CZERWIEC 2015 r. PRZEBIEG I PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZERWIEC 2015 r. PRZEBIEG I PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE"

Transkrypt

1 CZERWIEC 2015 r. PRZEBIEG I PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W dniu r. w godzinach od w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 4 odbyło się Walne Zgromadzenie, w którym wzięło udział 116 członków Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez komisję mandatową, na sali obrad obecnych było również 7 współmałżonków członków oraz 3 osoby doradców prawnych / ekspertów. Ponieważ żadna z uprawnionych osób nie zgłosiła w ustawowym terminie zmian do porządku obrad, Walne Zgromadzenie obradowało zgodnie z porządkiem podanym do wiadomości członków Spółdzielni w indywidualnych zawiadomieniach. Również w ustawowym terminie nie wniesiono żadnych zmian do projektów uchwał. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Janiszewski, który zarządził wybór Prezydium Walnego. W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Zdzisław Piszczyński, Zastępcą Przewodniczącego Grzegorz Andruszko, a Sekretarzem Jolanta Gojniczek. Następnie wybrana została komisja mandatowa w składzie: Sławomir Osuch Przewodniczący komisji, Barbara Kołodziej Zastępca Przewodniczącego, Wiktoria Bryła Sekretarz komisji. Komisja mandatowa po przeliczeniu listy uczestników zebrania oraz sprawdzeniu procedury jego zwołania, stwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. Walne w pełni zrealizowało przyjęty porządek obrad, w tym również przyjęło informację z przebiegu i wyników lustracji działalności Spółdzielni za lata W części sprawozdawczej Prezes Spółdzielni przedstawił najważniejsze zadania realizowane w roku sprawozdawczym takie jak dokończenie ocieplania stropów piwnic, zakończenie II etapu wymiany zaworów termostatycznych w 25 budynkach, zakończenie wymiany oświetlenia na klatkach schodowych, korytarzach i piwnicach, kontunuowanie remontów i malowania klatek schodowych, wymiana dwóch dźwigów w budynku przy ul. B. Śmiałego, czyszczenie i malowanie elewacji 5 budynków. Wykonano również szereg innych robót, których realizacja w 2014 roku ujęta została w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie remontów. Korzystając z prezentacji multimedialnej Prezes Zarządu przedstawił również oszczędności będące wynikiem konsekwentnie realizowanych przez Spółdzielnię działań termomodernizacyjnych, a także efekty zrealizowanego pilotażowego programu opomiarowania łazienek i WC w 4 budynkach. Zatrzymując się przy tym temacie szczegółowo wyjaśnił cel takiego działania, zasady podziału kosztów c.o i korzyści z tego tytułu dla wszystkich mieszkańców danej jednostki rozliczeniowej. Temat ten wzbudził ożywioną dyskusję, a poruszane zagadnienia w tej sprawie dotyczyły min. braku wyprzedzającej informacji o montażu podzielników kosztów c.o na grzejnikach w łazienkach i ubikacjach, wejścia w życie nowego regulaminu rozliczenia kosztów c.o po rozpoczęciu sezonu grzewczego, nie zwołania Walnego Zgromadzenia na żądanie członków Spółdzielni, korzystniejszego sposobu rozliczania kosztów c.o przez innych zarządców nieruchomości tj. od m² powierzchni lokalu. Na te pytania i szereg innych poruszanych w dyskusji dotyczących m.in. zasad rozliczania energii elektrycznej w garażach, możliwości ocieplenia budynku przy ul. Kopernika 31a, pozbawienia osób nie będących członkami prawa decydowania o ważnych dla Spółdzielni sprawach, wyczerpujących odpowiedzi i szczegółowych wyjaśnień udzielił Prezes Spółdzielni. Wykorzystując w prezentacji multimedialnej plansze z informacjami zawierającymi min. porównawczo koszt jednostki ciepła, a także zużycie ciepła w budynkach z opomiarowanymi i nieopomiarowanymi łazienkami i WC, przedstawił uczestnikom zebrania i uzasadnił ekonomiczny cel podejmowanych działań, a także sens jakim jest równomierny, i sprawiedliwy podział kosztów ciepła. Szerzej na ten temat piszemy w odrębnym artykule zamieszczonym na

2 dalszych stronach tej gazetki. Poinformował również o przebiegu i wynikach lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za lata , a także o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w najbliższej przyszłości. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Spółdzielni była najdłużej trwająca częścią Walnego Zgromadzenia, co świadczy o dużym zainteresowaniu członków prowadzoną przez Spółdzielnię gospodarką zasobami lokalowymi i podejmowanymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą decyzjami w tym zakresie. Następnie glos zabrała Renata Wojciech Główna księgowa przedstawiając sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2014, a także członek Zarządu Henryk Sodzawiczny przekazując, w uzupełnieniu wypowiedzi Prezesa informację o wykonaniu w mijającym roku sprawozdawczym kompleksowego remontu wraz z przebudową pawilonu handlowego w Pszczynie przy ul Bednorza 1, a także remontu siedziby Spółdzielni przy ul. Dobrawy. Obiekty te od lat zdecydowanie odstawały już od standardów pozostałych budynków spółdzielczych strasząc swoim wyglądem i stanem technicznym. W dalszej części sprawozdawczej zebrania, głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Janiszewski odczytując pismo Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, w którym wobec braku zarzutów do organizacji i sposobu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w badanym okresie lustracyjnym, Związek Rewizyjny odstąpił od formułowania wniosków naprawczych. Będąc przy głosie, przedstawił również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014, wyczerpując tym samym kolejny punk porządku obrad. Żaden z uczestników zebrania nie wziął udziału w dyskusji nad tym sprawozdaniem, w związku z czym Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały o jego przyjęciu. Walne Zgromadzenie podjęło również uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego, a także udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok Po zakończeniu części sprawozdawczej, obrady Walnego Zgromadzenia nabrały tempa. Niemal jednogłośnie przyjęta została uchwala w/s podziału nadwyżki bilansowej, która zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółdzielni przeznaczona została w całości na fundusz remontowy. Kolejnym tematem były zmiany statutowe. Pierwsza z nich dotyczyła dostosowania treści deklaracji członkowskiej do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników oraz obowiązków Spółdzielni wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Kolejne zmiany, to obniżeniem opłat związanych z uzyskaniem członkostwa, co ułatwi osobom nabywającym lokale przystąpienie do Spółdzielni, zniesienie obowiązku wnoszenia udziału przez współmałżonka przy każdym kolejno nabywanym prawie do lokalu oraz obniżenie ilości wymaganych udziałów z 5 do 3 w razie ubiegania się o lokal użytkowy, rekompensata kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej członków tego organu zamieszkałych w Brzeszczach, a także zmiany porządkowe. Wobec braku dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w/s ich zatwierdzenia. Uchwała uzyskała wymaganą statutowo większość 2/3 głosujących, wobec czego została skutecznie podjęta. Kolejnym i ostatnim już tematem obrad była zgoda Walnego na wnioskowaną przez Zarząd Spółdzielni sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych. Dwie z nich zlokalizowane są poza obrzeżem Osiedla Piastów (lewa strona obwodnicy ul. Dobrawy), a ich sprzedaż nie budziła większych zastrzeżeń. Natomiast nieruchomość, o którą wystąpił dotychczasowy jej dzierżawca wywołała dyskusję. Nie wszyscy przekonani byli o konieczności podejmowania decyzji jej sprzedaży. Ostatecznie jednak w wyniku głosowania, podjęte zostały 3 uchwały wyrażające zgodę Walnego Zgromadzenia na sprzedaż tych nieruchomości oraz powierzenie Zarządowi Spółdzielni wyłonienie ich nabywcy. Środki ze sprzedaży działek zostaną zainwestowane w nowe rozwiązania technologiczne modernizacji sieci AZI. Około godziny Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zdzisław Piszczyński zakończył obrady, dziękując wszystkim tym, którzy dotrwali do końca za przybycie na zebranie, udział w dyskusji oraz podejmowanych uchwałach. Zachęcił również do uczestnictwa w kolejnych obradach Walnego Zgromadzenia, by podejmowane przez ten organ uchwały przyczyniały się do dalszego pomyślnego rozwoju Spółdzielni. Ogłoszenie Zarządu Osiedla Piastów Zarząd osiedla Piastów informuje, że w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień 2015 roku będzie organizował wycieczki dla mieszkańców osiedla Piastów. Szczegóły ukażą się w gablotach osiedlowych i na stronie internetowej Bezpłatny informator do użytku wewnętrznego członków Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydawca: Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pszczyna, ul. Dobrawy 1 tel , , , DTP i druk: Firma Poligraficzno-Wydawnicza Compal s.c., Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 28/2 2

3 Zabezpieczenie mieszkania na czas wakacyjnych wyjazdów Przed nami czas wakacyjnych wyjazdów. Konieczną sprawą jest zabezpieczenie naszych mieszkań przed ewentualnym włamaniem oraz różnymi nieprzyjemnymi wypadkami, które mogą nam skutecznie zepsuć humor po powrocie z urlopu. Sezon urlopowy to istny raj dla złodziei. Aby zabezpieczyć się przed włamaniem warto poprosić o pomoc zaufanego sąsiada lub kogoś z rodziny, żeby codziennie zapalił światło w mieszkaniu, opróżnił skrzynkę na listy, czy też przewietrzył w czasie upałów. Jeżeli zadbamy o to, by nasze mieszkanie nie wyglądało na opuszczone ryzyko, że padniemy ofiarą przestępstwa znacznie się obniży. Warto także wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową, aby mieć pewność, że ewentualne przypadki losowe nie będą dla nas tak obciążające w kosztach. Wresz- cie czynności, o których nie można zapomnieć opuszczając mieszkanie, w przeciwnym bowiem razie narażamy wszystkich mieszkańców budynku na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu gazu. Przed wyniesieniem z mieszkania ostatniego bagażu pamiętajmy by: wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej, zakręcić krany wraz z zaworem głównym przy wodomierzu, wyłączyć urządzenia gazowe wraz z zaworem głównym przy gazomierzu, zamknąć wszystkie okna i drzwi wejściowe z mieszkania. Jeżeli tak zabezpieczymy swoje mieszkanie, to pozostaje już tylko życzyć wszystkim naszym mieszkańcom miłego wakacyjnego odpoczynku. Sprawy porządkowe Utrzymanie czystości na klatkach Kto powinien dbać o czystość na klatkach schodowych Spółdzielnia czy mieszkańcy? Tę sporną kwestię rozstrzyga zapis 14 Regulaminu używania lokali i porządku domowego, który w pkt 4 nakłada na mieszkańców obowiązek dbania o czystość w pomieszczeniach wspólnego użytku, do których niewątpliwie należy zaliczyć klatki schodowe. Piszemy o tym, ponieważ z docierających do nas sygnałów wynika, że nie wszyscy mieszkańcy są tego świadomi, w szczególności dotyczy to osób, które wynajmują mieszkania, bądź też kupiły mieszkanie stając się nowymi członkami naszej Spółdzielni. Problem ten można rozwiązać zlecając nam odpłatne sprzątanie, tak jak to zrobiła już większość naszych mieszkańców. Na 148 klatek, odpłatnym sprzątaniem objętych jest 98. Co trzeba zrobić, by zlecić odpłatne sprzątanie? Otóż należy złożyć w Spółdzielni pisemny wniosek, zawierający podpisy większości użytkowników lokali danej klatki. Odpłatność z tego tytułu wynosi 0,28 zł m² pow. użytkowej mieszkania/m-c, która doliczona zostanie do opłat za używanie lokalu. Segregacja odpadów temat cały czas aktualny Pomimo naszych wielokrotnych apeli kierowanych do Państwa o prowadzenie segregacji z przykrością stwierdzamy, że z segregacją w dalszym ciągu nie jest dobrze. Do pojemników służących wyłącznie do gromadzenia odpadów komunalnych (dla przypomnienia czarnych platikowych) cały czas wrzucane są kartony (np. po sprzęcie elektronicznym, urządzeniach sanitarnych), meble, skrzydła okienne, wykładziny podłogowe, odpady poremontowe itp. Takie postępowanie jest nieodpowiedzialne i karygodne. Wszyscy chcemy, by nasze osiedla były czyste i zadbane, ale przecież te przepełnione kontenery i bałagan w altanach śmieciowych to efekt ewidentnego braku segregacji odpadów. Apelujemy więc do wszystkich mieszkańców o prowadzenie segregacji odpadów i wykorzystywanie w pełni żółtych pojemników służących do zbiórki makulatury, szkła, metali, tworzyw sztucznych. Równocześnie przypominamy, że przedmioty wielkogabarytowe tj. stare meble, okna, drzwi itp. zbierane są przez Firmę Remondis w każdy wtorek i piątek w godzinach rannych. Prosimy o wstawianie tych przedmiotów do altanek śmieciowych do oddzielnej części przeznaczonej na przedmioty wielkogabarytowe. Apel do właścicieli czworonogów Posiadanie psa to nie tylko radość i wzajemne przywiązanie, ale także szereg obowiązków, w tym także tych najbardziej przyziemnych. Psy nie potrafią posprzątać same za siebie w tej sprawie muszą liczyć na rozsądek i poczucie odpowiedzialności swoich właścicieli. Dlatego też apelujemy o wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcach w miejsca poza obręb posesji, aby nie zanieczyszczać terenów wokół budynków, w szczególności piaskownic i miejsc, na których znajdują się urządzenia zabawowe. Odchody nie tylko szpecą teren, mogą również wywoływać różne choroby. Zobowiązujemy zatem wszystkich właścicieli czworonogów do posprzątania zanieczyszczeń przez nie spowodowane. Pokażmy mieszkańcom, którzy nie posiadają psów, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje czworonogi. 3

4 OPOMIAROWANIE GRZEJNIKÓW W ŁAZIENKACH I WC W KOLEJNYCH BUDYNKACH W ubiegłym roku rozpoczęliśmy pilotażowy program opomiarowania grzejników w łazienkach i WC w 4 budynkach na Osiedlu Piastów tj. B.Śmiałego 21-27, 29-35, Sprawiedliwego 1-7, Mieszka 3-7. Dlaczego akurat te budynki? Otóż są to budynki, w których w ostatnich latach koszt jednostki stosowanej do rozliczenia kosztów c.o. był coraz wyższy i za sezon 2013/2014 wynosił już prawie 2,00 zł/jednostkę, co w porównaniu do innych budynków jest kosztem kilkakrotnie wyższym (koszt jednostki w większości budynków waha się w granicach 0,40-0,70 zł). W tych budynkach, w pomieszczeniach łazienek i WC znajdują się grzejniki o dużej mocy, które pozwalają ogrzewać całe mieszkanie z niewielkim udziałem grzejników opomiarowanych, ale generują też straty, ponieważ część ciepła z takich nieopomiarowanych grzejników uchodzi wprost do kominów wentylacyjnych. Taka sytuacja powoduje, że wskazania podzielników kosztów ogrzewania nie są zbyt wysokie lecz nieproporcjonalne do rzeczywistego zużycia ciepła zarejestrowanego przez licznik dostawcy ciepła do budynku, co skutkuje wysokim kosztem jednostki. Prowadzi to do dużych różnic w kosztach zmiennych pomiędzy normalnie korzystającymi z ciepła we wszystkich pomieszczeniach a nadmiernie oszczędzającymi. Dlatego też by zapewnić prawidłowy podział kosztów zużycia ciepła wśród mieszkańców danego budynku, w taki sposób by każdy płacił za siebie czyli za faktycznie pobrane ciepło w swoim mieszkaniu podjęliśmy decyzję o opomiarowaniu tych pomieszczeń. Na 4 podstawie wstępnych wyników rozliczeń kosztów ogrzewania w w/w budynkach za sezon 2014/2015 stwierdzamy, że nasza decyzja była trafna i przyniosła rewelacyjne wyniki. Mieszkańcy zaczęli grzać grzejnikami we wszystkich pomieszczeniach, czego efektem jest znaczący wzrost ilości jednostek (ponad dwukrotny). Wzrost ilości jednostek na podzielnikach nie spowodował jednak wcale podwyższenia poboru ciepła przez budynki, a wręcz przeciwnie zużycie ciepła spadło o prawie 30%, co daje niższe koszty zużycia ciepła. Te wszystkie czynniki spowodowały znaczne obniżenie kosztu jednostki w tych budynkach. Po opomiarowaniu łazienek i WC koszt jednostki wynosi już tylko od 0,45-0,63 zł. Stąd też nasza decyzja o zakładaniu podzielników na grzejnikach w pomieszczeniach łazienek i WC w kolejnych budynkach, gdzie koszt jednostki jest równie wysoki. Są to budynki na osiedlu Piastów B. Śmiałego 9-13; 15-19; Opolczyka 1-7; Odnowiciela 1-7; Odnowiciela 2. W pozostałych budynkach, w których koszt jednostki rozliczeniowej jest na niskim lub średnim poziomie nie ma potrzeby zakładania podzielników ciepła w łazienkach i WC. Cel takiego działania i efekty ekonomiczne szczegółowo przedstawione zostały na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni w dniu r prezentując na planszach wyniki ekonomiczne, a w szczególności obniżenie zamówionej mocy ciepła oraz obniżenie kosztu jednostki rozliczeniowej i jej bardziej równomierny, a więc i sprawiedliwy podział na użytkowników ciepła w danej jednostce rozliczeniowej. Taki jest bowiem sens i cel naszego działania obniżenie kosztów i sprawiedliwy ich podział na wszystkich użytkowników odbiorców ciepła. To realizacja nadrzędnej zasady spółdzielczości jaką jest równość wobec praw, ale także równość wobec obowiązków w tym również tych, związanych z pokrywaniem kosztów ogrzewania. Każdy musi zapłacić za dostarczone do mieszkania ciepło, z którego korzysta to chyba dla wszystkich jest oczywiste i nikt o zdrowych zmysłach nie zgodzi się płacić za ciepło więcej tylko dlatego, że sąsiad nie posiada zamontowanych podzielników umożliwiających wyliczenie jego faktycznych kosztów zużycia ciepła z którego korzysta. Dlatego też działania podejmowane w tym zakresie przez Spółdzielnię nie są jakimś tam wymysłem, ale obowiązkiem zapewniającym rzeczywisty i sprawiedliwy udział wszystkich użytkowników w ponoszonych kosztach ciepła. Nadmieniamy, że prace wykona Firma TECHEM z siedzibą w Bytomiu. Planowany termin ich rozpoczęcia połowa sierpnia 2015 rok, jednakże prace przygotowawcze rozpoczną się już w miesiącu czerwcu. Przy okazji tych robót, dokończymy również wymianę zaworów termostatycznych w tych mieszkaniach, gdzie do tej pory z różnych powodów taka wymiana nie doszła do skutku (dotyczy to pomieszczeń łazienek i WC, a w niektórych przypadkach grzejników w całych mieszkaniach) prace wykonywać będzie Firma Instalacyjno-Budowlana Jacek Ryś Pszczyna-Łąka. W związku z powyższym apelujemy i prosimy o udostępnienie mieszkań celem przeprowadzenia w/w prac.

5 Realizacja funduszu remontowego na półmetku Zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym, trwają na osiedlach prace remontowe przewidziane do wykonania w 2015 roku w ramach funduszu remontowego. Warto więc krótko podsumować wykonanie prace w mijającym półroczu. Większość z nich realizowana jest przez firmy wyłonione w drodze przetargu, a część przez konserwatorów spółdzielni. Na osiedlu Piastów W budynku przy ul. Łokietka na ukończeniu są prace związane z przebudową instalacji gazowej, polegające na przeniesieniu pionów i liczników poza mieszkania. W obecnym roku kontynuujemy roboty związane z kompleksowym malowaniem wysokich budynków w lepszej technologii i o wyższym standardzie. W 2015 roku wykonaliśmy te prace w budynku przy ul. Opolczyka 2 zostały pomalowane korytarze przy mieszkaniach i windach oraz klatka schodowa. Roboty malarskie prowadzone są również w budynkach przy ul. B. Śmiałego 3-7, oraz Brodatego 3-7. Planujemy jeszcze wykonać malowanie klatek schodowych wraz korytarzami w wysokich budynkach przy ul. Odnowiciela 2 i K.Wielkiego 4 oraz malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Łokietka po wymianie instalacji gazowej Wymieniono wyłazy dachowe w 5 budynkach. Nowe wyłazy umożliwią bezpieczne wyjście na dach w celu technicznej obsługi powierzchni i urządzeń na dachu. Istotną zaletą jest również funkcja doświetlania klatki schodowej naturalnym światłem dziennym. W trakcie realizacji jest czyszczenie elewacji w budynku przy ul. Ziemowita Wymieniono drzwi wejściowe w ilości 7 szt. do budynków przy ul. Łokietka 5, 10, 11,12,13,14,15. Na osiedlu Siedlice W budynkach przy ul. Bednorza 15-17, Bogedaina 39 zostały pomalowane klatki schodowe. W budynku przy ul. Bednorza wykonano wymianę instalacji elektrycznej i domofonowej na klatce schodowej. Obecnie w tym budynku prowadzone są prace związane z przebudową instalacji gazowej polegającą na przeniesieniu pionów i liczników poza mieszkania. Po wykonaniu powyższych robót zostaną klatki pomalowane. W 2015 roku wykonamy jeszcze malowanie klatek schodowych przy ul. Bednorza 2-8, Jagiełły 14-18, Bogedaina Wykonano izolację ścian piwnic wraz z drenażem przy budynku Bogedaina 39. Zlikwidowano nieczynny osadnik kanalizacji sanitarnej przy ul. Jagiełły. Po kontroli Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy ul. Bednorza 15-17, wymieniono drzwi do piwnicy o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Na osiedlu w Brzeszczach Zakończono wymianę instalacji gazowej w mieszkaniach wraz z pionami na klatce schodowej przy ul. Narutowicza 32 kl. I. Planujemy jeszcze wykonać malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Narutowicza 32, oraz Słowackiego 3 kl. I i II. ZAKOŃCZENIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU i ROZBUDOWY PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO PRZY UL. BEDNORZA 1 W 2014 r. rozpoczęliśmy remont i rozbudowę lokalu handlowo usługowego przy ul. Bednorza 1 w Pszczynie. Stan techniczny i estetyczny wymagał od dawna remontu, a zwłaszcza bardzo zły stan techniczny zewnętrznej klatki schodowej (przeszklona stalowa konstrukcja była skorodowana co zagrażało bezpiecznemu korzystaniu z lokali znajdujących się na piętrze). Uwzględniając zwłaszcza to, że lokal znajduje się w dobrej lokalizacji podjęto decyzje o jego częściowej rozbudowie uzyskując przez to nowe powierzchnie pod wynajem. Po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w 2014 r. przeprowadzona została procedura przetargowa, w której wyłoniono wykonawcę robót. W miesiącu wrześniu 2014 r. przystąpiono do robót budowlanych. Na podstawie opracowanej dokumentacji rozpoczęto prace od wyburzenia starej klatki schodowej i budowie nowej części lokalu z zaprojektowaną wewnętrzną klatką schodową. Równocześnie przeprowadzony został remont istniejącego lokalu polegający na dociepleniu ścian i stropodachu, zabudowie balkonu, remoncie balkonu i posadzek, wymianie okien i drzwi. Obiekt wyposażono w windę, instalację klimatyzacyjną oraz schody awaryjne.obiekt uzyskał nową bryłę komponującą się z sąsiadującą zabudową i efektowną elewację z płyt kompozytowych oraz ciekawą kolorystykę. Rozbudowując obiekt uzyskaliśmy pięć nowych lokali pod wynajem. Na parterze znajdują się cztery lokale handlowo usługowe, pomieszczenie sanitarne, go- (c.d. na stronie 6) 5

6 ZAKOŃCZENIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU i ROZBUDOWY PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO PRZY UL. BEDNORZA 1 (c.d. ze strony 5) spodarcze. Natomiast na piętrze powstał lokal z niezależnym aneksem socjalnym, a także pomieszczenie magazynowe, które zostało przyłączone do istniejącego lokalu gastronomicznego. Powiększona została również powierzchnia sali konsumpcyjnej w lokalu gastronomicznym poprzez zabudowę istniejącego tarasu. Boksy handlowo- -usługowe wyposażone są w indywidualne punkty sanitarne w postaci umywalek, zapewniające bezpośredni dostęp do wody. Z klatki schodowej znajduje się bezpośrednie wyjście na zewnątrz. Dodatkowo zamontowano schody ewakuacyjne zewnętrzne prowadzące z istniejącego lokalu gastronomicznego przez taras na zewnątrz budynku. Roboty budowlane zakończono w miesiącu kwietniu br. Obecnie trwają odbiory branżowe, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Remont części istniejącej finansowany jest z dochodów z lokali użytkowych z 2014 oraz 2015 roku. Natomiast rozbudowa finansowana jest z pożyczki z funduszu zasobowego, która będzie zwracana w kolejnych latach z dochodów z lokali użytkowych. Oczywiście zakres wykonanych w tym obiekcie robót generował koszty, ale przyniósł również wiele korzyści takich jak zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się w obiekcie, głównie dzięki przebudowie klatki schodowej. Likwidacja bariery architektonicznej poprzez wbudowanie windy dla osób niepełnosprawnych. W tej chwili osoby te mogą na przykład bez problemu korzystać z oferty biblioteki miejskiej, bo przecież dla wielu, mimo niemalże powszechnego dostępu do Internetu, książka jest nadal ważnym elementem kultury i intelektualnego rozwoju człowieka. Zdecydowanie poprawiła się również estetyka obiektu, który dobrze komponuje się z budynkami mieszkalnymi osiedla Siedlice. Natomiast najważniejszym efektem ekonomicznym remontu i rozbudowy pawilonu jest zdecydowane podniesienie stanu technicznego starej części, a także uzyskanie pod wynajem nowej powierzchni użytkowej o wysokim standardzie. Zwiększone dochody wpływać więc będą nie tylko z najmu dotychczasowych lokali użytkowych, dzięki renegocjowaniu warunków finansowych zawartych umów. Znaczące dochody przynosić będą również nowo wybudowane lokale. Dzięki wysokiemu standardowi, cena najmu tych lokali jest adekwatna do proponowanych warunków prowadzenia działalności. Już w obecnej chwili podpisane zostały 2 umowy, a kolejne osoby wykazują zainteresowanie naszą ofertą. 6

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Aktualności. PAŹDZIERNIK 2010 r. WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010

Aktualności. PAŹDZIERNIK 2010 r. WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010 Aktualności PAŹDZIERNIK 2010 r. WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW C.O. ZA SEZON 2009/2010 Sezon grzewczy 2009/2010 był pierwszym okresem rozliczeniowym dla mieszkańców budynków w Pszczynie, gdzie rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców 56 lat Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

GŁOS 4 (85) 2008 3(110) 2013 OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST. Od samego początku nowe przepisy wzbudzają

GŁOS 4 (85) 2008 3(110) 2013 OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST. Od samego początku nowe przepisy wzbudzają GŁOS TYSIĄCLECIA 4 (85) 2008 3(110) 2013 OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST W NUMERZE WALNE 2013 Za nami kolejne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni. Odbyło się ono zgodnie z przyjętym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Numer 30 CZERWIEC 2011 Pismo Bezpłatne ISSN 1734-1035 SPIS TELEFONÓW Centrala 25 758 50 11 Fax 25 758 38 67 Administracja 25 758 33 25 Warsztat 25 758 22 07 Konserwacje domofonów 0 602 497 308 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje)

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) PISMO BEZPŁATNE GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011 Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) Nareszcie sobie poszedł. Bo z rok się tu zasiedział. Wcale nie

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Nowy porządek. czy bałagan? str. 6-7. Z prac Rady nadzorczej

Nowy porządek. czy bałagan? str. 6-7. Z prac Rady nadzorczej lipiec 2013r., nr 34 Nowy porządek czy bałagan? Od pierwszego lipca obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niestety, nowy śmieciowy porządek rodzi się w bólach. REKLAMA

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł.

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł. BIULETYN egzemplarz bezpłatny INFORMACYJNY Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 81-881 Sopot, ul. Kolberga 9 www.nsmsopot.pl Grudzień 2013 Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

Rok 2009 w liczbach i zadaniach

Rok 2009 w liczbach i zadaniach 6 201/2010 Na stronach: setki zagadnień - 4 Relacje z zebrań - 8 Chcą płacić więcej - 27 W obronie spółdzielni - 43 Takie tablice pojawiły się na wielu elewacjach. Przekaz jest prosty: malujesz, naklejasz

Bardziej szczegółowo

Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o.

Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o. ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 03/177/2014 31.03.2014 r. Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o. fot. J.C.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo