Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2012 roku. Listopad 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2012 roku. Listopad 2012 r."

Transkrypt

1 Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2012 roku Listopad 2012 r.

2 Agenda Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź synteza Stopa zwrotu dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. Perspektywy dla rynku metali Realizacja Strategii Wyniki ekonomiczne po 9 miesiącach 2012 roku Skonsolidowany wynik finansowy KGHM Polska Miedź KGHM International 1/28

3 Bardzo dobre wyniki finansowe KGHM Polska Miedź Wzrost wartości KGHM dla akcjonariuszy od początku roku o 67% Skonsolidowany wynik finansowy KGHM Polska Miedź za 9 miesięcy br. osiągnął poziom milionów PLN W związku z korzystniejszymi od zakładanych wynikami finansowymi, w październiku Spółka podwyŝszyła o 25% prognozę wyniku finansowego na 2012 rok W okresie 9 miesięcy 2012 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła poziom produkcji 500 tysięcy ton miedzi 2/28

4 Inwestycja w akcje KGHM gwarantuje ponadprzeciętny zysk dla inwestorów KGHM Zwrot całkowity Stopa zwrotu z inwestycji w akcje KGHM Indeksy z bazą na Indeks WIG20 Bloomberg World Mining Index Spółka wypłaciła w sierpniu br. I ratę dywidendy w wysokości 17 PLN na akcję Druga rata, w wysokości 11,34 PLN na akcję wypłacona zostanie 16 listopada br % X 2012 IX 2012 VIII 2012 VII 2012 VI 2012 V 2012 IV 2012 III 2012 II 2012 I 2012 ŹRÓDŁO: Data Stream 3/28

5 Gospodarka światowa zwalnia 102 Wskaźniki wyprzedzające koniunktury CLI OECD Kanada: PKB: 1.74 tn USD PKB r/r: 1.9% Q2 PKB 2013F: 2.0% Inflacja CPI: 1.2% Bezrobocie: 7.4% Strefa euro: PKB: 13.1 tn USD PKB r/r: -0.5% Q2 PKB 2013F: 0.2% Inflacja CPI: 2.5% Bezrobocie: 11.6% Polska Strefa euro USA Chiny Chiny: PKB: 7.3 tn USD PKB r/r: 7.4% Q3 PKB 2013F: 8.2% Inflacja CPI: 1.9 % Bezrobocie: 4.1% USA: PKB: 15.1 tn USD PKB kw/kw: 2.0% Q2 PKB 2013F: 2.1% Inflacja CPI: 1.7% Bezrobocie: 7.9% Polska: PKB: 0,51 tn USD PKB r/r: 2.4% Q2 PKB 2013F: 2.1% Inflacja CPI: 3.8% Chile: Bezrobocie: 12.4% PKB: 0.25 tn USD PKB r/r: 5.5% Q2 PKB 2013F: 4.4% CPI: 2.8% Bezrobocie: 6.5% *Prognozy PKB wg IMF Word Economic Outlook (10 październik 2012) 4/28

6 jednak popyt na metale w średnim i długim terminie będzie stabilnie wzrastał za sprawą krajów azjatyckich Perspektywy popytu na metale Według najbardziej konserwatywnego scenariusza, Chiny będą rozwijać się w tempie co najmniej 5% rocznie Postępować będą procesy industrializacji i elektryfikacji Chin Popyt na miedź w Azji będzie nadal rosnąć Konsumpcja miedzi rafinowanej W milionach ton Azja Południowo-Wschodnia (bez Chin) Bliski Wschód i Afryka Indie Chiny CAGR ,6% Rozwijające się kraje azjatyckie o licznej populacji, mają kluczowe znaczenie dla popytu na metale w długim terminie Kraje rozwijające się przykładają coraz większą uwagę do ochrony środowiska i zielonej energii co pozytywnie wpływa na perspektywy dla miedzi ,6% 5,4% 7,7% ŹRÓDŁO: CRU International; Copper Long Term Outlook 5/28

7 Moce produkcyjne Dodatkowo podaŝ metali jest obecnie ograniczona ze względu na coraz trudniejsze warunki geologiczne i polityczne Niestabilność polityczna > 100 kt Cu Problemy infrastrukturalne > 100 kt Cu < 100 kt Cu < 100 kt Cu Średnia zawartość miedzi na świecie Zawartość miedzi w procentach 0,88 0,77 Kazachstan Afganistan 0,67 Arabia Saudyjska Erytrea Panama Ekwador Kongo D.R. Zambia Peru Projekty Nowe projekty powinny mieć przeciętnie niŝszą zawartość miedzi w koncentracie ŹRÓDŁO: McKinsey Basic Materials Institute Mongolia Pakistan Filipiny Indonezja Papua Nowa Gwinea Chile 67% mocy produkcyjnych nowych kopalń na świecie pochodzi z krajów borykających się z problemami politycznymi bądź infrastrukturalnymi 6/28

8 Srebro jest dobrym metalem na niepewne czasy Ekspansywna polityka banków centralnych prowadzi do wzrostu cen metali szlachetnych W miliardach USD FED, ECB, BoJ, BoCh [skala lewa] Cena srebra [USD/oz skala prawa] WciąŜ wzrasta zainteresowanie srebrem ze strony inwestorów finansowych Srebro w posiadaniu funduszy ETF [mln oz] Perspektywy popytu na srebro Rosnące obawy inflacyjne, powstałe na bazie polityki banków centralnych, zwiększają popyt na metale szlachetne Po wejściu na rynek urządzeń cyfrowych popyt z sektora przemysłowego jest słabszy niŝ kilka lat temu Jednak teraz srebro jest coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnych technologiach W ciągu najbliŝszych lat zachowanie inwestorów finansowych będzie miało kluczowe znaczenie dla cen srebra ŹRÓDŁO: Bloomberg; CRU; KGHM 7/28

9 Perspektywa na inne metale Złoto Nikiel Zwiększone zainteresowanie kruszcem ze strony banków centralnych, których zakupy przewyŝszyły sprzedaŝ po raz pierwszy od 2009 roku Cenę złota wspiera polityka niskich stóp procentowych oraz luzowania ilościowego ze strony banków centralnych Niska baza zasobowa w Chinach, gdzie wewnętrzna produkcja zaspokaja ok. 16% popytu Popyt na specjalistyczne stopy metali w Chinach wzrasta szybciej niŝ PKB Molibden Niska substytucja oraz obniŝona moŝliwość recyklingu Stabilne fundamenty branŝy lotniczej, chemicznej oraz petrochemicznej 8/28

10 Strategia KGHM Dołączenie do grupy duŝych globalnych producentów miedzi o produkcji do około 700 tys. ton miedzi rocznie Poprawa Rozwój bazy Dywersyfikacja Wsparcie efektywności zasobowej źródeł regionu przychodu 5 Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej 9/28

11 Dzięki akwizycji Quadra FNX, KGHM zbudował portfel projektów zasobowych Projekty Grupy Kapitałowej KGHM Projekt KGHM Polska Miedź SA Projekt KGHM International Ltd. Łańcuch budowy wartości projektów górniczych Ocena potencjału zasobowego Weisswasser Kirkwood Foy Falconbridge-F. Rozpoznanie złoŝa Wartowice Gaworzyce- Radwanice Franke blok Pelusa Ocena ekonomiczna projektu Szklary Victoria Sierra Gorda - tlenkowa Malmbjerg Projekt i budowa zakładu górniczego Sierra Gorda Głogów Głęboki Przemysłowy 1 Afton-Ajax Produkcja Lubin Rudna Polkowice- Sieroszowice Robinson Carlota Franke Kopalnie Sudbury Informacja geologiczna ZłoŜe Projekt górniczy Zakład górniczy Produkcja 1 Głogów Głęboki Przemysłowy nie będzie odrębnym zakładem górniczym, wykorzystana zostanie infrastruktura kopalń Rudna i Polkowice-Sieroszowice 10/28

12 KGHM Polska Miedź jest w ścisłej czołówce największych producentów miedzi Wielkość bazy zasobowej 1 Produkcja górnicza miedzi W milionach ton miedzi w złoŝu W tysiącach ton, 2011 Codelco 93.2 Codelco 1817 Southern Peru 58.2 Freeport 1376 Freeport 55.8 BHP Billiton 1064 KGHM + KGHM I** 4 2 BHP Billiton Anglo American 6 KGHM Xstrata Rio Tinto Grupo Mexico Anglo American Xstrata Rio Tinto Glencore RAO Norilsk KGHM + KGHMI 527 Antofagasta 8.9 KGHM 427 KGHMI 8.2 KGHMI Całkowite zasoby geologiczne w tym rezerwy, KGHM i KGHMI (wcześniej Quadra FNX) łącznie 2 Bez uwzględnienia projektu Afton-Ajax, w którym KGHM posiada 80% udziału zasoby ok. 1,3 mln t Cu Źródło: Produkcja - Copper Quarterly July 2012, Statistical Review; Zasoby Brook Hunt (A Wood Mackenzie Company); raporty KGHM 11/28

13 Skonsolidowany wynik finansowy

14 KGHM Polska Miedź S.A. nośnikiem bieŝących wyników Grupy W milionach PLN Udział KGHM Polska Miedź S.A. w wyniku skonsolidowanym Przychody ze sprzedaŝy 9M` M` KGHM Polska Miedź S.A % Przychody ze sprzedaŝy Koszty podstawowej działalności operacyjnej Wynik na podstawowej działalności operacyjnej % Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej Koszty finansowe (netto) % Zysk netto Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności x EBITDA Podatek dochodowy Zysk netto % EBITDA % Obecnie wynik Grupy generowany jest przez KGHM Polska Miedź S.A. Realizowane inwestycje, w tym KGHM International stanowić będą o wynikach Grupy w przyszłości Pogorszenie wyniku do analogicznego okresu roku poprzedniego dotyczy głównie zmiany wyniku KGHM Polska Miedź S.A. na skutek czynników przedstawionych w dalszej części prezentacji 9M`11 9M`12 13/28

15 Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A.

16 Utrzymanie poziomu notowań metali wyraŝonych w PLN Notowania miedzi USD/tonę Kurs walutowy USD/PLN Notowania srebra USD/uncję % 2,86 3,29 +15% 36,21-15% 30,63 9M M M M M M 2012 Pogorszenie notowań metali w odniesieniu do 9 miesięcy 2011 roku, wyŝszy kurs walutowy USD/PLN Notowania miedzi PLN/tonę % Notowania srebra PLN/kg % Notowania metali zgodne z załoŝeniami BudŜetu Kurs walutowy USD/ PLN korzystniejszy od zakładanego przez Spółkę 9M M M M /28

17 Stabilna produkcja górnicza Wydobycie urobku W milionach ton wagi suchej Produkcja miedzi w koncentracie W tysiącach ton Produkcja miedzi w elektrolitycznej W tysiącach ton Produkcja srebra W tonach 22,4 +2% 22,9 bz 427,2-2% 418, % ,5 322,5 Ze wsadów obcych 93,9 106,7 Zawartość miedzi w urobku Ze wsadów 333,3 własnych 312,0 1,62% 1,59% 9M`11 9M`12 9M`11 9M`12 9M`11 9M`12 9M`11 9M`12 ZbliŜony do planowanego poziom zawartości miedzi w urobku (1,59%) Stabilny wolumen produkcji miedzi w koncentracie Produkcja miedzi elektrolitycznej zgodna z planem przy 25% udziale wolumenu wsadów obcych 16/28

18 Po 9 miesiącach Spółka zrealizowała wynik planowany na 2012 rok W milionach PLN 9M`11 9M`12 Dynamika 9M`11 = 100 Przychody ze sprzedaŝy Koszty podstawowej działalności operacyjnej W tym podatek od wydobycia niektórych kopalin Wynik na podstawowej działalności operacyjnej Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wycena i realizacja instrumentów pochodnych RóŜnice kursowe Dywidendy Pozostałe Zysk z działalności operacyjnej koszty finansowe (netto) Podatek dochodowy Zysk netto EBITDA x x x x Wynik na podstawowej działalności operacyjnej po wyłączeniu głównych elementów kosztowych niezaleŝnych od Spółki (podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz wartości wsadów obcych) byłby na poziomie nieznacznie niŝszym od wyniku roku ubiegłego 17/28

19 ObniŜenie wyniku finansowego skutkiem przede wszystkim róŝnic kursowych oraz wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin W milionach PLN Zwiększenie wolumenu sprzedaŝy srebra z 880 t do 947 t oraz miedzi z 430 tys. t do 433 tys. t W tym zmiana korekty przychodów z poziomu 124 mln PLN do 248 mln PLN oraz wyniku z wyceny i realizacji instrumentów z 705 mln PLN do -15 mln PLN Zmniejszenie notowań miedzi z USD/t do USD/t oraz srebra z 36,21 USD/troz do 30,63 USD/troz Znaczący poziom ujemnych róŝnic kursowych w okresie wynika z wahań kursów walutowych przy wysokim stanie środków pienięŝnych zakumulowanych w Spółce w związku z zakupem akcji Quadra FNX Mining Zmiana kursu walutowego z 2,82 USD/PLN do 3,29 USD/PLN % W tym głównie z tytułu wzrostu kosztów pracy oraz pozostałych materiałów, paliw i energii Wynik netto 9M 11 Notowania metali i kurs walutowy 1 Wolumen sprzedaŝy Cu, Ag, Au 1 Hedging RóŜnice kursowe Dywidendy Koszt Podatek od całkowity wydobycia sprzedanych niektórych produktów 2 kopalin Wartość wsadów obcych Podatek dochodowy Pozostałe Wynik netto 9M`12 1 Wpływ na przychody 2 Z wyłączeniem podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz wartości wsadów obcych 18/28

20 Koszty rodzajowe z wyłączeniem wsadów obcych i podatku (+9%) W milionach PLN Struktura wzrostu kosztów rodzajowych Wsady obce % 21% Podatek od wydobycia niektórych kopalin 53% 26% Inne Pozostałe podatki i opłaty (+1%) Amortyzacja (+18%) Usługi obce (+8%) % Koszty pracy (+8%) Materiały, paliwa i energia (+9%) Dynamika 9M`11 9M`12 Wzrost kosztów według rodzaju o 24% jest skutkiem wyŝszej wartości wsadów obcych oraz wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin Pozostałe koszty rosną w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 9% 19/28

21 Wzrost całkowitego jednostkowego kosztu produkcji miedzi ze wsadów własnych wynika przede wszystkim z wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin W PLN/tonę SprzęŜony koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych % +14% Całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych 9M`11 Wartość szlamów anodowych (by-products) Zwiększenie zapasu Koszty pracy Materiały, paliwa i usługi obce Amortyzacja Całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych 9M 12 (bez podatku) Podatek od wydobycia niektórych kopalin Całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych 9M 12 W odniesieniu do roku ubiegłego całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych jest wyŝszy o 38% Po odjęciu kosztu podatku od wydobycia niektórych kopalin wzrost całkowitego kosztu produkcji miedzi ze wsadów własnych wynosi 14% Dodatkowym elementem wpływającym na wzrost kosztu jest zmniejszenie produkcji miedzi ze wsadów własnych 20/28

22 Bezpieczny poziom środków pienięŝnych pomimo realizacji inwestycji oraz wypłaty I transzy dywidendy W milionach PLN II rata (16.11) Środki pienięŝne ( ) Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Pozostałe Środki pienięŝne ( ) Zobowiązanie z tytułu dywidendy W okresie 9 miesięcy nastąpiło zmniejszenie stanu gotówki o mln PLN, głównie w związku z zamknięciem transakcji nabycia akcji spółki Quadra FNX oraz wypłatą I transzy dywidendy za 2011 rok 21/28

23 Korzystne wyniki finansowe po 9 miesiącach skutkowały podwyŝszeniem prognozy na 2012 rok Przychody W milionach PLN Zysk netto W milionach PLN Produkcja miedzi elektrolitycznej W tysiącach ton w tym ze wsadów obcych Produkcja srebra W tonach Średnioroczne notowania miedzi W USD/tona Średnioroczne notowania srebra W USD/uncja Kurs walutowy USD/PLN Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych W PLN/tona Nakłady inwestycyjne rzeczowe W milionach PLN Nakłady inwestycyjne kapitałowe W milionach PLN Prognoza z ,0 147, ,00 3, Korekta prognozy ,2 145, ,50 3, Zmiana +6% +25% +0,4% -1% +9% -2% +2% +6% -4% -8% -8% Zwiększenie zakładanego wyniku netto o 25% przy wyŝszych o 6% przychodach ze sprzedaŝy Zwiększenie wolumenu sprzedaŝy srebra ze względu na zwiększenie zawartości srebra w urobku WyŜszy poziom cen ze względu na korzystniejszy kurs walutowy USD/PLN przy nieco niŝszych notowaniach metali Zmniejszenie poziomu nakładów inwestycyjnych głównie w związku ze zmianą harmonogramu Przy duŝej zmienności warunków makroekonomicznych wartość wyceny aktywów finansowych moŝe ulegać znacznym wahaniom i wpływać na zmianę poziomu wyniku netto na koniec okresu Zwiększenie prognozy wyniku netto na 2012 rok o 25% 22/28

24 Wyniki ekonomiczne KGHM International

25 Wyniki finansowe KGHM International W milionach USD Q Q Q Przychody ze sprzedaŝy Pozytywne trendy w wynikach finansowych Skorygowana EBITDA Zysk netto 55 Wzrost przychodów w związku ze zwiększeniem wolumenu sprzedaŝy i wyŝszymi cenami miedzi Zwiększenie EBITDA dotyczy głównie kopalni Robinson Wzrost zysku netto głównie w związku z pozytywnymi efektami transakcji zabezpieczających kurs walutowy (CLP/USD) UWAGA: Skorygowana EBITDA liczona jest jako wynik na podstawowej działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące wartość zapasów minus koszty eksploracji. PowyŜsze ujęcie w naszej ocenie zapewnia inwestorom lepszą moŝliwość oceny wyników finansowych KGHM International 24/28

26 Wzrost produkcji i EBITDA KGHM International Robinson i Morrison są głównymi nośnikami produkcji i EBITDA w KGHM International Skorygowana EBITDA W milionach USD 96 Pozostałe DMC Morrison Robinson Q Q Q Produkcja miedzi W tysiącach ton 25,2 27,0 27,7 25/28

27 Kluczowe kopalnie KGHM International Robinson SprzedaŜ wzrosła na skutek zmniejszenia poziomu zapasów koncentratu Widoczna poprawa parametrów wydobycia i produktywności Stabilna sytuacja północnej ściany odkrywki Ruth Perspektywy Przeniesienie eksploatacji do obszaru Ruth 2 nd West w odkrywce Ruth i oczekiwane w związku z tym wyŝsze uzyski oraz wyŝsza zawartość miedzi w koncentracie Morrison Wzrost produkcji przy wyŝszych zawartościach w nadawie Większa wydajność systemu podsadzania i szybszy postęp robót przygotowawczych Rozwiązanie problemów z infrastrukturą szybu Craig we wrześniu 2012 r. Oczekiwana dalsza poprawa systemu podsadzki i produktywności kopalni w IV Q 26/28

28 Potencjał wzrostu KGHM International Sierra Gorda Oczekiwane uruchomienie produkcji w 2014 roku Około 3 tysięcy osób w projekcie, poniesione wydatki inwestycyjne na poziomie 1,1 mld USD do końca 3 kwartału 2012 roku (w tym KGHM International 0,28 mld USD) Zrealizowano 75% szczegółowych prac inŝynieryjno-projektowych Kluczowe działania Budowa fundamentów pod zakład przeróbki Usuwanie nadkładu i podłączenie do sieci elektrycznej, zapewniające maksymalne wykorzystanie parku maszynowego MontaŜ/produkcja kluczowych elementów wyposaŝenia Ukończenie zaplecza socjalnego, warsztatów serwisowych i zakup materiałów do budowy rurociągu Rekordowe 5,2 mln godzin bez kwalifikowanych wypadków przy pracy Optymalizacja flotacji molibdenowej Warsztaty serwisowe Rurociąg wody morskiej Roboty ziemne na obszarze kopalni MontaŜ urządzeń flotacyjnych Sierra Gorda rudy tlenkowe Testy ługowania na hałdzie Aktualnie trwa szacowanie nakładów 27/28

29 Potencjał wzrostu KGHM International Ajax We wrześniu KGHM International został operatorem projektu Ajax Weryfikacja i optymalizacja projektu zagospodarowania złoŝa Victoria Kontynuacja analiz technicznych i ekonomicznych przez wykonawcę robót górniczych DMC Opracowanie bardziej efektywnego planu zagospodarowania złoŝa wykorzystującego jeden szyb wydobywczy Kontynuacja rozmów z Vale i First Nations (przedstawiciele ludności rdzennej) Eksploracja na skalę globalną Weryfikacja istniejącego portfela projektów i strategii eksploracji Rozszerzenie eksploracji w skali globalnej w 2013 roku 28/28

30

Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku. Listopad 2013 r.

Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku. Listopad 2013 r. Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku Listopad 2013 r. Agenda Priorytety strategiczne KGHM Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. Wyniki ekonomiczne KGHM International 1/22 Priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za 2014 rok. 16 marca 2015

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za 2014 rok. 16 marca 2015 Pokłady możliwości Wyniki Grupy za 2014 rok 16 marca 2015 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.... 2 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

/przyjęta uchwałą Nr 33/VIII/12 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 kwietnia 2012 r./

/przyjęta uchwałą Nr 33/VIII/12 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 kwietnia 2012 r./ Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki /przyjęta uchwałą Nr 33/VIII/12

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 rok

Podstawowe założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 rok Podstawowe założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 rok 28 marca 2014 Dlaczego KGHM Polska Miedź S.A. nie publikuje prognozy wyników finansowych Duża zmienność na rynku metali Zmienność implikowana

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY PRACODAWCA W POLSCE według Randstad Award

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY PRACODAWCA W POLSCE według Randstad Award * RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU * NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY PRACODAWCA W POLSCE według Randstad Award 2 RAPORT CSR 2012 Spis treści Wstęp 2 1. O KGHM wyzwania i szanse lokalnego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, kwiecień 214 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. WPŁYW USTAWY NA

Bardziej szczegółowo

Zwięzła ocena sytuacji KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. za rok obrotowy 2008

Zwięzła ocena sytuacji KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. za rok obrotowy 2008 Zwięzła ocena sytuacji KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. za rok obrotowy 2008 /przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Zgodnie z rozdziałem III pkt 1 ppkt 1) Dobrych Praktyk Spółek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2013. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) 59-301 LUBIN. (kod pocztowy) (miejscowość)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2013. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) 59-301 LUBIN. (kod pocztowy) (miejscowość) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2013 (zgodnie z 82 ust. 2 oraz 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport roczny R 2011

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport roczny R 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2011 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

RAPORT TECHNICZNY DOTYCZĄCY PRODUKCJI MIEDZI I SREBRA PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W LEGNICKO-GŁOGOWSKIM OKRĘGU MIEDZIOWYM

RAPORT TECHNICZNY DOTYCZĄCY PRODUKCJI MIEDZI I SREBRA PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W LEGNICKO-GŁOGOWSKIM OKRĘGU MIEDZIOWYM KGHM Polska Miedź S.A. RAPORT TECHNICZNY DOTYCZĄCY PRODUKCJI MIEDZI I SREBRA PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W LEGNICKO-GŁOGOWSKIM OKRĘGU MIEDZIOWYM W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLSCE Tłumaczenie z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE BIULETYN RYNKOWY W ubiegłych dwóch tygodniach na rynek finansowy w dalszym ciągu napływały pozytywne dane makroekonomiczne, szczególnie ze strefy euro i USA. Pozwoliło to uwierzyć inwestorom,

Bardziej szczegółowo

KGHM: budowanie wartości

KGHM: budowanie wartości Strategie KGHM: budowanie wartości spółki globalnej Ponad 60% wzrostu wyceny akcji KGHM na warszawskim parkiecie, umocnienie pozycji wśród czołowych spółek wydobywczych i dywersyfikacja bazy zasobowej

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY Wydarzenia na rynkach finansowych w minionych dwóch tygodniach pozostawały pod wpływem wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiego banku centralnego

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY W przeciągu ostatnich dwóch tygodni banki centralne znów zdominowały rynki finansowe. Szef Banku Japonii zatwierdził olbrzymi zastrzyk finansowy (US$,4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ SA NA LATA 2009 2018 STRATEGY OF THE POLISH COPPER STOCK COMPANY (KGHM) FOR 2009 2018

STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ SA NA LATA 2009 2018 STRATEGY OF THE POLISH COPPER STOCK COMPANY (KGHM) FOR 2009 2018 GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 3 Herbert WIRTH, Krzysztof KUBACKI, Jarosław ZIEMKIEWICZ KGHM Polska Miedź SA, Legnica STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ SA NA LATA 2009 2018 Streszczenie. Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PS 2015. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport półroczny PS 2015. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PS 2015 (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne RAPORT ROCZNY 2011 KGHM Polska Miedź S.A. 1997 1998 1999 2000 2001 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży mln zł 4 089 3 642 4 113 4 983 4 218 Wynik na działalności podstawowej mln

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rynkowy. Wydział Ryzyka Rynkowego. marketrisk@kghm.com. Proszę o zapoznanie się z notą prawną na końcu dokumentu (str.

Biuletyn Rynkowy. Wydział Ryzyka Rynkowego. marketrisk@kghm.com. Proszę o zapoznanie się z notą prawną na końcu dokumentu (str. Biuletyn Rynkowy na dzień: 3 sierpnia 2015 Miedź: Cena miedzi ponownie obniżyła się, tym razem o 4,5%, i obecnie znajduje się na poziomach ostatnio notowanych w 2009 r. Rynek metalu w ostatnim czasie skupiał

Bardziej szczegółowo