WARUNKI GWARANCJI firmy METEL s.r.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI GWARANCJI firmy METEL s.r.o."

Transkrypt

1 WARUNKI GWARANCJI firmy METEL s.r.o. REGON Definicje: 1.1. Producent: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, Česká Skalice Producent jest zapisany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradci Králové oddział C., numer 18304, Producent jest płatnikiem VAT. REGON: VAT CODE: CZ DANE KONTAKTOWE Telefony: stacjonarny komórkowy centrala Zapytania ofertowe Zamówienia(jedynie ) Wsparcie techniczne Numer Rachunku Bankowego : ING Bank Śląski S.A., Oddział w Wałbrzychu pl. Magistracki 8 rachunek bankowy w PLN nr: Kupujący Osoba fizyczna lub prawna, która nabywa urządzenie producenta Urządzenie: Przez urządzenie rozumie się produkt wykonany przez producenta. 2. Postanowienia Ogólne 2.1. Warunki gwarancji są dokumentem wyznaczającym podstawowe warunki gwarancyjne i reguły dla realizacji reklamacji urządzeń dostarczonych przez producenta. Następnie wyznacza relacje i reguły dla napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń Dokument Warunki Gwarancji respektuje przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski Dokument Warunki Gwarancji są obowiązujące dla wszystkich przypadków sprzedaży, jeśli nie są uregulowane inaczej osobną umową o gwarancji. Wzajemna umowa obowiązuje jedynie w przypadku, że jest sporządzona i zawarta w formie pisemnej oraz znajdują się na niej podpisy osób uprawnionych do zawierania umów z obu stron sprzedawca/kupujący.

2 3. Warunki gwarancji 3.1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia urządzenia natychmiast po dostarczeniu i wszystkie ewentualnie stwierdzone wady natychmiast zgłosić do producenta/dystrybutora Gwarancja obowiązuje na wady materiału, niepoprawne działanie, wady powstałe przy produkcji, montażu albo instalacji urządzenia przeprowadzonego przez pracownika producenta Przy uszkodzeniu powstałego podczas przesyłki zamówionego urządzenia, reklamacja jest rozwiązywana zgodnie z regułami reklamacji Firmy Kurierskiej bądź Poczty Polskiej Dla urządzeń ze standardowym okresem gwarancji 24, 36 i 60 gwarancja nie obowiązuje na uszkodzenia powstałe na skutek przepięcia. Warunki dotyczące uznania gwarancji na szkody powstałe na skutek przepięcia z gwarancyjnym okresem 60 miesięcy (ALL INCLUSIVE) są zawarte w tabeli poniżej Gwarancja na urządzenie przestaje obowiązywać w nastepujących przypadkach: a) brak dowodu zakupu i karty gwarancyjnej urządzenia, b) naruszenie plomb gwarancyjnych, c) mechaniczne uszkodzenie urządzenia, d) uszkodzenie urządzenia podczas transportu (tego typu reklamacje należy rozwiązywać z firmą przewoźniczą), e) używanie urządzenia w środowisku które nie spełnia warunków pracy związanych z temperaturą, zapyleniem, wilgotnością, chemicznymi i mechanicznymi wpływami, f) nieprofesjonalnej instalacji i jej obsługi, która jest niezgodna z instrukcją instalacji i zalecanymi warunkami obsługi (więcej w karcie katalogowej), g) urządzenie zostało uszkodzone przez nadmierne obciążenie lub było używane niezgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji lub ogólnie pojętymi zasadami użytkowania, h) przeprowadzenia niewykwalifikowanej interwencji lub zmiany parametrów, i) urządzenie zostało uszkodzone przez żywioły przyrody. 3.6.Producent nie odpowiada za wady, o których kupujący został poinformowany w chwili sprzedaży lub w odniesieniu do okoliczności wiedział o nich przed jego nabyciem. 4. Sposób przeprowadzenia reklamacji 4.1. Realizacja reklamacji jest wykonywana w siedzibie producenta lub autoryzowanego dystrybutora który zorganizuje wysyłkę reklamowanego produktu do producenta Przy realizacji reklamacji kupujący powinien dodać: a) reklamowane urządzenie b) dowód zakupu lub kartę gwarancyjną urządzenia, c) dokładny opis usterki Jeśli kupujący wysyła reklamowane urządzenie przez firmę kurierską, pocztę na opakowaniu musi być w widocznym miejscu oznaczone REKLAMACJA oznaczenie jest konieczne przy szybkiej identyfikacji przesyłki W przypadku nie spełnienia przez kupującego warunków zawartych w punkcie 4.2, 4.3 producent zastrzega sobie prawo odmowy realizacji reklamacji i wrócenie urządzenia na koszt reklamującego Reklamowane urządzenie wysłane na koszt producenta zostanie odesłane na koszt reklamującego.

3 4.6. Usterka z reklamowanego urządzenia zostanie usunięta jedynie na podstawie dodanego opisu usterki. Producent może naliczyć koszty pracy serwisanta w przypadku jeśli opis jest niewystarczający lub wprowadzający w błąd Przy uzasadnionej reklamacji urządzenia producent przeprowadzi usunięcie usterki w formie naprawy, wymiany części lub urządzenia na wolne od wad, w pełni funkcjonalne i kompatybilne z poprzednim. Urządzenie będzie o jednakowych bądź lepszych parametrach. Decyzja o sposobie naprawy jest po stronie producenta W szczególnych przypadkach jeśli umożliwiają to warunki logistyczne, na czas realizowania reklamacji jest możliwość wypożyczenia urządzenia zastępczego (po wpłaceniu kaucji) 4.9. W przypadku kiedy nie ma możliwości naprawy bądź wymiany urządzenia na inne, producent w celu zamknięcia reklamacji ma prawo wystawić korektę faktury i zwrócić pieniądze Producent poinformuje nabywcę urządzenia o możliwości samodzielnego odbioru urządzenia, lub zostanie ono odesłane firmą kurierską/pocztą na koszt producenta (w przypadku uzasadnionej reklamacji). 5. Okres gwarancji 5.1. Na urządzenia Firmy METEL s.r.o. Obowiązują następujące gwarancje: Okres gwarancji Urządzenie 24 miesiące Produkt na zamówienie 36 miesięcy TESTERY SYSTEMY UP-COAX WZMACNIACZE VIDEO SEPARATORY SYSTEMY 19" OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA TRANSMISJA PO SKRĘTCE AKCESORIA 60 miesięcy PRZEWODNIKI OPTYCZNE PRZEWPDNIKI IP ETHERNET IO ALL INCLUSIVE 36/60 miesięcy 36 miesięcy: TESTERY SYSTEMY UP-COAX WZMACNIACZE VIDEO SEPARATORY SYSTEMY 19" OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA TRANSMISJA PO SKRĘTCE AKCESORIA 60 miesięcy: PRZEWODNIKI OPTYCZNE PRZEWPDNIKI IP ETHERNET IO Uwagi Gwarancja ALL INCLUSIVE dotyczy wszystkich wad i uszkodzeń w urządzeniach producenta, z wyjątkiem szkód wynikających z destrukcyjnego wpływu na urządzenia. Za następstwa niedestrukcyjne rozumie się stan urządzenia, w którym można dokonać naprawy polegającej na wymianie jednego lub kilku podzespołów. Za następstwa destukcyjne rozumie się uszkodzenie układu płyki drukowanej (przerwanie lub przepalenie obwodu drukowanego), co uniemożliwia naprawę urządzenia lub wymianę układu drukowanego. Do odbioru gwarancji niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego Gwarancja All Inclusive na w ciągu miesiąca od zakupu urządzenia. Gwarancja ALL INCLUSIVE jest ważna tylko wtedy, gdy sprzęt jest eksploatowany zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod warunkiem spełnienia następujących zasad: 1. Przy instalacji w strefach ochrony odgromowej ZBO 0A, ZBO 0B wg normy EN 62305, urządzenie musi być zasilane źródłem zabezpieczonym ochroną przeciwprzepięciową klasy D lub C, ewentualnie B wg normy IEC z poniższej listy:

4 TRF-24...H SU-230/4870H OH OVP 2. Przy instalacji w strefach ochrony odgromowej ZBO 1, ZBO 2 wg normy EN 62305, urządzenie musi być zasilane przez zasilacz lub szafę 19" dostarczone przez dostawcę. 3. Podczas montażu została zachowana prawidłowa odległość między przewodami zasilania a przewodami przesyłu danych, wg norm obowiązujących w czasie montażu. 4. Przy montażu w środowisku zewnętrznym konieczne jest użycie modyfikacji IP65 w oryginalnych aluminiowych obudowach lub modyfikacji BOX w stalowych rozdzielnicach. Gwarancja nie obowiązuje urządzeń zamontowanych w środowisku zewnętrznym w obudowach z tworzywa sztucznego. Montaż w obudowach z tworzywa sztucznego jest dopuszczalny jedynie w instalacjach wewnętrznych, bez bezpośredniego narażenia na promienie słoneczne lub w obszarach podziemnych, takich jak kopalnie, elektrownie wodne, jaskinie, piwnice, itp. 5. Urządzenia muszą być uziemione zgodnie z obowiązującymi normami. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10Ω. W przypadku nieprzestrzegania zalecanych warunków dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń gwarancyjnych. W przypadku podejrzenia niespełnienia powyższych warunków, firma zastrzega sobie prawo przy współpracy z klientem do przeprowadzenia inspekcji miejsca instalacji Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wystawienia dokumentu sprzedaży i przedłuża się o czas pobytu w serwisie w ramach naprawy gwarancyjnej W przypadku wymiany urządzenia na inne okres gwarancji przedłuża się o czas rozpatrywania reklamacji Gwarancja nie obowiązuje w przypadku nie działania urządzenia spowodowanego ingerencją kupującego, bądź osoby trzeciej do urządzenia lub nie dotrzymania zaleceń zawartych w Instrukcji instalacji W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji producent ma prawo obciążyć nabywcę kosztami transportu, pracy technika związanej z naprawą i testowaniem. Producent w przypadku nieuzasadnionej reklamacji ma prawo odesłać urządzenie za pobraniem albo po opłaceni faktury proforma. 6. Naprawy niegwarancyjne 6.1. Kupujący jest zobowiązany dodać do wadliwego urządzenia zamówienie na naprawę i dokładny opis usterki Kupujący dostarczy we własnym zakresie urządzenie do serwisu producenta Producent po zakończeniu naprawy poinformuje kupującego o możliwości odbioru bądź odeśle urządzenie na koszt kupującego poczta/kurierem. 7. Cennik napraw 7.1. Wszystkie naprawy gwarancyjne są realizowane nieodpłatnie Za naprawy niegwarancyjne jest naliczana kwota 300 KCZ/h pracy technika, koszt materiału i transport.

5 8. Postanowienia końcowe 8.1. Warunki Gwarancji obowiązują od 1 sierpnia 2013 r Producent zastrzega sobie prawo o możliwości ich zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. I. OFERTY HANDLOWE 1. Zapytanie ofertowe może wpłynąć w postaci e-maila, faksu lub listu - wymagana jest forma pisemna. 2. Oferty handlowe są odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

01. Strony transakcji

01. Strony transakcji Regulamin Sklepu Mistral-rtv.pl Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Mistral-rtv.pl oznacza akceptację postanowień ninejszego regulaminu. Właścicielem sklepu www.mistral-rtv.pl jest firma: Mistral

Bardziej szczegółowo

3. Konto bankowe Cafe Selena Sp. z o.o.: Bank PeKaO S.A. 61 1240 5921 1111 0000 4757 2485

3. Konto bankowe Cafe Selena Sp. z o.o.: Bank PeKaO S.A. 61 1240 5921 1111 0000 4757 2485 Regulamin Sklepu illy I. DANE PODSTAWOWE 1. Sklep internetowy illy, działający pod adresem www.love4coffee.pl (zwany w dalszej części Sklepem illy ), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI Spółka Prawa Handlowego K & K PNEU s.r.o. Z siedzibą Hlavní 1610, 73934 Šenov Numer identyfikacyjny: 25871137

OGÓLNE WARUNKI Spółka Prawa Handlowego K & K PNEU s.r.o. Z siedzibą Hlavní 1610, 73934 Šenov Numer identyfikacyjny: 25871137 OGÓLNE WARUNKI Spółka Prawa Handlowego K & K PNEU s.r.o. Z siedzibą Hlavní 1610, 73934 Šenov Numer identyfikacyjny: 25871137 Zapisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okregowego w Ostravie, sekcja C, pozycja

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS) Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Tradus sp z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego Tradus sp z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego Tradus sp z o.o. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.salurion.pl prowadzony jest przez Tradus sp z o.o. z siedzibą w Plewiskach przy ulicy Zakładowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU SIATKI.COM.PL PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU SIATKI.COM.PL PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU SIATKI.COM.PL I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy siatki.com.pl jest własnością firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski prowadzącej działalność gospodarczą pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH (sprzedaż na odległość bez umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

DOTYCZY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ Sklep internetowy prowadzony jest przez: F.H.P. KENT-BUT 32-650 Kety, ul Mickiewicza 80 A, tel. +48 33 8450 156 od Pon. do Pt. od 8 do 16 e-mail: kent-but@kent-but.pl I. Informacja o produktach DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów

Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów Odbiorcy indywidualni Konsument. Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów e-imb.pl (e- Internetowy Market Budowlany.pl) prowadzony jest w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym

REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym www.bikemotive.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego dadodesign.pl

Regulamin sklepu internetowego dadodesign.pl Regulamin sklepu internetowego dadodesign.pl 1. Postanowienia wstępne, informacja o podmiocie prowadzącym sklep internetowy dadodesign.pl 1. Sklep internetowy dadodesign.pl prowadzony jest przez INTAR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. I. Informacje o Sklepie Internetowym Sklep internetowy Światbaterii.pl, działa pod adresem www.swiatbaterii.pl i prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r. Regulamin sklepu internetowego Qtalbums.com Sklep internetowy działający pod adresem get.qtalbums.com (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetu Towarów, w szczególności fotoalbumów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo