Z Pyrkiem Bezpieczniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z Pyrkiem Bezpieczniej"

Transkrypt

1 Źródło: Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 10:44 Z Pyrkiem Bezpieczniej Cele główne programu. Cele programu Program ma charakter długofalowy, którego założeniem jest wieloletnia i ciągła praca z dziećmi odbywającymi naukę szkolną, mająca na celu uzyskanie wymiernych efektów w zakresie ograniczania zjawisk społecznie szkodliwych takich jak: przestępczość, demoralizacja, narkomania, alkoholizm i inne przejawy patologii społecznych. Uczestnicy programu powinni zdobyć umiejętności oraz nawyki rozpoznawania i pokonywania niebezpieczeństw z nimi związanych. Służyć temu będzie: wskazywanie potencjalnych miejsc i sytuacji, gdzie mogą pojawić się zagrożenia, ukazywanie sposobów reakcji na niebezpieczeństwo i możliwości poradzenia sobie w sytuacji zagrożenia, kształtowanie nawyku zwracania się o pomoc w sytuacjach zagrożenia. Cele pośrednie programu Zwiększenie obszaru oddziaływania edukacyjnego na dzieci. Poprawa współdziałania Policji z placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami biorącymi udział w procesie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Wypracowanie pozytywnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci. Zaplanowane przez nauczycieli długofalowych działań z dziećmi w zakresie tematyki dotyczącej przeciwdziałania zagrożeniom. Uspołecznienie działań Policji poprzez kreowanie aktywnych metod pracy i komunikacji z dziećmi w wieku szkolnym. Poszerzenie posiadanego przez Policję rozpoznania w środowisku nieletnich. Popularyzacja Elementarza Z Pyrkiem bezpieczniej oraz policyjnego portalu edukacyjnego Umożliwienie nauczycielom dzielenia się swoimi doświadczeniami w postaci autorskich opracowań: scenariuszy zajęć, spotkań, imprez, konkursów itp. (materiały publikowane są w Panelu Nauczycielskim na stronie pyrek.pl). Autor programu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Prewencji Województwo wielkopolskie Zakres programu

2 Bezpieczeństwo w szkole Charakter programu PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SŁUŻBY Podmioty współuczestniczące / partnerzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jednostki terenowe KWP w Poznaniu placówki oświatowe i ośrodki kultury, kluby i stowarzyszenia sportowe, Ośrodki Ruchu Dro Suma dofinansowania Koszty realizacji programu w latach wyniosły około zł Czas rozpoczęcia - - Czas zakończenia programu Metody i sposoby realizacji programu Niepokojące sygnały o zwiększaniu się rozmiarów niedostosowania społecznego i przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz mała skuteczność dotychczasowych, rozproszonych programów, zrodziły konieczność skoordynowania przedsięwzięć wszystkich podmiotów zobligowanych ustawowo do prowadzenia działań zapobiegawczych oraz włączenie w nie samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych. W 2004 roku w Wydziale Prewencji KWP w Poznaniu opracowano i wdrożono policyjny program edukacyjny Z Pyrkiem bezpieczniej przeznaczony dla dzieci z poziomu nauczania zintegrowanego (6-10 lat). Maskotka policyjnego programu edukacyjnego Sierżant Pyrek, pełni służbę w szeregach wielkopolskiej Policji od 2003 roku. Został on wybrany spośród prac dzieci uczestniczących konkursie. Autorką projektu Pyrka jest Marta Skrobisz z Wolsztyna. Program został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Podstawowym celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego postępowania w domu jak i poza nim. Adresatami programu są uczniowie oraz nauczyciele oddziałów zerowych i klas I-III szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Udział w projekcie edukacyjnym stwarza nauczycielom okazję do podjęcia długofalowych działań zaplanowanych w harmonogramach autorskich projektów opracowanych w placówkach przedszkolnych i szkolnych. W ramach programu zostały opracowane Elementarze Z Pyrkiem bezpieczniej (część I i II), teledysk, Certyfikaty dla szkół podstawowych, przedstawienie teatralne pn. Przyjaciel w mundurze, Wojewódzki Turniej Wiedzy i Umiejętności Z Pyrkiem bezpieczniej oraz Policyjny Portal Edukacyjny www. pyrek.pl. Elementarze Z Pyrkiem bezpieczniej wraz z teledyskiem są corocznie prezentowane podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Stoisko policyjne oraz sierżant Pyrek cieszą się dużą popularnością wśród odwiedzających targi. Patronat nad programem powierzono Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu. Przewidywane koszty programu, źródła finansowania.

3 Koszty realizacji programu w latach wyniosły około zł. Fundusze pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przeznaczono na: opracowanie i druk Elementarza (cz. I i II), uruchomienie portalu wydanie materiałów informacyjno- edukacyjnych : plany lekcji, naklejki, dyplomy, kolorowanki, koszulki dla dzieci, linijki, odblaski, długopisy, płyty CD z nagranym teledyskiem Z Pyrkiem bezpieczniej, inne ( np. nagrody w konkursach, turniejach itp.) maskotki sierż. Pyrka, breloczki. Czas rozpoczęcia realizacji programu oraz przewidywany czas zakończenia. Realizację programu rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005 i jest kontynuowany. W związku z uruchomieniem w grudniu 2008 roku portalu pyrek.pl liczba szkół realizujących nasz program edukacyjny wzrosła. Chęć uczestnictwa w programie zgłosiły również szkoły z województwa podkarpackiego. Metody i sposoby realizacji programu. Program realizowany w trzech grupach wiekowych. Grupa I - uczniowie klas 0 i I szkół podstawowych. Aktywne wprowadzenie dzieci uczestniczących w programie w zagadnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa. Angażowanie każdej ze sfer aktywności najmłodszych nastąpi za pomocą "Elementarza" o charakterze edukacyjnym, który opracowany został przez przedstawicieli Wydziału Prewencji KWP, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Elementarz Z Pyrkiem bezpieczniej składa się z 4 rozdziałów, zatytułowanych: "Bezpieczna droga", "Zabawa - ale jaka?" "Sam w domu...", "Obcy". Występujący w tytule elementarza Pyrek pełni rolę dziecięcego przewodnika. Elementarz został wydany w nakładzie 75 tys. egzemplarzy. Trafił do każdego siedmiolatka w województwie wielkopolskim oraz do sześciolatków w powiecie poznańskim. Załącznikiem do elementarza jest piosenka pod tym samym tytułem, nagrana w formie teledysku na płycie CD, która trafiła do każdej szkoły podstawowej województwa. Treści elementarza i teledysku są skorelowane ze sobą. Kolportaż "Elementarza" i płyt CD przeprowadzony został za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. wielkopolskiego. Z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci z tych jednostek (np. dzielnicowi, policjanci zespołu ds. nieletnich) wręczyli "Elementarz" uczniom, w trakcie specjalnie przygotowanych w tym celu lekcji, połączonych z pogadanką na tematy prewencyjne. Symbolicznego rozpoczęcia realizacji programu dokonali Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu oraz Wielkopolski Kurator Oświaty w dniu 1 września 2004 roku w Szkole Podstawowej nr 90 w

4 Poznaniu. Połączone ono było z uroczystą inauguracją roku szkolnego 2004/2005. Treści zawarte w "Elementarzu" wykorzystywane są w procesie nauczania przez nauczycieli przy współudziale policjantów, którzy ok. 4 razy w roku uczestniczą w zajęciach związanych tematycznie z wprowadzanym rozdziałem. W 2004 roku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przeszkolono 150 policjantów i 200 nauczycieli województwa wielkopolskiego, którzy realizują program. Program cieszy się dużą popularnością czego dowodem jest przystąpienie 150 nauczycieli do wykonania tzw. projektów (tworzenie nowych form realizacji programu). Opracowano także propozycje spotkań z dziećmi dla policjantów. Grupa II - uczniowie klas II i III szkół podstawowych Realizacja programu tak jak w grupie I, z wykorzystaniem drugiej części "Elementarza" w wersji wzbogaconej o kolejne treści prewencyjne o charakterze edukacyjnym. Treści zawarte w tej części uwzględniają m. in. takie tematy jak: przemoc ( bójki, pobicia, wymuszenia...) wykorzystywanie seksualne- zły dotyk, zagrożenia internetowe, uzależnienia ( papierosy, alkohol, narkotyki) Załącznikiem do elementarza jest gra planszowa. Elementarz został wydany w nakładzie 75 tys. sztuk. Kolportaż "Elementarza" przeprowadzony został za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. wielkopolskiego. Grupa III - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych Przedsięwzięcia realizowane na tym etapie programu polegać będą na organizowaniu turniejów wiedzy prewencyjnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zawodów sportowych oraz różnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci. W październiku 2005 roku w ramach współpracy z Teatrem Animacji w Poznaniu przygotowano spektakl o przygodach mądrego Policjanta i jego przyjaciół pn. Przyjaciel w mundurze. Przedstawienie opowiada o zagrożeniach, jakie mogą spotkać dzieci i jednocześnie radzi, jak z nich wybrnąć. W dniu 1 czerwca 2007 roku odbył się Wojewódzki Turniej Wiedzy i Umiejętności Z Pyrkiem bezpieczniej. Do rywalizacji przystąpiły 33 drużyny, zwycięzcy eliminacji powiatowych, reprezentujące swój powiat z naszego województwa. Swoich zawodników dopingowali koleżanki i koledzy oraz nauczyciele. Zespoły, które zajęły od I do X miejsca otrzymały atrakcyjne nagrody: laptopy, rowery górskie, aparaty cyfrowe, DVD, radioodtwarzacze, odtwarzacze MP3 oraz deskorolki. W dniu 26 czerwca 2007 roku odbyło się zakończenie trzeciej edycji projektu Z Pyrkiem bezpieczniej roku szkolnego 2006/2007 oraz wręczenie dyrektorom szkół certyfikatów dla 50 szkół podstawowych. Każda placówka, musiała spełnić narzucone przez organizatorów wymogi tzn.: sporządzenie raportu z prowadzonych, całorocznych zajęć z dziećmi na bazie elementarza Z Pyrkiem bezpieczniej, udział prac wykonanych przez uczniów na Targach Edukacyjnych, a także dwukrotny udział nauczycieli w szkoleniach. Ponadto uhonorowanych zostało 16 placówek, które już po raz trzeci brały udział w projekcie. Otrzymały one statuetki lauru z logo Pyrka. Łącznie w ciągu trzech lat w projekcie wzięło udział 175 szkół podstawowych z terenu województwa.

5 W grudniu 2008 roku powstał pierwszy w Polsce, policyjny portal edukacyjny Gospodarzem na stronie jest sierżant Pyrek. Portal przeznaczony jest dla dzieci, rodziców i nauczycieli. W części dla dzieci "Pyrkowej Krainie" zamieszczone są interaktywne gry i zabawy, wspierające rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny najmłodszych. Zabawy nie tylko zachęcają dzieci do zabawy, ale również i do nauki. Pozwalają rozwinąć umiejętność logicznego myślenia, ćwiczą spostrzegawczość, refleks, uczą postępować według ustalonych norm i zasad. Pyrkowa Kraina jest miejscem, które tworzą również same dzieci. W dziale Biblioteczka publikowane są opowiadania i wierszyki, autorstwa najmłodszych, których głównym bohaterem jest sierżant Pyrek. Natomiast w Galerii znajduje się zbiór najciekawszych prac plastycznych przesłanych przez dzieci. Specjalnie dla rodziców i nauczycieli został stworzony osobny dział Kraina dorosłych, w którym zawarte są: konspekty lekcji, artykuły dotyczące takich zagadnień jak bezpieczeństwo, rozwój, edukacja itp. porady specjalistów dotyczące bezpieczeństwa dziecka i osoby dorosłej, filmy prewencyjne Ponadto na naszej stronie można znaleźć aktualne informacje o spotkaniach, wydarzeniach i konkursach z udziałem sierżanta Pyrka organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Portal cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród dzieci, jak i nauczycieli, rodziców. Od dnia uruchomienia stronę odwiedziło około 150 tys. osób z całej Polski. Zalogowanych jest 190 użytkowników Przyjaciół sierżanta Pyrka, którzy aktywnie uczestniczą w grach i zabawach zamieszczonych na stronie, przesyłają własne opowiadania i prace plastyczne. Materiały informacyjno- edukacyjne do wdrażania programu. W celu realizacji programu wydano następujące materiały informacyjno-edukacyjne: Elementarze Z Pyrkiem bezpieczniej część I i II portal internetowy płyty CD z nagranym teledyskiem Z Pyrkiem bezpieczniej, kolorowanki, plany lekcji, linijki, odblaski, długopisy, koszulki dla dzieci, naklejki, dyplomy, maskotki sierż. Pyrka, breloczki. Liczba adresatów programu. Adresatami są uczniowie klas I-III szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. W roku 2004/2005 objęci zostali nim uczniowie klas 0 i 1 ( ogółem ok. 77 tys. Uczniów). W następnych latach programem objęte zostały kolejne roczniki uczniów rozpoczynających nauczanie początkowe. Program Z Pyrkiem bezpieczniej realizowany jest w 1943 szkołach i 125 przedszkolach na terenie Wielkopolski. W związku uruchomieniem w grudniu 2008 roku portalu edukacyjnego pyrek.pl do realizacji programu Z Pyrkiem bezpieczniej przystąpiły również szkoły podstawowe oraz przedszkola z województwa podkarpackiego. Stronę pyrek.pl odwiedza średnio dziennie 2,6 tys. osób z całej Polski. W sumie od dnia uruchomienia na stronę weszło 150 tys. użytkowników. Naszym portalem zainteresowani są również internauci ze Stanów zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Republiki Federalnej Niemiec.

6 Jednostka realizująca program. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz jednostki terenowe województwa wielkopolskiego. Koordynator program Wydział Prewencji KWP w Poznaniu oraz specjaliści ds. nieletnich komend miejskich i powiatowych województwa wielkopolskiego. Ewaluacja. Raz w roku dokonywana jest analiza realizacji programu i ocena osiąganych efektów oraz zakładanych celów. Na tej podstawie modyfikowane lub wypracowywane są dalsze założenia i kierunki realizacji w latach następnych. Efekty działania: Program Z Pyrkiem bezpieczniej realizowany jest w 1943 szkołach i 125 przedszkolach na terenie Wielkopolski. Portal internetowy pyrek.pl odwiedza dziennie 2,6 tys. osób z całej Polski. Zalogowanych jest 190 użytkowników Przyjaciół sierżanta Pyrka, którzy aktywnie uczestniczą w grach i zabawach zamieszczonych na stronie, przesyłają własne opowiadania i prace plastyczne. Prezentacja przedszkolnych i szkolnych projektów podczas corocznych Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Wydarzenia w placówkach realizujących program: turnieje, wystawy, przedstawienia, konkursy, spotkania-pogadanki z sierżantem Pyrkiem, festyny i wiele innych. W ramach projektu opracowano w Wydziale Prewencji KWP w Poznaniu materiały profilaktyczne: plany lekcji, kolorowanki, linijki, długopisy, naklejki, e-kartki, zawierające porady prewencyjne. Sierżant Pyrek jest jedną z najbardziej rozpoznawanych maskotek w Wielkopolsce. nieletni Zakres działania / zakres przeciwdziałania

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

Jestem Kibicem przez duże K

Jestem Kibicem przez duże K Partnerzy programu: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Państwowa Agencja Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gminie Przyłęk

Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gminie Przyłęk 109 Gminny Zespół do Spraw Bezpieczeństwa przy Urzędzie Gminy w Przyłęku Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gminie Przyłęk 1. Cele programu poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-08-03/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-08-03/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-08-03/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 I. WSTĘP Koncepcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce na lata 2012-2017 została napisana przy aktywnym udziale nauczycieli pracujących w naszej placówce, a także uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo