BADANIE JAKOŚCI ŻYCIA. -FORSCHUNG -Methodologische Grundlagen LEBENSQUALITÄTS. założenia metodologiczne. Tadeusz Borys

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE JAKOŚCI ŻYCIA. -FORSCHUNG -Methodologische Grundlagen LEBENSQUALITÄTS. założenia metodologiczne. Tadeusz Borys"

Transkrypt

1 Tadeusz Borys BADANIE JAKOŚCI ŻYCIA założenia metodologiczne LEBENSQUALITÄTS -FORSCHUNG -Methodologische Grundlagen

2 Tadeusz Borys 1. Jaki jest cel naszych badań? 2. Jakie założenia metodyczne przyjęto w Projekcie? jaki był ich wpływ na etapy badań? 3. Co zrobiliśmy i jakie wyzwania nas czekają? 1. Was ist das Ziel unserer Untersuchungen? 2. Welche methodischen Annahmen liegen dem Projekt zu Grunde? Welcher Einfluss auf die Untersuchungsschritte? 3. Was haben wir umgesetzt und welche Herausforderungen erwarten uns?

3 Tadeusz Borys PYTANIE PIERWSZE: Jaki jest cel naszych badań?

4 pytanie pierwsze Jaki jest cel naszych badań? nazwa PROJEKTU dekompozycja nazwy Jakość życia wobszarze przygranicznym wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego (i lokalnego) Co chcemy badać? co to jest JAKOŚĆ ŻYCIA, JAKIE SĄ JEJ RODZAJE? Gdzie chcemy badać? specyficzność OBSZARU PRZYGRANICZNEGO/ transgranicznego Po co chcemy badać JAKOŚĆ ŻYCIA? CEL PIERWSZY - bardzo praktyczny (+identyfikacja) Po co chcemy badać JAKOŚĆ ŻYCIA? CEL DRUGI - polityczny Po co chcemy badać JAKOŚĆ ŻYCIA? CEL TRZECI - strategiczny

5 Tadeusz Borys PYTANIE DRUGIE: Jakie założenia metodyczne przyjęto w Projekcie? jaki był ich wpływ na etapy badań?

6 Pytanie drugie Jakie ZAŁOŻENIA METODYCZNE przyjęto w Projekcie? jaki był ich wpływ na etapy badań? ZAŁOŻENIE PIERWSZE/ Erste Grundlage bezpośrednie wykorzystanie wyników BADAŃ desk research przeprowadzonych w 2012 roku, których celem było uporządkowanie terminologii związanej z JAKOŚCIĄ ŻYCIA

7 EFEKT BADAŃ z 6 klasyfikacji jakości życia TRZY uznano za PODSTAWOWE dla Projektu TRZY jako POMOCNICZE dla Projektu 1 2 obiektywność pomiaru JZ (obiektywna i subiektywna JZ) ilość obiektów, których jakość życia dotyczy (indywidualna i zbiorowa JZ) wartościowanie JZ (nieoceniana i oceniania JZ) aksjologiczne (wg pola etycznego) (egocentryczna JZ.) bezpośredniość związku badanej JZ z rzeczywistą JZ (bezpośrednia i pośrednia JZ) stopień zintegrowania JZ (ograniczona i holistyczna JZ) 6

8 Pytanie drugie Jakie ZAŁOŻENIA METODYCZNE przyjęto w Projekcie? jaki był ich wpływ na etapy badań? ZAŁOŻENIE DRUGIE/ Zweite Grundlage konieczność prowadzenia w miarę możliwości równoczesnego wskaźnikowego pomiaru subiektywnej (badania ankietowe) i obiektywnej (wskaźniki statystyczne) jakości życia cowynika ze złożoności relacji między tymi kategoriami.

9 PIERWSZE KLASYFIKACJA W PROJEKCIE podkreśla się konieczność prowadzenia równoczesnego wskaźnikowego pomiaru obiektywnej i subiektywnej jakości życiacowynika ze złożoności relacji między tymi kategoriami. Das Projekt betont die Notwendigkeit der gleichzeitigen Anwendung von Indikatoren der objektiven und subjektiven Lebensqualität, aufgrund der Komplexität der Beziehung zwischen diesen Kategorien.

10 PIERWSZA KLASYFIKACJA Dla realizacji projektu najważniejszym podziałem jest podział na: obiektywną i subiektywną jakość życia. Das wichtigste für die Projektrealisierung ist die Aufteilung nach: subjektiver und objektiver Lebensqualität

11 PIERWSZA KLASYFIKACJA Subiektywna jakość życia -zbiór subiektywnych ocen stopnia zadowolenia/satysfakcji z obiektywnych form zaspokajania potrzeb człowieka wg wybranych dziedzin i aspektów. Die subjektive Lebensqualität -ist die Menge von subjektiven Bewertungen der Zufriedenheit von Formen der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse Zadowolenie/ satysfakcja jako kategorie zbliżone do szczęścia jako kluczowej kategorii subiektywnej JŻ

12 PIERWSZA KLASYFIKACJA Obiektywna jakość życia jest pojęciem zbliżonym do warunków życia lub poziomu życia, które wiążą się głównie ze : 1) zdrowiem, 2) wykształceniem i edukacją 3) bezpieczeństwem 4) sytuacją materialna i zawodowa itp. Der Begriff der objektiven Lebensqualität ist, ähnlich wie Lebensbedingungen oder Lebensstandard, verbunden mit: 1) Gesundheit, 2) Ausbildung und Bildung, 3) Sicherheit, 4) der materiellen und beruflichen Situation etc.

13 Pytanie drugie Jakie ZAŁOŻENIA METODYCZNE przyjęto w Projekcie? jaki był ich wpływ na etapy badań? ZAŁOŻENIE TRZECIE/ DritteGrundlage równoczesny wskaźnikowy pomiar subiektywnej (badania ankietowe) i obiektywnej (wskaźniki statystyczne) jakości życia ułatwia identyfikację i wzmocnienie ponadgranicznychprzepływów przepływów i określenie wpływu granicy na jakość życia mieszkańców obszaru transgranicznego!!!

14 Tadeusz Borys Pytanie trzecie: Co zrobiliśmy i jakie wyzwania nas czekają?

15 Schemat analityczny Projektu Pomiar subiektywnej jakości życia Ujęcie syntetyczne poziom zadowolenia z życia Ujęcie analityczne poziom zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów życia BADANIA BEZPOŚREDNIE/ ANKIETOWE Dziedziny życia Zdrowie Wykształcenie i edukacja Bezpieczeństwo Kultura i rekreacja Sytuacja materialna i zawodowa Miejsce zamieszkania Partycypacja i relacje społeczne Pomiar obiektywnej jakości życia Ujęcie analityczne statystyczne wskaźniki rozwoju wg poszczególnych dziedzin i aspektów życia BADANIA POŚREDNIE /na podstawie STATYSTYCZNYCH BAZ DANYCH Identyfikacja ZALEŻNOŚCI między subiektywna i obiektywną jakością życia Identyfikacja WPŁYWU GRANICY NA JAKOŚĆ ŻYCIA Identyfikacja PONADGRANICZNYCH PRZEPŁYWÓW i ich wzmocnienie CEL GŁÓWNY: PONADGRANICZNY / WSPÓLNY ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY PLANOWANIE REGIONALNE I LOKALNE

16 Dziękuję za uwagę

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU i BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU i BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU i BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Efektem końcowym funkcjonowania wspólnoty samorządowej jest stan jej rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom VII Sulechów 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych Wprowadzenie Istotną cechą samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Zuzanna Zbróg, Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych- recenzja

Zuzanna Zbróg, Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych- recenzja Iwona Górecka! Zuzanna Zbróg, Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych- recenzja Książka Zuzanny Zbróg pt. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji usług publicznych. Wiesław Wańkowicz

Wskaźniki realizacji usług publicznych. Wiesław Wańkowicz skaźniki realizacji usług publicznych iesław ańkowicz Styczeń 2004 iesław ańkowicz, SAŹNII REAIZACJI USŁUG PUBICZNYCH SPIS TREŚCI 1. PROADZENIE... 2 2. JA MIERZYĆ JAOŚĆ REAIZACJI USŁUG PUBICZNYCH?... 4

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalny i regionalny

Rozwój lokalny i regionalny Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena Zio o Wydawnictwo C.H. Beck Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA STRESZCZENIE Artykuł poświęcony jest realizacji projektu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza w kontekście zmiany podejścia do zarządzania regionem.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo