Spis treści. Od Autora...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Od Autora..."

Transkrypt

1 Od Autora... V Wzory umów i pism... 1 Rozdział I. Umowy nazwane i czynności prawne jednostronne Umowa przedwstępna sprzedaży rzeczy ruchomej Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa sprzedaży nieruchomości Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu Umowa sprzedaży na raty Umowa sprzedaży na próbę Umowa sprzedaży nieruchomości wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego Umowa sprzedaży lokalu użytkowego i ustanowienie odrębnej własności lokalu Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Umowa sprzedaży udziałów Umowa przelewu wierzytelności Umowa o przejęcie długu Umowa o zwolnienie z długu Umowa zamiany rzeczy ruchomej Umowa zamiany lokali mieszkalnych Umowa dostawy Umowa kontraktacji Umowa darowizny rzeczy ruchomej Umowa darowizny nieruchomości Umowa darowizny sumy pieniężnej Umowa o dzieło Umowa o roboty budowlane Umowa najmu lokalu mieszkalnego Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu rzeczy ruchomej Umowa dzierżawy VIII

2 Sommaire De l auteur... VII Modèles de contrats et de documents... 1 Chapitre I. Contrats nommés et actes juridiques unilatéraux Avant-contrat de vente d une chose mobilière Avant-contrat de vente d un bien immobilier Contrat de vente d un bien immobilier Contrat de vente d une chose mobilière Contrat de vente sous réserve de propriété Contrat de vente avec la stipulation du droit de préemption Contrat de vente à réméré Contrat de vente à tempérament Contrat de vente à l essai Contrat de vente d un bien immobilier avec participation au droit d usufruit perpétuel Contrat de vente d un local d habitation et la constitution d une propriété distincte du local Contrat de vente d une entreprise Contrat de vente d une partie organisée de l entreprise Contrat de cession de parts sociales Contrat de transfert de créances Contrat de reprise de dette Contrat de remise de dette Contrat d échange de choses mobilières Contrat d échange de locaux d habitation Contrat de fourniture Contrat de fourniture de produits agricoles Contrat de donation d un bien mobilier Contrat de donation d un bien immobilier Contrat de donation d une somme d argent Contrat d œuvre Contrat de travaux de construction Contrat de bail d habitation Contrat de bail commercial Contrat de sous-location d une chose mobilière Contrat de bail IX

3 31. Umowa leasingu Umowa użyczenia Umowa pożyczki Umowa rachunku bankowego Umowa zlecenia Umowa zlecenia dla agencji celnej Umowa agencyjna Umowa komisu Umowa przewozu Umowa spedycji Umowa ubezpieczenia osobowego Umowa ubezpieczenia majątkowego oc Umowa przechowania Umowa składu Umowa poręczenia Umowa renty Umowa dożywocia Ugoda Pełnomocnictwo ogólne do dokonywania czynności zwykłego zarządu Pełnomocnictwo rodzajowe Pełnomocnictwo procesowe Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnika na zgromadzeniu wspólników Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego Odwołanie pełnomocnictwa Prokura samoistna Prokura łączna Odwołanie prokury Potrącenie wierzytelności Oświadczenie wspólnika handlowej spółki osobowej o przeniesieniu ogółu praw i obowiązków na rzecz osoby trzeciej Uchwała wspólników handlowej spółki osobowej w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce osobowej Rozdział II. Umowy nienazwane Umowa franchisingu Umowa sponsoringu Umowa factoringu Umowa menedżerska Umowa serwisowa Umowa o obsługę prawną Umowa o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych Umowa o nadzór inwestorski Rozdział III. Umowy spółek Umowa spółki cywilnej Umowa spółki jawnej X

4 31. Contrat de crédit-bail Contrat de prêt à usage Contrat de prêt d argent Contrat de compte en banque Contrat de prestation de services Contrat de prestation de service par une agence en douane Contrat d agence Contrat de commission Contrat de transport Contrat d expédition Contrat d assurance de personnes Contrat d assurance de biens responsabilité civile Contrat de dépôt Contrat d entreposage Contrat de garantie Contrat de rente Contrat de vente en viager Transaction Procuration générale pour accomplir les actes de gestion ordinaire Mandat habilitant à faire un genre d actes juridiques Mandat au procès Mandat habilitant à représenter un associé à l assemblée générale des associés Mandat sous forme d un acte notarié Révocation d un mandat Procuration individuelle Procuration conjointe Révocation de la procuration Déduction de la créance Déclaration de l associé de la société commerciale de personnes dans l objet de l aliénation de tous les droits et les obligations, relatifs à la participation à la société au proþt d un tiers Résolution des associés de la société commerciale de personnes relative au consentement pour l aliénation de la totalité des droits et des obligations liés à la participation à la société Chapitre II. Contrats innommés Contrat de franchise Contrat de parrainage Contrat d affacturage Contrat de management Contrat de maintenance Contrat de service juridique Contrat d utilisation du véhicule personnel à des Þns professionnelles Contrat de surveillance des travaux Chapitre II. Statuts des sociétés Statuts de la société civile Statuts de la société en nom collectif XI

5 71. Umowa spółki komandytowej Umowa spółki komandytowo-akcyjnej Umowa spółki partnerskiej Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki akcyjnej Rozdział IV. Czynności prawne jednostronne i dwustronne z zakresu prawa pracy Umowa o pracę na okres próbny Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Umowa o powierzeniu mienia pracownikowi Wypowiedzenie warunków pracy i płacy Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas określony Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron XII

6 71. Statuts de la société en commandite simple Statuts de la société en commandite par actions Statuts de la société en partenariat Statuts de la société à responsabilité limitée Statuts de la société anonyme Chapitre IV. Actes juridiques unilatéraux et synallagmatiques relatifs au droit du travail Contrat de travail pour la période d essai Contrat de travail à durée déterminée Contrat de travail à durée indéterminée Contrat de non-concurrence après la cessation du rapport du travail Contrat de non-concurrence pendant la durée du rapport du travail Contrat de conþer les biens à l employé Dénonciation des conditions du travail et du salaire Déclaration de l employeur relative à la résiliation avec préavis du contrat de travail à durée indéterminée Déclaration de l employeur relative à la résiliation du contrat de travail à durée déterminée Déclaration de l employeur relative à la résiliation sans préavis du contrat de travail Résiliation du contrat de travail d un commun accord XIII

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r.

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Adam Makosz Kodeks BIBLIOTEKA cywilny z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Autor Adam Makosz Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor Urszula Wróblewska Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO PO FRANCUSKU Barbara Bosek Autorka jest tłumaczem języka francuskiego z około 20-letnim stażem pracy. Znajomość języka francuskiego,

PEŁNOMOCNICTWO PO FRANCUSKU Barbara Bosek Autorka jest tłumaczem języka francuskiego z około 20-letnim stażem pracy. Znajomość języka francuskiego, PEŁNOMOCNICTWO PO FRANCUSKU Barbara Bosek Autorka jest tłumaczem języka francuskiego z około 20-letnim stażem pracy. Znajomość języka francuskiego, nabywaną od dzieciństwa, stale pogłębiała równolegle

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna Wprowadzenie................................................ XIX Wstęp do drugiego wydania..................................... XXXIII Wstęp do pierwszego wydania................................... XXXV

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK DICTIONNAIRE

SŁOWNIK DICTIONNAIRE SŁOWNIK TERMINOLOGII PRAWNICZEJ POLSKO FRANCUSKI DICTIONNAIRE DE LA TERMINOLOGIE JURIDIQUE POLONAIS FRANÇAIS ALEKSANDRA MACHOWSKA 2. WYDANIE Warszawa 2012 Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów 13 Wprowadzenie 15 ROZDZIAŁ 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1 Wstęp 17 2 Oświadczenia woli 18 21 Pojęcie oświadczeń woli 18 22 Wykładnia oświadczeń woli 23 23 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Dz.U.2010.101.649 2011.02.05 zm. Dz.U.2010.229.1496 art. 50 USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 USTAWA. z dnia 9 września 2000 r. Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 USTAWA. z dnia 9 września 2000 r. Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają: 1) następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, Nr

Bardziej szczegółowo

dynamika PKB (%) PKB per capita (USD) stopa bezrobocia (%) Francja 1661 0,5 27600 19,2 2,1 9,7

dynamika PKB (%) PKB per capita (USD) stopa bezrobocia (%) Francja 1661 0,5 27600 19,2 2,1 9,7 8. Francja PKB (mld USD) dynamika PKB (%) PKB per capita (USD) inwestycje (% PKB) inflacja (%) (CPI) stopa bezrobocia (%) Francja 1661 0,5 27600 19,2 2,1 9,7 Tradycyjnie ważnym sektorem gospodarki francuskiej

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIX Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy......................... 1

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ ] w imieniu spółki pod firmą InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz [ ] oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Link do pełnego tekstu ustawy (http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu20000860959) Poniżej wyciąg z najważniejszych przepisów ustawy.

Link do pełnego tekstu ustawy (http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu20000860959) Poniżej wyciąg z najważniejszych przepisów ustawy. PCC podatek od czynności cywilnoprawnych Od niektórych czynności pobierany jest podatek na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS Ambassade de Pologne en France Service Economique ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS GUIDE La présente publication a été rédigée en utilisant des informations disponibles,

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. L.p. Dokumenty do analizy wniosku przed podpisaniem umowy DOKUMENTY APLIKACYJNE Wniosek o udzielenie Pożyczki JESSICA DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo