Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej."

Transkrypt

1 Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław

2 Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii. III. Zakres oferowanych usług prawnych. IV. Proponowane zasady współpracy. I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy Kancelaria Prawna założona została w grudniu 2006 r. Siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 43. Kancelaria od początku swojej działalności wchodzi w skład Grupy Casus Finanse. Spółka CASUS Finanse sp. z o.o. jest komandytariuszem Kancelarii. Kancelaria udziela pomocy prawnej zarówno polskim jak i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie prawa polskiego. Ponadto współpracuje z zagranicznymi kancelariami prawnymi na terenie całego świata zapewniając przedsiębiorcom obsługę prawną transakcji prowadzonych poza polską jurysdykcją. Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni radcowie prawni, adwokaci, a także aplikanci tych profesji, którzy świadczą pomoc prawną w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Praktyka firmy obejmuje cały obszar prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej i kompleksowej obsługi korporacyjnej, transakcji handlowych, audytów prawnych (due diligence), prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa nieruchomości, prawa kontraktów i umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz sporów sądowych. Prawnicy Kancelarii obsługują wiele międzynarodowych projektów związanych z zakładaniem spółek z polskim kapitałem na terenie Europy, Azji oraz Ameryki, a także związanych z przejęciami przez polskich przedsiębiorców zagranicznych podmiotów. W tym celu Kancelaria współpracuje z wieloma zagranicznymi doradcami prawnymi, doradcami podatkowymi i audytorami. Będąc blisko biznesu prawnicy Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy potrafią sprostać wszystkim oczekiwaniom swoich Klientów. 2

3 II. Prezentacja prawników Kancelarii 1. Sylwia Zarzycka radca prawny, komplementariusz Wykształcenie Radca prawny Sylwia Zarzycka ukończyła w 2000 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek prawo oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Chicago-Kent. W 2003 r. rozpoczęła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Do egzaminu radcowskiego przystąpiła w maju 2006 r. Egzamin radcowski zdała z pierwszą lokatą, zdobywając największą spośród zdających osób liczbę punktów. Dnia 20 czerwca 2006 r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (numer wpisu 1630). Praktyka zawodowa Praktykę zawodową Sylwia Zarzycka zdobywała od 1999 roku w jednej z największych kancelarii prawniczych na Dolnym Śląsku. Po zdanym egzaminie radcowskim rozpoczęła pracę jako in-house lawyer w międzynarodowej grupie kapitałowej notowanej na GPW w Warszawie, a następnie rozpoczęła działalność gospodarczą w ramach swojej Kancelarii Radcy Prawnego obsługując spółki prawa handlowego zarówno osobowe jak i kapitałowe. Od grudnia 2009 r. jest komplementariuszem w CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa. Specjalizacje Radca prawny Sylwia Zarzycka specjalizuje się w prawie spółek handlowych, szeroko pojętym prawie gospodarczym, procesach inwestycyjnych a także prawie pracy, prawie procesowym oraz prawie kontraktów i umów. 3

4 Prowadzi bieżącą obsługę prawną firm oraz procesy sądowe. Posługuje się płynnie językiem angielskim, w tym prawniczym językiem angielskim, w którym prowadzi również obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Ponadto radca prawny Sylwia Zarzycka bierze udział w wielu międzynarodowych projektach związanych z zakładaniem spółek na terenie krajów Europy, Azji i Ameryki oraz przejęciami spółek na tych kontynentach przez polskich inwestorów. Działalność dodatkowa Radca prawny Sylwia Zarzycka zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Ponadto prowadzi również działalność szkoleniową z zakresu prawa, a w szczególności z kodeksu spółek handlowych oraz prawa pracy. 2. Prawnicy Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy: Kancelaria posiada zespół doświadczonych prawników: 1. Magdalena Makulska radca prawny Specjalizacja: prawo spółek handlowych, prawo własności przemysłowej, prawo kontraktów i umów 2. Justyna Michalak Królicka adwokat Specjalizacja: prawo karne, prawo karne gospodarcze, procesy sądowe 3. Maria Pertek radca prawny Specjalizacja: prawo spółek handlowych, prawo kontraktów i umów, transakcje handlowe, due diligence 4. Monika Kręgiel aplikant radcowski Specjalizacja: windykacja sądowa należności, spory sądowe 5. Agnieszka Janki aplikant radcowski Specjalizacja: prawo podatkowe, prawo kontraktów i umów, prawo spółek handlowych 4

5 III. Zakres oferowanych usług prawnych Kancelaria CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy świadczy usługi prawne w następującym zakresie: 1) wydawanie opinii prawnych we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem prawa obowiązującego w Polsce, 2) zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym (w sądach powszechnych oraz w Sądzie Najwyższym), administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi, 3) zastępowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, 4) nadzór nad windykacją roszczeń, 5) przygotowywanie oraz weryfikowanie umów typowych i nietypowych, zawieranych w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, 6) obsługę prawną procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie negocjacji umów, 7) bieżąca obsługa korporacyjna spółek, 8) prowadzenie szkoleń z zakresu prawa. W szczególności Kancelaria świadczy usługi z następujących dziedzin prawa: - prawo spółek handlowych: zakładanie i rejestrowanie spółek, sporządzanie umów oraz statutów spółek, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, obsługa zarządów spółek, łączenie spółek, przekształcenia spółek, likwidacje spółek, tworzenie projektów uchwał w zakresie wynikającym z kodeksu spółek handlowych, - postępowanie cywilne: reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, sporządzanie pozwów, pism procesowych, w tym apelacji i skarg kasacyjnych, prowadzenie spraw procesowych, - prawo cywilne: sporządzanie umów nazwanych i nienazwanych oraz opiniowanie umów, sporządzanie opinii i informacji prawnych we wszystkich sprawach z zakresu prawa, - prawo pracy: sporządzanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, sporządzanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, wypowiedzeń umów o pracę, odwołań od wypowiedzeń, umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu, pozwów z zakresu prawa pracy, reprezentowanie klientów przed sądami pracy, doradztwo w zakresie zatrudniania obywateli polskich za granicą i obcokrajowców w Polsce, doradztwo w zakresie zatrudniania zarządców w spółkach polskich i zagranicznych 5

6 - prawo autorskie i prawo własności przemysłowej tworzenie umów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, sporządzanie opinii prawnych, rejestracja znaków towarowych, - procesy inwestycyjne (M&A): badanie prawne spółek (due diligence) i sporządzanie raportów z badań, przygotowywanie umów inwestycyjnych, umów sprzedaży / zakupu udziałów, umów pomiędzy wspólnikami oraz zabezpieczeń i gwarancji do umów inwestycyjnych, negocjacje umów, - prawo ubezpieczeń gospodarczych: zastępstwo prawne w procesie likwidacji szkód, reprezentowanie przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących szkód osobowych i rzeczowych, - prawo bankowe: prowadzenie windykacji masowej wierzytelności (nienależyte wykonanie umów kredytowych i innych), prowadzenie sporów sądowych związanych ze stosowaniem instrumentów finansowych (opcje walutowe) - prawo administracyjne: odwołania od decyzji organów administracyjnych, reprezentowanie klientów sądami administracyjnymi, - zamówienia publiczne: sporządzanie protestów w sprawach o zamówienia publiczne, sporządzanie odwołań do Urzędu Zamówień Publicznych, reprezentowanie klientów przed Urzędem Zamówień Publicznych, - windykacja sądowa: przygotowanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i zwykłym, pisma w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, współpraca z komornikami - prawo podatkowe: sporządzanie opinii i informacji prawnych z zakresu prawa podatkowego - prawo międzynarodowe: kontrakty menedżerskie, zakładanie spółek na terenie Europy, obsługa zagranicznych spółek z polskim kapitałem, przejęcia spółek poza granicami Polski przez polskich przedsiębiorców. IV. Proponowane zasady współpracy Obsługa prawna podmiotów gospodarczych przez Kancelarię CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy może być prowadzona w następujący sposób: 1) na podstawie stałej umowy zlecenia obsługi prawnej Ten rodzaj współpracy obejmuje stałą obsługę prawną, wycenioną miesięczną stawką ryczałtową, która jest kwotą stałą, niezależną od ilości czasu poświęconego na obsługę 6

7 prawną. Kwota ryczałtu uzależniona jest od zakresu i czasu poświęconego na obsługę prawną i negocjowana indywidualnie z Klientem. W ramach tej umowy Klient pokrywa koszty ewentualnych wyjazdów i noclegów związanych z prowadzoną obsługą 2) na podstawie umowy zlecenia obsługi prawnej obejmującej wynagrodzenie godzinowe Ten rodzaj współpracy obejmuje obsługę prawną, wycenioną za każdą godzinę pracy prawnika Kancelarii. Godzinowe wynagrodzenie nie pokrywa ewentualnych kosztów wyjazdów i noclegów związanych z prowadzoną obsługą. Za czas podróży poza Wrocław liczona jest połowa stawki godzinowej radcy prawnego. 3) wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych Za prowadzenie spraw sądowych Kancelarii przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349). - success fee Ponadto umowa z Klientem może przewidywać, że radca prawny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy, tj. success fee w wysokości od 5% do 15% wygranej i wyegzekwowanej od przeciwnika procesowego należności. Wynagrodzenie rozliczane jest na podstawie faktury VAT, powiększane o podatek VAT w obowiązującej wysokości. W przypadku zainteresowania Państwa ofertą proszę o kontakt mailowy: lub telefoniczny (bezpośredni do wspólnika, radcy prawnego S. Zarzyckiej): Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową: Serdecznie zapraszam do współpracy Sylwia Zarzycka radca prawny, komplementariusz 7

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

RADCA PRAWNY. Kod zawodu: 261103

RADCA PRAWNY. Kod zawodu: 261103 RADCA PRAWNY Kod zawodu: 261103 1 1. Zadania zawodowe Zawód radcy prawnego przeszedł w Polsce przez pół wieku gruntowną przemianę, od obsługi prawnej jednostek gospodarki uspołecznionej, świadczonej zwykle

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O. OFERTA ŚWIADCZONYCH USŁUG Warszawa, 2014 O Kancelarii Nasza firma została założona w 1991 roku. Współwłaściciele firmy to doradcy podatkowi o wieloletnim doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

KOSZYK DLA BIZNESU. DOWIEDZ SIĘ więcej TYLKO DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU WIARYGODNA FIRMA NAJWAŻNIEJSZE USŁUGI DLA BIZNESU ZA NAJLEPSZĄ CENĘ

KOSZYK DLA BIZNESU. DOWIEDZ SIĘ więcej TYLKO DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU WIARYGODNA FIRMA NAJWAŻNIEJSZE USŁUGI DLA BIZNESU ZA NAJLEPSZĄ CENĘ KOSZYK DLA BIZNESU NAJWAŻNIEJSZE USŁUGI DLA BIZNESU ZA NAJLEPSZĄ CENĘ TYLKO DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU WIARYGODNA FIRMA DOWIEDZ SIĘ więcej SPIS TREŚCI: 1. Reklama i Promocja w sieci. 8 2. Ochrona Prawna

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E zwykłych na

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo