Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2012 roku. Listopad 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2012 roku. Listopad 2012 r."

Transkrypt

1 Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2012 roku Listopad 2012 r.

2 Agenda Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź synteza Stopa zwrotu dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. Perspektywy dla rynku metali Realizacja Strategii Wyniki ekonomiczne po 9 miesiącach 2012 roku Skonsolidowany wynik finansowy KGHM Polska Miedź KGHM International 1/28

3 Bardzo dobre wyniki finansowe KGHM Polska Miedź Wzrost wartości KGHM dla akcjonariuszy od początku roku o 67% Skonsolidowany wynik finansowy KGHM Polska Miedź za 9 miesięcy br. osiągnął poziom milionów PLN W związku z korzystniejszymi od zakładanych wynikami finansowymi, w październiku Spółka podwyŝszyła o 25% prognozę wyniku finansowego na 2012 rok W okresie 9 miesięcy 2012 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła poziom produkcji 500 tysięcy ton miedzi 2/28

4 Inwestycja w akcje KGHM gwarantuje ponadprzeciętny zysk dla inwestorów KGHM Zwrot całkowity Stopa zwrotu z inwestycji w akcje KGHM Indeksy z bazą na Indeks WIG20 Bloomberg World Mining Index Spółka wypłaciła w sierpniu br. I ratę dywidendy w wysokości 17 PLN na akcję Druga rata, w wysokości 11,34 PLN na akcję wypłacona zostanie 16 listopada br % X 2012 IX 2012 VIII 2012 VII 2012 VI 2012 V 2012 IV 2012 III 2012 II 2012 I 2012 ŹRÓDŁO: Data Stream 3/28

5 Gospodarka światowa zwalnia 102 Wskaźniki wyprzedzające koniunktury CLI OECD Kanada: PKB: 1.74 tn USD PKB r/r: 1.9% Q2 PKB 2013F: 2.0% Inflacja CPI: 1.2% Bezrobocie: 7.4% Strefa euro: PKB: 13.1 tn USD PKB r/r: -0.5% Q2 PKB 2013F: 0.2% Inflacja CPI: 2.5% Bezrobocie: 11.6% Polska Strefa euro USA Chiny Chiny: PKB: 7.3 tn USD PKB r/r: 7.4% Q3 PKB 2013F: 8.2% Inflacja CPI: 1.9 % Bezrobocie: 4.1% USA: PKB: 15.1 tn USD PKB kw/kw: 2.0% Q2 PKB 2013F: 2.1% Inflacja CPI: 1.7% Bezrobocie: 7.9% Polska: PKB: 0,51 tn USD PKB r/r: 2.4% Q2 PKB 2013F: 2.1% Inflacja CPI: 3.8% Chile: Bezrobocie: 12.4% PKB: 0.25 tn USD PKB r/r: 5.5% Q2 PKB 2013F: 4.4% CPI: 2.8% Bezrobocie: 6.5% *Prognozy PKB wg IMF Word Economic Outlook (10 październik 2012) 4/28

6 jednak popyt na metale w średnim i długim terminie będzie stabilnie wzrastał za sprawą krajów azjatyckich Perspektywy popytu na metale Według najbardziej konserwatywnego scenariusza, Chiny będą rozwijać się w tempie co najmniej 5% rocznie Postępować będą procesy industrializacji i elektryfikacji Chin Popyt na miedź w Azji będzie nadal rosnąć Konsumpcja miedzi rafinowanej W milionach ton Azja Południowo-Wschodnia (bez Chin) Bliski Wschód i Afryka Indie Chiny CAGR ,6% Rozwijające się kraje azjatyckie o licznej populacji, mają kluczowe znaczenie dla popytu na metale w długim terminie Kraje rozwijające się przykładają coraz większą uwagę do ochrony środowiska i zielonej energii co pozytywnie wpływa na perspektywy dla miedzi ,6% 5,4% 7,7% ŹRÓDŁO: CRU International; Copper Long Term Outlook 5/28

7 Moce produkcyjne Dodatkowo podaŝ metali jest obecnie ograniczona ze względu na coraz trudniejsze warunki geologiczne i polityczne Niestabilność polityczna > 100 kt Cu Problemy infrastrukturalne > 100 kt Cu < 100 kt Cu < 100 kt Cu Średnia zawartość miedzi na świecie Zawartość miedzi w procentach 0,88 0,77 Kazachstan Afganistan 0,67 Arabia Saudyjska Erytrea Panama Ekwador Kongo D.R. Zambia Peru Projekty Nowe projekty powinny mieć przeciętnie niŝszą zawartość miedzi w koncentracie ŹRÓDŁO: McKinsey Basic Materials Institute Mongolia Pakistan Filipiny Indonezja Papua Nowa Gwinea Chile 67% mocy produkcyjnych nowych kopalń na świecie pochodzi z krajów borykających się z problemami politycznymi bądź infrastrukturalnymi 6/28

8 Srebro jest dobrym metalem na niepewne czasy Ekspansywna polityka banków centralnych prowadzi do wzrostu cen metali szlachetnych W miliardach USD FED, ECB, BoJ, BoCh [skala lewa] Cena srebra [USD/oz skala prawa] WciąŜ wzrasta zainteresowanie srebrem ze strony inwestorów finansowych Srebro w posiadaniu funduszy ETF [mln oz] Perspektywy popytu na srebro Rosnące obawy inflacyjne, powstałe na bazie polityki banków centralnych, zwiększają popyt na metale szlachetne Po wejściu na rynek urządzeń cyfrowych popyt z sektora przemysłowego jest słabszy niŝ kilka lat temu Jednak teraz srebro jest coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnych technologiach W ciągu najbliŝszych lat zachowanie inwestorów finansowych będzie miało kluczowe znaczenie dla cen srebra ŹRÓDŁO: Bloomberg; CRU; KGHM 7/28

9 Perspektywa na inne metale Złoto Nikiel Zwiększone zainteresowanie kruszcem ze strony banków centralnych, których zakupy przewyŝszyły sprzedaŝ po raz pierwszy od 2009 roku Cenę złota wspiera polityka niskich stóp procentowych oraz luzowania ilościowego ze strony banków centralnych Niska baza zasobowa w Chinach, gdzie wewnętrzna produkcja zaspokaja ok. 16% popytu Popyt na specjalistyczne stopy metali w Chinach wzrasta szybciej niŝ PKB Molibden Niska substytucja oraz obniŝona moŝliwość recyklingu Stabilne fundamenty branŝy lotniczej, chemicznej oraz petrochemicznej 8/28

10 Strategia KGHM Dołączenie do grupy duŝych globalnych producentów miedzi o produkcji do około 700 tys. ton miedzi rocznie Poprawa Rozwój bazy Dywersyfikacja Wsparcie efektywności zasobowej źródeł regionu przychodu 5 Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej 9/28

11 Dzięki akwizycji Quadra FNX, KGHM zbudował portfel projektów zasobowych Projekty Grupy Kapitałowej KGHM Projekt KGHM Polska Miedź SA Projekt KGHM International Ltd. Łańcuch budowy wartości projektów górniczych Ocena potencjału zasobowego Weisswasser Kirkwood Foy Falconbridge-F. Rozpoznanie złoŝa Wartowice Gaworzyce- Radwanice Franke blok Pelusa Ocena ekonomiczna projektu Szklary Victoria Sierra Gorda - tlenkowa Malmbjerg Projekt i budowa zakładu górniczego Sierra Gorda Głogów Głęboki Przemysłowy 1 Afton-Ajax Produkcja Lubin Rudna Polkowice- Sieroszowice Robinson Carlota Franke Kopalnie Sudbury Informacja geologiczna ZłoŜe Projekt górniczy Zakład górniczy Produkcja 1 Głogów Głęboki Przemysłowy nie będzie odrębnym zakładem górniczym, wykorzystana zostanie infrastruktura kopalń Rudna i Polkowice-Sieroszowice 10/28

12 KGHM Polska Miedź jest w ścisłej czołówce największych producentów miedzi Wielkość bazy zasobowej 1 Produkcja górnicza miedzi W milionach ton miedzi w złoŝu W tysiącach ton, 2011 Codelco 93.2 Codelco 1817 Southern Peru 58.2 Freeport 1376 Freeport 55.8 BHP Billiton 1064 KGHM + KGHM I** 4 2 BHP Billiton Anglo American 6 KGHM Xstrata Rio Tinto Grupo Mexico Anglo American Xstrata Rio Tinto Glencore RAO Norilsk KGHM + KGHMI 527 Antofagasta 8.9 KGHM 427 KGHMI 8.2 KGHMI Całkowite zasoby geologiczne w tym rezerwy, KGHM i KGHMI (wcześniej Quadra FNX) łącznie 2 Bez uwzględnienia projektu Afton-Ajax, w którym KGHM posiada 80% udziału zasoby ok. 1,3 mln t Cu Źródło: Produkcja - Copper Quarterly July 2012, Statistical Review; Zasoby Brook Hunt (A Wood Mackenzie Company); raporty KGHM 11/28

13 Skonsolidowany wynik finansowy

14 KGHM Polska Miedź S.A. nośnikiem bieŝących wyników Grupy W milionach PLN Udział KGHM Polska Miedź S.A. w wyniku skonsolidowanym Przychody ze sprzedaŝy 9M` M` KGHM Polska Miedź S.A % Przychody ze sprzedaŝy Koszty podstawowej działalności operacyjnej Wynik na podstawowej działalności operacyjnej % Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej Koszty finansowe (netto) % Zysk netto Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności x EBITDA Podatek dochodowy Zysk netto % EBITDA % Obecnie wynik Grupy generowany jest przez KGHM Polska Miedź S.A. Realizowane inwestycje, w tym KGHM International stanowić będą o wynikach Grupy w przyszłości Pogorszenie wyniku do analogicznego okresu roku poprzedniego dotyczy głównie zmiany wyniku KGHM Polska Miedź S.A. na skutek czynników przedstawionych w dalszej części prezentacji 9M`11 9M`12 13/28

15 Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A.

16 Utrzymanie poziomu notowań metali wyraŝonych w PLN Notowania miedzi USD/tonę Kurs walutowy USD/PLN Notowania srebra USD/uncję % 2,86 3,29 +15% 36,21-15% 30,63 9M M M M M M 2012 Pogorszenie notowań metali w odniesieniu do 9 miesięcy 2011 roku, wyŝszy kurs walutowy USD/PLN Notowania miedzi PLN/tonę % Notowania srebra PLN/kg % Notowania metali zgodne z załoŝeniami BudŜetu Kurs walutowy USD/ PLN korzystniejszy od zakładanego przez Spółkę 9M M M M /28

17 Stabilna produkcja górnicza Wydobycie urobku W milionach ton wagi suchej Produkcja miedzi w koncentracie W tysiącach ton Produkcja miedzi w elektrolitycznej W tysiącach ton Produkcja srebra W tonach 22,4 +2% 22,9 bz 427,2-2% 418, % ,5 322,5 Ze wsadów obcych 93,9 106,7 Zawartość miedzi w urobku Ze wsadów 333,3 własnych 312,0 1,62% 1,59% 9M`11 9M`12 9M`11 9M`12 9M`11 9M`12 9M`11 9M`12 ZbliŜony do planowanego poziom zawartości miedzi w urobku (1,59%) Stabilny wolumen produkcji miedzi w koncentracie Produkcja miedzi elektrolitycznej zgodna z planem przy 25% udziale wolumenu wsadów obcych 16/28

18 Po 9 miesiącach Spółka zrealizowała wynik planowany na 2012 rok W milionach PLN 9M`11 9M`12 Dynamika 9M`11 = 100 Przychody ze sprzedaŝy Koszty podstawowej działalności operacyjnej W tym podatek od wydobycia niektórych kopalin Wynik na podstawowej działalności operacyjnej Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wycena i realizacja instrumentów pochodnych RóŜnice kursowe Dywidendy Pozostałe Zysk z działalności operacyjnej koszty finansowe (netto) Podatek dochodowy Zysk netto EBITDA x x x x Wynik na podstawowej działalności operacyjnej po wyłączeniu głównych elementów kosztowych niezaleŝnych od Spółki (podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz wartości wsadów obcych) byłby na poziomie nieznacznie niŝszym od wyniku roku ubiegłego 17/28

19 ObniŜenie wyniku finansowego skutkiem przede wszystkim róŝnic kursowych oraz wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin W milionach PLN Zwiększenie wolumenu sprzedaŝy srebra z 880 t do 947 t oraz miedzi z 430 tys. t do 433 tys. t W tym zmiana korekty przychodów z poziomu 124 mln PLN do 248 mln PLN oraz wyniku z wyceny i realizacji instrumentów z 705 mln PLN do -15 mln PLN Zmniejszenie notowań miedzi z USD/t do USD/t oraz srebra z 36,21 USD/troz do 30,63 USD/troz Znaczący poziom ujemnych róŝnic kursowych w okresie wynika z wahań kursów walutowych przy wysokim stanie środków pienięŝnych zakumulowanych w Spółce w związku z zakupem akcji Quadra FNX Mining Zmiana kursu walutowego z 2,82 USD/PLN do 3,29 USD/PLN % W tym głównie z tytułu wzrostu kosztów pracy oraz pozostałych materiałów, paliw i energii Wynik netto 9M 11 Notowania metali i kurs walutowy 1 Wolumen sprzedaŝy Cu, Ag, Au 1 Hedging RóŜnice kursowe Dywidendy Koszt Podatek od całkowity wydobycia sprzedanych niektórych produktów 2 kopalin Wartość wsadów obcych Podatek dochodowy Pozostałe Wynik netto 9M`12 1 Wpływ na przychody 2 Z wyłączeniem podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz wartości wsadów obcych 18/28

20 Koszty rodzajowe z wyłączeniem wsadów obcych i podatku (+9%) W milionach PLN Struktura wzrostu kosztów rodzajowych Wsady obce % 21% Podatek od wydobycia niektórych kopalin 53% 26% Inne Pozostałe podatki i opłaty (+1%) Amortyzacja (+18%) Usługi obce (+8%) % Koszty pracy (+8%) Materiały, paliwa i energia (+9%) Dynamika 9M`11 9M`12 Wzrost kosztów według rodzaju o 24% jest skutkiem wyŝszej wartości wsadów obcych oraz wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin Pozostałe koszty rosną w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 9% 19/28

21 Wzrost całkowitego jednostkowego kosztu produkcji miedzi ze wsadów własnych wynika przede wszystkim z wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin W PLN/tonę SprzęŜony koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych % +14% Całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych 9M`11 Wartość szlamów anodowych (by-products) Zwiększenie zapasu Koszty pracy Materiały, paliwa i usługi obce Amortyzacja Całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych 9M 12 (bez podatku) Podatek od wydobycia niektórych kopalin Całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych 9M 12 W odniesieniu do roku ubiegłego całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych jest wyŝszy o 38% Po odjęciu kosztu podatku od wydobycia niektórych kopalin wzrost całkowitego kosztu produkcji miedzi ze wsadów własnych wynosi 14% Dodatkowym elementem wpływającym na wzrost kosztu jest zmniejszenie produkcji miedzi ze wsadów własnych 20/28

22 Bezpieczny poziom środków pienięŝnych pomimo realizacji inwestycji oraz wypłaty I transzy dywidendy W milionach PLN II rata (16.11) Środki pienięŝne ( ) Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Pozostałe Środki pienięŝne ( ) Zobowiązanie z tytułu dywidendy W okresie 9 miesięcy nastąpiło zmniejszenie stanu gotówki o mln PLN, głównie w związku z zamknięciem transakcji nabycia akcji spółki Quadra FNX oraz wypłatą I transzy dywidendy za 2011 rok 21/28

23 Korzystne wyniki finansowe po 9 miesiącach skutkowały podwyŝszeniem prognozy na 2012 rok Przychody W milionach PLN Zysk netto W milionach PLN Produkcja miedzi elektrolitycznej W tysiącach ton w tym ze wsadów obcych Produkcja srebra W tonach Średnioroczne notowania miedzi W USD/tona Średnioroczne notowania srebra W USD/uncja Kurs walutowy USD/PLN Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych W PLN/tona Nakłady inwestycyjne rzeczowe W milionach PLN Nakłady inwestycyjne kapitałowe W milionach PLN Prognoza z ,0 147, ,00 3, Korekta prognozy ,2 145, ,50 3, Zmiana +6% +25% +0,4% -1% +9% -2% +2% +6% -4% -8% -8% Zwiększenie zakładanego wyniku netto o 25% przy wyŝszych o 6% przychodach ze sprzedaŝy Zwiększenie wolumenu sprzedaŝy srebra ze względu na zwiększenie zawartości srebra w urobku WyŜszy poziom cen ze względu na korzystniejszy kurs walutowy USD/PLN przy nieco niŝszych notowaniach metali Zmniejszenie poziomu nakładów inwestycyjnych głównie w związku ze zmianą harmonogramu Przy duŝej zmienności warunków makroekonomicznych wartość wyceny aktywów finansowych moŝe ulegać znacznym wahaniom i wpływać na zmianę poziomu wyniku netto na koniec okresu Zwiększenie prognozy wyniku netto na 2012 rok o 25% 22/28

24 Wyniki ekonomiczne KGHM International

25 Wyniki finansowe KGHM International W milionach USD Q Q Q Przychody ze sprzedaŝy Pozytywne trendy w wynikach finansowych Skorygowana EBITDA Zysk netto 55 Wzrost przychodów w związku ze zwiększeniem wolumenu sprzedaŝy i wyŝszymi cenami miedzi Zwiększenie EBITDA dotyczy głównie kopalni Robinson Wzrost zysku netto głównie w związku z pozytywnymi efektami transakcji zabezpieczających kurs walutowy (CLP/USD) UWAGA: Skorygowana EBITDA liczona jest jako wynik na podstawowej działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące wartość zapasów minus koszty eksploracji. PowyŜsze ujęcie w naszej ocenie zapewnia inwestorom lepszą moŝliwość oceny wyników finansowych KGHM International 24/28

26 Wzrost produkcji i EBITDA KGHM International Robinson i Morrison są głównymi nośnikami produkcji i EBITDA w KGHM International Skorygowana EBITDA W milionach USD 96 Pozostałe DMC Morrison Robinson Q Q Q Produkcja miedzi W tysiącach ton 25,2 27,0 27,7 25/28

27 Kluczowe kopalnie KGHM International Robinson SprzedaŜ wzrosła na skutek zmniejszenia poziomu zapasów koncentratu Widoczna poprawa parametrów wydobycia i produktywności Stabilna sytuacja północnej ściany odkrywki Ruth Perspektywy Przeniesienie eksploatacji do obszaru Ruth 2 nd West w odkrywce Ruth i oczekiwane w związku z tym wyŝsze uzyski oraz wyŝsza zawartość miedzi w koncentracie Morrison Wzrost produkcji przy wyŝszych zawartościach w nadawie Większa wydajność systemu podsadzania i szybszy postęp robót przygotowawczych Rozwiązanie problemów z infrastrukturą szybu Craig we wrześniu 2012 r. Oczekiwana dalsza poprawa systemu podsadzki i produktywności kopalni w IV Q 26/28

28 Potencjał wzrostu KGHM International Sierra Gorda Oczekiwane uruchomienie produkcji w 2014 roku Około 3 tysięcy osób w projekcie, poniesione wydatki inwestycyjne na poziomie 1,1 mld USD do końca 3 kwartału 2012 roku (w tym KGHM International 0,28 mld USD) Zrealizowano 75% szczegółowych prac inŝynieryjno-projektowych Kluczowe działania Budowa fundamentów pod zakład przeróbki Usuwanie nadkładu i podłączenie do sieci elektrycznej, zapewniające maksymalne wykorzystanie parku maszynowego MontaŜ/produkcja kluczowych elementów wyposaŝenia Ukończenie zaplecza socjalnego, warsztatów serwisowych i zakup materiałów do budowy rurociągu Rekordowe 5,2 mln godzin bez kwalifikowanych wypadków przy pracy Optymalizacja flotacji molibdenowej Warsztaty serwisowe Rurociąg wody morskiej Roboty ziemne na obszarze kopalni MontaŜ urządzeń flotacyjnych Sierra Gorda rudy tlenkowe Testy ługowania na hałdzie Aktualnie trwa szacowanie nakładów 27/28

29 Potencjał wzrostu KGHM International Ajax We wrześniu KGHM International został operatorem projektu Ajax Weryfikacja i optymalizacja projektu zagospodarowania złoŝa Victoria Kontynuacja analiz technicznych i ekonomicznych przez wykonawcę robót górniczych DMC Opracowanie bardziej efektywnego planu zagospodarowania złoŝa wykorzystującego jeden szyb wydobywczy Kontynuacja rozmów z Vale i First Nations (przedstawiciele ludności rdzennej) Eksploracja na skalę globalną Weryfikacja istniejącego portfela projektów i strategii eksploracji Rozszerzenie eksploracji w skali globalnej w 2013 roku 28/28

30

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej

Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA 19 listopada 2014 r. KGHM w skrócie Wiodący światowy producent miedzi i srebra; ponad

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki po I półroczu 2012 roku. Sierpień 2012

Wyniki Spółki po I półroczu 2012 roku. Sierpień 2012 Wyniki Spółki po I półroczu 2012 roku Sierpień 2012 Agenda Wyniki KGHM Polska Miedź synteza Realizacja strategii KGHM Polska Miedź Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wynik finansowy Zmiana stanu

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku

Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku Maj 2011 1/14 Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Koszty rodzajowe, koszt jednostkowy Wyniki finansowe Zarządzanie ryzykiem rynkowym Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2009 roku oraz BudŜet na 2010 rok

Wyniki Spółki w 2009 roku oraz BudŜet na 2010 rok Wyniki Spółki w 2009 roku oraz BudŜet na 2010 rok Prezentacja na spotkanie w dniu 1 marca 2010 r. Marzec 2010 1 Plan prezentacji KGHM Polska Miedź S.A. w 2009 roku Perspektywy Spółki Program Efektywność

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki. Listopad po 9 miesiącach 2008 roku. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 17 listopada 2008 r.

Wyniki Spółki. Listopad po 9 miesiącach 2008 roku. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 17 listopada 2008 r. Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 17 listopada 2008 r. Listopad 2008 Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2008 roku (przed przeglądem Audytora)

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2008 roku (przed przeglądem Audytora) Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu roku (przed przeglądem Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 sierpnia r. Sierpień 2 Plan prezentacji Skonsolidowany wynik finansowy w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku. Listopad 2013 r.

Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku. Listopad 2013 r. Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku Listopad 2013 r. Agenda Priorytety strategiczne KGHM Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. Wyniki ekonomiczne KGHM International 1/22 Priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Sierpień 2007 Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 8 sierpnia 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2012 roku. Maj 2012

Wyniki Spółki w I kwartale 2012 roku. Maj 2012 Wyniki Spółki w I kwartale 2012 roku Maj 2012 Agenda Wyniki KGHM Polska Miedź synteza Proces uzyskania koncesji na obecnie uŝytkowanych obszarach górniczych oraz porozumienia z gminami Zagraniczne inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2012 roku (w trakcie badania przez Audytora) Marzec 2013 r.

Wyniki Spółki w 2012 roku (w trakcie badania przez Audytora) Marzec 2013 r. Wyniki Spółki w 2012 roku (w trakcie badania przez Audytora) Marzec 2013 r. Agenda Wpływ globalnej ekspansji na wzrost wartości KGHM Polska Miedź Dobre perspektywy dla KGHM wynikające z niesłabnącego popytu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2011 roku. Luty 2012

Wyniki Spółki w 2011 roku. Luty 2012 Wyniki Spółki w 2011 roku Luty 2012 Agenda Wyniki KGHM Polska Miedź synteza Sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych Proces przejęcia Quadra FNX status Projekt Afton Ajax Wyniki Bankowego Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Maciej Majchrowicz Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej 15 lipca, Wrocław Agenda

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I półroczu 2011 roku

Wyniki Spółki w I półroczu 2011 roku Wyniki Spółki w I półroczu 2011 roku Sierpień 2011 1/23 Plan prezentacji Wyniki finansowe KGHM Polska Miedź synteza Aktywa telekomunikacyjne Spółki Projekty złoŝowe KGHM Polska Miedź w regionie i na świecie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2013 roku. Maj 2013 r.

Wyniki Spółki w I kwartale 2013 roku. Maj 2013 r. Wyniki Spółki w I kwartale 2013 roku Maj 2013 r. Agenda KGHM Polska Miedź w I kwartale 2013 roku Propozycja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy Potwierdzenie wartości aktywów KGHM International, w tym

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r.

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. KGHM jest globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych Kanada McCreedy (Cu, Ni, TPM*) Morrison (Cu, Ni,

Bardziej szczegółowo

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku. 26 stycznia 2015 r.

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku. 26 stycznia 2015 r. Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku 26 stycznia 2015 r. 0 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została sporządzona przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja

Bardziej szczegółowo

15 lat KGHM Polska Miedź S.A.

15 lat KGHM Polska Miedź S.A. 15 lat KGHM Polska Miedź S.A. na giełdowym parkiecie Warszawa, 10 lipca 2012 r. Szanowni Państwo, W dniu 10 lipca 2012 roku mija 15 lat od debiutu KGHM Polska Miedź S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I półroczu 2013 roku. Sierpień 2013 r.

Wyniki Spółki w I półroczu 2013 roku. Sierpień 2013 r. Wyniki Spółki w I półroczu 2013 roku Sierpień 2013 r. Agenda Sytuacja na światowym rynku surowcowym Wyniki ekonomiczne Grupy Kapitałowej Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. Wyniki ekonomiczne KGHM

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 rok

Podstawowe założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 rok Podstawowe założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 rok 28 marca 2014 Dlaczego KGHM Polska Miedź S.A. nie publikuje prognozy wyników finansowych Duża zmienność na rynku metali Zmienność implikowana

Bardziej szczegółowo

Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego

Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego Jerzy Kozicz, Stefan Dzienniak Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Senat RP, Warszawa, 29.10.2014 1 Produkcja stali surowej na Świecie

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za 2014 rok. 16 marca 2015

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za 2014 rok. 16 marca 2015 Pokłady możliwości Wyniki Grupy za 2014 rok 16 marca 2015 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź po 9 miesiącach 2014 roku

Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź po 9 miesiącach 2014 roku Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź po 9 miesiącach 2014 roku 14 Listopad 2014 2 Podsumowanie po 9 miesiącach 2014 Podstawowe informacje Statystyki produkcyjne: Miedź płatna: 492,7 tys. ton Srebro metaliczne:

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata

Pokłady możliwości. Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata Pokłady możliwości Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 Kraków, 23 maj 2017 Przesłanki zewnętrzne wymuszające konieczność aktualizacji Strategii

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w 2013 roku

Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w 2013 roku Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w 2013 roku Luty 2014 Najważniejsze projekty zasobowe Grupy Kapitałowej Sierra Gorda projekt zgodnie z harmonogramem, zakończenie budowy w połowie 2014 Sierra Gorda Cu Mo

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

/przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 16 kwietnia 2010r./

/przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 16 kwietnia 2010r./ Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2009, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. /przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za III kwartał 2009 r. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. T.C. Dębica S.A. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w pierwszym kwartale 2014 roku

Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w pierwszym kwartale 2014 roku Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w pierwszym kwartale 2014 roku Maj 2014 Najważniejsze projekty zasobowe Grupy Kapitałowej 3 Sierra Gorda uruchomienie projektu zgodnie z harmonogramem w połowie 2014 Sierra

Bardziej szczegółowo

Z produkcją 531 tys. t miedzi w koncentracie udział KGHM Polska Miedź S.A. w produkcji

Z produkcją 531 tys. t miedzi w koncentracie udział KGHM Polska Miedź S.A. w produkcji Zwięzła ocena sytuacji Spółki KGHM Polska Miedź S.A przedkładana Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie /przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 25 kwietnia 2005 r./

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za I kwartał 2017 roku. 8 maja 2017 r.

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za I kwartał 2017 roku. 8 maja 2017 r. Pokłady możliwości Wyniki Grupy za I kwartał 2017 roku 8 maja 2017 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Q Biznes i Finanse

Q Biznes i Finanse Q3 2012 Biznes i Finanse 20 listopada 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Przegląd działalności 3. Finanse 4. Prognozy Q4 2012 5. Refinansowanie i średnioterminowe nakłady inwestycyjne 6. Pytania i odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Przewidywane trendy na światowym rynku metali przemysłowych w 2013 roku w kontekście perspektyw rozwoju polskiej grupy miedziowej KGHM

Przewidywane trendy na światowym rynku metali przemysłowych w 2013 roku w kontekście perspektyw rozwoju polskiej grupy miedziowej KGHM Przewidywane trendy na światowym rynku metali przemysłowych w 2013 roku w kontekście perspektyw rozwoju polskiej grupy miedziowej KGHM Globalne ceny metali przemysłowych znajdowały się w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2010 roku

Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2010 roku Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2010 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 10 listopada 2010 r. Listopad 2010 1/23 Plan prezentacji KGHM Polska Miedź S.A. po 9 miesiącach 2010 roku synteza Aktywa

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy Kapitałowej za 2016 rok. 17 marca 2017 r.

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy Kapitałowej za 2016 rok. 17 marca 2017 r. Pokłady możliwości Wyniki Grupy Kapitałowej za 2016 rok 17 marca 2017 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników I kwartału 2010 r.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników I kwartału 2010 r. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników I kwartału 2010 r. Warszawa, 13 maja 2010 r. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane wyniki finansowe Istotne wydarzenia w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za I kwartał 2015. 11 maja 2015

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za I kwartał 2015. 11 maja 2015 Pokłady możliwości Wyniki Grupy za I kwartał 2015 11 maja 2015 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe Q2 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 3 wrzesień 2013 1 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Oczekiwania na Q3 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

/przyjęta uchwałą Nr 33/VIII/12 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 kwietnia 2012 r./

/przyjęta uchwałą Nr 33/VIII/12 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 kwietnia 2012 r./ Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki /przyjęta uchwałą Nr 33/VIII/12

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Zwięzła ocena sytuacji KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. za rok obrotowy 2008

Zwięzła ocena sytuacji KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. za rok obrotowy 2008 Zwięzła ocena sytuacji KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. za rok obrotowy 2008 /przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Zgodnie z rozdziałem III pkt 1 ppkt 1) Dobrych Praktyk Spółek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w pierwszej połowie 2014 roku

Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w pierwszej połowie 2014 roku Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w pierwszej połowie 2014 roku 14 sierpnia 2014 2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przyrządzona przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.... 2 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Sierra Gorda. Uruchomienie produkcji

Sierra Gorda. Uruchomienie produkcji Sierra Gorda Uruchomienie produkcji 4 sierpnia 2014 KGHM uruchomił produkcję miedzi w kopalni Sierra Gorda 2 3 Rusza kopalnia KGHM w Chile miedź, złoto i molibden 64 TYS. UNCJI złota rocznie docelowej

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł, Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy po 9 miesiącach 2016 roku. 10 listopada 2016 r.

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy po 9 miesiącach 2016 roku. 10 listopada 2016 r. Pokłady możliwości Wyniki Grupy po 9 miesiącach 2016 roku 10 listopada 2016 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013 Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q213 14 listopada 213 Czynniki wpływające na wynik finansowy Średni kurs USD i EUR wobec PLN Notowania ropy naftowej 4,5 PLN 45 PLN/boe 4 3,5 3 4,14 3,31 4,25 3,21 4 35

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014 13 marca 2015 Strategia rozwoju Grupy Alumetal Pozycja rynkowa 2010 2014 2018 Lider w CEE # 7 w Europie Lider w CEE # 4 w Europie Lider w CEE # 1 w Europie Udział

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Nowa era rozwoju KGHM bezpieczeństwo surowcowe w globalnej gospodarce. 6 marca 2012

Nowa era rozwoju KGHM bezpieczeństwo surowcowe w globalnej gospodarce. 6 marca 2012 Nowa era rozwoju KGHM bezpieczeństwo surowcowe w globalnej gospodarce 6 marca 2012 Oświadczenie dotyczące zdarzeń przyszłych Niniejsza prezentacja została przygotowana przez KGHM Polska Miedź S.A. wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za I kwartał 2016 roku. 16 maja 2016 r.

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za I kwartał 2016 roku. 16 maja 2016 r. Pokłady możliwości Wyniki Grupy za I kwartał 2016 roku 16 maja 2016 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Zarząd Grupy LOTOS S.A. 23 luty 2012 1 2 3 4 5 Kluczowe działania Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions

Bardziej szczegółowo

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki finansowe Q1 2017 3. Segmenty działalności 3. Plany na kolejne kwartały 2 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016 Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw. 2016 Skonsolidowane wyniki finansowe 11 sierpnia, 2016 1 1 Prace nad strategią 4-6 2 Podstawowe informacje 7-9 3 Otoczenie makroekonomiczne 10-14 4 Segment wydobywczy 15-19

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ZA ROK 2007

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ZA ROK 2007 ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ZA ROK 2007 /przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 16 maja 2008 r./ Zgodnie z rozdziałem III pkt 1 ppkt 1) Dobrych Praktyk Spółek

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. BIULETYN TYGODNIOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 7 450 7 860 USD/t. Początek ubiegłego tygodnia przyniósł wzmożone zakupy miedzi. PONIEDZIAŁEK,

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 122,20 Cena docelowa (PLN) 140,00 Min 52 tyg (PLN) 117,50 Max 52 tyg (PLN) 198,40 Kapitalizacja (mln PLN) 24440,00 EV (mln PLN) 12002,29 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. Firma Oponiarska Dębica S.A. Agenda Sytuacja na rynku Skonsolidowane wyniki finansowe Istotne wydarzenia w II kw. 2013 r. 2 Executive Summary Porównywalny zysk netto podwoił się r/r dzięki lepszym wynikom

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy po 9 miesiącach 2015 roku. 13 listopada 2015

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy po 9 miesiącach 2015 roku. 13 listopada 2015 Pokłady możliwości Wyniki Grupy po 9 miesiącach 2015 roku 13 listopada 2015 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo