Fakty i mity na temat miejsc powstawanie kosztów energii elektrycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fakty i mity na temat miejsc powstawanie kosztów energii elektrycznej"

Transkrypt

1 Fakty i mity na temat miejsc powstawanie kosztów energii elektrycznej Przygotowali: Dariusz Skiba Włodzimierz Lewandowski Warszawa, 14 kwietnia 2009

2 1. Wprowadzenie W regularnych odstępach czasu media koncentrują swoją uwagę na pracownikach energetyki i w ramach szeroko zakrojonej kampanii wskazują ich jako grupę współodpowiedzialną za dzisiejszy poziom cen energii elektrycznej. Pojawiają się szeroko opisywane kwestie umów społecznych, ulg w zakresie opłat za energię elektryczną itd.. Kampania ta nie bazuje na żadnych danych merytorycznych i wyraźnie jest ukierunkowana przeciwko pracownikom energetyki, tworząc i wszczepiając w świadomość społeczną fałszywy mit grupy zawodowej korzystającej jakoby z nadmiernych i nieuzasadnionych przywilejów, których koszty w sposób znaczący wpływają na ceny energii. Wpływ tych charakterystycznych dla danej grupy zawodowej przywilejów na ceny energii jest znikomy. Zamiast beletrystyki dziennikarskiej przedstawiamy fakty poparte konkretnymi wyliczeniami. 2. Wnioski Nietypowo zaczynamy od wniosków, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dla osób spoza branży energetycznej przeanalizowanie szczegółowych wyliczeń może zająć trochę czasu. Niemniej, w przeciwieństwie do autorów wielu tekstów dotyczących wpływu przywilejów branży na ceny, wszystkie nasze wnioski są przedstawione w postaci konkretnych wyliczeń liczbowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że wynagrodzenia pracowników energetyki oraz pozostałe związane z tym koszty generowane w Energetyce, w całym łańcuchu dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy finalnego, stanowią jeden z najmniej istotnych elementów. Powstaje pytanie czemu akurat ten mało istotny element jest tak eksponowany przez środki masowego przekazu, czemu zupełnym milczeniem pokrywane są inne, zaprezentowane w dwóch wykresach poniżej, elementy mające kluczowy wpływ na poziom cen energii elektrycznej. Takie działania mogą być źródłem konfliktu między poszczególnymi grupami zawodowymi i społecznymi. 2/19

3 Tabela 1 Struktura koszu energii dla odbiorcy finalnego [Gospodarstwo domowe] Gospodarstwo domowe 37% 19% 19% 11% 7% 8% PODATKI I PARAPODATKI - VAT, CIT, Akcyza, Podatki i opłaty lokalne, Kolory, CO2, Opłata przejściowa PŁACE ENERGETYKI - w tym PIT oraz narzuty na wynagrodzenia INNE KOSZTY STAŁE ENERGETYKA DOSTAWCY - Górnictwo, PGNiG, Przewozy, etc KAPITAŁ - Banki kredytujące, akcjonariusze, etc PRZESYŁ I STRATY PRZESYŁOWE Źródło: 1 opracowanie własne oraz dużego odbiorcy przemysłowego: Tabela 2 Struktura kosztu energii dla odbiorcy finalnego [Duży odbiorca przemysłowy] Duży odbiorca przemysłowy 38% 28% 18% 5% 6% 5% PODATKI I PARAPODATKI - VAT, CIT, Akcyza, Podatki i opłaty lokalne, Kolory, CO2, Opłata przejściowa PŁACE ENERGETYKI - w tym PIT oraz narzuty na wynagrodzenia INNE KOSZTY STAŁE ENERGETYKA DOSTAWCY - Górnictwo, PGNiG, Przewozy, etc KAPITAŁ - Banki kredytujące, akcjonariusze, etc PRZESYŁ I STRATY PRZESYŁOWE Źródło: 2 opracowanie własne 3/19

4 Powyżej przedstawiono przykładową strukturę kosztu energii dla odbiorców finalnych w dwóch grupach: - duży odbiorca przemysłowy, - gospodarstwo domowe. Jak można zaobserwować podstawowe pozycje tego kosztu to; podatki i parapodatki (VAT, CIT, Akcyza, podatki i opłaty, CO2, opłata przejściowa) oraz koszty paliw. Znacząca pozycję stanowią także koszty kapitałowe. Płace pracowników energetyki w obu grupach stanowią odpowiednio 7% i 5%. Przy tym należy podkreślić, że energia elektryczna jako produkt ma charakterystyczne cechy odróżniające ją od innych produktów będących przedmiotem handlu, a są to: niemożność przechowywania dużych jej ilości w sposób ekonomiczny, co oznacza konieczność dostępu do niej w sposób ciągły, możliwość przesyłania jej na duże odległości ale za pomocą jednak kapitałochłonnej infrastruktury sieciowej, Cechy te wpłynęły na obecny kształt sektorów elektroenergetycznych, które działają jako systemy elektroenergetyczne potrzebujące pewnego stopnia centralizacji. Wymaga to funkcjonowania ośrodka (krajowe dysponowanie mocą) koordynującego przepływ energii elektrycznej oraz wykorzystania sieci przesyłowych. Powyższe informacje są istotne dla zrozumienia w pełni kwestii płac pracowników energetyki, po prostu system elektroenergetyczny działa w sposób ciągły i wymaga ciągłej obsługi. Ewentualne zmniejszenie kosztów wynagrodzeń np. w podsektorze wytwarzania nawet aż o 20% spowoduje, że cena dla odbiorcy finalnego spadnie o ok. 0,2 gr/kwh. W praktyce oznacza to spadek rachunku za energię elektryczną w skali roku, dla przeciętnego odbiorcy końcowego (gospodarstwo domowe) w granicach ok. 2 do 5 złoty. Niezrozumiałe jest także uporczywe koncentrowanie się niektórych autorów na nieznaczących kwestiach w sytuacji globalnych wyzwań jakie stoją przed polską energetyką i które mają istotny wpływ na kształt rynku oraz długoterminowo na kształtowanie cen energii elektrycznej. Obecnie zasadne jest pilne skupienie się na kwestii jak ma wyglądać przyszłość i miejsce polskiej energetyki w kontekście postępującej międzynarodowej konsolidacji firm energetycznych. Największe podmioty liderzy konsolidacji na ciągle tworzącym się europejskim rynku energii elektrycznej, nabywają kolejne firmy z różnych krajów zwiększając swój potencjał i stając się oligopolami o skali międzynarodowej, które przygotowują się do konkurencji na rynku europejskim. Wokół tych podmiotów powstały grupy energetyczne z krajów przyjętych do UE w ostatnich latach, które prowadzą działania w zakresie integracji wewnętrznej oraz w zakresie przejęć na obszarach innych krajów (m.in.: CEZ). Liderzy konsolidacji mają jednak zdecydowaną przewagę zarówno pod względem know how wynikającego ze stażu jako wielka organizacja przejmująca kolejne firmy jak i pod względem posiadanych możliwości kapitałowych oraz lobbingowych. Zakłada się, że konkurencja ograniczy wzrost cen energii elektrycznej, ale konkurencja musi być postrzegana w perspektywie długofalowej oraz na obszarze rynku, jaki powoli tworzą państwa członkowskie UE. Z tej perspektywy i przy obecnym stopniu koncentracji w zasadzie konieczne staje się tworzenie oligopolistycznych firm i takie firmy powstają także w krajach, które dołączyły do 4/19

5 starych krajów UE, w tym w Polsce. Działania te są niejako wymuszone przez ekspansywną politykę prowadzących już działalność międzynarodową koncernów energetycznych. oraz stanowisko Komisji Europejskiej, która praktycznie nie blokuje tej polityki. Ww. czynniki zdecydują o pozycji na rynku europejskim poszczególnych firm, stopniu jego monopolizacji i związanym z tym poziomie cen energii elektrycznej w przyszłości. 3. Rekomendacja w zakresie możliwych kierunków obniżenia kosztów dostaw energii dla odbiorców finalnych W krótkim horyzoncie czasowym: obniżka podatków pośrednich jak i bezpośrednich, uelastycznienie cen paliw dla energetyki, pomoc Państwa w organizacji taniego finansowania, W długim horyzoncie czasowym: konsekwentna realizacja, w perspektywie wieloletniej, polityki energetycznej nakierowanej na zapewnienie odpowiedniej bazy wytwórczej oraz równomiernego rozwoju sektora, polityka prywatyzacyjna i właścicielska nastawiona na wykreowanie krajowych (rozwijających się także poza granicami kraju), konkurujących ze sobą grup energetycznych (i włączających się powoli także w konkurencje na rynku europejskim), z dopuszczeniem konkurencji zewnętrznej, 5/19

6 Załącznik - Uzasadnienia szczegółowe 4. Opis założeń projektowych Opracowanie zostało przygotowane na podstawie ogólnodostępnych danych oraz w oparciu o eksperckie benchmarki autorów Opis przewidywanej sytuacji makroekonomicznej 2009 Rok 2009 będzie cechować się spowolnieniem gospodarczym, prognozy wzrostu PKB zakładają w wersji pesymistycznej wzrost na poziomie nie większym jak 1%. Należy założyć spadek produkcji oraz związany z tym spadek zużycia energii elektrycznej. Znacznemu osłabieniu uległ kurs PLN zarówno w stosunku do USD jak i EUR. Skutkować to będzie z jednej strony wzrostem kosztów zakupu praw do emisji CO 2, zaś z drugiej strony poprawą konkurencyjności polskiej energii na rynku regionalnym (Europa Środkowa, Niemcy). Na potrzeby kalkulacji przyjęto, że średnioroczny kurs złotego w stosunku do Euro ukształtuje się na poziomie ok. 4,5 a w stosunku do US$ na poziomie 3,7. Założono, że średnioroczna wycena prawa do emisji CO 2 ukształtuje się na poziomie 10 EUR/t emisji, a deficyt wynikający z przydziałów emisji przez KASHUE dotknie wszystkie podmioty w równym stopniu i wyniesie 15% zapotrzebowania na prawa do emisji. W roku 2009 nadal będą spadały ceny węglowodorów oraz węgla kamiennego. Poniżej kwotowania kontraktów terminowych na węgiel na 2, 3 i 4 kwartał 2009 roku oraz dla zobrazowania linia trendu cen w kontraktach na 2 kwartał 2009 roku. Wykres 1 Notowania cen węgla na 2, 3 i 4 kwartał 2009 roku [ARA API2 w USD/t] 94,00 89,00 84,00 79,00 74,00 69,00 64,00 59, Q209 Q309 Q409 Wykł. (Q209) Źródło 1 ICE ROTTERDAM W związku z powyższym oraz mając na uwadze roczny charakter umów na dostawy wegla przyjęto, że średnio w roku cena węgla kamiennego utrzyma się w Polsce w 2009 roku na poziomie 75 USD/t. Na potrzeby analiz założono, że cena gazu GZ-50 dla energetyki w 2009 roku wyniesie 275 USD/Nm 3. 6/19

7 Wpływ kolorów na cenę dla odbiorców końcowych kalkulowano w oparciu o poniższe średnioroczne wyceny certyfikatów: Zielony 245 PLN/MWh Czerwony 17 PLN/MWh Żółty 115 PLN/MWh Kryzys gospodarczy, który w pierwszym kwartale 2009 roku dotarł również do Polski przełożył się na kilkuprocentowy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną oraz na spadek hurtowej ceny energii elektrycznej (Wykres 1) poniżej poziomów uzasadnionych sezonowością kształtowania cen. 300 Wykres 2 Ceny energii elektrycznej na TGE w okresie styczeń luty 2009 roku /01/ /01/ /01/2009 Źródło 2 Towarowa Giełda Energii 07/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2009 Krzywa cenowa okresu styczeń-luty 2009 znacznie różni się swoim przebiegiem od roku 2008 (Wykres 2) co potwierdza przewidywany spadek ceny hurtowej energii w 2009 roku. Wykres 3 - Ceny energii elektrycznej na TGE w okresie styczeń-grudzień 2008 roku 300,00 280,00 260,00 240,00 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 01/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/2008 Źródło 3 Towarowa Giełda Energii 7/19

8 4.2. Opis założeń projektowych Założenia dla obszaru wytwarzania energii elektrycznej Na podstawie notowań TGE w okresie 1 stycznia lutego 2009 (prognozując linię trendu na pozostały okres 2009 roku) oraz mając na uwadze, że średnioterminowe, bilateralne umowy na rynku pozagiełdowym mają (w okresach nadwyżki mocy) wyższe ceny, sporządzono szacunkową projekcje cen hurtowych na polskim rynku. Założono, że udział rynku spot nie przekroczy 25 % rynku ogółem. Założono ponadto, że spowolnienie gospodarcze II półrocza 2009 spowoduje dalszy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Poniższa Tabela 1 obrazuje szacunkowe średnie ceny hurtowe oraz strukturę dostaw w kolejnych kwartałach 2009 roku. Tabela 3 Struktura produkcji energii elektrycznej oraz cena hurtowa w kolejnych kwartałach 2009 roku Jednostka I Kw 2009 II Kw 2009 III Kw 2009 IV Kw Hurtowa cena energii elektrycznej (szacunek) PLN/MWh Struktura sprzedaży % 30% 25% 20% 25% Źródło 4 opracowanie własne 100% Szczegółowe założenia projektowe dla hurtowego rynku energii elektrycznej zawarto w Załączniku Założenia dla handlu hurtowego, rynku sprzedaży detalicznej oraz obszaru dystrybucji energii elektrycznej Zgodnie z nowo obwiązującymi przepisami założono, że akcyza na energię elektryczną nakładana jest w momencie dostarczenia energii odbiorcom finalnym. Tym samym koszty wytworzenia energii elektrycznej, od 1 marca 2009 roku nie są obciążone tym podatkiem. Niniejsza analiza przygotowana jest w warunkach od 1 marca Poniżej przedstawiono szacunkowy bilans energii elektrycznej w 2009 roku wykorzystany na potrzeby analiz. Ilość energii dostarczanej dla odbiorców finalnych z uwagi za zakładane znaczne spowolnienie gospodarcze obniży się do średniej z ostatnich kilku lat. Tabela 4 Bilans energii elektrycznej w KSE w 2009 roku Popyt na energię Jednostka 2009 Sprzedaż Odbiorcy Finalni TWh 118,0 Straty przesyłowe TWh 17,1 Pompowanie ESP TWh 2,0 Eksport TWh 5,0 Razem popyt TWh 142,1 Podaż energii Jednostka 2009 El. węgiel kamienny TWh 81,4 El. węgiel brunatny TWh 47,5 El. gaz TWh 2,7 OZE TWh 4,1 Generacja ESP TWh 1,4 Import TWh 5,0 Razem podaż TWh 142,1 Bilans energii Źródło 5 opracowanie własne 0,0 Aby dostarczyć około 118 TWh energii elektrycznej do odbiorców finalnych, przy zrównoważonym saldzie handlu zagranicznego, założonej pracy elektrowni szczytowo-pompowych oraz przy 8/19

9 zakładanych stratach OSP i OSD zakłada się, że elektrownie i elektrociepłownie powinny dostarczyć do sieci w 2009 roku około 142 TWh energii elektrycznej. Założono, że koszty związane z obrotem hurtowym energią elektryczną oraz koszty funkcjonowania spółek sprzedaży detalicznej to około 15 PLN/MWh. Kolejnym elementem składowym rachunku dla odbiorcy finalnego są tzw. kolory czyli obligatoryjne dostawy energii dla odbiorcy finalnego z: odnawialnych źródeł energii (certyfikat zielony), wysokosprawnego skojarzenia w wykorzystaniem węgla (certyfikat czerwony) oraz wysokosprawnego skojarzenia z wykorzystaniem gazu (certyfikat żółty). Poniżej przedstawiono strukturę dostawy energii (w tym obligatoryjnych dostaw) dla odbiorców finalnych w 2009 roku. Wykres 4 Struktura dostawy energii dla odbiorcy finalnego w 2009 roku 20,6% 2,9% 8,7% 67,8% Energia klasyczna - "czarna" Energia z odnawialnych źródęł energii - "zielona" Energia z wysokosprawnych źródeł (węglowych) "czerwona" Energia z wysokosprawnych źródeł (gazowych) "żółta" Źródło 6 opracowanie własne na podstawie Rozporządzeń Ministra Gospodarki Dostawy obligatoryjne tzw. kolorów są istotnym elementem kształtowania polityki proekologicznej państwa, finansowanej przez odbiorcę finalnego. Poniżej przedstawiono ceny w/w rodzajów energii. Wykres 5 Ceny energii na podstawie notowań TGE z dnia Ceny energii "czarnej" "zielonej" "czerwonej" "żółtej" 180,98 427,42 197,98 296,98 Źródło 7 Opracowanie własne na podstawie danych TGE Ostatnim elementem składowym rachunku dla odbiorcy finalnego są stawki za usługę dystrybucji. Różnią się one w zależności od miejsca odbioru na terenie Rzeczpospolitej. Na potrzeby niniejszego opracowania nie analizowano taryf wszystkich dystrybutorów energii, a stworzono próbkę, która powinna oddawać średnie warunki dla kraju. W jej skład włączono: PGE ZEORK, ENEA Obszar Szczeciński, Szczegółowe założenia projektowe dla obszaru sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej zawarto w Załączniku 2. 9/19

10 5. Koszty dostaw energii do odbiorców finalnych w 2009 roku 5.1. Omówienie przewidywanej struktury kosztów dostawy energii dla odbiorców finalnych w 2009 roku Koszt wytwarzania energii elektrycznej Poniżej przedstawiono kalkulację rentowności wytwarzania energii elektrycznej w perspektywie prognozowanej hurtowej ceny energii elektrycznej. Tabela 5 Prognozowana rentowność wytwarzania w 2009 roku Cena hurtowa Jednostka I Kw 2009 II Kw 2009 III Kw 2009 IV Kw 2009 Cena hurtowa energii el. PLN/MWh Koszt wytworzenia Jednostka I Kw 2009 II Kw 2009 III Kw 2009 IV Kw Koszty ruchu i konserwacji PLN/MWh Wynagrodzenia i świadczenia dla pra PLN/MWh 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 Remonty, materiały, etc PLN/MWh 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 Podatki, opłaty PLN/MWh 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Ogólne, pozostałe koszty PLN/MWh 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Koszty paliwa PLN/MWh Koszty zmienne pozapaliwowe PLN/MWh CO2 PLN/MWh Zwrot z kap. [ROIC=10%] kalkulacyjny PLN/MWh Koszt wytworzenia ogółem PLN/MWh Szacunek wartości wytwarzania Jednostka I Kw 2009 II Kw 2009 III Kw 2009 IV Kw 2009 Zwrot z kapitału [wynikowy] PLN/MWh ROIC [wynikowy] % 8,1% 4,7% 4,7% 7,2% 6,4% Wartość wytwarzania - wynikowa mln EUR/MWe 0,49 0,28 0,28 0,43 0,38 Wart. rynk./wart. odtworz. wytwarz. % 81% 47% 47% 72% 64% Źródło 8 opracowanie własne Spadek cen energii elektrycznej spowodowany spowolnieniem gospodarczym wpłynie na znaczne obniżenie rentowności wytwarzania. Wytwórcy o wyższych kosztach operacyjnych (wysokie koszty transportu, spiętrzony zakres remontów w 2009 roku etc), obciążeni w znacznym stopniu zobowiązaniami kredytowymi, lub nie posiadający otwartych linii kredytowych mogą mieć problemy z płynnością w II półroczu 2009 roku. Przy zakładanej w Tabeli 3 projekcji cen energii elektrycznej wynikowy zwrot z kapitału wyniesie około 6%. Koszty paliw (górnictwo) oraz koszty zmienne pozapaliwowe (kilkadziesiąt % z nich to zobowiązania wobec Skarbu Państwa - opłaty za ochronę środowiska) zgodnie z deklaracjami partnerów energetyki nie będą podlegały negocjacjom. Kolejnym elementem kosztów są koszty ruchu i konserwacji (stałe koszty operacyjne w podsektorze wytwarzania), których strukturę procentową przedstawiono poniżej na Wykresie 4. Potencjał redukcji tych kosztów ruchu i konserwacji jest znikomy, a koszty wynagrodzeń w koszcie wytworzenie energii elektrycznej to około 4% (Wykres 5) /19

11 Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w podsektorze wytwarzania nawet aż o 20% spowoduje spadek ceny hurtowej energii poniżej 2 PLN/MWh. Cena dla odbiorcy finalnego spadnie w ten sposób o ok. 0,2 gr/kwh. Wykres 6 Struktura kosztów ruchu i konserwacji urządzeń w podsektorze wytwarzania [PLN/MWh] 3,7 2,5 8,6 9,8 Źródło 9 opracowanie własne Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników Remonty, materiały, etc Podatki, opłaty Ogólne, pozostałe koszty Poniżej wykres obrazujący potencjał redukcji kosztów w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej. Wykres 7 Kalkulacyjne koszty wytwarzania energii elektrycznej w 2009 roku 26,2% 3,8% 4,4% 1,1% 1,6% 6,1% 3,0% 8,4% 45,4% Wynagrodzenia i świad. [wytwarzanie] Remonty, materiały, etc [wytwarzanie] Podatki, opłaty [wytwarzanie] Ogólne, pozostałe koszty [wytwarzanie] Koszty paliwa [wytwarzanie] Koszty zmienne pozapaliwowe [wytwarzanie] CO2 [wytwarzanie] CIT [wytwarzanie] Zwrot z kapitału [wytwarzanie] Uwaga : 1 Wynikowy zwrot z kapitału obniży jego wdział w kosztach ogółem do ok. 15% [niniejszy koszt kapitału zawiera koszty kapitału własnego oraz kapitałów obcych] 11/19

12 Źródło 10 opracowanie własne Koszt handlu hurtowego, sprzedaży detalicznej oraz dystrybucji energii elektrycznej W kolejnym etapie cena energii elektrycznej zakupiona na rynku hurtowym powiększana jest o kilka istotnych zmiennych wpływających na cenę energii dla odbiorcy finalnego. Poniżej w/w zmienne: koszty handlu hurtowego oraz sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (szacowane na ok. 5-7 zł/mw), koszty obligatoryjnych dostaw energii z OZE oraz wysokosprawnego skojarzenia, Koszty dostarczenia (dystrybucji) energii elektrycznej. Poniżej przedstawiono kalkulację wpływy obligatoryjnych dostaw na MWh energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom finalnym. Tabela 6 Szacunek kosztu certyfikatów w cenie energii dla odbiorcy finalnego Koszt "kolorów" dla odbiorcy finalnego Jednostka I Kw 2009 II Kw 2009 III Kw 2009 IV Kw Koszt "OZE" PLN/MWh 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 Koszt "kogeneracji - węgiel" PLN/MWh 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Koszt "kogeneracji - gaz" PLN/MWh 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Razem "kolory" PLN/MWh 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 Źródło: 3 opracowanie własne Ostatnim elementem w łańcuchu dostaw energii jest jej fizyczne dostarczenie. Na potrzeby niniejszego materiału wybrano cztery grupy taryfowe Operatorów Sieci Dystrybucyjnej (OSD) charakteryzujące się odmiennymi typami odbiorów energii elektrycznej. Wybrane taryfy to: A_23 duże fabryki zasilane z sieci najwyższych napięć, B_11 mniejsze zakłady zasilane z sieci średniego napięcia, C_21 nieduże firmy, rzemiosło etc zasilani z sieci średniego i niskiego napięcia, G_11 gospodarstwa domowe Celem niniejszego materiału nie była analiza stawek dystrybucyjnych wszystkich OSD działających na terytorium RP. Dlatego też na potrzeby analiz wybrano próbkę 5-ciu obszarów dostaw głównych spółek działających na terenie kraju. Szczegóły w Załączniku 2. Poniższa tabela przedstawia wyniki kalkulacji stawek dystrybucyjnych dla założonych hipotetycznych odbiorców. 12/19

13 Tabela 7 Kalkulacja kosztów dostarczenia energii do odbiorcy finalnego Założenia dotyczące odbiorcy Jednostka A_23 B_11 C_21 G_11 Wielkość odbioru MWh/r ,0 156,0 124,8 1,5 Moc umowna kw 5 000,0 50,0 80,0 4,0 - wskaźnik wykorzystania mocy godz/r 3 744, , ,0 364,0 Koszt dostarczenia energii dla zł/r odbiorcy finalnego zł/mwh 70,7 137,6 215,6 232,4 Stawka jakościowa zł/r , , ,8 14,2 Stawka opłaty przejściowej zł/r , , ,5 63,8 Stawka opłaty abonamentowej zł/r 635,2 241,8 196,9 11,8 Opłata sieciowa - składnik zmienny zł/r , , ,2 222,7 Opłata sieciowa - składnik stały zł/r , , ,7 25,9 Źródło: 4 opracowanie własne na podstawie stawek wybranych obszarów grup energetycznych ENEA, Energia Pro, ENERGA, ENION, PGE obowiązujących w 2009 roku Łączny koszt dostarczenia energii dla odbiorców finalnych Punkty i opisują kolejne etapy kształtowania ceny energii elektrycznej. W punkcie przedstawiono kalkulację całego łańcucha tworzenia ceny. Poniżej przedstawiono wyniki tych analiz. Tabela 8 Zestawienie szacunkowych kosztów energii elektrycznej do odbiorców finalnych w 2009 roku Koszt energii dla odbiorcy finalnego Jednostka I Kw 2009 II Kw 2009 III Kw 2009 IV Kw Cena hurtowa energii el. PLN/MWh 200,0 180,0 180,0 195,0 189,8 Koszt handlu hurt. i detalicznego PLN/MWh 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Koszt dostarczenia "kolorów" PLN/MWh 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 Podatek akcyzowy PLN/MWh 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Koszt dystrybucji energii el. PLN/MWh Taryfa A_23 PLN/MWh 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 Taryfa B_11 PLN/MWh 137,6 137,6 137,6 137,6 137,6 Taryfa C_21 PLN/MWh 215,6 215,6 215,6 215,6 215,6 Taryfa G_11 PLN/MWh 232,4 232,4 232,4 232,4 232,4 Wielki przemysł PLN/MWh 332,8 312,8 312,8 327,8 322,6 Mniejszy przemysł, transport etc PLN/MWh 399,8 379,8 379,8 394,8 389,5 Nieduże firmy, rzemiosło etc PLN/MWh 477,8 457,8 457,8 472,8 467,6 Gospodarstwa domowe PLN/MWh 494,6 474,6 474,6 489,6 484,3 Źródło: 5 opracowanie własne Zmienność cen w kwartałach jest możliwa jedynie w przypadku aktywnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej. W dniu dzisiejszym Najczęściej uczestniczą w nim odbiorcy najwięksi z Grup taryfowych A i B. Różnice pomiędzy cenami energii w Grupach taryfowych wynikają z różnego wykorzystania zamawianej mocy elektrycznej przez odbiorców. Niższe ceny wiążą się m. in. z koniecznością codziennego prognozowania zużycia energii elektrycznej. W przypadku gospodarstw domowych jest to w zasadzie niemożliwe. Dla przykładu przedstawiono zestawienie cen energii elektrycznej w innych krajach Unii Europejskiej. 13/19

14 Załącznik nr 1 Tabela - Założenia makroekonomiczne Tabela 9 Założenia makroekonomiczne na 2009 rok L.p. I. Założenia makroekonomiczne Jednostka Kurs wymiany - średnioroczny EUR/USD 1,20 2. Kurs wymiany - średnioroczny PLN/EUR 4,44 3. Kurs wymiany - średnioroczny PLN/USD 3,70 4. Cena węgla kamiennego PLN/GJ 12,3 5. Cena węgla brunatnego PLN/GJ 6,8 6. Cena gazu GZ-50 PLN/GJ 29,1 7. CIT % 19,0% 8. VAT % 22,0% 9. Akcyza PLN/MWh 20,0 10. Prawo do emisji CO2 PLN/MWh 44, Deficyt praw do emisji CO2 % 15% 11. Cena certyfikatu zielonego PLN/MWh 245,0 12. Cena certyfikatu czerwonego PLN/MWh 17,0 13. Cena certyfikatu żółtego PLN/MWh Źródło 11 Opracowanie własne 115,0 14/19

15 Załącznik nr 2 Tabela - Założenia projektowe wytwarzanie, hurt, sprzedaż detaliczna Tabela 10 Założenia projektowe wytwarzanie, handel hurtowy, sprzedaż odbiorcom finalnym L.p. II.1. Założenia projektowe Jednostka Średni wskaźnik emisyjności CO2 1,00 1. Zwrot z kapitału - ROIC wynikowy % 10% 2. Wartość odtworzeniowa podsektora wytwarzania mln EUR/MWe 0,60 3. Moc osiągalna [dyspozycyjna] MWe Koszty ruchu i konserwacji [benchmark - średnia dla technologii] PLN/MWe/r 111, Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników % 35% 4.2. Remonty, materiały, etc % 40% 4.1. Podatki, opłaty % 10% 4.2. Ogólne, pozostałe koszty % 15% 5. Sprawność netto Węgiel kamienny % 36% Węgiel brunatny % 35% Gaz % 55% 6. Koszty zmienne pozapaliwowe Węgiel kamienny PLN/MWh 22, Węgiel brunatny PLN/MWh 15, Gaz PLN/MWh 7,5 7. Struktura dostaw energii elektrycznej na rynek hurtowy Węgiel kamienny % 60% Węgiel brunatny % 35% Gaz % 2% OZE % 3% 8. Import TWh 5,0 9. Eksport TWh 5,0 10. Pompowanie ESP TWh 2,0 11. Generacja ESP TWh 1,4 12. Wskaźnik strat OSD i OSP % 14,5% 13. Sprzedaż do odbiorców finalnych TWh Źródło 12 opracowanie własne 120,0 15/19

16 Załącznik nr 3 Tabela - Założenia projektowe obszar dystrybucji Tabela 11 Założenia taryfowe OSD wykorzystane do kalkulacji stawki dystrybucyjnej A_23 PGE_Rzeszów ENEA_Szczecin ENERGA_Płock Energia Pro_Opol Enion_B-Biała Średnia Stawka Stawka jakościowa w zł/mwh 9,82 9,82 9,71 9,82 9,71 9,78 Stawka opłaty przejściowej w zł/kw/m-c 6,19 6,19 7,65 6,19 7,65 6,77 Składnik zmienny stawki opłaty sieciowej w zł/mwh: 44,28 5,44 9,12 23,30 8,77 18,18 - szczyt przedpołudniowy 50,60 x 9,19 26,00 x x - szczyt popołudniowy 74,41 x 11,69 29,50 x x - pozostałe godziny doby 7,83 x 6,50 14,39 x x Składnik stały stawki opłaty sieciowej w zł/kw/m-c 9,37 7,02 6,68 5,00 4,62 6,54 Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] [okres rozlicz. 10-cio dniowy] 131,66 46,65 26,00 22,26 38,09 52,93 B_11 PGE_Rzeszów ENEA_Szczecin ENERGA_Płock Energia Pro_Opol Enion_B-Biała Średnia Stawka Stawka jakościowa w zł/mwh 9,82 9,82 9,71 9,82 9,71 9,78 Stawka opłaty przejściowej w zł/kw/m-c 3,32 3,32 4,10 3,32 4,10 3,63 Składnik zmienny stawki opłaty sieciowej w [zł/mwh] [całodobowy] 64,98 60,59 86,62 63,00 67,71 68,58 Składnik stały stawki opłaty sieciowej [zł/kw/m-c] 3,88 6,19 4,30 2,20 1,82 3,68 Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] [okr. rozlicz. jednomiesięczny] 35,01 13,51 13,30 4,00 34,92 20,15 C_21 PGE_Rzeszów ENEA_Szczecin ENERGA_Płock Energia Pro_Opol Enion_B-Biała Średnia Stawka Stawka jakościowa w zł/mwh 9,80 9,82 9,71 9,80 9,70 9,77 Stawka opłaty przejściowej w zł/kw/m-c 1,34 1,34 1,65 1,34 1,65 1,46 Składnik zmienny stawki opłaty sieciowej w zł/kwh: [całodobowy] 0,10 0,08 0,13 0,13 0,13 0,11 Składnik stały stawki opłaty siecio-wej w zł/kw/m-c 14,58 9,15 12,71 7,00 3,93 9,47 Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c [okr. rozlicz. jednomiesięczny] 20,43 12,30 30,00 9,81 9,50 16,41 G_11 PGE_Rzeszów ENEA_Szczecin ENERGA_Płock Energia Pro_Opol Enion_B-Biała Średnia Stawka Stawka jakościowa w zł/mwh 9,80 9,80 9,71 9,80 9,70 9,76 Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c [powyżej 1200kWh rocznie] 4,86 4,86 6,00 4,86 6,00 5,32 Składnik zmienny stawki opłaty sieciowej w zł/kwh: [całodobowy] 0,16 0,14 0,17 0,15 0,16 0,15 Składnik stały stawki opłaty sieciowej [zł/m-c] [pomiar 1 fazowy] 0,88 2,56 2,50 2,69 1, 53 2,16 Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] [rozlicz. sześciomiesięczne] 0,80 0,90 0,97 0,80 1,46 Źródło 13 Dane taryfowe OSD 0,99

17 Załącznik nr 4 Szczegółowa struktura szacunkowego kosztu dostarczenia energii do odbiorcy finalnego Struktura kosztu dostarczenia energii [Odbiorca Taryfy A-23] 23,4% 18,0% 13,5% 4,9% 4,3% 3,9% 4,6% 2,0% 2,2% 3,2% 0,6% 0,8% 1,5% 0,2% 1,1% 2,0%2,0% 1,3%0,1% 0,5% 0,8%0,8% 0,8% 1,6%2,3%2,6% 0,9% 17/19 Wynagrodzenia i świad. [wytwarzanie] Remonty, materiały, etc [wytwarzanie] Podatki, opłaty [wytwarzanie] Ogólne, pozostałe koszty [wytwarzanie] Koszty paliwa [wytwarzanie] Koszty zmienne pozapaliwowe [wytwarzanie] CO2 [wytwarzanie] CIT [wytwarzanie] Koszt kapitału wł. i obcego [wytwarzanie] Koszt handlu hurtowego Wynagrodzenia i świad. [sprzedaż detaliczna] Ogólne, pozostałe koszty [hurt i sprzedaż] CIT [hurt i sprzedaż detaliczna] Koszt kapitału [hurt i sprzedaż detaliczna] Koszt "OZE" Koszt "kogeneracji - węgiel" Koszt "kogeneracji - gaz" Wynagrodzenia i świad. [dystrybucja] Remonty, materiały, etc [dystrybucja] Podatki, opłaty [dystrybucja] Opłata przejściowa [dystrybucja] Koszty przesyłu OSP [dystrybucja] Koszty różnicy bilansowej OSD [dystrybucja] CIT [dystrybucja] Koszt kapitału wł. i obcego [dystrybucja] Akcyza VAT

18 1,4%1,5% Struktura kosztu dostarczenia energii [Odbiorca Taryfy G-11] 16,1% 9,3% 5,1% 5,9% 3,7% 2,1% 4,6%4,6% 0,1% 0,8% 0,9%0,1% 0,4% 3,0% 3,4% 2,2% 0,4% 0,6% 1,1% 0,6%0,5% 1,8% 8,9% 3,2% 18,0% Akcyza VAT 18/19 Koszty różnicy bilansowej OSD [dystrybucja] Koszty przesyłu OSP [dystrybucja] Opłata przejściowa [dystrybucja] Koszt kapitału wł. i obcego [dystrybucja] CIT [dystrybucja] CO2 [wytwarzanie] CIT [wytwarzanie] Koszt kapitału wł. i obcego [wytwarzanie] Koszt handlu hurtowego Wynagrodzenia i świad. [sprzedaż detaliczna] Ogólne, pozostałe koszty [hurt i sprzedaż] CIT [hurt i sprzedaż detaliczna] Koszt kapitału [hurt i sprzedaż detaliczna] Koszt "OZE" Koszt "kogeneracji - węgiel" Koszt "kogeneracji - gaz" Wynagrodzenia i świad. [dystrybucja] Remonty, materiały, etc [dystrybucja] Podatki, opłaty [dystrybucja] Koszty zmienne pozapaliwowe [wytwarzanie] Koszty paliwa [wytwarzanie] Wynagrodzenia i świad. [wytwarzanie] Remonty, materiały, etc [wytwarzanie] Podatki, opłaty [wytwarzanie] Ogólne, pozostałe koszty [wytwarzanie]

19

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? KONWERSATORIUM Henryk Kaliś Gliwice 22 luty 2011 r podatek od energii KOSZTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKA I NIEMCY. wsparcie kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji

Bardziej szczegółowo

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku.

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Serwisy informacyjne poprzez różne media dostarczają nam informacji bieżących o cenach energii elektrycznej i wielu odbiorców zaczyna nurtować

Bardziej szczegółowo

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(D)k Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny)

Bardziej szczegółowo

Zmienna opłata sieciowa. Zmienna opłata. Koszty przesyłu. przes.

Zmienna opłata sieciowa. Zmienna opłata. Koszty przesyłu. przes. Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną i pomiarami ZGH "Bolesław" SA I. Koszty energii elektrycznej ponoszone przez dużych odbiorców przemysłowych w 2008 r. Ile i za co płacimy.

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. obowiązującej od dnia 01.01.2017 r. www.gkpge.pl Taryfa dla Energii Elektrycznej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o.

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o. W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Grandmaster Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015 r. OKA-4211-37(20)/2014/2015/5214/VII/MMi1

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 12 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 755.12 2/24 SPIS TREŚCI 12.1

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU Autor: Herbert Leopold Gabryś ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 12/2010) Oceniając 2010 rok w wynikach elektroenergetyki w Polsce wstępnie, bo na te

Bardziej szczegółowo

Efektywność zużycia energii

Efektywność zużycia energii Efektywność zużycia energii Zmiany indeksów cen energii i cen nośników energii oraz inflacji Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg nośników Krajowe zużycie energii elektrycznej [GWh] w latach

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy. Obecnym sprzedawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Odpowiedź: Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy. Obecnym sprzedawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa, dnia 12.08.2015 r. Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań więcej hlg@onet.pl stan rzeczy elektroenergetyki w Polsce determinują zarówno uwarunkowania gospodarcze jak i legislacyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 czerwca 2005 r. Taryfa PGNiG SA

Warszawa, 17 czerwca 2005 r. Taryfa PGNiG SA Warszawa, 17 czerwca 2005 r. Taryfa PGNiG SA W dniu 16 czerwca 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu obowiązywania taryfy PGNiG SA do dnia 30 września 2005

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Świetlana przyszłość?

Świetlana przyszłość? Świetlana przyszłość? IV Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2008 Zintegrowana Energia Europy SESJA 1. Europejski rynek energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE 9 grudnia 2008 r. Warszawa 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r.

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r. VII-XII 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Informacja prasowa Warszawa, 18 stycznia212 Ponad 5% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 211 r. Obrót na wszystkich rynkach, dedykowanych energii

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH założenia a praktyka i jej skutki. Stalowa Wola 23.04. 2009 r Podstawy formalne - Ustawa Prawo Energetyczne; - stanowiska Prezesów w URE.

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(Ob)k Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną za kwartał... 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i stabilnie EUR wobec PLN R/R W 3Q 2015 wskutek spadku cen ropy 9-miesięczna

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii 17 listopada 2011 r. Warszawa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wprowadzenie KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1988-2010 ŚREDNIOROCZNE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Kolumny 9 16 W kolumnie 17 Dział 5. Wynik finansowy na działalności energetycznej, w tys. zł W wierszu 03 Wiersz 17 Wiersz 19 Wiersz 22 Wiersz 23

Kolumny 9 16 W kolumnie 17 Dział 5. Wynik finansowy na działalności energetycznej, w tys. zł W wierszu 03 Wiersz 17 Wiersz 19 Wiersz 22 Wiersz 23 Objaśnienia do formularza G-10.4(P)k Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne kwartały 2014 r. i za 2014 rok. Do sporządzania sprawozdania zobowiązany jest operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii. Krzysztof Noga

Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii. Krzysztof Noga Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii Krzysztof Noga Jachranka 19-20.10.2006 Główne wątki Perspektywa wzrostu cen energii przyczyny Zmiana dostawcy a koszty (nie tylko zakupu energii) Zmiana

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 14/12/2014 roku obowiązująca od 01.01.2015 r. Ożarów Mazowiecki, 2014-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Cena energii i jej elementy składowe. Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA

Cena energii i jej elementy składowe. Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA Cena energii i jej elementy składowe Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA Czynniki wpływające na wysokość ceny Aktualna wycena produktów na rynku terminowym oraz ich płynność (BASE, PEAK) Prognoza

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner

Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner Vattenfall AB Zakres prezentacji 1. Energia a towar 2. Uczestnicy rynku 3. Unbundling 4. Wytwarzanie 5. Sprzedaż 6.

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok luty 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm?

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Daria Kulczycka Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Konferencja InE, 10 grudnia 2012 PKPP Lewiatan Członkowie

Bardziej szczegółowo

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul.

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul. ZAŁĄCZNIK NR 1. Dane dotyczące cen i taryf 1. Ogrzewanie A) Stan istniejący przed modernizacją Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r.

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r. Warszawa, dn. 30 lipca 2013 r. INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r. Wstęp Niniejsza informacja przedstawia ogólną sytuację na hurtowym rynku gazu ziemnego w miesiącach

Bardziej szczegółowo

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Forum gospodarcze Nauka i Gospodarka 70-cio lecie Politechniki Krakowskiej Kraków, 14 maja 2015 roku POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20 CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2015 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 30 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD

Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD Krzysztof Golachowski Gazeta Prawna k.golachowski@infor.pl Plan referatu Zmiany kosztów zakupu energii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o. o. w Chełmku TARYFA dla sprzedaży energii elektrycznej Chełmek 2009 rok Spis treści. 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje......4

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo