Zadania, organizacja pracy i dorobek Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania, organizacja pracy i dorobek Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO"

Transkrypt

1 Zadania, organizacja pracy i dorobek Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO Anna Janasik Biuro Współpracy Międzynarodowej Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski

2 Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO Bezpieczeństwo żywności Zdrowie konsumentów KKŻ FAO/WHO Uczciwe praktyki w handlu żywnością

3 Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO Wspólny Program Ustanawiania Norm dla Żywności Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

4 Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO 186 Członków KKŻ FAO/WHO 185 państw 1 organizacja międzyrządowa (Unia Europejska) 225 Obserwatorów 157 międzynarodowych organizacji pozarządowych 52 międzynarodowych organizacji rządowych 16 pozostałych organizacji krajowych 99% populacji świata

5 Członkowie Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO Ilość Lata

6 Polska w Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO Polska współzałożycielem KKŻ FAO/WHO w 1963r. Zenon Żaczkiewicz Wiceprzewodniczący sesji Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w 1963 i 1964 r. prof. Stanisław Krauze współzałożyciel Europejskiego Kodeksu Żywnościowego.

7 Polska w Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO Polska - Koordynator Regionalny dla Europy w ramach prac KKŻ w latach prof. Krzysztof Kwiatek Przewodniczący Komitetu Regionalnego dla Europy prof. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor JHARS jako przedstawiciel Polski wygłosił przemówienie okolicznościowe podczas obchodów 50-lecia KKŻ.

8 Schemat organizacyjny Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO Komitet Wykonawczy Sekretariat 10 Komitetów Ogólnych 12 Komitetów Branżowych 6 Regionalnych Komitetów Koordynacyjnych Międzyrządowe Grupy Zadaniowe Ad Hoc

9 Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO Siedziba FAO w Rzymie Siedziba WHO w Genewie 37. Sesja KKŻ FAO/WHO (Genewa, 7-11 lipca 2014 r.)

10 Sekretariat KKŻ FAO/WHO Siedziba Sekretariatu KKŻ FAO/WHO w Rzymie Pan Tom Heilandt, Szef Sekretariatu KKŻ FAO/WHO

11 10 Komitetów Ogólnych KKŻ FAO/WHO Zasady Ogólne Francja Znakowanie Żywności Kanada Higiena Żywności USA Pozostałości Pestycydów Chiny Metody Analiz i Próbkobrania Węgry Substancje Dodatkowe do Żywności Chiny Pozostałości Leków Weterynaryjnych USA Zanieczyszczenia Żywności Holandia Żywienie oraz Żywność Przeznaczona do Specjalnych Celów Żywieniowych Niemcy Kontrola Żywności Imporcie i Eksporcie oraz Systemy Certyfikacji Australia

12 12 Komitetów Branżowych FAO/WHO Przetworzone Owoce i Warzywa USA Tłuszcze i Oleje Malezja Świeże Owoce i Warzywa Meksyk Ryby i Przetwory Rybne Norwegia Przyprawy i Zioła Kulinarne Indie Cukry Kolumbia Mleko i Przetwory Mleczne Nowa Zelandia Produkty Kakaowe i Czekoladowe * Szwajcaria Zboża i Rośliny Strączkowe * USA Higiena Mięsa * Nowa Zelandia Naturalne Wody Mineralne * Szwajcaria Białka Roślinne * Kanada * Adjourned sine die (komitety czasowo uśpione)

13 6 Regionalnych Komitetów Koordynacyjnych FAO/WHO Europa (Holandia) Ameryka Północna i Płd.-Zachodni Pacyfik (Papua-Nowa Gwinea) Bliski Wschód (Liban) Azja (Tajlandia) Ameryka Północna i Płd.-Zachodni Pacyfik (Papua-Nowa Gwinea) Afryka (Kamerun) Ameryka Łacińska i Karaiby (Kostaryka)

14 Kodeks Żywnościowy Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) jest zbiorem przyjętych w skali międzynarodowej norm dla żywności, dobrych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli żywności, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe. Kodeks Żywnościowy opracowywany przez komitety ogólne, branżowe, regionalne oraz grupy zadaniowe zatwierdzany jest przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

15 Kodeks Żywnościowy Obecnie Codex Alimentarius to: ponad 200 norm różnych produktów od sera Brie po kaszę Kuskus czy Carambole; Ponad 1000 maksymalnych poziomów zawartości substancji dodatkowych do żywności; Niemal 3500 maksymalnych limitów pozostałości pestycydów w żywności; 450 maksymalnych poziomów pozostałości leków weterynaryjnych w żywności - gwarantujących bezpieczeństwo żywności. Oficjalne języki Kodeksu Żywnościowego to: angielski, francuski, hiszpański, chiński i arabski (rosyjski na KKŻ).

16 Kodeks Żywnościowy Źródłem globalnych kanonów zapewniania bezpieczeństwa żywności oraz ochrony zdrowia konsumentów; Gwarancją dostępu do aktualnych informacji o światowych osiągnięciach naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości żywności (JECFA, JEMRA, JMPR, JEMNU); Szansą na zadbanie o interesy narodowe i ponadnarodowe związane z ułatwieniem międzynarodowego obrotu żywnością.

17 Status norm Kodeksu Żywnościowego Normy kodeksowe nie są obowiązkowe, mają charakter zaleceń i dobrych praktyk w zakresie produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości oraz uczciwych praktyk międzynarodowego obrotu żywnością. Mogą one jednak stanowić odniesienie dla Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization - WTO) w przypadku sporów dotyczących handlu międzynarodowego.

18 Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski GIJHARS (podległy MRiRW), Biuro Współpracy Międzynarodowej; Realizacja wszystkich zadań zgodnie z Podręcznikiem Procedur KKŻ FAO/WHO i bliska współpraca z Sekretariatem KKŻ FAO/WHO w Rzymie; Koordynacja współpracy Polski z Grupą Roboczą Rady Unii Europejskiej ds. Codex Alimentarius (F.23) w Brukseli; Koordynacja przygotowań polskich stanowisk i delegatów do bezpośredniego udziału w spotkaniach kodeksowych;

19 Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski Udział w pracach kodeksowych na szczeblu kraju - 5 pracowników PK KKŻ FAO/WHO dla Polski oraz eksperci współpracujący z 44 instytucji krajowych, m.in.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Sanitarny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, Instytut Żywności i Żywienia, inne państwowe instytuty naukowo-badawcze, służby urzędowej kontroli żywności, środowisko akademickie, organizacje producenckie oraz stowarzyszenia branżowe i konsumenckie.

20 Prace kodeksowe na szczeblu krajowym Dystrybucja wszystkich dokumentów kodeksowych do instytucji współpracujących, w tym zaproszenia na sesje; Zbieranie uwag i komentarzy; Opracowanie ostatecznych komentarzy Polski (instytucja wiodąca); Przesyłanie komentarzy Polski do Sekretariatu Generalnego Rady UE w Brukseli;

21 Prace kodeksowe na szczeblu krajowym Przygotowanie delegatów do udziału w sesjach i spotkaniach Grupy Roboczej Rady UE ds. Codex Alimentarius (zgłoszenia delegatów, instrukcje wyjazdowe, spotkania uzgadniające); Dystrybucja sprawozdań delegatów i oficjalnych raportów ze spotkań kodeksowych do instytucji współpracujących (także publikacja na stronie Promowanie Kodeksu Żywnościowego m.in. po przez organizację konferencji tematycznych, seminariów, warsztatów oraz rozpowszechnianie publikacji kodeksowych.

22 Uczestnictwo polskich ekspertów w sesjach KKŻ FAO/WHO w latach Liczba polskich ekspertów na sesjach (ogółem 843) Liczba sesji z udziałem polskich ekspertów (ogółem 386)

23 Działalność Punktu Kontaktowego KKŻ FAO/WHO dla Polski w latach Seminaria i warsztaty kodeksowe (3) Sesje Komitetu Koordynacyjnego dla Regionu Europy (3) Konsultacje regionalne (1) Konferencje międzynarodowe i krajowe (2+1)

24 Działalność Punktu Kontaktowego KKŻ FAO/WHO dla Polski Seminarium Kodeksowe (Warszawa, 2007 r.), 50 uczestników z 23 krajów; Warsztaty Kodeksowe (Warszawa, 2008 r.), 44 uczestników z 15 krajów; 26 Sesja Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Regionu Europy (Warszawa, 7-10 października 2008 r.) przy współpracy Szwajcarii, 77 delegatów z 33 krajów członkowskich, 2 obserwatorów i 3 organizacje międzynarodowe; Polska Koordynatorem dla regionu Europy w ramach prac KKŻ FAO/WHO na lata ;

25 Działalność Punktu Kontaktowego KKŻ FAO/WHO dla Polski Konferencja - Rola KKŻ FAO/WHO w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności oraz uczciwych praktyk w międzynarodowym handlu żywnością pod honorowym patronatem Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Warszawa, 16 maja 2010 r.), 80 uczestników z Instytucji Współpracujących; Warsztaty Kodeksowe (Warszawa, 4 października 2010 r.), 53 uczestników z 20 krajów; 27 Sesja Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Regionu Europy (Warszawa, 5-8 października 2010 r.), 80 delegatów z 32 krajów członkowskich, 1 obserwator i 4 organizacje międzynarodowe;

26 Działalność Punktu Kontaktowego KKŻ FAO/WHO dla Polski Polska Koordynatorem dla regionu Europy w ramach prac KKŻ FAO/WHO na lata ; 28 Sesja Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Regionu Europy (Gruzja, września 2012 r.); Konsultacje FAO na temat możliwości dalszego zacieśniania współpracy w regionie Europy (Puławy, 18 września 2013 r.), 77 przedstawicieli z 37 państw regionu; Międzynarodowa konferencja na temat Analizy Ryzyka w Bezpieczeństwie Żywności - 50 lat Kodeksu Żywnościowego w regionie Europy (Puławy, 19 września 2013 r.), 200 uczestników, w tym blisko 80 przedstawicieli z 38 państw członkowskich KKŻ FAO/WHO.

27

28 GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO SPOŻYWCZYCH BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ tel.: fax: Dziękuję

Ryby. Etykieta. świeże owoce i warzywa str. 11. mają głos str. 15. a rzeczywistość str. 13. Pod bacznym okiem Inspekcji

Ryby. Etykieta. świeże owoce i warzywa str. 11. mają głos str. 15. a rzeczywistość str. 13. Pod bacznym okiem Inspekcji INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WIEDZA I JAKOŚĆ NR 2 (22)/2011 ISSN 1896-9569 Ryby mają głos str. 15 Etykieta a rzeczywistość str. 13 Pod bacznym okiem Inspekcji świeże owoce i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu

Bardziej szczegółowo

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii 3 marca 2008 roku w Tartous (Syria) odbyło się uroczyste spotkanie, na które na zaproszenie Polskiego Rejestru Statków przybyło

Bardziej szczegółowo

Analiza zagrożeńi analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym w świetle norm Kodeksu Żywnościowego dorobek i perspektywy

Analiza zagrożeńi analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym w świetle norm Kodeksu Żywnościowego dorobek i perspektywy Analiza zagrożeńi analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym w świetle norm Kodeksu Żywnościowego dorobek i perspektywy Konferencja 13 listopada 2014 r. Warszawa Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński PAŃSTOWOWY

Bardziej szczegółowo

Artykuły. menu pod kontrolą str. 13. Jakość handlowa. zafałszowane str. 17. Regionalne i tradycyjne

Artykuły. menu pod kontrolą str. 13. Jakość handlowa. zafałszowane str. 17. Regionalne i tradycyjne INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WIEDZA I JAKOŚĆ NR 3 (23)/2011 ISSN 1896-9569 Artykuły zafałszowane str. 17 Jakość handlowa przetworów mlecznych str. 6 świeżych owoców i warzyw

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI NA LATA 2015-2019 0 PLAN AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1 Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 2 Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002 Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002 Wsparcie Unii Europejskiej dla przemian w sektorze rolno-żywnościowym i w obszarach wiejskich w Polsce w okresie przedakcesyjnym Warszawa 2002 r. Autor: Zespół Fundacji

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE?

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE? DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE? Zadanie realizowane w ramach wdrażania w Polsce Globalnej Strategii w sprawie Żywienia Aktywności Fizycznej i Zdrowia" Kierownik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji Karniowice 2013 Opracowanie: Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki MODR

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP Historia systemu HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP Podstawowe informacje dla uczniów szkół gastronomicznych i spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła.

Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła. Redakcja: Stanisław Mariusz Potyra (redaktor naczelny) Aleksander Bystrzycki (sekretarz redakcji) Anna Balicka ISSN 1233-2437 Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Adres redakcji: Biuletyn Informacyjny 00-400

Bardziej szczegółowo

Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik

Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik Program promocyjny lub informacyjny powinien stanowić spójny zestaw działań, których zakres uzasadnia rozpowszechnianie informacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Projekt z dnia 13 grudnia 2012 r. KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa 2012 r. 2 WSTĘP 5 1. AKTUALNY STAN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności PREZESI AGENCJI RYNKU ROLNEGO Bolesław Woźniak 10.07.1990 r. 08.09.1992 r. Włodzimierz Rembisz 08.09.1992 r. 16.07.1993 r. Jan Lisowski 17.07.1993 r. 16.11.1993

Bardziej szczegółowo

IV.3. Problematyka zdrowia w politykach UE

IV.3. Problematyka zdrowia w politykach UE Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Odpowiedzi Rządu RP na pytania zawarte w Zielonej Księdze: Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE... SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 Grzegorz Gorzała PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...9 Dariusz Wiraszka INTEGROWANA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 2.6.2005 COM(2005) 234 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku globalnemu partnerstwu

Bardziej szczegółowo

Człowiek, miejsce, produkt tworzenie szczególnej więzi. Poradnik promowania jakości szczególnego pochodzenia i zrównoważonych oznaczeń geograficznych

Człowiek, miejsce, produkt tworzenie szczególnej więzi. Poradnik promowania jakości szczególnego pochodzenia i zrównoważonych oznaczeń geograficznych Człowiek, miejsce, produkt tworzenie szczególnej więzi Poradnik promowania jakości szczególnego pochodzenia i zrównoważonych oznaczeń geograficznych Człowiek, miejsce, produkt tworzenie szczególnej więzi

Bardziej szczegółowo

zachodniopomorskiej Wsi

zachodniopomorskiej Wsi Echo zachodniopomorskiej Wsi maj 2014 r. Walne zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Str. 4 PROW 2014-2020 PRZYJĘTY! Str. 7 maj 2014 1 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński

Bardziej szczegółowo

(2008) Nowe regulacje dla wyrobów medycznych. Certyfikacja transportu kolejowego. Rolnictwo ekologiczne

(2008) Nowe regulacje dla wyrobów medycznych. Certyfikacja transportu kolejowego. Rolnictwo ekologiczne 142007 (2008) Nowe regulacje dla wyrobów medycznych Certyfikacja transportu kolejowego Rolnictwo ekologiczne TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Zarząd: Janusz Grabka Prezes Zarządu Marek Mucha Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. POLSKI REJESTR 19 36 STATKÓW Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Tylko do użytku Nr 1/245 Gdańsk luty 2004 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZAPEWNIENIE ŻYWNOŚCI BEZPIECZNEJ DLA ZDROWIA KONSUMENTA SYSTEM HACCP Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r.

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową,

Bardziej szczegółowo