Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA L7 PRACA ZESPOŁOWA NAD PROJEKTEM Olsztyn 2014

2 1. Cel ćwiczenia Praktyczna realizacja procesu projektowania instalacji procesowej w zespole projektowym a) Tworzenie projektu głównego; b) Wyodrębnianie modułów funkcjonalnych projektu jako ich imitacji, następnie przekształcenie ich w odwołania zewnętrzne (XREF); c) Praca (równoczesna) członków zespołu nad poszczególnymi modułami funkcjonalnymi; d) Aktualizacja projektu instalacji aktualnymi wersjami modułów funkcjonalnych dołączonych do projektu (XREFami). 2. Wiadomości wprowadzające Aktualnie panujące tempo pracy wymaga, by nad danym projektem pracowały całe zespoły (tak jak dawniej), ale również w celu zaoszczędzenia czasu, by dokumentacja graficzna wykonywana była równocześnie przez parę osób (ten sam schemat tworzony lub modyfikowany równocześnie przez paru współpracowników). Sytuacja taka wymaga stosowania odpowiednich narzędzi, które umożliwią równoczesną pracę na tych samych danych oraz zabezpieczą projekt graficzny przed równoczesną niezsynchronizowaną modyfikacją obiektu graficznego lub tej samej części schematu przez różnych wykonawców. W trakcie sporządzania dokumentacji graficznej należy posługiwad się znormalizowanymi symbolami graficznymi (PN-EN ISO : E). Program AutoCAD dysponuje mechanizmami wspomagającymi pracę zespołową. Jednim z nich jest obsługa tzw. odwołao zewnętrznych, tzw. XREF (ang.: external REFerence). Odwołanie zewnętrzne (XREF) jest niezależnym plikiem z rysunkiem zapisanym w formacie DWG i wstawionym do drugiego rysunku. Rysunek w formacie DWG można wstawid do innego rysunku tak, by tworzył z nim edytowalną całośd jednym z dwóch sposobów. Pierwszym jest wstawienie go jako bloku zapisanego na dysku, a drugim wyżej wspomniane wstawienie odwołania zewnętrznego. Różnica między wstawieniem rysunku DWG jako bloku a wstawieniem jako XREF polega na tym, że system AutoCAD w przypadku bloku wstawia jego kopię do graficznej bazy danych rysunku docelowego i nie kontroluje pliku z danymi źródłowymi (pliku rysunku wstawionego jako blok). Jeżeli plik źródłowy ulegnie modyfikacjom, to rysunek z tym plikiem wstawionym jako blok nie ulegnie modyfikacjom. Jego zawartośd od chwili wstawienia będzie istniała niezależnie od tego czy dane źródłowe zmodyfikowano, czy nawet uległy one skasowaniu. Wstawienie rysunku DWG lako odwołanie

3 zewnętrzne powoduje, że AutoCAD weryfikuje zgodnośd wstawionych danych graficznych z zawartością pliku źródłowego (synchronizacja danych). Synchronizacja taka przeprowadzana jest automatycznie podczas otwierania do edycji pliku zawierającego w sobie XREFy. Może byd również wymuszona przez użytkownika przez wydanie odpowiedniej komendy za pomocą klawiatury lub za pośrednictwem systemu menu, ewentualnie zainicjowana przez program uruchomiony w środowisku graficznym AutoCADa (AutoLISP, VBA lub inny). Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie graficzną dokumentacją projektową.

4 3. Instrukcja szczegółowa Dwiczenie realizowane jest na stanowiskach komputerowych wyposażonych w środowisko AutoCAD W zakresie niniejszego dwiczenia należy wykonad następujące, złożone zadanie projektowe: A) Każdy zespół dwiczeniowy dzieli się na trzy podzespoły wykonujące różne części projektu: a) Schemat całościowy Projektant główny; b) Schemat ideowy (P&ID) modułu funkcjonalnego pierwszego Projektant zadaniowy; c) Schemat ideowy (P&ID) modułu funkcjonalnego drugiego Projektant zadaniowy. B) Projektant główny tworzy zarys projektu całej instalacji na arkuszu Definiuje warstwy i typy linii, które będą wykorzystywane w projekcie; Rozplanowuje w przestrzeni rysunku położenie podzespołów (obszar który będzie zajmowany przez jeszcze nieistniejący podzespół oznacza prostokątem kreślonym linią kreskową, wewnątrz prostokąta w dolnym lewym narożniku wstawia tekst z nazwą podzespołu lub jej akronimem, rysuje odcinki linii procesowych i mediów użytkowych łączących elementy projektu z podzespołem, kreśli łącznik między koocami linii procesowej w obrębie podzespołu z zaznaczeniem kierunku przepływu); Definiuje blok z tymczasowych elementów podzespołu (prostokąt, tekst z nazwą podzespołu, fragmenty linii procesowej znajdujące się w prostokącie); Zdefiniowany blok zapisuje na dysku pod identyczną nazwą; Zamienia blok istniejący w rysunku odwołaniem zewnętrznym (plik z zapisanym na dysku blokiem). C) Projektant główny umożliwia projektantom zadaniowym skopiowanie odpowiednich plików i kontynuuje pracę nad projektem głównym; D) Każdy projektant zadaniowy kopiuje plik odwołania zewnętrznego na swój komputer i modyfikując go tworzy kompletny projekt (P&ID) swojego modułu funkcjonalnego (w granicach prostokąta, nie usuwając go); E) Projektanci zadaniowi kopiują swoje schematy na dysk projektanta głównego (podmieniając starsze wersje plików XREF); F) Projektant główny tworzy wydruk projektu do pliku PDF

5 G) Plik PDF z projektem i zawartośd plików XREF należy wydrukowad na formacie A4 i dołączyd do sprawozdania z dwiczenia. Sprawozdanie powinno stanowid spójną fizycznie całośd (niedopuszczalne jest by był to np. plik kartek spiętych spinaczem biurowym, zszyty zszywką w narożniku lub włożony w koszulkę PP). Struktura sprawozdania: a. tabela nagłówkowa z tematem dwiczenia, b. cel dwiczenia, c. Opis przebiegu dwiczenia, d. Dokumentację graficzną: Schemat całościowy rysunek ideowy obiegu (P&ID) wykonany w programie AutoCAD przez projektanta głównego, na arkuszu formatu A4 lub A3 (do wpięcia) wykonany i złożony wg zasad rysunku technicznego; Schemat modułu funkcjonalnego pierwszego rysunek ideowy obiegu (P&ID) wykonany w programie AutoCAD przez pierwszego projektanta zadaniowego, na arkuszu formatu A4 (do wpięcia); Schemat modułu funkcjonalnego drugiego rysunek ideowy obiegu (P&ID) wykonany w programie AutoCAD przez drugiego projektanta zadaniowego, na arkuszu formatu A4 (do wpięcia). e. Uwagi i wnioski,

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Mój pierwszy projekt

Mój pierwszy projekt Mój pierwszy projekt Autor: Andrzej Starosta, Tomasz Bryl Materiał szkoleniowy Mój pierwszy projekt jest własnością Plantso. AutoCAD stanowi zarejestrowany znak handlowy firmy Autodesk, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE

ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2015-01-26 Spis treści 1. SPIS TREŚCI 1 Spis treści 1. Spis treści... 1 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami i rysunkami

Zarządzanie projektami i rysunkami Zarządzanie projektami i rysunkami Informacje ogólne Projekt jest plikiem, który zawiera różne rysunki, powiązane ze sobą w określony sposób. Projekt SEE może zawierać jeden lub więcej rysunków. Dany rysunek

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika

Dokumentacja Użytkownika Dokumentacja Użytkownika Wersja programu: 4.5 Spis treści 12 PŁACE... 12.4 12.1 Wstęp... 12.4 12.2 Konfiguracja... 12.4 12.3 Import list płac z programu PIK, PIK/CS... 12.5 Import list płac z pliku tekstowego

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS PROGRAMU... 6 1.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU... 6 1.2. ETAPY PRACY NAD RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI... 7 1.3. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER

INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER Wersja PRM 4.4.12 Rev. E 2 PR Master Instrukcja użytkownika SPIS TREŚCI Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 4 Rozdział 1. Przygotowanie systemu do pracy... 5 1.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej

Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej CONT-EVO Arkadiusz Doliński 1 S t r o n a Spis treści Uwagi ogólne... 3 Wymagania techniczne... 3 Uruchomienie... 3 Automatyczne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM Wersja 2.5 Warszawa, Sierpieo 2011 TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 55 Wprowadzenie do Aurea BPM... 4 Opis produktu... 4 Funkcjonalnośd systemu... 6 Modelowanie procesów

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 8.2

WEBCON Business Process Suite 8.2 WEBCON Business Process Suite 8.2 Podsumowanie zmian i nowych funkcjonalności Data publikacji: 18.06.2015. Wraz z wydaniem wersji 8.2 systemu WEBCON BPS wprowadzamy szereg nowych funkcjonalności i usprawnień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania:

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania: PROGRAMY Kierunki rozwoju systemów CAD: KBE (cz. III) Kontynuując rozpoczęty w poprzednich odcinkach tego cyklu temat budowy inteligentnego środowiska projektowego w systemach CAD, chciałbym zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo