Instrukcja użytkowania. Cyfrowy zamek kodowy. Nr zam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania. Cyfrowy zamek kodowy. Nr zam"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania Cyfrowy zamek kodowy Nr zam

2 Inhaltsverzeichnis Strona 1. Wprowadzenie Objaśnienie symboli Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zakres dostawy Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Elementy obsługi & złącza Opis działania Uruchomienie...7 a) Informacje ogólne...7 b) Montaż...8 c) Podłączenie Programowanie...16 a) Dostęp uniwersalny, resetowanie kodów...16 b) Wskaźniki optyczne i akustyczne...16 c) Objaśnienie programowania...17 d) Przykład programowania Konserwacja Utylizacja Usuwanie awarii Dane techniczne Ustawienie osobiste

3 1. Wprowadzenie Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt ten spełnia wymogi przepisów prawa krajowego i europejskiego. W celu utrzymania tego stanu oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji użytkownik musi stosować się się niniejszej instrukcji użytkowania! Niniejsza instrukcja użytkowania należy do tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz postępowania z nim. Należy o tym pamiętać przekazując produkt osobom trzecim. Należy zachować niniejszą instrukcję użytkowania do późniejszego korzystania! Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt z Biurem obsługi Klienta Klient indywidualny Klient biznesowy Tel: (12) (12) Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, Kraków, Polska 3

4 2. Objaśnienie symboli Symbol wykrzyknika w trójkątnej ramce informuje o ważnych wskazówkach zawartych w niniejszej instrukcji, których należy bezwzględnie przestrzegać. Symbol strzałki pojawia się przy różnych poradach i wskazówkach dotyczących obsługi. 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zamek kodowy służy do obsługi otwieraczy drzwi, napędów bram garażowych itp., do kontroli i sygnalizacji dostępu do drzwi wejściowych. Produkt jest przeznaczony do użytku tylko na zewnątrz w strefie chronionej. Unikać bezpośredniego kontaktu urządzenia z wilgocią. Produkt jest dopuszczony do pracy z napięciem 12 do 24 V (AC lub DC). Maksymalna moc załączalna przekaźnika Output 1 nie może być wyższa niż 30 V/DC, 5 A a moc załączalna przekaźnika Output 2 nie może być wyższa niż 30 V/DC, 1 A. Wyjścia NPN-Open-Collector mogą być obciążone maksymalnie 100 ma i 24 V/DC. Zamek kodowy ma styk sabotażowy, który rozpoznaje otwarcie obudowy i może aktywować ew. podłączony system alarmowy. Inne zastosowanie niż opisane wyżej jest zabronione i prowadzi do uszkodzenia produktu. Poza tym pojawiają się wtedy takie ryzyka, jak np. zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym itd. Produktu nie można zmieniać ani przerabiać! Bezwzględnie należy stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! 4. Zakres dostawy zamek kodowy materiały montażowe 1 dioda (np. 1N4004) instrukcja użytkowania 4

5 5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji użytkowania wygasa gwarancja! Producent nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody! Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem się z urządzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W takich przypadkach wygasa gwarancja! Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na warunki dopuszczenia (CE) zabronione jest dokonywanie samowolnych przeróbek i/lub zmian urządzenia. W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu należy zwracać się do osób dysponujących odpowiednią wiedzą. Stosować się także do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania innych urządzeń, które są podłączone do urządzenia. Nie pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może się ono stać niebezpieczną zabawką dzieci. Produktu nie jest przeznaczony dla dzieci. Nie jest to zabawka. W zastosowaniach przemysłowych należy stosować przepisy bhp stowarzyszeń branżowych odnoszące się do urządzeń elektrycznych. Stosowanie produktu w szkołach, instytucjach edukacyjnych, amatorskich warsztatach musi odbywać się pod nadzorem i na odpowiedzialność przeszkolonego personelu. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego podłączenia lub pytań, które nie są wyjaśnione w instrukcji użytkowania, należy skontaktować się z naszym działem informacji technicznej lub z inną wykwalifikowana osobą. Stosować się także do dodatkowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych rozdziałach instrukcji. 5

6 6. Elementy obsługi & złącza 1 czerwona dioda LED, do dowolnego wykorzystania (także opornik wstępny dla 12 V) 2 dioda LED stanu dwubarwna: zielony praca normalna, czerwony wskaźnik AUX (przewód podłączeniowy nr 7 -> potencjał minus) 3 zielona dioda LED, do dowolnego wykorzystania (także opornik wstępny dla 12 V) 4 pole przycisków 5 listwa podłączeń 6 styk sabotażowy 7 mostek wtykowy DAP (do resetowania kodu) 8 mostek wtykowy alarmu do obsługi przycisków lub styku drzwiowego 9 otwory montażowe 10 styk drzwiowy (gdy styk ten nie jest wykorzystywany, musi być zawsze założony mostek do podłączenia minusowego (zacisk 11)) 11 podłączenie napięcia roboczego, V (AC/DC) 12 styk przycisk otwieracza drzwi 13 przekaźnik wyjście 1 6

7 7. Opis działania Zamek kodowy służy jako zabezpieczenie dostępu do wejścia, do sterowania otwieraczem drzwi oraz napędami bram garażowych oraz do wielu innych zadań. Ze względu na szeroki zakres temperatur (-40 do +85 C) możliwe jest także stosowanie zamka na zewnątrz. Zgodnie ze swoimi potrzebami można wygodnie zaprogramować zamek przez pole przycisków. Na przykład można zaprogramować do 100 kodów użytkownika (4-8 miejsc) dla wyjścia 1 oraz po 10 kodów użytkownika (4-8 miejsc) dla wyjść 2 i 3. Każdy przekaźnik można dociągnąć na zaprogramowany czas lub dociągnąć i puścić za pomocą kodu użytkownika. Ponadto do dyspozycji jest wiele możliwości programowania zabezpieczeń i wejść. 8. Uruchomienie a) Informacje ogólne Aby przeprowadzić prawidłowe uruchomienie, przed użyciem produktu należy koniecznie uważnie przeczytać całą instrukcję eksploatacji wraz ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa! Wybierając miejsce montażu zamka zadbać, aby urządzenie nie było narażone na bezpośrednie działanie intensywnego światła słonecznego, wibracji, kurzu, wysokich i niskich temperatur i wilgoci. W pobliżu nie mogą znajdować się żadne urządzenia emitujące silne pola magnetyczne. Ponadto w pobliżu zamka kodowego nie mogą znajdować się żadne urządzenia z silnym polem elektrycznym, np. telefon bezprzewodowy, urządzenie radiowe, silnik elektryczny itp. Może to negatywnie wpłynąć na działanie zamka. Nie wykonywać żadnych dodatkowych otworów ani nie wkręcać dodatkowych wkrętów w obudowę urządzenia w celu jego zamocowania. Może to spowodować, że możliwe będzie dotknięcie elementów znajdujących się pod niebezpiecznym napięciem. 7

8 b) Montaż Wybrać odpowiednie miejsce montażu zamka kodowego, z którego będzie można wygodnie obsługiwać system. Pasującym śrubokrętem wykręcić śrubki z otworów mocujących (9) panelu obsługi. Zdjąć pokrywę z tyłu panelu obsługi. Otwory na pokrywie wykorzystać jako szablon i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów do zamocowania. Sprawdzić, czy w planowanych miejscach wiercenia nie przebiegają przewody elektryczne, instalacje wodne, itd. Ponownie zdjąć pokrywę i wywiercić otwory do mocowania. Ułożyć niezbędne przewody zgodnie z planowanym zastosowaniem. Podłączenia mogą być przeprowadzone przez okrągły otwór w pokrywie. W razie potrzeby wyłamać otwór odpowiednim narzędziem. Przykręcić mocno pokrywę załączonymi wkrętami. W razie potrzeby użyć kołków. 8

9 c) Podłączenie Podłączenie można wykonywać tylko, gdy instalacja nie jest pod napięciem/ prądem. Urządzenie może być zasilane napięciem stałym bądź zmiennym V. Nie należy nigdy próbować podłączać zamka kodowego do źródła zasilania o innym napięciu. Wejścia i wyjścia zamka kodowego oraz podłączone do nich przewody muszą być zabezpieczone przed możliwością ich dotknięcia. W tym celu przewody muszą mieć odpowiednią izolację i wytrzymałość napięciową a miejsca wtyków muszą być zabezpieczone przed dotknięciem. Przy podłączaniu napięcia stałego zwracać uwagę na biegunowość (+)/(-). Przy napięciu zmiennym jest to bez znaczenia. Należy pamiętać, że przy nieprawidłowym podłączeniu przewodów urządzenie może ulec zniszczeniu. Teraz można podłączyć przewody diod LED na panelu obsługi. Czerwoną diodę LED (1) można wykorzystać do sygnalizacji uzbrojonej centralki alarmowej a zieloną diodę LED (3) np. do sygnalizacji zamkniętych drzwi wejściowych. Należy pamiętać, że przy napięciu stałym należy zwracać uwagę na poprawną biegunowość. W razie potrzeby sprawdzić przy użyciu miernika. Oporniki wstępne dla czerwonej i zielonej diody LED są przystosowane do napięcia roboczego 12 V/DC. Przy wyższym napięciu niezbędny jest dodatkowy opornik wstępny o wartości 1,5 kilooma. Do podłączenia dalszych opcjonalnych urządzeń (styk magnetyczny, otwieracz drzwi, itd.) do dyspozycji jest listwa podłączeń. Podczas podłączenia zwracać uwagę, aby zachowane były wartości napięcia i prądu podane w poniższej tabeli. 9

10 Obciążalność wyjść: przekaźnik 1 przekaźnik 2 styk sabotażowy EG IN (Egress) wyjście 1 kontrola dostępu (przewód 13) wyjście kontrolne dla systemu 2-drzwiowego (przewód 14) Key-Alarm (przewód 8) 30 V (AC/DC), 5 A 30 V (AC/DC), 1 A bezprądowy styk NC dla pętli alarmowej 24 h styk NPN-Open-Collector, 24 V/DC, 100 ma; załącza się przy potencjale minusowym (-) styk NPN-Open-Collector, 24 V/DC, 100 ma; załącza do potencjału minusowego (-) styk NPN-Open-Collector, 24 V/DC, 100 ma; załącza do potencjału minusowego (-) styk NPN-Open-Collector, 24 V/DC, 100 ma; załącza do potencjału minusowego (-) wymuszony styk sygnalizacyjny DURESS (przewód 16) styk NPN-Open-Collector, 24 V/DC, 100 ma; załącza do potencjału minusowego (-) styk EGRESS : Gdy zacisk ten zostanie połączony z masą, przekaźnik 1 zachowuje się wg zaprogramowania przez użytkownika. Ten styk ma sens, gdy mają być otwarte od wewnątrz drzwi, którym otwieranie realizowane jest przez przekaźnik 1. Poniższa tabela opisuje podłączenia listwy podłączeń (1) i zawiera niezbędne objaśnienia. W technice alarmowej występują dwa różne rodzaje styków opisywane jako NO i NC. NO (Normally Open): w stanie spoczynkowym styk jest otwarty NC (Normally Close): w stanie spoczynkowym styk jest zamknięty 10

11 1 & 2 styk sabotażowy dla pętli alarmowej 24h w systemach alarmowych 3 podłączenie minus dla zielonej diody LED (-) 4 podłączenie plus dla zielonej diody LED (+) 5 podłączenie minus dla czerwonej diody LED (-) 6 podłączenie plus dla czerwonej diody LED (+) 7 podłączenie minus dla czerwonej diody LED AUX (-) (środkowa dioda LED) 8 alarm Key, wyjście NPN, max. 24 V/DC, 100 ma 9 zacisk wejścia z przekaźnika 2 do zacisków 10 & styk NO z przekaźnika 2, w normalnym stanie zacisk ten nie ma przejścia do zacisku 9 (normalnie otwarty) 11 styk NC z przekaźnika 2, w normalnym stanie zacisk ten ma przejście do zacisku 9 (normalnie zamknięty) 12 wyjście 3, wyjście sterujące NPN max. max. 24 V/DC, 100 ma; załącza wg potencjału minusowego (-). Nadaje się do funkcji kontrolnych (AUX) 13 wyjście 1 kontrola dostępu 14 wyjście sterujące NPN załącza się na potencjale minusowym (-) na 5 sek. przy wpisaniu kodu użytkownika; w systemie z 2 drzwiami zapobiega to jednoczesnemu otwarciu drzwi (niezbędne dwa zamki kodowe) 15 (-) styk masy (GND/Ground) 16 DURESS -wymuszony styk sygnalizacyjny, ten styk załącza do masy, gdy podczas programowania (71) 10 x zostanie wpisany błędny kod 11

12 Poniższe ilustracje przedstawiają najczęstsze przykłady podłączeń zamka kodowego. Zaleca się stworzenie szkicu podłączeń uwzględniającego inne komponenty. Ze względu na wiele możliwości podłączeń zamka kodowego nie jest możliwe przedstawienie w niniejszej instrukcji wszystkich różnych wariantów. Znajdująca się w zestawie dioda (1N4004) służy podczas pracy ze stałym napięciem do tłumienia indukcyjnego napięcia zakłócającego pojawiającego się przy załączeniu otwieracz drzwi. Należy podłączyć ją tak, jak na ilustracji, równolegle do otwieracza drzwi. Uwaga! Katoda (oznaczona jako pierścień) diody musi zostać podłączona do bieguna dodatniego otwieracza drzwi. Przy napięciu zmiennym dioda nie jest konieczna. 12

13 Przykład podłączenia 1 Zamek drzwiowy z kontrolą dostępu Aby uniknąć naładowania elektrostatycznego, należy podłączać przewód 15 listwy podłączeń zawsze do styku uziemienia. Zielona dioda LED zapala się, gdy naciśnięty zostanie otwieracz drzwi. Można opcjonalnie ustawić podłączenie przewodu 12 (wyjście 3) i 13 (kontrola dostępu). Kodem użytkownika 3 można dezaktywować funkcję sterowania zamka kodowego (np. w nocy, poza godzinami pracy biura itd.). Programowanie odbywa się w trybie 61. Gdy funkcja jest aktywna, świeci się czerwona dioda LED. Upewnić, się że przy włączonej kontroli dostępu w zamkniętym pomieszczeniu/budynku nie znajdują się żadne osoby, ponieważ na czas aktywowania zablokowane są wszystkie funkcje sterowania. 13

14 Przykład podłączenia 2 Zamek drzwiowy z systemem alarmowym Zielona dioda LED (przewód 3/4) oraz czerwona dioda LED (przewód 5/6) przy tym podłączeniu są używane jako wskaźnik stanu alarmu. Wyjście przekaźnika 2 używane jest do załączania systemu alarmowego. Należy sprawdzić w instrukcja obsługi zastosowanego systemu alarmowego, który styk jest do tego potrzebny (NO/NC). Połączyć styk sabotażowy (przewód 1/2) z pętlą alarmową 24h ze stykiem NC. Można opcjonalnie ustawić podłączenie przewodu 12 (wyjście 3) i 13 (kontrola dostępu). Kodem użytkownika 3 można dezaktywować funkcję sterowania zamka kodowego (np. w nocy, poza godzinami pracy biura itd.). Programowanie odbywa się w trybie 61. Gdy funkcja jest aktywna, świeci się czerwona dioda LED AUX. Połączyć przewód 15 z minusem - (GND) systemu alarmowego. Upewnić, się że przy włączonej kontroli dostępu w zamkniętym pomieszczeniu/budynku nie znajdują się żadne osoby, ponieważ na czas aktywowania zablokowane są wszystkie funkcje sterowania. 14

15 Przykład podłączenia 3 Zamek drzwiowy z systemem 2-drzwiowym i dwoma zamkami kodowymi System 2-drzwiowy znajduje zastosowanie w pomieszczeniach, w których w jednym czasie mogą być otwarte tylko jedne drzwi (np. dostęp do pomieszczeń czystych). Otwieracze drzwi można uruchomić od zewnątrz przez zamek kodowy i od wewnątrz przyciskiem. Zielona dioda LED (przewód 3/4) może zostać podłączona opcjonalnie i wtedy wskazuje ona stan (zablokowany/otwarty). Do każdego zamka kodowego można podłączyć opcjonalny włącznik magnetyczny (DOOR SENS), który nadzoruje stan otwarcia drzwi. Gdy drzwi 1 są otwarte, drzwi 2 są zablokowane i odwrotnie. Wyjście 2 nie jest tu potrzebne i może być w dowolny sposób wykorzystane (np. do systemu alarmowego itd.). Jeszcze raz sprawdzić poprawność okablowania. Podłączyć napięcie robocze do zamka kodowego. Środkowa zielona dioda LED po ok. 2 sekundach zaczyna migać. Jeśli wbrew oczekiwaniom tak się nie dzieje lub pojawia się inna błędna reakcja, należy natychmiast odłączyć napięcie robocze i jeszcze raz sprawdzić podłączenia wspierając się także listą Usuwanie usterek znajdującą się w dalszej części niniejszej instrukcji. 15

16 9. Programowanie Zamek kodowy należy zaprogramować wg indywidualnych potrzeb. W niniejszym rozdziale przedstawione są wszystkie możliwości programowania. Wskazówka: Między poszczególnymi naciśnięciami przycisków nie może minąć więcej niż 10 sekund, w przeciwnym wypadku wprowadzone wcześniej dane zostaną usunięte. a) Dostęp uniwersalny, resetowanie kodów Jeśli kod master zostanie zapomniany lub przestanie działać, należy postępować wg poniższej listy. Odłączyć zamek kodowy od napięcia roboczego. Przełożyć mostek wtykowy DAP (2) z OFF na ON. Ponownie podłączyć napięcie robocze do zamka kodowego (rozlega się ciągły sygnał). Przełożyć mostek wtykowy DAP (2) z ON na OFF. Kod master został ponownie ustawiony na Użytkownik znajduje się teraz w trybie programowania i może dokonać wszystkich ustawień. Ustawienia opisane są w rozdziale Możliwości programowania w dalszej części instrukcji lub na końcu części językowej. b) Wskaźniki optyczne i akustyczne Status: Piszczyk: Zielona dioda LED (2): 1. W trybie programowania wyłączony świeci się 2. Naciśnięcie przycisku 1 x piszczy 1 x miga 3. Podanie poprawnego kodu 2 x piszczy 2 x miga 4. Podanie niepoprawnego kodu 5 x piszczy 5 x miga 5. Zworka DAP podczas podłączania prądu jest w pozycji ON ciągły pisk przy stacji bazowej co 2 sekundy jedno błyśnięcie 6. Tryb Stand-By wyłączony co 2 sekundy jedno błyśnięcie 16

17 c) Objaśnienie programowania 0000 * Kod master (ustawienie przy dostawie) Po wpisaniu kodu master (0000) i potwierdzeniu przyciskiem * można przystąpić do programowania. Wszystkie kolejne czynności związane z programowaniem można wykonać tylko po wprowadzeniu kodu master i potwierdzeniu go przyciskiem *. Można wykonać kolejno po sobie kilka czynności związanych z programowaniem. Aby opuścić tryb programowania należy nacisnąć przycisk *. Programowanie systemu dla jednego lub kilku użytkowników 8900 # Dla jednego użytkownika: Wszystkie poprzednie ustawienia programowania zostają wyzerowane # Dla wielu użytkowników: Wszystkie poprzednie ustawienia programowania zostają wyzerowane. Programowanie kodu master i kodu użytkownika dla jednego użytkownika 0 4 znaki, stałe # Po wpisaniu 0 można dowolnie zaprogramować osobisty kod master. Musi on składać z 4 znaków. Aby zapisać, należy nacisnąć przycisk #. 1 4 znaki, stałe # Po wpisaniu 1 można dowolnie zaprogramować kod użytkownika 1. Musi on składać z 4 znaków. Aby zapisać, należy nacisnąć przycisk #. 2 4 znaki, stałe # Po wpisaniu 2 można dowolnie zaprogramować kod użytkownika 2. Musi on składać z 4 znaków. Aby zapisać, należy nacisnąć przycisk #. 3 4 znaki, stałe # Po wpisaniu 3 można dowolnie zaprogramować kod użytkownika 3. Musi on składać z 4 znaków. Aby zapisać, należy nacisnąć przycisk #. 17

18 Programowanie kodu master i kodu użytkownika dla kilku użytkowników Użytkownik Znak 0 4 do 8 # Po wpisaniu 0 można dowolnie zaprogramować osobisty kod master. Może ona zawierać 4 do 8 znaków. Aby zapisać, należy nacisnąć przycisk # do 8 # Po wpisaniu 1 można dowolnie zaprogramować kod użytkownika 1. Ten kod dla 100 użytkowników (00-99) może zawierać 4 do 8 znaków. Aby zapisać, należy nacisnąć przycisk # do 8 # Po wpisaniu 2 można dowolnie zaprogramować kod użytkownika 2. Ten kod dla 10 użytkowników (0-9) może zawierać 4 do 8 znaków. Aby zapisać, należy nacisnąć przycisk # do 8 # Po wpisaniu 3 można dowolnie zaprogramować kod użytkownika 3. Ten kod dla 10 użytkowników (0-9) może zawierać 4 do 8 znaków. Aby zapisać, należy nacisnąć przycisk #. Programowanie wyjścia przekaźnika do 999 # Po wpisaniu kodu użytkownika 1 i naciśnięciu przycisku # przekaźnik 1 przyciąga na zaprogramowany czas (1 do 999 sekund). 41 # Po wpisaniu kodu użytkownika 1 i naciśnięciu przycisku # przekaźnik 1 przełącza (albo z zamkniętego na otwarty albo z otwartego na zamknięty). 42 # Po wpisaniu kodu użytkownika 1 i naciśnięciu przycisku # przekaźnik 1 przełącza (albo z zamkniętego na otwarty albo odwrotnie). Dodatkowo programowanie to umożliwia zastosowanie kodu skróconego (tylko dwa pierwsze miejsca kodu 1) do włączenia. 18

19 Programowanie wyjścia przekaźnika do 999 # Po wpisaniu kodu użytkownika 2 i naciśnięciu przycisku # przekaźnik 2 przyciąga na zaprogramowany czas (1 do 999 sekund). 51 # Po wpisaniu kodu użytkownika 2 i naciśnięciu przycisku # przekaźnik 2 przełącza (albo z zamkniętego na otwarty albo odwrotnie). 52 # Po wpisaniu kodu użytkownika 2 i naciśnięciu przycisku # przekaźnik 2 przełącza (albo z zamkniętego na otwarty albo z otwartego na zamknięty). Dodatkowo programowanie to umożliwia zastosowanie kodu skróconego (tylko dwa pierwsze miejsca kodu 2) do włączenia. Programowanie wyjścia 3 NPN-Open Collector 60 1 do 999 # Po wpisaniu kodu użytkownika 3 i naciśnięciu przycisku # wyjście 3 NPN przełącza na zaprogramowany czas (1 do 999 sekund) na masę (-). 61 # Po wpisaniu kodu użytkownika 3 i naciśnięciu przycisku # wyjście 3 NPN przełącza (albo z zamkniętego na otwarty albo odwrotnie). 62 # Po wpisaniu kodu użytkownika 3 i naciśnięciu przycisku # wyjście 3 NPN przełącza (albo z zamkniętego na otwarty albo odwrotnie). Dodatkowo programowanie to umożliwia zastosowanie kodu skróconego (tylko dwa pierwsze miejsca kodu 3) do włączenia. 19

20 Programowanie bezpieczeństwa systemu 70 # Po 10-krotnym wpisaniu błędnego kodu urządzenie blokuje dostęp na 30 sekund. 71 # Po 10-krotnym wpisaniu błędnego kodu urządzenie przełącza styk (16) DURESS na masę. Ten stan trwa do chwili wpisania kodu użytkownika 1 i naciśnięcia przycisku #. Do tego styku można podłączyć odpowiedni telefoniczny aparat wybierakowy, układ tranzystorowy lub podobne urządzenia. Pamiętać o obciążalności wyjścia # Ilość dopuszczalnych błędnych wpisów można ustawić w zakresie od 5 do 10. Po ustawionej liczbie błędnych wpisów urządzenie blokuje dostęp na 15 minut. Blokadę można znieść wcześniej kodem master # Możliwe jest wielokrotne wpisywanie błędnego kodu bez ograniczeń. Brak blokady. Programowanie alarmu otwarcia drzwi 80 1 # Akustyczny sygnał po otwarciu lub zamknięciu połączenia między zaciskiem (4(-)) masa i zaciskiem DOOR SENS (3) # Brak akustycznego sygnału po otwarciu lub zamknięciu połączenia między zaciskiem (4(-)) masa i zaciskiem DOOR SENS (3). 20

21 Programowanie dźwięku otwierania 81 1 # Przy aktywnym wyjściu (przekaźnik) zamek kodowy wydaje dźwięk otwierania trwający 1 sekundę. Dźwięk pojawia się po wpisaniu kodu użytkownika lub po naciśnięciu przycisku otwieracza. Bardzo przydatne jest ustawienie, w którym naciśnięcie otwieracza drzwi nie jest słyszalne (np. tryb DC) # Bez dźwięku otwierania Wydawany jest tylko dźwięk potwierdzenia przy wpisywaniu kodu. Programowanie trybu dostępu (tylko w trybie z wiloma użytkownikami) 82 1 # Tryb Auto (domyślny). Do aktywowania zamka kodowego naciśnięcie na końcu przycisku # nie jest konieczne. Kod użytkownika musi jednakże mieć taką samą ilość znaków jak kod master # Tryb ręczny. Do aktywowania zamka kodowego naciśnięcie na końcu przycisku # jest konieczne. Kod użytkownika może mieć dowolną ilość znaków między 4 a 8 niezależnie od długości kodu master. Wskazówka: W trybie pojedynczego użytkownika kod użytkownika oraz kod master muszą mieć po 4 cyfry. Programowanie dźwięku przycisków 83 1 # Dźwięk pojawia się przy każdym naciśnięciu przycisku # Wszystkie dźwięki przycisków są wyłączone. 21

22 Alarm opóźnienia drzwi 9 0 # Alarm opóźnienia drzwi jest wyłączony. 9 1 do 999 # Po otwarciu połączenia między zaciskiem (4(-)) masa a zaciskiem DOOR SENS (3) i po upływie zaprogramowanego czasu (1 do 999 sekund) rozlega się alarm i trwa do chwili ponownego połączenia tych zacisków. Pamiętać o ustawowo dopuszczalnym maksymalnym czas trwania alarmu. W Niemczech czas trwania alarmu nie może być dłuższy niż 3 minuty. Posiadacz systemu alarmowego musi zadbać o to, żeby ten czas nie został przekroczony. Następujące parametry są ustawione fabrycznie: Parametr Objaśnienie 8900 tryb pojedynczego użytkownika 401 wyjście 1 załącza się na 1 sekundę 501 wyjście 2 załącza się na 1 sekundę 601 wyjście 3 załącza się na 1 sekundę 70 po 10 błędnych wpisach pole przycisków jest blokowane na 30 s 800 alarm otwarcia drzwi jest wyłączony 811 dźwięk otwierania jest aktywny 820 wpis kodu użytkownika z przyciskiem # (tylko przy zmianie w trybie wielu użytkowników) 821 wpis kodu użytkownika bez przycisku # (tylko w stanie przy dostawie i trybie pojedynczego użytkownika) 831 dźwięki przycisków są aktywne 90 alarm opóźnienia otwarcia drzwi jest wyłączony 22

23 d) Przykład programowania W tym rozdziale przedstawiono jeden z możliwych sposobów zaprogramowania zamka kodowego. Należy pamiętać, że jest to tylko jedna z wielu możliwości zaprogramowania systemu. Zalecamy niestosowanie przedstawionych tutaj kodów i zamianę ich na własne kody. Poniższy przykład należy traktować jako pomoc a zaprogramowane przez siebie wartości należy wpisać w tabeli na rozkładanej stronie. Zapisy te należy starannie przechowywać tak, aby nikt nie mógł użyć osobistych kodów w sposób nieuprawniony. Do zaprogramowania zamka kodowego należy przeprowadzić następujące ustawienia: kod master 3289 kod użytkownika kod użytkownika kod użytkownika przekaźnik 1 powinien odpaść po 5 sekundach. Przekaźnik 2 powinien przyciągnąć po wpisaniu kodu użytkownika (6854#) i odpaść dopiero po ponownym wpisaniu kodu użytkownika (6854#). Wyjście 3 ma działać tak jak przekaźnik 2 (kod użytkownika #), może zostać jednak także włączone kodem skróconym (92#). Gdy 10 x zostanie wpisany błędny kod, system zostaje zablokowany na 30 sekund. Gdy zostanie przerwane połączenie między zaciskiem DOOR SENS (3) i masą, komponent bazowy powinien załączyć alarm. Jeśli po wpisaniu kodu użytkownika 1 połączenie między zaciskiem DOOR SENS (3) a masą jest przerwane na ponad 60 sekund, zamek kodowy powinien zgłosić alarm. 23

24 Kolejność naciskania przycisków: * # # # # # 5 1 # 6 2 # 7 0 # 8 1 # # * Wpisać kod master (stan przy dostawie) i nacisnąć przycisk * tryb programowania 3289 to nowy kod master 8321 to nowy kod użytkownika to nowy kod użytkownika to nowy kod użytkownika 3 Przekaźnik przyciąga na 5 sekund po wpisaniu kodu użytkownika 1 Przekaźnik 2 z funkcją WŁ-WYŁ realizowaną kodem użytkownika 2 Wyjście 3 z funkcją WŁ-WYŁ realizowaną kodem użytkownika 3 i kodem skróconym, możliwa funkcja WŁ-WYŁ realizowana kodem użytkownika 2 Blokada systemu na 30 sekund po 10-krotnym wpisaniu błędnego kodu Alarm drzwi po niezamierzonym otwarciu drzwi Alarm drzwi, gdy drzwi są otwarte przez ponad 60 sekund Koniec programowania

25 10. Obsługa Obsługa zamka kodowego zależy od jego zaprogramowania. Poniższy przykład odnosi się do programowania opisanego w poprzednim rozdziale. Obsługę należy dostosować odpowiednio zastosowanych w programowaniu ustawień. Załączanie przekaźnika kodem użytkownika Poniższe informacje dotyczą sterowania wyjściami przy użyciu ustawionego kodu użytkownika # # # Przekaźnik 1 przyciąga na 5 sekund Przekaźnik 2 przełącza Wyjście 3 przełącza Załączanie przekaźnika kodem master Poniższe informacje dotyczą sterowania wyjściami przy użyciu ustawionego kodu master # # # 3 Przekaźnik 1 przyciąga na 5 sekund Przekaźnik 2 przełącza Wyjście 3 przełącza 25

26 Kod do sterowania wyjściem DURESS i przekaźnikiem 1 Ten kod tworzony jest na podstawie kodu użytkownika 1, którego pierwsza cyfra jest podwyższona o 2. Przykład: Kod użytkownika 1 to 1234, wtedy ten kod to W zaprogramowanym wyżej przykładzie ustawiony kod użytkownika 1 to 8321, w związku z czym należy wybrać kod Przekaźnik 1 przyciąga na 5 sekund a wyjście DURESS przełącza na masę Ten kod ma taką samą funkcję, jak kod użytkownika 1 i dodatkowo przełącza wyjście DURESS (styk 16) na masę. Za pomocą tego kodu można ustawić przekaźnik (w zależności od zaprogramowania) na ZAŁ lub WYŁ. Wyjście DURESS może zostać wprawdzie włączone, ale do powrotu do otwartego styku konieczne jest wpisanie kodu użytkownika 1. W takim przypadku przekaźnik nie załącza się, przełączane z powrotem jest tylko wyjście DURESS. Stosowanie kodu skróconego Jeśli wyjście zostało tak zaprogramowane, że dopuszcza zastosowanie kodu skróconego (42#, 52#, 62#), można włączyć wyjście pierwszymi dwoma cyframi kodu użytkownika. Kod skrócony można stosować przy wszystkich trzech przekaźnikach, należy jednakże pamiętać o ustawieniach dokonanych podczas programowania. Do wyłączenia przekaźnika konieczne jest wpisanie całego odpowiedniego kodu użytkownika. W przykładzie programowania wyjście 3 zostało tak zaprogramowane, że stosowanie kodu skróconego jest dozwolone. Kod użytkownika 3 to Kod skrócony to * * Wyjście 3 załącza Wyjście 3 wyłącza 26

27 Kontrola bezpieczeństwa Podczas programowania (70#) ustalono, że po 10-krotnym wpisaniu błędnego kodu system zostaje zablokowany na 30 sekund. Należy teraz umyślnie wpisać 10 razy błędny kod kończąc każdy wpis przyciskiem #. Po każdym naciśnięciu # panel obsługi musi wydać 5 dźwięków. Następnie cały system zostaje zablokowany na 30 sekund. Przy wpisywaniu kodu przerwa między naciśnięciem kolejnych klawiszy nie może być dłuższa niż 10 sekund, ponieważ w przeciwnym wypadku system powróci do stanu normalnego. Oznacza to, że błędne wpisy nie zostaną uwzględnione. Alarm drzwi W przykładzie programowania (81#) system został tak ustawiony, że po otwarciu połączenia DOOR SENS (3) i GND pojawia się alarm. Należy teraz otworzyć (np. otworzyć drzwi) to połączenie bez wpisywania kodu użytkownika 1 i bez naciskania otwieracza drzwi wewnątrz. Komponent bazowy musi teraz przez 60 sekund zgłaszać alarm. Alarm można wyłączyć wcześniej wpisując kod użytkownika 1 oraz naciskając przycisk #. Drzwi są za długo otwarte W przykładzie programowania system został tak skonfigurowany, że alarm załącza się, gdy drzwi są otwarte dłużej niż 60 sekund. To ustawienie ma działać jak funkcja przypominania użytkownikowi, że drzwi wejściowe są nadal otwarte. Wpisać kod użytkownika 1 i otworzyć drzwi. W tym przypadku alarm nie załączy się. Gdy drzwi będą otwarte dłużej niż 60 sekund, załączy się alarm. Aby wyłączyć alarm, należy po prostu zamknąć drzwi. 27

28 Zmiana ustawionego programowania W tych rozdziałach znajduje się krótki opis, w jaki sposób można zmienić ustawione programowanie (przykład programowania). Dokładny opis znajduje się w punkcie Objaśnienie programowania * 4 1 # Tryb programowania Przekaźnik 1 z funkcją WŁ-WYŁ realizowaną kodem użytkownika # Po 10 błędnych wpisach zacisk (16) DURESS przełącza się na masę 8 3 # 9 0 # Melodia wejściowa po otwarciu zacisku DOOR SENS i masy Alarm opóźnienia przy otwarciu drzwi jest wyłączony * Koniec programowania Przekaźnik 1 przełącza Wpisać kod użytkownika 1 i otworzyć drzwi. W tym przypadku alarm nie załączy się. Gdy drzwi będą otwarte dłużej niż 60 sekund, załączy się alarm. Aby wyłączyć alarm, należy po prostu zamknąć drzwi. 28

29 Usuwanie kodu użytkownika (tylko w trybie wielu użytkowników) Aby usunąć użytkownika, należy postępować w następujący sposób: Wpisać kod master i potwierdzić przyciskiem *. Znajdujesz się teraz w trybie programowania. Wpisać grupę użytkowników i numer użytkownika, który ma być usunięty. Naciśnięcie przycisku # usuwa użytkownika. Przykład: # 2 3 # 3 2 # * Z grupy użytkowników 1 ma być usunięty numer użytkownika 05 Z grupy użytkowników 2 ma być usunięty numer użytkownika 3 Z grupy użytkowników 3 ma być usunięty numer użytkownika 2 Koniec programowania 29

30 11. Konserwacja Należy regularnie sprawdzać bezpieczeństwo techniczne zamka kodowego i podłączonego źródła prądu, np. pod kątem uszkodzeń przewodów podłączeniowych i obudowy. Jeśli są podstawy do założenia, że niemożliwa jest dalsza bezpieczna eksploatacja, należy zamek kodowy i źródło prądu wyłączyć i zabezpieczyć ją przed ponownym włączeniem. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego! Należy założyć, że bezpieczna praca nie jest możliwa, gdy: zamek kodowy i przewody podłączeniowe wykazują widoczne uszkodzenia zamek kodowy lub podłączone zasilacze nie działają urządzenie było długo składowane w niekorzystnych warunkach urządzenie było narażone na trudne warunki podczas transportu Przed czyszczeniem lub konserwacją zamka kodowego lub podłączonego zasilacza należy zapoznać się z następującymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa: Po otwarciu pokryw lub usunięciu części mogą zostać odkryte elementy pozostające pod napięciem. Dlatego przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy urządzenie musi zostać odłączone od wszystkich źródeł napięcia. Kondensatory w urządzeniu mogą być jeszcze naładowane, nawet jeśli samo urządzenie zostało odłączone od źródeł napięcia. Nigdy samemu nie wymieniać uszkodzonych przewodów podłączeniowych zasilaczy. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie od sieci i przekazać do specjalistycznego warsztatu. Naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba zaznajomiona z możliwymi zagrożeniami i znająca odpowiednie przepisy. 12. Utylizacja Urządzenia elektroniczne są materiałami do odzysku i nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami domowymi. Po ostatecznym wycofaniu urządzenia z eksploatacji należy oddać je do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminnej jednostce zbioru złomu elektronicznego. Utylizacja ze śmieciami domowymi jest zabroniona. 30

31 13. Usuwanie awarii Kupując zamek kodowy nabyli Państwo produkt zbudowany zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i bezpieczny w użyciu. Mimo to mogą pojawić się problemy i usterki. Dlatego poniżej podano opis usuwania możliwych awarii: Bezwzględnie stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! Problem Zielona środkowa dioda LED nie miga Przekaźnik nie załącza Zamek kodowy nie daje się zaprogramować Rozwiązanie Czy przewody zasilające są podłączone? Czy na zamek kodowy podane jest napięcie robocze? Czy wpisany został prawidłowy kod użytkownika? Czy zamek kodowy jest prawidłowo podłączony i zaprogramowany? Czy podłączone urządzenia są sprawne? Czy wpisany został prawidłowy kod master? Czy stosowany jest odpowiedni kod programowania? 31

32 14. Dane techniczne Napięcie robocze V (AC lub DC) Pobór prądu max... ok. 160 ma Kody trybu pojedynczego... 1 kod master, 3 kody użytkownika (4-miejscowe) Kombinacje kodów Kody trybu multi... 1 kod master, (4 do 8-miejscowy) 100 kodów użytkownika dla wyjścia 1 po 10 kodów użytkownika dla wyjść Kombinacje kodu... > 10 mln. Przekaźnik V/DC, 1 A Przekaźnik V/DC, 5 A Wyjście V/DC, 100 ma Wyjścia NPN V/DC, 100 ma Czas na naciśnięcie przycisku... max 10 sekund po każdym przycisku Temperatura pracy do +85 C Wymiary x 74 x 28 mm (dł. x szer. x gł.) Waga... ok. 180 g 32

33 15. Ustawienie osobiste W tej tabeli można wpisać osobiste ustawienia programowania. Należy starannie przechowywać tę tabelę, aby można było bez problemu dokonywać ew. zmian i załączać komponenty. Należy zadbać także o to, aby do ustawień osobistych nie miały dostępu żadne obce osoby, które mogłyby dopuścić się manipulacji przy zamku kodowym. Kod master Kod użytkownika 1 Kod użytkownika 2 Kod użytkownika 3 Wyjście 1 Wyjście 2 Wyjście 3 Bezpieczeństwo systemu Styk drzwiowy Zwłoka drzwi 33

34 34

35 35

36 k Stopka redakcyjna To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D Hirschau, Niemcy ( Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku. Copyright 2015 by Conrad Electronic SE. V3_0315_01/SM

Cyfrowy zamek szyfrowy z podświetleniem

Cyfrowy zamek szyfrowy z podświetleniem Instrukcja użytkowania Cyfrowy zamek szyfrowy z podświetleniem Nr zam. 751074 Spis treści Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Objaśnienie symboli...3 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4 4. Zakres dostawy...4

Bardziej szczegółowo

Zamek kodowy odporny na warunki atmosferyczne IP65

Zamek kodowy odporny na warunki atmosferyczne IP65 Instrukcja użytkowania Zamek kodowy odporny na warunki atmosferyczne IP65 Nr zam. 751624 Spis treści Strona 1. Wprowadzenie...3 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4 2. Objaśnienie symboli...4 4.

Bardziej szczegółowo

Blokada cyfrowa Nr produktu

Blokada cyfrowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada cyfrowa Nr produktu 000751781 Strona 1 z 13 Wstęp Szanowni klienci. Dziękujemy za zakup tej blokady. Kupując ten system, nabyliście Państwo produkt najlepszej jakości technologicznej.

Bardziej szczegółowo

Zamek szyfrowy dotykowy UP

Zamek szyfrowy dotykowy UP Instrukcja użytkowania Zamek szyfrowy dotykowy UP Nr zam. 751905 Spis treści Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...3 3. symboli...4 4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...4

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Blokada Nr produktu

Blokada Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada Nr produktu 751402 Strona 1 z 6 1. Wstęp Szanowny kliencie Dziękujemy za zakup naszego produktu. Produkt spełnia stosowne normy europejskie i danego kraju. Prosimy użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah *

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * Numer produktu: 868732 Zastosowanie Ten produkt jest przeznaczony do użytku jako mobilne źródło światła. Jako źródło światła używana

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 m

Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 m Numer produktu: 646477 Zastosowanie Ten radiowy przełącznik naścienny może być używany do programowania

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 1 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zegar sterujący

Cyfrowy zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący Nr zam. 61 07 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Koniecznie przeczytać! W razie uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem Instrukcji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Nie ponosimy

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika

Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed montażem i użytkowaniem 1. Zawartość opakowania Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

System otwierania na bazie transponderów (czytniki RF)

System otwierania na bazie transponderów (czytniki RF) Instrukcja użytkowania System otwierania na bazie transponderów (czytniki RF) Nr. zam. 751242 Spis treści Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Objaśnienie symboli...4 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1362369 Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN Strona 1 z 8 Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dekodera akcesoriów do napędów silnikowych firmy Rubikus.

Instrukcja obsługi dekodera akcesoriów do napędów silnikowych firmy Rubikus. Instrukcja obsługi dekodera akcesoriów do napędów silnikowych firmy Rubikus. Dane techniczne: Napięcie zasilania: 14-16V, prąd zmienny lub stały Maksymalne obciążenie dekodera: 2A Maksymalne obciążenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania Zamek szyfrowy K2 Rev 1.1 Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana wyłącznie do dyspozycji instalatora lub administratora.

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy moduł kamery. Nr zam Instrukcja obsługi.

Miniaturowy moduł kamery. Nr zam Instrukcja obsługi. Miniaturowy moduł kamery. Nr zam. 115193 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. Ultra- miniaturowa kamera do kontroli i zabezpieczenia sklepów, wejść, parkingów itp. Możliwość odtwarzania obrazu z kamery na

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L

KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L YK-568L jest urządzeniem kontroli dostępu, zawierającym czytnik kart zbliżeniowych i klawiaturę. Pozwala na sterowanie

Bardziej szczegółowo

Termometr/higrometr Eurochron ETH 8003, C

Termometr/higrometr Eurochron ETH 8003, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr/higrometr Eurochron ETH 8003, -50 - +70 C Nr produktu 672601 Strona 1 z 5 Termometr/higrometr wewnętrzny i zewnętrzny ETH 8003 UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM Termometr/higrometr

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010/ Level 5

Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010/ Level 5 Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010/ Level 5 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 Warunki gwarancyjne 2 1.2 Wskazówki do obsługi 2 1.3 Wskazówki bezpieczeńs twa 2 2 Sygnały optyczne i akustyczne 2 3 Klawiatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FinKey

Instrukcja obsługi FinKey Instrukcja obsługi FinKey Spis treści 1 Wskazówki 2 2 Sygnały wizualne 3 3 Czytniki / Pilot do zdalnej obsługi 3 4 Autotest - przed uruchomieniem 3 5 Programowanie skanera odcisków palców 4 6 Obsługa skanera

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780 Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zastosowanie. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych

Bardziej szczegółowo

Zamek kodowy Sygonix 20812V, ip65

Zamek kodowy Sygonix 20812V, ip65 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000396430 Zamek kodowy Sygonix 20812V, ip65 Strona 1 z 11 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt ten jest zgodny z wymogami krajowymi

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

Licznik godzin pracy DHHM 230

Licznik godzin pracy DHHM 230 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik godzin pracy DHHM 230 Nr produktu 126618 Strona 1 z 6 Przeznaczenie urządzenia Miernik do pomiaru czasu pracy do montażu na szynie DIN, do montażu w zasilaczach, urządzeniach

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Q INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Nr zam

Q INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Nr zam Tester kabli CT-1 Q INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Nr zam. 121929 wersja 04/14 1. Wprowadzenie Szanowni Państwo, kupując produkt Voltcraft dokonali Państwo bardzo dobrego wyboru. Dziękujemy. Nabyli Państwo produkt

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Uchwyty do rzutników komputerowych umożliwiają zamocowanie ich na różnych powierzchniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65

Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65 Nr produktu 751804 Strona 1 z 11 Informacja prawna Instrukcja została wydana przez Sygonix GmbH, Nordring 98a, 90409 Nürnberg (www.sygonix.com).

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010 / Level 15

Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010 / Level 15 Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010 / Level 15 Spis treści 1 Wstęp 2 1 Warunki gwarancyjne 2 2 Wskazówki do obsługi 2 3 Wskazówki bezpieczeńs twa 2 2 Sygnały optyczne i akustyczne 2 3 Klawiatury

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 WSTĘP DK-9827 jest uniwersalną, samodzielną, cyfrową klawiaturą dostępu odporną na czynniki atmosferyczne. Jest wysoce niezawodnym rozwiązaniem do celów domowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Zasilacz przewodowy Nr produktu

Zasilacz przewodowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz przewodowy Nr produktu 518371 Strona 1 z 6 Wstęp Szanowni klienci, Kupując produkt Voltcraft podjęliście Państwo bardzo dobrą decyzję, za którą chcielibyśmy Państwu podziękować.

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią.

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią. Adapter USB Phono USB 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 303093 Wersja 03/11 Przeznaczenie Adapter Phono USB przeznaczony jest do digitalizacji analogowego sygnału audio z urządzeń posiadających wejścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo