BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 WARSZAWA 2011

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI 4 WYKAZ CZASOPISM 5 WYKAZ SKRÓTÓW 6 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW AON 8 INDEKS AUTORSKI 117 INDEKS PRZEDMIOTOWY 124 3

3 OD REDAKCJI Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Obrony Narodowej ukazuje się od 1990 roku. Jest wydawnictwem ciągłym (rocznikiem) opracowywanym przez Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej. Prezentuje indywidualny dorobek piśmienniczy pracowników Akademii Obrony Narodowej. Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i artykułów z czasopism lub prac zbiorowych. Od 2009 r. przyjęto nową strukturę układu działowego: 1. Od Redakcji 2. Spis treści 3. Biblioteka Główna AON Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Centrum Szkolenia i Komputerowych Gier Wojennych Centrum Szkolenia i Ochrony przed Bronią Masowego Rażenia Instytut Badań Strategicznych Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Wydział Zarządzania i Dowodzenia Inne 4. Indeks Autorski 5. Indeks Przedmiotowy 6. Wykaz Skrótów 7. Wykaz Czasopism Trzon bibliografii stanowi wykaz publikacji pracowników danej jednostki organizacyjnej Akademii. W obrębie działu opisy uszeregowane są alfabetyczne według nazwisk autorów (druk wytłuszczony), a w obrębie nazwiska alfabetyczne według tytułów i oznaczone numeracją ciągłą (w każdym roczniku od 1 do ). W przypadku prac zespołowych poszczególne rozdziały przypisywano indywidualnemu dorobkowi autora. Opisy bibliograficzne są zgodne z obowiązującymi normami. Uzupełnieniem opisu bibliograficznego są hasła przedmiotowe informujące o zawartości treściowej rejestrowanego dokumentu. Bibliografia posiada pomocniczy aparat naukowy w postaci indeksów: autorskiego, stanowiącego wykaz autorów, współautorów, opracowujących, tłumaczy, redaktorów, autorów recenzji, omówień i polemik oraz przedmiotowego (sporządzonego według Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej 1 i Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Nauk Wojskowych : polsko-angielsko-niemieckiego 2 ), który ułatwia czytelnikowi wyszukiwanie potrzebnych informacji według tematu oraz nazwy instytucji. Oba indeksy kierują do właściwych pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Każdy rocznik bibliografii zaopatrzony jest w wykaz skrótów i wykaz czasopism, z których zaczerpnięto materiał bibliograficzny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników Bibliografia Publikacji Pracowników dostępna jest na stronie internetowej biblioteki 1 Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Nauk Wojskowych : polsko-angielsko-niemiecki. - Warszawa : CBW, Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 WYKAZ CZASOPISM Biuletyn Akademii Obrony Narodowej nr 1-4 Chemik. Biuletyn Stowarzyszenia Chemików wojskowych RP nr 5 Dziennik Gazeta Prawna nr 209 Gazeta Wyborcza nr 55, 7,193,19, 230 Kwartalnik Bellona nr 1-4 Lotnictwo nr 5 Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 Newsweek nr 9 Policja: Kwartalnik. Kadry Kierowniczej Policji nr 4 Polska Zbrojna nr 3,7, 13, 15, 23-25, 36, 38, 50 Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1, 3 Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny nr 1, 4 Przegląd Logistyczny nr 3-4 Przegląd Obrony Cywilnej nr 1-5 Przegląd Sił Powietrznych nr 3-5, 7, Przegląd Wojsk Lądowych nr 1-7, 9-12 Rzeczpospolita nr 7, 215 Trybuna nr 119, 273 Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej nr 1[74]-4[77] 5

5 WYKAZ SKRÓTÓW AGS - Alliance Ground Surveillance AFRICOM - Africal Command AON- Akademia Obrony Narodowej aut. - autor BG - Biblioteka Główna [b.m.] - bez miejsca wydania [b.w.] - bez wydawcy BSP - Bezzałogowe Statki Powietrzne CIMIC - Civil-Military Co-operation CRC - Crowd and Riot Control CWDO - Centrum Wsparcia Dowództwa Operacyjnego cz. - częśd dod. - dodatek dr- doktor dr hab. - doktor habilitowany DSP - Defense Support Program et.al. - i inni EUFOR - EU Military Operation in Bosnia and Herzegovina Fot. - fotografia Gen. bryg. - generał brygady GOW - gospodarka oparta na wiedzy i in. - i inni IED - Improvised Explosive Device Il. - ilustracja ILIAS - Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System inż. - inżynier ISAF - International Security Assistance Force ISTAR - Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance JTLS - Joint Theatre-Level Simulation k. - karta KFOR - Kosovo Force kier. - kierownik kier. nauk. - kierownik naukowy kom. nauk. - komitet naukowy LMS - Learning Management System MON - Ministerstwo Obrony Narodowej NATO - North Atlantic Treaty Organization NCW - Network Centric Warfare nr - numer nr spec. - numer specjalny ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych oprac. red.-tech. - opracowanie redakcyjno-techniczne 6

6 pk. - pod kryptonimem PKW - Polski Kontyngent Wojskowy Płk dypl. - Pułkownik dyplomowany przeł. z ang. - przełożył z angielskiego RAPS - Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych red. nauk. - redaktor naukowy rozm. - rozmawiał RP - Rzeczpospolita Polska rys. - rysunek rys. kolor. - rysunek kolorowy S. - strona schem. - schemat SWSPiZ - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania SZ RP - Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej T. - tom tab. - tabela TChad/RCA -Czad/Republika Środkowoafrykaoska (tech.)- techniczna (transp.) - transport tł. - tłumaczył UE - Unia Europejska w. - wiek współpr. - współpraca wyd. spec. - wydanie specjalne Wydaw. - Wydawnictwo wykr. - wykres zdj.- zdjęcie zdj. kolor. - zdjęcie kolorowe 7

7 BIBLIOTEKA GŁÓWNA Kalinowska, Mirosława 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe 2. Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe Kolek, Grzegorz 3. Budowa i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Kartoteka wzorcowa 4. Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej / Grzegorz Kolek // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 4, s : fot. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Biblioteka Główna - zjazdy i konferencje 2. Biblioteki wojskowe - prognozy 5. Współdziałanie resortowej kartoteki haseł wzorcowych z krajowymi kartotekami haseł wzorcowych / Stanisław Zajas, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : tab. 1. Kartoteka wzorcowa Majewska, Jolanta 6. Budowa i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas, Eugeniusz Cieślak, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Kartoteka wzorcowa 7. Współdziałanie resortowej kartoteki haseł wzorcowych z krajowymi kartotekami haseł wzorcowych / Stanisław Zajas, Grzegorz Kolek, Jolanta Majewska // W: Analiza budowy i zastosowanie kartotek haseł wzorcowych funkcjonujących w kraju i zagranicą / Stanisław Zajas [i in.]. - Warszawa : AON, S : tab. 1. Kartoteka wzorcowa 8

8 Mijewska, Jolanta 8. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2.Bibliografie wojskowe 9. Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe Szymczyk-Golan, Monika 10. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe 11. Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2007 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. - Warszawa : AON, s. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - bibliografia 2. Bibliografie wojskowe CENTRUM DOSKONALENIA KURSOWEGO OFICERÓW Majchrzak, Dariusz 12. Organizacja systemu przygotowania wielonarodowych grup bojowych / Dariusz Majchrzak // W: Przygotowanie i funkcjonowanie wielonarodowej grupy bojowej Sił Unii Europejskiej : praca naukowo-badawcza pk.: "GRUPA" / [Jarosław Wołejszo [i in.]]. - Warszawa : AON, S : rys. 1. Grupa bojowa wielonarodowa - organizacja - kraje Unii Europejskiej 13. Użycie brygadowej grupy taktycznej w działaniach stabilizacyjnych / Dariusz Majchrzak, Tomasz Kacała // W: Przygotowanie i funkcjonowanie wielonarodowej grupy bojowej Sił Unii Europejskiej : praca naukowo-badawcza pk.: "GRUPA" / [Jarosław Wołejszo [i in.]]. - Warszawa : AON, S : rys. 1. Grupy Bojowe Unii Europejskiej - dowodzenie - planowanie 2. Brygadowa grupa taktyczna 3. Grupa bojowa wielonarodowa - organizacja - kraje Unii Europejskiej Rodzoś, Paweł 14. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów AON / Paweł Rodzoś // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 4, s : rys. 9

9 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów 2. Szkolnictwo wojskowe wyższe - organizacja - Polska 15. Rozmowa z komendantem Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów płk. dypl. inż. Pawłem Rodzosiem / Paweł Rodzoś ; rozm. Ewa Ciunowicz // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 2, s. 3-4 : fot. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa). Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów - organizacja CENTRUM SYMULACJI I KOMPUTEROWYCH GIER WOJENNYCH Boryn, Paweł 16. Modelowanie grup cywilnych / Paweł Boryn // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S JTLS (system informatyczny) 17. Możliwości modelowania zachorowań ; Możliwości modelowania ARU ; Modelowanie zatorów na drogach / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 53-62; : rys. kolor., tab. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Straty w ludziach 18. Prowadzenie eksperymentów symulacyjnych z zastosowaniem systemu JTLS ; Realizacja eksperymentów : Analiza wyników / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 60-75; : rys., tab., wykr. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Eksperyment 19. Zastosowanie "Planu podawania wiadomości" / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) Byłeń, Sławomir 20. Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych USA / Sławomir Byłeń // Przegląd Logistyczny , nr 3, s : fot., rys. 1. Logistyka wojskowa - Stany Zjednoczone 2. Wojska lądowe - logistyka - Stany Zjednoczone 3. Zabezpieczenie logistyczne Grzyb, Jerzy 21. Baza wspomagająca planowanie i rozliczanie działalności naukowej w AON / Grzegorz Kott, Jerzy Grzyb, Wojciech Winkler // W: Modernizacja internetowej bazy danych o dorobku naukowym i planowania działalności naukowej w AON : [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.), tab. 10

10 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - badania naukowe 2. Badania naukowe w wojsku - baza danych - Polska 22. Planowanie eksperymentów symulacyjnych i analiza wariantów systemów logistycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej : gra decyzyjna / Jerzy Grzyb [i in.] ; kier. Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, K : il. (gł. kolor.) 1. JTLS (system informatyczny) 2. Logistyka wojskowa - symulacja - badanie 3. Symulacja - stosowanie - wojsko 4. Systemy logistyczne - badanie Kaliński, Krzysztof 23. Modele i systemy walki w JTLS / Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.) 1. JTLS (system informatyczny) 24. Możliwości modelowania obrony w systemie JTLS / Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Obrona - symulacja 25. Możliwości modelowania zachorowań ; Możliwości modelowania ARU ; Modelowanie zatorów na drogach / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 53-62; : rys. kolor., tab. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Straty w ludziach 26. Prowadzenie eksperymentów symulacyjnych z zastosowaniem systemu JTLS ; Realizacja eksperymentów : Analiza wyników / Krzysztof Kaliński, Paweł Boryn // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S ; 60-75; : rys., tab., wykr. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) 2. Eksperyment 27. Zastosowanie "Planu podawania wiadomości" / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) Knetki, Jan 28. Istota działań niemilitarnych / Jan Knetki, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Działania niemilitarne 29. Istota obrony we współczesnych działaniach bojowych / Jan Knetki // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych 11

11 rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Operacje obronne - teoria Kott, Grzegorz 30. Baza wspomagająca planowanie i rozliczanie działalności naukowej w AON / Grzegorz Kott, Jerzy Grzyb, Wojciech Winkler // W: Modernizacja internetowej bazy danych o dorobku naukowym i planowania działalności naukowej w AON : [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.), tab. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - badania naukowe 2. Badania naukowe w wojsku - baza danych - Polska Kucharski, Jan 31. Polityka antywirusowa / Jan Kucharski // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 10, s : fot. 1. Baza danych - ochrona 2. Systemy informatyczne wojskowe bezpieczeństwo 3. Wirusy komputerowe Lichocki, Ernest 32. Model systemu zarządzania kryzysowego w warunkach zagrożeń cyberterrorystycznych dla bezpieczeństwa informacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Ernest Lichocki ; promotor Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. (gł. kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe r. 2. Bezpieczeństwo informacyjne - Polska 3. Cyberterroryzm - zapobieganie i zwalczanie - Polska 4. Zarządzanie kryzysowe - wojsko - system - Polska Nowak, Wojciech 33. Internetowa baza danych o dorobku naukowym / Wojciech Nowak, Wojciech Winkler // W: Modernizacja internetowej bazy danych o dorobku naukowym i planowania działalności naukowej w AON : [praca naukowo-badawcza]. - Warszawa : AON, S : rys. (w tym kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - badania naukowe 2. Badania naukowe w wojsku - baza danych - Polska 34. Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego / Wojciech Nowak, Eugeniusz Nowak ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. - Łódź, Warszawa : SWSPiZ, , [4] s. : il. 1. Sytuacja kryzysowa - zabezpieczenie logistyczne 2. Zabezpieczenie logistyczne Pietrzak, Marcin 35. Symulacja w szkoleniu artylerzystów / Marcin Pietrzak // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 9, s : fot. 1. Artyleria - szkolenie - metody 2. Symulacja komputerowa - stosowanie - wojsko 12

12 Stempień, Jacek 36. Struktura sieci teleinformatycznej w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo / Jacek Stempień // W: Sieć teleinformatyczna w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo : praca naukowo-badawcza pk.: "STELEINF 09" / kier. nauk. Józef Janczak. - Warszawa : AON, S : rys. kolor., tab. 1. Sieci teleinformatyczne - stosowanie - wojsko Wieleba, Ryszard 37. Istota działań niemilitarnych / Jan Knetki, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Działania niemilitarne 38. Planowanie eksperymentów / Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych - obrona / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Badania naukowe w wojsku - metody 2. Eksperyment 39. Zastosowanie "Planu podawania wiadomości" / Paweł Boryn, Krzysztof Kaliński, Ryszard Wieleba // W: Modelowanie działań bojowych w oparciu o symulacyjny system JTLS : modelowanie działań pozamilitarnych / Jan Knetki [i in.]. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. JTLS (system informatyczny) Żwirek, Krzysztof 40. Model systemu bezpieczeństwa EURO 2012 : podsystem kierowania / Roman Kulczycki, Krzysztof Żwirek // W: Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa EURO 2012 : konferencja naukowa, Sieradz, 13 marca 2009 r. / red. nauk. Maciej Marszałek, Andrzej Glen, Bernard Wiśniewski. - Sieradz : "Prof-Art", S : schem. 1. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (14 ; 2012 ; Polska/Ukraina) - bezpieczeństwo CENTRUM SZKOLENIA I OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA Bagniewski, Adam 41. Standaryzacja w dziedzinie OPBMR / Adam Bagniewski // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 6, s : fot., rys. 1. Normalizacja wojskowa - kraje NATO 2. Obrona przed bronią masowego rażenia 3. Środki i urządzenia ochrony przed bronią masowego rażenia - normalizacja 13

13 Malicki, Eugeniusz 42. Sprzęt obrony przed bronią masowego rażenia / Eugeniusz Malicki // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Środki i urządzenia ochrony przed bronią masowego rażenia Młynarczyk, Mariusz 43. Połączony Zespół Oceny Skażeń / Mariusz Młynarczyk // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 6, s : fot., rys. 1. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Joint Assesment Team 2. Połączony Zespół Oceny Skażeń - organizacja 3. Obrona przed bronią masowego rażenia 44. System wykrywania skażeń ; Zabezpieczenie meteorologiczne SWS ; Mapy z siatką UTM / Mariusz Młynarczyk // W: Wybrane problemy prognozowania skażeń / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk ; [kier. nauk.] Jarosław Solarz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S. 5-25; ; : rys., tab. 1. Krajowy System Wykrywania Skażeń - udział wojska - Polska 2. Obrona przed bronią masowego rażenia - Polska 45. Zadania wojsk chemicznych / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Jednostki chemiczne - organizacja - Polska - od 2001 r. Słomka, Leszek 46. Obrona przed bronią masowego rażenia w Polsce : rozprawa doktorska / Leszek Słomka ; promotor Michał Krauze ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, s. : il. (gł. kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe r. 2. Obrona przed bronią masowego rażenia 3. Obrona przed bronią masowego rażenia - Polska - od 2001 r. 47. Zagrożenia bronią masowego rażenia w warunkach współczesnych / Leszek Słomka // Chemik. Biuletyn Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP , nr 5, s : rys. 1. Broń masowego rażenia - zagrożenie 2. Obrona przed bronią masowego rażenia Solarz, Jarosław 48. Jak prognozować skażenia po zdarzeniach typu ROTA? / Jarosław Solarz // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 6, s : fot., rys. 1. Analiza skażeń 2. Skażenia - prognozy 3. Zagrożenie asymetryczne 49. Ocena sytuacji skażeń po uderzeniach bronią biologiczną ; Ocena sytuacji po zdarzeniach typu ROTA / Jarosław Solarz // W: Wybrane problemy prognozowania skażeń / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk ; [kier. nauk.] Jarosław Solarz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S ; : rys., tab. 1. Broń biologiczna 2. Skażenia biologiczne - ocena 14

14 50. Przewidywana sytuacja skażeń, czyli heurystyka w prognozowaniu / Jarosław Solarz // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s : rys. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 4(77)) 1. Skażenia - zapobieganie i zwalczanie 51. System OPBMR / Jarosław Solarz // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Wojska chemiczne - Polska - od 2001 r. 2. System obrony przed bronią masowego rażenia 52. Zadania wojsk chemicznych / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk // W: Wojska chemiczne w systemie obrony przed bronią masowego rażenia / Jarosław Solarz, Eugeniusz Malicki, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Jednostki chemiczne - organizacja - Polska - od 2001 r. Antczak, Anna INSTYTUT BADAŃ STRATEGICZNYCH 53. Akademia Obrony Narodowej - nowe wyzwania / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 1, s : fot. kolor., rys. kolor. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - organizacja 54. Charakterystyka wybranych operacji reagowania kryzysowego ; Wymagane kompetencje i przygotowanie oficerów do wykonywania zadań podczas międzynarodowych operacji poza granicami kraju ; Żołnierze CIMIC w operacjach poza granicami kraju / Anna Antczak, Leszek Elak // W: Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach międzynarodowych - wybrane aspekty. - Warszawa : AON, S ; 34-48; : rys. 1. Oficerowie prasowi 2. Operacje pokojowe - współpraca cywilno-wojskowa 3. Operacje wielonarodowe - współpraca cywilno-wojskowa 4. Współpraca cywilno-wojskowa - prawo - stan na 2009 r. 55. Instytut Badań Strategicznych Akademii Obrony Narodowej / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 4, s. 180 : fot. kolor. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - organizacja 56. National Defence University - education and training aspect, activity in the field of public affairs and promotion : (wykład dla delegacji z Departamentu Prasy i Informacji MON Gruzji), Warsaw, 12 May 2009 / Piotr Gawliczek, Anna Antczak. - Warszawa : AON, Skoroszyt (37 k.) : il. 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) 57. Oficerowie prasowi w operacjach poza granicami kraju / Anna Antczak // W: Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach międzynarodowych - wybrane aspekty. - Warszawa : AON, S Służba prasowo-informacyjna wojska - kraje NATO 15

15 58. Przygotowanie kadr do udziału w operacjach sojuszniczych / Leszek Elak, Anna Antczak // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s : rys. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 1(74)) 1. Działania wojsk poza granicami państwa - kadry - szkolenie 2. Operacje sojusznicze - kadry - szkolenie 59. Sojusz północnoatlantycki w XXI wieku : [sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku, [Warszawa, 2 listopada 2009 r., Akademia Obrony Narodowej] / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 4, s : fot. kolor. 1. NATO - 21 w. 60. Wojskowe służby prasowe wybranych państw NATO / Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 1, s : fot. kolor. 1. NATO. Służba prasowo-informacyjna 2. Służba prasowo-informacyjna wojska - kraje NATO 61. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa / Leszek Elak, Anna Antczak // Kwartalnik Bellona , nr 2, s : fot. kolor., tab. 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe - prognozy Śliwa, Zdzisław 62. AFRICOM - dowództwo do nowych wyzwań / Zdzisław Śliwa // Przegląd Wojsk Lądowych , nr 7 s : fot. 1. US Africal Command (AFRICOM) - organizacja - Stany Zjednoczone 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe 63. Kierunki przemian polityczno-ekonomicznych współczesnych Chin / Zdzisław Śliwa // W: Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku : seminarium naukowe, [Warszawa, 2009 r.] / red. nauk. Andrzej Dawidczyk ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Chiny - prognozy 64. Konflikt w Kaszmirze / Zdzisław Śliwa // Kwartalnik Bellona , nr 1, s : fot. kolor., rys. kolor., tab. 1. Kaszmir - polityka 2. Indie - polityka wewnętrzna - od 1945 r. 3. Pakistan - polityka - Indie - od 1945 r. 65. Wpływ sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim na bezpieczeństwo w Azji Wschodniej / Zdzisław Śliwa // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s : rys., tab. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 4(77)) 1. Azja Wschodnia - polityka - od 1989 r. 16

16 Błażejczyk, Wiesław WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 66. Model wojskowego systemu logistycznego dla NCW [Network Centric Warfare] i GOW [gospodarki opartej na wiedzy] : koncepcja, model, wymagania i ograniczenia / Wiesław Błażejczyk [i in.] ; kier. Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Działania sieciocentryczne - logistyka 2. Gospodarka oparta na wiedzy 3. Systemy logistyczne - automatyzacja 67. Planowanie eksperymentów symulacyjnych i analiza wariantów systemów logistycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej : gra decyzyjna / Wiesław Błażejczyk [i in.] ; [kier. nauk.] Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, K : il. (gł. kolor.) 1. JTLS (system informatyczny) 2. Logistyka wojskowa - symulacja - badanie 3. Symulacja - stosowanie - wojsko 4. Systemy logistyczne badanie Brzozowski, Adam 68. Analiza wybranych dokumentów charakteryzujących środowisko bezpieczeństwa XXI wieku : aneks II / Adam Brzozowski // W: Czynniki determinujące zmiany w strategiach państw i organizacji międzynarodowych : studium teoretyczne / [Roman Kwećka [i in.]]. - Warszawa : AON, S : tab. 1. Strategia bezpieczeństwa - publicystyka 69. Kierunki zmian w planowaniu i programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych RP na progu XXI wieku : rozprawa doktorska / Adam Brzozowski ; promotor Stanisław Koziej ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe r. 2. Siły zbrojne - Polska - prognozy 70. Nowe koncepcje, struktury oraz zdolności sił zbrojnych - strategia wojskowa w pierwszej dekadzie XXI wieku / Ryszard Niedźwiecki, Adam Brzozowski // W: Ewolucja strategii wojskowej w kontekście zmian międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Ryszard Niedźwiecki. - Warszawa : AON, S : rys., tab. 1. Obronność państwa - prognozy - 21 w. 2. Transformacja w wojsku - kraje NATO 71. Planowanie i programowanie rozwoju Sił Zbrojnych RP - ewolucja i stan obecny / Adam Brzozowski // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 3, s : rys. (Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3(76)) 1. Planowanie obronne - Polska - od 1989 r. 72. Siły Zbrojne RP w operacjach militarnych i niemilitarnych prowadzonych w strukturach ONZ, NATO oraz UE / Adam Brzozowski // W: Polska w transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa : studium teoretyczne : praca zbiorowa / kier. nauk. Marian Kozub. - Warszawa : AON, S : rys. kolor. 1. Operacje pokojowe - udział Polski - od 1989 r. 17

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 6042/11 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA GŁÓWNA. Kalinowska, Mirosława

BIBLIOTEKA GŁÓWNA. Kalinowska, Mirosława BIBLIOTEKA GŁÓWNA Kalinowska, Mirosława 1. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2014 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2008

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2008 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Sylabus System bezpieczeństwa narodowego Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Ochrony Zdrowia Poziom i forma studiów Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Układ wystąpienia Zmiany w nazewnictwie Ewolucja nauk wojskowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar]

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar] Spis treści [Roman Kuźniar] Wstęp 9 Rozdział 1 [Roman Kuźniar] Ewolucja problemu bezpieczeństwa rys historyczny 18 1. Pierwsze traktaty o pokoju i równowadze sił 19 2. Liga Narodów niedoceniony wynalazek

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Specjalność: System militarny państwa. 1 System obronny Stanów Zjednoczonych. dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT Promotor

Lp. Specjalność: System militarny państwa. 1 System obronny Stanów Zjednoczonych. dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT Promotor WYKAZ PROPONOWANYCH TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNEK STUDIÓW OBRONNOŚĆ PAŃSTWA dla studentów studiów stacjonarnych - I stopnia (studia licencjackie) Wydziału Logistyki - rozpoczynających studia w roku

Bardziej szczegółowo

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE Taktyczny bezzałogowy aparat latający

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem. wykłady w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS Forma zaliczenia Razem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE ADMINISTRACJA PUBLIKACJE Wydawnictwa WSA można także nabyć w Hurtowni Bibliofil http://www.bibliofil.com.pl/ CENY PROMOCYJNE Ceny brutto z podatkiem VAT 62) K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ZATWIERDZAM Egz. nr 1 DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO ROZKŁAD ZAJĘĆ Niestacjonarne Studia I Stopnia kierunek: zarządzanie Nazwa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW WYŻSZA SZKOŁA BEZPECZEŃSTWA OCHRONY im. Marszałka Józefa PŁSUDSKEGO z siedzibą w Warszawie PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW Lp. Promotor Kierunek 1. dr R. Chmielewski / Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe w Polsce

Zarządzanie kryzysowe w Polsce A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: Zarządzanie kryzysowe w Polsce Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Art. 166a 1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyŝszych zawodowych lub jednolitych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia Zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Marek Pietraś prof. dr hab. Michał Chorośnicki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska, Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2001

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2001 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ ELEONORA AKSAMITOWSKA JOLANTA MIJEWSKA ANNA PAWLIKOWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne

Wstęp. CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne Wstęp CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne Rozdział 1. Rola i modele sił zbrojnych we współczesnym świecie Role armii Modele armii Armie wybranych państw Rozdział 2. Wojny i konflikty zbrojne Definicja wojny

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5775/2006 Eleonora AKSAMITOWSKA Mirosława KALINOWSKA Jolanta MIJEWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Punkty ECTS Teoria i metodologia wiedzy o

Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Punkty ECTS Teoria i metodologia wiedzy o Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, studia II. stopnia, stacjonarne Semestr I Teoria i metodologia wiedzy o 15 15 - - egz 4 bezpieczeństwie Filozoficzne problemy bezpieczeństwa 15 - - - zal 2 (obszar nauk

Bardziej szczegółowo

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal.

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, studia II. stopnia, niestacjonarne Semestr I Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie 10 10 - - egz 4 Filozoficzne problemy bezpieczeństwa 10 - - - zal 2 (obszar nauk humanistycznych)

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor prowadzący: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Michał Olewnik Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2010 ISBN 978-83-7383-469-9

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe PYTANIA EGZAMINACYJNE (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe 1. Cele, zadania i funkcje systemu bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Świadomość ekologiczna i edukacja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

FAKULTETY zima 2014/2015 nabór 2012

FAKULTETY zima 2014/2015 nabór 2012 FAKULTETY zima 2014/2015 nabór 2012 1 stopień V sem. st. stacjonarne (ZiD,Lot,O,L,EO1-12) LIMIT 1 grupa - max 35 os. na wszystkie kierunki A 1 Kontrola przestrzeni powietrznej A 2 Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2. Zagrożenia bezpieczeństwa

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2. Zagrożenia bezpieczeństwa SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................................... 11 Podziękowania................................................................... 15 Wstęp...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu

Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu KONFERENCJA Współdziałanie służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu połączona z Wojewódzkim Ćwiczeniem Obronnym pk. DRWĘCA-14

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2003

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2003 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Eleonora Aksamitowska Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, luty 2016 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, luty 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa, luty 2016 r. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2016 r. Budżet państwa 2016 368,5 mld zł 313,8 mld zł Wydatki obronne w 2016 r. 2,00% PKB roku 2015 > dochody

Bardziej szczegółowo

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul.

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul. Dostawa dzienników dla wszystkich odbiorców do godz. 7.00! ROZDZIELNIK na prasę krajową dla komórek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do SIWZ Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

IBUK dla kierunku BHP / BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

IBUK dla kierunku BHP / BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Lp. Tytuł książki Autor Wydawnictwo Rok wydania Nr ISBN 1. Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego Marcin Kobylas Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2014 978-83-7462-430-5 2. Antyterrorystyczne

Bardziej szczegółowo

TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA:

TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA: IBK, Warszawa, 25.10.2016 Stanisław Koziej TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA: Strategiczne wyzwania dla Polski i NATO 1 PLAN 1. Istota i charakter cyberbezpieczeństwa 2. Polska: strategiczne

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej

Autoreferat. informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej Załącznik 4 dr Bogdan PANEK Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej Urodziłem się 25 stycznia 1967 roku w Gubinie. Świadectwo dojrzałości uzyskałem w Liceum

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Program konferencji pt. SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, SIŁY ZBROJNE WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-KZWŚ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI)

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE STUDIA NIESTACJONARNE I ROK I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne I. Wspólne hasła tematyczne dla studentów specjalności: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe 1. Pojęcie prawa, systemu

Bardziej szczegółowo

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze:

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe, w szczególności: negocjacje międzynarodowe, dyplomacja publiczna, protokół dyplomatyczny, europeistyka, paradygmaty teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Katarzyna Juras Na okładce wykorzystano zdjęcie pixelleo/ /fotolia

Projekt okładki: Katarzyna Juras Na okładce wykorzystano zdjęcie pixelleo/ /fotolia Recenzja: prof. dr hab. Michał Chorośnicki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Na okładce wykorzystano zdjęcie pixelleo/125691361/fotolia

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr hab. ASMUSSEN Jan

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Podstawy bezpieczeństwa państwa Introduction to national security Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Bezpieczeństwo wewnętrzne PROFL: praktyczny POZOM: stopnia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 Moduł bezpieczeństwa moduł 36 6 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 11.04.2016 r. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OBLICZU WYZWAŃ XXI WIEKU Kwiecień 2016 www.koziej.pl @SKoziej 1 ZAGAGNIENIA: Warunki bezpieczeństwa Polski wyzwania i zagrożenia szanse i

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 www.wsosp.deblin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dęblin, dnia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej

REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej 1 PRIORYTETY MODERNIZACYJNE PRIORYTETY ORGANIZACYJNE Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa 1.1.Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja 1.2.Elementy miękkie i twarde bezpieczeństwa 1.3.Bezpieczeństwo w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Sygn. AON 6185/13 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH,

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo