PLAN ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 W PIWNICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 W PIWNICZNEJ"

Transkrypt

1 PLAN ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 W PIWNICZNEJ MARZEC GRUDZIEŃ 2013 ROK str. 1

2 Cele i zadania pracy świetlicy. 1.Wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci pielęgnowanie wartości rodzinnych. 2.Kształtowanie zachowań i postaw asertywnych. 3.Ukierunkowanie na rozwijanie zachowań sportowo turystycznych. 4.Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej. 5.Podnoszenie poczucia własnej wartości. 6.Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego. 7.Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów. 8.Wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych rodzinnych i rówieśniczych. 9.Tworzenie warunków do wyrównywania braków w nauce. 10.Współpraca w organizacji zajęć ze świetlicami na terenie Miasta i Gminy, wycieczek, imprez sportowych, zabaw. 11.Współdziałanie z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia psycho - pedagogicznego. 12 Poszerzenie wiedzy o własnym regionie i jego kulturze ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej. 13.Promocja zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. str. 2

3 Cele Tematyka zajęć Metody i formy pracy Pomoce Uczeń wie Uwagi Promocja zdrowego stylu 1. Co to jest zdrowie zdania niedokończone zdrowie to 2 arkusze papieru Wie co jest potrzebne do tego by nie życia ze szczególnym Burza mózgów Foliogramy zachorować uwzględnieniem profilaktyki Foliogram Plansza uzależnień 2. Jak o nie dbać Symbole zdrowia Teksty Zna przysłowia dotyczące zdrowia. Przysłowia na temat zdrowia Dialogi Stara się do nich stosować (ruch, Dialogi 2 osób na temat zdrowia pokarm, używki) itp. 3. Niedobór i nadmiar Pogadanka Tarcza strzelnicza Uczeń poznaje błędy w żywieniu i ich pokarmów - konsekwencję dla zdrowia Zabawa Ulotki skutki 4. Zdrowy styl odżywiania 5. Przestrzeganie zasad higieny w domu i w otoczeniu 6. Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji dotyczących zdrowia 7. Międzynarodowy dzień zdrowia. Projekcja filmu Omówienie filmu Układanie planu dnia Tworzymy plakat Jaką wartość ma życie Co szkodzi zdrowiu Burza mózgu kraina czystości Praca w grupach 7 osobowych wyklejanie krainy czystości Cechy krainy czystości i brudu - 2 grupy wypisują cechy tych krain ABC zdrowego życia Reklama przyborów toaletowych Rytm czynności toaletowych Podsumowanie Film Kartki Papier szary Ulotki Gazety Pisaki Tarcza zegara dla każdego dziecka Przybory toaletowe Uczeń wie jakie pokarmy należy spożywać aby być zdrowym Zna pojęcie zdrowia, wie że używki szkodzą zdrowiu. Potrafi określić jak ważne jest zdrowie Uczeń wie co to jest czystość i higiena i wie jak o nią dbać str. 3

4 Rozwijanie wzajemnego zrozumienia i tolerancji Uczenie się sposobów radzenia sobie z presją społeczną Integracja zespołu świetlicowego Wypracowanie akceptowalnych przez uczestników grup norm grupowych 1. Sposób życia innych ludzi różni się od mojego 2. Jak pomóc tym, którzy czują się inni Zacieśnienie więzi grupowej 3. Gry i zabawy integracyjne Rozmowa Praca w grupach z tekstem Rozmowa Scenki 3. Jak inni mają na nas Opowiadanie wpływ Historyjka Ćwiczenia 4. Jak radzić sobie w Rozmowa trudnych sytuacjach Scenki Sporządzanie listy słów pomagających bronić się 5. Budowanie zaufania Komu warto zaufać Dlaczego ufamy, ćwiczenia praktyczne w parach: kołysanka 1. Tworzymy grupę Zabawy integracyjne Zdania niedokończone Moje zainteresowania Praca w dwójkach 2. Nasz kodeks grupowy Pogadanki Burza mózgów co to jest kodeks Praca z tekstem Sposoby zdobywania akceptacji przez kolegów Tworzymy kodeks grupy Ćwiczenia i zabawy Grupa bawi się i pracuje a) Wyspa skarbów b) Rzeźba grupy c) Rymowanki d) Puszka Pandory Tekst dla grup Tekst Opowiadanie Tekst Scenki Pisaki Karty pracy Kodeks Słowniki Piłka Szarfy Uświadomienie sobie że każdy człowiek ma prawo do życia na własny sposób Uczeń uświadamia sobie jak czują się inni ludzie którzy są przez innych odrzucani. Rozumieją powstawanie nacisków i jak sobie z nimi radzić. Wiedzą jak radzić sobie z presją dokuczaniem, zastraszaniem. Wiedzą komu można zaufać Uczeń poznaje zainteresowania i osiągnięcia swoich kolegów Potrafi utożsamiać się z grupą Zna zasady i normy, które trzeba przestrzegać w świetlicy Wie co to jest kodeks grupowy Umie wymyślać własne zabawy Potrafi nawiązywać kontakt z rówieśnikami str. 4

5 Poszerzenie wiedzy o własnym regionie i jego kulturze, oraz ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej Identyfikowanie wychowanków z ich małą ojczyzną Rozwijanie inwencji twórczej związanej z regionalizmem w sferze literackiej, muzycznej, plastycznej-utrwalanie w pracach literackich, plastycznych, fotograficznych ciekawych miejsc, strojów, ludzi, opowieści, pieśni Wydobywanie i przekazywanie uniwersalnych wartości takich jak piękno, prawda, dobro, uczciwość, sprawiedliwość 1. Moje miasteczko częścią Małopolski wycieczki Ilustrowanie mapy miejscowości Konkurs plastyczny Moje rodzinne miasto 2. Dzieje Piwnicznej w legendzie i historii 3. Piwniczna moja mała ojczyzna 4. Życie ludzi dawniej i dziś Wycieczka Praca plastyczna Słuchanie legend związanych z Piwniczną Wykonanie herbu Piwnicznej Poszukiwanie śladów przeszłości poprzez zwiedzanie zabytków Piwnicznej Założenie słowniczka gwarowego - systematyczne rozszerzanie go o nowo poznane słowa. Ukazanie atrakcyjności Piwnicznej i okolic w różnych porach roku wykonanie folderu Piwnicznej i okolic. Pisanie swobodnych tekstów prozą i wierszem na temat Piwnicznej Zwiedzanie Izby muzealnej Rysowanie wybranych eksponatów z muzeum Spotkanie z osobą pracującą na roli Czasopisma znad Popradu Wiersze Wandy Dulak - Łomnickiej Zna treść legend i potrafi je opowiadać Umie wykonać herb Piwnicznej Zna zabytki Piwnicznej Potrafi posługiwać się słownictwem gwarowym Potrafi ukazać atrakcyjne miejsca Piwnicznej i zachęcić do odwiedzania Zna pojęcia folder i potrafi go wykonać. Tworzy pisząc swobodne teksty Poznaje dawne narzędzia, meble, sprzęt gospodarstwa domowego. Potrafi plastycznie przedstawić eksponat. Marzy i opowiada o wybranym zawodzie. str. 5

6 5. Tradycje, zwyczaje i obrzędy 6. Pieśni, przyśpiewki i tańce piwniczańskie Kim będę kiedy dorosnę Zwyczaje wielkanocne, wykonanie palm i pisanek Andrzejki wróżby i przepowiednie Andrzejkowe Zwyczaje Bożonarodzeniowe Kolędowanie. Wykonanie książeczki najciekawsze zwyczaje i tradycje. Spotkanie z przedstawicielami zespołu regionalnego Dolina Popradu Słuchanie wspomnień. Śpiewanie pieśni i przyśpiewek. Próby wspólnego śpiewania Papier Bibuła Jajka Farby Materiały przyrodnicze(trawa, bazie) Śpiewnik Wykonuje z kolegami kukłę, gaik, uczy się wierszyków o tematyce wiosennej. Wykonuje palmę i gaik. Zna wróżby i przepowiednie, Sam próbuje czy się sprawdzą. Zna zwyczaj kolędowania i wspólnego śpiewania kolęd. Plastycznie przedstawia ciekawe zwyczaje i tradycje. Odczuwa potrzebę wspólnego śpiewania Uczeń uczy się na pamięć i zapisuje teksty niektórych przyśpiewek i pieśni Umie zatańczyć niektóre tańce regionalne. Potrafi zaprojektować strój codzienny i świąteczny czarnych górali. Pielęgnowanie wartości rodzinnych. Utrwalanie wiedzy o rodzinie 1. Moja rodzina Rozmowa o rodzinie Album życie o rodzinie. Każda karta przedstawia scenkę z życia rodziny Osoby w mojej rodzinie 2. Wspólnie budujemy dom Pogadanka a) Test niedokończonych zdań: dom zbudowany. Praca indywidualna. Opisz wygląd swojego pokoju praca plastyczna Urządzenia i wyposażenia niezbędne w pokoju Mój wymarzony pokój giełda pomysłów Kredki, kartki Tekst niedokończonych zdań Uczeń wie kto jest członkiem rodziny Umie określić jakie ma zadania w domu Dostrzega powiązania między członkami rodziny przedstawia rodzinę w sposób dynamiczny Uczeń wie że dom ma stać na mocnych fundamentach Wzajemne zaufanie i wsparcie jest fundamentem naszego domu Każdy mieszkaniec domu ma prawo do własnego urządzenia pokoju str. 6

7 3. Każdy w rodzinie ma swojego obowiązki i prawa Pogadanka wprowadzająca do tematu (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy) Praca w 3 grupach: a) Rola rodziców b) Rola dzieci c) Rola dziadków Omówienie przez grupowych w/w tematów Wspólne redagowanie praw i obowiązków dzieci w rodzinie Kodeks Flamastry Uczeń wie że kodeks rodzinny i opiekuńczy określa prawa i obowiązki wszystkich członków rodziny i rodziców dzieci Rola dziadów w rodzinie jest wspierająca 4. Nieporozumienia, spory i konflikty w rodzinie 5. Świętowanie w mojej rodzinie Praca ze słownikiem Przedstawienie scenek rodzajowych kłótnia między rodzeństwem, kłótnia między matką i dzieckiem Redagowanie scenek w/w z pomyślnym zakończeniem Dzień Matki Dzień Ojca Dzień Dziecka Święta Bożego Narodzenia Święta Wielkanocne I komunia Teksty scenek Słownik Przygotowanie montażu słownomuzycznego dla matek i ojców Spotkanie z rodzicami z okazji świąt Scenariusz spotkania Uczeń wie co to jest spór, nieporozumienie, konflikt. Wie jak można sporne sprawy rozwiązać. Umie komunikować się pomyślnie z drugą osobą, wie do kogo zwrócić się o pomoc` Uczniowie potrafią docenić rolę rodziców w ich życiu Okazują rodzicom szacunek. Zacieśniają więzy rodzinne. Opracowała Janina Weinbrenner - Skoczylas str. 7

8 str. 8

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ODNAJDUJE SWOJE MIEJSCE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ I DZIAŁA W NIEJ EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Ma poczucie przynależności do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ MARÓZ 2011 Kompendium wiedzy o założeniu i prowadzeniu świetlicy profilaktyczno- wychowawczej. Przygotowane na podstawie dokumentów i dokumentacji świetlicy w Bogdance, prowadzonej przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych TUTORING

Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych TUTORING Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych TUTORING Wstęp Program jest adresowany do uczniów z klas IV VI ze Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych, uczęszczających ze wsi Szklary Górne, Obora, Szklary Dolne

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

TWÓRCZY ZAKĄTEK KLUB MALUCHA -- PUNKT PRZEDSZKOLNY

TWÓRCZY ZAKĄTEK KLUB MALUCHA -- PUNKT PRZEDSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY CENTRUM EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA TWÓRCZY ZAKĄTEK JĘZYKOWO ARTYSTYCZNY KLUB MALUCHA -- PUNKT PRZEDSZKOLNY KATOWICE 2011 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. Cele wychowawcze przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola Misja Przedszkola Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, uczymy dzieci samodzielnego myślenia

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA SZAMOTUŁY 2010/2011 Poprzez realizację tego projektu nauczyciele naszej szkoły pragną pokazać dzieciom wiedzę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu 1 A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby również umiał Być,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo