Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi."

Transkrypt

1 Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zastosowanie. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych służy jako dzwonek do drzwi, ochrona wejścia, urządzenie sterujące drzwiami wejściowymi, drzwiami do garażu. Stacja bazowa może być stosowana tylko w suchym pomieszczeniu lub na zewnątrz w miejscu osłoniętym. Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem stałym 12 V lub napięciem zmiennym. Maksymalna moc przełączania przekaźnika 1 nie powinna przekraczać 1 amperów i 30 V napięcia stałego lub zmiennego, przekaźnika 2 nie powinna przekraczać 1 A i 30 V napięcia stałego lub zmiennego. Wyjście Duress powinno być obciążone maksymalnie 100 ma i 12 V napięciem stałym, a wyjście 12 V maksymalnie 2 A prądu stałego. Wyjście dzwonka do drzwi powinno być obciążone maksymalnie 50 ma przy 12 V Inne zastosowanie niż powyżej przedstawione uszkodzenia urządzenia. jest niedopuszczalne i może prowadzić do Opis poszczególnych elementów. 1. Klawiatura numeryczna. 2. Przycisk dzwonka do drzwi. 3. Kontrolka (bursztynowa) dla wskaźnika MAINS (= zasilanie Ok.) 4. Kontrolka (czerwona) dla wskaźnika Key (= klucz lub inne słowo dla kodu). 5. Kontrolka (zielona) dla wskaźnika ARMED 6. Zacisk podłączeniowy (niewidoczny) na tylniej stronie urządzenia z Doorbell Switch (podłączeniem dzwonka lub gongu) DU OUT (= wyjście Duress, Open Collector), GND i EG IN. 7. Listwa podłączeniowa (niewidoczna) na tylniej stronie obudowy z różnobarwnymi przewodami. Oznaczenie przewodów od lewej do prawej czerwony - napięcie stałe 12 V (DC, biegun dodatni + ) lub napięcie zmienne (AC). czarny - napięcie stałe 12 V (DC, biegun ujemny - ) lub napięcie zmienne (AC). czary zielona kontrolka bieguna ujemnego (-), zielona = zielona kontrolka bieguna dodatniego (+).

2 jasnoniebieski bursztynowa kontrolka bieguna ujemnego (-), żółty bursztynowa kontrolka bieguna dodatniego (+) biały czerwona kontrolka bieguna ujemnego (-), różowy= czerwona kontrolka bieguna dodatniego (+) biało /brązowy wyjście przekaźnika 2, COM ciemnoniebieski wyjście przekaźnika 2, N.O. (normalnie otwarty) fioletowy - wyjście przekaźnika 2, N.C. (normalnie zamknięty) biało/czerwony wyjście przekaźnika 1, COM pomarańczowy wyjście przekaźnika 1 N.O. brązowy- wyjście przekaźnika 1, N.C. żółto/ zielony lub ostry zielony i biało/pomarańczowy zestyk, N.C. (normalnie zamknięty zestyk sabotażowy) 8. Przycisk sabotażowy (niewidoczny) na tylniej stronie obudowy 9. Jumper przejście (niewidoczne) dla DAP, do zaprogramowania w przypadku zapomnienia kodu Opis funkcji. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych służy jako dzwonek do drzwi, ochrona wejścia, urządzenie sterujące drzwiami wejściowymi, drzwiami do garażu. Dzięki zakresowi temperatury działania od -40ºC do +85ºC możliwy jest montaż na zewnątrz. Kodowanie wedle własnych potrzeb poprzez klawiaturę. Przykładowo można zaprogramować 2 kody użytkownika ( do 8 pozycji). Każdy wyzwalacz można połączyć z zaprogramowanym czasem lub kodem użytkownika bądź pozostawić wolnym. Następnie można zaprogramować w różny sposób funkcje zabezpieczające bądź sterujące otwieraniem i zamykaniem wejść. Środki ostrożności Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania instrukcji obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest samowolne zmienianie i modernizowanie urządzenia. Wszelkie wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy zgłaszać w uprawnionym do naprawy serwisie. Nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wibracji, kurzu, wilgotności i ekstremalnych temperatur. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu działania silnego pola magnetycznego. Podczas montażu nie należy wkręcać żadnych dodatkowych śrub. Zaleca się regularną kontrolę stanu obudowy i przewodów połączeniowych. Jeżeli prawidłowe funkcjonowanie urządzenia nie jest możliwe należy odłączyć je od źródła zasilania. Montaż, podłączenie, uruchomienie. Uwaga: Instalacja powinna być przeprowadzona przez odpowiedniego fachowca. Informacje ogólne dotyczące montażu i uruchomienia Poniżej przedstawione zostały różne podłączenia i sygnały akustyczne występujące podczas obsługi. Przy podłączaniu zasilania (czerwony i czarny) biegunowość nie odgrywa roli Do kontrolek wstępnie podłączony został opór ograniczający prąd 1,5 kohm Wyjścia przekaźników składają się ze zestyków środkowych COM, zestyku NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zamknięty). Zestyk sabotażowy jest normalnie podłączony, jeżeli część obsługująca zamontowana jest na ramach. Jeżeli obudowa zamka szyfrowego będzie z jakiegoś powodu otwarta, zostanie wyzwolony alarm. Zestyk sabotażowy powinien zazwyczaj być podłączony do wejścia paniki lub do 24-godzinnej pętli urządzenia alarmowego. Wyjście DURESS jest wyjściem Open-Collector, który przełączy się na -, jak tylko kod przejściowy zostanie wprowadzony. Jest ono obciążony maksymalnie 100 ma. Uce (napięcie emitera kolektora) nie powinno przekraczać 12 V napięcia stałego. Wejście Egress (podłączenie śrubowe) jest wejściem NO (normalnie otwarte) do którego podłączony jest przycisk. Za pomocą przycisku można wyzwolić przekaźnik 1. Wyjście dzwonka do drzwi jest zestykiem NO, możliwe do obciążenia maks.50 ma przy 12 V.

3 Sygnały dźwiękowe. Naciśnięcie przycisków 1 x bip Prawidłowe wprowadzenie kodu 2 x bip Błędne wprowadzenie kodu 5 x bip Jumper DAP nie zajęty dźwięk ciągły Podczas montażu należy przestrzegać poniższego rysunku: Jako zasilanie należy stosować napięcie stałe lub zmienne 12 V. Nie należy podłączać urządzenia nigdy do innego napięcia. Wejścia/ wyjścia zamka i przewody doprowadzające powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim dotykiem. Konikówki przewodów nie powinny być pozbawione izolacji na zbyt dużej długości, ponieważ może dochodzić do zwarć. Montaż zamka szyfrowego Wybrać odpowiednie miejsce, z którego będzie można swobodnie obsługiwać system. Zadbać o prawidłowe zabezpieczenie przewodów na tylniej stronie urządzenia. Odkręcić śrubę na dolnej krawędzi urządzenia, korzystając z odpowiedniego śrubokręta. Zdjąć obramowanie na tylniej stronie części obsługującej. Przy pomocy otworów w części bazowej zaznaczyć miejsca wiercenia na ścianie. Wywierć odpowiednie otwory. Przykręć urządzenie odpowiednimi śrubami. Doprowadź przewody do stacji bazowej względnie przewody wskaźników LED do podłączonego urządzenia. Zwróć uwagę, aby nikt nie potykał się o przewody. Do podłączenia wskaźnik LED niezbędne są po dwa przewody na każdy wskaźnik. Ustawienie wstępne Urządzenie można zaprogramować według indywidualnych potrzeb Poniżej przedstawione zostały różne możliwość i przykłady programowania. Uwaga: jeżeli przerwa między wprowadzaniem będzie dłuższa, niż 10 sekund proces zostanie przerwany. Uniwersalny dostęp DAP. DAP= Direct Access to Programming- bezpośredni dostęp do programowania. Jeżeli użytkownik zapomniał raz swój kod lub kod nie funkcjonuje należy dokonać następujących czynności: Odłączyć zamek od zasilania. Przełączyć most wtykowy DAP (2) z OFF na ON. Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania. Przełączyć most wtykowy DAP (2) z ON na OFF. Urządzenie przejdzie do trybu programowania. Wszystkie wcześniej wprowadzone dane zostaną usunięte. Następnie można dokonać wszystkich ustawień.

4 Fabryczne ustawienie kodu wzorcowego W celu uzyskania pierwszego dostępu do programowania, fabrycznie ustawiony został tzw. kod wzorcowy Podczas programowania zaleca się ustawienie własnego kodu wzorcowego (głównego). Właściwe programowanie zamka szyfrowego. Podczas pierwszego programowania należy skorzystać z fabrycznie ustawionego kodu wzorcowego. wprowadzenie kodu potwierdzenie uwagi 0000 * Dostęp do programowania poprzez fabrycznie ustawiony kod wzorcowy Wszystkie dalsze programowania możesz przeprowadzić po wcześniejszym podaniu kodu głównego i naciśnięciu *. Po kolej możesz przeprowadzić kilka zaprogramowań. Aby opuścić moduł programowania naciśnij przycisk *. Zaprogramowanie użytkowników ustawienie jednego lub kilku użytkowników, nowe ustawienie systemu. klucz dostępu potwierdzenie uwagi 8900 # Zaprogramowanie jednego użytkownika, usunięcie wszystkich danych wcześniej ustawionych, nowe uruchomienie systemu 8901 # Zaprogramowanie kilku użytkowników, usunięcie wszystkich danych wcześniej ustawionych, nowe uruchomienie systemu Zaprogramowanie kodu głównego i kodu użytkownika Jeden użytkownik klucz dostępu wprowadzenie kodu potwierdzenie uwagi 0 4 znaki # Osobisty kod główny 1 4 znaki # Kod użytkownika 1 z funkcją Duress 2 4 znaki # Kod użytkownika 2 Kilku użytkowników klucz dostępu numer użytkownika wprowadzenie potwierdzenie uwagi kodu 0 4 do 8 znaków # Osobisty kod główny 1 00 do 99 4 do 8 znaków # 100 kodów użytkownika w 1 grupie z funkcją Duress 2 0 do 9 4 do 8 znaków # 10 kodów użytkownika w 2 grupie Zaprogramowanie przekaźników klucz dostępu wprowadzenie kodu potwierdzenie uwagi 40 1 do 999 # Po podaniu kodu użytkownika 1 i naciśnięciu # przekaźnik 1 zostanie włączony dla zaprogramowanego czasu ( sekund)

5 41 # Po podaniu kodu użytkownika 1 i naciśnięciu # przekaźnik 1 zostanie przełączony (z zamkniętego na otwarty, lub z otwartego na zamknięty). Program ten dopuszcza dodatkowo wprowadzanie w celu włączenia kodu krótkiego( tylko pierwsze dwie cyfry kodu 1) 42 # Po podaniu kodu użytkownika 1 i naciśnięciu # przekaźnik 1 zostanie przełączony (z zamkniętego na otwarty, lub z otwartego na zamknięty) bez możliwości wprowadzenia kodu skróconego do 999 # Po podaniu kodu użytkownika 2 i naciśnięciu # przekaźnik 2 zostanie włączony dla zaprogramowanego czasu ( sekund) 51 # Po podaniu kodu użytkownika 2 i naciśnięciu # przekaźnik 2 zostanie przełączony (z zamkniętego na otwarty, lub z otwartego na zamknięty). Program ten dopuszcza dodatkowo wprowadzanie w celu włączenia kodu krótkiego( tylko pierwsze dwie cyfry kodu 1) 52 # Po podaniu kodu użytkownika 2 i naciśnięciu # przekaźnik 2 zostanie przełączony (z zamkniętego na otwarty, lub z otwartego na zamknięty) bez możliwości wprowadzenia kodu krótkiego.

6 Zaprogramowanie systemu zabezpieczenia klucz dostępu liczba błędnych potwierdzenie uwagi wprowadzeń 70 # Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, urządzenia zablokuje dostęp na ok. 30 sekund 71 # Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, urządzenie przełączy zacisk (8) DURESS na masę. Stan ten pozostanie tak długo, aż wprowadzony zostanie kod użytkownika 1 i wciśnięty #.. Do tych zacisków można podłączyć odpowiednie urządzenie do wybierania numerów, układ połączeniowy tranzystora itp. Należy zwrócić uwagę, aby połączenie to nie zostało przeciążone (maks 100 ma) do10 # Zamiennie po pięcio- do dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, urządzenia zablokuje klawiaturę na 15 minut # Może nastąpić dowolna ilość błędnych wprowadzeń. Zakończenie programowania potwierdzenie uwagi * Programowanie będzie zakończone. Tryb normalny Wybór jednego lub kilku użytkowników Urządzenie umożliwiaj ustawienie trybu jednego lub kilku użytkowników dla każdego wyjścia przekaźnika. Fabrycznie ustawiony jest kod główny 0000 i tryb kilku użytkowników. Jeżeli zamek będzie obsługiwany przez kilku użytkowników, wprowadzenie jakichkolwiek zmian jest zbędne. Aby ustawić tryb jednego użytkownika należy system uruchomić ponownie /odświeżyć. Pojedynczy dostęp W przypadku pojedynczego dostępu istnieje tylko jeden czteropozycyjny kod użytkownika na wyjście z możliwymi kombinacjami liczbowymi. Należy jedynie wprowadzić czteropozycyjny kod i wyjście przekaźnika będzie aktywne. Każde wyjście posiada własny kod. Kodowanie kilku użytkowników. Przy tym kodowanie w jednej grupie można ustawić do 100 osób na wyjścia przekaźników. Kody liczbowe mogą obejmować od 4 do 8 cyfr i zapewniają bezpieczeństwo poprzez 100 milionów możliwości kombinacji liczbowych. Aby aktywować wyjście, każda osoba musi nacisnąć przycisk # w celu potwierdzenia. Dla grupy 1/wyjścia 1 istnieje możliwość ustawienia do 100 użytkowników., w grupie 2 dla przekaźnika 2 do 10 użytkowników.

7 Dowolne wprowadzenie kodu przy ustawieniu kilku użytkowników. Jeżeli przy zaprogramowaniu kodów przejścia pierwsza pozycja będzie podwyższona o 2, inny kod użytkownika nie powinien różnić się na pierwszej pozycji o +2 lub 2 od wcześniejszego kodu. Zamek będzie ignorował późniejsze kodowanie z tą różnicą na pierwszej pozycji. Np. Kod użytkownika brzmi Inny kod nie powinien brzmieć (-2) lub (+2). Ustawienie zamka szyfrowego dla jednego użytkownika. System ustawiony jest dla jednego użytkownika z kodem 8900 i pozostaje w tym trybie do odświeżenia/ponownego uruchomienia. Wprowadzenie: kod główny + * 8900 # Po ok. 2 do 3 sek. rozbrzmi jako potwierdzenie sygnał akustyczny. Ustawienie zamka szyfrowego dla kilku użytkowników. System ustawiony jest dla kilku użytkowników z kodem 8901 i pozostaje w tym trybie do odświeżenia/ponownego uruchomienia. Wprowadzenie: kod główny + * 8901 # Po ok. 2 do 3 sek. rozbrzmi jako potwierdzenie sygnał akustyczny. Ponowne uruchomienie systemu odświeżenie. Jeżeli system ustawiony jest na jednego użytkownika i należy ustawić tryb kilku użytkowników lub odwrotnie. Konieczne jest odświeżenie systemu w powyżej przedstawiony sposób. Uwaga: Po odświeżeniu w trybie jednego użytkownika system będzie akceptował jedynie czterocyfrowe wprowadzanie ( przy kilku użytkownikach cztero ośmiocyfrowe), inne wprowadzenie zostanie uznane za błąd. Jeżeli kod główny posiadał w trybie kilku użytkowników ponad cztery cyfry, należy go zmienić na kod czterocyfrowy. System potrzebuje 2 do 3 sek, aby aktualny tryb odświeżyć lub ponownie ustawić. Do momentu nastąpienie dwóch krótkich, potwierdzających sygnałów akustycznych nie należy naciskać żadnego przycisku. Zaprogramowanie i obsługa zamka szyfrowego uruchomienie. 1. Przykład zaprogramowania pojedynczego użytkownika. 1a) Niezbędne czynności: - ustawienie pojedynczego użytkownika; - zmiana fabrycznego ustawienia kodu głównego 0000 na kod własny wprowadzenie kodu użytkownika wprowadzenie kodu użytkownika ustawienie przekaźnika wyjścia 1 na włączenie 1 sek. - ustawienie przekaźnika wyjścia 2 na StartStop bez kodu krótkiego. - zablokowanie klawiatury na 15 minuty po 10 błędnych wprowadzeniach. 1b) Zaprogramowanie przykładu. 0000* wprowadzenie kodu głównego i naciśnięcie przycisku * -> tryb programowania 8900 # ustawienie na jednego użytkownika # 3289 brzmi nowy kod główny # 8321 brzmi nowy kod użytkownika # 6854 brzmi nowy kod użytkownika # przekaźnik 1 przełączy się po wprowadzeniu kodu użytkownika 1 na 1 sek. 51 # przekaźnik2 z funkcją Start/Stop poprzez kod użytkownika 2, bez kodu krótkiego # zablokowanie systemu na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach * zakończenie programowania, wszystkie dane są zachowane, system gotowy do działania. Uwaga: Wprowadzenie kodu 8900 jest zbyteczne, jeżeli system znajduje się w trybie jednego użytkownika. W przypadku błędnego wprowadzenia podczas programowania, nacisnąć # lub odczekać ok. 10 sek. i rozpocząć wprowadzanie od początku.

8 1c) Uruchomienie zamka szyfrowego na podstawie przykładu programowania 1a. 1c1. Aby przełączyć wejścia przekaźników, należy wprowadzić aktualny kod użytkownika. Potwierdzenie przyciskiem # nie jest konieczne przekaźnik (wyjście) 1 włączony przez 1 sek przekaźnik (wyjście) 2 załącza się lub włącza. 1c2 Osobisty kod główny okazuje się uniwersalnym kluczem Umożliwia użytkownikowi zarządzanie dwoma wyjściami przy pomocy jednego kodu. Wprowadzić kod główny, potwierdzić przyciskiem # i wybrać numer aktualnego wejścia 1 lub # 1 przekaźnik (wyjście ) 1 włączony przez 1 sek # 2 przekaźnik (wyjście) 2 załącza się lub włącza. 1c3 Kod przechodzenia (Duress) nie wymaga programowania.zamek szyfrowy podejmuje decyzję samodzielnie poprzez zmianę pierwszej cyfry kodu użytkownika 1 o 2 Przykład: kod użytkownika 1 brzmi 1234, kod przejścia jest zatem Kod użytkownika , kod przejścia 0321 W odniesieniu do przykładu należy dokonać następujących ustawień: 0321 kod przejścia jest aktywny, wyjście open-collctor ustawiony na masę. 1c4. Kod krótki składa się z dwóch pierwszych cyfr kodu użytkownika 1 lub 2. Jeżeli kod użytkownika zaprogramowany jest w trybie Start/Stop z kodem krótkim, istnieje możliwość sterowania wyjściami 1 lub 2 poprzez kod krótki W ten sposób można aktywować wyjścia 1 lub 2. Aby je dezaktywować, należy wprowadzić kompletny kod użytkownika xxxx. Przykład: wyjście 1 jest zaprogramowane dla trybu Start/Stop z kodem krótkim (klucz dostępu 42), kompletny kod użytkownika np Kod skrócony brzmi: # wyjście 1 uruchomione (zał.) 9270 wyjście 1 zatrzymane (wył) 1c 5. Aby skontrolować blokadę bezpieczeństwa, należy wprowadzić szereg błędnych kodów. System rozpozna 4 cyfry jako jeden kod i odpowie 5 x bip dla każdego błędnego wprowadzenia. Po 10 błędnych wprowadzeniach klawiatura/ system zostaną zablokowane. W każdym momencie można dezaktywować blokadę wprowadzając kod główny 3289 # blokada dezaktywowana, system w normalnym trybie działania. 2. Przykład zaprogramowania kilku użytkowników. 2a) Niezbędne czynności: - ustawienie kilku użytkowników - zmiana fabrycznie ustawionego kodu głównego 0000 na własny kod główny wprowadzenie kodu użytkownika 1 w grupie wprowadzenie kodu użytkownika 2 w grupie wprowadzenie kodu użytkownika 3 w grupie wprowadzenie kodu użytkownika 1 w grupie wprowadzenie kodu użytkownika 2 w grupie ustawienie przekaźnika 1 na włączenie 1 sek. - ustawienie przekaźnika 2 na Start/Stop bez kodu krótkiego, - zablokowanie klawiatury na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach. 2b). Zaprogramowanie przykładów 0000* prowadzenie kodu głównego i potwierdzenie przyciskiem * -> tryb programowania 8901 # ustawienie kilku użytkowników # 3289 brzmi nowy kod główny i kodu uniwersalnego # 8321 brzmi nowy kod użytkownika 1 w grupie 1 z wiadomym przejściem # 1223 brzmi nowy kod użytkownika 2 w grupie 1 z wiadomym przejściem # brzmi nowy kod użytkownika 3 w grupie 1 z wiadomym przejściem # 6854 brzmi nowy kod użytkownika 1 w grupie # brzmi nowy kod użytkownika 2 w grupie 2

9 40 1 # przekaźnik 1 załącza się na 1 sek. 51 # przekaźnik 2 z funkcją Start/Stop bez kodu krótkiego # blokada systemy na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach * zakończenie programowania, wszystkie dane zachowane, system gotowy do pracy Uwaga: Wprowadzenie kodu 8901 jest zbyteczne, jeżeli system znajduje się w trybie kilku użytkowników. W przypadku błędnego wprowadzenia podczas programowania, nacisnąć # lub odczekać ok. 10 sek i rozpocząć wprowadzanie od początku. 2c). Uruchomienie zamka szyfrowego na podstawie przykładu programowania 2a. 2 c1). Aby przełączyć wyjście przekaźnika 1, należy wprowadzić kod użytkownika grupy 1 i potwierdzić # # przekaźnik 1 jest włączony na 1 sek. lub # przekaźnik 1 jest włączony na 1 sek. lub # przekaźnik 1 jest włączone na 1 sek. lub... 2c2 Aby przełączyć wyjście przekaźnika 2, należy wprowadzić kod użytkownika grupy 2 i potwierdzić # # przekaźnik 2 uruchomiony lub zatrzymany lub # przekaźnik 2 uruchomiony lub zatrzymany lub 2c3. Osobisty kod główny okazuje się uniwersalnym kluczem Umożliwia użytkownikowi zarządzanie dwoma wyjściami przy pomocy jednego kodu. Wprowadzić kod główny, potwierdzić przyciskiem # i wybrać numer aktualnego wejścia 1 lub # 1 przekaźnik (wyjście ) 1 włączony przez 1 sek # 2 przekaźnik (wyjście) 2 załącza się lub włącza. 2c4. Kod przechodzenia (Duress) nie wymaga programowania.zamek szyfrowy podejmuje decyzję samodzielnie poprzez zmianę pierwszej cyfry kodu użytkownika 1 o 2. Wszystkie kody użytkowników grupy 1 posiadają rozpoznanie przechodzenia. Przykład: kod użytkownika odpowiedni kod Duress grupy itd. Aby aktywować funkcję Duress, należy wprowadzić następujący kod Duress 0321 # kod Duress jest aktywny, wyjście open-collctor ustawiony na masę wyjście przekaźnika 1 załączony na 1 sek # kod Duress jest aktywny, wyjście open-collctor ustawiony na masę wyjście przekaźnika 1 załączony na 1 sek # kod Duress jest aktywny, wyjście open-collctor ustawiony na masę wyjście przekaźnika 1 załączony na 1 sek. 2c5. Kod krótki składa się z dwóch pierwszych cyfr kodu użytkownika. Jeżeli kod użytkownika grupy 1 lub 2 zaprogramowany jest w trybie Start/Stop z kodem krótkim, istnieje możliwość sterowania wyjściami 1 lub 2 poprzez kod krótki W ten sposób można aktywować wyjścia 1 lub 2. Aby je dezaktywować, należy wprowadzić kompletny kod użytkownika xxxx. Przykład: wyjście 1 jest zaprogramowane dla trybu Start/Stop z kodem krótkim (klucz dostępu 42), kompletny kod użytkownika grupy 1 np Kod skrócony brzmi: 92 Drugi kod użytkownika grupy 2 brzmi np , kod krótki # wyjście 1 uruchomione (zał.) 9270 # wyjście 1 zatrzymane (wył) 22 # wyjście 1 uruchomione (zał.) # wyjście 1 zatrzymane (wył)

10 2c 6. Aby skontrolować blokadę bezpieczeństwa, należy wprowadzić szereg błędnych kodów. System rozpozna 4 cyfry jako jeden kod i odpowie 5 x bip dla każdego błędnego wprowadzenia. Po 10 błędnych wprowadzeniach klawiatura/ system zostaną zablokowane. W każdym momencie można dezaktywować blokadę wprowadzając kod główny 3289 # blokada dezaktywowana, system w normalnym trybie działania. Zmiana programowania. W dowolnym momencie istnieje możliwość zmiany zaprogramowanych danych. Należy tego dokonać w następujący sposób: a). Ustawić system w trybie programowania. Wprowadzić swój osobisty kod główny i potwierdzić przyciskiem * * system przejdzie w tryb programowania. Dane będą mogły być zmienione b). W celu zakończenia programowania należy raz nacisnąć przycisk gwiazdki. Wszystkie nowe dane zostaną zapamiętane, system przejdzie do normalnego trybu działania. Ponowne uruchomienie systemu lub odświeżenie przy zmianie trybu działania. Odświeżenie lub ponowne uruchomienie systemu jest konieczne, jeżeli system ustawiony jest na jednego użytkownika i należy ustawić tryb kilku użytkowników lub odwrotnie. Dostęp do programowania następuje poprzez kody 8900 lub Po przeprowadzeniu odświeżania wszystkie wcześniej ustawione dane zostaną usunięte. a).wprowadzić odpowiedni kod 8900 lub 8901 i potwierdzić przyciskiem #. Uwaga: System potrzebuje 2 do 3 sek., aby aktualny tryb odświeżyć lub ponownie ustawić. Do momentu nastąpienie dwóch krótkich, potwierdzających sygnałów akustycznych nie należy naciskać żadnego przycisku * system jest gotowy do programowania 8900 # system jest odświeżony dla trybu pojedynczego użytkownika. Po dwóch sygnałach akustycznych można wprowadzić nowe dane lub 8901 # system jest odświeżony dla trybu kilku użytkowników. Po dwóch sygnałach akustycznych można wprowadzić nowe dane b) Aby zakończyć programowanie należy raz nacisnąć przycisk gwiazdki. * wszystkie nowe dane zostaną zachowane, system przejdzie do normalnego trybu działania. Usunięcie kodu użytkownika w trybie kilku użytkowników. Aby usunąć jeden z kodów użytkownika należy wprowadzić kod główny i przejść do trybu programowania a) Potwierdzić przyciskiem gwiazdki 3289 * system będzie w trybie programowania. 5b) Wprowadzić numer osoby i potwierdzić przyciskiem # # dla osoby numer 5 grupy # dla osoby numer 3 grupy 2 c). Aby opuścić program, nacisnąć przycisk *. Zakłócenia. problem przyczyna Brak dostępu - Dioda LED MAINS nie świeci. - System został odświeżony, kod uległ zmianie - Podłączenie zostało nieprawidłowo dokonane - Powtórzyć wprowadzenie kodu - Klawiatura jest zablokowana

11 Dane techniczne. Napięcie robocze: 12V ( 10 d o14) AC/DC (napięcie stałe /lzmienne) Pobór prądu: ok. 10 ma do maks. ok. 100 ma Kody: 1 kod główny, 3 x kod użytkownika Ilość kombinacji kodu: w trybie pojedynczego użytkownika do dla jednego kodu użytkownika w trybie kilku użytkowników do dla każdego kodu. Wyjścia przekaźnika: wyjście 1 maks. 2 A/30 VDC, zestyk NC i NO wyjście 2 maks. 1 A/30 VDC, zestyk NC i NO Kod Duress: open Collector przełącza się na masę (-) = GND, maks. 100 ma, maks. 12V Uce Wymiary (szer.x wys.x gł): ok. 117 x 117 x 21 mm (bez przewodów) Przykład zastosowania (schemat podłączeń) Przekaźnik 1 -- do otwierania drzwi Przekaźnik 2 - do urządzenia alarmowego Kod Duress - do alarmu lub otwierania drzwi lub urządzenia wybierającego numer telefonu Żółta/czerwona LED- wskaźnik alarmu Zielona LED drzwi otwarte. rot- czerwony schwarz- czarny hellblau- jasnoniebieski gelb- żółty weiss biały rosa- różowy weiss/braun- biało-brązowy blau- niebieski violett- fioletowy gelb/grun- żółto-zielony weiss/orange- biało-pomarańczowy Duress-Ausgang- wyjście Duress weiss/rot- biało-czerwony orange- pomarańczowy grun- zielony grau- szary Ausgang- wyjście

12 grune LED zielona dioda LED Alarmanlage- urządzenie alarmowe Versorgungeingang- wejście zasilania gelbe LED- zielona dioda LED rote LED- czerwona dioda LED Ausgang- wyjście Alarm Ein Aus zał.-wył. alarmu Sbotar-Kontakt- zestyk sabotażowy Telefonwahlgerat- urządzenie telefoniczne Turoffner- automat do otwierania drzwi Kathode- katoda Turklingel- dzwonek do drzwi Egress Taster im Haus f.d. Turoffner- przycisk w domu do automatu otwierającego drzwi

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego

Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-18 www.slican.pl

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA IPV11 AGL IPV1 2AGL IPT08AGL Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA 1.1. WPROWADZENIE Seria kaset IP Agora jest złożona z modułu podstawowego (z 1 lub 2 przyciskami) w wersji audio/wideo oraz modułów rozszerzeń.

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNPv45 PIS TREŚCI SCHEMAT POŁĄCZEŃ INSTALACJI Z JEDNĄ CENTRALĄ...2 PROGRAMOWANIE CENTRALI... 2 P00 OTWARCIE SERWISOWE ELEKTROZACZEPU... 3 P01 WPISANIE NOWEJ TABELI

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I. TX06 fiskalny TAKSOMETR ELEKTRONICZNY. Przeznaczony do współpracy z kasą fiskalną OPTIMUS IC VEGA TAXI

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I. TX06 fiskalny TAKSOMETR ELEKTRONICZNY. Przeznaczony do współpracy z kasą fiskalną OPTIMUS IC VEGA TAXI I N S T R U K C J A O B S Ł U G I TAKSOMETR ELEKTRONICZNY TX06 fiskalny Przeznaczony do współpracy z kasą fiskalną OPTIMUS IC VEGA TAXI OPTIMUS IC S.A. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo