BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5775/2006 Eleonora AKSAMITOWSKA Mirosława KALINOWSKA Jolanta MIJEWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004 WARSZAWA 2006 *

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 3 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON 4 CZĘŚĆ II WYDAWNICTWA ZWARTE 157 INDEKS AUTORÓW 203 INDEKS PRZEDMIOTOWY 211 2

3 OD REDAKCJI Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2004 jest kontynuacją wydawanych od 1990 r. tomów (roczników). Bibliografia składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje indywidualny dorobek wydawniczy pracowników AON (w tym również pozycje wydane poza Akademią). Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i powielonych, artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych. Bibliografia podmiotowa przedstawiona została w układzie alfabetycznym. Druga część Bibliografii obejmuje wykaz wydawnictw zwartych (autorskich i tytułowych) za 2004 r., które zostały wydane w AON lub poza uczelnią, ale napisane przez pracowników Akademii. W tej części zastosowano również układ alfabetyczny. Taki podział materiału bibliograficznego pozwala odzwierciedlić główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej w AON oraz zaprezentować proces rozwoju naukowego poszczególnych pracowników. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2004 zawiera 1596 opisów bibliograficznych (część I , część II - 400). Opisy sporządzano głównie z autopsji. Zastosowano pełny opis według obowiązujących norm bibliograficznych. W przypadku prac zespołowych, w części I Bibliografii, poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Bibliografia zaopatrzona została w indeksy: autorów i przedmiotowy. W pierwszym indeksie, w szeregu abecadłowym przedstawiono nazwiska autorów, redaktorów naukowych, kierowników prac badawczych i promotorów prac doktorskich. Indeks przedmiotowy to alfabetyczny wykaz haseł przedmiotowych charakteryzujących treści dokumentów. Opracowany został w oparciu o Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego 1 i Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 2. Oba indeksy kierują do właściwej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2004 dostępna jest także w postaci elektronicznej pod adresem: 1 Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego.- Warszawa, : AON, Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON AKSAMITOWSKA ELEONORA 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2002 / Eleonora Aksamitowska, Jolanta Mijewska, Anna Pawlikowska ; Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2003 / oprac.: Eleonora Aksamitowska, Jolanta Mijewska ; Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/6036 AKSAMITOWSKI ANDRZEJ 3. Armageddon. Megiddo - pierwsza bitwa. - Il., mapy // Taktyka i Strategia. Militarny Magazyn Historyczny , nr 4, s Działalność władz cywilnych Warszawy // W: Warszawa we wrześniu 1939 roku : obrona i życie codzienne / red. nauk. Czesław Grzelak. - Warszawa : Rytm, S : fot. BG AON sygn. 2262/IV 5. Generał Józef Kuropieska - komendant Akademii Sztabu Generalnego WP w latach // W: Kształcenie obywatelskie w wojsku / Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Oddział Kształcenia Obywatelskiego. - Warszawa : Dom Wojska Polskiego. - Z. 9 : Generał Kuropieska żołnierz - patriota / red. Jerzy Tomczyk S BG AON sygn /III z Rola i znaczenie fortyfikacji stałych w wojnach lokalnych w drugiej połowie XX wieku (Wietnam, Algieria, Bliski Wschód) // W: Sztuka wojenna we współczesnych konfliktach zbrojnych : przemiany i tendencje rozwojowe : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Wojennej INH AON i Wojskowe Biuro Badań Historycznych w dniu 18 grudnia 2003 r. / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON SYGN. C/8302 ANTCZAK STEFAN 4

5 7. Strategie kierowania w siłach powietrznych : etap II : pragmatyczne aspekty dowodzenia i zarządzania w siłach powietrznych ( ) / Stefan Antczak, Stanisław Miodek ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/5991 BALCEROWICZ BOLESŁAW 2003 r. - uzupełnienie 8. Apolityczny instrument polityki / rozm. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji , nr 7/8, s r. 9. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Bolesław Balcerowicz ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. + 1 dysk optyczny (CD- ROM). - Na okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON SYGN. S/5870+CD-ROM 10. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej : [dokument elektroniczny] / oprac. Bolesław Balcerowicz ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: ZUMS BN -Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. 1117/ZS 11. Identyfikacja i charakterystyka koncepcji partii politycznych w Polsce w odniesieniu do problemów gospodarczo-obronnych podstaw bezpieczeństwa państwa w okresie transformacji systemowej / Bolesław Balcerowicz, Sylwester Kurek, Zenon Stachowiak // W: Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań rozwojowych świata na początku XXI wieku pk. GOSPODBEZ / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Ekonomii i Logistyki. - Warszawa : AON, Cz. 3 : Model budowy i funkcjonowania gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa w warunkach wyzwań rozwojowych współczesnego świata S : rys. BG AON sygn. S/6113 cz Iracka puszka Pandory : rozmowa z gen. Bolesławem Balcerowiczem, strategiem i analitykiem wojskowym / rozm. Jacek Przybylski. - Fot. // Rzeczpospolita , nr 85, s. A Konflikty zbrojne i wojny w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ciągłość i zmiany specyfiki prawdopodobieństw, obszarów konfliktów zbrojnych i wojen w perspektywie 2025 roku V, 253 k. 5 BG AON sygn. S/ Niejednoznaczny bilans : [bilans zaangażowania politycznego i militarnego po kolejnej zmianie polskiego kontyngentu w Iraku] / Bolesław Balcerowicz, Roman Kuźniar, Zbigniew

6 Lewicki ; oprac. Paweł Lekki // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. Tydzień Polski (Londyn) , nr 30, s Polskie racje : choć do Iraku wyruszyła już trzecia zmiana polskiego kontyngentu, stopniowo słabnie społeczne poparcie dla naszej obecności nad Tygrysem i Eufratem / wypow.: Bolesław Balcerowicz, Roman Kuźniar, Zbigniew Lewicki ; rozm. Paweł Lekki // Polska Zbrojna , nr 30, s Wstęp ; Zakończenie / Bolesław Balcerowicz, Zenon Stachowiak // W: Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań rozwojowych świata na początku XXI wieku pk. GOSPODBEZ / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Ekonomii i Logistyki. - Warszawa : AON, Cz. 3 : Model budowy i funkcjonowania gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa w warunkach wyzwań rozwojowych współczesnego świata S. 6-26; : rys. kolor. BG AON sygn. S/6113 cz Wymiary nie-pokoju : to, co się dzieje w Iraku można nazywać: wojną partyzancką, ludową, domową bądź terrorystów. - Fot. // Polska Zbrojna , nr 9, s BARTNIK RYSZARD 18. Lotnictwo sił powietrznych we wsparciu działań sił lądowych w operacjach reagowania kryzysowego : studium operacyjno-taktyczne ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Katedra Lotnictwa. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. BG AON sygn. S/ Systemy rozpoznawczo-uderzeniowe w operacjach powietrznych ( ) / Ryszard Bartnik, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. BG AON sygn. S/ Systemy rozpoznawczo-uderzeniowe w operacjach powietrznych : materiały dla studentów magisterskich studiów uzupełniających i uczestników kursów specjalistycznych w AON / Ryszard Bartnik, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Taktyka lotnictwa uderzeniowego w sojuszniczych działaniach powietrznych / Janusz Karpowicz, Ryszard Bartnik // W: Lotnictwo sił powietrznych RP w sojuszniczych działaniach powietrznych : synteza wyników badań ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Katedra Lotnictwa. - Warszawa : AON, S : rys., zdj. BG AON sygn. S/5909 BARTOSZUK SŁAWOMIR 6

7 22. Ćwiczenia z MS Excel XP / Sławomir Bartoszuk, Piotr Dela ; Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, Cz. 1 : Podstawy s. : il. BIENIEK SŁAWOMIR BG AON sygn. S/6179 cz Narzędzia wsparcia fazy analizy i oceny ćwiczeń CAX w systemie symulacji walki JTLS / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, s. : gł. tab. BG AON sygn. S/ Przygotowanie eksperymentu symulacyjnego / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn, Sławomir Bieniek, Grzegorz Pietrzak // W: Opracowanie eksperymentu symulacyjnego - realizacja epizodu taktycznego / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Symulacyjny system walki JTLS / Krzysztof Kaliński, Sławomir Bieniek // W: Opracowanie eksperymentu symulacyjnego - realizacja epizodu taktycznego / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6172 BINKOWSKI HENRYK 26. NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego : materiały do studiowania / wyboru dok.: Henryk Binkowski, Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka ; Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s. 7 BG AON sygn. S/ Normowanie podstaw bezpieczeństwa narodowego wybranych państw // W: Porównanie i analiza rozwiązań normatywno-instytucjonalnych w zakresie bezpieczeństwa w wybranych państwach (USA, RFN, Francja, Rosja, Ukraina) : praca naukowo-badawcza wykonana w ramach zadania badawczego System bezpieczeństwa państwa / Wydział Strategiczno- Obronny. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Percepcja wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa w państwach Grupy Wyszehradzkiej na początku XXI wieku // W: Ewolucja polityki bezpieczeństwa krajów Europy Środkowej w ramach NATO i Unii Europejskiej : tendencje w polityce bezpieczeństwa europejskiego : nowa rola NATO i UE EWOLUCJA 2004 : projekt badawczy / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, S : tab. BG AON sygn. S/5934

8 29. Węgry : informator / Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków Społecznych. - Warszawa ; Pruszków : MON : Wydaw. M.M., , [1] s., [21] s. tabl. kolor. : il., mapa. BG AON sygn /III-12924/III 30. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie uzyskiwania członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i w jego umacnianiu // W: Kształtowanie się nowego ładu w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego : Sojusz Północnoatlantycki jako forma Global Governance : projekt badawczy pk. GLOBAL GOVERNANCE ( ) / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Zakład Polityki Obronnej. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6116 BŁAŻEJCZYK WIESŁAW 31. Analiza potrzeb i możliwości wykorzystania ESWPP CAX ; Analiza możliwości wykorzystania pakietu sztucznej inteligencji SPHINX w tworzeniu ESWPP CAX / Wiesław Błażejczyk, Jerzy Grzyb // W: System ekspertowy wspomagający przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń CAX : [praca badawcza] / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, T. 2 : Analiza możliwości implementacji systemu ekspertowego. - S ; : rys. BG AON sygn. S/6074 t Wstęp ; Ogólne założenia i wymagania stawiane ESWPP CAX ; Wnioski końcowe // W: System ekspertowy wspomagający przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń CAX : [praca badawcza] / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, T. 2 : Analiza możliwości implementacji systemu ekspertowego. - S. 5-6; 7-15; : rys. BG AON sygn. S/6074 t. 2 BOJARSKI ROBERT 33. Wojska lądowe w operacji obronnej // W: Maskowanie operacyjne przeciwuderzenia w operacji obronnej wojsk lądowych : praca naukowa [pk.] KAMUFLAŻ zrealizowana w ramach zadania Determinanty użycia wojsk lądowych w operacjach na obszarze kraju / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wybrane zagadnienia geograficznej oceny Bałtyckiego i Pomorskiego Rejonu Operacyjnego / zespół aut.: Robert Bojarski [i in.] // W: Bałtycki i Pomorski Rejon Operacyjny : (wnioski z podróży studyjnej) : podróż studyjna studentów II roku studiów magisterskich Wydziału Wojsk Lądowych WYBRZEŻE sierpnia - 5 września 2003 r. - Warszawa : AON, S : fot., mapy. BG AON sygn. S/5844 BORKOWSKI JAN 8

9 35. Instytucje społeczne - urządzenia i związki instytucjonalne // W: Transformacja instytucjonalno-organizacyjna wojska na progu XXI wieku / Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Kształcenie obywatelskie w wojsku / Jan Borkowski, Zbigniew Falkowski, Mariusz Jędrzejko ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Z Warszawa Elipsa, s. 37. NATO a zwalczanie terroryzmu międzynarodowego. (Doświadczenia) / Jan Borkowski, Edyta Durska // Myśl Wojskowa , nr 1, s Społeczno-psychologiczna analiza terroryzmu XXI wieku : przyczyny i skutki // W: Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych / red. nauk. Olaf Truszczyński [i in.] ; Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. - Warszawa : PTNKF. SKFwW, : rys. BG AON sygn /III 39. Stosowanie zasad dydaktyczno-wychowawczych w procesie kształcenia dowódcyprzywódcy wojskowego ; Analiza celów kształcenia dowódcy -przywódcy wojskowego // W: Humanistyczne wsparcie dowódcy / red. nauk. Mirosław Kaliński ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. - Warszawa : Dom Wojska Polskiego, S ; BG AON sygn /III 40. Treści kształcenia przywódczego. - (Kształcenie i przygotowanie zawodowe) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s BORYN PAWEŁ 41. Prezentacja elementarnego epizodu taktycznego / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn // W: Opracowanie eksperymentu symulacyjnego - realizacja epizodu taktycznego / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Przygotowanie eksperymentu symulacyjnego / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn, Sławomir Bieniek, Grzegorz Pietrzak // W: Opracowanie eksperymentu symulacyjnego - realizacja epizodu taktycznego / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6172 BRZOZOWSKI ADAM 9

10 43 Wizyta oficerów z Akademii Dowodzenia Bundeswehry [ r., Wydział Strategiczno-Obronny] : [sprawozdanie]. - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s

11 BUJAK ANDRZEJ 2003 r. - uzupełnienie 44. Wybrane aspekty koncepcji działań połączonych w XXI wieku. - Cz. 2 : Prowadzenie przyszłych działań połączonych. - Rys. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych , nr 3, s r. 45. Identyfikacja czynników powodujących zmiany w koncepcjach przygotowania i prowadzenia operacji : praca naukowo-badawcza pk. IDENTYFIKACJA / Zbigniew Mazurek, Andrzej Bujak ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. BG AON sygn. S/ Obszary zmian w systemie przygotowania wojsk do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych : praca naukowo-badawcza pk. PRZYGOTOWANIE / Andrzej Bujak, Zbigniew Mazurek ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. BG AON sygn. S/ Organizacja obrony w rejonach zurbanizowanych : praca badawcza pk. BARYKADA / Witold Lidwa, Andrzej Bujak, Jerzy Cieślik ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. (gł. kolor.). BG AON sygn. S/ Warunki obszaru działań i ich wpływ na przebieg operacji // W: Wojska lądowe w świetle wniosków z wojny w Iraku [praca naukowo-badawcza] pk. WNIOSKI / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Rodzaje operacji wsparcia pokoju ; Ogólne zasady prowadzenia operacji wsparcia pokoju ; Zakończenie // W: Zgrupowania taktyczne wojsk lądowych w operacjach wsparcia pokoju / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S. 7-8; 13-22; 23-27; : rys. BG AON sygn. S/ Wybrane aspekty organizowania i kierowania działaniami obronnymi / Ryszard Chrobak, Andrzej Bujak, Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s., [12] s. tabl. (w tym kolor.) : il. BG AON sygn. S/ Wybrane aspekty zmian w treści szkolenia wojsk lądowych // W: Wpływ nowych zagrożeń na treści i formy szkolenia wojsk lądowych : praca naukowo-badawcza pk. WPŁYW / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/

12 52. Wyznaczniki wykonania zadań taktycznych pk. WYZNACZNIKI / Andrzej Bujak, Jan Posobiec, Przemysław Paździorek ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/6093 BURAWSKI ZDZISŁAW 53. Czynniki rzutujące na realizację zadań zabezpieczenia inżynieryjnego przemieszczania wojsk // W: Rola wojsk inżynieryjnych w zapewnieniu mobilności wojsk w operacji : materiały z sympozjum naukowego, [Warszawa, r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Zabezpieczenia Działań. - Warszawa : AON, S : tab. BG AON sygn. S/ Czynniki rzutujące na wsparcie inżynieryjne mobilności wojsk w obronie / Zdzisław Burawski, Waldemar Kawka // W: Wsparcie inżynieryjne wojsk lądowych w operacji obronnej w aspekcie mobilności / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Zabezpieczenia Działań. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Kierunki doskonalenia wsparcia inżynieryjnego wojsk w aspekcie ich mobilności : praca naukowo-badawcza [pk.] MOBILNOŚĆ S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/6082 cz Filozofia użycia zapór minowych w działaniach taktycznych. - Rys. kolor. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 11, s Siły i środki wsparcia inżynieryjnego w wojskach lądowych // W: Siły i środki wsparcia i zabezpieczenia w nowym modelu wojsk lądowych : praca naukowo-badawcza pk. PERSPEKTYWA / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Zabezpieczenie inżynieryjne działań bojowych w warunkach zimowych. - Rys., tab. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 2, s Zabezpieczenie inżynieryjne działań desantowo-szturmowych // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 7, s Zabezpieczenie inżynieryjne obrony w terenie zabudowanym // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 4, s Zadania wojsk inżynieryjnych w operacji / Zdzisław Burawski, Paweł Cieślar, Waldemar Kawka // W: Użycie wojsk inżynieryjnych w operacjach / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/6120 cz. 1 12

13 CAŁKOWSKI TOMASZ 61. Planowanie wsparcia ogniowego w batalionie i kompanii. - Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 12, s Wsparcie ogniowe batalionu i kompanii / Jarosław Tomaszewski, Tomasz Całkowski ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Wsparcie ogniowe batalionu i kompanii / Jarosław Tomaszewski, Tomasz Całkowski. - Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 11, s Wsparcie ogniowe w działaniach opóźniających : praca naukowo-badawcza [pk.] WSPARCIE-4 / Krzysztof Czajka, Tomasz Całkowski ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/6110 CHOJNACKI MAREK 65. Dowodzenie siłami powietrznymi / [aut.: Marek Chojnacki i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Dowodzenie siłami powietrznymi / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Systemy dowodzenia siłami powietrznymi / Jacek Nowak, Marek Chojnacki s. : il. BG AON sygn. S/5875 cz Dowodzenie siłami powietrznymi : etap 3 : synteza wyników tematu badawczego ( ) / Ryszard Kuriata, Marek Chojnacki ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Dowodzenie siłami powietrznymi NATO / Eugeniusz Zabłocki, Marek Chojnacki ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Planowanie użycia sił powietrznych : poradnik metodyczny / Ryszard Kuriata, Jacek Nowak, Marek Chojnacki ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Rozwiązania alternatywne w zakresie przygotowania wsparcia sił sojuszniczych przez państwo-gospodarza / Marek Chojnacki, Mariusz Fornal. - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s

14 71. Wsparcie przez państwo-gospodarza : etap II : wsparcie przez Siły Powietrzne RP sojuszniczych sił powietrznych w zakresie dowodzenia : studium operacyjne ( ) / Marek Chojnacki, Wiesław Marud ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.), mapy kolor. BG AON sygn. S/6114 CHOJNACKI WŁODZIMIERZ 72. Empiryczna analiza kultury organizacyjnej jednostek o strukturze wielonarodowej / Włodzimierz Chojnacki, Mirosław Minkina, Mariusz Wachowicz ; Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Etyka bezpieczeństwa / Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Na k. tyt. i okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. S/5956+CD-ROM 74. Etyka bezpieczeństwa : [dokument elektroniczny] / Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki ; [Wydział Strategiczno-Obronny]. - Dane tekstowe. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. 1134/ZS 75. Filozofia bezpieczeństwa : podręcznik akademicki / oprac. Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. : il.+ 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Na s. tyt. i okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. S/5852+CD-ROM 76. Filozofia bezpieczeństwa : podręcznik akademicki : [dokument elektroniczny] / oprac. Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. 1112/ZS 77. Możliwości, potrzeby i perspektywy rozszerzenia obszarów integracji zarządzania i pedagogiki w procesie zmian instytucjonalno-organizacyjnych w wojsku / Włodzimierz Chojnacki, Andrzej Balasiewicz // W: Transformacja instytucjonalno-organizacyjna wojska na progu XXI wieku / Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Rola Akademii Obrony Narodowej w kształtowaniu kompetencji społecznych absolwentów // W: Kształtowanie kompetencji społecznych żołnierzy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 27 października 2004 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej / red. nauk. Mirosław Kaliński ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i 14

15 Promocji Obronności. - Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, S : rys., tab. BG AON sygn /III 79. Wielowymiarowość zmian instytucjonalno-organizacyjnych w wojsku a wymogi współczesności ; Ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań naukowych w obszarze transformacji wojska od instytucji do organizacji // W: Transformacja instytucjonalnoorganizacyjna wojska na progu XXI wieku / Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, S ; BG AON sygn. S/ Wprowadzenie - ku poszukiwaniu modelowych rozwiązań w diagnozowaniu zmian w wojsku / Michał Krauze, Włodzimierz Chojnacki // W: Transformacja instytucjonalnoorganizacyjna wojska na progu XXI wieku / Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/5977 CHOJNACKI ZENON 81. Bojowe poszukiwanie i ratownictwo personelu latającego // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 11, s Lotnictwo w obronie wybrzeża. - Rys. // Przegląd Morski , nr 11, s Marynarka Wojenna w systemie bezpieczeństwa państwa // W: Dowodzenie lotnictwem : etap III : dowodzenie lotnictwem Marynarki Wojennej RP ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. BG AON sygn. S/ Obrona powietrzna w obronie wybrzeża morskiego // W: Obrona wybrzeża morskiego w Polsce / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. - Materiały z konferencji, Warszawa maja 2004 r. BG AON sygn. S/ Założenia badawcze / Zenon Chojnacki [i in.] // W: Dowodzenie lotnictwem : etap III : dowodzenie lotnictwem Marynarki Wojennej RP ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/6058 CHROBAK RYSZARD 86. Determinanty zmian w sposobach przemieszczania i rozmieszczania wojsk pk. TABOR / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. 15 BG AON sygn. S/5903

16 87. Kierowanie przemieszczaniem jednostek wojsk lądowych na obszarze RP : sprawozdanie z seminarium naukowego [ r., Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki] // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Ocena przygotowania i użycia wojsk w konflikcie // W: Wojska lądowe w świetle wniosków z wojny w Iraku [praca naukowo-badawcza] pk. WNIOSKI / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. BG AON sygn. S/ Potrzeby i zakres pracy w terenie / Ryszard Chrobak, Jan Posobiec // W: Praca w terenie na szczeblu taktycznym / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Sprawozdanie z konferencji Iracka Wolność // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 2, s Współczesne operacje militarne a działania zaczepne // W: Działania zaczepne na współczesnym polu walki pk. NATARCIE / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/ Wybrane aspekty organizowania i kierowania działaniami obronnymi / Ryszard Chrobak, Andrzej Bujak, Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s., [12] s. t abl. (w tym kolor.) : il. CIBOROWSKI LEOPOLD BG AON sygn. S/ Systematyzowanie i modelowanie sytuacji decyzyjnych : praca naukowo-badawcza pk. MODELOWANIE / Leopold Ciborowski [i in.] ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, [1], 114 k. : il. CIEŚLAK EUGENIUSZ BG AON sygn. S/ Dowodzenie lotnictwem w operacjach morskich sił sojuszniczych ; Zakończenie // W: Dowodzenie lotnictwem : etap III : dowodzenie lotnictwem Marynarki Wojennej RP ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S ; 155 : tab. 16 BG AON sygn. S/ Dowodzenie lotnictwem wojsk lądowych / Jacek Nowak, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ Dowodzenie siłami powietrznymi / [aut.: Eugeniusz Cieślak i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/6023

17 97. Dowództwo komponentu powietrznego sił połączonych : podstawowe założenia operacyjne. - (Sztuka wojenna) / Eugeniusz Cieślak, Stanisław Zajas // Myśl Wojskowa , nr 3, s Koncepcja i doświadczenia z bojowego użycia sił powietrznych koalicji w wojnie z Irakiem w 2003 roku // W: Siły powietrzne w wojnie z Irakiem w 2003 roku ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. BG AON sygn. S/ Lotnictwo Sił Powietrznych RP : synteza wyników zadania badawczego ( ) / Janusz Karpowicz, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Lotnictwo sił powietrznych w operacjach koalicyjnych [sympozjum naukowe, r., Zakład Operacji Powietrznych Wydziału Lotnictwa i OP AON] : [sprawozdanie] // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Lotnictwo w operacji Iraqi Freedom. - (Sztuka wojenna). - Tab. // Myśl Wojskowa , nr 1, s Polskie siły powietrzne w pozasojuszniczych operacjach wielonarodowych : etap I : uwarunkowania wykorzystania lotnictwa w pozasojuszniczych operacjach wielonarodowych ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k Samoloty gunship // Lotnictwo , nr Cz. 1 : Wojna wietnamska. - Fot. - Nr 10, s Cz. 2 : Ku nowym możliwościom. - Fot. - Nr 11, s BG AON sygn. S/ Systemy rozpoznawczo-uderzeniowe w operacjach powietrznych ( ) / Ryszard Bartnik, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. BG AON sygn. S/ Systemy rozpoznawczo-uderzeniowe w operacjach powietrznych : materiały dla studentów magisterskich studiów uzupełniających i uczestników kursów specjalistycznych w AON / Ryszard Bartnik, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Teoria operacji powietrznych : ujęcie historyczne ( ) / Wojciech Michalak, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/

18 107. Uwarunkowania tworzenia perspektywicznych typologii operacji wojskowych // W: Charakter przyszłych operacji : materiały z konferencji naukowej : (tezy, referaty, głosy w dyskusji) [Warszawa, 20 października 2004 r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wspomnienia i doświadczenia z okresu studiów w wydziale w latach // W: Ewolucja dla postępu : materiały z konferencji, 8 października 2003 r. / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wybrane elementy taktyki lotnictwa wsparcia działań powietrznych / Janusz Karpowicz, Eugeniusz Cieślak // W: Lotnictwo sił powietrznych RP w sojuszniczych działaniach powietrznych : synteza wyników badań ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Katedra Lotnictwa. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Założenia badawcze / Eugeniusz Cieślak [i in.] // W: Dowodzenie lotnictwem : etap III : dowodzenie lotnictwem Marynarki Wojennej RP ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/6058 CIEŚLAR PAWEŁ 111. Od organizatorów sympozjum: Rola wojsk inżynieryjnych w zapewnieniu mobilności wojsk w operacji ; Nowe wyzwania wobec wsparcia inżynieryjnego ; Wnioski posympozyjne // W: Rola wojsk inżynieryjnych w zapewnieniu mobilności wojsk w operacji : materiały z sympozjum naukowego, [Warszawa, r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Zabezpieczenia Działań. - Warszawa : AON, S. 5-7; 39-47; : tab. BG AON sygn. S/ Wojska inżynieryjne w okresie pokoju i zagrożenia wojennego / Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Zakończenie // W: Użycie wojsk inżynieryjnych w operacjach / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S. 5-6; 7-23; : rys., mapy kolor. BG AON sygn. S/6120 cz Wstęp ; Metodologiczne podstawy pracy badawczej ; Zwiększenie możliwości wykonywania zadań przez wojska inżynieryjne ; Zakończenie // W: Wsparcie inżynieryjne wojsk lądowych w operacji obronnej w aspekcie mobilności / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Zabezpieczenia Działań. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Kierunki doskonalenia wsparcia inżynieryjnego wojsk w aspekcie ich mobilności : praca 18

19 naukowo-badawcza [pk.] MOBILNOŚĆ S. 5-6; 7-13; ; : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/6082 cz Wykorzystanie dróg i przepraw przez przeszkody wodne w obszarze operacji obronnej i zaczepnej korpusu zmechanizowanego : rozprawa habilitacyjna / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; dod.). BG AON sygn. C/ Zadania wojsk inżynieryjnych w operacji / Zdzisław Burawski, Paweł Cieślar, Waldemar Kawka // W: Użycie wojsk inżynieryjnych w operacjach / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/6120 cz. 1 CIEŚLARCZYK MARIAN 117. Diagnozowanie funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych zjawisk informacyjnokomunikacyjnych w sferze dowodzenia i zarządzania siłami powietrznymi : etap II : metody diagnozowania funkcjonalności i dysfunkcjonalności elementów i zjawisk w systemie informacji i komunikowania na potrzeby dowodzenia i zarządzania w różnych rodzajach działań sił powietrznych / Marian Cieślarczyk, Wiesław Marud, Stanisław Sirko ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. 19 BG AON sygn. S/ Dowodzenie siłami powietrznymi / [aut.: Marian Cieślarczyk i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Elementy socjologii bezpieczeństwa / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) + 1 dysk oprtyczny (CD-ROM). - Na s. tyt. i okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. S/5927+CD-ROM 120. Elementy socjologii bezpieczeństwa : [dokument elektroniczny] / Wydział Strategiczno- Obronny. - Dane tekstowe. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. 1132/ZS 121. Funkcjonowanie sił powietrznych w wielokulturowym środowisku cywilizacji informacyjnej // W: Funkcjonowanie dowódcy w siłach powietrznych - uwarunkowania i wymagania : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i OP [Obrony Powietrznej]. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Kultura organizacyjna i kultura bezpieczeństwa w lotnictwie. - Rys. // Przegląd Sił Powietrznych , nr 8, s Kultura organizacyjna i kultura dowodzenia badanych struktur organizacyjnych sił zbrojnych w świetle wyników badań / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, Anna Orzyłowska //

20 W: Kultura organizacyjna i kultura dowodzenia a działalność sił zbrojnych w wymiarze narodowym i sojuszniczym : wstępne wyniki badań empirycznych : (opracowanie naukowe ) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : tab., wykr. BG AON sygn. S/ Metodologiczne podstawy badań / Marian Cieślarczyk, Edward Pomykała // W: Kultura organizacyjna i kultura dowodzenia a działalność sił zbrojnych w wymiarze narodowym i sojuszniczym : wstępne wyniki badań empirycznych : (opracowanie naukowe ) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : tab. BG AON sygn. S/ Podstawowe założenia teoretyczne przyjęte w oparciu o efekty I etapu badań / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko // W: Kultura organizacyjna i kultura dowodzenia a działalność sił zbrojnych w wymiarze narodowym i sojuszniczym : wstępne wyniki badań empirycznych : (opracowanie naukowe ) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp // W: Kultura organizacyjna i kultura dowodzenia a działalność sił zbrojnych w wymiarze narodowym i sojuszniczym : wstępne wyniki badań empirycznych : (opracowanie naukowe ) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/6154 CIEŚLIK JERZY 127. Organizacja obrony w rejonach zurbanizowanych : praca badawcza pk. BARYKADA / Witold Lidwa, Andrzej Bujak, Jerzy Cieślik ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. (gł. kolor.). BG AON sygn. S/ Orientowanie topograficzne // W: Praca w terenie na szczeblu taktycznym / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. CIUPIŃSKI ANDRZEJ BG AON sygn. S/ Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac. Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Francja i europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : sprawozdanie ze spotkania z redaktorem naczelnym pisma Politique etrangere panem Dominique David [ r., Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego : materiały do studiowania / wyboru dok.: Henryk Binkowski, Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka ; Wydział 20

21 Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Podstawy prawne i zagadnienia instytucjonalne Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony // W: Porównanie i analiza rozwiązań normatywno-instytucjonalnych w zakresie bezpieczeństwa w wybranych państwach (USA, RFN, Francja, Rosja, Ukraina) : praca naukowobadawcza wykonana w ramach zadania badawczego System bezpieczeństwa państwa / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Pozycja i rola Unii Europejskiej. - Recenzja pracy: Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych : wybrane aspekty teoretyczne / Dariusz Milczarek. - Warszawa, 2003 // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Rewolucja w sprawach wojskowych - konsekwencje dla europejskiej polityki obronnej // W: Transformacja instytucjonalno-organizacyjna wojska na progu XXI wieku / Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wpływ europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony na relacje transatlantyckie // W: Kształtowanie się nowego ładu w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego : Sojusz Północnoatlantycki jako forma Global Governance : projekt badawczy pk. GLOBAL GOVERNANCE ( ) / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Zakład Polityki Obronnej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp ; Wpływ konfliktów bałkańskich na politykę bezpieczeńtwa NATO i Unii Europejskiej ; Trójkąt weimarski : polsko-francuska i polsko-niemiecka współpraca wojskowa ; Zakończenie // W: Ewolucja polityki bezpieczeństwa krajów Europy Środkowej w ramach NATO i Unii Europejskiej : tendencje w polityce bezpieczeństwa europejskiego : nowa rola NATO i UE EWOLUCJA 2004 : projekt badawczy / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, S. 6-9; 66-82; ; CZAJA JAN BG AON sygn. S/ Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Jan Czaja ; [Akademia Obrony Narodowej]. - Warszawa : AON, s. - U góry k. tyt.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. 21 BG AON sygn. S/ Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Jan Czaja ; [Wydział Strategiczno-Obronny]. - Warszawa : AON, s. + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł. i k. tyt.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. S/6135+CD-ROM

22 139. Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej : [dokument elektroniczny] / oprac. Jan Czaja ; [Wydział Strategiczno-Obronny]. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD- ROM). - Na okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. 1174/ZS 140. Dylematy bezpieczeństwa europejskiego na początku XXI wieku // W: Ewolucja polityki bezpieczeństwa krajów Europy Środkowej w ramach NATO i Unii Europejskiej : tendencje w polityce bezpieczeństwa europejskiego : nowa rola NATO i UE EWOLUCJA 2004 : projekt badawczy / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp ; NATO w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo euroatlantyckie między unilateralizmem, atlantyzmem a europeizmem ; Zkończenie // W: Kształtowanie się nowego ładu w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego : Sojusz Północnoatlantycki jako forma Global Governance : projekt badawczy pk. GLOBAL GOVERNANCE ( ) / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Zakład Polityki Obronnej. - Warszawa : AON, S. 5-7; 20-47; 48-65, BG AON sygn. S/6116 CZAJKA KRZYSZTOF 142. Decyzje w kierowaniu ogniem artylerii // W: Podstawy teorii podejmowania decyzji dotyczących użycia artylerii : praca naukowo-badawcza pk. DOWART-1 / Krzysztof Czajka, Piotr Malinowski ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/ Rozpoznanie na rzecz wsparcia ogniowego / Krzysztof Czajka, Rajmund Zieliński ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Udział WRiA w procesie targetingu // W: Targeting w procesie dowodzenia : materiały z sympozjum naukowego, 7 kwietnia 2004 r. / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, S : schem. BG AON sygn. S/ Wsparcie ogniowe w działaniach opóźniających : praca naukowo-badawcza [pk.] WSPARCIE-4 / Krzysztof Czajka, Tomasz Całkowski ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/

23 CZUPRYŃSKI ANDRZEJ 146. Charakter przyszłych operacji [konferencja naukowa, Wydział Wojsk Lądowych, r.] : [sprawozdanie] // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Mobilność wojsk w działaniach operacyjno-taktycznych // W: Rola wojsk inżynieryjnych w zapewnieniu mobilności wojsk w operacji : materiały z sympozjum naukowego, [Warszawa, r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Zabezpieczenia Działań. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Morska operacja desantowa czy działania desantowe? // W: Obrona wybrzeża morskiego w Polsce / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.). - Materiały z konferencji, Warszawa maja 2004 r. 23 BG AON sygn. S/ Proces przygotowania wojsk lądowych do operacji o charakterze pokojowym / Andrzej Czupryński, Andrzej Polak, Sławomir Owczarek, Jacek Joniak // W: Koncepcja przygotowania jednostek operacyjnych wojsk lądowych do udziału w operacji wsparcia pokoju [pk.] KONCEPCJA / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Przygotowanie zgrupowań wojsk lądowych do operacji o charakterze pokojowym // W: Zgrupowania taktyczne wojsk lądowych w operacjach wsparcia pokoju / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Wojska lądowe w operacjach obronnych w pasie przygranicznym (osłony) : praca naukowa [pk.] OSŁONA zrealizowana w ramach zadania Determinanty użycia wojsk lądowych w operacjach na obszarze kraju / Waldemar Kaczmarek, Andrzej Czupryński, Andrzej Polak ; red. Waldemar Kaczmarek ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. kolor., mapy kolor. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Założenia metodologiczne ; Operacje o charakterze pokojowym ; Zadania wojsk lądowych w operacjach o charakterze pokojowym ; Założenia koncepcji przygotowania jednostek operacyjnych wojsk lądowych do operacji o charakterze pokojowym ; Zakończenie // W: Koncepcja przygotowania jednostek operacyjnych wojsk lądowych do udziału w operacji wsparcia pokoju [pk.] KONCEPCJA / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S. 4-6; 7-18; 19-46; 47-57; ; : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp i tezy do konferencji ; Kampania i operacja - próba systematyki pojęć ; Sprawozdanie z konferencji // W: Charakter przyszłych operacji : materiały z konferencji naukowej : (tezy, referaty, głosy w dyskusji) [Warszawa, 20 października 2004 r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki. - Warszawa : AON, S. 5-7; ; : rys. BG AON sygn. S/6224

24 154. Wybrane operacyjne aspekty targetingu // W: Targeting w procesie dowodzenia : materiały z sympozjum naukowego, 7 kwietnia 2004 r. / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Wybrane problemy zorganizowanego działania w walce zbrojnej / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. BG AON sygn. S/5788 DANILUK PIOTR 156. Decyzja w procesie kierowania systemami łączności / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Łączność w pododdziale / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Możliwości wykorzystania systemów radiokomunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych // W: Łączność w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym na obszarze kraju : materiały z konferencji Zakładu Systemów Łączności i Informatyki, [Warszawa, r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Radiowa służba stała i ruchoma / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Radiowe systemy łączności ruchomej / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/6004 DAWIDCZYK ANDRZEJ 161. Kierunki przekształceń polskich sił zbrojnych w świetle zmian w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa // W: Udział jednostek Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach : wybrane problemy / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ O potrzebie zmiany paradygmatu w nauce o organizacji i zarządzaniu oraz teorii bezpieczeństwa w świetle współczesnych wymogów edukacyjnych : (wykład) / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. - Warszawa : AON, [51] k. il. BG AON sygn. S/

25 163. Polityczno-wojskowe założenia, warunki i zasady planowania narodowych operacji połączonych z udziałem sił zbrojnych / Andrzej Dawidczyk, Janusz Płaczek, Wiesław Śmiałek // W: Możliwości samodzielnego prowadzenia operacji połączonych przez SZ RP pk. OPERACJA POŁĄCZONA / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. - Warszawa : AON, Cz. 1 : Działania połączone-operacje połączone - istota, wyznaczniki, możliwości przygotowania i prowadzenia : [metoda oceny] S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/6130 cz Wybrane problemy projektowania oraz implementacji koncepcji strategicznego zarządzania bezpieczeństwem w krajowym systemie szkolnictwa wyższego / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Wyzwania i problemy bezpieczeństwa RP - spectrum funkcji, zadań i wymogów SZ // W: Nowe cechy i zdolności sił zbrojnych w kontekście wyzwań XXI wieku : NOWE SZ / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. DELA PIOTR BG AON sygn. S/ Ćwiczenia z MS Excel XP / Sławomir Bartoszuk, Piotr Dela ; Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, Cz. 1 : Podstawy s. : il. BG AON sygn. S/6179 cz Łączność w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym na obszarze kraju [konferencja naukowa, Instytut Zarządzania i Dowodzenia WWL, r.] : [sprawozdanie] // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Maskowanie w teorii i praktyce sztuki wojennej / Piotr Dela, Jacek Joniak // W: Maskowanie operacyjne przeciwuderzenia w operacji obronnej wojsk lądowych : praca naukowa [pk.] KAMUFLAŻ zrealizowana w ramach zadania Determinanty użycia wojsk lądowych w operacjach na obszarze kraju / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/ Wsparcie informatyczne planowania działań obronnych : WSPOMAGANIE-2 / Piotr Dela, Andrzej Wisz, Jacek Joniak ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Dowodzenia i Łączności. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Wsparcie informatyczne procesu dowodzenia / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2003

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2003 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Eleonora Aksamitowska Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2001

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2001 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ELEONORA AKSAMITOWSKA JOLANTA MIJEWSKA ANNA PAWLIKOWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2000

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2000 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ELEONORA AKSAMITOWSKA ANNA KOLEK ANNA PAWLIKOWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2008

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2008 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Sylabus System bezpieczeństwa narodowego Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Ochrony Zdrowia Poziom i forma studiów Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ZATWIERDZAM Egz. nr 1 DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO ROZKŁAD ZAJĘĆ Niestacjonarne Studia I Stopnia kierunek: zarządzanie Nazwa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2005

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2005 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5822/07 Eleonora Aksamitowska Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE Taktyczny bezzałogowy aparat latający

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe PYTANIA EGZAMINACYJNE (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe 1. Cele, zadania i funkcje systemu bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Świadomość ekologiczna i edukacja

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Art. 166a 1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyŝszych zawodowych lub jednolitych

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem. wykłady w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS Forma zaliczenia Razem

Bardziej szczegółowo

Lp. Specjalność: System militarny państwa. 1 System obronny Stanów Zjednoczonych. dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT Promotor

Lp. Specjalność: System militarny państwa. 1 System obronny Stanów Zjednoczonych. dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT Promotor WYKAZ PROPONOWANYCH TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNEK STUDIÓW OBRONNOŚĆ PAŃSTWA dla studentów studiów stacjonarnych - I stopnia (studia licencjackie) Wydziału Logistyki - rozpoczynających studia w roku

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia Zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-KZWŚ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor prowadzący: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Michał Olewnik Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2010 ISBN 978-83-7383-469-9

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar]

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar] Spis treści [Roman Kuźniar] Wstęp 9 Rozdział 1 [Roman Kuźniar] Ewolucja problemu bezpieczeństwa rys historyczny 18 1. Pierwsze traktaty o pokoju i równowadze sił 19 2. Liga Narodów niedoceniony wynalazek

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 6042/11 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Semestr I 1. Realizm w stosunkach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bardziej szczegółowo

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Program konferencji pt. SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, SIŁY ZBROJNE WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia SPECJALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE (Studenci wybierają specjalności po czwartym semestrze studiów).

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW WYŻSZA SZKOŁA BEZPECZEŃSTWA OCHRONY im. Marszałka Józefa PŁSUDSKEGO z siedzibą w Warszawie PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW Lp. Promotor Kierunek 1. dr R. Chmielewski / Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI)

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE STUDIA NIESTACJONARNE I ROK I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów 2015/2016

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów 2015/2016 Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów 2015/2016 y ogólne Język obcy 120 - - 120 E 7 Wychowanie fizyczne 60-60 - - 2 Technologia informacyjna - - z/o 2 Razem przedmioty ogólne

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA BEZPIECZEŃSTWA IIIRP

CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA BEZPIECZEŃSTWA IIIRP Stanisław Koziej CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA BEZPIECZEŃSTWA IIIRP Tezy do debaty w Klubie Obywatelskim, Gryfice, 6.12.2016 r. Etapy ewolucji bezpieczeństwa III RP Okres IIIRP to dynamiczny proces zmian i ciągłości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2002

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2002 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GLÓWNA OSRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ELEONORA AKSAMITOWSKA JOLANTA MIJEWSKA ANNA PAWLIKOWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr hab. ASMUSSEN Jan

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe w Polsce

Zarządzanie kryzysowe w Polsce A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: Zarządzanie kryzysowe w Polsce Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 www.wsosp.deblin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dęblin, dnia

Bardziej szczegółowo

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów Przedmioty ogólne Język obcy 120 - - 120 E 7 Wychowanie fizyczne 60-60 - - 2 Technologia informacyjna - - z/o 2 BHP 4 z/bo - Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul.

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul. Dostawa dzienników dla wszystkich odbiorców do godz. 7.00! ROZDZIELNIK na prasę krajową dla komórek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do SIWZ Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Marek Pietraś prof. dr hab. Michał Chorośnicki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska, Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie 2. Koncepcja wojny, koncepcja pokoju wg św. Augustyna. Wojna sprawiedliwa wg św. Tomasza z Akwinu. Wystąpienia (po min)

Zagadnienie 2. Koncepcja wojny, koncepcja pokoju wg św. Augustyna. Wojna sprawiedliwa wg św. Tomasza z Akwinu. Wystąpienia (po min) NAUKA O WOJNIE I POKOJU Program konwersatorium I rok studiów magisterskich; specjalność: bezpieczeństwo i studia strategiczne. (skrót konspektu zajęć) Prowadzący: prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz) Wykład

Bardziej szczegółowo

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Układ wystąpienia Zmiany w nazewnictwie Ewolucja nauk wojskowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 11.04.2016 r. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU Kwiecień 2016 www.koziej.pl @SKoziej 1 ZAGAGNIENIA: Warunki bezpieczeństwa Polski wyzwania i zagrożenia szanse i

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Podstawy bezpieczeństwa państwa Introduction to national security Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa Gdynia 2012 Nazwa kierunku studiów: Edukacja dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej

Autoreferat. informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej Załącznik 4 dr Bogdan PANEK Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej Urodziłem się 25 stycznia 1967 roku w Gubinie. Świadectwo dojrzałości uzyskałem w Liceum

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 30 czerwca 1 lipca 2014 r.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 30 czerwca 1 lipca 2014 r. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 30 czerwca 1 lipca 2014 r. TEMAT KONFERENCJI I Wojna Światowa na Bałkanach Największy teoretyk myśli wojskowej, Carl von Clausewitz, zdefiniował wojnę jako dziwną trójcę,

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. z cyklu. Biznes, administracja, bezpieczeństwo. pod hasłem. Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. z cyklu. Biznes, administracja, bezpieczeństwo. pod hasłem. Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pod hasłem Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie Jurata, 17 19 maja 2017 r. Komunikat nr 1 Organizatorzy konferencji:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM"

PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM Z A T W I E R D Z A M MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Biuro do Spraw DYREKTOR BIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH płk Marek BARANOWSKI Dnia... listopada 2015 r. PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Preorientacja w służbach mundurowych KOD WF/II/st/40

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Preorientacja w służbach mundurowych KOD WF/II/st/40 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Preorientacja w służbach mundurowych KOD WF/II/st/40 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE ADMINISTRACJA PUBLIKACJE Wydawnictwa WSA można także nabyć w Hurtowni Bibliofil http://www.bibliofil.com.pl/ CENY PROMOCYJNE Ceny brutto z podatkiem VAT 62) K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09.

STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09. STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09.2016 Przedmiot Egzaminator Termin egzaminu i miejsce Forma egzaminu Termin

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Współczesne stosunki polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_13

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Podstawy fizyki Tom 1 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tłum. Mirosław Łukaszewski Wyd. 1, 5 dodr. XVII, [1],328, [2] s., [27] s. pag. varia: il. kolor.;

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej

Autoreferat. informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej l Załącznik 4 dr Ryszard SZYNOWSKI Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach, w 1981 roku

Bardziej szczegółowo