PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU"

Transkrypt

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11, PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 ORAZ DZ. NR 3087/61 PUŁAWY, UL. LEGIONU PUŁAWSKIEGO i UL. ARMII LUDOWEJ działki o nr ewidencyjnych 3083, 3087/32, 3087/35, 3087/61 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU MIASTO PUŁAWY ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH W PUŁAWACH ul. Piłsudskiego Puławy ul. Lubelska 8, Chełm, tel./fax: , CHEŁM, GRUDZIEŃ 2014

2 STADIUM: INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11, PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 ORAZ DZ. NR 3087/61 PUŁAWY, UL. LEGIONU PUŁAWSKIEGO i UL. ARMII LUDOWEJ działki o nr ewidencyjnych 3083, 3087/32, 3087/35, 3087/61 INWESTOR: BRANŻA: MIASTO PUŁAWY ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH W PUŁAWACH ul. Piłsudskiego Puławy TELETECHNICZNA, ELEKTRYCZNA Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oświadcza się, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej PROJEKTOWAŁ: inst. teletechniczne ASYSTENT PROJEKTANTA: SPRAWDZIŁ: inst. teletechniczne PROJEKTOWAŁ: inst. elektryczne SPRAWDZIŁ: inst. elektryczne inż. Jan GRZECH specjalność instalacyjna upr. nr DTT-TU/21444/01/U mgr inż. Sylwester KOT Wacław KULBICKI specjalność instalacyjna upr. nr DTT-TU/2142/01/U mgr inż. Bogusław LASKOWSKI specjalność instalacyjno-inżynieryjna upr. nr 687/CH/87 mgr inż. Dariusz SZEWCZUK specjalność sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne upr. nr CH/13/97 CHEŁM, GRUDZIEŃ 2014 r.

3 SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP Cel opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu INTEGRACJA OBECNEGO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z NOWO PROJEKTOWANYM SYSTEMEM 1 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Stan istniejący Część elektryczna Część teletechniczna Wpływ inwestycji na środowisko Zmiany w projekcie PROJEKT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH Stan istniejący Prowadzenie przewodów w budynku Szkoły Podstawowej nr Prowadzenie przewodów w budynku Przedszkola Miejskiego nr PROJEKT BUDOWY PUNKTÓW KAMEROWYCH PK-01 dz. nr 3087/ PK-02 dz. nr 3087/ PK-03 dz. nr PK-04 dz. nr PK-05 dz. nr PK-06 dz. nr KS-01 Miejskie Przedszkole nr KS-02, KS-03 Szkoła Podstawowa nr KO-06, KO-07 Szkoła Podstawowa nr KO-08 Szkoła Podstawowa nr 11, Hala Sportowa PROJEKT BUDOWY PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH PD-SERWEROWNIA PD PD-PRZYCHODNIA PD PD-PRZEDSZKOLE CENTRA MONITOROWANIA Centrum monitorowania Straż miejska Centrum monitorowania Szkoła Podstawowa, Przedszkole...20 i

4 8. OBLICZENIA TECHNICZNE Punkt dystrybucyjny PD-SERWEROWNIA Punkty kamerowe PK-01, PK Punkt kamerowy PK Punkty kamerowe PK-04, PK Punkt dystrybucyjny PD Punkty dystrybucyjne PD-PRZYCHODNIA, PD-02, punkt kamerowy PK PROCEDURY ODBIOROWE Komisja odbiorowa Odbiór instalacji monitoringu terenu Szkolenie użytkowników ZALECENIA I NORMY ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIAŁÓW RYSUNKI Rys. T01. Projekt zagospodarowania terenu... Rys. T02. Plan instalacji rzut piwnic... Rys. T03. Plan instalacji rzut parteru... Rys. T04. Plan instalacji rzut I piętra... Rys. T05/1. Schemat wyprostowany kanalizacji teletechnicznej... Rys. T05/2. Schemat wyprostowany kanalizacji teletechnicznej... Rys. T05/3. Schemat wyprostowany kanalizacji teletechnicznej... Rys. T06. Schemat okablowania... Rys. T07/1. Schemat zasilania... Rys. T07/2. Schemat zasilania... Rys. T08. Schemat logiczny... Rys. T09/1. Schemat optyczny światłowodów... Rys. T09/2. Schemat optyczny światłowodów... Rys. T09/3. Schemat optyczny światłowodów... Rys. T09/4. Schemat optyczny światłowodów... Rys. T09/5. Schemat optyczny światłowodów... Rys. T10/1. PD-SERWEROWNIA Widok projektowanych przełącznic... Rys. T10/2. PD-PRZEDSZKOLE Widok projektowanych przełącznic... Rys. T10/3. PD-PRZYCHODNIA Widok projektowanych przełącznic... Rys. T10/4. PD-01, PD-02 Widok projektowanych przełącznic... Rys. T11. Wzór tabliczki oznaczeniowej światłowodowej... Rys. T12/1. PD-SERWEROWNIA Zagospodarowanie szafy rack... Rys. T12/2. PD-PRZEDSZKOLE Zagospodarowanie szafy rack... Rys. T12/3. PD-PRZYCHODNIA Zagospodarowanie szafy rack... ii

5 Rys. T13/1. MK Przykład rozmieszczenia urządzeń... Rys. T13/2. MK Przykład rozmieszczenia urządzeń... Rys. T13/3. P.P. Przykład rozmieszczenia urządzeń... Rys. T13/4. PD-01 Przykład rozmieszczenia urządzeń... Rys. T13/5. PD-02 Przykład rozmieszczenia urządzeń... Rys. T14. Przykład montażu obudowy mediakonwertera w studni kablowej... Rys. T15/1. Przykład montażu kamery obrotowej na słupie dla PK Rys. T15/2. Przykład montażu kamery obrotowej na słupie dla PK iii

6 1. Wstęp 1.1. Cel opracowania Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego budowy monitoringu terenu na działkach nr 3083, 3087/2, 3087/35, 3087/61 w ramach inwestycji: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11, Przedszkolu Miejskim nr 3 oraz dz. nr 3087/ Podstawa opracowania Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o: wytyczne Inwestora, oczekiwania zamawiającego co do systemu, dostępne informacje techniczne, aktualnie obowiązujące normy i przepisy, przeprowadzoną wizję lokalną na terenie inwestycji Zakres rzeczowy projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt budowy 6 punktów kamerowych (łącznie 6 kamer) zlokalizowanych na działkach nr 3083, 3087/2, 3087/35, 3087/61, projekt budowy 6 punktów kamerowych zlokalizowanych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola Miejskiego nr 3, projekt sieci światłowodowej i LAN w celu podłączenia projektowanych kamer z centrum monitoringu, projekt wewnętrznej linii zasilającej w celu zasilania punktów kamerowych znajdujących się na działkach nr 3083, 3087/2, 3087/35, 3087/61, oraz punktów kamerowych zlokalizowanych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola Miejskiego nr Integracja obecnego systemu monitoringu wizyjnego z nowo projektowanym systemem Wymaga się, aby projektowane punkty kamerowe na działkach nr 3083, 3083/61, tj. PK pracowały pod nadzorem istniejącego systemu monitoringu miejskiego funkcjonującego pod oprogramowaniem do zarządzania obrazem wizyjnym (Bosh Video Management System v.4.5). Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji w celu dołączenia nowo projektowanych urządzeń do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Puławy w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności z istniejącą częścią. Pozostałe projektowane punkty kamerowe na działce nr 3083 tj. PK oraz kamery zlokalizowane na budynkach Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola Miejskiego nr 3 pracować będą pod nadzorem nowo projektowanego systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 11 i Przedszkola Miejskiego nr 3 pod oprogramowaniem do zarządzania obrazem wizyjnym (Geovision Center Monitoring System). Obraz wizyjny z nowo projektowanych punktów kamerowych na działce nr 3083 tj. PK oraz punkty kamerowe zlokalizowane na budynkach Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola Miejskiego nr 3 musi charakteryzować się następującymi parametrami: Jednolity przesył obrazu na żywo z nowo projektowanych kamer w standardzie H.264 z prędkością 15 kl/s i rozdzielczością HD. Niedopuszczalne jest stosowanie obrazu o gorszych parametrach. 1

7 Jednolity zapis materiału wideo z nowych kamer w standardzie H.264 i rozdzielczością HD z prędkością 15 kl/s przez okres min. 15 dni. Przewiduje się dla nowo projektowanego systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 11 i Przedszkola Miejskiego nr 3 możliwość podłączenia kamer analogowych wchodzących w skład istniejącego systemu monitoringu poprzez serwery wizyjne IP. Utworzony w ten sposób system monitoringu ma stanowić jeden spójny system w sensie aplikacyjnym. 3. Projekt zagospodarowania terenu 3.1. Stan istniejący W strefie projektowanych prac występuje sieć uzbrojenia podziemnego innych branż w postaci wodociągów, kabli energetycznych ziemnych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji drogowej oraz gazociągów Część elektryczna Zakres opracowania Budowa zewnętrznej linii zasilającej z budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w celu zasilania punktów kamerowych PK-01, PK-02 zlokalizowanych na działce nr 3087/61. Budowa zewnętrznej linii zasilającej z budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w celu zasilania punktów kamerowych PK-03, PK-04, PK-05 zlokalizowanych na działce nr Budowa zewnętrznej linii zasilającej z budynku Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w celu zasilenia punktu kamerowego PK-06, zlokalizowanego na działce nr Wszystkie powyższe prace należy wykonać zgodnie z załączonym do niniejszego projektu budowlanego schematem zagospodarowania terenu Opis techniczny Zakłada się doprowadzenie kabli elektroenergetycznych o następujących parametrach w poszczególnych relacjach: Od istniejącego punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 4/1 kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm 2. Od projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 4/1 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 5/1 kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm 2. Od istniejącego punktu dystrybucyjnego PD-PRZEDSZKOLE zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 8/1 kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm 2. Od istniejącego punktu dystrybucyjnego PD-PRZEDSZKOLE zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 7 kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm 2. Od projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 7 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 8 kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm 2. Od projektowanego punktu dystrybucyjnego PD-02 zlokalizowanego w budynku Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 10 kabel elektroenergetyczny YKY 3x1,5 mm 2. 2

8 Z uwagi na fakt, że trasa prowadzenia kabli elektroenergetycznych pokrywa się z projektowaną trasą prowadzenia kanalizacji pierwotnej z rur osłonowych ziemnych HDPE Ø40/3,7 mm kable elektroenergetyczne należy prowadzić w wydzielonej rurze kanalizacji pierwotnej. Budowę instalacji elektrycznej należy prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy budowlane, normy zakładowe poszczególnych branż. Po wykonaniu prac ziemnych należy wykonać geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanych prac. Po ułożeniu okablowania należy wykonać niezbędne pomiary tj.: pomiar rezystancji izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rzeczywisty pomiar rezystancji uziemienia zgodnie z wytycznymi określonymi w normach branżowych Część teletechniczna Zakres opracowania Budowa rurociągu kablowego w relacji projektowane słupy oświetleniowe przewidziane na cele monitoringu terenu a istniejący punkt dystrybucyjny PD-SERWEROWNIA zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej nr 11. Budowa rurociągu kablowego w relacji projektowane słupy oświetleniowe przewidziane na cele monitoringu terenu a istniejący punkt dystrybucyjny PD-PRZEDSZKOLE zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3. Budowa rurociągu kablowego w relacji projektowany słup oświetleniowy przewidziany na cele monitoringu terenu a projektowany punkt dystrybucyjny PD-02 zlokalizowany w budynku Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 11. Budowa 13 studni kablowych typu SK-1 wyposażonymi w pokrywy ryglowane. Wszystkie powyższe prace należy wykonać zgodnie z załączonym do niniejszego projektu budowlanego schematem zagospodarowania terenu Opis techniczny Punkty kamerowe zostaną umiejscowione na nowoprojektowanych słupach oświetleniowych (zawartych w oddzielnym opracowaniu Zeszyt 1.7. OŚWIETLENIE TERENU ). Na trasie projektowanej kanalizacji pierwotnej przewidziano studnie kablowe typu SK-1. We wszystkich studniach należy zamontować pokrywy antywłamaniowe z kłódką systemową o kodzie klucza który zostanie podany przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa. Kanalizację pierwotną dla kabli światłowodowych i elektroenergetycznych należy wykonać z rur osłonowych ziemnych typu HDPE Ø40/3,7 mm rowkowanych lub z warstwą poślizgową. Przejście przez jezdnię należy wykonać metodą przewiertu z rury HDPE Ø110/6,3 mm i rury HDPE Ø40/3,7 mm. Wykop dla projektowanej kanalizacji pierwotnej może być wykonywany przy użyciu sprzętu mechanicznego, tylko w miejscach gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa dla uzbrojenia podziemnego oraz w miejscach gdzie nie nastąpi dewastacja warstwy korzeniowej istniejącej zieleni szczególnie drzew i krzewów. W pozostałych przypadkach, szczególnie w miejscach skrzyżowań i zbliżeń budowanej kanalizacji pierwotnej z innymi obiektami uzbrojenia terenowego jak i istniejącą zielenią, wykop wykonywać ręcznie. Wykop wykonywany ręcznie musi być prowadzony w sposób nie niszczący warstwy korzeniowej istniejących drzew i krzewów. Głębokość ułożenia kanalizacji pierwotnej powinna wynosić co najmniej 0,7 m, natomiast odległość między sąsiednimi rurami, kablami w wykopie powinna wynosić minimum 10 cm. Przed ułożeniem rur kanalizacji pierwotnej dno wykopu powinno być oczyszczone z kamieni i innych przedmiotów oraz powinno być starannie wyrównane. Podłoże w miejscach po głazach, fundamentach, grubych korzeniach powinno być wyrównane i ubite. 3

9 Dno wykopu w gruntach III i IV kategorii należy wysypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Rury kanalizacji pierwotnej powinny być zasypywane najpierw warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur, następnie warstwą piasku lub rodzinnego gruntu. Po wykonaniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego W połowie głębokości wykopu rurociąg kanalizacji pierwotnej z rur HDPE należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawcza koloru pomarańczowego i niebieskiego o szerokości 10 cm. Układanie rurociągów kablowych nie powinno być prowadzone przy temperaturze powietrza poniżej -5ºC. Bezpośrednio przed montażem rur wykonanych z polietylenu należy je chronić przed nadmiernym nagrzaniem promieniami słonecznymi. Rury układane jako kanalizacja pierwotna wielorurowa nie powinny na całej długości krzyżować się lub zamieniać z rurami sąsiednimi. W czasie rozwijania rur z bębna, przemieszczania i układania ich w wykopie należy przestrzegać minimalnych promieni wyginania rur zgodnie z wytycznymi producentów. Skrzyżowanie rurociągu z gazociągami należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-91/M-34501, traktując jak kanalizację pierwotną. Zbliżenia i skrzyżowania rurociągu z kablami energetycznymi należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-E i PN-76/E Skrzyżowania rurociągu z kablami elektroenergetycznymi powinno być wykonane prostopadle do ich przebiegów. Rurociąg powinien znajdować się nad kablami elektroenergetycznymi. Skrzyżowanie rurociągu z kablem elektroenergetycznym należy zabezpieczyć kabel rurą dwudzielną APS. Łączenia odcinków prefabrykacyjnych rurociągu należy dokonywać przy użyciu dedykowanych złączek zalecanych przez producenta użytych rozwiązań. Uwagi końcowe W projektowanej kanalizacji pierwotnej zakłada się również umieszczenie kabli elektroenergetycznych przewidzianych dla zasilania punktów kamerowych. Po zamontowaniu rurociągu należy dokonać pomiaru szczelności poszczególnych ciągów. Budowę należy prowadzić o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy budowlane, normy zakładowe poszczególnych branż. Po wykonaniu prac ziemnych należy wykonać geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanych prac Wpływ inwestycji na środowisko Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U nr 213 poz. 1397) inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko Zmiany w projekcie Wszelkie zmiany dokonywane w projekcie muszą zawsze zostać zatwierdzone przez projektanta. 4

10 4. Projekt instalacji wewnętrznych 4.1. Stan istniejący W strefie projektowanych prac występują instalacje elektryczne oraz niskoprądowe układane podtynkowo i natynkowo Prowadzenie przewodów w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 Kable wprowadzić do budynku w miejscach wskazanych na Rys. T02. Projektowane kable wprowadzane będą w rurach HDPE. Wprowadzenie rury HDPE powinno odbyć się poprzez nawiercenie otworów w ścianie budynku o średnicy odpowiadającej średnicy rury HDPE. Po wprowadzeniu rur do budynku, otwory należy uszczelnić elastyczną zaprawą cementową wodoszczelną, a następnie zaizolować od zewnątrz przez podwójne pokrycie warstwą masy bitumiczno-kauczukowej, a elewacje doprowadzić do stanu pierwotnego. Do wejścia kanalizacji teletechnicznej do budynku stosować uszczelnienie typu Raychem. W miejscu wprowadzenia kabli elektrycznych do budynku należy zabezpieczyć instalację elektryczną przed wpływem przepięć atmosferycznych poprzez zainstalowanie ochronników typu: 1+2 w tablicy TPD-SERW., typu 1 w obudowie punktu dystrybucyjnego PD-02. Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowane przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm od innych instalacji w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Trasa prowadzenia listew instalacyjnych przedstawiona została na rysunkach T Listwy zamontować na tynku, za pomocą kołków rozporowych. Kable i przewody należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w listwach elektroinstalacyjnych. Dopuszcza się układanie przewodów informatycznych i elektroenergetycznych w jednej, dwudzielnej listwie kablowej z twardego PCW. Dopuszcza się układanie kabli światłowodowych w jednych listwach z przewodami elektrycznymi. Dopuszcza się układanie przewodów informatycznych w jednych listwach z przewodami elektrycznymi po stronie 24 VAC. Dopuszcza się układanie kabli i przewodów w istniejących korytach kablowych oraz listwach elektroinstalacyjnych Prowadzenie przewodów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 Kable wprowadzić do budynku w miejscach wskazanych na Rys. T02. Projektowane kable wprowadzane będą w rurach HDPE. Wprowadzenie rury HDPE powinno odbyć się poprzez nawiercenie otworów w ścianie budynku o średnicy odpowiadającej średnicy rury HDPE. Po wprowadzeniu rur do budynku, otwory należy uszczelnić elastyczną zaprawą cementową wodoszczelną, a następnie zaizolować od zewnątrz przez podwójne pokrycie warstwą masy bitumiczno-kauczukowej, a elewacje doprowadzić do stanu pierwotnego. Do wejścia kanalizacji teletechnicznej do budynku stosować uszczelnienie typu Raychem. W miejscu wprowadzenia kabli elektrycznych do budynku należy zabezpieczyć instalację elektryczną przed wpływem przepięć atmosferycznych poprzez zainstalowanie ochronników typu: 1 w dedykowanej obudowie izolowanej z płytą montażową P.P., 2 w tablicy TPD-PRZ. Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. 5

11 Projektowane przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm od innych instalacji w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Trasa prowadzenia listew instalacyjnych przedstawiona została na rysunkach T Listwy zamontować na tynku, za pomocą kołków rozporowych. Kable i przewody należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w listwach elektroinstalacyjnych. Dopuszcza się układanie przewodów informatycznych i elektroenergetycznych w jednej, dwudzielnej listwie kablowej z twardego PCW. Dopuszcza się układanie kabli światłowodowych w jednych listwach z przewodami elektrycznymi. Dopuszcza się układanie przewodów informatycznych w jednych listwach z przewodami elektrycznymi po stronie 24 VAC. Dopuszcza się układanie kabli i przewodów w istniejących korytach kablowych oraz listwach elektroinstalacyjnych. Przewód światłowodowy pomiędzy budynkami Szkoły Podstawowej nr 11 i Przedszkola Miejskiego nr 3 ułożyć pod konstrukcją łącznika w rurze elektroinstalacyjnej odpornej na działanie promieniowania UV. 5. Projekt budowy punktów kamerowych Projektowane punkty kamerowe na działkach nr 3083, 3087/2, 3087/35, 3087/61 tj. PK należy usytuować na nowoprojektowanych słupach oświetleniowych (zawartych w oddzielnym opracowaniu Zeszyt 1.7. OŚWIETLENIE TERENU ). Projektowane punkty kamerowe na budynku Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Miejskiego Przedszkola nr 3 tj. KS , KO należy usytuować na elewacji budynku. Zakłada się, że kamery obrotowe oraz kamery stałopozycyjne montowane będą przy pomocy dedykowanych uchwytów zalecanych przez danego producenta kamery. Kamery obrotowe montowane będą na wysokości 4-6 m. Kamery stałopozycyjne montowane będą na wysokości 3-4 m PK-01 dz. nr 3087/ Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-01), zasilacza 24 VAC, serwera wizyjnego IP, ochronników typu 1+2 w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 5/1. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 5 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-03), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery oraz sterowanie PTZ będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 12J w relacji PD-SERWEROWNIA PK-01 żelowanego kabla miedzianego RG6wz do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-01 a kamera obrotowa KO-01 6

12 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-01 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-01), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-01), wyposażenie obudowy MK-01 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-03), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym PK-02 dz. nr 3087/ Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-02), zasilacza 24 VAC, serwera wizyjnego IP, ochronników typu 1+2 w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 4/1. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. 7

13 W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 4 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-02), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery oraz sterowanie PTZ będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 12J w relacji PD-SERWEROWNIA PK-02 żelowanego kabla miedzianego RG6wz do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-02 a kamera obrotowa KO-02 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-02 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-02), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-02), wyposażenie obudowy MK-02 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-02), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym PK-03 dz. nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-03), zasilacza 24 VAC, serwera wizyjnego IP, ochronników typu 1+2 w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 8/1. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone 8

14 w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 8/1 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-06), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery oraz sterowanie PTZ będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 24J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-PRZEDSZKOLE kabla światłowodowego 12J w relacji PD-PRZEDSZKOLE PK-03 żelowanego kabla miedzianego RG6wz do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-03 a kamera obrotowa KO-03 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-03 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-03), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-03), wyposażenie obudowy MK-03 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-06), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym. 9

15 5.4. PK-04 dz. nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-04), zasilacza 24 VAC, ochronników typu 1+2, w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 8. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 8 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-05), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 6J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 24J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-PRZEDSZKOLE kabla światłowodowego 6J w relacji PD-PRZEDSZKOLE PK-04 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-04 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-04), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-04), wyposażenie obudowy MK-04 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-05), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. 10

16 Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym PK-05 dz. nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-05), zasilacza 24 VAC, ochronników typu 1+2 w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 7. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 7 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-04), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 6J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 24J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-PRZEDSZKOLE kabla światłowodowego 6J w relacji PD-PRZEDSZKOLE PK-05 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-05 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-05), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-05), wyposażenie obudowy MK-05 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-04), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. 11

17 Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym PK-06 dz. nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-06), zasilacza 24 VAC, ochronników typu 1+2 w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 10. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 10 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-07), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 6J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 12J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-PRZYCHODNIA kabla światłowodowego 6J w relacji PD-PRZYCHODNIA PD-02 kabla światłowodowego 6J w relacji PD-02 PK-06 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-06 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-09), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-06), wyposażenie obudowy MK-06 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-07), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego. 12

18 Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym KS-01 Miejskie Przedszkole nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery stacjonarnej na elewacji budynku. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T03. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego, zasilacza PoE w punkcie dystrybucyjnym PD-PRZEDSZKOLE. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w projektowanej szafie rack. W projektowanej szafie rack należy umieścić zapas przewodu miedzianego F/UTP kat 5e co najmniej 5 m. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 24J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-PRZEDSZKOLE kabla miedzianego F/UTP kat. 5e w relacji PD-SERWEROWNIA a kamera stacjonarna KS Zakres prac montaż kamery stacjonarnej (KS-01), wyposażenie szafy rack PD-PRZEDSZKOLE w projektowane urządzenia, montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Projektowane przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm od innych instalacji w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Trasa prowadzenia listew instalacyjnych przedstawiona została na Rys. T03. Kable i przewody należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w listwach elektroinstalacyjnych. 13

19 Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Montaż kamery musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Montaż kamery musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym KS-02, KS-03 Szkoła Podstawowa nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktów kamerowych w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu dwóch kamer stacjonarnych na elewacji budynku. Miejsce montażu kamer przedstawiono na Rys. T03. Kamery na elewacji montować w odległości min. 1 m od zwodów odgromowych. Budowa niniejszych punktów kamerowych zakłada również montaż zasilaczy PoE w punkcie dystrybucyjnym PD-SERWEROWNIA. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w istniejącej szafie rack. W istniejącej szafie rack należy umieścić zapasy przewodów miedzianych F/UTP kat 5e co najmniej 5 m. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanych kamer będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla miedzianego F/UTP kat. 5e w relacji PD-SERWEROWNIA a kamera stacjonarna KS-02 kabla miedzianego F/UTP kat. 5e w relacji PD-SERWEROWNIA a kamera stacjonarna KS Zakres prac montaż kamer stacjonarnych (KS-02, KS-03), wyposażenie szafy rack PD-SERWEROWNIA w projektowane urządzenia, montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktów kamerowych Sposób prowadzenia okablowania Projektowane przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm od innych instalacji w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Trasa prowadzenia listew instalacyjnych przedstawiona została na Rys. T03. Kable i przewody należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w listwach elektroinstalacyjnych Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. 14

20 Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym KO-06, KO-07 Szkoła Podstawowa nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktów kamerowych w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu dwóch kamer obrotowych na elewacji budynku. Miejsce montażu kamer przedstawiono na Rys. T04. Kamery na elewacji montować w odległości min. 1 m od zwodów odgromowych. Budowa niniejszych punktów kamerowych zakłada również montaż mediakonwerterów światłowodowych zasilacza 24 VAC w projektowanym punkcie dostępowym PD-01. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w projektowanej obudowie natynkowej z płytą montażową. W projektowanej obudowie należy umieścić zapasy przewodów miedzianych F/UTP kat 5e co najmniej 3 m. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanych kamer będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 6J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-01 kabla miedzianego F/UTP kat. 5e w relacji PD-01 a kamera obrotowa KO-06 kabla miedzianego F/UTP kat. 5e w relacji PD-01 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamer obrotowych (KO-06, KO-07), wyposażenie punktu dystrybucyjnego PD-01 w projektowane urządzenia, montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktów kamerowych Sposób prowadzenia okablowania Projektowane przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm od innych instalacji w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Trasa prowadzenia listew instalacyjnych przedstawiona została na Rys. T03. Kable i przewody należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w listwach elektroinstalacyjnych. Dopuszcza się układanie przewodów informatycznych w jednych listwach z przewodami elektrycznymi po stronie 24 VAC Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do elewacji budynku poprzez zastosowanie dedykowanych ściennych, narożnych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamer oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamer. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. 15

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM Data: 2010-10-11 Inwestor: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne SPIS TREŚCI 1. Dane wyjściowe do projektowania 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Sieć kablowa oświetlenia terenu 2.3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZADANIE PROJEKTOWE: OBIEKT: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gliwickiej w Legnicy. Oświetlenie uliczne w obrębie ulicy Gliwickiej.

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Układanie kabla 1.7. Ochrona od

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10 CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r.

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r. Leszno, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej pn Instalacje elektryczne budynku grilowiska w Drobninie, dz. nr 64" sporządzony został zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Nazwa i adres obiektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12 od km 675+555

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Errata 1. Podpunkt 2.3.3 Tre ć uzupełnienia Szafka punktu kamerowego powinna pełniać topień ochrony IP 66 2. Podpunkt 2.3.4 Je t 2 porty miedziane RJ-45, 100 Base-T, Powinno być: 2 porty miedziane RJ-45,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY EGZ.: 1 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: ADRES OBIEKTU: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO OBIEKT : Obiekt socjalny dla boiska sportowego ADRESAT : Przecław ul Kasztanowa dz nr 34, 5/28 Obręb Przecław ZLECENIODAWCA: Gmina Kołbaskowo

Bardziej szczegółowo

kwh FR 301 20A Istniejąca tablica parter budynku Układ połączeń TN-S Ochrona od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania S301 B16 N,PE

kwh FR 301 20A Istniejąca tablica parter budynku Układ połączeń TN-S Ochrona od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania S301 B16 N,PE N,PE S301 B16 Istniejąca tablica parter budynku Układ połączeń TN-S Ochrona od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania YDY 3x2,5mm 2 L1,PE,N L=1m kwh FR 301 20A Projektowana rozdzielnica RU-1 parter budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Przedmiar i zakres rzeczowy projektu 2.3 Stan Istniejący 2.4 Opis rozwiązań projektowych 2.4.1 Zasilanie opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Wstęp. 2.1. Przedmiot opracowania. 2.2. Podstawy prawne. 2.3. Inwestor. 2.4. Wykonawca dokumentacji

1. Podstawa opracowania. 2. Wstęp. 2.1. Przedmiot opracowania. 2.2. Podstawy prawne. 2.3. Inwestor. 2.4. Wykonawca dokumentacji Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Wstęp... 2 2.1. Przedmiot opracowania... 2 2.2. Inwestor... 2 2.3. Wykonawca dokumentacji... 2 3. Opis... 3 3.1. Przeniesienie kamer... 3 3.2. Kamery... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany Dokument: PROJEKT BUDOWLANY NA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNE POMIEDZY BUDYNKAMI MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W PŁOŃSKU Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GEOKOMPLEX PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 SUCHOWOLA KOLONIA PIERWSZA P3 SUCHOWOLA KOLONIA DRUGA INWESTOR: GMINA CHMIELNIK PLAC

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa Targowiska Miejskiego

Bardziej szczegółowo

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny 3 2. Podstawa opracowania projektu 3 3. Przedmiot opracowania 3 4. Stan istniejący 5. Budowa kanalizacji kablowej 6. Harmonogram prac 4 7. Uwagi końcowe 8. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY budowy sieci teletechnicznej MSRK (MTKK) ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1 PROJEKT: TEMAT: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU POMNIKA WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ADRES: INWESTOR: 32-607 Polanka Wielka ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE I MONITORING

OŚWIETLENIE I MONITORING OŚWIETLENIE I MONITORING STREFA AKTYWNOŚCI RODZINNEJ W PARKU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ W BĘDZINIE OBIEKT: INWESTOR: BIURO PROJEKTOWE: STREFA AKTYWNOŚCI RODZINNEJ W PARKU PRZY UL. M.KONOPNICKIEJ W BĘDZINIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Kupiec Maria ul. Wł. Jagiełły 137, Tarnów tel: , kom: mail: PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowe Kupiec Maria ul. Wł. Jagiełły 137, Tarnów tel: , kom: mail: PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowe Kupiec Maria ul. Wł. Jagiełły 137, 33-100 Tarnów tel: 014-626-77-77, kom: 0694389888 mail: mariakupiec@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Rozbudowa ulicy Tęczowej Temat: Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Przebudowa ulicy Krasickiego etap II w Puławach Kanał technologiczny na działkach nr 554; 436; 490; 402/9 w obrębie 2 Włostowice jednostce

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach.

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach. ul. Kartuska 422 A, 80-125 Gdańsk tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie branżowe:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 Stadium: Projekt wykonawczy. Branża: Telekomunikacyjna. Obiekt: Budynek WFC 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53. Temat: Projekt techniczny instalacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania...3 1.1 Zakres opracowania...3 1.2 Zakres projektu...3 2 Opis techniczny...4 2.1 Oświetlenie drogowe...4 2.1.1 Założenia ogólne dla sytuacji oświetleniowej,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu LAMBERT Projekt Sp. z o.o.. 43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 74 tel. +48 606701407 PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Drogi Gminnej ulicy Górka w Hutkach. Przebudowa przyłącza nn z zabezpieczeniem. Hutki ul. Górka dz. nr 67/1 ; 69 ; 156/1 ; 163/1 ; 230/1

Przebudowa Drogi Gminnej ulicy Górka w Hutkach. Przebudowa przyłącza nn z zabezpieczeniem. Hutki ul. Górka dz. nr 67/1 ; 69 ; 156/1 ; 163/1 ; 230/1 NIP 637-113-13-08 TEL. DOM. 32 74344 BANK PKO BP SA O/OLKUSZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TEMAT: Przebudowa Drogi Gminnej ulicy Górka w Hutkach ZAKRES: ADRES: Przebudowa przyłącza nn z zabezpieczeniem INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock

Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock Egz. nr 1 Przyłącza elektroenergetyczne do pompowni ścieków Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock Inwestor: Gmina Wiązowna 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 Branża: Elektryczna, Stadium: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNIA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ELEKTROENERGETYCZNYM

PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNIA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ELEKTROENERGETYCZNYM ELPRO Arkadiusz Adamów ul. Pogodna 6a 57-200 Tel. 660 467 189 elpro_57200@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ: ZASLANE ELEKTROENERGETYCZNE OBEKT: PRZEPOMPOWNA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASLANEM ELEKTROENERGETYCZNYM

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL.

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. KASZUBSKIEJ 13 CZĘŚĆ : ELEKTRYCZNA Projektant: mgr inż. Bogdan Szkudlarek Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ.

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ. 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania. Projekt opracowano w oparciu o: - zlecenie Inwestora; - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 4112/RE06/2011 z dnia 14.04.2011 r.; - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo