Podsumowanie zrealizowanego projektu EURO 2012 TM przez gminę Gniewino

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie zrealizowanego projektu EURO 2012 TM przez gminę Gniewino"

Transkrypt

1 Podsumowanie zrealizowanego projektu EURO 2012 TM przez gminę Gniewino Zatwierdzam: Gniewino, sierpień 2012 r. KWM Strona 1

2 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat zadań zrealizowanych w ramach gniewińskiego przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM oraz zestawienie najważniejszych danych. Udział gminy Gniewino we współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM był dużym wyzwaniem ze względu na ogromną złożoność organizacyjną i skalę projektu. To największa tego typu impreza organizowana na tak wielką skalę w Polsce. Gmina Gniewino zgłosiła w Ministerstwie Sportu i Turystyki swoją kandydaturę do lokalizacji centrum pobytowego w kwietniu 2007r., zaraz po powierzeniu przez Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarskiej organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polsce i Ukrainie. Gmina w chwili przystąpienia do projektu EURO 2012 TM posiadała już rozbudowaną infrastrukturę sportową, turystyczną i rekreacyjną. Modernizacji oraz budowy wymagały niektóre strategiczne elementy wchodzące w skład centrum pobytowo treningowego (nowoczesny budynek rehabilitacji, hala widowiskowo sportowa, boisko treningowe z nawierzchnią sztuczną, stadion gminny, obwodnica Rybna, drogi i oświetlenie uliczne na terenie gminy itd.). Nasze przygotowanie do projektu EURO 2012 TM wynikało z wcześniej przyjętych przez Radę Gminy Gniewino programów: Programu wzmacnia atrakcyjności turystycznej gminy jak i Strategii rozwoju gminy Gniewino do roku 2015, w których to programach, oprócz innych ważnych inwestycji gminnych, ujęte były zadania związane z budową bazy noclegowej czy też rozbudową infrastruktury sportowej. Program wzmacniania atrakcyjności turystycznej gminy, który gmina realizuje od wielu lat, zapoczątkowany był takimi inwestycjami jak budową pływalni krytej czy też kompleksu rekreacyjnego KASZUBSKIE OKO z wieżą widokową. Aby wzmocnić pozycję negocjacyjną gminy, przystąpienie do projektu EURO 2012 TM było jak najbardziej zasadne, ponieważ dało to gminie możliwość absorbcji większych środków z funduszy UE i pozabudżetowych. Staliśmy się partnerem w wielu znaczących projektach czy też decyzjach na szczeblu regionalnym. Przez pięcioletni okres uczestnictwa w projekcie kandydatura gminy Gniewino na centrum pobytowe EURO 2012 TM przeszła szereg weryfikacji dokonanych przez: spółkę EURO 2012 Polska, Polski Związek Piłki Nożnej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Spółkę PL.2012, jak i UEFA, oraz sejmowe komisje poselskie. KWM Strona 2

3 Nasze przygotowanie i wiedza, jaką posiadaliśmy w zakresie funkcjonujących już centrów pobytowych w Europie, przyniosło skutek w postaci niewątpliwego sukcesu, jakim był dla jedynej gminy wiejskiej w projekcie EURO 2012 TM wybór gniewińskiego centrum na siedzibę reprezentacji Hiszpanii podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM. Udział gminy Gniewino w projekcie EURO 2012 TM przyniósł strategiczne efekty: a) przyspieszenie modernizacji gminy długoterminowe korzyści dla wszystkich mieszkańców; b) wzmocnienie wizerunku gminy nowoczesna gmina, otwarta do współpracy z potencjalnymi inwestorami, wzrost atrakcyjności turystycznej; c) budowa kapitału społecznego zaangażowanie mieszkańców w projekt, identyfikacja z nim, zaangażowanie wolontariatu, współpraca z przedstawicielami wszystkich środowisk gminy; d) budowa banku doświadczeń i wiedzy na przyszłość gmina potrafi skutecznie zarządzać najbardziej złożonymi przedsięwzięciami. ZAKRES WYKONANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z KANDYDATURĄ GMINY GNIEWINO NA CENTRUM POBYTOWE W RAMACH PROJEKTU UEFA EURO 2012 TM Kwiecień 2007 Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarskiej podjął decyzję o powierzeniu Polsce i Ukrainie organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 TM, Kwiecień 2007 Zgłoszenie do Ministerstwa Sportu i Turystyki gminy Gniewino jako kandydata na centrum pobytowe EURO 2012 TM, Październik 2007 Przygotowanie kart inwestycyjnych dla planowanych do wykonania zadań, Luty 2008 Gmina Gniewino przeszła I etap weryfikacji dokonanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Nożnej, zgodnie z wymogami UEFA. Ze 160 zgłoszonych centrów pobytowych pozostało 110 kandydatów, Kwiecień 2008 Uzupełnienie formularzy zgłoszeniowych i dołączenie do nich wymaganej dokumentacji inwestycyjnej, Kwiecień 2008 Gmina Gniewino przeszła II etap weryfikacji centrów pobytowych dokonany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Nożnej zgodnie z wymogami UEFA, Maj 2008 Przekazanie zaktualizowanych formularzy weryfikacyjnych, Maj 2008 Maj 2008 Maj 2008 Gmina Gniewino przeszła III etap weryfikacji centrów pobytowych dokonany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Nożnej, zgodnie z wymogami UEFA, Zamówienie przez gminę wykonania wstępnej koncepcji dla budowy hotelu wraz z jej wizualizacją. Wizytacja gminy dokonana przez przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, przedstawicieli spółki PL.2012 oraz PZPN KWM Strona 3

4 Czerwiec 2008 Wrzesień 2008 Październik 2008 Październik 2008 Listopad 2008 Grudzień 2008 Grudzień 2008 Styczeń 2009 Styczeń 2009 Gmina Gniewino przeszła IV etap weryfikacji centrów pobytowych dokonany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Nożnej, zgodnie z wymogami UEFA Ogłoszenie i pozytywne rozstrzygnięcie przez gminę Gniewino przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy hotelu w Gniewinie na podstawie wcześniej posiadanej koncepcji. Wyłoniono wykonawcę. Termin wykonania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nadanie rondu w Gniewinie imienia Kazimierza Górskiego. W uroczystościach wziął udział Włodzimierz Lubański (ambasador gniewińskiego projektu), Ogłoszenie i pozytywne rozstrzygnięcie przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Sp. z o.o. przetargu na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu hotelu w m. Gniewino, Udział w targach infrastruktury sportowej w Warszawie, Otrzymano opinię z Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyszłej współpracy gminy Gniewino z PZPN w zakresie wykorzystania nowopowstałej bazy sportowej pod względem szkoleniowo - trenerskim, W związku z brakiem postępu w realizacji umowy związanej z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy hotelu w m. Gniewino, gmina postanowiła rozwiązać umowę z pracownią projektową, Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wpisanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa centrum sportowo pobytowego do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, Ogłoszenie przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Sp. z o.o. przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych hotelu w m. Gniewino, Marzec 2009 Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie następujących prac budowlanych: a) Modernizacja stadionu gminnego, b) Budowa boiska treningowego z nawierzchni sztucznej, c) Budowa zaplecza szatniowego, d) Budowa hali widowiskowo sportowej, Marzec 2009 Kwiecień 2009 W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Sp. z o.o. przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych hotelu w Gniewinie wpłynęła jedna oferta o wartości ponad 55 mln zł. Wartość ta przewyższała przyjętą przez zamawiającego szacunkową wartość zamówienia o 19 mln zł. W związku z powyższym przetarg unieważniono. Działający w imieniu Gminy Gniewino, prezes Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu Sp. z o.o. (Spółka ze 100% udziałem Gminy Gniewino) oraz inwestor prywatny zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Hotel Gniewino. Spółka utworzona została w celu wybudowania i prowadzenia hotelu w miejscowości Gniewino oraz prowadzenia działalności powiązanej w szczególności z gastronomią, rekreacją, sportem, wypoczynkiem i poprawą kondycji KWM Strona 4

5 Kwiecień 2009 Maj 2009 Czerwiec 2009 fizycznej. Nowopowstała spółka Hotel Gniewino zleciła zaprojektowanie dokumentacji budowlanej dla inwestycji: hotel w Gniewinie, Na prośbę PZPN przygotowano i złożono ankietę weryfikacyjną dotyczącą zaawansowania prac inwestycyjnych, Wizyta studyjna w gminie menedżera ds. Centrów Pobytowych, Czerwiec 2009 Wizyta Prezesa PZPN Grzegorza Lato. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę kompleksu sportowego, Lipiec 2009 Spotkanie w Gdańsku z wiceprezesem PZPN, przedstawicielami spółki PL.2012 oraz Ministerstwa Sportu i Turystki. Prezentacja Gminy Gniewino, Październik 2009 Spółka HOTEL Gniewino dokonała wyboru wykonawcy robót i przystąpiła do budowy hotelu, Luty 2010 Rozpoczęcie procedowania w sprawie umowy z spółką EURO 2012 Polska na gniewińskie centrum pobytowe, Marzec 2010 Wybór firmy i podpisanie umowy na budowę budynku rehabilitacji w Gniewinie, Kwiecień 2010 Podpisanie kontraktu ze spółką EURO 2012 Polska na wynajem obiektów sportowych, Kwiecień 2010 Wizyta studyjna przedstawicieli UEFA w tym Lukasa Achermanna Szefa ds. zakwaterowania odpowiedzialnego za wybór centrów pobytowych do katalogu UEFA, Czerwiec 2010 Wizyta robocza przedstawicieli spółki EURO 2012 TM sprawy bezpieczeństwa, Lipiec 2010 Oddanie do użytku obiektów sportowych: hala widowiskowo sportowa, zmodernizowany stadion z zapleczem szatniowym oraz boisko z nawierzchnią sztuczną, Lipiec 2010 Wizyta robocza parlamentarzystów z podkomisji ds. sportu, Sierpień 2010 Wizyta robocza przedstawicieli spółki EURO 2012 TM, Październik 2010 Listopad 2010 Marzec 2011 Prezentacja w Warszawie oficjalnego katalogu UEFA. Gniewińskie centrum zostało umieszczone w katalogu, jako jedyna baza położona na terenach wiejskich, Pierwsza oficjalna wizytacja przedstawicieli federacji Hiszpanii, Oddanie do użytku budynku rehabilitacji, 17 Marzec 2011 Wizyta przedstawicieli federacji Turcji, 11 Kwiecień 2011 Wizyta przedstawicieli federacji Grecji, Kwiecień 2011 Czerwiec 2011 Lipiec 2011 Lipiec 2011 Sierpień 2011 Listopad 2011 Druga oficjalna wizytacja przedstawicieli federacji Hiszpanii, Wizyta przedstawicieli federacji Norwegii, Wizyta przedstawicieli federacji Rosji, Zakończenie budowy hotelu. Szacunkowy koszt wybudowania to kwota ok. 27 mln zł, natomiast obecna wartość rynkowa obiektu została wyceniona na 49,8 mln zł Wizyta przedstawicieli federacji Francji, Trzecia oficjalna wizytacja przedstawicieli federacji Hiszpanii, KWM Strona 5

6 Listopad 2011 Grudzień 2011 Wizyta przedstawicieli federacji Irlandii, Losowanie grup w Kijowie, Grudzień 2011 Wizyta przedstawicieli federacji Hiszpanii, potwierdzająca zainteresowanie gniewińską bazą, Grudzień 2011 Przystąpienie do opracowania szczegółowych zadań Biura EURO2012 (cykl spotkań roboczych), Styczeń 2012 Wizyta robocza przedstawicieli federacji Hiszpanii, PROCES WYBORU CENTRUM POBYTOWEGO: KWM Strona 6

7 ORGANIZACJA BIURA EURO 2012 TM W grudniu 2011 r. powołano gniewińskie biuro EURO 2012 TM. W skład biura wchodzili m.in. kierownicy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prezesi spółek gminnych. To kilkunastoosobowe biuro miało na celu: a) koordynację i przygotowanie gminy w zakresie spraw dotyczących centrum pobytowo treningowego (hotel i obiekty sportowe, współpraca z federacją Hiszpanii, sprawy bezpieczeństwa); b) koordynację spraw związanych z inwestycjami i transportem (utrzymanie ruchu w gminie, proces inwestycyjny, turystyka w zakresie przygotowania inwestycyjnego); c) koordynację spraw dotyczących administracji i organizacji gminy (przygotowanie administracji urzędu gminy, sprawy związane z promocją, kulturą, turystyką, zdrowiem i oświatą). W ramach biura EURO 2012 TM powołano rzecznika prasowego, który odpowiedzialny był za kontakty z massmediami jak i za pracę wolontariuszy. Struktura biura EURO2012 TM wyglądała następująco: KWM Strona 7

8 Przez pięcioletni okres uczestnictwa gminy w projekcie Euro 2012, zadania związane z nim były realizowane bez dodatkowego zatrudnienia. Wyżej wymienieni pracownicy, niezależnie od swoich obowiązków służbowych, wykonywali zadania związane z raportowaniem, obsługą wizyt studyjnych, pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji z UE, realizacją inwestycji sportowych, promocyjnych, turystycznych itp. W okresie funkcjonowania biura zawarto personalne umowy zlecenia na kwotę zł brutto w następujących zakresach: 1. umowa z grafikiem 1500 zł brutto, 2. umowa z redaktorem (opracowanie wkładek do biuletynu) 1650 zł brutto, 3. umowa z osobą odpowiedzialną za współpracę z federacją Hiszpanii (biegła znajomość j. hiszpańskiego) zł brutto Na skutek niezwiększania ilości etatów i powierzania prowadzenia prac związanych z przygotowaniem Euro 2012 pracownikom w ramach ich obowiązków służbowych, gmina zaoszczędziła na wydatkach personalnych kwotę ok zł brutto. Symulacja wydatków personalnych, które gmina musiałaby ponieść: (rok 2007) zatrudnienie 2 osób, średnie wynagrodzenie zł brutto (2 osoby x zł brutto x 8 m-cy = zł (rok 2008) zatrudnienie 2 osób, średnie wynagrodzenie 8500 zł brutto (2 osoby x zł brutto x 12 m-cy = zł (rok 2009) zatrudnienie 3 osób, średnie wynagrodzenie zł brutto (3 osoby x zł brutto x 12 m-cy = zł (rok 2010) zatrudnienie 4 osób, średnie wynagrodzenie zł brutto (4 osoby x zł brutto x 12 m-cy = zł (rok 2011) zatrudnienie 6 osób, średnie wynagrodzenie zł brutto (6 osób x zł brutto x 12 m-cy = zł (rok 2012) zatrudnienie 15 osób, średnie wynagrodzenie zł brutto (15 osób x zł brutto x 7 m-cy = zł Dane do analizy zaczerpnięto z odpowiedzi Ministra Sportu i Turystyki na zapytanie poselskie nr 2714 w sprawie przyznania dotacji z budżetu państwa na 2009 r. dla spółek celowych: PL 2012 i Narodowe Centrum Sportu (NCS), gdzie zawarto następujące dane: Zatrudnienie w NCS w 2008 r. 23,5 etatu Planowane zatrudnienie w NCS w 2009 r. 51 etatu (rok 2009) Średnie miesięczne wynagrodzenie w spółce NCS ,61 zł brutto (rok 2009) Planowany budżet na wynagrodzenia pracowników spółki NCS (ze składkami z tytułu ZUS) wynosi zł Spółkę celową pn. Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. powołano w listopadzie 2007 r. między innymi w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięcia Euro 2012 w postaci budowy Stadionu Narodowego w Warszawie i towarzyszących obiektów wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, a także KWM Strona 8

9 zagospodarowania terenu otaczającego Stadion Narodowy poprzez budowę ciągów pieszych i dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną. MEDIA: Od maja do wyjazdu Hiszpanów z Gniewina, udzielono ponad 300 krótszych lub dłuższych wypowiedzi i wywiadów. Reportaże o Gniewinie pojawiły się w najważniejszych opiniotwórczych tygodnikach z Polski (Polityka, Wprost, Newsweek) i z zagranicy (Marca, Die Zeitung), a także w dziennikach - Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej (dodatek Trójmiasto). Podczas pobytu reprezentacji Hiszpanii w centrum pobytowym w Gniewinie krótkie materiały informacyjne z Gniewina pojawiały się niemal codziennie w mediach lokalnych: Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Wyborczej, telewizji TTM, Radiu Gdańsk. Było to łącznie ok. 70 materiałów. Ponad 140 artykułów opublikowano na portalach internetowych poświęconych tematyce sportowej. Gniewino pojawiło się w głównych serwisach informacyjnych ogólnopolskich stacji telewizyjnych takich jak TVP1, TVN, TVN24, Polsat, Polsat Sport, a także lokalnym TVP Info (kilkukrotnie). Udzielono ponad 20 wypowiedzi dla Radia Gdańsk i RMF Maxxx. Pojedyncze wywiady dla Programu 3 Polskiego Radia, RMF, Radia Zet. Udzielono szeregu wywiadów dla dziennikarzy zagranicznych m.in. ze Szwecji, Francji, Hiszpanii, Chin i innych krajów. Rzecznik prasowy był w stałym bezpośrednim kontakcie z korespondentami Polskiej Agencji Prasowej, Radia Gdańsk, radia RMF Maxxx, telewizji TTM, portalu Onet, telewizji Polsat i TVN. W większości były to kontakty telefoniczne, których ilość w pierwszych dniach pobytu piłkarzy przekraczała 30 dziennie. Generalny odbiór przygotowania gminy Gniewino był niezmiennie bardzo dobry. Relacje medialne z Gniewina nadawało ok. 100 dziennikarzy z całego świata, którzy akredytowali się przy drużynie. Dokonano również wyceny medialnej i szacuje się ją na ok 8 mln zł. Tyle gmina musiałaby zapłacić za reklamę we wszystkich massmediach. FUNKCJONOWANIE SALONIKÓW PRASOWYCH TZW. PRESS ROOM: W trakcie turnieju uruchomiono w gminie trzy saloniki prasowe: a) w Gniewinie: centrum biznesu i przy wieży widokowej; b) w Czymanowie: piknik piłkarski. Zainteresowanie salonikami było niewielkie, wzrastało w dniach sesji treningowych drużyny hiszpańskiej, w dniach, kiedy odbywały się konferencje prasowe, a także w dniach kolejnych meczów drużyny hiszpańskiej. Ruch w press roomie w Centrum Biznesu w Gniewinie zwiększał się przede wszystkim ze względu na zainteresowanie dziennikarzy łączem wifi. Mimo niedużego zainteresowania salonikami prasowymi pozytywnie ocenia się ich funkcjonowanie. KWM Strona 9

10 WOLONTARIAT: W trakcie turnieju praca biura EURO 2012 TM wsparta była przez dwunastu wolontariuszy. Wolontariusze, po odpowiednim przeszkoleniu, obsługiwali saloniki prasowe, punkty IT i piknik piłkarski. Wsparcie wolontariuszy ocenia się bardzo pozytywnie. Wiedza i kompetencja, a także bardzo dobra znajomość języka angielskiego, czy też hiszpańskiego oraz dobra komunikatywność i duża chęć niesienia pomocy, były bardzo dużym wsparciem dla gminy. BAZA POBYTOWO TRENINGOWA: Przychody za wykorzystanie naszych obiektów sportowych i centrum kultury jak i bazy noclegowej przez federację Hiszpanii szacuje się na kwotę: zł plus część wyposażenia jakie pozostawiła po sobie federacja typu: sprzęt IT, drobne wyposażenie hotelu, rozbudowana sieć internetowa, melex, branding (wystrój promocyjny). Przychód GOTIS: ok zł Przychód Hotelu: zł INWESTYCJE: W pięcioletnim okresie przygotowań zrealizowano wiele inwestycji, na które w większości pozyskano dodatkowe środki finansowe. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w terminie a gotowość całej infrastruktury osiągnięto w lipcu 2011 r. W początkowej fazie uczestnictwa w projekcie Gmina była zapewniana o dodatkowym wsparciu finansowym dla inwestycji ważnych dla rozwoju sportu w Polsce. Pomimo usilnego starania i wystąpienia do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie, takiego wsparcia nie otrzymaliśmy. Zamieszczenie Gminy na oficjalnej liście centrów pobytowych rekomendowanych przez UEFA, na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, umożliwiało nam skorzystanie z uproszczonych procedur prawnych przy realizowanych inwestycjach. Jednak wszystkie zadania inwestycyjne wykonaliśmy bez stosowania ww. ustawy. Poniższa tabela przedstawia ważniejsze inwestycje związane z projektem EURO2012 TM, na które pozyskano środki pozabudżetowe: Projekty związane z EURO 2012 TM Uzyskanie dofinansowania na realizację projektów sportowych: - dof. budowy hali widowiskowo sportowej: 2 mln zł (FRKF) 1 mln zł UE (RPO WP) Otrzymane dofinansowanie w mln zł 6,84 KWM Strona 10

11 - dof. pozostałych obiektów sportowych: 2 mln zł UE (RPO WP) 0,6 mln zł (FRKF) - dof. budowy boisk w m. Rybno, Kostkowo: 1,24 mln zł (Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski) Uzyskanie dofinansowania na realizację projektów drogowych tzw. SCHETYNÓWKI: - dof. budowy obwodnicy Rybna: 6,00 mln zł - dof. przebudowy drogi Gniewino Czymanowo: 1,5 mln zł (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Starostwo Powiatowe); Uzyskanie dofinansowania na realizację projektów zdrowotnych: - dof. przebudowy ośrodka zdrowia o pion rehabilitacji: 1,46 mln zł (RPO WP) Uzyskanie dofinansowania na realizację projektów turystycznych: - dof. budowy przystani: 1,5 mln zł UE (RPO WP) - dof. budowy ścieżek: 1,8 mln zł UE (RPO WP) - dof. projektu zawiązanego z uzbrojeniem terenu: 2,9 mln zł UE (RPO WP) - dof. oznakowania turystycznego gminy: 0,15 ml zł UE (PO RYBY) - dof. zakupu autobusu: 0,25 mln zł (PFRON) Uzyskanie dofinansowania na realizację projektów promocyjnych: - dof. wykonania materiałów promocyjnych: 0,02 mln zł UE (PROW) - dof. organizacji Pikniku Piłkarskiego w Czymanowie: 0,18 mln zł (PGE) 7,5 1,46 6,6 0,2 Uzyskanie dofinasowania na projekty związane z modernizacją 0,5 oświetlenia ulicznego, polepszeniem jakości przesyłu: 0,5 mln zł (operatorzy sieci energetycznych) Uzyskanie dofinansowania na dosprzętowienie jednostek OSP 0,56 KWM Strona 11

12 0,56 mln zł (Urząd Marszałkowski, PSP, ZOSPRP Gdańsk, Starostwo Powiatowe) Łącznie: 23,66 mln zł PROMOCJA: Gmina Gniewino stała się rozpoznawalną marką i odbierana jest bardzo pozytywnie jako gmina realizująca ambitne wyzwania. Wszystkie opinie wskazują jednoznacznie, że organizacja centrum pobytowo treningowego na terenie naszej gminy jest postrzegana jako sukces. Dodatkowymi czynnikami potwierdzającymi pozytywny przekaz stanowią bardzo dobre doniesienia w mediach, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Znacznie wzrosło zainteresowanie gniewińską bazą pobytowo - treningową klientów sportowych czy też konferencyjnych. W ramach promocji w trakcie turnieju uruchomiono Piknik Piłkarski w m. Czymanowo, który pełnił funkcję strefy kibica. Uruchomiono duży namiot z telewizorami plazmowymi i telebimami, gdzie można było oglądać mecze ME. W namiocie funkcjonował salon prasowy wraz z punktem informacji turystycznej. Zainteresowanie piknikiem było ogromne podczas meczów reprezentacji Polski jak i Hiszpanii. Miejsce to było odwiedzane w większości przez naszych mieszkańców. Duże zainteresowanie można było zaobserwować podczas obchodów Dni Gminy Gniewino, jak i podczas wizyty mobilnej strefy kibica ( Euro Track). BEZPIECZEŃSTWO: Naszym celem było zminimalizowanie ryzyka zaistnienia sytuacji kryzowej, a także szybkie i skuteczne przeciwdziałanie niekorzystnemu rozwojowi wydarzeń. Dużym wsparciem była praca Policji, Straży Granicznej czy też Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie EURO 2012 TM na terenie gminy Gniewino nie odnotowano większych incydentów, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo drużyny, jak i gości przebywających na terenie naszej gminy OŚWIATA: Organizowano przez obydwa zespoły szkół konkursy i zabawy związane z tematyką Hiszpanii, podczas których dzieci i młodzież mogły poznać kulturę, tradycję, muzykę czy tez kuchnię Hiszpanii. ZDROWIE: W trakcie turnieju EURO 2012 TM NZOZ BIK-MED świadczący usługi zdrowotne na terenie naszej gminy nie odnotował wzmożonego zainteresowania. Nie było również poważniejszych incydentów. Podczas pikniku piłkarskiego zdarzały się drobne urazy, zgłoszenia po leki przeciw bólowi głowy i skargi na ogólne złe samopoczucie, które po wstępnej diagnozie nie kwalifikowały się do dalszej interwencji medycznej. TURYSTYKA: Uruchomiono punkty informacji turystycznej. Przygotowano materiały promocyjne: ulotki, foldery, teczki itd. Odnotowano wzrost zainteresowania obiektami KWM Strona 12

13 turystycznymi (np. Kaszubskim Okiem) wśród odwiedzających gminę turystów i kibiców. Na terenie Gminy znacznie zwiększył się ruch turystyczny. Szacuje się w porównaniu do poprzedniego roku, że gminę odwiedziło ok 220 tys. osób, co przyczyniło się do rozwoju usług turystycznych i okołoturystycznych. OTWARTE PUBLICZNE SESJE TRENINGOWE: Za organizację publicznych otwartych sesji treningowych odpowiedzialna była spółka EURO 2012 Polska Sp. z o.o.. Zorganizowano ich osiem. Gmina otrzymała do publicznej dystrybucji ok 1200 wejściówek (na ponad 8 tys. dostępnych), które przeznaczone były dla naszych mieszkańców, osób współpracujących przy projekcie, jak również dla innych zainteresowanych, którzy mogli je uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego zapotrzebowania na nie. Zainteresowanie publicznymi otwartymi sesjami treningowymi było ogromne. Złożono zapotrzebowanie na ok 14 tys. wejściówek. Osoby zgłaszające pochodziły ze wszystkich krańców naszego kraju jak i zagranicy. Pozostała pula wejściówek przeznaczona była dla dziennikarzy hiszpańskich i kibiców hiszpańskich. Otwarte publiczne sesje treningowe określa się jako najsłabszy punkt organizacyjny. Ponieważ terminy treningów, które byłby wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, zostawały przekładane albo odwoływane. Gmina miała ograniczony wpływ na organizację ww. treningów. Współpracę z przedstawicielami spółki EURO 2012 Polska Sp. z o.o. w tym zakresie ocenia się pozytywnie, aczkolwiek problemy ze zmianą terminów treningów oraz dystrybucją wejściówek niekorzystnie wpłynęły na wizerunek gminy. OPINIE: Organizacja centrum pobytowego w Gniewinie i stworzone warunki dla reprezentacji Hiszpanii zostały bardzo wysoko ocenione m.in przez: Ángel María Villar Llona - Prezesa Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF), który skierował na ręce wójta gminy Gniewino list z podziękowaniami (list wraz z tłumaczeniem w załączeniu); przez Prezesa PZPN-u, który skierował podziękowania za przyjęcie w Gniewinie piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii i stworzenie im nie tylko znakomitych warunków pobytu, ale i serdecznej, przyjacielskiej atmosfery (list w załączeniu). Prezes Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej w liście do Prezesa PZPN napisał: (...)Miasteczko, w którym mieszkaliśmy, było bardzo sympatyczne i gościnne. Ludzie z Gniewina to pierwsza klasa i dziękuję Ci, że zaproponowałeś nam ten hotel i tę miejscowość. (...) (list wraz z tłumaczeniem w załączeniu). Podziękowania za organizację gniewińskiego centrum w ramach projektu EURO 2012 TM otrzymaliśmy również od przedstawiciela spółki EURO 2012 Polska Sp. z o.o., który w swym liście napisał: (...) serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę, wytrwałość, trud, zaangażowanie oraz energię, jaką Państwo włożyliście w przygotowanie Centrum Pobytowego na potrzeby UEFA EURO 2012 TM. Wiele aspektów nie było łatwych, ale były nietuzinkowe i okazały się największym wyzwaniem. To również dzięki Państwu udało się Nam wspólnie zorganizować najlepsze EURO w historii!. Przesyłam Państwu gratulacje w imieniu UEFA i EURO 2012 Polska. Wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem Państwa codziennej pracy i zaangażowania podczas UEFA EURO2012. (...). Otrzymaliśmy również podziękowania od samych piłkarzy hiszpańskich. Już w dniu wyjazdu z Gniewina na facebooku, na stronie Gerarda Pique, stopera KWM Strona 13

14 hiszpańskiej drużyny (http://www.facebook.com/#!/3gerardpique), ukazało się takie oto podziękowanie (w języku polskim!): Czuliśmy się z Wami świetnie. Szczególne podziękowania dla Zbigniewa Walczaka i reszty przyjaciół z Gniewina za gościnność i serdeczność jaką nas obdarzyli. Żegnajcie!" W bezpośrednim kontakcie podczas czerwcowego pobytu na terenie gminy Lukas Achermann Dyrektor ds. Operacji Turniejowych UEFA - wyraził swoją opinię, iż gniewińskie centrum jest jednym z najlepszych w Polsce, nie tylko z uwagi na jego kompleksowość, ale na panujące warunki związane z infrastrukturą sportową. Pozytywna opinia została również wyrażona przez posłów z sejmowej podkomisji do spraw Euro 2012, którzy przed rozpoczęciem turnieju wizytowali gniewińską bazę. Podsumowanie: Realizacja projektów turystycznych, sportowych, drogowych, zdrowotnych czy też rekreacyjnych była niezbędna do osiągnięcia sukcesu związanego z projektem EURO 2012 TM i była też kontynuacją wieloletniego programu rozwoju gminy oraz dalszego wzmacniania atrakcyjności turystycznej gminy. Łączne nakłady Gminy, partnerów prywatnych, jak i pozyskane środki na wyżej wymieniony zakres inwestycji to szacunkowa kwota 48,96 mln zł. Projekt EURO 2012 TM realizowany w gminie stał się również katalizatorem zmian w sektorze prywatnym. To uaktywnienie się i realizacja inwestycji, które związane były głównie z rozwojem funkcji turystycznej, rekreacyjnej. To inwestycje w rozwój punktów gastronomicznych czy też handlu. Szacuje się, że łączne nakłady poniesione w sektorze prywatnym a związane m.in. z projektem, to kwota ok 4,55 mln zł. Inwestycje w sektorze prywatnym znacznie wzmocniły pozycję inwestycyjną gminy. Wymiernym efektem inwestycji zrealizowanych w okresie poprzedzającym EURO 2012 TM jest m.in. poprawa komfortu życia mieszkańców. Silna identyfikacja mieszkańców z projektem przyczyniła się również do poprawy estetyzacji, jak również bardzo dużej identyfikacji mieszkańców z gminą. Można śmiało powiedzieć, że wszyscy poczuliśmy się gospodarzami Analizując nakłady i przychody na zadania związane tylko i wyłącznie z projektem EURO 2012 TM możemy dokonać następującego podsumowania: Środki własne gminy przeznaczone na realizację zadań związanych z projektem Euro 2012 Nakłady poniesione na realizację projektów/zadań związanych z branżą (turystyczną, sportową, rekreacyjną, zdrowotną, drogową i inną): szacunkowa wartość wkładu gminy wynosi 20,4 mln Środki pozyskane oraz inne przychody związane z projektem Euro 2012 Środki pozyskane na realizację projektów/zadań związanych z branżą (turystyczną, sportową, rekreacyjną, zdrowotną, drogową i inną) - szacunkowa kwota dofinansowania KWM Strona 14

15 zł Koszty osobowe (umowy zlecenia, delegacje, wyjazdy studyjne i inne) to szacunkowa kwota 0,15 mln zł Pozostałe koszty: opracowanie dokumentacji projektowych, programów funkcjonalno użytkowych, to kwota szacunkowa ok 0,20 mln zł Szacunkowy wkład gminy w projekt Euro 2012: 20,75 mln zł wynosi: 23,66 mln zł Niezwiększona ilości etatów i powierzanie prowadzenia prac związanych z przygotowaniem Euro 2012 pracownikom w ramach ich obowiązków służbowych. Gmina zaoszczędziła na wydatkach personalnych kwotę 3,06 mln zł (szacunkowo) Promocja w mediach 8,00 mln zł (szacunkowo) - tyle gmina musiałaby zapłacić za reklamę we wszystkich massmediach. Przychód związany z wynajmem obiektów sportowych i hotelu: 2,75 mln zł Inwestycje w sektorze prywatnym 4,55 mln zł (szacunkowo) Szacunkowe pozyskane środki związane z projektem EURO 2012: 42,02 mln zł Gmina, uczestnicząc w projekcie Euro 2012, zyskała szacunkową kwotę w wysokości ponad 42 mln zł. Są to inwestycje w sektorze prywatnym, promocja gminy, pozyskane dodatkowe środki do budżetu na zadania inwestycyjne itd. Pozyskane środki dały nam możliwość szybszego rozwijania się i wzmocnienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy. Przy okazji podsumowania, władze gminy Gniewino dziękują mieszkańcom, władzom wojewódzkim, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, spółce Euro 2012 Polska i wszystkim partnerom, którzy współpracowali z gminą przy projekcie EURO 2012 TM. Przeszliśmy do historii sportu europejskiego, ponieważ mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć na swoim terenie Mistrza Świata i Europy w Piłce Nożnej, który po raz pierwszy w historii obronił tytuł Mistrza Europy. KWM Strona 15

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści. z organizacji turnieju. raport deloitte

Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści. z organizacji turnieju. raport deloitte Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju Warszawa raport deloitte Spis treści Słownik pojęć pojęcie Definicja 3 4 8 10 11 12 13 14 22 25 30 32 35 42 43 43 44 46 48 52 56 57 59

Bardziej szczegółowo

Raport. Warszawa, kwiecień 2013 r.

Raport. Warszawa, kwiecień 2013 r. Raport Doświadczenia sektora lotniczego i żeglugi powietrznej z przygotowań do obsługi ruchu lotniczego podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 Warszawa, kwiecień 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

Mistrzowskie zagranie. Euro 2012 w Gdańsku

Mistrzowskie zagranie. Euro 2012 w Gdańsku Mistrzowskie zagranie Euro 2012 w Gdańsku To było osiem lat ciężkiej, wytężonej pracy. Ale warto było. Przez te lata Gdańsk zmienił się nie do poznania. To w tej chwili jest inne miasto. Mieszkają w nim

Bardziej szczegółowo

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r.

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści Wstęp...4 1. Ogólne założenia projektu KIBICE RAZEM...6 2. Zadania związane z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland

The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland Ewa Olik Politechnika Gdańska 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58009/

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 29 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Publikacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 Wizyta Pierwszej Damy Estonii w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach W dniu 19 marca 2014 roku Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach miało zaszczyt gościć Małżonkę

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo