OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk"

Transkrypt

1 OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres Partnerstwo 5 gmin: Wisznice, Sosnówka, Rossosz, Jabłoń, Podedwórze pn. Dolina Zielawy Dolina Zielawy Gmina Wisznice ul. Rynek Wisznice Gmina Rossosz ul. Lubelska Rossosz Gmina Sosnówka Sosnówka 55 Gmina Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego Jabłoń Gmina Podedwórze Podedwórze 44 województwo lubelskie telefon Gmina Wisznice: Gmina Rossosz: Gmina Sosnówka: Gmina Jabłoń: Gmina Podedwórze: adres strony internetowej Gmina Wisznice: Gmina Rossosz: Gmina Sosnówka: Gmina Jabłoń: Gmina Podedwórze: faks Gmina Wisznice: Gmina Rossosz: Gmina Sosnówka: Gmina Jabłoń: Gmina Podedwórze: adres Gmina Wisznice: Gmina Rossosz:

2 Gmina Sosnówka: Gmina Jabłoń: Gmina Podedwórze: 2. Rodzaj(e) współpracy (zaznacz): miedzy sąsiednimi gminami między sąsiednimi gminami i powiatami miedzy województwami gmin i powiatu gmin i powiatów z województwem inne 3. Przedmiot współpracy DOLINA ZIELAWY partnerstwo na rzecz wspólnego rozwoju Samorządy pięciu gmin z dwóch powiatów: bialskiego i parczewskiego Wisznic, Sosnówki, Rossosza, Jabłonia i Podedwórza podjęły współpracę w celu rozwoju oraz wspólnej promocji swoich gmin na terenie województwa i kraju. Pomysł ten narodził się w połowie 2007 r. i od tamtego momentu partnerstwu udało się zrealizować szereg wspólnych działań i pozyskać wiele środków na realizację strategicznych inwestycji w myśl zasady większy może więcej. 4. Opis działań Pomysł współpracy w ramach partnerstwa Dolina Zielawy narodził się w połowie 2007 r., a pierwsze porozumienie umowa o współpracy została podpisana w kwietniu 2008 r. i obejmowała wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy 12 dróg gminnych na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Jak już wspomniano wcześniej, celem zawiązania partnerstwa było zwiększenie szans na rozwój poprzez zwiększenie skuteczności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rzecz gmin wchodzących w skład partnerskiego porozumienia. Idea tego rozwiązania jest prosta: zjednoczyć siły, by zwiększyć szanse na unijne dotacje. Dzisiejsza rzeczywistość sprawia, że rozwój samorządów, zwłaszcza wiejskich, zależy niemalże wyłącznie od środków zewnętrznych. Pojedyncze, niezbyt duże gminy mają ograniczone szanse na pozyskiwanie znaczących dotacji na rozwój infrastruktury. Dlatego by wygrać konkurencję z innymi, trzeba być od nich silniejszym i atrakcyjniejszym. Taką przewagę daje właśnie partnerstwo.

3 Gminy wchodzące w skład partnerstwa Dolina Zielawy oprócz sąsiedniego położenia, łączy także przepływająca rzeka Zielawa to od niej porozumienie zaczerpnęło nazwę. Samorządy partnerskie w ramach porozumienia Dolina Zielawy współpracują w takich obszarach jak rozwój regionalny, oświata, turystyka czy promocja. Uważamy, że takie grupowe, wspólne, skoordynowane działania w ubieganiu się o zewnętrzne środki na rozwój dają większe szanse na powodzenie i realizację, w myśl zasady większy może więcej. Siła i konkurencyjność partnerskiego porozumienia Doliny Zielawy przekładają się na indywidualną atrakcyjność każdej z gmin wchodzących w skład porozumienia, a co za tym idzie korzystają na tym mieszkańcy oraz potencjalni turyści i inwestorzy. Partnerstwo oficjalnie zostało zawiązanie i podpisane z inicjatywy Wójta Gminy Wisznice w kwietniu 2008 r. gdy startowały pierwsze nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Od tamtego momentu wspólnie udało nam się zrealizować następujące projekty i działania: Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego Dolina Zielawy II etap łącznie na terenie gmin wchodzących w skład partnerstwa wybudowanych zostało 20 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 18 km, Czysta energia w Dolinie Zielawy montaż 925 instalacji solarnych na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej w 5 gminach wchodzących w skład partnerstwa, Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy, DOLINA ZIELAWY ponadlokalną marką na gospodarczej mapie Lubelszczyzny, Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny projekt zrealizowany jest przez Gminę Wisznice w partnerstwie z czterema sąsiednimi gminami: Sosnówką, Jabłoniem, Rossoszem i Drelowem. W ramach jego realizacji utworzono łącznie 16 nowych grup przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 5 lat (każda po 15 osób) w 5 partnerskich gminach. Edukacją przedszkolną zostało objętych blisko 400 dzieci z 5 gmin. Przedszkola funkcjonowały przez 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu, realizując pracę wychowawczą i edukacyjną wzbogaconą zajęciami z języka angielskiego oraz rytmiki. Ponadto z dziećmi współpracował psycholog i logopeda, którzy prowadzili indywidualne zajęcia z przedszkolakami nadzorując przy tym ich postępy i prawidłowy rozwój. Wsparcie otrzymali także rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli przeprowadzono cykl warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze, a ich tematyka obejmowała m.in. potrzeby rozwojowe dzieci, zasady pracy punktów przedszkolnych, kształtowanie umiejętności społecznych, kreatywności i samodzielności dzieci. Warsztaty te prowadzone były przez trenerów z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie, która również była partnerem w projekcie,

4 zakup energii elektrycznej dla gmin z partnerstwa Dolina Zielawy oraz gminy i miasta Parczew w okresie od do oraz zbiorczy zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego po obniżonej cenie dzięki zastosowaniu mechanizmu przetargu i zakupów grupowych. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy projekt w trakcie realizacji; działania obejmują m. in. zakup samochodów bojowych dla głównych jednostek straży pożarnych funkcjonujących na obszarze partnerstwa, powołanie spółki Energia Dolina Zielawy sp. z o.o. do realizacji zadań publicznych związanych z zabezpieczeniem energetycznym obszaru partnerstwa spółka została powołana na początku roku 2012, 100 % własności udziałów mają gminy wchodzące w skład partnerstwa Dolina Zielawy ; a wielkość udziałów na poszczególne gminy rozkłada się procentowo na każdą z gmin według wielkości danej gminy i liczby ludności. Pierwszym przedsięwzięciem realizowanym przez Energia Dolina Zielawy sp. z o.o. było opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Dolinie Zielawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Inwestycja opiewa na kwotę ,00 PLN, zaś wnioskowane dofinansowanie ,81 PLN. Wniosek przeszedł już ocenę formalną, w chwili obecnej poddawany jest ocenie merytorycznej. Istota naszego partnerstwa opiera się na połączeniu wspólnych wysiłków w zdobywaniu środków europejskich na rozwój infrastruktury, edukacji, kultury oraz promowaniu gmin partnerskich jako miejsc atrakcyjnych gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Pojedyncze, niewielkie samorządy mają ograniczone możliwości na pozyskiwanie pieniędzy z kasy Unii Europejskiej (głównie ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiednich kwot na wkład własny), zaś w przypadku partnerstwa szanse na taki sukces rosną, gdyż rezultaty/produkty projektu obejmują znacznie większy obszar i oddziaływają na kilkukrotnie większą grupę ludzi, aniżeli w przypadku indywidualnej realizacji tych projektów przez poszczególne gminy. Ponadto biorąc pod uwagę partnerskie gminy jako całość obszar Dolina Zielawy jest terytorium obejmującym blisko 620 km2, zamieszkałym przez ponad osób, co ma znaczące przełożenie na możliwości i siłę przebicia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Poszczególne etapy opracowania, planowania, wdrożenia, szacowania i zabezpieczenia ryzyk, a także wprowadzania i realizacji rozwiązania trudno jednoznacznie opisać, gdyż cały ten szereg działań jest prowadzony odrębnie dla każdego wspólnego projektu, oddzielnie dla każdej z gmin oraz dla partnerstwa jako całości. Po dokładnej diagnozie wybierany jest lider danego przedsięwzięcia, który od tego momentu w ścisłej współpracy z partnerami przygotowuje wniosek aplikacyjny, składa do odpowiedniej instytucji, a później merytorycznie i formalnie odpowiada za jego prawidłową realizację i rozliczenie. Należy jednak nadmienić, że gmina, która pomimo, że jest liderem danego przedsięwzięcia, nie podejmuje kluczowych decyzji sama, lecz je konsultuje z partnerami. Każdy ma równe prawo głosu. Ponadto do pracy przy każdym wspólnym przedsięwzięciu jest oddelegowany co najmniej jeden pracownik z urzędu gminy partnerskiej.

5 Harmonogram realizacji wspólnie podjętych przedsięwzięć opiera się na realizacji poszczególnych projektów, dla każdego przedsięwzięcia okres wykonania i jego zakres jest inny. Do każdego wspólnego projektu z każdej partnerskiej gminy oddelegowany jest co najmniej jeden pracownik odpowiedzialny za realizację tego działania w danej gminie. Ponadto co najmniej raz w miesiącu odbywają się narady wójtów gmin partnerskich, na których szczegółowo omawiane są wszelkie zagadnienia związane z realizacją wspólnych działań i opracowywane są plany pracy na przyszłość. By wypromować nasze rozwiązanie zrealizowaliśmy dwa duże projekty, których docelowym zamierzeniem było stworzenie i wypozycjonowanie marki Dolina Zielawy. Obecnie domykamy realizację dużego projektu pn. Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy. W ramach realizacji tego projektu została przygotowana profesjonalna, spójna oferta turystyczna obszaru w postaci produktów kulturowych i turystycznych. Ponadto w ramach tego projektu realizowane były wspólne imprezy i wydarzenia kulturalne promujące produkty kulturowe i turystyczne obszaru turystycznego Dolina Zielawy. Gminy obszaru turystycznego Doliny Zielawy słyną z uprawy ziół, stąd pomysł na zbudowanie marki miejsca Dolina Zielawy pod hasłem KRAINA ZIÓŁ. Promocja obszaru została tak zaplanowana, że do każdej gminy przyporządkowane zostało jedno zioło najbardziej charakterystyczne na danym obszarze i to ono będzie motywem przewodnim promocji każdej z gmin. W ramach realizacji projektu został utworzony portal internetowy Dolina Zielawy, który staje się bazą informacji o ciekawych miejscach z tego obszaru, ścieżkach rowerowych, trasach turystycznych oraz atrakcjach i zabytkach obszaru Dolina Zielawy, umieszczane tam są również bieżące informacje na temat organizowanych wydarzeń kulturalnych i turystycznych oraz baza ofert noclegowych. Ponadto w trakcie wydania są materiały promocyjne (ulotki, foldery oraz mapy z zaznaczonymi szlakami turystycznymi) oraz system jednolitej wizualizacji i identyfikacji turystycznej obszaru logotypy obszaru, tablice informacyjne, znaki kierunkowe, jak również witacze. W każdej z partnerskich gmin powstały punkty informacji turystycznej, w których można uzyskać dostęp do informacji o ciekawych i wartych zobaczenia obiektach, zapoznać się z materiałami promocyjnymi, otrzymać przygotowane w ramach projektu produkty regionalne mieszanki ziół i olejków ziołowych oraz albumy zielne ze zbiorami legend, przepisami kulinarnymi i florystyką zielną. Punktem kulminacyjnym realizacji projektu w każdym roku była organizacja imprez tematycznych i wydarzeń kulturalnych: pikników zielarskich w każdej gminie, polegająca na poznawaniu i zbieraniu ziół z dala od dróg i pól uprawnych zgodnie z wydanym w ramach projektu zielnikiem, festiwal ziół podsumowujący pikniki zielarskie oraz tygodniowe warsztaty edukacyjne w każdej gminie (warsztaty zielarskie, florystyczne, kulinarne, kosmetyczne i farmaceutyczne, związane z leczniczymi właściwościami ziół). Drugim strategicznym działaniem marketingowym było w ramach partnerskiego porozumienia gmin Dolina Zielawy utworzenie profesjonalnego systemu obsługi inwestora (opartego o platformę internetową), który zawiera kompleksową ofertę inwestycyjną dla całego obszaru gmin partnerskich (Wisznice, Sosnówka, Jabłoń, Rossosz i Sosnówka). Przeprowadzono także spójną kampanię promocyjną. Wszystko to odbywało się w ramach projektu DOLINA ZIELAWY ponadlokalną marką na gospodarczej mapie Lubelszczyzny (współfinansowanego

6 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ), którego celem podstawowym założeniem i celem było wzmocnienie i pełne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego i turystycznego marki Dolina Zielawy dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego obszaru i regionu. W ramach tego projektu partnerstwo Dolina Zielawy promowane było na Międzynarodowych Targach Poznańskich Polagra ( ), Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie ( ), Targi Budowlane Lubdom jesień 2011 ( ) i Jarmarku Michałowym w Białej Podlaskiej ( ) W naszej opinii do realizacji naszego rozwiązania wystarczą ambitne plany, systematyczna praca, skuteczne zarządzanie oraz konsekwentna realizacja wytyczonych celów przy partnerskiej i otwartej współpracy. Dobrym wsparciem jest kompetentna i oddana pracy załoga, na której możemy polegać. Nasze partnerstwo 5 gmin funkcjonujące pn. Dolina Zielawy jest wyjątkowe i unikatowe. Jesteśmy jedynymi gminami w województwie lubelskim (a być może i w kraju), które zawarły tego typu porozumienie i podjęły współpracę w celu rozwoju oraz wspólnej promocji swoich gmin. Siła i konkurencyjność partnerskiego porozumienia Doliny Zielawy przekładają się na indywidualną atrakcyjność każdej z gmin wchodzących w skład porozumienia, a co za tym idzie korzystają na tym mieszkańcy oraz potencjalni turyści i inwestorzy. Tak zbudowane partnerstwo gmin jest także rozwiązaniem uniwersalnym i wzorcowym dla innych samorządów. Partnerstwo samo w sobie nie generuje kosztów powstają one dopiero w momencie przygotowania/przystąpienia do realizacji konkretnych działań. Użyteczność takiego rozwiązania jest znacząca. Grupowe, wspólne, skoordynowane działania w ubieganiu się o zewnętrzne środki na rozwój dają większe szanse na powodzenie i realizację, w myśl zasady większy może więcej. Tego rodzaju partnerstwo zwiększa szanse na rozwój poprzez zwiększenie skuteczności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rzecz gmin wchodzących w skład partnerskiego porozumienia. Idea tego rozwiązania jest prosta: zjednoczyć siły, by zwiększyć szanse na zewnętrzne dotacje. 5. Ocena efektów Rezultatami zastosowanego przez nas rozwiązania są rezultaty poszczególnych, zrealizowanych w ramach partnerstwa projektów. Są to m.in.: oszczędności z tytułu grupowego zakupu energii elektrycznej, wybudowano 20 odcinków dróg gminnych o długości ok. 18 km, zamontowano 925 zestawów solarnych, z których wg szacunkowych obliczeń korzysta ponad osób w domach prywatnych i ponad w obiektach instytucji publicznych; szacunkowo w chwili obecnej funkcjonuje jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego, a ich całkowita moc wynosi ok. 4,26 MW,

7 16 nowych grup przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 5 lat (każda po 15 osób) w 5 partnerskich gminach obejmujących łącznie 380 dzieci, portal informacyjny gospodarczo turystyczny z bazą informacji o gminach obszaru turystycznego Dolina Zielawy, 5 punktów informacji turystycznej (po 1 w każdej gminie), szt. opracowanych i wydanych materiałów promocyjnych o Dolinie Zielawy mapki, ulotki, foldery, albumy zielne itp., profesjonalny sprzęt estradowy (scena, nagłośnienie i oświetlenie), zakupiony w celu organizacji imprez promocyjnych Dzięki partnerstwu Dolina Zielawy w 5 gminach: Wisznicach, Sosnówce, Rossoszu, Jabłoniu i Podedwórzu ponad osób w domach prywatnych i ok w instytucjach publicznych będzie korzystało z ciepłej wody, ogrzewanej przez 925 zestawów solarnych. Żadna z tych gmin, indywidualnie aplikując o dofinansowanie takiej inwestycji, nie miałaby szans na uzyskanie dofinansowania, gdyż nie byłaby w stanie osiągnąć wymaganych wskaźników. Zarówno koszty i korzyści wynikające z partnerstwa są mierzone indywidualnie dla każdej z jednostek, a punktem odniesienia jest każde zrealizowane działanie. Finansowe korzyści chociaż są wymierne, to jednak trudno policzalne i nie sposób przedstawić tu nawet orientacyjnej kwoty. Dzięki zawiązaniu partnerstwa gminy wchodzące w jego skład mogły zrealizować poszczególne działania (budowa dróg gminnych, montaż instalacji solarnych, promocja obszaru, edukacja dzieci przedszkolnych, zakup energii elektrycznej po konkurencyjnych cenach) dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Wiele z tych działań nie udało by się zrealizować bez wsparcia środków europejskich, a tych nie udało by się pozyskać naszym samorządom indywidualnie. Dużą rolę w wygraniu konkurencji z innymi samorządami w konkursach o fundusze odegrała waga (wielkość samorządu, liczebność mieszkańców, zasięg oddziaływania) partnerstwa. Efekty wprowadzenia naszego rozwiązania widać gołym okiem gminy wchodzące w skład partnerstwa rozwijają się w sposób dynamiczny oraz symetryczny inwestycje (w infrastrukturę, kulturę, edukację) są prowadzone w 5 gminach jednocześnie, co sprawia, że dla potencjalnych inwestorów i turystów mamy więcej do zaoferowania ~ większy może więcej. Zbudowanie spójnej, koherentnej oferty gospodarczej i turystycznej, obejmującej 5 gmin, przy podkreśleniu indywidualnych walorów i zalet każdej z nich sprawia, że cały obszar jest postrzegany jako atrakcyjny, konkurencyjny i wart uwagi. Zawiązanie partnerstwa choć może nowatorskie, w województwie lubelskim unikalne jednakże w naszym przypadku sprawdziło się doskonale i będziemy kontynuować wspólne działania na rzecz rozwoju naszych gmin.

8 6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu Jak już wskazano wcześniej, partnerstwo samo w sobie nie generuje kosztów powstają one dopiero w momencie przygotowania/przystąpienia do realizacji konkretnych działań. Dotychczasowa wysokość środków przeznaczona na realizację wspólnych działań to blisko 39 mln zł, na które składają się na następujące projekty: o Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" wartość projektu ,82 zł, o o Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego Dolina Zielawy II etap ,00 zł, Czysta energia w Dolinie Zielawy ,48 zł, o Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy ,00 zł, o DOLINA ZIELAWY ponadlokalną marką na gospodarczej mapie Lubelszczyzny zł, o Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny ,56 zł, o o zakup energii elektrycznej dla gmin z partnerstwa Dolina Zielawy oraz gminy i miasta Parczew w okresie od do oraz zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w "Dolinie Zielawy" ,00 zł, Nakład i czas pracy, użytkowanie pomieszczeń, urządzeń itp. trudno jest jednoznacznie określić i wyliczyć. Jak już wspomniano wcześniej, dla każdego wspólnego przedsięwzięcia wybierany jest lider danego działania, który od tego momentu w ścisłej współpracy z partnerami przygotowuje wniosek aplikacyjny, składa do odpowiedniej instytucji, a później merytorycznie i formalnie odpowiada za jego prawidłową realizację i rozliczenie. Należy jednak nadmienić, że gmina, która pomimo, że jest liderem danego przedsięwzięcia, nie podejmuje kluczowych decyzji sama, lecz je konsultuje z partnerami. Każdy ma równe prawo głosu. Ponadto do pracy przy każdym wspólnym przedsięwzięciu jest oddelegowany co najmniej jeden pracownik z urzędu gminy partnerskiej, który bezpośrednio odpowiada za realizację poszczególnych działań na terenie własnej gminy. 7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt? Główną barierą w realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa Dolina Zielawy, a w zasadzie utrudnieniem, jest zsynchronizowanie najpilniejszych bieżących potrzeb oraz działań w poszczególnych samorządach i zgranie terminu ich wykonania do rozpisanych konkursów

9 o dotacje. Jednakże wszystkie gminy wchodzące w skład Doliny Zielawy stawiają na pełną współpracę i wzajemny rozwój, dlatego też zawsze zwycięża dobro wspólne ponad interes indywidualny. Rozwiązanie najlepsze dla wszystkich jest wspólnie wypracowywane po dokładnej analizie wszystkich czynników, wówczas jest także wybierany lider danego przedsięwzięcia. 8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem projektu Naszą wskazówką, podpowiedzią dla innych samorządów zainteresowanych nawiązaniem partnerstwa podobnego do Doliny Zielawy jest to, by samorządy te niejako dobierały się pod względem zbieżności potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury i w miarę porównywalnych możliwości i potencjałach inwestycyjnych. W tego typu współpracy ważne jest również wypracowanie spójnego modelu współdziałania zakresu zadań i działań oraz odpowiedzialności za ich realizację. Ponadto zawiązując partnerstwo należy pamiętać, iż na każdym etapie realizacji wspólnego przedsięwzięcia począwszy już od etapu planowania niezbędne jest wypracowanie kompromisu, który usatysfakcjonuje wszystkich partnerów w tym samym stopniu. Także realizacja każdego z wyznaczonych celów musi być wspólna, wszyscy partnerzy muszą być tak samo zaangażowani.

Czysta Energia w Dolinie Zielawy

Czysta Energia w Dolinie Zielawy Czysta Energia w Dolinie Zielawy Gmina Wisznice prezentacja: Gmina Wisznice położona jest w północnej części województwa lubelskiego, w powiecie bialskim, w bliskiej odległości od przejścia granicznego

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej:

Proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej: POROZUMIENIE PARTNERSKIE DOLINA ZIELAWY Proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej: - przebieg - bariery Partnerskie porozumienie DOLINA ZIELAWY Gmina Partnerskie porozumienie DOLINA ZIELAWY Gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Partnerski Powiat Gorzowski nazwa podmiotu POWIAT

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres województwo Współpraca

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA JÓZEFÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

prawie tys. zł.

prawie tys. zł. Od podjęcia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w roku 2009 Uchwały - rok rocznie w budżecie województwa dolnośląskiego rezerwowane są środki na realizację przedsięwzięć określonych w jej treści. W

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2012-2020 nazwa gminy/powiatu Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dokładny adres

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Organizacja transportu na terenie Dzierżoniowa nazwa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r.

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r. Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Malnia 17 styczeń 2017 r. Konsorcja pozwalają na zbudowanie marki Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk 2.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk 2. OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk 2. nazwa inicjatywy Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Obejmuje powierzchnię 47,95 km2, ma 14 sołectw, które zamieszkuje łącznie mieszkańców.

Obejmuje powierzchnię 47,95 km2, ma 14 sołectw, które zamieszkuje łącznie mieszkańców. GMINA PAŁECZNICA Gmina Pałecznica jest najmniejszą w powiecie proszowickim gminą wiejską, położoną w północno wschodniej części województwa małopolskiego w odległości około 43 km na północ od Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu

Postanowienia ogólne. Cel główny i cele szczegółowe programu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. z dnia ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską

Bardziej szczegółowo

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I Prezentacja Projektu Podobieństwa i dysproporcje pomiędzy miastami HRUBIESZÓW Siedziba powiatu

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)

Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) Załącznik nr 4 System wdrażania Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Gminy Miasto Radom Sierpień, 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Inicjatywa lokalna w Gminie Milicz 2014 nazwa gminy/powiatu Gmina Milicz dokładny adres Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności przedsięwzięcia

Analiza wykonalności przedsięwzięcia Analiza wykonalności przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej 1.Wykonawca 2.Cele opracowania 3.Zakres prac Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres województwo Projekt

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Lider Projektu Powiat Chojnicki

Lider Projektu Powiat Chojnicki Lider Projektu Powiat Chojnicki Starostwo Powiatowe w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice tel. 52 396 65 00 e-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl Partnerzy Projektu Gmina Brusy Gmina Chojnice

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 I. Definicje A. Fundator Programu PZU finansujące Program PZU Trasy Zdrowia. B. Konkurs Konkurs na realizację PZU Trasy Zdrowia w Edycji 2015

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

2007 r. - inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec;

2007 r. - inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec; Dobre praktyki 2007 r. - inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec; luty 2008 r. - zarejestrowanie Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym; 2009 r. - złożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa. Learning by doing International Youth Project

Stowarzyszenie Lokalna Grupa. Learning by doing International Youth Project Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ania Leśny Krąg Learning by doing International Youth Project Lokalizacja Kim jesteśmy? LGD Leśny Krąg powstała w 2006r. Obecnie liczy 104 członków Realizuje program

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich

Dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich Oddział w Radomiu Dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich Zdzisław Ginalski CDR O/Radom MAŁA ELEKTROWNIA WODNA - Goryń Pod koniec czerwca 2011r. rozpoczęła pracępierwsza

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA cz.3

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA cz.3 KONFERENCJA INAUGURUJĄCA cz.3 Projekt pn.: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn

Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn Podstawa prawna Zgodnie z treścią art. 13 ustawy o samorządzie województwa w sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

INFORMATORIUM - DOTACJE W 2014 R.

INFORMATORIUM - DOTACJE W 2014 R. INFORMATORIUM - DOTACJE W 2014 R. O EGC EGC jest liderem rynku doradztwa europejskiego w Polsce. Od 10 lat pozyskujemy i rozliczamy środki na inwestycje w przedsiębiorstwach. Miarą naszej skuteczności

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA 11. EDUKACJA EKOLOGICZNA Zobowiązania do prowadzenia edukacji ekologicznej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w art. 77-80.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Sieć LGR. Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne. Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek

Zachodniopomorska Sieć LGR. Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne. Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek Stan na dzień 14 luty 2012r. Szczecinek, dnia 14 luty 2012r. Zachodniopomorska Sieć LGR Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Tworzenie zintegrowanych Baz Wiedzy oraz budowa Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTE 1/4/2014 DOT. WYKONANIA AUDYTU TURYSTYCZNEGO POLESIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTE 1/4/2014 DOT. WYKONANIA AUDYTU TURYSTYCZNEGO POLESIA Lublin, 7 kwietnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTE 1/4/2014 DOT. WYKONANIA AUDYTU TURYSTYCZNEGO POLESIA Szanowni Państwo, W związku z przygotowaniami do wdrażania projektu pt. "Создание информационного

Bardziej szczegółowo

Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny

Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny Gmina Mircze Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny Globalne wyzwanie bioróżnorodność głos z Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres województwo Program

Bardziej szczegółowo

Główne aspekty działalności scn

Główne aspekty działalności scn scn energy AG Siedziba scn-energy AG mieści się w północno-wschodniej części Niemiec. Firma zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria podstawowe Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty

Kryteria podstawowe Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty Kryteria podstawowe Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty. Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie potwierdzają właściwego przygotowania operacji/zadania. Złożone przez wnioskodawcę dokumenty potwierdzają

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo