BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 WARSZAWA

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 3 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON 4 CZĘŚĆ I WYDAWNICTWA ZWARTE 125 INDEKS AUTORÓW 161 INDEKS PRZEDMIOTOWY 169 2

3 OD REDAKCJI Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2006 jest kontynuacją wydawanych od 1990 r. tomów (roczników). Bibliografia składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje indywidualny dorobek wydawniczy pracowników AON (w tym również pozycje wydane poza Akademią). Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i powielonych, artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych. Bibliografia podmiotowa przedstawiona została w układzie alfabetycznym. Druga część Bibliografii obejmuje wykaz wydawnictw zwartych (autorskich i tytułowych) za 2006 r., które zostały wydane w AON lub poza uczelnią, ale napisane przez pracowników Akademii. W tej części zastosowano również układ alfabetyczny. Taki podział materiału bibliograficznego pozwala odzwierciedlić główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej w AON oraz zaprezentować proces rozwoju naukowego poszczególnych pracowników. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2006 zawiera 1049 opisów bibliograficznych (część I - 801, część II - 248). Opisy sporządzano głównie z autopsji. Zastosowano pełny opis według obowiązujących norm bibliograficznych. W przypadku prac zespołowych, w części I Bibliografii, poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Bibliografia zaopatrzona została w indeksy: autorów i przedmiotowy. W pierwszym indeksie, w szeregu abecadłowym przedstawiono nazwiska autorów, redaktorów naukowych, kierowników prac badawczych i promotorów prac doktorskich. Indeks przedmiotowy to alfabetyczny wykaz haseł przedmiotowych charakteryzujących treści dokumentów. Opracowany został w oparciu o Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego 1 i Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 2. Oba indeksy kierują do właściwej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. 1 Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego.- Warszawa, : AON, Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON AKSAMITOWSKA ELEONORA 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2004 / Eleonora Aksamitowska, Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska; Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/6729 AKSAMITOWSKI ANDRZEJ 2. [Autor haseł]: Czerniakowski port ; Czerniaków ; Dąbrowskiego Jana Henryka im. fort ; Mokotów fort ; Piłsudskiego Józefa im. fort ; Szczupak grupa // W: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 1: Działania zbrojne / red. nauk. Piotr Rozwadowski. - Warszawa : Bellona, 2005 [właśc.2006]. - S ; ; ; ; ; 546; ; BG AON sygn. 2562/IV t Bitwa o Falludżę (8-30 listopada 2004 r.) // W: Konflikty współczesnego świata / red. Grzegorz Ciechanowski, Jerzy Sielski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, S BG AON sygn /III-15233/III, 15289/III 4. Czerwcowy bunt robotniczy - Poznań 56 : kalendarium wydarzeń // W: Poznański Czerwiec 56 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w dniu 13 czerwca 2006 roku. - Warszawa : AON, S : tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON sygn. C/ Formy i metody zwalczania partyzantki miejskiej na przykładzie bitwy o Falludżę w listopadzie 2004 roku // W: Działania przeciwpartyzanckie : historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku / Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Historii Sztuki Wojennej 4

5 Akademii Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys BG AON sygn. S/ Militarna rola Narwi w kampaniach wojennych XX wieku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : mapy BG AON sygn. S/ Obronna rola rzek północnego Mazowsza w lipcu i sierpniu 1920 roku // W: Bitwa warszawska 1920 roku w obronie niepodległości / red. nauk. Janusz Odziemkowski ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, S : fot. BG AON sygn /III-13890/III 8. Skład organizacyjny jednostek Wehrmachtu i Armii Czerwonej walczących w Karpatach w 1944 roku. Charakterystyki dowódców // W: Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje : międzynarodowa konferencja naukowa, Dukla 27 kwietnia 2005 r. / red. nauk. Wiesław Wróblewski ; Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli. - Krosno : Ruthenus, S BG AON sygn /III-14124/III 9. Wstęp / Andrzej Aksamitowski, Jeremiasz Ślipiec // W: Działania przeciwpartyzanckie : historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku / Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Historii Sztuki Wojennej Akademii Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp ; Rola Twierdzy Modlin w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku // W: 200 [Dwieście] lat Twierdzy Modlin ( ) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 200-lecia modlińskiej twierdzy [Modlin, dnia 10 listopada 2006 r.] / [red. nauk. Andrzej Aksamitowski] ; Ministerstwo Obrony Narodowej [i in.]. - Modlin : Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin, S. 7-10; BG AON sygn /III-14017/III 11. Wstęp = Introduction ; Zakończenie = Conclusions / Andrzej Aksamitowski, Jeremiasz Ślipiec // W: Poznański Czerwiec 56 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w dniu 13 5

6 czerwca 2006 roku. - Warszawa : AON, S. 5-10; (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON sygn. C/ Z badań nad nowożytnymi fortyfikacjami europejskimi z perspektywy XXI wieku // W: Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku (VIII Forum Historyków Wojskowych) / red. nauk. Tadeusz Dubicki, Tadeusz Panecki ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, S ANTCZAK STEFAN 13. Bezpieczeństwo, Integracja, Regionalizacja : księga jubileuszowa, dedykowana profesorowi Julianowi Skrzypowi : materiały przedkonferencyjne / red. Stefan Antczak ; Akademia Podlaska. Wydział Zarządzania. - Siedlce : Wydaw. AP, s. : il., mapy. BG AON sygn. 9262/P 14. Wnioski wynikające z realizacji polityki kadrowej w siłach zbrojnych RP dla procesu przygotowania kadr dowódczych w siłach powietrznych RP. - (Dydaktyka i Szkolenie) / Stefan Antczak, Jarosław Kozuba. - Rys. // Myśl Wojskowa , nr 5, s BARTNIK RYSZARD 15. Możliwości lotnictwa wojsk lądowych SZ RP w realizacji zadań specjalnych ; Taktyka lotnictwa wojsk lądowych SZ RP w realizacji zadań specjalnych // W: Użycie lotnictwa wojsk lądowych do zadań specjalnych II / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S ; : il. BG AON sygn. S/ Taktyka lotnictwa uderzeniowego w ofensywnej walce o dominację w przestrzeni powietrznej // W: Zmiany taktyki współczesnego lotnictwa uderzeniowego (III ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : fot., rys. BG AON sygn. S/6689 6

7 BARTOSZUK SŁAWOMIR 17. Ćwiczenia z MS Excel XP / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Wykresy, listy, tablice s. : il. BG AON sygn. S/6826 cz System informacyjny wojsk lądowych // W: Bariery funkcjonowania systemu informacyjnego w procesie dowodzenia wojsk lądowych pk. BARIERA / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6807 BINKOWSKI HENRYK 19. Rozwój wielostronnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa Europy // W: Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i Unię Europejską : materiały z sympozjum [Warszawa, 10 maja 2006 r.] / Instytut Bezpieczeństwa Narodowego ; Akademia Świętokrzyska [im. Jana Kochanowskiego]. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Sprawozdanie z sympozjum na temat: Wszechstronne międzynarodowe zaangażowanie w konflikty cywilno-wojskowe, interakcje, wyzwania i szanse, [Wiedeń listopada 2006 r., Austriacka Akademia Obrony]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s System polityczny i inne teoretyczno-normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa demokratycznego // W: Instytucjonalno-normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa : praca badawcza / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6655 BŁŻEJCZYK WIESŁAW 22. Metodyka tworzenia systemów ekspertowych / Wiesław Błażejczyk [i in.] // W: System ekspertowy wspomagający przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń CSX : zgromadzenie, analiza i weryfikacja wiedzy : opracowanie projektu koncepcyjnego rozwiązania zadania / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 7

8 BG AON sygn. S/ Potrzeby informacyjne AAR w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo / Wiesław Błażejczyk, Halina Świeboda // W: Gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja danych na potrzeby procesu AAR [After Action Review] i ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo : [praca badawcza] / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Scenariusz gry decyzyjnej "CYBERWAR" / Wiesław Błażejczyk, Halina Świeboda // W: Modelowanie procesów walki informacyjnej : model "CYBERWAR" / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Zakończenie // W: Gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja danych na potrzeby procesu AAR [After Action Review] i ćwiczenia dowódczosztabowego wspomaganego komputerowo : [praca badawcza] / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S. 3-7; BG AON sygn. S/6636 BORYN PAWEŁ 26. Technical and Technological Aspects of Cax Conducting in War Game & Simulation Center // W: International Conference "CONSIM-2006" Warsaw, October 2006 : role of the War Game and Simulation Centers in commands and staffs training : documentes review / National Defence University. War Game and Simulation Center. - Warszawa : NDU, S : rys. BG AON sygn. S/ Realizacja eksperymentów symulacyjnych / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - natarcie / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Wnioski końcowe / Paweł Boryn [i in.] // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych 8

9 rodzajów działań bojowych - natarcie / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6818 BOŻEK MARTIN 2005 r. - uzupełnienie 29. Charakterystyka przesłanek stosowania instytucji stanu wyjątkowego i stanu wojennego w świetle obowiązującego ustawodawstwa. - (Komentarze i Recenzje). - Schem. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s BRZOZOWSKI ADAM 30. Military Jokes and Military Humor. - (Military English) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski. - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s [Osiemnaście] lekcji z elementarza przywództwa : [na podstawie materiału dydaktycznego wykorzystywanego w SZ USA] : [lekcja 7-10]. - (Military English) / oprac. i tł. Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s [Osiemnaście] lekcji z elementarza przywództwa : [na podstawie materiału dydaktycznego wykorzystywanego w SZ USA] : [lekcja 11-14]. - (Military English) / oprac. i tł. Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s [Osiemnaście] lekcji z elementarza przywództwa : [na podstawie materiału dydaktycznego wykorzystywanego w SZ USA] : [lekcja 15-18]. - (Military English) / oprac. i tł. Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s System reagowania kryzysowego / Adam Brzozowski [i in.] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Wpływ terroryzmu z wykorzystaniem BMR na strategie bezpieczeństwa wybranych państw / Adam Brzozowski, Piotr Gawliczek // W: Terroryzm jądrowy, chemiczny, biologiczny jako współczesne zagrożenia asymetryczne / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Wpływ 9

10 terroryzmu BMR na strategie bezpieczeństwa wybranych krajów oraz działalność organizacji międzynarodowych : studium teoretyczne : praca zbiorowa S BG AON sygn. S/6800 cz. 2 BUCZYŃSKI JÓZEF 36. Potencjał intelektualny współczesnych organizacji = Intellectual Capital of Contemporary Organisations. - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Przyszłość nauk wojskowych / Józef Buczyński, Piotr Sienkiewicz. - Tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Wystąpienie przejmującego obowiązki komendanta-rektora AON gen. dyw. dr. hab. inż. Józefa Buczyńskiego. - (Przekazanie obowiązków komendantarektora AON) // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s Wywiad z komendantem-rektorem AON gen. dyw. dr. hab. inż. Józefem Buczyński. - (Wywiad). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s Z okazji Święta Niepodległości : 10 listopada 2006 r. z okazji Święta Niepodległości komendant-rektor AON gen. broni dr hab. inż. Józef Buczyński wręczył wyróżnienia kadrze i pracownikom AON. - (Z Życia Uczelni). - Fot.// Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s BUJAK ANDRZEJ 41. Operacje połączone wielonarodowych sił zadaniowych ; Nowe systemy broni i wyposażenia // W: Wybrane aspekty walki w mieście / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S ; BG AON sygn. S/ Stan badań nad systemami broni obezwładniającej - badania rozwojowe i aplikacyjne / Bogdan Michailiuk, Andrzej Bujak, Zbigniew Mazurek ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. - Opracowanie wykonano w ramach projektu badawczego nr 0 T00A finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. BG AON sygn. S/

11 43. Wykorzystanie broni obezwładniającej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w różnych stanach funkcjonowania państwa / Bogdan Michailiuk, Andrzeju Bujak, Zbigniew Mazurek / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : rys. - Opracowanie wykonano w ramach projektu badawczego nr 0 T00A finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. BG AON sygn. S/6678 BURAWSKI ZDZISŁAW 44. Problemy fortyfikacji wieku jądrowego. - Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Proces kierowania działaniami inżynieryjnymi // W: Kierowanie działaniami inżynieryjnymi w operacji "PROJEKTOWANIE" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Przetrwanie wojsk na polu walki w aspekcie rozbudowy fortyfikacyjnej terenu. - Tab. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 4, s Specyfika kierowania działaniami inżynieryjnymi // W: Zabezpieczenie inżynieryjne działań wojsk w operacjach reagowania kryzysowego "INŻYNIERIA 1" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Wsparcie inżynieryjne // W: Wybrane aspekty walki w mieście / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6637 CAŁKOWSKI TOMASZ 2005 r. - uzupełnienie 49. Planowanie wsparcia ogniowego w batalionie zmechanizowanym. - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki , wydanie specjalne, s r. 50. Działalność szkoleniowo-metodyczna // W: Organizacja szkolenia oddziałów i pododdziałów artylerii w wojskach lądowych : praca naukowo-badawcza pk. 11

12 "SZKOLART" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Formy szkolenia dowództw i sztabów oraz oddziałów i pododdziałów artylerii / Tomasz Całkowski, Tomasz Rubaj // W: Organizacja szkolenia oddziałów i pododdziałów artylerii w wojskach lądowych : praca naukowobadawcza pk. "SZKOLART" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Targeting na szczeblu brygady według poglądów amerykańskich // W: Targeting w dowodzeniu artylerią : materiały z seminarium naukowego, [Warszawa 7 grudnia 2005 r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : 2006, AON. - S : rys., tab. BG AON sygn. S/6601 CHOJNACKI MAREK 2003 r. - uzupełnienie 53. Dowództwo komponentu powietrznego : podstawowe założenia / kier. Stanisław Zajas ; aut.: Marek Chojnacki [i in.] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ r. 54. Stan aktualny systemu dowodzenia siłami powietrznymi NATO // W: Kierunki rozwoju systemu dowodzenia SP RP (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6661 CHOJNACKI WŁODZIMIERZ 55. Konflikty o niskiej intensywności wyzwaniem dla współczesnych sił zbrojnych // W: Działania przeciwpartyzanckie : historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku / Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej 12

13 Akademii Nauk ; Katedra Historii Sztuki Wojennej Akademii Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Psychospołeczne problemy sytuacji kryzysowych i wojny // W: Funkcje organów samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania kryzysowego : konferencja naukowa, Zielonka 20 stycznia 2006 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek. - Zielonka : Urząd Miasta, S BG AON sygn /III /III CHOJNACKI ZENON 57. Podróże studyjne [2005/2006, PSOT]. - (Edukacja) / Zenon Chojnacki, Wiesław Grzegorzewski. - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Sojuszniczy system obserwacji z powietrza - AGS. - (Technika i Uzbrojenie) / Zenon Chojnacki, Karol Dymanowski. - Fot., rys. // Przegląd Morski , nr 9, s Taktyka lotnictwa wspierającego siły morskie i lotnictwa morskiego // W: Zmiany taktyki współczesnego lotnictwa uderzeniowego (III ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : fot., rys. BG AON sygn. S/6689 CHROBAK RYSZARD 60. Cele i zadania wojsk w tyłowej strefie operacji // W: Organizacja i prowadzenie działań w tyłowej strefie operacji : [praca naukowo-badawcza] pk. "STREFA" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Koncepcje wykorzystania operacyjnych jednostek wojsk lądowych w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń ; Zakończenie // W: Grupy bojowe i zgrupowania taktyczne w operacjach pk. REGIMENT / Wydział Wojsk Lądowych. Warszawa : AON, S. 5-7; 8-18; 19-48; : rys., tab. BG AON sygn. S/

14 CIEŚLAK EUGENIUSZ 2003 r. - uzupełnienia 62. Dowództwo komponentu powietrznego : podstawowe założenia / kier. Stanisław Zajas ; aut.: Eugeniusz Cieślak [i in.] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ Podstawy taktyki lotnictwa sił powietrznych / [Janusz Karpowicz, Eugeniusz Cieślak, Wiesław Marud] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ r. 64. Lotnictwo sił powietrznych - prognoza rozwoju do 2025 roku (II ) / [Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak, Janusz Karpowicz] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Pokonanie obrony powietrznej przeciwnika przez lotnictwo sił powietrznych : uwarunkowania operacyjne pokonania obrony powietrznej przeciwnika przez lotnictwo (II ) / [Janusz Karpowicz, Eugeniusz Cieślak, Piotr Krawczyk] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Polskie siły powietrzne w operacjach koalicyjnych (III.3.5.2) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/6830/1 67. Siły zbrojne w operacjach reagowania kryzysowego. - (Strategia Użycia i Działania Sił Zbrojnych). - Rys. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 2 s Sojusznicze założenia prowadzenia operacji powietrznych : dowództwo komponentu powietrznego sił połączonych. - (Sztuka Operacyjna i Taktyka). - Fot / Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak // Przegląd Sił Powietrznych , nr 4, s System informacji naukowo-technicznej i bibliotecznej resortu obrony narodowej / Eugeniusz Cieślak, Stanisław Zajas, Izabela Kowalska // W: 14

15 Zastosowanie słownika języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego w krajowym systemie informacji naukowo-technicznej (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Teoretyczne założenia operacji powietrznej : ujęcie amerykańskie // W: Teoria współczesnych operacji powietrznych ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Współczesne założenia doktrynalne w zakresie wsparcia operacji powietrznych i działań taktycznych z kosmosu // W: Technologie i systemy kosmiczne w działaniach taktycznych lotnictwa sił powietrznych / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wykorzystanie systemów kosmicznych podczas operacji powietrznych w świetle założeń doktrynalnych. - (Sztuka Operacyjna i Taktyka. - Fot. // Przegląd Sił Powietrznych , nr 12, s Zastosowanie słownika języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego w krajowym systemie informacji naukowo-technicznej (II ) : załącznik : polsko-angielski słownik haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego / Eugeniusz Cieślak [i in.] / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, [1], XII k., 500 s. BG AON sygn. S/ 6687 CIEŚLAR PAWEŁ 74. Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Układ kierowania i występujące relacje ; Zakończenie // W: Kierowanie działaniami inżynieryjnymi w operacji PROJEKTOWANIE" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S. 5-6; 7-10; ; : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Zakończenie // W: Zabezpieczenie inżynieryjne działań wojsk w operacjach reagowania kryzysowego "INŻYNIERIA 1" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S. 5-6; 7-15; : rys. BG AON sygn. S/

16 CIEŚLARCZYK MARIAN 76. CIMIC - cywilno-wojskowa płaszczyzna współpracy sojuszniczej = CIMIC : Civil-Military Cooperation within the NATO Framework. - (Działania Operacyjne i Taktyczne) / Marian Cieślarczyk, Hieronim Szafran // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Kultura organizacyjna wśród innych elementów potencjału społecznoorganizacyjnego badanych jednostek i instytucji / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, E[dward] Pomykała // W: Kultura organizacyjna w Siłach Zbrojnych RP : nowe uwarunkowania organizacyjno-funkcjonalne SZ RP w ich koncepcji rozwoju (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : diagr., rys., tab. BG AON sygn. S/ Metodologiczne podstawy badań / Marian Cieślarczyk, Stanisłwa Sirko // W: Kultura organizacyjna w Siłach Zbrojnych RP : nowe uwarunkowania organizacyjno-funkcjonalne SZ RP w ich koncepcji rozwoju (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej / [Jerzy Kajetanowicz, Marian Cieślarczyk, Anna Orzyłowska] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej. - (Kształcenie i Przygotowanie Zawodowe). - Tab. / Marian Cieślarczyk, Jerzy Kajetanowicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Wstęp ; O potrzebie wzbogacenia dotychczasowej refleksji teoretycznej na temat kultury organizacyjnej w siłach zbrojnych // W: Kultura organizacyjna w Siłach Zbrojnych RP : nowe uwarunkowania organizacyjno-funkcjonalne SZ RP w ich koncepcji rozwoju (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S ; : rys. BG AON sygn. S/

17 CIUPIŃSKI ANDRZEJ 82. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / Andrzej Ciupiński [i in.]. - Warszawa : Bellona, cop , [2] s. : il. BG AON sygn. 9264/P, 9352/P, 13881/III 83. Europa zjednoczona czy Europa otwarta? - Recenzja pracy: Potęga albo śmierć : Europa wobec imperium amerykańskiego / Chrystian Saint-Étienne. - Warszawa, 2004 // Myśl Wojskowa , nr 1, s Europejska strategia walki z terroryzmem // W: Współczesny wymiar terroryzmu : konferencja naukowa, Zielonka 5 października 2006 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek. - Warszawa : Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, S BG AON sygn. 9271/P 85. Rozwój systemu reagowania kryzysowego Unii Europejskiej // W: Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i Unię Europejską : materiały z sympozjum [Warszawa, 10 maja 2006 r.] / Instytut Bezpieczeństwa Narodowego ; Akademia Świętokrzyska [im. Jana Kochanowskiego]. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp ; Europejska Agencja Obrony (EAO) jako element instytucjonalizacji europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony ; Zakończenie // W: Instytucjonalno-normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa : praca badawcza / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, S. 5-8; ; BG AON sygn. S/6655 CZAJA JAN 87. Bezpieczeństwo europejskie : nowe wyzwania, nowe szanse, stare nawyki = European Security - New Challenges, New Opportunities. - (Bezpieczeństwo) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / Jan Czaja [i in.]. - Warszawa : Bellona, cop , [2] s. : il. BG AON sygn. 9264/P, 9352/P, 13881/III 89. NATO - Unia Europejska : partnerstwo dla bezpieczeństwa globalnego // W: Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i 17

18 Unię Europejską : materiały z sympozjum, [Warszawa 10 maja 2006 r.] / Instytut Bezpieczeństwa Narodowego ; Akademia Świętokrzyska [im. Jana Kochanowskiego]. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Polska wobec ewolucji NATO : próba oceny modelu // W: Instytucjonalnonormatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa : praca badawcza / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/6655 CZAJKA KRZYSZTOF 91. Udział artylerii w procesie targetingu // W : Targeting w dowodzeniu artylerią : materiały z seminarium naukowego, [Warszawa 7 grudnia 2005 r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : 2006, AON. - S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Użycie artylerii w natarciu związku taktycznego i oddziału / Krzysztof Czajka, Piotr Malinowski, Tomasz Rubaj ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Determinanty procesu szkolenia // W: Organizacja szkolenia oddziałów i pododdziałów artylerii w wojskach lądowych : praca naukowobadawcza pk. "SZKOLART" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S. 3-7; 8-47 : rys. BG AON sygn. S/6812 CZUPRYŃSKI ANDRZEJ 2005 r. - uzupełnienie 94. Uwarunkowania powstawania sytuacji kryzysowych i kryzysów społecznych // Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej , nr 4, s r. 95. Charakterystyka tyłowej strefy w operacji oraz potencjalne zagrożenia wojsk i obiektów w tej strefie // W: Organizacja i prowadzenie działań w tyłowej 18

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5775/2006 Eleonora AKSAMITOWSKA Mirosława KALINOWSKA Jolanta MIJEWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 6042/11 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ZATWIERDZAM Egz. nr 1 DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO ROZKŁAD ZAJĘĆ Niestacjonarne Studia I Stopnia kierunek: zarządzanie Nazwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Układ wystąpienia Zmiany w nazewnictwie Ewolucja nauk wojskowych

Bardziej szczegółowo

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE Taktyczny bezzałogowy aparat latający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW WYŻSZA SZKOŁA BEZPECZEŃSTWA OCHRONY im. Marszałka Józefa PŁSUDSKEGO z siedzibą w Warszawie PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW Lp. Promotor Kierunek 1. dr R. Chmielewski / Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 www.wsosp.deblin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dęblin, dnia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne I. Wspólne hasła tematyczne dla studentów specjalności: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe 1. Pojęcie prawa, systemu

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYKŁAD INAUGURACYJNY BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP - UMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Stanisław Koziej Szef 1 CEL Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP dla Polaków

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS STUDIA NIESTACJONARNE II-go STOPNIA 3/ (I rok), /5 (II rok), 5/ (III rok) Semestr I Socjologia ogólna 3 Podstawy bezpieczeństwa państwa 5 3 Wiedza o państwie i prawie 5 Podstawy psychologii 3 5 Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO

PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO KONFERENCJA NAUKOWA PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO ORGANIZATOR: Państwowy Instytut Badawczy RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA: Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr hab. ASMUSSEN Jan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

WOJSKOZNAWSTWO Specjalność: WOJSKOZNAWSTWO

WOJSKOZNAWSTWO Specjalność: WOJSKOZNAWSTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Obszar kształcenia: nauki humanistyczne i nauki społeczne Rok studiów - semestr (zimowy) WOJSKOZNAWSTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Marek Pietraś prof. dr hab. Michał Chorośnicki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska, Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Dyskurs o walorach poznawczych zarządzania i zarządzania procesowego (Kazimierz Doktór) 1.1. Wprowadzenie 1.2. Naukowe zarządzanie a zarządzanie procesowe 1.3. Spór o

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Semestr I 1. Realizm w stosunkach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul.

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul. Dostawa dzienników dla wszystkich odbiorców do godz. 7.00! ROZDZIELNIK na prasę krajową dla komórek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do SIWZ Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Sygn. AON 6185/13 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM"

PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM Z A T W I E R D Z A M MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Biuro do Spraw DYREKTOR BIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH płk Marek BARANOWSKI Dnia... listopada 2015 r. PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25.

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25. DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 16 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 13 września 2012 r. DECYZJA Nr 1 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA POLA WALKI

INFORMATYZACJA POLA WALKI Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (20) Nr 2, 2004 Roman DUFRÊNE Janusz PIELA INFORMATYZACJA POLA WALKI 1. WPROWADZENIE Nowe rodzaje zagrożeń i związana z nimi konieczność dostosowania sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Bezpieczeństwo wewnętrzne PROFL: praktyczny POZOM: stopnia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 Moduł bezpieczeństwa moduł 36 6 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA GEOGRAFIA WOJSKOWA 28 kwietnia 2015 r. płk Krzysztof DANILEWICZ WARSZAWA Nowa struktura DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ INSPEKTORAT RODZAJÓW WOJSK INSPEKTORAT WSPARCIA SZ PION OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności

Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności Wprowadzenie 11 Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności 1. Rola szkół wyższych w realizacji strategii rozwoju regionu - Anna Berezka 15 1.1. Strategia

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2002

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2002 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GLÓWNA OSRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ELEONORA AKSAMITOWSKA JOLANTA MIJEWSKA ANNA PAWLIKOWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2012 r. Korekta Magdalena Mularczyk Wydawnictwa zwarte Dostępne w PBW 1. Janiec, Stanisław

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo