BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 WARSZAWA

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 3 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON 4 CZĘŚĆ I WYDAWNICTWA ZWARTE 125 INDEKS AUTORÓW 161 INDEKS PRZEDMIOTOWY 169 2

3 OD REDAKCJI Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2006 jest kontynuacją wydawanych od 1990 r. tomów (roczników). Bibliografia składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje indywidualny dorobek wydawniczy pracowników AON (w tym również pozycje wydane poza Akademią). Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i powielonych, artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych. Bibliografia podmiotowa przedstawiona została w układzie alfabetycznym. Druga część Bibliografii obejmuje wykaz wydawnictw zwartych (autorskich i tytułowych) za 2006 r., które zostały wydane w AON lub poza uczelnią, ale napisane przez pracowników Akademii. W tej części zastosowano również układ alfabetyczny. Taki podział materiału bibliograficznego pozwala odzwierciedlić główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej w AON oraz zaprezentować proces rozwoju naukowego poszczególnych pracowników. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2006 zawiera 1049 opisów bibliograficznych (część I - 801, część II - 248). Opisy sporządzano głównie z autopsji. Zastosowano pełny opis według obowiązujących norm bibliograficznych. W przypadku prac zespołowych, w części I Bibliografii, poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Bibliografia zaopatrzona została w indeksy: autorów i przedmiotowy. W pierwszym indeksie, w szeregu abecadłowym przedstawiono nazwiska autorów, redaktorów naukowych, kierowników prac badawczych i promotorów prac doktorskich. Indeks przedmiotowy to alfabetyczny wykaz haseł przedmiotowych charakteryzujących treści dokumentów. Opracowany został w oparciu o Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego 1 i Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 2. Oba indeksy kierują do właściwej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. 1 Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego.- Warszawa, : AON, Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON AKSAMITOWSKA ELEONORA 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2004 / Eleonora Aksamitowska, Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska; Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/6729 AKSAMITOWSKI ANDRZEJ 2. [Autor haseł]: Czerniakowski port ; Czerniaków ; Dąbrowskiego Jana Henryka im. fort ; Mokotów fort ; Piłsudskiego Józefa im. fort ; Szczupak grupa // W: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 1: Działania zbrojne / red. nauk. Piotr Rozwadowski. - Warszawa : Bellona, 2005 [właśc.2006]. - S ; ; ; ; ; 546; ; BG AON sygn. 2562/IV t Bitwa o Falludżę (8-30 listopada 2004 r.) // W: Konflikty współczesnego świata / red. Grzegorz Ciechanowski, Jerzy Sielski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, S BG AON sygn /III-15233/III, 15289/III 4. Czerwcowy bunt robotniczy - Poznań 56 : kalendarium wydarzeń // W: Poznański Czerwiec 56 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w dniu 13 czerwca 2006 roku. - Warszawa : AON, S : tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON sygn. C/ Formy i metody zwalczania partyzantki miejskiej na przykładzie bitwy o Falludżę w listopadzie 2004 roku // W: Działania przeciwpartyzanckie : historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku / Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Historii Sztuki Wojennej 4

5 Akademii Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys BG AON sygn. S/ Militarna rola Narwi w kampaniach wojennych XX wieku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : mapy BG AON sygn. S/ Obronna rola rzek północnego Mazowsza w lipcu i sierpniu 1920 roku // W: Bitwa warszawska 1920 roku w obronie niepodległości / red. nauk. Janusz Odziemkowski ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, S : fot. BG AON sygn /III-13890/III 8. Skład organizacyjny jednostek Wehrmachtu i Armii Czerwonej walczących w Karpatach w 1944 roku. Charakterystyki dowódców // W: Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje : międzynarodowa konferencja naukowa, Dukla 27 kwietnia 2005 r. / red. nauk. Wiesław Wróblewski ; Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli. - Krosno : Ruthenus, S BG AON sygn /III-14124/III 9. Wstęp / Andrzej Aksamitowski, Jeremiasz Ślipiec // W: Działania przeciwpartyzanckie : historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku / Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Historii Sztuki Wojennej Akademii Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp ; Rola Twierdzy Modlin w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku // W: 200 [Dwieście] lat Twierdzy Modlin ( ) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 200-lecia modlińskiej twierdzy [Modlin, dnia 10 listopada 2006 r.] / [red. nauk. Andrzej Aksamitowski] ; Ministerstwo Obrony Narodowej [i in.]. - Modlin : Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin, S. 7-10; BG AON sygn /III-14017/III 11. Wstęp = Introduction ; Zakończenie = Conclusions / Andrzej Aksamitowski, Jeremiasz Ślipiec // W: Poznański Czerwiec 56 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w dniu 13 5

6 czerwca 2006 roku. - Warszawa : AON, S. 5-10; (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON sygn. C/ Z badań nad nowożytnymi fortyfikacjami europejskimi z perspektywy XXI wieku // W: Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku (VIII Forum Historyków Wojskowych) / red. nauk. Tadeusz Dubicki, Tadeusz Panecki ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, S ANTCZAK STEFAN 13. Bezpieczeństwo, Integracja, Regionalizacja : księga jubileuszowa, dedykowana profesorowi Julianowi Skrzypowi : materiały przedkonferencyjne / red. Stefan Antczak ; Akademia Podlaska. Wydział Zarządzania. - Siedlce : Wydaw. AP, s. : il., mapy. BG AON sygn. 9262/P 14. Wnioski wynikające z realizacji polityki kadrowej w siłach zbrojnych RP dla procesu przygotowania kadr dowódczych w siłach powietrznych RP. - (Dydaktyka i Szkolenie) / Stefan Antczak, Jarosław Kozuba. - Rys. // Myśl Wojskowa , nr 5, s BARTNIK RYSZARD 15. Możliwości lotnictwa wojsk lądowych SZ RP w realizacji zadań specjalnych ; Taktyka lotnictwa wojsk lądowych SZ RP w realizacji zadań specjalnych // W: Użycie lotnictwa wojsk lądowych do zadań specjalnych II / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S ; : il. BG AON sygn. S/ Taktyka lotnictwa uderzeniowego w ofensywnej walce o dominację w przestrzeni powietrznej // W: Zmiany taktyki współczesnego lotnictwa uderzeniowego (III ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : fot., rys. BG AON sygn. S/6689 6

7 BARTOSZUK SŁAWOMIR 17. Ćwiczenia z MS Excel XP / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Wykresy, listy, tablice s. : il. BG AON sygn. S/6826 cz System informacyjny wojsk lądowych // W: Bariery funkcjonowania systemu informacyjnego w procesie dowodzenia wojsk lądowych pk. BARIERA / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6807 BINKOWSKI HENRYK 19. Rozwój wielostronnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa Europy // W: Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i Unię Europejską : materiały z sympozjum [Warszawa, 10 maja 2006 r.] / Instytut Bezpieczeństwa Narodowego ; Akademia Świętokrzyska [im. Jana Kochanowskiego]. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Sprawozdanie z sympozjum na temat: Wszechstronne międzynarodowe zaangażowanie w konflikty cywilno-wojskowe, interakcje, wyzwania i szanse, [Wiedeń listopada 2006 r., Austriacka Akademia Obrony]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s System polityczny i inne teoretyczno-normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa demokratycznego // W: Instytucjonalno-normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa : praca badawcza / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6655 BŁŻEJCZYK WIESŁAW 22. Metodyka tworzenia systemów ekspertowych / Wiesław Błażejczyk [i in.] // W: System ekspertowy wspomagający przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń CSX : zgromadzenie, analiza i weryfikacja wiedzy : opracowanie projektu koncepcyjnego rozwiązania zadania / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 7

8 BG AON sygn. S/ Potrzeby informacyjne AAR w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo / Wiesław Błażejczyk, Halina Świeboda // W: Gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja danych na potrzeby procesu AAR [After Action Review] i ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo : [praca badawcza] / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Scenariusz gry decyzyjnej "CYBERWAR" / Wiesław Błażejczyk, Halina Świeboda // W: Modelowanie procesów walki informacyjnej : model "CYBERWAR" / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Zakończenie // W: Gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja danych na potrzeby procesu AAR [After Action Review] i ćwiczenia dowódczosztabowego wspomaganego komputerowo : [praca badawcza] / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S. 3-7; BG AON sygn. S/6636 BORYN PAWEŁ 26. Technical and Technological Aspects of Cax Conducting in War Game & Simulation Center // W: International Conference "CONSIM-2006" Warsaw, October 2006 : role of the War Game and Simulation Centers in commands and staffs training : documentes review / National Defence University. War Game and Simulation Center. - Warszawa : NDU, S : rys. BG AON sygn. S/ Realizacja eksperymentów symulacyjnych / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - natarcie / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Wnioski końcowe / Paweł Boryn [i in.] // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych 8

9 rodzajów działań bojowych - natarcie / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6818 BOŻEK MARTIN 2005 r. - uzupełnienie 29. Charakterystyka przesłanek stosowania instytucji stanu wyjątkowego i stanu wojennego w świetle obowiązującego ustawodawstwa. - (Komentarze i Recenzje). - Schem. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s BRZOZOWSKI ADAM 30. Military Jokes and Military Humor. - (Military English) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski. - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s [Osiemnaście] lekcji z elementarza przywództwa : [na podstawie materiału dydaktycznego wykorzystywanego w SZ USA] : [lekcja 7-10]. - (Military English) / oprac. i tł. Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s [Osiemnaście] lekcji z elementarza przywództwa : [na podstawie materiału dydaktycznego wykorzystywanego w SZ USA] : [lekcja 11-14]. - (Military English) / oprac. i tł. Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s [Osiemnaście] lekcji z elementarza przywództwa : [na podstawie materiału dydaktycznego wykorzystywanego w SZ USA] : [lekcja 15-18]. - (Military English) / oprac. i tł. Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s System reagowania kryzysowego / Adam Brzozowski [i in.] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Wpływ terroryzmu z wykorzystaniem BMR na strategie bezpieczeństwa wybranych państw / Adam Brzozowski, Piotr Gawliczek // W: Terroryzm jądrowy, chemiczny, biologiczny jako współczesne zagrożenia asymetryczne / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Wpływ 9

10 terroryzmu BMR na strategie bezpieczeństwa wybranych krajów oraz działalność organizacji międzynarodowych : studium teoretyczne : praca zbiorowa S BG AON sygn. S/6800 cz. 2 BUCZYŃSKI JÓZEF 36. Potencjał intelektualny współczesnych organizacji = Intellectual Capital of Contemporary Organisations. - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Przyszłość nauk wojskowych / Józef Buczyński, Piotr Sienkiewicz. - Tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Wystąpienie przejmującego obowiązki komendanta-rektora AON gen. dyw. dr. hab. inż. Józefa Buczyńskiego. - (Przekazanie obowiązków komendantarektora AON) // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s Wywiad z komendantem-rektorem AON gen. dyw. dr. hab. inż. Józefem Buczyński. - (Wywiad). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s Z okazji Święta Niepodległości : 10 listopada 2006 r. z okazji Święta Niepodległości komendant-rektor AON gen. broni dr hab. inż. Józef Buczyński wręczył wyróżnienia kadrze i pracownikom AON. - (Z Życia Uczelni). - Fot.// Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s BUJAK ANDRZEJ 41. Operacje połączone wielonarodowych sił zadaniowych ; Nowe systemy broni i wyposażenia // W: Wybrane aspekty walki w mieście / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S ; BG AON sygn. S/ Stan badań nad systemami broni obezwładniającej - badania rozwojowe i aplikacyjne / Bogdan Michailiuk, Andrzej Bujak, Zbigniew Mazurek ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. - Opracowanie wykonano w ramach projektu badawczego nr 0 T00A finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. BG AON sygn. S/

11 43. Wykorzystanie broni obezwładniającej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w różnych stanach funkcjonowania państwa / Bogdan Michailiuk, Andrzeju Bujak, Zbigniew Mazurek / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : rys. - Opracowanie wykonano w ramach projektu badawczego nr 0 T00A finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. BG AON sygn. S/6678 BURAWSKI ZDZISŁAW 44. Problemy fortyfikacji wieku jądrowego. - Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Proces kierowania działaniami inżynieryjnymi // W: Kierowanie działaniami inżynieryjnymi w operacji "PROJEKTOWANIE" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Przetrwanie wojsk na polu walki w aspekcie rozbudowy fortyfikacyjnej terenu. - Tab. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 4, s Specyfika kierowania działaniami inżynieryjnymi // W: Zabezpieczenie inżynieryjne działań wojsk w operacjach reagowania kryzysowego "INŻYNIERIA 1" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Wsparcie inżynieryjne // W: Wybrane aspekty walki w mieście / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6637 CAŁKOWSKI TOMASZ 2005 r. - uzupełnienie 49. Planowanie wsparcia ogniowego w batalionie zmechanizowanym. - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki , wydanie specjalne, s r. 50. Działalność szkoleniowo-metodyczna // W: Organizacja szkolenia oddziałów i pododdziałów artylerii w wojskach lądowych : praca naukowo-badawcza pk. 11

12 "SZKOLART" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Formy szkolenia dowództw i sztabów oraz oddziałów i pododdziałów artylerii / Tomasz Całkowski, Tomasz Rubaj // W: Organizacja szkolenia oddziałów i pododdziałów artylerii w wojskach lądowych : praca naukowobadawcza pk. "SZKOLART" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Targeting na szczeblu brygady według poglądów amerykańskich // W: Targeting w dowodzeniu artylerią : materiały z seminarium naukowego, [Warszawa 7 grudnia 2005 r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : 2006, AON. - S : rys., tab. BG AON sygn. S/6601 CHOJNACKI MAREK 2003 r. - uzupełnienie 53. Dowództwo komponentu powietrznego : podstawowe założenia / kier. Stanisław Zajas ; aut.: Marek Chojnacki [i in.] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ r. 54. Stan aktualny systemu dowodzenia siłami powietrznymi NATO // W: Kierunki rozwoju systemu dowodzenia SP RP (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6661 CHOJNACKI WŁODZIMIERZ 55. Konflikty o niskiej intensywności wyzwaniem dla współczesnych sił zbrojnych // W: Działania przeciwpartyzanckie : historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku / Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej 12

13 Akademii Nauk ; Katedra Historii Sztuki Wojennej Akademii Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Psychospołeczne problemy sytuacji kryzysowych i wojny // W: Funkcje organów samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania kryzysowego : konferencja naukowa, Zielonka 20 stycznia 2006 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek. - Zielonka : Urząd Miasta, S BG AON sygn /III /III CHOJNACKI ZENON 57. Podróże studyjne [2005/2006, PSOT]. - (Edukacja) / Zenon Chojnacki, Wiesław Grzegorzewski. - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Sojuszniczy system obserwacji z powietrza - AGS. - (Technika i Uzbrojenie) / Zenon Chojnacki, Karol Dymanowski. - Fot., rys. // Przegląd Morski , nr 9, s Taktyka lotnictwa wspierającego siły morskie i lotnictwa morskiego // W: Zmiany taktyki współczesnego lotnictwa uderzeniowego (III ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : fot., rys. BG AON sygn. S/6689 CHROBAK RYSZARD 60. Cele i zadania wojsk w tyłowej strefie operacji // W: Organizacja i prowadzenie działań w tyłowej strefie operacji : [praca naukowo-badawcza] pk. "STREFA" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Koncepcje wykorzystania operacyjnych jednostek wojsk lądowych w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń ; Zakończenie // W: Grupy bojowe i zgrupowania taktyczne w operacjach pk. REGIMENT / Wydział Wojsk Lądowych. Warszawa : AON, S. 5-7; 8-18; 19-48; : rys., tab. BG AON sygn. S/

14 CIEŚLAK EUGENIUSZ 2003 r. - uzupełnienia 62. Dowództwo komponentu powietrznego : podstawowe założenia / kier. Stanisław Zajas ; aut.: Eugeniusz Cieślak [i in.] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ Podstawy taktyki lotnictwa sił powietrznych / [Janusz Karpowicz, Eugeniusz Cieślak, Wiesław Marud] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ r. 64. Lotnictwo sił powietrznych - prognoza rozwoju do 2025 roku (II ) / [Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak, Janusz Karpowicz] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Pokonanie obrony powietrznej przeciwnika przez lotnictwo sił powietrznych : uwarunkowania operacyjne pokonania obrony powietrznej przeciwnika przez lotnictwo (II ) / [Janusz Karpowicz, Eugeniusz Cieślak, Piotr Krawczyk] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Polskie siły powietrzne w operacjach koalicyjnych (III.3.5.2) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/6830/1 67. Siły zbrojne w operacjach reagowania kryzysowego. - (Strategia Użycia i Działania Sił Zbrojnych). - Rys. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 2 s Sojusznicze założenia prowadzenia operacji powietrznych : dowództwo komponentu powietrznego sił połączonych. - (Sztuka Operacyjna i Taktyka). - Fot / Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak // Przegląd Sił Powietrznych , nr 4, s System informacji naukowo-technicznej i bibliotecznej resortu obrony narodowej / Eugeniusz Cieślak, Stanisław Zajas, Izabela Kowalska // W: 14

15 Zastosowanie słownika języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego w krajowym systemie informacji naukowo-technicznej (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Teoretyczne założenia operacji powietrznej : ujęcie amerykańskie // W: Teoria współczesnych operacji powietrznych ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Współczesne założenia doktrynalne w zakresie wsparcia operacji powietrznych i działań taktycznych z kosmosu // W: Technologie i systemy kosmiczne w działaniach taktycznych lotnictwa sił powietrznych / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wykorzystanie systemów kosmicznych podczas operacji powietrznych w świetle założeń doktrynalnych. - (Sztuka Operacyjna i Taktyka. - Fot. // Przegląd Sił Powietrznych , nr 12, s Zastosowanie słownika języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego w krajowym systemie informacji naukowo-technicznej (II ) : załącznik : polsko-angielski słownik haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego / Eugeniusz Cieślak [i in.] / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, [1], XII k., 500 s. BG AON sygn. S/ 6687 CIEŚLAR PAWEŁ 74. Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Układ kierowania i występujące relacje ; Zakończenie // W: Kierowanie działaniami inżynieryjnymi w operacji PROJEKTOWANIE" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S. 5-6; 7-10; ; : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Zakończenie // W: Zabezpieczenie inżynieryjne działań wojsk w operacjach reagowania kryzysowego "INŻYNIERIA 1" : praca naukowo-badawcza / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S. 5-6; 7-15; : rys. BG AON sygn. S/

16 CIEŚLARCZYK MARIAN 76. CIMIC - cywilno-wojskowa płaszczyzna współpracy sojuszniczej = CIMIC : Civil-Military Cooperation within the NATO Framework. - (Działania Operacyjne i Taktyczne) / Marian Cieślarczyk, Hieronim Szafran // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Kultura organizacyjna wśród innych elementów potencjału społecznoorganizacyjnego badanych jednostek i instytucji / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, E[dward] Pomykała // W: Kultura organizacyjna w Siłach Zbrojnych RP : nowe uwarunkowania organizacyjno-funkcjonalne SZ RP w ich koncepcji rozwoju (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : diagr., rys., tab. BG AON sygn. S/ Metodologiczne podstawy badań / Marian Cieślarczyk, Stanisłwa Sirko // W: Kultura organizacyjna w Siłach Zbrojnych RP : nowe uwarunkowania organizacyjno-funkcjonalne SZ RP w ich koncepcji rozwoju (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej / [Jerzy Kajetanowicz, Marian Cieślarczyk, Anna Orzyłowska] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej. - (Kształcenie i Przygotowanie Zawodowe). - Tab. / Marian Cieślarczyk, Jerzy Kajetanowicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Wstęp ; O potrzebie wzbogacenia dotychczasowej refleksji teoretycznej na temat kultury organizacyjnej w siłach zbrojnych // W: Kultura organizacyjna w Siłach Zbrojnych RP : nowe uwarunkowania organizacyjno-funkcjonalne SZ RP w ich koncepcji rozwoju (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S ; : rys. BG AON sygn. S/

17 CIUPIŃSKI ANDRZEJ 82. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / Andrzej Ciupiński [i in.]. - Warszawa : Bellona, cop , [2] s. : il. BG AON sygn. 9264/P, 9352/P, 13881/III 83. Europa zjednoczona czy Europa otwarta? - Recenzja pracy: Potęga albo śmierć : Europa wobec imperium amerykańskiego / Chrystian Saint-Étienne. - Warszawa, 2004 // Myśl Wojskowa , nr 1, s Europejska strategia walki z terroryzmem // W: Współczesny wymiar terroryzmu : konferencja naukowa, Zielonka 5 października 2006 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek. - Warszawa : Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, S BG AON sygn. 9271/P 85. Rozwój systemu reagowania kryzysowego Unii Europejskiej // W: Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i Unię Europejską : materiały z sympozjum [Warszawa, 10 maja 2006 r.] / Instytut Bezpieczeństwa Narodowego ; Akademia Świętokrzyska [im. Jana Kochanowskiego]. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp ; Europejska Agencja Obrony (EAO) jako element instytucjonalizacji europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony ; Zakończenie // W: Instytucjonalno-normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa : praca badawcza / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, S. 5-8; ; BG AON sygn. S/6655 CZAJA JAN 87. Bezpieczeństwo europejskie : nowe wyzwania, nowe szanse, stare nawyki = European Security - New Challenges, New Opportunities. - (Bezpieczeństwo) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / Jan Czaja [i in.]. - Warszawa : Bellona, cop , [2] s. : il. BG AON sygn. 9264/P, 9352/P, 13881/III 89. NATO - Unia Europejska : partnerstwo dla bezpieczeństwa globalnego // W: Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i 17

18 Unię Europejską : materiały z sympozjum, [Warszawa 10 maja 2006 r.] / Instytut Bezpieczeństwa Narodowego ; Akademia Świętokrzyska [im. Jana Kochanowskiego]. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Polska wobec ewolucji NATO : próba oceny modelu // W: Instytucjonalnonormatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa : praca badawcza / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/6655 CZAJKA KRZYSZTOF 91. Udział artylerii w procesie targetingu // W : Targeting w dowodzeniu artylerią : materiały z seminarium naukowego, [Warszawa 7 grudnia 2005 r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : 2006, AON. - S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Użycie artylerii w natarciu związku taktycznego i oddziału / Krzysztof Czajka, Piotr Malinowski, Tomasz Rubaj ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Determinanty procesu szkolenia // W: Organizacja szkolenia oddziałów i pododdziałów artylerii w wojskach lądowych : praca naukowobadawcza pk. "SZKOLART" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S. 3-7; 8-47 : rys. BG AON sygn. S/6812 CZUPRYŃSKI ANDRZEJ 2005 r. - uzupełnienie 94. Uwarunkowania powstawania sytuacji kryzysowych i kryzysów społecznych // Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej , nr 4, s r. 95. Charakterystyka tyłowej strefy w operacji oraz potencjalne zagrożenia wojsk i obiektów w tej strefie // W: Organizacja i prowadzenie działań w tyłowej 18

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5775/2006 Eleonora AKSAMITOWSKA Mirosława KALINOWSKA Jolanta MIJEWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2003

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2003 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Eleonora Aksamitowska Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Sylabus System bezpieczeństwa narodowego Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Ochrony Zdrowia Poziom i forma studiów Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2005

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2005 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5822/07 Eleonora Aksamitowska Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2008

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2008 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 6042/11 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE ADMINISTRACJA PUBLIKACJE Wydawnictwa WSA można także nabyć w Hurtowni Bibliofil http://www.bibliofil.com.pl/ CENY PROMOCYJNE Ceny brutto z podatkiem VAT 62) K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2001

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2001 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ELEONORA AKSAMITOWSKA JOLANTA MIJEWSKA ANNA PAWLIKOWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ZATWIERDZAM Egz. nr 1 DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO ROZKŁAD ZAJĘĆ Niestacjonarne Studia I Stopnia kierunek: zarządzanie Nazwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

IBUK dla kierunku BHP / BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

IBUK dla kierunku BHP / BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Lp. Tytuł książki Autor Wydawnictwo Rok wydania Nr ISBN 1. Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego Marcin Kobylas Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2014 978-83-7462-430-5 2. Antyterrorystyczne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Specjalność: System militarny państwa. 1 System obronny Stanów Zjednoczonych. dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT Promotor

Lp. Specjalność: System militarny państwa. 1 System obronny Stanów Zjednoczonych. dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT Promotor WYKAZ PROPONOWANYCH TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNEK STUDIÓW OBRONNOŚĆ PAŃSTWA dla studentów studiów stacjonarnych - I stopnia (studia licencjackie) Wydziału Logistyki - rozpoczynających studia w roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI)

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE STUDIA NIESTACJONARNE I ROK I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2000

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2000 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ELEONORA AKSAMITOWSKA ANNA KOLEK ANNA PAWLIKOWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Program konferencji pt. SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, SIŁY ZBROJNE WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE Taktyczny bezzałogowy aparat latający

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Układ wystąpienia Zmiany w nazewnictwie Ewolucja nauk wojskowych

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Podstawy bezpieczeństwa państwa Introduction to national security Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem. wykłady w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS Forma zaliczenia Razem

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW WYŻSZA SZKOŁA BEZPECZEŃSTWA OCHRONY im. Marszałka Józefa PŁSUDSKEGO z siedzibą w Warszawie PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW Lp. Promotor Kierunek 1. dr R. Chmielewski / Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Art. 166a 1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyŝszych zawodowych lub jednolitych

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu

Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu KONFERENCJA Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu połączona z Wojewódzkim Ćwiczeniem Obronnym pk. DRWĘCA-14

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar]

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar] Spis treści [Roman Kuźniar] Wstęp 9 Rozdział 1 [Roman Kuźniar] Ewolucja problemu bezpieczeństwa rys historyczny 18 1. Pierwsze traktaty o pokoju i równowadze sił 19 2. Liga Narodów niedoceniony wynalazek

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe PYTANIA EGZAMINACYJNE (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe 1. Cele, zadania i funkcje systemu bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Świadomość ekologiczna i edukacja

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 www.wsosp.deblin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dęblin, dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Wstęp. CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne

Wstęp. CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne Wstęp CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne Rozdział 1. Rola i modele sił zbrojnych we współczesnym świecie Role armii Modele armii Armie wybranych państw Rozdział 2. Wojny i konflikty zbrojne Definicja wojny

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia Zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju. Prowadzący (dr Dariusz Kotarski)

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju. Prowadzący (dr Dariusz Kotarski) Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju Prowadzący (dr Dariusz Kotarski) Tematyka zajęć 1. Istotne cechy i Istotne cechy i podział cywilizacji we współczesnym świecie. 2. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. z cyklu. Biznes, administracja, bezpieczeństwo. pod hasłem. Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. z cyklu. Biznes, administracja, bezpieczeństwo. pod hasłem. Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pod hasłem Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie Jurata, 17 19 maja 2017 r. Komunikat nr 1 Organizatorzy konferencji:

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne I. Wspólne hasła tematyczne dla studentów specjalności: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe 1. Pojęcie prawa, systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM OR-V.0736.2016 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki PROWADZENIE STRATEGICZNEJ OSŁONY GRANICY PAŃSTWOWEJ W RAMACH LOKALNEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI LOKALNEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYKŁAD INAUGURACYJNY BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP - UMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Stanisław Koziej Szef 1 CEL Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP dla Polaków

Bardziej szczegółowo

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP 1. Pan gen. dyw. Jan KEMPARA słuŝbę wojskową rozpoczął w 1969 roku i pełnił na stanowiskach: dowódcy grupy, dowódcy plutonu instruktora spadochronowego,

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-KZWŚ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo