Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 15/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 6) Program. 7) Zapewnienie trenerów. 8) Materiały szkoleniowe, ankiety, test. 9) Nadzór nad szkoleniem. 10) Dokumentacja ze szkolenia i doradztwa. 11) Sposób rozliczenia, płatności. 12) Ochrona danych osobowych. 13) Prawa autorskie. 14) Kody CPV. 15) Zakres, który zapewnia Zamawiający. 1) Nazwa zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych dla 60 Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start. 2) Źródło finansowania. - Projekt pn.: Staż na nowy start jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lata Informacje o projekcie: Numer i nazwa Priorytetu: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Numer i nazwa Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Numer i nazwa Poddziałania: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Instytucja, w której został złożony wniosek: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Numer konkursu: 19/POKL/6.1.1/2012. Okres realizacji projektu: od do Obszar realizacji projektu: powiat rzeszowski ziemski i grodzki. Nazwa Beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /12-00, zawarta w dniu r. pomiędzy Województwem Podkarpackim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). Przedmiot zamówienia składa się z 6 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na dowolną liczbę części. 1

2 Część nr 1: Szkolenie dla GRUPY I. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych dla GRUPY I (10 osób) Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start w wymiarze 40 godzin na grupę - 10 osób. Łączna liczba godzin: 40 godzin, po 8 godz. dziennie, przez 5 dni (roboczych, kolejno od poniedziałku do piątku) szkolenia w okresie 1 tygodnia. 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram szkolenia (patrz punkt 4). Miejsce szkolenia: obszar powiatu rzeszowskiego grodzkiego lub ziemskiego. Salę na szkolenia zapewnia Zamawiający (patrz punkt 5). Uczestnikami szkolenia będzie 10 osób dorosłych Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start osoby długotrwale bezrobotne. Beneficjent Ostateczny (BO) projektu - oznacza osobę, która spełnia łącznie następujące kryteria: a) zamieszkuje na terenie powiatu rzeszowskiego ziemskiego lub rzeszowskiego grodzkiego; b) jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, jako osoba długotrwale bezrobotna (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U Nr 99 poz osoba długotrwale bezrobotna oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych). Część nr 2: Szkolenie dla GRUPY II. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych dla GRUPY II (10 osób) Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start w wymiarze 40 godzin na grupę - 10 osób. Łączna liczba godzin: 40 godzin, po 8 godz. dziennie, przez 5 dni (roboczych, kolejno od poniedziałku do piątku) szkolenia w okresie 1 tygodnia. 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram szkolenia (patrz punkt 4). Miejsce szkolenia: obszar powiatu rzeszowskiego grodzkiego lub ziemskiego. Salę na szkolenia zapewnia Zamawiający (patrz punkt 5). Uczestnikami szkolenia będzie 10 osób dorosłych Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start osoby długotrwale bezrobotne. Beneficjent Ostateczny (BO) projektu - oznacza osobę, która spełnia łącznie następujące kryteria: a) zamieszkuje na terenie powiatu rzeszowskiego ziemskiego lub rzeszowskiego grodzkiego; b) jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, jako osoba długotrwale bezrobotna (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U Nr 99 poz osoba długotrwale bezrobotna oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych). Część nr 3: Szkolenie dla GRUPY III. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych dla GRUPY III (10 osób) Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start w wymiarze 40 godzin na grupę - 10 osób. Łączna liczba godzin: 40 godzin, po 8 godz. dziennie, przez 5 dni (roboczych, kolejno od poniedziałku do piątku) szkolenia w okresie 1 tygodnia. 2

3 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram szkolenia (patrz punkt 4). Miejsce szkolenia: obszar powiatu rzeszowskiego grodzkiego lub ziemskiego. Salę na szkolenia zapewnia Zamawiający (patrz punkt 5). Uczestnikami szkolenia będzie 10 osób dorosłych Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start osoby długotrwale bezrobotne. Beneficjent Ostateczny (BO) projektu - oznacza osobę, która spełnia łącznie następujące kryteria: a) zamieszkuje na terenie powiatu rzeszowskiego ziemskiego lub rzeszowskiego grodzkiego; b) jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, jako osoba długotrwale bezrobotna (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U Nr 99 poz osoba długotrwale bezrobotna oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych). Część nr 4: Szkolenie dla GRUPY IV. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych dla GRUPY IV (10 osób) Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start w wymiarze 40 godzin na grupę - 10 osób. Łączna liczba godzin: 40 godzin, po 8 godz. dziennie, przez 5 dni (roboczych, kolejno od poniedziałku do piątku) szkolenia w okresie 1 tygodnia. 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram szkolenia (patrz punkt 4). Miejsce szkolenia: obszar powiatu rzeszowskiego grodzkiego lub ziemskiego. Salę na szkolenia zapewnia Zamawiający (patrz punkt 5). Uczestnikami szkolenia będzie 10 osób dorosłych Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start osoby długotrwale bezrobotne. Beneficjent Ostateczny (BO) projektu - oznacza osobę, która spełnia łącznie następujące kryteria: a) zamieszkuje na terenie powiatu rzeszowskiego ziemskiego lub rzeszowskiego grodzkiego; b) jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, jako osoba długotrwale bezrobotna (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U Nr 99 poz osoba długotrwale bezrobotna oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych). Część nr 5: Szkolenie dla GRUPY V. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych dla GRUPY V (10 osób) Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start w wymiarze 40 godzin na grupę - 10 osób. Łączna liczba godzin: 40 godzin, po 8 godz. dziennie, przez 5 dni (roboczych, kolejno od poniedziałku do piątku) szkolenia w okresie 1 tygodnia. 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram szkolenia (patrz punkt 4). Miejsce szkolenia: obszar powiatu rzeszowskiego grodzkiego lub ziemskiego. Salę na szkolenia zapewnia Zamawiający (patrz punkt 5). Uczestnikami szkolenia będzie 10 osób dorosłych Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start osoby długotrwale bezrobotne. 3

4 Beneficjent Ostateczny (BO) projektu - oznacza osobę, która spełnia łącznie następujące kryteria: a) zamieszkuje na terenie powiatu rzeszowskiego ziemskiego lub rzeszowskiego grodzkiego; b) jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, jako osoba długotrwale bezrobotna (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U Nr 99 poz osoba długotrwale bezrobotna oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych). Część nr 6: Szkolenie dla GRUPY VI. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych dla GRUPY VI (10 osób) Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start w wymiarze 40 godzin na grupę - 10 osób. Łączna liczba godzin: 40 godzin, po 8 godz. dziennie, przez 5 dni (roboczych, kolejno od poniedziałku do piątku) szkolenia w okresie 1 tygodnia. 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram szkolenia (patrz punkt 4). Miejsce szkolenia: obszar powiatu rzeszowskiego grodzkiego lub ziemskiego. Salę na szkolenia zapewnia Zamawiający (patrz punkt 5). Uczestnikami szkolenia będzie 10 osób dorosłych Beneficjentów Ostatecznych projektu Staż na nowy start osoby długotrwale bezrobotne. Beneficjent Ostateczny (BO) projektu - oznacza osobę, która spełnia łącznie następujące kryteria: a) zamieszkuje na terenie powiatu rzeszowskiego ziemskiego lub rzeszowskiego grodzkiego; b) jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, jako osoba długotrwale bezrobotna (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U Nr 99 poz osoba długotrwale bezrobotna oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych). Uwagi ogólne dotyczące wszystkich części: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: zapewnienie trenerów, opracowanie szczegółowego programu szkolenia, opracowanie w wersji elektronicznej materiałów szkoleniowych, nadzór nad trenerami. Wykonawca ponosi koszty dojazdów trenerów na miejsce szkolenia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w całości do r., w tym: Cześć nr 1 (GRUPA I): od do (w godz. od 09:00 do 17:00, za wyjątkiem r., gdzie szkol. będą w godz. od 10:00 do 18:00; w podanych godzinach zostały uwzględnione: 2 przerwy kawowe i przerwa na obiad dla uczestników szkolenia każdego dnia szkolenia). 4

5 Zamawiający poda szczegółowy harmonogram czasowy z uwzględnieniem przerw kawowych i na obiad w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia, na skutek zaistnienia okoliczności/przyczyny, na które Zamawiający nie miał wpływu, albo którym nie mógł zaradzić. Część nr 2 (GRUPA II): od do (w godz. od 09:00 do 17:00, za wyjątkiem r., gdzie szkol. będą w godz. od 10:00 do 18:00; w podanych godzinach zostały uwzględnione: 2 przerwy kawowe i przerwa na obiad dla uczestników szkolenia każdego dnia szkolenia). Zamawiający poda szczegółowy harmonogram czasowy z uwzględnieniem przerw kawowych i na obiad w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia, na skutek zaistnienia okoliczności/przyczyny, na które Zamawiający nie miał wpływu, albo którym nie mógł zaradzić. Cześć 3 (GRUPA III) od do (w godz. od 09:00 do 17:00, za wyjątkiem r., gdzie szkol. będą w godz. od 10:00 do 18:00; w podanych godzinach zostały uwzględnione: 2 przerwy kawowe i przerwa na obiad dla uczestników szkolenia każdego dnia szkolenia). Zamawiający poda szczegółowy harmonogram czasowy z uwzględnieniem przerw kawowych i na obiad w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia, na skutek zaistnienia okoliczności/przyczyny, na które Zamawiający nie miał wpływu, albo którym nie mógł zaradzić. Cześć 4 (GRUPA IV): od do (w godz. od 09:00 do 17:00, za wyjątkiem r., gdzie szkol. będą w godz. od 10:00 do 18:00; w podanych godzinach zostały uwzględnione: 2 przerwy kawowe i przerwa na obiad dla uczestników szkolenia każdego dnia szkolenia). Zamawiający poda szczegółowy harmonogram czasowy z uwzględnieniem przerw kawowych i na obiad w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia, na skutek zaistnienia okoliczności/przyczyny, na które Zamawiający nie miał wpływu, albo którym nie mógł zaradzić. Cześć 5 (GRUPA V): od do (w godz. od 09:00 do 17:00, za wyjątkiem r., gdzie szkol. będą w godz. od 10:00 do 18:00; w podanych godzinach zostały uwzględnione: 2 przerwy kawowe i przerwa na obiad dla uczestników szkolenia każdego dnia szkolenia). Zamawiający poda szczegółowy harmonogram czasowy z uwzględnieniem przerw kawowych i na obiad w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia, na skutek zaistnienia okoliczności/przyczyny, na które Zamawiający nie miał wpływu, albo którym nie mógł zaradzić. Cześć 6 (GRUPA VI): od do (w godz. od 09:00 do 17:00, za wyjątkiem r., gdzie szkol. będą w godz. od 10:00 do 18:00; w podanych godzinach zostały uwzględnione: 2 przerwy kawowe i przerwa na obiad dla uczestników szkolenia każdego dnia szkolenia). Zamawiający poda szczegółowy harmonogram czasowy z uwzględnieniem przerw kawowych i na obiad w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. 5

6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia, na skutek zaistnienia okoliczności/przyczyny, na które Zamawiający nie miał wpływu, albo którym nie mógł zaradzić. 5) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. Część nr 1, cześć nr 2, cześć nr 3, cześć nr 4, cześć nr 5, cześć nr 6 : Województwo Podkarpackie, powiat rzeszowski, grodzki lub ziemski. 6) Program dotyczy wszystkich części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego programu szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych, w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, uwzględniającego poniższe wskazówki: W ramach formy wsparcia odbywać się mogą zajęcia dla Beneficjentów Ostatecznych projektu, które mają na celu przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy i zwiększenia ich szans na podjęcie zatrudnienia. Zajęcia takie powinny być prowadzone w formie warsztatów (zajęcia aktywizacyjne) oraz szkoleń i obejmować między innymi zagadnienia z zakresu informacji o rynku pracy, poruszania się po rynku pracy, wypełniania dokumentów aplikacyjnych (jak np. list intencyjny, list motywacyjny, życiorys zawodowy), ćwiczenia (zajęcia aktywizacyjne) w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem techniki komputerowej, zapoznanie z zasadami prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz jej przebiegiem, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, rozmowa kwalifikacyjna połączona z autoprezentacją przed kamerą video, analiza mocnych i słabych stron itp. Wykonawca zaproponuje i przedstawi szczegółowy zakres szkolenia w rozpisaniu na kolejne dni szkolenia (typu: 1 dzień -..., 2 dzień -..., 3 dzień, 4 dzień -., 5 dzień -..) Program szkolenia musi wskazywać bloki tematyczne, w ramach każdego bloku zakres szkolenia (w punktach) z podziałem/wskazaniem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz informacje dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie zdobędą uczestnicy po ich zakończeniu. Zamawiający zapewnia sobie możliwość korekty. 7) Zapewnienie trenerów dotyczy wszystkich części zamówienia Wykonawca musi zapewnić odpowiednią kadrę. Przedmiot zamówienia musi być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Minimalne wymogi dotyczące osób, które będą prowadzić szkolenia, opracowywać programy, materiały szkoleniowe, ankiety, test i wykonywać szkolenia to: 7.1. Posiadanie doświadczenia w realizacji szkoleń z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych - minimum 500 wykonanych godzin szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych, w ciągu ostatnich 4 lat Posiadanie doświadczenia w realizacji zajęć aktywizacyjnych z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych (obejmujące np. przygotowanie CV, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja, poruszanie się po rynku pracy) - minimum 500 wykonanych godzin zajęć aktywizacyjnych z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych, w ciągu ostatnich 4 lat. 6

7 7.3. Posiadanie doświadczenia w opracowywaniu materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji szkoleń z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych Posiadanie doświadczenia w realizacji szkoleń lub zajęć aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych. Punkty od 7.1 do 7.4 szkolenia. muszą być spełnione łącznię przez każdą osobę prowadzącą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do realizacji szkoleń oraz ich CV wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Wzór CV stanowi załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu i zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji w/w osób poprzez m.in. przeprowadzenie (telefonicznie) rozmów kwalifikacyjnych, ocenę kwalifikacji, rozmowę z kandydatem na trenera. Zamawiający informuje, że CV trenerów może być przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (zwanego dalej WUP) celem akceptacji. W przypadku braku akceptacji przez RARR S.A. i/lub przez WUP Wykonawca wskazuje inną osobę o wymaganych kwalifikacjach. 8) Materiały szkoleniowe, ankiety, test Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zgodnie z programem szkolenia (patrz punkt 6), na które będzie się składać: Prezentacja (w wersji elektronicznej) na każdy blok tematyczny o liczbie slajdów adekwatnej do zakresu poszczególnego bloku tematycznego. Liczba prezentacji ma być równa liczbie bloków tematycznych. Prezentacje powinny zostać oznaczone logotypem PO KL i UE oraz logotypem projektu pn.: Staż na nowy start. Szablon prezentacji w wersji elektronicznej (plik Power Point.pptx) Zamawiający przekaże Wykonawcy, do 3 dni roboczych od podpisania umowy, drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres . Wydruk materiałów szkoleniowych zapewnia Zamawiający (patrz punkt 15) b). Zamawiający rozda materiały szkoleniowe uczestnikom szkolenia w pierwszym dniu szkolenia Podręcznik w wersji elektronicznej, minimum 30 stron formatu A4, zastosowana czcionka tekstu Verdana 10, nagłówki Verdana 10 wytłuszczone, tytuły rozdziałów Verdana 12 wytłuszczone. Rozdziały (wraz z punktami i podpunktami) powinny być ponumerowane i umieszczone w spisie treści. Należy zastosować stałą interlinię 1,15 do całości tekstu. Odstępy pomiędzy wierszami ustawić na 0. Jeśli zajdzie konieczność powiększenia odstępu pomiędzy wierszami należy użyć klawisza ENTER. Ewentualne rysunki, diagramy i tabele należy dostosować do rozmiaru strony tj. A4. Podręcznik powinien składać się z: - rozdziałów odpowiadającym osobno blokom szkoleniowym, - punktów i podpunktów odpowiadającym zakresom szkolenia z programu szkolenia. Każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej strony. Podręcznik powinien zawierać tytuł szkolenia, logotypy PO KL i UE oraz logotyp projektu pn.: Staż na nowy start 7

8 Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty merytorycznej treści materiałów szkoleniowych, w szczególności w zakresie aktualności przedstawionych informacji, rozwinięcia treści punktów i podpunktów podręcznika, kwestii przejrzystości i czytelności podręcznika (m.in. formatowanie, nagłówków, wytłuszczenia tekstu, formatowanie rysunków, diagramów tabel itp.). Wykonawca jest zobowiązany do opracowania ostatecznej treści podręcznika i ostatecznej wersji materiałów szkoleniowych rozumianych, jako prezentacje w wersji elektronicznej, oraz dostarczenia ich do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Koszty opracowania materiałów szkoleniowych i podręcznika ponosi Wykonawca Wykonawca zapewni we własnym zakresie narzędzia niezbędne do wykonania ćwiczeń polegających na autoprezentacji przed kamerą video połączonych z analizą nagranego materiału Wykonawca musi posiadać własny laptop Wykonawca opracuje w wersji elektronicznej, wydrukuje i wykona ankietę sprawdzającą dla uczestników szkolenia na początku i na zakończenie szkolenia, format pliku doc. Wykonawca w/w ankietę (w wersji elektronicznej i wydrukowaną oraz wypełnioną przez uczestników szkolenia) przekaże Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia za wykonanie usługi szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu zakończeniu szkolenia danej grupy Wykonawca opracuje w wersji elektronicznej, wydrukuje i wykona test kompetencji na zakończenie szkolenia, format pliku doc. Wykonawca w/w test (w wersji elektronicznej i wydrukowany oraz wypełniony przez uczestników szkolenia) przekaże Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia za wykonanie usługi szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu dniu szkolenia danej grupy. 9) Nadzór nad szkoleniem 9.1. Nadzór prowadzony przez Wykonawcę. a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad pracą trenerów. b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o przypadkach nieobecności uczestników szkolenia oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie. c) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności uczestników szkolenia i dziennika zajęć, karty czasu pracy trenerów, list odbioru materiałów szkoleniowych - według wzorów przekazanych przez Zamawiającego, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. d) Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego musza mieć oznaczenie ze wskazaniem numeru umowy i datą jej zawarcia tj. Dotyczy umowy nr RARR/CZP/.../2013 zawartej dnia Nadzór prowadzony przez Zamawiającego 8

9 a) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli merytorycznej, w tym przeprowadzenie wszelkich ankiet ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwić przeprowadzenie kontroli realizacji szkoleń - w każdej chwili związania umową. b) UWAGA!!!! Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli szkolenia, w tym treści szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia i podczas szkolenia oraz dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo by podczas szkolenia byli obecni, przysłuchiwali się, kontrolowali treść szkolenia pracownicy Zamawiającego i/lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości merytorycznych w treści Szkolenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 10) Dokumentacja ze szkolenia Dokumentacja sporządzana w trakcie szkolenia Wykonawca jest zobowiązany prowadzenia dokumentacji szkoleniowych, oddzielnie dla każdej grupy uczestników (części zamówienia), w tym: a) list obecności na szkoleniu za każdy dzień uczestnictwa, podpisanych przez uczestników i trenera prowadzącego szkolenie; listy obecności muszą być prowadzone odrębnie dla każdej grupy szkoleniowej, b) kart czasu pracy trenera na szkoleniu, które będą zawierać wymiar godzin, tematy/zakresy szkolenia, podpisy osób prowadzących dany blok tematyczny oraz dodatkowe informacje, w tym wizyty kontrolne. Karta powinna być uzupełniana na bieżąco po każdym dniu zajęć szkoleniowych. Każdy trener prowadzi oddzielnie swoją kartę czasu pracy, c) list odbioru materiałów szkoleniowych, (które wydrukuje Zamawiający z plików w wersji elektronicznej przekazanych przez Wykonawcę), d) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, tj. zaświadczenie ukończenia szkolenia, podpisane przez Wykonawcę. Wzory w/w dokumentów będą przekazane Wykonawcy do 3 dni roboczych po zawarciu umowy. W przypadku braku obecności na szkoleniach uczestnika/uczestników Wykonawca zobowiązany jest natychmiast informować o tym Zamawiającego. Zabrania się korektorowania w/w dokumentów, dopuszczalne są jedynie przekreślenia ewentualnych pomyłek pisarskich Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu potwierdzająca wykonanie usługi: a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie do 3 dni po zakończeniu zajęć każdej grupy szkoleniowej (części zamówienia) kompletu dokumentacji obejmującej: oryginały list obecności za każdy dzień szkolenia, list odbioru materiałów szkoleniowych oraz kart czasu pracy trenera. b) Potwierdzeniem dostarczenia dokumentów jest protokół ich odbioru zawierający numer umowy, nazwę, datę szkolenia, datę przekazania dokumentów, nazwę/opis dokumentu, wskazanie osób przekazujących i odbierających, podpisy osób. 11) Sposób rozliczenia, płatności. a) Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za liczbę wykonanych części zamówienia (przeszkolonych grup), według stawki za 1 godz. szkolenia pomnożoną przez wymiar szkolenia na jedną grupę, tzn: jedna cześć zamówienia równa się jedna grupa szkoleniowa, 9

10 wymiar szkolenia na jedną część zamówienia (jedną grupę szkoleniową) wynosi 40 godz. stawka za jedną godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy), z tego wynika wyliczenie do wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy: każda część zamówienia: 40 godz. x stawka za 1 godz. = wynagrodzenie brutto Wykonawcy. - Wynagrodzenie wykonawcy będzie oddzielnie dla każdej części zamówienia i dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie zawierana umowa. W sytuacji rezygnacji osoby (uczestnika) przed rozpoczęciem danego szkolenia kwota wynagrodzenia Wykonawcy się nie zmienia, (na miejsce osoby, która zrezygnowała Zamawiający skieruje inną osobę z listy rezerwowej); w sytuacji rezygnacji uczestnika projektu w trakcie szkolenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy pełne wynagrodzenie, nawet jeżeli osoba, która zrezygnowała nie zostanie zastąpiona inna osobą, z zastrzeżeniem punktu 9) b, b) Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów i protokołu potwierdzającego wykonanie szkolenia/ (protokołu odbioru usługi), podpisanego przez pracownika Centrum Zarządzania Parkiem/ sekcja Preinkubator - RARR S.A. c) Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę/faktury lub rachunek/ rachunki spełniające wymagania dla dowodów księgowych (określone w ustawie o rachunkowości) z wyszczególnieniem na tym dowodzie księgowym liczby grup i numerów grup dla których zrealizował szkolenie/szkolenia z zakresu podstawowych kompetencji społecznych i zawodowych, honorarium/ honoraria trenera/trenerów, według stawki za grupę szkoleniową.. d) Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez Zamawiającego. e) fakturowanie lub wystawienie rachunku i płatność po wykonaniu w całości całej części zamówienia, czyli całości z danej umowy. 12) Ochrona danych osobowych. a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn.: Staż na nowy start, b) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu realizacji udzielenia szkolenia, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu pn.: Staż na nowy start, c) Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), d) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności, e) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu. 13) Prawa autorskie. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji 10

11 społecznych i zawodowych, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Zamawiającego na korzystanie z w/w utworów. 14) kody CPV Usługi szkoleniowe. 15) Zakres, który zapewnia Zamawiający. a) Zamawiający zapewnia dla uczestników szkolenia: salę na szkolenia, zakwaterowanie, wyżywienie, przerwy kawowe dla uczestników szkolenia, transport uczestników projektu na miejsce szkolenia i z powrotem, b) wydruk materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia, c) Zamawiający przekaże Wykonawcy szablon prezentacji (plik.pptx) w wersji elektronicznej do 3 dni po podpisaniu umowy, drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres . a) wzór listy obecności, który przekaże Wykonawcy do 3 dni po podpisaniu umowy. b) wzór listy odbioru materiałów szkoleniowych, który przekaże Wykonawcy do 3 dni po podpisaniu umowy, c) wzór list odbioru zaświadczeń/certyfikatów, który przekaże Wykonawcy najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia szkolenia, d) wzór karty czasu pracy trenera, który przekaże Wykonawcy do 3 dni po podpisaniu umowy, e) wzór oznakowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi logotypami PO KL i UE oraz logotyp projektu pn.: Staż na nowy start, który przekaże Wykonawcy do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy, f) oznaczenie sali szkoleniowej. Załącznik nr 1. - Wzór CV trenera/doradcy. 11

12 Załącznik nr 1. - Wzór CV trenera/doradcy. Curriculum vitae 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Wykształcenie: Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 5. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) Język Czytanie Mowa Pismo 6. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 7. Inne umiejętności: 8. Doświadczenie zawodowe : Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: 9. Inne informacje: (czytelny podpis) 12

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 46/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 3/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 Doradztwo eksperckie Human Resource.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 Doradztwo eksperckie Human Resource. Strona 1 Doradztwo dla min. 6 max. 8 inicjatyw spółdzielczych: Część nr 1: Doradztwo eksperckie Human Resource. Załącznik nr 1a do SIWZ nr ZP 21/2013/CES Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP 31/2017/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 46/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 48/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Strona 1 Załącznik nr 6 do SIWZ nr ZP 2/2014/CSW/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3 1) Nazwa zamówienia, liczba osób, dni, godzin 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 32/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego dla 60 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 35/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia, liczba osób, dni, godzin 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 29/2014/CES/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia, liczba osób, dni, godzin 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 49/2012/BTP

Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 49/2012/BTP Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 49/2012/BTP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia: 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie opracowania biznesplanów dla 40

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 58/2013/BTP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 42/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 12/2014/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) NAZWA ZAMÓWIENIA 2) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 3) OGÓLNY ZAKRES (LICZBA OSÓB, GODZIN) DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

1) Nazwa zamówienia, Doradztwo eksperckie w zakresie udoskonalenia biznesplanu i dopracowania profilu spółdzielni socjalnej

1) Nazwa zamówienia, Doradztwo eksperckie w zakresie udoskonalenia biznesplanu i dopracowania profilu spółdzielni socjalnej Strona 1 Załącznik nr 1b do SIWZ nr ZP 21/2013/CES Doradztwo dla min. 6 max. 8 inicjatyw spółdzielczych: Część nr 2: Doradztwo eksperckie w zakresie udoskonalenia biznesplanu i dopracowania profilu spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 OPZ do ZP/13/2019/ROWES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Znak sprawy: ZP 5/2018/CRW Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1. Nazwa przedmiotu zamówienia, źródło finansowania, liczba osób 2. Termin realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacja o projekcie 1. Projekt pod nazwą Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie E- KOMPETENCJE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie E- KOMPETENCJE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie E- KOMPETENCJE Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 62180-2013 z dnia 2013-02-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 1. Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych dla 60

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO Z UTWORZENIEM IPD

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO Z UTWORZENIEM IPD ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO Z UTWORZENIEM IPD Projekt " Nowe kwalifikacje, nowe szanse" I. ZAMAWIAJĄCY: FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK LISÓW 155

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów

Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZS.201.16.2018 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów 1. Usługa szkoleniowa 1 - Kurs: Automatyka budynkowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa - Zlecenie nr rej./ /KSP/2013 zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej zwaną w dalszej treści umowy Zlecającym oraz Panią/Panem

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługę przygotowania testów oraz przygotowania i przeprowadzenia szkoleń wg poniższego opisu. Kryterium

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 58652-2011 z dnia 2011-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 5 maja 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących,

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 44/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami Projekt " Nowe kwalifikacje, nowe szanse" I. ZAMAWIAJĄCY: FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK LISÓW 155 A

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 373020-2012 z dnia 2012-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Doradztwo indywidualne dla 7 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2011. zawarta w dniu 2011r. w Brzezinach, przy ulicy Św. Anny 57 pomiędzy:

UMOWA NR./2011. zawarta w dniu 2011r. w Brzezinach, przy ulicy Św. Anny 57 pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR./2011 zawarta w dniu 2011r., przy ulicy Św. Anny 57 pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy, Ul. Św. Anny 57 90 060 Brzeziny reprezentowanym przez:. Kierownika lub osobę upoważnioną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 Strona1 UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 zawarta w Obornikach w dniu...roku, pomiędzy: Agatą Melara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Na Przeprowadzenie Pośrednictwa Pracy

Zapytanie Ofertowe Na Przeprowadzenie Pośrednictwa Pracy Zapytanie Ofertowe Na Przeprowadzenie Pośrednictwa Pracy Projekt " Nowe Kwalifikacje, Nowe Szanse" I. ZAMAWIAJĄCY: FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK LISÓW 155 A 21-100 LUBARTÓW NIP

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ W DĘBICY

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ W DĘBICY STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ W DĘBICY 39-200 Dębica ul. Św. Jadwigi 1 NIP 872-20-15-819 Data wystawienia: 30.01.2013r. Dotyczy: Zapytanie ofertowe Na podstawie Wytycznych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja POSTĘPOWANIE NR 1/NP50+/2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Łódź, dnia.. r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW MOTYWACYJNYCH ( ZAPYTANIE ) W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 6/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD) Strona1 Znak sprawy: ZP 8/2018/PPNT Wykonanie Indywidualnych Planów Działania oraz grupowego doradztwa zawodowego wraz z zapewnieniem cateringu i materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu Szansa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dyrektywa 2004/18/WE Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

PL-Opole: Oferowanie kursów językowych 2013/S 037-058128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Opole: Oferowanie kursów językowych 2013/S 037-058128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:58128-2013:text:pl:html PL-Opole: Oferowanie kursów językowych 2013/S 037-058128 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

Projekt Pracujący 45+ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pracujący 45+ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wzór oferty Wykonawcy Oferta na realizację szkolenia Pracownik administracyjno - biurowy 160 godzin w ramach projektu Pracujący 45+ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb realizacji programów specjalnych Mama

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestycja w kadry współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ATL Legal Consulting sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2012 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego DP UMOWA DP.. zawarta w Kielcach w dniu r. pomiędzy:

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego DP UMOWA DP.. zawarta w Kielcach w dniu r. pomiędzy: UMOWA DP.. zawarta w Kielcach w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego DP.2302.51.2018 Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) z siedzibą w 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części

Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części Kolbuszowa 2017.02.20. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części 1) Nazwa kursu, źródło finansowania, liczba osób 2) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012

Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012 WZÓR Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012 o organizację szkolenia pn. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy zawarta w dniu., pomiędzy Powiatem Milickim-Starostą Milickim reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE 01/POKL/15 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów Tel. 41 254-30-92 Suchedniów, 30.03.2015 I. Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek, ul. S.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania z aktywnej integracji

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania z aktywnej integracji Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania z aktywnej integracji DORADCA ZAWODOWY Na rzecz projektu systemowego pn.: Reintegracja

Bardziej szczegółowo

Umowa./../POKL/../2010

Umowa./../POKL/../2010 Rzeszów dnia.. r. Umowa./../POKL/../2010 na przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość Zarządcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w programie specjalnym DOGONIĆ JUTRO

R E G U L A M I N. uczestnictwa w programie specjalnym DOGONIĆ JUTRO R E G U L A M I N uczestnictwa w programie specjalnym DOGONIĆ JUTRO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Akademia Europejskich Kompetencji realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wrocław, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/03/07/2013/CNP2 na przeprowadzenie USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Wysokie Mazowieckie 05-06-2013 r. Zapytanie ofertowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją projektu systemowego nr umowy WND-POKL.07.01.01-20-073/13, pt. Moja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo