Komornik zawsze zarabia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komornik zawsze zarabia"

Transkrypt

1 Komornik zawsze zarabia Uwagi do Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Zapisy art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stawiają w uprzywilejowanej sutuacji komorników. Naruszają w oczywisty sposób zasady wolnego rynku pozwalając komornikom praktycznie dowolnie kształtować swoje wynagrodzenie (w przypadku umorzenia egzekucji na podstawie art. 823 kpc). Zwracam uwagę, że takie uregulowania nie mają precedensu w prawodawstwie europejskim. Praktycznie są dodatkową karą i to wymierzaną przez urzędnika państwowego prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek (tak funkcjonują komornicy) na dłużnika, który spłacił swój dług. Poza tym istotą proponowanej zmiany (a raczej powrotu do uregulowań sprzed 2007 roku) jest ochrona przedsiębiorców, szczególnie małych firm rodzinnych, które rozpoczynając działalność gospodarczą powinny być pod szczególna opieką. Zacznijmy od takich oto przykładów: I Właściciel małego przedsiebiorstwa poligraficznego, zatrudniajacego 15 osób, korzystał z kredytu w rachunku bieżącym. Limit kredytowy wynosił zł. Umowa przewidywała utrzymywanie przez przedsiebiorcę odpowiednio wysokich obrotów miesięcznych w tym przypadku zł. W okresie narastającego kryzysu obroty firmy znacznie spadły. W konsekwencji bank wypowiedział umowę i postawił kredyt w stan natychmiastowej wymagalności. Mniejsza produkcja, stałe obciążenia wynikające z umów o pracę i narastajace opóźnienia w płatnościach spowodowały, że spłata kredytu w zakreślonym przez bank terminie nie była możliwa. Bank uzyskał bankowy nakaz zapłaty i sprawę skierował do komornika. Ten wydał postanowienie o wszczęciu egzekucji i zajął konto firmy (na którym było zł). Być może dopiero pod wpływem mizernych skutków egzekucji komorniczej bank podpisał ugodę. Postępowanie komornicze zostało zawieszone na wniosek

2 umowy. 1 Leasingodawca szybko uzyskał dwa nakazy zapłaty na łączną sumę ok. wierzyciela (banku), a spłata kredytu rozłożona na rozsądne raty. W tym miejscu praca komornika zakończyła się. Zwracam uwagę, że już w pierwszej wyegzekwowanej sumy komornik pobrał poniesione przez siebie koszty oraz przysługującą mu (proporcjobnalnie do wyegzekwowanej kwoty) opłatę stosunkową. Po kilku miesiącach przedsiębiorca spłacił zobowiązanie wobec banku. Ten z kolei złożył wniosek o umożenie powstępowania egzekucyjnego. Miesiąc później komornik ustalił swoje wynagrodzenie opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania (spłaconego bezpośrednio przez przedsiębiorce na rachunek banku). W ten oto sposób nie wykonując żadnej pracy komornik zażądał zł (5% z zł, które przedsiębiorca bezpośrednio wpłacił do banku). Niestety takie uprawnienia daje komornikowi Art. 49 p.2. II Średniej wielkości drukarnia, zatrudniająca 60 osób, zawarła umowę leasingową. Przedmiotem umowy były maszyny poligraficzne o łącznej wartości zł. Słabsza koniunktura była powodem opóźnień w płatnościach kolejnych rat leasingowych. Leasingodawca wypowiedział umowę i odebrał przedmiot leasingu. Rozliczając umowę nie uwzględnił jednak wartości przedmiotu leasingu i obciążył przedsiębiorstwo zobowiązaniami wynikajacymi z zaległych rat leasingowych, rat należnych do końca umowy leasingowej zdyskonotowanych na datę wypowiedzenia zł, a egzekucję skierował nie tylko do majatku przedsiębiorstwa, ale także do dwóch poręczycieli wekslowych zawartej umowy. Rozpoczęła się egzekucja. Komornik zajmował konta i ruchomości firmy. Firma wskazywała na wadliwość rozliczeń. W efekcie, po czterech latach, 1 Była do jeszcze do niedawna powszechna praktyka leasingodawców, którzy w rozliczeniach nie uwzględniali wartości odebranego przedmiotu. Dopiero od 2009 roku, między innymi w wyniku działań naszego stowarzyszenia i prac komisji sejmowej (PP) oraz licznym artykułom prasowym zasada uwzględniania wartości przedmiotu leasingu w rozliczeniu wypowiedzianej umowy leasingowej została wprowadzona do warunków ogólnych umów leasingowych. 2

3 leasingodawca podpisała ugodę, w której ograniczył swoje roszczenia zmniejszając je o wartość odebranych maszyn. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, ale komornik ustalił swoje wynagrodzenie opłatę stosunkową. W ten oto sposób nie wykonując żadnej pracy komornik zażądał zł od każdego nakazu, który trafił do egzekucji. Wnioski: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji przyznaje komornikom nadmierne uprawnienia w zakresie ustalania swojego wynagradzania i stawia ich w uprzywilejowanej pozycji wobec dłuzników. Otóż art. 29 p. 2 ww Ustawy: 2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Poza tym to komornik ostatecznie określa swoje uposażenie. Pkt 3 ww artykułu: 3. W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. Ustawa daje możliwość dłużnikowi w pkt. 7 i 10 ww artykułu sprzeciwić się opłacie ustalonej przez komornika, ale praktyka wskazuje, że jest to droga nieskuteczna. 3

4 7. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek może złożyć wierzyciel Po rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 sąd może, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2. W praktyce w takich sytuacjach komornik zawsze ustala najwyższą opłatę stosunkową. Dłużnicy natomiast często nie wiedzą o przysługujących im uprawnieniach. Jeśli jednak już sprawa trafia do sądu to ten zazwyczaj staje po stronie komorników funkcjonuje stereotyp nieuczciwego dłużnika i komornika szeryfa stającego w obronie poszkodowanych. Tak ustalane opłaty nie mają żadnego związku z poniesionymi przez komornika kosztami. Komornik w Polsce prowadzi działalność gospodarczą i jest jednocześnie urzędnikiem państwowym. Na dodatek Ustawodawca pozwolił mu praktycznie w ww sytuacji dowolnie kształtować swoje wynagrodzenie. Nie ma w Polsce drugiej takiej działalnosci gospodarczej, w której bez względu na efekty można otrzymać wynagrodzenie! Takie uregulowania odbiegaja również od standardów europejskich. Poprawna regulacja powinna wprowadzać zwiazek wynagrodzenia komornika z poniesionym kosztami oraz z efektami pracy (egzekwowanymi środkami). I tak w art. 49: - pkt 2 powinien zostać zlikwidowany. - pkt 7 powinien otrzymać brzmienie: o Komornik może złożyć wniosek o podniesienie opłat za prowadzoną egzekucję. - pkt 10 powinien otrzymać brzmienie: o Po rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 sąd może, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika i podnieść wysokość opłat. 4

5 Takie uregulowanie przywraca właściwe relacje. To na komorniku spoczywa obowiązek udokumentowania poniesionych kosztów egzekucji. Zwracam uwagę, że np. wynagrodzenie dla biegłych sądowych ustala sąd na podstwie przedstawionego przez nich rachunku. Nie ma zatem powodu, aby rzeczywistych kosztów egzekucji w przypadku jej umorzenia nie poddać takiej samej zasadzie oddając obowiązek jej ustalenia sądowi. Przedsiębiorcy, szczególnie najmniejsze firmy, prowadzą działalność w trudnych warunkach kryzysu. Zmagają się z rynkiem, walczą z konkurencją i często rozwijają swoje firmy - a poza tym płacą podatki. Opisane wyżej sytuacje nie dotyczą zachowań nieuczciwych przedsiębiorcy nikogo nie oszukali, ale prowadząc działalność gospodarczą podjęli decyzje obarczone ryzykiem. Jaki jest zatem interes społeczny, aby tych ambitnych i nade wszystko twórczych ludzi karać dodatkowo a tak należy traktować opłaty naliczone przez komorników na dłużników, którzy spłacili swoje zobowiązania. Wiesław Cetera dr inż. Warszawa

Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015

Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015 Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015 Parę słów o nas: Lexperto tworzy zespół wykwalifikowanych prawników oraz współpracujący z nim sztab doradców. Dzięki ich pomocy udało nam się pomóc już 20 000

Bardziej szczegółowo

Jakie prawa ma firma windykacyjna?

Jakie prawa ma firma windykacyjna? Jakie prawa ma firma windykacyjna? Redakcja: dr Małgorzata Wysoczyńska Autorzy: Justyna Kopałka Siwińska, Magdalena Wiankowska Według badań przeprowadzonych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor,

Bardziej szczegółowo

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-11/11/ZK

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?

Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? Styczeń 2014 Cele zajęć : przypomnienie wiadomości o podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH POKRZYWDZONEGO W TOKU PROCESU KARNEGO MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA (ZABEZPIECZENIA) ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH W PROCESIE KARNYM 1. pozew cywilny 2. wniosek o naprawienie szkody

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 lipca 2015 r.

Warszawa, 22 lipca 2015 r. Warszawa, 22 lipca 2015 r. Związek Firm Pożyczkowych ul. Krakowskie Przedmieście 79/212 00-079 Warszawa kontakt@zfp.org.pl Szanowny Pan Kazimierz Kleina Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardziej szczegółowo