BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007 WARSZAWA 2009

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI...5 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON...7 CZĘŚĆ II WYDAWNICTWA ZWARTE INDEKS AUTORÓW INDEKS PRZEDMIOTOWY

3 OD REDAKCJI Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 jest kontynuacją wydawanych od 1990 r. tomów (roczników). Bibliografia składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje indywidualny dorobek wydawniczy pracowników AON (w tym również pozycje wydane poza Akademią). Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i powielonych, artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych. Bibliografia podmiotowa przedstawiona została w układzie alfabetycznym. Druga część Bibliografii obejmuje wykaz wydawnictw zwartych (autorskich i tytułowych) za 2007 r., które zostały wydane w AON lub poza uczelnią, ale napisane przez pracowników Akademii. W tej części zastosowano również układ alfabetyczny. Taki podział materiału bibliograficznego pozwala odzwierciedlić główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej w AON oraz zaprezentować proces rozwoju naukowego poszczególnych pracowników. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 zawiera 1165 opisów bibliograficznych (część I - 912, część II - 253). Opisy sporządzano głównie z autopsji. Zastosowano pełny opis według obowiązujących norm bibliograficznych. W przypadku prac zespołowych, w części I Bibliografii, poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Bibliografia zaopatrzona została w indeksy: autorów i przedmiotowy. W pierwszym indeksie, w szeregu abecadłowym przedstawiono nazwiska autorów, redaktorów naukowych, kierowników prac badawczych i promotorów prac doktorskich. Indeks przedmiotowy to alfabetyczny wykaz haseł przedmiotowych charakteryzujących treści dokumentów. Opracowany został w oparciu o Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego 1 i Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 2. Oba indeksy kierują do właściwej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej dostępna będzie również na stronie internetowej biblioteki. 3 1 Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego : polsko-angielsko-niemiecki. - Warszawa : 2 Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON AKSAMITOWSKA ELEONORA 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2005 / Eleonora Aksamitowska, Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/7064 AKSAMITOWSKI ANDRZEJ 2. Die Traditionen der Kavallerie der polnischen Streitkräfte. - (Kavallerietraditionen). - Fot. // Der Panzerspähtrupp , nr 41, s Znaczenie fortyfikacji stałych w II wojnie światowej // W: Druga wojna światowa w Europie aspekty militarne / red. nauk. Hubert Królikowski, Piotr Matusak ; Instytut Akademii Podlaskiej, Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, s BAGNIEWSKI ADAM 4. Kurs specjalistyczny dla inspektorów ochrony radiologicznej : zbiór aktów prawnych i przepisów wykonawczych regulujących pracę inspektora ochrony radiologicznej / [wybór aktów prawnych: Leszek Słomka, Adam Bagniewski] ; [Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP]. - Warszawa : AON, s. : rys. - Stan prawny na 31 grudnia 2006 r. BG AON sygn. S/6855 BARTNIK RYSZARD 5. [Implikacje doświadczeń z wdrażania samolotu F-16 w Siłach Powietrznych RP dla treści kształcenia w Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej] : konferencja teoretyczno-metodyczna [zorganizowana w dniach r. w Bazie Lotniczej Poznań - Krzesiny]. - (Na Forum Nauki). - Fot. / Tadeusz Zieliński, Ryszard Bartnik // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s. 14 6

5 6. Lotnicze wsparcie działań bezpośrednich wojsk lądowych. - (Materiały Szkoleniowe). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 4, s Lotnicze wsparcie działań głębokich wojsk lądowych. - (Materiały Szkoleniowe). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 2, s System rażenia sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki / Piotr Makowski, Eugeniusz Cieślak, Ryszard Bartnik // W: Rozpoznanie i rażenie sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : fot., rys., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Rola i znaczenie terenu zurbanizowanego w operacjach wojskowych ; Operacje wojskowe prowadzone w terenie zurbanizowanym // W: Działania lotnictwa wojsk lądowych w terenie zurbanizowanym - zmiany w taktyce (II ) / Wydział Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. 3-9; 10-32; BG AON sygn. S/7048 BARTOSIEWICZ SŁAWOMIR 10. Marketing wojskowej jednostki budżetowej / Sławomir Bartosiewicz, Wojciech Kaźmierczak ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Możliwości wykorzystania centrów logistycznych w zakresie wsparcia logistycznego w przyszłych operacjach wojskowych // W: Potencjał gospodarczo-obronny państwa jako źródło wsparcia logistycznego sił zbrojnych w przyszłych operacjach : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Instytut Ekonomii i Logistyki AON w dniu 21 maja 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. (w tym kolor.), tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 2B). BG AON sygn. C/ Teoretyczne aspekty wpływu wojskowej jednostki budżetowej na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy // W: Logistyka i ekonomika bezpieczeństwa-współczesne dylematy : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Zakład Logistyki Systemów Gospodarczych Instytutu Ekonomii i Logistyki AON [w dniu] 5 grudnia 2006 roku / Akademia 7

6 Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 2A). BG AON sygn. C/8302 BIELEWICZ ZBIGNIEW 13. Lotnictwo wojskowe w stabilizacji pokoju i lokalnych konfliktach zbrojnych / Zbigniew Bielewicz, Ryszard Olszewski // W: Lotnictwo współczesne i jego problemy : cywilizacja, kultura, prawo, ekonomika, bezpieczeństwo, obronność, [Konferencja Lotnicza, Dęblin 7-9 czerwiec 2004] / red. nauk. Leonard Łukaszuk, Tomasz Balcerzak. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s : il. BG AON sygn. S/6974 BINKOWSKI HENRYK 14. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania / wyboru dokonali: Andrzej Ciupiński, Henryk Binkowski, Agnieszka Legucka ; Akademia Obrony Narodowej. - Dodr. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Traktat między Rzeczypospolitą Polską i Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy w 15. rocznicę jego podpisania (aspekty bezpieczeństwa) // W: Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego : (aspekty militarne i pozamilitarne) : konferencja naukowa, Przemyśl, 8 marca 2007 r. / red. nauk. Józef Buczyński, Henryk Binkowski. - Przemyśl : [b.w.], s BG AON sygn. 9316/P BŁAŻEJCZYK WIESŁAW 16. Przeciwdziałanie zagrożeniom informacyjnym. - (Zagrożenia Informacyjne dla Bezpieczeństwa Państwa) / Wiesław Błażejczyk, Jacek Stempień // W: Współczesny wymiar terroryzmu : przeciwdziałanie zjawisku : konferencja naukowa, Warszawa, 21 listopada 2007 r. / Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych ; Wydział Strategiczno-Obronny ; red. nauk. Jarosław Gryz, Roman Kwećka. - Warszawa : [b.w.], cop s BG AON sygn /III, 9435/P 8

7 BORKOWSKI JAN 17. Cele terroryzmu i terroru. - (Bezpieczeństwo RP). - Il. // Kwartalnik Bellona , nr 3, s Ograniczenia i warunki sprzyjające nawiązaniu i prowadzeniu dialogu między państwami i podmiotami terrorystycznymi. - (Bezpieczeństwo i Geopolityka) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s BOŻEK MARTIN 19. Instytucjonalny system bezpieczeństwa państwa w świetle konstytucji RP na tle członkowstwa Polski w Unii Europejskiej // W: Europa - kontynent ryzyka : społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie : materiały z konferencji zorganizowanej 6 grudnia 2005 r. / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Wstęp / Martin Bożek, Marek Troszyński // W: Europa - kontynent ryzyka : społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie : materiały z konferencji zorganizowanej 6 grudnia 2005 r. / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 7-9 BG AON sygn. S/7115 BRZOZOWSKI ADAM 21. Military Jokes and Military Humor. - (Języki Obce) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Military Jokes and Military Humor. - (Military English) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz ; [aut.: Adam Brzozowski i [in.]] s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz. 2 9

8 BRZOZOWSKI JAN 24. Strzelanie i OPBMR. - (Konspekty). - Fot. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 3, s BUCZYŃSKI JÓZEF 25. Edukacja dla przyszłości : studia podyplomowe w AON // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Irak w kontekście konfliktu zbrojnego // W: Działania stabilizacyjne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku / Ryszard Jakubczak [i in.] ; red. nauk. Ryszard Jakubczak. - Słupsk : Fundacja "Pro Pomerania", s BG AON sygn. 8625/II; 8626/III, 8627/III 27. Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz ; [aut.: Józef Buczyński i [in.]] s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Józef Buczyński ; [aut.: Józef Buczyński i [in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny Warszawa : AON, BG AON sygn. S/ Model kształcenia ustawicznego kadr oficerskich w perspektywicznym systemie szkolnictwa wojskowego / Józef Buczyński, Zdzisław Małkowski, Bogdan Panek // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz s : rys. BG AON sygn. S/6932 cz Otwarcie konferencji = Opening speech // W: Sztuka wojenna we współczesnych konfliktach zbrojnych - przemiany i tendencje rozwojowe : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 20 października 2006 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 5-8 BG AON sygn. S/

9 31. Specyfika działań stabilizacyjnych Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku / Józef Buczyński [i in.] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, BG AON sygn. S/ Wstęp // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Józef Buczyński ; Wydział Strategiczno Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Wstęp ; Przygotowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu organizacji wojskowej w wybranych państwach NATO // W: Przygotowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. 4-8; BG AON sygn. S/ Wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu wojskowej organizacji Obrony Narodowej RP ; Przygotowanie zasobów ludzkich na potrzeby bezpieczeństwa narodowego / Józef Buczyński, Zbigniew Piątek, Ryszard Szynowski // W: Przygotowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s ; : rys., tab. BG AON sygn. S/ Zasadnicze zagadnienia systemu reagowania kryzysowego / Józef Buczyński, Zbigniew Piątek // W: Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 6 grudnia 2006 roku / red. nauk. Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda. - Bielsko-Biała ; Warszawa : Wyższa Szkoła Administracji, s : tab. BG AON sygn /III-15506/III BURAWSKI ZDZISŁAW 36. Bez linii frontu. - (Doświadczenia). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 3, s

10 37. Fazy i etapy kierowania działaniami inżynieryjnymi, wsparcie działań // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Istota kierowania działaniami inżynieryjnymi // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 2, s Wypracowanie zamiaru działań inżynieryjnych // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 5, s Zapory minowe we współczesnej wojnie. - (Doświadczenia). - rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 2, s CHOJNACKI WŁODZIMIERZ 41. Bezpieczeństwo jako współczesny substytut szczęścia / Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki // W: Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej 23 listopada 2006 r. / red. nauk. Kuba Jałoszyński, Bernard Wiśniewski, Tadeusz Wojtuszek ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : WSA, s : rys. BG AON sygn /III /III CHOJNACKI ZENON 42. Operacje militarne w cyberprzestrzeni. - (Sztuka Wojenna). - fot. // Kwartalnik Bellona , nr 1, s Połączone informacyjne przygotowanie przestrzeni operacji. - (Sztuka Wojenna). - Fot., rys., tab. / Zenon Chojnacki, Karol Rymanowski, Paweł Ponczyński // Myśl Wojskowa , nr 1, s CHROBAK RYSZARD 44. Przemieszczanie jednostek wojsk lądowych na terytorium kraju : rozprawa habilitacyjna / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; dod.) BG AON sygn. C/ Współczesne ujęcie struktury taktyki. - (Działania Taktyczne) // W: System pojęć sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych : materiały z konferencji / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa AON, s : rys. BG AON sygn. S/

11 CIEŚLAK EUGENIUSZ 46. Dowodzenie w operacjach wielonarodowych. - (Sztuka Wojenna). - Fot. // Kwartalnik Bellona , nr 1, s Lotnictwo w operacjach reagowania kryzysowego // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Możliwości zastosowania języka haseł przedmiotowych w systemie informacji naukowo-technicznej resortu obrony narodowej (II ) / Eugeniusz Cieślak [i in.] ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Nie tylko z ładunkiem bomb. - (Materiały Szkoleniowe). - Fot. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 2, s System rażenia sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki / Piotr Makowski, Eugeniusz Cieślak, Ryszard Bartnik // W: Rozpoznanie i rażenie sił powietrznych na sieciocentrycznym polu walki (II ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : fot. ; rys. ; tab BG AON sygn. S/6980 CIEŚLAR PAWEŁ 51. Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski ; aut.: Paweł Cieślar [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Uwarunkowania realizacji zadań przez wojska inżynieryjne w operacjach reagowania kryzysowego / Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski // W: Rola i zadania wojsk inżynieryjnych w operacjach reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] "INŻYNIERIA-2"/ [Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski ; kier. Paweł Cieślar] ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s : tab. BG AON sygn. S/

12 53. Wsparcie inżynieryjne mobilności wojsk lądowych w operacji / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Charakter operacji wojennych i wymagane działania inżynieryjne ; Zakończenie // W: Rola i możliwości wojsk inżynieryjnych w operacjach : praca naukowo-badawcza pk. "RE- ALINŻ" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s. 5-6; 13-31; : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Ocena wykorzystania wojsk inżynieryjnych w operacjach reagowania kryzysowego ; Zakończenie // W: Rola i zadania wojsk inżynieryjnych w operacjach reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] "INŻYNIERIA-2" [Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski ; kier. Paweł Cieślar] ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s. 5-6; 7-12; 13-33; BG AON sygn. S/7074 CIEŚLARCZYK MARIAN 56. Kryzysy i konflikty - kilka refleksji natury teoretycznej // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s : il. BG AON sygn. S/ Kształcenie z metodologii badań naukowych w opiniach kadry i studentów Akademii Obrony Narodowej. - Cz. 1 : Kadra naukowo-dydaktyczna / Marian Cieślarczyk, Jerzy Kajetanowicz. - Tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Kultura bezpieczeństwa jako element szeroko rozumianej obronności w pierwszej dekadzie XXI wieku // W: Zarządzanie zasobami osobowymi na rzecz bezpieczeństwa państwa : konferencja naukowa, Warszawa, 27 września 2007 r. / [Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny] ; red. nauk. Ryszard Szynowski. - Warszawa : [b.w.], s : rys. BG AON sygn. 9396/P 14

13 59. Kultura bezpieczeństwa w lotnictwie // W: Lotnictwo współczesne i jego problemy : cywilizacja, kultura, prawo, ekonomika, bezpieczeństwo, obronność, [Konferencja Lotnicza, Dęblin 7-9 czerwiec 2004] / red. nauk. Leonard Łukaszuk, Tomasz Balcerzak. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s : il. BG AON sygn. S/ Metodologiczne podstawy badań ; Opinie pracowników dydaktyczno naukowych AON o poziomie przygotowania metodologicznego kadry i studentów // W: Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej : etap II : praca naukowo-badawcza pk. "METODOLOGIA" / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 6-9 ; : rys. ; tab. BG AON sygn. S/ Od praktyki przez teorię do badań empirycznych / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko // W: Społeczno-organizacyjne aspekty implementacji samolotu bojowego F-16 w Siłach Powietrznych RP : teoretyczno-metodologiczne i empiryczne podstawy badań (II ) / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, Jacek Nowak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Uogólnienia i wnioski do badań empirycznych // W: Społeczno-organizacyjne aspekty implementacji samolotu bojowego F-16 w Siłach Powietrznych RP : teoretycznometodologiczne i empiryczne podstawy badań (II ) / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, Jacek Nowak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. 5-6; 7-11; BG AON sygn. S/ Wstęp ; Zakończenie / Jerzy Kajetanowicz, Marian Cieślarczyk // W: Uwarunkowania efektywnego kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych w Akademii Obrony Narodowej : etap II : praca naukowo-badawcza pk. "METODOLOGIA" / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 3-5; BG AON sygn. S/6844 CIUNOWICZ EWA 64. Afganistan misja dla pokoju : [konferencja naukowa zorganizowana w dniu 4 lipca 2007 r. w Akademii Obrony Narodowej przy wsparciu Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON pod patronatem mi- 15

14 nistra obrony narodowej]. - (Na Forum Nauki). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 3, s Duszpasterstwo wojskowe w kształtowaniu patriotycznych postaw żołnierzy WP : [sprawozdanie z konferencji naukowej która odbyła się na terenie Akademii obrony Narodowej]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Pożegnanie komendanta-rektora AON : 22 marca 2007 r. w Sali Tradycji AON w obecności kierowniczej kadry i pracowników naszej uczelni, odbyło się uroczyste pożegnanie opuszczającego stanowisko komendantarektora AON gen. Broni dr hab. inż. Józefa Buczyńskiego : [sprawozdanie]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Rok akademicki 2007/2008 rozpoczęty. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Sztandar dla parafii : 17 marca 2007 r. w parafii pw. św. o. Rafała Kalinowskiego odbyła się uroczysta msza święta z okazji 15. rocznicy erygowania parafii wojskowej w Rembertowie. W trakcie uroczystości parafia otrzymała sztandar według wzoru sztandaru wojskowego : [sprawozdanie]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Święto Akademii. - (Z życia uczelni). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Z wizytą w Bibliotece Głównej AON. - (Wydawnictwa). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s CIUPIŃSKI ANDRZEJ 71. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania / wyboru dokonali: Andrzej Ciupiński, Henryk Binkowski, Agnieszka Legucka ; Akademia Obrony Narodowej. - Dodr. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Cywilne aspekty europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony // W: Globalne zarządzanie bezpieczeństwem (global governance) jako wyzwanie XXI wieku : projekt naukowo-badawczy : pk. "NOWY ŁAD" (II.1.1) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s

15 17 BG AON sygn. S/ Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Andrzej Ciupiński [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Organizacja służb dyplomatycznych wybranych państw / Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak // W: Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Przygotowanie zasobów ludzkich do działań w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony // W: Zarządzanie zasobami osobowymi na rzecz bezpieczeństwa państwa : konferencja naukowa, Warszawa, 27 września 2007 r. / [Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych ; Wydział Strategiczno-Obronny] ; red. nauk. Ryszard Szynowski. - Warszawa : [b.w.], s BG AON sygn. 9396/P 76. Przyszłość transportu lotniczego w działaniach antykryzysowych Unii Europejskiej // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Rozwój europejskiej autonomii strategicznej jako wyzwanie dla spójności transatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa // W: Polityka bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON S/6881 cz Teoria stosunków międzynarodowych ; Teoria polityki a teoria stosunków międzynarodowych ; Doktrynalne i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa kooperacyjnego // W: Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s. 7-15; 71-80; BG AON sygn. S/6901

16 79. Wojskowe i cywilno-wojskowe elementy systemu reagowania kryzysowego Unii Europejskiej // W: Narodowy System Pogotowia Kryzysowego : konferencja naukowa, Warszawa, czerwca 2007 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek. - Warszawa : [b. w], s : rys. BG AON sygn. 9371/P CZAJA JAN 80. Kształtowanie się nowego porządku międzynarodowego // W: Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Percepcja transatlantyckich stosunków w sferze bezpieczeństwa // W: Polityka bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON S/6880 cz Wstęp ; Bezpieczeństwo międzynarodowe : ład czy bezład, globalne zarządzanie czy nowa rywalizacja? ; Uwagi końcowe // W: Globalne zarządzanie bezpieczeństwem (global governance) jako wyzwanie XXI wieku : projekt naukowo-badawczy pk. "NOWY ŁAD" (II.1.1) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 4-10; 11-34; BG AON sygn. S/6931 CZAJKA KRZYSZTOF 83. Artyleria w obronie dywizji / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Determinanty organizacji szkolenia w oddziałach i pododdziałach artylerii wojsk lądowych. - (Kształcenie i Przygotowanie Zawodowe). - Rys. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Wstęp ; Noc i warunki ograniczonej widoczności jako nieodłączny element pola walki // W: Użycie artylerii w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności : praca naukowo-badawcza pk. "SPECART-1" / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON s. 3-7; 8-48 BG AON sygn. S/

17 86. Wybrane problemy planowania przygotowania strzelania i kierowania ogniem oraz zabezpieczenia logistycznego. - Tab. // Zeszyty Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia , nr 5, s CZUPRYŃSKI ANDRZEJ 87. Komponent lądowy w sojuszniczych i koalicyjnych operacjach reagowania kryzysowego // W: Użycie lotnictwa i naziemnych sił obrony powietrznej w operacjach reagowania kryzysowego : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Zakład Operacji Powietrznych. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ Kształcenie ustawiczne oficerów a myślenie operacyjne. - (Kształcenie i Przygotowanie Zawodowe). - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Rozwinięcie operacyjne wojsk lądowych w procesie osiągania gotowości obronnej państwa. - (Strategia Użycia i Działania Sił Zbrojnych). - Rys. // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Tworzenie zgrupowań zadaniowych w procesie rozwijania operacyjnego wojsk lądowych pk. ROZWINIĘCIE / [Andrzej Czupryński, Andrzej Polak] ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Uwarunkowania działań połączonych. - (Szkolenie). - Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Współczesna sztuka operacyjna i jej system pojęć. - (Działania Operacyjne) // W: System pojęć sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych : materiały z konferencji / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Założenia metodologiczne rozwiązywanego problemu ; Oczekiwania w zakresie kształcenia operacyjno-taktycznego ; Myślenie operacyjne w systemie kształcenia oficerów ; Zakończenie // W: Kształcenie myślenia operacyjnego w systemie edukacji oficerów : "MYŚLENIE-1" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s. 3-6; 7-18; ; ; : rys., tab. BG AON sygn. S/

18 94. Wybrane zagadnienia genezy i ewolucji studiów operacyjnych ; Metodyczne założenia studiów operacyjnych geoprzestrzeni // W: Studia operacyjne rejonu operacyjnego : materiały z sympozjum naukowego [Warszawa, 28 marca 2006 r. ] / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. 8-24; : il. BG AON sygn. S/ Założenia kształcenia myślenia operacyjnego w wybranych armiach na przełomie XX i XXI wieku / Andrzej Czupryński, Jacek Joniak, Bogdan Panek // W: Kształcenie myślenia operacyjnego w systemie edukacji oficerów : "MYŚLENIE-1" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/6879 DANILUK PIOTR 2006 r. - uzupełnienie 96. Metody zarządzania [Dokument elektroniczny] / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1269/ZS CD-ROM 2007 r. 97. Decyzja w zarządzaniu : podejmowanie decyzji w zarządzaniu, teoria gier w podejmowaniu decyzji : (wykłady) / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : [AON], s. BG AON sygn. S/ Efektywność społeczno-techniczna pododdziału łączności // W: Efektywność zespołów w organizacji : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 27 czerwca 2006 r. / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, s : il. BG AON sygn. S/ Planowanie długookresowe w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1265/ZS CD-ROM 20

19 100. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1271/ZS 101. Teoria gier w podejmowaniu decyzji [Dokument elektroniczny] / Instytut Zrządzania i Dowodzenia. Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM) BG AON sygn. 1272/ZS 102. Wstęp ; Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym ; Propozycja zastosowania elementów planowania strategicznego ; Zakończenie // W: Planowanie scenariuszowe w organizacji wojskowej pk. "SCENA- RIUSZ" / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. 5-14; ; ; : rys., tab. BG AON sygn. S/6897 DAWIDCZYK ANDRZEJ 103. Charakter badań nad zarządzaniem kryzysowym / Jarosław Gryz, Andrzej Dawidczyk // W: System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s : rys. BG AON sygn /III 104. Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Andrzej Dawidczyk [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Projektowanie celów polityki i strategii bezpieczeństwa państwa. - Cz (Bezpieczeństwo). - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s DELA PIOTR 106. Architektura sieci teleinformatycznych w świetle koncepcji NCW // W: Sieci teleinformatyczne w działaniach sieciocentrycznych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (Warszawa, 4 października

20 roku) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Identyfikacja czynników wpływających na strukturę organizacyjną i funkcjonalną sieci radiodostępowych dywizji / Andrzej Wisz, Piotr Dela // W: Organizacja sieci radiodostępowych w działaniach zaczepnych związku taktycznego : praca naukowo-badawcza pk. "DOSTĘP", II / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/ Sieci komputerowe stanowisk dowodzenia / Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Uwarunkowania funkcjonowania systemów teleinformatycznych ; Cywilne i resortowe systemy teleinformatyczne wykorzystywane w reagowaniu kryzysowym ; Zakończenie // W: Systemy teleinformatyczne na potrzeby kierowania reagowaniem kryzysowym : praca naukowo-badawcza pk. "TELEINFORMATYKA-KRYZYS" / [Piotr Dela, Marek Strzoda, Andrzej Wisz] ; Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. 5-11; 67-84; ; : rys. BG AON sygn. S/7016 DOBIJA KONRAD 110. Lekcja z historii : Iracka Wolność. - (Doświadczenia). - Fot., rys. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 4, s Lekcja z historii : Pustynna Burza. - (Doświadczenia). - Fot., rys., tab. // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 3, s Wojska obrony przeciwlotniczej w realizacji zadań kontrterrorystycznych. - (Szkolenie). - Fot., Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 3, s Żywotność podsystemu rażenia OP / Zdzisław Maślak, Konrad Dobija // W: Żywotność obrony powietrznej (III ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/

21 DRABAREK ANNA 114. Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Anna Drabarek [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/7073 FLIS JÓZEF 115. Szkolenie i kształcenie na potrzeby sił zbrojnych. - (Bezpieczeństwo Państwa). - Tab. // Wiedza Obronna , nr 2, s FRĄCIK KRYSTIAN 116. Koncepcja systemu doskonalenia dowództwa szczebla taktycznego wojsk lądowych w aspekcie zastosowania symulacji numerycznych // W: Modelowanie i symulacja w procesie doskonalenia dowództwa szczebla taktycznego Wojsk Lądowych SZ RP : praca naukowo-badawcza pk. "DOSKO- NALENIE DOWÓDZTWA" / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Poglądy Sojuszu Północnoatlantyckiego i wybranych państw na koncepcję działań sieciocentrycznych // W: Właściwości działań sieciocentrycznych pk. "CECHA-1" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys., tab. BG AON sygn. S/7157 FRĄCZEK MARIUSZ 118. Analiza struktur organizacyjnych i funkcjonalnych sieci radiodostępowych dywizji wojsk lądowych w armiach wybranych państw NATO ; Identyfikacja środków i urządzeń łączności możliwych do wykorzystania w koncepcji sieci radiodostępowej dywizji // W: Organizacja sieci radiodostępowych w działaniach zaczepnych związku taktycznego : praca naukowobadawcza pk. "DOSTĘP", II / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s ; : rys., tab. BG AON sygn. S/

22 119. Miejsce, rola oraz struktura pododdziałów dowodzenia wojsk lądowych // W: Przygotowanie i realizacja ćwiczeń taktyczno-specjalnych pododdziałów dowodzenia i łączności : praca naukowo-badawcza pk. "ĆWICZENIE TAKTYCZNO-SPECJALNE" / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Mobilne węzły łączności związku taktycznego / Józef Janczak, Mariusz Frączek ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Organizacyjne aspekty bezpieczeństwa informacji w sieciach teleinformatycznych // W: Sieci teleinformatyczne w działaniach sieciocentrycznych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (Warszawa, 4 października 2006 roku) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn. S/ Potrzeby systemu Szafran i podsystemów rodzajów wojsk wobec sieci teleinformatycznej : [sprawozdanie z konferencji naukowej, która odbyła się na terenie Akademii Obrony Narodowej]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Uwarunkowania techniczne bezpieczeństwa informacji w środowisku sieciocentrycznym // W: System dowodzenia w środowisku sieciocentrycznym : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Dowodzenia AON w dniu 15 marca 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : rys. kolor. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON sygn. C/8302 FRYC MARIUSZ 124. Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2, Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz ; [aut.: Mariusz Fryc [i in.]] s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz Ogólny model nauczania w wybranych uczelniach NATO oraz programu Partnerstwo dla Pokoju / Mariusz Fryc [i in]. // W: Model edukacji dla eu- 24

23 ropejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa s : rys., tab. BG AON sygn. S/6932 cz Wyższe studia nad bezpieczeństwem w Centrum Marshalla. - (Komentarze i Recenzje) // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Wyższe Studia nad Bezpieczeństwem w Centrum Marshalla. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s GAWLICZEK PIOTR 128. Akademia Obrony NATO w Rzymie - praca studyjna jako element kursu strategicznego. - Cz (Komentarze i Recenzje) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Arabski dla odpornych. - (Języki Obce) / Plater-Zyberk ; tł. Piotr Gawliczek // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Czynniki determinujące rozwój sił morskich oraz rola tych sił w koncepcjach bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej ; Współpraca w ramach operacji Sił Morskich prowadzonych na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Czerwonym // W: Siły morskie w budowie europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa : doświadczenie i wnioski z użycia sił morskich jako narzędzia budowy europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s ; BG AON sygn. S/ Działania i wojny symetryczne, desymetryczne i asymetryczne-podejście francuskie i szwajcarskie = Symmetrical, dissymmetrical and asymmetrical wars and activities - french and swiss approaches // W: Sztuka wojenna we współczesnych konfliktach zbrojnych - przemiany i tendencje rozwojowe : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 20 października 2006 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : il. BG AON sygn. S/ Kierunki transformacji systemów kształcenia w obszarze bezpieczeństwa i obrony w ramach organizacji i instytucji międzynarodowych ; Ewolucja systemów kształcenia wojskowego wybranych państw jako reakcja na 25

24 zmiany środowiska bezpieczeństwa // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Józef Buczyński ; Wydział Strategiczno Obronny. - Warszawa : AON, s ; : rys. BG AON sygn. S/ Koncepcja organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń : warsztaty problemowe w ramach Podyplomowego Studium Polityki Obronnej : Środowisko strategiczne, gra strategiczna, analiza postaw i zachowań graczy strategicznych XXI wieku / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. Zakład Strategii Wojskowej. - Warszawa : AON, [2007?] , [14] s. : il., mapy. BG AON sygn. S/ Military Jokes and Military Humor. - (Języki Obce) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Military Jokes and Military Humor. - (Military English) / Piotr Gawliczek, Adam Brzozowski // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2, Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / Piotr Gawliczek [i in.] ; kier. nauk. Piotr Sienkiewicz; s. : il. BG AON sygn. S/6942 cz Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony : analiza porównawcza, modele rozwoju : studium teoretyczne : praca zbiorowa / Piotr Gawliczek [i in.] ; kier. nauk. Józef Buczyński ; Wydział Strategiczno- Obronny. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ National Defence University : postgraduate studies as the element of higher military system : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach pobytu delegacji z Wyższej Szkoły Studiów Obronnych z Madrytu w Akademii Obrony Narodowej, 11 kwietnia 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, [2007]. - [27] k. : il., mapa BG AON sygn. S/

25 139. National Defence University, Warsaw. Educational and training offer : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach posiedzenia III sesji polsko-indyjskiej grupy roboczej ds. współpracy wojskowej i przemysłowej w dniu 10 grudnia 2007 roku (materiał zwarty oraz na płycie CD-ROM) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. wiele liczb. : il. BG AON sygn. S/ CD-ROM 140. National Defence University, Warsaw : educational aspect : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach pobytu komendanta Akademii Dowodzenia Bundeswehry z Hamburga w AON, 26 czerwca 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, BG AON sygn. S/ National Defence University. Warsaw. Educational aspects : wykład - prezentacja w języku angielskim w ramach pobytu w Akademii Obrony Narodowej komendanta Uniwersytetu Obrony Narodowej im. Carola I z Bukaresztu, w dniu 17 grudnia 2007 roku (materiał zwarty oraz na płycie CD-ROM) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. wiele liczb. : il. BG AON sygn. S/ CD-ROM 142. Ogólny model nauczania w wybranych uczelniach NATO oraz programu Partnerstwo dla Pokoju / Piotr Gawliczek [i in.] // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa s : rys., tab. BG AON sygn. S/6932 cz Operacje stabilizacyjne i rekonstrukcyjne - doświadczenia ze studiów w Akademii Obrony Narodowej NATO w Rzymie // W: Afganistan : militarny i pozamilitarny wymiar stabilizacji : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 12 kwietnia 2007 roku / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s : fot. BG AON sygn. S/ Opracowanie słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego : (I etap badań) / [kier. nauk.] Bogdan Zdrodowski ; [red. nauk. Julian Kaczmarek, Wojciech Łepkowski, Bogdan Zdrodowski ; aut.: Piotr Gawliczek [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - [Wyd. 6]. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/

26 145. Polsko-hiszpański moduł kursu wysokiego szczebla EKBO : [informacja]. - (Wydarzenia). - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 1, s Polsko-hiszpański moduł kursu wysokiego szczebla Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony : [sprawozdanie ze zjazdu, Madryt r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Przeciwdziałanie proliferacji w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych oraz w świetle prac niezależnych instytucji i komisji / Piotr Gawliczek, Paweł Durys // W: System przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia : opracowanie analityczno-badawcze : praca zbiorowa / kier. nauk. Jacek Pawłowski ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s BG AON sygn. S/ [Przyszłość Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony - EPBO] : sprawozdanie z piątego modułu kursu wysokiego szczebla Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony, edycja 2006/2007, [12-16 marzec 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Przywództwo strategiczne w działaniach połączonych // W: Prakseologiczne uwarunkowania działań połączonych / Wydział Strategiczno- Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 1 : Specyfika działań połączonych w ujęciu prakseologicznym : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Mariusz Wiatr s : rys., tab. BG AON sygn. S/6906 cz Rozważania na temat zagrożeń asymetrycznych = Thoughts on the Meaning of Asymetric Threats : [raport specjalny] / C[harles] A. Primmerman ; Massachusetts Institute of Technology. Lincoln Laboratory. - Lexington, MA, (Komentarze I Recenzje) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Sprawozdanie z posiedzenia Wykonawczej Rady Naukowej (Executive Academic Board - EAB) Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College - ESDC), [Bruksela], 13 czerwca 2007 r. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s

27 152. Sprawozdanie z posiedzenia Wykonawczej Rady Naukowej (Executive Academic Board - EAB) Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College - ESDC), [Bruksela], 11 lipca 2007 r. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s Sprawozdanie z uczestnictwa w 54. konferencji oraz seminarium absolwentów Akademii Obrony NATO, [Rzym, września 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniu Wykonawczej Rady Naukowej [WRN (Executive Academic Board - AAB)] Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony - [EKBO (European Defence Security College - ESDC)] w Lizbonie (10 października 2007 r.). - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe /Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniu Wykonawczej Rady Naukowej (Executive Academic Board - EAB) Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College - ESDC), [Bruksela], marca 2007 r. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 2, s Sprawozdanie z uczestnictwa w warsztatach NATO [na temat : "Nauka dla potrzeb pokoju i bezpieczeństwa"] oraz targach edukacyjnopromocyjnych, [Budapeszt, 6-7 października 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Sprawozdanie z udziału w warsztatach na temat : "Podsumowanie procesu implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO w Siłach Zbrojnych RP w 2006 r. [ Sztab Generalny WP, Warszawa, 3 kwiecień 2007 r.]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / AON , nr 2, s Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (megaterroryzm) jako zagrożenie asymetryczne : formy przeciwdziałania / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Transformacja systemów szkolnictwa wojskowego wybranych państw i organizacji międzynarodowych / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/

28 160. Uwarunkowania i wymagania procesu bolońskiego w odniesieniu do szkolnictwa wojskowego / Piotr Gawliczek, Zdzisław Małkowski, Piotr Zalewski // W: Wyższe szkolnictwo wojskowe w kontekście procesu bolońskiego : analiza porównawcza : praca zbiorowa. Cz. 1 / kier. nauk. Janusz Kręcikij ; [aut.: Janusz Kręcikij [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s : tab. BG AON sygn. S/7127 cz Uwarunkowania i wymagania procesu bolońskiego w odniesieniu do szkolnictwa wyższego RP / Piotr Gawliczek, Krzysztof Graczyk // W: Wyższe szkolnictwo wojskowe w kontekście procesu bolońskiego : analiza porównawcza : praca zbiorowa. Cz. 1 / kier. nauk. Janusz Kręcikij ; [aut.: Janusz Kręcikij [i in.]] ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s : rys. BG AON sygn cz Wewnętrzne czynniki modyfikacji działań połączonych (czynniki strukturalne, funkcjonalne oraz techniczne) // W: Prakseologiczne uwarunkowania działań połączonych / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rzutujące na modyfikację działań połączonych : studium teoretyczne : praca zbiorowa s : rys. BG AON sygn. S/7037 cz Wstęp ; Ogólny model nauczania w ramach Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony ; Zakończenie // W: Model edukacji dla europejskiego bezpieczeństwa i obrony / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ogólny model nauczania : model absolwenta, struktura programowa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Piotr Sienkiewicz s. 6-16; ; BG AON sygn. S/6932 cz Znaczenie systemu biblioteczno-informacyjnego w procesie kształcenia w Akademii Obrony NATO w Rzymie. - Fot., rys. // Przegląd Informacyjno- Dokumentacyjny , nr 2, s GĄSIOREK KRZYSZTOF 165. Cywilna organizacja obrony narodowej / Krzysztof Gąsiorek [i in.] // W: Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : uwarunkowania, wyzwania, organizacja / kier. nauk. Józef Marczak ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s : tab. BG AON sygn. S/

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Sygnatura Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Sygnatura Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe Hasła przedmiotowe: 1 1. Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa : teoria i praktyka - wybrane problemy : materiały konferencyjne. Warszawa, czerwiec 2011 / red. nauk.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW wrzesieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r.

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWA

I KONFERENCJA NAUKOWA I KONFERENCJA NAUKOWA ABSTRAKTY WARSZAWA - 8 listopada 2011 r. KOMITET NAUKOWY gen. dyw. dr inż. Romuald RATAJCZAK Rektor-Komendant AON w Warszawie nadbryg. Ryszard DĄBROWA Rektor-Komendant SGSP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI czerwiec 2015 r.

NOWOŚCI czerwiec 2015 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI czerwiec 2015 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące Nowości

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R.

DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R. KR NIKA WOJSKA POLSKIEGO 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Doskonalenie systemu rozpoznania Co mamy, czego oczekujemy Krym tlący się konflikt PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2014 W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y ISSN

Bardziej szczegółowo

Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania

Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania ZESZYTY NAUKOWE 2/2014 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania pod redakcją Czesława Marcinkowskiego Recenzent dr hab. Andrzej Czupryński (Akademia Obrony Narodowej) Redakcja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH W ROKU 2007 1 W roku 2007 Instytut Studiów Strategicznych zajmował się aktualnymi problemami, pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W

Bardziej szczegółowo

Nr 7-8-9 (232-233-234) LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2015 ROK XIX ISSN 1507-9988 GŁOS AKADEMICKI. Stu czterdziestu jeden podporuczników s.

Nr 7-8-9 (232-233-234) LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2015 ROK XIX ISSN 1507-9988 GŁOS AKADEMICKI. Stu czterdziestu jeden podporuczników s. Nr 7-8-9 (232-233-234) LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2015 ROK XIX ISSN 1507-9988 GŁOS AKADEMICKI P I S M O P R A C O W N I K Ó W I S T U D E N T Ó W Stu czterdziestu jeden podporuczników s. 16 Badania poligonowe

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI. nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065

BELLONA. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI. nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065 BELLONA nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065 Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej RADA NAUKOWA KWARTALNIKA BELLONA

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: UKRAINA Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://pawelkowal.pl/wp-content/uploads/2013/02/flag_of_ukraine.jpg

Bardziej szczegółowo

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ZESTAWIENIE TEMATYCZNE

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ZESTAWIENIE TEMATYCZNE A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ZESTAWIENIE TEMATYCZNE POMOC HUMANITARNA niesienie pomocy w innych krajach jest naszą odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 1 (188) 2012 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Wydanie szóste WARSZAWA 2008 Słownik opracował zespół pracowników ze Sztabu Generalnego WP, Żandarmerii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo