Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy"

Transkrypt

1 Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2

3 Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy Opracowano na podstawie raportu syntetycznego Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy pod redakcją Wojciecha Dziemianowicza, Marty Mackiewicz i Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska Sp. z o.o.). Więcej informacji na Warszawa 2014 r.

4 Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Opracowano na podstawie raportu syntetycznego Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy pod redakcją Wojciecha Dziemianowicza, Marty Mackiewicz i Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska Sp. z o.o.). Więcej informacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

5 Spis treści WSTĘP...7 Obszar Metropolitalny Warszawy DELIMITACJA...9 PROCESY I ZJAWISKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE POTENCJAŁY I FUNKCJE...11 Konkurencyjność Obszaru Metropolitalnego Warszawy...11 Jakość zarządzania...17 Spójność Obszaru Metropolitalnego Warszawy...21 Jakość życia mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy...26 SYNTEZA POTENCJAŁÓW OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY...31 Wyzwania dla obszaru metropolitarnego warszawy...35

6

7 WSTęP Metropolia warszawska ma aspiracje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Europie. Bardzo istotnym elementem prowadzącym do osiągnięcia tego celu jest stworzenie narzędzi niezbędnych do integracji gmin sąsiadujących z m.st. Warszawą, które umożliwią współtworzenie przemyślanej, zwartej i nowoczesnej przestrzeni metropolitalnej. Gminy Obszaru Metropolitalnego Warszawy są zaangażowane w zaprogramowanie wizji i celów rozwojowych obszaru poprzez wspólną realizację projektu pn. Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy PROM, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie raportu syntetycznego Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy, podsumowującego badania przeprowadzone w ramach projektu PROM. Głównym celem opracowania diagnozy była identyfikacja i klasyfikacja potencjałów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Realizacja tego celu umożliwiła wskazanie najistotniejszych wyzwań dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które są jednocześnie rekomendacją dla władz samorządowych wskazującą kierunki budowy pozycji konkurencyjnej obszaru w skali krajowej i międzynarodowej. Do badania wykorzystano następujące metody: desk research, badania terenowe, analizy statystyczne, panele ekspertów, badanie CATI 1, badanie CAWI 2 oraz wywiady pogłębione typu IDI 3. Przeprowadzone badania odnosiły się do kilku skal przestrzennych. Oprócz badania Obszaru Metropolitalnego Warszawy uwzględniono również skalę Warszawa otoczenie, a także porównania krajowe. Istotnym aspektem realizowanego badania był również kontekst międzynarodowy, szczególnie ocena Warszawy jako międzynarodowej metropolii 4. Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest elementem procesu myślenia strategicznego, służy określeniu priorytetowych działań mających na celu integrację i wsparcie zarządzania obszarem. Stanowi podstawę dla władz samorządowych do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing). 2 Badania przez internet (Computer Assisted Web Interview). 3 Individual in - depth interview. 4 Jako przykłady służące do porównań analizie zostały poddane obszary metropolitalne Pragi, Berlina, Paryża i Madrytu. 7

8

9 Obszar Metropolitalny Warszawy DELIMITACJA Mapa 1. Gminy należące do Obszaru Metropolitalnego Warszawy Obszar Metropolitalny Warszawy wyznaczony przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego to płaszczyzna docelowa, która będzie przedmiotem metropolitalnego planowania strategicznego. Obszar nie jest jednorodny, w jego skład wchodzą gminy o różnej wielkości, różnym profilu gospodarczym, różnych funkcjach, sposobach i formach zagospodarowania przestrzeni. Proces delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy oparty był na następujących założeniach: Określeniu zasięgu występowania gmin, które ze względu na swoje cechy, tworzą wokół Warszawy obszar pełniący zróżnicowane, komplementarne funkcje. Funkcje te wpływają na zjawiska i procesy rozwojowe oraz stanowią o atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej obszaru. 9

10 Wyznaczeniu obszaru spójnego z Warszawą pod względem wspólnej infrastruktury technicznej i komunikacji. Wyznaczeniu za pomocą metod kartograficznych obszarów charakteryzujących się koncentracją określonych funkcji. Określeniu obszarów o największej dynamice zmian, określeniu typologii gmin, próbie znalezienia przyczyn przebiegu odpowiednich ścieżek rozwoju. W granicach Obszaru Metropolitalnego Warszawy znajdują się 72 gminy (w tym 16 gmin miejskich, 36 gmin wiejskich, 19 gmin miejsko-wiejskich i 1 miasto na prawach powiatu) położone w województwie mazowieckim: Baranów, Błonie, Brochów, Brwinów, Celestynów, Chynów, Czosnów, Dąbrówka, Dębe Wielkie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Jaktorów, Józefów, Kampinos, Karczew, Klembów, Kobyłka, Kołbiel, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Leoncin, Leszno, Lesznowola, Łomianki, m.st. Warszawa, Marki, Michałowice, Milanówek, Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska), Mińsk Mazowiecki (miasto), Mszczonów, Nadarzyn, Nieporęt, Nowa Sucha, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pniewy, Podkowa Leśna, Pomiechówek, Prażmów, Pruszków, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Radzymin, Raszyn, Serock, Sochaczew (gmina wiejska), Sochaczew (miasto), Somianka, Stare Babice, Sulejówek, Tarczyn, Teresin, Tłuszcz, Wiązowna, Wieliszew, Wiskitki, Wołomin, Wyszków, Zabrodzie, Zakroczym, Ząbki, Zielonka, Żabia Wola, Żyrardów. 10

11 PROCESY I ZJAWISKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE POTENCJAŁY I FUNKCJE W ramach prac nad Diagnozą Obszaru Metropolitalnego Warszawy analizie poddano szereg zjawisk społeczno-gospodarczych i przestrzennych, podzielonych na cztery grupy potencjałów, które powinny być przedmiotem dyskusji podczas tworzenia Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 (potencjały przestrzenne, potencjały gospodarcze, potencjały społeczne, potencjały instytucjonalne i relacyjne). Uwaga badawcza była skoncentrowana na określeniu potencjałów, ocenie ich natężenia, zasięgu występowania danego potencjału oraz zachodzących zmian. Potencjały analizowane były nie tylko jako zasoby Obszaru Metropolitalnego Warszawy, lecz także jako czynniki wpływające na rozwój funkcji metropolitalnych. Potencjały i funkcje analizowane były w różnych wymiarach: konkurencyjność, jakość zarządzania, spójność, jakość życia mieszkańców. 1. Konkurencyjność Obszaru Metropolitalnego Warszawy 1.1. Potencjały instytucjonalne i relacyjne Gminy otoczenia Warszawy konkurują o inwestorów oraz o mieszkańców z Warszawy lub pracujących w Warszawie. Konkurencja ta, przy braku współpracy administracyjnej, wpływa negatywnie na potencjały instytucjonalne i relacyjne w wymiarze konkurencyjności. Zainteresowanie inwestorów zagranicznych gminami okalającymi miasto, a nie tylko miastem centralnym, wskazuje, że atrakcyjność inwestycyjna uwarunkowana jest czynnikami zlokalizowanymi w całym obszarze. Traktowanie go jako całości wpływa na podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej. Potencjały relacyjne w sektorze współpracy przedsiębiorstw realizowane są w ramach współpracy klastrowej. W województwie mazowieckim funkcjonuje 25 klastrów/inicjatyw klastrowych, z czego 23 są zlokalizowane w Obszarze Metropolitalnym Warszawy (22 w Warszawie, jeden w gminie Pniewy). Klastry o wysokiej zdolności do podnoszenia konkurencyjności regionu znajdują się przede wszystkim w stolicy. 11

12 1.2. Potencjały społeczne Wybrane wskaźniki wskazują na ogromny potencjał demograficzny Obszaru Metropolitalnego Warszawy, który może być wykorzystany w polityce gospodarczej oraz polityce przyciągania zagranicznych inwestorów. Wymaga to jednak zbudowania efektywnych powiązań pomiędzy polityką edukacyjną a polityką gospodarczą. Obszar Metropolitalny Warszawy, na tle pozostałych głównych obszarów w Polsce, wykazuje nie tylko największy potencjał ludnościowy, lecz także pozytywną dynamikę wzrostu ludności. Zgodnie z prognozą demograficzną liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania, począwszy od roku 2013 w perspektywie do 2030 roku, wzrośnie o 9% z 3,20 mln do 3,48 mln osób. Przewidywana zmiana liczby ludności widoczna będzie w większym stopniu w gminach otaczających Warszawę (wzrost liczby ludności o niemal 10,5%) niż w samej stolicy (wzrost o 7,76%). W latach udział osób w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 15 roku życia) zwiększył się z 13,8% do 15,4%. Do obszarów o najwyższym udziale osób młodszych należą gminy położone na północ od Warszawy, w powiatach legionowskim i wołomińskim (w niektórych osoby te stanowią ponad 20% ludności), a także w powiecie piaseczyńskim i zachodniej części powiatu mińskiego. W latach zwiększył się udział mieszkańców powyżej 65 roku życia (z 15,1% w 2007 roku do 16,1% w roku 2013). W latach w Obszarze Metropolitalnym Warszawy osiedlało się rocznie ok osób z zagranicy. W 2013 roku 989 osób zdecydowało się zameldować na pobyt stały w gminach obszaru, przy czym 72,0% z nich osiedliło się na terenie stolicy. Wśród miast pozostałej części obszaru wyróżniają się tylko Piaseczno (29 osób) oraz Pruszków (15 osób). Ze względu na współczynnik urodzeń Warszawa zajmuje konkurencyjną pozycję wobec europejskich miast, z którymi może być porównywana. W roku 2012 więcej dzieci na 1000 mieszkańców urodziło się tylko w Pradze i w Paryżu Potencjały gospodarcze Obszar Metropolitarny Warszawy to gospodarcze centrum województwa mazowieckiego. PKB per capita jest tu ponad dwa razy wyższy niż średnia krajowa, a w samej Warszawie trzykrotnie wyższy niż średnio w Polsce. Jest to powiązane ze strukturą gospodarki obszaru, tj. dominacją 12

13 Mapa 2. Udział podregionów (z jednostkami OMW) w tworzeniu krajowego PKB (2011, w %) usług rynkowych, pozostających w związku ze stołeczną funkcją Warszawy. Przede wszystkim chodzi tu o usługi wyższego rzędu, takie jak: pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i firm oraz funkcje zarządcze, a także działalność naukowo-badawcza i akademicka. Udział Warszawy w tworzeniu krajowego PKB wyniósł w 2011 roku 13,4%, a wartość PKB na 1 mieszkańca była trzykrotnie wyższa niż średnia krajowa (Mapa 2). Podregion warszawski zachodni generuje nieco ponad 2,5% PKB krajowego, podczas gdy warszawski wschodni już tylko ok. 1,7%. Udziały w PIT w przeliczeniu na mieszkańca odzwierciedlają dochody z pracy. Na podstawie ich analizy widać, że wyraźnie lepiej zarabiają mieszkańcy gmin z zachodniej części obszaru. Pozostałe gminy Obszaru Metropolitalnego Warszawy to jednostki z dochodami budżetu z tytułu udziału w PIT per capita oscylującymi wokół średniej ogólnopolskiej dla tego wskaźnika (Mapa 3). Firmy zlokalizowane w Warszawie, charakteryzujące się wysoką konkurencyjnością, to często firmy z sektora ICT oraz podmioty szeroko rozumianego sektora otoczenia biznesu. Wśród firm konkurencyjnych na rynkach europejskich przedstawiciele władz lokalnych jednostek Obszaru Metropolitalnego Warszawy wymieniali często firmy chemiczne i far- 13

14 Mapa 3. Dochody budżetów gminnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (po lewej) oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (2013, w zł per capita) 14

15 maceutyczne oraz zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych, a także produkujące artykuły spożywcze. Nie mniej konkurencyjną branżą jest transport międzynarodowy. Obszar Metropolitalny Warszawy jest liderem w Europie pod względem wielkości centrów logistycznych. W 2013 roku w Obszarze Metropolitalnym Warszawy zostało zarejestrowanych 238 podmiotów gospodarczych z przemysłów wysokiej i średniowysokiej techniki oraz 4234 podmiotów reprezentujących usługi high-tech. Niemal 75% firm przemysłowych oraz 80% firm usługowych zlokalizowanych w Obszarze Metropolitalnym Warszawy mieści się w Warszawie. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MNiSW Wykres 1. Jednostki naukowo-badawcze obszarów metropolitalnych (2013, liczba jednostek podlegających ocenie parametrycznej w latach ) Pod względem ilościowym potencjał naukowo-badawczy Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest najwyższy w kraju i co najmniej dwukrotnie wyprzedza pozostałe obszary metropolitalne. Aż 20 z 45 jednostek, które otrzymały najwyższą możliwą ocenę w ocenie parametrycznej jednostek (A+) 5, zlokalizowanych jest na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Wykres 1). Obszar Metropolitalny Warszawy generuje zdecydowaną większość mazowieckiego eksportu. Wartość eksportu w 2012 roku wyniosła 16 mld euro. Kwota ta jest porównywalna z wartością, którą w tym samym roku wygenerowało całe województwo wielkopolskie (15 mld) lub dolnośląskie (17 mld). W okresie w eksporcie z Obszaru Metropolitalnego Warszawy dominują towary z grupy elektromaszynowej, chemicznej i rolno-spożywczej. 5 Kategorie przyznawane jednostkom naukowym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: A+ - poziom wiodący, A - poziom bardzo dobry, B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki, C - poziom niezadowalający. Źródło: nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/ 15

16 Pod względem wytworzonego PKB ogółem Warszawa ustępuje znacznie Paryżowi i Madrytowi, natomiast w relacji PKB per capita Paryżowi, Pradze i Wiedniowi Potencjały przestrzenne O konkurencyjności Obszaru Metropolitalnego Warszawy decyduje w dużej mierze dostępność komunikacyjna. Tereny Obszaru Metropolitalnego Warszawy (poza Warszawą), które są najbardziej atrakcyjne dla inwestorów i mieszkańców, są położone wzdłuż głównych dróg i węzłów komunikacyjnych, charakteryzują się dobrą komunikacją zarówno indywidualną, jak i publiczną. Zachodnia część Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów (obecność Specjalnych Stref Ekonomicznych, dostępność terenów inwestycyjnych oraz dobre warunki usługowe), a wschodnia część dla mieszkańców, którzy doceniają spokój, bliskość zieleni i obiektów wodnych. W 2014 roku w Obszarze Metropolitalnym Warszawy znajdowało się w sumie ok. 4535,58 km dróg wyższego rzędu (autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych), z czego w samej Warszawie ok. 1,3 tys. km. Najbardziej rozwiniętą sieć dróg poza stolicą posiadają gminy: Piaseczno, Tarczyn, Serock, Grójec i Góra Kalwaria, a także Grodzisk Mazowiecki. Najmniej rozwiniętą sieć mają gminy: Halinów, Podkowa Leśna i Tłuszcz. Dojazd komunikacją kolejową z każdej z gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy do centrum stolicy nie zajmuje więcej niż 90 minut. Najsłabsze połączenie z centrum Warszawy mają gminy powiatu wyszkowskiego oraz wschodniej części powiatu wołomińskiego (80-90 minut). Strefa najkrótszego dojazdu do centrum Warszawy to przede wszystkim gminy położone wzdłuż linii kolejowej nr 1 (Warszawa Centralna Katowice) i nr 3 (Warszawa Zachodnia Kunowice) oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W Obszarze Metropolitalnym Warszawy znajduje się ok. 200 czynnych stacji i przystanków kolejowych, z czego ok. 70 na terenie miasta stołecznego Warszawy. Aż 42,3% miejscowości Obszaru Metropolitalnego Warszawy znajduje się w odległości do 2 km w linii prostej od stacji lub przystanku kolejowego (licząc od centrum osadniczego/głównego skrzyżowania w miejscowości). W miejscowościach tych zamieszkuje łącznie 73,7% wszystkich mieszkańców (nie licząc miasta stołecznego Warszawy). Oznacza to, że większość mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy ma możliwość dojazdu do stolicy z wykorzystaniem transportu kolejowego, bez konieczności długiej podróży do przystanku/stacji. 16

17 2. Jakość zarządzania Jakość zarządzania metropolią mierzona jest umiejętnością kreowania i wykorzystywania powiązań z otoczeniem zewnętrznym, najwyżej wartościowane są powiązania międzynarodowe. Aktywność samorządów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w przestrzeni międzynarodowej jest niska, choć sama Warszawa jest aktorem aktywnym. Brak współdziałania w ramach rozwijania kontaktów międzynarodowych pomiędzy Warszawą a otoczeniem ma negatywny wpływ na rozwój sieci metropolitalnej. Brakuje inicjatyw dążących do wspólnego umiędzynaradawiania projektów w zakresie lokalnej polityki gospodarczej, promocji zagranicznej, rozwoju sektora usług dla klientów zagranicznych, organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych o zasięgu ponadkrajowym. Najważniejszym deklarowanym powodem małej aktywności samorządów na polu międzynarodowym jest brak identyfikacji potencjalnych korzyści. Ponadto problemem jest brak funduszy i potencjału organizacyjnego (dotyczy to przede wszystkim gmin wiejskich). Mała aktywność zewnętrzna identyfikowana jest również na polu krajowym. Przykładem może być fakt, iż jednostki z Obszaru Metropolitalnego Warszawy w ograniczonym zakresie oddziałują na podmioty zewnętrzne w kontekście rozwoju nowoczesnej infrastruktury drogowej łączącej Obszar Metropolitalny Warszawy z otoczeniem, mimo że na obszarze zlokalizowana jest istotna infrastruktura powiązań międzynarodowych Potencjały instytucjonalne i relacyjne Jakość i zakres relacji między samorządami Obszaru Metropolitalnego Warszawy są niewystarczające dla budowania struktury współpracy administracyjno-politycznej. Zarówno w zakresie przepływu środków finansowych, podejmowanych inicjatyw, jak i aktywności organizacyjnej. Wśród włodarzy gmin otaczających Warszawę panuje przekonanie, że miasto centralne nie pełni funkcji lidera wobec swojego otoczenia. Część z nich deklaruje, że ich samorząd nie ma żadnych doświadczeń we współpracy z miastem rdzeniowym. Współpraca samorządów Obszaru Metropolitalnego Warszawy wyrażona transferami finansowymi między nimi (przepływy w wydatkach bieżących) jest porównywalna do współpracy w innych obszarach aglomeracyjnych w Polsce. Obszar Metropolitalny Warszawy wypada niekorzystnie na tle innych obszarów, jeśli analizie poddane zostaną przepływy w wydatkach inwestycyjnych. Współpraca wyłącznie w wymiarze wydatków bieżących skutkuje uzależnieniem relacji od rocznej perspektywy planowania finansowego, dziennych migracji mieszkańców i bieżącego zapotrzebowania na usługi. Współpraca samorządów Obszaru Metropolitalnego Warszawy dotyczy przede wszystkim trzech dziedzin: transportu publicznego, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Współpraca dotycząca transportu publicznego organizowana jest według reguł lokalnych. 17

18 Relacje dotyczące przedszkoli i domów pomocy społecznej uporządkowane są według reguł centralnych, co nie służy budowaniu pozytywnej atmosfery współpracy. Współpraca na rzecz tworzenia wspólnego transportu publicznego dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy dotyczy projektu wspólnego biletu oraz spójnej infrastruktury kolejowej. Włodarze wszystkich gmin, którzy wypowiadali się w sprawie wspólnego transportu zbiorowego, wyrażali opinię, że usługa ta jest zbyt kosztowna. Współpraca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oceniana jest pozytywnie nawet przez włodarzy mających sceptyczne nastawienie do przyjętych rozwiązań organizacyjnych lub przyjętych priorytetów inwestycyjnych. Oczekiwania wobec tego instrumentu są bardzo duże Potencjały społeczne Procesy społeczne zachodzące w Obszarze Metropolitalnym Warszawy mają potencjał stymulujący do budowania struktur współpracy administracyjnej i politycznej. Są również wyzwaniem ze względu na zmiany struktury. W wyniku procesu rozlewania się miast zachodzą zmiany w strukturze społecznej gmin otaczających miasto. W gminach, do których napływ mieszkańców jest największy, społeczność się odmładza, występuje tam wyższy poziom przedsiębiorczości i wykształcenia. W gminach o niższym napływie mieszkańców wyższe jest bezrobocie i korzystanie z pomocy społecznej. Napływ ludności do gmin podmiejskich sprzyja zwiększaniu ich niezależności finansowej poprzez podniesienie poziomu dochodów do budżetu. Proces ten wymaga jednak sprawnej polityki lokalnej i czasu, gdyż najpierw mamy do czynienia z napływem mieszkańców, którzy mają oczekiwania w zakresie usług publicznych, następnie poprawę finansową sytuacji samorządu, a dopiero w następnej kolejności efekty podjętych działań publicznych, w tym inwestycji Potencjały gospodarcze Najbardziej istotnymi wymiarami zarządzania obszarem metropolitalnym jako całością, odnoszącymi się do gospodarki, są jakość promocji zagranicznej oraz tworzenie sieci organizacji. Optymalny rozwój tych potencjałów uzależniony jest od wykorzystania zasobów całego obszaru: przestrzeni i miękkich czynników sprzyjających rozwojowi innowacyjnemu (relacji bezpośrednich, więzi lokalnych, kreatywności, tradycji, czasu wolnego). Przestrzeń Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest podzielona pod względem gospodarczym na Warszawę, obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz pozostałe gmi- 18

19 ny (Mapa 4). Zdecydowana większość jednostek samorządowych nie współpracuje z innymi w obszarze wspierania przedsiębiorczości. Brak współpracy niektóre gminy tłumaczą konkurencją o firmy. Zdecydowana większość badanych samorządów nie angażuje się w prowadzenie polityki gospodarczej nakierowanej na innowacyjność i nie podejmuje współpracy z innymi samorządami w tym zakresie. Samorządy prowadzą jedynie działania mające na celu stworzenie warunków dla podejmowania i rozwoju działalności od inwestycji infrastrukturalnych, po działania miękkie na rzecz tworzenia dobrego klimatu. Samorządy Obszaru Metropolitalnego Warszawy prowadzą działania na rzecz tworzenia powiązań transgranicznych. Polityka w tym zakresie jest jednak niespójna wewnętrznie, w większości przypadków niedostosowana do struktury gospodarczej i mało aktywna. Samorządy nie współpracują między sobą w tym zakresie, nie uczą się od siebie, tylko okazjonalnie włączają się nawzajem w podejmowane inicjatywy. Potencjałem, który można na tym polu wykorzystać, jest wyróżniająca się aktywność kilku samorządówliderów, które mają pozytywne doświadczenia w zakresie wykorzystywania powiązań transgranicznych dla podnoszenia jakości zarządzania. Mapa 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym (2013) 19

20 2.4. Potencjały przestrzenne Jakość zarządzania obszarami metropolitalnymi jest silnie uwarunkowana tożsamością terytorialną mieszkańców. Jednocześnie sprawne i spójne działania administracyjne intensyfikują przywiązanie do przestrzeni, sprzyjając rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Przywiązanie terytorialne mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest wysokie, co samo w sobie jest kapitałem, na którym można budować narzędzia zarządzania metropolią. Przestrzenie, z którymi mieszkańcy identyfikują się najsilniej, są zróżnicowane. Mieszkańcy 1/3 badanych gmin deklarują największe przywiązanie do regionu, w pozostałych gminach mieszkańcy deklarują przywiązanie do zamieszkiwanej miejscowości (w tym również do Warszawy) lub gminy. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy nie deklarują przywiązania do Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Ważnym potencjałem Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest różnorodność przestrzeni oraz zasoby przyrodnicze terenów rekreacyjnych: Zalew Zegrzyński, Kampinoski Park Narodowy, Mazowiecki Park Krajobrazowy, rzeki Wkra, Bzura, Pilica, liczne szlaki rowerowe. Istotnym potencjałem są również walory kulturowe, które funkcjonują w świadomości mieszkańców w Warszawie (w tym Śródmieście, Ochota, Mokotów, Wilanów i Praga Północ), w Mińsku Mazowieckim (pałac Dernałowiczów), w Sochaczewie (dworek w Żelazowej Woli, Zamek, Muzeum Kolei Wąskotorowej) i w Nowym Dworze Mazowieckim (Twierdza Modlin). Potencjału kulturowego nie dostrzegają m.in. mieszkańcy gmin: Góra Kalwaria (Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku), Jabłonna (pałac barokowo-klasycystyczny) czy Konstancin-Jeziorna (Park zdrojowy), natomiast potencjał kulturowy dostrzegają mieszkańcy gmin położonych w kierunku północnowschodnim od Warszawy (Pomiechówek, Serock, Radzymin, Wołomin), gdzie oferta kulturowa jest niewielka 6. Potencjałem wyróżniającym Obszar Metropolitalny Warszawy na tle innych europejskich metropolii jest zasób obszarów zielonych przypadający na jednego mieszkańca. Warszawa jest zdecydowanym liderem pod względem wielkości terenów zieleni na mieszkańca. Kolejną lokatę zajmuje Budapeszt, natomiast Paryż i Madryt to miasta o najmniejszej zasobności terenów zieleni. W zestawieniu European Green Cities Index składającym się ze wskaźników dotyczących ośmiu płaszczyzn, mierzących wpływ 30 największych europejskich miast na środowisko, Warszawa została określona jako konkurencyjna w obszarze energii (lepszy wynik osiągnęły wśród porównawczych miast jedynie Wiedeń i Berlin) oraz zarządzania zasobami przyrodniczymi (pierwsza lokata wśród wybranych miast porównawczych). 6 Na podstawie wyników badań CAWI wśród mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 20

21 Większość gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy realizuje działania na rzecz wykorzystywania zasobów zielonych, jednak te działania nie stanowią priorytetowych kierunków rozwoju. W kilku przypadkach (takich jak Góra Kalwaria, Kołbiel, Leoncin) zasoby przyrodnicze są częściowo traktowane jako hamulec rozwojowy w kontekście inwestycyjnym z powodu ograniczeń prawnych na obszarach chronionych oraz z powodu zagrożenia powodziowego i podtopieniowego (np. Nowy Dwór Mazowiecki). 3. Spójność Obszaru Metropolitalnego Warszawy Wiele cech Obszaru Metropolitalnego Warszawy wykazuje silną centralizację lokalizacja instytucji otoczenia biznesu, hoteli, środków masowego przekazu, wybranych rodzajów działalności gospodarczej. Są jednak cechy, które Warszawa dzieli z okolicznymi gminami, oraz zasoby otoczenia, których nie posiada Potencjały instytucjonalne i relacyjne Najsilniej scentralizowaną funkcją zarządzaną w Obszarze Metropolitalnym Warszawy jest zarządzanie transportem zbiorowym. Jest to funkcja, która generuje istotne przepływy finansowe pomiędzy Warszawą a otaczającymi ją gminami. Nie wytworzono jednak żadnego wspólnego mechanizmu organizowania, planowania czy oceny sposobu świadczenia tej usługi. Funkcjami, które również generują przepływy finansowe pomiędzy samorządami, są usługi przedszkolne i socjalne. Brak mechanizmów koordynacji w zarządzaniu tymi usługami powoduje niepewność w relacjach, zagrożenie dla ich jakości oraz nie sprzyja budowaniu zaufania. Najistotniejszą cechą systemu społecznego wpływającą na budowanie sprawności instytucjonalnej jest zróżnicowanie tożsamości metropolitalnej. Zróżnicowanie to nie przebiega na linii Warszawa otaczające gminy. Mieszkańcy niektórych dzielnic Warszawy deklarują wyższe przywiązanie do swojej dzielnicy/osiedla niż do całego miasta (Śródmieście, Żoliborz, Wesoła, Bielany, Rembertów). Równocześnie mieszkańcy gmin zlokalizowanych poza Warszawą deklarują wyższe przywiązanie do Warszawy niż do zamieszkiwanej gminy. Takie zjawisko może ułatwiać budowanie marki całego obszaru, nie powinno być ono jednak oderwane od identyfikacji regionalnej. Mieszkańcy całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy deklarują przywiązanie do Mazowsza. Siła identyfikacji mazowieckiej w gminach otaczających miasto jest prawdopodobnie wynikiem intensywnych procesów migracyjnych wewnątrz regionu. 21

22 3.2. Potencjały społeczne Analizowane trendy demograficzne powinny być rozważane w kontekście debat nad zagrożeniem starzenia się społeczeństwa. Niewątpliwie proces ten dotyczy wybranych miejsc Obszaru Metropolitalnego Warszawy w szczególności dzielnic Śródmieście i Ochota, a także wybranych miast obszaru oraz ich najbliższego otoczenia. Z punktu widzenia metropolii jako całości ten trend upowszechni się jednak prawdopodobnie dopiero w jesieni życia tych mieszkańców, którzy obecnie są na etapie zakładania rodziny. Obecnie typy demograficzne dla całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy wskazują na konieczność świadczenia usług publicznych skierowanych do rodzin z małymi i starszymi dziećmi. Dotyczy to wszystkich usług: infrastruktury technicznej, transportu, opieki medycznej, edukacji czy kultury. To nie wyklucza konieczności zaplanowania zmian dostosowujących usługi publiczne do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Proces ten powinien być jednak odpowiednio zaplanowany terytorialnie oraz rozłożony w czasie. Warszawa oraz Kraków to jedyne miasta wojewódzkie w Polsce, w których w ostatniej dekadzie zanotowano przyrost liczby mieszkańców. Cały Obszar Metropolitalny Warszawy cechuje najwyższa w Polsce dynamika przyrostu liczby mieszkańców (porównywalna jest w Poznaniu i Trójmieście). Największa dynamika ruchów migracyjnych występuje w gminach okalających Warszawę. Jedne z najwyższych wskaźników napływu oraz najniższych wskaźników odpływu dla całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy miały dzielnice Warszawy: Białołęka, Ursus i Wilanów. Na tle całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy najniższym napływem wyróżniają się dzielnice centrum miasta: Śródmieście, Wola, Mokotów, Ochota, Żoliborz, Praga Północ i Południe oraz Targówek. Podobny, najniższy napływ ludności, mają gminy położone najdalej od Warszawy. Uczniowie szkół warszawskich uzyskują przeciętnie wyższe wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i matur niż uczniowie szkół z innych gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Szczególnie słabo wypadają uczniowie z gmin na północy obszaru. Wyzwaniem jest podnoszenie poziomu wyników szkolnych osiąganych w jednostkach najsłabszych Obszaru Metropolitalnego Warszawy Potencjały gospodarcze Gminy o najwyższej wartości syntetycznego wskaźnika potencjału gospodarczego to Warszawa oraz jednostki z nią graniczące (Mapa 5). Wyższy potencjał obserwowany jest w południowo-zachodniej części Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 22

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 notatka informacyjna Data opracowania 10.03.2014 r. Internet: www.stat.gov.pl/warsz

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH Spis treści Spis rysunków... 2 1.1 Demografia... 3 1.2 Warunki życia... 9 1.3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego... 17 1.4 Zanieczyszczenie powietrza... 19 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking 41. Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc - GRUDZIEŃ data uruchomienia łączna

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Mazowsze-Warszawa synergia czy konflikty?

Mazowsze-Warszawa synergia czy konflikty? Mazowsze-Warszawa synergia czy konflikty? Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Warszawa, 15 grudnia 2016 r. Podział statystyczny na dwie jednostki statystyczne (NUTS-2): - aglomeracja warszawska,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Strategia. zarządzania zmianą. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz, tel. (18) , fax (18)

Strategia. zarządzania zmianą. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz, tel. (18) , fax (18) Strategia zarządzania zmianą Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Zmiany korzystne: rosnąca ilośd nowych podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych

Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych KONFERENCJA Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa 25-26 VI 2013 Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych Dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys Politechnika Gdańska Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko Emilia Murawska Tomasz Zegar Mazowiecki Ośrodek Badań

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Opole 2013 Województwo opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom HIERARCHICZNY UKŁAD PIĘCIU POZIOMÓW PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy P R O F. D R H A B. I N Ż. A R C H. J A N M A C I E J C H M I E L E W S K I, M G R I N Ż. A G N I E S Z K A K A R D A Ś, M G R I N

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Spis treści Metodologia badań i cele badawcze 3-4 Ocena terenów zielonych w Warszawie 5-15 Sport w mieście i sporty miejskie 16-26

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014 wykonany na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA)

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA) PROGRAM SMART METROPOLIA 2016 23 LISTOPADA (ŚRODA) 9:30 9:45 Uroczyste otwarcie Smart Metropolia 2016 9:45 10:15 10:15 11:00 11:00 11:45 Wykład wprowadzający do sesji plenarnej: Dlaczego metropolie? Silne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania. Perły Ponidzia

Lokalna Grupa Działania. Perły Ponidzia Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia Analiza SWOT Październik 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała: we wrześniu 2012r.

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 2020 WRPO 2014+ Poznań, dnia 3 lutego 2015 roku 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Alokacja WRPO

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Radom, 25 marca 2013 r. Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego STANOWISKO POWIATÓW, MIAST, GMIN, PARLAMENTARZYSTÓW I RADNYCH REGIONU RADOMSKIEGO Szanowna Pani Minister, Jako przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Ranking samorządów sprzyjających edukacji 2017

Ranking samorządów sprzyjających edukacji 2017 Ranking samorządów sprzyjających edukacji 2017 Evidence Institute to fundacja zajmująca się rzetelnymi badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych. Wspiera szkoły i samorządy

Bardziej szczegółowo