CZERWIEC 2015 r. PRZEBIEG I PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZERWIEC 2015 r. PRZEBIEG I PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE"

Transkrypt

1 CZERWIEC 2015 r. PRZEBIEG I PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W dniu r. w godzinach od w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 4 odbyło się Walne Zgromadzenie, w którym wzięło udział 116 członków Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez komisję mandatową, na sali obrad obecnych było również 7 współmałżonków członków oraz 3 osoby doradców prawnych / ekspertów. Ponieważ żadna z uprawnionych osób nie zgłosiła w ustawowym terminie zmian do porządku obrad, Walne Zgromadzenie obradowało zgodnie z porządkiem podanym do wiadomości członków Spółdzielni w indywidualnych zawiadomieniach. Również w ustawowym terminie nie wniesiono żadnych zmian do projektów uchwał. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Janiszewski, który zarządził wybór Prezydium Walnego. W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Zdzisław Piszczyński, Zastępcą Przewodniczącego Grzegorz Andruszko, a Sekretarzem Jolanta Gojniczek. Następnie wybrana została komisja mandatowa w składzie: Sławomir Osuch Przewodniczący komisji, Barbara Kołodziej Zastępca Przewodniczącego, Wiktoria Bryła Sekretarz komisji. Komisja mandatowa po przeliczeniu listy uczestników zebrania oraz sprawdzeniu procedury jego zwołania, stwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. Walne w pełni zrealizowało przyjęty porządek obrad, w tym również przyjęło informację z przebiegu i wyników lustracji działalności Spółdzielni za lata W części sprawozdawczej Prezes Spółdzielni przedstawił najważniejsze zadania realizowane w roku sprawozdawczym takie jak dokończenie ocieplania stropów piwnic, zakończenie II etapu wymiany zaworów termostatycznych w 25 budynkach, zakończenie wymiany oświetlenia na klatkach schodowych, korytarzach i piwnicach, kontunuowanie remontów i malowania klatek schodowych, wymiana dwóch dźwigów w budynku przy ul. B. Śmiałego, czyszczenie i malowanie elewacji 5 budynków. Wykonano również szereg innych robót, których realizacja w 2014 roku ujęta została w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie remontów. Korzystając z prezentacji multimedialnej Prezes Zarządu przedstawił również oszczędności będące wynikiem konsekwentnie realizowanych przez Spółdzielnię działań termomodernizacyjnych, a także efekty zrealizowanego pilotażowego programu opomiarowania łazienek i WC w 4 budynkach. Zatrzymując się przy tym temacie szczegółowo wyjaśnił cel takiego działania, zasady podziału kosztów c.o i korzyści z tego tytułu dla wszystkich mieszkańców danej jednostki rozliczeniowej. Temat ten wzbudził ożywioną dyskusję, a poruszane zagadnienia w tej sprawie dotyczyły min. braku wyprzedzającej informacji o montażu podzielników kosztów c.o na grzejnikach w łazienkach i ubikacjach, wejścia w życie nowego regulaminu rozliczenia kosztów c.o po rozpoczęciu sezonu grzewczego, nie zwołania Walnego Zgromadzenia na żądanie członków Spółdzielni, korzystniejszego sposobu rozliczania kosztów c.o przez innych zarządców nieruchomości tj. od m² powierzchni lokalu. Na te pytania i szereg innych poruszanych w dyskusji dotyczących m.in. zasad rozliczania energii elektrycznej w garażach, możliwości ocieplenia budynku przy ul. Kopernika 31a, pozbawienia osób nie będących członkami prawa decydowania o ważnych dla Spółdzielni sprawach, wyczerpujących odpowiedzi i szczegółowych wyjaśnień udzielił Prezes Spółdzielni. Wykorzystując w prezentacji multimedialnej plansze z informacjami zawierającymi min. porównawczo koszt jednostki ciepła, a także zużycie ciepła w budynkach z opomiarowanymi i nieopomiarowanymi łazienkami i WC, przedstawił uczestnikom zebrania i uzasadnił ekonomiczny cel podejmowanych działań, a także sens jakim jest równomierny, i sprawiedliwy podział kosztów ciepła. Szerzej na ten temat piszemy w odrębnym artykule zamieszczonym na

2 dalszych stronach tej gazetki. Poinformował również o przebiegu i wynikach lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za lata , a także o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w najbliższej przyszłości. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Spółdzielni była najdłużej trwająca częścią Walnego Zgromadzenia, co świadczy o dużym zainteresowaniu członków prowadzoną przez Spółdzielnię gospodarką zasobami lokalowymi i podejmowanymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą decyzjami w tym zakresie. Następnie glos zabrała Renata Wojciech Główna księgowa przedstawiając sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2014, a także członek Zarządu Henryk Sodzawiczny przekazując, w uzupełnieniu wypowiedzi Prezesa informację o wykonaniu w mijającym roku sprawozdawczym kompleksowego remontu wraz z przebudową pawilonu handlowego w Pszczynie przy ul Bednorza 1, a także remontu siedziby Spółdzielni przy ul. Dobrawy. Obiekty te od lat zdecydowanie odstawały już od standardów pozostałych budynków spółdzielczych strasząc swoim wyglądem i stanem technicznym. W dalszej części sprawozdawczej zebrania, głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Janiszewski odczytując pismo Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, w którym wobec braku zarzutów do organizacji i sposobu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w badanym okresie lustracyjnym, Związek Rewizyjny odstąpił od formułowania wniosków naprawczych. Będąc przy głosie, przedstawił również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014, wyczerpując tym samym kolejny punk porządku obrad. Żaden z uczestników zebrania nie wziął udziału w dyskusji nad tym sprawozdaniem, w związku z czym Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały o jego przyjęciu. Walne Zgromadzenie podjęło również uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego, a także udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok Po zakończeniu części sprawozdawczej, obrady Walnego Zgromadzenia nabrały tempa. Niemal jednogłośnie przyjęta została uchwala w/s podziału nadwyżki bilansowej, która zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółdzielni przeznaczona została w całości na fundusz remontowy. Kolejnym tematem były zmiany statutowe. Pierwsza z nich dotyczyła dostosowania treści deklaracji członkowskiej do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników oraz obowiązków Spółdzielni wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Kolejne zmiany, to obniżeniem opłat związanych z uzyskaniem członkostwa, co ułatwi osobom nabywającym lokale przystąpienie do Spółdzielni, zniesienie obowiązku wnoszenia udziału przez współmałżonka przy każdym kolejno nabywanym prawie do lokalu oraz obniżenie ilości wymaganych udziałów z 5 do 3 w razie ubiegania się o lokal użytkowy, rekompensata kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej członków tego organu zamieszkałych w Brzeszczach, a także zmiany porządkowe. Wobec braku dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w/s ich zatwierdzenia. Uchwała uzyskała wymaganą statutowo większość 2/3 głosujących, wobec czego została skutecznie podjęta. Kolejnym i ostatnim już tematem obrad była zgoda Walnego na wnioskowaną przez Zarząd Spółdzielni sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych. Dwie z nich zlokalizowane są poza obrzeżem Osiedla Piastów (lewa strona obwodnicy ul. Dobrawy), a ich sprzedaż nie budziła większych zastrzeżeń. Natomiast nieruchomość, o którą wystąpił dotychczasowy jej dzierżawca wywołała dyskusję. Nie wszyscy przekonani byli o konieczności podejmowania decyzji jej sprzedaży. Ostatecznie jednak w wyniku głosowania, podjęte zostały 3 uchwały wyrażające zgodę Walnego Zgromadzenia na sprzedaż tych nieruchomości oraz powierzenie Zarządowi Spółdzielni wyłonienie ich nabywcy. Środki ze sprzedaży działek zostaną zainwestowane w nowe rozwiązania technologiczne modernizacji sieci AZI. Około godziny Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zdzisław Piszczyński zakończył obrady, dziękując wszystkim tym, którzy dotrwali do końca za przybycie na zebranie, udział w dyskusji oraz podejmowanych uchwałach. Zachęcił również do uczestnictwa w kolejnych obradach Walnego Zgromadzenia, by podejmowane przez ten organ uchwały przyczyniały się do dalszego pomyślnego rozwoju Spółdzielni. Ogłoszenie Zarządu Osiedla Piastów Zarząd osiedla Piastów informuje, że w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień 2015 roku będzie organizował wycieczki dla mieszkańców osiedla Piastów. Szczegóły ukażą się w gablotach osiedlowych i na stronie internetowej Bezpłatny informator do użytku wewnętrznego członków Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydawca: Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pszczyna, ul. Dobrawy 1 tel , , , DTP i druk: Firma Poligraficzno-Wydawnicza Compal s.c., Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 28/2 2

3 Zabezpieczenie mieszkania na czas wakacyjnych wyjazdów Przed nami czas wakacyjnych wyjazdów. Konieczną sprawą jest zabezpieczenie naszych mieszkań przed ewentualnym włamaniem oraz różnymi nieprzyjemnymi wypadkami, które mogą nam skutecznie zepsuć humor po powrocie z urlopu. Sezon urlopowy to istny raj dla złodziei. Aby zabezpieczyć się przed włamaniem warto poprosić o pomoc zaufanego sąsiada lub kogoś z rodziny, żeby codziennie zapalił światło w mieszkaniu, opróżnił skrzynkę na listy, czy też przewietrzył w czasie upałów. Jeżeli zadbamy o to, by nasze mieszkanie nie wyglądało na opuszczone ryzyko, że padniemy ofiarą przestępstwa znacznie się obniży. Warto także wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową, aby mieć pewność, że ewentualne przypadki losowe nie będą dla nas tak obciążające w kosztach. Wresz- cie czynności, o których nie można zapomnieć opuszczając mieszkanie, w przeciwnym bowiem razie narażamy wszystkich mieszkańców budynku na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu gazu. Przed wyniesieniem z mieszkania ostatniego bagażu pamiętajmy by: wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej, zakręcić krany wraz z zaworem głównym przy wodomierzu, wyłączyć urządzenia gazowe wraz z zaworem głównym przy gazomierzu, zamknąć wszystkie okna i drzwi wejściowe z mieszkania. Jeżeli tak zabezpieczymy swoje mieszkanie, to pozostaje już tylko życzyć wszystkim naszym mieszkańcom miłego wakacyjnego odpoczynku. Sprawy porządkowe Utrzymanie czystości na klatkach Kto powinien dbać o czystość na klatkach schodowych Spółdzielnia czy mieszkańcy? Tę sporną kwestię rozstrzyga zapis 14 Regulaminu używania lokali i porządku domowego, który w pkt 4 nakłada na mieszkańców obowiązek dbania o czystość w pomieszczeniach wspólnego użytku, do których niewątpliwie należy zaliczyć klatki schodowe. Piszemy o tym, ponieważ z docierających do nas sygnałów wynika, że nie wszyscy mieszkańcy są tego świadomi, w szczególności dotyczy to osób, które wynajmują mieszkania, bądź też kupiły mieszkanie stając się nowymi członkami naszej Spółdzielni. Problem ten można rozwiązać zlecając nam odpłatne sprzątanie, tak jak to zrobiła już większość naszych mieszkańców. Na 148 klatek, odpłatnym sprzątaniem objętych jest 98. Co trzeba zrobić, by zlecić odpłatne sprzątanie? Otóż należy złożyć w Spółdzielni pisemny wniosek, zawierający podpisy większości użytkowników lokali danej klatki. Odpłatność z tego tytułu wynosi 0,28 zł m² pow. użytkowej mieszkania/m-c, która doliczona zostanie do opłat za używanie lokalu. Segregacja odpadów temat cały czas aktualny Pomimo naszych wielokrotnych apeli kierowanych do Państwa o prowadzenie segregacji z przykrością stwierdzamy, że z segregacją w dalszym ciągu nie jest dobrze. Do pojemników służących wyłącznie do gromadzenia odpadów komunalnych (dla przypomnienia czarnych platikowych) cały czas wrzucane są kartony (np. po sprzęcie elektronicznym, urządzeniach sanitarnych), meble, skrzydła okienne, wykładziny podłogowe, odpady poremontowe itp. Takie postępowanie jest nieodpowiedzialne i karygodne. Wszyscy chcemy, by nasze osiedla były czyste i zadbane, ale przecież te przepełnione kontenery i bałagan w altanach śmieciowych to efekt ewidentnego braku segregacji odpadów. Apelujemy więc do wszystkich mieszkańców o prowadzenie segregacji odpadów i wykorzystywanie w pełni żółtych pojemników służących do zbiórki makulatury, szkła, metali, tworzyw sztucznych. Równocześnie przypominamy, że przedmioty wielkogabarytowe tj. stare meble, okna, drzwi itp. zbierane są przez Firmę Remondis w każdy wtorek i piątek w godzinach rannych. Prosimy o wstawianie tych przedmiotów do altanek śmieciowych do oddzielnej części przeznaczonej na przedmioty wielkogabarytowe. Apel do właścicieli czworonogów Posiadanie psa to nie tylko radość i wzajemne przywiązanie, ale także szereg obowiązków, w tym także tych najbardziej przyziemnych. Psy nie potrafią posprzątać same za siebie w tej sprawie muszą liczyć na rozsądek i poczucie odpowiedzialności swoich właścicieli. Dlatego też apelujemy o wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcach w miejsca poza obręb posesji, aby nie zanieczyszczać terenów wokół budynków, w szczególności piaskownic i miejsc, na których znajdują się urządzenia zabawowe. Odchody nie tylko szpecą teren, mogą również wywoływać różne choroby. Zobowiązujemy zatem wszystkich właścicieli czworonogów do posprzątania zanieczyszczeń przez nie spowodowane. Pokażmy mieszkańcom, którzy nie posiadają psów, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje czworonogi. 3

4 OPOMIAROWANIE GRZEJNIKÓW W ŁAZIENKACH I WC W KOLEJNYCH BUDYNKACH W ubiegłym roku rozpoczęliśmy pilotażowy program opomiarowania grzejników w łazienkach i WC w 4 budynkach na Osiedlu Piastów tj. B.Śmiałego 21-27, 29-35, Sprawiedliwego 1-7, Mieszka 3-7. Dlaczego akurat te budynki? Otóż są to budynki, w których w ostatnich latach koszt jednostki stosowanej do rozliczenia kosztów c.o. był coraz wyższy i za sezon 2013/2014 wynosił już prawie 2,00 zł/jednostkę, co w porównaniu do innych budynków jest kosztem kilkakrotnie wyższym (koszt jednostki w większości budynków waha się w granicach 0,40-0,70 zł). W tych budynkach, w pomieszczeniach łazienek i WC znajdują się grzejniki o dużej mocy, które pozwalają ogrzewać całe mieszkanie z niewielkim udziałem grzejników opomiarowanych, ale generują też straty, ponieważ część ciepła z takich nieopomiarowanych grzejników uchodzi wprost do kominów wentylacyjnych. Taka sytuacja powoduje, że wskazania podzielników kosztów ogrzewania nie są zbyt wysokie lecz nieproporcjonalne do rzeczywistego zużycia ciepła zarejestrowanego przez licznik dostawcy ciepła do budynku, co skutkuje wysokim kosztem jednostki. Prowadzi to do dużych różnic w kosztach zmiennych pomiędzy normalnie korzystającymi z ciepła we wszystkich pomieszczeniach a nadmiernie oszczędzającymi. Dlatego też by zapewnić prawidłowy podział kosztów zużycia ciepła wśród mieszkańców danego budynku, w taki sposób by każdy płacił za siebie czyli za faktycznie pobrane ciepło w swoim mieszkaniu podjęliśmy decyzję o opomiarowaniu tych pomieszczeń. Na 4 podstawie wstępnych wyników rozliczeń kosztów ogrzewania w w/w budynkach za sezon 2014/2015 stwierdzamy, że nasza decyzja była trafna i przyniosła rewelacyjne wyniki. Mieszkańcy zaczęli grzać grzejnikami we wszystkich pomieszczeniach, czego efektem jest znaczący wzrost ilości jednostek (ponad dwukrotny). Wzrost ilości jednostek na podzielnikach nie spowodował jednak wcale podwyższenia poboru ciepła przez budynki, a wręcz przeciwnie zużycie ciepła spadło o prawie 30%, co daje niższe koszty zużycia ciepła. Te wszystkie czynniki spowodowały znaczne obniżenie kosztu jednostki w tych budynkach. Po opomiarowaniu łazienek i WC koszt jednostki wynosi już tylko od 0,45-0,63 zł. Stąd też nasza decyzja o zakładaniu podzielników na grzejnikach w pomieszczeniach łazienek i WC w kolejnych budynkach, gdzie koszt jednostki jest równie wysoki. Są to budynki na osiedlu Piastów B. Śmiałego 9-13; 15-19; Opolczyka 1-7; Odnowiciela 1-7; Odnowiciela 2. W pozostałych budynkach, w których koszt jednostki rozliczeniowej jest na niskim lub średnim poziomie nie ma potrzeby zakładania podzielników ciepła w łazienkach i WC. Cel takiego działania i efekty ekonomiczne szczegółowo przedstawione zostały na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni w dniu r prezentując na planszach wyniki ekonomiczne, a w szczególności obniżenie zamówionej mocy ciepła oraz obniżenie kosztu jednostki rozliczeniowej i jej bardziej równomierny, a więc i sprawiedliwy podział na użytkowników ciepła w danej jednostce rozliczeniowej. Taki jest bowiem sens i cel naszego działania obniżenie kosztów i sprawiedliwy ich podział na wszystkich użytkowników odbiorców ciepła. To realizacja nadrzędnej zasady spółdzielczości jaką jest równość wobec praw, ale także równość wobec obowiązków w tym również tych, związanych z pokrywaniem kosztów ogrzewania. Każdy musi zapłacić za dostarczone do mieszkania ciepło, z którego korzysta to chyba dla wszystkich jest oczywiste i nikt o zdrowych zmysłach nie zgodzi się płacić za ciepło więcej tylko dlatego, że sąsiad nie posiada zamontowanych podzielników umożliwiających wyliczenie jego faktycznych kosztów zużycia ciepła z którego korzysta. Dlatego też działania podejmowane w tym zakresie przez Spółdzielnię nie są jakimś tam wymysłem, ale obowiązkiem zapewniającym rzeczywisty i sprawiedliwy udział wszystkich użytkowników w ponoszonych kosztach ciepła. Nadmieniamy, że prace wykona Firma TECHEM z siedzibą w Bytomiu. Planowany termin ich rozpoczęcia połowa sierpnia 2015 rok, jednakże prace przygotowawcze rozpoczną się już w miesiącu czerwcu. Przy okazji tych robót, dokończymy również wymianę zaworów termostatycznych w tych mieszkaniach, gdzie do tej pory z różnych powodów taka wymiana nie doszła do skutku (dotyczy to pomieszczeń łazienek i WC, a w niektórych przypadkach grzejników w całych mieszkaniach) prace wykonywać będzie Firma Instalacyjno-Budowlana Jacek Ryś Pszczyna-Łąka. W związku z powyższym apelujemy i prosimy o udostępnienie mieszkań celem przeprowadzenia w/w prac.

5 Realizacja funduszu remontowego na półmetku Zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym, trwają na osiedlach prace remontowe przewidziane do wykonania w 2015 roku w ramach funduszu remontowego. Warto więc krótko podsumować wykonanie prace w mijającym półroczu. Większość z nich realizowana jest przez firmy wyłonione w drodze przetargu, a część przez konserwatorów spółdzielni. Na osiedlu Piastów W budynku przy ul. Łokietka na ukończeniu są prace związane z przebudową instalacji gazowej, polegające na przeniesieniu pionów i liczników poza mieszkania. W obecnym roku kontynuujemy roboty związane z kompleksowym malowaniem wysokich budynków w lepszej technologii i o wyższym standardzie. W 2015 roku wykonaliśmy te prace w budynku przy ul. Opolczyka 2 zostały pomalowane korytarze przy mieszkaniach i windach oraz klatka schodowa. Roboty malarskie prowadzone są również w budynkach przy ul. B. Śmiałego 3-7, oraz Brodatego 3-7. Planujemy jeszcze wykonać malowanie klatek schodowych wraz korytarzami w wysokich budynkach przy ul. Odnowiciela 2 i K.Wielkiego 4 oraz malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Łokietka po wymianie instalacji gazowej Wymieniono wyłazy dachowe w 5 budynkach. Nowe wyłazy umożliwią bezpieczne wyjście na dach w celu technicznej obsługi powierzchni i urządzeń na dachu. Istotną zaletą jest również funkcja doświetlania klatki schodowej naturalnym światłem dziennym. W trakcie realizacji jest czyszczenie elewacji w budynku przy ul. Ziemowita Wymieniono drzwi wejściowe w ilości 7 szt. do budynków przy ul. Łokietka 5, 10, 11,12,13,14,15. Na osiedlu Siedlice W budynkach przy ul. Bednorza 15-17, Bogedaina 39 zostały pomalowane klatki schodowe. W budynku przy ul. Bednorza wykonano wymianę instalacji elektrycznej i domofonowej na klatce schodowej. Obecnie w tym budynku prowadzone są prace związane z przebudową instalacji gazowej polegającą na przeniesieniu pionów i liczników poza mieszkania. Po wykonaniu powyższych robót zostaną klatki pomalowane. W 2015 roku wykonamy jeszcze malowanie klatek schodowych przy ul. Bednorza 2-8, Jagiełły 14-18, Bogedaina Wykonano izolację ścian piwnic wraz z drenażem przy budynku Bogedaina 39. Zlikwidowano nieczynny osadnik kanalizacji sanitarnej przy ul. Jagiełły. Po kontroli Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy ul. Bednorza 15-17, wymieniono drzwi do piwnicy o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Na osiedlu w Brzeszczach Zakończono wymianę instalacji gazowej w mieszkaniach wraz z pionami na klatce schodowej przy ul. Narutowicza 32 kl. I. Planujemy jeszcze wykonać malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Narutowicza 32, oraz Słowackiego 3 kl. I i II. ZAKOŃCZENIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU i ROZBUDOWY PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO PRZY UL. BEDNORZA 1 W 2014 r. rozpoczęliśmy remont i rozbudowę lokalu handlowo usługowego przy ul. Bednorza 1 w Pszczynie. Stan techniczny i estetyczny wymagał od dawna remontu, a zwłaszcza bardzo zły stan techniczny zewnętrznej klatki schodowej (przeszklona stalowa konstrukcja była skorodowana co zagrażało bezpiecznemu korzystaniu z lokali znajdujących się na piętrze). Uwzględniając zwłaszcza to, że lokal znajduje się w dobrej lokalizacji podjęto decyzje o jego częściowej rozbudowie uzyskując przez to nowe powierzchnie pod wynajem. Po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w 2014 r. przeprowadzona została procedura przetargowa, w której wyłoniono wykonawcę robót. W miesiącu wrześniu 2014 r. przystąpiono do robót budowlanych. Na podstawie opracowanej dokumentacji rozpoczęto prace od wyburzenia starej klatki schodowej i budowie nowej części lokalu z zaprojektowaną wewnętrzną klatką schodową. Równocześnie przeprowadzony został remont istniejącego lokalu polegający na dociepleniu ścian i stropodachu, zabudowie balkonu, remoncie balkonu i posadzek, wymianie okien i drzwi. Obiekt wyposażono w windę, instalację klimatyzacyjną oraz schody awaryjne.obiekt uzyskał nową bryłę komponującą się z sąsiadującą zabudową i efektowną elewację z płyt kompozytowych oraz ciekawą kolorystykę. Rozbudowując obiekt uzyskaliśmy pięć nowych lokali pod wynajem. Na parterze znajdują się cztery lokale handlowo usługowe, pomieszczenie sanitarne, go- (c.d. na stronie 6) 5

6 ZAKOŃCZENIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU i ROZBUDOWY PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO PRZY UL. BEDNORZA 1 (c.d. ze strony 5) spodarcze. Natomiast na piętrze powstał lokal z niezależnym aneksem socjalnym, a także pomieszczenie magazynowe, które zostało przyłączone do istniejącego lokalu gastronomicznego. Powiększona została również powierzchnia sali konsumpcyjnej w lokalu gastronomicznym poprzez zabudowę istniejącego tarasu. Boksy handlowo- -usługowe wyposażone są w indywidualne punkty sanitarne w postaci umywalek, zapewniające bezpośredni dostęp do wody. Z klatki schodowej znajduje się bezpośrednie wyjście na zewnątrz. Dodatkowo zamontowano schody ewakuacyjne zewnętrzne prowadzące z istniejącego lokalu gastronomicznego przez taras na zewnątrz budynku. Roboty budowlane zakończono w miesiącu kwietniu br. Obecnie trwają odbiory branżowe, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Remont części istniejącej finansowany jest z dochodów z lokali użytkowych z 2014 oraz 2015 roku. Natomiast rozbudowa finansowana jest z pożyczki z funduszu zasobowego, która będzie zwracana w kolejnych latach z dochodów z lokali użytkowych. Oczywiście zakres wykonanych w tym obiekcie robót generował koszty, ale przyniósł również wiele korzyści takich jak zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się w obiekcie, głównie dzięki przebudowie klatki schodowej. Likwidacja bariery architektonicznej poprzez wbudowanie windy dla osób niepełnosprawnych. W tej chwili osoby te mogą na przykład bez problemu korzystać z oferty biblioteki miejskiej, bo przecież dla wielu, mimo niemalże powszechnego dostępu do Internetu, książka jest nadal ważnym elementem kultury i intelektualnego rozwoju człowieka. Zdecydowanie poprawiła się również estetyka obiektu, który dobrze komponuje się z budynkami mieszkalnymi osiedla Siedlice. Natomiast najważniejszym efektem ekonomicznym remontu i rozbudowy pawilonu jest zdecydowane podniesienie stanu technicznego starej części, a także uzyskanie pod wynajem nowej powierzchni użytkowej o wysokim standardzie. Zwiększone dochody wpływać więc będą nie tylko z najmu dotychczasowych lokali użytkowych, dzięki renegocjowaniu warunków finansowych zawartych umów. Znaczące dochody przynosić będą również nowo wybudowane lokale. Dzięki wysokiemu standardowi, cena najmu tych lokali jest adekwatna do proponowanych warunków prowadzenia działalności. Już w obecnej chwili podpisane zostały 2 umowy, a kolejne osoby wykazują zainteresowanie naszą ofertą. 6

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER" w Szczecinie 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. Druk nr 3 UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/18 Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku.

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. Obecni według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempiński.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN określający zasady przeprowadzania i rozliczania przedsięwzięć termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć remontowych związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej KRASIŃSKIEGO w Gorlicach REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach (Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/13 z dnia 16.09.2013 r.) Gorlice 16.09.2013 r. 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Którędy budynki tracą ciepło?

Którędy budynki tracą ciepło? Którędy budynki tracą ciepło? 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - Straty ciepła w budynku nieocieplonym - Straty ciepła w budynku po ociepleniu Podsumowując straty ciepła: 1 całkowite, 2- wentylacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dn. 10.12.2013 r.

Rybnik, dn. 10.12.2013 r. Spotkanie dotyczące procesu termomodernizacji osiedla Wandy, Wawelska, Floriańska robót remontowych towarzyszących i bieżących remontów w latach 2014-2016 Rybnik, dn. 10.12.2013 r. JAKIE KORZYŚCI Z TERMOMODERNIZACJI?

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza działająca na zasadach kolegialności przedkłada swoje

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity wg stanu na dzień 19.12.2011r. -

- tekst jednolity wg stanu na dzień 19.12.2011r. - Regulamin udziału finansowego osób posiadających tytuł prawny do lokalu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w robotach remontowych i modernizacyjnych zasobów mieszkaniowych. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R.

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 PYSKOWICE STRATEGIA REMONTOWA NA LATA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa. w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 06.09.2011 r.

Protokół nr 31/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa. w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 06.09.2011 r. Protokół nr 31/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 06.09.2011 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu 24.04.2014r.

Protokół nr 5/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu 24.04.2014r. Protokół nr 5/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu 24.04.2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz Radca Prawny zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW - Tekst jednolity - REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW Niniejszy Regulamin dotyczy zasobów Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej,,spółdzielnią. ROZDZIAŁ I Uchylony Rozdział I Regulaminu

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1:

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1: Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: STYCZEŃ 2015 ADMINISTRACJA NR 1: 1. Wymiana pionów instalacji wodnej w budynku przy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r.

Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r. Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r. Obecni według załączonej listy. P. Kieca uczestniczył w części posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad: 1 Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 15 maja 2014r.

Protokół nr 6 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 15 maja 2014r. Protokół nr 6 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 15 maja 2014r. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić, aby posiadacze praw do lokali w danym budynku otrzymali pożyczkę z Centralnego Funduszu Remontowego - praktyczny przykład.

Co należy zrobić, aby posiadacze praw do lokali w danym budynku otrzymali pożyczkę z Centralnego Funduszu Remontowego - praktyczny przykład. Warszawa, dnia 05.07.2013 r. Co należy zrobić, aby posiadacze praw do lokali w danym budynku otrzymali pożyczkę z Centralnego Funduszu Remontowego - praktyczny przykład. Na wstępie przypominamy, że : Centralny

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO (jednolity tekst) 1 Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 UCHWAŁA NR.. SM NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w S.M. Perspektywa w Mrągowie, z dnia 09.01.1998 r. 1/0. Koszty

Bardziej szczegółowo

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej BUDYNKI Z LOKALAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Spółka WM zarządza budynkami gminnymi oraz lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. Postanowienia ogólne 1.1.Członkowie Spółdzielni obowiązani

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 29.04.2014 roku.

Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 29.04.2014 roku. Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 29.04.2014 roku. Posiedzenie Rady Nadzorczej SML-Wł w K-J zwołane zostało zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWU WODY POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 25.02.2015 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 25.02.2015 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 25.02.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat w SM Wiczlino w Gdyni Wersja Nr 4/2011 ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OPARCIU O

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale http://www.chsm.com.pl/akty_regulaminy/regulaminy/regulamin_zasady_rozliczania_kosztow Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

2014 r. R E G U L A M I N. rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej

2014 r. R E G U L A M I N. rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej 2014 r. R E G U L A M I N rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej Zatwierdzony Uchwałą nr 84/2014 Rady Nadzorczej z dnia 22 grudnia 2014 r. i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

Plan remontów na 2016 rok (obmiary oraz ceny przyjęto szacunkowo) Al. Zwycięstwa 79

Plan remontów na 2016 rok (obmiary oraz ceny przyjęto szacunkowo) Al. Zwycięstwa 79 Al. Zwycięstwa 79 1. Ocieplanie balkonów kl. I mieszkanie 101, 301 szt 2 2. Wymiana okien mieszkanie 19 i komórka (2x okno+2x drzwi kpl 1 balkonowe) 3. Docieplenie ściany parteru poniżej balkonów w kl.

Bardziej szczegółowo