WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE"

Transkrypt

1 WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE Metody akredytowane oznaczone zostały literą A Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 141 wydany przez PCA 10 kwietnia 2008 r. (wydanie 6). BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE 1 woda, 2 woda, 3 woda, 4 woda, 5 woda, Aldehyd mrówkowy - metoda spektrofotometryczna stężenia: > 0,05 mg/l A Azot amonowy - metoda analizy przepływowej FIA z detekcją spektrometryczną zakres stężeń: 0, mg N/l A Azot amonowy - metoda bezpośredniej nessleryzacji zakres stężeń: 0, mg N/l A Azot amonowy - metoda manualna spektrometryczna zakres stężeń: 0, mg N/l A Azot azotanowy - metoda spektrofotometryczna zakres stężeń: 0,1-250 mg N/l 6 woda Azot azotanowy - metoda analizy przepływowej FIA z detekcją spektrometryczną stężenia: > 0,1 mg N/l 7 woda, A Azot azotynowy metoda spektrofotometryczna zakres stężeń: 0,001 2,5 mg N/l 8 woda Azot azotynowy - metoda analizy przepływowej FIA z detekcją spektrometryczną stężenia: > 0,001 mg N/l 9 woda, 10 woda, 11 woda, 12 woda, 13 woda, A Azot Kjeldahla - metoda spektrofotometryczna zakres stężeń: 0, mg N/l A Azot ogólny - metoda obliczeniowa stężenia: > 0,1 mg N/l Azot organiczny metoda obliczeniowa stężenia: > 0,04 mg N/l Azot organiczny metoda spektrofotometryczna stężenia: > 0,04 mg N/l Azot w postaci amoniaku i jonów amonowych metoda obliczeniowa 14 woda A Barwa - metoda wizualna zakres stężeń: mg Pt/l 15 woda, 16 woda, Benzen - metoda chromatografii gazowej stężenia: > 5 µg/l A Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT n ) - metoda rozcieńczania z dodatkiem inhibitora nitryfikacji zakres stężeń: mg O 2 /l 17 woda A Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT n ) - metoda bez rozcieńczania próbki zakres stężeń: 0,5-6 mg O 2 /l 18 woda, A Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) - metoda dwuchromianowa zakres stężeń: mg O 2 /l PB-042, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C-04593:1971 PB-001/3, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-EN ISO 11732:2001 PN-C :1994 PN-ISO :2002 PN-82/C PN-EN ISO 13395:2001 PN-EN 26777:1999 PN-EN ISO 13395:2001 PB-004, wydanie II z dnia r. w oparciu o PN-73/C PB-044, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-73/C PB-005/1, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C :1973 PB-005/2, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C :1973 PB-001/4, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C :1973 PN-EN ISO 7887:2002, pkt 4 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PB-009, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-74/C

2 19 woda Chlor wolny i ogólny - metoda miareczkowa jodometryczna stężenia: > 0,01 mmol/l 20 woda, A Chlorki - metoda miareczkowa (metoda Mohra ) zakres stężeń: mg Cl/l 21 A Chrom ogólny - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,2-10 mg Cr/l 22 woda A Chrom ogólny - metoda elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii zakres stężeń: 2,5-100 µg Cr/l 23 woda. 24 woda. 25 woda, 26 woda, 27 woda, 28 woda, 29 woda, 30 woda, 31 osad czynny 32 woda, Chrom III i VI- metoda spektrometrii absorpcyjnej stężenia: > 0,05 mg Cr/l Cyjanki wolne - metoda spektrofotometryczna stężenia: > 0,01 mg/l A Cynk - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,05-50 mg Zn/l Etylobenzen - metoda chromatografii gazowej stężenia: > 5 µg/l A Fluorki - metoda spektrofotometryczna zakres stężeń: 0,02 2,8 mg F/l A Fosfor - metoda spektrofotometryczna z molibdenianem amonu po utlenieniu nadtlenodwusiarczanem zakres stężeń: 0, mg P/l A Indeks fenolowy - metoda spektrofotometryczna z 4-aminopirydyną zakres stężeń: 0,002 4,0 mg/l A Indeks nadmanganianowy - metoda miareczkowa zakres stężeń: 0,5-50 mg/l A Indeksy osadu czynnego - metoda obliczeniowa A Kadm - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,1-2 mg Cd/l 33 woda A Kadm - metoda elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii zakres stężeń: 0,5-5 µg Cd/l 34 woda, A Kobalt - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,2-4 mg Co/l 35 woda A Kobalt - metoda elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii zakres stężeń: 5-20 µg Co/l PN-ISO :1994 PN-ISO 9297:1994 PB-028/2, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-87/C PN-EN 1233:2000, pkt 4 PB-029, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C :1987 PB-053, wydanie I z dnia r. PB-054, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-79/C PN-EN ISO 6878:2006, pkt 7 PN-ISO 6439:1994, met. B PN-EN ISO 8467:2001 PB-016, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-75/C PB-031/1, wydanie II z dnia r. PB-047/1, wydanie I z dnia r. 36 woda Krzemionka metoda spektrofotometryczna PB-050, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-89/C woda, Ksyleny - metoda chromatografii gazowej stężenia: > 10 µg/l 38 woda Liczba progowa zapachu (TON) PB-024/2, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-EN 1622: woda A Magnez - metoda obliczeniowa PN-C :1999 2

3 40 woda, 41 woda, 42 woda, A Mangan - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,02-5 mg Mn/l Mętność - metoda spektrofotometryczna A Miedź - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,1-5 mg Cu/l 43 woda A Miedź - metoda elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii zakres stężeń: µg Cu/l 44 woda, A Nikiel - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,2-20 mg Ni/l 45 woda A Nikiel - metoda elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii zakres stężeń: 7,5-100 µg Ni/l 46 woda, 47 woda, A Odczyn ph - metoda elektrometryczna zakres ph: 1-14 A Ołów - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,2-10 mg Pb/l 48 woda A Ołów - metoda elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii zakres stężeń: 7,5-100 µg Pb/l 49 woda, 50 woda, A Ortofosforany - metoda spektrofotometryczna z molibdenianem amonu zakres stężeń: 0,005-8 mg P/l A Potas - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,1-100 mg K/l 51 woda A Przewodność elektryczna właściwa - metoda elektrometryczna zakres pomiarowy: 1 µs/cm ms/cm 52 woda, 53 woda, 54 woda, 55 woda, 56 woda, 57 woda, 58 woda, 59 woda, A Rtęć - metoda zimnych par po redukcji chlorkiem cyny zakres stężeń: 0,5-10 µg Hg/l A Siarczany - metoda wagowa zakres stężeń: mg/l A Sód - metoda spektrometrii absorpcyjnej w płomieniu zakres stężeń: 0,1-200 mg Na/l Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (SEEN) - metoda wagowa stężenia: > 0,5 mg/l Substancje powierzchniowo czynne anionowe - metoda spektrofotometryczna stężenia: > 0,1 mg/l A Substancje rozpuszczone - metoda wagowa stężenia: > 1 mg/l A Sucha pozostałość - metoda wagowa stężenia: > 1 mg/l Temperatura PB-033, wydanie II z dnia r. PB-014, wydanie II z dnia r. PB-034/1, wydanie II z dnia r. PB-035/1, wydanie I z dnia r. PN-90/C , pkt 7 PB-036/1, wydanie I z dnia r. PN-EN ISO 6878:2006, pkt 4 PN-ISO :1994 PN-ISO /Ak:1997 PN-EN 27888:1999 PB-038, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-EN 1483:2000, pkt 4 PN-ISO 9280:2002 PN-ISO :1994 PN-ISO /Ak:1997 PB-019, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C :1986 PB-020, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C :1985 PB-021, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-78/C PB-021, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-78/C PB-049, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C-04584:1977 3

4 60 woda, 61 woda, A Tlen rozpuszczony i procent nasycenia - metoda z czujnikiem elektrochemicznym stężenia: > 0,1 mg O 2 /l Toluen - metoda chromatografii gazowej stężenia: > 5 µg/l 62 woda A Twardość ogólna - metoda miareczkowa z EDTA zakres stężeń: 0,05-5 mmol/l 63 woda, A Wapń - metoda miareczkowa z EDTA zakres stężeń: mg Ca/l 64 Węglowodory alifatyczne niepolarne - metoda spektrofotometrii w podczerwieni stężenia: > 0,05 mg/próbkę 65 woda, Zapach 66 woda A Zasadowość - metoda miareczkowa zakres stężeń: 0,4-20 mmol/l PN-EN 25814:1999 PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6058:1999 PB-043, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C :1982 PB-024/1, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C-04557:1972 PN-EN ISO :2001 PN-EN ISO :2001/Ap1: woda Zasolenie PB-058, wydanie I z dnia r. 68 woda, A Zawiesiny - metoda filtracji przez sączki z włókna szklanego stężenia: > 2 mg/l 69 A Zawiesiny łatwoopadające - metoda objętościowa zakres stężeń: 0, ml/l 70 woda, 71 osad czynny 72 woda, Zawiesiny ogólne, mineralne, lotne metoda wagowa stężenia: > 10 mg/próbkę Zawiesiny ogólne - metoda wagowa stężenia: > 10 mg/próbkę A Żelazo - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,02-10 mg Fe/l 73 gleba A Chrom - metoda spektrometrii absorpcyjnej: atomizacja - stężenia: > 12 mg Cr/kg s.m. atomizacja elektrotermiczna - stężenia: < 12 mg Cr/kg s.m. 74 gleba A Cynk - metoda spektrometrii absorpcyjnej: atomizacja - stężenia: > 2 mg Zn/kg s.m. atomizacja elektrotermiczna - stężenia: < 2 mg Zn/kg s.m. 75 gleba A Kadm - metoda spektrometrii absorpcyjnej: atomizacja - stężenia: > 2 mg Cd/kg s.m. atomizacja elektrotermiczna - stężenia: < 2 mg Cd/kg s.m. 76 gleba A Kobalt - metoda spektrometrii absorpcyjnej: atomizacja - stężenia: >12 mg Co/kg s.m. atomizacja elektrotermiczna - stężenia: <12 mg Co/kg s.m. 77 gleba A Mangan - metoda spektrometrii absorpcyjnej stężenia: > 2 mg Mn/kg s.m. 78 gleba A Miedź - metoda spektrometrii absorpcyjnej: atomizacja - stężenia: > 5 mg Cu/kg s.m. atomizacja elektrotermiczna - stężenia: < 5 mg Cu/kg s.m. 79 gleba A Nikiel - metoda spektrometrii absorpcyjnej: atomizacja - stężenia: > 12 mg Ni/kg s.m. atomizacja elektrotermiczna - stężenia: < 12 mg Ni/kg s.m. PN-EN 872:2007 PB-027, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-72/C PB-056, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C :1972 BP-059, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C :1972 PB-037, wydanie II z dnia r. 80 gleba Odczyn ph - metoda elektrometryczna PN-ISO 10390:1997 4

5 81 gleba A Ołów - metoda spektrometrii absorpcyjnej: atomizacja - stężenia: >15 mg Pb/kg s.m. atomizacja elektrotermiczna - stężenia: <15 mg Pb/kg s.m. 82 gleba A Potas - metoda spektrometrii absorpcyjnej stężenia: > 2 mg K/kg s.m. 83 gleba A Rtęć - metoda zimnych par po redukcji chlorkiem cyny stężenia: > 0,5 mg Hg/kg s.m. 84 gleba A Sód - metoda spektrometrii absorpcyjnej w płomieniu stężenia: > 2 mg Na/kg s.m. 85 gleba Węglowodory alifatyczne niepolarne - metoda spektrofotometrii w podczerwieni stężenia: > 0,05 mg/próbkę 86 gleba A Żelazo - metoda spektrometrii absorpcyjnej stężenia: > 2mg Fe/kg s.m. 87 osady 88 osady 89 osady 90 osady 91 osady 92 osady 93 osady 94 osady 95 osady PB-G04, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-ISO :1994 PB-G08, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-EN 1483:2000, pkt 4 PB-G05, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-ISO :1994 PN-V-04007:1997 PB-G07, wydanie I z dnia r. w oparciu o Azot Kjeldahla - metoda spektrofotometryczna PN-EN 13342:2002 A Chrom - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,2-10 mg Cr/l A Cynk - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,1-50 mg Zn/l A Kadm - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,1-2 mg Cd/l A Kobalt - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,2-4 mg Co/l A Mangan - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,05-5 mg Mn/l A Miedź - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,1-5 mg Cu/l A Nikiel - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,2-20 mg Ni/l PB-OS06, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-87/C PB-OS08, wydanie I z dnia r. PB-OS10, wydanie I z dnia r. PB-OS13, wydanie I z dnia r. PB-OS15, wydanie I z dnia r. PB-OS09, wydanie I z dnia r. PB-OS11, wydanie I z dnia r. Odczyn ph - metoda elektrometryczna PN-EN 12176:2004 5

6 96 osady 97 osady 98 osady 99 osady 100 osady 101 osady A Ołów - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,2-10 mg Pb/l A Potas - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,1-50 mg K/l A Rtęć - metoda zimnych par po redukcji chlorkiem cyny zakres stężeń: 1-10 µg Hg/l A Sód - metoda spektrometrii absorpcyjnej w płomieniu zakres stężeń: 0,1-100 mg Na/l Wapń - metoda wersenianowa stężenia: > 0,5 % s.m. A Żelazo - metoda spektrometrii absorpcyjnej zakres stężeń: 0,1-10 mg Fe/l PB-OS12, wydanie I z dnia r. PB-OS04, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-ISO :1994 PB-OS07, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-EN 1483:2000, pkt 4 PB-OS05, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-ISO :1994 PB-0S03, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-C :1981 PB-OS14, wydanie I z dnia r. 102 odpady Odczyn ph - metoda elektrometryczna PN-Z : powietrze 104 powietrze - próbnik z węglem aktywnym 105 gazy - próbnik z węglem aktywnym 106 powietrze 107 powietrze 108 powietrze 109 powietrze 110 powietrze 111 gazy 112 powietrze Amoniak - metoda spektrofotometryczna indofenolowa A Benzen - metoda chromatografii gazowej zakres stężeń: 0,4-14 µg/próbkę A Benzen - metoda chromatografii gazowej zakres stężeń: 0,2-7 µg/próbkę Chlor - metoda spektrofotometryczna z oranżem metylowym Chlorowodór - metoda spektrofotometryczna z rodankiem rtęciowym Dwutlenek siarki - metoda pararozanilinowa z czterochlorortęcianem (II) Dwutlenek azotu - metoda spektrofotometryczna z odczynnikiem Saltzmana Etylobenzen - metoda chromatografii gazowej Etylobenzen - metoda chromatografii gazowej Formaldehyd - metoda spektrofotometryczna z pararozaniliną PN-Z :1999 PN-89/Z z wyłączeniem punktu 8 z wyłączeniem punktu 8 PN-Z :1987 PN-Z :1987 PN-ISO 6767:1997 PN-Z :1997 PN-Z :1989 PN-Z :1992 6

7 113 powietrze Ksyleny - metoda chromatografii gazowej 114 gazy Ksyleny - metoda chromatografii gazowej 115 powietrze Siarkowodór metoda spektrofotometryczna z tiofluoresceiną 116 gazy Styren - metoda chromatografii gazowej 117 powietrze Suma węglowodorów alifatycznych C4-C10 - metoda chromatografii gazowej 118 powietrze Toluen - metoda chromatografii gazowej 119 gazy Toluen - metoda chromatografii gazowej BADANIA BIOLOGICZNE Lp. Badane 1 woda, PN-Z :1989 PN-Z :1984 PN-Z :1993 PN-Z :1990 PN-Z :1989 A Bakterie grupy Coli typu kałowego - metoda probówkowa; NPL PB-B01, wydanie VII z dnia r. w oparciu o PN-75/C i PN-77/C Biocenoza osadu czynnego metoda mikroskopowa PB-B02, wydanie II z dnia r. 3 woda Biomasa fitoplanktonu, analiza ilościowo jakościowa (jeziora) PB-B08, wydanie I z dnia r. 4 woda Biomasa fitoplanktonu, analiza ilościowo jakościowa (wody przybrzeżne) 5 woda A Chlorofil a - metoda spektrofotometryczna zakres stężeń: µg/l PB-B10, wydanie I z dnia r. PN-86/C woda Chlorofil a (wody przybrzeżne) - metoda spektrofotometryczna PB-B09, wydanie I z dnia r. 7 woda Feofityna metoda obliczeniowa PB-B07, wydanie I z dnia r. 8 woda Makrobezkręgowce bentosowe PB-B06, wydanie I z dnia r. 9 woda Saprobowość i liczebność planktonu metoda mikroskopowa PB-B05, wydanie I z dnia r. 10 woda Sucha masa sestonu metoda wagowa PB-B04, wydanie II z dnia r. POBIERANIE PRÓBEK Badane Lp. 1 wody A Pobieranie próbek z rzek i strumieni PP-01, wydanie I z dnia r. powierz - w oparciu o PN-EN :1999, chniowe PN-ISO : wody powierz - chniowe 3 wody powierzchniowe 4 wody podziemne A Pobieranie próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych PP-01, wydanie I z dnia r. w oparciu o PN-EN :1999, PN-ISO :2003 Pobieranie próbek wód morskich PN-ISO :2005 Pobieranie próbek wód podziemnych PN-ISO : A Pobieranie próbek ścieków PN-ISO :1997 7

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE Metody akredytowane oznaczone zostały literą A Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 141 wydany przez PCA 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE Zał. nr 1 do załącznika nr 5 (na podstawie Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 235, wydanego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4 Data wydania: 15 lipca 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody badawcze. Norma i/lub udokumentowane procedury badawcze

Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody badawcze. Norma i/lub udokumentowane procedury badawcze ZAKRES AKREDYTACJI wydanie nr 6, 1 sierpnia 2008r. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Pracownia Fizyko-Chemiczna Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Fizyko-Chemiczna

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Fizyko-Chemiczna 1/8 Lp 1. 2. 3. 4. Badany obiekt/grupa obiektów 5. Ścieki 6., ścieki 7., osad ściekowy 8. 9. 10. Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia FizykoChemiczna Badane cechy/metoda Odczyn ph Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych metod badawczych

Wykaz stosowanych metod badawczych Wykaz stosowanych metod badawczych Badany obiekt/ grupa obiektów woda Badana cecha / Metoda badawcza Badanie fizykochemiczne StęŜenie azotu amonowego StęŜenie chloru wolnego i chloru ogólnego StęŜenie

Bardziej szczegółowo

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post.

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post. Laboratorium naliz W ody i Ś cieków OFERT CENOW Góra Kalwaria 11.02.2014 a). nalizy fizyko- chemiczne : zot amonowy Zakres : (0,015-2,0) mg/l PBL07 wyd.02 z Na podstawie testu Hach Lange LCK 304 dn.27.02.2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Analiz Manualnych i Instrumentalnych

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Analiz Manualnych i Instrumentalnych Lp 1. 2. 3. 4. Badany obiekt/grupa obiektów 5. Ścieki 6., ścieki 7., osad ściekowy 8. 9. 10. Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Analiz Manualnych i Instrumentalnych Badane cechy/metoda Odczyn

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY BIOLOGICZNE

ELEMENTY BIOLOGICZNE 1. Fitoplankton 1.1 Biomasa fitoplanktonu 1.2 Liczebność fitoplaktonu kom./ml 2. 3. Feofityna Chlorofil a ELEMENTY BIOLOGICZNE mm 3 /l N mg/m 3 mg/m 3 4. Fitobentos 5. Makrofity PBB08, wydanie II z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 18 maja 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Działalność laboratoryjna

Działalność laboratoryjna Załącznik nr 7 do,, Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2005 r. Działalność laboratoryjna Informacja obejmująca wskazaną tematykę powinna zawierać odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ścieki) 1 Woda, ścieki ph potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 RF1, RF2 A (JK-2,JS-2) PN-EN ISO 11885:2009

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ścieki) 1 Woda, ścieki ph potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 RF1, RF2 A (JK-2,JS-2) PN-EN ISO 11885:2009 WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ) Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy itp.) Wymaganie prawne (informacja o metodzie referencyjnej)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne Laboratorium Centralne Lista metod badań Laboratorium Centralnego strona: 1/6 Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne! numer: RU 01.00/1 obowiązuje od 14.10.2014r Centralne Lista metod badań

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego Źródło: http://bip.wios.warszawa.pl/bip/o-inspektoracie/dzialalnosc/laboratorium-wios/204,dane-podstawowe.html Wygenerowano: Sobota, 25 czerwca 2016, 09:40 Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość i szeroki zakres badań

Najwyższa jakość i szeroki zakres badań Delegatura w Płocku LABORATORIUM Najwyższa jakość i szeroki zakres badań Ślesin 15-17 maja 2006 Struktura organizacyjna WIOŚ Zadania Laboratorium WIOŚ Badania stanu środowiska Pomiary kontrolne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł. 60,00 + 8% VAT ogólna liczba gronkowców

L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł. 60,00 + 8% VAT ogólna liczba gronkowców CENNIK BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH WODY, ŚCIEKÓW, OSADÓW. L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł Badania mikrobiologiczne 1. Liczba bakterii grupy coli A woda

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 21 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej Załącznik do Uchwały Nr 283/VII/15 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. CENNIK USŁUG świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie na 2016 rok nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

KOMÓRKA/ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA WYSTAWIAJĄCA FAKTURĘ VAT. 1 2 3 4 5 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci Zakład Sieci wodociągowej

KOMÓRKA/ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA WYSTAWIAJĄCA FAKTURĘ VAT. 1 2 3 4 5 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci Zakład Sieci wodociągowej CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MPWiK S.A. w Krakowie na 2011 rok nie obejmujący taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Załącznik nr 1 do Zarz. Nr 2 /11 Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zlecenie jednorazowe/stałe* na rok... nr... z dnia...

Zlecenie jednorazowe/stałe* na rok... nr... z dnia... lecenie jednorazowe/stałe* na rok... nr... z dnia... 1. leceniodawca:... Adres... NIP:... Telefon... Fax... 2. Temat zlecenia: woda uzdatniona / woda surowa / woda podziemna / woda powierzchniowa / woda

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG na 2016 rok

CENNIK USŁUG na 2016 rok ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci wodociągowej 134,16 8% 36.00.20.0 2. Opłata za czynności związane z przywróceniem dostawy wody 297,86 8% 36.00.20.0 3. Włączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

Laboratorium /pracownia w (miasto) Metoda (technika badawcza) Metoda mikroskopowa, ilościowa i jakościowa. Metoda spektrofotometryczna

Laboratorium /pracownia w (miasto) Metoda (technika badawcza) Metoda mikroskopowa, ilościowa i jakościowa. Metoda spektrofotometryczna Wykaz wskaźników badanych w wodach powierzchniowych w Szczecinie 1.1 Fitoplankton / Indeks fitoplanktonowy IFPL Indeks fitoplanktonowy IFPL Liczebność fitoplanktonu, Biomasa fitoplanktonu _ Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów Badawczych obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku

Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów Badawczych obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów Badawczych obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku Analizy fizyko- chemiczne 1 % nasycenie tlenem obliczenie na podstawie wyników analiz:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 2 lutego 2018

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich z dnia r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich z dnia r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań. 6,0 458,82 zł. 2,0 152,94 zł. 2,5 191,18 zł. 2,0 152,94 zł

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań. 6,0 458,82 zł. 2,0 152,94 zł. 2,5 191,18 zł. 2,0 152,94 zł Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań L.p. Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, osady, materiał roślinny cena jednostkowa Powietrze- imisja Powietrze- emisja cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo