PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU"

Transkrypt

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11, PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 ORAZ DZ. NR 3087/61 PUŁAWY, UL. LEGIONU PUŁAWSKIEGO i UL. ARMII LUDOWEJ działki o nr ewidencyjnych 3083, 3087/32, 3087/35, 3087/61 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU MIASTO PUŁAWY ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH W PUŁAWACH ul. Piłsudskiego Puławy ul. Lubelska 8, Chełm, tel./fax: , CHEŁM, GRUDZIEŃ 2014

2 STADIUM: INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11, PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 ORAZ DZ. NR 3087/61 PUŁAWY, UL. LEGIONU PUŁAWSKIEGO i UL. ARMII LUDOWEJ działki o nr ewidencyjnych 3083, 3087/32, 3087/35, 3087/61 INWESTOR: BRANŻA: MIASTO PUŁAWY ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH W PUŁAWACH ul. Piłsudskiego Puławy TELETECHNICZNA, ELEKTRYCZNA Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oświadcza się, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej PROJEKTOWAŁ: inst. teletechniczne ASYSTENT PROJEKTANTA: SPRAWDZIŁ: inst. teletechniczne PROJEKTOWAŁ: inst. elektryczne SPRAWDZIŁ: inst. elektryczne inż. Jan GRZECH specjalność instalacyjna upr. nr DTT-TU/21444/01/U mgr inż. Sylwester KOT Wacław KULBICKI specjalność instalacyjna upr. nr DTT-TU/2142/01/U mgr inż. Bogusław LASKOWSKI specjalność instalacyjno-inżynieryjna upr. nr 687/CH/87 mgr inż. Dariusz SZEWCZUK specjalność sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne upr. nr CH/13/97 CHEŁM, GRUDZIEŃ 2014 r.

3 SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP Cel opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu INTEGRACJA OBECNEGO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z NOWO PROJEKTOWANYM SYSTEMEM 1 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Stan istniejący Część elektryczna Część teletechniczna Wpływ inwestycji na środowisko Zmiany w projekcie PROJEKT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH Stan istniejący Prowadzenie przewodów w budynku Szkoły Podstawowej nr Prowadzenie przewodów w budynku Przedszkola Miejskiego nr PROJEKT BUDOWY PUNKTÓW KAMEROWYCH PK-01 dz. nr 3087/ PK-02 dz. nr 3087/ PK-03 dz. nr PK-04 dz. nr PK-05 dz. nr PK-06 dz. nr KS-01 Miejskie Przedszkole nr KS-02, KS-03 Szkoła Podstawowa nr KO-06, KO-07 Szkoła Podstawowa nr KO-08 Szkoła Podstawowa nr 11, Hala Sportowa PROJEKT BUDOWY PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH PD-SERWEROWNIA PD PD-PRZYCHODNIA PD PD-PRZEDSZKOLE CENTRA MONITOROWANIA Centrum monitorowania Straż miejska Centrum monitorowania Szkoła Podstawowa, Przedszkole...20 i

4 8. OBLICZENIA TECHNICZNE Punkt dystrybucyjny PD-SERWEROWNIA Punkty kamerowe PK-01, PK Punkt kamerowy PK Punkty kamerowe PK-04, PK Punkt dystrybucyjny PD Punkty dystrybucyjne PD-PRZYCHODNIA, PD-02, punkt kamerowy PK PROCEDURY ODBIOROWE Komisja odbiorowa Odbiór instalacji monitoringu terenu Szkolenie użytkowników ZALECENIA I NORMY ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIAŁÓW RYSUNKI Rys. T01. Projekt zagospodarowania terenu... Rys. T02. Plan instalacji rzut piwnic... Rys. T03. Plan instalacji rzut parteru... Rys. T04. Plan instalacji rzut I piętra... Rys. T05/1. Schemat wyprostowany kanalizacji teletechnicznej... Rys. T05/2. Schemat wyprostowany kanalizacji teletechnicznej... Rys. T05/3. Schemat wyprostowany kanalizacji teletechnicznej... Rys. T06. Schemat okablowania... Rys. T07/1. Schemat zasilania... Rys. T07/2. Schemat zasilania... Rys. T08. Schemat logiczny... Rys. T09/1. Schemat optyczny światłowodów... Rys. T09/2. Schemat optyczny światłowodów... Rys. T09/3. Schemat optyczny światłowodów... Rys. T09/4. Schemat optyczny światłowodów... Rys. T09/5. Schemat optyczny światłowodów... Rys. T10/1. PD-SERWEROWNIA Widok projektowanych przełącznic... Rys. T10/2. PD-PRZEDSZKOLE Widok projektowanych przełącznic... Rys. T10/3. PD-PRZYCHODNIA Widok projektowanych przełącznic... Rys. T10/4. PD-01, PD-02 Widok projektowanych przełącznic... Rys. T11. Wzór tabliczki oznaczeniowej światłowodowej... Rys. T12/1. PD-SERWEROWNIA Zagospodarowanie szafy rack... Rys. T12/2. PD-PRZEDSZKOLE Zagospodarowanie szafy rack... Rys. T12/3. PD-PRZYCHODNIA Zagospodarowanie szafy rack... ii

5 Rys. T13/1. MK Przykład rozmieszczenia urządzeń... Rys. T13/2. MK Przykład rozmieszczenia urządzeń... Rys. T13/3. P.P. Przykład rozmieszczenia urządzeń... Rys. T13/4. PD-01 Przykład rozmieszczenia urządzeń... Rys. T13/5. PD-02 Przykład rozmieszczenia urządzeń... Rys. T14. Przykład montażu obudowy mediakonwertera w studni kablowej... Rys. T15/1. Przykład montażu kamery obrotowej na słupie dla PK Rys. T15/2. Przykład montażu kamery obrotowej na słupie dla PK iii

6 1. Wstęp 1.1. Cel opracowania Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego budowy monitoringu terenu na działkach nr 3083, 3087/2, 3087/35, 3087/61 w ramach inwestycji: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11, Przedszkolu Miejskim nr 3 oraz dz. nr 3087/ Podstawa opracowania Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o: wytyczne Inwestora, oczekiwania zamawiającego co do systemu, dostępne informacje techniczne, aktualnie obowiązujące normy i przepisy, przeprowadzoną wizję lokalną na terenie inwestycji Zakres rzeczowy projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt budowy 6 punktów kamerowych (łącznie 6 kamer) zlokalizowanych na działkach nr 3083, 3087/2, 3087/35, 3087/61, projekt budowy 6 punktów kamerowych zlokalizowanych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola Miejskiego nr 3, projekt sieci światłowodowej i LAN w celu podłączenia projektowanych kamer z centrum monitoringu, projekt wewnętrznej linii zasilającej w celu zasilania punktów kamerowych znajdujących się na działkach nr 3083, 3087/2, 3087/35, 3087/61, oraz punktów kamerowych zlokalizowanych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola Miejskiego nr Integracja obecnego systemu monitoringu wizyjnego z nowo projektowanym systemem Wymaga się, aby projektowane punkty kamerowe na działkach nr 3083, 3083/61, tj. PK pracowały pod nadzorem istniejącego systemu monitoringu miejskiego funkcjonującego pod oprogramowaniem do zarządzania obrazem wizyjnym (Bosh Video Management System v.4.5). Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji w celu dołączenia nowo projektowanych urządzeń do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Puławy w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności z istniejącą częścią. Pozostałe projektowane punkty kamerowe na działce nr 3083 tj. PK oraz kamery zlokalizowane na budynkach Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola Miejskiego nr 3 pracować będą pod nadzorem nowo projektowanego systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 11 i Przedszkola Miejskiego nr 3 pod oprogramowaniem do zarządzania obrazem wizyjnym (Geovision Center Monitoring System). Obraz wizyjny z nowo projektowanych punktów kamerowych na działce nr 3083 tj. PK oraz punkty kamerowe zlokalizowane na budynkach Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola Miejskiego nr 3 musi charakteryzować się następującymi parametrami: Jednolity przesył obrazu na żywo z nowo projektowanych kamer w standardzie H.264 z prędkością 15 kl/s i rozdzielczością HD. Niedopuszczalne jest stosowanie obrazu o gorszych parametrach. 1

7 Jednolity zapis materiału wideo z nowych kamer w standardzie H.264 i rozdzielczością HD z prędkością 15 kl/s przez okres min. 15 dni. Przewiduje się dla nowo projektowanego systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 11 i Przedszkola Miejskiego nr 3 możliwość podłączenia kamer analogowych wchodzących w skład istniejącego systemu monitoringu poprzez serwery wizyjne IP. Utworzony w ten sposób system monitoringu ma stanowić jeden spójny system w sensie aplikacyjnym. 3. Projekt zagospodarowania terenu 3.1. Stan istniejący W strefie projektowanych prac występuje sieć uzbrojenia podziemnego innych branż w postaci wodociągów, kabli energetycznych ziemnych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji drogowej oraz gazociągów Część elektryczna Zakres opracowania Budowa zewnętrznej linii zasilającej z budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w celu zasilania punktów kamerowych PK-01, PK-02 zlokalizowanych na działce nr 3087/61. Budowa zewnętrznej linii zasilającej z budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w celu zasilania punktów kamerowych PK-03, PK-04, PK-05 zlokalizowanych na działce nr Budowa zewnętrznej linii zasilającej z budynku Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w celu zasilenia punktu kamerowego PK-06, zlokalizowanego na działce nr Wszystkie powyższe prace należy wykonać zgodnie z załączonym do niniejszego projektu budowlanego schematem zagospodarowania terenu Opis techniczny Zakłada się doprowadzenie kabli elektroenergetycznych o następujących parametrach w poszczególnych relacjach: Od istniejącego punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 4/1 kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm 2. Od projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 4/1 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 5/1 kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm 2. Od istniejącego punktu dystrybucyjnego PD-PRZEDSZKOLE zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 8/1 kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm 2. Od istniejącego punktu dystrybucyjnego PD-PRZEDSZKOLE zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 7 kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm 2. Od projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 7 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 8 kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm 2. Od projektowanego punktu dystrybucyjnego PD-02 zlokalizowanego w budynku Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 do projektowanej studni kablowej typu SK-1 nr 10 kabel elektroenergetyczny YKY 3x1,5 mm 2. 2

8 Z uwagi na fakt, że trasa prowadzenia kabli elektroenergetycznych pokrywa się z projektowaną trasą prowadzenia kanalizacji pierwotnej z rur osłonowych ziemnych HDPE Ø40/3,7 mm kable elektroenergetyczne należy prowadzić w wydzielonej rurze kanalizacji pierwotnej. Budowę instalacji elektrycznej należy prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy budowlane, normy zakładowe poszczególnych branż. Po wykonaniu prac ziemnych należy wykonać geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanych prac. Po ułożeniu okablowania należy wykonać niezbędne pomiary tj.: pomiar rezystancji izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rzeczywisty pomiar rezystancji uziemienia zgodnie z wytycznymi określonymi w normach branżowych Część teletechniczna Zakres opracowania Budowa rurociągu kablowego w relacji projektowane słupy oświetleniowe przewidziane na cele monitoringu terenu a istniejący punkt dystrybucyjny PD-SERWEROWNIA zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej nr 11. Budowa rurociągu kablowego w relacji projektowane słupy oświetleniowe przewidziane na cele monitoringu terenu a istniejący punkt dystrybucyjny PD-PRZEDSZKOLE zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3. Budowa rurociągu kablowego w relacji projektowany słup oświetleniowy przewidziany na cele monitoringu terenu a projektowany punkt dystrybucyjny PD-02 zlokalizowany w budynku Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 11. Budowa 13 studni kablowych typu SK-1 wyposażonymi w pokrywy ryglowane. Wszystkie powyższe prace należy wykonać zgodnie z załączonym do niniejszego projektu budowlanego schematem zagospodarowania terenu Opis techniczny Punkty kamerowe zostaną umiejscowione na nowoprojektowanych słupach oświetleniowych (zawartych w oddzielnym opracowaniu Zeszyt 1.7. OŚWIETLENIE TERENU ). Na trasie projektowanej kanalizacji pierwotnej przewidziano studnie kablowe typu SK-1. We wszystkich studniach należy zamontować pokrywy antywłamaniowe z kłódką systemową o kodzie klucza który zostanie podany przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa. Kanalizację pierwotną dla kabli światłowodowych i elektroenergetycznych należy wykonać z rur osłonowych ziemnych typu HDPE Ø40/3,7 mm rowkowanych lub z warstwą poślizgową. Przejście przez jezdnię należy wykonać metodą przewiertu z rury HDPE Ø110/6,3 mm i rury HDPE Ø40/3,7 mm. Wykop dla projektowanej kanalizacji pierwotnej może być wykonywany przy użyciu sprzętu mechanicznego, tylko w miejscach gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa dla uzbrojenia podziemnego oraz w miejscach gdzie nie nastąpi dewastacja warstwy korzeniowej istniejącej zieleni szczególnie drzew i krzewów. W pozostałych przypadkach, szczególnie w miejscach skrzyżowań i zbliżeń budowanej kanalizacji pierwotnej z innymi obiektami uzbrojenia terenowego jak i istniejącą zielenią, wykop wykonywać ręcznie. Wykop wykonywany ręcznie musi być prowadzony w sposób nie niszczący warstwy korzeniowej istniejących drzew i krzewów. Głębokość ułożenia kanalizacji pierwotnej powinna wynosić co najmniej 0,7 m, natomiast odległość między sąsiednimi rurami, kablami w wykopie powinna wynosić minimum 10 cm. Przed ułożeniem rur kanalizacji pierwotnej dno wykopu powinno być oczyszczone z kamieni i innych przedmiotów oraz powinno być starannie wyrównane. Podłoże w miejscach po głazach, fundamentach, grubych korzeniach powinno być wyrównane i ubite. 3

9 Dno wykopu w gruntach III i IV kategorii należy wysypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Rury kanalizacji pierwotnej powinny być zasypywane najpierw warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur, następnie warstwą piasku lub rodzinnego gruntu. Po wykonaniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego W połowie głębokości wykopu rurociąg kanalizacji pierwotnej z rur HDPE należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawcza koloru pomarańczowego i niebieskiego o szerokości 10 cm. Układanie rurociągów kablowych nie powinno być prowadzone przy temperaturze powietrza poniżej -5ºC. Bezpośrednio przed montażem rur wykonanych z polietylenu należy je chronić przed nadmiernym nagrzaniem promieniami słonecznymi. Rury układane jako kanalizacja pierwotna wielorurowa nie powinny na całej długości krzyżować się lub zamieniać z rurami sąsiednimi. W czasie rozwijania rur z bębna, przemieszczania i układania ich w wykopie należy przestrzegać minimalnych promieni wyginania rur zgodnie z wytycznymi producentów. Skrzyżowanie rurociągu z gazociągami należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-91/M-34501, traktując jak kanalizację pierwotną. Zbliżenia i skrzyżowania rurociągu z kablami energetycznymi należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-E i PN-76/E Skrzyżowania rurociągu z kablami elektroenergetycznymi powinno być wykonane prostopadle do ich przebiegów. Rurociąg powinien znajdować się nad kablami elektroenergetycznymi. Skrzyżowanie rurociągu z kablem elektroenergetycznym należy zabezpieczyć kabel rurą dwudzielną APS. Łączenia odcinków prefabrykacyjnych rurociągu należy dokonywać przy użyciu dedykowanych złączek zalecanych przez producenta użytych rozwiązań. Uwagi końcowe W projektowanej kanalizacji pierwotnej zakłada się również umieszczenie kabli elektroenergetycznych przewidzianych dla zasilania punktów kamerowych. Po zamontowaniu rurociągu należy dokonać pomiaru szczelności poszczególnych ciągów. Budowę należy prowadzić o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy budowlane, normy zakładowe poszczególnych branż. Po wykonaniu prac ziemnych należy wykonać geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanych prac Wpływ inwestycji na środowisko Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U nr 213 poz. 1397) inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko Zmiany w projekcie Wszelkie zmiany dokonywane w projekcie muszą zawsze zostać zatwierdzone przez projektanta. 4

10 4. Projekt instalacji wewnętrznych 4.1. Stan istniejący W strefie projektowanych prac występują instalacje elektryczne oraz niskoprądowe układane podtynkowo i natynkowo Prowadzenie przewodów w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 Kable wprowadzić do budynku w miejscach wskazanych na Rys. T02. Projektowane kable wprowadzane będą w rurach HDPE. Wprowadzenie rury HDPE powinno odbyć się poprzez nawiercenie otworów w ścianie budynku o średnicy odpowiadającej średnicy rury HDPE. Po wprowadzeniu rur do budynku, otwory należy uszczelnić elastyczną zaprawą cementową wodoszczelną, a następnie zaizolować od zewnątrz przez podwójne pokrycie warstwą masy bitumiczno-kauczukowej, a elewacje doprowadzić do stanu pierwotnego. Do wejścia kanalizacji teletechnicznej do budynku stosować uszczelnienie typu Raychem. W miejscu wprowadzenia kabli elektrycznych do budynku należy zabezpieczyć instalację elektryczną przed wpływem przepięć atmosferycznych poprzez zainstalowanie ochronników typu: 1+2 w tablicy TPD-SERW., typu 1 w obudowie punktu dystrybucyjnego PD-02. Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowane przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm od innych instalacji w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Trasa prowadzenia listew instalacyjnych przedstawiona została na rysunkach T Listwy zamontować na tynku, za pomocą kołków rozporowych. Kable i przewody należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w listwach elektroinstalacyjnych. Dopuszcza się układanie przewodów informatycznych i elektroenergetycznych w jednej, dwudzielnej listwie kablowej z twardego PCW. Dopuszcza się układanie kabli światłowodowych w jednych listwach z przewodami elektrycznymi. Dopuszcza się układanie przewodów informatycznych w jednych listwach z przewodami elektrycznymi po stronie 24 VAC. Dopuszcza się układanie kabli i przewodów w istniejących korytach kablowych oraz listwach elektroinstalacyjnych Prowadzenie przewodów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 Kable wprowadzić do budynku w miejscach wskazanych na Rys. T02. Projektowane kable wprowadzane będą w rurach HDPE. Wprowadzenie rury HDPE powinno odbyć się poprzez nawiercenie otworów w ścianie budynku o średnicy odpowiadającej średnicy rury HDPE. Po wprowadzeniu rur do budynku, otwory należy uszczelnić elastyczną zaprawą cementową wodoszczelną, a następnie zaizolować od zewnątrz przez podwójne pokrycie warstwą masy bitumiczno-kauczukowej, a elewacje doprowadzić do stanu pierwotnego. Do wejścia kanalizacji teletechnicznej do budynku stosować uszczelnienie typu Raychem. W miejscu wprowadzenia kabli elektrycznych do budynku należy zabezpieczyć instalację elektryczną przed wpływem przepięć atmosferycznych poprzez zainstalowanie ochronników typu: 1 w dedykowanej obudowie izolowanej z płytą montażową P.P., 2 w tablicy TPD-PRZ. Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. 5

11 Projektowane przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm od innych instalacji w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Trasa prowadzenia listew instalacyjnych przedstawiona została na rysunkach T Listwy zamontować na tynku, za pomocą kołków rozporowych. Kable i przewody należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w listwach elektroinstalacyjnych. Dopuszcza się układanie przewodów informatycznych i elektroenergetycznych w jednej, dwudzielnej listwie kablowej z twardego PCW. Dopuszcza się układanie kabli światłowodowych w jednych listwach z przewodami elektrycznymi. Dopuszcza się układanie przewodów informatycznych w jednych listwach z przewodami elektrycznymi po stronie 24 VAC. Dopuszcza się układanie kabli i przewodów w istniejących korytach kablowych oraz listwach elektroinstalacyjnych. Przewód światłowodowy pomiędzy budynkami Szkoły Podstawowej nr 11 i Przedszkola Miejskiego nr 3 ułożyć pod konstrukcją łącznika w rurze elektroinstalacyjnej odpornej na działanie promieniowania UV. 5. Projekt budowy punktów kamerowych Projektowane punkty kamerowe na działkach nr 3083, 3087/2, 3087/35, 3087/61 tj. PK należy usytuować na nowoprojektowanych słupach oświetleniowych (zawartych w oddzielnym opracowaniu Zeszyt 1.7. OŚWIETLENIE TERENU ). Projektowane punkty kamerowe na budynku Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Miejskiego Przedszkola nr 3 tj. KS , KO należy usytuować na elewacji budynku. Zakłada się, że kamery obrotowe oraz kamery stałopozycyjne montowane będą przy pomocy dedykowanych uchwytów zalecanych przez danego producenta kamery. Kamery obrotowe montowane będą na wysokości 4-6 m. Kamery stałopozycyjne montowane będą na wysokości 3-4 m PK-01 dz. nr 3087/ Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-01), zasilacza 24 VAC, serwera wizyjnego IP, ochronników typu 1+2 w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 5/1. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 5 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-03), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery oraz sterowanie PTZ będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 12J w relacji PD-SERWEROWNIA PK-01 żelowanego kabla miedzianego RG6wz do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-01 a kamera obrotowa KO-01 6

12 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-01 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-01), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-01), wyposażenie obudowy MK-01 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-03), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym PK-02 dz. nr 3087/ Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-02), zasilacza 24 VAC, serwera wizyjnego IP, ochronników typu 1+2 w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 4/1. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. 7

13 W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 4 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-02), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery oraz sterowanie PTZ będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 12J w relacji PD-SERWEROWNIA PK-02 żelowanego kabla miedzianego RG6wz do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-02 a kamera obrotowa KO-02 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-02 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-02), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-02), wyposażenie obudowy MK-02 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-02), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym PK-03 dz. nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-03), zasilacza 24 VAC, serwera wizyjnego IP, ochronników typu 1+2 w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 8/1. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone 8

14 w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 8/1 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-06), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery oraz sterowanie PTZ będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 24J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-PRZEDSZKOLE kabla światłowodowego 12J w relacji PD-PRZEDSZKOLE PK-03 żelowanego kabla miedzianego RG6wz do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-03 a kamera obrotowa KO-03 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-03 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-03), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-03), wyposażenie obudowy MK-03 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-06), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym. 9

15 5.4. PK-04 dz. nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-04), zasilacza 24 VAC, ochronników typu 1+2, w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 8. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 8 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-05), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 6J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 24J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-PRZEDSZKOLE kabla światłowodowego 6J w relacji PD-PRZEDSZKOLE PK-04 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-04 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-04), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-04), wyposażenie obudowy MK-04 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-05), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. 10

16 Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym PK-05 dz. nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-05), zasilacza 24 VAC, ochronników typu 1+2 w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 7. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 7 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-04), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 6J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 24J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-PRZEDSZKOLE kabla światłowodowego 6J w relacji PD-PRZEDSZKOLE PK-05 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-05 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-05), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-05), wyposażenie obudowy MK-05 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-04), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. 11

17 Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym PK-06 dz. nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery obrotowej na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T01. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego (MK-06), zasilacza 24 VAC, ochronników typu 1+2 w projektowanej studni kablowej SK-1 nr 10. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w hermetycznej obudowie odpornej na działanie czynników zewnętrznych/atmosferycznych, przymocowanej do jednej ze ścian studni kablowej (dopuszcza się wyniesienie hermetycznej obudowy z urządzeniami na zewnątrz i montaż na słupie, jednakże Wykonawca musi ten fakt uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestor, Projektant). Projektowane ochronniki przepięciowe uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. W projektowanej studni kablowej SK-1 nr 10 należy umieścić stelaż zapasu kabla światłowodowego (SZK-07), na który należy nawinąć co najmniej 15 m kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 6J. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 12J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-PRZYCHODNIA kabla światłowodowego 6J w relacji PD-PRZYCHODNIA PD-02 kabla światłowodowego 6J w relacji PD-02 PK-06 żelowanego kabla miedzianego F/UTPf kat. 5e do zastosowań zewnętrznych w relacji MK-06 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamery obrotowej (KO-09), montaż obudowy przemysłowego mediakonwertera światłowodowego (MK-06), wyposażenie obudowy MK-06 w projektowane urządzenia, montaż stelaża zapasu kabla światłowodowego (SZK-07), montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego. 12

18 Sposób prowadzenia okablowania Zakłada się iż okablowanie transmisyjne prowadzone będzie w ziemi przy wykorzystaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w konstrukcji słupa. Trasa prowadzenia okablowania została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu Rys. T Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do konstrukcji słupa poprzez zastosowanie dedykowanych słupowych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Sposób montażu kamer musi umożliwić demontaż tych urządzeń podczas prowadzonych prac renowacyjnych słupa. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej słupa. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym KS-01 Miejskie Przedszkole nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktu kamerowego w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu jednej kamery stacjonarnej na elewacji budynku. Miejsce montażu kamery przedstawiono na Rys. T03. Budowa niniejszego punktu kamerowego zakłada również montaż mediakonwertera światłowodowego, zasilacza PoE w punkcie dystrybucyjnym PD-PRZEDSZKOLE. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w projektowanej szafie rack. W projektowanej szafie rack należy umieścić zapas przewodu miedzianego F/UTP kat 5e co najmniej 5 m. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanej kamery będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 24J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-PRZEDSZKOLE kabla miedzianego F/UTP kat. 5e w relacji PD-SERWEROWNIA a kamera stacjonarna KS Zakres prac montaż kamery stacjonarnej (KS-01), wyposażenie szafy rack PD-PRZEDSZKOLE w projektowane urządzenia, montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktu kamerowego Sposób prowadzenia okablowania Projektowane przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm od innych instalacji w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Trasa prowadzenia listew instalacyjnych przedstawiona została na Rys. T03. Kable i przewody należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w listwach elektroinstalacyjnych. 13

19 Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Montaż kamery musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Montaż kamery musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym KS-02, KS-03 Szkoła Podstawowa nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktów kamerowych w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu dwóch kamer stacjonarnych na elewacji budynku. Miejsce montażu kamer przedstawiono na Rys. T03. Kamery na elewacji montować w odległości min. 1 m od zwodów odgromowych. Budowa niniejszych punktów kamerowych zakłada również montaż zasilaczy PoE w punkcie dystrybucyjnym PD-SERWEROWNIA. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w istniejącej szafie rack. W istniejącej szafie rack należy umieścić zapasy przewodów miedzianych F/UTP kat 5e co najmniej 5 m. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanych kamer będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla miedzianego F/UTP kat. 5e w relacji PD-SERWEROWNIA a kamera stacjonarna KS-02 kabla miedzianego F/UTP kat. 5e w relacji PD-SERWEROWNIA a kamera stacjonarna KS Zakres prac montaż kamer stacjonarnych (KS-02, KS-03), wyposażenie szafy rack PD-SERWEROWNIA w projektowane urządzenia, montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktów kamerowych Sposób prowadzenia okablowania Projektowane przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm od innych instalacji w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Trasa prowadzenia listew instalacyjnych przedstawiona została na Rys. T03. Kable i przewody należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w listwach elektroinstalacyjnych Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamery oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamery. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. 14

20 Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do instalacji uziemiającej. Po zakończeniu wszystkich prac należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym KO-06, KO-07 Szkoła Podstawowa nr Lokalizacja i opis techniczny Budowa punktów kamerowych w wyżej wymienionej lokalizacji polegać będzie na montażu dwóch kamer obrotowych na elewacji budynku. Miejsce montażu kamer przedstawiono na Rys. T04. Kamery na elewacji montować w odległości min. 1 m od zwodów odgromowych. Budowa niniejszych punktów kamerowych zakłada również montaż mediakonwerterów światłowodowych zasilacza 24 VAC w projektowanym punkcie dostępowym PD-01. Zakłada się, że urządzenia zostaną umieszczone w projektowanej obudowie natynkowej z płytą montażową. W projektowanej obudowie należy umieścić zapasy przewodów miedzianych F/UTP kat 5e co najmniej 3 m. Sygnał wizyjny pochodzący z projektowanych kamer będzie przesyłany do punktu dystrybucyjnego PD-SERWEROWNIA przy wykorzystaniu: kabla światłowodowego 6J w relacji PD-SERWEROWNIA PD-01 kabla miedzianego F/UTP kat. 5e w relacji PD-01 a kamera obrotowa KO-06 kabla miedzianego F/UTP kat. 5e w relacji PD-01 a kamera obrotowa KO Zakres prac montaż kamer obrotowych (KO-06, KO-07), wyposażenie punktu dystrybucyjnego PD-01 w projektowane urządzenia, montaż, ułożenie okablowania, orurowania, sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, pomiary, konfiguracja punktów kamerowych Sposób prowadzenia okablowania Projektowane przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm od innych instalacji w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Trasa prowadzenia listew instalacyjnych przedstawiona została na Rys. T03. Kable i przewody należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich gięcia w listwach elektroinstalacyjnych. Dopuszcza się układanie przewodów informatycznych w jednych listwach z przewodami elektrycznymi po stronie 24 VAC Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których mają pracować instalowane urządzenia powinny być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń. Wykonawca musi dostosować montaż kamer do elewacji budynku poprzez zastosowanie dedykowanych ściennych, narożnych uchwytów producenta kamer. Montaż kamer musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania producenta kamer oraz zgodnie z wytycznymi producenta kamer. Montaż mediakonwerterów światłowodowych musi zostać wykonany w oparciu o firmowe rozwiązania oraz wytyczne producenta. Montaż kamer musi zostać wykonany w sposób solidny i staranny nie zagrażający otoczeniu. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. 15

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI 04-039 WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel. 0 609612446, e-mail : hryszewski@o2.pl, fax : 22 8135981 Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al.

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: Budowa monitoringu podwórka kulturalnego przy ul. Wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajming w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania 1. Opis OGÓLNY 1.1. Inwestor OPIS TECHNICZNY Branża elektryczna Inwestorem jest: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów. 1.2. Obiekt Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108 Załącznik do zarządzenia Nr 18/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2013r. Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych Ie - 108 Warszawa 2013 r. Przepis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DZ/14/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót obejmujących: zaprojektowanie oraz wykonanie sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo