BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007 WARSZAWA 2009

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI...5 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON...7 CZĘŚĆ II WYDAWNICTWA ZWARTE INDEKS AUTORÓW INDEKS PRZEDMIOTOWY

3 OD REDAKCJI Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 jest kontynuacją wydawanych od 1990 r. tomów (roczników). Bibliografia składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje indywidualny dorobek wydawniczy pracowników AON (w tym również pozycje wydane poza Akademią). Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i powielonych, artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych. Bibliografia podmiotowa przedstawiona została w układzie alfabetycznym. Druga część Bibliografii obejmuje wykaz wydawnictw zwartych (autorskich i tytułowych) za 2007 r., które zostały wydane w AON lub poza uczelnią, ale napisane przez pracowników Akademii. W tej części zastosowano również układ alfabetyczny. Taki podział materiału bibliograficznego pozwala odzwierciedlić główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej w AON oraz zaprezentować proces rozwoju naukowego poszczególnych pracowników. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 zawiera 1165 opisów bibliograficznych (część I - 912, część II - 253). Opisy sporządzano głównie z autopsji. Zastosowano pełny opis według obowiązujących norm bibliograficznych. W przypadku prac zespołowych, w części I Bibliografii, poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Bibliografia zaopatrzona została w indeksy: autorów i przedmiotowy. W pierwszym indeksie, w szeregu abecadłowym przedstawiono nazwiska autorów, redaktorów naukowych, kierowników prac badawczych i promotorów prac doktorskich. Indeks przedmiotowy to alfabetyczny wykaz haseł przedmiotowych charakteryzujących treści dokumentów. Opracowany został w oparciu o Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego 1 i Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 2. Oba indeksy kierują do właściwej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej dostępna będzie również na stronie internetowej biblioteki. 3 1 Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego : polsko-angielsko-niemiecki. - Warszawa : 2 Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON AKSAMITOWSKA ELEONORA 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2005 / Eleonora Aksamitowska, Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/7064 AKSAMITOWSKI ANDRZEJ 2. Die Traditionen der Kavallerie der polnischen Streitkräfte. - (Kavallerietraditionen). - Fot. // Der Panzerspähtrupp , nr 41, s Znaczenie fortyfikacji stałych w II wojnie światowej // W: Druga wojna światowa w Europie aspekty militarne / red. nauk. Hubert Królikowski, Piotr Matusak ; Instytut Akademii Podlaskiej, Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, s BAGNIEWSKI ADAM 4. Kurs specjalistyczny dla inspektorów ochrony radiologicznej : zbiór aktów prawnych i przepisów wykonawczych regulujących pracę inspektora ochrony radiologicznej / [wybór aktów prawnych: Leszek Słomka, Adam Bagniewski] ; [Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP]. - Warszawa : AON, s. : rys. - Stan prawny na 31 grudnia 2006 r. BG AON sygn. S/6855 BARTNIK RYSZARD 5. [Implikacje doświadczeń z wdrażania samolotu F-16 w Siłach Powietrznych RP dla treści kształcenia w Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej] : konferencja teoretyczno-metodyczna [zorganizowana w dniach r. w Bazie Lotniczej Poznań - Krzesiny]. - (Na Forum Nauki). - Fot. / Tadeusz Zieliński, Ryszard Bartnik // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s. 14 6

5 6. Lotnicze wsparcie działań bezpośrednich wojsk lądowych. - (Materiały Szkoleniowe). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 4, s Lotnicze wsparcie działań głębokich wojsk lądowych. - (Materiały Szkoleniowe). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 2, s System rażenia sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki / Piotr Makowski, Eugeniusz Cieślak, Ryszard Bartnik // W: Rozpoznanie i rażenie sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : fot., rys., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Rola i znaczenie terenu zurbanizowanego w operacjach wojskowych ; Operacje wojskowe prowadzone w terenie zurbanizowanym // W: Działania lotnictwa wojsk lądowych w terenie zurbanizowanym - zmiany w taktyce (II ) / Wydział Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. 3-9; 10-32; BG AON sygn. S/7048 BARTOSIEWICZ SŁAWOMIR 10. Marketing wojskowej jednostki budżetowej / Sławomir Bartosiewicz, Wojciech Kaźmierczak ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Możliwości wykorzystania centrów logistycznych w zakresie wsparcia logistycznego w przyszłych operacjach wojskowych // W: Potencjał gospodarczo-obronny państwa jako źródło wsparcia logistycznego sił zbrojnych w przyszłych operacjach : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Instytut Ekonomii i Logistyki AON w dniu 21 maja 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. (w tym kolor.), tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 2B). BG AON sygn. C/ Teoretyczne aspekty wpływu wojskowej jednostki budżetowej na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy // W: Logistyka i ekonomika bezpieczeństwa-współczesne dylematy : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Zakład Logistyki Systemów Gospodarczych Instytutu Ekonomii i Logistyki AON [w dniu] 5 grudnia 2006 roku / Akademia 7

6 Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 2A). BG AON sygn. C/8302 BIELEWICZ ZBIGNIEW 13. Lotnictwo wojskowe w stabilizacji pokoju i lokalnych konfliktach zbrojnych / Zbigniew Bielewicz, Ryszard Olszewski // W: Lotnictwo współczesne i jego problemy : cywilizacja, kultura, prawo, ekonomika, bezpieczeństwo, obronność, [Konferencja Lotnicza, Dęblin 7-9 czerwiec 2004] / red. nauk. Leonard Łukaszuk, Tomasz Balcerzak. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s : il. BG AON sygn. S/6974 BINKOWSKI HENRYK 14. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania / wyboru dokonali: Andrzej Ciupiński, Henryk Binkowski, Agnieszka Legucka ; Akademia Obrony Narodowej. - Dodr. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Traktat między Rzeczypospolitą Polską i Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy w 15. rocznicę jego podpisania (aspekty bezpieczeństwa) // W: Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego : (aspekty militarne i pozamilitarne) : konferencja naukowa, Przemyśl, 8 marca 2007 r. / red. nauk. Józef Buczyński, Henryk Binkowski. - Przemyśl : [b.w.], s BG AON sygn. 9316/P BŁAŻEJCZYK WIESŁAW 16. Przeciwdziałanie zagrożeniom informacyjnym. - (Zagrożenia Informacyjne dla Bezpieczeństwa Państwa) / Wiesław Błażejczyk, Jacek Stempień // W: Współczesny wymiar terroryzmu : przeciwdziałanie zjawisku : konferencja naukowa, Warszawa, 21 listopada 2007 r. / Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych ; Wydział Strategiczno-Obronny ; red. nauk. Jarosław Gryz, Roman Kwećka. - Warszawa : [b.w.], cop s BG AON sygn /III, 9435/P 8

7 BORKOWSKI JAN 17. Cele terroryzmu i terroru. - (Bezpieczeństwo RP). - Il. // Kwartalnik Bellona , nr 3, s Ograniczenia i warunki sprzyjające nawiązaniu i prowadzeniu dialogu między państwami i podmiotami terrorystycznymi. - (Bezpieczeństwo i Geopolityka) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s BOŻEK MARTIN 19. Instytucjonalny system bezpieczeństwa państwa w świetle konstytucji RP na tle członkowstwa Polski w Unii Europejskiej // W: Europa - kontynent ryzyka : społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie : materiały z konferencji zorganizowanej 6 grudnia 2005 r. / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Wstęp / Martin Bożek, Marek Troszyński // W: Europa - kontynent ryzyka : społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie : materiały z konferencji zorganizowanej 6 grudnia 2005 r. / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 7-9 BG AON sygn. S/7115 BRZOZOWSKI ADAM 21. Military Jokes and Military Humor. - (Języki Obce) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Military Jokes and Military Humor. - (Military English) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz ; [aut.: Adam Brzozowski i [in.]] s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz. 2 9

8 BRZOZOWSKI JAN 24. Strzelanie i OPBMR. - (Konspekty). - Fot. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 3, s BUCZYŃSKI JÓZEF 25. Edukacja dla przyszłości : studia podyplomowe w AON // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Irak w kontekście konfliktu zbrojnego // W: Działania stabilizacyjne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku / Ryszard Jakubczak [i in.] ; red. nauk. Ryszard Jakubczak. - Słupsk : Fundacja "Pro Pomerania", s BG AON sygn. 8625/II; 8626/III, 8627/III 27. Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz ; [aut.: Józef Buczyński i [in.]] s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Józef Buczyński ; [aut.: Józef Buczyński i [in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny Warszawa : AON, BG AON sygn. S/ Model kształcenia ustawicznego kadr oficerskich w perspektywicznym systemie szkolnictwa wojskowego / Józef Buczyński, Zdzisław Małkowski, Bogdan Panek // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz s : rys. BG AON sygn. S/6932 cz Otwarcie konferencji = Opening speech // W: Sztuka wojenna we współczesnych konfliktach zbrojnych - przemiany i tendencje rozwojowe : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 20 października 2006 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 5-8 BG AON sygn. S/

9 31. Specyfika działań stabilizacyjnych Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku / Józef Buczyński [i in.] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, BG AON sygn. S/ Wstęp // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Józef Buczyński ; Wydział Strategiczno Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Wstęp ; Przygotowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu organizacji wojskowej w wybranych państwach NATO // W: Przygotowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. 4-8; BG AON sygn. S/ Wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu wojskowej organizacji Obrony Narodowej RP ; Przygotowanie zasobów ludzkich na potrzeby bezpieczeństwa narodowego / Józef Buczyński, Zbigniew Piątek, Ryszard Szynowski // W: Przygotowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s ; : rys., tab. BG AON sygn. S/ Zasadnicze zagadnienia systemu reagowania kryzysowego / Józef Buczyński, Zbigniew Piątek // W: Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 6 grudnia 2006 roku / red. nauk. Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda. - Bielsko-Biała ; Warszawa : Wyższa Szkoła Administracji, s : tab. BG AON sygn /III-15506/III BURAWSKI ZDZISŁAW 36. Bez linii frontu. - (Doświadczenia). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 3, s

10 37. Fazy i etapy kierowania działaniami inżynieryjnymi, wsparcie działań // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Istota kierowania działaniami inżynieryjnymi // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 2, s Wypracowanie zamiaru działań inżynieryjnych // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 5, s Zapory minowe we współczesnej wojnie. - (Doświadczenia). - rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 2, s CHOJNACKI WŁODZIMIERZ 41. Bezpieczeństwo jako współczesny substytut szczęścia / Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki // W: Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej 23 listopada 2006 r. / red. nauk. Kuba Jałoszyński, Bernard Wiśniewski, Tadeusz Wojtuszek ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : WSA, s : rys. BG AON sygn /III /III CHOJNACKI ZENON 42. Operacje militarne w cyberprzestrzeni. - (Sztuka Wojenna). - fot. // Kwartalnik Bellona , nr 1, s Połączone informacyjne przygotowanie przestrzeni operacji. - (Sztuka Wojenna). - Fot., rys., tab. / Zenon Chojnacki, Karol Rymanowski, Paweł Ponczyński // Myśl Wojskowa , nr 1, s CHROBAK RYSZARD 44. Przemieszczanie jednostek wojsk lądowych na terytorium kraju : rozprawa habilitacyjna / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; dod.) BG AON sygn. C/ Współczesne ujęcie struktury taktyki. - (Działania Taktyczne) // W: System pojęć sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych : materiały z konferencji / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa AON, s : rys. BG AON sygn. S/

11 CIEŚLAK EUGENIUSZ 46. Dowodzenie w operacjach wielonarodowych. - (Sztuka Wojenna). - Fot. // Kwartalnik Bellona , nr 1, s Lotnictwo w operacjach reagowania kryzysowego // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Możliwości zastosowania języka haseł przedmiotowych w systemie informacji naukowo-technicznej resortu obrony narodowej (II ) / Eugeniusz Cieślak [i in.] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Nie tylko z ładunkiem bomb. - (Materiały Szkoleniowe). - Fot. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 2, s System rażenia sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki / Piotr Makowski, Eugeniusz Cieślak, Ryszard Bartnik // W: Rozpoznanie i rażenie sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : fot. ; rys. ; tab BG AON sygn. S/6980 CIEŚLAR PAWEŁ 51. Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski ; aut.: Paweł Cieślar [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Uwarunkowania realizacji zadań przez wojska inżynieryjne w operacjach reagowania kryzysowego / Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski // W: Rola i zadania wojsk inżynieryjnych w operacjach reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] "INŻYNIERIA-2"/ [Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski ; kier. Paweł Cieślar] ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s : tab. BG AON sygn. S/

12 53. Wsparcie inżynieryjne mobilności wojsk lądowych w operacji / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Charakter operacji wojennych i wymagane działania inżynieryjne ; Zakończenie // W: Rola i możliwości wojsk inżynieryjnych w operacjach : praca naukowo-badawcza pk. "RE- ALINŻ" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s. 5-6; 13-31; : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Ocena wykorzystania wojsk inżynieryjnych w operacjach reagowania kryzysowego ; Zakończenie // W: Rola i zadania wojsk inżynieryjnych w operacjach reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] "INŻYNIERIA-2" [Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski ; kier. Paweł Cieślar] ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s. 5-6; 7-12; 13-33; BG AON sygn. S/7074 CIEŚLARCZYK MARIAN 56. Kryzysy i konflikty - kilka refleksji natury teoretycznej // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s : il. BG AON sygn. S/ Kształcenie z metodologii badań naukowych w opiniach kadry i studentów Akademii Obrony Narodowej. - Cz. 1 : Kadra naukowo-dydaktyczna / Marian Cieślarczyk, Jerzy Kajetanowicz. - Tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Kultura bezpieczeństwa jako element szeroko rozumianej obronności w pierwszej dekadzie XXI wieku // W: Zarządzanie zasobami osobowymi na rzecz bezpieczeństwa państwa : konferencja naukowa, Warszawa, 27 września 2007 r. / [Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny] ; red. nauk. Ryszard Szynowski. - Warszawa : [b.w.], s : rys. BG AON sygn. 9396/P 14

13 59. Kultura bezpieczeństwa w lotnictwie // W: Lotnictwo współczesne i jego problemy : cywilizacja, kultura, prawo, ekonomika, bezpieczeństwo, obronność, [Konferencja Lotnicza, Dęblin 7-9 czerwiec 2004] / red. nauk. Leonard Łukaszuk, Tomasz Balcerzak. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s : il. BG AON sygn. S/ Metodologiczne podstawy badań ; Opinie pracowników dydaktyczno naukowych AON o poziomie przygotowania metodologicznego kadry i studentów // W: Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej : etap II : praca naukowo-badawcza pk. "METODOLOGIA" / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 6-9 ; : rys. ; tab. BG AON sygn. S/ Od praktyki przez teorię do badań empirycznych / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko // W: Społeczno-organizacyjne aspekty implementacji samolotu bojowego F-16 w Siłach Powietrznych RP : teoretyczno-metodologiczne i empiryczne podstawy badań (II ) / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, Jacek Nowak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Uogólnienia i wnioski do badań empirycznych // W: Społeczno-organizacyjne aspekty implementacji samolotu bojowego F-16 w Siłach Powietrznych RP : teoretycznometodologiczne i empiryczne podstawy badań (II ) / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, Jacek Nowak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. 5-6; 7-11; BG AON sygn. S/ Wstęp ; Zakończenie / Jerzy Kajetanowicz, Marian Cieślarczyk // W: Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej : etap II : praca naukowo-badawcza pk. "METODOLOGIA" / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 3-5; BG AON sygn. S/6844 CIUNOWICZ EWA 64. Afganistan misja dla pokoju : [konferencja naukowa zorganizowana w dniu 4 lipca 2007 r. w Akademii Obrony Narodowej przy wsparciu Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON pod patronatem mi- 15

14 nistra obrony narodowej]. - (Na Forum Nauki). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s Duszpasterstwo wojskowe w kształtowaniu patriotycznych postaw żołnierzy WP : [sprawozdanie z konferencji naukowej która odbyła się na terenie Akademii obrony Narodowej]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Pożegnanie komendanta-rektora AON : 22 marca 2007 r. w Sali Tradycji AON w obecności kierowniczej kadry i pracowników naszej uczelni, odbyło się uroczyste pożegnanie opuszczającego stanowisko komendantarektora AON gen. Broni dr hab. inż. Józefa Buczyńskiego : [sprawozdanie]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Rok akademicki 2007/2008 rozpoczęty. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Sztandar dla parafii : 17 marca 2007 r. w parafii pw. św. o. Rafała Kalinowskiego odbyła się uroczysta msza święta z okazji 15. rocznicy erygowania parafii wojskowej w Rembertowie. W trakcie uroczystości parafia otrzymała sztandar według wzoru sztandaru wojskowego : [sprawozdanie]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Święto Akademii. - (Z życia uczelni). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Z wizytą w Bibliotece Głównej AON. - (Wydawnictwa). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s CIUPIŃSKI ANDRZEJ 71. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania / wyboru dokonali: Andrzej Ciupiński, Henryk Binkowski, Agnieszka Legucka ; Akademia Obrony Narodowej. - Dodr. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Cywilne aspekty europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony // W: Globalne zarządzanie bezpieczeństwem (global governance) jako wyzwanie XXI wieku : projekt naukowo-badawczy : pk. "NOWY ŁAD" (II.1.1) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s

15 17 BG AON sygn. S/ Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Andrzej Ciupiński [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Organizacja służb dyplomatycznych wybranych państw / Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak // W: Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Przygotowanie zasobów ludzkich do działań w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony // W: Zarządzanie zasobami osobowymi na rzecz bezpieczeństwa państwa : konferencja naukowa, Warszawa, 27 września 2007 r. / [Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych ; Wydział Strategiczno-Obronny] ; red. nauk. Ryszard Szynowski. - Warszawa : [b.w.], s BG AON sygn. 9396/P 76. Przyszłość transportu lotniczego w działaniach antykryzysowych Unii Europejskiej // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Rozwój europejskiej autonomii strategicznej jako wyzwanie dla spójności transatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa // W: Polityka bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON S/6881 cz Teoria stosunków międzynarodowych ; Teoria polityki a teoria stosunków międzynarodowych ; Doktrynalne i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa kooperacyjnego // W: Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s. 7-15; 71-80; BG AON sygn. S/6901

16 79. Wojskowe i cywilno-wojskowe elementy systemu reagowania kryzysowego Unii Europejskiej // W: Narodowy System Pogotowia Kryzysowego : konferencja naukowa, Warszawa, czerwca 2007 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek. - Warszawa : [b. w], s : rys. BG AON sygn. 9371/P CZAJA JAN 80. Kształtowanie się nowego porządku międzynarodowego // W: Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Percepcja transatlantyckich stosunków w sferze bezpieczeństwa // W: Polityka bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON S/6880 cz Wstęp ; Bezpieczeństwo międzynarodowe : ład czy bezład, globalne zarządzanie czy nowa rywalizacja? ; Uwagi końcowe // W: Globalne zarządzanie bezpieczeństwem (global governance) jako wyzwanie XXI wieku : projekt naukowo-badawczy pk. "NOWY ŁAD" (II.1.1) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 4-10; 11-34; BG AON sygn. S/6931 CZAJKA KRZYSZTOF 83. Artyleria w obronie dywizji / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Determinanty organizacji szkolenia w oddziałach i pododdziałach artylerii wojsk lądowych. - (Kształcenie i Przygotowanie Zawodowe). - Rys. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Wstęp ; Noc i warunki ograniczonej widoczności jako nieodłączny element pola walki // W: Użycie artylerii w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności : praca naukowo-badawcza pk. "SPECART-1" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON s. 3-7; 8-48 BG AON sygn. S/

17 86. Wybrane problemy planowania przygotowania strzelania i kierowania ogniem oraz zabezpieczenia logistycznego. - Tab. // Zeszyty Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia , nr 5, s CZUPRYŃSKI ANDRZEJ 87. Komponent lądowy w sojuszniczych i koalicyjnych operacjach reagowania kryzysowego // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Kształcenie ustawiczne oficerów a myślenie operacyjne. - (Kształcenie i Przygotowanie Zawodowe). - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Rozwinięcie operacyjne wojsk lądowych w procesie osiągania gotowości obronnej państwa. - (Strategia Użycia i Działania Sił Zbrojnych). - Rys. // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Tworzenie zgrupowań zadaniowych w procesie rozwijania operacyjnego wojsk lądowych pk. ROZWINIĘCIE / [Andrzej Czupryński, Andrzej Polak] ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Uwarunkowania działań połączonych. - (Szkolenie). - Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Współczesna sztuka operacyjna i jej system pojęć. - (Działania Operacyjne) // W: System pojęć sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych : materiały z konferencji / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Założenia metodologiczne rozwiązywanego problemu ; Oczekiwania w zakresie kształcenia operacyjno-taktycznego ; Myślenie operacyjne w systemie kształcenia oficerów ; Zakończenie // W: Kształcenie myślenia operacyjnego w systemie edukacji oficerów : "MYŚLENIE-1" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s. 3-6; 7-18; ; ; : rys., tab. BG AON sygn. S/

18 94. Wybrane zagadnienia genezy i ewolucji studiów operacyjnych ; Metodyczne założenia studiów operacyjnych geoprzestrzeni // W: Studia operacyjne rejonu operacyjnego : materiały z sympozjum naukowego [Warszawa, 28 marca 2006 r. ] / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 8-24; : il. BG AON sygn. S/ Założenia kształcenia myślenia operacyjnego w wybranych armiach na przełomie XX i XXI wieku / Andrzej Czupryński, Jacek Joniak, Bogdan Panek // W: Kształcenie myślenia operacyjnego w systemie edukacji oficerów : "MYŚLENIE-1" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/6879 DANILUK PIOTR 2006 r. - uzupełnienie 96. Metody zarządzania [Dokument elektroniczny] / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1269/ZS CD-ROM 2007 r. 97. Decyzja w zarządzaniu : podejmowanie decyzji w zarządzaniu, teoria gier w podejmowaniu decyzji : (wykłady) / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : [AON], s. BG AON sygn. S/ Efektywność społeczno-techniczna pododdziału łączności // W: Efektywność zespołów w organizacji : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 27 czerwca 2006 r. / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, s : il. BG AON sygn. S/ Planowanie długookresowe w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1265/ZS CD-ROM 20

19 100. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1271/ZS 101. Teoria gier w podejmowaniu decyzji [Dokument elektroniczny] / Instytut Zrządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1272/ZS 102. Wstęp ; Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym ; Propozycja zastosowania elementów planowania strategicznego ; Zakończenie // W: Planowanie scenariuszowe w organizacji wojskowej pk. "SCENA- RIUSZ" / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. 5-14; ; ; : rys., tab. BG AON sygn. S/6897 DAWIDCZYK ANDRZEJ 103. Charakter badań nad zarządzaniem kryzysowym / Jarosław Gryz, Andrzej Dawidczyk // W: System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s : rys. BG AON sygn /III 104. Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Andrzej Dawidczyk [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Projektowanie celów polityki i strategii bezpieczeństwa państwa. - Cz (Bezpieczeństwo). - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s DELA PIOTR 106. Architektura sieci teleinformatycznych w świetle koncepcji NCW // W: Sieci teleinformatyczne w działaniach sieciocentrycznych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (Warszawa, 4 października

20 roku) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Identyfikacja czynników wpływających na strukturę organizacyjną i funkcjonalną sieci radiodostępowych dywizji / Andrzej Wisz, Piotr Dela // W: Organizacja sieci radiodostępowych w działaniach zaczepnych związku taktycznego : praca naukowo-badawcza pk. "DOSTĘP", II / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/ Sieci komputerowe stanowisk dowodzenia / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Uwarunkowania funkcjonowania systemów teleinformatycznych ; Cywilne i resortowe systemy teleinformatyczne wykorzystywane w reagowaniu kryzysowym ; Zakończenie // W: Systemy teleinformatyczne na potrzeby kierowania reagowaniem kryzysowym : praca naukowo-badawcza pk. "TELEINFORMATYKA-KRYZYS" / [Piotr Dela, Marek Strzoda, Andrzej Wisz] ; Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. 5-11; 67-84; ; : rys. BG AON sygn. S/7016 DOBIJA KONRAD 110. Lekcja z historii : Iracka Wolność. - (Doświadczenia). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 4, s Lekcja z historii : Pustynna Burza. - (Doświadczenia). - Fot., rys., tab. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 3, s Wojska obrony przeciwlotniczej w realizacji zadań kontrterrorystycznych. - (Szkolenie). - Fot., Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Żywotność podsystemu rażenia OP / Zdzisław Maślak, Konrad Dobija // W: Żywotność obrony powietrznej (III ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/

21 DRABAREK ANNA 114. Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Anna Drabarek [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/7073 FLIS JÓZEF 115. Szkolenie i kształcenie na potrzeby sił zbrojnych. - (Bezpieczeństwo Państwa). - Tab. // Wiedza Obronna , nr 2, s FRĄCIK KRYSTIAN 116. Koncepcja systemu doskonalenia dowództwa szczebla taktycznego wojsk lądowych w aspekcie zastosowania symulacji numerycznych // W: Modelowanie i symulacja w procesie doskonalenia dowództwa szczebla taktycznego Wojsk Lądowych SZ RP : praca naukowo-badawcza pk. "DOSKO- NALENIE DOWÓDZTWA" / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Poglądy Sojuszu Północnoatlantyckiego i wybranych państw na koncepcję działań sieciocentrycznych // W: Właściwości działań sieciocentrycznych pk. "CECHA-1" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/7157 FRĄCZEK MARIUSZ 118. Analiza struktur organizacyjnych i funkcjonalnych sieci radiodostępowych dywizji wojsk lądowych w armiach wybranych państw NATO ; Identyfikacja środków i urządzeń łączności możliwych do wykorzystania w koncepcji sieci radiodostępowej dywizji // W: Organizacja sieci radiodostępowych w działaniach zaczepnych związku taktycznego : praca naukowobadawcza pk. "DOSTĘP", II / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s ; : rys., tab. BG AON sygn. S/

22 119. Miejsce, rola oraz struktura pododdziałów dowodzenia wojsk lądowych // W: Przygotowanie i realizacja ćwiczeń taktyczno-specjalnych pododdziałów dowodzenia i łączności : praca naukowo-badawcza pk. "ĆWICZENIE TAKTYCZNO-SPECJALNE" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Mobilne węzły łączności związku taktycznego / Józef Janczak, Mariusz Frączek ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Organizacyjne aspekty bezpieczeństwa informacji w sieciach teleinformatycznych // W: Sieci teleinformatyczne w działaniach sieciocentrycznych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (Warszawa, 4 października 2006 roku) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Potrzeby systemu Szafran i podsystemów rodzajów wojsk wobec sieci teleinformatycznej : [sprawozdanie z konferencji naukowej, która odbyła się na terenie Akademii Obrony Narodowej]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Uwarunkowania techniczne bezpieczeństwa informacji w środowisku sieciocentrycznym // W: System dowodzenia w środowisku sieciocentrycznym : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Dowodzenia AON w dniu 15 marca 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. kolor. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON sygn. C/8302 FRYC MARIUSZ 124. Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2, Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz ; [aut.: Mariusz Fryc [i in.]] s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz Ogólny model nauczania w wybranych uczelniach NATO oraz programu Partnerstwo dla Pokoju / Mariusz Fryc [i in]. // W: Model edukacji dla eu- 24

23 ropejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa s : rys., tab. BG AON sygn. S/6932 cz Wyższe studia nad bezpieczeństwem w Centrum Marshalla. - (Komentarze i Recenzje) // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Wyższe Studia nad Bezpieczeństwem w Centrum Marshalla. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s GAWLICZEK PIOTR 128. Akademia Obrony NATO w Rzymie - praca studyjna jako element kursu strategicznego. - Cz (Komentarze i Recenzje) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Arabski dla odpornych. - (Języki Obce) / Plater-Zyberk ; tł. Piotr Gawliczek // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Czynniki determinujące rozwój sił morskich oraz rola tych sił w koncepcjach bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej ; Współpraca w ramach operacji Sił Morskich prowadzonych na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Czerwonym // W: Siły morskie w budowie europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa : doświadczenie i wnioski z użycia sił morskich jako narzędzia budowy europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s ; BG AON sygn. S/ Działania i wojny symetryczne, desymetryczne i asymetryczne-podejście francuskie i szwajcarskie = Symmetrical, dissymmetrical and asymmetrical wars and activities - french and swiss approaches // W: Sztuka wojenna we współczesnych konfliktach zbrojnych - przemiany i tendencje rozwojowe : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 20 października 2006 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : il. BG AON sygn. S/ Kierunki transformacji systemów kształcenia w obszarze bezpieczeństwa i obrony w ramach organizacji i instytucji międzynarodowych ; Ewolucja systemów kształcenia wojskowego wybranych państw jako reakcja na 25

24 zmiany środowiska bezpieczeństwa // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Józef Buczyński ; Wydział Strategiczno Obronny. - Warszawa : AON, s ; : rys. BG AON sygn. S/ Koncepcja organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń : warsztaty problemowe w ramach Podyplomowego Studium Polityki Obronnej : Środowisko strategiczne, gra strategiczna, analiza postaw i zachowań graczy strategicznych XXI wieku / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. Zakład Strategii Wojskowej. - Warszawa : AON, [2007?] , [14] s. : il., mapy. BG AON sygn. S/ Military Jokes and Military Humor. - (Języki Obce) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Military Jokes and Military Humor. - (Military English) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2, Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / Piotr Gawliczek [i in.] ; kier. nauk. Piotr Sienkiewicz; s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / Piotr Gawliczek [i in.] ; kier. nauk. Józef Buczyński ; Wydział Strategiczno- Obronny. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ National Defence University : postgraduate studies as the element of higher military system : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach pobytu delegacji z Wyższej Szkoły Studiów Obronnych z Madrytu w Akademii Obrony Narodowej, 11 kwietnia 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, [2007]. - [27] k. : il., mapa BG AON sygn. S/

25 139. National Defence University, Warsaw. Educational and training offer : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach posiedzenia III sesji polsko-indyjskiej grupy roboczej ds. współpracy wojskowej i przemysłowej w dniu 10 grudnia 2007 roku (materiał zwarty oraz na płycie CD-ROM) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. wiele liczb. : il. BG AON sygn. S/ CD-ROM 140. National Defence University, Warsaw : educational aspect : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach pobytu komendanta Akademii Dowodzenia Bundeswehry z Hamburga w AON, 26 czerwca 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, BG AON sygn. S/ National Defence University. Warsaw. Educational aspects : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach pobytu w Akademii Obrony Narodowej komendanta Uniwersytetu Obrony Narodowej im. Carola I z Bukaresztu, w dniu 17 grudnia 2007 roku (materiał zwarty oraz na płycie CD-ROM) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. wiele liczb. : il. BG AON sygn. S/ CD-ROM 142. Ogólny model nauczania w wybranych uczelniach NATO oraz programu Partnerstwo dla Pokoju / Piotr Gawliczek [i in.] // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa s : rys., tab. BG AON sygn. S/6932 cz Operacje stabilizacyjne i rekonstrukcyjne - doświadczenia ze studiów w Akademii Obrony Narodowej NATO w Rzymie // W: Afganistan : militarny i pozamilitarny wymiar stabilizacji : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 12 kwietnia 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : fot. BG AON sygn. S/ Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Piotr Gawliczek [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/

26 145. Polsko-hiszpański moduł kursu wysokiego szczebla EKBO : [informacja]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Polsko-hiszpański moduł kursu wysokiego szczebla Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony : [sprawozdanie ze zjazdu, Madryt r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Przeciwdziałanie proliferacji w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych oraz w świetle prac niezależnych instytucji i komisji / Piotr Gawliczek, Paweł Durys // W: System przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia : opracowanie analityczno-badawcze : praca zbiorowa / kier. nauk. Jacek Pawłowski ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ [Przyszłość Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony - EPBO] : sprawozdanie z piątego modułu kursu wysokiego szczebla Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony, edycja 2006/2007, [12-16 marzec 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Przywództwo strategiczne w działaniach połączonych // W: Prakseologiczne uwarunkowania działań połączonych / Wydział Strategiczno- Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 1 : Specyfika działań połączonych w ujęciu prakseologicznym : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Mariusz Wiatr s : rys., tab. BG AON sygn. S/6906 cz Rozważania na temat zagrożeń asymetrycznych = Thoughts on the Meaning of Asymetric Threats : [raport specjalny] / C[harles] A. Primmerman ; Massachusetts Institute of Technology. Lincoln Laboratory. - Lexington, MA, (Komentarze I Recenzje) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Sprawozdanie z posiedzenia Wykonawczej Rady Naukowej (Executive Academic Board - EAB) Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College - ESDC), [Bruksela], 13 czerwca 2007 r. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s

27 152. Sprawozdanie z posiedzenia Wykonawczej Rady Naukowej (Executive Academic Board - EAB) Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College - ESDC), [Bruksela], 11 lipca 2007 r. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Sprawozdanie z uczestnictwa w 54. konferencji oraz seminarium absolwentów Akademii Obrony NATO, [Rzym, września 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniu Wykonawczej Rady Naukowej [WRN (Executive Academic Board - AAB)] Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony - [EKBO (European Defence Security College - ESDC)] w Lizbonie (10 października 2007 r.). - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe /Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniu Wykonawczej Rady Naukowej (Executive Academic Board - EAB) Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College - ESDC), [Bruksela], marca 2007 r. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 2, s Sprawozdanie z uczestnictwa w warsztatach NATO [na temat : "Nauka dla potrzeb pokoju i bezpieczeństwa"] oraz targach edukacyjnopromocyjnych, [Budapeszt, 6-7 października 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Sprawozdanie z udziału w warsztatach na temat : "Podsumowanie procesu implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO w Siłach Zbrojnych RP w 2006 r. [ Sztab Generalny WP, Warszawa, 3 kwiecień 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (megaterroryzm) jako zagrożenie asymetryczne : formy przeciwdziałania / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Transformacja systemów szkolnictwa wojskowego wybranych państw i organizacji międzynarodowych / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/

28 160. Uwarunkowania i wymagania procesu bolońskiego w odniesieniu do szkolnictwa wojskowego / Piotr Gawliczek, Zdzisław Małkowski, Piotr Zalewski // W: Wyższe szkolnictwo wojskowe w kontekście procesu bolońskiego : analiza porównawcza : praca zbiorowa. Cz. 1 / kier. nauk. Janusz Kręcikij ; [aut.: Janusz Kręcikij [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s : tab. BG AON sygn. S/7127 cz Uwarunkowania i wymagania procesu bolońskiego w odniesieniu do szkolnictwa wyższego RP / Piotr Gawliczek, Krzysztof Graczyk // W: Wyższe szkolnictwo wojskowe w kontekście procesu bolońskiego : analiza porównawcza : praca zbiorowa. Cz. 1 / kier. nauk. Janusz Kręcikij ; [aut.: Janusz Kręcikij [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn cz Wewnętrzne czynniki modyfikacji działań połączonych (czynniki strukturalne, funkcjonalne oraz techniczne) // W: Prakseologiczne uwarunkowania działań połączonych / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rzutujące na modyfikację działań połączonych : studium teoretyczne : praca zbiorowa s : rys. BG AON sygn. S/7037 cz Wstęp ; Ogólny model nauczania w ramach Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony ; Zakończenie // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz s. 6-16; ; BG AON sygn. S/6932 cz Znaczenie systemu biblioteczno-informacyjnego w procesie kształcenia w Akademii Obrony NATO w Rzymie. - Fot., rys. // Przegląd Informacyjno- Dokumentacyjny , nr 2, s GĄSIOREK KRZYSZTOF 165. Cywilna organizacja obrony narodowej / Krzysztof Gąsiorek [i in.] // W: Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : uwarunkowania, wyzwania, organizacja / kier. nauk. Józef Marczak ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s : tab. BG AON sygn. S/

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2008

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2008 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5775/2006 Eleonora AKSAMITOWSKA Mirosława KALINOWSKA Jolanta MIJEWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Sylabus System bezpieczeństwa narodowego Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Ochrony Zdrowia Poziom i forma studiów Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE ADMINISTRACJA PUBLIKACJE Wydawnictwa WSA można także nabyć w Hurtowni Bibliofil http://www.bibliofil.com.pl/ CENY PROMOCYJNE Ceny brutto z podatkiem VAT 62) K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2003

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2003 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Eleonora Aksamitowska Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek Publikacja ma na celu przedstawienie współczesnych ważniejszych problemów ekonomiki bezpieczeństwa i wyposażenie Czytelnika

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić na III Konferencję Naukową nt. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA która

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2005

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2005 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5822/07 Eleonora Aksamitowska Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Układ wystąpienia Zmiany w nazewnictwie Ewolucja nauk wojskowych

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Podstawy bezpieczeństwa państwa Introduction to national security Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Program konferencji pt. SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, SIŁY ZBROJNE WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 6042/11 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2001

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2001 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ELEONORA AKSAMITOWSKA JOLANTA MIJEWSKA ANNA PAWLIKOWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Art. 166a 1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyŝszych zawodowych lub jednolitych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności Wybór specjalności 2 2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności kształcenia na kierunku, o którym

Bardziej szczegółowo

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-KZWŚ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Specjalność: System militarny państwa. 1 System obronny Stanów Zjednoczonych. dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT Promotor

Lp. Specjalność: System militarny państwa. 1 System obronny Stanów Zjednoczonych. dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT Promotor WYKAZ PROPONOWANYCH TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNEK STUDIÓW OBRONNOŚĆ PAŃSTWA dla studentów studiów stacjonarnych - I stopnia (studia licencjackie) Wydziału Logistyki - rozpoczynających studia w roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

IBUK dla kierunku BHP / BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

IBUK dla kierunku BHP / BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Lp. Tytuł książki Autor Wydawnictwo Rok wydania Nr ISBN 1. Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego Marcin Kobylas Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2014 978-83-7462-430-5 2. Antyterrorystyczne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE Taktyczny bezzałogowy aparat latający

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ZATWIERDZAM Egz. nr 1 DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO ROZKŁAD ZAJĘĆ Niestacjonarne Studia I Stopnia kierunek: zarządzanie Nazwa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW WYŻSZA SZKOŁA BEZPECZEŃSTWA OCHRONY im. Marszałka Józefa PŁSUDSKEGO z siedzibą w Warszawie PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW Lp. Promotor Kierunek 1. dr R. Chmielewski / Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 www.wsosp.deblin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dęblin, dnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar]

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar] Spis treści [Roman Kuźniar] Wstęp 9 Rozdział 1 [Roman Kuźniar] Ewolucja problemu bezpieczeństwa rys historyczny 18 1. Pierwsze traktaty o pokoju i równowadze sił 19 2. Liga Narodów niedoceniony wynalazek

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia Zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej

Autoreferat. informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej Załącznik 4 dr Bogdan PANEK Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej Urodziłem się 25 stycznia 1967 roku w Gubinie. Świadectwo dojrzałości uzyskałem w Liceum

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI)

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STUDIA STACJONARNE I ROK I STOPIEŃ zajęć Semestr I zaliczenia Historia polityczna

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI)

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE STUDIA NIESTACJONARNE I ROK I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2000

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2000 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ELEONORA AKSAMITOWSKA ANNA KOLEK ANNA PAWLIKOWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII

Bardziej szczegółowo

pt.: Afganistan 2014 rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości

pt.: Afganistan 2014 rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości Seminarium eksperckie z cyklu: O Bezpieczeństwie na Koszarowej pt.: Afganistan 2014 rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości 5 listopada 2014 roku Instytut Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku.

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. Starosty Lubelskiego z dnia 2 stycznia Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. I. NajwaŜniejsze zasady organizacji wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi nr jednostki termin lp. oddział regionalny nazwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE WZMOCNIENIA WSCHODNIEJ FLANKI NATO

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE WZMOCNIENIA WSCHODNIEJ FLANKI NATO Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział

Bardziej szczegółowo

Stanisław KOZIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W WARUNKACH HYBRYDOWEJ ZIMNEJ WOJNY

Stanisław KOZIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W WARUNKACH HYBRYDOWEJ ZIMNEJ WOJNY www.koziej.pl @SKoziej LUBLIN, 9.12.2017r. Stanisław KOZIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W WARUNKACH HYBRYDOWEJ ZIMNEJ WOJNY www.koziej.pl 9.12.2017 @SKoziej 1 www.koziej.pl 9.12.2017 @SKoziej 2 ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

r. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności w Zegrzu, studia ukończone z oceną dobrą;

r. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności w Zegrzu, studia ukończone z oceną dobrą; Wykształcenie - 1995-1998 - studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej (specjalizacja prawo konfliktów zbrojnych). Studia ukończone z wyróżnieniem. Nagroda Rektora AON III stopnia za rozprawę doktorską

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem. wykłady w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS Forma zaliczenia Razem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIE I STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 22/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe PYTANIA EGZAMINACYJNE (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe 1. Cele, zadania i funkcje systemu bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Świadomość ekologiczna i edukacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny Instytut Edukacji Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Wydział Humanistyczny Instytut Edukacji Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa przy współudziale: Wydział Humanistyczny Instytut Edukacji Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POŁĄCZONYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH WARUNKOWANIACH GEOPOLITYCZNYCH.

MODERNIZACJA POŁĄCZONYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH WARUNKOWANIACH GEOPOLITYCZNYCH. MODERNIZACJA POŁĄCZONYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH WARUNKOWANIACH GEOPOLITYCZNYCH. 19 listopada br. w naszej Akademii odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Modernizacja połączonych rodzajów

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo i obronność państwa. 2. KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo i obronność państwa. 2. KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo i obronność państwa 2. KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 11.04.2016 r. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU Kwiecień 2016 www.koziej.pl @SKoziej 1 ZAGAGNIENIA: Warunki bezpieczeństwa Polski wyzwania i zagrożenia szanse i

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo