BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 WARSZAWA

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 3 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON 4 CZĘŚĆ I WYDAWNICTWA ZWARTE 125 INDEKS AUTORÓW 161 INDEKS PRZEDMIOTOWY 169 2

3 OD REDAKCJI Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2006 jest kontynuacją wydawanych od 1990 r. tomów (roczników). Bibliografia składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje indywidualny dorobek wydawniczy pracowników AON (w tym również pozycje wydane poza Akademią). Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i powielonych, artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych. Bibliografia podmiotowa przedstawiona została w układzie alfabetycznym. Druga część Bibliografii obejmuje wykaz wydawnictw zwartych (autorskich i tytułowych) za 2006 r., które zostały wydane w AON lub poza uczelnią, ale napisane przez pracowników Akademii. W tej części zastosowano również układ alfabetyczny. Taki podział materiału bibliograficznego pozwala odzwierciedlić główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej w AON oraz zaprezentować proces rozwoju naukowego poszczególnych pracowników. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2006 zawiera 1049 opisów bibliograficznych (część I - 801, część II - 248). Opisy sporządzano głównie z autopsji. Zastosowano pełny opis według obowiązujących norm bibliograficznych. W przypadku prac zespołowych, w części I Bibliografii, poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Bibliografia zaopatrzona została w indeksy: autorów i przedmiotowy. W pierwszym indeksie, w szeregu abecadłowym przedstawiono nazwiska autorów, redaktorów naukowych, kierowników prac badawczych i promotorów prac doktorskich. Indeks przedmiotowy to alfabetyczny wykaz haseł przedmiotowych charakteryzujących treści dokumentów. Opracowany został w oparciu o Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego 1 i Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 2. Oba indeksy kierują do właściwej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. 1 Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego.- Warszawa, : AON, Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON AKSAMITOWSKA ELEONORA 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2004 / Eleonora Aksamitowska, Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska; Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/6729 AKSAMITOWSKI ANDRZEJ 2. [Autor haseł]: Czerniakowski port ; Czerniaków ; Dąbrowskiego Jana Henryka im. fort ; Mokotów fort ; Piłsudskiego Józefa im. fort ; Szczupak grupa // W: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 1: Działania zbrojne / red. nauk. Piotr Rozwadowski. - Warszawa : Bellona, 2005 [właśc.2006]. - S ; ; ; ; ; 546; ; BG AON sygn. 2562/IV t Bitwa o Falludżę (8-30 listopada 2004 r.) // W: Konflikty współczesnego świata / red. Grzegorz Ciechanowski, Jerzy Sielski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, S BG AON sygn /III-15233/III, 15289/III 4. Czerwcowy bunt robotniczy - Poznań 56 : kalendarium wydarzeń // W: Poznański Czerwiec 56 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w dniu 13 czerwca 2006 roku. - Warszawa : AON, S : tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON sygn. C/ Formy i metody zwalczania partyzantki miejskiej na przykładzie bitwy o Falludżę w listopadzie 2004 roku // W: Działania przeciwpartyzanckie : historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku / Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Historii Sztuki Wojennej 4

5 Akademii Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys BG AON sygn. S/ Militarna rola Narwi w kampaniach wojennych XX wieku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : mapy BG AON sygn. S/ Obronna rola rzek północnego Mazowsza w lipcu i sierpniu 1920 roku // W: Bitwa warszawska 1920 roku w obronie niepodległości / red. nauk. Janusz Odziemkowski ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, S : fot. BG AON sygn /III-13890/III 8. Skład organizacyjny jednostek Wehrmachtu i Armii Czerwonej walczących w Karpatach w 1944 roku. Charakterystyki dowódców // W: Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje : międzynarodowa konferencja naukowa, Dukla 27 kwietnia 2005 r. / red. nauk. Wiesław Wróblewski ; Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli. - Krosno : Ruthenus, S BG AON sygn /III-14124/III 9. Wstęp / Andrzej Aksamitowski, Jeremiasz Ślipiec // W: Działania przeciwpartyzanckie : historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku / Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Historii Sztuki Wojennej Akademii Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp ; Rola Twierdzy Modlin w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku // W: 200 [Dwieście] lat Twierdzy Modlin ( ) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 200-lecia modlińskiej twierdzy [Modlin, dnia 10 listopada 2006 r.] / [red. nauk. Andrzej Aksamitowski] ; Ministerstwo Obrony Narodowej [i in.]. - Modlin : Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin, S. 7-10; BG AON sygn /III-14017/III 11. Wstęp = Introduction ; Zakończenie = Conclusions / Andrzej Aksamitowski, Jeremiasz Ślipiec // W: Poznański Czerwiec 56 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w dniu 13 5

6 czerwca 2006 roku. - Warszawa : AON, S. 5-10; (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON sygn. C/ Z badań nad nowożytnymi fortyfikacjami europejskimi z perspektywy XXI wieku // W: Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku (VIII Forum Historyków Wojskowych) / red. nauk. Tadeusz Dubicki, Tadeusz Panecki ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, S ANTCZAK STEFAN 13. Bezpieczeństwo, Integracja, Regionalizacja : księga jubileuszowa, dedykowana profesorowi Julianowi Skrzypowi : materiały przedkonferencyjne / red. Stefan Antczak ; Akademia Podlaska. Wydział Zarządzania. - Siedlce : Wydaw. AP, s. : il., mapy. BG AON sygn. 9262/P 14. Wnioski wynikające z realizacji polityki kadrowej w siłach zbrojnych RP dla procesu przygotowania kadr dowódczych w siłach powietrznych RP. - (Dydaktyka i Szkolenie) / Stefan Antczak, Jarosław Kozuba. - Rys. // Myśl Wojskowa , nr 5, s BARTNIK RYSZARD 15. Możliwości lotnictwa wojsk lądowych SZ RP w realizacji zadań specjalnych ; Taktyka lotnictwa wojsk lądowych SZ RP w realizacji zadań specjalnych // W: Użycie lotnictwa wojsk lądowych do zadań specjalnych II / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S ; : il. BG AON sygn. S/ Taktyka lotnictwa uderzeniowego w ofensywnej walce o dominację w przestrzeni powietrznej // W: Zmiany taktyki współczesnego lotnictwa uderzeniowego (III ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : fot., rys. BG AON sygn. S/6689 6

7 BARTOSZUK SŁAWOMIR 17. Ćwiczenia z MS Excel XP / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Wykresy, listy, tablice s. : il. BG AON sygn. S/6826 cz System informacyjny wojsk lądowych // W: Bariery funkcjonowania systemu informacyjnego w procesie dowodzenia wojsk lądowych pk. BARIERA / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6807 BINKOWSKI HENRYK 19. Rozwój wielostronnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa Europy // W: Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i Unię Europejską : materiały z sympozjum [Warszawa, 10 maja 2006 r.] / Instytut Bezpieczeństwa Narodowego ; Akademia Świętokrzyska [im. Jana Kochanowskiego]. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Sprawozdanie z sympozjum na temat: Wszechstronne międzynarodowe zaangażowanie w konflikty cywilno-wojskowe, interakcje, wyzwania i szanse, [Wiedeń listopada 2006 r., Austriacka Akademia Obrony]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s System polityczny i inne teoretyczno-normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa demokratycznego // W: Instytucjonalno-normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa : praca badawcza / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6655 BŁŻEJCZYK WIESŁAW 22. Metodyka tworzenia systemów ekspertowych / Wiesław Błażejczyk [i in.] // W: System ekspertowy wspomagający przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń CSX : zgromadzenie, analiza i weryfikacja wiedzy : opracowanie projektu koncepcyjnego rozwiązania zadania / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 7

8 BG AON sygn. S/ Potrzeby informacyjne AAR w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo / Wiesław Błażejczyk, Halina Świeboda // W: Gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja danych na potrzeby procesu AAR [After Action Review] i ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo : [praca badawcza] / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Scenariusz gry decyzyjnej "CYBERWAR" / Wiesław Błażejczyk, Halina Świeboda // W: Modelowanie procesów walki informacyjnej : model "CYBERWAR" / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Zakończenie // W: Gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja danych na potrzeby procesu AAR [After Action Review] i ćwiczenia dowódczosztabowego wspomaganego komputerowo : [praca badawcza] / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S. 3-7; BG AON sygn. S/6636 BORYN PAWEŁ 26. Technical and Technological Aspects of Cax Conducting in War Game & Simulation Center // W: International Conference "CONSIM-2006" Warsaw, October 2006 : role of the War Game and Simulation Centers in commands and staffs training : documentes review / National Defence University. War Game and Simulation Center. - Warszawa : NDU, S : rys. BG AON sygn. S/ Realizacja eksperymentów symulacyjnych / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - natarcie / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Wnioski końcowe / Paweł Boryn [i in.] // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych 8

9 rodzajów działań bojowych - natarcie / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6818 BOŻEK MARTIN 2005 r. - uzupełnienie 29. Charakterystyka przesłanek stosowania instytucji stanu wyjątkowego i stanu wojennego w świetle obowiązującego ustawodawstwa. - (Komentarze i Recenzje). - Schem. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s BRZOZOWSKI ADAM 30. Military Jokes and Military Humor. - (Military English) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski. - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s [Osiemnaście] lekcji z elementarza przywództwa : [na podstawie materiału dydaktycznego wykorzystywanego w SZ USA] : [lekcja 7-10]. - (Military English) / oprac. i tł. Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s [Osiemnaście] lekcji z elementarza przywództwa : [na podstawie materiału dydaktycznego wykorzystywanego w SZ USA] : [lekcja 11-14]. - (Military English) / oprac. i tł. Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s [Osiemnaście] lekcji z elementarza przywództwa : [na podstawie materiału dydaktycznego wykorzystywanego w SZ USA] : [lekcja 15-18]. - (Military English) / oprac. i tł. Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s System reagowania kryzysowego / Adam Brzozowski [i in.] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Wpływ terroryzmu z wykorzystaniem BMR na strategie bezpieczeństwa wybranych państw / Adam Brzozowski, Piotr Gawliczek // W: Terroryzm jądrowy, chemiczny, biologiczny jako współczesne zagrożenia asymetryczne / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Wpływ 9

10 terroryzmu BMR na strategie bezpieczeństwa wybranych krajów oraz działalność organizacji międzynarodowych : studium teoretyczne : praca zbiorowa S BG AON sygn. S/6800 cz. 2 BUCZYŃSKI JÓZEF 36. Potencjał intelektualny współczesnych organizacji = Intellectual Capital of Contemporary Organisations. - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Przyszłość nauk wojskowych / Józef Buczyński, Piotr Sienkiewicz. - Tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Wystąpienie przejmującego obowiązki komendanta-rektora AON gen. dyw. dr. hab. inż. Józefa Buczyńskiego. - (Przekazanie obowiązków komendantarektora AON) // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s Wywiad z komendantem-rektorem AON gen. dyw. dr. hab. inż. Józefem Buczyński. - (Wywiad). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s Z okazji Święta Niepodległości : 10 listopada 2006 r. z okazji Święta Niepodległości komendant-rektor AON gen. broni dr hab. inż. Józef Buczyński wręczył wyróżnienia kadrze i pracownikom AON. - (Z Życia Uczelni). - Fot.// Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s BUJAK ANDRZEJ 41. Operacje połączone wielonarodowych sił zadaniowych ; Nowe systemy broni i wyposażenia // W: Wybrane aspekty walki w mieście / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S ; BG AON sygn. S/ Stan badań nad systemami broni obezwładniającej - badania rozwojowe i aplikacyjne / Bogdan Michailiuk, Andrzej Bujak, Zbigniew Mazurek ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. - Opracowanie wykonano w ramach projektu badawczego nr 0 T00A finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. BG AON sygn. S/

11 43. Wykorzystanie broni obezwładniającej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w różnych stanach funkcjonowania państwa / Bogdan Michailiuk, Andrzeju Bujak, Zbigniew Mazurek / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : rys. - Opracowanie wykonano w ramach projektu badawczego nr 0 T00A finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. BG AON sygn. S/6678 BURAWSKI ZDZISŁAW 44. Problemy fortyfikacji wieku jądrowego. - Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Proces kierowania działaniami inżynieryjnymi // W: Kierowanie działaniami inżynieryjnymi w operacji "PROJEKTOWANIE" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Przetrwanie wojsk na polu walki w aspekcie rozbudowy fortyfikacyjnej terenu. - Tab. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 4, s Specyfika kierowania działaniami inżynieryjnymi // W: Zabezpieczenie inżynieryjne działań wojsk w operacjach reagowania kryzysowego "INŻYNIERIA 1" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Wsparcie inżynieryjne // W: Wybrane aspekty walki w mieście / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6637 CAŁKOWSKI TOMASZ 2005 r. - uzupełnienie 49. Planowanie wsparcia ogniowego w batalionie zmechanizowanym. - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki , wydanie specjalne, s r. 50. Działalność szkoleniowo-metodyczna // W: Organizacja szkolenia oddziałów i pododdziałów artylerii w wojskach lądowych : praca naukowo-badawcza pk. 11

12 "SZKOLART" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Formy szkolenia dowództw i sztabów oraz oddziałów i pododdziałów artylerii / Tomasz Całkowski, Tomasz Rubaj // W: Organizacja szkolenia oddziałów i pododdziałów artylerii w wojskach lądowych : praca naukowobadawcza pk. "SZKOLART" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Targeting na szczeblu brygady według poglądów amerykańskich // W: Targeting w dowodzeniu artylerią : materiały z seminarium naukowego, [Warszawa 7 grudnia 2005 r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : 2006, AON. - S : rys., tab. BG AON sygn. S/6601 CHOJNACKI MAREK 2003 r. - uzupełnienie 53. Dowództwo komponentu powietrznego : podstawowe założenia / kier. Stanisław Zajas ; aut.: Marek Chojnacki [i in.] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ r. 54. Stan aktualny systemu dowodzenia siłami powietrznymi NATO // W: Kierunki rozwoju systemu dowodzenia SP RP (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6661 CHOJNACKI WŁODZIMIERZ 55. Konflikty o niskiej intensywności wyzwaniem dla współczesnych sił zbrojnych // W: Działania przeciwpartyzanckie : historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku / Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej 12

13 Akademii Nauk ; Katedra Historii Sztuki Wojennej Akademii Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Psychospołeczne problemy sytuacji kryzysowych i wojny // W: Funkcje organów samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania kryzysowego : konferencja naukowa, Zielonka 20 stycznia 2006 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek. - Zielonka : Urząd Miasta, S BG AON sygn /III /III CHOJNACKI ZENON 57. Podróże studyjne [2005/2006, PSOT]. - (Edukacja) / Zenon Chojnacki, Wiesław Grzegorzewski. - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Sojuszniczy system obserwacji z powietrza - AGS. - (Technika i Uzbrojenie) / Zenon Chojnacki, Karol Dymanowski. - Fot., rys. // Przegląd Morski , nr 9, s Taktyka lotnictwa wspierającego siły morskie i lotnictwa morskiego // W: Zmiany taktyki współczesnego lotnictwa uderzeniowego (III ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : fot., rys. BG AON sygn. S/6689 CHROBAK RYSZARD 60. Cele i zadania wojsk w tyłowej strefie operacji // W: Organizacja i prowadzenie działań w tyłowej strefie operacji : [praca naukowo-badawcza] pk. "STREFA" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Koncepcje wykorzystania operacyjnych jednostek wojsk lądowych w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń ; Zakończenie // W: Grupy bojowe i zgrupowania taktyczne w operacjach pk. REGIMENT / Wydział Wojsk Lądowych. Warszawa : AON, S. 5-7; 8-18; 19-48; : rys., tab. BG AON sygn. S/

14 CIEŚLAK EUGENIUSZ 2003 r. - uzupełnienia 62. Dowództwo komponentu powietrznego : podstawowe założenia / kier. Stanisław Zajas ; aut.: Eugeniusz Cieślak [i in.] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ Podstawy taktyki lotnictwa sił powietrznych / [Janusz Karpowicz, Eugeniusz Cieślak, Wiesław Marud] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ r. 64. Lotnictwo sił powietrznych - prognoza rozwoju do 2025 roku (II ) / [Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak, Janusz Karpowicz] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Pokonanie obrony powietrznej przeciwnika przez lotnictwo sił powietrznych : uwarunkowania operacyjne pokonania obrony powietrznej przeciwnika przez lotnictwo (II ) / [Janusz Karpowicz, Eugeniusz Cieślak, Piotr Krawczyk] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Polskie siły powietrzne w operacjach koalicyjnych (III.3.5.2) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/6830/1 67. Siły zbrojne w operacjach reagowania kryzysowego. - (Strategia Użycia i Działania Sił Zbrojnych). - Rys. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 2 s Sojusznicze założenia prowadzenia operacji powietrznych : dowództwo komponentu powietrznego sił połączonych. - (Sztuka Operacyjna i Taktyka). - Fot / Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak // Przegląd Sił Powietrznych , nr 4, s System informacji naukowo-technicznej i bibliotecznej resortu obrony narodowej / Eugeniusz Cieślak, Stanisław Zajas, Izabela Kowalska // W: 14

15 Zastosowanie słownika języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego w krajowym systemie informacji naukowo-technicznej (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Teoretyczne założenia operacji powietrznej : ujęcie amerykańskie // W: Teoria współczesnych operacji powietrznych ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Współczesne założenia doktrynalne w zakresie wsparcia operacji powietrznych i działań taktycznych z kosmosu // W: Technologie i systemy kosmiczne w działaniach taktycznych lotnictwa sił powietrznych / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wykorzystanie systemów kosmicznych podczas operacji powietrznych w świetle założeń doktrynalnych. - (Sztuka Operacyjna i Taktyka. - Fot. // Przegląd Sił Powietrznych , nr 12, s Zastosowanie słownika języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego w krajowym systemie informacji naukowo-technicznej (II ) : załącznik : polsko-angielski słownik haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego / Eugeniusz Cieślak [i in.] / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, [1], XII k., 500 s. BG AON sygn. S/ 6687 CIEŚLAR PAWEŁ 74. Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Układ kierowania i występujące relacje ; Zakończenie // W: Kierowanie działaniami inżynieryjnymi w operacji PROJEKTOWANIE" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S. 5-6; 7-10; ; : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Zakończenie // W: Zabezpieczenie inżynieryjne działań wojsk w operacjach reagowania kryzysowego "INŻYNIERIA 1" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S. 5-6; 7-15; : rys. BG AON sygn. S/

16 CIEŚLARCZYK MARIAN 76. CIMIC - cywilno-wojskowa płaszczyzna współpracy sojuszniczej = CIMIC : Civil-Military Cooperation within the NATO Framework. - (Działania Operacyjne i Taktyczne) / Marian Cieślarczyk, Hieronim Szafran // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Kultura organizacyjna wśród innych elementów potencjału społecznoorganizacyjnego badanych jednostek i instytucji / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, E[dward] Pomykała // W: Kultura organizacyjna w Siłach Zbrojnych RP : nowe uwarunkowania organizacyjno-funkcjonalne SZ RP w ich koncepcji rozwoju (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : diagr., rys., tab. BG AON sygn. S/ Metodologiczne podstawy badań / Marian Cieślarczyk, Stanisłwa Sirko // W: Kultura organizacyjna w Siłach Zbrojnych RP : nowe uwarunkowania organizacyjno-funkcjonalne SZ RP w ich koncepcji rozwoju (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej / [Jerzy Kajetanowicz, Marian Cieślarczyk, Anna Orzyłowska] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej. - (Kształcenie i Przygotowanie Zawodowe). - Tab. / Marian Cieślarczyk, Jerzy Kajetanowicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Wstęp ; O potrzebie wzbogacenia dotychczasowej refleksji teoretycznej na temat kultury organizacyjnej w siłach zbrojnych // W: Kultura organizacyjna w Siłach Zbrojnych RP : nowe uwarunkowania organizacyjno-funkcjonalne SZ RP w ich koncepcji rozwoju (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S ; : rys. BG AON sygn. S/

17 CIUPIŃSKI ANDRZEJ 82. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / Andrzej Ciupiński [i in.]. - Warszawa : Bellona, cop , [2] s. : il. BG AON sygn. 9264/P, 9352/P, 13881/III 83. Europa zjednoczona czy Europa otwarta? - Recenzja pracy: Potęga albo śmierć : Europa wobec imperium amerykańskiego / Chrystian Saint-Étienne. - Warszawa, 2004 // Myśl Wojskowa , nr 1, s Europejska strategia walki z terroryzmem // W: Współczesny wymiar terroryzmu : konferencja naukowa, Zielonka 5 października 2006 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek. - Warszawa : Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, S BG AON sygn. 9271/P 85. Rozwój systemu reagowania kryzysowego Unii Europejskiej // W: Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i Unię Europejską : materiały z sympozjum [Warszawa, 10 maja 2006 r.] / Instytut Bezpieczeństwa Narodowego ; Akademia Świętokrzyska [im. Jana Kochanowskiego]. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp ; Europejska Agencja Obrony (EAO) jako element instytucjonalizacji europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony ; Zakończenie // W: Instytucjonalno-normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa : praca badawcza / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, S. 5-8; ; BG AON sygn. S/6655 CZAJA JAN 87. Bezpieczeństwo europejskie : nowe wyzwania, nowe szanse, stare nawyki = European Security - New Challenges, New Opportunities. - (Bezpieczeństwo) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / Jan Czaja [i in.]. - Warszawa : Bellona, cop , [2] s. : il. BG AON sygn. 9264/P, 9352/P, 13881/III 89. NATO - Unia Europejska : partnerstwo dla bezpieczeństwa globalnego // W: Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i 17

18 Unię Europejską : materiały z sympozjum, [Warszawa 10 maja 2006 r.] / Instytut Bezpieczeństwa Narodowego ; Akademia Świętokrzyska [im. Jana Kochanowskiego]. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Polska wobec ewolucji NATO : próba oceny modelu // W: Instytucjonalnonormatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa : praca badawcza / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/6655 CZAJKA KRZYSZTOF 91. Udział artylerii w procesie targetingu // W : Targeting w dowodzeniu artylerią : materiały z seminarium naukowego, [Warszawa 7 grudnia 2005 r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : 2006, AON. - S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Użycie artylerii w natarciu związku taktycznego i oddziału / Krzysztof Czajka, Piotr Malinowski, Tomasz Rubaj ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Determinanty procesu szkolenia // W: Organizacja szkolenia oddziałów i pododdziałów artylerii w wojskach lądowych : praca naukowobadawcza pk. "SZKOLART" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S. 3-7; 8-47 : rys. BG AON sygn. S/6812 CZUPRYŃSKI ANDRZEJ 2005 r. - uzupełnienie 94. Uwarunkowania powstawania sytuacji kryzysowych i kryzysów społecznych // Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej , nr 4, s r. 95. Charakterystyka tyłowej strefy w operacji oraz potencjalne zagrożenia wojsk i obiektów w tej strefie // W: Organizacja i prowadzenie działań w tyłowej 18

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW wrzesieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r.

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Wydanie szóste WARSZAWA 2008 Słownik opracował zespół pracowników ze Sztabu Generalnego WP, Żandarmerii

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Doskonalenie systemu rozpoznania Co mamy, czego oczekujemy Krym tlący się konflikt PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2014 W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y ISSN

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R.

DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R. KR NIKA WOJSKA POLSKIEGO 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania

Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania ZESZYTY NAUKOWE 2/2014 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania pod redakcją Czesława Marcinkowskiego Recenzent dr hab. Andrzej Czupryński (Akademia Obrony Narodowej) Redakcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. luty 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. luty 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW luty 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków prosimy

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: UKRAINA Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://pawelkowal.pl/wp-content/uploads/2013/02/flag_of_ukraine.jpg

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI październik 2014 r.

NOWOŚCI październik 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI październik 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne 1. Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego... 2 2. Prawne podstawy zarzadzania kryzysowego... 5 3. Stany nadzwyczajne w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI. nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065

BELLONA. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI. nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065 BELLONA nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065 Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej RADA NAUKOWA KWARTALNIKA BELLONA

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH INSTYTUT ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH INSTYTUT ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH INSTYTUT ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA PODSTAWY DOWODZENIA Praca zbiorowa pod redakcją: Janusza KRĘCIKIJA Jarosława WOŁEJSZO WARSZAWA 2007

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Warszawa 2013 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Redaktor naczelna Biuletynu AON

Redaktor naczelna Biuletynu AON Drodzy Czytelnicy! rugi kwartał 2010 Droku obfitował w wiele wydarzeƒ naukowych. Nic w tym dziwnego, takie sà prawa uczelni wy szej. Konferencje naukowe, spotkania, czy te çwiczenia akademickie sà stałym

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH W ROKU 2007 1 W roku 2007 Instytut Studiów Strategicznych zajmował się aktualnymi problemami, pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK nr 4(93) WARSZAWA 2013 KOMITET NAUKOWY dr hab. inż. Andrzej Glen przewodniczący, prof. dr hab. Stanisław Zajas zastępca przewodniczącego, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WIELKA WYBORY PROMOCJA NAUKI KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR.

WIELKA WYBORY PROMOCJA NAUKI KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR. MIESIĄC NA POLIGONIE STR. 4 WIELKA PROMOCJA NAUKI STR. 2 NOWY MODEL KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH STR. 18 WYBORY DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR. 18 WIELKA PROMOCJA NAUKI Ziemia się trzęsie. Jak, gdzie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony

Bardziej szczegółowo