Wierzytelności w firmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wierzytelności w firmie"

Transkrypt

1 Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2011

2 Wykaz skrótów...9 O Autorach...11 Wstęp...13 Część I. Zabezpieczenia wierzytelności...15 Rafał Mroczkowski 1. Bezpieczne zawieranie umów w obrocie gospodarczym Tryby zawierania umów Umowa przedwstępna List intencyjny Oferta Aukcja i przetarg Negocjacje Forma czynności prawnych Zasady reprezentacji Zagadnienia ogólne Dokonywanie czynności prawnych przez osobę fizyczną Reprezentacja spółki cywilnej Reprezentacja spółki jawnej Reprezentacja spółki partnerskiej Reprezentacja spółki komandytowej Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Reprezentacja spółki akcyjnej Reprezentacja spółdzielni Reprezentacja przez osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa Reprezentacja przedsiębiorcy przez prokurenta Reprezentacja przez pełnomocnika Informacja o sposobie i osobach umocowanych do reprezentacji Elementy istotne umowy Zagadnienia ogólne Komparycja i podpisy stron Dodatkowe klauzule umowne Odsetki za zwłokę Kara umowna Zabezpieczenia prawne Zagadnienia ogólne Poręczenie cywilne

3 2.3. Gwarancja bankowa Zastaw rzeczowy Zastaw na prawach Zastaw ustawowy Zastaw rejestrowy Hipoteka Przewłaszczenie na zabezpieczenie Weksel własny in blanco Zagadnienia ogólne Wystawienie weksla in blanco Deklaracja wekslowa Poręczenie wekslowe Kredyt kupiecki Pojęcie kredytu kupieckiego Polityka kredytowa w firmie Część II. Obrót wierzytelnościami Rafał Mroczkowski 1. Umowa przelewu wierzytelności Pojęcie, istota i skutki umowy przelewu wierzytelności Przedmiot umowy przelewu wierzytelności Ograniczenia przelewu Forma umowy przelewu wierzytelności Odpowiedzialność cedenta Zawiadomienia dłużnika o przelewie i zarzuty dłużnika Gospodarcze zastosowanie przelewu wierzytelności Uwagi wstępne Sprzedaż wierzytelności Przelew na zabezpieczenie Przelew powierniczy Faktoring Podatkowe aspekty przelewu wierzytelności Skutki przelewu wierzytelności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Skutki przelewu wierzytelności w zakresie podatku od towarów i usług Skutki przelewu wierzytelności w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych Potrącenie Istota i skutki potrącenia Rodzaje potrącenia Gospodarcze zastosowania potrącenia Część III. Monitoring wierzytelności Rafał Mroczkowski 1. Cele, modele i reguły windykacji przedsądowej (monitoringu wierzytelności) Cele postępowania windykacyjnego Modele windykacji Model windykacji wewnętrznej

4 Model windykacji zewnętrznej Model mieszany Reguły postępowania windykacyjnego Czynności windykacyjne Monitoring telefoniczny Uwagi ogólne Warunki skuteczności rozmowy windykacyjnej Schemat windykacyjnej rozmowy telefonicznej Typowe gry dłużnika Monitoring korespondencyjny Monity a windykacja sądowa Strategia stosowania monitów Treść monitów Monit pierwszy przypomnienie o terminie płatności Monit drugi wezwanie do zapłaty Monit trzeci przedsądowe (ostateczne) wezwanie do zapłaty Czynności terenowe Uwagi ogólne Prawa i obowiązki windykatora Schemat wizyty windykacyjnej Terminy w windykacji Terminy czynności windykacyjnych Przedawnienie roszczeń Istota i skutki przedawnienia Terminy przedawnienia Zawieszenie biegu przedawnienia Przerwa biegu przedawnienia Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia Upływ czasu a wartość wierzytelności Instrukcja windykacji Część IV. Windykacja sądowa Rodzaje postępowań sądowych Postępowanie cywilne zwykłe i postępowanie gospodarcze Postępowanie cywilne zwykłe Postępowanie gospodarcze Podstawowe zasady postępowania gospodarczego Pozostałe różnice między postępowaniem zwykłym cywilnym i gospodarczym Postępowanie uproszczone Odrębności w postępowaniu uproszczonym Formularze w postępowaniu uproszczonym Postępowanie upominawcze Postępowanie nakazowe Żądanie pozwu Przedmiot żądania pozwu

5 2.2. Wysokość żądanych w pozwie odsetek Inne żądania i wnioski, jakie mogą być zawarte w pozwie Przygotowanie pozwu Podstawowe wymogi dotyczące pozwu Określenie sądu właściwego do złożenia pozwu Konstruowanie pozwu Przykłady pozwów i innych pism procesowych Podstawowe zasady procedowania Wysokość opłaty sądowej i sposób jej uiszczenia Terminy sądowe Sposoby doręczania pism sądowych Szczegółowe zasady doręczania pism Stawiennictwo na rozprawach Postępowanie po złożeniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew lub sprzeciwu czy zarzutów od nakazu zapłaty Apelacja zasady składania i procedowanie sądu Windykacja zagraniczna Edward Juchniewicz, Małgorzata Stwoł Część V. Egzekucja Dariusz Budnik 1. Postępowanie zabezpieczające Wniosek o udzielenie zabezpieczenia Wymagania formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia Treść wniosku Sposoby zabezpieczenia Prawidłowe wskazanie sposobu zabezpieczenia Wykonanie zabezpieczenia Sąd właściwy do udzielenia zabezpieczenia Rozpoznanie wniosku Zabezpieczenie opłaty i koszty Celowość dokonania zabezpieczenia Klauzula przeciwko małżonkowi obowiązanego Upadek zabezpieczenia Odszkodowanie od uprawnionego Zabezpieczenie na podstawie nieprawomocnego nakazu i wyroku sądu gospodarczego Zażalenie na zabezpieczenie Organy egzekucyjne, wybór i wyłączenie komornika Organy egzekucyjne Wybór komornika sądowego Wyłączenie komornika od prowadzenia sprawy Tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności Rodzaje tytułów egzekucyjnych

6 3.2. Klauzula wykonalności zagadnienia ogólne Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika Uzyskanie klauzuli wykonalności Uzyskanie klauzuli wykonalności w stosunku do zobowiązań powstałych przed dniem 20 stycznia 2005 r Klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej Zmiana wierzyciela a potrzeba uzyskania kolejnej klauzuli wykonalności Kilka tytułów wykonawczych Ponowne wydanie tytułu wykonawczego Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Wniosek egzekucyjny, jego forma i treść Dokumenty dołączane do wniosku egzekucyjnego Dane, które dobrze zamieścić we wniosku egzekucyjnym Egzekucja z majątku wspólnego małżonków Nieuzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika Odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy Egzekucja przeciwko dłużnikowi będącemu wspólnikiem spółki cywilnej Egzekucja a nieobecność dłużnika Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Ograniczenia egzekucji Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Umorzenie postępowania egzekucyjnego Ograniczenia egzekucji Wyłączenia spod egzekucji ruchomości rolnika Egzekucja z ruchomości Zajęcie ruchomości Sprzedaż ruchomości Egzekucja z ruchomości będącej własnością osoby trzeciej Egzekucja z nieruchomości Wszczęcie egzekucji na podstawie wniosku wierzyciela Właściwość komornika Uczestnicy postępowania egzekucyjnego Zajęcie nieruchomości i pozostawienie jej w zarządzie dłużnika Rozporządzenie nieruchomością i jej obciążenie po zajęciu Opis i oszacowanie nieruchomości Dokonanie oszacowania nieruchomości i jego elementy Opis i oszacowanie oraz protokół opisu i oszacowania Skarga na opis i oszacowanie Licytacja nieruchomości Udział wierzyciela w licytacji Prawo wierzyciela przejęcia nieruchomości na własność Przybicie i przysądzenie własności Celowość prowadzenia przez wierzyciela egzekucji z nieruchomości obciążonej hipoteką Celowość prowadzenia przez wierzyciela egzekucji, gdy wierzytelność jest niewielka Uciążliwość egzekucji a egzekucja z nieruchomości

7 Zawieszenie egzekucji z części majątku dłużnika Egzekucja z innych składników majątkowych Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Kwota wolna od potrąceń Obowiązki pracodawcy, grzywna i odszkodowanie Egzekucja z rachunków bankowych Kwota wolna od zajęcia Wypłaty na wynagrodzenia dla pracowników Egzekucja z wierzytelności Podział sumy uzyskanej z egzekucji Podstawowe zasady podziału Kolejność zaspokajania wierzycieli zasady ogólne Podział kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości Podział kwoty uzyskanej z egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych Koszty postępowania egzekucyjnego Wydatki w toku postępowania egzekucyjnego Opłata egzekucyjna po dniu 17 czerwca 2010 r Opłata stosunkowa w wysokości 8% i 15% Opłata stosunkowa w wysokości 5% Koszty obciążające wyłącznie wierzyciela Spłata długu z pominięciem komornika a opłata egzekucyjna Opłata egzekucyjna przed i po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji Niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela Obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej Zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego Zasady ogólne zwolnienia od kosztów sądowych (egzekucyjnych) Wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego Kontrola działalności komornika Nadzór prezesa sądu Nadzór sądu Skarga na czynności komornika Powództwa przeciwegzekucyjne Powództwo opozycyjne Powództwo ekscydencyjne Pozew i termin wytoczenia powództwa Bibliografia Wykaz aktów prawnych Wykaz wzorów Wykaz wykresów Wykaz tabel Wykaz schematów

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych Radosław Dyki Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Pami ci Wac awa Kozienia

Pami ci Wac awa Kozienia Pami ci Wac awa Kozienia Marek Barowicz Obrót wierzytelnoêciami Aspekty prawne Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Wydawca: Joanna Perzyńska Redakcja merytoryczna: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/119 Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151 USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. 1) I) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dział I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową

Rozdział 1. Finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa redakcja naukowa Opanowanie zagadnień opisanych w książce pomoże czytelnikom w stosowaniu zasad sterowania ryzykiem i w osiągnięciu celu, jakim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce NR 13 (827) 1 7 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Odsetki i kary umowne w praktyce Jak przedawniają się odsetki

Bardziej szczegółowo