BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007 WARSZAWA 2009

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI...5 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON...7 CZĘŚĆ II WYDAWNICTWA ZWARTE INDEKS AUTORÓW INDEKS PRZEDMIOTOWY

3 OD REDAKCJI Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 jest kontynuacją wydawanych od 1990 r. tomów (roczników). Bibliografia składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje indywidualny dorobek wydawniczy pracowników AON (w tym również pozycje wydane poza Akademią). Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i powielonych, artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych. Bibliografia podmiotowa przedstawiona została w układzie alfabetycznym. Druga część Bibliografii obejmuje wykaz wydawnictw zwartych (autorskich i tytułowych) za 2007 r., które zostały wydane w AON lub poza uczelnią, ale napisane przez pracowników Akademii. W tej części zastosowano również układ alfabetyczny. Taki podział materiału bibliograficznego pozwala odzwierciedlić główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej w AON oraz zaprezentować proces rozwoju naukowego poszczególnych pracowników. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 zawiera 1165 opisów bibliograficznych (część I - 912, część II - 253). Opisy sporządzano głównie z autopsji. Zastosowano pełny opis według obowiązujących norm bibliograficznych. W przypadku prac zespołowych, w części I Bibliografii, poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Bibliografia zaopatrzona została w indeksy: autorów i przedmiotowy. W pierwszym indeksie, w szeregu abecadłowym przedstawiono nazwiska autorów, redaktorów naukowych, kierowników prac badawczych i promotorów prac doktorskich. Indeks przedmiotowy to alfabetyczny wykaz haseł przedmiotowych charakteryzujących treści dokumentów. Opracowany został w oparciu o Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego 1 i Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 2. Oba indeksy kierują do właściwej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej dostępna będzie również na stronie internetowej biblioteki. 3 1 Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego : polsko-angielsko-niemiecki. - Warszawa : 2 Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON AKSAMITOWSKA ELEONORA 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2005 / Eleonora Aksamitowska, Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/7064 AKSAMITOWSKI ANDRZEJ 2. Die Traditionen der Kavallerie der polnischen Streitkräfte. - (Kavallerietraditionen). - Fot. // Der Panzerspähtrupp , nr 41, s Znaczenie fortyfikacji stałych w II wojnie światowej // W: Druga wojna światowa w Europie aspekty militarne / red. nauk. Hubert Królikowski, Piotr Matusak ; Instytut Akademii Podlaskiej, Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, s BAGNIEWSKI ADAM 4. Kurs specjalistyczny dla inspektorów ochrony radiologicznej : zbiór aktów prawnych i przepisów wykonawczych regulujących pracę inspektora ochrony radiologicznej / [wybór aktów prawnych: Leszek Słomka, Adam Bagniewski] ; [Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP]. - Warszawa : AON, s. : rys. - Stan prawny na 31 grudnia 2006 r. BG AON sygn. S/6855 BARTNIK RYSZARD 5. [Implikacje doświadczeń z wdrażania samolotu F-16 w Siłach Powietrznych RP dla treści kształcenia w Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej] : konferencja teoretyczno-metodyczna [zorganizowana w dniach r. w Bazie Lotniczej Poznań - Krzesiny]. - (Na Forum Nauki). - Fot. / Tadeusz Zieliński, Ryszard Bartnik // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s. 14 6

5 6. Lotnicze wsparcie działań bezpośrednich wojsk lądowych. - (Materiały Szkoleniowe). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 4, s Lotnicze wsparcie działań głębokich wojsk lądowych. - (Materiały Szkoleniowe). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 2, s System rażenia sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki / Piotr Makowski, Eugeniusz Cieślak, Ryszard Bartnik // W: Rozpoznanie i rażenie sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : fot., rys., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Rola i znaczenie terenu zurbanizowanego w operacjach wojskowych ; Operacje wojskowe prowadzone w terenie zurbanizowanym // W: Działania lotnictwa wojsk lądowych w terenie zurbanizowanym - zmiany w taktyce (II ) / Wydział Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. 3-9; 10-32; BG AON sygn. S/7048 BARTOSIEWICZ SŁAWOMIR 10. Marketing wojskowej jednostki budżetowej / Sławomir Bartosiewicz, Wojciech Kaźmierczak ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Możliwości wykorzystania centrów logistycznych w zakresie wsparcia logistycznego w przyszłych operacjach wojskowych // W: Potencjał gospodarczo-obronny państwa jako źródło wsparcia logistycznego sił zbrojnych w przyszłych operacjach : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Instytut Ekonomii i Logistyki AON w dniu 21 maja 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. (w tym kolor.), tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 2B). BG AON sygn. C/ Teoretyczne aspekty wpływu wojskowej jednostki budżetowej na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy // W: Logistyka i ekonomika bezpieczeństwa-współczesne dylematy : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Zakład Logistyki Systemów Gospodarczych Instytutu Ekonomii i Logistyki AON [w dniu] 5 grudnia 2006 roku / Akademia 7

6 Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 2A). BG AON sygn. C/8302 BIELEWICZ ZBIGNIEW 13. Lotnictwo wojskowe w stabilizacji pokoju i lokalnych konfliktach zbrojnych / Zbigniew Bielewicz, Ryszard Olszewski // W: Lotnictwo współczesne i jego problemy : cywilizacja, kultura, prawo, ekonomika, bezpieczeństwo, obronność, [Konferencja Lotnicza, Dęblin 7-9 czerwiec 2004] / red. nauk. Leonard Łukaszuk, Tomasz Balcerzak. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s : il. BG AON sygn. S/6974 BINKOWSKI HENRYK 14. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania / wyboru dokonali: Andrzej Ciupiński, Henryk Binkowski, Agnieszka Legucka ; Akademia Obrony Narodowej. - Dodr. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Traktat między Rzeczypospolitą Polską i Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy w 15. rocznicę jego podpisania (aspekty bezpieczeństwa) // W: Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego : (aspekty militarne i pozamilitarne) : konferencja naukowa, Przemyśl, 8 marca 2007 r. / red. nauk. Józef Buczyński, Henryk Binkowski. - Przemyśl : [b.w.], s BG AON sygn. 9316/P BŁAŻEJCZYK WIESŁAW 16. Przeciwdziałanie zagrożeniom informacyjnym. - (Zagrożenia Informacyjne dla Bezpieczeństwa Państwa) / Wiesław Błażejczyk, Jacek Stempień // W: Współczesny wymiar terroryzmu : przeciwdziałanie zjawisku : konferencja naukowa, Warszawa, 21 listopada 2007 r. / Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych ; Wydział Strategiczno-Obronny ; red. nauk. Jarosław Gryz, Roman Kwećka. - Warszawa : [b.w.], cop s BG AON sygn /III, 9435/P 8

7 BORKOWSKI JAN 17. Cele terroryzmu i terroru. - (Bezpieczeństwo RP). - Il. // Kwartalnik Bellona , nr 3, s Ograniczenia i warunki sprzyjające nawiązaniu i prowadzeniu dialogu między państwami i podmiotami terrorystycznymi. - (Bezpieczeństwo i Geopolityka) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s BOŻEK MARTIN 19. Instytucjonalny system bezpieczeństwa państwa w świetle konstytucji RP na tle członkowstwa Polski w Unii Europejskiej // W: Europa - kontynent ryzyka : społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie : materiały z konferencji zorganizowanej 6 grudnia 2005 r. / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Wstęp / Martin Bożek, Marek Troszyński // W: Europa - kontynent ryzyka : społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie : materiały z konferencji zorganizowanej 6 grudnia 2005 r. / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 7-9 BG AON sygn. S/7115 BRZOZOWSKI ADAM 21. Military Jokes and Military Humor. - (Języki Obce) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Military Jokes and Military Humor. - (Military English) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz ; [aut.: Adam Brzozowski i [in.]] s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz. 2 9

8 BRZOZOWSKI JAN 24. Strzelanie i OPBMR. - (Konspekty). - Fot. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 3, s BUCZYŃSKI JÓZEF 25. Edukacja dla przyszłości : studia podyplomowe w AON // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Irak w kontekście konfliktu zbrojnego // W: Działania stabilizacyjne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku / Ryszard Jakubczak [i in.] ; red. nauk. Ryszard Jakubczak. - Słupsk : Fundacja "Pro Pomerania", s BG AON sygn. 8625/II; 8626/III, 8627/III 27. Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz ; [aut.: Józef Buczyński i [in.]] s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Józef Buczyński ; [aut.: Józef Buczyński i [in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny Warszawa : AON, BG AON sygn. S/ Model kształcenia ustawicznego kadr oficerskich w perspektywicznym systemie szkolnictwa wojskowego / Józef Buczyński, Zdzisław Małkowski, Bogdan Panek // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz s : rys. BG AON sygn. S/6932 cz Otwarcie konferencji = Opening speech // W: Sztuka wojenna we współczesnych konfliktach zbrojnych - przemiany i tendencje rozwojowe : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 20 października 2006 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 5-8 BG AON sygn. S/

9 31. Specyfika działań stabilizacyjnych Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku / Józef Buczyński [i in.] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, BG AON sygn. S/ Wstęp // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Józef Buczyński ; Wydział Strategiczno Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Wstęp ; Przygotowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu organizacji wojskowej w wybranych państwach NATO // W: Przygotowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. 4-8; BG AON sygn. S/ Wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu wojskowej organizacji Obrony Narodowej RP ; Przygotowanie zasobów ludzkich na potrzeby bezpieczeństwa narodowego / Józef Buczyński, Zbigniew Piątek, Ryszard Szynowski // W: Przygotowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s ; : rys., tab. BG AON sygn. S/ Zasadnicze zagadnienia systemu reagowania kryzysowego / Józef Buczyński, Zbigniew Piątek // W: Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 6 grudnia 2006 roku / red. nauk. Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda. - Bielsko-Biała ; Warszawa : Wyższa Szkoła Administracji, s : tab. BG AON sygn /III-15506/III BURAWSKI ZDZISŁAW 36. Bez linii frontu. - (Doświadczenia). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 3, s

10 37. Fazy i etapy kierowania działaniami inżynieryjnymi, wsparcie działań // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Istota kierowania działaniami inżynieryjnymi // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 2, s Wypracowanie zamiaru działań inżynieryjnych // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 5, s Zapory minowe we współczesnej wojnie. - (Doświadczenia). - rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 2, s CHOJNACKI WŁODZIMIERZ 41. Bezpieczeństwo jako współczesny substytut szczęścia / Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki // W: Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej 23 listopada 2006 r. / red. nauk. Kuba Jałoszyński, Bernard Wiśniewski, Tadeusz Wojtuszek ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : WSA, s : rys. BG AON sygn /III /III CHOJNACKI ZENON 42. Operacje militarne w cyberprzestrzeni. - (Sztuka Wojenna). - fot. // Kwartalnik Bellona , nr 1, s Połączone informacyjne przygotowanie przestrzeni operacji. - (Sztuka Wojenna). - Fot., rys., tab. / Zenon Chojnacki, Karol Rymanowski, Paweł Ponczyński // Myśl Wojskowa , nr 1, s CHROBAK RYSZARD 44. Przemieszczanie jednostek wojsk lądowych na terytorium kraju : rozprawa habilitacyjna / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; dod.) BG AON sygn. C/ Współczesne ujęcie struktury taktyki. - (Działania Taktyczne) // W: System pojęć sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych : materiały z konferencji / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa AON, s : rys. BG AON sygn. S/

11 CIEŚLAK EUGENIUSZ 46. Dowodzenie w operacjach wielonarodowych. - (Sztuka Wojenna). - Fot. // Kwartalnik Bellona , nr 1, s Lotnictwo w operacjach reagowania kryzysowego // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Możliwości zastosowania języka haseł przedmiotowych w systemie informacji naukowo-technicznej resortu obrony narodowej (II ) / Eugeniusz Cieślak [i in.] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Nie tylko z ładunkiem bomb. - (Materiały Szkoleniowe). - Fot. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 2, s System rażenia sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki / Piotr Makowski, Eugeniusz Cieślak, Ryszard Bartnik // W: Rozpoznanie i rażenie sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : fot. ; rys. ; tab BG AON sygn. S/6980 CIEŚLAR PAWEŁ 51. Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski ; aut.: Paweł Cieślar [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Uwarunkowania realizacji zadań przez wojska inżynieryjne w operacjach reagowania kryzysowego / Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski // W: Rola i zadania wojsk inżynieryjnych w operacjach reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] "INŻYNIERIA-2"/ [Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski ; kier. Paweł Cieślar] ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s : tab. BG AON sygn. S/

12 53. Wsparcie inżynieryjne mobilności wojsk lądowych w operacji / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Charakter operacji wojennych i wymagane działania inżynieryjne ; Zakończenie // W: Rola i możliwości wojsk inżynieryjnych w operacjach : praca naukowo-badawcza pk. "RE- ALINŻ" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s. 5-6; 13-31; : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Ocena wykorzystania wojsk inżynieryjnych w operacjach reagowania kryzysowego ; Zakończenie // W: Rola i zadania wojsk inżynieryjnych w operacjach reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] "INŻYNIERIA-2" [Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski ; kier. Paweł Cieślar] ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s. 5-6; 7-12; 13-33; BG AON sygn. S/7074 CIEŚLARCZYK MARIAN 56. Kryzysy i konflikty - kilka refleksji natury teoretycznej // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s : il. BG AON sygn. S/ Kształcenie z metodologii badań naukowych w opiniach kadry i studentów Akademii Obrony Narodowej. - Cz. 1 : Kadra naukowo-dydaktyczna / Marian Cieślarczyk, Jerzy Kajetanowicz. - Tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Kultura bezpieczeństwa jako element szeroko rozumianej obronności w pierwszej dekadzie XXI wieku // W: Zarządzanie zasobami osobowymi na rzecz bezpieczeństwa państwa : konferencja naukowa, Warszawa, 27 września 2007 r. / [Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny] ; red. nauk. Ryszard Szynowski. - Warszawa : [b.w.], s : rys. BG AON sygn. 9396/P 14

13 59. Kultura bezpieczeństwa w lotnictwie // W: Lotnictwo współczesne i jego problemy : cywilizacja, kultura, prawo, ekonomika, bezpieczeństwo, obronność, [Konferencja Lotnicza, Dęblin 7-9 czerwiec 2004] / red. nauk. Leonard Łukaszuk, Tomasz Balcerzak. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s : il. BG AON sygn. S/ Metodologiczne podstawy badań ; Opinie pracowników dydaktyczno naukowych AON o poziomie przygotowania metodologicznego kadry i studentów // W: Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej : etap II : praca naukowo-badawcza pk. "METODOLOGIA" / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 6-9 ; : rys. ; tab. BG AON sygn. S/ Od praktyki przez teorię do badań empirycznych / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko // W: Społeczno-organizacyjne aspekty implementacji samolotu bojowego F-16 w Siłach Powietrznych RP : teoretyczno-metodologiczne i empiryczne podstawy badań (II ) / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, Jacek Nowak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Uogólnienia i wnioski do badań empirycznych // W: Społeczno-organizacyjne aspekty implementacji samolotu bojowego F-16 w Siłach Powietrznych RP : teoretycznometodologiczne i empiryczne podstawy badań (II ) / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, Jacek Nowak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. 5-6; 7-11; BG AON sygn. S/ Wstęp ; Zakończenie / Jerzy Kajetanowicz, Marian Cieślarczyk // W: Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej : etap II : praca naukowo-badawcza pk. "METODOLOGIA" / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 3-5; BG AON sygn. S/6844 CIUNOWICZ EWA 64. Afganistan misja dla pokoju : [konferencja naukowa zorganizowana w dniu 4 lipca 2007 r. w Akademii Obrony Narodowej przy wsparciu Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON pod patronatem mi- 15

14 nistra obrony narodowej]. - (Na Forum Nauki). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s Duszpasterstwo wojskowe w kształtowaniu patriotycznych postaw żołnierzy WP : [sprawozdanie z konferencji naukowej która odbyła się na terenie Akademii obrony Narodowej]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Pożegnanie komendanta-rektora AON : 22 marca 2007 r. w Sali Tradycji AON w obecności kierowniczej kadry i pracowników naszej uczelni, odbyło się uroczyste pożegnanie opuszczającego stanowisko komendantarektora AON gen. Broni dr hab. inż. Józefa Buczyńskiego : [sprawozdanie]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Rok akademicki 2007/2008 rozpoczęty. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Sztandar dla parafii : 17 marca 2007 r. w parafii pw. św. o. Rafała Kalinowskiego odbyła się uroczysta msza święta z okazji 15. rocznicy erygowania parafii wojskowej w Rembertowie. W trakcie uroczystości parafia otrzymała sztandar według wzoru sztandaru wojskowego : [sprawozdanie]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Święto Akademii. - (Z życia uczelni). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Z wizytą w Bibliotece Głównej AON. - (Wydawnictwa). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s CIUPIŃSKI ANDRZEJ 71. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania / wyboru dokonali: Andrzej Ciupiński, Henryk Binkowski, Agnieszka Legucka ; Akademia Obrony Narodowej. - Dodr. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Cywilne aspekty europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony // W: Globalne zarządzanie bezpieczeństwem (global governance) jako wyzwanie XXI wieku : projekt naukowo-badawczy : pk. "NOWY ŁAD" (II.1.1) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s

15 17 BG AON sygn. S/ Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Andrzej Ciupiński [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Organizacja służb dyplomatycznych wybranych państw / Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak // W: Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Przygotowanie zasobów ludzkich do działań w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony // W: Zarządzanie zasobami osobowymi na rzecz bezpieczeństwa państwa : konferencja naukowa, Warszawa, 27 września 2007 r. / [Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych ; Wydział Strategiczno-Obronny] ; red. nauk. Ryszard Szynowski. - Warszawa : [b.w.], s BG AON sygn. 9396/P 76. Przyszłość transportu lotniczego w działaniach antykryzysowych Unii Europejskiej // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Rozwój europejskiej autonomii strategicznej jako wyzwanie dla spójności transatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa // W: Polityka bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON S/6881 cz Teoria stosunków międzynarodowych ; Teoria polityki a teoria stosunków międzynarodowych ; Doktrynalne i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa kooperacyjnego // W: Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s. 7-15; 71-80; BG AON sygn. S/6901

16 79. Wojskowe i cywilno-wojskowe elementy systemu reagowania kryzysowego Unii Europejskiej // W: Narodowy System Pogotowia Kryzysowego : konferencja naukowa, Warszawa, czerwca 2007 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek. - Warszawa : [b. w], s : rys. BG AON sygn. 9371/P CZAJA JAN 80. Kształtowanie się nowego porządku międzynarodowego // W: Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Percepcja transatlantyckich stosunków w sferze bezpieczeństwa // W: Polityka bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON S/6880 cz Wstęp ; Bezpieczeństwo międzynarodowe : ład czy bezład, globalne zarządzanie czy nowa rywalizacja? ; Uwagi końcowe // W: Globalne zarządzanie bezpieczeństwem (global governance) jako wyzwanie XXI wieku : projekt naukowo-badawczy pk. "NOWY ŁAD" (II.1.1) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 4-10; 11-34; BG AON sygn. S/6931 CZAJKA KRZYSZTOF 83. Artyleria w obronie dywizji / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Determinanty organizacji szkolenia w oddziałach i pododdziałach artylerii wojsk lądowych. - (Kształcenie i Przygotowanie Zawodowe). - Rys. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Wstęp ; Noc i warunki ograniczonej widoczności jako nieodłączny element pola walki // W: Użycie artylerii w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności : praca naukowo-badawcza pk. "SPECART-1" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON s. 3-7; 8-48 BG AON sygn. S/

17 86. Wybrane problemy planowania przygotowania strzelania i kierowania ogniem oraz zabezpieczenia logistycznego. - Tab. // Zeszyty Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia , nr 5, s CZUPRYŃSKI ANDRZEJ 87. Komponent lądowy w sojuszniczych i koalicyjnych operacjach reagowania kryzysowego // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Kształcenie ustawiczne oficerów a myślenie operacyjne. - (Kształcenie i Przygotowanie Zawodowe). - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Rozwinięcie operacyjne wojsk lądowych w procesie osiągania gotowości obronnej państwa. - (Strategia Użycia i Działania Sił Zbrojnych). - Rys. // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Tworzenie zgrupowań zadaniowych w procesie rozwijania operacyjnego wojsk lądowych pk. ROZWINIĘCIE / [Andrzej Czupryński, Andrzej Polak] ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Uwarunkowania działań połączonych. - (Szkolenie). - Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Współczesna sztuka operacyjna i jej system pojęć. - (Działania Operacyjne) // W: System pojęć sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych : materiały z konferencji / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Założenia metodologiczne rozwiązywanego problemu ; Oczekiwania w zakresie kształcenia operacyjno-taktycznego ; Myślenie operacyjne w systemie kształcenia oficerów ; Zakończenie // W: Kształcenie myślenia operacyjnego w systemie edukacji oficerów : "MYŚLENIE-1" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s. 3-6; 7-18; ; ; : rys., tab. BG AON sygn. S/

18 94. Wybrane zagadnienia genezy i ewolucji studiów operacyjnych ; Metodyczne założenia studiów operacyjnych geoprzestrzeni // W: Studia operacyjne rejonu operacyjnego : materiały z sympozjum naukowego [Warszawa, 28 marca 2006 r. ] / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 8-24; : il. BG AON sygn. S/ Założenia kształcenia myślenia operacyjnego w wybranych armiach na przełomie XX i XXI wieku / Andrzej Czupryński, Jacek Joniak, Bogdan Panek // W: Kształcenie myślenia operacyjnego w systemie edukacji oficerów : "MYŚLENIE-1" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/6879 DANILUK PIOTR 2006 r. - uzupełnienie 96. Metody zarządzania [Dokument elektroniczny] / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1269/ZS CD-ROM 2007 r. 97. Decyzja w zarządzaniu : podejmowanie decyzji w zarządzaniu, teoria gier w podejmowaniu decyzji : (wykłady) / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : [AON], s. BG AON sygn. S/ Efektywność społeczno-techniczna pododdziału łączności // W: Efektywność zespołów w organizacji : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 27 czerwca 2006 r. / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, s : il. BG AON sygn. S/ Planowanie długookresowe w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1265/ZS CD-ROM 20

19 100. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1271/ZS 101. Teoria gier w podejmowaniu decyzji [Dokument elektroniczny] / Instytut Zrządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1272/ZS 102. Wstęp ; Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym ; Propozycja zastosowania elementów planowania strategicznego ; Zakończenie // W: Planowanie scenariuszowe w organizacji wojskowej pk. "SCENA- RIUSZ" / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. 5-14; ; ; : rys., tab. BG AON sygn. S/6897 DAWIDCZYK ANDRZEJ 103. Charakter badań nad zarządzaniem kryzysowym / Jarosław Gryz, Andrzej Dawidczyk // W: System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s : rys. BG AON sygn /III 104. Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Andrzej Dawidczyk [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Projektowanie celów polityki i strategii bezpieczeństwa państwa. - Cz (Bezpieczeństwo). - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s DELA PIOTR 106. Architektura sieci teleinformatycznych w świetle koncepcji NCW // W: Sieci teleinformatyczne w działaniach sieciocentrycznych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (Warszawa, 4 października

20 roku) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Identyfikacja czynników wpływających na strukturę organizacyjną i funkcjonalną sieci radiodostępowych dywizji / Andrzej Wisz, Piotr Dela // W: Organizacja sieci radiodostępowych w działaniach zaczepnych związku taktycznego : praca naukowo-badawcza pk. "DOSTĘP", II / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/ Sieci komputerowe stanowisk dowodzenia / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Uwarunkowania funkcjonowania systemów teleinformatycznych ; Cywilne i resortowe systemy teleinformatyczne wykorzystywane w reagowaniu kryzysowym ; Zakończenie // W: Systemy teleinformatyczne na potrzeby kierowania reagowaniem kryzysowym : praca naukowo-badawcza pk. "TELEINFORMATYKA-KRYZYS" / [Piotr Dela, Marek Strzoda, Andrzej Wisz] ; Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. 5-11; 67-84; ; : rys. BG AON sygn. S/7016 DOBIJA KONRAD 110. Lekcja z historii : Iracka Wolność. - (Doświadczenia). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 4, s Lekcja z historii : Pustynna Burza. - (Doświadczenia). - Fot., rys., tab. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 3, s Wojska obrony przeciwlotniczej w realizacji zadań kontrterrorystycznych. - (Szkolenie). - Fot., Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Żywotność podsystemu rażenia OP / Zdzisław Maślak, Konrad Dobija // W: Żywotność obrony powietrznej (III ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/

21 DRABAREK ANNA 114. Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Anna Drabarek [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/7073 FLIS JÓZEF 115. Szkolenie i kształcenie na potrzeby sił zbrojnych. - (Bezpieczeństwo Państwa). - Tab. // Wiedza Obronna , nr 2, s FRĄCIK KRYSTIAN 116. Koncepcja systemu doskonalenia dowództwa szczebla taktycznego wojsk lądowych w aspekcie zastosowania symulacji numerycznych // W: Modelowanie i symulacja w procesie doskonalenia dowództwa szczebla taktycznego Wojsk Lądowych SZ RP : praca naukowo-badawcza pk. "DOSKO- NALENIE DOWÓDZTWA" / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Poglądy Sojuszu Północnoatlantyckiego i wybranych państw na koncepcję działań sieciocentrycznych // W: Właściwości działań sieciocentrycznych pk. "CECHA-1" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/7157 FRĄCZEK MARIUSZ 118. Analiza struktur organizacyjnych i funkcjonalnych sieci radiodostępowych dywizji wojsk lądowych w armiach wybranych państw NATO ; Identyfikacja środków i urządzeń łączności możliwych do wykorzystania w koncepcji sieci radiodostępowej dywizji // W: Organizacja sieci radiodostępowych w działaniach zaczepnych związku taktycznego : praca naukowobadawcza pk. "DOSTĘP", II / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s ; : rys., tab. BG AON sygn. S/

22 119. Miejsce, rola oraz struktura pododdziałów dowodzenia wojsk lądowych // W: Przygotowanie i realizacja ćwiczeń taktyczno-specjalnych pododdziałów dowodzenia i łączności : praca naukowo-badawcza pk. "ĆWICZENIE TAKTYCZNO-SPECJALNE" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Mobilne węzły łączności związku taktycznego / Józef Janczak, Mariusz Frączek ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Organizacyjne aspekty bezpieczeństwa informacji w sieciach teleinformatycznych // W: Sieci teleinformatyczne w działaniach sieciocentrycznych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (Warszawa, 4 października 2006 roku) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Potrzeby systemu Szafran i podsystemów rodzajów wojsk wobec sieci teleinformatycznej : [sprawozdanie z konferencji naukowej, która odbyła się na terenie Akademii Obrony Narodowej]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Uwarunkowania techniczne bezpieczeństwa informacji w środowisku sieciocentrycznym // W: System dowodzenia w środowisku sieciocentrycznym : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Dowodzenia AON w dniu 15 marca 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. kolor. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON sygn. C/8302 FRYC MARIUSZ 124. Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2, Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz ; [aut.: Mariusz Fryc [i in.]] s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz Ogólny model nauczania w wybranych uczelniach NATO oraz programu Partnerstwo dla Pokoju / Mariusz Fryc [i in]. // W: Model edukacji dla eu- 24

23 ropejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa s : rys., tab. BG AON sygn. S/6932 cz Wyższe studia nad bezpieczeństwem w Centrum Marshalla. - (Komentarze i Recenzje) // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Wyższe Studia nad Bezpieczeństwem w Centrum Marshalla. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s GAWLICZEK PIOTR 128. Akademia Obrony NATO w Rzymie - praca studyjna jako element kursu strategicznego. - Cz (Komentarze i Recenzje) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Arabski dla odpornych. - (Języki Obce) / Plater-Zyberk ; tł. Piotr Gawliczek // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Czynniki determinujące rozwój sił morskich oraz rola tych sił w koncepcjach bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej ; Współpraca w ramach operacji Sił Morskich prowadzonych na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Czerwonym // W: Siły morskie w budowie europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa : doświadczenie i wnioski z użycia sił morskich jako narzędzia budowy europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s ; BG AON sygn. S/ Działania i wojny symetryczne, desymetryczne i asymetryczne-podejście francuskie i szwajcarskie = Symmetrical, dissymmetrical and asymmetrical wars and activities - french and swiss approaches // W: Sztuka wojenna we współczesnych konfliktach zbrojnych - przemiany i tendencje rozwojowe : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 20 października 2006 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : il. BG AON sygn. S/ Kierunki transformacji systemów kształcenia w obszarze bezpieczeństwa i obrony w ramach organizacji i instytucji międzynarodowych ; Ewolucja systemów kształcenia wojskowego wybranych państw jako reakcja na 25

24 zmiany środowiska bezpieczeństwa // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Józef Buczyński ; Wydział Strategiczno Obronny. - Warszawa : AON, s ; : rys. BG AON sygn. S/ Koncepcja organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń : warsztaty problemowe w ramach Podyplomowego Studium Polityki Obronnej : Środowisko strategiczne, gra strategiczna, analiza postaw i zachowań graczy strategicznych XXI wieku / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. Zakład Strategii Wojskowej. - Warszawa : AON, [2007?] , [14] s. : il., mapy. BG AON sygn. S/ Military Jokes and Military Humor. - (Języki Obce) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Military Jokes and Military Humor. - (Military English) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2, Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / Piotr Gawliczek [i in.] ; kier. nauk. Piotr Sienkiewicz; s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / Piotr Gawliczek [i in.] ; kier. nauk. Józef Buczyński ; Wydział Strategiczno- Obronny. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ National Defence University : postgraduate studies as the element of higher military system : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach pobytu delegacji z Wyższej Szkoły Studiów Obronnych z Madrytu w Akademii Obrony Narodowej, 11 kwietnia 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, [2007]. - [27] k. : il., mapa BG AON sygn. S/

25 139. National Defence University, Warsaw. Educational and training offer : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach posiedzenia III sesji polsko-indyjskiej grupy roboczej ds. współpracy wojskowej i przemysłowej w dniu 10 grudnia 2007 roku (materiał zwarty oraz na płycie CD-ROM) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. wiele liczb. : il. BG AON sygn. S/ CD-ROM 140. National Defence University, Warsaw : educational aspect : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach pobytu komendanta Akademii Dowodzenia Bundeswehry z Hamburga w AON, 26 czerwca 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, BG AON sygn. S/ National Defence University. Warsaw. Educational aspects : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach pobytu w Akademii Obrony Narodowej komendanta Uniwersytetu Obrony Narodowej im. Carola I z Bukaresztu, w dniu 17 grudnia 2007 roku (materiał zwarty oraz na płycie CD-ROM) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. wiele liczb. : il. BG AON sygn. S/ CD-ROM 142. Ogólny model nauczania w wybranych uczelniach NATO oraz programu Partnerstwo dla Pokoju / Piotr Gawliczek [i in.] // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa s : rys., tab. BG AON sygn. S/6932 cz Operacje stabilizacyjne i rekonstrukcyjne - doświadczenia ze studiów w Akademii Obrony Narodowej NATO w Rzymie // W: Afganistan : militarny i pozamilitarny wymiar stabilizacji : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 12 kwietnia 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : fot. BG AON sygn. S/ Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Piotr Gawliczek [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/

26 145. Polsko-hiszpański moduł kursu wysokiego szczebla EKBO : [informacja]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Polsko-hiszpański moduł kursu wysokiego szczebla Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony : [sprawozdanie ze zjazdu, Madryt r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Przeciwdziałanie proliferacji w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych oraz w świetle prac niezależnych instytucji i komisji / Piotr Gawliczek, Paweł Durys // W: System przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia : opracowanie analityczno-badawcze : praca zbiorowa / kier. nauk. Jacek Pawłowski ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ [Przyszłość Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony - EPBO] : sprawozdanie z piątego modułu kursu wysokiego szczebla Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony, edycja 2006/2007, [12-16 marzec 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Przywództwo strategiczne w działaniach połączonych // W: Prakseologiczne uwarunkowania działań połączonych / Wydział Strategiczno- Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 1 : Specyfika działań połączonych w ujęciu prakseologicznym : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Mariusz Wiatr s : rys., tab. BG AON sygn. S/6906 cz Rozważania na temat zagrożeń asymetrycznych = Thoughts on the Meaning of Asymetric Threats : [raport specjalny] / C[harles] A. Primmerman ; Massachusetts Institute of Technology. Lincoln Laboratory. - Lexington, MA, (Komentarze I Recenzje) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Sprawozdanie z posiedzenia Wykonawczej Rady Naukowej (Executive Academic Board - EAB) Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College - ESDC), [Bruksela], 13 czerwca 2007 r. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s

27 152. Sprawozdanie z posiedzenia Wykonawczej Rady Naukowej (Executive Academic Board - EAB) Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College - ESDC), [Bruksela], 11 lipca 2007 r. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Sprawozdanie z uczestnictwa w 54. konferencji oraz seminarium absolwentów Akademii Obrony NATO, [Rzym, września 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniu Wykonawczej Rady Naukowej [WRN (Executive Academic Board - AAB)] Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony - [EKBO (European Defence Security College - ESDC)] w Lizbonie (10 października 2007 r.). - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe /Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniu Wykonawczej Rady Naukowej (Executive Academic Board - EAB) Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College - ESDC), [Bruksela], marca 2007 r. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 2, s Sprawozdanie z uczestnictwa w warsztatach NATO [na temat : "Nauka dla potrzeb pokoju i bezpieczeństwa"] oraz targach edukacyjnopromocyjnych, [Budapeszt, 6-7 października 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Sprawozdanie z udziału w warsztatach na temat : "Podsumowanie procesu implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO w Siłach Zbrojnych RP w 2006 r. [ Sztab Generalny WP, Warszawa, 3 kwiecień 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (megaterroryzm) jako zagrożenie asymetryczne : formy przeciwdziałania / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Transformacja systemów szkolnictwa wojskowego wybranych państw i organizacji międzynarodowych / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/

28 160. Uwarunkowania i wymagania procesu bolońskiego w odniesieniu do szkolnictwa wojskowego / Piotr Gawliczek, Zdzisław Małkowski, Piotr Zalewski // W: Wyższe szkolnictwo wojskowe w kontekście procesu bolońskiego : analiza porównawcza : praca zbiorowa. Cz. 1 / kier. nauk. Janusz Kręcikij ; [aut.: Janusz Kręcikij [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s : tab. BG AON sygn. S/7127 cz Uwarunkowania i wymagania procesu bolońskiego w odniesieniu do szkolnictwa wyższego RP / Piotr Gawliczek, Krzysztof Graczyk // W: Wyższe szkolnictwo wojskowe w kontekście procesu bolońskiego : analiza porównawcza : praca zbiorowa. Cz. 1 / kier. nauk. Janusz Kręcikij ; [aut.: Janusz Kręcikij [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn cz Wewnętrzne czynniki modyfikacji działań połączonych (czynniki strukturalne, funkcjonalne oraz techniczne) // W: Prakseologiczne uwarunkowania działań połączonych / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rzutujące na modyfikację działań połączonych : studium teoretyczne : praca zbiorowa s : rys. BG AON sygn. S/7037 cz Wstęp ; Ogólny model nauczania w ramach Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony ; Zakończenie // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz s. 6-16; ; BG AON sygn. S/6932 cz Znaczenie systemu biblioteczno-informacyjnego w procesie kształcenia w Akademii Obrony NATO w Rzymie. - Fot., rys. // Przegląd Informacyjno- Dokumentacyjny , nr 2, s GĄSIOREK KRZYSZTOF 165. Cywilna organizacja obrony narodowej / Krzysztof Gąsiorek [i in.] // W: Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : uwarunkowania, wyzwania, organizacja / kier. nauk. Józef Marczak ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s : tab. BG AON sygn. S/

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5775/2006 Eleonora AKSAMITOWSKA Mirosława KALINOWSKA Jolanta MIJEWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Układ wystąpienia Zmiany w nazewnictwie Ewolucja nauk wojskowych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 6042/11 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW WYŻSZA SZKOŁA BEZPECZEŃSTWA OCHRONY im. Marszałka Józefa PŁSUDSKEGO z siedzibą w Warszawie PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW Lp. Promotor Kierunek 1. dr R. Chmielewski / Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE Taktyczny bezzałogowy aparat latający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 www.wsosp.deblin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dęblin, dnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ZATWIERDZAM Egz. nr 1 DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO ROZKŁAD ZAJĘĆ Niestacjonarne Studia I Stopnia kierunek: zarządzanie Nazwa

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 22/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Marek Pietraś prof. dr hab. Michał Chorośnicki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska, Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne I. Wspólne hasła tematyczne dla studentów specjalności: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe 1. Pojęcie prawa, systemu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY NIEOBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT NAUKI, PROWADZONY W SYSTEMIE SAMOKSZTAŁCENIA I KONSULTACJI Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYKŁAD INAUGURACYJNY BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP - UMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Stanisław Koziej Szef 1 CEL Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP dla Polaków

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul.

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul. Dostawa dzienników dla wszystkich odbiorców do godz. 7.00! ROZDZIELNIK na prasę krajową dla komórek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do SIWZ Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal.

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, studia II. stopnia, niestacjonarne Semestr I Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie 10 10 - - egz 4 Filozoficzne problemy bezpieczeństwa 10 - - - zal 2 (obszar nauk humanistycznych)

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa Gdynia 2012 Nazwa kierunku studiów: Edukacja dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM"

PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM Z A T W I E R D Z A M MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Biuro do Spraw DYREKTOR BIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH płk Marek BARANOWSKI Dnia... listopada 2015 r. PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH STUDIA STACJONARNE II STOPNIA AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA KIERUNEK: PROFIL: SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE OGÓLNOAKADEMICKI GDYNIA 2014

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH. PAKIET INFORMACYJNY ECTS na rok akademicki 2008/2009

A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH. PAKIET INFORMACYJNY ECTS na rok akademicki 2008/2009 A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PAKIET INFORMACYJNY na rok akademicki 2008/2009 GDYNIA 2008 I. OGÓLNA INFORMACJA O WYDZIALE 1.1 Nazwa i adres Adres:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Preorientacja w służbach mundurowych KOD WF/II/st/40

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Preorientacja w służbach mundurowych KOD WF/II/st/40 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Preorientacja w służbach mundurowych KOD WF/II/st/40 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polsko-litewska wspó³praca w dziedzinie bezpieczeñstwa

Polsko-litewska wspó³praca w dziedzinie bezpieczeñstwa POLSKI DYPLOMATYCZNY Odzyskanie niepodleg³oœci przez Republikê Litewsk¹, zmiany ustrojowe, jakie nast¹pi³y w Polsce, oraz rozpad Uk³adu Warszawskiego postawi³y oba pañstwa przed koniecznoœci¹ odnalezienia

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK polish.poland.usembassy.gov Facebook www.facebook.com/usembassywarsaw YouTube www.youtube.com/user/usembassywarsaw Twitter twitter.com/usembassywarsaw USA & Poland Polska

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr hab. ASMUSSEN Jan

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

IX Ogólnopolska Konferencja Centrum Europejskiego UW

IX Ogólnopolska Konferencja Centrum Europejskiego UW IX Ogólnopolska Konferencja Centrum Europejskiego UW KonferencjaCE2015: Europa pod napięciem Interesy i ekonomia, wojna i terroryzm, migracje i religie Cele, problemy i pytania Tak jak kryzys ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

Promocja chorążych Centralnego Ośrodka Szkolenia SG

Promocja chorążych Centralnego Ośrodka Szkolenia SG Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 27 sierpnia 2015, 13:12 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 08 sierpnia 2008 Promocja chorążych Centralnego Ośrodka Szkolenia SG Dziś, w obecności

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE

P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU INSTYTUT ZARZĄDZANIA P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej

REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej 1 PRIORYTETY MODERNIZACYJNE PRIORYTETY ORGANIZACYJNE Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne I rok studiów, 1 semestr Moduły dla wszystkich specjalności: Lp. Nazwa modułu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2. Zagrożenia bezpieczeństwa

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2. Zagrożenia bezpieczeństwa SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................................... 11 Podziękowania................................................................... 15 Wstęp...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO

PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO KONFERENCJA NAUKOWA PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO ORGANIZATOR: Państwowy Instytut Badawczy RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA: Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie planu szkolenia obronnego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo