Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy"

Transkrypt

1 Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2

3 Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy Opracowano na podstawie raportu syntetycznego Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy pod redakcją Wojciecha Dziemianowicza, Marty Mackiewicz i Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska Sp. z o.o.). Więcej informacji na Warszawa 2014 r.

4 Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Opracowano na podstawie raportu syntetycznego Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy pod redakcją Wojciecha Dziemianowicza, Marty Mackiewicz i Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska Sp. z o.o.). Więcej informacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

5 Spis treści WSTĘP...7 Obszar Metropolitalny Warszawy DELIMITACJA...9 PROCESY I ZJAWISKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE POTENCJAŁY I FUNKCJE...11 Konkurencyjność Obszaru Metropolitalnego Warszawy...11 Jakość zarządzania...17 Spójność Obszaru Metropolitalnego Warszawy...21 Jakość życia mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy...26 SYNTEZA POTENCJAŁÓW OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY...31 Wyzwania dla obszaru metropolitarnego warszawy...35

6

7 WSTęP Metropolia warszawska ma aspiracje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Europie. Bardzo istotnym elementem prowadzącym do osiągnięcia tego celu jest stworzenie narzędzi niezbędnych do integracji gmin sąsiadujących z m.st. Warszawą, które umożliwią współtworzenie przemyślanej, zwartej i nowoczesnej przestrzeni metropolitalnej. Gminy Obszaru Metropolitalnego Warszawy są zaangażowane w zaprogramowanie wizji i celów rozwojowych obszaru poprzez wspólną realizację projektu pn. Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy PROM, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie raportu syntetycznego Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy, podsumowującego badania przeprowadzone w ramach projektu PROM. Głównym celem opracowania diagnozy była identyfikacja i klasyfikacja potencjałów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Realizacja tego celu umożliwiła wskazanie najistotniejszych wyzwań dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które są jednocześnie rekomendacją dla władz samorządowych wskazującą kierunki budowy pozycji konkurencyjnej obszaru w skali krajowej i międzynarodowej. Do badania wykorzystano następujące metody: desk research, badania terenowe, analizy statystyczne, panele ekspertów, badanie CATI 1, badanie CAWI 2 oraz wywiady pogłębione typu IDI 3. Przeprowadzone badania odnosiły się do kilku skal przestrzennych. Oprócz badania Obszaru Metropolitalnego Warszawy uwzględniono również skalę Warszawa otoczenie, a także porównania krajowe. Istotnym aspektem realizowanego badania był również kontekst międzynarodowy, szczególnie ocena Warszawy jako międzynarodowej metropolii 4. Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest elementem procesu myślenia strategicznego, służy określeniu priorytetowych działań mających na celu integrację i wsparcie zarządzania obszarem. Stanowi podstawę dla władz samorządowych do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing). 2 Badania przez internet (Computer Assisted Web Interview). 3 Individual in - depth interview. 4 Jako przykłady służące do porównań analizie zostały poddane obszary metropolitalne Pragi, Berlina, Paryża i Madrytu. 7

8

9 Obszar Metropolitalny Warszawy DELIMITACJA Mapa 1. Gminy należące do Obszaru Metropolitalnego Warszawy Obszar Metropolitalny Warszawy wyznaczony przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego to płaszczyzna docelowa, która będzie przedmiotem metropolitalnego planowania strategicznego. Obszar nie jest jednorodny, w jego skład wchodzą gminy o różnej wielkości, różnym profilu gospodarczym, różnych funkcjach, sposobach i formach zagospodarowania przestrzeni. Proces delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy oparty był na następujących założeniach: Określeniu zasięgu występowania gmin, które ze względu na swoje cechy, tworzą wokół Warszawy obszar pełniący zróżnicowane, komplementarne funkcje. Funkcje te wpływają na zjawiska i procesy rozwojowe oraz stanowią o atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej obszaru. 9

10 Wyznaczeniu obszaru spójnego z Warszawą pod względem wspólnej infrastruktury technicznej i komunikacji. Wyznaczeniu za pomocą metod kartograficznych obszarów charakteryzujących się koncentracją określonych funkcji. Określeniu obszarów o największej dynamice zmian, określeniu typologii gmin, próbie znalezienia przyczyn przebiegu odpowiednich ścieżek rozwoju. W granicach Obszaru Metropolitalnego Warszawy znajdują się 72 gminy (w tym 16 gmin miejskich, 36 gmin wiejskich, 19 gmin miejsko-wiejskich i 1 miasto na prawach powiatu) położone w województwie mazowieckim: Baranów, Błonie, Brochów, Brwinów, Celestynów, Chynów, Czosnów, Dąbrówka, Dębe Wielkie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Jaktorów, Józefów, Kampinos, Karczew, Klembów, Kobyłka, Kołbiel, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Leoncin, Leszno, Lesznowola, Łomianki, m.st. Warszawa, Marki, Michałowice, Milanówek, Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska), Mińsk Mazowiecki (miasto), Mszczonów, Nadarzyn, Nieporęt, Nowa Sucha, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pniewy, Podkowa Leśna, Pomiechówek, Prażmów, Pruszków, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Radzymin, Raszyn, Serock, Sochaczew (gmina wiejska), Sochaczew (miasto), Somianka, Stare Babice, Sulejówek, Tarczyn, Teresin, Tłuszcz, Wiązowna, Wieliszew, Wiskitki, Wołomin, Wyszków, Zabrodzie, Zakroczym, Ząbki, Zielonka, Żabia Wola, Żyrardów. 10

11 PROCESY I ZJAWISKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE POTENCJAŁY I FUNKCJE W ramach prac nad Diagnozą Obszaru Metropolitalnego Warszawy analizie poddano szereg zjawisk społeczno-gospodarczych i przestrzennych, podzielonych na cztery grupy potencjałów, które powinny być przedmiotem dyskusji podczas tworzenia Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 (potencjały przestrzenne, potencjały gospodarcze, potencjały społeczne, potencjały instytucjonalne i relacyjne). Uwaga badawcza była skoncentrowana na określeniu potencjałów, ocenie ich natężenia, zasięgu występowania danego potencjału oraz zachodzących zmian. Potencjały analizowane były nie tylko jako zasoby Obszaru Metropolitalnego Warszawy, lecz także jako czynniki wpływające na rozwój funkcji metropolitalnych. Potencjały i funkcje analizowane były w różnych wymiarach: konkurencyjność, jakość zarządzania, spójność, jakość życia mieszkańców. 1. Konkurencyjność Obszaru Metropolitalnego Warszawy 1.1. Potencjały instytucjonalne i relacyjne Gminy otoczenia Warszawy konkurują o inwestorów oraz o mieszkańców z Warszawy lub pracujących w Warszawie. Konkurencja ta, przy braku współpracy administracyjnej, wpływa negatywnie na potencjały instytucjonalne i relacyjne w wymiarze konkurencyjności. Zainteresowanie inwestorów zagranicznych gminami okalającymi miasto, a nie tylko miastem centralnym, wskazuje, że atrakcyjność inwestycyjna uwarunkowana jest czynnikami zlokalizowanymi w całym obszarze. Traktowanie go jako całości wpływa na podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej. Potencjały relacyjne w sektorze współpracy przedsiębiorstw realizowane są w ramach współpracy klastrowej. W województwie mazowieckim funkcjonuje 25 klastrów/inicjatyw klastrowych, z czego 23 są zlokalizowane w Obszarze Metropolitalnym Warszawy (22 w Warszawie, jeden w gminie Pniewy). Klastry o wysokiej zdolności do podnoszenia konkurencyjności regionu znajdują się przede wszystkim w stolicy. 11

12 1.2. Potencjały społeczne Wybrane wskaźniki wskazują na ogromny potencjał demograficzny Obszaru Metropolitalnego Warszawy, który może być wykorzystany w polityce gospodarczej oraz polityce przyciągania zagranicznych inwestorów. Wymaga to jednak zbudowania efektywnych powiązań pomiędzy polityką edukacyjną a polityką gospodarczą. Obszar Metropolitalny Warszawy, na tle pozostałych głównych obszarów w Polsce, wykazuje nie tylko największy potencjał ludnościowy, lecz także pozytywną dynamikę wzrostu ludności. Zgodnie z prognozą demograficzną liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania, począwszy od roku 2013 w perspektywie do 2030 roku, wzrośnie o 9% z 3,20 mln do 3,48 mln osób. Przewidywana zmiana liczby ludności widoczna będzie w większym stopniu w gminach otaczających Warszawę (wzrost liczby ludności o niemal 10,5%) niż w samej stolicy (wzrost o 7,76%). W latach udział osób w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 15 roku życia) zwiększył się z 13,8% do 15,4%. Do obszarów o najwyższym udziale osób młodszych należą gminy położone na północ od Warszawy, w powiatach legionowskim i wołomińskim (w niektórych osoby te stanowią ponad 20% ludności), a także w powiecie piaseczyńskim i zachodniej części powiatu mińskiego. W latach zwiększył się udział mieszkańców powyżej 65 roku życia (z 15,1% w 2007 roku do 16,1% w roku 2013). W latach w Obszarze Metropolitalnym Warszawy osiedlało się rocznie ok osób z zagranicy. W 2013 roku 989 osób zdecydowało się zameldować na pobyt stały w gminach obszaru, przy czym 72,0% z nich osiedliło się na terenie stolicy. Wśród miast pozostałej części obszaru wyróżniają się tylko Piaseczno (29 osób) oraz Pruszków (15 osób). Ze względu na współczynnik urodzeń Warszawa zajmuje konkurencyjną pozycję wobec europejskich miast, z którymi może być porównywana. W roku 2012 więcej dzieci na 1000 mieszkańców urodziło się tylko w Pradze i w Paryżu Potencjały gospodarcze Obszar Metropolitarny Warszawy to gospodarcze centrum województwa mazowieckiego. PKB per capita jest tu ponad dwa razy wyższy niż średnia krajowa, a w samej Warszawie trzykrotnie wyższy niż średnio w Polsce. Jest to powiązane ze strukturą gospodarki obszaru, tj. dominacją 12

13 Mapa 2. Udział podregionów (z jednostkami OMW) w tworzeniu krajowego PKB (2011, w %) usług rynkowych, pozostających w związku ze stołeczną funkcją Warszawy. Przede wszystkim chodzi tu o usługi wyższego rzędu, takie jak: pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i firm oraz funkcje zarządcze, a także działalność naukowo-badawcza i akademicka. Udział Warszawy w tworzeniu krajowego PKB wyniósł w 2011 roku 13,4%, a wartość PKB na 1 mieszkańca była trzykrotnie wyższa niż średnia krajowa (Mapa 2). Podregion warszawski zachodni generuje nieco ponad 2,5% PKB krajowego, podczas gdy warszawski wschodni już tylko ok. 1,7%. Udziały w PIT w przeliczeniu na mieszkańca odzwierciedlają dochody z pracy. Na podstawie ich analizy widać, że wyraźnie lepiej zarabiają mieszkańcy gmin z zachodniej części obszaru. Pozostałe gminy Obszaru Metropolitalnego Warszawy to jednostki z dochodami budżetu z tytułu udziału w PIT per capita oscylującymi wokół średniej ogólnopolskiej dla tego wskaźnika (Mapa 3). Firmy zlokalizowane w Warszawie, charakteryzujące się wysoką konkurencyjnością, to często firmy z sektora ICT oraz podmioty szeroko rozumianego sektora otoczenia biznesu. Wśród firm konkurencyjnych na rynkach europejskich przedstawiciele władz lokalnych jednostek Obszaru Metropolitalnego Warszawy wymieniali często firmy chemiczne i far- 13

14 Mapa 3. Dochody budżetów gminnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (po lewej) oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (2013, w zł per capita) 14

15 maceutyczne oraz zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych, a także produkujące artykuły spożywcze. Nie mniej konkurencyjną branżą jest transport międzynarodowy. Obszar Metropolitalny Warszawy jest liderem w Europie pod względem wielkości centrów logistycznych. W 2013 roku w Obszarze Metropolitalnym Warszawy zostało zarejestrowanych 238 podmiotów gospodarczych z przemysłów wysokiej i średniowysokiej techniki oraz 4234 podmiotów reprezentujących usługi high-tech. Niemal 75% firm przemysłowych oraz 80% firm usługowych zlokalizowanych w Obszarze Metropolitalnym Warszawy mieści się w Warszawie. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MNiSW Wykres 1. Jednostki naukowo-badawcze obszarów metropolitalnych (2013, liczba jednostek podlegających ocenie parametrycznej w latach ) Pod względem ilościowym potencjał naukowo-badawczy Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest najwyższy w kraju i co najmniej dwukrotnie wyprzedza pozostałe obszary metropolitalne. Aż 20 z 45 jednostek, które otrzymały najwyższą możliwą ocenę w ocenie parametrycznej jednostek (A+) 5, zlokalizowanych jest na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Wykres 1). Obszar Metropolitalny Warszawy generuje zdecydowaną większość mazowieckiego eksportu. Wartość eksportu w 2012 roku wyniosła 16 mld euro. Kwota ta jest porównywalna z wartością, którą w tym samym roku wygenerowało całe województwo wielkopolskie (15 mld) lub dolnośląskie (17 mld). W okresie w eksporcie z Obszaru Metropolitalnego Warszawy dominują towary z grupy elektromaszynowej, chemicznej i rolno-spożywczej. 5 Kategorie przyznawane jednostkom naukowym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: A+ - poziom wiodący, A - poziom bardzo dobry, B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki, C - poziom niezadowalający. Źródło: nauka.gov.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/ 15

16 Pod względem wytworzonego PKB ogółem Warszawa ustępuje znacznie Paryżowi i Madrytowi, natomiast w relacji PKB per capita Paryżowi, Pradze i Wiedniowi Potencjały przestrzenne O konkurencyjności Obszaru Metropolitalnego Warszawy decyduje w dużej mierze dostępność komunikacyjna. Tereny Obszaru Metropolitalnego Warszawy (poza Warszawą), które są najbardziej atrakcyjne dla inwestorów i mieszkańców, są położone wzdłuż głównych dróg i węzłów komunikacyjnych, charakteryzują się dobrą komunikacją zarówno indywidualną, jak i publiczną. Zachodnia część Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów (obecność Specjalnych Stref Ekonomicznych, dostępność terenów inwestycyjnych oraz dobre warunki usługowe), a wschodnia część dla mieszkańców, którzy doceniają spokój, bliskość zieleni i obiektów wodnych. W 2014 roku w Obszarze Metropolitalnym Warszawy znajdowało się w sumie ok. 4535,58 km dróg wyższego rzędu (autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych), z czego w samej Warszawie ok. 1,3 tys. km. Najbardziej rozwiniętą sieć dróg poza stolicą posiadają gminy: Piaseczno, Tarczyn, Serock, Grójec i Góra Kalwaria, a także Grodzisk Mazowiecki. Najmniej rozwiniętą sieć mają gminy: Halinów, Podkowa Leśna i Tłuszcz. Dojazd komunikacją kolejową z każdej z gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy do centrum stolicy nie zajmuje więcej niż 90 minut. Najsłabsze połączenie z centrum Warszawy mają gminy powiatu wyszkowskiego oraz wschodniej części powiatu wołomińskiego (80-90 minut). Strefa najkrótszego dojazdu do centrum Warszawy to przede wszystkim gminy położone wzdłuż linii kolejowej nr 1 (Warszawa Centralna Katowice) i nr 3 (Warszawa Zachodnia Kunowice) oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W Obszarze Metropolitalnym Warszawy znajduje się ok. 200 czynnych stacji i przystanków kolejowych, z czego ok. 70 na terenie miasta stołecznego Warszawy. Aż 42,3% miejscowości Obszaru Metropolitalnego Warszawy znajduje się w odległości do 2 km w linii prostej od stacji lub przystanku kolejowego (licząc od centrum osadniczego/głównego skrzyżowania w miejscowości). W miejscowościach tych zamieszkuje łącznie 73,7% wszystkich mieszkańców (nie licząc miasta stołecznego Warszawy). Oznacza to, że większość mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy ma możliwość dojazdu do stolicy z wykorzystaniem transportu kolejowego, bez konieczności długiej podróży do przystanku/stacji. 16

17 2. Jakość zarządzania Jakość zarządzania metropolią mierzona jest umiejętnością kreowania i wykorzystywania powiązań z otoczeniem zewnętrznym, najwyżej wartościowane są powiązania międzynarodowe. Aktywność samorządów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w przestrzeni międzynarodowej jest niska, choć sama Warszawa jest aktorem aktywnym. Brak współdziałania w ramach rozwijania kontaktów międzynarodowych pomiędzy Warszawą a otoczeniem ma negatywny wpływ na rozwój sieci metropolitalnej. Brakuje inicjatyw dążących do wspólnego umiędzynaradawiania projektów w zakresie lokalnej polityki gospodarczej, promocji zagranicznej, rozwoju sektora usług dla klientów zagranicznych, organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych o zasięgu ponadkrajowym. Najważniejszym deklarowanym powodem małej aktywności samorządów na polu międzynarodowym jest brak identyfikacji potencjalnych korzyści. Ponadto problemem jest brak funduszy i potencjału organizacyjnego (dotyczy to przede wszystkim gmin wiejskich). Mała aktywność zewnętrzna identyfikowana jest również na polu krajowym. Przykładem może być fakt, iż jednostki z Obszaru Metropolitalnego Warszawy w ograniczonym zakresie oddziałują na podmioty zewnętrzne w kontekście rozwoju nowoczesnej infrastruktury drogowej łączącej Obszar Metropolitalny Warszawy z otoczeniem, mimo że na obszarze zlokalizowana jest istotna infrastruktura powiązań międzynarodowych Potencjały instytucjonalne i relacyjne Jakość i zakres relacji między samorządami Obszaru Metropolitalnego Warszawy są niewystarczające dla budowania struktury współpracy administracyjno-politycznej. Zarówno w zakresie przepływu środków finansowych, podejmowanych inicjatyw, jak i aktywności organizacyjnej. Wśród włodarzy gmin otaczających Warszawę panuje przekonanie, że miasto centralne nie pełni funkcji lidera wobec swojego otoczenia. Część z nich deklaruje, że ich samorząd nie ma żadnych doświadczeń we współpracy z miastem rdzeniowym. Współpraca samorządów Obszaru Metropolitalnego Warszawy wyrażona transferami finansowymi między nimi (przepływy w wydatkach bieżących) jest porównywalna do współpracy w innych obszarach aglomeracyjnych w Polsce. Obszar Metropolitalny Warszawy wypada niekorzystnie na tle innych obszarów, jeśli analizie poddane zostaną przepływy w wydatkach inwestycyjnych. Współpraca wyłącznie w wymiarze wydatków bieżących skutkuje uzależnieniem relacji od rocznej perspektywy planowania finansowego, dziennych migracji mieszkańców i bieżącego zapotrzebowania na usługi. Współpraca samorządów Obszaru Metropolitalnego Warszawy dotyczy przede wszystkim trzech dziedzin: transportu publicznego, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Współpraca dotycząca transportu publicznego organizowana jest według reguł lokalnych. 17

18 Relacje dotyczące przedszkoli i domów pomocy społecznej uporządkowane są według reguł centralnych, co nie służy budowaniu pozytywnej atmosfery współpracy. Współpraca na rzecz tworzenia wspólnego transportu publicznego dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy dotyczy projektu wspólnego biletu oraz spójnej infrastruktury kolejowej. Włodarze wszystkich gmin, którzy wypowiadali się w sprawie wspólnego transportu zbiorowego, wyrażali opinię, że usługa ta jest zbyt kosztowna. Współpraca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oceniana jest pozytywnie nawet przez włodarzy mających sceptyczne nastawienie do przyjętych rozwiązań organizacyjnych lub przyjętych priorytetów inwestycyjnych. Oczekiwania wobec tego instrumentu są bardzo duże Potencjały społeczne Procesy społeczne zachodzące w Obszarze Metropolitalnym Warszawy mają potencjał stymulujący do budowania struktur współpracy administracyjnej i politycznej. Są również wyzwaniem ze względu na zmiany struktury. W wyniku procesu rozlewania się miast zachodzą zmiany w strukturze społecznej gmin otaczających miasto. W gminach, do których napływ mieszkańców jest największy, społeczność się odmładza, występuje tam wyższy poziom przedsiębiorczości i wykształcenia. W gminach o niższym napływie mieszkańców wyższe jest bezrobocie i korzystanie z pomocy społecznej. Napływ ludności do gmin podmiejskich sprzyja zwiększaniu ich niezależności finansowej poprzez podniesienie poziomu dochodów do budżetu. Proces ten wymaga jednak sprawnej polityki lokalnej i czasu, gdyż najpierw mamy do czynienia z napływem mieszkańców, którzy mają oczekiwania w zakresie usług publicznych, następnie poprawę finansową sytuacji samorządu, a dopiero w następnej kolejności efekty podjętych działań publicznych, w tym inwestycji Potencjały gospodarcze Najbardziej istotnymi wymiarami zarządzania obszarem metropolitalnym jako całością, odnoszącymi się do gospodarki, są jakość promocji zagranicznej oraz tworzenie sieci organizacji. Optymalny rozwój tych potencjałów uzależniony jest od wykorzystania zasobów całego obszaru: przestrzeni i miękkich czynników sprzyjających rozwojowi innowacyjnemu (relacji bezpośrednich, więzi lokalnych, kreatywności, tradycji, czasu wolnego). Przestrzeń Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest podzielona pod względem gospodarczym na Warszawę, obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz pozostałe gmi- 18

19 ny (Mapa 4). Zdecydowana większość jednostek samorządowych nie współpracuje z innymi w obszarze wspierania przedsiębiorczości. Brak współpracy niektóre gminy tłumaczą konkurencją o firmy. Zdecydowana większość badanych samorządów nie angażuje się w prowadzenie polityki gospodarczej nakierowanej na innowacyjność i nie podejmuje współpracy z innymi samorządami w tym zakresie. Samorządy prowadzą jedynie działania mające na celu stworzenie warunków dla podejmowania i rozwoju działalności od inwestycji infrastrukturalnych, po działania miękkie na rzecz tworzenia dobrego klimatu. Samorządy Obszaru Metropolitalnego Warszawy prowadzą działania na rzecz tworzenia powiązań transgranicznych. Polityka w tym zakresie jest jednak niespójna wewnętrznie, w większości przypadków niedostosowana do struktury gospodarczej i mało aktywna. Samorządy nie współpracują między sobą w tym zakresie, nie uczą się od siebie, tylko okazjonalnie włączają się nawzajem w podejmowane inicjatywy. Potencjałem, który można na tym polu wykorzystać, jest wyróżniająca się aktywność kilku samorządówliderów, które mają pozytywne doświadczenia w zakresie wykorzystywania powiązań transgranicznych dla podnoszenia jakości zarządzania. Mapa 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym (2013) 19

20 2.4. Potencjały przestrzenne Jakość zarządzania obszarami metropolitalnymi jest silnie uwarunkowana tożsamością terytorialną mieszkańców. Jednocześnie sprawne i spójne działania administracyjne intensyfikują przywiązanie do przestrzeni, sprzyjając rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Przywiązanie terytorialne mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest wysokie, co samo w sobie jest kapitałem, na którym można budować narzędzia zarządzania metropolią. Przestrzenie, z którymi mieszkańcy identyfikują się najsilniej, są zróżnicowane. Mieszkańcy 1/3 badanych gmin deklarują największe przywiązanie do regionu, w pozostałych gminach mieszkańcy deklarują przywiązanie do zamieszkiwanej miejscowości (w tym również do Warszawy) lub gminy. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy nie deklarują przywiązania do Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Ważnym potencjałem Obszaru Metropolitalnego Warszawy jest różnorodność przestrzeni oraz zasoby przyrodnicze terenów rekreacyjnych: Zalew Zegrzyński, Kampinoski Park Narodowy, Mazowiecki Park Krajobrazowy, rzeki Wkra, Bzura, Pilica, liczne szlaki rowerowe. Istotnym potencjałem są również walory kulturowe, które funkcjonują w świadomości mieszkańców w Warszawie (w tym Śródmieście, Ochota, Mokotów, Wilanów i Praga Północ), w Mińsku Mazowieckim (pałac Dernałowiczów), w Sochaczewie (dworek w Żelazowej Woli, Zamek, Muzeum Kolei Wąskotorowej) i w Nowym Dworze Mazowieckim (Twierdza Modlin). Potencjału kulturowego nie dostrzegają m.in. mieszkańcy gmin: Góra Kalwaria (Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku), Jabłonna (pałac barokowo-klasycystyczny) czy Konstancin-Jeziorna (Park zdrojowy), natomiast potencjał kulturowy dostrzegają mieszkańcy gmin położonych w kierunku północnowschodnim od Warszawy (Pomiechówek, Serock, Radzymin, Wołomin), gdzie oferta kulturowa jest niewielka 6. Potencjałem wyróżniającym Obszar Metropolitalny Warszawy na tle innych europejskich metropolii jest zasób obszarów zielonych przypadający na jednego mieszkańca. Warszawa jest zdecydowanym liderem pod względem wielkości terenów zieleni na mieszkańca. Kolejną lokatę zajmuje Budapeszt, natomiast Paryż i Madryt to miasta o najmniejszej zasobności terenów zieleni. W zestawieniu European Green Cities Index składającym się ze wskaźników dotyczących ośmiu płaszczyzn, mierzących wpływ 30 największych europejskich miast na środowisko, Warszawa została określona jako konkurencyjna w obszarze energii (lepszy wynik osiągnęły wśród porównawczych miast jedynie Wiedeń i Berlin) oraz zarządzania zasobami przyrodniczymi (pierwsza lokata wśród wybranych miast porównawczych). 6 Na podstawie wyników badań CAWI wśród mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 20

21 Większość gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy realizuje działania na rzecz wykorzystywania zasobów zielonych, jednak te działania nie stanowią priorytetowych kierunków rozwoju. W kilku przypadkach (takich jak Góra Kalwaria, Kołbiel, Leoncin) zasoby przyrodnicze są częściowo traktowane jako hamulec rozwojowy w kontekście inwestycyjnym z powodu ograniczeń prawnych na obszarach chronionych oraz z powodu zagrożenia powodziowego i podtopieniowego (np. Nowy Dwór Mazowiecki). 3. Spójność Obszaru Metropolitalnego Warszawy Wiele cech Obszaru Metropolitalnego Warszawy wykazuje silną centralizację lokalizacja instytucji otoczenia biznesu, hoteli, środków masowego przekazu, wybranych rodzajów działalności gospodarczej. Są jednak cechy, które Warszawa dzieli z okolicznymi gminami, oraz zasoby otoczenia, których nie posiada Potencjały instytucjonalne i relacyjne Najsilniej scentralizowaną funkcją zarządzaną w Obszarze Metropolitalnym Warszawy jest zarządzanie transportem zbiorowym. Jest to funkcja, która generuje istotne przepływy finansowe pomiędzy Warszawą a otaczającymi ją gminami. Nie wytworzono jednak żadnego wspólnego mechanizmu organizowania, planowania czy oceny sposobu świadczenia tej usługi. Funkcjami, które również generują przepływy finansowe pomiędzy samorządami, są usługi przedszkolne i socjalne. Brak mechanizmów koordynacji w zarządzaniu tymi usługami powoduje niepewność w relacjach, zagrożenie dla ich jakości oraz nie sprzyja budowaniu zaufania. Najistotniejszą cechą systemu społecznego wpływającą na budowanie sprawności instytucjonalnej jest zróżnicowanie tożsamości metropolitalnej. Zróżnicowanie to nie przebiega na linii Warszawa otaczające gminy. Mieszkańcy niektórych dzielnic Warszawy deklarują wyższe przywiązanie do swojej dzielnicy/osiedla niż do całego miasta (Śródmieście, Żoliborz, Wesoła, Bielany, Rembertów). Równocześnie mieszkańcy gmin zlokalizowanych poza Warszawą deklarują wyższe przywiązanie do Warszawy niż do zamieszkiwanej gminy. Takie zjawisko może ułatwiać budowanie marki całego obszaru, nie powinno być ono jednak oderwane od identyfikacji regionalnej. Mieszkańcy całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy deklarują przywiązanie do Mazowsza. Siła identyfikacji mazowieckiej w gminach otaczających miasto jest prawdopodobnie wynikiem intensywnych procesów migracyjnych wewnątrz regionu. 21

22 3.2. Potencjały społeczne Analizowane trendy demograficzne powinny być rozważane w kontekście debat nad zagrożeniem starzenia się społeczeństwa. Niewątpliwie proces ten dotyczy wybranych miejsc Obszaru Metropolitalnego Warszawy w szczególności dzielnic Śródmieście i Ochota, a także wybranych miast obszaru oraz ich najbliższego otoczenia. Z punktu widzenia metropolii jako całości ten trend upowszechni się jednak prawdopodobnie dopiero w jesieni życia tych mieszkańców, którzy obecnie są na etapie zakładania rodziny. Obecnie typy demograficzne dla całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy wskazują na konieczność świadczenia usług publicznych skierowanych do rodzin z małymi i starszymi dziećmi. Dotyczy to wszystkich usług: infrastruktury technicznej, transportu, opieki medycznej, edukacji czy kultury. To nie wyklucza konieczności zaplanowania zmian dostosowujących usługi publiczne do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Proces ten powinien być jednak odpowiednio zaplanowany terytorialnie oraz rozłożony w czasie. Warszawa oraz Kraków to jedyne miasta wojewódzkie w Polsce, w których w ostatniej dekadzie zanotowano przyrost liczby mieszkańców. Cały Obszar Metropolitalny Warszawy cechuje najwyższa w Polsce dynamika przyrostu liczby mieszkańców (porównywalna jest w Poznaniu i Trójmieście). Największa dynamika ruchów migracyjnych występuje w gminach okalających Warszawę. Jedne z najwyższych wskaźników napływu oraz najniższych wskaźników odpływu dla całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy miały dzielnice Warszawy: Białołęka, Ursus i Wilanów. Na tle całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy najniższym napływem wyróżniają się dzielnice centrum miasta: Śródmieście, Wola, Mokotów, Ochota, Żoliborz, Praga Północ i Południe oraz Targówek. Podobny, najniższy napływ ludności, mają gminy położone najdalej od Warszawy. Uczniowie szkół warszawskich uzyskują przeciętnie wyższe wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i matur niż uczniowie szkół z innych gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Szczególnie słabo wypadają uczniowie z gmin na północy obszaru. Wyzwaniem jest podnoszenie poziomu wyników szkolnych osiąganych w jednostkach najsłabszych Obszaru Metropolitalnego Warszawy Potencjały gospodarcze Gminy o najwyższej wartości syntetycznego wskaźnika potencjału gospodarczego to Warszawa oraz jednostki z nią graniczące (Mapa 5). Wyższy potencjał obserwowany jest w południowo-zachodniej części Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 22

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Podstawa formalno-prawna... 5 2. Metodyka prac... 6 3. Zasięg przestrzenny...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r.

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r. Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Gminy Dywity w oparciu o uspołecznioną diagnozę i warsztaty strategiczne Wojciech Dziemianowicz Paulina Nowicka Jacek Szlachta Katarzyna Szmigiel Julita Łukomska Anna

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze PROJEKT

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze PROJEKT Samorząd Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Inteligentne Mazowsze PROJEKT Warszawa 2012 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Dyrektor: prof.

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Innowacyjne Mazowsze

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Innowacyjne Mazowsze SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Ostrołęka Ciechanów Płock WARSZAWA Siedlce Radom Warszawa 2013 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 2025

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 2025 Zamawiający: Gmina Miejska Turek Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Zespół autorski: dr Marta Mackiewicz (kierownik) Ewa Dzielnicka Cezary Gołębiowski Anna Górecka-Ojdana Iwona Kania dr Paweł Kretowicz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2007-2020

Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2007-2020 1 Strategia Strategia 2 SPIS TREŚCI 1. Słowo od autorów...4 2. Diagnoza w sferze społecznej...8 3. Diagnoza w sferze gospodarczej... 13 4. Diagnoza w sferze przestrzenno-ekologicznej... 16 5. Kielce w

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Raport końcowy Łódź, czerwiec 2015 r. Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA (projekt do konsultacji) Olsztyn, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI: Proces aktualizacji Strategii... 4 1. Wizja rozwoju miasta do 2020 roku... 6 2. Procesy zewnętrzne istotne dla

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Zdzisław Piasta EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 917 SPIS TREŚCI A. Specyfika województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r.

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. listopad 2014 1 Projekt opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przez firmę Eu-Consult reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo