1 września 1939 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 września 1939 roku"

Transkrypt

1 1 września 1939 roku Przygotowania wojenne oba kraje tj. Polska i Niemcy rozpoczęły mniej więcej w tym samym czasie. Polska 4 marca, zaś Niemcy 11 kwietnia 1939r. Jednakże, w tym miejscu musimy zaznaczyć, iż pomiędzy planami niemieckimi a polskimi zarysowała się spora różnica. Polscy sztabowcy skupili się przede wszystkim na opracowaniu i organizacji w miarę sprawnej i skutecznej obrony terytorium państwa polskiego, natomiast zadaniem niemieckich dowódców było rzecz jasna dokładne zaplanowanie agresji na Polskę, związane ze zniszczeniem jej sił zbrojnych, a także zaborem ziem. Widać zatem, iż z punktu widzenia strategii wojskowej i sztuki wojennej stawiało to nasz kraj na słabszej pozycji. W działaniach przeciwko Polsce, Niemcy zamierzali wypróbować całkowicie nową doktrynę swoich sił zbrojnych (Wehrmachtu) Blitzkrieg. Zgodnie z jej założeniami główny atak miały przypuścić oddziały pancerne i zmotoryzowane wsparte lotnictwem szturmowym. Ich nadrzędnym zadaniem było przełamanie wszelkiego oporu obrony przeciwnika i śmiałe podążanie w głąb jego terytorium w celu całkowitego sparaliżowania sił zbrojnych. W państwie polskim natomiast główny ciężar dotyczący działań zaczepnych i obrony nadal spoczywał na piechocie, zaś wojska pancerne i zmotoryzowane miały za zadanie służyć wsparciem w razie potrzeby. Również tempo wykonywania manewrów przez siły polskie, wyznaczane szybkością piechoty, konnicy i pojazdów konnych, było czterokrotnie wolniejsze aniżeli w armii niemieckiej. W ramach działań wojennych przeciwko Polsce (Fall Weiss), główną część zadań operacyjnych powierzono wojskom lądowym (Heer), współdziałać z nimi miało lotnictwo (Luftwaffe) oraz marynarka wojenna (Kriegsmarine). Nijako głównym założeniem planu niemieckiego było całkowite zaskoczenie Polaków poprzez uprzedzenie mobilizacji i koncentracji ich wojsk. Można stwierdzić, iż orientacyjnym celem sił niemieckich z obszaru Śląska, Pomorza, a także Prus Wschodnich była Warszawa. Plan zakładał całkowite rozgromienie sił polskich w przeciągu dwóch tygodni, przewidywano zaś, że większość wojsk Polacy skupią na linii Wisły i Narwi. Powyższe zadania operacyjne miały wykonywać wojska pod dowództwem naczelnego wodza wojsk lądowych gen. Walthera von Brauchitsch. Podzielono je zatem na dwie Grupy Armii Północ (gen. F. von Bock) oraz Południe (gen. G. von Rundstedt). Grupa Południe tj. Armie 8, 10 oraz 14, uderzając ze Śląska, Moraw i Słowacji miały podążać ku Warszawie i osiągnąć Wisłę pomiędzy ujściem rzek Bzura i Wieprz. Do ich zadań należało także związanie sił polskich w Małopolsce Zachodniej. Grupa Północ tj. Armie 3 i 4 miały połączyć Rzeszę z Prusami Wschodnimi dzięki zajęciu polskiego korytarza, a następnie uderzyć z Prus Wschodnich na terytoria położone na wschód od Warszawy by całkowicie okrążyć armie polskie. Następnie Floty Powietrzne 1. i 4., pod dowództwem generałów Alberta Kesserlinga i Aleksandra Lohra, miały uderzyć w zmasowanym ataku na stolicę państwa polskiego, a tym samym zupełnie sparaliżować system łączności władz politycznych i wojskowych, wywołać panikę, całkowicie zniszczyć polskie lotnictwo, także jego bazy zaopatrzeniowe i lotniska, a po zapewnieniu sobie hegemonii w powietrzu uderzyć na tyły wojsk polskich. Luftwaffe miało także wspomagać swoimi atakami wojska pancerne. Kriegsmarine grupa Wschód dowodzona przez admirała Conrada 1

2 Albrechta otrzymała od dowództwa zadanie zniszczenia polskiej floty, blokady Zatoki Gdańskiej, zabezpieczenia morskich linii komunikacyjnych Rzeszy i wsparcia swoją artylerią wojsk lądowych atakujących polskie Wybrzeże. Warto wspomnieć w tym miejscu, iż oprócz podstawowych dla każdych sił zbrojnych na świecie jednostek, ważną rolę w ataku na Polskę miały odegrać grupy sabotażowe, którym powierzono takie zadania jak np. uniemożliwienie wysadzenia przez Polaków ważnych z strategicznego punktu widzenia mostów drogowych i kolejowych czy zasianie w szeregach polskich paniki oraz chaosu. Owe jednostki dywersyjne miały skupić swoje działania przede wszystkim w obrębie Górnego Śląska. Tam bowiem zamierzano opanować najważniejsze obiekty przemysłowe m.in. kopalnie i huty i nie dopuścić do ich zniszczenia przez wycofujące się siły polskie. Co ciekawe, akcje dywersyjne mieli prowadzić miejscowi obywatele polscy pochodzenia niemieckiego, występując na Górnym Śląsku jako ochotnicze jednostki Freikorps Ebbinghaus, zaś w rejonie Pomorza jako Selbstschutz. Warto w tym miejscu także dodać, iż owe konspiracyjne grupy tworzone przez niemiecki wywiad wojskowy Abwehrę składały się nie tylko z mniejszości niemieckiej, ale także z Ukraińców. Co więcej Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów po wcześniejszych uzgodnieniach z Abwehrą przygotowywała się do wywołania antypolskiego powstania w dorzeczu Dniestru. Główne założenia polskich planów zbrojnych zostały określone przez generalnego inspektora sił zbrojnych, marszałka E. Śmigłego-Rydza. Brzmiały one następująco: bronić obszarów niezbędnych do prowadzenia wojny, zadając przy tym jak najdotkliwsze starty wrogowi, wykorzystać sprzyjające warunki do przeciwuderzeń odwodami, co ważne, nie pozwolić się rozbić przed rozpoczęciem działań sprzymierzonych na Zachodzie, a następnie po odciążeniu frontu polskiego podejmować kolejne decyzje. Taka koncepcja marszałka zakładała stoczenie bitwy obronnej na głównej linii oporu biegnącej w pobliżu granic Niemiec i Słowacji, przy czym za oparcie na północnym wschodzie i północy miały posłużyć rzeki Narew, Bug, Wisła oraz Biebrza, dalej linia Chojnice-Bydgoszcz, w zachodniej części od Żnina linia Noteci i Warty do Śląska, Karpat i Żywca na południu. Dnia 23 marca zostały rozdysponowane pierwsze rozkazy. SGO Narew (gen. Czesław Młot- Fijałkwoski) miała bronić północnego Podlasia, Armia Modlin (gen. Emil Krukowicz-Przedrzymirski) osłaniać stolicę od strony Prus Wschodnich, Armia Pomorze lub Toruń (gen. Władysław Bortnowski) zmobilizowana w Borach Tucholskich i nad Ossą - bronic Pomorza, Armia Poznań (gen. Tadeusz Kutrzeba) osłaniać Wielkopolskę oraz w razie zagrożenia skrzydeł sąsiadów ( na północy i południu), przeprowadzić działania o charakterze zaczepnym. Armia Łódź (gen. Juliusz Rómmel) miała natomiast bronić operacyjnych kierunków ze strony Śląska Opolskiego w kierunku Łodzi i Warszawy i w końcu Armia Kraków (gen. Antoni Szylling) miała jak najdłużej pozostawać na miejscu bazując przez cały czas na fortyfikacjach Śląska i linii Karpat przygotowując jednocześnie podstawę operacyjną dla możliwego odwrotu. W przeciwieństwie do jednostek niemieckich polskie siły pancerne nie były zgrupowane w osobne jednostki taktyczne tj. dywizje, ale pełniły rolę części piechoty lub odwodów armijnych. W Wojsku Polskim istniała wtedy tylko jedna brygada pancernomotorowa, druga zaś można by powiedzieć znajdowała się w dopiero w stadium organizacji. Wojska lotnicze podzielono na lotnictwo armijne, które miało wykonywać zadania na rzecz związków operacyjnych i lotnictwo dyspozycyjne Naczelnego Wodza. To ostatnie w swoim 2

3 składzie posiadało w brygadzie myśliwskiej 54 samoloty i w brygadzie bombowej 84 samoloty. Obrona wybrzeża morskiego czy wód terytorialnych nie miała większego znaczenia taktycznego z powodu braku możliwości skoordynowanego współdziałania z siłami lądowymi. Po za trzema nowoczesnymi niszczycielami Burza, Błyskawica i Grom, które 30 VIII 1939r. odpłynęły do Wielkiej Brytanii, na Bałtyku miały działać jeszcze pozostałe jednostki m.in. 1 niszczyciel, 1 stawiacz min, 2 kanonierki, 5 okrętów podwodnych, 6 trałowców. Dowódcą odpowiadającym za działania zbrojne na Wybrzeżu był kontradmirał Józef Unrug. Oddziałom lądowym powierzono natomiast zadanie obrony Gdyni oraz Helu. Niemieckie uderzenie zostało zaplanowane na 26 sierpnia. Wówczas wokół granic Polski skupiło się 30 dywizji w tym wszystkie lekkie, zmotoryzowane oraz pancerne. Co więcej, militarne położenie Polski w tym momencie było bardzo niekorzystne, gdyż to właśnie dopiero 23 sierpnia rozpoczęła się mobilizacja głównych sił, które do tej pory stacjonowały w garnizonach lub transportami kolejowymi zdążały do miejsc koncentracji. Gdyby nie zmiana decyzji Hitlera o przesunięciu dnia inwazji, ze względy na chęć izolacji polskiej sprawy na arenie międzynarodowej, a tym samym uniknięcie wojny z Francją i Wielką Brytanią, to armia niemiecka natknęłaby się jedynie na niezwykle słabe polskie siły osłonowe, i w zasadzie bez walki doszłaby w pobliże Warszawy. Jednakże A. Hitler zdecydował o kilkudniowym opóźnieniu, co pozwoliło na choć częściowe zapanowanie nad mobilizacyjnym chaosem. W przeciągu tych kilku dni propaganda niemiecka starał się ukazać stronę Polską jako bezwzględnego agresora m.in. spory rozgłos zyskał rzekomy polski napad na radiostację w Gliwicach z dnia 31 sierpnia przeprowadzony przez niemieckie siły specjalne. Aby zaś całkowicie uwiarygodnić tezę o odpowiedzialności Polski za wybuch konfliktu, sztab niemiecki zrezygnował z przeprowadzenia ataku lotniczego na Warszawę, który to miał za zadanie zrównać stolicę z ziemią. Podsumowując zatem polskie przygotowania wojenne, można stwierdzić, iż pod względem technicznym i organizacyjnym nasza armia znajdowała się na poziomie I Wojny Światowej, co wynikało między innymi z gospodarczego zacofania państwa. Nie mieliśmy zatem najmniejszych szans aby przeciwstawić się najeźdźcy. 1 IX 1939r. o świcie rozpoczął się atak wojsk Rzeszy. Warto wspomnieć, że do ataku przyłączyła się także Słowacja lecz udział jej wojsk był symboliczny. Niemcy rzucili na Polskę 51 dywizji (piechoty, pancerne, lekkie i zmotoryzowane), ponad 2500 czołgów oraz 1390 samolotów bojowych. Polskie siły zbrojne były zupełnie zaskoczone w samym środku mobilizacji powszechnej, ogłoszonej dopieroż 30 sierpnia. Choć w polskich planach pojawił się zamiar wystawienia 39 dywizji piechoty, 3 brygad górskich, 11 brygad kawalerii oraz 2 brygad pancerno-motorowych, to dnia 1 września udało się zmobilizować jedynie 21 dywizji piechoty, 3 brygady górskie, 8 brygad kawalerii i jedną brygadę pancerno motorową. Polacy dysponowali 610 starymi czołgami i tankietkami oraz 394 samolotami bojowymi. Warto zwrócić także uwagę na fakt, iż 1 września w oddziałach polskich zmobilizowano około 1 miliona żołnierzy, natomiast siły niemieckie dysponowały 1,5 mln ludzi. Pierwszego dnia prawie wzdłuż całej granicy rozgorzały zacięte walki. Polacy mimo znacznej przewagi wroga stawiali zacięty opór. W rejonie Mławy, na pozycji, która broniona była przez 20. DP z Armii Modlin utknął niemiecki I Korpus Piechoty Dywizji Pancernej 3

4 Kempf, na Pomorzu w okolicy Krojant niemieckie siły zmotoryzowane zostały zatrzymane przez szarżę 18. Pułku Ułanów, Brygada Kawalerii z Armii Łódź, wsparta dwoma pociągami pancernymi, zatrzymała pod Mokrą 4. DPanc., zaś 7. DP z Armii Kraków walczyła pod Częstochową z trzema niemieckimi dywizjami. Sam zaś przywódca Trzeciej Rzeszy był jednak bardziej zaskoczony zawzięta obroną Westerplatte, gdzie wzmocniona kompania piechoty prze tydzień stawiała skuteczny opór siłą wroga, wspartym ogniem artyleryjskim z krążownika Schleswig-Holstein oraz masowymi nalotom lotnictwa szturmowego. Również w pierwszych godzinach wojny dochodziło do systematycznych ataków lotniczych w głębi kraju, zwłaszcza na miasta i linie komunikacyjne. Skutkiem tychże działań były ogromne straty w cywilach oraz ogólnych chaos i panika. Ludność Polska przekonana o sile swojej armii nie mogła pogodzić się z postępującymi i to w zawrotnym tempie sukcesami nieprzyjaciela. Stąd też całą winą obarczała świetnie rozwiniętą siatkę szpiegowską. 3 i 4 września gdy wycofujące się z Bydgoszczy polskie oddziały zostały ostrzelane przez dywersantów, doszło tam wówczas do pogromu ludności niemieckiej. Zginęło około 300 osób w samym mieście i około 400 w jego okolicy. Rzecz jasna propaganda niemiecka nie pozostawiła owych wydarzeń bez odpowiednich komentarzy. Mianowicie zarzucono Polakom, iż podczas kampanii wrześniowej zabili ponad 58 tys. żołnierzy. 2 września skomplikowała się niezwykle sytuacja taktyczna na południu kraju. Pojawiło się bowiem zagrożenie okrążenia Armii Kraków, co zmusiło ją do odwrotu. Widać zatem, iż cała koncepcja obrony Polski w tym momencie legła w gruzach, gdyż jak już wcześniej wspominałem to właśnie Kraków miał wycofywać się jako ostatni. Następnie tego samego dnia wieczorem część sił Armii Pomorze została okrążona, a następnie w wyniku ciężkich walk zupełnie zniszczona, zaś walczące tam do tej pory oddziały niemieckie przerzucono do Prus Wschodnich. 3 września została rozbita 7. DP w rejonie Częstochowy co spowodowało utworzenie się niebezpiecznej luki pomiędzy Armiami Kraków oraz Łódź., w którą to Niemcy natychmiast wprowadzili XVI KPanc. z zadaniem uderzenia na Warszawę. 4 września dotkliwą klęskę poniosła również Armia Modlin DP podczas odwrotu spod Mławy została doszczętnie rozbita przez Luftwaffe. Dzięki tym zwycięstwom droga na Warszawę z Prus Wschodnich została otwarta. XVI KPanc. po zepchnięciu oddziałów Armii Łódź, uderzył 5 września na 19. DP z Armii Prusy i pokonał ją zajmując pozycje pod Piotrkowem. Następnego dnia kolejna tj. 13. DP. uległa nieprzyjacielowi zaś droga do Warszawy stanęła teraz przed Niemcami otworem. W kolejnych dniach, źle dowodzona i opuszczona przez dowódców Armia Prusy została rozbita, zaś niedobitki wycofały się za Wisłę. 6 września Niemcom udało się sforsować Narew, zmuszając tym samym część sił polskich do odwrotu, rozdzielając od siebie wojska Armii Modlin i SGO Narew. Zaś już w nocy z 8 na 9 września niemieckie oddziały uchwyciły przyczółki na południowym brzegu Bugu, nieopodal miejscowości Brok. W tym momencie zagrożone zostały tyły całej obrony w rejonie Lubelszczyzny i Warszawy. Mimo postępujących sukcesów Wehrmachtu sztab niemiecki uznał, iż nie jest on w stanie zupełnie przeszkodzić w odwrocie polskich sił za Wisłę. To pociągnęło za sobą korekty w planach Rzeszy. 9 września Hitler rozkazał kontynuować operacje wojskowe, aż do uzyskania 4

5 pewności, iż Polacy nie będą w stanie stworzyć ciągłego frontu. W rozkazach datowanych pomiędzy 9 a 11 września polecono okrążyć obszary pomiędzy Wisłą a Bugiem, zaś wielkie kleszcze okalające wojska polskie zaciskać na wschód od linii Bugu. Zbliżanie się Niemców do Warszawy wywołało w mieście panikę. Stolica nie była w ogóle przygotowana do obrony, stąd pojawiły się pomysły, aby ogłosić Warszawę wolnym miastem. W nocy z 6 na 7 września zgodnie z komunikatami radiowymi, miasto opuściło setki tysięcy mieszkańców. Jednakże dzięki działaniom dowódcy obrony Warszawy gen. Waleriana Czumy, komisarza cywilnego Stefana Starzyńskiego oraz prowadzącego w radiu audycje o charakterze propagandowym ppłk. Wacława Lipińskiego stolicę zaczęto przygotowywać do walki z agresorem. Już pod wieczór dnia 8 września pierwsze próby zajęcia stolicy podjęła 4. DPanc. trzeba dodać próba nieudana, choć i tak w świat popłynęła informacja, iż Warszawa jest już w rękach niemieckich. Tymczasem polskie dowództwo starało się za wszelką cenę odzyskać inicjatywę w działaniach bojowych. 8 września utworzono Grupę Armii Warszawa (gen. J. Rómmel), w jej składzie znalazły się armie Modlin i Łódź, załogi Warszawy i Modlina oraz jednostki zajmujące się dozorowaniem Wisły aż po ujście Pilicy. Zadaniem tejże grypy była obrona całego obszaru operacyjnego, którego trzonem obrano stolicę, a także zorganizowanie bazy dla przygotowanego zwrotu zaczepnego znad Bzury. Następnie dnia 10 września GA Warszawa przekształcono w Armię Warszawa z zadaniem obrony Warszawy i Modlina. 10 września powstał Front Południowy w skład którego wchodziły Armie Kraków i Małopolska (dawna Karpaty ) z zadaniem obrony Małopolski Wschodniej od Sandomierza po Rawę Ruską. Jednakże ten związek operacyjny nie doszedł do skutku, gdyż nie udało się nawiązać łączności pomiędzy armiami. 11 września powstał również Front Północny złożony z Armii Modlin oraz SGO Narew, jednakże już 13 września marszałek Rydz-Śmigły polecił polskim wojskom wycofanie się w rejony tzw. Przedmościa Rumuńskie, gdzie miał być stworzony ostatni bastion polskiej obrony. 9 września nieliczna załoga umocnionej pozycji osłaniająca przeprawy w bagnistej dolinie Narwi przez cały dzień opierała się XIX KPanc. Walki zakończyły się samobójczą śmiercią kpt. Władysława Raginisa, zaś siły niemieckie ruszyły w kierunku Brześcia rozbijając główne siły SGO Narew w rejonach Zambrowa. Tymczasem od strony zachodniej w kierunku Warszawy zmierzały nierozpoznane przez wroga dwie armie Poznań i Pomorze. Znajdowały się one mniej więcej w rejonie Kutna. Gen. Kutrzeba zdając sobie sprawę, iż niemożliwym jest dotarcie do stolicy wcześniej niż Niemcy, postanowił uderzyć częścią sowich sił na jednostki 8. Armii. Rozkazom generała podporządkowała się Armia Pomorze, zaś same plany natarcia zaakceptowało naczelne dowództwo, uznając, iż może to związać nieprzyjaciela i pozwolić na odzyskanie swobody operacyjnej innym armiom polskim. Wieczorem 9 września rozpoczęła się bitwa na Bzurą największa bitwa całej kampanii wrześniowej. Bitwę tą można podzielić na kilka zasadniczych faz. W pierwszej trwającej od 9 do 13 września wojska polskie zaskoczyły nieprzyjaciela i zadały mu duże straty. W drugiej fazie rozpoczętej 14 września część sił polskich natarła na Łowicz i Skierniewice, by ułatwić innym oddziałom przedostanie do Warszawy. W tym samym czasie Niemcy podciągali pod rejon działań operacyjnych znaczne 5

6 siły pancerne. 16 września rozpoczęła się trzecia faza bitwy. Natarcie polskie w rejonie Sochaczewa rozsypało się w starciu z niemieckimi dywizjami pancernymi. Armie Poznań i Pomorze okrążyło 19 nieprzyjacielskich dywizji. W następnych dniach niemieckie siły lądowe wspierane przez lotnictwo szturmowe stopniowo zaciskały pierścień w jakim znalazły się siły polskie. Walki trwały do 21 września, tylko nielicznym oddziałom udało się sforsować Bzurę i przez Puszcze Kampinoską przedostać się do Warszawy. Do niewoli dostało się 100 tys. żołnierzy. Według danych szacuje się, iż 16 września Wojsko Polskie liczyło jeszcze niemal 50% swoich pierwotnych stanów osobowych tj. 650 tys. żołnierzy. Jednakże znaczna jego część około 250 tys. walczyła na zachód od Wisły. Ponad 200 tys. wojsk działało w rejonie operacyjnym między Wisłą a Bugiem, przede wszystkim na środkowej Lubelszczyźnie. Wojska te jednak były cały czas zagrożone okrążeniem przez pancerne siły niemieckie, nadchodzące do Włodawy i Hrubieszowa. Na terenach Wschodniej Polski rozmieszczone wówczas były liczne środki zapasowe z zadaniem odtwarzania polskich jednostek. Zawierały on mniej więcej 200 tys. żołnierzy, którzy nie byli jednak dobrze zorganizowani. Nie ulega jednak wątpliwości, iż już w tym okresie tj. w połowie września 1939 r. kampania była dla Polski przegrana. 6

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na MONTE CASSINO 1944 Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na którym wznosi się stare Opactwo Benedyktynów.

Bardziej szczegółowo

MIASTO GARNIZONÓW

MIASTO GARNIZONÓW 1920 1939 MIASTO GARNIZONÓW 18. PUŁK UŁANÓW POMORSKICH 64 i 65 PUŁK PIECHOTY 16 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ, Do 1927 r. WYŻSZA SZKOŁA LOTNICZA (PRZENIESIONA POTEM DO DĘBLINA ] Od 1928 r. - LOTNICZA SZKOŁA STRZELANIA

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY 6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY PATRON SZKOŁY Rok 1944 przyniósł istotne zmiany na arenie politycznej. Za sprawą największej operacji desantowej w Normandii państwa sprzymierzone zdołały utworzyć drugi front

Bardziej szczegółowo

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Grzegorz Socik REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Odradzające się Wojsko Polskie już od pierwszych chwil swego istnienia musiało toczyć walki w obronie państwa, które dopiero

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Lotnictwo W 1936 r. kończono realizację dotychczasowego 3-letniego programu rozbudowy lotnictwa. Złożony przez szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. gen. bryg. Ludomiła Rayskiego latem 1936 r. nowy program

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej

Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej UWAGA! Zachowano oryginalną stylistykę z dziennika bojowego. Źródło: Pamięć Narodu. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Tłumaczenie: Maciej Krzysik Nysa 1945-2015. Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego

Bardziej szczegółowo

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA 1939 ATAK NIEMIEC 17 WRZEŚNIA ATAK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO EWAKUACJA POLSKIEGO RZĄDU I CZĘŚCI ARMII

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

76 LAT TEMU WYBUCHŁA II WOJNA ŚWIATOWA

76 LAT TEMU WYBUCHŁA II WOJNA ŚWIATOWA 76 LAT TEMU WYBUCHŁA II WOJNA ŚWIATOWA Niszczenie godła Rzeczypospolitej Polskiej na szlabanie granicznym 1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Napaść na Polskę - wrzesień 1939 roku Strony 1/28 Galeria zdjęć Spalony polski samolot, efekt niemieckiego bombardowania. Żołnierze niemieccy obalają słup graniczny na granicy polsko-niemieckiej. Strony

Bardziej szczegółowo

"Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem"

Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem Aktualności "Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem" 01/09/2016, dodał: Magda Polańska 1 września 1939r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Osamotnione

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

Operacja Market Garden

Operacja Market Garden Operacja Market Garden Największa operacja z udziałem wojsk powietrznodesantowych podczas II wojny światowej. Odbyła się na terenie Holandii we wrześniu 1944. Operacja ta miała na celu rozdzielenie wojsk

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 2008 76 Zbigniew POPŁAWSKI Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo polskich formacji wojskowych na froncie wschodnim

Sądownictwo polskich formacji wojskowych na froncie wschodnim Imię i nazwisko: Andrzej Wesołowski Stopień/tytuł naukowy: doktor Sylwetka naukowa: Dr Andrzej Wesołowski ukończył historię i prawo w UAM w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R.

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Czesław Tokarz WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym akta stanowią poważną bazę źródłową

Bardziej szczegółowo

65. rocznica triumfu pancerniaków gen. Maczka pod Falaise

65. rocznica triumfu pancerniaków gen. Maczka pod Falaise Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/1825,65-rocznica-triumfu-pancerniakow-gen-maczka-pod-falaise.html Wygenerowano: Poniedziałek, 19 września 2016, 04:35 65. rocznica triumfu pancerniaków gen.

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r.

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. WSTĘP Mamy przyjemność przedstawić wydarzenie plenerowe, będące rekonstrukcją bitwy o miasto, która miała miejsce we wrześniu 1939 roku. PoniŜej znajdziecie Państwo informacje

Bardziej szczegółowo

WAŻNE DATY WAŻNE BITWY. Lekcja. Temat: Lekcja powtórzeniowa. 1 września 1939 roku - wybuch II wojny światowej

WAŻNE DATY WAŻNE BITWY. Lekcja. Temat: Lekcja powtórzeniowa. 1 września 1939 roku - wybuch II wojny światowej Lekcja Temat: Lekcja powtórzeniowa. WAŻNE DATY 1 września 1939 roku - wybuch II wojny światowej 22 czerwca 1941 roku - atak Niemiec na Związek Radziecki 1 sierpnia 1944 roku - wybuch powstania warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Nalot bombowy na Wieluń 1 września

Nalot bombowy na Wieluń 1 września Nr 7/2016 30 08 16 Nalot bombowy na Wieluń 1 września 1939 r. Autor: Bogumił Rudawski (IZ) We wczesnych godzinach porannych 1 września 1939 r. lotnictwo niemieckie przeprowadziło atak bombowy na Wieluń

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE

BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE NR7 (248) lipiec-sierpień 2014 BARCZEWSKIE WYDARZENIA OPINIE INFORMACJE WYWIADY BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE We wtorek, 5 sierpnia oddano do użytku nowe mieszkania socjalne oraz oficjalnie przekazano

Bardziej szczegółowo

75 rocznica powstania

75 rocznica powstania Dziś wszyscy oddajemy cześć tym, którzy swoje życie oddali za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. A p e l I P N o u c z c z e n i e 7 5

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

Marian Zgórniak. Moje dowodzenie w roku 1939 WSPOMNIENIA GENERAŁA ANTONIEGO SZYLLINGA dowódcy Armii Kraków w kampanii wrześniowej

Marian Zgórniak. Moje dowodzenie w roku 1939 WSPOMNIENIA GENERAŁA ANTONIEGO SZYLLINGA dowódcy Armii Kraków w kampanii wrześniowej Marian Zgórniak Moje dowodzenie w roku 1939 WSPOMNIENIA GENERAŁA ANTONIEGO SZYLLINGA dowódcy Armii Kraków w kampanii wrześniowej Generał Antoni Szylling urodził się w dniu 1 sierpnia 1885 r. w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM?

Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM? DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM? LATA 2001 2004 DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE PRZED NADANIEM IMIENIA SZKOLE SPOTKANIA POKOLEŃ CZY OCALIMY NASZ PATRIOTYZM? PROGRAMY ARTYSTYCZNE NA UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Historycznego Wrzesień 1939 roku bez tajemnic, zwanego dalej Konkursem:

Organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Historycznego Wrzesień 1939 roku bez tajemnic, zwanego dalej Konkursem: REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO WRZESIEŃ 1939 ROKU BEZ TAJEMNIC I. Zasady ogólne: Organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Historycznego Wrzesień 1939 roku bez tajemnic, zwanego dalej Konkursem:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

Agresja sowiecka na Polskę- IV rozbiór Polski

Agresja sowiecka na Polskę- IV rozbiór Polski Literka.pl Agresja sowiecka na Polskę IV rozbiór Polski Data dodania: 20110326 22:12:54 Autor: Monika Skiba Przedstawiam konspekt do lekcji na temat Agresji sowieckiej na Polskę dla klasy 3 gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Janusz Zuziak Akademia Obrony Narodowej Warszawa

Janusz Zuziak Akademia Obrony Narodowej Warszawa Janusz Zuziak Akademia Obrony Narodowej Warszawa 2. Korpus Polski w bitwie o Bolonię (9 21 kwietnia 1945 r.) Po walkach o przełamanie linii Gotów i w trakcie przebijania się przez Apenin Emiliański 15.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Problematyka bitwy nad Bzurą na łamach Wojskowego Przeglądu Historycznego w latach

Problematyka bitwy nad Bzurą na łamach Wojskowego Przeglądu Historycznego w latach Mariusz Niestrawski Problematyka bitwy nad Bzurą na łamach Wojskowego Przeglądu Historycznego w latach 1956-1990 Dziewiątego września nad górną Bzurą rozpoczęła się największa bitwa kampanii polskiej 1939

Bardziej szczegółowo

Album żołnierza niemieckiego

Album żołnierza niemieckiego Nr 18/2017 15 09 17 Album żołnierza niemieckiego Autor: Bogumił Rudawski (IZ) Przechowywany w zbiorach Instytutu Zachodniego album nieznanego żołnierza Wehrmachtu zawiera 76 podpisanych czarno-białych

Bardziej szczegółowo

Poświęcam tę książkę bohaterom poległym w wierze w wielkość Niemiec

Poświęcam tę książkę bohaterom poległym w wierze w wielkość Niemiec Poświęcam tę książkę bohaterom poległym w wierze w wielkość Niemiec Książki Wydawnictwa Tetragon Seria Monografie : Jarosław Centek, Reichsheer ery Seeckta (1921 1926) Waldemar Rezmer, Operacyjna służba

Bardziej szczegółowo

Autor: Magda Ostrowska, Magdalena Szczodrowska, Adrianna Szymerska - Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie Opiekun grupy: Iwona Kowalewska

Autor: Magda Ostrowska, Magdalena Szczodrowska, Adrianna Szymerska - Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie Opiekun grupy: Iwona Kowalewska Autor: Magda Ostrowska, Magdalena Szczodrowska, Adrianna Szymerska - Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie Opiekun grupy: Iwona Kowalewska Projekt My dla regionu realizowany przez Fundację Fundusz

Bardziej szczegółowo

28.IX Morski,,parasol" ochronny

28.IX Morski,,parasol ochronny 28.IX.2014 "Anakonda-14" na lądzie, wodzie i w powietrzu Na poligonach w Drawsku Pomorskim, Nowej Dębie, Orzyszu i w Ustce oraz na poligonach morskich Marynarki Wojennej trwa "Anakonda-14", największe,

Bardziej szczegółowo

CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST

CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST... 1. Na poniższej mapie zaznacz państwa, które utworzyły:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14

ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14 ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14 1 TEMAT: PROWADZENIE DZIAŁAŃ OBRONNYCH W RAMACH POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ PODCZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ELEMENTAMI POZAMILITARNEGO PODSYSTEMU OBRONNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych.

Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych. Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OPIS. działań bojowych 120. SGKD 1. w okresie od do

OPIS. działań bojowych 120. SGKD 1. w okresie od do Źródło: Pamięć Narodu. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Tłumaczenie: Maciej Krzysik Nysa 1945-2015. Zachowano oryginalną stylistykę. Tajne OPIS działań bojowych 120. SGKD 1 w okresie od 23.03.1945

Bardziej szczegółowo

Patroni naszych ulic

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Dębicka ziemia była świadkiem wielkich i tragicznych dziejów. Szczególnie na tym t e r e nie z a p i s a ł się ok r e s ok u pa c j i niemieckiej, kiedy powstała tu niezwykle p r ę

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE 1 KORPUSU PANCERNEGO Z LAT

MATERIAŁY ARCHIWALNE 1 KORPUSU PANCERNEGO Z LAT Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE 1 KORPUSU PANCERNEGO Z LAT 1944 1945 Problematyka dotycząca działań bojowych 1 korpusu pancernego z najeźdźcą hitlerowskim znalazła już swoje odbicie w kilku publikacjach

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12809,7-wrzesnia-1939-roku-skapitulowala-zaloga-westerplatte-mimo-przygniatajacej-pr ze.html Wygenerowano: Piątek, 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ZAJĘĆ ARMIA POZNAŃ I POMORZE W BITWIE NAD BZURĄ - 1939

SCHEMAT ZAJĘĆ ARMIA POZNAŃ I POMORZE W BITWIE NAD BZURĄ - 1939 Agnieszka Sławińska Nauczyciel historii, WOS Prywatne Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie SCHEMAT ZAJĘĆ ARMIA POZNAŃ I POMORZE W BITWIE NAD BZURĄ - 1939 Temat lekcji: ARMIA POZNAŃ I POMORZE

Bardziej szczegółowo

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5.

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. Anna Korzycka Rok IV, gr.1 Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. 1. Na podstawie mapy Polska za Bolesława Chrobrego podaj miejscowości będące siedzibami arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

Na frontach Wielkiej Wojny

Na frontach Wielkiej Wojny Na frontach Wielkiej Wojny 1. Zamach w Sarajewie i wybuch wojny Od kiedy w 1908 r. Austria wcieliła Bośnię i Hercegowinę jest stałe napięcie między Austrią a Serbią, która też chce kawałek 1911 r. w Serbii

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

Gra IPN 111 już w sprzedaży!

Gra IPN 111 już w sprzedaży! Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/dzieje-sie/12748,gra-ipn-111-juz-w-sprzedazy.html Wygenerowano: Wtorek, 6 lutego 2018, 13:57 Gra IPN 111 już w sprzedaży! Minęła 74. rocznica

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne Tadeusz Kowalczyk ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII 1944 1947 1. Problemy organizacyjne Druga wojna światowa była ostatnią, w której kawalerii używano na większą skalę, jako rodzaju broni. Niemal we wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13 Spis tresci Wykaz 11 Wstçp 13 Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 2. i teza pracy 16 3. uzytych w tytule i dalszych czesciach 17 4. Zastosowane metody badawcze 19 5. Struktura pracy 20 1. i dzialania

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ORP "Błyskawica" - weteran wielkiej wojny (2015.00) ORP Błyskawica to prawdziwy zabytek klasy zerowej wśród okrętów uczestników wojen morskich. Jest najstarszym zachowanym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK WYDARZEŃ WRZEŚNIOWYCH 1939 r. NA TERENIE MIASTA PŁOCKA

DZIENNIK WYDARZEŃ WRZEŚNIOWYCH 1939 r. NA TERENIE MIASTA PŁOCKA ELŻBIETA SZUBSKA-BIEROŃ DZIENNIK WYDARZEŃ WRZEŚNIOWYCH 1939 r. NA TERENIE MIASTA PŁOCKA Polska została zaatakowana przez najeźdźcę niemieckiego w dniu 1 września 1939 r. Tego samego dnia, wczesnym rankiem,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi Warszawa 2012 A jednak wielu ludzi Nazywam się Tadeusz Wasilewski, urodziłem się 15 sierpnia 1925 roku w Warszawie. W 1934 roku wstąpiłem do 175 drużyny ZHP, której dowódcą był harcmistrz Wrzesiński. W

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego.

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. Sprawdzian nr 6 Rozdział VI. II wojna światowa GRUPA A 1. Oblicz, ile lat minęło od: odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. 6 zakończenia I wojny światowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OD TŁUMACZA PRZEDMOWA. WYKAZ SKRÓTÓW I. PRELUDIUM (MOBILIZACJA- ROSYJSKIE PLANY ATAKU - KONCENTRACJA 8. ARMII) II. PRZECIWNIK. III. BŁYSKAWICE NAD GRANICĄ IV. POTYCZKA POD STOŁUPIANAMI 17 SIERPNIA.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 11.04.2016 r. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU Kwiecień 2016 www.koziej.pl @SKoziej 1 ZAGAGNIENIA: Warunki bezpieczeństwa Polski wyzwania i zagrożenia szanse i

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEGRAFISTA 39 ROKU

RADIOTELEGRAFISTA 39 ROKU Emil SUSKA RADIOTELEGRAFISTA 39 ROKU Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności jest stowarzyszeniem kombatantów i żołnierzy Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego, integrującym

Bardziej szczegółowo

BITWA WARSZAWSKA 1920

BITWA WARSZAWSKA 1920 BITWA WARSZAWSKA 1920 Bitwa warszawska (nazywana też cudem nad Wisłą) to bitwa stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920r w czasie wojny polsko-bolszewickiej. J. Kossak,,Cud nad Wisłą W lipcu 1920 r. zadaniem

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni. Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii.

Niezwyciężeni. Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii. Niezwyciężeni Szwedzcy weterani w kampanii przeciw Danii 1657-1658 W Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii lipcu 1657 roku Dania zdecydowała

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Gołembski Użycie artylerii podczas przełamania wału Pomorskiego : wnioski i doświadczenia

Jarosław Gołembski Użycie artylerii podczas przełamania wału Pomorskiego : wnioski i doświadczenia Jarosław Gołembski Użycie artylerii podczas przełamania wału Pomorskiego : wnioski i doświadczenia Przegląd Historyczno-Wojskowy 14(65)/3 (245), 220-227 2013 Użycie artylerii podczas przełamania Wału Pomorskiego:

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MAPY. WsT~P OBSADA PERSONALNA WARSZAWSKIEJ BRYGADY PANCERNO-MOTOROWEJ 201 ETAT WOJENNYWARSZAWSKIEJ BRYGADY PANCERNO-MOTOROWEJ...

SPIS TREŚCI MAPY. WsT~P OBSADA PERSONALNA WARSZAWSKIEJ BRYGADY PANCERNO-MOTOROWEJ 201 ETAT WOJENNYWARSZAWSKIEJ BRYGADY PANCERNO-MOTOROWEJ... SPIS TREŚCI WsT~P 7 ROZDZIAŁ l FORMOWANIE WARSZAWSKIEJ BRYGADY FANCERNO-MOTOROWEJ.......................... 15 ROZDZIAŁ II OBRONA WISŁY POD DĘBLINEM, FULAWAMI I SOLCEM SANDOMIERSKIM............................

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

Widowisko plenerowe: Wzgórze Jabłoniec Zatrzymać rosyjski walec parowy wyjątkowa lekcja historii w Klikuszowej na Podhalu

Widowisko plenerowe: Wzgórze Jabłoniec Zatrzymać rosyjski walec parowy wyjątkowa lekcja historii w Klikuszowej na Podhalu Wiadomości Środa, 28 maja 2014 Widowisko plenerowe: Wzgórze Jabłoniec 1914. Zatrzymać rosyjski walec parowy wyjątkowa lekcja historii w Klikuszowej na Podhalu Odbyła się ona podczas pikniku edukacyjno-historycznego

Bardziej szczegółowo

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich 100 rocznica utworzenia Legionów Polskich Legiony Polskie polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2. 12. Dywizja Zmechanizowana

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo