Rodzaj pracownia artystyczna przedmiot obowiązkowy, kierunkowy 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KGR3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KGR4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KGR5 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 2 grupy 7 Liczba godzin 45 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8-KGR3: zaliczenie na ocenę 2.8-KGR4: zaliczenie na ocenę 2.8-KGR5: egzamin 2.8-KGR3: dr hab. M. Kamińska 2.8-KGR4: dr hab. M. Kamińska 2.8-KGR5: dr hab. M. Kamińska 11 Punkty ECTS 2.8-KGR3: KGR4: KGR5: 2 12 Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest wykonanie prac graficznych. Systematyczna praca na każdym etapie, od szkiców koncepcyjnych, do wyboru najciekawszego rozwiązania i do realizacji. Brana jest pod uwagę frekwencja na zajęciach, obowiązkowa obecność na przeglądach. Końcowa ocena oparta jest na przeglądzie i omówieniu wszystkich wykonanych prac graficznych. 13 Opis skrócony Zasadniczym zadaniem realizowanym w Pracowni Grafiki jest nabywanie umiejętności warsztatowych, poznanie i praktyczne stosowanie różnorodnych technik graficznych tradycyjnych i współczesnych, umożliwiających swobodną wypowiedź formułowaną za pomocą graficznych środków wyrazu; poznanie szkół i kierunków grafiki klasycznej i współczesnej w Polsce i na świecie. 14 Pełny opis Tworzenie grafiki w oparciu o podstawowe wartości formalne, w szczególności o rysunek. Podstawą jest wykonanie szkiców koncepcyjnych, bazujących na warsztacie rysunkowym, co jest podstawą do poszukiwań w technikach graficznych. Klasyczne i niekonwencjonalne techniki graficzne. Wykorzystywanie różnych technik graficznych do tworzenia grafik; kształtowania relacji między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w grafice. Zasadniczym zadaniem realizowanym w Pracowni Grafiki jest nabywanie umiejętności warsztatowych, poznanie i praktyczne stosowanie różnorodnych technik graficznych tradycyjnych i współczesnych, umożliwiających swobodną wypowiedź formułowaną za pomocą graficznych środków wyrazu; poznanie szkół i kierunków grafiki klasycznej i współczesnej w Polsce i na świecie. 15

16 Przebieg procesu dydaktycznego wyznaczają dwa etapy. Pierwszy wprowadza w obszar szeroko rozumianej techniki graficznego zapisu obrazu i zakłada opanowanie: - metod druku wypukłego (drzeworyt langowy, drzeworyt sztorcowy, linoryt, gipsoryt, kolograf) - metod druku wklęsłego (akwtinta, akwaforta, fotoakwaforta, odprysk, miękki werniks, sucha igła, mezzotinta, miedzioryt) - metod druku płaskiego (litografia, alugrafia) - metod sitodruku - metod druku cyfrowego Celem drugiego etapu jest kształtowanie umiejętnego wykorzystywania związków między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w grafice. Ocena pracy ma charakter otwartych przeglądów. Od IV semestru studenci realizują w ramach grafiki przedmioty do wyboru: Druk wypukły lub Druk wklęsły 15 Literatura 1. Catafal J., Oliwa C., Technik graficzne, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa Grafika artystyczna podręcznik warsztatowy, ASP Poznań Grafika warsztatowa podręcznik technik graficznych, ASP Katowice Grafika współczesna, między unikatem a elektroniczną kopią, referaty z sesji naukowej Międzynarodowego Triennale Grafiki 1997 red. Naukowa Tomasz Grylewicz, MTG Kraków Jurkiewicz A., (opr. Romana Artymowskiego), Podręcznik metod grafiki artystycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Krejca A., Techniki Sztuk Graficznych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa Kroki w historii grafiki, referaty z sesji naukowej Międzynarodowego Triennale Grafiki 2006, MTG Kraków Noyce R., Printmaking on Edge, A&C Black Publishers London Wprowadzenie do problemów i warsztatu grafiki artystycznej. Zeszyty naukowe ASP w Krakowie. 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KRZ Rzeźba 3,4,5 (cyfry odpowiadają kolejnym semestrom) 2 Rodzaj pracownia artystyczna przedmiot obowiązkowy, kierunkowy 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KRZ3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRZ4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KRZ5 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 225 godz. Po 45 godz. semestralnie 16

17 8 Forma zaliczenia 2.8-KRZ3: zaliczenie na ocenę 2.8-KRZ4: zaliczenie na ocenę 2.8-KRZ5: gzamin 2.8-KRZ3: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 2.8-KRZ4: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 2.8-KRZ5: dr hab. Marian Molenda, mgr Witold Pichurski 11 Punkty ECTS 2.8-KRZ3: KRZ4: KRZ5: 2 12 Warunki zaliczenia Otwarty egzamin, przegląd prac, frekwencja, zaliczenie ćwiczeń tematycznych 13 Opis skrócony Poznanie podstawowych technik rzeźbiarskich; modelowanie w glinie, narzut gipsowy i techniki sztukatorskie. Kompozycje rzeźbiarskie oparte na podstawowych wartościach formalnych. 14 Pełny opis Podstawowym celem jest pobudzanie wyobraźni i kreatywności studentów. Pierwsze ćwiczenia są oparte na obserwacji i studiowaniu natury, poruszamy takie zagadnienia jak: kompozycja, proporcje, zależności mas, zastosowane faktur. Omawiając te zagadnienia bazujemy na doświadczeniach z pierwszego roku, pogłębiając analizę i interpretacje rzeźbiarską. Przykładowe ćwiczenia to studium dłoni, szkic postaci. Ważne jest, aby słuchacz opanował proces twórczy od pomysłu do realizacji( poprzez szkice rysunkowe, model, odlew gipsowy do końcowej formy rzeźbiarskiej, mającej walory ekspozycyjne.) Przykładowe zagadnienia to studium portretowe, figuratywna kompozycja statyczna lub dynamiczna, zwierze w ruchu. Podczas w pracowni rzeźby studenci drugiego roku poznają podstawowe techniki rzeźbiarskie takie jak modelowanie w glinie, sposoby przygotowania stelażu i konstrukcji. Pokazujemy techniki sztukatorskie, takie jak odlewy na formę traconą. 15 Literatura Josef Lang Rzeźbienie w glinie wyd. RM 2000 Karin Hessenberg Podstawy rzeźby Arkady 2007 Kotula, Krakowski Współczesna rzeźba Arkady 1992 Juliet Heslewood Historia rzeźby zachodnioeuropejskiej Arkady 1995 Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera Sztuka rzeźbienia w drewnie Arkady Nazwa przedmiotu 2.8-KST Struktury wizualne 1,2,3 (cyfry odpowiadają kolejnym semestrom) 2 Rodzaj Pracownia artystyczna przedmiot obowiązkowy, kierunkowy 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KST1 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KST2 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KST3 Semestr 5, rok 3, tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 2 grupy 17

18 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 45 godz. po 15 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8-KST1: zaliczenie na ocenę 2.8-KST2: zaliczenie na ocenę 2.8-KST3: zaliczenie na ocenę dr Bartosz Posacki 11 Punkty ECTS 2.8-KST1: KST2: KST3: 2 12 Warunki zaliczenia Wymagana jest obecność na zajęciach i zaliczenie dodatkowych prac. 13 Opis skrócony Celem jest zapoznanie z podstawowymi zjawiskami zachodzącymi w procesie percepcji wzrokowej, które to stanowią podstawę kształcenia w zakresie dyscyplin ogólno plastycznych. A także nauczyć interpretować i wykorzystywać właściwości widzenia w procesie twórczym. Stosować praktycznie podstawowe prawa widzenia i zjawiska z nimi związane w obszarze sztuk plastycznych. 14 Pełny opis Semestr I, Zapoznanie się z wiedzą o właściwościach procesu widzenia i cechach formalnych środków plastycznych, wykorzystanie jej w organizacji wizualnej płaszczyzny. Achromatyczność walor Chromatyczność kolor Semestr II Zapoznanie się z wiedzą o właściwościach procesu widzenia i cechach formalnych środków plastycznych, wykorzystanie jej w organizacji przestrzeni. Światło, faktura, bryła, kolor. Semestr V Działania wizualne. Umiejętność tworzenia, przekształcania i porządkowania elementów wizualnych. Analiza semantyczno-wizualna wybranego opracowania szczegółowego. Realizacja w technikach dowolnych (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, video, techniki komputerowe, instalacja) 15 Literatura A r n h e i m R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Gdańsk 2005 Papp S., Przestrzeń, Kraków 2004 Strzemiński W., Teoria widzenia, Kraków 1958 V i r i l i o P., Maszyna widzenia, przeł. B. Kita, Nazwa przedmiotu 2.8-KPG Projektowanie książek i czasopism 1,2 (cyfry odpowiadają kolejnym semestrom) 18

19 2 Rodzaj pracownia artystyczna przedmiot obowiązkowy, kierunkowy, 4 Semestr, rok, tryb 2.8-KPG1 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 2.8-KPG2 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 60 godz. 8 Forma zaliczenia 2.8-KPG1 zaliczenie na ocenę 2.8-KPG2 Egzamin dr S. Lechwar 11 Punkty ECTS 2.8-KPG KPG Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia semestru jest wykonanie 2, 3 trzech zadań na semestr, zgodnie z określonymi wymogami techniczno-formalnymi. Podstawowym kryterium oceny jest kreatywność, innowacyjność i oryginalność koncepcji graficznej i aktywność na zajęciach. Egzamin ma formę otwartego przeglądu prac opatrzonego autorskim komentarzem studenta. 13 Opis skrócony Kształcenie umiejętności oraz nabycie praktyki w projektowaniu i przygotowaniu do druku książek i czasopism. 14 Pełny opis Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ukończenia kursu: Podstawy projektowania graficznego. Przedmiotem zadań projektowych są następujące zagadnienia: okładka książkowa, ilustracja książkowa, forma graficzna i układ typograficzny, jakość składu i druku, sposoby oprawy książek i inne metody wykończeniowe, projektowanie czasopism. Kursu uzupełniają wybrane zagadnienia z poligrafii. 15 Literatura 1. Chwałowski Robert, Typografia typowej książki, Gliwice Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, Gdańsk, Willberg H.P., Frossman F., Pierwsza pomoc w typografii, Gdańsk Joe Grossman: Projektowanie czasopism na twoim komputerze, Intersoftland, Warszawa 1997 Periodyki: 2+3D (Polska), Novum (Niemcy), Graphis (USA), Communication Arts (USA, Archive (Niemcy) itp. 1 Nazwa przedmiotu 2.8-KFO Fotografia 3,4 (cyfry odpowiadają kolejnym semestrom) 2 Rodzaj pracownia artystyczna przedmiot obowiązkowy, kierunkowy 4 Semestr, rok, tryb 2.8- KFO3 Semestr 3, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 19

20 2.8- KFO4 Semestr 4, rok 2, tryb: dzienne, licencjat 5 Liczba grup 2 grupy 7 Liczba godzin Pracownia artystyczna: 90 godz. po 30 godz. semestralnie 8 Forma zaliczenia 2.8- KFO3 zaliczenie na ocenę 2.8- KFO4 egzamin dr Grzegorz Gajos 11 Punkty ECTS 2.8- KFO3: KFO4: 2 12 Warunki zaliczenia Realizacja zadań semestralnych, frekwencja na zajęciach. 13 Opis skrócony W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z techniką oraz technologią fotografii rejestrowanej zarówno na nośniku analogowym jak i cyfrowym. Zdobywają podstawowe umiejętności warsztatowe w zakresie obróbki chemicznej materiału negatywowego oraz pozytywowego w ciemni fotograficznej. Opanowywują sposoby adjustacji zdygitalizowanego obrazu fotograficznego w profesjonalnych programach graficznych przeznaczonych do pracy grafiką rastrową. Poznają budowę i możliwości różnych aparatów fotograficznych (kompaktowych, lustrzanek jedno i dwuobiektywowych, kamer średnioformatowych) analogowych oraz cyfrowych wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zapoznają się z podstawowymi prawami optyki w pracy z kamerą otworkową. Przedmiot zakłada kształcenie umiejętności świadomego percypowania rzeczywistości ostatecznie zdefiniowanej w ramach kadru. Kształtuje i rozwija indywidualne cechy percepcji wzrokowej, wnikliwą umiejętność dostrzegania kluczowych cech kompozycji. 14 Pełny opis Semestr III zapis obrazu fotograficznego (analogowy, cyfrowy) budowa i zasada działania aparaty fotograficznego oraz oprzyrządowania zagadnienia związane z kompozycją obrazu fotograficznego (kompozycja otwarta, zamknięta, jedno, wieloelementowa, symertryczna, asymetryczna itp.) podstawowe środki ekspresji w fotografii (świadomość kadru, głębia ostrości, czasy ekspozycji, obiektywność subiektywność obrazu fotograficznego tonalność obrazu fotograficznego fakturalność obrazu fotograficznego oświetlenie planu zdjęciowego selektywność kompozycji (punkt widzenia, perspektywa, kadrowanie obrazu) Semestr IV problematyka pracy z kamerą otworkową 20

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne II-stopnia, WZ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-AiUP-His.KiSzt.02w-W-S14_pNadGenOVZ5L Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 1. Nazwa kierunku: Grafika 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu

Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu Podstawy grafiki warsztatowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu 03.1-WA-GrafP-GRWA-Ć-S14_pNadGenCDG19 Wydział Kierunek Wydział Artystyczny

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu

Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek i rzeźba Kod przedmiotu 06.4-WI-P-r.rz.01-2014-L-S14_pNadGen2AETO Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne. 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne. 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia Historia sztuki nowożytnej 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 3 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M3/1/2 Nazwa przedmiotu w języku polskim Kanon piękna w kulturze europejskiej w języku angielskim Canon of Beauty in European culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: PLENER 2. Kod przedmiotu: 03.1 3. Okres ważności karty: 2015/2016 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu MALARSTWO Kierunek studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) OGÓLNOAKADEMICKI Kod

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni Przedmiotowy System oceniania z plastyki w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Zórawinie nauczyciel mgr Zofia Adamek Zasady oceniania uczniów 1 ocenie podlegają ćwiczenia plastyczne rysunkowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie podstaw grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, podstawowa znajomość programów graficznych pakietu Adobe Suite

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie podstaw grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, podstawowa znajomość programów graficznych pakietu Adobe Suite 1 P R A C O W N I A G R A F I K I W A R S Z T A T O W E J D R U K C Y F R O W Y, G R A F I K A P R Z E S T R Z E N N A Kod przedmiotu: 03.1-WA-GRAF-PGWA Typ przedmiotu: przedmiot do wyboru Język nauczania:

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: RYSUNEK Z ELEMENTAMI ANATOMII 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek prezentacyjny Kod przedmiotu 03.5-WA-AWP-RYSP-Ć-S14_pNadGenFAGFN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz

Bardziej szczegółowo

Historia sztuki - opis przedmiotu

Historia sztuki - opis przedmiotu Historia sztuki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia sztuki Kod przedmiotu 03.6-WA-MalP-HSZT-W-S14_pNadGen758NM Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Malarstwo Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rzeźba - opis przedmiotu

Rzeźba - opis przedmiotu Rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rzeźba Kod przedmiotu 03.1-WA-AWP-RZBA-Ć-S14_pNadGenJK25U Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa : Rysunek z elementami anatomii 2. Rodzaj - obowiązkowy. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 41 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Liternictwo i typografia Wyższa

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: Współczesne techniki malarstwa

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PLASTYKA klasa III gimnazjum Sztuka starożytnej Grecji. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie posługuje się formą kariatydy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: MALARSTWO 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS Jednolite studia magisterskie 5-letnie wersja z 05 04 2014 3.600 godz. i 0 pkt. ECTS - do wyboru 1.200 godz. i 105 pkt. ECTS Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna Specjalności: Multimedia i fotografia

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach IV-VI: Prace plastyczne(malarskie,

Bardziej szczegółowo

GR Iº - GW semestr 6

GR Iº - GW semestr 6 GR Iº - G semestr 6 ydział Architektury Grafika Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Grafika warsztatowa 5 Kod GR 6001 obieralny Semestr: 6 Punkty 10 Liczba godzin w semestrze: - 0 C- 0

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Współczesne techniki malarstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa - opis przedmiotu

Grafika komputerowa - opis przedmiotu Grafika komputerowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika komputerowa Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-GKom-L-S14_pNadGenG12RB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Współczesne techniki malarstwa

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

GR Iº - GW semestr 6. studia niestacjonarne

GR Iº - GW semestr 6. studia niestacjonarne GR Iº - G semestr 6 studia niestacjonarne ydział Architektury Grafika Poziom i forma studiów studia I stopnia niestacjonarne Grafika warsztatowa 5 Kod GRN 6001 obieralny Semestr: 6 Punkty 10 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Estetyka - opis przedmiotu

Estetyka - opis przedmiotu Estetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Estetyka Kod przedmiotu 08.1-WA-AWP-ESKA-W-S14_pNadGen6EBPL Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: projektowanie wnętrz 2. Kod przedmiotu: 02.2 3. Okres ważności karty: ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Prawo autorskie i prawa pokrewne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Bartosz Kleban, wykł. Marcin Barański

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia II-go stopnia, Wzornictwo. 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II rok 108h, zajęcia pracowniane

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia II-go stopnia, Wzornictwo. 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II rok 108h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Techniki malarstwa sztalugowego

Bardziej szczegółowo

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Reżyseria Barwy i Przestrzeni 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sztuka nowoczesna i najnowsza

Sztuka nowoczesna i najnowsza Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 Kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Sztuka nowoczesna i najnowsza wykład

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Podstawowe kryteria oceny osiągnięć ucznia: 1. Opanowanie podstawowego warsztatu plastycznego. 2. Znajomość

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Filozofia - opis przedmiotu

Filozofia - opis przedmiotu Filozofia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Filozofia Kod przedmiotu 08.1-WA-GrafP-FIL-W-S14_pNadGenVGNQV Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Grafika Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: PIERWSZY Lp.

LISTA ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: PIERWSZY Lp. LISTA AGADNIEŃ EGAMINACYJNYCH PREDMIOTÓW KIERUNKOWYCH EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUK PLASTYCNYCH Stopień: PIERWSY 1. Przedstaw zasady pracy z modelem (organizacja pracy, komunikacja, kultura bycia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce klasy IV- VI 1. Prace plastyczne

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Struktury wizualne 45 45 E 4 Wiedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego

PLAN STUDIÓW. Struktury wizualne 45 45 E 4 Wiedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego PLAN STUDIÓ DIGITAL DESIGN Studia II stopnia stacjonarne semestr 1 Struktury wizualne 45 45 E 4 iedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego 30 30 ZO 3 Liternictwo i typografia 45

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE dla studentów Wydziału Artystycznego I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie przez sztuki w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie przez sztuki w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu WpSzP Wychowanie przez sztuki w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim Education through the fine arts USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) dotyczy studiów I i II stopnia oraz jednolitych (magisterskich) Jednolite studia magisterskie

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) dotyczy studiów I i II stopnia oraz jednolitych (magisterskich) Jednolite studia magisterskie KOD PRZEDMIOTU Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) dotyczy studiów I i II stopnia oraz jednolitych (magisterskich) Nazwa pola Treść Jednostka prowadząca Rodzaj studiów Kierunek studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo. sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo. sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI Moduł/Przedmiot: Estetyka muzyki Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne klasa IV Ocena semestralna i roczna jest wystawiana z uwzględnieniem WSO oraz zgodna nową podstawą programową przedmiotu plastyka. Jest ona wykładnikiem osiągniętych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo