BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 WARSZAWA 2011

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 4 WYKAZ CZASOPISM 5 WYKAZ SKRÓTÓW 6 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON 8 INDEKS AUTORSKI 117 INDEKS PRZEDMIOTOWY 124 3

3 OD REDAKCJI Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Obrony Narodowej ukazuje się od 1990 roku. Jest wydawnictwem ciągłym (rocznikiem) opracowywanym przez Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej. Prezentuje indywidualny dorobek piśmienniczy pracowników Akademii Obrony Narodowej. Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i artykułów z czasopism lub prac zbiorowych. Od 2009 r. przyjęto nową strukturę układu działowego: 1. Od Redakcji 2. Spis treści 3. Biblioteka Główna AON Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Centrum Szkolenia i Komputerowych Gier Wojennych Centrum Szkolenia i Ochrony przed Bronią Masowego Rażenia Instytut Badań Strategicznych Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Wydział Zarządzania i Dowodzenia Inne 4. Indeks Autorski 5. Indeks Przedmiotowy 6. Wykaz Skrótów 7. Wykaz Czasopism Trzon bibliografii stanowi wykaz publikacji pracowników danej jednostki organizacyjnej Akademii. W obrębie działu opisy uszeregowane są alfabetyczne według nazwisk autorów (druk wytłuszczony), a w obrębie nazwiska alfabetyczne według tytułów i oznaczone numeracją ciągłą (w każdym roczniku od 1 do ). W przypadku prac zespołowych poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Opisy bibliograficzne są zgodne z obowiązującymi normami. Uzupełnieniem opisu bibliograficznego są hasła przedmiotowe informujące o zawartości treściowej rejestrowanego dokumentu. Bibliografia posiada pomocniczy aparat naukowy w postaci indeksów: autorskiego, stanowiącego wykaz autorów, współautorów, opracowujących, tłumaczy, redaktorów, autorów recenzji, omówień i polemik oraz przedmiotowego (sporządzonego według Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej 1 i Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Nauk Wojskowych : polsko-angielsko-niemieckiego 2 ), który ułatwia czytelnikowi wyszukiwanie potrzebnych informacji według tematu oraz nazwy instytucji. Oba indeksy kierują do właściwych pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Każdy rocznik bibliografii zaopatrzony jest w wykaz skrótów i wykaz czasopism, z których zaczerpnięto materiał bibliograficzny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników Bibliografia Publikacji Pracowników dostępna jest na stronie internetowej biblioteki 1 Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Nauk Wojskowych : polsko-angielsko-niemiecki. - Warszawa : CBW, Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 WYKAZ CZASOPISM Biuletyn Akademii Obrony Narodowej nr 1-4 Chemik. Biuletyn Stowarzyszenia Chemików wojskowych RP nr 5 Dziennik Gazeta Prawna nr 209 Gazeta Wyborcza nr 55, 7,193,19, 230 Kwartalnik Bellona nr 1-4 Lotnictwo nr 5 Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 Newsweek nr 9 Policja: Kwartalnik. Kadry Kierowniczej Policji nr 4 Polska Zbrojna nr 3,7, 13, 15, 23-25, 36, 38, 50 Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1, 3 Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny nr 1, 4 Przegląd Logistyczny nr 3-4 Przegląd Obrony Cywilnej nr 1-5 Przegląd Sił Powietrznych nr 3-5, 7, Przegląd Wojsk Lądowych nr 1-7, 9-12 Rzeczpospolita nr 7, 215 Trybuna nr 119, 273 Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej nr 1[74]-4[77] 5

5 WYKAZ SKRÓTÓW AGS - Alliance Ground Surveillance AFRICOM - Africal Command AON- Akademia Obrony Narodowej aut. - autor BG - Biblioteka Główna [b.m.] - bez miejsca wydania [b.w.] - bez wydawcy BSP - Bezzałogowe Statki Powietrzne CIMIC - Civil-Military Co-operation CRC - Crowd and Riot Control CWDO - Centrum Wsparcia Dowództwa Operacyjnego cz. - częśd dod. - dodatek dr- doktor dr hab. - doktor habilitowany DSP - Defense Support Program et.al. - i inni EUFOR - EU Military Operation in Bosnia and Herzegovina Fot. - fotografia Gen. bryg. - generał brygady GOW - gospodarka oparta na wiedzy i in. - i inni IED - Improvised Explosive Device Il. - ilustracja ILIAS - Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System inż. - inżynier ISAF - International Security Assistance Force ISTAR - Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance JTLS - Joint Theatre-Level Simulation k. - karta KFOR - Kosovo Force kier. - kierownik kier. nauk. - kierownik naukowy kom. nauk. - komitet naukowy LMS - Learning Management System MON - Ministerstwo Obrony Narodowej NATO - North Atlantic Treaty Organization NCW - Network Centric Warfare nr - numer nr spec. - numer specjalny ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych oprac. red.-tech. - opracowanie redakcyjno-techniczne 6

6 pk. - pod kryptonimem PKW - Polski Kontyngent Wojskowy Płk dypl. - Pułkownik dyplomowany przeł. z ang. - przełożył z angielskiego RAPS - Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych red. nauk. - redaktor naukowy rozm. - rozmawiał RP - Rzeczpospolita Polska rys. - rysunek rys. kolor. - rysunek kolorowy S. - strona schem. - schemat SWSPiZ - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania SZ RP - Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej T. - tom tab. - tabela TChad/RCA -Czad/Republika Środkowoafrykaoska (tech.)- techniczna (transp.) - transport tł. - tłumaczył UE - Unia Europejska w. - wiek współpr. - współpraca wyd. spec. - wydanie specjalne Wydaw. - Wydawnictwo wykr. - wykres zdj.- zdjęcie zdj. kolor. - zdjęcie kolorowe 7

7 BIBLIOTEKA GŁÓWNA Kalinowska, Mirosława 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe 2. Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe Kolek, Grzegorz 3. Budowa i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Kartoteka wzorcowa 4. Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej / Grzegorz Kolek // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s : fot. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Biblioteka Główna - zjazdy i konferencje 2. Biblioteki wojskowe - prognozy 5. Współdziałanie resortowej kartoteki haseł wzorcowych z krajowymi kartotekami haseł wzorcowych / Stanisław Zajas, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : tab. 1. Kartoteka wzorcowa Majewska, Jolanta 6. Budowa i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Kartoteka wzorcowa 7. Współdziałanie resortowej kartoteki haseł wzorcowych z krajowymi kartotekami haseł wzorcowych / Stanisław Zajas, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : tab. 1. Kartoteka wzorcowa 8

8 Mijewska, Jolanta 8. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2.Bibliografie wojskowe 9. Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe Szymczyk-Golan, Monika 10. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe 11. Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe CENTRUM DOSKONALENIA KURSOWEGO OFICERÓW Majchrzak, Dariusz 12. Organizacja systemu przygotowania wielonarodowych grup bojowych / Dariusz Majchrzak // W: Przygotowanie i funkcjonowanie wielonarodowej grupy bojowej Sił Unii Europejskiej : praca naukowo-badawcza pk.: "GRUPA" / [Jarosław Wołejszo [i in.]]. - Warszawa : AON, S : rys. 1. Grupa bojowa wielonarodowa - organizacja - kraje Unii Europejskiej 13. Użycie brygadowej grupy taktycznej w działaniach stabilizacyjnych / Dariusz Majchrzak, Tomasz Kacała // W: Przygotowanie i funkcjonowanie wielonarodowej grupy bojowej Sił Unii Europejskiej : praca naukowo-badawcza pk.: "GRUPA" / [Jarosław Wołejszo [i in.]]. - Warszawa : AON, S : rys. 1. Grupy Bojowe Unii Europejskiej - dowodzenie - planowanie 2. Brygadowa grupa taktyczna 3. Grupa bojowa wielonarodowa - organizacja - kraje Unii Europejskiej Rodzoś, Paweł 14. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów AON / Paweł Rodzoś // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 4, s : rys. 9

9 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów 2. Szkolnictwo wojskowe wyższe - organizacja - Polska 15. Rozmowa z komendantem Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów płk. dypl. inż. Pawłem Rodzosiem / Paweł Rodzoś ; rozm. Ewa Ciunowicz // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s. 3-4 : fot. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów - organizacja CENTRUM SYMULACJI I KOMPUTEROWYCH GIER WOJENNYCH Boryn, Paweł 16. Modelowanie grup cywilnych / Paweł Boryn // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S JTLS (system informatyczny) 17. Możliwości modelowania zachorowań ; Możliwości modelowania ARU ; Modelowanie zatorów na drogach / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 53-62; : rys. kolor., tab. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Straty w ludziach 18. Prowadzenie eksperymentów symulacyjnych z zastosowaniem systemu JTLS ; Realizacja eksperymentów : Analiza wyników / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 60-75; : rys., tab., wykr. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Eksperyment 19. Zastosowanie "Planu podawania wiadomości" / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) Byłeń, Sławomir 20. Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych USA / Sławomir Byłeń // Przegląd Logistyczny , nr 3, s : fot., rys. 1. Logistyka wojskowa - Stany Zjednoczone 2. Wojska lądowe - logistyka - Stany Zjednoczone 3. Zabezpieczenie logistyczne Grzyb, Jerzy 21. Baza wspomagająca planowanie i rozliczanie działalności naukowej w AON / Grzegorz Kott, Jerzy Grzyb, Wojciech Winkler // W: Modernizacja internetowej bazy danych o dorobku naukowym i planowania działalności naukowej w AON : [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.), tab. 10

10 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - badania naukowe 2. Badania naukowe w wojsku - baza danych - Polska 22. Planowanie eksperymentów symulacyjnych i analiza wariantów systemów logistycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej : gra decyzyjna / Jerzy Grzyb [i in.] ; kier. Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, K : il. (gł. kolor.) 1. JTLS (system informatyczny) 2. Logistyka wojskowa - symulacja - badanie 3. Symulacja - stosowanie - wojsko 4. Systemy logistyczne - badanie Kaliński, Krzysztof 23. Modele i systemy walki w JTLS / Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.) 1. JTLS (system informatyczny) 24. Możliwości modelowania obrony w systemie JTLS / Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Obrona - symulacja 25. Możliwości modelowania zachorowań ; Możliwości modelowania ARU ; Modelowanie zatorów na drogach / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 53-62; : rys. kolor., tab. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Straty w ludziach 26. Prowadzenie eksperymentów symulacyjnych z zastosowaniem systemu JTLS ; Realizacja eksperymentów : Analiza wyników / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 60-75; : rys., tab., wykr. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Eksperyment 27. Zastosowanie "Planu podawania wiadomości" / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) Knetki, Jan 28. Istota działań niemilitarnych / Jan Knetki, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Działania niemilitarne 29. Istota obrony we współczesnych działaniach bojowych / Jan Knetki // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych 11

11 rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Operacje obronne - teoria Kott, Grzegorz 30. Baza wspomagająca planowanie i rozliczanie działalności naukowej w AON / Grzegorz Kott, Jerzy Grzyb, Wojciech Winkler // W: Modernizacja internetowej bazy danych o dorobku naukowym i planowania działalności naukowej w AON : [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.), tab. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - badania naukowe 2. Badania naukowe w wojsku - baza danych - Polska Kucharski, Jan 31. Polityka antywirusowa / Jan Kucharski // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 10, s : fot. 1. Baza danych - ochrona 2. Systemy informatyczne wojskowe bezpieczeństwo 3. Wirusy komputerowe Lichocki, Ernest 32. Model systemu zarządzania kryzysowego w warunkach zagrożeń cyberterrorystycznych dla bezpieczeństwa informacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Ernest Lichocki ; promotor Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. (gł. kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe r. 2. Bezpieczeństwo informacyjne - Polska 3. Cyberterroryzm - zapobieganie i zwalczanie - Polska 4. Zarządzanie kryzysowe - wojsko - system - Polska Nowak, Wojciech 33. Internetowa baza danych o dorobku naukowym / Wojciech Nowak, Wojciech Winkler // W: Modernizacja internetowej bazy danych o dorobku naukowym i planowania działalności naukowej w AON : [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - badania naukowe 2. Badania naukowe w wojsku - baza danych - Polska 34. Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego / Wojciech Nowak, Eugeniusz Nowak ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. - Łódź, Warszawa : SWSPiZ, , [4] s. : il. 1. Sytuacja kryzysowa - zabezpieczenie logistyczne 2. Zabezpieczenie logistyczne Pietrzak, Marcin 35. Symulacja w szkoleniu artylerzystów / Marcin Pietrzak // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 9, s : fot. 1. Artyleria - szkolenie - metody 2. Symulacja komputerowa - stosowanie - wojsko 12

12 Stempień, Jacek 36. Struktura sieci teleinformatycznej w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo / Jacek Stempień // W: Sieć teleinformatyczna w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo : praca naukowo-badawcza pk.: "STELEINF 09" / kier. nauk. Józef Janczak. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. 1. Sieci teleinformatyczne - stosowanie - wojsko Wieleba, Ryszard 37. Istota działań niemilitarnych / Jan Knetki, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Działania niemilitarne 38. Planowanie eksperymentów / Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Badania naukowe w wojsku - metody 2. Eksperyment 39. Zastosowanie "Planu podawania wiadomości" / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) Żwirek, Krzysztof 40. Model systemu bezpieczeństwa EURO 2012 : podsystem kierowania / Roman Kulczycki, Krzysztof Żwirek // W: Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa EURO 2012 : konferencja naukowa, Sieradz, 13 marca 2009 r. / red. nauk. Maciej Marszałek, Andrzej Glen, Bernard Wiśniewski. - Sieradz : "Prof-Art", S : schem. 1. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (14 ; 2012 ; Polska/Ukraina) - bezpieczeństwo CENTRUM SZKOLENIA I OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA Bagniewski, Adam 41. Standaryzacja w dziedzinie OPBMR / Adam Bagniewski // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 6, s : fot., rys. 1. Normalizacja wojskowa - kraje NATO 2. Obrona przed bronią masowego rażenia 3. Środki i urządzenia ochrony przed bronią masowego rażenia - normalizacja 13

13 Malicki, Eugeniusz 42. Sprzęt obrony przed bronią masowego rażenia / Eugeniusz Malicki // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Środki i urządzenia ochrony przed bronią masowego rażenia Młynarczyk, Mariusz 43. Połączony Zespół Oceny Skażeń / Mariusz Młynarczyk // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 6, s : fot., rys. 1. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Joint Assesment Team 2. Połączony Zespół Oceny Skażeń - organizacja 3. Obrona przed bronią masowego rażenia 44. System wykrywania skażeń ; Zabezpieczenie meteorologiczne SWS ; Mapy z siatką UTM / Mariusz Młynarczyk // W: Wybrane problemy prognozowania skażeń / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk ; [kier. nauk.] Jarosław Solarz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S. 5-25; ; : rys., tab. 1. Krajowy System Wykrywania Skażeń - udział wojska - Polska 2. Obrona przed bronią masowego rażenia - Polska 45. Zadania wojsk chemicznych / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Jednostki chemiczne - organizacja - Polska - od 2001 r. Słomka, Leszek 46. Obrona przed bronią masowego rażenia w Polsce : rozprawa doktorska / Leszek Słomka ; promotor Michał Krauze ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. (gł. kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe r. 2. Obrona przed bronią masowego rażenia 3. Obrona przed bronią masowego rażenia - Polska - od 2001 r. 47. Zagrożenia bronią masowego rażenia w warunkach współczesnych / Leszek Słomka // Chemik. Biuletyn Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP , nr 5, s : rys. 1. Broń masowego rażenia - zagrożenie 2. Obrona przed bronią masowego rażenia Solarz, Jarosław 48. Jak prognozować skażenia po zdarzeniach typu ROTA? / Jarosław Solarz // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 6, s : fot., rys. 1. Analiza skażeń 2. Skażenia - prognozy 3. Zagrożenie asymetryczne 49. Ocena sytuacji skażeń po uderzeniach bronią biologiczną ; Ocena sytuacji po zdarzeniach typu ROTA / Jarosław Solarz // W: Wybrane problemy prognozowania skażeń / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk ; [kier. nauk.] Jarosław Solarz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S ; : rys., tab. 1. Broń biologiczna 2. Skażenia biologiczne - ocena 14

14 50. Przewidywana sytuacja skażeń, czyli heurystyka w prognozowaniu / Jarosław Solarz // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s : rys. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 4(77)) 1. Skażenia - zapobieganie i zwalczanie 51. System OPBMR / Jarosław Solarz // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Wojska chemiczne - Polska - od 2001 r. 2. System obrony przed bronią masowego rażenia 52. Zadania wojsk chemicznych / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Jednostki chemiczne - organizacja - Polska - od 2001 r. Antczak, Anna INSTYTUT BADAŃ STRATEGICZNYCH 53. Akademia Obrony Narodowej - nowe wyzwania / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 1, s : fot. kolor., rys. kolor. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - organizacja 54. Charakterystyka wybranych operacji reagowania kryzysowego ; Wymagane kompetencje i przygotowanie oficerów do wykonywania zadań podczas międzynarodowych operacji poza granicami kraju ; Żołnierze CIMIC w operacjach poza granicami kraju / Anna Antczak, Leszek Elak // W: Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach międzynarodowych - wybrane aspekty. - Warszawa : AON, S ; 34-48; : rys. 1. Oficerowie prasowi 2. Operacje pokojowe - współpraca cywilno-wojskowa 3. Operacje wielonarodowe - współpraca cywilno-wojskowa 4. Współpraca cywilno-wojskowa - prawo - stan na 2009 r. 55. Instytut Badań Strategicznych Akademii Obrony Narodowej / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 4, s. 180 : fot. kolor. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - organizacja 56. National Defence University - education and training aspect, activity in the field of public affairs and promotion : (wykład dla delegacji z Departamentu Prasy i Informacji MON Gruzji), Warsaw, 12 May 2009 / Piotr Gawliczek, Anna Antczak. - Warszawa : AON, Skoroszyt (37 k.) : il. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) 57. Oficerowie prasowi w operacjach poza granicami kraju / Anna Antczak // W: Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach międzynarodowych - wybrane aspekty. - Warszawa : AON, S Służba prasowo-informacyjna wojska - kraje NATO 15

15 58. Przygotowanie kadr do udziału w operacjach sojuszniczych / Leszek Elak, Anna Antczak // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s : rys. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 1(74)) 1. Działania wojsk poza granicami państwa - kadry - szkolenie 2. Operacje sojusznicze - kadry - szkolenie 59. Sojusz północnoatlantycki w XXI wieku : [sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku, [Warszawa, 2 listopada 2009 r., Akademia Obrony Narodowej] / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 4, s : fot. kolor. 1. NATO - 21 w. 60. Wojskowe służby prasowe wybranych państw NATO / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 1, s : fot. kolor. 1. NATO. Służba prasowo-informacyjna 2. Służba prasowo-informacyjna wojska - kraje NATO 61. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa / Leszek Elak, Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 2, s : fot. kolor., tab. 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe - prognozy Śliwa, Zdzisław 62. AFRICOM - dowództwo do nowych wyzwań / Zdzisław Śliwa // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 7 s : fot. 1. US Africal Command (AFRICOM) - organizacja - Stany Zjednoczone 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe 63. Kierunki przemian polityczno-ekonomicznych współczesnych Chin / Zdzisław Śliwa // W: Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku : seminarium naukowe, [Warszawa, 2009 r.] / red. nauk. Andrzej Dawidczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Chiny - prognozy 64. Konflikt w Kaszmirze / Zdzisław Śliwa // Kwartalnik Bellona , nr 1, s : fot. kolor., rys. kolor., tab. 1. Kaszmir - polityka 2. Indie - polityka wewnętrzna - od 1945 r. 3. Pakistan - polityka - Indie - od 1945 r. 65. Wpływ sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim na bezpieczeństwo w Azji Wschodniej / Zdzisław Śliwa // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s : rys., tab. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 4(77)) 1. Azja Wschodnia - polityka - od 1989 r. 16

16 Błażejczyk, Wiesław WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 66. Model wojskowego systemu logistycznego dla NCW [Network Centric Warfare] i GOW [gospodarki opartej na wiedzy] : koncepcja, model, wymagania i ograniczenia / Wiesław Błażejczyk [i in.] ; kier. Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Działania sieciocentryczne - logistyka 2. Gospodarka oparta na wiedzy 3. Systemy logistyczne - automatyzacja 67. Planowanie eksperymentów symulacyjnych i analiza wariantów systemów logistycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej : gra decyzyjna / Wiesław Błażejczyk [i in.] ; [kier. nauk.] Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, K : il. (gł. kolor.) 1. JTLS (system informatyczny) 2. Logistyka wojskowa - symulacja - badanie 3. Symulacja - stosowanie - wojsko 4. Systemy logistyczne badanie Brzozowski, Adam 68. Analiza wybranych dokumentów charakteryzujących środowisko bezpieczeństwa XXI wieku : aneks II / Adam Brzozowski // W: Czynniki determinujące zmiany w strategiach państw i organizacji międzynarodowych : studium teoretyczne / [Roman Kwećka [i in.]]. - Warszawa : AON, S : tab. 1. Strategia bezpieczeństwa - publicystyka 69. Kierunki zmian w planowaniu i programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych RP na progu XXI wieku : rozprawa doktorska / Adam Brzozowski ; promotor Stanisław Koziej ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe r. 2. Siły zbrojne - Polska - prognozy 70. Nowe koncepcje, struktury oraz zdolności sił zbrojnych - strategia wojskowa w pierwszej dekadzie XXI wieku / Ryszard Niedźwiecki, Adam Brzozowski // W: Ewolucja strategii wojskowej w kontekście zmian międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Ryszard Niedźwiecki. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Obronność państwa - prognozy - 21 w. 2. Transformacja w wojsku - kraje NATO 71. Planowanie i programowanie rozwoju Sił Zbrojnych RP - ewolucja i stan obecny / Adam Brzozowski // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s : rys. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3(76)) 1. Planowanie obronne - Polska - od 1989 r. 72. Siły Zbrojne RP w operacjach militarnych i niemilitarnych prowadzonych w strukturach ONZ, NATO oraz UE / Adam Brzozowski // W: Polska w transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Marian Kozub. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Operacje pokojowe - udział Polski - od 1989 r. 17

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r.

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW wrzesieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: UKRAINA Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://pawelkowal.pl/wp-content/uploads/2013/02/flag_of_ukraine.jpg

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Doskonalenie systemu rozpoznania Co mamy, czego oczekujemy Krym tlący się konflikt PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2014 W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y ISSN

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony

Bardziej szczegółowo

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Stanisław Koziej Prezydentura Bronisława Komorowskiego stała się zwieńczeniem jego doświadczenia i dorobku

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI. nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065

BELLONA. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI. nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065 BELLONA nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065 Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej RADA NAUKOWA KWARTALNIKA BELLONA

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R.

DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R. KR NIKA WOJSKA POLSKIEGO 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R. Warszawa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Wydanie szóste WARSZAWA 2008 Słownik opracował zespół pracowników ze Sztabu Generalnego WP, Żandarmerii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK nr 4(93) WARSZAWA 2013 KOMITET NAUKOWY dr hab. inż. Andrzej Glen przewodniczący, prof. dr hab. Stanisław Zajas zastępca przewodniczącego, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH W ROKU 2007 1 W roku 2007 Instytut Studiów Strategicznych zajmował się aktualnymi problemami, pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Piętnaście lat na kursie NATO K@waleria 3.0 Puste pole walki PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 4 / 2014 ISSN 2353-1975 POLSKA ZBROJNA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. luty 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. luty 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW luty 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków prosimy

Bardziej szczegółowo

logistyczny UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22

logistyczny UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22 przegląd logistyczny KWARTALNIK WRZESIEŃ 2009 NR 3 (007) ISSN 1898-8202 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22 PROGRAM MOBILIZACJI GOSPODARKI NA LATA 2009 2018 str. 4 WOG W GARNIZONIE SKWIERZYNA str. 17 LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

logistyczny POLSKI OBRONNY PRZEMYSŁ str. 13 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ str.

logistyczny POLSKI OBRONNY PRZEMYSŁ str. 13 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ str. przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK WRZESIEŃ 2011 NR 3 (015) str. 13 POLSKI PRZEMYSŁ OBRONNY ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

Bardziej szczegółowo

Redaktor naczelny: Stanisław Bieleń Sekretarz redakcji: Jacek Kosiarski

Redaktor naczelny: Stanisław Bieleń Sekretarz redakcji: Jacek Kosiarski RADA REDAKCYJNA Bolesław Balcerowicz, Wiesław Dobrzycki, Witold M. Góralski, Edward Haliżak, Leszek Kasprzyk, Roman Kuźniar, Kazimierz Łastawski, Teresa Łoś-Nowak, Leonard Łukaszuk, Marek J. Malinowski,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 1 (188) 2012 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm przegląd miesięcznik StYCZeń 2012 NR 01 (055) sił powietrznych Cena 6 zł (w tym 5% VAT). ISSN 1897-8428 str. 4 Lotniczy algorytm W ostatnich latach zmieniło się oblicze Sił Powietrznych, zmienia się też

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI październik 2014 r.

NOWOŚCI październik 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI październik 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. nr 1/2013 (672) IMMANUEL KANT

BELLONA. Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. nr 1/2013 (672) IMMANUEL KANT BELLONA nr 1/2013 (672) ISSN 1897-7065 Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. IMMANUEL KANT 1918 1950 Bellona 1950 2007 Myśl Wojskowa

Bardziej szczegółowo