Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi."

Transkrypt

1 Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zastosowanie. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych służy jako dzwonek do drzwi, ochrona wejścia, urządzenie sterujące drzwiami wejściowymi, drzwiami do garażu. Stacja bazowa może być stosowana tylko w suchym pomieszczeniu lub na zewnątrz w miejscu osłoniętym. Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem stałym 12 V lub napięciem zmiennym. Maksymalna moc przełączania przekaźnika 1 nie powinna przekraczać 1 amperów i 30 V napięcia stałego lub zmiennego, przekaźnika 2 nie powinna przekraczać 1 A i 30 V napięcia stałego lub zmiennego. Wyjście Duress powinno być obciążone maksymalnie 100 ma i 12 V napięciem stałym, a wyjście 12 V maksymalnie 2 A prądu stałego. Wyjście dzwonka do drzwi powinno być obciążone maksymalnie 50 ma przy 12 V Inne zastosowanie niż powyżej przedstawione uszkodzenia urządzenia. jest niedopuszczalne i może prowadzić do Opis poszczególnych elementów. 1. Klawiatura numeryczna. 2. Przycisk dzwonka do drzwi. 3. Kontrolka (bursztynowa) dla wskaźnika MAINS (= zasilanie Ok.) 4. Kontrolka (czerwona) dla wskaźnika Key (= klucz lub inne słowo dla kodu). 5. Kontrolka (zielona) dla wskaźnika ARMED 6. Zacisk podłączeniowy (niewidoczny) na tylniej stronie urządzenia z Doorbell Switch (podłączeniem dzwonka lub gongu) DU OUT (= wyjście Duress, Open Collector), GND i EG IN. 7. Listwa podłączeniowa (niewidoczna) na tylniej stronie obudowy z różnobarwnymi przewodami. Oznaczenie przewodów od lewej do prawej czerwony - napięcie stałe 12 V (DC, biegun dodatni + ) lub napięcie zmienne (AC). czarny - napięcie stałe 12 V (DC, biegun ujemny - ) lub napięcie zmienne (AC). czary zielona kontrolka bieguna ujemnego (-), zielona = zielona kontrolka bieguna dodatniego (+).

2 jasnoniebieski bursztynowa kontrolka bieguna ujemnego (-), żółty bursztynowa kontrolka bieguna dodatniego (+) biały czerwona kontrolka bieguna ujemnego (-), różowy= czerwona kontrolka bieguna dodatniego (+) biało /brązowy wyjście przekaźnika 2, COM ciemnoniebieski wyjście przekaźnika 2, N.O. (normalnie otwarty) fioletowy - wyjście przekaźnika 2, N.C. (normalnie zamknięty) biało/czerwony wyjście przekaźnika 1, COM pomarańczowy wyjście przekaźnika 1 N.O. brązowy- wyjście przekaźnika 1, N.C. żółto/ zielony lub ostry zielony i biało/pomarańczowy zestyk, N.C. (normalnie zamknięty zestyk sabotażowy) 8. Przycisk sabotażowy (niewidoczny) na tylniej stronie obudowy 9. Jumper przejście (niewidoczne) dla DAP, do zaprogramowania w przypadku zapomnienia kodu Opis funkcji. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych służy jako dzwonek do drzwi, ochrona wejścia, urządzenie sterujące drzwiami wejściowymi, drzwiami do garażu. Dzięki zakresowi temperatury działania od -40ºC do +85ºC możliwy jest montaż na zewnątrz. Kodowanie wedle własnych potrzeb poprzez klawiaturę. Przykładowo można zaprogramować 2 kody użytkownika ( do 8 pozycji). Każdy wyzwalacz można połączyć z zaprogramowanym czasem lub kodem użytkownika bądź pozostawić wolnym. Następnie można zaprogramować w różny sposób funkcje zabezpieczające bądź sterujące otwieraniem i zamykaniem wejść. Środki ostrożności Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania instrukcji obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest samowolne zmienianie i modernizowanie urządzenia. Wszelkie wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy zgłaszać w uprawnionym do naprawy serwisie. Nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wibracji, kurzu, wilgotności i ekstremalnych temperatur. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu działania silnego pola magnetycznego. Podczas montażu nie należy wkręcać żadnych dodatkowych śrub. Zaleca się regularną kontrolę stanu obudowy i przewodów połączeniowych. Jeżeli prawidłowe funkcjonowanie urządzenia nie jest możliwe należy odłączyć je od źródła zasilania. Montaż, podłączenie, uruchomienie. Uwaga: Instalacja powinna być przeprowadzona przez odpowiedniego fachowca. Informacje ogólne dotyczące montażu i uruchomienia Poniżej przedstawione zostały różne podłączenia i sygnały akustyczne występujące podczas obsługi. Przy podłączaniu zasilania (czerwony i czarny) biegunowość nie odgrywa roli Do kontrolek wstępnie podłączony został opór ograniczający prąd 1,5 kohm Wyjścia przekaźników składają się ze zestyków środkowych COM, zestyku NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zamknięty). Zestyk sabotażowy jest normalnie podłączony, jeżeli część obsługująca zamontowana jest na ramach. Jeżeli obudowa zamka szyfrowego będzie z jakiegoś powodu otwarta, zostanie wyzwolony alarm. Zestyk sabotażowy powinien zazwyczaj być podłączony do wejścia paniki lub do 24-godzinnej pętli urządzenia alarmowego. Wyjście DURESS jest wyjściem Open-Collector, który przełączy się na -, jak tylko kod przejściowy zostanie wprowadzony. Jest ono obciążony maksymalnie 100 ma. Uce (napięcie emitera kolektora) nie powinno przekraczać 12 V napięcia stałego. Wejście Egress (podłączenie śrubowe) jest wejściem NO (normalnie otwarte) do którego podłączony jest przycisk. Za pomocą przycisku można wyzwolić przekaźnik 1. Wyjście dzwonka do drzwi jest zestykiem NO, możliwe do obciążenia maks.50 ma przy 12 V.

3 Sygnały dźwiękowe. Naciśnięcie przycisków 1 x bip Prawidłowe wprowadzenie kodu 2 x bip Błędne wprowadzenie kodu 5 x bip Jumper DAP nie zajęty dźwięk ciągły Podczas montażu należy przestrzegać poniższego rysunku: Jako zasilanie należy stosować napięcie stałe lub zmienne 12 V. Nie należy podłączać urządzenia nigdy do innego napięcia. Wejścia/ wyjścia zamka i przewody doprowadzające powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim dotykiem. Konikówki przewodów nie powinny być pozbawione izolacji na zbyt dużej długości, ponieważ może dochodzić do zwarć. Montaż zamka szyfrowego Wybrać odpowiednie miejsce, z którego będzie można swobodnie obsługiwać system. Zadbać o prawidłowe zabezpieczenie przewodów na tylniej stronie urządzenia. Odkręcić śrubę na dolnej krawędzi urządzenia, korzystając z odpowiedniego śrubokręta. Zdjąć obramowanie na tylniej stronie części obsługującej. Przy pomocy otworów w części bazowej zaznaczyć miejsca wiercenia na ścianie. Wywierć odpowiednie otwory. Przykręć urządzenie odpowiednimi śrubami. Doprowadź przewody do stacji bazowej względnie przewody wskaźników LED do podłączonego urządzenia. Zwróć uwagę, aby nikt nie potykał się o przewody. Do podłączenia wskaźnik LED niezbędne są po dwa przewody na każdy wskaźnik. Ustawienie wstępne Urządzenie można zaprogramować według indywidualnych potrzeb Poniżej przedstawione zostały różne możliwość i przykłady programowania. Uwaga: jeżeli przerwa między wprowadzaniem będzie dłuższa, niż 10 sekund proces zostanie przerwany. Uniwersalny dostęp DAP. DAP= Direct Access to Programming- bezpośredni dostęp do programowania. Jeżeli użytkownik zapomniał raz swój kod lub kod nie funkcjonuje należy dokonać następujących czynności: Odłączyć zamek od zasilania. Przełączyć most wtykowy DAP (2) z OFF na ON. Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania. Przełączyć most wtykowy DAP (2) z ON na OFF. Urządzenie przejdzie do trybu programowania. Wszystkie wcześniej wprowadzone dane zostaną usunięte. Następnie można dokonać wszystkich ustawień.

4 Fabryczne ustawienie kodu wzorcowego W celu uzyskania pierwszego dostępu do programowania, fabrycznie ustawiony został tzw. kod wzorcowy Podczas programowania zaleca się ustawienie własnego kodu wzorcowego (głównego). Właściwe programowanie zamka szyfrowego. Podczas pierwszego programowania należy skorzystać z fabrycznie ustawionego kodu wzorcowego. wprowadzenie kodu potwierdzenie uwagi 0000 * Dostęp do programowania poprzez fabrycznie ustawiony kod wzorcowy Wszystkie dalsze programowania możesz przeprowadzić po wcześniejszym podaniu kodu głównego i naciśnięciu *. Po kolej możesz przeprowadzić kilka zaprogramowań. Aby opuścić moduł programowania naciśnij przycisk *. Zaprogramowanie użytkowników ustawienie jednego lub kilku użytkowników, nowe ustawienie systemu. klucz dostępu potwierdzenie uwagi 8900 # Zaprogramowanie jednego użytkownika, usunięcie wszystkich danych wcześniej ustawionych, nowe uruchomienie systemu 8901 # Zaprogramowanie kilku użytkowników, usunięcie wszystkich danych wcześniej ustawionych, nowe uruchomienie systemu Zaprogramowanie kodu głównego i kodu użytkownika Jeden użytkownik klucz dostępu wprowadzenie kodu potwierdzenie uwagi 0 4 znaki # Osobisty kod główny 1 4 znaki # Kod użytkownika 1 z funkcją Duress 2 4 znaki # Kod użytkownika 2 Kilku użytkowników klucz dostępu numer użytkownika wprowadzenie potwierdzenie uwagi kodu 0 4 do 8 znaków # Osobisty kod główny 1 00 do 99 4 do 8 znaków # 100 kodów użytkownika w 1 grupie z funkcją Duress 2 0 do 9 4 do 8 znaków # 10 kodów użytkownika w 2 grupie Zaprogramowanie przekaźników klucz dostępu wprowadzenie kodu potwierdzenie uwagi 40 1 do 999 # Po podaniu kodu użytkownika 1 i naciśnięciu # przekaźnik 1 zostanie włączony dla zaprogramowanego czasu ( sekund)

5 41 # Po podaniu kodu użytkownika 1 i naciśnięciu # przekaźnik 1 zostanie przełączony (z zamkniętego na otwarty, lub z otwartego na zamknięty). Program ten dopuszcza dodatkowo wprowadzanie w celu włączenia kodu krótkiego( tylko pierwsze dwie cyfry kodu 1) 42 # Po podaniu kodu użytkownika 1 i naciśnięciu # przekaźnik 1 zostanie przełączony (z zamkniętego na otwarty, lub z otwartego na zamknięty) bez możliwości wprowadzenia kodu skróconego do 999 # Po podaniu kodu użytkownika 2 i naciśnięciu # przekaźnik 2 zostanie włączony dla zaprogramowanego czasu ( sekund) 51 # Po podaniu kodu użytkownika 2 i naciśnięciu # przekaźnik 2 zostanie przełączony (z zamkniętego na otwarty, lub z otwartego na zamknięty). Program ten dopuszcza dodatkowo wprowadzanie w celu włączenia kodu krótkiego( tylko pierwsze dwie cyfry kodu 1) 52 # Po podaniu kodu użytkownika 2 i naciśnięciu # przekaźnik 2 zostanie przełączony (z zamkniętego na otwarty, lub z otwartego na zamknięty) bez możliwości wprowadzenia kodu krótkiego.

6 Zaprogramowanie systemu zabezpieczenia klucz dostępu liczba błędnych potwierdzenie uwagi wprowadzeń 70 # Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, urządzenia zablokuje dostęp na ok. 30 sekund 71 # Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, urządzenie przełączy zacisk (8) DURESS na masę. Stan ten pozostanie tak długo, aż wprowadzony zostanie kod użytkownika 1 i wciśnięty #.. Do tych zacisków można podłączyć odpowiednie urządzenie do wybierania numerów, układ połączeniowy tranzystora itp. Należy zwrócić uwagę, aby połączenie to nie zostało przeciążone (maks 100 ma) do10 # Zamiennie po pięcio- do dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, urządzenia zablokuje klawiaturę na 15 minut # Może nastąpić dowolna ilość błędnych wprowadzeń. Zakończenie programowania potwierdzenie uwagi * Programowanie będzie zakończone. Tryb normalny Wybór jednego lub kilku użytkowników Urządzenie umożliwiaj ustawienie trybu jednego lub kilku użytkowników dla każdego wyjścia przekaźnika. Fabrycznie ustawiony jest kod główny 0000 i tryb kilku użytkowników. Jeżeli zamek będzie obsługiwany przez kilku użytkowników, wprowadzenie jakichkolwiek zmian jest zbędne. Aby ustawić tryb jednego użytkownika należy system uruchomić ponownie /odświeżyć. Pojedynczy dostęp W przypadku pojedynczego dostępu istnieje tylko jeden czteropozycyjny kod użytkownika na wyjście z możliwymi kombinacjami liczbowymi. Należy jedynie wprowadzić czteropozycyjny kod i wyjście przekaźnika będzie aktywne. Każde wyjście posiada własny kod. Kodowanie kilku użytkowników. Przy tym kodowanie w jednej grupie można ustawić do 100 osób na wyjścia przekaźników. Kody liczbowe mogą obejmować od 4 do 8 cyfr i zapewniają bezpieczeństwo poprzez 100 milionów możliwości kombinacji liczbowych. Aby aktywować wyjście, każda osoba musi nacisnąć przycisk # w celu potwierdzenia. Dla grupy 1/wyjścia 1 istnieje możliwość ustawienia do 100 użytkowników., w grupie 2 dla przekaźnika 2 do 10 użytkowników.

7 Dowolne wprowadzenie kodu przy ustawieniu kilku użytkowników. Jeżeli przy zaprogramowaniu kodów przejścia pierwsza pozycja będzie podwyższona o 2, inny kod użytkownika nie powinien różnić się na pierwszej pozycji o +2 lub 2 od wcześniejszego kodu. Zamek będzie ignorował późniejsze kodowanie z tą różnicą na pierwszej pozycji. Np. Kod użytkownika brzmi Inny kod nie powinien brzmieć (-2) lub (+2). Ustawienie zamka szyfrowego dla jednego użytkownika. System ustawiony jest dla jednego użytkownika z kodem 8900 i pozostaje w tym trybie do odświeżenia/ponownego uruchomienia. Wprowadzenie: kod główny + * 8900 # Po ok. 2 do 3 sek. rozbrzmi jako potwierdzenie sygnał akustyczny. Ustawienie zamka szyfrowego dla kilku użytkowników. System ustawiony jest dla kilku użytkowników z kodem 8901 i pozostaje w tym trybie do odświeżenia/ponownego uruchomienia. Wprowadzenie: kod główny + * 8901 # Po ok. 2 do 3 sek. rozbrzmi jako potwierdzenie sygnał akustyczny. Ponowne uruchomienie systemu odświeżenie. Jeżeli system ustawiony jest na jednego użytkownika i należy ustawić tryb kilku użytkowników lub odwrotnie. Konieczne jest odświeżenie systemu w powyżej przedstawiony sposób. Uwaga: Po odświeżeniu w trybie jednego użytkownika system będzie akceptował jedynie czterocyfrowe wprowadzanie ( przy kilku użytkownikach cztero ośmiocyfrowe), inne wprowadzenie zostanie uznane za błąd. Jeżeli kod główny posiadał w trybie kilku użytkowników ponad cztery cyfry, należy go zmienić na kod czterocyfrowy. System potrzebuje 2 do 3 sek, aby aktualny tryb odświeżyć lub ponownie ustawić. Do momentu nastąpienie dwóch krótkich, potwierdzających sygnałów akustycznych nie należy naciskać żadnego przycisku. Zaprogramowanie i obsługa zamka szyfrowego uruchomienie. 1. Przykład zaprogramowania pojedynczego użytkownika. 1a) Niezbędne czynności: - ustawienie pojedynczego użytkownika; - zmiana fabrycznego ustawienia kodu głównego 0000 na kod własny wprowadzenie kodu użytkownika wprowadzenie kodu użytkownika ustawienie przekaźnika wyjścia 1 na włączenie 1 sek. - ustawienie przekaźnika wyjścia 2 na StartStop bez kodu krótkiego. - zablokowanie klawiatury na 15 minuty po 10 błędnych wprowadzeniach. 1b) Zaprogramowanie przykładu. 0000* wprowadzenie kodu głównego i naciśnięcie przycisku * -> tryb programowania 8900 # ustawienie na jednego użytkownika # 3289 brzmi nowy kod główny # 8321 brzmi nowy kod użytkownika # 6854 brzmi nowy kod użytkownika # przekaźnik 1 przełączy się po wprowadzeniu kodu użytkownika 1 na 1 sek. 51 # przekaźnik2 z funkcją Start/Stop poprzez kod użytkownika 2, bez kodu krótkiego # zablokowanie systemu na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach * zakończenie programowania, wszystkie dane są zachowane, system gotowy do działania. Uwaga: Wprowadzenie kodu 8900 jest zbyteczne, jeżeli system znajduje się w trybie jednego użytkownika. W przypadku błędnego wprowadzenia podczas programowania, nacisnąć # lub odczekać ok. 10 sek. i rozpocząć wprowadzanie od początku.

8 1c) Uruchomienie zamka szyfrowego na podstawie przykładu programowania 1a. 1c1. Aby przełączyć wejścia przekaźników, należy wprowadzić aktualny kod użytkownika. Potwierdzenie przyciskiem # nie jest konieczne przekaźnik (wyjście) 1 włączony przez 1 sek przekaźnik (wyjście) 2 załącza się lub włącza. 1c2 Osobisty kod główny okazuje się uniwersalnym kluczem Umożliwia użytkownikowi zarządzanie dwoma wyjściami przy pomocy jednego kodu. Wprowadzić kod główny, potwierdzić przyciskiem # i wybrać numer aktualnego wejścia 1 lub # 1 przekaźnik (wyjście ) 1 włączony przez 1 sek # 2 przekaźnik (wyjście) 2 załącza się lub włącza. 1c3 Kod przechodzenia (Duress) nie wymaga programowania.zamek szyfrowy podejmuje decyzję samodzielnie poprzez zmianę pierwszej cyfry kodu użytkownika 1 o 2 Przykład: kod użytkownika 1 brzmi 1234, kod przejścia jest zatem Kod użytkownika , kod przejścia 0321 W odniesieniu do przykładu należy dokonać następujących ustawień: 0321 kod przejścia jest aktywny, wyjście open-collctor ustawiony na masę. 1c4. Kod krótki składa się z dwóch pierwszych cyfr kodu użytkownika 1 lub 2. Jeżeli kod użytkownika zaprogramowany jest w trybie Start/Stop z kodem krótkim, istnieje możliwość sterowania wyjściami 1 lub 2 poprzez kod krótki W ten sposób można aktywować wyjścia 1 lub 2. Aby je dezaktywować, należy wprowadzić kompletny kod użytkownika xxxx. Przykład: wyjście 1 jest zaprogramowane dla trybu Start/Stop z kodem krótkim (klucz dostępu 42), kompletny kod użytkownika np Kod skrócony brzmi: # wyjście 1 uruchomione (zał.) 9270 wyjście 1 zatrzymane (wył) 1c 5. Aby skontrolować blokadę bezpieczeństwa, należy wprowadzić szereg błędnych kodów. System rozpozna 4 cyfry jako jeden kod i odpowie 5 x bip dla każdego błędnego wprowadzenia. Po 10 błędnych wprowadzeniach klawiatura/ system zostaną zablokowane. W każdym momencie można dezaktywować blokadę wprowadzając kod główny 3289 # blokada dezaktywowana, system w normalnym trybie działania. 2. Przykład zaprogramowania kilku użytkowników. 2a) Niezbędne czynności: - ustawienie kilku użytkowników - zmiana fabrycznie ustawionego kodu głównego 0000 na własny kod główny wprowadzenie kodu użytkownika 1 w grupie wprowadzenie kodu użytkownika 2 w grupie wprowadzenie kodu użytkownika 3 w grupie wprowadzenie kodu użytkownika 1 w grupie wprowadzenie kodu użytkownika 2 w grupie ustawienie przekaźnika 1 na włączenie 1 sek. - ustawienie przekaźnika 2 na Start/Stop bez kodu krótkiego, - zablokowanie klawiatury na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach. 2b). Zaprogramowanie przykładów 0000* prowadzenie kodu głównego i potwierdzenie przyciskiem * -> tryb programowania 8901 # ustawienie kilku użytkowników # 3289 brzmi nowy kod główny i kodu uniwersalnego # 8321 brzmi nowy kod użytkownika 1 w grupie 1 z wiadomym przejściem # 1223 brzmi nowy kod użytkownika 2 w grupie 1 z wiadomym przejściem # brzmi nowy kod użytkownika 3 w grupie 1 z wiadomym przejściem # 6854 brzmi nowy kod użytkownika 1 w grupie # brzmi nowy kod użytkownika 2 w grupie 2

9 40 1 # przekaźnik 1 załącza się na 1 sek. 51 # przekaźnik 2 z funkcją Start/Stop bez kodu krótkiego # blokada systemy na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach * zakończenie programowania, wszystkie dane zachowane, system gotowy do pracy Uwaga: Wprowadzenie kodu 8901 jest zbyteczne, jeżeli system znajduje się w trybie kilku użytkowników. W przypadku błędnego wprowadzenia podczas programowania, nacisnąć # lub odczekać ok. 10 sek i rozpocząć wprowadzanie od początku. 2c). Uruchomienie zamka szyfrowego na podstawie przykładu programowania 2a. 2 c1). Aby przełączyć wyjście przekaźnika 1, należy wprowadzić kod użytkownika grupy 1 i potwierdzić # # przekaźnik 1 jest włączony na 1 sek. lub # przekaźnik 1 jest włączony na 1 sek. lub # przekaźnik 1 jest włączone na 1 sek. lub... 2c2 Aby przełączyć wyjście przekaźnika 2, należy wprowadzić kod użytkownika grupy 2 i potwierdzić # # przekaźnik 2 uruchomiony lub zatrzymany lub # przekaźnik 2 uruchomiony lub zatrzymany lub 2c3. Osobisty kod główny okazuje się uniwersalnym kluczem Umożliwia użytkownikowi zarządzanie dwoma wyjściami przy pomocy jednego kodu. Wprowadzić kod główny, potwierdzić przyciskiem # i wybrać numer aktualnego wejścia 1 lub # 1 przekaźnik (wyjście ) 1 włączony przez 1 sek # 2 przekaźnik (wyjście) 2 załącza się lub włącza. 2c4. Kod przechodzenia (Duress) nie wymaga programowania.zamek szyfrowy podejmuje decyzję samodzielnie poprzez zmianę pierwszej cyfry kodu użytkownika 1 o 2. Wszystkie kody użytkowników grupy 1 posiadają rozpoznanie przechodzenia. Przykład: kod użytkownika odpowiedni kod Duress grupy itd. Aby aktywować funkcję Duress, należy wprowadzić następujący kod Duress 0321 # kod Duress jest aktywny, wyjście open-collctor ustawiony na masę wyjście przekaźnika 1 załączony na 1 sek # kod Duress jest aktywny, wyjście open-collctor ustawiony na masę wyjście przekaźnika 1 załączony na 1 sek # kod Duress jest aktywny, wyjście open-collctor ustawiony na masę wyjście przekaźnika 1 załączony na 1 sek. 2c5. Kod krótki składa się z dwóch pierwszych cyfr kodu użytkownika. Jeżeli kod użytkownika grupy 1 lub 2 zaprogramowany jest w trybie Start/Stop z kodem krótkim, istnieje możliwość sterowania wyjściami 1 lub 2 poprzez kod krótki W ten sposób można aktywować wyjścia 1 lub 2. Aby je dezaktywować, należy wprowadzić kompletny kod użytkownika xxxx. Przykład: wyjście 1 jest zaprogramowane dla trybu Start/Stop z kodem krótkim (klucz dostępu 42), kompletny kod użytkownika grupy 1 np Kod skrócony brzmi: 92 Drugi kod użytkownika grupy 2 brzmi np , kod krótki # wyjście 1 uruchomione (zał.) 9270 # wyjście 1 zatrzymane (wył) 22 # wyjście 1 uruchomione (zał.) # wyjście 1 zatrzymane (wył)

10 2c 6. Aby skontrolować blokadę bezpieczeństwa, należy wprowadzić szereg błędnych kodów. System rozpozna 4 cyfry jako jeden kod i odpowie 5 x bip dla każdego błędnego wprowadzenia. Po 10 błędnych wprowadzeniach klawiatura/ system zostaną zablokowane. W każdym momencie można dezaktywować blokadę wprowadzając kod główny 3289 # blokada dezaktywowana, system w normalnym trybie działania. Zmiana programowania. W dowolnym momencie istnieje możliwość zmiany zaprogramowanych danych. Należy tego dokonać w następujący sposób: a). Ustawić system w trybie programowania. Wprowadzić swój osobisty kod główny i potwierdzić przyciskiem * * system przejdzie w tryb programowania. Dane będą mogły być zmienione b). W celu zakończenia programowania należy raz nacisnąć przycisk gwiazdki. Wszystkie nowe dane zostaną zapamiętane, system przejdzie do normalnego trybu działania. Ponowne uruchomienie systemu lub odświeżenie przy zmianie trybu działania. Odświeżenie lub ponowne uruchomienie systemu jest konieczne, jeżeli system ustawiony jest na jednego użytkownika i należy ustawić tryb kilku użytkowników lub odwrotnie. Dostęp do programowania następuje poprzez kody 8900 lub Po przeprowadzeniu odświeżania wszystkie wcześniej ustawione dane zostaną usunięte. a).wprowadzić odpowiedni kod 8900 lub 8901 i potwierdzić przyciskiem #. Uwaga: System potrzebuje 2 do 3 sek., aby aktualny tryb odświeżyć lub ponownie ustawić. Do momentu nastąpienie dwóch krótkich, potwierdzających sygnałów akustycznych nie należy naciskać żadnego przycisku * system jest gotowy do programowania 8900 # system jest odświeżony dla trybu pojedynczego użytkownika. Po dwóch sygnałach akustycznych można wprowadzić nowe dane lub 8901 # system jest odświeżony dla trybu kilku użytkowników. Po dwóch sygnałach akustycznych można wprowadzić nowe dane b) Aby zakończyć programowanie należy raz nacisnąć przycisk gwiazdki. * wszystkie nowe dane zostaną zachowane, system przejdzie do normalnego trybu działania. Usunięcie kodu użytkownika w trybie kilku użytkowników. Aby usunąć jeden z kodów użytkownika należy wprowadzić kod główny i przejść do trybu programowania a) Potwierdzić przyciskiem gwiazdki 3289 * system będzie w trybie programowania. 5b) Wprowadzić numer osoby i potwierdzić przyciskiem # # dla osoby numer 5 grupy # dla osoby numer 3 grupy 2 c). Aby opuścić program, nacisnąć przycisk *. Zakłócenia. problem przyczyna Brak dostępu - Dioda LED MAINS nie świeci. - System został odświeżony, kod uległ zmianie - Podłączenie zostało nieprawidłowo dokonane - Powtórzyć wprowadzenie kodu - Klawiatura jest zablokowana

11 Dane techniczne. Napięcie robocze: 12V ( 10 d o14) AC/DC (napięcie stałe /lzmienne) Pobór prądu: ok. 10 ma do maks. ok. 100 ma Kody: 1 kod główny, 3 x kod użytkownika Ilość kombinacji kodu: w trybie pojedynczego użytkownika do dla jednego kodu użytkownika w trybie kilku użytkowników do dla każdego kodu. Wyjścia przekaźnika: wyjście 1 maks. 2 A/30 VDC, zestyk NC i NO wyjście 2 maks. 1 A/30 VDC, zestyk NC i NO Kod Duress: open Collector przełącza się na masę (-) = GND, maks. 100 ma, maks. 12V Uce Wymiary (szer.x wys.x gł): ok. 117 x 117 x 21 mm (bez przewodów) Przykład zastosowania (schemat podłączeń) Przekaźnik 1 -- do otwierania drzwi Przekaźnik 2 - do urządzenia alarmowego Kod Duress - do alarmu lub otwierania drzwi lub urządzenia wybierającego numer telefonu Żółta/czerwona LED- wskaźnik alarmu Zielona LED drzwi otwarte. rot- czerwony schwarz- czarny hellblau- jasnoniebieski gelb- żółty weiss biały rosa- różowy weiss/braun- biało-brązowy blau- niebieski violett- fioletowy gelb/grun- żółto-zielony weiss/orange- biało-pomarańczowy Duress-Ausgang- wyjście Duress weiss/rot- biało-czerwony orange- pomarańczowy grun- zielony grau- szary Ausgang- wyjście

12 grune LED zielona dioda LED Alarmanlage- urządzenie alarmowe Versorgungeingang- wejście zasilania gelbe LED- zielona dioda LED rote LED- czerwona dioda LED Ausgang- wyjście Alarm Ein Aus zał.-wył. alarmu Sbotar-Kontakt- zestyk sabotażowy Telefonwahlgerat- urządzenie telefoniczne Turoffner- automat do otwierania drzwi Kathode- katoda Turklingel- dzwonek do drzwi Egress Taster im Haus f.d. Turoffner- przycisk w domu do automatu otwierającego drzwi

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski BC-2000 Kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Opis BC-2000 pozwala sterować pracą zamków elektromagnetycznych i elektrozaczepów oraz systemów kontroli dostępu, które wymagają

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Cyfrowy zamek kodowy. Nr zam

Instrukcja użytkowania. Cyfrowy zamek kodowy. Nr zam Instrukcja użytkowania Cyfrowy zamek kodowy Nr zam. 751781 Inhaltsverzeichnis Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Objaśnienie symboli...4 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4 4. Zakres dostawy...4 5.

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 WSTĘP DK-9827 jest uniwersalną, samodzielną, cyfrową klawiaturą dostępu odporną na czynniki atmosferyczne. Jest wysoce niezawodnym rozwiązaniem do celów domowych

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja montażu i programowania Przed podłączenie i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Dekoder rozjazdów LS 150

Dekoder rozjazdów LS 150 Dekoder rozjazdów LS 150 nr kodowy artykułu: 11150 Tłumaczył: Wmac27 Ważne! Przeczytaj LS 150 jest częścią systemu Digital Plus by Lenz i był poddany intensywnym badaniom przed sprzedażą. Lenz Elektronik

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: Dzięki temu produktowi mają Państwo następujące możliwości: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802. Instrukcja montażu i programowania

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802. Instrukcja montażu i programowania ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802 Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta.

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP (ściemniacz, sterownik oświetlenia) został zaprojektowany z myślą o jak największym komforcie użytkownika samochodu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

Bramofony BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM

Bramofony BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM PPH Elektronik-Radbit ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom tel./fax (48) 363-85-35 www.radbit.pl Bramofony BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM radbit@radbit.pl BZ-1P NOVUM BZ-2P NOVUM 1 BZ-1P NOVUM BZ-2P NOVUM Kasety zostały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED 1) Wprowadzenie Dziękujemy za to, że wybrali Państwo krzyż apteczny reklamę LED z naszej oferty. Mamy nadzieję że nasz produkt spełni w 100%

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH C-11, C-21 WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne................................... 3 2. Dane techniczne czytników........................... 4

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEOMONITORA ADS LOFT Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega

Bardziej szczegółowo

Pobór prądu: spoczynkowy 10 µa bez podświetlenia 5,5 ma z podświetleniem 30 ma 2 szt. (wew. i zewn.) o zasięgu 3 m każdy Prędkość pomiaru

Pobór prądu: spoczynkowy 10 µa bez podświetlenia 5,5 ma z podświetleniem 30 ma 2 szt. (wew. i zewn.) o zasięgu 3 m każdy Prędkość pomiaru Termometr samochodowy (zewnętrzny i wewnętrzny) typu CheckTemp II Nr zam. 84 72 91 INSTRUKCJA MONTAŻU Dane techniczne Napięcie wejściowe nominalne 12 V prądu stałego Podświetlany wyświetlacz LCD możliwość

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLER ZINTEGROWANY KZ-600-U WERSJA 1.0 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 5 2. Charakterystyka kontrolera.........

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie

System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie INSTRUKCJA OBSŁUGI System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie Nr produktu 751976 Strona 1 z 12 1. Uwagi dotyczące baterii Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art 3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art. 650161 Zastosowanie 3-kanałowy termometr radiowy wskazuje temperaturę w pomieszczeniu (czujnik zintegrowany w termometrze), temperaturę przekazywaną do termometru

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-12 STEROWNIK DMX-512 12 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika INSTRUKCJA MONTAŻU ZK LCD- system alarmowy przeznaczony do pojazdów z masą na karoserii, z możliwością uruchomienia silnika w różnych trybach czasowo, z pomiarem temperatury, zdalnie. 1 2 2 1 1 2 3 4 3

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Klawiatura do wpisywania kodów 2605..

Instrukcja obsługi. Klawiatura do wpisywania kodów 2605.. Instrukcja obsługi Klawiatura do wpisywania kodów 605.. Spis treści Opis urządzenia... 4 Widok urządzenia... 5 Zakresy stosowania... 6 Obsługa... 8 Sygnały potwierdzania... 10 Przebieg uruchamiania...

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH 1. Dane techniczne Napięcie zasilania 7-37V GSM Wejścia Wyjścia 850/900/1800/1900 MHz 2 analogowe 0 do 10V/4 cyfrowe 4 przekaźniki 1A/30VDC + 4

Bardziej szczegółowo

LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod

LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod ZAMKI SZYFROWE - BEZPRZEWODOWE www.rozam.pl 1 LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka szyfrowego LOCKDATA-S. Elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą CR-R885-SB Instrukcja V.1.1

Autonomiczny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą CR-R885-SB Instrukcja V.1.1 Autonomiczny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą CR-R885-SB Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA -S

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA -S ZAMKI SZYFROWE - BEZPRZEWODOWE www.rozam.pl 1 INSTRUKCJA MONTAŻU - ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka szyfrowego LOCKDATA-S.

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo