BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 WARSZAWA 2011

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 4 WYKAZ CZASOPISM 5 WYKAZ SKRÓTÓW 6 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON 8 INDEKS AUTORSKI 117 INDEKS PRZEDMIOTOWY 124 3

3 OD REDAKCJI Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Obrony Narodowej ukazuje się od 1990 roku. Jest wydawnictwem ciągłym (rocznikiem) opracowywanym przez Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej. Prezentuje indywidualny dorobek piśmienniczy pracowników Akademii Obrony Narodowej. Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i artykułów z czasopism lub prac zbiorowych. Od 2009 r. przyjęto nową strukturę układu działowego: 1. Od Redakcji 2. Spis treści 3. Biblioteka Główna AON Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Centrum Szkolenia i Komputerowych Gier Wojennych Centrum Szkolenia i Ochrony przed Bronią Masowego Rażenia Instytut Badań Strategicznych Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Wydział Zarządzania i Dowodzenia Inne 4. Indeks Autorski 5. Indeks Przedmiotowy 6. Wykaz Skrótów 7. Wykaz Czasopism Trzon bibliografii stanowi wykaz publikacji pracowników danej jednostki organizacyjnej Akademii. W obrębie działu opisy uszeregowane są alfabetyczne według nazwisk autorów (druk wytłuszczony), a w obrębie nazwiska alfabetyczne według tytułów i oznaczone numeracją ciągłą (w każdym roczniku od 1 do ). W przypadku prac zespołowych poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Opisy bibliograficzne są zgodne z obowiązującymi normami. Uzupełnieniem opisu bibliograficznego są hasła przedmiotowe informujące o zawartości treściowej rejestrowanego dokumentu. Bibliografia posiada pomocniczy aparat naukowy w postaci indeksów: autorskiego, stanowiącego wykaz autorów, współautorów, opracowujących, tłumaczy, redaktorów, autorów recenzji, omówień i polemik oraz przedmiotowego (sporządzonego według Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej 1 i Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Nauk Wojskowych : polsko-angielsko-niemieckiego 2 ), który ułatwia czytelnikowi wyszukiwanie potrzebnych informacji według tematu oraz nazwy instytucji. Oba indeksy kierują do właściwych pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Każdy rocznik bibliografii zaopatrzony jest w wykaz skrótów i wykaz czasopism, z których zaczerpnięto materiał bibliograficzny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników Bibliografia Publikacji Pracowników dostępna jest na stronie internetowej biblioteki 1 Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Nauk Wojskowych : polsko-angielsko-niemiecki. - Warszawa : CBW, Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 WYKAZ CZASOPISM Biuletyn Akademii Obrony Narodowej nr 1-4 Chemik. Biuletyn Stowarzyszenia Chemików wojskowych RP nr 5 Dziennik Gazeta Prawna nr 209 Gazeta Wyborcza nr 55, 7,193,19, 230 Kwartalnik Bellona nr 1-4 Lotnictwo nr 5 Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 Newsweek nr 9 Policja: Kwartalnik. Kadry Kierowniczej Policji nr 4 Polska Zbrojna nr 3,7, 13, 15, 23-25, 36, 38, 50 Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1, 3 Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny nr 1, 4 Przegląd Logistyczny nr 3-4 Przegląd Obrony Cywilnej nr 1-5 Przegląd Sił Powietrznych nr 3-5, 7, Przegląd Wojsk Lądowych nr 1-7, 9-12 Rzeczpospolita nr 7, 215 Trybuna nr 119, 273 Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej nr 1[74]-4[77] 5

5 WYKAZ SKRÓTÓW AGS - Alliance Ground Surveillance AFRICOM - Africal Command AON- Akademia Obrony Narodowej aut. - autor BG - Biblioteka Główna [b.m.] - bez miejsca wydania [b.w.] - bez wydawcy BSP - Bezzałogowe Statki Powietrzne CIMIC - Civil-Military Co-operation CRC - Crowd and Riot Control CWDO - Centrum Wsparcia Dowództwa Operacyjnego cz. - częśd dod. - dodatek dr- doktor dr hab. - doktor habilitowany DSP - Defense Support Program et.al. - i inni EUFOR - EU Military Operation in Bosnia and Herzegovina Fot. - fotografia Gen. bryg. - generał brygady GOW - gospodarka oparta na wiedzy i in. - i inni IED - Improvised Explosive Device Il. - ilustracja ILIAS - Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System inż. - inżynier ISAF - International Security Assistance Force ISTAR - Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance JTLS - Joint Theatre-Level Simulation k. - karta KFOR - Kosovo Force kier. - kierownik kier. nauk. - kierownik naukowy kom. nauk. - komitet naukowy LMS - Learning Management System MON - Ministerstwo Obrony Narodowej NATO - North Atlantic Treaty Organization NCW - Network Centric Warfare nr - numer nr spec. - numer specjalny ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych oprac. red.-tech. - opracowanie redakcyjno-techniczne 6

6 pk. - pod kryptonimem PKW - Polski Kontyngent Wojskowy Płk dypl. - Pułkownik dyplomowany przeł. z ang. - przełożył z angielskiego RAPS - Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych red. nauk. - redaktor naukowy rozm. - rozmawiał RP - Rzeczpospolita Polska rys. - rysunek rys. kolor. - rysunek kolorowy S. - strona schem. - schemat SWSPiZ - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania SZ RP - Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej T. - tom tab. - tabela TChad/RCA -Czad/Republika Środkowoafrykaoska (tech.)- techniczna (transp.) - transport tł. - tłumaczył UE - Unia Europejska w. - wiek współpr. - współpraca wyd. spec. - wydanie specjalne Wydaw. - Wydawnictwo wykr. - wykres zdj.- zdjęcie zdj. kolor. - zdjęcie kolorowe 7

7 BIBLIOTEKA GŁÓWNA Kalinowska, Mirosława 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe 2. Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe Kolek, Grzegorz 3. Budowa i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Kartoteka wzorcowa 4. Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej / Grzegorz Kolek // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s : fot. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Biblioteka Główna - zjazdy i konferencje 2. Biblioteki wojskowe - prognozy 5. Współdziałanie resortowej kartoteki haseł wzorcowych z krajowymi kartotekami haseł wzorcowych / Stanisław Zajas, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : tab. 1. Kartoteka wzorcowa Majewska, Jolanta 6. Budowa i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Kartoteka wzorcowa 7. Współdziałanie resortowej kartoteki haseł wzorcowych z krajowymi kartotekami haseł wzorcowych / Stanisław Zajas, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : tab. 1. Kartoteka wzorcowa 8

8 Mijewska, Jolanta 8. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2.Bibliografie wojskowe 9. Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe Szymczyk-Golan, Monika 10. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe 11. Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe CENTRUM DOSKONALENIA KURSOWEGO OFICERÓW Majchrzak, Dariusz 12. Organizacja systemu przygotowania wielonarodowych grup bojowych / Dariusz Majchrzak // W: Przygotowanie i funkcjonowanie wielonarodowej grupy bojowej Sił Unii Europejskiej : praca naukowo-badawcza pk.: "GRUPA" / [Jarosław Wołejszo [i in.]]. - Warszawa : AON, S : rys. 1. Grupa bojowa wielonarodowa - organizacja - kraje Unii Europejskiej 13. Użycie brygadowej grupy taktycznej w działaniach stabilizacyjnych / Dariusz Majchrzak, Tomasz Kacała // W: Przygotowanie i funkcjonowanie wielonarodowej grupy bojowej Sił Unii Europejskiej : praca naukowo-badawcza pk.: "GRUPA" / [Jarosław Wołejszo [i in.]]. - Warszawa : AON, S : rys. 1. Grupy Bojowe Unii Europejskiej - dowodzenie - planowanie 2. Brygadowa grupa taktyczna 3. Grupa bojowa wielonarodowa - organizacja - kraje Unii Europejskiej Rodzoś, Paweł 14. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów AON / Paweł Rodzoś // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 4, s : rys. 9

9 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów 2. Szkolnictwo wojskowe wyższe - organizacja - Polska 15. Rozmowa z komendantem Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów płk. dypl. inż. Pawłem Rodzosiem / Paweł Rodzoś ; rozm. Ewa Ciunowicz // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s. 3-4 : fot. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów - organizacja CENTRUM SYMULACJI I KOMPUTEROWYCH GIER WOJENNYCH Boryn, Paweł 16. Modelowanie grup cywilnych / Paweł Boryn // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S JTLS (system informatyczny) 17. Możliwości modelowania zachorowań ; Możliwości modelowania ARU ; Modelowanie zatorów na drogach / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 53-62; : rys. kolor., tab. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Straty w ludziach 18. Prowadzenie eksperymentów symulacyjnych z zastosowaniem systemu JTLS ; Realizacja eksperymentów : Analiza wyników / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 60-75; : rys., tab., wykr. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Eksperyment 19. Zastosowanie "Planu podawania wiadomości" / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) Byłeń, Sławomir 20. Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych USA / Sławomir Byłeń // Przegląd Logistyczny , nr 3, s : fot., rys. 1. Logistyka wojskowa - Stany Zjednoczone 2. Wojska lądowe - logistyka - Stany Zjednoczone 3. Zabezpieczenie logistyczne Grzyb, Jerzy 21. Baza wspomagająca planowanie i rozliczanie działalności naukowej w AON / Grzegorz Kott, Jerzy Grzyb, Wojciech Winkler // W: Modernizacja internetowej bazy danych o dorobku naukowym i planowania działalności naukowej w AON : [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.), tab. 10

10 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - badania naukowe 2. Badania naukowe w wojsku - baza danych - Polska 22. Planowanie eksperymentów symulacyjnych i analiza wariantów systemów logistycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej : gra decyzyjna / Jerzy Grzyb [i in.] ; kier. Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, K : il. (gł. kolor.) 1. JTLS (system informatyczny) 2. Logistyka wojskowa - symulacja - badanie 3. Symulacja - stosowanie - wojsko 4. Systemy logistyczne - badanie Kaliński, Krzysztof 23. Modele i systemy walki w JTLS / Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.) 1. JTLS (system informatyczny) 24. Możliwości modelowania obrony w systemie JTLS / Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Obrona - symulacja 25. Możliwości modelowania zachorowań ; Możliwości modelowania ARU ; Modelowanie zatorów na drogach / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 53-62; : rys. kolor., tab. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Straty w ludziach 26. Prowadzenie eksperymentów symulacyjnych z zastosowaniem systemu JTLS ; Realizacja eksperymentów : Analiza wyników / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 60-75; : rys., tab., wykr. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Eksperyment 27. Zastosowanie "Planu podawania wiadomości" / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) Knetki, Jan 28. Istota działań niemilitarnych / Jan Knetki, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Działania niemilitarne 29. Istota obrony we współczesnych działaniach bojowych / Jan Knetki // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych 11

11 rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Operacje obronne - teoria Kott, Grzegorz 30. Baza wspomagająca planowanie i rozliczanie działalności naukowej w AON / Grzegorz Kott, Jerzy Grzyb, Wojciech Winkler // W: Modernizacja internetowej bazy danych o dorobku naukowym i planowania działalności naukowej w AON : [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.), tab. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - badania naukowe 2. Badania naukowe w wojsku - baza danych - Polska Kucharski, Jan 31. Polityka antywirusowa / Jan Kucharski // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 10, s : fot. 1. Baza danych - ochrona 2. Systemy informatyczne wojskowe bezpieczeństwo 3. Wirusy komputerowe Lichocki, Ernest 32. Model systemu zarządzania kryzysowego w warunkach zagrożeń cyberterrorystycznych dla bezpieczeństwa informacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Ernest Lichocki ; promotor Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. (gł. kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe r. 2. Bezpieczeństwo informacyjne - Polska 3. Cyberterroryzm - zapobieganie i zwalczanie - Polska 4. Zarządzanie kryzysowe - wojsko - system - Polska Nowak, Wojciech 33. Internetowa baza danych o dorobku naukowym / Wojciech Nowak, Wojciech Winkler // W: Modernizacja internetowej bazy danych o dorobku naukowym i planowania działalności naukowej w AON : [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - badania naukowe 2. Badania naukowe w wojsku - baza danych - Polska 34. Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego / Wojciech Nowak, Eugeniusz Nowak ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. - Łódź, Warszawa : SWSPiZ, , [4] s. : il. 1. Sytuacja kryzysowa - zabezpieczenie logistyczne 2. Zabezpieczenie logistyczne Pietrzak, Marcin 35. Symulacja w szkoleniu artylerzystów / Marcin Pietrzak // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 9, s : fot. 1. Artyleria - szkolenie - metody 2. Symulacja komputerowa - stosowanie - wojsko 12

12 Stempień, Jacek 36. Struktura sieci teleinformatycznej w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo / Jacek Stempień // W: Sieć teleinformatyczna w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo : praca naukowo-badawcza pk.: "STELEINF 09" / kier. nauk. Józef Janczak. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. 1. Sieci teleinformatyczne - stosowanie - wojsko Wieleba, Ryszard 37. Istota działań niemilitarnych / Jan Knetki, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Działania niemilitarne 38. Planowanie eksperymentów / Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Badania naukowe w wojsku - metody 2. Eksperyment 39. Zastosowanie "Planu podawania wiadomości" / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) Żwirek, Krzysztof 40. Model systemu bezpieczeństwa EURO 2012 : podsystem kierowania / Roman Kulczycki, Krzysztof Żwirek // W: Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa EURO 2012 : konferencja naukowa, Sieradz, 13 marca 2009 r. / red. nauk. Maciej Marszałek, Andrzej Glen, Bernard Wiśniewski. - Sieradz : "Prof-Art", S : schem. 1. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (14 ; 2012 ; Polska/Ukraina) - bezpieczeństwo CENTRUM SZKOLENIA I OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA Bagniewski, Adam 41. Standaryzacja w dziedzinie OPBMR / Adam Bagniewski // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 6, s : fot., rys. 1. Normalizacja wojskowa - kraje NATO 2. Obrona przed bronią masowego rażenia 3. Środki i urządzenia ochrony przed bronią masowego rażenia - normalizacja 13

13 Malicki, Eugeniusz 42. Sprzęt obrony przed bronią masowego rażenia / Eugeniusz Malicki // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Środki i urządzenia ochrony przed bronią masowego rażenia Młynarczyk, Mariusz 43. Połączony Zespół Oceny Skażeń / Mariusz Młynarczyk // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 6, s : fot., rys. 1. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Joint Assesment Team 2. Połączony Zespół Oceny Skażeń - organizacja 3. Obrona przed bronią masowego rażenia 44. System wykrywania skażeń ; Zabezpieczenie meteorologiczne SWS ; Mapy z siatką UTM / Mariusz Młynarczyk // W: Wybrane problemy prognozowania skażeń / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk ; [kier. nauk.] Jarosław Solarz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S. 5-25; ; : rys., tab. 1. Krajowy System Wykrywania Skażeń - udział wojska - Polska 2. Obrona przed bronią masowego rażenia - Polska 45. Zadania wojsk chemicznych / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Jednostki chemiczne - organizacja - Polska - od 2001 r. Słomka, Leszek 46. Obrona przed bronią masowego rażenia w Polsce : rozprawa doktorska / Leszek Słomka ; promotor Michał Krauze ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. (gł. kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe r. 2. Obrona przed bronią masowego rażenia 3. Obrona przed bronią masowego rażenia - Polska - od 2001 r. 47. Zagrożenia bronią masowego rażenia w warunkach współczesnych / Leszek Słomka // Chemik. Biuletyn Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP , nr 5, s : rys. 1. Broń masowego rażenia - zagrożenie 2. Obrona przed bronią masowego rażenia Solarz, Jarosław 48. Jak prognozować skażenia po zdarzeniach typu ROTA? / Jarosław Solarz // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 6, s : fot., rys. 1. Analiza skażeń 2. Skażenia - prognozy 3. Zagrożenie asymetryczne 49. Ocena sytuacji skażeń po uderzeniach bronią biologiczną ; Ocena sytuacji po zdarzeniach typu ROTA / Jarosław Solarz // W: Wybrane problemy prognozowania skażeń / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk ; [kier. nauk.] Jarosław Solarz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S ; : rys., tab. 1. Broń biologiczna 2. Skażenia biologiczne - ocena 14

14 50. Przewidywana sytuacja skażeń, czyli heurystyka w prognozowaniu / Jarosław Solarz // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s : rys. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 4(77)) 1. Skażenia - zapobieganie i zwalczanie 51. System OPBMR / Jarosław Solarz // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Wojska chemiczne - Polska - od 2001 r. 2. System obrony przed bronią masowego rażenia 52. Zadania wojsk chemicznych / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Jednostki chemiczne - organizacja - Polska - od 2001 r. Antczak, Anna INSTYTUT BADAŃ STRATEGICZNYCH 53. Akademia Obrony Narodowej - nowe wyzwania / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 1, s : fot. kolor., rys. kolor. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - organizacja 54. Charakterystyka wybranych operacji reagowania kryzysowego ; Wymagane kompetencje i przygotowanie oficerów do wykonywania zadań podczas międzynarodowych operacji poza granicami kraju ; Żołnierze CIMIC w operacjach poza granicami kraju / Anna Antczak, Leszek Elak // W: Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach międzynarodowych - wybrane aspekty. - Warszawa : AON, S ; 34-48; : rys. 1. Oficerowie prasowi 2. Operacje pokojowe - współpraca cywilno-wojskowa 3. Operacje wielonarodowe - współpraca cywilno-wojskowa 4. Współpraca cywilno-wojskowa - prawo - stan na 2009 r. 55. Instytut Badań Strategicznych Akademii Obrony Narodowej / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 4, s. 180 : fot. kolor. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - organizacja 56. National Defence University - education and training aspect, activity in the field of public affairs and promotion : (wykład dla delegacji z Departamentu Prasy i Informacji MON Gruzji), Warsaw, 12 May 2009 / Piotr Gawliczek, Anna Antczak. - Warszawa : AON, Skoroszyt (37 k.) : il. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) 57. Oficerowie prasowi w operacjach poza granicami kraju / Anna Antczak // W: Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach międzynarodowych - wybrane aspekty. - Warszawa : AON, S Służba prasowo-informacyjna wojska - kraje NATO 15

15 58. Przygotowanie kadr do udziału w operacjach sojuszniczych / Leszek Elak, Anna Antczak // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s : rys. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 1(74)) 1. Działania wojsk poza granicami państwa - kadry - szkolenie 2. Operacje sojusznicze - kadry - szkolenie 59. Sojusz północnoatlantycki w XXI wieku : [sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku, [Warszawa, 2 listopada 2009 r., Akademia Obrony Narodowej] / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 4, s : fot. kolor. 1. NATO - 21 w. 60. Wojskowe służby prasowe wybranych państw NATO / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 1, s : fot. kolor. 1. NATO. Służba prasowo-informacyjna 2. Służba prasowo-informacyjna wojska - kraje NATO 61. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa / Leszek Elak, Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 2, s : fot. kolor., tab. 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe - prognozy Śliwa, Zdzisław 62. AFRICOM - dowództwo do nowych wyzwań / Zdzisław Śliwa // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 7 s : fot. 1. US Africal Command (AFRICOM) - organizacja - Stany Zjednoczone 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe 63. Kierunki przemian polityczno-ekonomicznych współczesnych Chin / Zdzisław Śliwa // W: Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku : seminarium naukowe, [Warszawa, 2009 r.] / red. nauk. Andrzej Dawidczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Chiny - prognozy 64. Konflikt w Kaszmirze / Zdzisław Śliwa // Kwartalnik Bellona , nr 1, s : fot. kolor., rys. kolor., tab. 1. Kaszmir - polityka 2. Indie - polityka wewnętrzna - od 1945 r. 3. Pakistan - polityka - Indie - od 1945 r. 65. Wpływ sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim na bezpieczeństwo w Azji Wschodniej / Zdzisław Śliwa // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s : rys., tab. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 4(77)) 1. Azja Wschodnia - polityka - od 1989 r. 16

16 Błażejczyk, Wiesław WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 66. Model wojskowego systemu logistycznego dla NCW [Network Centric Warfare] i GOW [gospodarki opartej na wiedzy] : koncepcja, model, wymagania i ograniczenia / Wiesław Błażejczyk [i in.] ; kier. Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Działania sieciocentryczne - logistyka 2. Gospodarka oparta na wiedzy 3. Systemy logistyczne - automatyzacja 67. Planowanie eksperymentów symulacyjnych i analiza wariantów systemów logistycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej : gra decyzyjna / Wiesław Błażejczyk [i in.] ; [kier. nauk.] Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, K : il. (gł. kolor.) 1. JTLS (system informatyczny) 2. Logistyka wojskowa - symulacja - badanie 3. Symulacja - stosowanie - wojsko 4. Systemy logistyczne badanie Brzozowski, Adam 68. Analiza wybranych dokumentów charakteryzujących środowisko bezpieczeństwa XXI wieku : aneks II / Adam Brzozowski // W: Czynniki determinujące zmiany w strategiach państw i organizacji międzynarodowych : studium teoretyczne / [Roman Kwećka [i in.]]. - Warszawa : AON, S : tab. 1. Strategia bezpieczeństwa - publicystyka 69. Kierunki zmian w planowaniu i programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych RP na progu XXI wieku : rozprawa doktorska / Adam Brzozowski ; promotor Stanisław Koziej ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe r. 2. Siły zbrojne - Polska - prognozy 70. Nowe koncepcje, struktury oraz zdolności sił zbrojnych - strategia wojskowa w pierwszej dekadzie XXI wieku / Ryszard Niedźwiecki, Adam Brzozowski // W: Ewolucja strategii wojskowej w kontekście zmian międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Ryszard Niedźwiecki. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Obronność państwa - prognozy - 21 w. 2. Transformacja w wojsku - kraje NATO 71. Planowanie i programowanie rozwoju Sił Zbrojnych RP - ewolucja i stan obecny / Adam Brzozowski // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s : rys. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3(76)) 1. Planowanie obronne - Polska - od 1989 r. 72. Siły Zbrojne RP w operacjach militarnych i niemilitarnych prowadzonych w strukturach ONZ, NATO oraz UE / Adam Brzozowski // W: Polska w transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Marian Kozub. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Operacje pokojowe - udział Polski - od 1989 r. 17

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 6042/11 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Układ wystąpienia Zmiany w nazewnictwie Ewolucja nauk wojskowych

Bardziej szczegółowo

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE Taktyczny bezzałogowy aparat latający

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW WYŻSZA SZKOŁA BEZPECZEŃSTWA OCHRONY im. Marszałka Józefa PŁSUDSKEGO z siedzibą w Warszawie PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW Lp. Promotor Kierunek 1. dr R. Chmielewski / Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ZATWIERDZAM Egz. nr 1 DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO ROZKŁAD ZAJĘĆ Niestacjonarne Studia I Stopnia kierunek: zarządzanie Nazwa

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Marek Pietraś prof. dr hab. Michał Chorośnicki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska, Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5775/2006 Eleonora AKSAMITOWSKA Mirosława KALINOWSKA Jolanta MIJEWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal.

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, studia II. stopnia, niestacjonarne Semestr I Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie 10 10 - - egz 4 Filozoficzne problemy bezpieczeństwa 10 - - - zal 2 (obszar nauk humanistycznych)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2. Zagrożenia bezpieczeństwa

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2. Zagrożenia bezpieczeństwa SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................................... 11 Podziękowania................................................................... 15 Wstęp...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul.

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul. Dostawa dzienników dla wszystkich odbiorców do godz. 7.00! ROZDZIELNIK na prasę krajową dla komórek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do SIWZ Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr hab. ASMUSSEN Jan

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne I. Wspólne hasła tematyczne dla studentów specjalności: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe 1. Pojęcie prawa, systemu

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Bezpieczeństwo wewnętrzne PROFL: praktyczny POZOM: stopnia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 Moduł bezpieczeństwa moduł 36 6 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Sygn. AON 6185/13 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH,

Bardziej szczegółowo

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze:

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe, w szczególności: negocjacje międzynarodowe, dyplomacja publiczna, protokół dyplomatyczny, europeistyka, paradygmaty teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 www.wsosp.deblin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dęblin, dnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej

REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej 1 PRIORYTETY MODERNIZACYJNE PRIORYTETY ORGANIZACYJNE Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYKŁAD INAUGURACYJNY BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP - UMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Stanisław Koziej Szef 1 CEL Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP dla Polaków

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS STUDIA NIESTACJONARNE II-go STOPNIA 3/ (I rok), /5 (II rok), 5/ (III rok) Semestr I Socjologia ogólna 3 Podstawy bezpieczeństwa państwa 5 3 Wiedza o państwie i prawie 5 Podstawy psychologii 3 5 Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

W imieniu Ministra Obrony Narodowej patronat honorowy nad konferencją objął Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek TOMASZYCKI

W imieniu Ministra Obrony Narodowej patronat honorowy nad konferencją objął Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek TOMASZYCKI W imieniu Ministra Obrony Narodowej patronat honorowy nad konferencją objął Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek TOMASZYCKI Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Semestr I 1. Realizm w stosunkach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Szczecin, ul. P. Skargi 14 (siedziba OBEP IPN Szczecin)

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa Gdynia 2012 Nazwa kierunku studiów: Edukacja dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

IX Ogólnopolska Konferencja Centrum Europejskiego UW

IX Ogólnopolska Konferencja Centrum Europejskiego UW IX Ogólnopolska Konferencja Centrum Europejskiego UW KonferencjaCE2015: Europa pod napięciem Interesy i ekonomia, wojna i terroryzm, migracje i religie Cele, problemy i pytania Tak jak kryzys ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

II. Studia stacjonarne

II. Studia stacjonarne II. Studia stacjonarne 2.1. Przedmioty realizowane w roku ak. 2010-11 na studiach stacjonarnych Uwaga: w roku akademickim 2010-11 kaŝdy rok studiów jest realizowany według odrębnego planu studiów. Stąd

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE

P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU INSTYTUT ZARZĄDZANIA P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Układ Warszawski. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Układ Warszawski. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2006 2 Artykuły: 1. Heinrich Wincenty : Generał Jaruzelski znowu mija się z prawdą / Wincenty Heinrich // Tyg. Solid.

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK polish.poland.usembassy.gov Facebook www.facebook.com/usembassywarsaw YouTube www.youtube.com/user/usembassywarsaw Twitter twitter.com/usembassywarsaw USA & Poland Polska

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14

ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14 ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14 1 TEMAT: PROWADZENIE DZIAŁAŃ OBRONNYCH W RAMACH POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ PODCZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ELEMENTAMI POZAMILITARNEGO PODSYSTEMU OBRONNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI Bogusław Pacek REKTOR-KOMENDANT AKADEMII OBRONY NARODOWEJ GEN. DYW.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2014/2015

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2014/2015 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2014/2015 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr BADEŃSKI Zbigniew

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzja: prof. dr hab. Stanisław Parzymies Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

ROLA EUROATLANTYCKIEGO SYSTEMU W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE W KONTEKŚCIE KSZTAŁTUJĄCEGO SIĘ NOWEGO ŁADU GLOBALNEGO

ROLA EUROATLANTYCKIEGO SYSTEMU W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE W KONTEKŚCIE KSZTAŁTUJĄCEGO SIĘ NOWEGO ŁADU GLOBALNEGO RAPORT ROCZNY Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO PT. ROLA EUROATLANTYCKIEGO SYSTEMU W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE W KONTEKŚCIE KSZTAŁTUJĄCEGO SIĘ NOWEGO ŁADU GLOBALNEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI RAPORT ZA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 22/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla

Bardziej szczegółowo