Blokada cyfrowa Nr produktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blokada cyfrowa Nr produktu"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada cyfrowa Nr produktu Strona 1 z 13

2 Wstęp Szanowni klienci. Dziękujemy za zakup tej blokady. Kupując ten system, nabyliście Państwo produkt najlepszej jakości technologicznej. Niniejszy produkt spełnia wymagania wszystkich stosownych przepisów europejskich i danego kraju. Zgodność została potwierdzona a odpowiednie deklaracje i dokumenty znajdują się u producenta. Aby zachować stan produktu i zapewnić bezpieczną obsługę, jako użytkownik musisz przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku pytać technicznych skontaktuj się z obsługą techniczną na poniższe dane kontaktowe. Niemcy, tel: / Faks / pon czw 8.00am do 4.30pm Przeznaczenie do użycia Blokada przeznaczona jest do sterowania otwieraniem drzwi, bram, silników itp. oraz do uruchamiania i dostępu do drzwi wejściowych. Użycie blokady dozwolone jest wyłącznie w chronionym obszarze na zewnątrz pomieszczeń. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wilgocią. Produkt przeznaczony jest do użycia wyłącznie z napięciami AC/DC 12 24V. Maksymalna moc złączeniowa przekaźnika Wyjście 1 nie może przekraczać 5 A/30 V DC, a przekaźnika Wyjście 2 wartości 1 A/30 V DC. Wyjścia NPN- otwarte kolektor nie mogą być poddane obciążeniom 100 ma i 24 V DC. Blokada posiada styk sabotażowy (przełącznik manipulacyjny), który rozpoznaje otwarcie obudowy i może służyć do włączania systemu alarmowego. Użycie inne niż opisano powyżej jest zabronione i może uszkodzić produkt. Nieprawidłowe użycie może prowadzić do zagrożenia zwarciem, pożarem lub prażeniem prądem. Zabrania się modyfikacji i zmian jakiejkolwiek części produktu. Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Opis poszczególnych części 1 dioda czerwona, wolna ( wraz z mnożnikiem dla 12V) Strona 2 z 13

3 2 dioda statusu, dwukolorowa: zielona dla pracy standardowej, Czerwina dla ekranu AUX (przewód połączeniowy nr 7 -> biegun ujemny) 3 Dioda zielona, wolna (w tym mnożnik 12 V) 4 Klawiatura 5 Listwa połączeniowa 6 Styk sabotażowy 7 Zworka DAP (do resetowania kodu) 8 Zworka alarmowa do obsługi przycisku lub styku drzwi 9 Otwory montażowe 10 Styk drzwi (jeśli styk nie jest używany, zworka do zacisku ujemnego (zacisk 11) musi być zainstalowana 11 Podłączenie zasilania (12-24 V DC/AC) 12 Styk przyciski otwierania drzwi 13 Wyjście przekaźnika 1 Opis funkcjonalny Blokada może być używana do rozpoznawania dostępu przy drzwiach wejściowych, jako sterownik mechanizmów drzwi i bram garażowych oraz w szeregu innych zastosowań. Szeroki zakres temperatury pracy (-40 do +85 C) umożliwia także używanie urządzenia w wodoodpornych obszarach na zewnątrz pomieszczeń. Klawiaturą programuj się żądany kod blokady. Na przykład możesz zaprogramować do 100 kodów użytkownika (4 8 cyfr) dla wyjścia 1 oraz do 10 kodów użytkownika (4 8cyfr) dla każdego z wyjść 2 i 3. możesz pozostawić każdy przekaźnik włączony przez zaprogramowany okres lub wyraźnie otworzyć/zamknąć przekaźnik za pomocą kodu użytkownika. Dostępne są także różne opcje bezpieczeństwa i programowania. Rozpoczynamy pracę Aby zagwarantować prawidłowe ustawienie i obsługę dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Wybierając miejsce instalacji blokady pamiętaj, że należy unikać bezpośredniego silnego osłonecznienia, drgań, zapylenia, skrajnych temperatur i wilgoci. Zabrania się instalacji urządzenia w pobliżu innych urządzeń o silnych polach magnetycznych. Urządzenia emitujące silne pola elektryczne, np. komórki, nadajniki radiowe i silniki elektryczne również muszą znajdować się z dala od blokady. Mogą mieć niekorzystny wpływ na jej działanie. Nie wierć żadnych dodatkowych otworów i nie przykręcaj dodatkowych śrub do obudowy w celu zamocowania urządzenia. Może to prowadzić do kontaktu z niebezpiecznymi napięciami. Pamiętaj aby przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta narzędzi podczas używania narzędzi do instalacji urządzenia. Montaż Wybierz odpowiednią lokalizację blokady pozwalającą na łatwą obsługę systemu. Za pomocą odpowiedniego śrubokrętu wykręć śruby z otworów montażowych (9) układu sterowania. Zdejmij pokrywę z tyłu układu sterowania. Użyj otworów w pokrywie jako wzoru do zaznaczenia pozycji otworów montażowych. Upewnij się, że w miejscu wiercenia nie znajdują się żadne przewody elektryczne, rury z wodą itp. zdejmij pokrywę i wywierć otwory montażowe. Ułóż wymagane przewody, w zależności od przeznaczenia do użycia. Kable można poprowadzić przez okrągły otwór w pokrywie. W razie konieczności zepnij kable specjalnym narzędziem. Przykręć pokrywę na miejsce za pomocą dostarczonych śrub. Jeśli to konieczne, zastosuj kołki. Upewnij się, że nikt nie będzie potykał się o kable. Strona 3 z 13

4 Podłączenie Upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od sieci przed podłączeniem ich do blokady. Stosuj zasilanie tylko VDC/AC. Nigdy nie usiłuj obsługiwać blokady z innymi napięciami. Wejścia i wyjścia blokady oraz podłączonych kabli należy zabezpieczyć przed przypadkowym dotknięciem. Kable muszą posiadać odpowiednią izolację a punkty styków należy zabezpieczyć przed dodatkowym dotknięciem. Pamiętaj o prawidłowej biegunowości (+)/(-) przy podłączaniu napięć DC. Nie ma to znaczenia w przypadku napięć AC. Brak przestrzegania tych wskazówek skutkuje unieważnieniem gwarancji. Pamiętaj, że nieprawidłowo podłączone kable mogą zniszczyć urządzenie. Teraz możesz podłączyć kable diod na układzie sterowania. Możesz użyć czerwonej diody (1) do sygnalizacji uzbrojonego centralnego systemu alarmowego (3) np. do sygnalizowania zamkniętych drzwi wejściowych. Upewnij się, że wszystkie napięcia DC są podłączone z prawidłową biegunowością. Jeśli konieczne sprawdź miernikiem. Zasilanie dla diody czerwonej i zielonej musi być 12 V DC. Użycie zasilania 24V wymaga dodatkowego mnożnika 1,5kilomoów. Listwa podłączeniowa pozwala na podłączenie dodatkowych urządzeń (styku magnetycznego, otwierania drzwi itp.). Realizując podłączenia do urządzenia, pamiętaj o specyfikacjach napięcia i prądu z poniższej tabeli. Nie wolno ich przekraczać. Pojemność obciążeniowa wyjść Przekaźnik 1 5 A / 30 V AC/DC Przekaźnik 2 1 A / 30 V AC/DC Styk sabotażowy bezprądowy NC styk dla pętli alarmowej 24 h EG IN (Egress) NPN otwarty-styk kolektora, 100 ma / 24 V DC. Włącza się w przypadku bieguna ujemnego (-) Wyjście 1 NPN otwarty-styk kolektora, 100 ma / 24 V Kontrola dostępu DC Przełącza na biegun ujemny (-) (kabel 13) Wyjście kontrolne NPN otwarty-styk kolektora, 100 ma / 24 V System dwudrzwiowy DC. Przełącza na biegun ujemny (-)(kabel 14) Alarm główny NPN otwarty-styk kolektora, 100 ma / 24 V (kabel 8) DC. Przełącza na biegun ujemny (-) Koercja NPN otwarty-styk kolektora, 100 ma / 24 V styk DURESS DC. Przełącza na biegun ujemny (-) (kabel 16) Styk EGRESS (jeśli zacisk jest podłączony do bieguna uziemienia, wówczas przekaźnik 1 przełącza się zgodnie z tym, jak został przez ciebie zaprogramowany). Ten styk przydaje się, jeśli chcesz otworzyć drzwi od środka sterowaniem przez przekaźnik 1. Poniższa tabela przedstawia połączenia na listwie podłączeniowej (1) wraz z objaśnieniami. W systemach alarmowych występują dwa rodzaje styków oznaczone jako NO i NC. NO Normalnie Otwarty = styk jest normalnie otwarty, kiedy nie jest aktywowany NC Normalnie Zamknięty = styk jest normalnie zamknięty, kiedy nie jest aktywowany. Strona 4 z 13

5 1 & 2 Styk sabotażowy dla pętli alarmowych 24 h w systemach alarmowych 3 Podłączenie ujemne dla zielonej diody (-) 4 Podłączenie dodatnie dla zielonej diody (+) 5 Podłączenie ujemne dla czerwonej diody (-) 6 Podłączenie dodatnie dla czerwonej diody (+) 7 Podłączenie ujemne dla czerwonej diody AUX (-) (dioda środkowa) 8 Alarm główny, NPN wyjście, maks. 100 ma / 24 V DC 9 Zacisk wejściowy przekaźnika 2 dla zacisków 10 & NO styk przekaźnika 2, w stanie normalnym zacisk nie jest podłączony do zacisku 9 (normalnie otwarty) 11 NC styk przekaźnika 2, w stanie normalnym zacisk jest podłączony do zacisku 9 (normalnie zamknięty) 12 Wyjście 3, NPN włączone wyjście maks. 100 ma/24 V DC; przełącza na biegun ujemny (-). Odpowiednie dla celów sterowania (AUX) 13 Wyjście 1 kontrola dostępu. 14 NPN włączone wyjście, które przełącza na biegun ujemny(-)na 5 sekund po wprowadzeniu prawidłowego kodu użytkownika. W systemach dwudrzwiowych może być używane do uniknięcia jednoczesnego otwarcia drzwi (wymagane dwie blokady). 15 (-) Uziemienie styk (GND/uziemienie) 16 Styk wymuszający DURESS - ten styk przełącza się na biegun uziemienia, po dziesięciokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu podczas programowania (71). Poniższe ilustracje przedstawiają najpopularniejsze metody podłączania blokady. Zalecamy sporządzenie podobnego rysunku podłączeń uwzględniającego konkretne komponenty. Duża liczba możliwości podłączeń uniemożliwia przedstawienie wszystkich możliwych opcji w niniejszej instrukcji. Dioda (1N4004) zainstalowana w urządzeniu przydaje się do tłumienia indukcyjnych napięć zakłóceniowych występujących w systemach opartych na DC po włączeniu otwierania drzwi. Podłącz ją równolegle do otwierania drzwi, jak pokazano na ilustracji. Uwaga! Katoda (przedstawiona jako pierścień) diody musi być podłączona do zacisku dodatniego otwierania drzwi. Dioda nie jest wymagana dla instalacji opartych na AC. Przykład podłączenia 2 Blokada drzwi z systemem alarmowym W tym przykładzie dioda zielona (przewód 3/4) i dioda czerwona (przewód 5/6) używane są jako wyświetlacze statusu dla systemu alarmowego. Wyjście przekaźnika 2 używane jest do sterowania systemem alarmowym. Zapoznaj się z instrukcją systemu alarmowego, aby określić jaki rodzaj styku (NO/NC) będzie wymagany. Podłącz styk sabotażowy (przewód 1/2) do pętli alarmowej 24 h za pomocą styku NC. Strona 5 z 13

6 Opcjonalnie można wykorzystać podłączenie przewodu 12 (wyjście 3) i 13 (kontrola dostępu). Kod użytkownika 3 może wyłączać funkcję załączania blokady (np. w nocy, poza normalnymi godzinami pracy biura). Programowanie przeprowadza się w trybie 61. Kiedy funkcja jest aktywna, zaświeca się czerwona dioda AUX. Podłącz przewód 15 do ujemnego (GND) podłączenia systemu alarmowego. Ostrzeżenie! Po włączeniu kontroli dostępu, upewnij się, że w zablokowanych pomieszczeniach nie znajduje się żadna osoba, ponieważ w okresie aktywacji kontroli dostępu wszystkie funkcje załączania są nieaktywne. Przykład podłączenia 3 Blokada drzwi z systemem dwudrzwiowym i dwiema blokadami System dwudrzwiowy używany jest jako dostęp do pomieszczeń, gdzie jednocześnie otwarte mogą być tylko jedne drzwi (np. dostęp do pomieszczeń sterylnych). Otwieranie drzwi można uruchomić z zewnątrz za pomocą blokady oraz z wewnątrz za pomocą przycisku. Dioda zielona (przewód 3/4) może być opcjonalnie podłączona w celu prezentacji statusu (zablokowany /otwarty). Podłącz opcjonalny przełącznik magnetyczny do każdej blokady (DOOR SENS) w celu monitorowania statusu otwartego lub zamkniętego drzwi. Jeśli drzwi 1 są otwarte, wówczas drzwi 2 są zablokowane i odwrotnie. Wyjście 2 nie jest tutaj wymagane i może służyć innym celom (np. dla systemów alarmowych). Ponownie sprawdź prawidłowość wszystkich przewodów. Teraz podłącz zasilanie sieciowe do blokady. Po około 2 sekundach środkowa zielona dioda zacznie migać. Jeśli tak się nie stanie, lub wystąpi inny błąd, natychmiast odłącz zasilanie i ponownie sprawdź wszystkie podłączenia. Skorzystaj z listy kontrolnej błędów znajdującej się przy końcu niniejszej instrukcji. Programowanie Teraz możesz zaprogramować blokadę zgodnie z osobistymi preferencjami. Niniejszy rozdział opisuje wszystkie możliwości programowania. Uwaga: Pomiędzy każdą operacją na klawiaturze nie może być przerwy dłuższej 10 sekund, w przeciwnym razie uprzednio wprowadzone wartości z klawiatury zostaną usunięte. Dostęp uniwersalny, resetowanie kodów Jeśli zapomniałeś kod nadrzędny, lub przestał on funkcjonować, wykonaj następujące kroki. Strona 6 z 13

7 - Odłącz blokadę od zasilania. - Przestaw zworkę DAP (2) z OFF na ON - Ponownie podłącz zasilanie - teraz przestaw zworkę DAP (2) z ON na OFF (dźwięk brzęczyka ustanie). Kod nadrzędny został zresetowany do Znajdujesz się teraz w trybie programowania i możesz dokonać wymaganych ustawień. Ustawienia znajdziesz w rozdziale Możliwości programowania pod koniec instrukcji, lub na końcu poszczególnej sekcji językowej. Sygnalizacja graficzna i dźwiękowa Status: Brzęczyk: Zielona dioda (2): 1. W trybie programowania wył zaświeca się 2. Praca klawiatury 1 x dźwięk brzęczyka 1 x miga 3. Prawidłowy kod 2 x dźwięk brzęczyka 2 x miga 4.Nieprawidłow kod 5 x dźwięk brzęczyka 5 x miga 5. Zworka DAP "ON" po podłączeniu zasilania stały dźwięk brzęczyka stacji bazowej miga co 2 sekundy 6. Tryb Stand-by wył miga co 2 sekundy Objaśnienie programowania 0000 * Kod nadrzędny (przy dostawie) Możesz wykonać wszystkie operacje programowania po wprowadzeniu kodu nadrzędnego (0000) a następnie przyciśnięciu przycisku *. Wszystkie dalsze kroki programowania można wykonać wyłącznie po wprowadzeniu kodu nadrzędnego i zatwierdzeniu do przyciskiem *. Wielokrotnie kroki programowania można przeprowadzać kolejno jeden po drugim. Przyciśnij przycisk *, aby zamknąć tryb programowania. Programowanie systemu dla jednego lub więcej użytkowników 8900 # dla jednego użytkownika; wszystkie uprzednie ustawienia programowania zostają zresetowane # dla kilku użytkowników; wszystkie uprzednie ustawienia programowania zostają zresetowane. Programowanie kodu nadrzędnego master i kodu użytkownika dla jednego użytkownika 0 4 cyfry, stały # Po wprowadzeniu 0 możesz zaprogramować osobisty kod nadrzędny na dowolną wartość. Musi mieć długość 4 cyfr. Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. 1 4 cyfry, stały # Po wprowadzeniu 1 możesz zaprogramować kod użytkownika 1 na dowolną wartość. Musi mieć długość 4 cyfr. Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. 2 4 cyfry, stały # Po wprowadzeniu 2 możesz zaprogramować kod użytkownika 2 na dowolną wartość. Musi mieć długość 4 cyfr. Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. 3 4 cyfry, stały # Po wprowadzeniu 3 możesz zaprogramować kod użytkownika 3 na dowolną wartość. Musi mieć długość 4 cyfr. Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. Programowanie kodu nadrzędnego master i kodu użytkownika dla kilku użytkowników 0 4 to 8 # Po wprowadzeniu 0 możesz zaprogramować osobisty kod nadrzędny na dowolną wartość. Może mieć 4 do 8 cyfr. Przyciśnij przycisk #, aby zapisać to 8 # Po wprowadzeniu 1 możesz zaprogramować kod użytkownika 1 na dowolną wartość. Może mieć 4 do 8 cyfr dla 100 użytkowników (00-99). Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. Strona 7 z 13

8 to 8 # Po wprowadzeniu 2 możesz zaprogramować kod użytkownika 2 na dowolną wartość. Może mieć 4 do 8 cyfr dla 10 użytkowników (0-9). Przyciśnij przycisk #, aby zapisać to 8 # Po wprowadzeniu 3 możesz zaprogramować kod użytkownika 3 na dowolną wartość. Może mieć 4 do 8 cyfr dla 10 użytkowników (0-9). Przyciśnij przycisk #, aby zapisać. Programowanie przekaźnika Wyjście do 999 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 1 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 1 włącza się na zaprogramowany czas (1 do 999 sekund). 41 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 1 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 1 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). 42 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 1 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 1 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). To programowanie pozwala także na zastosowanie krótkiego kodu dla załączania (pierwsze dwie cyfry kodu 1). Programowanie przekaźnika Wyjście to 999 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 2 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 2 włącza się na zaprogramowany czas (1 do 999 sekund). 51 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 2 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 2 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). 52 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 2 i przyciśnięciu przycisku #, przekaźnik 2 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). To programowanie pozwala także na zastosowanie krótkiego kodu dla załączania (pierwsze dwie cyfry kodu 2). Programowanie NPN otwartego kolektora wyjście to 999 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 3 i przyciśnięciu przycisku #, NPN wyjście 3 przełącza na uziemienie (-) na zaprogramowany czas (1 do 999 sekund). 61 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 3 i przyciśnięciu przycisku #, NPN wyjście 3 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). 62 # Po wprowadzeniu Kodu użytkownika 3 i przyciśnięciu przycisku #, NPN wyjście 3 przełącza się (z zamkniętego na otwarty lub z otwartego na zamknięty). To programowanie pozwala także na zastosowanie krótkiego kodu. Programowanie systemu bezpieczeństwa 70 # Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, urządzenie blokuje dostęp na 30 sekund. 71 # Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, urządzenie przełącza styk (16) DURESS na uziemienie. Urządzenie pozostaje w tym stanie aż do wprowadzenia kodu użytkownika i przyciśnięcia przycisku #. Do tego styku można podłączyć odpowiednią centralkę telefoniczną, przełącznik tranzystora lub podobne urządzenie. Pamiętaj o specyfikacjach obciążenia tego wyjścia # Ilość wprowadzeń nieprawidłowego kodu można ustawić na wartość od 5 do 10. po określonej liczbie nieprawidłowego wprowadzenia kodu, urządzenie blokuje dostęp na 15 minut. Blokada ta może być wcześniej zdjęta wprowadzeniem kodu nadrzędnego # Można wprowadzić nieprawidłowy kod dowolną ilość razy. Brak okresu zablokowania. Programowanie aktywnego alarmu drzwi Strona 8 z 13

9 Strona 9 z # Sygnał dźwiękowy po otwarciu lub zamknięciu podłączenia pomiędzy zaciskami (4(-)) uziemienie i DOOR SENS (3) # Brak sygnału dźwiękowego po otwarciu lub zamknięciu podłączenia pomiędzy zaciskami (4(-)) uziemienie i DOOR SENS (3). Programowanie dźwięku otwierania 81 1 # Po aktywowaniu wyjścia (przekaźnika), urządzenie generuje dźwięk otwierania przez 1 sekundę. Może to wystąpić po wprowadzeniu kodu użytkownika lub przez operację przycisku OPEN. Funkcja ta przydaje się bardzo w przypadku bezgłośnej operacji otwierania drzwi (np. praca z DC) # Brak dźwięku otwierania,. Generowany jest tylko dźwięk potwierdzenia po wprowadzeniu kodów. Programowanie trybu dostępu (tylko w trybie wielu użytkowników) 82 1 # Tryb Auto (ustawienie domyślne). Przycisk # nie musi być wciśnięty po wprowadzeniu kodu. Jednak kod użytkownika musi mieć tę samą liczbę cyfr co kod nadrzędny # tryb ręczny Przycisk # musi być wciśnięty, aby aktywować blokadę. Kod użytkownika może mieć 4 do 8 cyfr, niezależnie od długości kodu nadrzędnego. Uwaga: w trybie jednego użytkownika kod użytkownika i kod nadrzędny muszą mieć długość 4 cyfr. Programowanie dźwięku przycisków 83 1 # Dźwięk przycisków generowany jest za każdym przyciśnięciem przycisku # Wszystkie dźwięki przycisków są wyłączone. Opóźnienie alarmu drzwi 9 0 # Opóźnienie alarmu drzwi jest wyłączone. 9 1 to 999 # Po otwarciu podłączenia pomiędzy zaciskami (4(-)) uziemienie i DOOR SENS (3) i upłynięciu zaprogramowanego czasu (1 do 999 sekund), rozlegnie się alarm aż do momentu przywrócenia podłączenia pomiędzy dwoma zaciskami. Pamiętaj o przestrzeganiu czasu trwania alarmu określonego prawem. W Niemczech alarm niemoże trwać dłużej niż 3 minuty. Jeśli jesteś właścicielem systemu alarmowego, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie nieprzekraczania tego czasu. Poniższe parametry są ustawiane fabrycznie: Parametr Objaśnienie 8900 Tryb jednego użytkownika 401 Wyjście 1 załącza się na 1 sekundę 501 Wyjście 2 załącza się na 1 sekundę 601 Wyjście 3 załącza się na 1 sekundę 70 Po 10 nieprawidłowych wprowadzonych kodach, klawiatura zostaje zablokowana na 30 sekund 800 Wyłączony alarm aktywności drzwi. 811 Wyłączony dźwięk otwierania. 820 Wprowadzenie kodu użytkownika musi być zatwierdzone przyciskiem # (tylko po przełączeniu w tryb wielu użytkowników). 821 Wprowadzenie kodu użytkownika nie musi być zatwierdzone przyciskiem # (przy dostawie lub w trybie jednego użytkownika). 831 Aktywne dźwięki przycisków.

10 90 Nieaktywny alarm opóźnienia drzwi. Programowanie : przykład Niniejszy rozdział zawiera przykłady programowania blokady. Należy pamiętać, że system można Zaprogramować na wiele sposobów. Uwaga: Zalecamy zastąpienie kodów przykładowych własnymi kodami. Skorzystaj z przykładu jako wskazówki i wprowadź osobisty kod do tabel na końcu instrukcji. Przechowuj kody w miejscu bezpiecznym, aby nikt niepowołany nie mógł z nich skorzystać. Blokada musi być zaprogramowana z następującymi ustawieniami: Kod nadrzędny 3289 Kod użytkownika Kod użytkownika Kod użytkownika Przekaźnik 1 powinien wyłączyć się po 5 sekundach. Przekaźnik 2 powinien włączyć się po wprowadzeniu kodu użytkownika (6854#) i wyłączyć dopiero po ponownym wprowadzeniu kodu użytkownika (6854#). Wyjście 3 powinno funkcjonować w ten sam sposób co przekaźnik 2 (kod użytkownika #), ale może być także włączone krótkim kodem (92#). Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, system powinien zablokować się na 30 sekund. W przypadku przerwania połączenia pomiędzy zaciskami DOOR SENS (3) i uziemienia, urządzenie podstawowe powinno wygenerować alarm. Jeśli, po wprowadzeniu kodu użytkownika 1, połączenie pomiędzy zaciskami DOOR SENS (3) i uziemienia pozostaje otwarte przez ponad 60 sekund blokada powinna wygenerować alarm. Sekwencja przycisków: 0000* Wprowadź kod nadrzędny (jak przy dostawie) i przyciśnij przycisk * tryb Programowanie 03289# To nowy kod nadrzędny # Nowy kod użytkownika # Nowy kod użytkownika # Nowy kod użytkownika # Przekaźnik włączony na 5 sekund po wprowadzeniu kodu użytkownika 1 51# Przekaźnik 2 z funkcją ON/OFF sterowany kodem użytkownika 2 62# Wyjście 3 z funkcją ON/OFF sterowane kodem użytkownika3 i krótkim kodem 70# Blokada systemu na 30 sekund po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu 81# Alarm drzwi, jeśli drzwi zostały otwarte, kiedy nie jest to wymagane. 960# Alarm drzwi, jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60 sekund * Koniec programowania Działanie Działanie blokady zaleczy od określonego programowania. Poniższy przykład oparty jest na powyższym przykładzie programowania. Dostosuj sposób używania urządzenia do ustawień, których dokonałeś. Załączanie przekaźników kodem użytkownika Poniższe wprowadzone wartości odnoszą się do załączania wyjść przy użyciu zdefiniowanego kodu użytkownika. 8321# Przekaźnik 1 włącza się na 5 sekund Strona 10 z 13

11 6854# Przekaźnik 2 przełącza się 9270# Wyjście 3 przełącza się Załączanie przekaźników kodem nadrzędnym Poniższe wprowadzone wartości odnoszą się do załączania wyjść przy użyciu zdefiniowanego kodu nadrzędnego. 3289#1 Przekaźnik 1 włącza się na 5 sekund 3289#2 Przekaźnik 2 przełącza się 9270# Wyjście 3 przełącza się Kod przełączania - Wyjścia DURESS i przekaźnika 1 Kod generowany jest przez dodanie wartości 2 do pierwszej cyfry kodu użytkownika 1. Przykład: Jeśli kod użytkownika 1 wynosi 1234 wówczas kod wynosi W powyższym przykładzie programowania zaprogramowany kod użytkownika 1 wynosi 8321 a zatem musi być zastosowany kod Przekaźnik 1 włącza się na 5 sekund a wyjście DURESS przełącza się na uziemienie. Kod posiada taką samą funkcję co kod użytkownika 1 ale także przełącza wyjście DURESS (styk 16) na uziemienie. Kod pozwala na włączenie/wyłączenie przekaźnika (w zależności od programowania). Wyjście DURESS może zostać włączone tym kodem, ale należy użyć kodu użytkownika 1 aby przełączyć się z powrotem na styk otwarty. W tym przypadku, przekaźnik nie załącza się a tylko wyjście DURESS zostaje przełączone z powrotem. Użycie krótkiego kodu Jeśli zaprogramowałeś wyjście umożliwiające użytkownikowi użycie krótkiego kodu (42#, 52#, 62#) wówczas możesz załączać wyjście jedynie za pomocą dwóch pierwszych cyfr kodu użytkownika. Krótkim kodem można załączyć wszystkie trzy przekaźniki ale należy uwzględnić wykonane programowanie. Aby ponownie wyłączyć przekaźniki należy wprowadzić odpowiedni pełny kod użytkownika. W przykładzie programowania, wyjście 3 zostało zaprogramowane na umożliwienie użycia krótkiego kodu. Kod użytkownika 3 wynosi 9270 więc krótki kod wynosi 92 92# Wyjście 3 włącza się 9270# Wyjście 3 wyłącza się Kontrola bezpieczeństwa System został zaprogramowany (70#) tak aby blokował się po 30 sekundach po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu. Celowo wprowadź 10 razy błędny kod, przyciskając przycisk # po każdym kodzie. Po każdym przyciśnięciu przycisku #, układ sterowania powinien wygenerować 5 dźwięków. Następnie cały system zostanie zablokowany na 30 sekund. Uwaga: Wprowadzenie każdego kodu nie może trwać dłużej niż 10 sekund pomiędzy kolejnymi przyciśnięciami przycisków w przeciwnym razie system powróci do normalnej pracy. W takim przypadku fałszywe wprowadzenia kodów zostaną zignorowane. Alarm drzwi W przykładzie programowania (81#) system został ustawiony na wyzwalanie alarmu po przerwaniu połączenia pomiędzy zaciskami DOOR SENS (3) oraz uziemienie. Otwórz to połączenie (np. otwarte drzwi) bez wprowadzania kodu użytkownika 1 i nie przyciskaj otwierania drzwi w pomieszczeniu. Układ podstawowy powinien wygenerować alarm przez 60 sekund. Alarm można wyłączyć wcześniej wprowadzając kod użytkownika 1 i przyciskając przycisk #. Strona 11 z 13

12 Drzwi pozostają zbyt długo otwarte W przykładzie programowania system został ustawiony na wyzwalanie alarmu kiedy drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60 sekund. Ustawienie to służy jako przypomnienie, że drzwi wejściowe nadal pozostają otwarte. Wprowadź kod użytkownika 1 i otwórz drzwi. W tym przypadku, alarm nie będzie wyzwolony. Jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60 sekund rozlegnie się alarm. Zamknij po prostu drzwi, aby go wyłączyć. Zmiana istniejącego programowania Niniejszy rozdział pokrótce opisuje sposób zmiany zaprogramowanych ustawień (ustawionych w przykładzie programowania ) Patrz Objaśnienia programowania szczegółowe wyjaśnienia. 3289* Tryb Programowanie 41# Przekaźnik 1 z funkcją ON/OFF sterowany kodem użytkownika 1 71# Po wprowadzeniu 10 błędnych kodów, zacisk (16) DURESS przełącza się na uziemienie. 83# Melodia po przerwaniu połączenia pomiędzy zaciskami DOOR SENS oraz uziemienie. 90# Alarm opóźnienia drzwi wyłączony. * Koniec programowania Przekaźnik 1 przełącza się Wprowadź kod użytkownika 1 i otwórz drzwi. W tym przypadku, alarm nie będzie wyzwolony. Jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60 sekund rozlegnie się alarm. Zamknij po prostu drzwi, aby go wyłączyć. Usuwanie kodu użytkownika (tylko tryb wielu użytkowników) Aby usunąć użytkownika, postępuj następująco: Wprowadź swój kod nadrzędny i potwierdź przyciskiem *. Jesteś tera w trybie programowania. Wprowadź grupę użytkownika i numer użytkownika, który ma być usunięty, użytkownik zostaje usuniętym przyciśnięciem przycisku #. Przykład: 105# Usuń numer użytkownika 05 z grupy użytkownika 1. 23# Usuń numer użytkownika 3 z grupy użytkownika 2. Strona 12 z 13

13 Dane techniczne Napięcie robocze: V DC lub AC Maks. zużycie mocy ok. 160 ma: Pojedynczy kod użytkownika: 1 kod nadrzędny; 3 kody użytkownika (4 cyfry) Kombinacje kodów: Wielokrotne kody użytkownika: 1 kod nadrzędny, (4-8 cyfr ) 100 kodów użytkownika dla wyjścia 1 10 kodów użytkownika każdy dla for wyjść Kombinacje kodów: > 10 milionów Przekaźnik 1 maks. 5 A 30 V DC Przekaźnik 2 maks. 1 A 30 V DC Wyjście 3 maks. 100 ma 24 V DC Wyjścia NPN maks. 100 ma 24 V DC Czas przyciśnięcia przycisków: maks. 10 sekund pomiędzy każdym przyciśnięciem przycisku Temperatura robocza -40 C to +85 C Wymiary 117 x 74 x 28 mm (LxWxD) Ciężar ok. 180 g Strona 13 z 13

Blokada Nr produktu

Blokada Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada Nr produktu 751402 Strona 1 z 6 1. Wstęp Szanowny kliencie Dziękujemy za zakup naszego produktu. Produkt spełnia stosowne normy europejskie i danego kraju. Prosimy użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Kontroler temperatury Nr produktu

Kontroler temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kontroler temperatury Nr produktu 198545 Strona 1 z 8 Kontroler temperatury wersja 02/06 Numer produktu 19 85 45 FOX-1004 Numer produktu 19 85 58 FOX-D1004 Przeznaczenie do użycia Kontroler

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 WSTĘP DK-9827 jest uniwersalną, samodzielną, cyfrową klawiaturą dostępu odporną na czynniki atmosferyczne. Jest wysoce niezawodnym rozwiązaniem do celów domowych

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Cyfrowy zamek kodowy. Nr zam

Instrukcja użytkowania. Cyfrowy zamek kodowy. Nr zam Instrukcja użytkowania Cyfrowy zamek kodowy Nr zam. 751781 Inhaltsverzeichnis Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Objaśnienie symboli...4 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4 4. Zakres dostawy...4 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zamek kodowy z kontrolą dostępu

Zamek kodowy z kontrolą dostępu Zamek kodowy z kontrolą dostępu Instrukcja obsługi Numer produktu: 750198 Strona 1 z 22 WPROWADZENIE DK-9680 / DK-9880 jest połączeniem klawiatury numerycznej jednostki dostępu, alarmu drzwi i dzwonka

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania Zamek szyfrowy K2 Rev 1.1 Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana wyłącznie do dyspozycji instalatora lub administratora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K4-2. Autonomiczny kontroler dostępu. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K4-2. Autonomiczny kontroler dostępu. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K42 Autonomiczny kontroler dostępu Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa Ilość K42 1 Instrukcja obsługi 1 Śrubokręt 1 Uwagi Podkładki 4 6*25 mm, do montażu Wkręty

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zamek szyfrowy z podświetleniem

Cyfrowy zamek szyfrowy z podświetleniem Instrukcja użytkowania Cyfrowy zamek szyfrowy z podświetleniem Nr zam. 751074 Spis treści Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Objaśnienie symboli...3 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4 4. Zakres dostawy...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R

INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R S t r o n a 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R INFORMACJE OGÓLNE Kontroler Z-5R jest przeznaczony do stosowania w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny kontroler

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780 Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zastosowanie. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski BC-2000 Kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Opis BC-2000 pozwala sterować pracą zamków elektromagnetycznych i elektrozaczepów oraz systemów kontroli dostępu, które wymagają

Bardziej szczegółowo

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Spis treści. Zawartość opakowania 2. Opis 3. Funkcje 4. Montaż 5. Okablowanie 2 6. Schemat połączeń

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie swojej własności

Przechowywanie swojej własności Przechowywanie swojej własności Ognioodporny sejf Yale Instrukcja obsługi Dotyczy modeli: YFM/310/FG2 YFM/420/FG2 YFM/520/FG2 YDM/420/FG3 Instrukcję obsługi sejfu należy zachować w celu jej ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

W2/W2-A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand

W2/W2-A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand W2/W2A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Instrukcja Obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis i funkcje. Opis W2 / W2A to czytnik kart z kontrolerem dostępu z interfejsem

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65

Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zamek kodowy Sygonix 43967W, natynkowy, IP65 Nr produktu 751804 Strona 1 z 11 Informacja prawna Instrukcja została wydana przez Sygonix GmbH, Nordring 98a, 90409 Nürnberg (www.sygonix.com).

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02

INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02 INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02 WPC-02 jest autonomicznym kontrolerem kluczy zbliżeniowych przeznaczonym do pracy z urządzeniami działającymi w oparciu o protokół Weigand 26. Protokół

Bardziej szczegółowo

Monitor IR Nr produktu 000750872

Monitor IR Nr produktu 000750872 INSTRUKCJA OBSŁUGI Monitor IR Nr produktu 000750872 Strona 1 z 5 Wstęp Szanowny kliencie Dziękujemy za zakup monitora IR. Jest to produkt najwyższej jakości. Urządzenie wyposażono w tłumienie hałasu; spełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja montażu i programowania Przed podłączenie i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Gong elektroniczny CROMA 100/230 Nr produktu

Gong elektroniczny CROMA 100/230 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Gong elektroniczny CROMA 100/230 Nr produktu 000625142 Strona 1 z 9 Instrukcje w zakresie obsługi i instalacji CROMA100/230 Gong elektroniczny Szanowny kliencie, Kupując niniejszy produkt

Bardziej szczegółowo

Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika

Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed montażem i użytkowaniem 1. Zawartość opakowania Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

Zamek kodowy Sygonix 20812V, ip65

Zamek kodowy Sygonix 20812V, ip65 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000396430 Zamek kodowy Sygonix 20812V, ip65 Strona 1 z 11 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt ten jest zgodny z wymogami krajowymi

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-250 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-250 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-250 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo