Na czasie: mocne ramiona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na czasie: mocne ramiona"

Transkrypt

1 Na czasie: mocne ramiona Przegląd rynku: Maszyny na mięśnie naramienne i obręczy barkowej fot: Life Fitness W klubach fitness maszyny do treningu mięśni naramiennych i obręczy barkowej cieszą się niesłabnącą popularnością. Ćwiczenia na ramiona są bez dwóch zdań obowiązkowym elementem każdego efektywnego programu treningowego. Prezentujemy dostępne na rynku modele tych urządzeń. 10 body LIFE 6I2009

2 INNOVATIONS Co ciekawe, trening na maszynach umo liwiajàcych wyrzeêbienie ramion przesta byç ju domenà m czyzn. Ten trend zarysowuje si coraz wyraêniej, bowiem kobiety, które z regu y preferowa y çwiczenia cardio, w coraz wi kszym stopniu dostrzegajà potrzeb çwiczeƒ si owych. A wtedy w aênie ch tnie korzystajà mi dzy innymi z urzàdzeƒ kszta tujàcych górnà cz Êç tu owia, ramiona i obr cz barkowà. Mo na wi c Êmia o stwierdziç, e wymodelowane kobiece ramiona sà w modzie. Wiedzà o tym doskonale czytelniczki kobiecych pism. Maszyny te (shoulder press) s u à wzmocnieniu mi Êni naramiennych i sà tak skonstruowane, by chroniç stawy. Nale y pami taç, e na obr cz barkowà sk adajà si 4 stawy, które wraz z mi Êniami i wi zad ami tworzà jednostk ruchowà, umo liwiajàcà najwi kszy zakres ruchów spoêród stawów cia a ludzkiego. Wyciskanie nad g owà w pozycji siedzàcej ogólnie wzmacnia mi Ênie naramienne, czworoboczne grzbietu, równoleg oboczny, piersiowe. Pi kne, wyrzeêbione ramiona nie tylko wyglàdajà adnie, ale te regularny trening zapobiega napi ciom mi Êni oraz kontuzjom stawów ramiennych, które sà bardzo eksploatowane podczas codziennych czynno Êci yciowych. Technika ćwiczeń Zazwyczaj zaczynamy çwiczyç mi Ênie obr czy barkowej u ywajàc hantli oraz ró nego rodzaju gryfów i sztang. Wyciskanie nad Ewa Szczęsna HES S.C Polska Współpraca merytoryczna: g owà powinno byç wprowadzane stopniowo, ze wzgl du na ryzyko urazów podczas prostowania ramion oraz odwodzenia nad g owà. Osobom poczàtkujàcym atwiej trenuje si na maszynach (oczywiêcie pod opiekà trenera), poniewa ruch êle wykonany podczas çwiczeƒ ze sprz tem wolnym mo e niekiedy byç ca kiem nieefektywny. Maszyny (shoulder press) umo liwiajà wykonywanie bardzo efektywnej pracy przy PRZEGLĄD zminimalizowaniu czynników kontuzjogennych oraz ÊciÊle okreêlonym zakresie ruchu. Jednak w trakcie çwiczeƒ nale y przestrzegaç kilku podstawowych zasad: wykonujemy powolne, kontrolowane ruchy, wykorzystujàc do koƒca zakres ruchu. Nie unosimy barków ani nie opuszczamy, klatka piersiowa wysuni ta do przodu, opatki Êciàgni te. Bierzemy wdech w trakcie unoszenia ramion nad g owà i wydech przy opuszczaniu ci aru.

3 Medicast Sp. z o.o. ul. Polska 114, Poznań tel. (48) Del Sport Sp. z o.o. ul. Syrokomli Warszawa tel (022) , (022) Precor Experience Strength Cline 165x132x kg 98 kg/co 2,5 i 7,5 kg Linki, system bloczków Regulacja wysokości siedzenia Rama stalowa (proszkowana) Skóra CE, Produkt przyjazny naturze 24 mce 3960 USD Dowóz gratis, możliwość przedłużenia gwarancji. Przy zakupie powyżej rabat 10%. Siedziska wykonane przez firmę produkującą tapicerkę dla HarleyDavidson Precor Experience Strength Sline 150x142x kg Ciężarki 91 kg /co 2,5 oraz 7,5 kg Linki, system bloczków Regulacja wysokości siedzenia Rama stalowa (proszkowana) Skóra 24 mce 2950 USD Dowóz gratis, możliwość przedłużenia gwarancji. Przy zakupie powyżej rabat 10%. BH Fitness X090 Strength Line 194x133x kg 85 kg/co 2,5 i 5 kg stalowa w osłonie Regulacja wysokości siedziska pokryta lakierem piecowym Skóra syntetyczna antypotna Zgodność z normami UE 36 mcy zł Transport, instalacja, szkolenie oraz aranżacja przestrzeni klubu bezpłatnie Del Sport Sp. z o.o. ul. Syrokomli Warszawa tel (022) , (022) Fitness pro s.r.o. Na zabrani 31, Prerov, Czech Republic. tel BH Fitness XDC095 Strength Line 125x120x kg Talerze Obciążenie na jedno ramię maks. 150 kg Nie Regulacja wysokości siedziska pokryta lakierem piecowym Skóra syntetyczna antypotna Zgodność z normami UE 36 miesięcy 6500 zł Transport, instalacja, szkolenie oraz aranżacja przestrzeni klubu bezpłatnie Sport Deltoid Press Freeweight HP 160x180x kg Talerze Bez ograniczeń/co 1kg Nie Dźwignia Ustawienie siedziska oraz oparcia z pozycji treningowej malowana proszkowo Materiał skóropodobny odporny na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. 24 mce 2680 euro Dostawa, instalacja i szkolenie gratis, doradztwo marketingowe Dźwignia nożna wspomaga ustawienie ramion maszyny do pozycji startowej. Panatta Sport Deltoid Press XP Lux 168x144x kg płytowy z selektorem wagi 100 kg/co 2,5kg Regulacja pneumatyczna siedziska i oparcia malowana proszkowo Materiał skóropodobny odporny na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne 24 mce 3700 euro Dostawa, instalacja i szkolenie gratis, doradztwo marketingowe Możliwość wyboru trzech typów wykończenia tapicerki v 12 body LIFE 6I2009

4 HES S.C ul. J. W. Wardzyńskich Wrocław tel. ( 071) , (071) International Medical Group ul. Kowalska 89/7, Elbląg tel. (055) HES S.C R3 RLine 120x150x175 ok. 200 kg Płytki stosu 80 kg/5 kg, 10k g Wypychanie ramion ku górze Regulacja siedziska i oparcia Materiały skóropodobne Deklaracja zgodności z polskimi i europejskimi normami 10 lat konstrukcja, 6 mcy materiały eksploatacyjne 4420 zł Projektowanie przestrzenne, doradztwo, serwis HES S.C A52F Classic 120x105x150 ok. 70 kg Wolny ciężar 150 kg Naprzemienne wypychanie ramion ku górze Siedząc Regulacja siedziska i oparcia Materiały skóropodobne Deklaracja zgodności z polskimi i europejskimi normami 10 lat konstrukcja, 6 mcy materiały eksploatacyjne 2009 zł Projektowanie przestrzenne, doradztwo, serwis Dowolna średnica tulei na obciążenia SportsArt Multipress DF108 DUO Series 162 x135x kg 100 kg/co 5kg i kąt oparcia, kąt pracy maszyny malowana proszkowo Obicie tapicerskie dwukolorowe Rama: 10 lat, stos: 5 lat, linki/pasy: 3 lata, obudowy: 1 rok 8900 zł Transport i montaż gratis Maszyna dwufunkcyjna, wyciskanie na barki oraz klatkę piersiową International Medical Group ul. Kowalska 89/7, Elbląg tel. (055) Towarzystwo Handlowe MATMARCO Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński Warszawa tel. (022) SportsArt Independent A917 Xtreme Series 145x160x kg 100 kg/co 1,5 i 3 kg Wysokogatunkowa stal malowana proszkowo Obicie tapicerskie dwukolorowe Rama: 10 lat, stos: 5 lat, linki/pasy 3 lata, obudowy: 1 rok zł Transport i montaż gratis Niezależna praca ramion, nagroda maszyny roku wg Fitness Tribune 2007 Technogym Element + 144x87x /190 kg płytowy z selektorem wagi 100 kg/co 2,5 i 5 kg Ramy z wysokogatunkowej stali pokryte lakierem piecowym Odporna na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, pot i grzyby 18 mcy na części zamienne i 18 mcy na robociznę od 2305 euro Dostawa, instalacja i szkolenie gratis. Doradztwo, projektowanie, serwis. Możliwość dołączenia komputera ISOCONTROL. Niezależna praca ramion Technogym Pure Strength 129x126x148,5 140 kg (bez obciążenia) Obciążenie talerzowe 200 kg Nie dotyczy Przenoszenie bezpośrednie Ramy z wysokogatunkowej stali pokryte lakierem piecowym Odporna na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, pot i grzyby 18 mcy na części zamienne i 18 mcy na robociznę od 2412 euro Dostawa, instalacja i szkolenie gratis. Doradztwo, projektowanie, serwis. Tapicerka BODY PRINT. Niezależna praca ramion 14 body LIFE 6I2009

5 Sposób przenoszenia siły w maszynie Haberq Sp. z o.o. ul. Małe Garbary Poznań tel. (061) Star Trac Maszyna izolowana Inspiration Strength 146x148x kg z obciążeniem 100 kg/co 5kg Linki w otulinie Regulacja siedzenia płynna, siłownik gazowy Stop żeliwny, guma Skóra naturalna w dwóch kolorach/ 3 wersje CE Rama 10 lat, części mechaniczne 5 lat, linki i LockNLoad 1rok 5743,32 USD Pakiety serwisowe, reakcja serwisu 48h, kompleksowa usługa dla nowo powstających klubów Elegancki wygląd, możliwość ruchów naprzemiennych, łatwa regulacja siedziska i oporu Sposób przenoszenia siły w maszynie Haberq Sp. z o.o. ul. Małe Garbary Poznań tel. (061) Star Trac Maszyna izolowana Instinct 147x135x kg z obciążeniem 86kg/od 5 LB do 15 LB trzy rodzaje sztab obciążeń Regulacja siedzenia stopniowa Stop żeliwny + wysokiej jakości plastik Skóra naturalna CE Rama 10 lat; części mechaniczne 5 lat; pas i LockNLoad 1rok 3234,92 USD Pakiety serwisowe, reakcja serwisu 48h, kompleksowa usługa dla nowo powstających klubów System LockNload, stos z obciążeniem przystosowany dla osób początkujących

6 Sposób przenoszenia siły w maszynie MasterSport ul. Cmentarna SkarżyskoKamienna tel. (041) , (041) Master Sport JP20 Professional Line 120x120x kg (bez stosu) (120 kg w standardzie) 140 kg/selekcja co 5 kg System oparty na wysokiej klasy lince i kółkach Wygodna regulacja siedziska Wysokiej jakości stal Skóra ekologiczna Deklaracja zgodności z normami PNE 5 lat konstrukcja stalowa, 1 rok części miękkie naturalnie się zużywające, 6 mcy tapicerka 3900 zł netto Transport, montaż, szkolenie Profesjonalny sprzęt siłowy Master Sport PM02 ProNatura Line 150x110x kg (bez stosu) (100 kg w standardzie) 140 kg/selekcja co 5 kg System oparty na wysokiej klasy lince i kółkach Wygodna, pneumatyczna regulacja siedziska Wysokiej jakości stal Skóra ekologiczna Deklaracja zgodności z normami PNE 5 lat konstrukcja stalowa, 1 rok części miękkie naturalnie się zużywające, 6 miesięcy tapicerka 7000 zł Transport, montaż, szkolenie System BWT Biomechaniczne Wspomaganie Treningu Fitness Solutions Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa tel Nautilus Overhead Press Nautilus One 163x160x160 Zależna od wyboru wieży obciążeniowej Obciążenie wybierane przez unikalny system SelectTech Technology 210 kg/2,5kg, 5kg, 7,5kg, 10kg Łatwy bezproblemowy układ z hydrauliczną regulacją siedzeń, stal nierdzewna, tytan 12 kolorów, wytrzymały materiał Rama 12 lat, części mechaniczne 3 lata, 6 miesięcy materiały eksploatacyjne (pady) 5175 euro/cena jednostkowa Dostawa i montaż gratis, serwis 48h, usługi doradcze i projektowe Czterodrążkowe połączenie zachowuje naturalną krzywiznę ruchu Nautilus Overhead Press Nautilus Nitro Plus 145x104x kg 91 kg/co 2,3kg, 4,5kg, 7kg, Wygodna i szybka zmiana oporu, stal nierdzewna, tytan 12 kolorów, wytrzymały materiał EN , IFI, CE Rama 12 lat, części mechaniczne 3 lata, 6 miesięcy materiały eksploatacyjne (pady) 3780 euro/cena jednostkowa Dostawa i montaż gratis, serwis 48h, usługi doradcze i projektowe Function Generator gwarantuje odpowiednie ustawienie obciążenia TOPGYM WOLNY ŚMIELAK SP. JAWNA ul. Strzelińska 2, Wrocław tel. (071) , (071) Xplore Fitness ul. Fabryczna 1a, Grójec tel ; lub Sposób przenoszenia siły w maszynie Life Fitness Signature 146x109x kg 95 kg Liny stalowe w otulinie z tworzywa Wysokiego gatunku skaj CE, ISO 10 lat na ramę, 3 mce na tapicerkę zł Projektowanie, transport, serwis 48 h Nowoczesny design Life Fitness Hammer Strenght 114x158x kg Dwa oddzielne stosy 75 kg x 2 Taśma stalowa/ogumowana Wysokiego gatunku skaj CE, ISO 11 lat na ramę, 3 mce na tapicerkę zł netto Projektowanie, transport, serwis 48 h Dwa niezależne stosy Hoist ABS RS 1501 ROCIT 170x136x kg 156 kg/ co 7 kg grubościenna Wysokogatunkowe obicie Części ruchome 5 lat, tapicerka 1 rok 3699 USD Montaż Urządzenie bezpieczne dla kręgosłupa Hoist ABS RPL 5501 ROC IT 208x134x kg Talerze Dowolne Nie grubościenna Wysokogatunkowe obicie Części ruchome 5 lat, tapicerka 1 rok 2399 USD Montaż Urządzenie bezpieczne dla kręgosłupa 16 body LIFE 6I2009

System automat. sterowania tętnem TAK/NIE Pomiar tętna za pomocą. Systemy AudioVideo Rozrywka rozwiązania Cechy szczególne bieżni

System automat. sterowania tętnem TAK/NIE Pomiar tętna za pomocą. Systemy AudioVideo Rozrywka rozwiązania Cechy szczególne bieżni Przegląd rynku: bieżnie Bieganie w klubie Maszyny cardio, a w szczególności bieżnie, cieszą się największą popularnością wśród klubowiczów. Nierzadko w mniejszych klubach w godzinach największego obłożenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego wraz z akcesoriami i wyposażeniem do hali sportowej w Bezledach, działka nr ew. 15/16

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU SPORTOWEGO Część I dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu sportowego

OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU SPORTOWEGO Część I dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu sportowego OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU SPORTOWEGO Część I dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu sportowego Lp Przedmiot zamówienia j.m. Ilość Wymagane parametry mnimalne Wymagane dokumenty A B C D E F 1 Drabinka koordynacyjna

Bardziej szczegółowo

for perfect massage stoły do masażu

for perfect massage stoły do masażu for perfect massage stoły do masażu Firma HABYS już od 16 lat produkuje najwyższej jakości profesjonalne stoły do masażu oraz dedykowany im sprzęt i akcesoria. Cały czas udoskonalamy nasze produkty tak,

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA 8 edycja 2 o firmie Nasza firma istnieje od 1983 roku. W roku 1990 uruchomiliśmy produkcję sprzętu sportowego. Trzy lata później nawiązaliśmy współpracę z firmą amerykańską

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne.

Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne. SPRZĘT SPORTOWY 2011 2 Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne. Naszą pasją jest koszykówka więc

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Piłka Nożna bramki 04 piłkochwyty 14 akcesoria treningowe 15 odzież 22

Piłka Nożna bramki 04 piłkochwyty 14 akcesoria treningowe 15 odzież 22 Firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski to połączenie tradycji i doświadczeń rodzinnych z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki i technologii w produkcji. Zajmujemy się produkcją sprzętu sportowego z

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Strona 1 z 25

Formularz cenowy. Strona 1 z 25 Grupa Szafki ubraniowe BHP Lp. (pieczęć wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Ilość szt. Formularz cenowy Cena netto Wartość netto (ilość z kol.4 x cena z kol.5) Kwota

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPORT. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT

OFERTA SPORT. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT OFERTA SPORT SPIS TREŚCI: STRONA 2 - SPRZĘT SPORTOWY Str. 2 drabinki gimnastyczne Str. 6 ławki gimnastyczne Str. 7 kozioł gimnastyczny Str. 7 odskocznia Str. 7 równoważnia Str. 8 skrzynia gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Poniec, działki nr 445, 446 Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Inwestor: GMINA PONIEC

Bardziej szczegółowo

ENJOY YOUR LIFE 2014 /2015 SPORT AKCESORIA DO FITNESSU

ENJOY YOUR LIFE 2014 /2015 SPORT AKCESORIA DO FITNESSU ENJOY YOUR LIFE 2014 /2015 SPORT AKCESORIA DO FITNESSU ważny do lipca 2015 www.kettfit.com 01 WPROWADZENIE BALANCE Ćwiczenia poprawiające równowagę są dobre dla każdego zwiększają sprawność, nie nadwyrężając

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Spis Treści

Oferta cenowa. Spis Treści Oferta cenowa Spis Treści KINEZYTERAPIA 1. Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu... 3 2. Rotory, przyrządy do ćwiczeń stawu skokowego... 4 3. Tablice do ćwiczeń manualnych... 5 4. Przyrządy do nauki chodzenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. TAPING I AKCESORIA. s.4 TERAPIA ZIMNEM I CIEPŁEM. s.18. s.22 STABILIZATORY I ORTEZY TRENING I REHABILITACJA. s.32

SPIS TREŚCI I. TAPING I AKCESORIA. s.4 TERAPIA ZIMNEM I CIEPŁEM. s.18. s.22 STABILIZATORY I ORTEZY TRENING I REHABILITACJA. s.32 SPIS TREŚCI I. TAPING I AKCESORIA s.4 II. TERAPIA ZIMNEM I CIEPŁEM s.18 III. STABILIZATORY I ORTEZY s.22 IV. TRENING I REHABILITACJA s.32 V. MASAŻ I PIELĘGNACJA s.52 Dostarczamy dla sportowców, trenerów,

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych. Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH

Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych. Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH REKLAMA

Bardziej szczegółowo

express ] standard ] KATALOG I CENNIK

express ] standard ] KATALOG I CENNIK Obowiązuje od 01.05.2012 KATALOG I CENNIK express ] standard ] gabinet menedżerski biuro sala konferencyjna poczekalnia pokój dziecięcy kuchnia jadalnia restauracja kawiarnia hotel przyjazne krzesła do

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI projektory flipcharty wskaźniki laserowe tablice magnetyczne panele i systemy prezentacyjne zestawy paneli informacyjnych system Combiboxx niszczarki olej do niszczarek

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG1100 Identyfikacja abonenta wywołującego. Książka telefoniczna - 50 numerówi nazw. Lista Identyfikacyjna - 50 numerów. Wybieranie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA CZĘŚĆ I - MEBLE I. MEBLE typu A Meble systemowe, umożliwiające dowolne łączenie i konfigurację oraz rozbudowę w przyszłości o dodatkowe elementy. Meble wykonane z płyt wiórowych

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy i kraty rolowane

Przemysłowe bramy i kraty rolowane Brama rolowana / krata rolowana SB z napędem WA 300 R S4 Maksimum komfortu i bezpieczeństwa Przemysłowe bramy i kraty rolowane Wytrzymałe i niezawodne w codziennej eksploatacji 2 Jakość marki Hörmann 4

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy i kraty rolowane

Przemysłowe bramy i kraty rolowane Hörmann BiSecur Nowoczesny system sterowania radiowego do bram przemysłowych Przemysłowe bramy i kraty rolowane Wytrzymałe i niezawodne w codziennej eksploatacji 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

Projekt parapodium dynamicznego

Projekt parapodium dynamicznego Tytuł artykułu: Projekt parapodium dynamicznego Autor: Niedoskonali Białystok 2015 2 Spis treści Wizualizacja modelu parapodium dynamicznego w programie SolidWorks 2013.... 4 WSTĘP... 5 Rozdział 1. Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY TRANSPORTOWE

ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY TRANSPORTOWE 16/11 str. 37 ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY TRANSPORTOWE str. 28 str. 21 str. 9 WRU4-2200 str. 12-13 Gwarancja 30 miesięcy. www.zakrem.pl str. 18 Szanowni Klienci Przedstawiamy Państwu aktualny katalog naszych

Bardziej szczegółowo

Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl INBRAAK- DOOR

Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl INBRAAK- DOOR INBRAAK- ZABEZPIECZENIE antywłamaniowe VEILIGHEID INBEGREPEN w komplecie Dzięki DOOR Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl Więcej

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6 Projektowanie zgodnie z zasadą

Bardziej szczegółowo