- doświadczenie w projektowaniu materiałów reklamowych dla potrzeb firm komercyjnych (należy wskazać firmy oraz przedstawić przykładowe projekty),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- doświadczenie w projektowaniu materiałów reklamowych dla potrzeb firm komercyjnych (należy wskazać firmy oraz przedstawić przykładowe projekty),"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 106/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, Plac Matejki 5/6, NIP , REGON , wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zamówienie jest elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu Produkt lokalny Małopolska rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski, który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko-Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn r. realizowanego w okresie ( do ). Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie projektów graficznych wymienionych w Załączniku nr 1: Formularz do złożenia oferty dotyczącej projektów graficznych, na potrzeby projektu Produkt Lokalny Małopolska i organizowanego w ramach projektu regionalnego systemu sprzedaży produktów lokalnych, na potrzeby projektu Produkt Lokalny Małopolska i organizowanego w ramach projektu regionalnego systemu sprzedaży produktów zgodnie z przyjętą linią graficzną - identyfikacją wizualną punktów sprzedaży i zaleceniami Zamawiającego. III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA /Wykonawcy/: Kryteria formalne dostępu, które musi spełnić każdy Oferent: - minimum dwa lata doświadczenia w pracy projektanta (należy przedstawić opis doświadczeń), - doświadczenie w projektowaniu materiałów reklamowych dla potrzeb firm komercyjnych (należy wskazać firmy oraz przedstawić przykładowe projekty),

2 - doskonała znajomość programów: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop oraz posiadanie własnej licencji na te programy (należy przedstawić projekty wykonane w tym oprogramowaniu) - bardzo dobra znajomość zagadnień DTP oraz znajomość technik drukarskich i materiałów poligraficznych (należy przedstawić opis doświadczeń). Od wybranego Wykonawcy oczekiwać będziemy także: - terminowości i umiejętności pracy pod presją czasu, - umiejętności pracy wg ściśle określonych wytycznych, w tym na opracowanej linii graficznej. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna zostać przygotowana i złożona w formie pisemnej, z załącznikami graficznymi w formie elektronicznej na załączonym do oferty dysku CD. Wybór sposobu przygotowania Oferty od strony merytorycznej pozostawia się Oferentowi, z zachowaniem następujących elementów obowiązkowych: 1/ zawodowe CV i opis doświadczeń i dokonań zawodowych Oferentki / Oferenta lub każdej osoby z grona proponowanego zespołu, jednoznacznie wskazujące na spełnianie wymagań Ogłoszenia opisanych w pkt.iii i VI, 2/ portfolio dotychczasowych prac (w formacie pdf ), 3/ proponowana cena jednostkowa brutto (wycena) za projekt, wg Załącznika nr 1: Formularz do złożenia oferty dotyczącej projektów graficznych, na potrzeby projektu Produkt Lokalny Małopolska i organizowanego w ramach projektu regionalnego systemu sprzedaży produktów lokalnych. WAŻNE! Wymaga się uzupełnienie każdego pola w formularzu, oferty przygotowane w innej formie NIE BĘDĄ brane pod uwagę. 4/ proponowana stawka brutto za osobogodzinę pracy grafika przy zmianach projektów (opracowanych wg wyceny przedstawionej w pkt. 3). Oferta musi także zawierać: datę sporządzenia, adres oferenta, adres , numer telefonu kontaktowego, podpis. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w FORMIE PAPIEROWEJ w siedzibie Zamawiającego przy pl. Matejki 5/6, Kraków, w terminie do dnia r. do godziny

3 Za ofertę złożoną uważana będzie wyłącznie oferta, która w powyższym terminie zostanie faktycznie dostarczona do wskazanej powyżej siedziby Zamawiającego, nawet jeżeli została wysłana listownie lub przesyłką kurierską przed upływem powyższego terminu. Przed upływem terminu składania ofert Oferentka / Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie faksu ani przesyłki pocztą elektroniczną. V. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: ❶ ❷ ❸ ❹ Wykazane przez Oferentkę / Oferenta (opisane i przykładowo udokumentowane) kierunkowe kwalifikacje i doświadczenie w pracach projektowych Styl artystyczny projektantki/projektanta spójny z tożsamością nowoczesnej marki produktu lokalnego Ceny jednostkowe (brutto) Stawka za osobogodzinę zmian w projektach (brutto) Punktacja od 1 pkt - ocena bardzo niska do 5 pkt ocena bardzo wysoka. VI. ROKOWANIA Oferentkę lub Oferenta potencjalnego Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zaprasza do negocjacji warunków umowy. Przedmiotem negocjacji mogą być szczegóły dot. szczegółów technicznych będącej przedmiotem zamówienia, sposobu realizacji usługi, wysokości i sposobu płatności wynagrodzenia. Jeżeli w czasie rokowań nie dojdzie do uzgodnienia wszystkich postanowień umowy Zamawiający może zaprosić do rokowań inną osobę Oferentkę lub Oferenta, którego oferta uzyskała kolejno najlepszą ocenę, albo zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: 2. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru. 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Składającym bez otwierania.

4 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Dodatkowych informacji udziela: W sprawie zakresu prac: Katarzyna Sowa-Lewandowska, pod adresem /zapytania proszę kierować nie później na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert/. W pozostałych sprawach: Stanisław Olszówka, pod adresem

5 Załącznik nr 1. Formularz do złożenia oferty dotyczącej projektów graficznych, na potrzeby projektu Produkt Lokalny Małopolska i organizowanego w ramach projektu regionalnego systemu sprzedaży produktów lokalnych LP RODZAJ ROZMIAR CENA BRUTTO (PLN) PRODUKTU (mm) 1 Ulotka zadruk dwustronny 4x4 70x x200 3 A4 (210x297) 4 5 Ulotka składana 4 strony na pół 70x100 składana w pionie 6 70x200 7 A4 (210x297) 8 9 Ulotka składana 8 stron harmonijka 70x200 składana w pionie Ulotka składana 12 stron harmonijka 70x200 składana w pionie Wizytówki dwustronne zadruk 4/4 85x x50 15 Wizytówki jednostronne zadruk 4/0 85x x50 17 Zaproszenia 4 strony składane na pół DL poziom (210x99) 18 Plakat jednostronny A4 (210x297) 19 A3 (297x420) 20 A2 (594x420) 21 A1 (594x841)

6 22 A0 (840x1180) 23 B0 (1000x1400) 24 B1 (680x980) 25 B2 (680x480) 26 B3 (480x340) 27 Plakat dwustronny (jednakowa grafika na A4 (210x297) dwóch stronach) 28 A3 (297x420) 29 A2 (594x420) 30 A1 (594x841) 31 A0 (840x1180) 32 B0 (1000x1400) 33 B1 (680x980) 34 B2 (680x480) Katalog szyty B3 (480x340) Kwadrat (210x210) Ilość stron z okładką: Katalog szyty A6 pion (105x148) Ilość stron z okładką: Katalog szyty Kwadrat (210x210) Ilość stron z okładką: Katalog szyty Kwadrat (210x210) Ilość stron z okładką: RODZAJ I SPECYFIKACJA PRODUKTU CENA BRUTTO (PLN) Banner reklamowy Winder reklamowy

7 Tablica na płycie PCV spienionej, pełny zadruk, 3mm Tablica na płycie PCV spienionej, pełny zadruk, 5mm Tablica na płycie PCV spienionej, pełny zadruk, 8mm Tablica na płycie PCV twardej, pełny zadruk, 3mm Tablica na płycie PCV twardej, pełny zadruk, 5mm Tablica na płycie PCV twardej, pełny zadruk, 8mm Flaga poliester, 110g Roll up, blockout, kaseta: 85x205 Siatka mesh 270g Stickersy (nadruk na folii samoprzylepnej matowej odpornej na warunki atmosferyczne, pełny zadruk, docięte) Hanger wieszak okrągły o średnicy 50 cm wydruk na płycie PCV spienionej, pełny zadruk, 3mm Hanger wieszak okrągły o średnicy 50 cm wydruk na płycie PCV spienionej, pełny zadruk, 5mm Hanger wieszak okrągły o średnicy 50 cm wydruk na płycie PCV spienionej, pełny zadruk, 8mm

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA nr 111/2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA nr 111/2014 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA nr 111/2014 I. OGŁASZAJĄCY Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 31-157 Kraków Plac Matejki 5/6, NIP 676-19-26-004, REGON 351240471, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/13

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/13 . Pieczątka firmowa Zamawiającego Rzeszów, 25.03.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/13 Z dnia 25 marca 2013 r. na zakup usługi badawczej na potrzeby projektu pn. Wykonanie prototypu detektora bazującego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 ZAPYTANIE O CENĘ dotyczące wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu marketingu dla Uczestników Projektu (zwanych dalej: UP) w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych Gdańsk, dnia 25.01.2013 r. Zaproszenie do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych I. Zamawiający Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29, NIP 583-288-72-98,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI SPOZA 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel. 518 382 038, 508 967 137 e-mail: osrodki.wsparcia@spoza.org.pl, www.spoza.org.pl / www.osrodkiwsparcia.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKRESU USŁUG Przedmiotem zamówienia mają być usługi (dalej Usługi): 1.Szkoleniowe z zakresu: Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

I. OPIS ZAKRESU USŁUG Przedmiotem zamówienia mają być usługi (dalej Usługi): 1.Szkoleniowe z zakresu: Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę szkoleniową w ramach projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników TME w zakresie finansowo księgowym Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Szczecin, dn. 27.06.2013 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) TOP-PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja!

Zapytanie ofertowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Kraków, dn. 30 grudnia 2014r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Akademię Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie projektu WEB Design nowe kompetencje na rynku pracy współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 Toruń, dn. 23.01.2015 r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/14 87-100 Toruń tel. +48 608 499 171 Adres e-mail: projekt@opus-klaster.pl Strona internetowa: www.opus-klaster.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Osowiec-Twierdza, dnia 24 czerwca 2014 r. Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz tel. + 48 738 30 43 fax + 48 738 30 21 Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Biebrzański

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE

TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE ZAPYTANIE OFERTOWE Z/02/05/2009 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 25 maja 2009 roku dotyczące: zamówienia usług księgowych na potrzebę realizacji projektu Fabryka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo