Blokada cyfrowa Nr produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blokada cyfrowa Nr produktu"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada cyfrowa Nr produktu Strona 1 z 13

2 Wstęp Szanowni klienci. Dziękujemy za zakup tej blokady. Kupując ten system, nabyliście Państwo produkt najlepszej jakości technologicznej. Niniejszy produkt spełnia wymagania wszystkich stosownych przepisów europejskich i danego kraju. Zgodność została potwierdzona a odpowiednie deklaracje i dokumenty znajdują się u producenta. Aby zachować stan produktu i zapewnić bezpieczną obsługę, jako użytkownik musisz przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku pytać technicznych skontaktuj się z obsługą techniczną na poniższe dane kontaktowe. Niemcy, tel: / Faks / pon czw 8.00am do 4.30pm Przeznaczenie do użycia Blokada przeznaczona jest do sterowania otwieraniem drzwi, bram, silników itp. oraz do uruchamiania i dostępu do drzwi wejściowych. Użycie blokady dozwolone jest wyłącznie w chronionym obszarze na zewnątrz pomieszczeń. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wilgocią. Produkt przeznaczony jest do użycia wyłącznie z napięciami AC/DC 12 24V. Maksymalna moc złączeniowa przekaźnika Wyjście 1 nie może przekraczać 5 A/30 V DC, a przekaźnika Wyjście 2 wartości 1 A/30 V DC. Wyjścia NPN- otwarte kolektor nie mogą być poddane obciążeniom 100 ma i 24 V DC. Blokada posiada styk sabotażowy (przełącznik manipulacyjny), który rozpoznaje otwarcie obudowy i może służyć do włączania systemu alarmowego. Użycie inne niż opisano powyżej jest zabronione i może uszkodzić produkt. Nieprawidłowe użycie może prowadzić do zagrożenia zwarciem, pożarem lub prażeniem prądem. Zabrania się modyfikacji i zmian jakiejkolwiek części produktu. Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Opis poszczególnych części 1 dioda czerwona, wolna ( wraz z mnożnikiem dla 12V) Strona 2 z 13

3 2 dioda statusu, dwukolorowa: zielona dla pracy standardowej, Czerwina dla ekranu AUX (przewód połączeniowy nr 7 -> biegun ujemny) 3 Dioda zielona, wolna (w tym mnożnik 12 V) 4 Klawiatura 5 Listwa połączeniowa 6 Styk sabotażowy 7 Zworka DAP (do resetowania kodu) 8 Zworka alarmowa do obsługi przycisku lub styku drzwi 9 Otwory montażowe 10 Styk drzwi (jeśli styk nie jest używany, zworka do zacisku ujemnego (zacisk 11) musi być zainstalowana 11 Podłączenie zasilania (12-24 V DC/AC) 12 Styk przyciski otwierania drzwi 13 Wyjście przekaźnika 1 Opis funkcjonalny Blokada może być używana do rozpoznawania dostępu przy drzwiach wejściowych, jako sterownik mechanizmów drzwi i bram garażowych oraz w szeregu innych zastosowań. Szeroki zakres temperatury pracy (-40 do +85 C) umożliwia także używanie urządzenia w wodoodpornych obszarach na zewnątrz pomieszczeń. Klawiaturą programuj się żądany kod blokady. Na przykład możesz zaprogramować do 100 kodów użytkownika (4 8 cyfr) dla wyjścia 1 oraz do 10 kodów użytkownika (4 8cyfr) dla każdego z wyjść 2 i 3. możesz pozostawić każdy przekaźnik włączony przez zaprogramowany okres lub wyraźnie otworzyć/zamknąć przekaźnik za pomocą kodu użytkownika. Dostępne są także różne opcje bezpieczeństwa i programowania. Rozpoczynamy pracę Aby zagwarantować prawidłowe ustawienie i obsługę dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Wybierając miejsce instalacji blokady pamiętaj, że należy unikać bezpośredniego silnego osłonecznienia, drgań, zapylenia, skrajnych temperatur i wilgoci. Zabrania się instalacji urządzenia w pobliżu innych urządzeń o silnych polach magnetycznych. Urządzenia emitujące silne pola elektryczne, np. komórki, nadajniki radiowe i silniki elektryczne również muszą znajdować się z dala od blokady. Mogą mieć niekorzystny wpływ na jej działanie. Nie wierć żadnych dodatkowych otworów i nie przykręcaj dodatkowych śrub do obudowy w celu zamocowania urządzenia. Może to prowadzić do kontaktu z niebezpiecznymi napięciami. Pamiętaj aby przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta narzędzi podczas używania narzędzi do instalacji urządzenia. Montaż Wybierz odpowiednią lokalizację blokady pozwalającą na łatwą obsługę systemu. Za pomocą odpowiedniego śrubokrętu wykręć śruby z otworów montażowych (9) układu sterowania. Zdejmij pokrywę z tyłu układu sterowania. Użyj otworów w pokrywie jako wzoru do zaznaczenia pozycji otworów montażowych. Upewnij się, że w miejscu wiercenia nie znajdują się żadne przewody elektryczne, rury z wodą itp. zdejmij pokrywę i wywierć otwory montażowe. Ułóż wymagane przewody, w zależności od przeznaczenia do użycia. Kable można poprowadzić przez okrągły otwór w pokrywie. W razie konieczności zepnij kable specjalnym narzędziem. Przykręć pokrywę na miejsce za pomocą dostarczonych śrub. Jeśli to konieczne, zastosuj kołki. Upewnij się, że nikt nie będzie potykał się o kable. Strona 3 z 13

4 Podłączenie Upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od sieci przed podłączeniem ich do blokady. Stosuj zasilanie tylko VDC/AC. Nigdy nie usiłuj obsługiwać blokady z innymi napięciami. Wejścia i wyjścia blokady oraz podłączonych kabli należy zabezpieczyć przed przypadkowym dotknięciem. Kable muszą posiadać odpowiednią izolację a punkty styków należy zabezpieczyć przed dodatkowym dotknięciem. Pamiętaj o prawidłowej biegunowości (+)/(-) przy podłączaniu napięć DC. Nie ma to znaczenia w przypadku napięć AC. Brak przestrzegania tych wskazówek skutkuje unieważnieniem gwarancji. Pamiętaj, że nieprawidłowo podłączone kable mogą zniszczyć urządzenie. Teraz możesz podłączyć kable diod na układzie sterowania. Możesz użyć czerwonej diody (1) do sygnalizacji uzbrojonego centralnego systemu alarmowego (3) np. do sygnalizowania zamkniętych drzwi wejściowych. Upewnij się, że wszystkie napięcia DC są podłączone z prawidłową biegunowością. Jeśli konieczne sprawdź miernikiem. Zasilanie dla diody czerwonej i zielonej musi być 12 V DC. Użycie zasilania 24V wymaga dodatkowego mnożnika 1,5kilomoów. Listwa podłączeniowa pozwala na podłączenie dodatkowych urządzeń (styku magnetycznego, otwierania drzwi itp.). Realizując podłączenia do urządzenia, pamiętaj o specyfikacjach napięcia i prądu z poniższej tabeli. Nie wolno ich przekraczać. Pojemność obciążeniowa wyjść Przekaźnik 1 5 A / 30 V AC/DC Przekaźnik 2 1 A / 30 V AC/DC Styk sabotażowy bezprądowy NC styk dla pętli alarmowej 24 h EG IN (Egress) NPN otwarty-styk kolektora, 100 ma / 24 V DC. Włącza się w przypadku bieguna ujemnego (-) Wyjście 1 NPN otwarty-styk kolektora, 100 ma / 24 V Kontrola dostępu DC Przełącza na biegun ujemny (-) (kabel 13) Wyjście kontrolne NPN otwarty-styk kolektora, 100 ma / 24 V System dwudrzwiowy DC. Przełącza na biegun ujemny (-)(kabel 14) Alarm główny NPN otwarty-styk kolektora, 100 ma / 24 V (kabel 8) DC. Przełącza na biegun ujemny (-) Koercja NPN otwarty-styk kolektora, 100 ma / 24 V styk DURESS DC. Przełącza na biegun ujemny (-) (kabel 16) Styk EGRESS (jeśli zacisk jest podłączony do bieguna uziemienia, wówczas przekaźnik 1 przełącza się zgodnie z tym, jak został przez ciebie zaprogramowany). Ten styk przydaje się, jeśli chcesz otworzyć drzwi od środka sterowaniem przez przekaźnik 1. Poniższa tabela przedstawia połączenia na listwie podłączeniowej (1) wraz z objaśnieniami. W systemach alarmowych występują dwa rodzaje styków oznaczone jako NO i NC. NO Normalnie Otwarty = styk jest normalnie otwarty, kiedy nie jest aktywowany NC Normalnie Zamknięty = styk jest normalnie zamknięty, kiedy nie jest aktywowany. Strona 4 z 13

5 1 & 2 Styk sabotażowy dla pętli alarmowych 24 h w systemach alarmowych 3 Podłączenie ujemne dla zielonej diody (-) 4 Podłączenie dodatnie dla zielonej diody (+) 5 Podłączenie ujemne dla czerwonej diody (-) 6 Podłączenie dodatnie dla czerwonej diody (+) 7 Podłączenie ujemne dla czerwonej diody AUX (-) (dioda środkowa) 8 Alarm główny, NPN wyjście, maks. 100 ma / 24 V DC 9 Zacisk wejściowy przekaźnika 2 dla zacisków 10 & NO styk przekaźnika 2, w stanie normalnym zacisk nie jest podłączony do zacisku 9 (normalnie otwarty) 11 NC styk przekaźnika 2, w stanie normalnym zacisk jest podłączony do zacisku 9 (normalnie zamknięty) 12 Wyjście 3, NPN włączone wyjście maks. 100 ma/24 V DC; przełącza na biegun ujemny (-). Odpowiednie dla celów sterowania (AUX) 13 Wyjście 1 kontrola dostępu. 14 NPN włączone wyjście, które przełącza na biegun ujemny(-)na 5 sekund po wprowadzeniu prawidłowego kodu użytkownika. W systemach dwudrzwiowych może być używane do uniknięcia jednoczesnego otwarcia drzwi (wymagane dwie blokady). 15 (-) Uziemienie styk (GND/uziemienie) 16 Styk wymuszający DURESS - ten styk przełącza się na biegun uziemienia, po dziesięciokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu podczas programowania (71). Poniższe ilustracje przedstawiają najpopularniejsze metody podłączania blokady. Zalecamy sporządzenie podobnego rysunku podłączeń uwzględniającego konkretne komponenty. Duża liczba możliwości podłączeń uniemożliwia przedstawienie wszystkich możliwych opcji w niniejszej instrukcji. Dioda (1N4004) zainstalowana w urządzeniu przydaje się do tłumienia indukcyjnych napięć zakłóceniowych występujących w systemach opartych na DC po włączeniu otwierania drzwi. Podłącz ją równolegle do otwierania drzwi, jak pokazano na ilustracji. Uwaga! Katoda (przedstawiona jako pierścień) diody musi być podłączona do zacisku dodatniego otwierania drzwi. Dioda nie jest wymagana dla instalacji opartych na AC. Przykład podłączenia 2 Blokada drzwi z systemem alarmowym W tym przykładzie dioda zielona (przewód 3/4) i dioda czerwona (przewód 5/6) używane są jako wyświetlacze statusu dla systemu alarmowego. Wyjście przekaźnika 2 używane jest do sterowania systemem alarmowym. Zapoznaj się z instrukcją systemu alarmowego, aby określić jaki rodzaj styku (NO/NC) będzie wymagany. Podłącz styk sabotażowy (przewód 1/2) do pętli alarmowej 24 h za pomocą styku NC. Strona 5 z 13

6 Opcjonalnie można wykorzystać podłączenie przewodu 12 (wyjście 3) i 13 (kontrola dostępu). Kod użytkownika 3 może wyłączać funkcję załączania blokady (np. w nocy, poza normalnymi godzinami pracy biura). Programowanie przeprowadza się w trybie 61. Kiedy funkcja jest aktywna, zaświeca się czerwona dioda AUX. Podłącz przewód 15 do ujemnego (GND) podłączenia systemu alarmowego. Ostrzeżenie! Po włączeniu kontroli dostępu, upewnij się, że w zablokowanych pomieszczeniach nie znajduje się żadna osoba, ponieważ w okresie aktywacji kontroli dostępu wszystkie funkcje załączania są nieaktywne. Przykład podłączenia 3 Blokada drzwi z systemem dwudrzwiowym i dwiema blokadami System dwudrzwiowy używany jest jako dostęp do pomieszczeń, gdzie jednocześnie otwarte mogą być tylko jedne drzwi (np. dostęp do pomieszczeń sterylnych). Otwieranie drzwi można uruchomić z zewnątrz za pomocą blokady oraz z wewnątrz za pomocą przycisku. Dioda zielona (przewód 3/4) może być opcjonalnie podłączona w celu prezentacji statusu (zablokowany /otwarty). Podłącz opcjonalny przełącznik magnetyczny do każdej blokady (DOOR SENS) w celu monitorowania statusu otwartego lub zamkniętego drzwi. Jeśli drzwi 1 są otwarte, wówczas drzwi 2 są zablokowane i odwrotnie. Wyjście 2 nie jest tutaj wymagane i może służyć innym celom (np. dla systemów alarmowych). Ponownie sprawdź prawidłowość wszystkich przewodów. Teraz podłącz zasilanie sieciowe do blokady. Po około 2 sekundach środkowa zielona dioda zacznie migać. Jeśli tak się nie stanie, lub wystąpi inny błąd, natychmiast odłącz zasilanie i ponownie sprawdź wszystkie podłączenia. Skorzystaj z listy kontrolnej błędów znajdującej się przy końcu niniejszej instrukcji. Programowanie Teraz możesz zaprogramować blokadę zgodnie z osobistymi preferencjami. Niniejszy rozdział opisuje wszystkie możliwości programowania. Uwaga: Pomiędzy każdą operacją na klawiaturze nie może być przerwy dłuższej 10 sekund, w przeciwnym razie uprzednio wprowadzone wartości z klawiatury zostaną usunięte. Dostęp uniwersalny, resetowanie kodów Jeśli zapomniałeś kod nadrzędny, lub przestał on funkcjonować, wykonaj następujące kroki. Strona 6 z 13

7 - Odłącz blokadę od zasilania. - Przestaw zworkę DAP (2) z OFF na ON - Ponownie podłącz zasilanie - teraz przestaw zworkę DAP (2) z ON na OFF (dźwięk brzęczyka ustanie). Kod nadrzędny został zresetowany do Znajdujesz się teraz w trybie programowania i możesz dokonać wymaganych ustawień. Ustawienia znajdziesz w rozdziale Możliwości programowania pod koniec instrukcji, lub na końcu poszczególnej sekcji językowej. Sygnalizacja graficzna i dźwiękowa Status: Brzęczyk: Zielona dioda (2): 1. W trybie programowania wył zaświeca się 2. Praca klawiatury 1 x dźwięk brzęczyka 1 x miga 3. Prawidłowy kod 2 x dźwięk brzęczyka 2 x miga 4.Nieprawidłow kod 5 x dźwięk brzęczyka 5 x miga 5. Zworka DAP "ON" po podłączeniu zasilania stały dźwięk brzęczyka stacji bazowej miga co 2 sekundy 6. Tryb Stand-by wył miga co 2 sekundy Objaśnienie programowania 0000 * Kod nadrzędny (przy dostawie) Możesz wykonać wszystkie operacje programowania po wprowadzeniu kodu nadrzędnego (0000) a następnie przyciśnięciu przycisku *. Wszystkie dalsze kroki programowania można wykonać wyłącznie po wprowadzeniu kodu nadrzędnego i zatwierdzeniu do przyciskiem *. Wielokrotnie kroki programowania można przeprowadzać kolejno jeden po drugim. Przyciśnij przycisk *, aby zamknąć tryb programowania. Programowanie systemu dla jednego lub więcej użytkowników 8900 # dla jednego użytkownika; wszystkie uprzednie ustawienia programowania zostają zresetowane # dla kilku użytkowników; wszystkie uprzednie ustawienia programowania zostają zresetowane. Programowanie kodu nadrzędnego master i kodu użytkownika dla jednego użytkownika 0 4 cyfry, stały # Po wprowadzeniu 0 możesz zaprogramować osobisty kod nadrzędny na dowolną wartość. Musi mieć długość 4 cyfr. Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. 1 4 cyfry, stały # Po wprowadzeniu 1 możesz zaprogramować kod użytkownika 1 na dowolną wartość. Musi mieć długość 4 cyfr. Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. 2 4 cyfry, stały # Po wprowadzeniu 2 możesz zaprogramować kod użytkownika 2 na dowolną wartość. Musi mieć długość 4 cyfr. Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. 3 4 cyfry, stały # Po wprowadzeniu 3 możesz zaprogramować kod użytkownika 3 na dowolną wartość. Musi mieć długość 4 cyfr. Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. Programowanie kodu nadrzędnego master i kodu użytkownika dla kilku użytkowników 0 4 to 8 # Po wprowadzeniu 0 możesz zaprogramować osobisty kod nadrzędny na dowolną wartość. Może mieć 4 do 8 cyfr. Przyciśnij przycisk #, aby zapisać to 8 # Po wprowadzeniu 1 możesz zaprogramować kod użytkownika 1 na dowolną wartość. Może mieć 4 do 8 cyfr dla 100 użytkowników (00-99). Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. Strona 7 z 13

8 to 8 # Po wprowadzeniu 2 możesz zaprogramować kod użytkownika 2 na dowolną wartość. Może mieć 4 do 8 cyfr dla 10 użytkowników (0-9). Przyciśnij przycisk #, aby zapisać to 8 # Po wprowadzeniu 3 możesz zaprogramować kod użytkownika 3 na dowolną wartość. Może mieć 4 do 8 cyfr dla 10 użytkowników (0-9). Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. Programowanie przekaźnika Wyjście do 999 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 1 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 1 włącza się na zaprogramowany czas (1 do 999 sekund). 41 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 1 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 1 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). 42 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 1 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 1 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). To programowanie pozwala także na zastosowanie krótkiego kodu dla załączania (pierwsze dwie cyfry kodu 1). Programowanie przekaźnika Wyjście to 999 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 2 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 2 włącza się na zaprogramowany czas (1 do 999 sekund). 51 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 2 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 2 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). 52 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 2 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 2 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). To programowanie pozwala także na zastosowanie krótkiego kodu dla załączania (pierwsze dwie cyfry kodu 2). Programowanie NPN otwartego kolektora wyjście to 999 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 3 i przyciśnięciu przycisku #, NPN wyjście 3 przełącza na uziemienie (-) na zaprogramowany czas (1 do 999 sekund). 61 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 3 i przyciśnięciu przycisku #, NPN wyjście 3 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). 62 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 3 i przyciśnięciu przycisku #, NPN wyjście 3 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). To programowanie pozwala także na zastosowanie krótkiego kodu. Programowanie systemu bezpieczeństwa 70 # Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, urządzenie blokuje dostęp na 30 sekund. 71 # Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, urządzenie przełącza styk (16) DURESS na uziemienie. Urządzenie pozostaje w tym stanie aż do wprowadzenia kodu użytkownika i przyciśnięcia przycisku #. Do tego styku można podłączyć odpowiednią centralkę telefoniczną, przełącznik tranzystora lub podobne urządzenie. Pamiętaj o specyfikacjach obciążenia tego wyjścia # Ilość wprowadzeń nieprawidłowego kodu można ustawić na wartość od 5 do 10. po określonej liczbie nieprawidłowego wprowadzenia kodu, urządzenie blokuje dostęp na 15 minut. Blokada ta może być wcześniej zdjęta wprowadzeniem kodu nadrzędnego # Można wprowadzić nieprawidłowy kod dowolną ilość razy. Brak okresu zablokowania. Programowanie aktywnego alarmu drzwi Strona 8 z 13

9 Strona 9 z # Sygnał dźwiękowy po otwarciu lub zamknięciu podłączenia pomiędzy zaciskami (4(-)) uziemienie i DOOR SENS (3) # Brak sygnału dźwiękowego po otwarciu lub zamknięciu podłączenia pomiędzy zaciskami (4(-)) uziemienie i DOOR SENS (3). Programowanie dźwięku otwierania 81 1 # Po aktywowaniu wyjścia (przekaźnika), urządzenie generuje dźwięk otwierania przez 1 sekundę. Może to wystąpić po wprowadzeniu kodu użytkownika lub przez operację przycisku OPEN. Funkcja ta przydaje się bardzo w przypadku bezgłośnej operacji otwierania drzwi (np. praca z DC) # Brak dźwięku otwierania,. Generowany jest tylko dźwięk potwierdzenia po wprowadzeniu kodów. Programowanie trybu dostępu (tylko w trybie wielu użytkowników) 82 1 # Tryb Auto (ustawienie domyślne). Przycisk # nie musi być wciśnięty po wprowadzeniu kodu. Jednak kod użytkownika musi mieć tę samą liczbę cyfr co kod nadrzędny # tryb ręczny Przycisk # musi być wciśnięty, aby aktywować blokadę. Kod użytkownika może mieć 4 do 8 cyfr, niezależnie od długości kodu nadrzędnego. Uwaga: w trybie jednego użytkownika kod użytkownika i kod nadrzędny muszą mieć długość 4 cyfr. Programowanie dźwięku przycisków 83 1 # Dźwięk przycisków generowany jest za każdym przyciśnięciem przycisku # Wszystkie dźwięki przycisków są wyłączone. Opóźnienie alarmu drzwi 9 0 # Opóźnienie alarmu drzwi jest wyłączone. 9 1 to 999 # Po otwarciu podłączenia pomiędzy zaciskami (4(-)) uziemienie i DOOR SENS (3) i upłynięciu zaprogramowanego czasu (1 do 999 sekund), rozlegnie się alarm aż do momentu przywrócenia podłączenia pomiędzy dwoma zaciskami. Pamiętaj o przestrzeganiu czasu trwania alarmu określonego prawem. W Niemczech alarm niemoże trwać dłużej niż 3 minuty. Jeśli jesteś właścicielem systemu alarmowego, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie nieprzekraczania tego czasu. Poniższe parametry są ustawiane fabrycznie: Parametr Objaśnienie 8900 Tryb jednego użytkownika 401 Wyjście 1 załącza się na 1 sekundę 501 Wyjście 2 załącza się na 1 sekundę 601 Wyjście 3 załącza się na 1 sekundę 70 Po 10 nieprawidłowych wprowadzonych kodach, klawiatura zostaje zablokowana na 30 sekund 800 Wyłączony alarm aktywności drzwi. 811 Wyłączony dźwięk otwierania. 820 Wprowadzenie kodu użytkownika musi być zatwierdzone przyciskiem # (tylko po przełączeniu w tryb wielu użytkowników). 821 Wprowadzenie kodu użytkownika nie musi być zatwierdzone przyciskiem # (przy dostawie lub w trybie jednego użytkownika). 831 Aktywne dźwięki przycisków.

10 90 Nieaktywny alarm opóźnienia drzwi. Programowanie : przykład Niniejszy rozdział zawiera przykłady programowania blokady. Należy pamiętać, że system można Zaprogramować na wiele sposobów. Uwaga: Zalecamy zastąpienie kodów przykładowych własnymi kodami. Skorzystaj z przykładu jako wskazówki i wprowadź osobisty kod do tabel na końcu instrukcji. Przechowuj kody w miejscu bezpiecznym, aby nikt niepowołany nie mógł z nich skorzystać. Blokada musi być zaprogramowana z następującymi ustawieniami: Kod nadrzędny 3289 Kod użytkownika Kod użytkownika Kod użytkownika Przekaźnik 1 powinien wyłączyć się po 5 sekundach. Przekaźnik 2 powinien włączyć się po wprowadzeniu kodu użytkownika (6854#) i wyłączyć dopiero po ponownym wprowadzeniu kodu użytkownika (6854#). Wyjście 3 powinno funkcjonować w ten sam sposób co przekaźnik 2 (kod użytkownika #), ale może być także włączone krótkim kodem (92#). Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, system powinien zablokować się na 30 sekund. W przypadku przerwania połączenia pomiędzy zaciskami DOOR SENS (3) i uziemienia, urządzenie podstawowe powinno wygenerować alarm. Jeśli, po wprowadzeniu kodu użytkownika 1, połączenie pomiędzy zaciskami DOOR SENS (3) i uziemienia pozostaje otwarte przez ponad 60 sekund blokada powinna wygenerować alarm. Sekwencja przycisków: 0000* Wprowadź kod nadrzędny (jak przy dostawie) i przyciśnij przycisk * tryb Programowanie 03289# To nowy kod nadrzędny # Nowy kod użytkownika # Nowy kod użytkownika # Nowy kod użytkownika # Przekaźnik włączony na 5 sekund po wprowadzeniu kodu użytkownika 1 51# Przekaźnik 2 z funkcją ON/OFF sterowany kodem użytkownika 2 62# Wyjście 3 z funkcją ON/OFF sterowane kodem użytkownika3 i krótkim kodem 70# Blokada systemu na 30 sekund po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu 81# Alarm drzwi, jeśli drzwi zostały otwarte, kiedy nie jest to wymagane. 960# Alarm drzwi, jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60 sekund * Koniec programowania Działanie Działanie blokady zaleczy od określonego programowania. Poniższy przykład oparty jest na powyższym przykładzie programowania. Dostosuj sposób używania urządzenia do ustawień, których dokonałeś. Załączanie przekaźników kodem użytkownika Poniższe wprowadzone wartości odnoszą się do załączania wyjść przy użyciu zdefiniowanego kodu użytkownika. 8321# Przekaźnik 1 włącza się na 5 sekund Strona 10 z 13

11 6854# Przekaźnik 2 przełącza się 9270# Wyjście 3 przełącza się Załączanie przekaźników kodem nadrzędnym Poniższe wprowadzone wartości odnoszą się do załączania wyjść przy użyciu zdefiniowanego kodu nadrzędnego. 3289#1 Przekaźnik 1 włącza się na 5 sekund 3289#2 Przekaźnik 2 przełącza się 9270# Wyjście 3 przełącza się Kod przełączania - Wyjścia DURESS i przekaźnika 1 Kod generowany jest przez dodanie wartości 2 do pierwszej cyfry kodu użytkownika 1. Przykład: Jeśli kod użytkownika 1 wynosi 1234 wówczas kod wynosi W powyższym przykładzie programowania zaprogramowany kod użytkownika 1 wynosi 8321 a zatem musi być zastosowany kod Przekaźnik 1 włącza się na 5 sekund a wyjście DURESS przełącza się na uziemienie. Kod posiada taką samą funkcję co kod użytkownika 1 ale także przełącza wyjście DURESS (styk 16) na uziemienie. Kod pozwala na włączenie/wyłączenie przekaźnika (w zależności od programowania). Wyjście DURESS może zostać włączone tym kodem, ale należy użyć kodu użytkownika 1 aby przełączyć się z powrotem na styk otwarty. W tym przypadku, przekaźnik nie załącza się a tylko wyjście DURESS zostaje przełączone z powrotem. Użycie krótkiego kodu Jeśli zaprogramowałeś wyjście umożliwiające użytkownikowi użycie krótkiego kodu (42#, 52#, 62#) wówczas możesz załączać wyjście jedynie za pomocą dwóch pierwszych cyfr kodu użytkownika. Krótkim kodem można załączyć wszystkie trzy przekaźniki ale należy uwzględnić wykonane programowanie. Aby ponownie wyłączyć przekaźniki należy wprowadzić odpowiedni pełny kod użytkownika. W przykładzie programowania, wyjście 3 zostało zaprogramowane na umożliwienie użycia krótkiego kodu. Kod użytkownika 3 wynosi 9270 więc krótki kod wynosi 92 92# Wyjście 3 włącza się 9270# Wyjście 3 wyłącza się Kontrola bezpieczeństwa System został zaprogramowany (70#) tak aby blokował się po 30 sekundach po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu. Celowo wprowadź 10 razy błędny kod, przyciskając przycisk # po każdym kodzie. Po każdym przyciśnięciu przycisku #, układ sterowania powinien wygenerować 5 dźwięków. Następnie cały system zostanie zablokowany na 30 sekund. Uwaga: Wprowadzenie każdego kodu nie może trwać dłużej niż 10 sekund pomiędzy kolejnymi przyciśnięciami przycisków w przeciwnym razie system powróci do normalnej pracy. W takim przypadku fałszywe wprowadzenia kodów zostaną zignorowane. Alarm drzwi W przykładzie programowania (81#) system został ustawiony na wyzwalanie alarmu po przerwaniu połączenia pomiędzy zaciskami DOOR SENS (3) oraz uziemienie. Otwórz to połączenie (np. otwarte drzwi) bez wprowadzania kodu użytkownika 1 i nie przyciskaj otwierania drzwi w pomieszczeniu. Układ podstawowy powinien wygenerować alarm przez 60 sekund. Alarm można wyłączyć wcześniej wprowadzając kod użytkownika 1 i przyciskając przycisk #. Strona 11 z 13

12 Drzwi pozostają zbyt długo otwarte W przykładzie programowania system został ustawiony na wyzwalanie alarmu kiedy drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60 sekund. Ustawienie to służy jako przypomnienie, że drzwi wejściowe nadal pozostają otwarte. Wprowadź kod użytkownika 1 i otwórz drzwi. W tym przypadku, alarm nie będzie wyzwolony. Jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60 sekund rozlegnie się alarm. Zamknij po prostu drzwi, aby go wyłączyć. Zmiana istniejącego programowania Niniejszy rozdział pokrótce opisuje sposób zmiany zaprogramowanych ustawień (ustawionych w przykładzie programowania ) Patrz Objaśnienia programowania szczegółowe wyjaśnienia. 3289* Tryb Programowanie 41# Przekaźnik 1 z funkcją ON/OFF sterowany kodem użytkownika 1 71# Po wprowadzeniu 10 błędnych kodów, zacisk (16) DURESS przełącza się na uziemienie. 83# Melodia po przerwaniu połączenia pomiędzy zaciskami DOOR SENS oraz uziemienie. 90# Alarm opóźnienia drzwi wyłączony. * Koniec programowania Przekaźnik 1 przełącza się Wprowadź kod użytkownika 1 i otwórz drzwi. W tym przypadku, alarm nie będzie wyzwolony. Jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60 sekund rozlegnie się alarm. Zamknij po prostu drzwi, aby go wyłączyć. Usuwanie kodu użytkownika (tylko tryb wielu użytkowników) Aby usunąć użytkownika, postępuj następująco: Wprowadź swój kod nadrzędny i potwierdź przyciskiem *. Jesteś tera w trybie programowania. Wprowadź grupę użytkownika i numer użytkownika, który ma być usunięty, użytkownik zostaje usuniętym przyciśnięciem przycisku #. Przykład: 105# Usuń numer użytkownika 05 z grupy użytkownika 1. 23# Usuń numer użytkownika 3 z grupy użytkownika 2. Strona 12 z 13

13 Dane techniczne Napięcie robocze: V DC lub AC Maks. zużycie mocy ok. 160 ma: Pojedynczy kod użytkownika: 1 kod nadrzędny; 3 kody użytkownika (4 cyfry) Kombinacje kodów: Wielokrotne kody użytkownika: 1 kod nadrzędny, (4-8 cyfr ) 100 kodów użytkownika dla wyjścia 1 10 kodów użytkownika każdy dla for wyjść Kombinacje kodów: > 10 milionów Przekaźnik 1 maks. 5 A 30 V DC Przekaźnik 2 maks. 1 A 30 V DC Wyjście 3 maks. 100 ma 24 V DC Wyjścia NPN maks. 100 ma 24 V DC Czas przyciśnięcia przycisków: maks. 10 sekund pomiędzy każdym przyciśnięciem przycisku Temperatura robocza -40 C to +85 C Wymiary 117 x 74 x 28 mm (LxWxD) Ciężar ok. 180 g Strona 13 z 13

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780 Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zastosowanie. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski BC-2000 Kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Opis BC-2000 pozwala sterować pracą zamków elektromagnetycznych i elektrozaczepów oraz systemów kontroli dostępu, które wymagają

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH

ZAMKI SZYFROWE Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH ZAMKI SZYFROWE Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH AC-05A1 AC-06A1 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna - 1 - Spis treści 1. PRZEZNACZENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA... 3 2. BUDOWA I INSTALACJA ZAMKA...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Stacja domowa głośnomówiąca 1280..

Instrukcja montażu i obsługi. Stacja domowa głośnomówiąca 1280.. Instrukcja montażu i obsługi Stacja domowa głośnomówiąca 1280.. Opis urządzenia Stacja domowa głośnomówiąca należy do systemu komunikacji domofonowej Gira iskłada się z następujących elementów: 3 4 5 2

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika INSTRUKCJA MONTAŻU ZK LCD- system alarmowy przeznaczony do pojazdów z masą na karoserii, z możliwością uruchomienia silnika w różnych trybach czasowo, z pomiarem temperatury, zdalnie. 1 2 2 1 1 2 3 4 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO Dziękujemy Za wybranie czujnika na podczerwień firmy WECO. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed montażem oraz o zachowanie jej na przyszłość. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy regulator wilgoci FS20 HGS Nr produktu 620347

Bezprzewodowy regulator wilgoci FS20 HGS Nr produktu 620347 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy regulator wilgoci FS20 HGS Nr produktu 620347 Strona 1 z 16 6. Cechy i funkcje Urządzenie FS20 HGS mierzy temperaturę i wilgotność otoczenia w miejscu instalacji i w sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy:

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy: Przygotowanie sejfu do pracy: Sejf hotelowy Be-Tech Instrukcja obsługi Sejf standardowo jest otwarty Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od wewnętrznej strony

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod

LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod ZAMKI SZYFROWE - BEZPRZEWODOWE www.rozam.pl 1 LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka szyfrowego LOCKDATA-S. Elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED 1) Wprowadzenie Dziękujemy za to, że wybrali Państwo krzyż apteczny reklamę LED z naszej oferty. Mamy nadzieję że nasz produkt spełni w 100%

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

AC-20B1 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH

AC-20B1 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH AC-20B1 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna - 1 - SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...3 2. BUDOWA ZAMKA...4 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Klawiatura do wpisywania kodów 2605..

Instrukcja obsługi. Klawiatura do wpisywania kodów 2605.. Instrukcja obsługi Klawiatura do wpisywania kodów 605.. Spis treści Opis urządzenia... 4 Widok urządzenia... 5 Zakresy stosowania... 6 Obsługa... 8 Sygnały potwierdzania... 10 Przebieg uruchamiania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja System automatyki domowej Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11 Centrala alarmowa Conrad MA Instrukcja obsługi Nr produktu: 751990 Strona 1 z 11 Widok produktu 1. Antena 2. Urządzenie sygnalizacji akustycznej 3. Diody LED statusu strefy Diody LED informują o statusie

Bardziej szczegółowo

SOLAR. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Gebaude Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH, 34123 Kassel

SOLAR. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Gebaude Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH, 34123 Kassel SOLAR Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa Gebaude Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH, 34123 Kassel Wersja 1.1 / 02-2013 Spis treści Informacje ogólne...3 Przegląd

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ca64sz_pl 06/04 Zamek szyfrowy CA-64 SZ jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób kontroli dostępu do pomieszczenia,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny kontroler dostępu

Autonomiczny kontroler dostępu Autonomiczny kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i specyfikacja. Opis: stouch W-w / stouch W-s / skey W-w / skey W-s to autonomiczny kontroler dostępu z

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo