Integracja systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków na poziomie obiektowym z wykorzystaniem platformy GE Proficy ifix

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków na poziomie obiektowym z wykorzystaniem platformy GE Proficy ifix"

Transkrypt

1 Integracja systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków na poziomie obiektowym z wykorzystaniem platformy GE Proficy ifix mgr inż. Paweł Kwasnowski dr inż. Grzegorz Hayduk

2 Wstęp Kilka słów o prelegencie Standardy komunikacji w systemach automatyki budynków Integracja różnych funkcjonalności w ramach jednego standardu komunikacji Przykłady nowej rodziny sterowników ibase Przykład zastosowania 2

3 Kilka słów o prelegencie Wykładowca AGH WEIiE z 34 letnim stażem Współzałożyciel firmy ZDANIA typu spin-out Współzałożyciel i przewodniczący Grupy Inteligentnego Budownictwa ( ) Współtwórca koncepcji systemów automatyki i zarządzania obiektów III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w KT nr 173 (Systemy elektroniczne w budynkach) Delegat PKN do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w TC 247 (Standardy transmisji danych w systemach automatyki budynków) Kierownik wielu projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeń przemysłowych, w tym projektów badawczych Unii Europejskiej w ramach 6 Programu Ramowego 3

4 Tezy prezentacji Systemy automatyki budynków mogą być realizowane na bazie standardowych protokołów komunikacyjnych i mogą integrować w sobie w jednolitym systemie wiele funkcjonalności, w tym także funkcjonalności z obszaru systemów bezpieczeństwa Rozwiązania takie są korzystne ekonomicznie na etapie inwestycji oraz eksploatacji, a także zwiększają niezawodność systemów 4

5 Klasyka instalacji niskoprądowych System sygnalizacji pożaru wraz z oddymianiem, obsługą klap pożarowych, system gaszenia System alarmu głosowego System sygnalizacji włamania i napadu System kontroli dostępu System monitoringu CCTV System sterowania wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, wilgotnością (komfortem cieplnym) Sterowanie dystrybucją energii cieplnej i chłodniczej Sterowanie oświetleniem (użytkowe, administracyjne, nocne, ewakuacyjne, ) i żaluzjami Sterowanie dystrybucją energii elektrycznej Systemy audiowiozualne... Systemy monitoringu instalacji technologicznych Systemy monitoringu i zdalnego odczytu zużycia mediów 5

6 Klasyka instalacji niskoprądowych??? Seminarium szkoleniowe SEP Kraków AGH + MOIIB 6

7 Klasyka instalacji niskoprądowych firmowe systemy zamknięte Linie dozorowe lub komunikacyjne Koncentrator Centralka Czujniki i elementy wykonawcze Seminarium szkoleniowe SEP Kraków AGH + MOIIB 7

8 Klasyka instalacji niskoprądowych firmowe systemy zamknięte Linie dozorowe lub komunikacyjne 3A 2A Koncentrator 10B 1A Czujniki i elementy wykonawcze systemu A Centralka systemu A Seminarium szkoleniowe SEP Kraków AGH + MOIIB Centralka systemu B 8

9 Integracja systemów na poziomie obiektowym przez magistralę Jednolita magistrala komunikacyjna 1A 2A 3A 10B Czujniki i elementy wykonawcze systemu A Seminarium szkoleniowe SEP Kraków AGH + MOIIB Czujniki i elementy wykonawcze systemu B 9

10 Standardy w automatyce budynków 10

11 Standaryzacja w systemach automatyki budynków Norma Opis Protokół PN EN ISO Data Communication Protocol BACnet PN EN ISO Control Network Protocol (CNP) LonWorks PN EN ISO Home and Building Electronic System KNX/EIB 11

12 Protokoły definiują: Sygnały elektryczne Adresowanie Dostęp do sieci Kontrolę błędów Kontrolę przepływu danych Format przesyłanych wiadomości Usługi sieciowe 12

13 Protokoły zmieniają koncepcję systemów Systemy z rozproszonymi I/O ale dalej centralki przetwarzają dane Systemy bazujące na inteligentnych czujnikach i elementach wykonawczych Systemy bazujące na centralkach 13

14 Technologie z magistralą transmisji danych (systemy DCS) Węzeł sieci Narzędzie do konfiguracji i zarządzania Węzeł sieci posiada zdolność: 1. Lokalnego przetwarzania danych 2. Wymiany danych z innymi węzłami Magistrala transmisji danych Nośnik transmisji 14

15 Technologie z magistralą transmisji danych trzecia generacja systemów automatyki 1. Sterowniki centralne (CRPD) 2. Sterowniki z rozproszonymi We/Wy 3. Sterowniki z rozproszonym przetwarzaniem System oparty na urządzeniach z inteligencją pracujących w sieci Nie ma potrzeby centralnego procesora Inteligencja w pełni rozproszona Całkowicie wyeliminowane znaczenie awarii pojedynczego punktu na pracę całości systemu Obsługa serwisowa nie ograniczona tylko do sprzętu. 15

16 Korzyści wynikające ze stosowania standardowego protokołu Jedna stacja operatorska lub serwer danych dla wszystkich systemów Łatwość rozbudowy Możliwość integracji wszystkich funkcji automatyki budynkowej Zdolność do współdziałania różnych urządzeń - wymiana danych - zarządzanie alarmami i zdarzeniami - tworzenie trendów - harmonogramy - zdalne zarządzanie siecią i urządzeniami 16

17 Ewolucje w systemach komputerowych i systemach sterowania Main frame Minikomputery Sieć komputerowa Sterowanie scentralizowane PLC / DDC / IPC Sieć sterująca 17

18 Relacja pomiędzy systemami zasilania i systemami sterowania stan dotychczasowy Zasilanie Odbiory Aparatura rozdzielcza Sygnały sterujące obiektowe Aparatura sterownicza Centralna szafa zasilania i sterowania 18

19 Relacja pomiędzy systemami zasilania i systemami sterowania stan dotychczasowy Zasilanie Odbiory Sygnały sterujące obiektowe Aparatura rozdzielcza Centralna szafa zasilania i sterowania Aparatura sterownicza 19

20 Rozproszenie sterowania powoduje ewolucję w systemach zasilania Aparatura rozdzielcza Aparatura rozdzielcza Aparatura sterownicz a Lokalna szafka zasilania i sterowania Aparatura sterownicz a Lokalna szafka zasilania i sterowania 20

21 Rozproszenie sterowania powoduje ewolucję w systemach zasilania Aparatura rozdzielcza Aparatura rozdzielcza Aparatura sterownicz a Lokalna sieć sterowania Aparatura sterownicz a Lokalna szafka zasilania i sterowania Lokalna szafka zasilania i sterowania 21

22 Krok następny rozproszenie sterowania i zasilania odbiorników lokalnych Uproszczenie rozdzielni piętrowych i znaczna redukcja okablowania Aparatura rozdzielcza Lokalne odbiorniki Aparatura rozdzielcza Aparatura Lokalne sygnały sterownicz sterujące a Lokalna sieć sterowania Aparatura sterownicz a Lokalny sterownik z obwodem łączników mocy Lokalny sterownik z obwodem łączników mocy 22

23 Przykład wdrożenia nowych relacji w rozproszonych układach sterowania i zasilania w rodzinie sterowników ibase (ZDANIA) Urządzenia do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego Lokalna dystrybucja energii do elementów wykonawczych

24 Sterownik oświetlenia ibase-irc Złącza lokalnych wejść/wyjść Złącze obwodu zasilania Złącze obwodu nr 1 Złącze obwodu nr 2 Złącza lokalnych wejść/wyjść

25 ibase-irc Schemat podłączenia czujników i elementów wykonawczych

26 Sterownik klimakonwektora ibase-fcu

27 ibase-fcu Schemat podłączenia czujników i elementów wykonawczych

28 ibase-fcu-2 Schemat podłączenia czujników i elementów wykonawczych

29 Sterownik wentylacji ibase-vc

30 ibase-vc Schemat podłączenia czujników i elementów wykonawczych

31 Sterownik nawilżaczy ibase-xio

32 ibase-xio Schemat podłączenia czujników i elementów wykonawczych

33 Sterownik kontroli dostępu ibase- SKD

34 ibase-skd Schemat podłączenia czujników i elementów wykonawczych

35 ibase - Zadajniki i interfejsy użytkownika Programowalny, wielofunkcyjny panel dotykowy Panel sterownika klimakonwektora wersje: - z przyciskami, - dotykowy, - z pilotem IR

36 Rozproszony system zasilania i sterowania Integracja pozioma (obiektowa) wielu funkcjonalności w ramach jednej sieci sterowania Zasilanie sterowników i urządzeń wykonawczych Kontrola dostępu SSWiN Sterowanie nawilżaczami Sterowanie VAV SSWiN CO2, dp Sterowanie oświetleniem SSWiN Lokalna sieć sterowania

37 Budynek Laboratoryjno- Dydaktyczny Instytutu Zoologii UJ

38 Automatyka budynku IZ w liczbach 550 pomieszczeń, z czego 460 objętych automatyką 1090 urządzeń z interfejsem LonWorks, 25 magistral TP/FT-10, po 1-ej TP/FT-1250 i IP central wentylacyjno-klimatyzacyjnych > 80 zmiennych z każdej centrali w systemie nadrzędnym ok 30 modeli urządzeń + moduły wejść/wyjść central wk zmiennych w systemie nadrzędnym ponad 1500 zmiennych harmonogramowanych w 30 typach harmonogramów

39 Podsystemy funkcjonalne budynku Automatyka pomieszczeniowa (obecność, oświetlenie, wentylacja) Oświetlenie administracyjne i zewnętrzne Wentylacja ogólna i indywidualna (VAV) Kontrola dostępu i SWiN (Sygnalizacja Włamania i Napadu) SAP (Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa) Monitoring pozostałej infrastruktury technicznej w tym monitoring zużycia energii elektrycznej

40 Integracja System automatyki oparty wyłącznie na technologii LonWorks brak dodatkowych protokołów, bram, koncentratorów, konwerterów protokołów Integracja funkcjonalności pomiędzy podsystemami czujka ruchu kontrola obecności (i alarmowanie), sterowanie oświetleniem, klimatyzatorem, sygnalizacja włamania i napadu pomiary wilgotności w pomieszczeniach i na zewnątrz oddziałują na nawilżacze i chłodnice central w-k (osuszanie) pomiary temperatur wewnątrz pomieszczeń i temp. zewnętrznej sterowanie klimatyzacją i wentylacją pomiar natężenia światła zewnętrznego sterowanie oświetleniem

41 System nadrzędny Przemysłowy system SCADA GE ifix Proficy elastyczny, o dużych możliwościach rozbudowy=spełnienia wymagań Użytkownika System nadrzędny zawiera: 234 ekranów wizualizacji 19 okien dialogowych zmiennych ponad 1500 zmiennych harmonogramowanych w 30 typach harmonogramów Komunikacja system automatyki: NLOPCTE IP-852 rutery system SAP: własne oprogr. kom. porty szeregowe central ppoż.

42 Automatyka pomieszczeń Obecność: monitoring, symulacja obecności, uzbrajanie systemu: kontrola nieuprawnionej obecności Monitoring linii sabotażowej czujek ruchu Sterowanie oświetleniem dwustanowym i regulowanym Monitoring temperatury stężenia CO 2 wilgotności różnicy ciśnień

43 Automatyka pomieszczeń Obecność: monitoring, wymuszanie, zazbrajanie: kontrola nieuprawnionej obecności Monitoring linii sabotażowej czujek ruchu Sterowanie oświetleniem dwustanowym i regulowanym Monitoring temperatury stężenia CO 2 wilgotności różnicy ciśnień

44 Wentylacja i klimatyzacja Sterowanie dystrybucją chłodu i ciepła automatyka węzła chłodu i węzła ciepła... dla central wentylacji i klimatyzacji ogólnej oraz dla 40 central pomieszczeń badawczych (razem 68 central) wentylacja VAV, sterowanie nawilżaniem, układy wentylacji rezerwowanej (1-1, 2-1 i 4-1), tryb ekonomiczny VAV i (nocny) centrali.

45 Węzeł chłodu z chłodniami

46 Wentylacja pomieszczeniowa VAV Typy regulacji: S-W praca według obciążenia pomieszczeń (tryb ekonomiczny/nocny) S-CO 2 utrzymanie stężenia CO 2 S-T utrzymanie w pomieszczeniach temperatury nawiewu, S-D bilansowanie odpływów powietrza: dygestoriów, odciągów miejscowych, okapów, szafek laboratoryjnych mieszane, np. S-DCO 2

47 Wentylacja pomieszczeniowa VAV Typy regulacji: S-W praca według obciążenia pomieszczeń (tryb ekonomiczny/nocny) S-CO 2 utrzymanie stężenia CO 2 S-T utrzymanie w pomieszczeniach temperatury nawiewu, S-D bilansowanie odpływów powietrza: dygestoriów, odciągów miejscowych, okapów, szafek laboratoryjnych mieszane, np. S-DCO 2

48 Wentylacja i klimatyzacja filtr powietrza wrzut wywiew wymiennik krzyżowy nagrzewnice i chłodnica wyrzu t nawiew

49 System Alarmowania Pożarowego Monitoring czujek dymu, temperatury, zamontowanych jako czujki podsufitowe, międzystropowe i kanałowe klapy pożarowe, sygnalizatory akustyczne, Własne oprogramowanie komunikacyjne obsługujące wiele central pożarowych Aritech w budynku zastosowano dwie centrale

50 Alarmowanie pożarowe

51 Dziękuję za uwagę Szczegółową specyfikację nowej rodziny sterowników można znaleźć w materiałach Seminarium

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa Sterowanie i integracja

Automatyka budynkowa Sterowanie i integracja utomatyka budynkowa terowanie i integracja pis treści Po co automatyzować? Zalety automatyzacji 2 3 Jak można automatyzować z WGO? Zarządzanie funkcjami budynku 4 5 terowanie urządzeniami HV 6 7 terowanie

Bardziej szczegółowo

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 własne rozwiązania na własnym podwórku / 20 The Squaire leżący wieżowiec / 12 więcej dali w sieci / 8 Wykonawstwo z certyfikatem WAGO / 11 TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla sterowania oświetleniem i żaluzjami. Open to Wireless TM rozwiązania i urządzenia bezprzewodowe

Rozwiązania dla sterowania oświetleniem i żaluzjami. Open to Wireless TM rozwiązania i urządzenia bezprzewodowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA EKOLOGICZNYCH BUDYNKÓW Przegląd produktów EC Net AX Integracja i zarządzanie instalacjami oparty o technologię Web i HVAC: BACnet i LONWORKS Jakość powietrza i komfort Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej

Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej Marian Noga, Andrzej Ożadowicz, Jakub Grela Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki,

Bardziej szczegółowo

Dział IT i Obsługi Technicznej RZGW we Wrocławiu. 20 czerwca 2013r.

Dział IT i Obsługi Technicznej RZGW we Wrocławiu. 20 czerwca 2013r. Wymagania do projektów systemów automatyki, monitoringu CCTV, SSWiN, na obiektach hydrotechnicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dział IT i Obsługi Technicznej RZGW we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku

EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku Budynki dopasowujące swoje parametry eksploatacyjne do potrzeb przebywających w nich osób oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska są nie tylko wizją, a stają się już faktem. EMEA SMART House

Bardziej szczegółowo

SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku

SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku http://www.controlyourhouse.pl/ Budynki dopasowujące swoje parametry eksploatacyjne do potrzeb przebywających w nich osób oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska są nie tylko wizją, a stają

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Załączniki:

SPIS TREŚCI: Załączniki: KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 System monitoringu infrastruktury Thinx Poland Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 ATMAN - System monitoringu serwerowni 13000 zmiennych 2.000 progów alarmowych 2.600 logowanych

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks

Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks Tadeusz Goszczyński W instalacjach automatyki coraz częściej stosuje się inteligentne czujniki i sterowane mikroprocesorowo urządzenia wykonawcze. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK INTELIGENTNY - MOŻLIWOŚCI STEROWANIA DOMEM W XXI W.

BUDYNEK INTELIGENTNY - MOŻLIWOŚCI STEROWANIA DOMEM W XXI W. Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 BUDYNEK INTELIGENTNY - MOŻLIWOŚCI STEROWANIA DOMEM W XXI W. MARIUSZ HOLUK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku

Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku Mariusz Nowak, Adam Szymczak Systemy inteligentnego budynku 1. Wprowadzenie Systemy automatyki budynkowej jeszcze

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Programowalne panele Webowe Saia

Programowalne panele Webowe Saia BIULETYN INFORMACYJNY FIRMY SABUR ISSN 1898-522X www.sabur.com.pl nr 1[51]/2013 str. 4 5 Programowalne panele Webowe Saia PLC, HMI i monitoring mediów w jednym! Temat numeru: Droga do systemu automatyki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo