Zadanie 1. Symbol bramki EX NOR przedstawiono na rysunku oznaczonym literą A B C D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 1. Symbol bramki EX NOR przedstawiono na rysunku oznaczonym literą A B C D"

Transkrypt

1 Zadanie 1. Symbol bramki EX NOR przedstawiono na rysunku oznaczonym literą A B C D Zadanie 2. Zamieszczony obok symbol, wzięty z dokumentacji technicznej przedstawia A. kodera. B. dekodera. C. multipleksera. D. demultipleksera. Zadanie 3. W katalogu włókno światłowodowe oznaczono SMF 9/125. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że jest to A. światłowód jednomodowy o średnicy rdzenia 125 µm i średnicy płaszcza 9 µm. B. światłowód wielomodowy o średnicy rdzenia 125 µm i średnicy płaszcza 9 µm. C. światłowód jednomodowy o średnicy rdzenia 9 µm i średnicy płaszcza 125 µm. D. światłowód wielomodowy o średnicy rdzenia 9 µm i średnicy płaszcza 125 µm. Zadanie 4. Parametrem jednostkowym symetrycznej linii długiej reprezentującym pole magnetyczne obu przewodów jest A. indukcyjność na jednostkę długości. B. pojemność na jednostkę długości. C. upływność na jednostkę długości. D. opór na jednostkę długości. Zadanie 5. Który z zamieszczonych przebiegów czasowych przedstawia sygnał x ( t) dyskretny z ciągłą dziedziną? Zadanie 6. Zaniki sygnału radiowego, będące efektem mobilności odbiornika względem źródła sygnału, są spowodowane występowaniem A. rozproszenia Rayleigha. B. zjawiska Dopplera. C. odbicia Fresnela. D. efektu Faradaya.

2 Zadanie 7. Dokonano pomiaru czasu przetwarzania dwóch przetworników A/C: sześciobitowego oraz ośmiobitowego, zbudowanych z elementów o tych samych parametrach. Czas przetwarzania dla obu przetworników wynosił 16ns. Jaki rodzaj przetwornika A/C przebadano? A. Z próbkowaniem analogowym. B. Z sukcesywną aproksymacją. C. Z pojedynczym całkowaniem. D. Z przetwarzaniem bezpośrednim. Zadanie 8. Na którym z rysunków przedstawiony jest przebieg sygnału zmodulowanego AM, przy współczynniku głębokości modulacji równym 100%. Zadanie 9. Która spośród wymienionych technologii sieciowych pracuje jedynie w oparciu o komutację pakietów? A. HSCSD B. ISDN C. SDH D. IP Zadanie 10. Sygnał ostrzegawczy w łączu abonenckim jest A. pojedynczy, krótki z długą przerwą, okresowy. B. krótki i długi z długą przerwą, okresowy. C. chwile przerywany, następnie ciągły. D. przerywany wolno, okresowy. Zadanie 11. Pomiaru całkowitego tłumienia światłowodowego toru transmisyjnego nie można wykonać metodą A. transmisyjną wykorzystującą miernik mocy optycznej. B. odcięcia wykorzystującą miernik mocy optycznej. C. reflektometryczną LSA. D. reflektometryczną 2PA. Zadanie 12. Zgodnie z metodologią pomiaru napięcia zasilania linii abonenckiej należy bezpośrednio do zacisków linii, przy odłączonym aparacie telefonicznym, podłączyć woltomierz A. napięcia stałego o rezystancji wewnętrznej większej od Ω/V. B. napięcia stałego o rezystancji wewnętrznej mniejszej od Ω/V. C. napięcia przemiennego o rezystancji wewnętrznej większej od Ω/V. D. napięcia przemiennego o rezystancji wewnętrznej mniejszej od Ω/V. Zadanie 13. Koncentrator (ang. hub) to urządzenie

3 A. dzielące sieć lokalną na podsieci. B. łączące komputery w topologii gwiazdy. C. łączące komputery w topologii pierścienia. D. dzielące sieć lokalną na osobne domeny kolizyjne. Zadanie 14. Z którą warstwą modelu ISO/OSI związany jest router? E. Fizyczną F. Sieciową G. Łącza danych H. Transportową Zadanie 15. Które z urządzeń sieciowych służy tylko do zwiększania zasięgu transmisji? A. most B. router C. switch D. repeater Zadanie 16. Dla sieci Ethernet standardu IEEE droga transmisyjna pomiędzy dwoma dowolnymi DTE może zawierać E. dowolną ilość koncentratorów. F. maksymalnie trzy koncentratory. G. maksymalnie cztery koncentratory. H. maksymalnie pięć koncentratorów. Zadanie 17. Blok oznaczony literą X na zamieszczonym schemacie blokowym centrali PABX jest A. urządzeniem zasilającym. B. urządzeniem sterującym. C. polem komutacyjnym. D. przełącznicą główną. Zadanie 18. Dla modemów oznaczonych V.32 dedykowana szybkość transmisji to A. 300 bps B bps C bps D bps Zadanie 19. Do wykonania pomiaru szumów ASE wzmacniacza światłowodowego montowanego w torze transmisyjnym należy wykorzystać A. analizator PMD. B. reflektometr optyczny. C. miernik mocy optycznej. D. analizator widma optycznego.

4 Zadanie 20. Które ze zdarzeń na zamieszczonym reflektogramie przedstawia makrozgięcie? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 21. Na rysunku przedstawiono zaawansowane ustawienia BIOS komputera. Którą opcję powinno się włączyć chcąc korzystać z możliwości tworzenia maszyn wirtualnych z wykorzystaniem hipernadzorcy typu 1 na komputerze? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5 Zadanie 22. Aby przeprowadzić konwersję systemu plików FAT32 na NTFS należy użyć A. convert C: /FS:NTFS B. convert C:\ to NTFS C. convert C:\ /NTFS D. convert C: /NTFS Zadanie 23. Oprogramowania na licencji GPL A. nie wolno przenosić i odsprzedawać. B. nie wolno przenosić na inne komputery. C. wolno używać tylko w niekomercyjnym celu. D. wolno używać zgodnie z zasadami wolności. Zadanie 24. Kabel miedziany kategorii 2 (CAT 2) to A. nieekranowana skrętka telefoniczna (UTP) nadająca się do przesyłania analogowego głosu, ale nie do przesyłania danych. B. nieekranowana skrętka telefoniczna (UTP) nadająca się do przesyłania cyfrowego głosu z szybkością do 1 Mbit/s. C. nieekranowana (UTP) lub ekranowana (STP) skrętka, stosowana do przenoszenia danych w paśmie do 16 MHz i przepływnością do 4 Mbit/s. D. nieekranowana (UTP) lub ekranowana (STP) skrętka, stosowana do przenoszenia danych w paśmie do 100 MHz i przepływnością do 1 Gbit/s. Zadane 25. W modulacji cyfrowej kluczowanie amplitudy ASK polega A. na zmianie amplitudy harmonicznego sygnału nośnego w zależności od stanu wejściowej informacji cyfrowej. B. na zmianie amplitudy harmonicznego sygnału nośnego poprzez zmianę częstotliwości. C. na tym, że przy stałej amplitudzie i częstotliwości harmonicznego sygnału nośnej stany charakterystyczne uzyskuje się przez przesunięcie fazy w zależności od stanu. D. na tym, że przy stałej amplitudzie harmonicznego sygnału nośnego następuje zmiana częstotliwości: niższej dla symbolu "zera logicznego" i wyższej dla "jedynki logicznej" informacji binarnej. Zadanie 26. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy przetwornika A/C opartego na metodzie Źródło: A. bezpośredniego porównania. B. podwójnego całkowania. C. kompensacji wagowej. D. częstotliwościowej.

6 Zadanie 27. Na schemacie przedstawiono komutację Źródło: A. ATM. B. łączy. C. pakietów. D. wiadomości. Zadanie 28. Proces związany z przekazywaniem danych o wyniku obserwacji stanu linii abonenckiej lub łącza międzycentralowego to sygnalizacja A. związana z zarządzaniem. B. rejestrowa. C. abonencka. D. liniowa. Zadanie 29. Digital Enhanced Cordless Telephony (DECT) to system A. umożliwiający abonentom bezprzewodowe połączenia na małym obszarze. B. umożliwiający abonentom bezprzewodowe połączenia na dużym obszarze. C. umożliwiający abonentom bezprzewodowe satelitarnie. D. nie wykorzystujący modulacji GFSK. Zadanie 30. Tryb transmisji danych polegający na wysyłaniu przez jeden port (kanał informacyjny) pakietów, które powinny być odebrane przez wszystkie pozostałe porty przyłączone do danej sieci, to A. unicast. B. anycast. C. multicast. D. broadcast. Zadanie 31. Aby obsłużyć 8 kanałów VoIP i 8 linii GSM należy wybrać centralę A. CCT-1668.S/IP B. CCT-1668.L/IP C. CCT-1668.EU/IP D. CCT-1668.L/IP i CCT-1668.EU/IP

7 Zadanie 32. Przedstawiona na rysunku złączka światłowodowa to wtyk typu A. FC B. FT C. SC D. ST Zadanie 33. Maksymalny kąt, w stosunku do osi symetrii rdzenia, dla którego światło wprowadzone do światłowodu nie będzie z niego wyciekać to A. długość fali. B. długość fali odcięcia. C. apertura numeryczna. D. współczynnik załamania rdzenia. Zadanie 34. Pasmo przewodowych mediów transmisyjnych w zakresie do 100 MHz dotyczy A. światłowodu. B. skrętki klasy D. C. kabla energetycznego. D. kabla koncentrycznego. Zadanie 35. Grupa protokołów sieciowych wykorzystywanych do zarządzania urządzeniami sieciowymi są protokoły A. SNMP B. Telnet C. SSH D. NFS Zadanie 36. Na rysunku przedstawiono A. tester kabli koncentrycznych. B. miernik tłumienia optycznego. C. tester kabli RJ11. D. tester kabli RJ45. Zadanie 37. Zestaw norm dotyczących okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych oznaczony jest A. ISO B. IEEE C. ANSI D. EIA/TIA

8 Zadanie 38. Na rysunku przedstawiono urządzenie służące do A. zdejmowania izolacji. B. montażu przewodów sieciowych w switchu. C. montażu przewodów w gnieździe abonenckim. D. naprawy uszkodzonych przewodów we wtyczce RJ45. Źródło: Zadanie 39. Urządzenie o adresie IP z maską należy do sieci A B C D Zadanie 40. Na rysunku przedstawiono zawartość dysku C:\. Który z atrybutów został wykorzystany, jeśli nazwa pliku jest zapisana w kolorze zielonym? A. Tylko do odczytu. B. Kompresji folderu. C. Szyfrowania folderu. D. Indeksowania folderu.

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik teleinformatyk 351103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik teleinformatyk 351103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik teleinformatyk 351103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe z zakresu sieci komputerowe.

Pytania testowe z zakresu sieci komputerowe. Pytania testowe z zakresu sieci komputerowe. 1. Computer Network to: a) stacja robocza b) sieć komputerowa c) serwer d) osobista sieć domowa ------------- 2. Personal Area Network (PAN) jest to sieć o

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I Komunikacja międzykomputerowa Cz. I Dr inż Tomasz Gałkowski 2009 Wykład przygotowano w ramach projektu: Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Trochę teorii, nieco praktyki

Trochę teorii, nieco praktyki Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki 2000-07-21 Copyright 2000 Bartosz Kiziukiewicz Sieci lokalne Strona 1 z 19 Oryginalna wersja tego dokumentu powstała pewien czas temu dla osoby, która w sposób

Bardziej szczegółowo

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej 1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej W ISDN cyfryzacja sygnałów następuje już w aparacie abonenckim. Pozwala to na zastosowanie standardowych styków abonenta i jednolitych protokołów komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

[1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj produktu»

[1] 1394 - patrz hasło FireWire. szukaj produktu» [1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj [8] 802.1 - rodzina standardów opisujących bezpieczeństwo sieci, połączeń pomiędzy sieciami LAN, MAN i WAN, zarządzanie sieciami i protokoły warstw

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Co oznacza skrót WWW? Wielka Wyszukiwarka Wiadomości. World Wide Web. Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości.

Co oznacza skrót WWW? Wielka Wyszukiwarka Wiadomości. World Wide Web. Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości. Co oznacza skrót WWW? Wielka Wyszukiwarka Wiadomości. World Wide Web. Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości. Gdy jesteśmy połączeni z Internetem to mamy status: online offline over Co to jest LAN? Sieć lokalna.

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29 SIECI KOMPUTEROWE W najbardziej podstawowym znaczeniu sieć komputerowa oznacza dwa lub więcej komputerów korzystających ze wspólnych informacji. Sieci mogą być jednak bardzo róŝnorodne, mogą mieć rozmiary

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Budowa i działanie sieci komputerowych. Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Budowa i działanie sieci komputerowych. Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik Budowa i działanie sieci komputerowych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO KOMPETENCJA ŁĄCZY. SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WYGODNE ZAKUPY ONLINE poprzez w sklepie aplikację internetowym LiVE-PHONE sklep.schrack.pl INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW w SCHRACK STORE z Centrum

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Technologie informacyjne Semestr VI Wykłady 1 Temat 1 (2 godziny): Sieci komputerowe. Wiadomości podstawowe. Zagadnienia tematyczne: A. Powstanie Internetu; B. Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS Tytuł pracy Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie znajdują się informacje dotyczące nowoczesnej technologii cyfrowego dostępu abonenckiego DSL (Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

1 Komunikacja przy pomocy komputera.

1 Komunikacja przy pomocy komputera. 1 Komunikacja przy pomocy komputera. Komputery coraz częściej służą do przekazywania informacji, wymieniają dane z innymi komputerami, przesyłają pocztę elektroniczną i faksy. Ten rozdział opisuje standardy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002

Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002 Program zajęć Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002 Nr ćw. Temat 1. Organizacja dysku, podstawy MS-DOS 2. Instalacja i konfiguracja Windows 98 3. Wstęp do sieci, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS Technologia ADSL Autor: Paweł Lalicki IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie opisane jest jedno z nowych rozwiązań w dziedzinie dostępu abonenta do sieci telekomunikacyjnej (ADSL - Asymmetric Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Podstawowe pojęcia dotyczące sieci:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

MEDIA KOMUNIKACYJNE W INTELIGENTNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH (ISE)

MEDIA KOMUNIKACYJNE W INTELIGENTNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH (ISE) Radosław Dymek 3Services Factory S.A. MEDIA KOMUNIKACYJNE W INTELIGENTNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH (ISE) WPROWADZENIE Jedną z funkcji Inteligentnych Sieci Energetycznych (ISE) jest integracja zachowania

Bardziej szczegółowo