BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5775/2006 Eleonora AKSAMITOWSKA Mirosława KALINOWSKA Jolanta MIJEWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004 WARSZAWA 2006 *

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 3 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON 4 CZĘŚĆ II WYDAWNICTWA ZWARTE 157 INDEKS AUTORÓW 203 INDEKS PRZEDMIOTOWY 211 2

3 OD REDAKCJI Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2004 jest kontynuacją wydawanych od 1990 r. tomów (roczników). Bibliografia składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje indywidualny dorobek wydawniczy pracowników AON (w tym również pozycje wydane poza Akademią). Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i powielonych, artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych. Bibliografia podmiotowa przedstawiona została w układzie alfabetycznym. Druga część Bibliografii obejmuje wykaz wydawnictw zwartych (autorskich i tytułowych) za 2004 r., które zostały wydane w AON lub poza uczelnią, ale napisane przez pracowników Akademii. W tej części zastosowano również układ alfabetyczny. Taki podział materiału bibliograficznego pozwala odzwierciedlić główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej w AON oraz zaprezentować proces rozwoju naukowego poszczególnych pracowników. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2004 zawiera 1596 opisów bibliograficznych (część I , część II - 400). Opisy sporządzano głównie z autopsji. Zastosowano pełny opis według obowiązujących norm bibliograficznych. W przypadku prac zespołowych, w części I Bibliografii, poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Bibliografia zaopatrzona została w indeksy: autorów i przedmiotowy. W pierwszym indeksie, w szeregu abecadłowym przedstawiono nazwiska autorów, redaktorów naukowych, kierowników prac badawczych i promotorów prac doktorskich. Indeks przedmiotowy to alfabetyczny wykaz haseł przedmiotowych charakteryzujących treści dokumentów. Opracowany został w oparciu o Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego 1 i Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 2. Oba indeksy kierują do właściwej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2004 dostępna jest także w postaci elektronicznej pod adresem: 1 Słownik języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa wojskowego.- Warszawa, : AON, Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 CZĘŚĆ I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON AKSAMITOWSKA ELEONORA 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2002 / Eleonora Aksamitowska, Jolanta Mijewska, Anna Pawlikowska ; Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2003 / oprac.: Eleonora Aksamitowska, Jolanta Mijewska ; Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/6036 AKSAMITOWSKI ANDRZEJ 3. Armageddon. Megiddo - pierwsza bitwa. - Il., mapy // Taktyka i Strategia. Militarny Magazyn Historyczny , nr 4, s Działalność władz cywilnych Warszawy // W: Warszawa we wrześniu 1939 roku : obrona i życie codzienne / red. nauk. Czesław Grzelak. - Warszawa : Rytm, S : fot. BG AON sygn. 2262/IV 5. Generał Józef Kuropieska - komendant Akademii Sztabu Generalnego WP w latach // W: Kształcenie obywatelskie w wojsku / Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Oddział Kształcenia Obywatelskiego. - Warszawa : Dom Wojska Polskiego. - Z. 9 : Generał Kuropieska żołnierz - patriota / red. Jerzy Tomczyk S BG AON sygn /III z Rola i znaczenie fortyfikacji stałych w wojnach lokalnych w drugiej połowie XX wieku (Wietnam, Algieria, Bliski Wschód) // W: Sztuka wojenna we współczesnych konfliktach zbrojnych : przemiany i tendencje rozwojowe : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Wojennej INH AON i Wojskowe Biuro Badań Historycznych w dniu 18 grudnia 2003 r. / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3A). BG AON SYGN. C/8302 ANTCZAK STEFAN 4

5 7. Strategie kierowania w siłach powietrznych : etap II : pragmatyczne aspekty dowodzenia i zarządzania w siłach powietrznych ( ) / Stefan Antczak, Stanisław Miodek ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/5991 BALCEROWICZ BOLESŁAW 2003 r. - uzupełnienie 8. Apolityczny instrument polityki / rozm. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji , nr 7/8, s r. 9. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Bolesław Balcerowicz ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. + 1 dysk optyczny (CD- ROM). - Na okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON SYGN. S/5870+CD-ROM 10. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej : [dokument elektroniczny] / oprac. Bolesław Balcerowicz ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: ZUMS BN -Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. 1117/ZS 11. Identyfikacja i charakterystyka koncepcji partii politycznych w Polsce w odniesieniu do problemów gospodarczo-obronnych podstaw bezpieczeństwa państwa w okresie transformacji systemowej / Bolesław Balcerowicz, Sylwester Kurek, Zenon Stachowiak // W: Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań rozwojowych świata na początku XXI wieku pk. GOSPODBEZ / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Ekonomii i Logistyki. - Warszawa : AON, Cz. 3 : Model budowy i funkcjonowania gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa w warunkach wyzwań rozwojowych współczesnego świata S : rys. BG AON sygn. S/6113 cz Iracka puszka Pandory : rozmowa z gen. Bolesławem Balcerowiczem, strategiem i analitykiem wojskowym / rozm. Jacek Przybylski. - Fot. // Rzeczpospolita , nr 85, s. A Konflikty zbrojne i wojny w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Ciągłość i zmiany specyfiki prawdopodobieństw, obszarów konfliktów zbrojnych i wojen w perspektywie 2025 roku V, 253 k. 5 BG AON sygn. S/ Niejednoznaczny bilans : [bilans zaangażowania politycznego i militarnego po kolejnej zmianie polskiego kontyngentu w Iraku] / Bolesław Balcerowicz, Roman Kuźniar, Zbigniew

6 Lewicki ; oprac. Paweł Lekki // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. Tydzień Polski (Londyn) , nr 30, s Polskie racje : choć do Iraku wyruszyła już trzecia zmiana polskiego kontyngentu, stopniowo słabnie społeczne poparcie dla naszej obecności nad Tygrysem i Eufratem / wypow.: Bolesław Balcerowicz, Roman Kuźniar, Zbigniew Lewicki ; rozm. Paweł Lekki // Polska Zbrojna , nr 30, s Wstęp ; Zakończenie / Bolesław Balcerowicz, Zenon Stachowiak // W: Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań rozwojowych świata na początku XXI wieku pk. GOSPODBEZ / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Ekonomii i Logistyki. - Warszawa : AON, Cz. 3 : Model budowy i funkcjonowania gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa w warunkach wyzwań rozwojowych współczesnego świata S. 6-26; : rys. kolor. BG AON sygn. S/6113 cz Wymiary nie-pokoju : to, co się dzieje w Iraku można nazywać: wojną partyzancką, ludową, domową bądź terrorystów. - Fot. // Polska Zbrojna , nr 9, s BARTNIK RYSZARD 18. Lotnictwo sił powietrznych we wsparciu działań sił lądowych w operacjach reagowania kryzysowego : studium operacyjno-taktyczne ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Katedra Lotnictwa. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. BG AON sygn. S/ Systemy rozpoznawczo-uderzeniowe w operacjach powietrznych ( ) / Ryszard Bartnik, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. BG AON sygn. S/ Systemy rozpoznawczo-uderzeniowe w operacjach powietrznych : materiały dla studentów magisterskich studiów uzupełniających i uczestników kursów specjalistycznych w AON / Ryszard Bartnik, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Taktyka lotnictwa uderzeniowego w sojuszniczych działaniach powietrznych / Janusz Karpowicz, Ryszard Bartnik // W: Lotnictwo sił powietrznych RP w sojuszniczych działaniach powietrznych : synteza wyników badań ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Katedra Lotnictwa. - Warszawa : AON, S : rys., zdj. BG AON sygn. S/5909 BARTOSZUK SŁAWOMIR 6

7 22. Ćwiczenia z MS Excel XP / Sławomir Bartoszuk, Piotr Dela ; Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, Cz. 1 : Podstawy s. : il. BIENIEK SŁAWOMIR BG AON sygn. S/6179 cz Narzędzia wsparcia fazy analizy i oceny ćwiczeń CAX w systemie symulacji walki JTLS / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, s. : gł. tab. BG AON sygn. S/ Przygotowanie eksperymentu symulacyjnego / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn, Sławomir Bieniek, Grzegorz Pietrzak // W: Opracowanie eksperymentu symulacyjnego - realizacja epizodu taktycznego / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Symulacyjny system walki JTLS / Krzysztof Kaliński, Sławomir Bieniek // W: Opracowanie eksperymentu symulacyjnego - realizacja epizodu taktycznego / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6172 BINKOWSKI HENRYK 26. NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego : materiały do studiowania / wyboru dok.: Henryk Binkowski, Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka ; Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s. 7 BG AON sygn. S/ Normowanie podstaw bezpieczeństwa narodowego wybranych państw // W: Porównanie i analiza rozwiązań normatywno-instytucjonalnych w zakresie bezpieczeństwa w wybranych państwach (USA, RFN, Francja, Rosja, Ukraina) : praca naukowo-badawcza wykonana w ramach zadania badawczego System bezpieczeństwa państwa / Wydział Strategiczno- Obronny. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Percepcja wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa w państwach Grupy Wyszehradzkiej na początku XXI wieku // W: Ewolucja polityki bezpieczeństwa krajów Europy Środkowej w ramach NATO i Unii Europejskiej : tendencje w polityce bezpieczeństwa europejskiego : nowa rola NATO i UE EWOLUCJA 2004 : projekt badawczy / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, S : tab. BG AON sygn. S/5934

8 29. Węgry : informator / Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków Społecznych. - Warszawa ; Pruszków : MON : Wydaw. M.M., , [1] s., [21] s. tabl. kolor. : il., mapa. BG AON sygn /III-12924/III 30. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie uzyskiwania członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i w jego umacnianiu // W: Kształtowanie się nowego ładu w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego : Sojusz Północnoatlantycki jako forma Global Governance : projekt badawczy pk. GLOBAL GOVERNANCE ( ) / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Zakład Polityki Obronnej. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6116 BŁAŻEJCZYK WIESŁAW 31. Analiza potrzeb i możliwości wykorzystania ESWPP CAX ; Analiza możliwości wykorzystania pakietu sztucznej inteligencji SPHINX w tworzeniu ESWPP CAX / Wiesław Błażejczyk, Jerzy Grzyb // W: System ekspertowy wspomagający przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń CAX : [praca badawcza] / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, T. 2 : Analiza możliwości implementacji systemu ekspertowego. - S ; : rys. BG AON sygn. S/6074 t Wstęp ; Ogólne założenia i wymagania stawiane ESWPP CAX ; Wnioski końcowe // W: System ekspertowy wspomagający przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń CAX : [praca badawcza] / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, T. 2 : Analiza możliwości implementacji systemu ekspertowego. - S. 5-6; 7-15; : rys. BG AON sygn. S/6074 t. 2 BOJARSKI ROBERT 33. Wojska lądowe w operacji obronnej // W: Maskowanie operacyjne przeciwuderzenia w operacji obronnej wojsk lądowych : praca naukowa [pk.] KAMUFLAŻ zrealizowana w ramach zadania Determinanty użycia wojsk lądowych w operacjach na obszarze kraju / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wybrane zagadnienia geograficznej oceny Bałtyckiego i Pomorskiego Rejonu Operacyjnego / zespół aut.: Robert Bojarski [i in.] // W: Bałtycki i Pomorski Rejon Operacyjny : (wnioski z podróży studyjnej) : podróż studyjna studentów II roku studiów magisterskich Wydziału Wojsk Lądowych WYBRZEŻE sierpnia - 5 września 2003 r. - Warszawa : AON, S : fot., mapy. BG AON sygn. S/5844 BORKOWSKI JAN 8

9 35. Instytucje społeczne - urządzenia i związki instytucjonalne // W: Transformacja instytucjonalno-organizacyjna wojska na progu XXI wieku / Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Kształcenie obywatelskie w wojsku / Jan Borkowski, Zbigniew Falkowski, Mariusz Jędrzejko ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Z Warszawa Elipsa, s. 37. NATO a zwalczanie terroryzmu międzynarodowego. (Doświadczenia) / Jan Borkowski, Edyta Durska // Myśl Wojskowa , nr 1, s Społeczno-psychologiczna analiza terroryzmu XXI wieku : przyczyny i skutki // W: Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych / red. nauk. Olaf Truszczyński [i in.] ; Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. - Warszawa : PTNKF. SKFwW, : rys. BG AON sygn /III 39. Stosowanie zasad dydaktyczno-wychowawczych w procesie kształcenia dowódcyprzywódcy wojskowego ; Analiza celów kształcenia dowódcy -przywódcy wojskowego // W: Humanistyczne wsparcie dowódcy / red. nauk. Mirosław Kaliński ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. - Warszawa : Dom Wojska Polskiego, S ; BG AON sygn /III 40. Treści kształcenia przywódczego. - (Kształcenie i przygotowanie zawodowe) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s BORYN PAWEŁ 41. Prezentacja elementarnego epizodu taktycznego / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn // W: Opracowanie eksperymentu symulacyjnego - realizacja epizodu taktycznego / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Przygotowanie eksperymentu symulacyjnego / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn, Sławomir Bieniek, Grzegorz Pietrzak // W: Opracowanie eksperymentu symulacyjnego - realizacja epizodu taktycznego / Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/6172 BRZOZOWSKI ADAM 9

10 43 Wizyta oficerów z Akademii Dowodzenia Bundeswehry [ r., Wydział Strategiczno-Obronny] : [sprawozdanie]. - Fot. // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s

11 BUJAK ANDRZEJ 2003 r. - uzupełnienie 44. Wybrane aspekty koncepcji działań połączonych w XXI wieku. - Cz. 2 : Prowadzenie przyszłych działań połączonych. - Rys. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych , nr 3, s r. 45. Identyfikacja czynników powodujących zmiany w koncepcjach przygotowania i prowadzenia operacji : praca naukowo-badawcza pk. IDENTYFIKACJA / Zbigniew Mazurek, Andrzej Bujak ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. BG AON sygn. S/ Obszary zmian w systemie przygotowania wojsk do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych : praca naukowo-badawcza pk. PRZYGOTOWANIE / Andrzej Bujak, Zbigniew Mazurek ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. BG AON sygn. S/ Organizacja obrony w rejonach zurbanizowanych : praca badawcza pk. BARYKADA / Witold Lidwa, Andrzej Bujak, Jerzy Cieślik ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. (gł. kolor.). BG AON sygn. S/ Warunki obszaru działań i ich wpływ na przebieg operacji // W: Wojska lądowe w świetle wniosków z wojny w Iraku [praca naukowo-badawcza] pk. WNIOSKI / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Rodzaje operacji wsparcia pokoju ; Ogólne zasady prowadzenia operacji wsparcia pokoju ; Zakończenie // W: Zgrupowania taktyczne wojsk lądowych w operacjach wsparcia pokoju / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S. 7-8; 13-22; 23-27; : rys. BG AON sygn. S/ Wybrane aspekty organizowania i kierowania działaniami obronnymi / Ryszard Chrobak, Andrzej Bujak, Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s., [12] s. tabl. (w tym kolor.) : il. BG AON sygn. S/ Wybrane aspekty zmian w treści szkolenia wojsk lądowych // W: Wpływ nowych zagrożeń na treści i formy szkolenia wojsk lądowych : praca naukowo-badawcza pk. WPŁYW / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/

12 52. Wyznaczniki wykonania zadań taktycznych pk. WYZNACZNIKI / Andrzej Bujak, Jan Posobiec, Przemysław Paździorek ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/6093 BURAWSKI ZDZISŁAW 53. Czynniki rzutujące na realizację zadań zabezpieczenia inżynieryjnego przemieszczania wojsk // W: Rola wojsk inżynieryjnych w zapewnieniu mobilności wojsk w operacji : materiały z sympozjum naukowego, [Warszawa, r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Zabezpieczenia Działań. - Warszawa : AON, S : tab. BG AON sygn. S/ Czynniki rzutujące na wsparcie inżynieryjne mobilności wojsk w obronie / Zdzisław Burawski, Waldemar Kawka // W: Wsparcie inżynieryjne wojsk lądowych w operacji obronnej w aspekcie mobilności / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Zabezpieczenia Działań. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Kierunki doskonalenia wsparcia inżynieryjnego wojsk w aspekcie ich mobilności : praca naukowo-badawcza [pk.] MOBILNOŚĆ S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/6082 cz Filozofia użycia zapór minowych w działaniach taktycznych. - Rys. kolor. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 11, s Siły i środki wsparcia inżynieryjnego w wojskach lądowych // W: Siły i środki wsparcia i zabezpieczenia w nowym modelu wojsk lądowych : praca naukowo-badawcza pk. PERSPEKTYWA / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Zabezpieczenie inżynieryjne działań bojowych w warunkach zimowych. - Rys., tab. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 2, s Zabezpieczenie inżynieryjne działań desantowo-szturmowych // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 7, s Zabezpieczenie inżynieryjne obrony w terenie zabudowanym // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 4, s Zadania wojsk inżynieryjnych w operacji / Zdzisław Burawski, Paweł Cieślar, Waldemar Kawka // W: Użycie wojsk inżynieryjnych w operacjach / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/6120 cz. 1 12

13 CAŁKOWSKI TOMASZ 61. Planowanie wsparcia ogniowego w batalionie i kompanii. - Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 12, s Wsparcie ogniowe batalionu i kompanii / Jarosław Tomaszewski, Tomasz Całkowski ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Wsparcie ogniowe batalionu i kompanii / Jarosław Tomaszewski, Tomasz Całkowski. - Rys. // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 11, s Wsparcie ogniowe w działaniach opóźniających : praca naukowo-badawcza [pk.] WSPARCIE-4 / Krzysztof Czajka, Tomasz Całkowski ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/6110 CHOJNACKI MAREK 65. Dowodzenie siłami powietrznymi / [aut.: Marek Chojnacki i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Dowodzenie siłami powietrznymi / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Systemy dowodzenia siłami powietrznymi / Jacek Nowak, Marek Chojnacki s. : il. BG AON sygn. S/5875 cz Dowodzenie siłami powietrznymi : etap 3 : synteza wyników tematu badawczego ( ) / Ryszard Kuriata, Marek Chojnacki ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/ Dowodzenie siłami powietrznymi NATO / Eugeniusz Zabłocki, Marek Chojnacki ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Planowanie użycia sił powietrznych : poradnik metodyczny / Ryszard Kuriata, Jacek Nowak, Marek Chojnacki ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Rozwiązania alternatywne w zakresie przygotowania wsparcia sił sojuszniczych przez państwo-gospodarza / Marek Chojnacki, Mariusz Fornal. - Rys., tab. // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s

14 71. Wsparcie przez państwo-gospodarza : etap II : wsparcie przez Siły Powietrzne RP sojuszniczych sił powietrznych w zakresie dowodzenia : studium operacyjne ( ) / Marek Chojnacki, Wiesław Marud ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.), mapy kolor. BG AON sygn. S/6114 CHOJNACKI WŁODZIMIERZ 72. Empiryczna analiza kultury organizacyjnej jednostek o strukturze wielonarodowej / Włodzimierz Chojnacki, Mirosław Minkina, Mariusz Wachowicz ; Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Etyka bezpieczeństwa / Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Na k. tyt. i okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. S/5956+CD-ROM 74. Etyka bezpieczeństwa : [dokument elektroniczny] / Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki ; [Wydział Strategiczno-Obronny]. - Dane tekstowe. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. 1134/ZS 75. Filozofia bezpieczeństwa : podręcznik akademicki / oprac. Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. : il.+ 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Na s. tyt. i okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. S/5852+CD-ROM 76. Filozofia bezpieczeństwa : podręcznik akademicki : [dokument elektroniczny] / oprac. Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki ; Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. 1112/ZS 77. Możliwości, potrzeby i perspektywy rozszerzenia obszarów integracji zarządzania i pedagogiki w procesie zmian instytucjonalno-organizacyjnych w wojsku / Włodzimierz Chojnacki, Andrzej Balasiewicz // W: Transformacja instytucjonalno-organizacyjna wojska na progu XXI wieku / Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Rola Akademii Obrony Narodowej w kształtowaniu kompetencji społecznych absolwentów // W: Kształtowanie kompetencji społecznych żołnierzy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 27 października 2004 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej / red. nauk. Mirosław Kaliński ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i 14

15 Promocji Obronności. - Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, S : rys., tab. BG AON sygn /III 79. Wielowymiarowość zmian instytucjonalno-organizacyjnych w wojsku a wymogi współczesności ; Ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań naukowych w obszarze transformacji wojska od instytucji do organizacji // W: Transformacja instytucjonalnoorganizacyjna wojska na progu XXI wieku / Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, S ; BG AON sygn. S/ Wprowadzenie - ku poszukiwaniu modelowych rozwiązań w diagnozowaniu zmian w wojsku / Michał Krauze, Włodzimierz Chojnacki // W: Transformacja instytucjonalnoorganizacyjna wojska na progu XXI wieku / Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/5977 CHOJNACKI ZENON 81. Bojowe poszukiwanie i ratownictwo personelu latającego // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 11, s Lotnictwo w obronie wybrzeża. - Rys. // Przegląd Morski , nr 11, s Marynarka Wojenna w systemie bezpieczeństwa państwa // W: Dowodzenie lotnictwem : etap III : dowodzenie lotnictwem Marynarki Wojennej RP ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. BG AON sygn. S/ Obrona powietrzna w obronie wybrzeża morskiego // W: Obrona wybrzeża morskiego w Polsce / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. - Materiały z konferencji, Warszawa maja 2004 r. BG AON sygn. S/ Założenia badawcze / Zenon Chojnacki [i in.] // W: Dowodzenie lotnictwem : etap III : dowodzenie lotnictwem Marynarki Wojennej RP ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/6058 CHROBAK RYSZARD 86. Determinanty zmian w sposobach przemieszczania i rozmieszczania wojsk pk. TABOR / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. 15 BG AON sygn. S/5903

16 87. Kierowanie przemieszczaniem jednostek wojsk lądowych na obszarze RP : sprawozdanie z seminarium naukowego [ r., Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki] // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Ocena przygotowania i użycia wojsk w konflikcie // W: Wojska lądowe w świetle wniosków z wojny w Iraku [praca naukowo-badawcza] pk. WNIOSKI / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. BG AON sygn. S/ Potrzeby i zakres pracy w terenie / Ryszard Chrobak, Jan Posobiec // W: Praca w terenie na szczeblu taktycznym / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Sprawozdanie z konferencji Iracka Wolność // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 2, s Współczesne operacje militarne a działania zaczepne // W: Działania zaczepne na współczesnym polu walki pk. NATARCIE / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/ Wybrane aspekty organizowania i kierowania działaniami obronnymi / Ryszard Chrobak, Andrzej Bujak, Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s., [12] s. t abl. (w tym kolor.) : il. CIBOROWSKI LEOPOLD BG AON sygn. S/ Systematyzowanie i modelowanie sytuacji decyzyjnych : praca naukowo-badawcza pk. MODELOWANIE / Leopold Ciborowski [i in.] ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, [1], 114 k. : il. CIEŚLAK EUGENIUSZ BG AON sygn. S/ Dowodzenie lotnictwem w operacjach morskich sił sojuszniczych ; Zakończenie // W: Dowodzenie lotnictwem : etap III : dowodzenie lotnictwem Marynarki Wojennej RP ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S ; 155 : tab. 16 BG AON sygn. S/ Dowodzenie lotnictwem wojsk lądowych / Jacek Nowak, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : rys. BG AON sygn. S/ Dowodzenie siłami powietrznymi / [aut.: Eugeniusz Cieślak i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/6023

17 97. Dowództwo komponentu powietrznego sił połączonych : podstawowe założenia operacyjne. - (Sztuka wojenna) / Eugeniusz Cieślak, Stanisław Zajas // Myśl Wojskowa , nr 3, s Koncepcja i doświadczenia z bojowego użycia sił powietrznych koalicji w wojnie z Irakiem w 2003 roku // W: Siły powietrzne w wojnie z Irakiem w 2003 roku ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. BG AON sygn. S/ Lotnictwo Sił Powietrznych RP : synteza wyników zadania badawczego ( ) / Janusz Karpowicz, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Lotnictwo sił powietrznych w operacjach koalicyjnych [sympozjum naukowe, r., Zakład Operacji Powietrznych Wydziału Lotnictwa i OP AON] : [sprawozdanie] // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Lotnictwo w operacji Iraqi Freedom. - (Sztuka wojenna). - Tab. // Myśl Wojskowa , nr 1, s Polskie siły powietrzne w pozasojuszniczych operacjach wielonarodowych : etap I : uwarunkowania wykorzystania lotnictwa w pozasojuszniczych operacjach wielonarodowych ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k Samoloty gunship // Lotnictwo , nr Cz. 1 : Wojna wietnamska. - Fot. - Nr 10, s Cz. 2 : Ku nowym możliwościom. - Fot. - Nr 11, s BG AON sygn. S/ Systemy rozpoznawczo-uderzeniowe w operacjach powietrznych ( ) / Ryszard Bartnik, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. BG AON sygn. S/ Systemy rozpoznawczo-uderzeniowe w operacjach powietrznych : materiały dla studentów magisterskich studiów uzupełniających i uczestników kursów specjalistycznych w AON / Ryszard Bartnik, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Teoria operacji powietrznych : ujęcie historyczne ( ) / Wojciech Michalak, Eugeniusz Cieślak ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. BG AON sygn. S/

18 107. Uwarunkowania tworzenia perspektywicznych typologii operacji wojskowych // W: Charakter przyszłych operacji : materiały z konferencji naukowej : (tezy, referaty, głosy w dyskusji) [Warszawa, 20 października 2004 r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wspomnienia i doświadczenia z okresu studiów w wydziale w latach // W: Ewolucja dla postępu : materiały z konferencji, 8 października 2003 r. / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wybrane elementy taktyki lotnictwa wsparcia działań powietrznych / Janusz Karpowicz, Eugeniusz Cieślak // W: Lotnictwo sił powietrznych RP w sojuszniczych działaniach powietrznych : synteza wyników badań ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. Katedra Lotnictwa. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/ Założenia badawcze / Eugeniusz Cieślak [i in.] // W: Dowodzenie lotnictwem : etap III : dowodzenie lotnictwem Marynarki Wojennej RP ( ) / Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/6058 CIEŚLAR PAWEŁ 111. Od organizatorów sympozjum: Rola wojsk inżynieryjnych w zapewnieniu mobilności wojsk w operacji ; Nowe wyzwania wobec wsparcia inżynieryjnego ; Wnioski posympozyjne // W: Rola wojsk inżynieryjnych w zapewnieniu mobilności wojsk w operacji : materiały z sympozjum naukowego, [Warszawa, r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Zabezpieczenia Działań. - Warszawa : AON, S. 5-7; 39-47; : tab. BG AON sygn. S/ Wojska inżynieryjne w okresie pokoju i zagrożenia wojennego / Paweł Cieślar, Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/ Wstęp ; Metodologiczne podstawy badań ; Zakończenie // W: Użycie wojsk inżynieryjnych w operacjach / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S. 5-6; 7-23; : rys., mapy kolor. BG AON sygn. S/6120 cz Wstęp ; Metodologiczne podstawy pracy badawczej ; Zwiększenie możliwości wykonywania zadań przez wojska inżynieryjne ; Zakończenie // W: Wsparcie inżynieryjne wojsk lądowych w operacji obronnej w aspekcie mobilności / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Zabezpieczenia Działań. - Warszawa : AON, Cz. 2 : Kierunki doskonalenia wsparcia inżynieryjnego wojsk w aspekcie ich mobilności : praca 18

19 naukowo-badawcza [pk.] MOBILNOŚĆ S. 5-6; 7-13; ; : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/6082 cz Wykorzystanie dróg i przepraw przez przeszkody wodne w obszarze operacji obronnej i zaczepnej korpusu zmechanizowanego : rozprawa habilitacyjna / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; dod.). BG AON sygn. C/ Zadania wojsk inżynieryjnych w operacji / Zdzisław Burawski, Paweł Cieślar, Waldemar Kawka // W: Użycie wojsk inżynieryjnych w operacjach / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. - Warszawa : AON, S : rys., tab. BG AON sygn. S/6120 cz. 1 CIEŚLARCZYK MARIAN 117. Diagnozowanie funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych zjawisk informacyjnokomunikacyjnych w sferze dowodzenia i zarządzania siłami powietrznymi : etap II : metody diagnozowania funkcjonalności i dysfunkcjonalności elementów i zjawisk w systemie informacji i komunikowania na potrzeby dowodzenia i zarządzania w różnych rodzajach działań sił powietrznych / Marian Cieślarczyk, Wiesław Marud, Stanisław Sirko ; Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej. - Warszawa : AON, k. : il. 19 BG AON sygn. S/ Dowodzenie siłami powietrznymi / [aut.: Marian Cieślarczyk i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Elementy socjologii bezpieczeństwa / Wydział Strategiczno-Obronny. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) + 1 dysk oprtyczny (CD-ROM). - Na s. tyt. i okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. S/5927+CD-ROM 120. Elementy socjologii bezpieczeństwa : [dokument elektroniczny] / Wydział Strategiczno- Obronny. - Dane tekstowe. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. 1132/ZS 121. Funkcjonowanie sił powietrznych w wielokulturowym środowisku cywilizacji informacyjnej // W: Funkcjonowanie dowódcy w siłach powietrznych - uwarunkowania i wymagania : materiały z sympozjum / Wydział Lotnictwa i OP [Obrony Powietrznej]. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Kultura organizacyjna i kultura bezpieczeństwa w lotnictwie. - Rys. // Przegląd Sił Powietrznych , nr 8, s Kultura organizacyjna i kultura dowodzenia badanych struktur organizacyjnych sił zbrojnych w świetle wyników badań / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko, Anna Orzyłowska //

20 W: Kultura organizacyjna i kultura dowodzenia a działalność sił zbrojnych w wymiarze narodowym i sojuszniczym : wstępne wyniki badań empirycznych : (opracowanie naukowe ) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : tab., wykr. BG AON sygn. S/ Metodologiczne podstawy badań / Marian Cieślarczyk, Edward Pomykała // W: Kultura organizacyjna i kultura dowodzenia a działalność sił zbrojnych w wymiarze narodowym i sojuszniczym : wstępne wyniki badań empirycznych : (opracowanie naukowe ) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : tab. BG AON sygn. S/ Podstawowe założenia teoretyczne przyjęte w oparciu o efekty I etapu badań / Marian Cieślarczyk, Stanisław Sirko // W: Kultura organizacyjna i kultura dowodzenia a działalność sił zbrojnych w wymiarze narodowym i sojuszniczym : wstępne wyniki badań empirycznych : (opracowanie naukowe ) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp // W: Kultura organizacyjna i kultura dowodzenia a działalność sił zbrojnych w wymiarze narodowym i sojuszniczym : wstępne wyniki badań empirycznych : (opracowanie naukowe ) / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/6154 CIEŚLIK JERZY 127. Organizacja obrony w rejonach zurbanizowanych : praca badawcza pk. BARYKADA / Witold Lidwa, Andrzej Bujak, Jerzy Cieślik ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. (gł. kolor.). BG AON sygn. S/ Orientowanie topograficzne // W: Praca w terenie na szczeblu taktycznym / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. CIUPIŃSKI ANDRZEJ BG AON sygn. S/ Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac. Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Francja i europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : sprawozdanie ze spotkania z redaktorem naczelnym pisma Politique etrangere panem Dominique David [ r., Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego]. - (Sprawozdania) // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego : materiały do studiowania / wyboru dok.: Henryk Binkowski, Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka ; Wydział 20

21 Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, s. BG AON sygn. S/ Podstawy prawne i zagadnienia instytucjonalne Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony // W: Porównanie i analiza rozwiązań normatywno-instytucjonalnych w zakresie bezpieczeństwa w wybranych państwach (USA, RFN, Francja, Rosja, Ukraina) : praca naukowobadawcza wykonana w ramach zadania badawczego System bezpieczeństwa państwa / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Pozycja i rola Unii Europejskiej. - Recenzja pracy: Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych : wybrane aspekty teoretyczne / Dariusz Milczarek. - Warszawa, 2003 // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Rewolucja w sprawach wojskowych - konsekwencje dla europejskiej polityki obronnej // W: Transformacja instytucjonalno-organizacyjna wojska na progu XXI wieku / Instytut Nauk Humanistycznych. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wpływ europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony na relacje transatlantyckie // W: Kształtowanie się nowego ładu w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego : Sojusz Północnoatlantycki jako forma Global Governance : projekt badawczy pk. GLOBAL GOVERNANCE ( ) / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Zakład Polityki Obronnej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp ; Wpływ konfliktów bałkańskich na politykę bezpieczeńtwa NATO i Unii Europejskiej ; Trójkąt weimarski : polsko-francuska i polsko-niemiecka współpraca wojskowa ; Zakończenie // W: Ewolucja polityki bezpieczeństwa krajów Europy Środkowej w ramach NATO i Unii Europejskiej : tendencje w polityce bezpieczeństwa europejskiego : nowa rola NATO i UE EWOLUCJA 2004 : projekt badawczy / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, S. 6-9; 66-82; ; CZAJA JAN BG AON sygn. S/ Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Jan Czaja ; [Akademia Obrony Narodowej]. - Warszawa : AON, s. - U góry k. tyt.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. 21 BG AON sygn. S/ Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Jan Czaja ; [Wydział Strategiczno-Obronny]. - Warszawa : AON, s. + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł. i k. tyt.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. S/6135+CD-ROM

22 139. Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej : [dokument elektroniczny] / oprac. Jan Czaja ; [Wydział Strategiczno-Obronny]. - Warszawa : AON, dysk optyczny (CD- ROM). - Na okł.: ZUMS BN - Zaoczne Uzupełniające Magisterskie Studia Bezpieczeństwa Narodowego. BG AON sygn. 1174/ZS 140. Dylematy bezpieczeństwa europejskiego na początku XXI wieku // W: Ewolucja polityki bezpieczeństwa krajów Europy Środkowej w ramach NATO i Unii Europejskiej : tendencje w polityce bezpieczeństwa europejskiego : nowa rola NATO i UE EWOLUCJA 2004 : projekt badawczy / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ Wstęp ; NATO w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo euroatlantyckie między unilateralizmem, atlantyzmem a europeizmem ; Zkończenie // W: Kształtowanie się nowego ładu w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego : Sojusz Północnoatlantycki jako forma Global Governance : projekt badawczy pk. GLOBAL GOVERNANCE ( ) / Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Zakład Polityki Obronnej. - Warszawa : AON, S. 5-7; 20-47; 48-65, BG AON sygn. S/6116 CZAJKA KRZYSZTOF 142. Decyzje w kierowaniu ogniem artylerii // W: Podstawy teorii podejmowania decyzji dotyczących użycia artylerii : praca naukowo-badawcza pk. DOWART-1 / Krzysztof Czajka, Piotr Malinowski ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/ Rozpoznanie na rzecz wsparcia ogniowego / Krzysztof Czajka, Rajmund Zieliński ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Udział WRiA w procesie targetingu // W: Targeting w procesie dowodzenia : materiały z sympozjum naukowego, 7 kwietnia 2004 r. / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, S : schem. BG AON sygn. S/ Wsparcie ogniowe w działaniach opóźniających : praca naukowo-badawcza [pk.] WSPARCIE-4 / Krzysztof Czajka, Tomasz Całkowski ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Wsparcia Ogniowego. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/

23 CZUPRYŃSKI ANDRZEJ 146. Charakter przyszłych operacji [konferencja naukowa, Wydział Wojsk Lądowych, r.] : [sprawozdanie] // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Mobilność wojsk w działaniach operacyjno-taktycznych // W: Rola wojsk inżynieryjnych w zapewnieniu mobilności wojsk w operacji : materiały z sympozjum naukowego, [Warszawa, r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Wsparcia Działań. Zakład Zabezpieczenia Działań. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Morska operacja desantowa czy działania desantowe? // W: Obrona wybrzeża morskiego w Polsce / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.). - Materiały z konferencji, Warszawa maja 2004 r. 23 BG AON sygn. S/ Proces przygotowania wojsk lądowych do operacji o charakterze pokojowym / Andrzej Czupryński, Andrzej Polak, Sławomir Owczarek, Jacek Joniak // W: Koncepcja przygotowania jednostek operacyjnych wojsk lądowych do udziału w operacji wsparcia pokoju [pk.] KONCEPCJA / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Przygotowanie zgrupowań wojsk lądowych do operacji o charakterze pokojowym // W: Zgrupowania taktyczne wojsk lądowych w operacjach wsparcia pokoju / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Wojska lądowe w operacjach obronnych w pasie przygranicznym (osłony) : praca naukowa [pk.] OSŁONA zrealizowana w ramach zadania Determinanty użycia wojsk lądowych w operacjach na obszarze kraju / Waldemar Kaczmarek, Andrzej Czupryński, Andrzej Polak ; red. Waldemar Kaczmarek ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, k. : il. kolor., mapy kolor. BG AON sygn. S/ Wstęp ; Założenia metodologiczne ; Operacje o charakterze pokojowym ; Zadania wojsk lądowych w operacjach o charakterze pokojowym ; Założenia koncepcji przygotowania jednostek operacyjnych wojsk lądowych do operacji o charakterze pokojowym ; Zakończenie // W: Koncepcja przygotowania jednostek operacyjnych wojsk lądowych do udziału w operacji wsparcia pokoju [pk.] KONCEPCJA / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S. 4-6; 7-18; 19-46; 47-57; ; : rys. BG AON sygn. S/ Wstęp i tezy do konferencji ; Kampania i operacja - próba systematyki pojęć ; Sprawozdanie z konferencji // W: Charakter przyszłych operacji : materiały z konferencji naukowej : (tezy, referaty, głosy w dyskusji) [Warszawa, 20 października 2004 r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki. - Warszawa : AON, S. 5-7; ; : rys. BG AON sygn. S/6224

24 154. Wybrane operacyjne aspekty targetingu // W: Targeting w procesie dowodzenia : materiały z sympozjum naukowego, 7 kwietnia 2004 r. / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Wybrane problemy zorganizowanego działania w walce zbrojnej / Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Sztuki Operacyjnej i Taktyki. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. BG AON sygn. S/5788 DANILUK PIOTR 156. Decyzja w procesie kierowania systemami łączności / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Łączność w pododdziale / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Możliwości wykorzystania systemów radiokomunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych // W: Łączność w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym na obszarze kraju : materiały z konferencji Zakładu Systemów Łączności i Informatyki, [Warszawa, r.] / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, S : rys. BG AON sygn. S/ Radiowa służba stała i ruchoma / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/ Radiowe systemy łączności ruchomej / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/6004 DAWIDCZYK ANDRZEJ 161. Kierunki przekształceń polskich sił zbrojnych w świetle zmian w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa // W: Udział jednostek Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach : wybrane problemy / Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S BG AON sygn. S/ O potrzebie zmiany paradygmatu w nauce o organizacji i zarządzaniu oraz teorii bezpieczeństwa w świetle współczesnych wymogów edukacyjnych : (wykład) / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. - Warszawa : AON, [51] k. il. BG AON sygn. S/

25 163. Polityczno-wojskowe założenia, warunki i zasady planowania narodowych operacji połączonych z udziałem sił zbrojnych / Andrzej Dawidczyk, Janusz Płaczek, Wiesław Śmiałek // W: Możliwości samodzielnego prowadzenia operacji połączonych przez SZ RP pk. OPERACJA POŁĄCZONA / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. - Warszawa : AON, Cz. 1 : Działania połączone-operacje połączone - istota, wyznaczniki, możliwości przygotowania i prowadzenia : [metoda oceny] S : rys. kolor., tab. BG AON sygn. S/6130 cz Wybrane problemy projektowania oraz implementacji koncepcji strategicznego zarządzania bezpieczeństwem w krajowym systemie szkolnictwa wyższego / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Wyzwania i problemy bezpieczeństwa RP - spectrum funkcji, zadań i wymogów SZ // W: Nowe cechy i zdolności sił zbrojnych w kontekście wyzwań XXI wieku : NOWE SZ / Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. DELA PIOTR BG AON sygn. S/ Ćwiczenia z MS Excel XP / Sławomir Bartoszuk, Piotr Dela ; Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, Cz. 1 : Podstawy s. : il. BG AON sygn. S/6179 cz Łączność w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym na obszarze kraju [konferencja naukowa, Instytut Zarządzania i Dowodzenia WWL, r.] : [sprawozdanie] // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s Maskowanie w teorii i praktyce sztuki wojennej / Piotr Dela, Jacek Joniak // W: Maskowanie operacyjne przeciwuderzenia w operacji obronnej wojsk lądowych : praca naukowa [pk.] KAMUFLAŻ zrealizowana w ramach zadania Determinanty użycia wojsk lądowych w operacjach na obszarze kraju / Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.). BG AON sygn. S/ Wsparcie informatyczne planowania działań obronnych : WSPOMAGANIE-2 / Piotr Dela, Andrzej Wisz, Jacek Joniak ; Wydział Wojsk Lądowych. Katedra Dowodzenia i Łączności. - Warszawa : AON, k. : il. BG AON sygn. S/ Wsparcie informatyczne procesu dowodzenia / Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. BG AON sygn. S/

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Sygnatura Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Sygnatura Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe Hasła przedmiotowe: 1 1. Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa : teoria i praktyka - wybrane problemy : materiały konferencyjne. Warszawa, czerwiec 2011 / red. nauk.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r.

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW wrzesieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWA

I KONFERENCJA NAUKOWA I KONFERENCJA NAUKOWA ABSTRAKTY WARSZAWA - 8 listopada 2011 r. KOMITET NAUKOWY gen. dyw. dr inż. Romuald RATAJCZAK Rektor-Komendant AON w Warszawie nadbryg. Ryszard DĄBROWA Rektor-Komendant SGSP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI czerwiec 2015 r.

NOWOŚCI czerwiec 2015 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI czerwiec 2015 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące Nowości

Bardziej szczegółowo

Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO

Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Żołnierze,

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

1918 1950 BELLONA 1950 2007 MYŚL WOJSKOWA BELLONA. Pismo naukowe. wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650)

1918 1950 BELLONA 1950 2007 MYŚL WOJSKOWA BELLONA. Pismo naukowe. wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650) 1918 1950 BELLONA 1950 2007 MYŚL WOJSKOWA BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650) S P I S T R E Ś C I BEZPIECZEŃSTWO RP Dorota Jatczak Przyszłość

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. luty 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. luty 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW luty 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków prosimy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Minister Tomasz Siemoniak w Akademii s. 4. Przyszłość. 10 lat Samorządu. przed Żołnierzem. Najlepsi z najlepszych s. 18. programistami s.

Minister Tomasz Siemoniak w Akademii s. 4. Przyszłość. 10 lat Samorządu. przed Żołnierzem. Najlepsi z najlepszych s. 18. programistami s. Przyszłość przed Żołnierzem przyszłości s. 14 Najlepsi z najlepszych s. 18 Studenci WCY najlepszymi programistami s. 20 Minister Tomasz Siemoniak w Akademii s. 4 10 lat Samorządu Studenckiego WAT s. 26

Bardziej szczegółowo

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Stanisław Koziej Prezydentura Bronisława Komorowskiego stała się zwieńczeniem jego doświadczenia i dorobku

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. nr 2/2013 (673) WŁADYSŁAW BIEGAŃSKI ISSN 1897-7065

BELLONA. Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. nr 2/2013 (673) WŁADYSŁAW BIEGAŃSKI ISSN 1897-7065 BELLONA nr 2/2013 (673) ISSN 1897-7065 Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. WŁADYSŁAW BIEGAŃSKI BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej RADA

Bardziej szczegółowo

DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R.

DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R. KR NIKA WOJSKA POLSKIEGO 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Dolnośląska Szkoła Wyższa Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Uczelniany

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ANIA TAKTYCZNE WOJSK LĄ DOWYCH

DZIAŁ ANIA TAKTYCZNE WOJSK LĄ DOWYCH A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J Do użytku wewnętrznego Egz.nr... DZIAŁ ANIA TAKTYCZNE WOJSK LĄ DOWYCH Podręcznik 2 W A R S Z A W A 1 9 9 5 Opracowanie wykonał zespół autorski pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania

Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania ZESZYTY NAUKOWE 2/2014 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania pod redakcją Czesława Marcinkowskiego Recenzent dr hab. Andrzej Czupryński (Akademia Obrony Narodowej) Redakcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH W ROKU 2007 1 W roku 2007 Instytut Studiów Strategicznych zajmował się aktualnymi problemami, pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W

Bardziej szczegółowo