Nr Informacja. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Wielkiej Brytanii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1038. Informacja. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Wielkiej Brytanii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Wielkiej Brytanii Marzec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1038 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Wielkiej Brytanii, chociaż pełnią rolę uzupełniającą w stosunku do powszechnego systemu ochrony zdrowia, w ostatnich latach ugruntowały swoją pozycję na rynku i mają pomyślne perspektywy rozwoju. Celem pracy jest przybliżenie problematyki ubezpieczeń zdrowotnych, zwłaszcza gdy są one oferowane także w naszym kraju. Doświadczenia brytyjskie mogą być cennym źródłem inspiracji w dobie zmian zachodzącym w polskim systemie ochrony zdrowia, kiedy coraz częściej podnoszona jest kwestia wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, gwarantujących dostęp do tzw. ponadstandardowych świadczeń.

2 BSiE 1 1. Miejsce prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej W Wielkiej Brytanii, w przeciwieństwie np. do Szwecji, nie było tradycji bezpłatnej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ta część społeczeństwa, która dysponowała odpowiednimi środkami pieniężnymi leczyła się u prywatnie praktykujących lekarzy. W XIX wieku zaczęły pojawiać się w Wielkiej Brytanii pierwsze firmy oferujące ubezpieczenia zdrowotne, a mianowicie Friends Provident Association (rok założenia 1830 r.) oraz Western Provident Association (1889 r.). Ponadto działały liczne towarzystwa pomocy wzajemnej, które zajmowały się wypłatą zasiłków chorobowych z wcześniej gromadzonych środków oszczędnościowych. Podstawą przyszłego powszechnego systemu zabezpieczenia na wypadek choroby było wprowadzenie w 1911 r. przez ówczesnego ministra skarbu Lloyda George a ustawy o ubezpieczeniu społecznym, gwarantującej pracownikom prawo do bezpłatnego leczenia i wypłaty zasiłków chorobowego, macierzyńskiego oraz inwalidzkiego. Ubezpieczenia te cieszyły się dużym uznaniem społecznym i jak na owe czasy miały stosunkowo szeroki zakres, gdyż oferowały znacznie więcej świadczeń niż np. ubezpieczenia niemieckie, na których się wzorowały. Prawo do świadczeń nie było powszechne i ograniczało się tylko do pewnej kategorii pracujących, przy czym nie obejmowało członków rodziny ubezpieczonego. Wprowadzenie systemu narodowej służby zdrowia (NHS) w 1948 r., zmieniło w istotny sposób znaczenie ubezpieczeń prywatnych. Zgodnie z zasadą obowiązującą w modelu narodowej służby zdrowia, wszyscy obywatele brytyjscy (oraz uprawnieni rezydenci) uzyskali prawo do bezpłatnego korzystania z szerokiego koszyka świadczeń zdrowotnych. Niewielkie opłaty pobierane są tylko za niektóre świadczenia, np. stomatologiczne, leki, okulary. Stosowana jest przy tym szeroka gama zwolnień z odpłatności, np. w stosunku do ciężarnych, dzieci, osób starszych i o niskich dochodach oraz chorujących na pewne choroby. Ze względu na silną i dominującą pozycję NHS ubezpieczenia prywatne mają charakter uzupełniający lub wzbogacający ofertę publiczną. Najczęściej obejmują one ryzyka zdrowotne częściowo lub całkowicie wyłączone z oferty publicznej. Jeszcze w latach 60-tych znaczenie ubezpieczeń zdrowotnych było niewielkie i zasadniczo dopiero w latach 70-tych zaznaczył się ich rozwój. W latach 80-tych wzrost zainteresowania systemami nie zarządzanymi przez państwo był związany z zasadami polityki proklamowanymi przez rząd konserwatywny Margaret Thacher, zgodnie z którymi pożądane było przejmowanie przez obywateli większej odpowiedzialności za swój los, w tym oczywiście i za zdrowie. Wprowadzone zostały też zachęty w postaci redukcji podatku za wykupywanie polis lub kontynuację ubezpieczenia po przejściu na emeryturę. O ile liczba korzystających z tego rodzaju ubezpieczeń była w latach mniej więcej stała i wynosiła ok. 2,5 mln osób, to w latach następnych dało się zauważyć wzrost liczby ubezpieczonych do 4 mln w roku 1980 do prawie 6 mln w 1987 r. (co stanowiło ok. 11% ludności). W latach 90-tych ten odsetek nie zwiększył się istotnie w 1992 r. 11,4% ludności Wielkiej Brytanii posiadało polisy ubezpieczeń zdrowotnych, a w 1998 r. 11,5%. Na tle innych krajów UE odsetek ten jest bardzo niski wyższym legitymują się takie kraje jak: Portugalia (12,2%), RFN (19,2%), Francja (19,9%), Dania (26,4%), Belgia (30,1%) czy Austria (33,0%). Dane te wskazują, że nawet ci, którzy mogliby sobie pozwolić na dodatkowe zaangażowanie własnych środków finansowych, nie korzystają z dodatkowego zabezpieczenia medycznego.

3 2 BSiE Z drugiej strony szacuje się, że ok. 80% pacjentów leczonych prywatnie korzysta z ubezpieczenia, co świadczy o potrzebie rozwoju tego rodzaju działalności. Zaletami leczenia prywatnego jest niewątpliwie swoboda wyboru lekarza, skrócenie oczekiwania na świadczenia (szczególnie operacyjne) w sektorze publicznym, dobry standard oferowanych świadczeń 1, oczekiwanie lepszej relacji lekarz pacjent oraz intymności. Mniej więcej co czwarta operacja chirurgiczna oraz połowa aborcji są przeprowadzane w sektorze prywatnym. O atrakcyjności prywatnych ubezpieczeń przesądzają jednak długie listy oczekujących na zabiegi operacyjne w systemie NHS, np.: usunięcie prostaty (okres oczekiwania 3 miesiące), usunięcie migdałków 6 miesięcy, operacja zaćmy z wszczepieniem soczewek 7 miesięcy, wszczepienie protezy stawu biodrowego lub kolanowego 8-9 miesięcy. Od 2003 r. w przypadku długiego oczekiwania na planowe zabiegi, istnieje możliwość skorzystania z leczenia za granicą, tj. w innych krajach UE. Leczenie takie odbywa się na koszt NHS, oczywiście po uzyskaniu zgody odpowiednich organów. Ta nowa możliwość może oczywiście zmniejszać skłonność do dodatkowego ubezpieczania się od ryzyka choroby. 2. Ogólna charakterystyka i rodzaje prywatnych świadczeń medycznych Ubezpieczyciele prowadzący dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne w Wielkiej Brytanii różnią się między sobą przede wszystkim statusem prawnym oraz poziomem wyspecjalizowania w ubezpieczeniach zdrowotnych. Można wyróżnić trzy grupy tych instytucji. Są to: towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń zdrowotnych (mutual associations), towarzystwa ubezpieczeń społecznych (provident associations), towarzystwa ubezpieczeń komercyjnych (commercial companies). Pierwsze dwie instytucje mają status nie nastawionych na zysk (non-profit). Czołowymi firmami oferującymi ubezpieczenia zdrowotna są: British United Provident Association (BU- PA) 2, PPP Healthcare, Rogal&SunAlians, Norwich Union Healthcare, BCWA, Western Provident Association, Standard Life Health, OBE, Universal Provident, Clinicare. W Wielkiej Brytanii oferowanych jest kilka rodzajów prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych: na pokrycie kosztów leczenia (private medical insurance for medical expenses), na wypadek długotrwałej choroby i inwalidztwa (income protection insurance, zwane też permanent health insurance), ubezpieczenie wypadkowe (personal accident contract), na wypadek ciężkiej choroby, o zryczałtowanej składce. Plan ubezpieczeniowy zawiera najczęściej dwie opcje podstawową (standard) lub rozszerzoną (comprehensive). Plan standardowy obejmuje zwykle koszty hospitalizacji i pomocy w nagłych przypadkach i jest ograniczony do leczenia krótkoterminowego. Plan ten pokrywa koszty leczenia chirurgicznego, wydatki związane z pobytem w szpitalu, koszty konsultacji lekarskich oraz opieki pielęgniarskiej. Wszystkie wydatki dotyczą pobytu i leczenia w prywatnym szpitalu lub też w sieci szpitali NHS, ale już jako prywatnego pacjenta. Natomiast 1 Jest faktem, że sektor prywatny dysponuje coraz nowocześniejszym sprzętem i dostarcza coraz bardziej wyspecjalizowanym świadczeń, np. z dziedziny sztucznego zapłodnienia, transplantacji organów, operacji na otwartym sercu. 2 Jest to firma niekomercyjna, dysponująca własną bazą leczniczą, np. ruchomymi ambulansami rentgenowskimi, które docierają do peryferyjnych miejscowości. Jest to firma wiodąca na rynku ubezpieczeń grupowych, skupiająca aż 47% obrotów w 2001 r.

4 BSiE 3 plan rozszerzony obejmuje ponadto: leczenie ambulatoryjne, część kosztów leczenia stomatologicznego, a także dodatkowe opcje chroniące klienta, np. w podróży. Pacjent mający prywatną polisę, ma prawo wyboru miejsca leczenia (np. szpitala), a także lekarzy-specjalistów. 3 Niektóre firmy ubezpieczeniowe kwalifikują poszczególne szpitale według poziomów (A,B,C), różniących się warunkami zakwaterowania oraz położeniem obiektu. Poziomy te nie mają natomiast nic wspólnego z jakością i zakresem oferowanych świadczeń. Szpitale oznaczone literą A to najdroższe placówki opieki stacjonarnej oraz kliniki usytuowane głównie w Londynie i innych dużych miastach. Oferują one jako standard jednoosobowe pokoje, bardzo dobrze wyposażone i w małych oddziałach, gdzie pacjent może być odwiedzany o każdej porze. Poziom C obejmuje najtańsze szpitale zarówno publiczne jak i prywatne, w których pacjent przebywa we wspólnym pokoju, wyposażonym w prysznic. Firmy ubezpieczeniowe mają niekiedy podpisane umowy tylko z preferowanymi przez siebie szpitalami, które mogą nie odpowiadać pacjentowi. Zwykle jednak umowy stowarzyszeniowe obejmują znaczną liczbę placówek, co daje pacjentowi możliwość wyboru. Wyróżnić można trzy podstawowe formy uczestnictwa w systemie prywatnych ubezpieczeń: indywidualne, grupowe, pracownicze. W ramach umów indywidualnych mieszczą się ubezpieczenia rodzinne. W tych ubezpieczeniach o odnowieniu i zmianie umowy decyduje ubezpieczony, chociaż ubezpieczyciel może zmienić ogólne warunki umowy oraz wysokość składki, ale tylko w tzw. rocznicę wykupu polisy. Z ubezpieczeń indywidualnych korzystają w większości wysoko wynagradzani przedstawiciele kadry kierowniczej, wolnych zawodów oraz zatrudnionych na własny rachunek. Decyduje się na nie co piąty wolnego zawodu oraz co piąty pracodawca. Dominują przy tym osoby mieszkające w południowo-wschodniej Anglii. Z drugiej strony, posiadaczami prywatnej polisy ubezpieczeń zdrowotnych jest tylko 4% wykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz tylko 1% pracowników niewykwalifikowanych. Dobrowolne ubezpieczenia grupowe dotyczą członków organizacji lub stowarzyszeń zawodowych. Wysokość nie zróżnicowanej procentowo składki jest negocjonowana z firmą ubezpieczeniową. Natomiast ubezpieczenia grupowe-pracownicze często zawierane są z inicjatywy pracodawcy i traktowane jako dodatkowa zachęta lub bonus. Czasami jednak regulacje branżowe wymagają, aby niektóre kategorie zatrudnionych posiadały dodatkowe ubezpieczenia. 4 Zdarza się, że to związki zawodowe wywierają nacisk na swoich członków, aby grupowo przystępowali do dodatkowego systemu ubezpieczeniowego. Prywatne ubezpieczenie medyczne jest z reguły zawierane na rok. Kilka firm ubezpieczeniowych oferuje kontrakty długoterminowe (long term contracts), szczególnie w przypadku ubezpieczeń grupowych-pracowniczych. 3 W przeciwieństwie do systemu powszechnego, w którym to lekarz pierwszego kontaktu (tzw. general practitioner GP) poprzez system skierowań decyduje w dużej mierze o wyborze specjalisty i szpitala. 4 Dotyczy to np. ludzi morza.

5 4 BSiE 3. Zakres oferowanych świadczeń Przyglądając się przeciętnej polisie daje się zauważyć, że oferuje się trzy kategorie świadczeń: leczenie, badania lub konsultacje wymagające pobytu w szpitalu tylko w ciągu dnia, bez pozostawania na noc (day-patient treatment), pobyt i leczenie w szpitalu trwające dłużej niż jedną dobę (in-patient treatment), leczenie, badania lub konsultacje nie wymagające pobytu w szpitalu (out-patient treatment). Oczywiście oferowane plany ubezpieczeniowe są dostępne w różnych wariantach, począwszy od planów stosunkowo tanich, odejmujących ograniczony zakres ochrony, do droższych z rozszerzonym zakresem i dodatkowymi świadczeniami. Oferta większości prywatnych ubezpieczycieli zwykle nie obejmuje chorób przewlekłych i nieuleczalnych, chociaż zdarza się (ale rzadko), że ubezpieczenie obejmuje wyselekcjonowane ryzyka chorobowe, np.: poważną chorobę serca, nowotwory szyjki macicy, nowotwory piersi, konieczność przeszczepu niektórych tkanek. Najczęściej spotykane wyłączenia z ubezpieczenia to: choroby przewlekłe i nieuleczalne, np. choroba Parkinsona, astma, choroby psychiczne, medycyna naturalna, wodolecznictwo, chirurgia plastyczna, z wyjątkiem następstw nieszczęśliwych wypadków, dializy, operacje zmiany płci, transplantacja narządów, leczenie chorych na AIDS, alkoholizm i uzależnienie od leków, koszty ciąży, porodu i leczenia bezpłodności, następstwa samookaleczeń i prób samobójczych, koszty pierwszej wizyty u lekarza rodzinnego GP, koszty lekarstw w leczeniu ambulatoryjnym i domowym, koszty rekonwalescencji. Większość firm wprowadza tzw. okresy karencji, w zakresie chorób istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej. Nie wymagane jest generalnie poddawanie się wstępnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej. Czasami przeprowadza się wywiad na temat przebytych chorób i zamierzonego leczenia. Firmy, obawiając się zatajenia części informacji, niekiedy wymagają podpisania moratorium tj. zgody na nie wnoszenie roszczeń z tytułu leczenia chorób wymienionych w oświadczeniu. Zwykle dotyczy to okresu ostatnich 5 lat przed podpisaniem umowy. Przywrócenie możliwości korzystania ze świadczeń wymienionych w moratorium może nastąpić po dwóch latach od momentu podpisania polisy. Firma może także zwrócić się do lekarza rodzinnego klienta o przedstawienie jego historii choroby. 4. Zasady ustalania składek Wysokość składki uzależniona jest od kilku czynników: wysokości sumy ubezpieczeniowej,

6 BSiE 5 wieku, stanu zdrowia oraz zawodu ubezpieczającego się, liczby osób objętych umową ubezpieczeniową i ich ryzyka chorobowego, zakresu opieki medycznej. Niektóre firmy oferują zdrowotnego tylko osobom poniżej 65 lub 75 roku życia, a bez limitu wieku w przypadku kontynuacji ubezpieczenia, choć i są takie, które nie stosują ograniczeń wiekowych. W każdym jednak systemie wysokość składki wzrasta wraz z wiekiem ubezpieczonego. I tak, jeśli przyjąć wysokość składki za 100% dla wieku 35 lat, to jej wysokość wzrasta do 208% dla wieku 60 lat i 268% dla 65 lat. Mimo znacznego zróżnicowania składek, obserwuje się stały ich wzrost na przestrzeni ostatnich 20 lat, zarówno w odniesieniu do ubezpieczeń prywatnych indywidualnych jak i grupowych. I tak, w ubezpieczeniu indywidualnym w 1989 r. przeciętna wysokość składki na ubezpieczonego wynosiła 380 funtów rocznie, w 1995 r. 600, a w 2001 r. już 1200 funtów. Dla ubezpieczeń grupowych składka w analogicznych latach kształtowała się następująco: 250 funtów, 400 oraz 420 funtów. Zawsze jednak składka na ubezpieczenie indywidualne jest wyższa aniżeli na grupowe, z powodu rozłożenia ryzyka w przypadku tych ostatnich. Najdroższe są ubezpieczenia indywidualne, chociaż niektórzy ubezpieczyciele stosują specjalne zniżki np. dla młodych, samotnych osób w wieku lat, ze względu na stosunkowo niskie ryzyko zdrowotne tej grupy wiekowej. Generalnie można uzyskać obniżenie wysokości składki (średnio o 5%) w przypadku zadeklarowania jednorazowej wpłaty roczne, pokrycia kosztów pierwszych roszczeń lub zadeklarowanego udziału własnych środków pacjenta. Przykładowo, wysokość miesięcznej składki w ubezpieczeniu indywidualnym firmy Norwich Union Healthcare, w zależność od wybranego poziomu i zakresu ochrony wynosi: osoba samotna (6-30 funtów), dwuosobowa rodzina ewentualnie dorosła osoba z dzieckiem (8-40 funtów), dwie osoby dorosłe i dziecko (10-50 funtów). W przypadku ubezpieczeń grupowych, w których z reguły całą składkę opłaca pracodawca, wysokość składki zależna jest przede wszystkim od liczby ubezpieczonych. Im większa jest liczba ubezpieczonych, tym niższa składka i odwrotnie. 5 Nie wymagana jest przy tym dokumentacja medyczna każdego przystępującego do ubezpieczenia. Nie brane są pod uwagę także indywidualne ryzyka zdrowotne. Wysokość składki ustalana jest proporcjonalnie do ilości zgłoszonych roszczeń w poprzednim okresie ubezpieczeniowym. Jeżeli liczba roszczeń była niewielka, fakt ten ubierze się pod uwagę przy kalkulacji przyszłych składek. Składki w ubezpieczeniu grupowym nie są zróżnicowane, ale rozszerzenie zakresu ochrony na członków rodziny ubezpieczonego wymaga opłacenia przez właściciela polisy dodatkowych składek. 5. Zasady korzystania z prywatnych polis Firmy ubezpieczeniowe przeważnie nie dysponują własną bazą leczniczą, ale korzystają z usług NHS, infrastruktury instytucji charytatywno-religijnych czy droższych świadczeniodawców prywatnych. W przypadku lecznictwa stacjonarnego, firmy coraz powszechniej rezygnują ze stosunkowo tańszych łóżek będących w dyspozycji NHS czy instytucji charytatywno-religijnych na rzecz droższych ale nowocześniejszych, należących do sektora komercyjnego. Trudno jest ocenić w Wielkiej Brytanii liczbę lekarzy pracujących prywatnie, gdyż 5 Np. oferta firmy komercyjnej Norwich Union Healthcare, przeznaczona dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Szkocji i Północnej Irlandii przewiduje składkę miesięczną w wysokości 30,83 funta na pracownika przy 3 osobach zgłoszonych do ubezpieczenia. Gdy liczba zgłoszonych do ubezpieczenia wzrasta do 9 i więcej osób, stawka za pracownika zmniejsza się do 26,21 funta.

7 6 BSiE każdy specjalista II stopnia ma prawo do prowadzenia prywatnej praktyki, również w przypadku jednoczesnego zatrudnienia w sektorze publicznym. Istnieje ogólna procedura korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku choroby pacjent zobowiązany jest do konsultacji u swego GP (zwykle w sektorze publicznym, gdyż systemy ubezpieczeniowe nie refundują kosztów wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu), a następnie już jako klient firmy ubezpieczeniowej i prywatny pacjent kierowany jest do wybranego specjalisty. Specjalista ten, stowarzyszony z daną firmą, w razie potrzeby dalszego leczenia kieruje pacjenta do odpowiedniego szpitala. Pacjent po leczeniu szpitalnym wraca potem pod opiekę specjalisty. Procedura leczenia jest więc w tym zakresie odmienna w porównaniu z obowiązującą w sektorze publicznym, gdzie kierującym całym procesem leczenia jest GP, a specjalista pełni w dużej mierze rolę konsultanta. Jeżeli chodzi o sposób rozliczeń między firmami ubezpieczeniowymi a placówkami leczniczymi, rachunki za konsultacje specjalistyczne są przesyłane do domu pacjenta, następnie przez niego podpisywane i odsyłane do firmy w celu ich regulowania. Rachunki za leczenie szpitalne są przedkładane bezpośrednio przez placówkę agencji ubezpieczeniowej. Dawniej rola firm ubezpieczeniowych sprowadzała się głównie do regulowania rachunków, a nie aranżowania kontaktów ze świadczeniodawcami. Na skutek wzrastających kosztów ubezpieczeń firmy nie chcąc dopuścić do zwiększenia składek ubezpieczeniowych, poszukują najefektywniejszych świadczeniodawców. Z tego względu coraz częściej dochodzi do bezpośrednich negocjacji pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi a świadczeniodawcami w kwestiach cen i zakresu oferowanych usług. Przykładem tego typu działań jest sporządzanie tzw. nieformalnych planów kontraktów szpitalnych (Hospital agreement plan) adresowanych do szpitali lub ich sieci. Jeżeli szpital jest w stanie zaakceptować przedłożoną ofertę z podaną wysokością ceny, to umieszczany jest na liście kontrahentów firmy ubezpieczeniowej. Z innych form działań zapobiegających wzrostowi kosztów jest ustalanie przez firmy górnego limitu cen niektórych świadczeń głównie konsultacji specjalistycznych. Jak wskazują doświadczenia, wyznaczone limity nie były z reguły przekraczane, a niekiedy pobierane faktycznie opłaty były niższe od tych limitów. Ponadto wprowadzenie tego rozwiązania spowodowało tylko nieznaczne zwiększenie tych kosztów. Ustalanie limitów cenowych ma ponadto duży wpływ na poziom cen w prywatnym sektorze komercyjnym. Do eskalacji kosztów ubezpieczeń zdrowotnych przyczyniają się także świadczeniobiorcy nadużywający świadczeń bądź korzystający z nich w sposób niewłaściwy. Indywidualnie ubezpieczeni nie są bowiem bezpośrednio zainteresowani kosztami leczenia opłacanymi przez firmy ubezpieczeniowe, a przede wszystkim tylko wysokością bieżącej czy przyszłej składki. Podobnie dzieje się w przypadku ubezpieczeń grupowych-pracowniczych. O wysokości kosztów opieki zdrowotnej decyduje świadczeniodawca, wybierając odpowiednie procedury medyczne. Pracownik-pacjent otrzymuje świadczenia opłacane przez firmę ubezpieczeniową, która z kolei opłacana jest przez pracodawcę. Ma więc miejsce znaczne oddalenie świadczeniobiorcy od płatnika, co nie sprzyja racjonalizacji zachowań przy korzystaniu z opieki i tym samym trzymaniu w ryzach kosztów. W tej sytuacji firmy ubezpieczeniowe starają się wpływać na kreowanie właściwych postaw ubezpieczonych poprzez takie działania jak: dostarczanie informacji o cenach usług medycznych zarówno personelowi medycznemu, świadczeniobiorcom jak i pracodawcom 6, 6 Polega to na przesyłaniu klientom informacji o pokrywanych przez firmę rachunkach za poszczególne procedury medyczne w celu uświadomienia im faktycznych kosztów, będących podstawą kalkulacji przyszłych składek.

8 BSiE 7 wprowadzanie bodźców ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyk zdrowotnych, np. w postaci upustów cenowych dla osób niepalących, organizowanie akcji prozdrowotnych, np. rzucania palenia, szczepień przeciw grypie czy żółtaczce, propagowanie większej odpowiedzialności pacjenta za stan swego zdrowia, wprowadzanie zniżek dla pacjentów, którzy zaakceptują pokrycie kosztów pierwszej wizyty lub pierwszych świadczeń 7, eliminowanie nieuzasadnionych roszczeń powodujących wzrost składki ubezpieczeniowej, wprowadzenie możliwości wyboru ze strony pacjenta jak najtańszego wariantu ubezpieczeniowego, co wywiera nacisk np. na szpitale w kierunku obniżania kosztów (im wyższa kategoria szpitala, tym niższe może być nim zainteresowanie). 6. Perspektywy rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Wielkiej Brytanii Pomimo gwarantowanego od ponad 50-ciu lat szerokiego koszyka bezpłatnych świadczeń przez sektor publiczny, prywatne ubezpieczenia zdrowotne cieszą się względnie stałym zainteresowaniem. Świadczy to zarówno o ograniczonej dostępności do niektórych świadczeń oferowanych przez system publiczny jak i wzrastających wymaganiach pacjentów odnośnie ich zakresu oraz jakości. W ostatnich latach firmy ubezpieczeniowe zaktywizowały bardzo swoją działalność, stawiając sobie za cel zdobycie klientów reprezentujących wszystkie grupy społeczne, w tym szczególnie przystępujących do ubezpieczenia po raz pierwszy. Niewątpliwie rozszerzona została oferta ubezpieczeniowa, tak iż obecnie typowa polisa kosztuje taniej niż przeciętna rodzina angielska wydaje na utrzymanie samochodu. Innym czynnikiem zwiększającym popyt na ubezpieczenia są zapowiadane ulgi podatkowe dla kupujących polisy. Chodzi o likwidację podatku od składki (Insurance PremiumTax) w wysokości 5%. W okresie rządów Margaret Thacher próbowano zachęcać do wykupywania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych poprzez obniżanie stawek podatkowych dla osób starszych (którzy i tak płacą wysokie składki z powodu wieku), ale potem wycofano się z tego, idąc w kierunku neutralizacji stawek podatku dochodowego. Z drugiej strony pojawiają się czynniki, które spowodować mogą mniejsze zainteresowanie polisami prywatnymi, a mianowicie przygotowywany przez rząd i zakrojony na dużą skalę program inwestycyjny dla publicznego sektora zdrowia. Wyrażana jest nawet skrajna opinia, że prywatne ubezpieczenia zdrowotne okażą się zbyteczne. W rzeczywistości dla wielu obietnice te są mało realne, gdyż niemożliwe do wprowadzenia w krótkim czasie. Przewiduje się także zmiany na rynku ubezpieczeniowym związane z koniecznością dostosowania regulacji brytyjskich do dyrektyw prawa unijnego do końca 2004 r. Dotyczą one wymogu uzyskania przez pośredników ubezpieczeniowych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem. W konsekwencji wielu mniejszych pośredników może wycofać się z rynku i mogą pojawić się pewne kłopoty z ich ponowną aktywizacją. Większość specjalistów badających prywatny sektor ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii, w tym i przedstawicieli Independent Financial Advisers, przewiduje jednak 11%, a nawet 20% wzrost sprzedaży w 2004 r. Głównym powodem tego wzrostu będą zmiany legislacyjne związane z ulgami podatkowymi dla wykupujących polisy. 7 Rozwiązanie takie sprzyja niekorzystaniu z dalszych świadczeń w przypadku drobnych dolegliwości.

9 8 BSiE Wykorzystana literatura 1. E. Aksman, Narodowa służba zdrowia w Wielkiej Brytanii, Polityka Społeczna nr 10/ E. Aksman, Sektor prywatny w brytyjskiej opiece zdrowotnej, Służba Zdrowia nr 71-72/ M. Dziubińska-Michalewicz, System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii w: Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, Studia i Materiały, z. 3/1993, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa M. Dziubińska-Michalewicz, Systemy ubezpieczeń zdrowotnych nie zarządzanych przez państwo w Wielkiej Brytanii, Polityka Społeczna nr 7/ G. Jasiński, Dobrowolne ubezpieczenia w UE, Służba Zdrowia nr 9-12/ J. Monkiewicz, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa OECD in Figures. Statistics of the Member Countries, OECD, Paris www. norwichunion.com/private health insurance/compare.html. 9.

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto: Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie Posiadając kredyt, pożyczkę lub zobowiązanie w formie leasingu, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie - najlepiej w formie odpowiedniej polisy na życie. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

Nr 1052. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1052. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Systemy ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych Czerwiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1052

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Wszystkie osoby żyjące w Niemczech muszą być ubezpieczone na wypadek choroby oraz powinny być objęte ochroną w

Bardziej szczegółowo

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie ZDROWE ŻYCIE Ubezpieczenie szpitalne 1 Dlaczego warto mieć taki produkt w grupówkach Taki produkt jest potrzebny wszystkim: w 2010 roku 7,9 mln osób było hospitalizowanych,

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi 1 Wydajność, wynagradzanie oraz lojalność pracowników stanowią największe wyzwania polityki personalnej (źródło: The Boston Consulting Group

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474 Tabela Benefitów Obowiązuje od: stycznia 0 Data wznowienia planu grupowego: 0 stycznia 03 Allianz Worldwide Care Gwarancja leczenia (wstępna akceptacja) może być wymagana w związku z niektórymi pozycjami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Nr 1033. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii. Marzec 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1033. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii. Marzec 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii Marzec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1033 W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne. Grzegorz Byszewski

Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne. Grzegorz Byszewski Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne Grzegorz Byszewski Pracodawcy RP Największa i najstarsza organizacja pracodawców, Reprezentatywna organizacja pracodawców (reprezentuje 10 tys. przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia Compensa Zdrowie Compensa Zdrowie to dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w około 1000 placówkach Centrum Medycznego Lux Med (dawnych CM LIM) w całej Polsce. Wykupując

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA BEZ GRANIC BEST DOCTORS

MEDYCYNA BEZ GRANIC BEST DOCTORS MEDYCYNA BEZ GRANIC BEST DOCTORS Polska na przedostatnim miejscu w Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia po 2015 Polska na przedostatnim miejscu w Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia po 2015

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego Ubezpieczenie Opiekun VIP życie i zdrowie Oferta dla klienta indywidualnego Muzyka nie może się tak po prostu skończyć! / Patrick Süskind Opiekun VIP Opiekun VIP Opiekun VIP to program ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie

OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie 1 Optymalna Ochrona Optymalna py Ochrona w pg pigułce CZAS TRWANIA UMOWY Każda umowa zawierana na rok, automatycznie t przedłużana ż na kolejne roczne

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Za sukcesem firmy stoją pracownicy, zdrowi, efektywni i zmotywowani. W interesie każdego pracodawcy jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Medycyna bez granic Best Doctors

Medycyna bez granic Best Doctors 2016 Gdy pojawia się choroba, zaczynają się pojawiać bardzo ważne pytania Czy diagnoza jest prawidłowa? Gdzie można otrzymać najlepsze leczenie? Skąd wziąć na nie pieniądze? 2 Czy pytania i wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 1 Ponad 12.600 pracowników Ponad 13 mln klientów Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 2 Grupa SIGNAL IDUNA powstała

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Spis treści Przedmowa... 13 Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Rozdział 1. Podstawy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Regulacje prawne (Stanisław Borkowski)... 17 1.1. Historia i rola

Bardziej szczegółowo

Szybki dostęp do usług medycznych

Szybki dostęp do usług medycznych Ubezpieczenie Moje Zdrowie Szybki dostęp do usług medycznych Wiemy, co się liczy! Z Tobą od A do Z Zdrowie przede wszystkim Troszczysz się o nie na co dzień. Starasz się zapobiegać, ale czasem konieczne

Bardziej szczegółowo

Co to jest ubezpieczenie???

Co to jest ubezpieczenie??? SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Co to jest ubezpieczenie??? INSTYTUT BADAŃ i ANALIZ FINANSOWYCH pokój RA 50, tel. (17) 866 15 29 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl 2 Słownik języka

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym systemowe ramy dla funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Plan Prezentacji 1) : czy konieczna jest ustawowa regulacja dodatkowych ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Nr 998. Informacja. Organizacja ochrony zdrowia w Hiszpanii i Portugalii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 998. Informacja. Organizacja ochrony zdrowia w Hiszpanii i Portugalii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Organizacja ochrony zdrowia w Hiszpanii i Portugalii Grudzień 2003 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Polacy przebywający w innych krajach UE uzyskują bezpłatną pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA PRASOWA Bruksela, 22 października 2013 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE Chory na cukrzycę starszy pan z Niemiec zabiera ze sobą

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w llinois

Ubezpieczenia w llinois Ubezpieczenia w llinois Departament Ubezpieczeń stanu Illinois Często zadawane pytania na temat procesu przeglądu stóp w Illinois Październik 2013 Uwaga: Niniejsze opracowanie zostało przygotowane celem

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada Prywatne ubezpieczenia zdrowotne Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dzielą się na : substytucyjne (konkurują z publicznymi)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI PROGRAM STWORZONY PRZY WSPÓŁUDZIALE KONSORCJUM SPÓŁEK ORAZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Zamość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dotyczących: 1. udzielania

Bardziej szczegółowo

Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji Październik 2002 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 923 Zamierzone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MEDYCZNA PRZY ZAWARCIU UBEZPIECZENIA NA BARDZO WYSOKĄ SUMĘ

INFORMACJA MEDYCZNA PRZY ZAWARCIU UBEZPIECZENIA NA BARDZO WYSOKĄ SUMĘ Dokumentacja i informacja medyczna - istotny problem medyczny, prawny, finansowy INFORMACJA MEDYCZNA PRZY ZAWARCIU UBEZPIECZENIA NA BARDZO WYSOKĄ SUMĘ INFORMACJE O UBEZPIECZENIU mężczyzna, 48 lat ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Szanowny Pan Dyrektor mgr Józef Belgrau Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Borkowo ul. Szkolna 2 83-330 Żukowo OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Rozmowa z Pawłem Kalbarczykiem, Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w PZU Życie SA Jak ocenia Pan trwającą już kilka lat reformę polskiej służby zdrowia?

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału. Adres. Telefon/Fax. E mail

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału. Adres. Telefon/Fax. E mail WNIOSKOPOLISA Seria PLC nr Wnioskopolisa ubezpieczenia Podmiotów Leczniczych CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 00 997 lub 22 333 77 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 7:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE NIP: 7393556317 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. JPA/928/315/08/2017 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Jak ubezpieczają się w Unii (Dania)

Jak ubezpieczają się w Unii (Dania) Jak ubezpieczają się w Unii (Dania) Powierzchnia: 43 tys. km 2 Stolica: Kopenhaga 1 264 tys. mieszkańców (dane za 2014 r.) Ludność: 5 660 tys. mieszkańców Przyrost naturalny: 0,99 (na podstawie Eurostat,

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty!

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Allianz ubezpieczenia od A do Z. Większość z nas nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że może nam stać się coś złego.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 18:00 Główne wejście do budynku Szpitala, ul.prądnicka 37 Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

Ochrona Zdrowia. {Health Care}

Ochrona Zdrowia. {Health Care} Ochrona Zdrowia {Health Care} 90 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Ochrona Zdrowia KIM JEST LEKARZ RODZINNY Lekarz rodzinny jest oficjalną nazwą lekarza w Irlandii, który świadczy swoje usługi w swoim gabinecie

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S w w w. o p t u s. p l Nazywamy się OPTUS Stanowimy część Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - należącego od lat do czołówki europejskiej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT UBEZPIECZENIA VISION (VISP 1.3)

TARYFA OPŁAT UBEZPIECZENIA VISION (VISP 1.3) TARYFA OPŁAT UBEZPIECZENIA VISION (VISP 1.3) Niniejsza taryfa opłat za ubezpieczenie Vision (VISP 1.3) zawiera wysokość opłat, obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wysokość (wartość)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12)

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Wiek przystąpienia Ubezpieczonego: Ochrona tymczasowa: Przedmiot ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia: Okres trwania

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany Informacje dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie Życie oraz ubezpieczenia opieki zdrowotnej Allianz dla członków ZZPRC ZA Puławy SA

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZDROWISKOWE

LECZENIE UZDROWISKOWE LECZENIE UZDROWISKOWE Informacja dla ubezpieczonego ubiegającego się o leczenie uzdrowiskowe Wszystkie sprawy dotyczące leczenia uzdrowiskowego prowadzone są korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej 14 kwietnia 2011 Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Prawo krajowe: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Od kiedy rozpoczyna się ubezpieczenie? Najczęściej zadawane pytania Początek ochrony ubezpieczeniowej w każdym przypadku to 01-09-2017r. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice potwierdzą

Bardziej szczegółowo