Sapere Aude Polsko! Z istniejącą szkołą nie wdrapiesz się na Olimp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sapere Aude Polsko! Z istniejącą szkołą nie wdrapiesz się na Olimp"

Transkrypt

1 Sapere Aude Polsko! Z istniejącą szkołą nie wdrapiesz się na Olimp Opracował Zespół pod kierownictwem dr. Jana Maciei Warszawa, listopad 2012 r.

2 2 Wprowadzenie Opisana poniżej koncepcja programowa reformy szkoły Mazowsza przewiduje m.in. odejście od istniejącego jej modelu stworzonego przez Komeniusza; wykorzystanie szachów i testów psychologicznych do wczesnego wyłaniania talentów matematycznych i do nauk przyrodniczych; nauczanie wyłonionych talentów drogą internetową matematyki i nauk przyrodniczych według specjalnych programów; wdrożenie bonu edukacyjnego Miltona Friedmana; likwidację Karty Nauczyciela oraz przywrócenie dawnego, opartego na filantropii, prywatnego systemu stypendialnego; szerokie wykorzystanie amerykańskiego modelu szkoły. Spis treści I. Przesłanki i sposoby reformowania polskiej szkoły. 1.Przesłanki reformowania polskiej szkoły 1.1. Wielkie nierówności poziomu nauczania w dużych aglomeracjach i na obszarach wiejskich. Silna korelacja pomiędzy zamożnością rodziców, a przyszłą karierą ich dzieci Niski stopień wyłaniania uzdolnionej młodzieży 1.3. Słabe wyniki nauczania 1.4. Konieczność zmian w Karcie Nauczyciela 2. Sposoby zreformowania mazowieckiej (p0lskiej) szkoły 2.1 Jakie zmiany w karcie nauczyciela są najważniejsze? 2.2. Konieczność odejścia od modelu szkoły stworzonego przez Jana Amosa Komensk`ego 2.3. Wykorzystanie doświadczeń amerykańskich 2.4. Wprowadzenie bonu edukacyjnego Miltona Friedmana 2.5. Wprowadzenie prywatnego, opartego na filantropii systemu stypendialnego II. Niepowodzenia Europy w reformowaniu szkoły. 1.Słabości systemu edukacyjnego i nietrafione kierunki jego naprawy. 2.Niewyobrażalne braki kadrowe i niskie kompetencje nauczycieli uczących matematyki i nauk przyrodniczych. III.Reformowanie polskiej szkoły zapewniające wzrost szans rozwojowych kraju. 1.Wdrożenie skutecznego systemu wczesnego wyłaniania talentów. Im wcześniej odkryje się talent tym więcej sposobów jego wykorzystania Definicja uzdolnień dzieci i młodzieży (wg US Department of Education, 1993) Jak rozpoznać zdolne dziecko? 1.3. Rodzaje talentów dziecka Talent a uzdolnienia Jak w dziecku rodzi się uczony? 1.6. Cechy uzdolnionych dzieci i młodzieży. 1.7.Dodatkowe cechy i uzdolnienia dzieci uznawanych za nieprzeciętnie uzdolnione 1.8. Jak zachęcić zdolne dziecko do rozwijania talentu ( bez wykorzystywania szachów)? 1.9. Jak pracować w szkole z uczniem zdolnym, aby chciał i mógł rozwijać swój potencjał intelektualny?

3 Uzdolnienia i ich kwalifikacja IV. Reformowanie szkoły z wykorzystaniem szachów. 1. Potencjał tkwiący w szachach i jego wykorzystanie 1.1. Jakie są główne intelektualne i społeczne korzyści z grania w szachy? 1/. Umysł staje się sprawniejszy. 2/. 10 ważnych korzyści mózgu pozyskiwanych z grania w szachy. 3/. Inne, ważne korzyści z grania w szachy. 4/. Gra szachowa treningiem mózgu. Granie w szachy aktywizuje wszystkie części mózgu. 5/. Przekraczające oczekiwania wyniki wielkich badań w New York City Czas rozpoczynania nauki grania w szachy. Musi rozpoczynać się ona w przedszkolu. 2. Studium teoretyczne Jim Celone (fragmenty). 3. Wychowawcze i edukacyjne walory szachów w świetle doświadczeń Fundacji im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. 4.Wyłanianie talentów matematycznych i do nauk przyrodniczych 4.1. drogą nauczania szachów w szkole drogą oceny wielkości zbioru matematycznego bez liczenia jego elementów. 5. Zdolności i ich wyłanianie drogą oceny przez psychologów Pojęcie zdolności 5.2. Definicja pojęć: ability, aptituide, capacity Zdolność jako względnie trwała cecha procesów poznawczych 5.4. Zdolności jako indywidualne właściwości człowieka 5.5 Uzdolnienia 5.6. Uczeń zdolny 5.7. Uzdolnienia wg Marlanda 5.8. Jima Celone`a podsumowanie jego fundamentalnej pracy odnoszącej się do wychowawczych i edukacyjnych walorów szachów. i V. Rola systemów stypendialnych opartych na filantropii w przebudowie polskiej szkoły. 1. Definicja filantropii. 2. Jak wykształcił się w Polsce i w Ameryce system stypendialny oparty na filantropii? 3. Naród amerykański pozostał narodem darczyńców lekcja dla Polaków 4. Upadek i odradzanie się filantropii w Polsce. 5. Badania Instytutu Homo Domini nad rozwojem filantropii w Polsce. 6. Brak przesłanek do likwidacji obecnego państwowego systemu wspomagania dzieci z biednych rodzin. Istniejący państwowy i proponowany prywatny system stypendialny muszą się wzajemnie uzupełniać. 7. Lekcja dla nas-- finansowe wspieranie studentów w stanie Massachusetts. 8. Rola edukacji w redystrybucji posiadanego statusu społecznego. VI. Rola Internetu w przebudowie mazowieckiej szkoły 1. Zarys koncepcji Mazowieckiej Internetowej Szkoły Szachowej dla Nauczycieli. 1.1.Założenia projektu 1.2. Sposób realizacji projektu

4 1.3.Nauczanie szachów za pomocą telewizji internetowej 1.4. Potencjał ludzki i rzeczowy 1.5. Potencjalne ryzyka realizacji projektu 2. Zarys koncepcji internetowej szkoły nauczania matematyki i nauk przyrodniczych wyłonionych talentów. Część merytoryczna. 3. Podstawowe Funkcje Internetowego Systemu Szkoleniowego. Część technologiczna. 4 Streszczenie Zreformowanie poplskiej szkoły wymagać będzie: -Zmian w karcie nauczyciela, pozwalających na: grupowanie dzieci według odkrytych uzdolnień do matematyki, fizyki, nauk przyrodniczych i języków obcych w oddzielnych klasach lub szkołach; -dobór nauczycieli do nauczania matematyki, fizyki i innych nauk przyrodniczych spośród specjalistów z tych dziedzin absolwentów uniwersytetów; wynagradzania powyższych nauczycieli na warunkach ustalanych negocjacyjnie; -przeszkolenia nauczycieli szkół podstawowych i średnich (na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się) w zakresie nauczania gry szachowej w trzyletniej Internetowej Szkole Szachowej dla Nauczycieli (ISzSzDN). Ukończenie tej szkoły będzie warunkiem możliwości nauczania szachów w szkole; -w oparciu o wezwanie przez Parlament Europejski Komisji Europejskiej i państw członkowskich, aby dążyły do wprowadzenia do systemu oświaty państw członkowskich programu Szachy w Szkole i o apel PE do KE aby zapewniła jego dostateczne finansowanie poczynając od 2012 roku, wprowadzenia obowiązkowego nauczania szachów w trzech pierwszych klasach szkoły podstawowej; -wyłonienia dzieci uzdolnionych do matematyki i nauk przyrodniczych w trakcie trzech lat nauczania gry szachowej w szkołach; -utworzenia Internetowej Szkoły Matematyki i Nauk Przyrodniczych dla obowiązkowego nauczania tych dzieci wymienionych przedmiotów. ISzMiNP, przy współudziale szkół, prowadzić będzie nauczanie wymienionych przedmiotów według specjalnych programów przygotowanych przez wybitnych znawców przedmiotów; -utworzenie prywatnego, opartego na filantropii, systemu stypendialnego dla utalentowanych do matematyki i nauk przyrodniczych dzieci, młodzieży szkolnej i studentów. Pozwoli to im na kończenie najlepszych szkół, a następnie uniwersytetów; -wysyłania za granicę, na koszt państwa, względnie filantropów, na post graduated studies, dzieci nadzwyczajnie utalentowanych ( wstępnie 100 dzieci rocznie), niezależnie od stanu materialnego rodziców. -Opracowania prawnych aspektów reformy mazowieckiej szkoły według przedstawionego przez Fundację projektu reformy. Przeprowadzenie fundamentalnych reform polskiej szkoły, choć możliwe, będzie bardzo trudne, gdyż jak to zostało przedstawione w tekście wymagać będzie głębokich reform instytucjonalnych i systemowych. Liczyć też się trzeba z paraliżowaniem działań reformatorskich przez nauczycieli. Niezbędne, pilne działania prowadzące do zrealizowania projektu : - - Powołanie w 2013 roku Pełnomocnika ds. utworzenia, a następnie kierowania Filantropijnym Systemem Stypendialnym. Niezwłocznie po powołaniu Pełnomocnika, rozpocznie on współpracę z fundacjami i akademiami filantropijnymi, celem stworzenia Projektu, a zwłaszcza z :

5 5. Akademią Rozwoju Filantropii;. Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności;. Lokalnymi Fundacjami Filantropijnymi Projekt ;. Fundacją dla Polski;. Forum Darczyńców w Polsce;. Fundacjami Korporacyjnymi w Polsce;. Centrum Pro Bono;. Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej;. Fundacją Anioły Filantropii. W Polsce istnieje około fundacji filantropijnych. Chociaż jest to przedsięwzięcie trudne, można mieć niemal pewność, że rozpoczęcie pracy w 2013 roku nad stworzeniem Mazowieckiego Filantropijnego Systemu Stypendialnego zapewni w 2016 roku godziwe stypendia pierwszej grupie 100 wyłonionych talentów, wywodzących się z ubogich rodzin. W ten sposób skończy się po kilkunastu latach tracenie talentów w naszym województwie, co z kolei stworzy solidne podstawy pod jego rozwój technologiczny w przyszłości. Realizacja takiego charakteru projektów praktycznie nie jest możliwa bez zaangażowania się w jego realizację massmediów. Z tego względu przewiduje się udostępnienie niniejszego opracowania massmediom oraz zorganizowanie licznej Konferencji prasowej z udziałem osób reprezentujących instytucje filantropijne. - Powołanie kierowników:. Internetowej Szkoły Szachowej dla Nauczycieli; szkoła rozpoczyna działalność we wrześniu 2013 roku, która trwać będzie do końca czerwca 2016 roku. Uczniami będą nauczyciele (nauczycielki ) ze szkół mazowieckich, którzy po ukończeniu ISzSzDN, podejmą we wrześniu 2016 roku nauczanie gry szachowej dzieci w pierwszych trzech klasach klasach szkoły podstawowej;. Internetowej Szkoły Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (ISzNMNP oraz jego zastępcy ds. technologicznych), dla wyłonionych talentów z nauk ścisłych - w trzech pierwszych klasach szkoły podstawowej. Szkoła ta musi być częścią każdej ze szkół podstawowych i licealnych. Rozpocznie ona działanie przygotowawcze w I półroczu 2013 roku. Koncentrować się one będą na wybieraniu tematyki zajęć i sposobów przekazywania wiedzy za pośrednictwem Internetu. Będzie on również wykorzystywany do symulowania doświadczeń laboratoryjnych. Zajęcia z wymienionych wyżej przedmiotów, rozpoczną się we wrześniu 2016 rok;.- Zespołu organizującego nauczanie nauczającego gry szachowej w przedszkolach. Nauczanie szachów w wielu przedszkolach już się odbywa, ale nie ma pewności, czy wszyscy nauczający mają odpowiednie kompetencje. Pierwszym, doraźnym zadaniem powołanego kierownika będzie udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie. Stałym zadaniem kierownika będzie sprawowanie nadzoru metodologicznego i merytorycznego nauczania szachów w przedszkolach i przygotowywanie kadr trenerskich dla szkół Mazowsza, a także udzielanie pomocy dyrektorom przedszkoli w doborze trenerów szachowych. Nie wolno zapominać, że nauczanie dzieci gry szachowej przez osoby nie posiadające odpowiedniej kompetencji zazwyczaj zniechęca je do grania w szachy ( nie lubią przegrywać niezasłużenie ). - Stworzenie prywatnego, opartego na filantropii, systemu stypendialnego dla wyłonionych talentów, wywodzących się z ubogich rodzin. Wzorem amerykańskim, stworzony system będzie podążał za wyłowionymi talentami. Można się spodziewać, że zrealizowanie tego przedsięwzięcia przysporzy najwięcej kłopotów, ale bez powodzenia na tym polu, nie uda się zrealizować zamierzonego projektu;

6 - Przekazanie lekarzom i szpitalom (oddziałom) dziecięcym oraz dyrektorom przedszkoli Mazowsza materiałów informujących o obumieraniu komórek mózgowych u dzieci po ukończeniu czwartego roku życia, a także o możliwości zapobiegania temu procesowi drogą nauczania szachów (np. w przedszkolach, w domach, względnie w klubach) dzieci w trzecim roku życia; - Zorganizowanie konferencji naukowej na temat celowości pisania prac habilitacyjnych w naukach ścisłych. Pisanie kolejnej pracy, z natury rzeczy, w dużym zakresie poświęconej metodologii pisania prac naukowych, odrywać będzie wyłonione z takim trudem i ogromnym nakładem środków talenty od prowadzenia badań naukowych, ich patentowania i wdrażania. Największe osiągnięcia naukowe w naukach ścisłych mają osoby przed ukończeniem trzydziestego roku życia. Później jest za późno. Sadzanie za stołem największych skarbów jakie nam dano do odrabiania przez większość życia formalnych zadań jest przejawem zwykłej głupoty. Cały system pisania doktoratów i awansowania profesorów powinien być oparty na doświadczeniach amerykańskich (patrz załącznik 10). Bez zrealizowania tego postulatu proponowany Projekt naprawy polskiej szkoły nie ma większego sensu; talenty wyłonione w szkole jeśli będą marnowane na pisanie pracy habilitacyjnej - opuszczą nasz kraj. W dobie globalizacji przed młodzieżą uzdolnioną otwarte będą bramy najlepszych w świecie uniwersytetów, zwłaszcza amerykańskich. Jeśli w przyszłości chcemy brylować w świecie, musimy wzorować się na tych, którym się udało, a nie na nieudacznikach. Pisanie prac habilitacyjnych w pozostałych naukach, zwłaszcza społecznych, może mieć sens, gdyż oryginalność badań nie tylko wymaga oczytania i uzdolnień, ale również życiowego doświadczenia. Staranne wypełnienie wymienionych zadań jest warunkiem warunków zreformowania mazowieckiej szkoły. 6 Wprowadzenie Można zgodzić się z wszystkimi, którzy wyznają pogląd, iż polska szkoła i uniwersytety tkwią w połowie XX wieku, a zarazem nie pozbyły się socjalistycznych naleciałości. Jest ona oparta na bezwzględnym posłuszeństwie i kierowana centralnie. Jest nie tylko autorytarna, ale uczy na pamięć narzuconych kanonów wiedzy. Podzielamy też opinię, że wiele polskich uniwersytetów państwowych, to w dużej mierze urzędy państwowe, a nie rynki wiedzy i talentu. Z kolei, w większości prywatnych uczelni nauczają osoby, którym zabrakło miejsca w państwowych. Jeśli Polska chce przejść od gospodarki napędzanej niskimi płacami i surowcami do gospodarki napędzanej twórczymi pomysłami i stworzonymi w oparciu o nie nowoczesnymi technologiami, nasze szkoły i uniwersytety muszą przejść głęboką reformę i upodobnić się do amerykańskich. To na tych uczelniach rodzi się najwięcej wynalazków. Upodabnianie się do szkół i uniwersytetów europejskich byłoby powielaniem naszego systemu. I. Przesłanki i sposoby reformowania polskiej szkoły. 1.Przesłanki reformowania polskiej szkoły

7 1.1. Wielkie nierówności poziomu nauczania w dużych aglomeracjach i na obszarach wiejskich. Silna korelacja pomiędzy zamożnością rodziców, a przyszłą karierą ich dzieci. Pogłębia się dostrzegalna od lat różnica w poziomie kształcenia w miastach i na wsiach. W dużych aglomeracjach w Polsce wyniki nauczania wg badań PISA nie są znacząco gorsze niż w dużych aglomeracjach Dalekiego Wschodu, tyle, że tam praktycznie nie ma małych aglomeracji, podczas gdy u nas są one dominujące. Z tego powodu, u nich zdecydowaną większość szkół uznać można za dobre, a w Polsce za złe. Jeśli zatem chcemy osiągnąć sukces w reformowaniu polskiej szkoły, powinna mieć ona mocne ukierunkowanie na małe aglomeracje i obszary wiejskie. Inaczej mieć będzie znaczenie marginesowe. Ponadto, wskutek braku nowoczesnego systemu stypendialnego w Polsce - wspomagającego dzieci z biednych rodzin - dostrzegalna jest wysoka korelacja pomiędzy zamożnością rodziców, a przyszłą karierą ich dzieci. Zamknięcie wrót najlepszych szkół i uniwersytetów przed dziećmi uzdolnionymi, tyle, że pochodzącymi z biednych domów- których jest wielokrotnie więcej, niż tych pochodzących z rodzin bogatych - jest przejawem największej niesprawiedliwości wyrządzanej dzieciom, a zarazem marnowania najcenniejszego bogactwa, jakim zostaliśmy obdarzeni. Ameryka, choć z pewnymi trudnościami w niektórych stanach, w dużym stopniu nauczyła się przezwyciężać ten problem, tworząc w miarę skuteczne systemy wyłaniania talentów wywodzących się z biednych rodzin oraz podążający za nimi system stypendialny. Bez jednoczesnego spełnienia obu warunków, nie może być mowy o reformie naszej szkoły. W tym kontekście warto przeczytać biografię Moje życie, napisaną przez Billa Clintona wielki talent wyłoniony z bardzo biednej, patologicznej rodziny - a następnie wsparty prywatnymi stypendiami pozwalającymi mu na ukończenie trzech znanych w świecie uniwersytetów: Georgetown, Oxford i Yale. Gdyby żył w Polsce nikt by o nim nie słyszał Niski stopień wyłaniania uzdolnionej młodzieży. Poziom polskiej szkoły oceniany jest nisko, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Ocena taka wynika głównie z niskiego stopnia wyłaniania talentów do matematyki, nauk przyrodniczych i do języków obcych spośród dzieci 3-12 letnich i nieumiejętnego dotychczas ich rozwijania. Według badań profesora Petera Druckera, przeprowadzonych w latach osiemdziesiątych, Polska szkoła wyłaniała od 3 do 4% tak utalentowanych uczniów. Średni dla Europy wskaźnik wahał się od 4 do 11%. Najsprawniejsza pod tym względem była szkoła amerykańska; wyłaniała ona wówczas ok. 50 % utalentowanej młodzieży. Dominuje pogląd, że młodzież utalentowana matematycznie, do nauk przyrodniczych oraz do języków obcych stanowi około 30 % ogółu młodzieży. Jeśli jakiś kraj wyłania do 4% utalentowanej młodzieży, to wiadomo dlaczego nie ma on nowoczesnych technologii, a wzrost gospodarczy opiera na taniej sile roboczej i surowcach. Dość wspomnieć, że w 2012 roku, 800 mln euro rozdała Unia Europejska obiecującym naukowcom na ich wymarzone badania; z 536 grantów - do Polski powędruje jeden. Dla technologicznego rozwoju kraju nie ma większego znaczenia procent młodzieży kończącej studia wyższe. Znaczenie ma stopień wyłaniania dzieci utalentowanych do matematyki, nauk przyrodniczych i języków obcych, zapewnienie stypendium dzieciom wywodzącym się z biednych rodzin, a następnie nauczanie ich drogą internetową według specjalnie dla nich przygotowanych, przeważnie indywidualnych programów nauczania. Konieczność szybkiego zreformowania polskiej szkoły wynika z faktu, że największym bogactwem każdego kraju są mądrzy ludzie. Nie można mieć wątpliwości, że barierą cywilizacyjną jest niedostatek kapitału ludzkiego i społecznego, którego nie ma bez dobrej szkoły, a dobra szkoła wymaga wielkich inwestycji. Warto zacytować w kontekście rozważanych problemów edukacyjnych znane przesłanie T.W. Schulza (noblisty z 1979 r.): Niewiele krajów, jeśli w ogóle jakieś, weszło na ścieżkę szybkiego, 7

8 zrównoważonego wzrostu, bez znaczących inwestycji w człowieka. Znaczenie kapitału ludzkiego wzrosło wraz z globalizacją, kiedy każdy musi potrafić konkurować z każdym w całej globalnej wiosce Słabe wyniki nauczania. Wspomniany już międzynarodowy program PISA bada umiejętności i wiedzę z perspektywy wyzwań, przed jakimi 15- latkowie staną w swym dorosłym życiu. W trzech dziedzinach: czytanie ze zrozumieniem, matematyka, rozumienie problemu w naukach przyrodniczych - prowadzone są co trzy lata badania. Najlepsze wyniki w 2009 roku z czytania i interpretacji tekstu zanotowano w następujących krajach: Szanghaj 556 punktów, Korea Płd. 539, Finlandia 536, Hongkong 533, Singapur 526, Polska 500 na 600 możliwych (15 miejsce na 64 oceniane kraje). Warto podkreślić, że w 2000 roku na pierwszym miejscu znalazła się Finlandia z 546 punktami, a z tamtej listy, w roku 2009 nie znalazły się w pierwszej 10 astępujące kraje : Korea Płd., Nowa Zelandia, Australia, Irlandia. Z matematyki w 2009 roku, kolejne miejsca zajęły: Szanghaj 600 (na 600 możliwych), Singapur 562, Hongkong 555, Korea Płd. 546, Tajwan 543, Finlandia 541, Polska 495 (25 miejsce). Z listy 2000 nie załapały się następujące kraje: Holandia, Liechtenstein, Japonia. W rozumieniu nauk przyrodniczych, najwyższe w kolejności miejsca zajęły: Szanghaj 575, Finlandia 554, Hongkong 549, Singapur 542, Japonia 539, Korea Płd 538, Polska 508 (19 miejsce). Z listy sprzed 9 lat spadły kraje: Liechtenstein i Australia. Również one zastąpione zostały przez kraje Dalekiego Wschodu. Przytoczone liczby stanowić powinny ważny powód do zadumy nie tylko polskich, ale i pozostałych europejskich przywódców, nad przyszłością ich krajów Konieczność zmian w Karcie Nauczyciela. Wprowadzona w 1982 roku Karta Nauczyciela była ustępstwem władz stanu wojennego na rzecz nauczycieli, próbą pozyskania dla władzy tej części społeczeństwa. Powoduje ona m.in.: -nie dopuszcza do konkurencji między nauczycielami, a tym samym między szkołami; -utrudnia, a często wręcz uniemożliwia zwolnienie nieprzydatnego nauczyciela. Jeśli taki nauczyciel spełnia wymogi formalne, to Karta Nauczyciela, a nie weryfikowane przez rynek umiejętności, decyduje o jego uposażeniu i karierze. Dyrektor szkoły nie może zapłacić więcej lepszym nauczycielom, bo Karta gwarantuje płacową urawniłowkę. Z tych względów, szaleje szara strefa na rynku pracy. Jak podała GW ( ) nieoficjalnie potrafią nauczyciele dorabiać drugie tyle, kosztem dzieci z zatrudniających ich szkół; -polska szkoła nie potrafi zaspokoić ambicji poznawczych uczniów, gdyż sami nauczyciele nie muszą ich mieć. Nie można też mówić o przygotowywaniu dzieci i młodzieży do przyszłego życia w sytuacji, gdy nauczycieli kształci się w sposób nieadekwatny do przyszłych potrzeb; -często słyszeć można spostrzeżenie rodziców, że prawdopodobnie połowa nauczycieli licealnych nie opanowała nauczanego przedmiotu. Opinie te odnoszą się zwłaszcza do nauczycieli matematyki i nauk przyrodniczych; -nie pozwala na wyłanianie utalentowanych uczniów i nie pozwala uczyć ich według specjalnych, przygotowanych dla nich programów. Nie można mieć złudzeń, że bez dokonania głębokich zmian w Karcie Nauczyciela lub jej likwidacji uda się w sposób zasadniczy zreformować polską szkołę Sposoby zreformowania polskiej szkoły 2.1 Jakie zmiany w karcie nauczyciela są najważniejsze?

9 9 -zapewnienie możliwości selekcjonowania dzieci według odkrytych uzdolnień do matematyki, nauk przyrodniczych i języków obcych oraz nauczania ich w oddzielnych klasach lub szkołach; -dobór nauczycieli do nauczania matematyki, fizyki i nauk przyrodniczych spośród specjalistów z tych dziedzin - absolwentów uniwersytetów i wynagradzanie ich na warunkach ustalanych negocjacyjnie; -zgodnie z Oświadczeniem PE - wprowadzenie obowiązkowego nauczania szachów w trzech pierwszych klasach szkoły podstawowej - jako narzędzia wyłaniania talentów. (Warto wiedzieć, że Oświadczenie zawdzięczamy w głównej mierze Profesorowi Jerzemu Buzkowi ówczesnemu Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego); -wprowadzenie obowiązkowego nauczania, poczynając od czwartej klasy szkoły podstawowej, matematyki i nauk przyrodniczych (według specjalnego programu) - dzieci wyłonionych jako nieprzeciętnie uzdolnione; -utworzenie specjalnego systemu stypendialnego, stwarzającego warunki studiowania na najlepszych uniwersytetach polskich i zagranicznych dzieciom wywodzącym się z rodzin biednych, wyłonionym jako utalentowane do nauk ścisłych i języków obcych. Propozycję tę traktujemy zarazem jako najlepszy pomysł na wyrównywanie szans rozwojowych i przezwyciężanie nierówności społecznych, a także zapobieganie marnowaniu najcenniejszego majątku, jaki był nam dany. Wzorem do naśladowania może być system stypendialny stanu Massachusetts, którego opis znaleźć można w Internecie; -wysyłanie za granicę, na post graduated studies, dzieci nadzwyczajnie uzdolnione (poczynając np. od. 100), niezależnie od stanu materialnego rodziców. Rozpoczęłoby to po latach prawdziwą rewolucję technologiczną w naszym kraju. Trzeba mocno podkreślić, że praktykowane obecnie kupowanie studentów na studia techniczne wysokimi stypendiami, jest stratą pieniędzy podatnika; nie ma sensu wyłaniania talentów po maturze. Jest już po prostu za późno Konieczność odejścia od modelu szkoły stworzonego przez Jana Amosa Komensk`ego Komeniusza ( ).Według wybitnego fizyka Kenetha Wilsona, noblisty z 1982 roku, model współczesnej szkoły zawdzięczany Janowi Komeniuszowi, przeżył się już dawno. Zasadzał się on na następujących założeniach: 1. podstawowa edukacja dostępna jest dla wszystkich; 2. szkoły utrzymywane są przez państwo; 3. takie same podręczniki dostępne są dla każdego dziecka; 4. programy nauczania są takie same dla każdego ucznia. W każdej szkole są : Przedmioty. Lekcje. Przerwy. Wprowadzenie tego modelu stało się możliwe dzięki temu, iż na początku XVII wieku wynalazek druku tak bardzo się upowszechnił, iż książki stały się łatwo dostępne. Każda klasa, później każde dziecko mogło mieć własny podręcznik, taki sam, jak wszystkie inne dzieci. Dziecko mogło więc przystępować do takich samych sprawdzianów, egzaminów, testów. Ten system, który, co do zasady, nie zmienił się od czasów Komeniusza, przypomina według Wilsona taśmę produkcyjną: uczniowie jadą po niej jeden za drugim, w tym samym tempie, a szkoła wkłada im do głowy kolejne porcje wiedzy, każdemu to samo i tyle samo. Powołując się na idę największego mikro ekonomisty ostatniego stulecia - Petera Druckera - Wilson twierdzi, że nie można zakładać, że będzie się szło w tym samym kierunku jeszcze przez długi czas. Dobra organizacja skupia się nie tylko na tym, jak lepiej robić to, co się robi, ale także na tym, co trzeba przestać robić. Podobnie jak Peter Drucker, Wilson twierdzi, że szkoła ma wykorzystywać silne strony każdego ucznia, wydobywać to, co w nim najlepsze. Nie można mieszać niezdolnych uczniów z

10 uzdolnionymi w nadziei, że przez hamowanie rozwoju dzieci uzdolnionych, średni poziom się wyrówna i nastąpi sprawiedliwość. Współcześnie, w dobie globalizacji, te ostatnie po prostu uciekną z takiej szkoły do innych krajów. Tak, jak narzędziem dla reformy Komeniusza był druk, narzędziem dla reform Wilsona ma być Internet i inne media elektroniczne, dzięki którym każdemu uczniowi będzie można przesłać inne materiały, postawić inne zadania. W perspektywie kilkunastu lat należy się liczyć z zapoczątkowaniem upadku współczesnej szkoły. Należy brać pod uwagę tę prognozę reformując polską szkołę (oparto na wywiadzie Piotra Pacewicza z Ken Wilsonem) Wykorzystanie doświadczeń amerykańskich. Autorzy raportu The National Academies Press- Education już na wstępie podkreślają, że nie utożsamiają pojęcia "edukacja" z procesem przekazywania wiedzy (podejście europejskie). W systemie anglosaskim, edukacja postrzegana jest bardzo szeroko i wielopłaszczyznowo. Przekazywanie wiedzy ma tam rangę drugorzędną w stosunku do rozwijania umiejętności, kształtowania postaw czy też przekazywania wartości. System anglosaski zakłada, inaczej niż w Europie, że proces przekazywania wiedzy powinien być równocześnie treningiem intelektualnym, który przygotowuje do dalszych wyzwań akademickich i zawodowych. W przekazywaniu i weryfikacji wiedzy, nauczyciel akademicki wykorzystuje wiele technik, kładąc nacisk przede wszystkim na samodzielność studenta. Najważniejsza jest umiejętność analizowania nowych informacji i stosowania ich w praktyce, a nie trening pamięci. Celem takiego podejścia jest zintensyfikowanie wysiłku intelektualnego studenta. Na przykład, w systemie amerykańskim na open book exams (egzaminach z otwartą książką) student może korzystać z różnych źródeł. Pozytywną ocenę może jednak uzyskać ten, kto rozumie przekazaną wiedzę na tyle, by móc rozwiązać zadanie problemowe. Student, który potrafi wyłącznie odtworzyć treść książki czy wykładu, skazany jest na niepowodzenie. W Polsce młodzi ludzie najczęściej uczą się na pamięć, zamiast czytać ze zrozumieniem i wyciągać wnioski, analizować oraz rozwiązywać problem Wprowadzenie bonu edukacyjnego Miltona Friedmana. Bon oświatowy jest dokumentem, którym uczeń lub jego opiekunowie płacą za naukę ucznia w wybranej przez siebie szkole. Wydawany jako alternatywa lub uzupełnienie dostępu do szkolnictwa państwowego. Bony edukacyjne były używane już wcześniej w południowych stanach USA.. Współczesna koncepcja bonów szkolnych przypada na lata pięćdziesiąte XX w., kiedy to wielki ekonomista Milton Friedman zaproponował pomysł pobudzenia w ten sposób konkurencji pomiędzy szkołami i poprawy ich działania. Bony wprowadzono w wielu krajach, ale budzą one kontrowersje, odzwierciedlające podziały polityczne i ideologiczne oraz agresję związków zawodowych oświaty. Zwolennicy twierdzą, że system bonów wzmoże wolnorynkową konkurencję pomiędzy szkołami wszelkich typów, co dostarczy szkołom bodźców do poprawy. Szkoły dobre przyciągną więcej uczniów, podczas gdy złe będą zmuszone do poprawy lub zaprzestania działalności. Celem systemu jest dobre rozmieszczenie środków, niezależne od kryteriów biurokratycznych. Zwolennicy także uważają, że bony edukacyjne pozwolą na większe zróżnicowanie budżetowe, pozwalając uczniom biedniejszym na naukę we wcześniej nieosiągalnych -szkołach prywatnych. Bon edukacyjny znalazł poparcie biednych, gdyż to oni dostają inaczej nieosiągalną szansę- wyboru szkoły. Zdaniem Friedricha von Hayeka wyprowadzenie kosztów oświaty poza obszar decyzyjny rządu byłoby bardzo praktycznym rozwiązaniem. Zamiast utrzymywania szkół państwowych rozdawano by rodzicom bony pokrywające koszty oświaty każdego z ich dzieci w szkołach, do których je poślą. Nadal wskazane byłoby utrzymywanie szkół państwowych w niewielu izolowanych wspólnotach gdzie liczba dzieci jest zbyt mała co łączy się z podwyższeniem średniego kosztu 10

11 nauki na jednego ucznia. W zastosowaniu do ogromnej większości ludności niewątpliwie dałoby się oddać oświatę całkowicie w ręce społeczeństwa, przy udziale państwa ograniczającym się do finansowania i kontroli minimalnego standardu nauki w szkołach finansowanych z bonów. Krytycy systemu bonów szkolnych wskazują, że wybór między różnymi szkołami możliwy jest także w istniejącym systemie szkół państwowych. Kluczowym powodem pozwolenia na wybór szkół prywatnych jest przekonanie, że szkoła prywatna jest lepsza. Ich zdaniem osiągane wyniki są bardzo podobne w szkołach publicznych i prywatnych. Argumentem przeciwko bonom jest też obawa, że osłabią one oświatę państwową, podczas gdy niekoniecznie dostarczą wystarczających funduszy na szkoły prywatne. Oponenci wskazują na wzrost kosztów lekcji wraz ze wzrostem zapotrzebowania. Twierdzą także, że bony spowodują dodatkową, sponsorowaną przez podatnika ucieczkę dzieci białych do szkół prywatnych. Jednak w największych miastach USA, gdzie wypróbowano system bonów, ( Waszyngton, Milwaukee, Cleveland) większość uczniów korzystających z bonów to dzieci kolorowe. (Tekst oparto na informacji zawartej w Wikipedii) Wprowadzenie prywatnego, opartego na filantropii systemu stypendialnego. Doskonalenie jedynie systemu edukacji, bez wprowadzenia bardzo efektywnego, podążającego za wyłonionymi talentami systemu stypendialnego, dawałoby rezultaty niewiele różniące od tych, które znamy w Europie. Podstawą sukcesu szkoły amerykańskiej jest stworzenie bardzo sprawnego, opartego na filantropii, systemu stypendialnego dla dzieci nadzwyczajnie uzdolnionych, wywodzących się z biednych rodzin tak, aby pochodzenie nie decydowało o karierze dziecka. Prywatny, oparty na filantropii system stypendialny USA pozwala im na kończenie najlepszych szkół a następnie uniwersytetów, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. II. Niepowodzenia Europy w reformowaniu szkoły 1. Słabości systemu edukacyjnego i nietrafione kierunki jego naprawy Z dostępnych dokumentów wynika, że przywódcy Europy zdają sobie sprawę z wyzwań przed jakimi stanęła ta część świata. We wszystkich niemal dokumentach podkreśla się, że wyzwania te są bardzo liczne, wewnętrznie powiązane i kompleksowe, co czyni je trudnymi do przezwyciężenia. Zdają sobie sprawę z tego, że konsekwencje społecznego i gospodarczego zastoju są już odczuwalne w całej Europie. Panuje też zgodność poglądów, że systemy edukacji i wychowania muszą być udoskonalone, aby Europejczycy bez zbytecznych opóźnień wyposażeni zostali we współczesną wiedzę, kwalifikacje i kompetencje. Potrzebne są one do zmierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z wyścigu technologicznego i walki o zajęcie dobrego miejsca na międzynarodowym rynku pracy, a także zapewnienia zadowalających warunków życia. Jeśli jednak Europa chce podołać stojącym przed nią wyzwaniom i zwyciężyć w wyścigu tytanów nauki i technologii - to tak jak w Ameryce - muszą mieć możliwość uczestniczenia w tym wyścigu dotychczas nie wyłaniane talenty wywodzące się z rodzin ubogich. Ich liczba wielokrotnie przekracza liczbę talentów wywodzących się z domów zamożnych.; niestety nie są one wyłaniane. O docenianiu przez przywódców Europy roli nauki w pogoni Kontynentu za światem, świadczyć może fakt, że w 2010 roku Parlament Europejski i Komisja Europejska podjęły decyzję o uznaniu edukacji i szkolenia zawodowego za kluczowe elementy programu Europa 2020, będącego unijną strategią szybkiego, trwałego i wszechstronnego rozwoju w nadchodzącej dekadzie ( Key Data on Education 2012 ). Określa ona podstawy europejskiej współpracy w dziedzinie oświaty i szkolenia, mającej zapewnić realizację celów opisanych we wspomnianym dokumencie. Według dokumentu, ważnym priorytetem powinna też być większa autonomia szkół, a także utrzymanie pomimo kryzysu gospodarczego wysokiego poziomu wydatków na oświatę. 11

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej?

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Dlaczego zadawać? 1. utrwalanie w pamięci nabytej wiedzy, 2. lepsze zrozumienia materiału 3. kształtują umiejętność krytycznego myślenia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka?

Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka? Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka? Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każde dziecko jest zdolne!

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Uchwała Nr 333/2008 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2008 roku w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Kryteria wystawiania ocen W Gimnazjum Sportowym w Supraślu Edukacja dla bezpieczeństwa. Wymogi formalne, czyli obowiązujące każdego ucznia:

Kryteria wystawiania ocen W Gimnazjum Sportowym w Supraślu Edukacja dla bezpieczeństwa. Wymogi formalne, czyli obowiązujące każdego ucznia: Kryteria wystawiania ocen W Gimnazjum Sportowym w Supraślu Edukacja dla bezpieczeństwa Wymogi formalne, czyli obowiązujące każdego ucznia: 1. Obecność na lekcjach. 2. systematyczne prowadzenie zeszytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Projekt z dnia 5 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

CZEGO RODZICE NIE WIEDZĄ O SWOICH DZIECIACH A WIEDZIEĆ POWINNI?

CZEGO RODZICE NIE WIEDZĄ O SWOICH DZIECIACH A WIEDZIEĆ POWINNI? CZEGO RODZICE NIE WIEDZĄ O SWOICH DZIECIACH A WIEDZIEĆ POWINNI? mgr Magdalena Jabłońska mgr Dorota Orłowska 1 DLACZEGO RODZICE NIE MAJĄ WIEDZY O ISTOTNYCH PROBLEMACH SWOICH DZIECI? brak czasu mało doświadczeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM 1. Cele oceniania: ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Problemy z matematyką

Problemy z matematyką Problemy z matematyką Opracowała Izabela Góra W każdej klasie, obok uczniów bardzo zdolnych, są uczniowie o niskich możliwościach uczenia się matematyki. Niejeden nauczyciel zastanawia się, jak im pomóc.

Bardziej szczegółowo

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO Recenzent: Jolanta Lazar doradca metodyczny Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Akt prawny, w oparciu o który sporządzono recenzję programu:

Bardziej szczegółowo

MUZYKA NAUKA PRZYGODA RADOŚĆ. Dźwiękoludki. Elementarne wychowanie muzyczne. Bawmy się muzyką

MUZYKA NAUKA PRZYGODA RADOŚĆ. Dźwiękoludki. Elementarne wychowanie muzyczne. Bawmy się muzyką MUZYKA NAUKA PRZYGODA RADOŚĆ Dźwiękoludki Elementarne wychowanie muzyczne Bawmy się muzyką Szukaj ludzi źli ludzie pieśni Inteligentny dzięki muzyce Badania naukowe wykazują, że dzieci, które bardzo wcześnie

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW Kwestionariusz ankiety został przygotowany przez zespół nauczycieli do spraw ewaluacji. Celem badań było zebranie informacji na temat wspomagania

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI Nauczyciel: mgr Sylwia Szumińska mgr Piotr Zbiegień ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada:

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada: Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! W związku z szeroką dyskusją społeczną i zaproponowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej zmianami prawa w zakresie obniżania wieku spełniania obowiązku

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Urszuli Białki, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

Ocenianie. kształtujące

Ocenianie. kształtujące Ocenianie kształtujące Ocenianie tradycyjne /sumujące/ Nastawione na wskazywanie uczniowi popełnionych przez niego błędów w myśl zasady: Człowiek uczy się na błędach Ocenianie tradycyjne Ocenianie to jedna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze

mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze w w w. t o r u n. a k n. p l mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze, błyskotliwych karier, czy możliwości realizowania Akademia Nauki jest instytucją

Bardziej szczegółowo

Model pracy z uczniem zdolnym Oprac. Anna Descour, Anna Wolny

Model pracy z uczniem zdolnym Oprac. Anna Descour, Anna Wolny Model pracy z uczniem zdolnym Oprac. Anna Descour, Anna Wolny 1 Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami

Bardziej szczegółowo

Innowacja w praktyce szkolnej

Innowacja w praktyce szkolnej Innowacja w praktyce szkolnej Jakie są podstawowe założenia innowacji? Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych? Zgodnie z definicją innowacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI I. ODPOWIEDZI USTNE Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości, obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Na lekcjach historii ocenie podlega: wiedza umiejętność logicznego myślenia pomysłowość zaangażowanie aktywność umiejętność współpracy w grupie formułowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania (nie tylko obowiązkowa matematyka) Piotr Ludwikowski

Nowe wyzwania (nie tylko obowiązkowa matematyka) Piotr Ludwikowski Nowe wyzwania (nie tylko obowiązkowa matematyka) Piotr Ludwikowski Czy, jak i dlaczego zmieni się: najbliższa matura: rok szkolny 2008/2009? następna matura: rok szkolny 2009/2010? matura w trakcie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 WIZJA Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców i nauczycieli w procesie adaptacji dziecka w szkole

Rola rodziców i nauczycieli w procesie adaptacji dziecka w szkole Organizator: Kuratorium Oświaty w Gdańsku 8 i 9 grudnia 2015 roku Konferencje dla Nauczycieli pt.: Szkolne progi: jak pomóc uczniom przejść do klasy czwartej? PSYCHOLOGIA na UAM od 1919 roku Rola rodziców

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Cele: Pytania ewaluacyjne: Skład zespołu:

ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Cele: Pytania ewaluacyjne: Skład zespołu: ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Skład zespołu: 1. Urszula Jarych - przewodnicząca zespołu 2. Grażyna Fedoryszyn - członek 3. Helena Bernadek

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie Kształtujące Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE WYNIKI PISA 2015 W POLSCE PROJEKT PISA 3 obszary badania: rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja oraz umiejętności matematyczne, Badanie co 3 lata od 2000 r. PISA 2015 to szósta

Bardziej szczegółowo

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Uczniowie poznają wybrane fakty z historii emerytur, przeanalizują dwa podstawowe systemy emerytalne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Procedura pracy z uczniem zdolnym

Procedura pracy z uczniem zdolnym Procedura pracy z uczniem zdolnym KaŜde dziecko jest zdolne. Szkoła ma obowiązek odkryć te zdolności i je rozwijać Uczniowie uzdolnieni to tacy, którzy przejawiają moŝliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO Szkolnictwo wyższe - przemiany lat 90-tych Spektakularny boom edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW - co oceniamy Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmujące zakres

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

WEWNĄTRZSZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Ocenianiu podlegają: a) Osiągnięcia edukacyjne. b) Zachowanie ucznia. KLASYFIKACJA: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Poznaj swojego doradcę zawodowego

Poznaj swojego doradcę zawodowego Poznaj swojego doradcę zawodowego wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu mgr Anielą Kobusińską Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II 4 Oliwia Rataj: Dlaczego zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

Piotr Pawlik - opis i analiza przypadku rozpoznawania. i rozwiązywania problemu edukacyjnego (uczeń zdolny)

Piotr Pawlik - opis i analiza przypadku rozpoznawania. i rozwiązywania problemu edukacyjnego (uczeń zdolny) Piotr Pawlik - opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego (uczeń zdolny) Jonasz i Ernest- dwaj bracia, byli uczniami wybitnie uzdolnionymi. Praca z nimi była dla mnie

Bardziej szczegółowo

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI Iwona Brzózka-Złotnicka PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI A ZAPISY PODSTAWY PROGRAMOWEJ Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska Dziś

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W TRZEBIELU DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W TRZEBIELU DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W TRZEBIELU DLA KLAS IV-VI Moje uwagi stanowią jedynie głos w dyskusji na temat wymagań na poszczególne stopnie

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII I ELEMENTÓW EKOLOGII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII I ELEMENTÓW EKOLOGII I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII I ELEMENTÓW EKOLOGII 1 Założenia. 1. Rzetelne ocenianie pozwala na realizację pewnych założeń, np.:

Bardziej szczegółowo

Ranking samorządów sprzyjających edukacji 2017

Ranking samorządów sprzyjających edukacji 2017 Ranking samorządów sprzyjających edukacji 2017 Evidence Institute to fundacja zajmująca się rzetelnymi badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych. Wspiera szkoły i samorządy

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo