Podsumowanie zrealizowanego projektu EURO 2012 TM przez gminę Gniewino

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie zrealizowanego projektu EURO 2012 TM przez gminę Gniewino"

Transkrypt

1 Podsumowanie zrealizowanego projektu EURO 2012 TM przez gminę Gniewino Zatwierdzam: Gniewino, sierpień 2012 r. KWM Strona 1

2 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat zadań zrealizowanych w ramach gniewińskiego przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM oraz zestawienie najważniejszych danych. Udział gminy Gniewino we współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM był dużym wyzwaniem ze względu na ogromną złożoność organizacyjną i skalę projektu. To największa tego typu impreza organizowana na tak wielką skalę w Polsce. Gmina Gniewino zgłosiła w Ministerstwie Sportu i Turystyki swoją kandydaturę do lokalizacji centrum pobytowego w kwietniu 2007r., zaraz po powierzeniu przez Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarskiej organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polsce i Ukrainie. Gmina w chwili przystąpienia do projektu EURO 2012 TM posiadała już rozbudowaną infrastrukturę sportową, turystyczną i rekreacyjną. Modernizacji oraz budowy wymagały niektóre strategiczne elementy wchodzące w skład centrum pobytowo treningowego (nowoczesny budynek rehabilitacji, hala widowiskowo sportowa, boisko treningowe z nawierzchnią sztuczną, stadion gminny, obwodnica Rybna, drogi i oświetlenie uliczne na terenie gminy itd.). Nasze przygotowanie do projektu EURO 2012 TM wynikało z wcześniej przyjętych przez Radę Gminy Gniewino programów: Programu wzmacnia atrakcyjności turystycznej gminy jak i Strategii rozwoju gminy Gniewino do roku 2015, w których to programach, oprócz innych ważnych inwestycji gminnych, ujęte były zadania związane z budową bazy noclegowej czy też rozbudową infrastruktury sportowej. Program wzmacniania atrakcyjności turystycznej gminy, który gmina realizuje od wielu lat, zapoczątkowany był takimi inwestycjami jak budową pływalni krytej czy też kompleksu rekreacyjnego KASZUBSKIE OKO z wieżą widokową. Aby wzmocnić pozycję negocjacyjną gminy, przystąpienie do projektu EURO 2012 TM było jak najbardziej zasadne, ponieważ dało to gminie możliwość absorbcji większych środków z funduszy UE i pozabudżetowych. Staliśmy się partnerem w wielu znaczących projektach czy też decyzjach na szczeblu regionalnym. Przez pięcioletni okres uczestnictwa w projekcie kandydatura gminy Gniewino na centrum pobytowe EURO 2012 TM przeszła szereg weryfikacji dokonanych przez: spółkę EURO 2012 Polska, Polski Związek Piłki Nożnej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Spółkę PL.2012, jak i UEFA, oraz sejmowe komisje poselskie. KWM Strona 2

3 Nasze przygotowanie i wiedza, jaką posiadaliśmy w zakresie funkcjonujących już centrów pobytowych w Europie, przyniosło skutek w postaci niewątpliwego sukcesu, jakim był dla jedynej gminy wiejskiej w projekcie EURO 2012 TM wybór gniewińskiego centrum na siedzibę reprezentacji Hiszpanii podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM. Udział gminy Gniewino w projekcie EURO 2012 TM przyniósł strategiczne efekty: a) przyspieszenie modernizacji gminy długoterminowe korzyści dla wszystkich mieszkańców; b) wzmocnienie wizerunku gminy nowoczesna gmina, otwarta do współpracy z potencjalnymi inwestorami, wzrost atrakcyjności turystycznej; c) budowa kapitału społecznego zaangażowanie mieszkańców w projekt, identyfikacja z nim, zaangażowanie wolontariatu, współpraca z przedstawicielami wszystkich środowisk gminy; d) budowa banku doświadczeń i wiedzy na przyszłość gmina potrafi skutecznie zarządzać najbardziej złożonymi przedsięwzięciami. ZAKRES WYKONANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z KANDYDATURĄ GMINY GNIEWINO NA CENTRUM POBYTOWE W RAMACH PROJEKTU UEFA EURO 2012 TM Kwiecień 2007 Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarskiej podjął decyzję o powierzeniu Polsce i Ukrainie organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 TM, Kwiecień 2007 Zgłoszenie do Ministerstwa Sportu i Turystyki gminy Gniewino jako kandydata na centrum pobytowe EURO 2012 TM, Październik 2007 Przygotowanie kart inwestycyjnych dla planowanych do wykonania zadań, Luty 2008 Gmina Gniewino przeszła I etap weryfikacji dokonanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Nożnej, zgodnie z wymogami UEFA. Ze 160 zgłoszonych centrów pobytowych pozostało 110 kandydatów, Kwiecień 2008 Uzupełnienie formularzy zgłoszeniowych i dołączenie do nich wymaganej dokumentacji inwestycyjnej, Kwiecień 2008 Gmina Gniewino przeszła II etap weryfikacji centrów pobytowych dokonany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Nożnej zgodnie z wymogami UEFA, Maj 2008 Przekazanie zaktualizowanych formularzy weryfikacyjnych, Maj 2008 Maj 2008 Maj 2008 Gmina Gniewino przeszła III etap weryfikacji centrów pobytowych dokonany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Nożnej, zgodnie z wymogami UEFA, Zamówienie przez gminę wykonania wstępnej koncepcji dla budowy hotelu wraz z jej wizualizacją. Wizytacja gminy dokonana przez przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, przedstawicieli spółki PL.2012 oraz PZPN KWM Strona 3

4 Czerwiec 2008 Wrzesień 2008 Październik 2008 Październik 2008 Listopad 2008 Grudzień 2008 Grudzień 2008 Styczeń 2009 Styczeń 2009 Gmina Gniewino przeszła IV etap weryfikacji centrów pobytowych dokonany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Nożnej, zgodnie z wymogami UEFA Ogłoszenie i pozytywne rozstrzygnięcie przez gminę Gniewino przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy hotelu w Gniewinie na podstawie wcześniej posiadanej koncepcji. Wyłoniono wykonawcę. Termin wykonania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nadanie rondu w Gniewinie imienia Kazimierza Górskiego. W uroczystościach wziął udział Włodzimierz Lubański (ambasador gniewińskiego projektu), Ogłoszenie i pozytywne rozstrzygnięcie przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Sp. z o.o. przetargu na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu hotelu w m. Gniewino, Udział w targach infrastruktury sportowej w Warszawie, Otrzymano opinię z Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyszłej współpracy gminy Gniewino z PZPN w zakresie wykorzystania nowopowstałej bazy sportowej pod względem szkoleniowo - trenerskim, W związku z brakiem postępu w realizacji umowy związanej z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy hotelu w m. Gniewino, gmina postanowiła rozwiązać umowę z pracownią projektową, Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wpisanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa centrum sportowo pobytowego do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, Ogłoszenie przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Sp. z o.o. przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych hotelu w m. Gniewino, Marzec 2009 Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie następujących prac budowlanych: a) Modernizacja stadionu gminnego, b) Budowa boiska treningowego z nawierzchni sztucznej, c) Budowa zaplecza szatniowego, d) Budowa hali widowiskowo sportowej, Marzec 2009 Kwiecień 2009 W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Sp. z o.o. przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych hotelu w Gniewinie wpłynęła jedna oferta o wartości ponad 55 mln zł. Wartość ta przewyższała przyjętą przez zamawiającego szacunkową wartość zamówienia o 19 mln zł. W związku z powyższym przetarg unieważniono. Działający w imieniu Gminy Gniewino, prezes Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu Sp. z o.o. (Spółka ze 100% udziałem Gminy Gniewino) oraz inwestor prywatny zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Hotel Gniewino. Spółka utworzona została w celu wybudowania i prowadzenia hotelu w miejscowości Gniewino oraz prowadzenia działalności powiązanej w szczególności z gastronomią, rekreacją, sportem, wypoczynkiem i poprawą kondycji KWM Strona 4

5 Kwiecień 2009 Maj 2009 Czerwiec 2009 fizycznej. Nowopowstała spółka Hotel Gniewino zleciła zaprojektowanie dokumentacji budowlanej dla inwestycji: hotel w Gniewinie, Na prośbę PZPN przygotowano i złożono ankietę weryfikacyjną dotyczącą zaawansowania prac inwestycyjnych, Wizyta studyjna w gminie menedżera ds. Centrów Pobytowych, Czerwiec 2009 Wizyta Prezesa PZPN Grzegorza Lato. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę kompleksu sportowego, Lipiec 2009 Spotkanie w Gdańsku z wiceprezesem PZPN, przedstawicielami spółki PL.2012 oraz Ministerstwa Sportu i Turystki. Prezentacja Gminy Gniewino, Październik 2009 Spółka HOTEL Gniewino dokonała wyboru wykonawcy robót i przystąpiła do budowy hotelu, Luty 2010 Rozpoczęcie procedowania w sprawie umowy z spółką EURO 2012 Polska na gniewińskie centrum pobytowe, Marzec 2010 Wybór firmy i podpisanie umowy na budowę budynku rehabilitacji w Gniewinie, Kwiecień 2010 Podpisanie kontraktu ze spółką EURO 2012 Polska na wynajem obiektów sportowych, Kwiecień 2010 Wizyta studyjna przedstawicieli UEFA w tym Lukasa Achermanna Szefa ds. zakwaterowania odpowiedzialnego za wybór centrów pobytowych do katalogu UEFA, Czerwiec 2010 Wizyta robocza przedstawicieli spółki EURO 2012 TM sprawy bezpieczeństwa, Lipiec 2010 Oddanie do użytku obiektów sportowych: hala widowiskowo sportowa, zmodernizowany stadion z zapleczem szatniowym oraz boisko z nawierzchnią sztuczną, Lipiec 2010 Wizyta robocza parlamentarzystów z podkomisji ds. sportu, Sierpień 2010 Wizyta robocza przedstawicieli spółki EURO 2012 TM, Październik 2010 Listopad 2010 Marzec 2011 Prezentacja w Warszawie oficjalnego katalogu UEFA. Gniewińskie centrum zostało umieszczone w katalogu, jako jedyna baza położona na terenach wiejskich, Pierwsza oficjalna wizytacja przedstawicieli federacji Hiszpanii, Oddanie do użytku budynku rehabilitacji, 17 Marzec 2011 Wizyta przedstawicieli federacji Turcji, 11 Kwiecień 2011 Wizyta przedstawicieli federacji Grecji, Kwiecień 2011 Czerwiec 2011 Lipiec 2011 Lipiec 2011 Sierpień 2011 Listopad 2011 Druga oficjalna wizytacja przedstawicieli federacji Hiszpanii, Wizyta przedstawicieli federacji Norwegii, Wizyta przedstawicieli federacji Rosji, Zakończenie budowy hotelu. Szacunkowy koszt wybudowania to kwota ok. 27 mln zł, natomiast obecna wartość rynkowa obiektu została wyceniona na 49,8 mln zł Wizyta przedstawicieli federacji Francji, Trzecia oficjalna wizytacja przedstawicieli federacji Hiszpanii, KWM Strona 5

6 Listopad 2011 Grudzień 2011 Wizyta przedstawicieli federacji Irlandii, Losowanie grup w Kijowie, Grudzień 2011 Wizyta przedstawicieli federacji Hiszpanii, potwierdzająca zainteresowanie gniewińską bazą, Grudzień 2011 Przystąpienie do opracowania szczegółowych zadań Biura EURO2012 (cykl spotkań roboczych), Styczeń 2012 Wizyta robocza przedstawicieli federacji Hiszpanii, PROCES WYBORU CENTRUM POBYTOWEGO: KWM Strona 6

7 ORGANIZACJA BIURA EURO 2012 TM W grudniu 2011 r. powołano gniewińskie biuro EURO 2012 TM. W skład biura wchodzili m.in. kierownicy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prezesi spółek gminnych. To kilkunastoosobowe biuro miało na celu: a) koordynację i przygotowanie gminy w zakresie spraw dotyczących centrum pobytowo treningowego (hotel i obiekty sportowe, współpraca z federacją Hiszpanii, sprawy bezpieczeństwa); b) koordynację spraw związanych z inwestycjami i transportem (utrzymanie ruchu w gminie, proces inwestycyjny, turystyka w zakresie przygotowania inwestycyjnego); c) koordynację spraw dotyczących administracji i organizacji gminy (przygotowanie administracji urzędu gminy, sprawy związane z promocją, kulturą, turystyką, zdrowiem i oświatą). W ramach biura EURO 2012 TM powołano rzecznika prasowego, który odpowiedzialny był za kontakty z massmediami jak i za pracę wolontariuszy. Struktura biura EURO2012 TM wyglądała następująco: KWM Strona 7

8 Przez pięcioletni okres uczestnictwa gminy w projekcie Euro 2012, zadania związane z nim były realizowane bez dodatkowego zatrudnienia. Wyżej wymienieni pracownicy, niezależnie od swoich obowiązków służbowych, wykonywali zadania związane z raportowaniem, obsługą wizyt studyjnych, pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji z UE, realizacją inwestycji sportowych, promocyjnych, turystycznych itp. W okresie funkcjonowania biura zawarto personalne umowy zlecenia na kwotę zł brutto w następujących zakresach: 1. umowa z grafikiem 1500 zł brutto, 2. umowa z redaktorem (opracowanie wkładek do biuletynu) 1650 zł brutto, 3. umowa z osobą odpowiedzialną za współpracę z federacją Hiszpanii (biegła znajomość j. hiszpańskiego) zł brutto Na skutek niezwiększania ilości etatów i powierzania prowadzenia prac związanych z przygotowaniem Euro 2012 pracownikom w ramach ich obowiązków służbowych, gmina zaoszczędziła na wydatkach personalnych kwotę ok zł brutto. Symulacja wydatków personalnych, które gmina musiałaby ponieść: (rok 2007) zatrudnienie 2 osób, średnie wynagrodzenie zł brutto (2 osoby x zł brutto x 8 m-cy = zł (rok 2008) zatrudnienie 2 osób, średnie wynagrodzenie 8500 zł brutto (2 osoby x zł brutto x 12 m-cy = zł (rok 2009) zatrudnienie 3 osób, średnie wynagrodzenie zł brutto (3 osoby x zł brutto x 12 m-cy = zł (rok 2010) zatrudnienie 4 osób, średnie wynagrodzenie zł brutto (4 osoby x zł brutto x 12 m-cy = zł (rok 2011) zatrudnienie 6 osób, średnie wynagrodzenie zł brutto (6 osób x zł brutto x 12 m-cy = zł (rok 2012) zatrudnienie 15 osób, średnie wynagrodzenie zł brutto (15 osób x zł brutto x 7 m-cy = zł Dane do analizy zaczerpnięto z odpowiedzi Ministra Sportu i Turystyki na zapytanie poselskie nr 2714 w sprawie przyznania dotacji z budżetu państwa na 2009 r. dla spółek celowych: PL 2012 i Narodowe Centrum Sportu (NCS), gdzie zawarto następujące dane: Zatrudnienie w NCS w 2008 r. 23,5 etatu Planowane zatrudnienie w NCS w 2009 r. 51 etatu (rok 2009) Średnie miesięczne wynagrodzenie w spółce NCS ,61 zł brutto (rok 2009) Planowany budżet na wynagrodzenia pracowników spółki NCS (ze składkami z tytułu ZUS) wynosi zł Spółkę celową pn. Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. powołano w listopadzie 2007 r. między innymi w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięcia Euro 2012 w postaci budowy Stadionu Narodowego w Warszawie i towarzyszących obiektów wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, a także KWM Strona 8

9 zagospodarowania terenu otaczającego Stadion Narodowy poprzez budowę ciągów pieszych i dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną. MEDIA: Od maja do wyjazdu Hiszpanów z Gniewina, udzielono ponad 300 krótszych lub dłuższych wypowiedzi i wywiadów. Reportaże o Gniewinie pojawiły się w najważniejszych opiniotwórczych tygodnikach z Polski (Polityka, Wprost, Newsweek) i z zagranicy (Marca, Die Zeitung), a także w dziennikach - Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej (dodatek Trójmiasto). Podczas pobytu reprezentacji Hiszpanii w centrum pobytowym w Gniewinie krótkie materiały informacyjne z Gniewina pojawiały się niemal codziennie w mediach lokalnych: Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Wyborczej, telewizji TTM, Radiu Gdańsk. Było to łącznie ok. 70 materiałów. Ponad 140 artykułów opublikowano na portalach internetowych poświęconych tematyce sportowej. Gniewino pojawiło się w głównych serwisach informacyjnych ogólnopolskich stacji telewizyjnych takich jak TVP1, TVN, TVN24, Polsat, Polsat Sport, a także lokalnym TVP Info (kilkukrotnie). Udzielono ponad 20 wypowiedzi dla Radia Gdańsk i RMF Maxxx. Pojedyncze wywiady dla Programu 3 Polskiego Radia, RMF, Radia Zet. Udzielono szeregu wywiadów dla dziennikarzy zagranicznych m.in. ze Szwecji, Francji, Hiszpanii, Chin i innych krajów. Rzecznik prasowy był w stałym bezpośrednim kontakcie z korespondentami Polskiej Agencji Prasowej, Radia Gdańsk, radia RMF Maxxx, telewizji TTM, portalu Onet, telewizji Polsat i TVN. W większości były to kontakty telefoniczne, których ilość w pierwszych dniach pobytu piłkarzy przekraczała 30 dziennie. Generalny odbiór przygotowania gminy Gniewino był niezmiennie bardzo dobry. Relacje medialne z Gniewina nadawało ok. 100 dziennikarzy z całego świata, którzy akredytowali się przy drużynie. Dokonano również wyceny medialnej i szacuje się ją na ok 8 mln zł. Tyle gmina musiałaby zapłacić za reklamę we wszystkich massmediach. FUNKCJONOWANIE SALONIKÓW PRASOWYCH TZW. PRESS ROOM: W trakcie turnieju uruchomiono w gminie trzy saloniki prasowe: a) w Gniewinie: centrum biznesu i przy wieży widokowej; b) w Czymanowie: piknik piłkarski. Zainteresowanie salonikami było niewielkie, wzrastało w dniach sesji treningowych drużyny hiszpańskiej, w dniach, kiedy odbywały się konferencje prasowe, a także w dniach kolejnych meczów drużyny hiszpańskiej. Ruch w press roomie w Centrum Biznesu w Gniewinie zwiększał się przede wszystkim ze względu na zainteresowanie dziennikarzy łączem wifi. Mimo niedużego zainteresowania salonikami prasowymi pozytywnie ocenia się ich funkcjonowanie. KWM Strona 9

10 WOLONTARIAT: W trakcie turnieju praca biura EURO 2012 TM wsparta była przez dwunastu wolontariuszy. Wolontariusze, po odpowiednim przeszkoleniu, obsługiwali saloniki prasowe, punkty IT i piknik piłkarski. Wsparcie wolontariuszy ocenia się bardzo pozytywnie. Wiedza i kompetencja, a także bardzo dobra znajomość języka angielskiego, czy też hiszpańskiego oraz dobra komunikatywność i duża chęć niesienia pomocy, były bardzo dużym wsparciem dla gminy. BAZA POBYTOWO TRENINGOWA: Przychody za wykorzystanie naszych obiektów sportowych i centrum kultury jak i bazy noclegowej przez federację Hiszpanii szacuje się na kwotę: zł plus część wyposażenia jakie pozostawiła po sobie federacja typu: sprzęt IT, drobne wyposażenie hotelu, rozbudowana sieć internetowa, melex, branding (wystrój promocyjny). Przychód GOTIS: ok zł Przychód Hotelu: zł INWESTYCJE: W pięcioletnim okresie przygotowań zrealizowano wiele inwestycji, na które w większości pozyskano dodatkowe środki finansowe. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w terminie a gotowość całej infrastruktury osiągnięto w lipcu 2011 r. W początkowej fazie uczestnictwa w projekcie Gmina była zapewniana o dodatkowym wsparciu finansowym dla inwestycji ważnych dla rozwoju sportu w Polsce. Pomimo usilnego starania i wystąpienia do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie, takiego wsparcia nie otrzymaliśmy. Zamieszczenie Gminy na oficjalnej liście centrów pobytowych rekomendowanych przez UEFA, na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, umożliwiało nam skorzystanie z uproszczonych procedur prawnych przy realizowanych inwestycjach. Jednak wszystkie zadania inwestycyjne wykonaliśmy bez stosowania ww. ustawy. Poniższa tabela przedstawia ważniejsze inwestycje związane z projektem EURO2012 TM, na które pozyskano środki pozabudżetowe: Projekty związane z EURO 2012 TM Uzyskanie dofinansowania na realizację projektów sportowych: - dof. budowy hali widowiskowo sportowej: 2 mln zł (FRKF) 1 mln zł UE (RPO WP) Otrzymane dofinansowanie w mln zł 6,84 KWM Strona 10

11 - dof. pozostałych obiektów sportowych: 2 mln zł UE (RPO WP) 0,6 mln zł (FRKF) - dof. budowy boisk w m. Rybno, Kostkowo: 1,24 mln zł (Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski) Uzyskanie dofinansowania na realizację projektów drogowych tzw. SCHETYNÓWKI: - dof. budowy obwodnicy Rybna: 6,00 mln zł - dof. przebudowy drogi Gniewino Czymanowo: 1,5 mln zł (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Starostwo Powiatowe); Uzyskanie dofinansowania na realizację projektów zdrowotnych: - dof. przebudowy ośrodka zdrowia o pion rehabilitacji: 1,46 mln zł (RPO WP) Uzyskanie dofinansowania na realizację projektów turystycznych: - dof. budowy przystani: 1,5 mln zł UE (RPO WP) - dof. budowy ścieżek: 1,8 mln zł UE (RPO WP) - dof. projektu zawiązanego z uzbrojeniem terenu: 2,9 mln zł UE (RPO WP) - dof. oznakowania turystycznego gminy: 0,15 ml zł UE (PO RYBY) - dof. zakupu autobusu: 0,25 mln zł (PFRON) Uzyskanie dofinansowania na realizację projektów promocyjnych: - dof. wykonania materiałów promocyjnych: 0,02 mln zł UE (PROW) - dof. organizacji Pikniku Piłkarskiego w Czymanowie: 0,18 mln zł (PGE) 7,5 1,46 6,6 0,2 Uzyskanie dofinasowania na projekty związane z modernizacją 0,5 oświetlenia ulicznego, polepszeniem jakości przesyłu: 0,5 mln zł (operatorzy sieci energetycznych) Uzyskanie dofinansowania na dosprzętowienie jednostek OSP 0,56 KWM Strona 11

12 0,56 mln zł (Urząd Marszałkowski, PSP, ZOSPRP Gdańsk, Starostwo Powiatowe) Łącznie: 23,66 mln zł PROMOCJA: Gmina Gniewino stała się rozpoznawalną marką i odbierana jest bardzo pozytywnie jako gmina realizująca ambitne wyzwania. Wszystkie opinie wskazują jednoznacznie, że organizacja centrum pobytowo treningowego na terenie naszej gminy jest postrzegana jako sukces. Dodatkowymi czynnikami potwierdzającymi pozytywny przekaz stanowią bardzo dobre doniesienia w mediach, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Znacznie wzrosło zainteresowanie gniewińską bazą pobytowo - treningową klientów sportowych czy też konferencyjnych. W ramach promocji w trakcie turnieju uruchomiono Piknik Piłkarski w m. Czymanowo, który pełnił funkcję strefy kibica. Uruchomiono duży namiot z telewizorami plazmowymi i telebimami, gdzie można było oglądać mecze ME. W namiocie funkcjonował salon prasowy wraz z punktem informacji turystycznej. Zainteresowanie piknikiem było ogromne podczas meczów reprezentacji Polski jak i Hiszpanii. Miejsce to było odwiedzane w większości przez naszych mieszkańców. Duże zainteresowanie można było zaobserwować podczas obchodów Dni Gminy Gniewino, jak i podczas wizyty mobilnej strefy kibica ( Euro Track). BEZPIECZEŃSTWO: Naszym celem było zminimalizowanie ryzyka zaistnienia sytuacji kryzowej, a także szybkie i skuteczne przeciwdziałanie niekorzystnemu rozwojowi wydarzeń. Dużym wsparciem była praca Policji, Straży Granicznej czy też Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie EURO 2012 TM na terenie gminy Gniewino nie odnotowano większych incydentów, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo drużyny, jak i gości przebywających na terenie naszej gminy OŚWIATA: Organizowano przez obydwa zespoły szkół konkursy i zabawy związane z tematyką Hiszpanii, podczas których dzieci i młodzież mogły poznać kulturę, tradycję, muzykę czy tez kuchnię Hiszpanii. ZDROWIE: W trakcie turnieju EURO 2012 TM NZOZ BIK-MED świadczący usługi zdrowotne na terenie naszej gminy nie odnotował wzmożonego zainteresowania. Nie było również poważniejszych incydentów. Podczas pikniku piłkarskiego zdarzały się drobne urazy, zgłoszenia po leki przeciw bólowi głowy i skargi na ogólne złe samopoczucie, które po wstępnej diagnozie nie kwalifikowały się do dalszej interwencji medycznej. TURYSTYKA: Uruchomiono punkty informacji turystycznej. Przygotowano materiały promocyjne: ulotki, foldery, teczki itd. Odnotowano wzrost zainteresowania obiektami KWM Strona 12

13 turystycznymi (np. Kaszubskim Okiem) wśród odwiedzających gminę turystów i kibiców. Na terenie Gminy znacznie zwiększył się ruch turystyczny. Szacuje się w porównaniu do poprzedniego roku, że gminę odwiedziło ok 220 tys. osób, co przyczyniło się do rozwoju usług turystycznych i okołoturystycznych. OTWARTE PUBLICZNE SESJE TRENINGOWE: Za organizację publicznych otwartych sesji treningowych odpowiedzialna była spółka EURO 2012 Polska Sp. z o.o.. Zorganizowano ich osiem. Gmina otrzymała do publicznej dystrybucji ok 1200 wejściówek (na ponad 8 tys. dostępnych), które przeznaczone były dla naszych mieszkańców, osób współpracujących przy projekcie, jak również dla innych zainteresowanych, którzy mogli je uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego zapotrzebowania na nie. Zainteresowanie publicznymi otwartymi sesjami treningowymi było ogromne. Złożono zapotrzebowanie na ok 14 tys. wejściówek. Osoby zgłaszające pochodziły ze wszystkich krańców naszego kraju jak i zagranicy. Pozostała pula wejściówek przeznaczona była dla dziennikarzy hiszpańskich i kibiców hiszpańskich. Otwarte publiczne sesje treningowe określa się jako najsłabszy punkt organizacyjny. Ponieważ terminy treningów, które byłby wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, zostawały przekładane albo odwoływane. Gmina miała ograniczony wpływ na organizację ww. treningów. Współpracę z przedstawicielami spółki EURO 2012 Polska Sp. z o.o. w tym zakresie ocenia się pozytywnie, aczkolwiek problemy ze zmianą terminów treningów oraz dystrybucją wejściówek niekorzystnie wpłynęły na wizerunek gminy. OPINIE: Organizacja centrum pobytowego w Gniewinie i stworzone warunki dla reprezentacji Hiszpanii zostały bardzo wysoko ocenione m.in przez: Ángel María Villar Llona - Prezesa Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF), który skierował na ręce wójta gminy Gniewino list z podziękowaniami (list wraz z tłumaczeniem w załączeniu); przez Prezesa PZPN-u, który skierował podziękowania za przyjęcie w Gniewinie piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii i stworzenie im nie tylko znakomitych warunków pobytu, ale i serdecznej, przyjacielskiej atmosfery (list w załączeniu). Prezes Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej w liście do Prezesa PZPN napisał: (...)Miasteczko, w którym mieszkaliśmy, było bardzo sympatyczne i gościnne. Ludzie z Gniewina to pierwsza klasa i dziękuję Ci, że zaproponowałeś nam ten hotel i tę miejscowość. (...) (list wraz z tłumaczeniem w załączeniu). Podziękowania za organizację gniewińskiego centrum w ramach projektu EURO 2012 TM otrzymaliśmy również od przedstawiciela spółki EURO 2012 Polska Sp. z o.o., który w swym liście napisał: (...) serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę, wytrwałość, trud, zaangażowanie oraz energię, jaką Państwo włożyliście w przygotowanie Centrum Pobytowego na potrzeby UEFA EURO 2012 TM. Wiele aspektów nie było łatwych, ale były nietuzinkowe i okazały się największym wyzwaniem. To również dzięki Państwu udało się Nam wspólnie zorganizować najlepsze EURO w historii!. Przesyłam Państwu gratulacje w imieniu UEFA i EURO 2012 Polska. Wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem Państwa codziennej pracy i zaangażowania podczas UEFA EURO2012. (...). Otrzymaliśmy również podziękowania od samych piłkarzy hiszpańskich. Już w dniu wyjazdu z Gniewina na facebooku, na stronie Gerarda Pique, stopera KWM Strona 13

14 hiszpańskiej drużyny (http://www.facebook.com/#!/3gerardpique), ukazało się takie oto podziękowanie (w języku polskim!): Czuliśmy się z Wami świetnie. Szczególne podziękowania dla Zbigniewa Walczaka i reszty przyjaciół z Gniewina za gościnność i serdeczność jaką nas obdarzyli. Żegnajcie!" W bezpośrednim kontakcie podczas czerwcowego pobytu na terenie gminy Lukas Achermann Dyrektor ds. Operacji Turniejowych UEFA - wyraził swoją opinię, iż gniewińskie centrum jest jednym z najlepszych w Polsce, nie tylko z uwagi na jego kompleksowość, ale na panujące warunki związane z infrastrukturą sportową. Pozytywna opinia została również wyrażona przez posłów z sejmowej podkomisji do spraw Euro 2012, którzy przed rozpoczęciem turnieju wizytowali gniewińską bazę. Podsumowanie: Realizacja projektów turystycznych, sportowych, drogowych, zdrowotnych czy też rekreacyjnych była niezbędna do osiągnięcia sukcesu związanego z projektem EURO 2012 TM i była też kontynuacją wieloletniego programu rozwoju gminy oraz dalszego wzmacniania atrakcyjności turystycznej gminy. Łączne nakłady Gminy, partnerów prywatnych, jak i pozyskane środki na wyżej wymieniony zakres inwestycji to szacunkowa kwota 48,96 mln zł. Projekt EURO 2012 TM realizowany w gminie stał się również katalizatorem zmian w sektorze prywatnym. To uaktywnienie się i realizacja inwestycji, które związane były głównie z rozwojem funkcji turystycznej, rekreacyjnej. To inwestycje w rozwój punktów gastronomicznych czy też handlu. Szacuje się, że łączne nakłady poniesione w sektorze prywatnym a związane m.in. z projektem, to kwota ok 4,55 mln zł. Inwestycje w sektorze prywatnym znacznie wzmocniły pozycję inwestycyjną gminy. Wymiernym efektem inwestycji zrealizowanych w okresie poprzedzającym EURO 2012 TM jest m.in. poprawa komfortu życia mieszkańców. Silna identyfikacja mieszkańców z projektem przyczyniła się również do poprawy estetyzacji, jak również bardzo dużej identyfikacji mieszkańców z gminą. Można śmiało powiedzieć, że wszyscy poczuliśmy się gospodarzami Analizując nakłady i przychody na zadania związane tylko i wyłącznie z projektem EURO 2012 TM możemy dokonać następującego podsumowania: Środki własne gminy przeznaczone na realizację zadań związanych z projektem Euro 2012 Nakłady poniesione na realizację projektów/zadań związanych z branżą (turystyczną, sportową, rekreacyjną, zdrowotną, drogową i inną): szacunkowa wartość wkładu gminy wynosi 20,4 mln Środki pozyskane oraz inne przychody związane z projektem Euro 2012 Środki pozyskane na realizację projektów/zadań związanych z branżą (turystyczną, sportową, rekreacyjną, zdrowotną, drogową i inną) - szacunkowa kwota dofinansowania KWM Strona 14

15 zł Koszty osobowe (umowy zlecenia, delegacje, wyjazdy studyjne i inne) to szacunkowa kwota 0,15 mln zł Pozostałe koszty: opracowanie dokumentacji projektowych, programów funkcjonalno użytkowych, to kwota szacunkowa ok 0,20 mln zł Szacunkowy wkład gminy w projekt Euro 2012: 20,75 mln zł wynosi: 23,66 mln zł Niezwiększona ilości etatów i powierzanie prowadzenia prac związanych z przygotowaniem Euro 2012 pracownikom w ramach ich obowiązków służbowych. Gmina zaoszczędziła na wydatkach personalnych kwotę 3,06 mln zł (szacunkowo) Promocja w mediach 8,00 mln zł (szacunkowo) - tyle gmina musiałaby zapłacić za reklamę we wszystkich massmediach. Przychód związany z wynajmem obiektów sportowych i hotelu: 2,75 mln zł Inwestycje w sektorze prywatnym 4,55 mln zł (szacunkowo) Szacunkowe pozyskane środki związane z projektem EURO 2012: 42,02 mln zł Gmina, uczestnicząc w projekcie Euro 2012, zyskała szacunkową kwotę w wysokości ponad 42 mln zł. Są to inwestycje w sektorze prywatnym, promocja gminy, pozyskane dodatkowe środki do budżetu na zadania inwestycyjne itd. Pozyskane środki dały nam możliwość szybszego rozwijania się i wzmocnienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy. Przy okazji podsumowania, władze gminy Gniewino dziękują mieszkańcom, władzom wojewódzkim, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, spółce Euro 2012 Polska i wszystkim partnerom, którzy współpracowali z gminą przy projekcie EURO 2012 TM. Przeszliśmy do historii sportu europejskiego, ponieważ mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć na swoim terenie Mistrza Świata i Europy w Piłce Nożnej, który po raz pierwszy w historii obronił tytuł Mistrza Europy. KWM Strona 15

16 Zał. nr 1 KWM Strona 16

17 Tłumaczenie: "Las Rosas (Madryt), 13 sierpnia 2012 roku od Prezes Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF) Ángel María Villar Llona do Szanowny Pan Zbigniew Walczak Wójt Gminy Gniewino Szanowny Panie Wójcie, bardzo dziękuję za Pana serdeczne słowa z dnia 2 czerwca. Minęły już prawie dwa miesiące od powrotu do Hiszpanii. Pobyt najpierw w Polsce, a następnie na Ukrainie pozostanie dla nas niezapomniany. Z ogromną przyjemnością wspominamy dni spędzone w tych dwóch wspaniałych krajach szczególnie z uwagi na fakt, że powróciliśmy z nich jako Europejscy Mistrzowie. Miło jest wracać pamięcią do momentów spędzonych w Pana miejscowości, do okazanej nam życzliwości ze strony Pana współpracowników jak i mieszkańców Gniewina oraz doskonałej współpracy z Federacją. Nie byłoby prawdą gdybym stwierdził, iż nasza reprezentacja wygrała jedynie dzięki temu, że zamieszkaliśmy w Gniewinie. Jednak chcę na Pańskie ręce złożyć podziękowania za to, jak zostaliśmy przyjęci i za to, że przez cały ten czas towarzyszyliście nam w przygotowaniach do kolejnych meczów. Z całego serca ogromnie dziękuję, że byliście z nami. Proszę być pewnym, że Gniewino pozostanie w sercach Hiszpanów na bardzo długi czas. Zawsze wspominamy Was z wielką radością. W imieniu Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej oraz moim własnym, składam Panu Drogi Wójcie serdeczne pozdrowienia życząc dużo zdrowia." KWM Strona 17

18 Zał. nr 2 KWM Strona 18

19 Zał. nr 3 KWM Strona 19

20 Tłumaczenie: Las Rozas (Madryt) 13 sierpnia 2012 Grzegorz Lato Prezes PZPN Warszawa, Polska (faxem) Drogi Prezesie, Drogi Grzegorzu Dziękuję bardzo za gratulacje wysłane Twym listem z 10 lipca 2012r. z okazji naszego zwycięstwa w Euro w Polsce i Ukrainie. Dziękuję także za słowa dotyczące sędziów. Gratuluję Ci doskonałego zorganizowania zawodów przez Wasz komitet organizacyjny. Proszę przekaż te słowa ludziom, którzy odpowiadali za to zadanie. To prawda, organizacja zapewniona przez oba kraje była wyśmienita. Stadiony były pierwszej klasy, zachowanie polskich i ukraińskich kibiców wspaniałe, zabezpieczenie bardzo dobre, bez przesadnych utrudnień, gościnność wspaniała. Myślę, że zorganizowaliście doskonałe mistrzostwa dla UEFA. Miasteczko, w którym mieszkaliśmy, było bardzo sympatyczne i gościnne. Ludzie z Gniewina to pierwsza klasa i dziękuję Ci, że zaproponowałeś nam ten hotel i tę miejscowość. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, z poważaniem AM Villa LLona KWM Strona 20

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Kalendarium zdarzeń 2009-10-03 1) w 2006 r. w Ministerstwie Sportu przyjęto koncepcję realizacji Narodowego Centrum Sportu, polegającą na budowie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

PIŁKARSKI PUCHAR FIRM I INSTYTUCJI OFERTA UCZESTNICTWA

PIŁKARSKI PUCHAR FIRM I INSTYTUCJI OFERTA UCZESTNICTWA PIŁKARSKI PUCHAR FIRM I INSTYTUCJI OFERTA UCZESTNICTWA INFORMACJE OGÓLNE Serdecznie zapraszamy drużynę piłkarską Państwa firmy do udziału w międzybranżowym, halowym turnieju piłkarskim. Impreza odbędzie

Bardziej szczegółowo

LIMITY wydatków majątkowych na 2011rok

LIMITY wydatków majątkowych na 2011rok Zał. Nr.9 do Uchwały Rady Gniewino Nr. V/16/2011 z dnia 25.02.2011r LIMITY wydatków majątkowych na 2011rok / w zł. / Dział Rozdział Nazwa- lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2011 rok 2011 rok / 6+7+8/

Bardziej szczegółowo

Tytuł Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej. przestrzeni publicznej

Tytuł Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej. przestrzeni publicznej Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej Współpraca Miast Gospodarzy UEFA Euro 2012 TM i Spółki PL.2012 Warszawa, 22 czerwca 2010 Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji

Bardziej szczegółowo

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych Dwadzieścia jeden ośrodków w Polsce i siedemnaście ukraińskich znajduje się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów pobytowych przeznaczonych dla drużyn zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r.

Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r. Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r. Autor: Administrator 03.01.2017 r. Gmina Fabianki - Gminny Serwis Informacyjny Rok 2016 upłynął w gminie Fabianki pod znakiem licznych zadań inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r.

Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r. Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r. Koordynatorzy: Zbigniew Tyc, Robert Graf Wsparcie BN: J.Styczen-Lasocka Zbigniew Tyc Narodowy Koordynator Projektu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu

Podsumowanie realizacji projektu Podsumowanie realizacji projektu Beata Bańdura, kierownik projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM 1/9 Ważniejsze daty w historii projektu

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 68, poz. 575. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki umożliwiające organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (UEFA Euro 2012).

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

Zadaszenie widowni oraz niezbędna ę infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Zadaszenie widowni oraz niezbędna ę infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie Zadaszenie widowni oraz niezbędna ę infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie Realizacja inwestycji Budżet inwestycji 586,55 mln zł wartość kosztorysowa Źródła finansowania 476,5 mln zł

Bardziej szczegółowo

Mobilni dziennikarze

Mobilni dziennikarze Mobilni dziennikarze Informacje ogólne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 Spis treści Wstęp 3 O projekcie 4 Profil mobilnego dziennikarza 5 Działania mobilnych dziennikarzy 6 Rekrutacja 7 Kontakt 8 2

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku EURO 2012 Final SF 1 SF 2 Grupa A Warszawa - Wrocław Grupa B Lwów - Charków Grupa C Gdańsk - Poznań Grupa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_UMOstroda 09/06/2011- ID:2011-080743 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI SKALA WYZWAŃ 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE

EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI SKALA WYZWAŃ 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE GOTOWOŚĆ 2012 EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 1 SKALA WYZWAŃ EURO 2012 INFRASTRUKTURA 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE ORGANIZACJA 252 PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 MINĘŁO 120 DNI OD ZAKOŃCZENIA EURO 2012 EURO 2012 TRZECIA CO DO WIELKOŚCI IMPREZA SPORTOWA NA ŚWIECIE 652

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego:

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności

Bardziej szczegółowo

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009 1 Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Prezentacja wyników badania z mieszkańcami Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia www.pbsdga.pl Grudzień 2009 PLAN RAPORTU ROZDZIAŁ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 17 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ XXV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 17 czerwca 2016 r. PROTOKÓŁ XXV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 17 czerwca 2016 r. XXV sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się w dniu 17 czerwca 2016r. w Domu Sołeckim w Kostkowie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STAWIGUDA W 2015 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STAWIGUDA W 2015 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STAWIGUDA W 2015 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o poszczególnych inwestycjach

Informacja o poszczególnych inwestycjach UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy.

Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Biuro Samorządu Województwa w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski,

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012. Warszawa, 01.03.2012 r.

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012. Warszawa, 01.03.2012 r. Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012 Warszawa, 01.03.2012 r. Już tylko cztery miesiące pozostało do rozpoczęcia trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie. Główną areną imprezy

Bardziej szczegółowo

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I Prezentacja Projektu Podobieństwa i dysproporcje pomiędzy miastami HRUBIESZÓW Siedziba powiatu

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja dofinansowywanego przez Unię Europejską projektu Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach w roku 2014. STYCZEŃ 2014 R. Przygotowano i przedłożono w Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

INEA Stadion INEA Stadion w Poznaniu to pierwsza polska oddana do użytku arena Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, która mieści prawie 42 tys. widzów. Służy klubowi piłkarskiemu Lech Poznań,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 24 listopada 2011 r. LWA-4101-21-03/2011 P/11/005 Pan Grzegorz Józef Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

List przewodni. Szanowni Państwo. Krystyna Radkowska Organizator Narodowego Dnia Sportu

List przewodni. Szanowni Państwo. Krystyna Radkowska Organizator Narodowego Dnia Sportu Szanowni Państwo Serdecznie zapraszam do współpracy w organizacji drugiej edycji Narodowego Dnia Sportu, który odbędzie się 14 czerwca 2014 roku. Ideą projektu jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji Orlików Brydżowych

Koncepcja organizacji Orlików Brydżowych Koncepcja organizacji Orlików Brydżowych 1. Geneza i cele organizacji Orlików Brydżowych 2 2. Forma organizacyjna Orlików Brydżowych 3 3. Współorganizatorzy, partnerzy, partonat 4 4. Finansowanie 5 5.

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny za grudzień 2016 roku

Raport miesięczny za grudzień 2016 roku Raport miesięczny za grudzień 2016 roku www.biomaxima.com Strona 1 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Manowo z realizacji Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 Manowo,

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 1. Kwalifikowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla

Bardziej szczegółowo

14-16 Lutego 2015 Warszawski Tor Łyżwiarski Stegny

14-16 Lutego 2015 Warszawski Tor Łyżwiarski Stegny WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!!! Puchar Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim 14-16 Lutego 2015 Warszawski Tor Łyżwiarski Stegny Największe wydarzenie sportowe tej zimy w Warszawie!!! Zgłoś się na wolontariat

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych I etap podsumowanie CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych do osiągnięcia przez: - rozbudowę funkcjonalną portalu obywatel.gov.pl - uruchomienie Informacji

Bardziej szczegółowo

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych I etap podsumowanie CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych do osiągnięcia przez: - rozbudowę funkcjonalną portalu obywatel.gov.pl - uruchomienie Informacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki KPRM i ministerstw na ogłoszenia i komunikaty w środkach masowego przekazu w latach

Wydatki KPRM i ministerstw na ogłoszenia i komunikaty w środkach masowego przekazu w latach DO SPRAW OBRONY WOLNOŚCI SŁOWA Wydatki KPRM i ministerstw na ogłoszenia i komunikaty w środkach masowego przekazu w latach 2008-2013 Treść zapytania nr 1 1. Jakie tytuły są prenumerowane w Ministerstwie?

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. komunikacji i opiekun/ka projektu formularz kompetencji

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. komunikacji i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. komunikacji i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego arkusza. Prosimy o ocenę w swoich umiejętności

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Kampania TOALETA2012.pl edycja 2010

Kampania TOALETA2012.pl edycja 2010 Kampania TOALETA2012.pl edycja 2010 Idea kampanii Toaleta2012.pl Toaleta2012.pl to kampania edukacyjna prowadzona przez firmę CWS-boco Polska od 2008 r. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem liczby

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania Poddziałanie RPO WP Odnawialne Źródła Energii wsparcie dotacyjne

Najczęściej zadawane pytania Poddziałanie RPO WP Odnawialne Źródła Energii wsparcie dotacyjne Najczęściej zadawane pytania Poddziałanie 10.3.1 RPO WP 2014-2020 Odnawialne Źródła Energii wsparcie dotacyjne Gdańsk, 12 stycznia 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Materiały do pobrania ze szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Na potrzeby testowania rynku wykonawców w związku z planowaną realizacją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU POWIAT RZESZOWSKI DOBRE MIEJSCE NA INWESTYCJE W skład Powiatu Rzeszowskiego wchodzi 14 gmin

Bardziej szczegółowo

Projekt planu działań w zakresie realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 Rodzina jest najważniejsza na rok 2016

Projekt planu działań w zakresie realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 Rodzina jest najważniejsza na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr 10/316/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca Projekt planu działań w zakresie Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 Rodzina jest

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 15 lutego 2011 r. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska LGD-4101-035-01/2010 P/10/072 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

2. Cel partnerstwa. 3. Wymagania wobec Partnera i jego zadania.

2. Cel partnerstwa. 3. Wymagania wobec Partnera i jego zadania. OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II Gmina Dobczyce informuje,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W GDAŃSKU W 2015 ROKU ORAZ PLAN DZIAŁAŃ W ROKU BIEŻĄCYM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W GDAŃSKU W 2015 ROKU ORAZ PLAN DZIAŁAŃ W ROKU BIEŻĄCYM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 128/114/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 09 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W GDAŃSKU W 2015 ROKU ORAZ PLAN DZIAŁAŃ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM SPORTÓW MOTOROWYCH I REKREACJI W GDAŃSKU Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego

NARODOWE CENTRUM SPORTÓW MOTOROWYCH I REKREACJI W GDAŃSKU Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego NARODOWE CENTRUM SPORTÓW MOTOROWYCH I REKREACJI W GDAŃSKU Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego Gdańsk, 19 września 2013 0 Spis treści Alan Aleksandrowicz Prezes Zarządu InvestGDA Tel.: +48 58 722 03

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY Nr PL-SK/TAT/IPP/III/172 WARSZTATY Nowy Targ 2013-10-28 Cel główny: Wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu Tatry w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE Okres realizacji: 02.2012

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt działań wykorzystujących wpływ turnieju UEFA EURO 2012 na zmiany wizerunkowe Polski

Projekt działań wykorzystujących wpływ turnieju UEFA EURO 2012 na zmiany wizerunkowe Polski Projekt działań wykorzystujących wpływ turnieju UEFA EURO 2012 na zmiany wizerunkowe Polski Marcin Herra Prezes Zarządu PL.2012 Warszawa, 10.12.2009r. 1 912 dni 2 Rok 2007 EUFORIA ZOBOWIĄZANIA OBIETNICE

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Sponsoring w GK PGNiG. Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009

Sponsoring w GK PGNiG. Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009 Sponsoring w GK PGNiG Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009 Agenda Plan działalności sponsoringowej Grupy Kapitałowej PGNiG 2009 2010 Współpraca regionalna

Bardziej szczegółowo