ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta 1. Podstawowe produkty i usługi Emitenta 1.1. Charakterystyka produktów i usług Od połowy lat sześćdziesiątych FAM Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna (do dnia 30 kwietnia 2004 r. działająca pod nazwą Fabryka Akcesoriów Meblowych Spółka Akcyjna) jest jednym z największych krajowych producentów okuć i akcesoriów meblowych. Do początków lat dziewięćdziesiątych Emitent był niekwestionowanym liderem w tej branży. W rezultacie systematycznego wzrostu konkurencji ze strony zarówno zagranicznych, jak i krajowych producentów akcesoriów meblowych, Emitent podjął strategiczną decyzję o wejściu w segment budowlany. W związku z powyższym w 1994 r. Spółka wprowadziła do produkcji okucia i akcesoria budowlane. Wejście w segment budowlany okazało się znacznym sukcesem rynkowym Emitenta. Ponadto w 2001 roku Spółka rozpoczęła działania zmierzające do zdobycia doświadczenia w nowej wzrostowej dziedzinie przemysłu, jaką jest produkcja odlewów magnezowych, wykorzystywanych głównie w sektorze motoryzacyjnym, telekomunikacyjnym, elektrotechnicznym i zbrojeniowym. Dzięki wprowadzeniu do produkcji technologii odlewnictwa ciśnieniowego ze stopu Mg (magnezu), w IV kwartale 2001 roku Emitent poszerzył swoją ofertę asortymentową o odlewy ze stopu Mg. Przedmiotem działalności Emitenta jest obecnie produkcja okuć i akcesoriów meblowych i budowlanych, odlewów ze stopu magnezu Mg i stopu cynku i aluminium (ZnAl) oraz działalność handlowa i usługowa w tym zakresie. Oferta Emitenta obejmuje 18 głównych grup asortymentowych, które generalnie można podzielić na 5 kategorii: 1) Produkty dla branży budowlanej (głównie producentów stolarki otworowej): Zawiasy budowlane zawiasy do okien; Klamki drzwiowe klamki drzwiowe, tarczki i szyldy drzwiowe; Klameczki okienne bardzo dużo odmian i modeli; Kliny kliny ustalające do okien z tworzywa; Okucia budowlane zaciski, łączniki, korpusy, ustalacze. 2) Produkty dla branży meblowej (producentów przede wszystkim mebli skrzyniowych i w mniejszym stopniu mebli tapicerowanych): Wyroby tzw. rynkowe klucze otwieracze, wieszaki ozdobne, zszywacze, wyciskacze; Zawiasy meblowe zawiasy przegubowe, zawiasy do szyb, zawiasy trzpieniowe, atrapy zawiasów; Kółka, stópki, rolki, ślizgacze, obejmy, zaczepy kółka meblowe, stópki meblowe, obejmy do oskrzyń, ślizgacze, rolki; Złącza mimośrodowe mimośrody, złącza, zaczepy, przykrywki do złączy; Złącza śrubowe złącza śrubowe, trzpienie, nakrętki, wkręty, przykrywki do złączy; Uchwyty meblowe uchwyty meblowe ze stopu ZnAl i tworzywa; Klucze, wpustki, zamki, zatrzaski klucze, wpustki do kluczy, tarczki, zamki, zatrzaski; Rozwórki samohamowne rozwórki, prowadnice, ślizgacze; Podnośniki podnośniki do kanap; Prowadniki prowadniki do zawiasów przegubowych stalowych; Prowadnice rolkowe prowadnice rolkowe do szaf; Prowadnice tworzywowe prowadnice tworzywowe do mebli; Wyroby metalowe pozostałe wieszaki wysuwne, wsporniki, klucze zetowe i fajkowe, złącza do szyb, regulatory poziomu; Wyroby tworzywowe pozostałe wietrzniki, zaślepki, podkładki tapicerskie, kliny poziomujące, wsporniki do półek; Zamki zamki baskwilowe. 3) Odlewy ze stopu cynku (ZnAl) gniazda telewizyjne dla branży elektronicznej. 4) Odlewy ze stopu magnezu (Mg) obudowy, szczęki, trawersy, pierścienie, których odbiorcami są branże: motoryzacyjna, produkcji sprzętu medycznego i inne branże metalowe. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 53

2 5) Usługi: Usługi galwaniczne; Pozostałe usługi (np. wykonawstwo form). Emitent kieruje swą ofertę handlową przede wszystkim do tzw. odbiorców przemysłowych, w tym głównie do firm branży budowlanej i meblowej. Podstawową grupę odbiorców tworzą duże i średnie firmy. Wyroby Spółki, poprzez sieć hurtowni i detaliczne sieci sprzedaży (markety), docierają również do firm mniejszych i odbiorców detalicznych. Oferta asortymentowa Emitenta obejmuje około 800 wyrobów, przy czym istotnych produktów jest około 100, generujących łącznie około 75% przychodów FAM. Oferta ta co roku jest aktualizowana po uwzględnieniu sytuacji w branżach, w których działa Emitent i występujących trendów rynkowych, Spółka wprowadza na rynek wyroby nowe, modernizowane są też wyroby będące już w sprzedaży, a także sukcesywnie wycofywane są z rynku produkty cechujące się malejącym popytem. W ofercie Emitenta znajdują się przede wszystkim wyroby własne, produkowane według własnych wzorów w oparciu o własne rozeznanie rynku i zamówienia odbiorców, przy zastosowaniu samodzielnie dobranych i zakupionych materiałów. Produkty własne są opatrzone marką Emitenta i stanowią ponad 95% łącznej sprzedaży Spółki. Pozostałe 5% to obróbka obca (przerób usługowy), polegająca na wytwarzaniu zamówionych produktów, z reguły z powierzonych materiałów, według dostarczonych wzorów i opatrzone marką zlecającego produkcję. Podstawową przewagą konkurencyjną FAM jest wysoka jakość produkowanych wyrobów. Dzięki długiej, kilkudziesięcioletniej obecności na rynku, współpracy ze znanymi firmami zachodnimi oraz stosunkowo nowoczesnemu parkowi maszynowemu Emitent produkuje wyroby, które z powodzeniem konkurują z wyrobami producentów zachodnio- -europejskich, potwierdzeniem czego jest na przykład zaliczenie FAM przez wiodący w skali europejskiej koncern (nazwa koncernu objęta wnioskiem o niepublikowanie) do grupy dostawców klasy A (tzw. znakomitego dostawcy na rynku niemieckim). Gwarancją jakości produktów Emitenta są: ścisła współpraca w zakresie oferty produktowej z kluczowym partnerem na rynku niemieckim, znanym koncernem działającym w skali europejskiej (nazwa koncernu objęta wnioskiem o niepublikowanie), stosowanie systemu zapewnienia jakości ISO 9001, własne biuro konstrukcyjne i narzędziownia, specjalizacja w zakresie odlewnictwa ze stopu cynku, doświadczenie, Certyfikat TüV Management Service GmbH ISO 9001:2000. Wielkość i strukturę przychodów ze sprzedaży Emitenta w latach i w I półroczu 2004 r. przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 14. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług Emitenta (w tys. zł) I półrocze 2004 r r r r. wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział Okucia i akcesoria budowlane, w tym: ,2% ,4% ,5% ,7% klameczki okienne ,2% ,5% ,7% ,9% okucia budowlane ,7% ,8% ,0% ,2% klamki i tarczki drzwiowe ,0% ,7% ,7% ,0% zawiasy budowlane ,8% ,9% ,8% ,2% pozostałe 137 0,5% 259 0,5% 182 0,4% 155 0,3% Okucia i akcesoria meblowe, w tym: ,1% ,0% ,3% ,1% złącza mimośrodowe ,6% ,3% ,3% ,9% zawiasy meblowe ,5% ,6% ,5% ,2% uchwyty meblowe 715 2,7% ,6% ,3% ,3% kółka, stópki, rolki, ślizgacze, obejmy, zaczepy pozostałe wyroby metalowe i tworzywowe 532 2,0% ,1% ,1% ,2% ,2% ,3% ,2% ,6% Pozostałe odlewy ze stopu ZnAl 200 0,8% 481 1,0% 490 1,1% 522 1,0% Odlewy ze stopu Mg 266 1,0% 853 1,7% ,7% ,9% Usługi ,9% ,9% ,3% ,2% usługi galwaniczne ,8% ,8% ,0% ,8% pozostałe usługi 24 0,1% 86 0,2% 162 0,4% 207 0,4% Razem przychody ze sprzedaży produktów i usług Źródło: Emitent ,0% ,0% ,0% ,0% 54 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

3 Widoczne w 2002 r. okresowe obniżenie przychodów ze sprzedaży spowodowane było pogorszeniem koniunktury gospodarczej zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych (w szczególności na rynku niemieckim) i zmniejszeniem popytu ze strony głównych odbiorców Emitenta. Wzrost sprzedaży w 2003 r. był wynikiem: ożywienia koniunktury w gospodarce polskiej począwszy od II połowy ubiegłego roku, podjęcia przez FAM szeregu działań w zakresie restrukturyzacji organizacji sprzedaży i marketingu zainicjowanych przez nowych właścicieli Spółki, pozyskania nowych zagranicznych rynków zbytu (rosyjskiego, słowackiego, węgierskiego i czeskiego), co pozwoliło zrekompensować zastój zauważalny na kluczowym dotąd dla Emitenta rynku niemieckim oraz słabej w I połowie 2003 roku koniunkturze w branży meblarskiej i budowlanej w kraju. W I półroczu 2004 r. wartość przychodów ze sprzedaży produktów i usług FAM wzrosła o ponad 20% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, że ze względu na występującą sezonowość sprzedaży części wyrobów Emitenta (przychody z ich sprzedaży w I kwartale roku są zawsze najniższe i stopniowo rosną, osiągając najwyższą wartość w III kwartale) w całym 2004 r. należy oczekiwać znacznego zdynamizowania przychodów Spółki. W strukturze sprzedaży Emitenta dominują okucia i akcesoria budowlane (70,7% przychodów ogółem w 2003 r. i 71,2% w I półroczu 2004 r.), zaś okucia i akcesoria dla branży meblowej stanowią obecnie około 23% łącznej sprzedaży Spółki. W prezentowanym okresie uwidoczniła się wyraźna tendencja wzrostu przychodów ze sprzedaży wyrobów z grupy okuć i akcesoriów budowlanych i zwiększania się udziału tej grupy w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem. Jednocześnie systematycznie zmniejszała się sprzedaż produktów z grupy okuć i akcesoriów meblowych. Spowodowane to było z jednej strony sytuacją w branży meblarskiej oraz niższą rentownością produkcji wyrobów tej grupy w porównaniu z wyrobami z grupy okuć i akcesoriów dla branży budowlanej. Duża konkurencja na rynku okuć meblowych ze strony działających na rynku producentów krajowych i zagranicznych, rosnący import, głównie z krajów Dalekiego Wschodu oraz niższy popyt ze strony producentów mebli spowodowały, że Emitent stopniowo wycofywał się z produkcji niskomarżowych okuć meblowych (prostych, łatwo podrabialnych) i koncentrował się na produkcji wyrobów skomplikowanych technologicznie o wysokiej jakości i wyższej marży. Emitent uruchomił produkcję nowych wzorów dotychczas stosowanych okuć oraz rozszerzył gamę wyrobów wytwarzanych przy zastosowaniu różnorodnych powłok galwanicznych. Spółka sukcesywnie rozwijała również produkcję i sprzedaż wyrobów dla budownictwa poprzez poszerzanie gamy produktów oraz pozyskiwanie nowych rynków zbytu w kraju i za granicą. Obecnie strategicznym produktem Emitenta są klameczki okienne, które wytwarzane są w trzech rodzajach (tj. zwykła, z przyciskiem i z kluczykiem), w pięciu wzorach, w wielu wykonaniach i odmianach. Ich walorem jest wysoka jakość porównywalna z jakością konkurencji zagranicznej i znacznie wyższa od konkurencji krajowej i kształtująca się na średnim poziomie cena Polityka cenowa Strategia kształtowania cen na produkowane przez Emitenta wyroby uwzględnia takie czynniki, jak: koszty własne, prognozowany zysk, koniunktura na rynku i ceny konkurencji. Cenniki opracowane przez Emitenta zawierają ceny obowiązujące wszystkich nowych klientów i klientów nabywających niewielkie ilości towaru. W FAM prowadzona jest dość aktywna polityka cenowa. W zależności od typu nabywców Emitent stosuje pewne modyfikacje cen, nie dotyczą one jednak klientów nowych, chyba że przekroczą oni określone poziomy wielkości obrotów Działania promocyjne i reklamowe Struktura klientów Emitenta sprawia, że prowadzone przez FAM działania promocyjne mają charakter handlowy, to znaczy skierowane są do handlowców, hurtowników, i producencki skierowane są do producentów mebli i stolarki budowlanej. Spośród narzędzi promocji sprzedaży handlowej FAM stosuje głównie upusty cenowe uzależnione m.in. od pozycji klienta na rynku i jego wiarygodności, wielkości dokonywanego zakupu, systematyczności współpracy z Emitentem i czasu jej trwania, oceny dotychczasowej współpracy oraz jej perspektyw. Generalną zasadą jest rozpoczynanie współpracy na zasadach płatności gotówkowej. Wiarygodnym klientom Emitent oferuje przedłużone terminy płatności (od 30 do 60 dni), z tym że na rynkach wschodnich obowiązuje bez wyjątku sprzedaż gotówkowa (blokada środków na koncie). Z narzędzi promocji sprzedaży na rynkach przedsiębiorstw Emitent stosuje szeroko udział w branżowych targach i imprezach wystawienniczych. Spółka regularnie uczestniczy, zarówno czynnie, jak i biernie, we wszystkich znaczących targach krajowych i w niektórych targach zagranicznych. Nakłady na ten cel w 2003 r. wyniosły 257 tys. zł. Celem uczestnictwa Emitenta w targach jest przede wszystkim zaprezentowanie nowych produktów FAM, pozyskanie nowych odbiorców, umocnienie relacji z klientami, kreowanie wizerunku firmy, umocnienie własnej marki. Emitent regularnie uczestniczy czynnie w najważniejszych zagranicznych imprezach wystawienniczych (w Moskwie, Düsseldorfie, Paryżu) oraz krajowych targach branży budowlanej BUDMA w Poznaniu, branży meblowej MEBLE w Poznaniu oraz branży odlewniczej METALFORUM w Poznaniu. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 55

4 Również ze względu na strukturę odbiorców Emitenta reklama produktów FAM skierowana jest przede wszystkim do producentów i handlowców. Emitent reklamuje swoje wyroby poprzez: zamieszczanie reklam w mediach drukowanych czasopismach o charakterze branżowym i specjalistycznym, zamieszczanie reklam w książkach informacyjnych, kalendarzach itp., kolportaż katalogów i folderów przedstawiających produkty FAM, reklamę miejsc sprzedaży i ich wizualizację (eksponowanie logo firmy), reklamę w sieci Internet. W 2003 r. Emitent przeznaczył na reklamę swoich produktów 115 tys. zł. Emitent jest także członkiem stowarzyszonym IMA (International Magnesium Association) Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Magnezu. 2. Charakterystyka otoczenia Emitenta Podstawowym obszarem działalności Emitenta jest projektowanie i produkcja wyrobów w postaci uchwytów i akcesoriów sprzedawanych dla firm funkcjonujących w branżach stolarki budowlanej oraz meblarskiej. Z tych względów zasadnicze znaczenie dla Emitenta ma sytuacja rynkowa i koniunktura: w branży budowlanej w Polsce, w branży budowlanej na głównych rynkach eksportowych Spółki, to jest na rynku niemieckim i rosyjskim, w polskim sektorze stolarki budowlanej, w branży meblarskiej. Tendencje rynkowe w branżach mających podstawowe znaczenie dla działalności gospodarczej Emitenta zostały omówione poniżej, przy czym w przypadku budownictwa w Polsce został omówiony: aktualny stan koniunktury w budownictwie mieszkaniowym (budowy nowych mieszkań), tendencje w zakresie rynku remontów i modernizacji mieszkań, które łącznie stanowią zasadniczą część polskiego rynku budowlanego, do którego kierowana jest produkcja odbiorców wyrobów Spółki (działających w sektorze stolarki budowlanej). Należy zwrócić uwagę, że kluczową rolę dla perspektyw rynkowych FAM odgrywa sytuacja i tendencje w budownictwie polskim oraz na rynkach rosyjskim i niemieckim, kształtująca zapotrzebowanie na wyroby adresowane przez Spółkę dla sektora stolarki budowlanej (stanowiące większą część przychodów Emitenta) Budownictwo mieszkaniowe w Polsce latach Sytuacja sektora budowlanego w Polsce Pomimo wzrostu PKB w 2003 o 3,7% oraz w I kwartale 2004 r. o 6,9%, sektor budowlany nie wykazuje wyraźnego trendu wzrostowego. Co więcej, odnotowuje on relatywnie słabsze wyniku w porównaniu do innych sektorów polskiej gospodarki. W ciągu pięciu pierwszych miesięcy tego roku produkcja w budownictwie zwiększyła się o 0,5% w skali roku. W całym 2003 roku przychody w tym sektorze były o 4% niższe niż rok wcześniej, a inwestycje spadły o ponad 23%. Wyniki produkcji budowlanej w 2004 roku wskazują jednak na stopniową poprawę, o czym świadczy wzrost liczby rozpoczętych budów mieszkań do w okresie pięciu miesięcy tego roku z w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Mieszkania oddane do użytkowania w latach Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2003 roku wzrosła o 66,6%. Dynamiczny wzrost był w części wynikiem zmian w ustawie Prawo budowlane, zgodnie z którymi za datę oddania do użytkowania budynku przyjmuje się datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub datę zgłoszenia zakończenia robót. Zmiany te wymusiły na inwestorach (głównie indywidualnych) dopełnienie formalności prawnych związanych z zakończeniem robót przed wejściem w życie wyżej wspomnianych nowelizacji. Eliminując ten czynnik, można szacować, że rzeczywista liczba nowo wybudowanych mieszkań oddanych do użytku w 2003 roku wyniosła nieco powyżej 100 tys. 56 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

5 Tabela 15. Mieszkania oddane do użytku (liczba) Zmiana Struktura 2002 r r. (2003/2002) w % 2002 r r. Budownictwo indywidualne ,8% 53,7% 72,5% Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem ,9% 22,5% 14,7% Spółdzielcze ,7% 15,8% 7,4% Społeczne czynszowe ,8% 4,8% 3,6% Komunalne ,0% 2,6% 1,2% Zakładowe ,0% 0,6% 0,6% Mieszkania oddane do użytku ogółem ,6% 100,0% 100,0% Źródło: GUS W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania wzrósł udział mieszkań przekazanych przez inwestorów indywidualnych przy spadku w pozostałych rodzajach budownictwa, na co wpływ miały niewątpliwie wyżej wspomniane czynniki. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w 2003 r. w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 16,5 m 2 i wyniosła 115,8 m 2. W budownictwie indywidualnym wyniosła ona 137,6 m 2, w budownictwie spółdzielczym 59,1 m 2 (odpowiednio o 2,8 m 2 więcej i o 0,8 m 2 mniej niż w 2002 r.). Tabela 16. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania oddanego do użytku w 2003 r. (m 2 ) Budownictwo indywidualne 137,6 Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 60,6 Spółdzielcze 59,1 Społeczne czynszowe 50,5 Komunalne 49,4 Zakładowe 60,9 Mieszkania oddane do użytku ogółem 115,8 Źródło: GUS W 2003 r. oddano do użytku nowych budynków mieszkalnych. Inwestorzy indywidualni zrealizowali nowe budynki o przeciętnej kubaturze 732,8 m 3 (w 2002 roku budynków o przeciętnej kubaturze 751,2 m 3 ). Ich udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych wyniósł 97,7%, a w ogólnej kubaturze 85,8% (przed rokiem odpowiednio: 94,7% budynków i 72,4% ogólnej kubatury) Rozpoczęta budowa mieszkań W 2003 roku rozpoczęto budowę mieszkań, tj. o mieszkania (7,1%) więcej niż w 2002 r. Wzrost liczby rozpoczynanych mieszkań odnotowano tylko w budownictwie indywidualnym o mieszkań (19,5%). W pozostałych formach budownictwa odnotowano spadki; w budownictwie na sprzedaż lub wynajem o mieszkań (8,3%), spółdzielczym o mieszkań (16,6%), społecznym czynszowym o 658 mieszkań (16,0%), zakładowym o 452 mieszkania (62,1%) i komunalnym o 278 mieszkań (20,8%). Ponadto w 2003 roku wydano pozwolenia na budowę mieszkań (o 18% więcej niż w 2002 r.) w nowych budynkach mieszkalnych, w tym mieszkań (o 54,% więcej) w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych. Według szacunków GUS na koniec grudnia 2003 roku w budowie było mieszkań (o 11,5% mniej niż w końcu grudnia 2002 r.) Budownictwo mieszkaniowe w okresie I kwartału 2004 r. Według wstępnych danych meldunkowych, w okresie I kwartału 2004 r. oddano do użytkowania mieszkań. Tabela 17. Mieszkania oddane do użytku w okresie I kwartału 2004 r. (liczba) I kwartał I kwartał Zmiana Struktura 2003 r.* 2004 r. (w %) I kwartał 2003 r. I kwartał 2004 r. Budownictwo indywidualne ,7% 64,7% 62,3% Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem ,2% 19,0% 21,5% Spółdzielcze ,5% 9,6% 8,9% Społeczne czynszowe ,5% 4,7% 5,0% Komunalne ,6% 1,5% 1,4% Zakładowe ,7% 0,7% 0,8% Mieszkania oddane do użytku ogółem ,2% 100,0% 100,0% * Obliczenia Millennium DM Źródło: GUS Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 57

6 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie I kwartału 2004 r. wyniosła 109,6 m 2 (o 0,3 m 2 więcej niż przed rokiem), przy czym w budownictwie indywidualnym zwiększyła się do 140,2 m 2 (o 2,5 m 2 ), w przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem do 60,3 m 2 (o 3,1 m 2 ) oraz w społecznym czynszowym do 52,8 m 2 (o 3,32 m 2 ), natomiast zmniejszyła się w budownictwie spółdzielczym do 61,9 m 2 (o 0,4 m 2 ), w komunalnym do 43,6 m 2 (o 9,8 m 2 ) oraz w zakładowym do 58,4 m 2 (o 4,7 m 2 ). Tabela 18. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania oddanego do użytku w I kwartale 2004 r. (m 2 ) Budownictwo indywidualne 140,2 Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 60,3 Spółdzielcze 61,9 Społeczne czynszowe 52,8 Komunalne 43,6 Zakładowe 58,4 Mieszkania oddane do użytku ogółem 109,6 Źródło: GUS W I kwartale 2004 r. rozpoczęto budowę mieszkań (o 58,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), w tym w budownictwie indywidualnym (wobec odpowiednio w ub. roku). Szacuje się, że w I kwartale 2004 r. w budowie było mieszkań, tj. o 10,7% mniej niż przed rokiem. W I kwartale 2004 r. wydano pozwolenia na budowę mieszkań (o 73,1% więcej niż przed rokiem), w tym w budownictwie indywidualnym (o 50,1% więcej) Rynek remontów i modernizacji mieszkań w Polsce Wyniki narodowego spisu powszechnego, przeprowadzonego w 2003 roku, wskazują na duży potencjał polskiego rynku remontowego w budownictwie mieszkaniowym. Większość budynków pochodzi z lat (jest ich tys. 30,2%). Znajduje się w nich 4.359,6 tys. mieszkań, czyli 36,7% wszystkich mieszkań. Jest to potencjalny rynek remontów, gdyż zasoby te zwykle wymagają poważnych renowacji zarówno jeżeli chodzi o zewnętrzne elewacje, jak i wnętrza mieszkań. Jednak chociaż liczba osób korzystających z ulgi remontowej jest w Polsce z roku na rok coraz większa (78% podatników skorzystało z ulgi remontowej w roku 2003, wg CBOS maj 2003), to faktyczne prace remontowe zostały przeprowadzone tylko w 38,5% gospodarstw domowych w Polsce, a w 18,7% z nich remonty są planowane na najbliższe 12 miesięcy. Różnica wynika z faktu, że część odliczeń to kwoty wpłacone na fundusze remontowe spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 90 % Odsetek podatników, którzy skorzystali z ulgi remontowej 80 % 78% 70 % 60 % 57% 53% 58% 62% 64% 67% 69% 50 % 40 % 30 % 20 % Źródło: CBOS, próba losowo adrsowana do Polaków. Według badań przeprowadzonych przez AMS Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. prawie 52% Polaków nie wykonywało w ciągu 2003 roku ani nie zamierza w perspektywie 12 miesięcy remontu rozpocząć. 18,7% Polaków będzie w 2004 roku wykonywało remont, z czego 9% gospodarstw domowych wykonało część prac w ubiegłym roku. 58 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

7 Aktywność remontowa w Polsce podział regionalny w % Zachodniopomorskie 2,6 2,2 Lubuskie 11,2 8,2 4,6 Pomorskie Wielkopolskie 7,6 Kujawsko- -pomorskie Warmińsko-mazurskie 5,4 10,8 Łódzkie 10,6 Mazowieckie 2 Podlaskie 5,2 Lubelskie Dolnośląskie 3 Opolskie 14,2 Śląskie Świętokrzyskie 2,8 Podkarpackie 5 4,6 Małopolskie Najbardziej aktywni pod względem remontów są mieszkańcy województwa śląskiego (ponad 14% ogółu wykonanych i planowanych remontów przypada na to województwo). Na drugim miejscu znaleźli się inwestorzy indywidualni z województwa dolnośląskiego, a na trzecim osoby mieszkające w województwach: łódzkim oraz mazowieckim. Najniższą aktywność remontową wykazują województwa: podlaskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie (po blisko 2% ogółu gospodarstw zaangażowanych w prace remontowe), o relatywnie niskim poziomie średnich dochodów Budownictwo mieszkaniowe w państwach UE oraz w Federacji Rosyjskiej Piętnaście państw UE dysponuje obecnie ok. 180 milionami mieszkań, z czego aż ok. 80% przypada na pięć państw: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Włochy oraz Hiszpanię. Spośród tych państw najwięcej przypada na Niemcy blisko 40 mln mieszkań. Budownictwo jednorodzinne najpopularniejsze jest w Irlandii (92%), Wielkiej Brytanii (81%) Belgii (75%) i Holandii (71%). Średnia powierzchnia jednego mieszkania największa jest w Luksemburgu (prawie 120 m kw.), a najmniejsza na terenach niemieckich krajów wschodnich (ok. 64 m kw.). Średnia powierzchnia mieszkania w państwach UE (w m. kw.) Źródło: gazeta.pl W sposób stały zwiększa się w krajach Unii Europejskiej liczba rodzin mieszkających we własnych mieszkaniach, co jest pewnego rodzaju kontynuacją trendu trwającego już od okresu powojennego wzrost od II wojny światowej średnio o 50%. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 59

8 Budownictwo mieszkaniowe w Niemczech Rok 2003 był następnym, słabym rokiem dla sektora budowlanego w Niemczech. Według Federalnego Urzędu Statystycznego przychody w sektorze budowlanym spadły w analizowanym roku o 3,3%, osiągając 84,3 mld EUR. Tabela 19. Budownictwo mieszkaniowe w Niemczech w latach r r r. Nowe mieszkania oddane do użytku Powierzchnia oddana do użytku (w tys. m 2 ) Średnia powierzchnia mieszkania oddanego do użytku (w m 2 ) Wydane pozwolenia na budowę nowych mieszkań Źródło: Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny W roku 2003 oddano do użytku o 18% mniej mieszkań niż w 2001 i o 7% mniej niż w Średnia powierzchnia nowego mieszkania w tym okresie wzrosła o 5 m 2 przy 14-procentowym spadku jej całkowitej wielkości. W roku 2003 wydano o 8% więcej pozwoleń na budowę nowych mieszkań niż w Naszym zdaniem jest to sygnał wskazujący na lekkie ożywienie, jakie może mieć miejsce w budownictwie mieszkaniowym w Niemczech w najbliższych 2-3 latach. Dodatkowo lekkie ożywienie w budownictwie potwierdzone jest prognozami wydatków na renowację i modernizację mieszkań w Niemczech, które zostały sporządzone przez Grupę Euroconstruct zajmującą się analizowaniem sektora budowlanego w Europie. Renowacja i modernizacja w budownictwie mieszkaniowym w Niemczech (w mln EUR) Źródło: Euroconstruct Budownictwo mieszkaniowe w Rosji W okresie styczeń-listopad 2003 roku oddano w Rosji do użytku 282,8 tys. nowych mieszkań o łącznej powierzchni 25,5 mln m 2 (jedno nowe mieszkanie liczy średnio 90 m 2 ), co oznacza wzrost o 7,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r. W 2003 roku wartość zakończonych robót budowlanych (wliczając umowy podwykonawcze) uległa znacznemu zwiększeniu i wyniosła 1.035,2 mld rubli rosyjskich, co oznacza 14,2% wzrostu w porównaniu z 2002 rokiem. Natomiast wzrost produkcji materiałów budowlanych uległ lekkiemu spowolnieniu w 2003 roku i wyniósł 2,2% (w 2002 roku wzrost ten wyniósł 3,5%). Jednak rok 2004 zapowiada się bardzo dobrze dla tej części sektora budowlanego. W okresie styczeń-luty 2004 r. produkcja materiałów budowlanych w Rosji wzrosła aż o 11,9% w porównaniu z analogicznym okresem w roku Ceny na wtórnym rynku mieszkań w Moskwie wzrosły w 2003 roku średnio aż o 45%. Oczekuje się, że rok 2004 przyniesie kolejne zwyżki o 15%-20%. W porównaniu z rokiem 2000 obecne ceny mieszkań w Moskwie są o 140% wyższe Rynek stolarki budowlanej w Polsce Na polskim rynku stolarki budowlanej działa (według klasyfikacji REGON) ok firm, z czego większość zajmuje się produkcją stolarki drewnianej. Wśród nich dziesięć największych firm opanowało prawie 50% rynku. W przypadku stolarki budowlanej wytwarzanej z tworzyw sztucznych widoczna jest znacznie bardziej rozdrobniona spłaszczona struktura rynku. Wynika to z dużej liczby działających w tym segmencie producentów. W 2002 roku malała produkcja okien drewnianych. Nieznacznie natomiast wzrosła powierzchnia wyprodukowanych drzwi drewnianych (6 200 tys. m 2 wobec tys. m 2 ) oraz plastikowych (411 tys. m 2 wobec 374 tys. m 2 ). Wyraźnie wyższa była natomiast produkcja okien plastikowych (w 2002 r tys. m 2, podczas gdy w roku tys. m 2 ). W rezultacie produkcja wyrażona w m 2 dla drzwi i okien łącznie, osiągnęła w roku 2002 wielkość tys. m 2 wobec tys. m 2 w roku 2001 i tys. m 2 w najlepszym pod tym względem dla branży roku W roku 2003 tendencje na rynku stolarki budowlanej utrzymywały się. Według szacunków Związku Polskie Okna i Drzwi rynek stolarki budowlanej w Polsce w 2003 roku odnotował 20-procentowy wzrost w stosunku do roku 2002, kiedy to jego wartość szacowana była na blisko 4 mld zł. Według Związku w 2003 roku wyraźnie wzrosła dynamika sprzedaży okien z tworzyw sztucznych. Liderzy tego rynku (m. in. Drutex, Oknoplast oraz Dobroplast) odnoto- 60 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

9 wali wzrost sprzedaży w 2003 przekraczający nawet 30%. Natomiast producenci okien drewnianych zamknęli ten rok na poziomie podobnym do roku % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Materiałowa struktura produkcji w latach (prognoza) Źródło: GUS, Stowarzyszenie Producentów Stolarki Budowlanej 2.4. Przemysł meblarski w Polsce w latach Charakterystyka branży Według Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM) na rynku polskim działa około 20 tys. firm, których działalność związana jest z produkcją mebli. Większość z nich to małe, często rodzinne przedsiębiorstwa o znaczeniu lokalnym. Tak duża liczba przedsiębiorstw w tej branży wynika z niskich barier wejścia oraz ograniczonych korzyści skali uniemożliwiających po części dużym przedsiębiorstwom wyeliminowanie mniejszych konkurentów z rynku. Firmy duże zatrudniające ponad 50 pracowników mają ok. 70% udział w wartości produkcji sprzedanej całej branży. Liczba tych firm wynosiła w ostatnich latach ok Jednak tylko 3 z nich notowane są na GPW: Fabryki Mebli Forte S.A. w Ostrowi Mazowieckiej, Swarzędz Meble S.A. w Swarzędzu oraz Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. w Obornikiach Wielkopolskich. Aż 80% łącznej produkcji sprzedanej polskiego meblarstwa przeznaczone jest na eksport. Oznacza to poważne uzależnienie wyników ekonomicznych branży od zmian kursów walutowych, w tym przede wszystkim od EUR jako waluty rozliczeniowej, w której zrealizowane zostało 75% całego eksportu mebli. W 2003 roku branża meblarska była rekordzistą pod względem wzrostu wartości inwestycji, które to zwiększyły się w tym okresie aż o 67%. Naszym zdaniem wynika to ze znacznej poprawy wyników finansowych spółek w branży, co pozwoliło im nadrobić zaległości inwestycyjne z lat poprzednich Produkcja mebli Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w I kwartale 2004 r. produkcja sprzedana przemysłu (przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 9 osób) wzrosła o 19,1%, w tym w przetwórstwie przemysłowym o 23,7%, podczas gdy wzrost produkcji sprzedanej mebli osiągnął w tym okresie aż 28,7%. Natomiast wskaźnik wzrostu produkcji sprzedanej w przypadku dużych przedsiębiorstw produkujących meble (powyżej 50 pracowników) za 2003 r. wyniósł 24,1%, co zostało zaprezentowane w poniższej tabeli. Tabela 20. Produkcja sprzedana przemysłu meblarskiego (firmy pow. 50 pracowników) 2002 r r. Wartość produkcji sprzedanej (mln zł) , ,5 Rok poprzedni = 100 (ceny stałe) 113,2 124,1 Źródło: OIGPM; GUS Najwyższą dynamikę w 2003 r. zanotowały meble drewniane do jadalni i salonu (wzrost o 38,7%). Za nimi uplasowały się meble kuchenne (wzrost o 23,3%), następnie meble drewniane do sypialni (prawie 9,5%). Poważnie zmniejszyła się sprzedaż mebli do siedzenia (o 21,3%). Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 61

10 Tabela 21. Grupy mebli zaliczane do ważniejszych wyrobów przemysłowych (w tys. szt.)* I kwartał I kwartał 2004 r r. = r r. = 100 Meble do siedzenia 327,0 122, ,0 78,7 Meble kuchenne 763,0 124, ,0 123,3 Meble drewniane do sypialni 531,0 94, ,0 109,5 Meble drewniane do jadalni i salonu 2.624,0 121, ,0 138,7 * dane dla podmiotów zatrudniających ponad 50 osób Źródło: OIGPM; GUS Jak widać, w I kwartale 2004 r. jedynie grupa mebli drewnianych do sypialni nie odnotowała wzrostu skorelowanego z wartością sprzedaży dużych firm Eksport mebli Eksport mebli wyprodukowanych w Polsce stanowi ok. 80% łącznej produkcji sprzedanej branży meblarskiej. Tak więc wzrost średnioważonego kursu EUR/PLN w 2003 r. o 14,1% (rok do roku) miał znaczący udział w 24-procentowym przyroście wartości produkcji sprzedanej mebli. Tabela 22. Kurs EURO (w zł) Waluta 2002 r r. Zmiana % EUR 3,8557 4, ,1% Wartość eksportu mebli w 2003 r. cechowała się niespotykaną dotąd dynamiką wzrost w PLN o 28,7% w porównaniu z 26,7% w I półroczu 2003 r. Porównując wynik ten z dynamiką całego polskiego eksportu w 2003 r. wynoszącą 24,9%, branża meblarska również w ekspansji zagranicznej zachowuje pozycję lidera, utrzymując dodatkowo wysoki udział w globalnej wartości wywozu równy 7,3% w analizowanym okresie. Tabela 23. Eksport mebli (w mln zł) 2003 r r. = 100 Eksport ogółem, w tym: ,9 128,7 Meble do siedzenia 8.334,0 135,6 Pozostałe meble 6.064,0 119,3 Stelaże pod materace 757,9 138,4 Źródło: GUS Można się spodziewać, że wejście Polski do Unii Europejskiej dodatkowo ożywi eksport produkowanych w Polsce mebli na rynki UE. Wzrostowym tendencjom sprzedaży i eksportu mebli towarzyszy także wzrost importu artykułów meblarskich. Jednak saldo obrotów branży meblarskiej z zagranicą utrzymywało się w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2003 roku na poziomie 8,7 mld zł, co w porównaniu z deficytem handlowym Polski w tym okresie (42,2 mld zł) czyni branżę meblarską jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu generujących przychody dewizowe netto. Oceniając stan koniunktury w dwóch podstawowych branżach, do których kierowane są wyroby Spółki można stwierdzić, że: 1) Sytuacja w polskim budownictwie mieszkaniowym, determinująca popyt na okucia budowlane oferowane przez Spółkę charakteryzuje się początkową fazą odwracania się niekorzystnych tendencji rynkowych obserwowanych w latach W wyniku gwałtownego obniżenia tempa wzrostu w gospodarce polskiej w latach doszło do znaczącego ograniczenia aktywności inwestycyjnej większości podmiotów gospodarczych. Aktualnie tendencje spadkowe w budownictwie ulegają wyhamowaniu. Obserwowana w I kwartale 2004 roku w budownictwie mieszkaniowym nadwyżka popytu nad podażą wskazuje, że w okresie kilku najbliższych lat działalność inwestycyjna i budowlana powinny powrócić do trendu wzrostowego. W 2004 roku przewidywany wzrost sprzedaży produkcji budowlanej wynosi 4,1%, a w dwóch kolejnych latach odpowiednio 8,0 i 10,5%. Tendencja ta będzie pozytywnie oddziaływać na popyt na wyroby Spółki z asortymentu okuć budowlanych. Stwarza to korzystne perspektywy dla wzrostu sprzedaży Spółki, która utrzymała bardzo wysoki udział w rynku i osiągnęła przyrost sprzedaży w 2002 i 2003 roku także w warunkach głębokiej dekoniunktury w sektorze budowlanym. 2) Rynek remontów i modernizacji mieszkań w Polsce wykazuje duży potencjał, przede wszystkim z uwagi na średni wiek zasobów mieszkaniowych oraz znaczny stopień ich dekapitalizacji. Podstawowe znaczenie ma stan zamożności i aktywność inwestycyjna, która może wpływać na wzrost wydatków modernizacyjnych, w tym także w zakresie wymiany stolarki budowlanej, co będzie oddziaływało na popyt na wyroby Spółki z asortymentu. 3) Na podstawowym dla Spółki rynku eksportowym w Niemczech następuje stopniowe wyhamowanie tendencji spadkowych w budownictwie, co potwierdza wzrost w 2003 roku wzrost liczby pozwoleń na budowę. Jednocześnie korzystne prognozy wzrostu wydatków na renowację i modernizację mieszkań na rynku niemieckim powinny umożliwić Spółce stopniowy wzrost sprzedaży, do wysokości osiąganej w latach poprzednich. 4) Bardzo korzystne tendencje wykazuje koniunktura w budownictwie mieszkaniowym na rynku rosyjskim, będącym dla Emitenta drugim rynkiem eksportowym. Wysoka dynamika ilości budowanych mieszkań, wzrost cen mieszkań świadczący o nadwyżce popytu nad podażą oraz szybki wzrost rosyjskiego PKB pozwalają na prognozowanie dalszego wzrostu sprzedaży Emitenta na tym rynku. 62 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

11 5) Sytuacja w branży meblowej, po okresie znaczącej stagnacji, uległa w 2003 roku oraz pierwszych miesiącach 2004 roku gwałtownej poprawie. W rezultacie, zdaniem Emitenta, także w zakresie drugiego z produkowanych asortymentów, to jest akcesoriów meblowych, należy oczekiwać w latach znaczącego wzrostu popytu na wyroby Spółki. 6) Dodatkowo w związku ze znaczącym wzrostem kursu EURO na pozycję rynkową Spółki korzystnie powinien oddziaływać wzrost kosztów importowanych okuć i akcesoriów meblowych i budowlanych sprzedawanych na rynku polskim przez dostawców zagranicznych Charakterystyka pozycji rynkowej i konkurencji Emitenta Od połowy lat sześćdziesiątych FAM był jednym z największych polskich producentów okuć i akcesoriów dla przemysłu meblowego. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych przedsiębiorstwo stopniowo traciło pozycję lidera rynkowego. Największymi konkurentami okazali się dostawcy z importu, przede wszystkim niemieccy i włoscy, oferujący wyroby o dobrej jakości i na konkurencyjnych warunkach w obszarze płatności. Na rynku od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych zaczęli także intensyfikować działalność inni polscy producenci, którzy dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii są w stanie proponować wysokiej jakości wyroby na konkurencyjnym poziomie cen. Mimo narastającej konkurencji Emitent utrzymał pozycję jednego z najważniejszych producentów i dostawców akcesoriów meblowych na rynku polskim. W oparciu o dane Międzynarodowej Agencji Konsultingowej INCONA z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w przeprowadzaniu badań rynkowych oraz opracowywaniu raportów marketingowych i analiz, analizy Biura Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT s.c. z siedzibą w Warszawie oraz badania własne, Emitent oszacował swój udział w krajowym rynku akcesoriów meblowych w 2002 roku na: 50% w przypadku złącz mimośrodowych, 7% w przypadku uchwytów, 3% w przypadku zawiasów meblowych. Według danych posiadanych przez Emitenta udział FAM w polskim rynku okuć i akcesoriów dla przemysłu meblowego stanowi obecnie około 5%, co daje Spółce czwartą pozycję wśród polskich dostawców na rynek. Wyższy udział w rynku mają także producenci niemieccy (HETTICH-BESCHLA GE GmbH & Co., Dresselchaus GmbH & Co. KG). Wśród polskich producentów konkurencję dla wyrobów Emitenta stanowią produkty firmy Gamet Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Nomet Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rozpoczęta w połowie lat dziewięćdziesiątych produkcja w zakresie okuć budowlanych pozwoliła Emitentowi na osiągnięcie bardzo silnej pozycji na tym rynku. Obecnie blisko 50% sprzedaży Spółki jest realizowane ze sprzedaży okuć budowlanych. Zgodnie z analizami marketingowymi prowadzonymi w sposób ciągły przez Emitenta oraz w oparciu o dane Międzynarodowej Agencji Konsultingowej INCONA i analizy Biura Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT s.c., FAM w chwili obecnej zajmuje trzecią pozycję na rynku akcesoriów i okuć dla budownictwa, będąc jednocześnie największym polskim producentem i dostawcą na tym rynku. W oparciu o analizy własne i wymienione wyżej źródła szacuje się, że w 2003 roku udział Emitenta w rynku wynosił: 14% w przypadku rynku okuć budowlanych, 5% w przypadku rynku akcesoriów meblowych. Tendencje te utrzymują się w I półroczu 2004 roku. Głównymi konkurentami Emitenta na rynku okuć i akcesoriów meblowych są przede wszystkim dostawcy zagraniczni (ROTO Frank AG, Niemcy, MACO Mayer & Co. GmbH, Austria), a także firmy polskie (Spinko Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, Cargo System Sp. z o.o. w Łodzi). Obecną pozycję rynkową FAM charakteryzują następujące podstawowe czynniki: szerszy w stosunku do konkurencji i zdecydowanie bardziej rozbudowany asortyment produkowanych i oferowanych produktów, wyższa jakość wytwarzanych wyrobów w stosunku do konkurencyjnych podmiotów polskich, niższa konkurencyjność jakościowa w porównaniu do dostawców zagranicznych, nieco wyższy poziom oferowanych cen wyrobów w stosunku do polskich konkurentów rynkowych; szczególnie w przypadku masowych wyrobów z asortymentu akcesoriów meblowych, wysoka rozpoznawalność marki handlowej i znaku firmowego, znaczący udział w zakresie dużej części wytwarzanych asortymentów, w tym wyjątkowo silna pozycja w zakresie produkcji klameczek okiennych, silna aktywność na rynkach zagranicznych i wysoki udział sprzedaży na rynkach eksportowych, szeroki krąg odbiorców w branży meblowej oraz w sektorze producentów stolarki budowlanej. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 63

12 3. Główne rynki zbytu 3.1. Struktura geograficzna rynków zbytu Strukturę geograficzną sprzedaży produktów i usług Emitenta przedstawiono w tabeli poniżej: Tabela 24. Struktura geograficzna rynków zbytu w podziale na główne grupy asortymentowe (w tys. zł) Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział Okucia budowlane ,4% ,1% ,3% ,7% kraj ,4% ,9% ,5% ,9% eksport ,0% ,2% ,8% ,8% Akcesoria meblowe ,9% ,9% ,2% ,1% kraj ,0% ,3% ,6% ,0% eksport 763 2,9% ,6% ,6% ,2% Pozostałe odlewy ze stopu ZnAl 200 0,8% 481 1,0% 490 1,1% 522 1,0% kraj 200 0,8% 481 1,0% 435 0,9% 455 0,9% eksport 55 0,1% 67 0,1% Odlewy ze stopu Mg 266 1,0% 853 1,7% ,7% ,9% kraj 28 0,1% 66 0,1% 69 0,2% 30 0,1% eksport 238 0,9% 787 1,6% ,6% ,9% Usługi ,9% ,9% ,3% ,2% kraj ,9% ,9% ,3% ,2% Razem przychody ze sprzedaży produktów i usług ,0% ,0% ,0% ,0% kraj ,2% ,5% ,7% ,1% eksport ,8% ,5% ,3% ,9% Źródło: Emitent Relatywnie wysokie nasycenie rynku krajowego w akcesoria meblowe i okucia budowlane oraz wyższa marża realizowana w eksporcie spowodowały, że Emitent podjął działania mające na celu zwiększenie sprzedaży na dotychczasowych zagranicznych rynkach zbytu i pozyskanie nowych. Celem ekspansji na rynki międzynarodowe jest zagwarantowanie Spółce utrzymania dotychczasowej pozycji wobec konkurentów i stworzenie warunków do dalszego jej rozwoju. Podjęte działania wpłynęły na strukturę geograficzną sprzedaży Emitenta. Podczas gdy w 2001 r. eksport stanowił niecałe 32% przychodów ze sprzedaży produktów i usług, to w 2003 r. i w I połowie 2004 r. jego udział w strukturze sprzedaży wzrósł do niemal 45%. Godnym odnotowania jest systematyczny wzrost wartości eksportu, który do pewnego stopnia łagodził skutki zmniejszenia popytu na wyroby Spółki na rynku krajowym. Przedmiotem eksportu Emitenta są przede wszystkim okucia budowlane, a głównym zagranicznym rynkiem działalności jest rynek niemiecki. W strukturze sprzedaży eksportowej coraz większe znaczenie zyskuje rynek rosyjski. Ponadto znacząca część oferty Spółki lokowana jest na rynku litewskim, ukraińskim, a także węgierskim, czeskim i słowackim. W 2003 r. Emitent podjął działania w celu wejścia na inne, poza niemieckojęzycznymi, rynki Europy Zachodniej (rynek francuski, włoski, hiszpański, portugalski oraz rynek Wielkiej Brytanii). Tabela 25. Struktura geograficzna eksportu produktów i usług Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział Niemcy ,9% ,3% ,0% ,2% Rosja ,3% ,5% ,3% ,1% Litwa 804 6,8% ,0% ,2% ,5% Węgry 341 2,9% ,3% 777 4,3% 705 4,4% Słowacja 635 5,4% ,7% 840 4,7% 316 2,0% Czechy 396 3,3% 956 4,3% 603 3,4% 432 2,7% Ukraina 433 3,7% 543 2,5% 246 1,4% 327 2,0% Estonia 165 1,4% 173 0,8% Kazachstan 76 0,3% 115 0,6% 34 0,2% Turcja 75 0,3% 634 3,5% 395 2,5% Białoruś 56 0,5% 66 0,3% 220 1,2% 160 1,0% Austria 32 0,3% 54 0,2% 44 0,2% 48 0,3% Łotwa 70 0,6% 47 0,2% Kirgistan 18 0,1% 5 0,0% Szwecja 8 0,0% 9 0,1% 11 0,1% Norwegia 5 0,0% 5 0,0% Francja 120 1,0% 5 0,0% Pozostałe kraje 7 0,1% Razem sprzedaż eksportowa ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent 64 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

13 3.2. System dystrybucji Wzrost konkurencji ze strony firm produkujących akcesoria i okucia meblowe oraz budowlane działających na terenie Polski skłonił Emitenta do podjęcia kroków w celu przeciwdziałania spadkowi sprzedaży na rynku krajowym. W 2003 roku Emitent wprowadził istotne zmiany w strukturze organizacji marketingu polegające na przebudowaniu dotychczas istniejących krajowych kanałów dystrybucji dla swoich wyrobów. Obecnie w działalności Emitenta wyróżnia się następujące podstawowe kanały dystrybucyjne: 1) Producenci stolarki otworowej produkty Emitenta (okucia budowlane) odbierane są bezpośrednio przez dużych producentów stolarki otworowej działających na terenie kraju. Głównym produktem sprzedawanym poprzez ten kanał dystrybucji jest klameczka okienna. 2) Producenci stolarki meblowej poprzez ten kanał sprzedawane są produkowane przez Emitenta akcesoria meblowe stosowane w przemyśle meblarskim, a bezpośrednimi odbiorcami wyrobów są działający na terenie kraju producenci mebli. 3) Hurtownie Patronackie i sieci handlowe (markety) przedmiotem sprzedaży poprzez ten kanał są zarówno akcesoria meblowe, jak i okucia budowlane. W 2003 r., w celu zwiększenia poziomu sprzedaży swoich wyrobów poprzez lepsze dotarcie do klientów działających we wszystkich regionach kraju, zaopatrujących się do tej pory w Hurtowni FAM zlokalizowanej w Chełmnie, Emitent stworzył sieć Hurtowni Patronackich. Obecnie funkcjonuje 14 takich hurtowni, zlokalizowanych w większości województw. W celu wspierania sprzedaży produktów Emitenta, na terenie województw w imieniu FAM działają również przedstawiciele handlowi, których zadaniem jest przede wszystkim wyszukiwanie i pozyskiwanie potencjalnych klientów, doradztwo techniczne dla hurtowni i ich klientów oraz regionalna promocja i reklama wyrobów Spółki. Do grona klientów Hurtowni Patronackich należą: lokalne zakłady produkujące meble i zakłady stolarskie, małe hurtownie i sklepy, studia mebli kuchennych, zakłady rzemieślnicze oraz odbiorcy detaliczni. Sprzedaż produktów Emitenta odbywa się również poprzez sieci handlowe, jak np. Nomi (bezpośrednio), a także za pośrednictwem takich firm, jak Remontex Bytom, Metro Warszawa w sieci Castorama i Leroy Merlin. Poprzez sieć detaliczną marketów budowlanych dystrybuowane są takie wyroby jak klamki okienne, kółka tworzywowe, ślizgacze. Emitent zamierza rozszerzyć oferowany w marketach asortyment o klamki drzwiowe i nawiązać współpracę z sieciami Praktiker i Obi. Klientami sieci handlowych są przede wszystkim klienci detaliczni, osoby dokonujące zakupów sporadycznie, np. w związku z prowadzonym remontem mieszkania. 4) Hurtownia FAM poprzez ten kanał dystrybucji Emitent sprzedaje zarówno akcesoria meblowe i okucia budowlane, jak i odlewy ze stopu ZnAl i usługi galwaniczne. Klientami Hurtowni FAM byli odbiorcy prowadzący działalność na terenie całego kraju, których począwszy od lipca 2003 r. zaczęły przejmować systematycznie tworzone Hurtownie Patronackie Emitenta. Aktualnie podstawowym celem funkcjonowania Hurtowni FAM jest zaopatrywanie w wyroby Emitenta przede wszystkim odbiorców lokalnych. Sprzedaż eksportowa Emitenta prowadzona jest głównie przez działającą w ramach Pionu Marketingu i Sprzedaży komórkę eksportu. Ponadto Emitent posiada jedno przedstawicielstwo agencyjne na terenie Niemiec i jedno na terenie Francji (umowa agencyjna podpisana została w 2004 r.). W najbliższym okresie Emitent planuje zawarcie kolejnych umów agencyjnych. Spółka przewiduje również stworzenie sieci przedstawicielstw handlowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Strukturę sprzedaży produktów i usług Emitenta w 2003 r. i w I półroczu 2004 r. w podziale na podstawowe kanały dystrybucji przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 26. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług Emitenta w podziale na kanały dystrybucji (tys. zł) Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r. wartość udział wartość udział Rynek krajowy, w tym: ,2% ,5% krajowi producenci stolarki otworowej ,2% ,4% krajowi producenci stolarki meblowej ,8% ,4% Hurtownie Patronackie i sieci marketów ,1% ,8% Hurtownia FAM ,1% ,8% Rynki zagraniczne ,8% ,5% Razem ,0% ,0% Źródło: Emitent 3.3. Segmentacja odbiorców Emitenta i główni kontrahenci Emitent kieruje swą ofertę przede wszystkim do tzw. odbiorców przemysłowych, w tym głównie do firm branży budowlanej i meblowej. Podstawową grupę odbiorców tworzą duże i średnie firmy. Wyroby Spółki, poprzez sieć hurtowni i detaliczne sieci sprzedaży (markety), docierają również do firm mniejszych i odbiorców detalicznych. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 65

14 Tabela 27. Segmentacja rynku wg preferencji i cech użytkowników Segmentacja rynku wg cech użytkowników I Okucia meblowe Segmentacja rynku wg preferencji użytkowników II Okucia budowlane III Odlewy ZnAI A. Producenci mebli I B. Producenci stolarki budowlanej II IV Odlewy Mg C. Odlewnie metali lekkich III IV D. Handlowcy I II E. Dystrybutorzy/przedstawiciele I II V Usługi F. Pozostali odbiorcy I II V Źródło: Emitent Wyroby i usługi Emitenta odbierane były przez ponad klientów. Do najważniejszych kontrahentów Spółki należeli: Tabela 28. Główni kontrahenci Emitenta w latach i w I półroczu 2004 r. (w tys. zł) Nazwa kontrahenta* Wyroby I półrocze 2004 r r r r. wartość % sprzedaży wartość % sprzedaży wartość % sprzedaży wartość % sprzedaży Odbiorca D klameczki okienne ,4% ,3% ,3% ,4% Odbiorca A korpusy, ustalacze, zawiasy budowlane, ,6% ,5% ,6% ,1% klamki drzwiowe Odbiorca M klameczki okienne, klamki drzwiowe, ,3% ,5% ,7% ,5% zawiasy budowlane Odbiorca F zaciski, łączniki, usługi galwaniczne ,9% ,4% ,5% ,0% Odbiorca B klameczki okienne 925 3,5% ,0% ,2% Odbiorca P klamki drzwiowe, klameczki okienne, 713 2,7% 854 1,7% zawiasy budowlane Odbiorca C klameczki okienne, klamki drzwiowe, 668 2,5% ,0% ,5% ,8% zawiasy budowlane Odbiorca H usługi galwaniczne 448 1,7% 682 1,4% 520 1,1% 507 1,1% Odbiorca AA klameczki okienne 438 1,7% 385 0,8% 411 0,9% Odbiorca G klameczki okienne 437 1,7% ,2% ,3% ,6% Odbiorca BB klameczki okienne 400 1,5% 386 0,8% 403 0,9% 477 1,0% Odbiorca U uchwyty, atrapy zawiasu, zawiasy meblowe 393 1,5% 608 1,2% 313 0,7% 407 0,9% Odbiorca O klameczki okienne 392 1,5% 894 1,8% 580 1,3% 444 1,0% Odbiorca T złącza mimośrodowe, kółka, zaczepy, rozwórki 337 1,3% 618 1,3% Odbiorca CC klameczki okienne, klamki drzwiowe, 276 1,0% 381 0,8% 224 0,5% 333 0,7% zawiasy budowlane Odbiorca DD złącza mimośrodowe, kółka, zaczepy, rozwórki 269 1,0% 262 0,5% 542 1,2% ,6% Odbiorca R klameczki okienne 236 0,9% 724 1,5% Odbiorca EE usługi galwaniczne 228 0,9% Odbiorca W klameczki okienne, klamki drzwiowe, 215 0,8% 596 1,2% 541 1,2% zawiasy budowlane Odbiorca Z akcesoria telewizyjne 196 0,7% 474 1,0% 418 0,9% 473 1,0% Odbiorca N klameczki okienne, klamki drzwiowe, 185 0,7% 937 1,9% 667 1,5% 623 1,4% zawiasy budowlane Odbiorca Y akcesoria meblowe wszystkie 183 0,7% 497 1,0% 316 0,7% Odbiorca S klameczki okienne, uchwyty meblowe 143 0,5% 621 1,3% 645 1,4% 412 0,9% Odbiorca I usługi galwaniczne 635 1,3% 544 1,2% 408 0,9% Odbiorca X obudowy odlewy Mg 536 1,1% ,3% ,4% Razem ,0% ,5% ,9% ,4% * nazwy i siedziby kontrahentów zostały objęte złożonym w KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. Źródło: Emitent 66 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

15 4. Sezonowość produkcji i rynków zbytu Branżę budowlaną, która jest głównym odbiorcą produktów Emitenta, charakteryzuje wyraźna sezonowość rynków zbytu, a więc i zmienność popytu na okucia i akcesoria budowlane. Jest to związane z obniżeniem aktywności budowlanej w miesiącach zimowych. Sprzedaż okuć budowlanych produkowanych przez Spółkę wzrasta począwszy od miesiąca lutego/marca, w zależności od warunków atmosferycznych. Największa sprzedaż odnotowywana jest w miesiącach letnich i wczesnojesiennych, po czym zaczyna się obniżać. W przypadku akcesoriów meblowych sezonowość sprzedaży nie jest aż tak wyraźna. Generalnie sprzedaż akcesoriów meblowych wykazuje tendencję malejącą w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, a następnie stopniowo wzrasta, poczynając od miesiąca sierpnia do końca roku. Sezonowe wahania w wysokości sprzedaży tej grupy asortymentowej nie są jednak znaczące. W przypadku przychodów ze sprzedaży pozostałych produktów i usług Emitenta (odlewy ZnAl, odlewy Mg i usługi) zjawisko sezonowości nie występuje. Zmiany w wielkości produkcji w poszczególnych okresach roku są odzwierciedleniem zmian w popycie na poszczególne grupy wyrobów Emitenta. W związku z powyższym największa sezonowość charakteryzuje produkcję okuć budowlanych. Sezonowość przychodów ze sprzedaży produktów i usług w latach i w I półroczu 2004 r. (w tys. zł) I kw.'01 II kw.'01 III kw.'01 IV kw.'01 I kw.'02 II kw.'02 III kw.'02 IV kw.'02 I kw.'03 II kw.'03 III kw.'03 IV kw.'03 I kw.'04 II kw.'04 Okucia i akcesoria budowlane Okucia i akcesoria meblowe Pozostałe wyroby i usługi Źródło: Emitent W związku z występującymi zmianami w wielkości realizowanych przychodów ze sprzedaży znaczna zmienność w poszczególnych okresach roku występuje również w przypadku zapasów, w tym przede wszystkim zapasów wyrobów gotowych i zapasów materiałów i surowców podstawowych. Emitent na bieżąco monitoruje stany zapasów wyrobów gotowych i upłynnia wyroby niewykazujące ruchu poprzez zastosowanie odpowiednich upustów cenowych. W przypadku surowców i materiałów do produkcji Emitent stara się ograniczyć ich zakupy do niezbędnego minimum, tak aby zapewnić jedynie nieprzerwany tok produkcji. Emitent na bieżąco dokonuje przeglądu zalegających w magazynach zapasów surowców i materiałów. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 67

16 3.500 Sezonowość zapasów w latach i w I półroczu 2004 r. (w tys. zł) Źródło: Emitent I kw.'01 II kw.'01 III kw.'01 IV kw.'01 I kw.'02 II kw.'02 III kw.'02 IV kw.'02 I kw.'03 II kw.'03 III kw.'03 IV kw.'03 I kw.'04 II kw.'04 Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe 5. Wartość sprzedaży Wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta w latach i w I półroczu 2004 r. przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 29. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział Produkty, w tym: ,8% ,7% ,3% ,0% kraj ,1% ,3% ,2% ,3% eksport ,7% ,4% ,1% ,7% Usługi (kraj) ,9% ,9% ,3% ,3% Materiały, w tym: 87 0,3% 199 0,4% 172 0,4% 355 0,7% kraj 87 0,3% 199 0,4% 172 0,4% 146 0,3% eksport 209 0,4% Razem przychody ze sprzedaży ,0% ,0% ,0% ,0% kraj ,3% ,6% ,9% ,9% eksport ,7% ,4% ,1% ,1% Źródło: Emitent Dodatkowe informacje dotyczące struktury sprzedaży zostały zamieszczone w Rozdziale V pkt 1 i pkt 3 Prospektu. 6. Źródła zaopatrzenia Emitent w procesie produkcji stosuje cztery podstawowe technologie obróbki materiału oraz dwie metody nakładania powłok galwanicznych. Struktura organizacyjna pionu produkcji uwzględnia różnorodność stosowanych technologii: na Wydziale Odlewni Stopów Cynku stosowana jest technologia ciśnieniowego odlewania metali oraz wstępna ich obróbka, Wydział Przetwórstwa Tworzyw, Obróbki Skrawaniem i Obróbki Plastycznej specjalizuje się w: obróbce wiórowej (toczenie wzdłużne) drobnych detali na automatach tokarskich, przetwórstwie tworzyw sztucznych (odlewanie ciśnieniowe), obróbce plastycznej wyrobów stalowych poprzez technologię tłoczenia i kucia na zimno, na Wydziale Powłok i Obróbki Powierzchni wytwarzane we wcześniejszych fazach elementy poddawane są obróbce wykończeniowej, polegającej na przygotowaniu powierzchni detali pod powłoki galwaniczne i lakiernicze (urządzenia wibracyjne, szlifierki tarczowe oraz polerki); wydział ten posiada trzy linie galwaniczne: linia bębnowa do nakładania powłoki cynkowej, linia zawieszkowa, linia bębnowa do nakładania powłoki niklowej. 68 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

17 Wyroby produkowane przez Emitenta odznaczają się wysoką jakością powłok galwanicznych oraz ich szeroką ofertą. Powłoki lakiernicze uzyskiwane są poprzez malowanie na mokro i proszkowe. Po zakończeniu produkcji wyroby przechodzą na Wydział Montażu i Pakowni. Przedsiębiorstwo posiada laboratorium metrologiczne, które wyposażone jest w podstawowe urządzenia kontrolno-pomiarowe, niezbędne do przeprowadzania pomiarów produkowanych detali i odbioru narzędzi. Projektowanie wyrobów i narzędzi wspomagane jest systemem komputerowym CAD, opartym na PRO ENGINEER. W strukturze przedsiębiorstwa Emitenta istnieje również Wydział Odlewni Stopów Metali Lekkich, na którym odbywa się wykonywanie odlewów ze stopów magnezu. Produkcja wyrobów z magnezu jest obecnie głównym kierunkiem rozszerzenia profilu działalności Spółki, nastawianym przede wszystkim na przemysł motoryzacyjny i elektromechniczny oraz elektroniczny. Emitent zaopatruje się w podstawowe surowce i materiały, dokonując zakupów zarówno w kraju, jak i za granicą. Strukturę zakupów Emitenta w latach i w I półroczu 2004 r. przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 30. Struktura zakupów Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział Kraj ,1% ,8% ,3% ,0% Import ,9% ,2% ,7% ,0% Razem zakupy ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Emitent Surowcami wykorzystywanymi do produkcji są: stop cynku, taśma zimnowalcowana, pręty ciągnione, drut do spęczniania na zimno, tworzywo (stylamid s-26, polipropylen, hostaform), zamki patentowe do klameczek okiennych, stop magnezu. Podstawowym surowcem jest stop cynku (ZnAl), który stanowi około 40% ogółu surowców i materiałów zużywanych przez Emitenta do produkcji. Emitent współpracuje z około 400 dostawcami, z których największymi są: Tabela 31. Główni dostawcy Emitenta w latach i w I półroczu 2004 r. (w tys. zł) Nazwa kontrahenta Surowiec / Materiał I półrocze 2004 r r r r. wartość % zakupów ogółem wartość % zakupów ogółem wartość % zakupów ogółem wartość % zakupów ogółem Dostawca B stop cynku ,6% ,9% ,7% ,3% Dostawca A stop cynku ,5% ,1% ,3% 317 1,5% Dostawca G stop cynku 367 1,9% 0,0% Dostawca D stop magnezu 198 1,8% 304 1,6% 304 1,6% 354 1,7% Dostawca F taśmy stalowe 113 1,0% 110 0,6% 211 1,1% 214 1,0% Dostawca N taśmy stalowe 8 0,1% 87 0,5% 110 0,6% 285 1,3% Dostawca O tworzywa sztuczne 474 4,2% ,6% 993 5,2% 975 4,6% Dostawca H tworzywa sztuczne 55 0,5% 449 2,4% 622 3,2% 689 3,3% Dostawca T tworzywa sztuczne 67 0,6% 63 0,3% 205 1,1% 268 1,3% Dostawca L pręty ciągnione 191 1,7% 228 1,2% Dostawca M pręty ciągnione 21 0,2% 174 0,9% 338 1,8% 612 2,9% Dostawca U pręty ciągnione 92 0,8% 115 0,6% 269 1,4% 314 1,5% Dostawca I Dostawca K Dostawca J anody z metali nieżelaznych zamki meblowe, zamki patentowe do klameczek okiennych zamki meblowe, zamki patentowe do klameczek okiennych 78 0,7% 247 1,3% 334 1,7% 91 0,4% 245 2,2% 580 3,0% 463 2,4% 610 2,9% 306 2,7% 465 2,4% 332 1,7% 143 0,7% Razem ,6% ,4% ,1% ,2% * nazwy i siedziby kontrahentów zostały objęte złożonym w KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. Źródło: Emitent Emitent pozyskuje materiały i surowce niezbędne do wytwarzania swoich produktów i prowadzenia działalności gospodarczej z różnych źródeł. Polityka zakupów Emitenta opiera się na kontaktach z tymi dostawcami, którzy spełniają warunki przewidziane wymogami normy ISO W przypadku zakupów materiałów podstawowych, których udział w produkcji jest znaczący, Emitent wyszukuje dostawców oferujących niższe ceny oraz korzystniejsze warunki dostaw. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 69

18 7. Uzależnienie od dostawców i odbiorców Uzależnienie Emitenta od dostawców występuje jedynie w przypadku stopu cynku podstawowego surowca do produkcji znacznej części wyrobów Spółki. W 2003 roku i w I półroczu 2004 r. dostawcami, których udział w zakupach ogółem przekraczał 10%, byli (firmy i siedziby objęte wnioskiem o niepublikowanie): Dostawca A (18,1% zakupów ogółem w 2003 r. i 15,5% w I półroczu 2004 r.), Dostawca B (24,9% zakupów ogółem w 2003 r. i 32,6% w I półroczu 2004 r.). Należy podkreślić, że uzależnienie Emitenta od dostawców wynika jedynie z przyjętych zasad zaopatrzenia. Z uwagi na silną konkurencję na rynku Emitenta koncentruje on zakupy u sprawdzonych dostawców, co pozwala na obniżenie kosztów zakupu. Nie istnieją żadne powiązania kapitałowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a wymienionymi powyżej dostawcami. Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent wykonuje z ww. spółkami umowy na dostawę stopu cynku w 2004 r., które zostały szczegółowo opisane w pkt 8.1 niniejszego Rozdziału Prospektu. W przypadku pozostałych materiałów i surowców struktura dostaw Emitenta jest dobrze zdywersyfikowana. Obecnie Emitent współpracuje z około 400 dostawcami. Spółka posiada rozbudowany system monitoringu rynku i na bieżąco weryfikuje swoich dostawców. Z drugiej strony trwałość i długoterminowość współpracy zapewnia uzyskiwanie przez Emitenta korzystnych warunków cenowych i płatności. Wyroby Emitenta odbierane są przez ponad klientów. Dostawy produktów Spółki są co do zasady zorganizowane na zasadzie jednorazowych dostaw na podstawie zamówień. W latach udział żadnego z odbiorców wyrobów Emitenta nie przekracza 10% przychodów ze sprzedaży ogółem Spółki, w związku z powyższym w okresie tym nie występowało uzależnienie Emitenta od odbiorców. 8. Umowy znaczące dla działalności gospodarczej Emitenta W niniejszym punkcie Prospektu zostały przedstawione informacje dotyczące umów znaczących z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Spółkę. Umowy te zostały podzielone na następujące grupy: umowy z dostawcami, umowy z odbiorcami, umowa o wykonanie odlewów ze stopu cynku, umowy ubezpieczenia, umowy leasingu. Większość kontaktów handlowych nie jest sformalizowana. Stałe dostawy produktów Spółki są co do zasady zorganizowane na zasadzie jednorazowych dostaw na podstawie zamówień. Spółka pozyskuje materiały i surowce niezbędne do wytwarzania swoich produktów i prowadzenia działalności gospodarczej z różnych źródeł. Z pięcioma dostawcami o charakterze strategicznym ma ona zawarte umowy. Spółka zawarła umowy ramowe z Dostawcą B, Dostawcą A (nazwy i siedziby zostały objęte złożonym w KPWiG wnioskiem o niepublikowanie), Zakładem Energetycznym Toruń S.A. oraz PGNiG S.A. w Warszawie. Umowy o charakterze znaczącym z pierwszymi dwoma z wymienionych powyżej podmiotów zostały opisane w punkcie 8 Rozdziału V Prospektu. Opisy pozostałych umów znajdują się w punkcie 9 niniejszego Rozdziału Prospektu. Z pozostałymi dostawcami Spółka nie prowadzi sformalizowanych kontaktów gospodarczych, nie posiada zawartych umów. Kontakty z odbiorcami Spółki odbywają się w oparciu o wypracowane przez obie strony zasady współpracy oraz o cenniki. Opis tych umów znajduje się w punkcie 9 niniejszego Rozdziału Prospektu. Spółka zawarła znaczące umowy z odbiorcami Odbiorcą D (firma i siedziba objęte wnioskiem o niepublikowanie), która została opisana w punkcie oraz Odbiorcą F (firma i siedziba objęte wnioskiem o niepublikowanie), która została opisana w punkcie Umowy z dostawcami Co do zasady, dostawy do Spółki realizowane są na podstawie jednorazowych zamówień. Z nielicznymi dostawcami, wymienionymi poniżej, Spółka posiada podpisane odrębnie umowy. Spółka współpracuje z blisko 480 dostawcami, w tym znaczą liczbę stanowią dostawcy jednorazowi i okazjonalni. Głównie Spółka zaopatruje się u 200 dostawców, w tym u znaczących, ukazanych w tabeli poniżej. 70 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

19 Tabela 32. Znaczący dostawcy Emitenta, których wartość dostaw w I półroczu 2004 r. wyniosła co najmniej 10% kapitałów własnych Lp. Nazwa dostawcy wraz z określeniem formy prawnej* Towar Wartość dostaw w I półroczu 2004 rok Udział w dostawach dla Spółki ogółem Udział w dostawach danego produktu SUROWCE 1. Dostawca A stop cynku ,6% 32,3% brak 2. Dostawca B stop cynku ,7% 67,7% brak DOSTAWCY MASZYN I URZĄDZEŃ / SERWIS / IT 3. * nazwy dostawców zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie Źródło: Emitent Uwagi Z grupy wyżej wskazanych dostawców Spółka zawarła umowy ramowe jedynie z Dostawcą B oraz Dostawcą A. Poniżej znajduje się opis znaczących umów z dostawcami Spółki, przy czym nazwy i siedziby niektórych z nich zostały objęte złożonym w KPWiG wnioskiem o niepublikowanie Umowa z Dostawcą B Data zawarcia: 11 stycznia 2004 r. Strony umowy: Przedmiot umowy: Istotne warunki umowy: Kary umowne: Zastrzeżenie warunku lub terminu: Kryterium uznania umowy za znaczącą: FAM S.A. oraz Dostawca B ( Dostawca ) Wyprodukowanie i sprzedaż Spółce w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 21 grudnia 2004 r. odlewniczego stopu cynku w gatunku ZL-5 w ilości od 850 do ton Umowa została zawarta na czas określony, to jest na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Cena za 1 tonę stopu jest obliczana wg następującej formuły: {[średnia cena 1 tony LME cynku wyrażona w USD] + [marża w USD]} x [średni kurs USD]. Gdzie: Średnie notowanie LME 1 tony cynku liczone jako średnie arytmetyczne z notowań dziennych Londyńskiej Giełdy Metali w okresie wszystkich dni miesiąca poprzedzających dostawę; Średni kurs USD oznacza kurs USD w dniu poprzedzającym wydanie towaru do przewozu przewoźnikowi według tabeli kursów średnich opublikowanych przez NBP; Marża w USD oznacza stałą kwotę, o którą jest powiększana średnia cena 1 tony LME cynku. W przypadku wzrostu średniej ceny 1 tony cynku LME na Londyńskiej Giełdzie Metali powyżej określonej w umowie kwoty strony zobowiązane są do niezwłocznego ustalenia nowej ceny 1 tony stopu cynku. Nieustalenie tej ceny powoduje, iż umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu danego miesiąca. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Spółce kary umownej w wysokości 0,15% wartości zamówionych wyrobów, jeżeli dostawca nie przyjmie zamówienia do realizacji. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Spółce kary umownej w wysokości 0,2% wartości złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki w realizacji potwierdzonego zamówienia. Spółka zobowiązana jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,15% wartości zamówionych i nieodebranych wyrobów za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających zapłacone kary umowne. Umowa przewiduje warunek polegający na tym, iż w przypadku wzrostu średniej ceny 1 tony cynku LME na Londyńskiej Giełdzie Metali powyżej określonej w umowie kwoty, strony zobowiązane są do niezwłocznego ustalenia nowej ceny 1 tony stopu cynku. Nieustalenie tej ceny powoduje, iż umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu danego miesiąca. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2004 r. Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 71

20 Umowa z Dostawcą A* * umowa opisana poniżej została wynegocjowana, ale nie została do dnia sporządzenia Prospektu podpisana przez obie strony; współpraca pomiędzy obiema stronami przebiega na warunkach opisanych poniżej Data zawarcia: Strony umowy: Przedmiot umowy: Istotne warunki umowy: Kary umowne: Zastrzeżenie warunku lub terminu: Kryterium uznania umowy za znaczącą: 8.2. Umowy z odbiorcami 11 stycznia 2004 r. (data podpisania przez jedną ze stron) FAM S.A. oraz Dostawca A ( Dostawca ) Przedmiotem umowy jest sprzedaż stopy cynku Overcor Zamak-5. Dostawy będą następować na podstawie comiesięcznych zamówień składanych przez Spółkę. Umowa została zawarta na czas określony, tj. na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Cena za 1 tonę stopu cynku Overcor Zamak-5 jest obliczana wg następującej formuły: {[średnia cena 1 tony stopu Overcor wyrażona w USD obowiązująca na Londyńskiej Giełdzie Metali z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma być realizowana dostawa] + [kwotowo określona premia wraz z kosztami transportu w USD]}. W przypadku wzrostu średniej ceny 1 tony cynku na Londyńskiej Giełdzie Metali powyżej określonej w umowie kwoty Spółka może odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem Dostawcy. Premia wraz z kosztami transportu strony ustaliły na poziomie kwoty 272 USD za tonę. W przypadku zwłoki w uiszczeniu zapłaty ceny mogą być naliczane karne odsetki w wysokości 13% w stosunku rocznym. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Spółce kary umownej w wysokości 0,15% wartości zamówionych wyrobów, jeżeli nie przyjmie on zamówienia do realizacji. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Spółce kary umownej w wysokości 0,2% wartości złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki w realizacji potwierdzonego zamówienia. Spółka zobowiązana jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,15% wartości zamówionych i nieodebranych wyrobów za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających zapłacone kary umowne. Umowa przewiduje warunek polegający na tym, iż w przypadku wzrostu średniej ceny 1 tony cynku LME na Londyńskiej Giełdzie Metali powyżej określonej w umowie kwoty, strony zobowiązane są do niezwłocznego ustalenia nowej ceny 1 tony stopu cynku. Nieustalenie tej ceny powoduje, iż umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu danego miesiąca. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2004 r. Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Brak jest umów z odbiorcami, których wartość przekracza co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki lub 10% przychodów ze sprzedaży za okres 6 miesięcy 2004 roku Umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (Polisa Nr 60/021/2004) Data zawarcia: 31 marca 2004 r. Strony umowy: Przedmiot umowy: FAM S.A. oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ( Ubezpieczyciel ) Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie budynków i budowli, środków trwałych, maszyn i urządzeń, środków trwałych niskocennych, środków obrotowych, mienia pracowniczego, gotówki w schowku ogniotrwałym zlokalizowanych w Chełmnie przy ul. Polnej 8, w Warszawie Plac Bankowy 2, w 6 lokalizacjach siedziby kooperantów oraz w Rowach, Gmina 72 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Analiza polskiego rynku okien w latach Prognoza na rok Maksymilian Miros

Analiza polskiego rynku okien w latach Prognoza na rok Maksymilian Miros Analiza polskiego rynku okien w latach 2006-2009 Prognoza na rok 2010 Maksymilian Miros Ogólna charakterystyka rynku okien Producenci okien w Polsce W Polsce działa ponad 2 tysiące producentów okien. Produkcją

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 2 Branża łodzi rekreacyjnych stanowi mocną stronę francuskiego handlu zagranicznego. Od roku 2011 sektor ten osiąga regularne nadwyżki, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016

opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 O raporcie Raport Rynek drzwi w Polsce 2012-2015. Prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 jest rocznym opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Rynek okien w Polsce 2015

Rynek okien w Polsce 2015 opis raportu Rynek okien w Polsce 2015 Prognoza 2016-2017 O raporcie Rynek okien w Polsce 2015. Prognoza 2016-2017 to najnowsza edycja rocznego raportu Centrum Analiz Branżowych na temat rynku okien w

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2010 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2010 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za I kwartał 2010 r. 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 31 marca 2010 r. PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży 29 571 tys. zł - spadek o 12,93%

Bardziej szczegółowo

numer 01/2015 Monitor Budownictwa niezbędnik managerów branży budowlanej

numer 01/2015 Monitor Budownictwa niezbędnik managerów branży budowlanej numer 1/215 Monitor Budownictwa niezbędnik managerów branży budowlanej Wstęp Monitor Budownictwa (MB) to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Analitycy

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczne wersja prospektu emisyjnego FAM Technika Odlewnicza S.A. jest publikowana jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczne wersja prospektu emisyjnego FAM Technika Odlewnicza S.A. jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczne wersja prospektu emisyjnego jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Warszawa, 19.08.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2014 r. oddano do użytkowania 78769 mieszkań, tj. o 2,7% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Warszawa, 17.12.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-listopad 2014 r. oddano do użytkowania 127595 mieszkań, tj. o 1,2% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny za marzec 2015 roku

Raport miesięczny za marzec 2015 roku Raport miesięczny za marzec 2015 roku www.biomaxima.com Strona 1 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa 14 listopada 2013

Warszawa 14 listopada 2013 Warszawa 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki finansowe III kwartał 2013 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży po 3 kwartałach 2013 roku wyniosły 227.494 tys. zł i

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 Agenda 1. Informacje o spółce 2. Wyniki Grupy TORFARM po I kw. 2008 3. Cele na 2008 rok plany i realizacja Informacje o spółce Grupa TORFARM lider

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU BUDOWLANYM Wielkość rynku budowlanego Po jednocyfrowych spadkach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU Lubsko, 14 kwietnia 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r. Warszawa, 17.09.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2014 r. oddano do użytkowania 88699 mieszkań, tj. o 2,9% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Rynki Europy Wschodniej 2013

Rynki Europy Wschodniej 2013 Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers Wrzesień 2013 Rynki Europy Wschodniej 2013 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka

ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta Od połowy lat sześćdziesiątych FAM Technika Odlewnicza

Bardziej szczegółowo

Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia

Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli 2011 Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Opracowanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r.

Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Podsumowanie wyników za 1H 2015 r. 2 Wyniki Grupy Redan

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści:

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści: Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii D Pozbud T&R S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy aneks został przygotowany w związku z podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa Rynek serów i twarogów w Polsce i UE

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa   Rynek serów i twarogów w Polsce i UE dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Rynek serów i twarogów w Polsce i UE Produkcja serów w Polsce [1.] tys. ton 800 600 400 200 0 2000 2004 2008

Bardziej szczegółowo