1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne"

Transkrypt

1 Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne z uwzględnieniem produktów luksusowych 1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek, w tym: - 5 sklepów sieci handlowych, - 5 pozostałych placówek detalicznych. Wszystkie kontrole podjęto bez uprzedniego zawiadomienia przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli. Łącznie zbadano 85 partii produktów wartości 4528 zł w tym: - 12 partii margaryn, - 12 partii margaryn o zawartości trzech czwartych tłuszczu, - 12 partii margaryn półtłustych, - 27 partii tłuszczów do smarowania X%, - 1 partię miksu tłuszczowego, - 8 partii miksów tłuszczowych o zawartości trzech czwartych tłuszczu, - 13 partii miksów tłuszczowych do smarowania X%. I. Jakość tłuszczów do smarowania. a) Badaniami laboratoryjnymi na zgodność cech organoleptycznych, chemicznych i fizycznych z obowiązującymi przepisami i deklaracjami producentów objęto 8 partii tłuszczów do smarowania wartości 775 zł. Przeprowadzone analizy wykazały, że badane tłuszcze do smarowania pod względem cech badanych odpowiadały wymaganiom przepisów prawnych oraz zadeklarowanym przez producentów w oznakowaniach produktów. b) Ponadto pobrane do badań próby tłuszczów do smarowania poddano ocenie laboratoryjnej w zakresie zgodności ilości rzeczywistej z deklarowaną na etykietach przez producentów. Badaniem objęto 40 sztuk opakowań jednostkowych i uwag nie wniesiono. II. Prawidłowość oznakowania tłuszczów do smarowania. 1

2 Pod względem prawidłowości oznaczeń handlowych zbadano 85 partii tłuszczów do smarowania łącznej wartości 4528 zł. Zakwestionowano oznakowanie łącznie 4 partii mixów tłuszczowych (2 asortymenty) wartości 369 zł ze względu na: brak procentowej zawartości soli w wykazie składników na opakowaniach jednostkowych produktu; rysunek krowy sugerujący jednoznacznie, że jest to artykuł wytworzony głównie w oparciu o masło, a więc tłuszcz mleczny, podczas gdy skład wyrobu wskazuje, iż podstawowym jego elementem są tłuszcze roślin Oznakowanie w/w produktów wprowadza konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego właściwości i składu. Niezależnie od powyższego ustalono, że kształt, rodzaj opakowania oraz wygląd w/w miksów tłuszczowych do smarowania są charakterystyczne dla masła. Ponadto zakwestionowane miksy tłuszczowe do smarowania oferowano do sprzedaży w urządzeniu chłodniczym, przy którym uwidoczniono informację Masła, w bezpośrednim sąsiedztwie tłuszczów mlecznych ( Masło extra osełkowe, Masło ekstra ). W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w stosunku do wprowadzającego do obrotu w/w 4 partie miksów tłuszczowych oznakowanych, opakowanych i oferowanych do sprzedaży niezgodnie z przepisami prawa żywnościowego. III. Przestrzeganie okresów ważności We wszystkich skontrolowanych placówkach sprawdzono aktualność dat minimalnej trwałości 85 partii tłuszczów do smarowania znajdujących się w obrocie wartości 4528 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości w powyższym zakresie. IV. Warunki i sposób przechowywania Sposób i warunki przechowywania tłuszczów do smarowania znajdujących się w obrocie handlowym kontrolowanych placówek zgodne były z deklaracjami producentów zamieszczonymi na etykietach opakowań jednostkowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia r. w sprawie higieny środków spożywczych. V. Identyfikacja przedsiębiorcy 2

3 Wszyscy przedsiębiorcy posiadali aktualne decyzje dotyczące rejestracji i zatwierdzania zakładów przez organy nadzoru sanitarnego, a określony w nich zakres i rodzaj działalności zgodny był ze stanem faktycznym i z wpisem do rejestru sądowego. VI. Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych We wszystkich kontrolowanych placówkach osoby biorące udział przy obrocie i sprzedaży artykułów żywnościowych posiadały książeczki zdrowia z aktualnymi wpisami z badań lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych wymaganych dla osób bezpośrednio stykających się z żywnością. VII. Wykorzystanie ustaleń kontroli W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w czasie kontroli tutejszy Inspektorat wystąpił ze stosownymi pismami do: - przedsiębiorców, którym podlegały kontrolowane placówki informując o wynikach przeprowadzonych kontroli; - producentów tłuszczów do smarowania informując o wynikach badań laboratoryjnych. Ponadto w 1 przypadku opracowano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W stosunku do jednego kontrolowanego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z wprowadzeniem do obrotu łącznie 4 partii tłuszczów do smarowania oznakowanych, opakowanych i oferowanych do sprzedaży niezgodnie z przepisami prawa żywnościowego. Wnioski Przeprowadzone kontrole wykazały poprawę jakości handlowej tłuszczów do smarowania w zakresie cech organoleptycznych oraz fizykochemicznych. W IV kwartale 2006 r. zakwestionowano 50% badanych tłuszczów do smarowania. Wyniki bieżących kontroli nie wykazały nieprawidłowości w tym obszarze jakości handlowej. Z powodu nieprawidłowości w oznakowaniu aktualnie zakwestionowano 4,7% partii tłuszczów do smarowania tj. o 1,6% więcej niż poprzednio. 3

4 Nie kwestionowano terminów ważności tłuszczów do smarowania oferowanych do sprzedaży. W IV kwartale 2006 r. towary przeterminowane stanowiły 1,2% badanych. 2. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne z segmentu,,luksusowe Kontrolą powyższych zagadnień objęto 3 placówki. Wszystkie kontrole podjęto bez uprzedniego zawiadomienia przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli. Łącznie zbadano 9 partii tłuszczów do smarowania z segmentu luksusowe wartości 2130 zł. I. Jakość tłuszczów do smarowania a) W czasie kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próby ogółem z 4 partii tłuszczów do smarowania z segmentu luksusowe wartości 1355 zł. Przeprowadzone analizy wykazały, że badane tłuszcze do smarowania pod względem cech badanych odpowiadały wymaganiom przepisów prawnych oraz zadeklarowanym przez producentów w oznakowaniach produktów. Z uwagi na brak wdrożonej metody oznaczania zawartości tłuszczu w produktach zawierających dodatek stanoli i steroli, laboratorium przeprowadzające badania ww. produktów nie było w stanie oznaczyć zawartości tłuszczu i stanoli roślinnych. b) Badania laboratoryjne 20 opakowań jednostkowych tłuszczów do smarowania z segmentu luksusowe w zakresie zgodności ilości rzeczywistej z deklarowaną na etykietach przez producentów nie wykazały nieprawidłowości. II. Prawidłowość oznakowania Sprawdzono prawidłowość oznakowania 9 partii tłuszczów do smarowania z segmentu luksusowe o łącznej wartości 2130 zł. 4

5 Na opakowaniach jednostkowych ocenianych tłuszczów umieszczono między innymi: nazwę pod którą produkt jest sprzedawany (zastrzeżoną znakiem towarowym ), nazwę handlową produktu, nazwę i adres producenta, oznaczenie partii produkcyjnej, datę minimalnej trwałości, masę netto, wykaz składników, zawartość tłuszczu, wartość odżywczą, warunki przechowywania, kod kreskowy, oświadczenia zdrowotne oraz inne informacje związane z zastosowanymi składnikami. W oznakowaniu wszystkich ocenianych partii produktów umieszczone były informacje o zawartości dozwolonych substancji dodatkowych, w tym aromatów. Oznakowanie w tym zakresie zgodne jest z wymaganiami obowiązujących przepisów. Produkty posiadające oznakowanie wartością odżywczą zawierają informacje dotyczące wartości energetycznej, zawartości białka, węglowodanów, cukrów, tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, kwasów tłuszczowych jednonienasyconych i wielonienasyconych, w tym Omega 3 i Omega 6, cholesterolu, stanoli roślinnych, błonnika, sodu oraz witamin. Powyższe informacje podano we właściwych jednostkach, w przeliczeniu na 100g produktu. Z uwagi na fakt, że oceniane produkty zawierają fitostanole, sprawdzono, czy ich oznakowanie jest zgodne z wymogami rozporządzenia komisji (WE) nr 608/2004 z dnia r. dotyczącego etykietowania żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli. Stwierdzono, że: - przy nazwach wyrobów podano informację, że produkt zawiera stanole roślinne, - w wykazie składników podano % zawartość stanoli, - w oznakowaniu znajdują się oświadczenia, że produkt przeznaczony jest wyłącznie dla ludzi, którzy chcą obniżyć swój poziom cholesterolu we krwi; że pacjenci biorący leki na obniżenie poziomu cholesterolu powinni spożywać produkty pod opieką lekarską; że należy unikać spożycia więcej niż 3g dziennie stanoli roślinnych; że produkt może nie być odpowiedni w żywieniu kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dla dzieci poniżej 5 roku życia, - w oznakowaniu znajdują się informacje, że produkt może stanowić składnik zdrowej diety bogatej w warzywa i owoce, w celu utrzymania poziomów karotenoidów; że w porcji 100g produktu znajduje się 8g stanolu roślinnego. Umieszczone w oznakowaniu sprawdzanych tłuszczów niektóre oświadczenia zdrowotne odbiegały nieznacznie od treści oświadczeń zatwierdzonych; zachowywały jednak taki sam sens jaki wynika z treści oświadczeń zamieszczonych w wykazie zatwierdzonych oświadczeń zdrowotnych. W oznakowaniu sprawdzanych tłuszczów nie stwierdzono określeń sugerujących, że produkty te spełniają kryteria produkcji ekologicznej, nie 5

6 stwierdzono też informacji zawierających chronione nazwy pochodzenia lub nazwy tradycyjne. Kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dowody dostaw lub inne dokumenty identyfikujące dostawców ocenianych 9 partii tłuszczów do smarowania z segmentu luksusowe. III. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości Aktualność dat minimalnej trwałości tłuszczów do smarowania z segmentu luksusowe sprawdzano we wszystkich kontrolowanych placówkach, obejmując badaniem 9 partii o łącznej wartości 2130 zł, nie wnosząc uwag w powyższym zakresie. III. Warunki i sposób przechowywania Sposób i warunki przechowywania tłuszczów do smarowania z segmentu luksusowe zgodne były z deklaracjami producentów zamieszczonymi na opakowaniach oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia r. w sprawie higieny środków spożywczych. IV. Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy Wszyscy przedsiębiorcy posiadali aktualne decyzje dotyczące rejestracji i zatwierdzania zakładów przez organy nadzoru sanitarnego, a określony w nich zakres i rodzaj działalności zgodny był ze stanem faktycznym i z wpisem do rejestru sądowego. V. Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych We wszystkich kontrolowanych placówkach osoby biorące udział przy obrocie i sprzedaży środków spożywczych posiadały książeczki zdrowia z aktualnymi wpisami z badań lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych wymaganych dla osób bezpośrednio stykających się z żywnością. VI. Wykorzystanie ustaleń kontrolnych 6

7 W związku z przeprowadzonymi kontrolami tutejszy Inspektorat wystąpił ze stosownymi pismami do jednostek nadrzędnych, którym podlegały kontrolowane placówki, informując o przeprowadzonych kontrolach i wynikach badań laboratoryjnych. Wnioski Kontrolę jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania z segmentu luksusowe tut. Inspektorat przeprowadził po raz pierwszy, w związku z powyższym wyników bieżących kontroli nie można porównać do wyników z lat ubiegłych. W czasie kontroli nie stwierdzono produktów o niewłaściwej jakości handlowej, w tym oznaczonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po upływie ich terminów ważności. 7

RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU)

RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU) RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU) Warszawa, grudzień 2009 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD

INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD Warszawa, czerwiec 2014 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK 2 I. CEL KONTROLI Każdego roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW OZNAKOWANIE PRODUKTÓW YWNOŒCIOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, marzec 2013 r. RAPORT OZNAKOWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl Wstęp Jarosław DIAKUN, Waldemar WIELICZKO Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Prawidłowość znakowania i jakość handlowa pieczywa w dystrybucji handlowej Streszczenie W artykule, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa maj 2007 rok

Warszawa maj 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-19/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-83(3)/12/JK Warszawa, 12 listopada 2012 r. DECYZJA DIH-1/80/2012 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa luty 2007 rok

Warszawa luty 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-8/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta Konferencja Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta mgr inż. Emilia Staniszewska

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wiśniewski. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Jerzy Wiśniewski. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Jerzy Wiśniewski ul. Lubelska 46, 32-233 Rzeszów e-mail: jwisniewski@ijhars.gov.pl tel./fax 17 853-34-38 Boguchwała, 22.03.2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-66(15)/14/AnŁ Warszawa, 13 listopada 2014 r. DECYZJA DIH-1/80/2014 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

Kompetencje konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów. Mazur Paulina Murawski Sławomir Nestorowicz Magda Niewęgłowska Magdalena

Kompetencje konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów. Mazur Paulina Murawski Sławomir Nestorowicz Magda Niewęgłowska Magdalena Kompetencje konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów Mazur Paulina Murawski Sławomir Nestorowicz Magda Niewęgłowska Magdalena Edukacja konsumencka 7 kwietnia 2014r. Zagadnienia poruszone w prezentacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Roczna informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania różnego typu produktów włókienniczych.

Roczna informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania różnego typu produktów włókienniczych. Roczna informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania różnego typu produktów włókienniczych. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww. programie zrealizowano w 27 podmiotach prowadzących

Bardziej szczegółowo

(6) W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie

(6) W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie Przewodnik do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, ma na celu pomóc wszystkim podmiotom łańcucha żywieniowego a w szczególności właściwym organom

Bardziej szczegółowo

Artykuły. menu pod kontrolą str. 13. Jakość handlowa. zafałszowane str. 17. Regionalne i tradycyjne

Artykuły. menu pod kontrolą str. 13. Jakość handlowa. zafałszowane str. 17. Regionalne i tradycyjne INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WIEDZA I JAKOŚĆ NR 3 (23)/2011 ISSN 1896-9569 Artykuły zafałszowane str. 17 Jakość handlowa przetworów mlecznych str. 6 świeżych owoców i warzyw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu za rok 2013 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU Sprawozdanie z działalności Inspektoratu za rok 2013 Białystok 2014 r. Spis treści I. Cele i zakres działalności... 3 II. Działalność kontrolna...

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z prawem konsumenta do informacji i edukacji, działania związane z dostarczaniem

Zgodnie z prawem konsumenta do informacji i edukacji, działania związane z dostarczaniem Dr hab. inż. Marzena Ucherek Katedra Opakowalnictwa Towarów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zakres uregulowań prawnych, dotyczących obligatoryjnego znakowania produktów spożywczych prawo Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Metodologia wprowadzania nowego produktu na rynek Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz*, dr inż. Grzegorz Tokarczyk Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r.

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wszystkie zadania kontrolne wynikające

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyjazne konsumentom na przykładzie płynnych przetworów przemysłu owocowo-warzywnego

Znakowanie żywności przyjazne konsumentom na przykładzie płynnych przetworów przemysłu owocowo-warzywnego Helena Panfil-Kuncewicz 1 Monika Mieczkowska 2 Bogusław Staniewski 3 Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Katarzyna Staniewska 4 Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 914 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 10 (XXV) Zeszyt 4 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 Helena Panfil-Kuncewicz 1 Monika Mieczkowska 2 Bogusław

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. 18.1.2007 L 12/3 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo